Anu Kara ESSEE 1 (8) Viestinnän koulutusohjelma Verkkoviestintä KD07K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Anu Kara 0700527 ESSEE 1 (8) Viestinnän koulutusohjelma Verkkoviestintä KD07K2 29.5.2011"

Transkriptio

1 Anu Kara ESSEE 1 (8) Viestinnän koulutusohjelma Verkkoviestintä KD07K Viestintäkulttuuri 1 KDVDJ01 Robert Arpo VIESTINTÄKULTTUURIN KIIHTYVÄ MUUTOS Viestintäkulttuurilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi niitä tapoja ja tottumuksia, joilla viestimme ja pidämme yhteyttä toisiimme, luomme ja tulkitsemme merkityksiä sekä rakennamme yhteisymmärrystä. Mediaympäristö taas koostuu toisaalta käyttämistämme viestintävälineistä, toisaalta viestien sisällöistä. Tässä esseessä tarkastelen nykyisen viestintäkulttuurin ja mediaympäristön erityispiirteitä sekä niitä taustoja, jotka ovat vaikuttaneet näiden piirteiden kehitykseen. Lähdekirjallisuutena käytän pääasiassa Charlie Geren teosta Digitaalinen kulttuuri sekä Thomas Hylland Eriksenin teosta Hetken tyrannia. Valitsen tarkasteltaviksi piirteiksi asioiden muuttumisen konkreettisista abstrakteiksi, informaation jatkuvan lisääntymisen, medioiden ja sisältöjen muuttumisen sekä teknologian piiloutumisen näkymättömäksi osaksi elämäämme. Ennen niiden tarkastelua kuitenkin muutama sana digitaalisuudesta. Digitaalisuudella on keskeinen merkitys nykypäivän viestintäkulttuurissa ja mediaympäristössä. Gere selittää sanan digitaalinen merkitystä seuraavasti. Teknisessä mielessä digitaalinen merkitsee epäjatkuvaa, erillisistä elementeistä koostuvaa tietoa. Sittemmin, 1940-luvulta alkaen siitä on tullut synonyymi tietokoneille, jotka tekevät monet nykypäivän ilmiöistä mahdollisiksi. Tietokoneet ovat digitaalisia, koska ne käsittelevät ja tallentavat tietoa digitaalisessa (binaarisessa) muodossa, nollina ja ykkösinä. Tänä päivänä digitaalisuus merkitsee kuitenkin paljon enemmän kuin vain epäjatkuvaa tietoa tai sitä käsitteleviä koneita: viiveetön viestintä, virtuaaliset esitykset, kaikkialle ulottuva media ja maailmanlaajuinen verkottuminen ovat moninaisine ilmenemismuotoineen tärkeä osa

2 Anu Kara ESSEE 2 (8) kokemusmaailmaamme. Geren mukaan voidaan puhua digitaalisesta kulttuurista. Se on syntynyt ja kehittyy edelleen taiteen, teknologian, politiikan ja talouden monimutkaisessa keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Digitaalisuus näkyy sekä käyttämissämme laitteissa että merkitys- ja viestintäjärjestelmissä. Nämä erottavat nykyaikaisen elämäntapamme muista. Käsitteellistyvä maailma Kieli vapautui puhujasta, kun tuntematon sumerilainen nero keksi, että fyysinen symboli voi esittää puhutun kielen sanaa, kuvailee Eriksen. Kirjoittamalla ajatukset voidaan erottaa puhetapahtumasta, joka muutoin olisi ainoa keino kertoa niitä muille. Kirjoitustaidon kehittyminen on osaltaan siirtänyt meitä konkreettisesta yhteiskunnasta abstraktiin. Konkreettiselle yhteiskunnalle on tyypillistä, että järjestys perustuu sukulaissuhteisiin, käyttäytymistä ohjaa moraali, tieto on muistinvaraista, uskonto paikallista ja historiaa kerrotaan tarinoina. Abstraktissa yhteiskunnassa taas järjestys perustuu esimerkiksi kansallisvaltion ideologiaan, käyttäytymistä ohjaa kirjoitettu lainsäädäntö, tieto talletetaan arkistoihin, uskonnon pyhät kirjoitukset voidaan levittää laajallekin ja historia on kirjoitetussa muodossa. Kielen tuotanto yhdenmukaistui kirjanpainotaidon ja myöhemmin kirjoituskoneen keksimisen myötä. Samalla tavalla kuin kirjoittaminen ulkoistaa kielen, kellot ulkoistavat ajan, kirjoittaa Eriksen. Aika muuttuu itsenäiseksi, joksikin, joka on olemassa riippumatta ihmisistä ja tapahtumista; se on jotakin tyhjää, jonka määrä on tiedossa ja jonka voi täyttää. Tällöin aika säätelee elämäämme ulkopuolelta sen sijaan, että se täyttyisi sisältäpäin, kulloinkin käsillä olevista asioista. Lisäksi kello yhdistää yhteiskunnan jäsenet. Kaikki tietävät, mitä tarkoitetaan kymmenen uutisilla ja osaavat avata television samaan aikaan. Se myös mahdollistaa nyky-yhteiskunnan toiminnan. Ilman kelloa olisi mahdotonta hallita monimutkaisia prosesseja vaikkapa tehtaissa, kouluissa tai joukkoliikenteessä. Raha on Eriksenin mukaan melko uusi keksintö. Se vaikuttaa maksusuorituksiin, arvon mittaamiseen ja vaihtokauppaan samantapaisesti kuin kello aikaan ja kirjoitus kieleen: asiasta tulee abstrakti ja tietty yhdenmukaisuus ulotetaan koskemaan laajaa aluetta. Oravannahkoista, simpukankuorista ja kultakolikoista on siirrytty yleiseen rahan käsitteeseen. Siihen perustuva raha on laillinen maksuväline koko maassa, ja jos maan valuutta on vaihdettavissa, se kelpaa kaikkialla maailmassa. Käsitteellinen raha on johtanut vaihtotapahtumien ulkoistumiseen ja mahdollistanut maailmanlaajuisen talouden synnyn. Elektronisen rahan ja e-talouden laajentumisen myötä rahasta on tullut entistä käsitteellisempi.

