Energiasanomat 11/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiasanomat 11/4.10.2012"

Transkriptio

1 SISÄLTÖ Energiasanomat 11/ ENERGIATEOLLISUUS - Energiatapaaminen Joensuussa VERKOSTO - Tele- ja sähköjohtojen laskennalliset yhteiskäyttökustannukset Voimajohtojen uudet vaatimukset yleistä - Verkonrakennuttaja- ja verkostourakointipäivät 2012 KAUKOLÄMPÖ - Kaukolämpöpäivillä positiivista pöhinää! MAINETALKOOT - Vinkkejä kuntalaisten ja kuntapäättäjien energiatapaamisten suunnitteluun VUODEN ILMASTOTEKO - Muista ehdottaa Vuoden ilmastotekoa KOULUTUS JA TAPAHTUMAT - Käyttöpäivä (sähköverkko) - YSE 1998 sopimusehdot ja verkonrakennuksen tärkeät sopimusasiat - Hitsisaumojen visualitarkastus - Sähköverkon käyttö ja vianselvitys - Päästökauppakoulutus - Verkkoliiketoiminta Sähköasemien kuntotarkastus - Sähkön laadun ja häiriöiden mittaukset ja loissähkön kompensointi - Kaukolämmön työturvallisuuskoulutus - 20 kv kaapelipäätteet ja jatkokset - Maakaapeliverkon rakentamisen perusteet ja vaatimukset maanrakennusurakoitsijoille - Verkonrakennuttaja- ja urakointipäivät Energia-alan esimiesvalmennus kurssisarja käynnistyy jälleen tammikuussa 2013 KANSALLINEN SIIRTYMÄSUUNNITELMA - Kansallisen siirtymäsuunnitelman (TNP) valmistelu loppusuoralla SAKSAN SÄHKÖMARKKINAT - Saksan sähköstä neljännes uusiutuvilla Julkaisija: Energiateollisuus ry Toimitus: Jukka Kortelainen (vastaava), puh. (09) , faksi (09) , jukka.kortelainen(a)energia.fi Toimitussihteeri: Ekku Stenfors, Adato Energia Oy, puh. (09) , faksi (09) , ekku.stenfors(a)energia.fi Tilaukset: Paperiversio vuosikerta alv/ekku Stenfors

2 ENERGIATEOLLISUUS Energiatapaaminen Joensuussa ENERGIATEOLLISUUS ry järjestää Joensuussa jäsentilaisuuden keskiviikkona klo Sokos Hotelli Kimmelissä (Itäranta 1). Aamupäivällä käsitellään alueellisia ja valtakunnallisia energiakysymyksiä, iltapäivällä pidetään katsaus alan yhteiseen mainehankkeeseen. Maakunnallisten tapaamisten tavoitteena on lähentää paikallisia jäsenyrityksiä ja Energiateollisuutta toisiinsa ja käsitellä ajankohtaisia asioita. Toivomme tilaisuuteen alueen jäsenyritysten johdon, hallinnon sekä viestinnän edustajia. Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautuminen: mennessä osoitteessa Lisätiedot: puh Energiatapaamisen ohjelma Klo 9.00 Ilmoittautuminen ja kahviaamiainen 9.30 Tervetuloa Energiatapaamiseen Toimitusjohtaja Juha Naukkarinen, Energiateollisuus ry 9.40 Alueen ajankohtaiskatsaukset Toimitusjohtaja Jorma Korhonen, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy Aluejohtaja Timo Partanen, Fortum Heat Keskustelua Tauko Katsaukset alan ajankohtaisiin kysymyksiin Toimitusjohtaja Juha Naukkarinen, Energiateollisuus ry Johtaja Jukka Leskelä, Energiateollisuus ry Keskustelua Lounas ja tiedotustilaisuus medialle Katsaus mainetalkoisiin Milka Kortet, Energiateollisuus ry Keskustelua Tilaisuuden päätös ja kahvi Jukka Kortelainen