3 Anu Kara ESSEE 3 (8) Esimerkit kuvaavat muutosta, jossa pienten yhteisöjen konkreettisuus on vaihtunut suurten yhteisöjen abstraktiin järjestelmään, yhdenmukaiseen käyttäytymiseen ja käsitteelliseen tietoon. Yksittäisistä ihmisistä tulee merkityksettömiä, kun aika, kieli, talous, muisti, moraali ja tieto ulkoistetaan, kirjoittaa Eriksen. Myös Gere käsittelee asioiden muuttumista abstraktiksi. Se on hänen mukaansa tehnyt mahdollisiksi tavaroiden, rahan ja ihmisten virrat, jotka taas ovat välttämättömiä kapitalismin loppumattomassa laajentumisessa ja voitontavoittelussa. Toisaalta asioiden käsitteellistyminen on edellyttänyt yhä hienostuneempien informaatio- ja viestintäteknologioiden kehittymistä, kun erilaisia merkkejä on ollut kierrätettävänä aina vain enemmän. Tähän liittyviä keksintöjä on syntynyt kiihtyvällä vauhdilla aina lennättimestä ja valokuvauksesta alkaen. Nykyinen digitaalisten laitteiden ja mahdollisuuksien joukko on loputon: esimerkiksi virtuaalitodellisuus, digitaaliset erikoisefektit, digitaalinen elokuva, digitaalinen televisio, elektroninen musiikki, tietokonepelit, multimedia, Internet, World Wide Web, digitaalinen puhelinverkko ja WAP. Asioiden käsitteellistyminen ja sitä tukeva digitaalisen teknologian kehittyminen on osaltaan johtanut siihen, että nykypäivänä meitä ympäröi alati muuttuva ja laajeneva käsitteiden, merkkien ja symbolien meri, joka ohjaa käyttäytymistämme ja kokemuksiamme. Alati lisääntyvä informaatio Eriksen kuvaa lukuisien esimerkkien avulla jatkuvasti kiihtyvää muutosta, jonka johdosta kaikkea on yhä enemmän. Näin käy myös informaatiolle, joka hänen mukaansa lisääntyy koko ajan. Ongelmaksi tulee informaation paljous, josta on vaikea löytää kulloisellakin hetkellä tarpeellista ja olennaista. Sen lisäksi, että informaatiota on yhä enemmän, se myös jaetaan aina vain pienemmiksi palasiksi. Vähitellen jokainen tyhjä paikka ympärillämme ja jokainen tyhjä hetki ajastamme täyttyy näillä informaation palasilla, eikä vapaita hetkiä jää enää lainkaan. Informaation tuottajat taistelevat kiivaasti huomiostamme ja ajastamme. Koska huomiota vaativia asioita on yhä enemmän, yhteen asiaan on käytettävissä yhä vähemmän aikaa. Näin ollen tietoa aletaan tiivistää: esimerkiksi uutisten, elokuvien ja mainosten tuottajat pakkaavat kuhunkin minuuttiin ja sekuntiin yhä enemmän informaatiota. Kun katsojat tottuvat vastaanottamaan tiiviimmin pakattua tietoa, sitä voi tiivistää entisestään. Kehitys koskee kaikkea viestintää: lehtiartikkelit ovat lyhentyneet, poliitikot puhuvat nopeammin ja verkkopalvelujen uutiset päivittyvät jatkuvasti. Lähes kaikesta on mahdollista saada lyhennelmiä ja koosteita, puhutaanpa sitten kirjoista, musiikista, elokuvista tai niin, ruokalajeista.

4 Anu Kara ESSEE 4 (8) Sähköisessä muodossa olevalle informaatiolle on tyypillistä, että sen määrä ei vähene, vaikka sitä jakaisi kuinka monelle. Päinvastoin, tänä päivänä se usein houkuttaa tuottamaan lisää: uusi teknologia on mahdollistanut sen, että käytännössä kuka tahansa Internetin käyttäjä voi olla myös sisällöntuottaja. Kun yhteisen julkisen tilan, Internetin, käyttöä ei juurikaan säännellä, kuka tahansa voi täyttää sitä lähes millaisella sisällöllä haluaa, ja sisältöjen julkaisukynnys on melko alhainen. Kehityksen seurauksena informaatiota on ympärillämme yhä enemmän, mutta se koostuu yhä pienemmistä palasista ja liikkuu yhä nopeammin. Vastaanottajan kannalta informaation paljous johtaa rajattomaan valinnanvapauteen, mutta myös tarpeeseen suodattaa sitä tehokkaasti, jotta löytää etsimänsä. Lisäksi tarvitaan uudenlaista tiedonhallinnan- ja medialukutaitoa, koska tieto ei enää ole niin valmiiksi käsiteltyä kuin aiemmassa puoli yhdeksän uutisten ja paikallislehden maailmassa. Sen sijaan vastaanottaja kokoaa usein itse haluamansa tiedot eri lähteistä. Tämä edellyttää sisältöjen löytämisen lisäksi niiden ymmärtämistä sekä käyttökelpoisuuden ja luotettavuuden arviointia. Jokainen joutuu valitsemaan oman tiensä sen suhteen, mitä medioita seuraa ja miten niissä olevaa informaatiota käyttää. Muuttuvat mediat ja sisällöt Erityisesti nuoret hyödyntävät monipuolisesti eri medioiden tarjontaa. TEKESin teknologiakatsaus kuvaili jo kymmenkunta vuotta sitten, kuinka teini-ikäiset rakentavat oman mediauniversuminsa valikoimalla mieleisensä televisiosarjat, elokuvat, musiikin, www- ja chatsivut sekä tietokonepelit useiden medioiden tarjoamasta valikoimasta. Siten nuoret muodostavat erilaisista elementeistä omaan elämäänsä parhaiten sopivan medioiden ja erilaisten teknologioiden yhdistelmän. Valintoihin vaikuttaa median soveltuvuus kulloiseenkin tarpeeseen ja käyttötilanteeseen. Myös median luonteella on merkitystä: esimerkiksi paperinen sanomalehti voidaan kokea luotettavan tiedon lähteeksi, kun taas verkosta etsitään yksittäisiä tiedon palasia sekä useampia näkemyksiä samaan asiaan. Medioita käytetään TEKESin mukaan yhä enemmän sekä vuorotellen että yhtä aikaa. Tällaisessa mediaympäristössä selviytyminen edellyttää kykyä keskittyä moneen asiaan yhtä aikaa sekä taitoa poimia itseä kiinnostavat palaset informaatiosisältöjen virrasta. Lisäksi on oltava tietoa eri medioiden ja päätelaitteiden soveltuvuudesta eri tilanteisiin. Eri medioiden sisällöt ovat viime vuosien aikana kytkeytyä toisiinsa yhä enemmän, kuten teknologiakatsauksessa ennakoidaan. Tämän medioiden välisen vuoropuhelun lisäksi käyttäjien oma sisällöntuotanto niihin on lisääntynyt