3 VERKOSTO Tele- ja sähköjohtojen laskennalliset yhteiskäyttökustannukset 2012 Ilmajohtopylväiden yhteiskäyttö säästää erityisesti haja-asutusalueiden verkostokustannuksia, mikä vähentää myös asiakkaiden palvelumaksuja. Uusia teleilmajohtoja rakennetaan yhä vähemmän, mutta vanhoja yhteiskäyttöpylväitä on vielä käytössä runsaasti. Myös sähköverkkojen ilmajohdot ovat vähenemässä. Pylväiden yhteiskäytöstä maksetaan kerta- tai vuosikorvauksia osapuolien välillä tehtyjen sopimusten mukaan. Yhteiskäyttöpylväskorvauksen laskenta on perustunut telepylvään pystytyskustannukseen. Pylvään omistajalle on maksettu puolet yhteiskäytöllä säästetystä rakennuskustannuksesta joko kerta- tai vuosikorvauksena. Sähkö- ja televerkostojen yhteistyöneuvottelukunta (STYNK) teetti kesällä 2007 konsulttiselvityksen teleilmajohtojen keskimääräisistä rakentamiskustannuksista vuodelta STYNK päätti tänä keväänä tehdä uuden selvityksen kustannuksista. Uusien pylväiden pystytysvolyymi on teleyrityksissä nykytasolla pieni ja sama suuntaus on myös sähköyhtiöissä maakaapeloinnin vallatessa alaa. Selvityksen perusteella pylväiden hinta on laskenut. Aikaisemmin sovittujen laskentaperusteiden ja korkotason laskun tuloksena kokonaiskustannukset näyttävät laskeneen huomattavasti. STYNKissä käytiin periaatekeskustelua oikeudenmukaisesta korvaustasosta ja perusteista. Asia koskee lähinnä vanhoja käytössä olevia yhteiskäyttöpylväitä, joista on sovittu maksettavaksi vuosikorvaus. STYNK katsoi, ettei ole tarkoituksenmukaista muuttaa noudatettua käytäntöä kerralla kovin paljon. Tämän vuoksi sovittiin, että yhteiskäyttökustannuksien laskennassa peruslukuna olevan pylvään pystytyshintana käytetään uuden selvityksen mukaisen pystytyshinnan ja indeksikorjatun aikaisemman hinnan keskiarvoa. Näin kustannusten muutos jaetaan pidemmälle ajalle. Toimintaympäristö on muuttunut niin paljon, että STYNK päätti tarkastella yhteiskäyttökorvausten perusteita ja tarvittavia muutoksia tarkemmin vuoden 2013 kuluessa. Edellä esitetyillä perusteilla STYNKin kokouksessa vahvistettiin vuoden 2012 laskennalliseksi vuotuiseksi yhteiskäyttökustannukseksi 6,06 /pylväs (6,94 v. 2011) ja laskennalliseksi kertakustannukseksi 137,28 /pylväs (151,53 v. 2011) (ilman ALV). Näitä kustannustietoja voidaan käyttää hyväksi sovittaessa sähkö- ja telejohtojen yhteiskäyttökorvauksista tele- ja sähköyhtiöitten kesken. STYNK:n työryhmä suosittelee ensisijaisesti vuosikorvauksen käyttämistä. Kustannuksien yksityiskohtaiset laskentaperusteet löytyvät ET:n ekstranet -sivuilta Työryhmät Sähköverkko Sähkö- ja telealan yhteistyöneuvottelukunta. Kansioon talletaan neuvottelukunnan kokousaineistot. Tuomas Maasalo ja Pertti Lindberg Voimajohtojen rakentamisesta päättäville Voimajohtojen uudet vaatimukset yleistä Vuosia käytössä ollut voimajohtojen suunnitteluohje VIM/A4-93 poistui käytöstä v alussa. Siitä lähtien ainoa virallinen ohje on ollut uusi voimajohdoille tehty euronormi EN (yli 45 kv johdot) ja EN (alle 45 kv johdot). Syynä uusien standardien käyttöön oli EU-maissa käytännöksi muodostunut yhdenmukaisuus eri aloilla. Meillä etuna on ollut lisäksi se, että vanhassa ohjeessa olleista virheistä päästiin eroon.

4 VIM/A4-93 ongelmat Pahin virhe vanhassa VIM/A4-93 ohjeessa oli johtimien tuulikuormien laskennassa käytetty jännekerroin, joka aiheutti, että johtimien tuulikuorma oli vain n. puolet siitä, mitä sen olisi pitänyt olla. Toisaalta puupylvään mitoituksessa käytetty suuri lahovara peitti lopputuloksessa kuormissa olleet virheet. Pylvään todellinen varmuus ei kuitenkaan ollut sitä, mihin oli pyritty, vaikka se näennäisesti kesti kuormat ja pysyi pystyssä. Kuormien aliarviointi näkyi kuitenkinperustuksissa. Tästä osoituksena voi laajoilla peltoaukeilla nähdä johtoja, joiden pylväät ovat kallistuneet perustusten antaessa periksi tuulikuormien vaikutuksesta. Uusi standardi Uudessa standardissa ja sen Suomea koskevassa liitteessä kuormat lasketaan toden mukaisina ja mitoituksessa otetaan huomioon tarkemmin puun lujuusominaisuudet. Tämän johdosta pylväiden koot eivät kasva aivan tuulikuormien kasvun suhteessa. Mitoituksessa voidaan nyt myös ottaa tarkemmin huomioon kuormiin vaikuttavat paikalliset olosuhteet: maastotyyppi, jääkuorma-alue yms. On todettu, että jääkuormien aikana esiintyy samanaikaisia tuulikuormia. Nämä on myös otettu huomioon uudessa standardissa. Myös johtimien tyyppi vaikuttaa tuuli- ja jääkuormien yhdistelmissä käytettyhin kuormitus- ja reduktiokertoimiin. Laskentamenetelmät On selvää, että vanhoilla laskentamenetelmillä ei pystytä hallitsemaan uuden standardin mukaisia mitoituskäytäntöjä. Puupylväs on herkkä taipumaan ja sen kautta altis taipumien aiheuttamille toisen kertaluvun vaikutuksille. Vanhoilla menetelmillä nämä vaikutukset pyrittiin ottamaan huomioon melko karkeilla otaksumilla. Uuden standardin käsittelyä varten on meillä kehitetty menetelmiä ja ohjelmia, jotka soveltuvat myös em. toisen kertaluvun vaikutusten tarkempaan huomioon ottoon. Näistä edistyksellisin ohjelma tällä hetkellä on Finnmast Oy:n kehittämä PLINE-ohjelma, jolla pystytään analysoimaan ja mitoittamaan yksinkertaisen maahanupotetun puupylvään lisäksi erittäin monimutkaisia usean pylvään muodostamia vapaastiseisovia tai harustettuja pylväsrakenteita. On havaittu, että tällä ohjelmalla pystytään useissa tapauksissa suunnittelemaan 1 tai jopa 2 pylväsluokkaa pienempiä pylväitä kuin aikaisemmin, vaikka kuormat ovat kasvaneet. Osasyynä tähän on se, ettei tähän mennessä ole ollut työkaluja kovin monimutkaisten rakenteiden mitoitukseen. Lähitulevaisuus Vanhassa mitoituskäytännössä olleet virheet antavat olettaa, että niistä johtuen vanhat ja vanhan käytännön mukaan suunnitellut voimajohdot ovat ajateltua alttiimpia tuuli- ja jääkuormien aiheuttamille vaurioille. Koska tämä on nyt tiedossa, niin uusia johtoja ei missään tapauksessa suositella suunniteltaviksi vanhojen käytöstä poistettujen ohjeiden mukaan. Erityisesti teiden varsilla peltoaukeilla väärin mitoitetut johdot ovat vaaraksi liikenteelle ja yleiselle turvallisuudelle. Kaatuneen johdon aiheuttamien mahdollisten liikenne- tai henkilövahinkojen yhteydessä voi olla vaikea selittää oikeudessa, miksi johtoa ei ollut suunniteltu uusien voimassa olevien ohjeiden mukaan. Adato Energia Oy suositteleekin lämpimästi uusien standardien mukaisten mitoitusmenetelmien ja -ohjelmien käyttöä. Niiden yksityiskohtaisemmasta esittelystä ollaan valmiita sopimaan erikseen.