5 Anu Kara ESSEE 5 (8) merkittävästi. Esimerkiksi moniin sanomalehtiin on jo pitkään voinut lähettää kuvia ja uutisvinkkejä, tekstiviestipalstat ovat suosittua ilmaisjakelulehtien sisältöä ja radiokanavien ohjelmiin voi osallistua niiden Facebook -sivujen kautta. Digitaalisten sisältöjen moninaisuus on Geren mukaan osoitus taiteen voimakkaasta vaikutuksesta kulttuuriin. Esimerkiksi samaan aikaan joukkotiedotuksen kasvun kanssa kukoistanut performanssitaide kiinnitti huomiota välineeseen, jolla sanoma esitetään sekä siihen, miten väline vaikuttaa viestiin. Myös vuorovaikutteisuus, palaute, yleisön ja esityksen suhde sekä erilaisten mediaelementtien yhdisteleminen ovat performanssitaiteen elementtejä, jotka voidaan helposti löytää tämän päivän digitaalisista sisällöistä. Monet muutkin taiteen tekemisen ja ajattelun tavat ovat Geren mukaan ennakoineet uudenlaisen kulttuurin kysymyksiä, vaikka taide sinänsä on pysytellyt erossa massamediasta. Taiteilijat käyttivät tietokonetta taiteen välineenä erilaisissa kokeiluissa 1960-luvulta alkaen, mutta siitä ei koskaan tullut laajojen piirien taidetta. Tietokoneisiin liittyvä teknologia kehittyi nopeasti 1970-luvulta alkaen. Vuosituhannen vaihteeseen mennessä verkottuminen, www, multimedia, vuorovaikutteisuus ja laitteiden käytettävyys olivat jo tuoneet uudenlaisen sisällöntuotannon mahdollisuuksien kirjon kenen tahansa ulottuville. Verkosta on tullut entistä dynaamisempi yhteisöllisten web 2.0 teknologioiden kehittyessä. Samalla verkkoläsnäolon ja osallistumisen motiivit ovat monipuolistuneet. Esimerkiksi informaatiotulvaa suodatetaan ja omia valintoja helpotetaan kysymällä ja seuraamalla luotettavana pidettyjen tietolähteiden arviointeja ja suosituksia sekä liittymällä samanmielisten verkostoihin. Asioihin vaikutetaan avaamalla keskusteluja ja ottamalla kantaa, tuottamalla blogeja, wikejä ja muita sisältöjä, jakamalla kuvia ja videoita, antamalla arvioita, suosituksia, neuvoja ja palautetta. Oma identiteetti rakentuu muun muassa sen kautta, minkä verran profiililla tai sisällöllä on seuraajia tai ystäviä, miten omat sisällöt sijoittuvat muiden arvioinneissa ja millaista palautetta niistä saa. Näkymätön teknologia Digitaalinen teknologia on levinnyt lähes kaikkialle ja limittyy osaksi jokapäiväistä elämäämme, minkä vuoksi se alkaa helposti vaikuttaa lähes luonnolliselta, kirjoittaa Gere. Samaan aikaan digitaalisen valvonnan keinot ja ulottuvuus kurottavat elämämme jokaiselle osa-alueelle. Uutta teknologiaa ei kuitenkaan tulisi ottaa annettuna, koska se ei ole syntynyt luonnostaan vaan erilaisten voimien ja tarpeiden kehittämänä. Nämä voimat vaikuttavat edelleen taustalla ja määrittelevät, miten ja missä käytämme teknologiaa.

6 Anu Kara ESSEE 6 (8) Geren mukaan näitä taustalla olevia voimia ovat olleet ensisijaisesti kapitalismin sekä toisen maailmansodan ja kylmän sodan tarpeet, jotka liittyivät informaation tuottamiseen ja käsittelyyn sekä asioiden käsitteellistämiseen. Toisaalta kehitykseen on vaikuttanut esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeinen avantgarde, joka löysi interaktiivisuudelle, seurannalle ja kommunikaatiolle aivan toisenlaisia merkityksiä ja käyttötarkoituksia kuin kylmän sodan tarpeisiin oli ajateltu. Lisäksi hän mainitsee vastakulttuurin teknologisen utopismin, postmodernin kriittisen teorian sekä uuden aallon alakulttuurisen tyylin elementteinä, jotka nykyinen digitaalinen kulttuurimme on ottanut omakseen. Nämä kaikki ovat vaikuttaneet siihen, millä tavalla tänä päivänä ymmärrämme ja käytämme digitaalista teknologiaa käydessämme kauppaa, tuottaessamme mediasisältöjä, viihdyttäessämme itseämme tai kommunikoidessamme. Mitä paremmin ymmärrämme taustalla vaikuttavat sosiaaliset ja kulttuuriset voimat, sitä helpompi meidän on kyseenalaistaa nykyilmiöitä ja vaikuttaa kehityksen suuntiin, hän painottaa. Suomalaiseen yhteiskuntaan tekee tuloaan jokapaikan tai ubiikki tietotekniikka kaikkialla läsnä oleva, huomaamattomasti toimiva ja ympäristöönsä sulautuva digitaalinen teknologia. Käyttäjille se näkyy erilaisina läsnä- ja täsmäpalveluina, kirjoittaa Karhula. Tällaiset palvelut voivat esimerkiksi ohjata, suositella tai rajata vaihtoehtoja erilaisissa tilanteissa, seurata asiantiloja ja ilmoittaa uusista tiedoista tai poikkeamista. Raaka-aineenaan ubiikki informaatioympäristö käyttää tilanne- ja tapahtumakohtaista tietoa, jota kerätään esimerkiksi erilaisten palvelujen käytön yhteydessä ja yhdistetään vaikkapa henkilön tai paikan taustatietoihin, kuviin tai ääneen. Näin esimerkiksi kuvattaessa tuomiokirkkoa älypuhelimella voidaan saada näytölle tietoa kirkon historiasta tai aukioloajoista, tai liikuttaessa ostoskeskuksen lähellä näyttö voi kertoa, että lähellä on ruokakauppa tai ravintola. Luonteenomaista tällaiselle ubimaailmalle on, että ihmisillä on jatkuvasti päällä oleva langaton yhteys sekä sähköinen identiteetti tunnistamista varten, kirjoittaa Karhula. Nämä yhdessä aiheuttavat sen, että ihmisten liikkumista, viestintää ja asiointia voidaan seurata jatkuvasti ja kaikkialla. Hän siteeraa Liikenneministeriötä, jonka mukaan Oikean tasapainon löytäminen yksityisyyden suojan ja hyödyllisen tietojen jakamisen välillä on yksi ubimaailman kriittisimpiä kysymyksiä. Uusi kehitys vie kohti kasvavan kontrollin yhteiskuntaa ja vaarantamaa kansalaisyhteiskunnan perustan monipuolisen tiedon saannin sekä osallistumisen ja vaikuttamisen. Käyttäjien vaikutusvalta verkkoyhteisöissä perustuu monipuoliseen tiedonsaantiin, anonyymiin viestintään ja mahdollisuuteen verkostoitua. Ilman näitä tekijöitä, verkon vapaus kaventuu oleellisesti. Läsnä- ja täsmäpal-