5 Tutustu PLINE ohjelmaan osoitteessa Lisäietoa: Jukka Muttilainen GSM ja Pekka Riisiö p Verkonrakennuttaja- ja verkostourakointipäivät Kalastajatorppa, Helsinki Suositut syksyn Verkonrakennus- ja verkostourakointipäivät ovat jälleen täynnä ajankohtaista verkonrakennus- ja verkostourakointiasiaa. Päivät ovat erinomainen tilaisuus tavata kollegoita ja muita verkonrakennuksen osapuolia ja keskustella verkonrakentamisen ja verkostourakoinnin nykytilasta ja laajassa käytössä olevista RU/KVR -verkostourakka-asiakirjoista ja niiden kehittämisestä. Voimassa olevat verkostourakkakirjat RU käyttöohje 12 löytyy osoitteesta Päivien aiheita - Katsaus verkonrakennuttamistyöryhmän toimintaan ja lähiajan haasteisiin - Mitä jäi käteen verkkoliiketoimintaan liittyvien palveluketjujen ja kumppanuuksien johtamista koskevasta PAVE tutkimushankkeesta - Mitkä ovat palveluntuottajien kipupisteet ja miten palveluntoimittajien turvallisuutta voidaan arvioida - YSE 1998 asiakirjajärjestelmä ja KVR urakka - YSE -poikkeamien tunnistaminen - Aliurakoinnin riskit verkonrakentamisessa - Suunnittelun ulkoistaminen - Reaaliaikainen ja läpinäkyvä dokumentointi nostaa laatua. Sähköiset työmaapöytäkirjat - Monitoimikoneen hyötyjä verkonrakentamisessa - Miten turvataan tarvittavat verkkoinvestoinnit - Miten jännitetöitä voidaan kehittää verkonrakentajien ja urakoitsijoiden toiminnaksi - Maakaapeliverkon rakentamisen vaatimukset ja urakoitsijan rooli - Tietoisku ajankohtaisista verkonrakentamiseen liittyvistä lakimuutoksista Muutokset mahdollisia. Lopullinen ohjelma valmistuu lähiaikoina ja voit tutustua siihen myöhemmin mm. Adaton koulutuskalenterissa. Varaa jo päivät kalenteriisi! Päivät on suunnattu erityisesti verkonrakennuttajille, -rakentajille, verkostourakoitsijoille ja palveluntuotantoyhtiöissä verkonrakennus-, käyttö-, kunnossapito- ja suunnittelutehtävissä toimiville sekä laitetoimittajille ym.

6 KAUKOLÄMPÖ Kaukolämpöpäivillä positiivista pöhinää! Suomalaisen kaukolämpöalan vuosittainen ykköstapahtuma keräsi sen lähihistorian suurimman kävijämäärään, yli 200 ammattilaista Espooseen elokuun lopussa. Seminaariaamu alkoi leppoisissa tunnelmissa aamukahvien ja päiville pystytetyn näyttelyn merkeissä. Puheenjohtajan ja isäntäyhtiön toivotettua osallistujat tervetulleiksi jaettiin todistukset kaukolämpöasentajille ja yliasentajille. Myös Hyriasta eläkkeelle jäänyttä Hannu Heikkaa muistettiin kultaisella ansiomerkillä. Kovaan asiaan päästiin, kun Niko Wirgentius Fortumista kertoi ajattelutavan muutoksesta. Tukholman alueella Fortum on päättänyt avata kaukolämpöverkkonsa asiakkaidensa tuottamalle lämmölle, mikä tekee kaukolämmöstä kaksisuuntaista. Ratkaisua ovat pilottivaiheessa kehuneet asiakkaat, poliitikot ja jopa kilpailuviranomaiset. Myös yhtiö itse on ollut tyytyväinen ja odottaakin järjestelyn tuottavan tulevaisuudessa taloudellista hyötyä yhtiölle ja asiakkaille. Nikon jälkeen ohjelmassa oli 3 sessioita hyvin erilaisista aiheista. Sessioissa kullekin puhujalle annettiin 5 minuuttia aikaa alustaa omaa aihettaan. Suurin osa sessioista käytettiin aktiiviseen keskusteluun. Kotimaisista polttoaineista sanailtiin mukaansa tempaavasti Kuopion Energian toimitusjohtaja Juha Lindholmin johdolla. Kansanedustaja Osmo Soininvaara yritti saada panelisteilta vastausta kysymykseen: onko kaukolämpö osa matalahiilistä tulevaisuutta? Kaukolämpö on osa tätä tulevaisuutta, mutta monen asian tulee muuttua tulevaisuudessa. Osmon ovelat kysymykset ja huumori upposi varmasti jokaiseen osallistujaan. Iltapäivän viimeisessä sessiossa puhujat lähtivät nostamaan asiakkaita verkon kaukaisimmasta kulutuspisteestä liiketoiminnan keskiöön strategisti Minna Lenanderin johdolla. Asiakkaita voi opettaa ja heitä voi kohdata monella tavalla, mutta ennen kaikkea asiakkuus on asennekysymys. Toinen seminaaripäivä käytettiin kaukojäähdytykseen tutustuen. Toisen päivän aamu keräsi 60 ilmoittautuneen sijaan yli 100 osallistujaa. Tämä kertonee osaltaan yhtiöiden kiinnostuksesta tätä nousevaa liiketoimintaa kohtaan. Seuraavat kaukolämpöpäivät järjestetään Kuopiossa , laittakaahan päivämäärä kalentereihin! Antti Kohopää MAINETALKOOT Vinkkejä kuntalaisten ja kuntapäättäjien energiatapaamisten suunnitteluun Muun muassa kuntapäättäjät toivovat tiiviimpiä kontakteja energiayhtiöihin. Tarve verkostojen vahvistamiselle kasvaa kuntavaalien jälkeen, kun uudet kuntavaikuttajat aloittavat luottamustoimissaan. Mainetalkoot hankkeessa on valmistunut virikemateriaali kuntalaisten ja kuntapäättäjien energiatapaamisten järjestämiseen. Materiaalissa on nostettu esille tilaisuuksien suunnittelua ja toteutusta tukevia näkökulmia sekä kuvattu Naantalissa pilotoidun päättäjätapaamisen toteutusta.

7 Materiaalin tarkoituksena on kannustaa energiayhtiöitä paikallistason verkostoitumiseen. Lisäämällä päättäjien ja kansalaisten energiaan liittyvää tietoutta sekä rakentamalla luontevia vuorovaikutuskanavia voidaan vaikuttaa positiivisesti koko alaa koskeviin asenteisiin. Liite 1: Vinkkejä kuntalaisten ja kuntapäättäjien energiatapaamisten suunnitteluun Milka Kortet VUODEN ILMASTOTEKO Muista ehdottaa Vuoden ilmastotekoa Vuoden ilmastoteko ohjelma avautui Ilmastotekoja voi ilmoittaa saakka osoitteessa Ohjelmaan toivotaan osallistujiksi energia-alalla toimivia tai alaan liittyviä yrityksiä tai yhteisöjä, jotka ovat toteuttaneet ilmastonmuutosta torjuvia tekoja. Tällaisia tekoja voivat olla esimerkiksi energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energiamuotoihin tehdyt investoinnit tai kehittämishankkeet. Tunnustusta voi esittää myös suunnitelmalle, joka on jo päätetty toteuttaa. Yritys tai yhteisö voi ehdottaa Vuoden ilmastoteoksi omia hankkeitaan tai yhteistyökumppaniensa hankkeita. Palkinnon saajat voivat olla energiayhtiöiden ohella esimerkiksi tutkimuslaitoksia, kuntia, alaan liittyvien laitteiden, koneiden, ohjelmistojen toimittajia tai muita energia-alan palvelujen tuottajia. Vuoden ilmastoteko- ohjelman rinnalla järjestetään yläkouluikäisille nuorille oma kilpailu, jossa nuoria pyydetään kirjoittamaan tarinoista hyvistä ilmasto tai ympäristöteoista. Kirjoituskilpailu toteutetaan osana äidinkielenopetusta ja yhteistyössä Motivan kanssa. Energiateollisuuden Kestävän kehityksen foorumi päättää ilmastoteko ohjelman ja kirjoituskilpailun voittajat. Palkinnot luovutetaan Energiateollisuuden ilmastoseminaarin yhteydessä. Milka Kortet KANSALLINEN SIIRTYMÄSUUNNITELMA Kansallisen siirtymäsuunnitelman (TNP) valmistelu loppusuoralla Kansallisen siirtymäsuunnitelman (TNP) valmistelu on edennyt loppusuoralle ja yrityksille on lähetetty sitoumukset allekirjoitettavaksi. Sitoumusten ja laitostietojen perusteella Metsäteollisuus ry ja Energiateollisuus ry jättävät suunnitelman ympäristöministeriölle mennessä.

8 Kansallinen siirtymäsuunnitelma on yksi joustoelementti teollisuuspäästödirektiivin (IED) täytäntöönpanossa. Teollisuuspäästödirektiivi tiukentaa olemassa olevien suurien polttolaitosten (yli 50 MW:n polttolaitokset) päästörajoja alkaen. Joustoelementeillä polttolaitokset voivat saada lisäaikaa investointien toteuttamiseen. Lisätietoja: asiantuntija Jukka Makkonen, , Jukka Makkonen SAKSAN SÄHKÖMARKKINAT Saksan sähköstä neljännes uusiutuvilla Uusiutuvan energian osuus Saksan sähköntuotannosta nousi kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla 25 prosenttiin. Vuotta aiemmin osuus oli 21 prosenttia. Saksan ET:n (BDEW) mukaan uusiutuvalla energialla tuotettiin sähköä 67,9 terawattituntia (TWh) vuoden 2012 alkupuoliskolla. Suurin uusiutuvan energian lähde Saksassa on tuulivoima, jonka osuus maan sähköntuotannosta oli 7,7 prosenttia; myös vuotta aiemmin tuulivoima oli uusiutuvien ykkössijalla 5,3 prosentin osuudella. Toiseksi tärkein uusiutuvan energian lähde oli biomassa, jolla katettiin 5,7 prosenttia sähkön tarpeesta. Aurinkoenergia oli kolmantena 5,3 prosentin osuudella, mutta mikä huomattavinta, aurinkoenergian osuus kasvoi vuodessa 47 prosentilla. Vesivoima kattoi Saksan sähköntuotannosta vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla 4,0 prosenttia ja loput 0,9 prosenttia katettiin pääasiassa jätteenpoltosta tuotettavalla sähköllä. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla Saksassa tuotettiin sähköä yhteensä 261,5 TWh, mikä on 1,4 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Vähennys johtui energiaintensiivisten teräs-, paperi- ja kemianteollisuuden alentuneesta tuotannosta. Jukka Kortelainen KOULUTUS JA TAPAHTUMAT Käyttöpäivä (sähköverkko) Hämeenkylän kartano, Vantaa Käyttöpäivä on jälleen täynnä asiaa sähköverkkojen käyttötoiminnasta ja kunnossapidosta vastaaville ja sen parissa työskenteleville. Ajankohtaisten luentojen lomassa on erinomainen tilaisuus tavata ja keskustella naapuriyhtiöiden kollegoiden kanssa käyttö- ja kunnossapitotoiminnan kokemuksista ja kehittämisestä. Kuulemme ja keskustelemme, mm. jakeluverkkojen keskeytysten vähentämisestä, etämittareiden hyödyntämisestä, maakaapeloinnin vaatimuksista ja asennuksista, häiriötiedotuksen ja viestinnän kehittämisestä. Lisäksi saamme selvitystä sähköturvallisuusstandardista poikkeamiseen käytönjohtajan päätöksellä. Aikaa varataan keskustelulle ja päivän lopuksi vielä avoimiksi jääneille asioille.