7 Anu Kara ESSEE 7 (8) veluilla on kova hinta, jos se maksetaan kaventuneella puheella todellisuudesta. Mielestäni on hämmentävää, että kehityksestä ei juurikaan käydä julkista keskustelua. Voiko vauhtia hidastaa? Viestintäkulttuuri ja mediaympäristö muuttuvat kiihtyvällä vauhdilla. Digitaalisen teknologian nopea kehitys edistää muutosta, vaikka ei sitä yksin aiheutakaan. Yksi Eriksenin keskeisistä päätelmistä on, että valtaisa tietotulva täyttää kaiken vapaan ajan, ja tämän lopputuloksena elämä muuttuu keskeytymättömäksi sarjaksi informaatiolla täytettyjä hetkiä, jatkuvaksi kiireeksi hetkestä toiseen. Muutos ja sen nopeus vaikuttaa tämän päivän työpaikoilla ja ihmisten henkilökohtaisessa elämässä monin tavoin, ja koetaan yhä useammin kielteisenä. Jokainen voi tietysti yrittää tehdä erilaisia henkilökohtaisia ratkaisuja, elämäntilanteensa mukaisesti: vaalia luovuutta, vaihdella hitaiden ja nopeiden asioiden välillä, lukea sähköpostia vain arkipäivisin ja päättää, että kaikkia asioita ei ole pakko tietää. Suomessa viime vuosina esiin noussut Hidasta elämää -liike pyrkii parempaan elämänlaatuun juuri tämäntapaisten ajatusten avulla. Tavoitteena on tasapainoinen, kiireetön ja hyvä elämä. Yhteiskunta ja meitä ympäröivä viestintäkulttuuri vaatii kuitenkin muuttuakseen kiinteitä jarruja, ehdottaa Eriksen. Esimerkiksi tiedotusvälineiden eettisten periaatteiden osaksi tulisi liittää hitautta koskevia sääntöjä: materiaali, joka luonteensa puolesta vaatii kokonaisuuden ymmärtämistä, pitäisi välittää hitaasti, välineestä riippumatta. Hän ehdottaa myös, että kaikkien tiedon tuottajien pitäisi ottaa perusperiaatteekseen vähemmän on enemmän : esimerkiksi uusien tutkimusten ja tiedeartikkelien pitäisi sisältää myös uusia ajatuksia, muuten niitä ei voisi julkaista. Edelleen, julkiset tilat pitäisi hänen mukaansa määrätä kännykkäkieltoalueiksi ja työnantajien tulisi tukea hitaita hetkiä esimerkiksi järjestämällä ryhmäkeskusteluja tai kävelylenkkejä työajalla. Eriksenin ehdotuksilla on maalaisjärkinen tausta, ihmisten pysäyttäminen ja mahdollisuuden tarjoaminen ajatella yksi, kaksi tai jopa kolme ajatusta loppuun asti. Niiden toteutuminen edellyttäisi kuitenkin ajattelutavan muutosta tehokkuuspainotteisessa liike-elämässä, joka sitten toimisi mallina myös muiden sektorien organisaatioille. Ehkäpä työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen yhä lisääntyvät ongelmat vähitellen pysäyttävät myös organisaatiot ajattelemaan. Tahdin hidastaminen ja huomion kiinnittäminen esimerkiksi viestinnän laatuun vaikuttaisivat olennaisesti työpaikkojen arkeen.

8 Anu Kara ESSEE 8 (8) LÄHTEET Gere, Charlie Digitaalinen kulttuuri. Turku: Faros-kustannus Oy. Eriksen, Thomas Hylland Hetken tyrannia. Helsinki: Johnny Kniga Kustannus. Karhula, Päivikki (toim.) Paratiisi vai panoptikon? Näkökulmia ubiikkiyhteiskuntaan. Eduskunnan kirjaston tutkimuksia ja selvityksiä 10 (verkkodokumentti). Saatavuus <http://lib.eduskunta.fi/dman/document.phx?documentid=dz &cmd=download> (luettu ). TEKES Digitalisoituvan viestinnän monet kasvot. Kuluttajatutkimukset-hanke. Teknologiakatsaus 118/2001. Helsinki: TEKES. Wikipedia 2011 a. Hakusana Digitaalinen kulttuuri (verkkodokumentti). Saatavuus <http://fi.wikipedia.org/wiki/digitaalinen_kulttuuri> (luettu ). Wikipedia 2011 b. Hakusana Jokapaikan tietotekniikka (verkkodokumentti). Saatavuus <http://fi.wikipedia.org/wiki/jokapaikan_tietotekniikka> (luettu ).