9 YSE 1998 sopimusehdot ja verkonrakennuksen tärkeät sopimusasiat Scandic Rosendahl Tampere Sopimusosaaminen välttämätön taito rakennushankkeessa Kaksipäiväisellä käytännönläheisellä, verkonrakentamiseen räätälöidyllä peruskurssilla Rakennusurakan yleisistä sopimusehdoista YSE 1998 saat hyvät perustiedot YSEstä ja valmiudet käyttää YSEä tietolähteenä ja menettelytapojen säädöspankkina rakennushankkeen eri vaiheissa. Kurssi soveltuu kaikille verkonrakennushankkeessa mukana oleville, jotka työssään ovat tekemisissä YSEn kanssa kuten rakennuttajille, eri toimialojen urakoitsijoille, konsulteille, tarjouslaskijoille, lakimiehille jne. Hitsisaumojen visualitarkastus Scandic Kuopio Kaukolämpöputkiston hitsien visualiseen tarkastukseen tulisi nimetä osaava ja koulutettu visualitarkastaja. Ammattitaitoisella visualisella tarkastuksella saadaan suurin osa hitsausvirheistä selville ja helpotetaan radiograafisten kuvausten tarkempaa kohdistamista. Päivän mittaisessa koulutuksessa opitaan kaukolämpöalalle tyypillisten hitsisaumojen visualisen tarkastuksen perusteita. Koulutukseen otetaan maksimissaan 10 osallistujaa. Muutama paikka on vielä vapaana! Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset Juha Rakkolainen, Adato Sähköverkon käyttö ja vianselvitys Etelä-Savon ammattiopisto, Mikkeli Jos haluat varmistaa ja kehittää oman organisaatiosi valmiutta toimia vikatilanteissa turvallisesti ja tehokkaasti, tule mukaan koulutuspäivään! Tiiviin ja vuorovaikutteisen koulutuspäivän sisältöannin lisäksi on aina kehittävää tavata ja jututtaa kollegoita, jotka ovat samojen haasteiden keskellä. Päästökauppakoulutus Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa Sokos Hotel Lakeus, Seinäjoki Koulutuspäivä niille, joiden tulisi työssään ymmärtää päästökauppaa ja osata toimia osana EU:n päästökauppajärjestelmää. Puhujina viranomaisasiantuntijoita sekä yritysten päästökauppaeksperttejä ja konsultteja. Päivän aikana tutustutaan päästökaupan periaatteisiin ja toimintaan alkaen ilmastonmuutoksesta ja päättyen yrityksen konkreettisiin toimenpiteisiin. Osallistuja saa myös tietoa vaihtoehtoisista tavoista toimia päästömarkkinoilla. Koulutus sopii energiayritysten ja muiden alojen uusille päästökauppavastaaville tai kertauksena kokeneille, voimalaitosten henkilöstölle, joiden työ sivuaa päästökauppa-asioita sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

10 Sisällöstä: - Päästökauppa osana ilmastopolitiikkaa - Päästökaupan rakenne ja toiminta - Päästöoikeusmarkkinat ja kauppapaikat - Päästöjen tarkkailu - Päästörekisteri ja päästöoikeuksien huutokauppa - Päästöjen todentaminen Tilaisuudesta tarkemmin ja ilmoittautumiset Juhani Kalevi, Adato Verkkoliiketoiminta Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa Sähkö-, energia- ja verkonrakentajayhtiöiden toimitusjohtajille, verkoston rakentamisesta, käytöstä, kunnossapidosta ym. verkkotoiminnasta vastaaville suunnatun Verkkoliiketoiminta seminaarin ohjelma rakentuu perinteisesti ajankohtaisten aiheiden ympärille. Päivällä kuullaan ja keskustellaan toimitusvarmuustavoitteista, johtojen sijoittamisesta tiealueelle ja kuntien alueelle, tutkimuksesta suurhäiriöistä, viestiyhteyksistä ja viranomais- ja pelastuslaitoksen yhteistyöstä suurhäiriöissä, palvelumarkkinoiden kipupisteistä, jakeluverkkojen tariffirakenteista ja Entso-E verkkokoodeista. Muutokset mahdollisia. Virallisen ohjelman päätteeksi keskustelemme päivän aiheista ja avoimiksi jääneistä asioista, jonka jälkeen tilaisuus jatkuu buffetin merkeissä. Sähköasemien kuntotarkastus Kylpylähotelli Eden, Nokia Sähköasemien kuntotarkastukset ja huolto tulevat yhä tärkeämmiksi sähköasemien ikääntyessä. Suuri osa maamme sähköasemista ja päämuuntajista on hankittu jo luvuilla ja niiden eliniän jatkaminen vaatii yhä enemmän tietoa niiden kunnosta ja panostusta kuntotarkastuksiin ja huoltoon. Tämän koulutuksen tavoitteena on luotettavan ja yhdenmukaisen sähköasemien kunnossapitotarkastuksen aikaansaamiseksi antaa asiantunteva, yhtenäinen ja tilaajan toiveita huomioivan koulutus, josta annetaan Energiateollisuus ry / Adato Energia Oy:n myöntämä todistus. Sähkön laadun ja häiriöiden mittaukset ja loissähkön kompensointi Vantaa Sähkön laatu- ja häiriöasiat sekä näihin liittyvät vastuukysymykset ovat nousseet tärkeäksi osa-alueeksi sähkönjakelussa viime vuosikymmenen aikana. Uudet sopimusehdot ovat entisestään korostaneet näiden asioiden tärkeyttä. Koulutuksen kohderyhmänä ovat sähkönjakeluverkoston suunnittelun, rakentamisen, käytön ja kunnossapidon parissa toimivat, erityisesti sähkön laadusta ja loissähkön kompensoinnista vastaavat henkilöt.