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Mediakasvatus kirjastossa Pirjo Sallmén, Kirjastot.fi

Mediakasvatus kirjastossa Pirjo Sallmén, Kirjastot.fi Mediakasvatus kirjastossa Pirjo Sallmén, Kirjastot.fi Taustaa 2006 Uimarengas mediatulvaan kirjastosta 2007 2008 Superkirtsin mediaopit 2008 2011 Lapset, media ja kirjastot - n. 20 aluekouluttajaa. Mediakasvatus

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Mun talous, mun koulutus - seminaari, 7.11.2013 - Nuorten tavoittaminen sähköisin menetelmin

Mun talous, mun koulutus - seminaari, 7.11.2013 - Nuorten tavoittaminen sähköisin menetelmin Mun talous, mun koulutus - seminaari, 7.11.2013 - Nuorten tavoittaminen sähköisin menetelmin Verkkonuorisotyön työssä Valtakunnallinen - Digitalisoituneen, tietoverkottuneen median hyödyntäminen - Kohderyhmänä

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut

Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut Tiedon saatavuus ja tutkimuksen vapaus KAM-juridisen yhteistyöryhmän seminaari Arkistoneuvos Jaana Kilkki, Kansallisarkisto 12.12.2011 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Yle ja digitaidot. Digi arkeen -neuvottelukunta Minna Peltomäki, Ville Alijoki

Yle ja digitaidot. Digi arkeen -neuvottelukunta Minna Peltomäki, Ville Alijoki Yle ja digitaidot Digi arkeen -neuvottelukunta 15.6.2017 Minna Peltomäki, Ville Alijoki YLE JA DIGITAIDOT Sisällöntuotannon ja julkaisemisen muutos Digitaalinen muutos vaikuttaa: Median käyttötavat, teknologia,

Lisätiedot

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta 2017-2021 23.3.2017 Digikuntakokeilun tukiryhmä Marjukka Saarijärvi Julkisen hallinnon ICT-osasto Digitalisaatio ja julkinen hallinto strateginen

Lisätiedot

Syyslukukauden 2012 opintotarjonta

Syyslukukauden 2012 opintotarjonta Syyslukukauden 2012 opintotarjonta ELOKUVA JA TELEVISIO Elokuvan ja median historia 5 op MUOTOILU Taiteen ja kulttuurin historia 3 op MUSIIKKI Musiikin historia 5 op VIESTINTÄ Taidehistoria 5 op Viestintä

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

Ajatukset - avain onnellisuuteen?

Ajatukset - avain onnellisuuteen? Ajatukset - avain onnellisuuteen? Minna Immonen / Suomen CP-liiton syyspäivät 26.10.2013, Kajaani Mistä hyvinvointi syntyy? Fyysinen hyvinvointi Henkinen hyvinvointi ja henkisyys Emotionaalinen hyvinvointi

Lisätiedot

Tutkimusjohtaja Jari Kaivo-oja Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto Työpaja-iltapäivä, Ubiikki uutismediassa-tilaisuus, Sokos Hotelli Pasila,

Tutkimusjohtaja Jari Kaivo-oja Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto Työpaja-iltapäivä, Ubiikki uutismediassa-tilaisuus, Sokos Hotelli Pasila, Tutkimusjohtaja Jari Kaivo-oja Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto Työpaja-iltapäivä, Ubiikki uutismediassa-tilaisuus, Sokos Hotelli Pasila, Helsinki Tiistai 19.3.2013 Eräs ubiikkiteknologisen

Lisätiedot

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri?

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? Kulttuuri = jonkin ryhmän ominaislaatu, joka ilmenee erilaisina arvoina ja toimintatapoina sekä aineellisina ja aineettomina tuotteina.

Lisätiedot

Nuoret ja työnantajamielikuva Marja Pylkkänen, Monster Oy marja.pylkkanen@monster.fi, Twitter: @MarjaPylkkanen

Nuoret ja työnantajamielikuva Marja Pylkkänen, Monster Oy marja.pylkkanen@monster.fi, Twitter: @MarjaPylkkanen Nuoret ja työnantajamielikuva Marja Pylkkänen, Monster Oy marja.pylkkanen@monster.fi, Twitter: @MarjaPylkkanen ESITYKSEN AGENDA Osa I: Kenestä oikein puhutaan Osa II: Työpaikkaa etsimässä, mielikuva rakentuu

Lisätiedot

Mikä on facebook? Rekisteröityminen

Mikä on facebook? Rekisteröityminen Mikä on facebook? Facebook on Internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jonka tarkoituksena on yhdistää ystäviä, työ ja opiskelu kavereita ja tuttuja. Ihmiset käyttävät facebookkia ollakseen yhteydessä

Lisätiedot

"Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein

Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein "Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein Maarit Kairala Sosiaalityön e- osaamisen maisterikoulutus Lapin yliopisto/ Oulu 18.4.2013 Lähtökohtiani:

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Ala-aste vanhempainilta Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Paula Aalto 14.4.2016 MLL:n mediakasvatustyö Mediakasvatuksella pyritään edistämään lasten valmiuksia ymmärtää ja tulkita

Lisätiedot

Faron sopimuksen suositukset

Faron sopimuksen suositukset Faron sopimuksen suositukset Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä Tässä tekstissä kerrotaan, mitä Faron sopimus tarkoittaa Suomelle. Sopimuksen hyötyjä ovat esimerkiksi: - Kaikki ihmiset voivat vaikuttaa

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö, merkitys ja vaikutukset Poimintoja tuloksista

Sosiaalisen median käyttö, merkitys ja vaikutukset Poimintoja tuloksista Sosiaalisen median käyttö, merkitys ja vaikutukset Poimintoja tuloksista Kari Elkelä, Itella BI Research series - Tutkimussarja 6/2012 28.6.2012 FOR INTERNAL USE ONLY VAIN SISÄISEEN KÄYTTÖÖN Television,

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Miten saan ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa verkossa liikkuvin kuvin

Miten saan ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa verkossa liikkuvin kuvin Miten saan ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa verkossa liikkuvin kuvin 5.3.2009 Sanomatalossa Reidar Wasenius Prometium Oy ...eli mitä ihmisiin vaikuttajan kannattaa ajatella videoleikkeistä verkossa...?