11 Koulutus soveltuu myös asiakaspalvelun ja kunnossapidon parissa toimiville henkilöille, jotka joutuvat tekemisiin sähkö- ja magneettikenttien tai kompensointilaitteiden kanssa. Kaukolämmön työturvallisuuskoulutus Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa Kaukolämmön työturvallisuuskoulutuksen ohjelmassa on - Ajankohtaisia kuulumisia Energiateollisuus ry:n työturvallisuustoimikunnasta. - Työsuojeluviranomaisen puheenvuoro. Energiahuollon valvontahanke 2012 havaintoja tarkastuskäynneiltä. - Käytännön työturvallisuus pienessä kaukolämpöyhtiössä. - Kokemuksia turvallisuuskoordinaattorin ostopalvelusta. - Tuhkalle altistuminen kattilan huoltotöissä. - Venttiilien käytön turvallisuus. - Turvallinen työskentely kaukolämpöverkoilla. Lisäksi tulossa seuraavat kaukolämmön tilaisuudet Kaukolämmön jakelun teemapäivät Radisson Blu Hotel, Oulu Kaukolämmön strategiaseminaari Sokos Hotel Tahkovuori, Nilsiä Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset Juha Rakkolainen, Adato 20 kv kaapelipäätteet ja jatkokset Vaasan aikuiskoulutuskeskus Tämän 20 kv kaapelivarustekurssin tavoite on, että jokainen kurssille osallistuja osaa kurssin jälkeen tehdä itsenäisesti AHXAMK-W-kaapelin päätteen ja jatkoksen sekä sekajatkoksen AHXAMK-W vastaan APYAKMM. Kurssin suorittaneille annetaan todistus. Kurssille omat työkalut mukaan (tulee käytyä niiden kunto samalla läpi), etenkin hohtosuojan kuorintalaite. Maakaapeliverkon rakentamisen perusteet ja vaatimukset maanrakennusurakoitsijoille Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Tampere Maanrakennustyöt ovat näkyvä osa sähköverkoston rakennusprojektia, jonka merkitys on kasvanut ja vaikutus lopulliseen työn laatuun on merkittävä. Maanrakennustyöt ovat päätoteuttajan vastuulla ja siksi yhteiset pelisäännöt ja vastuukysymykset on oltava aukottomia. Maanrakennustyöt ovat kaikkien arvosteltavina ja myös mahdolliset virheelliset asennukset peittyvät maamassojen alle tilaajalta piiloon. Tästäkin syystä on erityisesti osattava

12 kaapeleiden oikeaoppinen käsittely ja tilaajan laatuvaatimukset. Näin vältytään turhilta ja kalliiksi tulevilta kaapelivikojen korjauksilta. Jaa tietoa koulutuksesta etukäteen omalla alueellanne toimiville maanrakennusurakoitsijoille. Verkonrakennuttaja- ja urakointipäivät Kalastajatorppa, Helsinki Suositut syksyn Verkonrakennus- ja verkostourakointipäivät ovat jälleen täynnä ajankohtaista verkonrakennus- ja verkostourakointiasiaa. Päivät ovat erinomainen tilaisuus tavata kollegoita ja muita verkonrakennuksen osapuolia ja keskustella verkonrakentamisen ja verkostourakoinnin nykytilasta ja laajassa käytössä olevista RU/KVR -verkostourakka-asiakirjoista ja niiden kehittämisestä. Voimassa olevat verkostourakkakirjat osoitteessa Lisätietoa päivistä näiden sanomien Verkosto-osassa. Energia-alan esimiesvalmennus kurssisarja käynnistyy jälleen tammikuussa 2013 Energia-alan esimiestehtävissä toimiville tai siirtyville tiimipäälliköille ym. suunnattu ja räätälöity esimiesvalmennus -kurssisarja käynnistyy jälleen tammikuussa Kurssisarja on toteutettu jo useita kertoja ja osallistuvien palautteet valmennuksen sisällöstä ja toteutuksesta ovat olleet erittäin hyvät ja kurssia on pidetty antoisana omien esimiestaitojen kehittämiseen. Esimiesvalmennuksen päätavoitteina on mm. -auttaa osallistujia sisäistämään esimiestyön olemus ja luonne -auttaa ymmärtämään, mitä valmiuksia esimies tarvitsee -auttaa saamaan perusvalmiudet esimiestyön menestykselliselle hoitamiselle -vahvistaa osaamista ja itsetuntoa esimiestehtävien hoidossa. Vuoden 2013 Esimiesvalmennus- kurssisarja sisältää edellisen kurssisarjan tapaan kolme kahden päivän jaksoa seuraavasti: 1. jakso Hotelli Rosendahl, Tampere 2. jakso osan paikka sovitaan 1.jaksolla 3. jakso osan paikka sovitaan 2.jaksolla Tulossa lisäksi mm. Mittaukset ja häiriöiden selvittelyt jakeluverkoissa Winnova Laitila Sähkökauppapäivät Rantasipi Congress Center,Vantaa

Energiasanomat 10/17.9.2012

Energiasanomat 10/17.9.2012 SISÄLTÖ Energiasanomat 10/17.9.2012 ENERGIATEOLLISUUS - ET:n syysseminaari 22.11. Energiateollisuus investoi ja työllistää - Energiatapaaminen Joensuussa 17.10.2012 SÄHKÖMARKKINAT - Luoteis-Euroopan (NWE)

Lisätiedot

Energiasanomat 17/15.12.2010

Energiasanomat 17/15.12.2010 Energiasanomat 17/15.12.2010 SISÄLTÖ ENERGIATEOLLISUUS - Kiitokset vastaajille - ET:n kevätseminaari Lahdessa 19. 20.5.2011 SÄHKÖMARKKINAT - Sähkön johdannaismarkkinat - Komission aloitteet markkinoiden

Lisätiedot

Energiasanomat 2/16.2.2012

Energiasanomat 2/16.2.2012 SISÄLTÖ ENERGIATEOLLISUUS - Energiatapaaminen Jyväskylässä 8.3.2012 VERKOSTO - Maanrakennusurakoitsijat perehdytyksessä Lappeenrannassa - Sopimusosaaminen välttämätön taito verkonrakennushankkeessa SÄHKÖMARKKINAT

Lisätiedot

Energiasanomat 2/27.1.2011

Energiasanomat 2/27.1.2011 SISÄLTÖ Energiasanomat 2/27.1.2011 ENERGIATEOLLISUUS - Energiateollisuuden stipendirahasto ENERGIAVUOSI 2010 - Lataa Sähkö ja Kaukolämpö 2010 ppt-kalvot netistä YMPÄRISTÖPOOLI - Ympäristöpoolin vuosiseminaarin

Lisätiedot

Energiasanomat 1/13.1.2011

Energiasanomat 1/13.1.2011 SISÄLTÖ Energiasanomat 1/13.1.2011 SÄHKÖMARKKINAT - Siirtoverkkoinvestointien merkitys yhteisille energiamarkkinoille tunnistettu - Estlink 2 lisää toimitusvarmuutta - Skagerrak IV - NordBalt-yhteys Baltiasta

Lisätiedot

Energiasanomat 11/19.8.2011

Energiasanomat 11/19.8.2011 SISÄLTÖ Energiasanomat 11/19.8.2011 SÄHKÖMARKKINAT - Sähköntuonti Venäjältä markkinaehtoistuu - Siirtorajoitusten hallinnan puiteohje - Lausuntopyyntö eurooppalaisesta sähkön vähittäis-markkinamallista

Lisätiedot

Energiasanomat 6/5.4.2011

Energiasanomat 6/5.4.2011 SISÄLTÖ SÄHKÖMARKKINAT - NorGer-kaapeli Saksan ja Norjan välille 2015 VERKOSTO - Tuntimittauskoulutuksessa tärkeää asiaa kaikille Energiasanomat 6/5.4.2011 KAUKOLÄMPÖ - Kansallinen energiapolitiikka jarruttaa

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 212 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 212 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 212 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa.

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa. VUOSIKERTOMUS 213 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 213 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 213 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 2/2010. Kantaverkon uudet haasteet sivu 4. Lampaat kesätöissä voimajohtoaukeilla sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 2/2010. Kantaverkon uudet haasteet sivu 4. Lampaat kesätöissä voimajohtoaukeilla sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 2/2010 Kantaverkon uudet haasteet sivu 4 Lampaat kesätöissä voimajohtoaukeilla sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 13. vuosikerta 2/2010 Toimitus Puhelin: 030 395 5153.

Lisätiedot

MVR- JA MVRS-MITTARIT DIGIPÖYTÄKIRJOIHIN 1/2015 UUTTA TUTKIMUSTIETOA 20 KV JÄNNITETÖIDEN TUEKSI

MVR- JA MVRS-MITTARIT DIGIPÖYTÄKIRJOIHIN 1/2015 UUTTA TUTKIMUSTIETOA 20 KV JÄNNITETÖIDEN TUEKSI 1/2015 8 UUTTA TUTKIMUSTIETOA 20 KV JÄNNITETÖIDEN TUEKSI 11 LOISTELIAAMPAA KOULUTUSTA OSAAMISEN KEHITTÄMISEN AVULLA 6 MVR- JA MVRS-MITTARIT DIGIPÖYTÄKIRJOIHIN SISÄLTÖ 1/2015 PÄÄKIRJOITUS Kovaa kasvua

Lisätiedot

KANTAVERKKO KEHITTYY. Fenno-Skan 2 -merikaapeliyhteys loppusuoralla. Peltopylväs helpottaa maanviljelyä. Pohjanmaan verkko uudistuu

KANTAVERKKO KEHITTYY. Fenno-Skan 2 -merikaapeliyhteys loppusuoralla. Peltopylväs helpottaa maanviljelyä. Pohjanmaan verkko uudistuu Fingrid Oyj:n lehti 2/2011 KANTAVERKKO KEHITTYY 4 Fenno-Skan 2 -merikaapeliyhteys loppusuoralla 8 Peltopylväs helpottaa maanviljelyä 12 Pohjanmaan verkko uudistuu Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n

Lisätiedot

pakoputkelle! Sähköiset menopelit ovat vahvoilla, kun liikenteen kasvi huone kaasupäästöistä pyritään eroon. 8 EERO AARNIO JA SÄHKÖAUTOT 26

pakoputkelle! Sähköiset menopelit ovat vahvoilla, kun liikenteen kasvi huone kaasupäästöistä pyritään eroon. 8 EERO AARNIO JA SÄHKÖAUTOT 26 Fortum 3 2009 EERO AARNIO JA SÄHKÖAUTOT 26 VIERAILULLA VIHREÄSSÄ TOIMISTOSSA 16 HENKILÖKUVASSA ANNE BRUNILA 22 Sähköiset menopelit ovat vahvoilla, kun liikenteen kasvi huone kaasupäästöistä pyritään eroon.

Lisätiedot

Kunnallinen ESCO-menettely

Kunnallinen ESCO-menettely Kunnallinen ESCO-menettely Ismo Heimonen, VTT RTE Mervi Himanen, VTT RTE Juha-Matti Junnonen, TKK RTA Pertti Koski, Motiva Oy Jarek Kurnitski, TKK LVI Markku Mikkola, VTT TUO Tapani Ryynänen, VTT TUO Mika

Lisätiedot

Investointeja energiatehokkuuteen ei kannata siirtää tulevaisuuteen s.6. Ilmoittaudu Energy Audit - konferenssiin s. 4

Investointeja energiatehokkuuteen ei kannata siirtää tulevaisuuteen s.6. Ilmoittaudu Energy Audit - konferenssiin s. 4 1 2006 Motiva Oy tuottaa asiantuntijapalveluita energiankäytön tehostamiseksi ja uusiutuvan energian käytön edistämiseksi Ilmoittaudu Energy Audit - konferenssiin s. 4 ATK-laitteet voivat kuluttaa turhaan