Lisätiedot

MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA

MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA MUUTTUU UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MYÖTÄ? Seminaari perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista Opetushallitus 13.3.2015 FT tutkija Kati Mikkola, (HY, SKS) kati.m.mikkola@helsinki.fi

Lisätiedot

NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE?

NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE? NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE? Anne Ilvonen innovointipäällikkö, OK-opintokeskus 1 ESITYKSEN RAKENNE 1. Järjestöt lähidemokratian tukena -hanke 2. Nuoret ja verkko(vaikuttaminen)

Lisätiedot

Keskeneräisten tarujen kirja

Keskeneräisten tarujen kirja Keskeneräisten tarujen kirja Tarve kokeilla jotain uutta Peliesittelyt ja digitarina Laadi peliesittely valitsemastasi pelistä. Sisällytä esittelyysi ainakin seuraavat asiat: Pelin nimi Lyhyt esittely

Lisätiedot

Teknologia ja digiajan yhteisöt mahdollistajina

Teknologia ja digiajan yhteisöt mahdollistajina Teknologia ja digiajan yhteisöt mahdollistajina Mikko Lampi Tutkimuspäällikkö, Mamk + digiaktivisti twitter @jotudin Minä, digitalisti Tutkimuspäällikkö Data, tiedonhallinta, sähköinen arkistointi Käyttäjäkokemus,

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

Struktuurista vuorovaikutukseen. Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus, Kaisa Laine, puheterapeutti

Struktuurista vuorovaikutukseen. Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus, Kaisa Laine, puheterapeutti Struktuurista vuorovaikutukseen Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus, Kaisa Laine, puheterapeutti Termeistä Ihminen, jolla on puhevamma = ei pärjää arjessa puhuen, tarvitsee kommunikoinnissa puhetta

Lisätiedot

Mikä on Twitter? Rekisteröityminen

Mikä on Twitter? Rekisteröityminen Mikä on Twitter? Twitter on suosittu yhteisö ja mikroblogipalvelu, jonka välityksellä yritykset, ystävät ja perheenjäsenet voivat kommunikoida keskenään. Twitterin käyttö vastaa kysymykseen mitä teet tällä

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon)

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon) Täytä selkeällä käsialalla: Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: @ Tarkista, että sinulla on neljä erikseen nidottua tehtävää (tehtävät 1 4, 9 sivua), kaksi liitettä sekä konseptipaperi. Mikäli

Lisätiedot

Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto. Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi

Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto. Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi Kuluttajatutkimukset 2012 Mediaan koukuttuminen ja fragmentoitunut media käyttö: edelläkävijänuoret ja nuoret

Lisätiedot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot Jussi Silvonen Joensuun VALO -päivä, 8. 5. 2009 (http://jinux.pokat.org/jussi/) Esityksen rakenne Torikatu 10, Joensuu, SONY Bravia, Lieksan koulut = mitä yhteistä?

Lisätiedot

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1)

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) : Opiskelija kehittää monitieteellistä ja kriittistä ajattelua tutustuu tiedemaailman käytäntöihin harjaantuu lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä tutkimuksia

Lisätiedot

Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely

Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely Lähtökohtia Tavoitteena asiakkaan osallisuuden lisääminen. Asiakkaan kokemusmaailmaa tulee rikastuttaa tarjoamalla riittävästi elämyksiä ja kokemuksia. Konkreettisten

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Suuntana tulevaisuus Yhteisöllinen koulu ja sosiaalinen media elinikäisten oppijoiden tukena

Suuntana tulevaisuus Yhteisöllinen koulu ja sosiaalinen media elinikäisten oppijoiden tukena Suuntana tulevaisuus Yhteisöllinen koulu ja sosiaalinen media elinikäisten oppijoiden tukena Miikka Salavuo OPS Kick Off 2013 Kuka olen? Miikka Tabletkoulu.fi Yrittäjä v:sta 2010 Filosofian tohtori 2005

Lisätiedot

5. Kuinka kauan pystyisit olemaan ilman sähköisiä mediavälineitä? (Ei tarkoita puhelimella soittamista.)

5. Kuinka kauan pystyisit olemaan ilman sähköisiä mediavälineitä? (Ei tarkoita puhelimella soittamista.) 1. Luokka-aste 3 66 22.8% 4 92 31.8% 5 103 35.6% 6 23 8 % 7 2 0.7% 8 2 0.7% 9 1 0.3% 2. Sukupuoli Tyttö 159 55 % Poika 130 45 % 3. Mitä sähköisiä mediavälineitä käytät päivittäin koulussa? ATK-luokan/kirjaston

Lisätiedot

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI JA NATIIVIMAINONTA OVAT NYT IN. MIKSI? Digitaalinen maailma antaa uusia reviirejä

Lisätiedot

1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa Vaihtoehto Lukumäärä Prosentti 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28.

1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa Vaihtoehto Lukumäärä Prosentti 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28. 1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28.8% 2. Sukupuoli Tyttö 179 59.9% Poika 120 40.1% 3. Mitä sähköisiä mediavälineitä käytät

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista?

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? ITK2012 Call for papers vaihe Sari Muhonen, luokanopettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ari Myllyviita, hankekoordinaattori,

Lisätiedot

Digitaaliset tarinat

Digitaaliset tarinat Future School research Ist Wave-hanke 2009-2011 Digitaaliset tarinat Esi- ja alkuopetusryhmissä Marja Hytönen KM, Tutkija Literacy in the 21st Century- Uusi luku ja kirjoitustaito Digitarina>

Lisätiedot

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta tärkeänä ja haluaa osallistua sen tuottamiseen ja ylläpitää

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Kotipuu. Anita Novitsky, Monikulttuurisuuden asiantuntija

Kotipuu. Anita Novitsky, Monikulttuurisuuden asiantuntija , Monikulttuurisuuden asiantuntija SUOMESSA ON Monikulttuurisuus koulussa Noin 50 000 maahanmuuttajataustaista perhettä (4%) Yli 30 000 maahanmuuttajataustaista nuorta PERHEET Maahanmuuttajia Maahanmuuttotaustaisia

Lisätiedot

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 tuetusti / vaihtelevasti / hyvin / erinomaisesti vuosiluokka 1 2 3 4 käyttäytyminen Otat muut huomioon ja luot toiminnallasi myönteistä ilmapiiriä.