Lisätiedot

Ville Lauronen. Keskeytys-, vika- ja häiriötilanteiden asiakastiedotuksen parhaat käytännöt -selvitys

Ville Lauronen. Keskeytys-, vika- ja häiriötilanteiden asiakastiedotuksen parhaat käytännöt -selvitys Ville Lauronen Keskeytys-, vika- ja häiriötilanteiden asiakastiedotuksen parhaat käytännöt -selvitys Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri AMK Sähkötekniikka Insinöörityö 22.05.2012 Tiivistelmä Tekijä

Lisätiedot

Suomi haluaa kyberturvallisuuden kärkimaaksi. Verkosto-messut toivotti tervemenoa sahkökatkoille

Suomi haluaa kyberturvallisuuden kärkimaaksi. Verkosto-messut toivotti tervemenoa sahkökatkoille Sähkö Tele 012013 Suomi haluaa kyberturvallisuuden kärkimaaksi Protoalustoilla vauhtia elektroniikkalaitteiden kehitystyöhön Verkosto-messut toivotti tervemenoa sahkökatkoille Mikropiirivalmistajien ratkaisut

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

Megawatin muita edellä

Megawatin muita edellä Megawatin muita edellä ESPOON SÄHKÖ VUOSIKERTOMUS 2001 01:00 05:00 08:00 09:00 11:00 13:00 16:00 17:00 19:00 23:00 Sisällysluettelo TULEVAISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Espoon Sähkön

Lisätiedot

moduuliajattelua Riitta Lempiäinen ja Suvi Salmela tahtovat elinkaaren jäljitykseen s. 10 Motiva 20 v. 1/2013

moduuliajattelua Riitta Lempiäinen ja Suvi Salmela tahtovat elinkaaren jäljitykseen s. 10 Motiva 20 v. 1/2013 Motiva 20 v. Motiva Energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntija Riitta Lempiäinen ja Suvi Salmela tahtovat moduuliajattelua elinkaaren jäljitykseen s. 10 Motivan tie hankkeesta yhtiöksi s. 4

Lisätiedot

FCG ja ilmastonmuutos

FCG ja ilmastonmuutos Syyskuu 2008 FCG ja ilmastonmuutos FCG tukena kuntien muutoksessa Oulu kehityksen veturina FCG Consulting People 2/2008 1 3 Pääkirjoitus 4 Haasteena ilmastonmuutos 6 Apua, tulviiko Helsingissä? 7 Pori

Lisätiedot

Suomalaisia kuntapäättäjiä puhuttelevat tuulivoiman kansallisen tason hyödyt. Offshoretuulivoimapuistojen

Suomalaisia kuntapäättäjiä puhuttelevat tuulivoiman kansallisen tason hyödyt. Offshoretuulivoimapuistojen puhdasta energiaa huomiseen Suomalaisia kuntapäättäjiä puhuttelevat tuulivoiman kansallisen tason hyödyt 03/11 Offshoretuulivoimapuistojen kustannukset alas koko toimitusketjua optimoimalla Maailman tuulipäivän

Lisätiedot

HELSIN GIN TEEMALEHTI. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2014. teema. Työturvallisuus

HELSIN GIN TEEMALEHTI. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2014. teema. Työturvallisuus TEEMALEHTI HELSIN GIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 2014 Työturvallisuus SISÄLTÖ 6B 2014 Toimittajalta Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n vuotuinen Teemalehti ilmestyy nyt kuudennen kerran.

Lisätiedot

Talousmiehenä Porvoon johdossa 2/2005. Matti Nuutti. Liitteenä uudet sähköntoimitusehdot. Sisältää uuden sähköhinnaston

Talousmiehenä Porvoon johdossa 2/2005. Matti Nuutti. Liitteenä uudet sähköntoimitusehdot. Sisältää uuden sähköhinnaston JOUKKOKIRJE PORVOON ENERGIA -YHTIÖT 2/2005 PORVOON ENERGIA -YHTIÖIDEN ASIAKASLEHTI Liitteenä uudet sähköntoimitusehdot Sisältää uuden sähköhinnaston Eija Klaucke: Minussa elää puutarhuri Matti Nuutti Talousmiehenä

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain mukaisesti.

Lisätiedot

Haminan rauha. 1809Vuosikertomus 2009

Haminan rauha. 1809Vuosikertomus 2009 Haminan rauha 189Vuosikertomus 29 89 Sisällys 3 Haminan Energian vuosi 29 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 29 14 Energialiiketoiminta 16 Energiajakelu 18

Lisätiedot

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN Fingrid Oyj:n lehti 2/2013 SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN KANTAVERKKO KEHITTYY 4 Sähkömarkkinalain uudistus muuttaa pelisääntöjä 8 liittyjän 18 Tuulivoima- ABC Skenaariot kantaverkon kehittämisen pohjana

Lisätiedot

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Sitran selvityksiä 4 Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Kirsti Kärkkäinen, Ideapoiju Oy Sitran selvityksiä 4 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Yhteenveto... 4 3. Toimintaympäristössä

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2012. Vastuullista liiketoimintaa s. 6-7. Parempi johtaa hyvin s. 13. Finnveralta uusi vienninrahoitusjärjestelmä

JÄSENTIEDOTE 1/2012. Vastuullista liiketoimintaa s. 6-7. Parempi johtaa hyvin s. 13. Finnveralta uusi vienninrahoitusjärjestelmä JÄSENTIEDOTE 1/2012 Vastuullista liiketoimintaa s. 6-7 Parempi johtaa hyvin s. 13 Finnveralta uusi vienninrahoitusjärjestelmä s. 16 SISÄLLYSLUETTELO: Pääkirjoitus Kansainvälistymisvaliokunta terävöittää

Lisätiedot

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 ENERGIAINFO 1/08 Tradeka, johtaja Seppo Hämäläinen KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6 Teknologiateollisuus ry johtaja Martti Kätkä SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 Suomen

Lisätiedot