Lisätiedot

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi AUTA-hankkeen seminaari 8.2.2017 Sami Kivivasara, projektiryhmän PJ AUTA-hanke - Mitä sillä tavoitellaan? - Mihin se liittyy?

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives 2009 Kimmo Ahola 1 Mitä ohjelma tarjoaa Rahoitusta Resursseja Tietoa Päätösten tukea Verkostoja Luottamusta - Mahdollisuuksia

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen MAANTIETO Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla

Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla POIMU Sosiaalityön käytännönopettajien koulutus Kirsi Nousiainen 13.11.2014 Lahti 13.11.2014 Kirsi Nousiainen 1 Kolme näkökulmaa ohjaukseen 1. Ihminen

Lisätiedot

Ari Haasio Ari Haasio YTL, FM, yliopettaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Ari Haasio Ari Haasio YTL, FM, yliopettaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu Ari Haasio Ari Haasio YTL, FM, yliopettaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu Puhelin on hämmästyttävä keksintö, mutta mitä käyttöä sillä muka voisi olla? (1876, Rutherford B. Hayes, Yhdysvaltojen presidentti)

Lisätiedot

Teknologia lisää kiirettä vai lisää aikaa? Jaakko Heinimäki

Teknologia lisää kiirettä vai lisää aikaa? Jaakko Heinimäki Teknologia lisää kiirettä vai lisää aikaa? Hitaan ja nopean ajan kulttuuri Hitaan ja nopean ajan kulttuuri Thomas Hylland Eriksen, Hetken tyrannia (2003): Keskeisin muutos siirryttäessä teollisuusyhteiskunnasta

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Digi buustaa kehittymisen Mitä uutta digitalisaatio voi tuoda henkilöstön osaamisen kehittämiselle

Digi buustaa kehittymisen Mitä uutta digitalisaatio voi tuoda henkilöstön osaamisen kehittämiselle Digi buustaa kehittymisen Mitä uutta digitalisaatio voi tuoda henkilöstön osaamisen kehittämiselle 10.5.2017 ValtioExpo Marjaana Laine, Valtiovarainministeriö Tuulia Himanen, Tilastokeskus Petteri Kallio,

Lisätiedot

W3C ja Web-teknologiat

W3C ja Web-teknologiat W3C ja Web-teknologiat Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: World Wide Web Consortium (W3C) on kansainvälinen

Lisätiedot

Digitaalisen maailman näkymiä. 27.11.2013 Minna Karvonen

Digitaalisen maailman näkymiä. 27.11.2013 Minna Karvonen Digitaalisen maailman näkymiä 27.11.2013 Minna Karvonen Aikajana Trendit > 5 vuotta Skenaariot > 15 vuotta Utopiat > 50 vuotta Mitä tiedämme Digitaalinen maailma on arkea sen laaja rihmasto on näkymättömissä

Lisätiedot

Ohjeistus verkkoprojektiin

Ohjeistus verkkoprojektiin Ohjeistus verkkoprojektiin Luomuyrityksen web design brief -työkirjamalli HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Projektin RAAMIT JA RAJAUKSET Onko sinulla toiveita julkaisujärjestelmästä

Lisätiedot

Sosiaalinen media Lions-toiminnassa. Thorleif Johansson

Sosiaalinen media Lions-toiminnassa. Thorleif Johansson Sosiaalinen media Lions-toiminnassa Thorleif Johansson Lionit sosiaalisessa mediassa Google: http://www.google.com/profiles/lionsclubsorg Voimmeko jatkaa menemättä sinne? YouTube: http://www.youtube.com/...

Lisätiedot

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista?

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista? Liite Pienten Kielireppuun. Eväspussi Oman äidinkielen vahva hallinta tukee kaikkea oppimista. Tämän vuoksi keskustelemme kielten kehityksestä aina varhaiskasvatuskeskustelun yhteydessä. Kopio Kielirepusta

Lisätiedot

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA 1 Verkkoaivoriiheen osallistuneet olen markkinoinnin ammattilainen 42% ostan markkinointipalveluja 19% myyn markkinointipalveluja 4% vastaan

Lisätiedot

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot

Monilukutaito. Marja Tuomi 23.9.2014

Monilukutaito. Marja Tuomi 23.9.2014 Monilukutaito Marja Tuomi 23.9.2014 l i t e r a c y m u l t i l i t e r a c y luku- ja kirjoitustaito tekstitaidot laaja-alaiset luku- ja kirjoitustaidot monilukutaito Mitä on monilukutaito? tekstien tulkinnan,

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA JÄSENTUTKIMUS DIGITALISAATIOSTA 2015 SIHTEERI- JA HALLINTOTYÖN AMMATTILAISILLE UUSIMAA DIGITALISAATION MÄÄRITELMÄ Digitalisaatiolla tarkoitetaan digiteknologian hyödyntämistä

Lisätiedot

Suomalaisten yritysten kokemuksia Kiinasta liiketoiminta-alueena

Suomalaisten yritysten kokemuksia Kiinasta liiketoiminta-alueena Suomalaisten yritysten kokemuksia Kiinasta liiketoiminta-alueena KTT, KM Arja Rankinen Suomen Liikemiesten Kauppaopisto 4.6.2010 Kulttuurinen näkökulma Kulttuurin perusta Kulttuuri Sosiaalinen käyttäytyminen

Lisätiedot

Some, mainonta ja kuluttajuus Veera Värtinen, VTK Kuluttajaksi kasvamassa,

Some, mainonta ja kuluttajuus Veera Värtinen, VTK Kuluttajaksi kasvamassa, Some, mainonta ja kuluttajuus, VTK Kuluttajaksi kasvamassa, 7.6.2017. Gradu (#materialismionnellisuus Tutkielma nuorten aikuisten suhtautumisesta sosiaaliseen mediaan ja kulutukseen) Käsittelee nuorten

Lisätiedot

Heidi Härkönen Perhererapeutti Kouluttaja Johdon työnohjaaja

Heidi Härkönen Perhererapeutti Kouluttaja Johdon työnohjaaja Heidi Härkönen Perhererapeutti Kouluttaja Johdon työnohjaaja Willian Glasser MD kehitti Valinnan teorian kliinisessä työssään. 1965 ensimmäisen kirja Reality Therapy; A New Approach To Psychiatry Käytännön

Lisätiedot

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Kulutuksen arkea ja juhlaa. Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009

Kulutuksen arkea ja juhlaa. Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009 Kulutuksen arkea ja juhlaa Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009 Kaupunkikeskusta kulutuksen tilana Outi Uusitalo, Jyväskylän yliopisto Sisältö: Taustaa, KAUTAS-hanke Kaupunkitilan

Lisätiedot

Opiskelija digimaailmassa

Opiskelija digimaailmassa Opiskelija digimaailmassa Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki @petterij pjarvinen.blogspot.com bittimittari.blogspot.com @petterij www.facebook.com/petterijj profiles.google.com/petterij pinterest.com/petterij

Lisätiedot

11/10/2011 Satu Tallgren Arja Puska. Vanhempien innostaminen ehkäisevään päihdetyöhön

11/10/2011 Satu Tallgren Arja Puska. Vanhempien innostaminen ehkäisevään päihdetyöhön 11/10/2011 Satu Tallgren Arja Puska Vanhempien innostaminen ehkäisevään päihdetyöhön Sisältö Yhteisöllisyydestä ja sen muutoksesta Vanhemmat päihdekasvattajina Käytännön esimerkkejä Päihde- ja mielenterveyspäivät

Lisätiedot

PED005 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi II: TVT

PED005 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi II: TVT PED005 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi II: TVT Jyrki Reunamo Orientaation lähteillä - varhaiskasvatuksen kehittämisprojekti / Suomi - Taiwan 19.9.2017 1 Tieto- ja viestintäteknologinen osa

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON YHTEYS MATKAILUUN

KULTTUURITUOTANNON YHTEYS MATKAILUUN KULTTUURITUOTANNON YHTEYS MATKAILUUN Pekka Uotila Kulttuuri kyydittää -raportti http://tuottaja2020.metropolia.fi/ KULTTUURITUOTTAJA Välittäjäammatti Kulttuurikokemus, -taito, -asenne ja -tieto Tuotantokokemus,

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio

SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio Schola Europaea Office of the Secretary-General Pedagogical Development Unit Ref.: 2017-01-D-38-fi-3 Orig.: EN SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio Language III attainment descriptors

Lisätiedot

Kaikki vastaajat (N=819) 25% 26% 22% 27%

Kaikki vastaajat (N=819) 25% 26% 22% 27% Kaikki vastaajat (N=819) % 30 20 10 0 25% 26% 22% 27% 29% 36% 7. 8. 9. 34% 52% % 52 50 48 48% 46 Tyttö Poika Aloittelija: minulla ei ole kokemusta ipadin käytöstä Noviisi: minulla on ipadin peruskäyttökokemusta,

Lisätiedot

Oppilas keskustelee ryhmässä ja tuo esille mielipiteitään. Oppilas osallistuu luokan ja koulun ilmaisuesityksiin. Oppilas harjoittelee

Oppilas keskustelee ryhmässä ja tuo esille mielipiteitään. Oppilas osallistuu luokan ja koulun ilmaisuesityksiin. Oppilas harjoittelee AI 6. lk Arvioitavat tavoitteet Vuorovaikutustilanteissa toimiminen (T1, T2, T3, T4) Tekstien tulkitseminen (T5, T6, T7, T8) Hyväksytty (5) Välttävä (6-7) Oppilas saa arvosanan 6, Oppilas saa arvosanan

Lisätiedot

Digitaaliset palvelut kaikille Saavutettavuusdirektiivi verkkopalvelut ja sisällöt kaikille sopiviksi

Digitaaliset palvelut kaikille Saavutettavuusdirektiivi verkkopalvelut ja sisällöt kaikille sopiviksi Digitaaliset palvelut kaikille Saavutettavuusdirektiivi verkkopalvelut ja sisällöt kaikille sopiviksi Maria Nikkilä ja Markus Rahkola, VM, 3.5.2017 ValtioExpo @VM_MariaNikkila Digitalisaatio ja julkinen

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

ja jälkeen opiskelun Teemu Tokola Oulun Yliopisto Sähkö- ja tietotekniikan osasto

ja jälkeen opiskelun Teemu Tokola Oulun Yliopisto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Opiskelijoiden tvt-taidot ennen ja jälkeen opiskelun Teemu Tokola Oulun Yliopisto Sähkö- ja tietotekniikan osasto TVT Tieto- ja viestintäteknologian tät i käyttö muuttunut t rajusti viimeisinä vuosikymmeninä

Lisätiedot

Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola

Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola Millaista on AV sisältöjen katselu? Viestintävirasto teetti syksyn 2011 aikana kaksi kuluttajatutkimusta»

Lisätiedot

SOME. Sosiaalisen median hyödyntäminen kuluttajamarkkinoinnissa. S.E.V.I. Consulting Group Oy

SOME. Sosiaalisen median hyödyntäminen kuluttajamarkkinoinnissa. S.E.V.I. Consulting Group Oy SOME Sosiaalisen median hyödyntäminen kuluttajamarkkinoinnissa TIEDONLÄHDE Facebookista on tullut uusi Google: kuluttajien ensisijainen tiedonlähde on monesti sosiaalinen media Kuluttajat muodostavat mielipiteensä

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten. Ella Kiesi Opetushallitus

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten. Ella Kiesi Opetushallitus DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten Ella Kiesi Opetushallitus Tietotekniikan opetuskäytön määrä Suomessa Suomi tietotekniikan opetuskäytön määrässä Eurooppalaisessa mittakaavassa

Lisätiedot

W3C ja Web-teknologiat

W3C ja Web-teknologiat W3C ja Web-teknologiat Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto World Wide Web Consortium (W3C) W3C kehittää yhteensopivia teknologioita

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot