Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori. Muukon tuulivoimapuiston vihkiäiset , Lappeenranta. Hyvät juhlavieraat,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori. Muukon tuulivoimapuiston vihkiäiset. 21.8.2013, Lappeenranta. Hyvät juhlavieraat,"

Transkriptio

1 Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori Muukon tuulivoimapuiston vihkiäiset , Lappeenranta Hyvät juhlavieraat, Muukon tuulivoimapuiston valmistuminen lisää Suomen nykyistä tuulivoimakapasiteettia lähes 10 prosenttia. Nykytilanteeseen nähden lisäys on merkittävä. Valtiovallan puolesta pyydän saada kiittää ja onnitella TuuliMuukkoa ja sen kumppaneita sekä kaikkia muita hankkeeseen osallistuneita tästä merkittävästä vihreää taloutta edistävästä työstä. Maaliskuussa päivitetyn ilmasto- ja energiastrategian mukaan tuulivoiman tuotanto tullaan nostamaan kuuteen TWh:iin vuoteen 2020 ja yhdeksään TWh:iin vuoteen 2025 mennessä. Jotta tässä onnistutaan, tulisi Suomessa olla uutta tuulivoimalaa jo seitsemän vuoden kuluttua. Kaikki ymmärtävät varmasti haasteen vaativuuden kun otetaan huomioon, että nyt avattava tuulivoimapuisto muodostuu seitsemästä tuulivoimalasta. Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on siirtyminen hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi meidän on lisättävä uusiutuvan energian käyttöä erittäin merkittävästi. Suomelle perinteisten ja keskeisten uusiutuvien energialähteiden, metsäpohjaisen biomassan ja vesivoiman ohella tarvitaan myös merkittävästi lisää tuulivoimaa.

2 Suomen kansainvälisestikin kiitosta saanut energiapolitiikka perustuu monipuoliseen energiapalettiin. Tällainen järjestelmä on kilpailukykyinen ja turvallinen eikä samalla lailla haavoittuvainen kun yhden tai muutaman energialähteen varaan nojaava systeemi. Tuulivoiman lisärakentaminen edistää myös tätä tavoitetta. Tuulivoiman maine on hyvä. Tuulesta saa puhdasta ja täysin päästötöntä energiaa. Tuulta riittää maailmalla; se ei lopu kesken. Suomessa on hyvät olosuhteet rannikkoja merituulivoiman rakentamiselle. Suomesta löytyy myös tarvittavaa osaamista ja kapasiteettia tuulivoimateollisuuden tarpeisiin. Tuulivoiman rakentaminen kasvattaa myös osaltaan energiaomavaraisuuttamme. Periaatteessa kaikki kannattavat uusiutuvan tuulivoiman lisäämistä. Mutta kun investointipäätöksiä tulisi käytännössä tehdä, törmätään lukuisiin esteisiin, jotka hankaloittavat, hidastavat ja jopa estävät rakennuslupien saamista. Tuulivoimalle lisähaastetta tuo sen luonne muuttuvana uusiutuvana energiamuotona. Joskus tuulee ja joskus on tyyntä. Energiaa tulisi kuitenkin tuottaa tasaisesti yhteiskunnan tarpeisiin. Tästä syystä tuulivoiman tueksi tarvitaan kapasiteettimekanismeja. Tuulivoima myös maksaa paljon, minkä takia sen tuottamiseen tarvitaan valtion tukea. Tuulivoiman käytön lisääminen ei siis ole täysin ongelmatonta. Hallituksen tavoite on silti selkeä: lisää tuulivoimaa tarvitaan nopeasti ja paljon. Jotta tässä onnistutaan, tarvitaan valtion erilaisia ohjauskeinoja. Suomessa tuulivoiman tuottamisen taloudelliset esteet on poistettu keväällä 2011 voimaan tulleella syöttötariffijärjestelmällä. Varsinaisten investointien toteuttaminen kuitenkin käynnistyi oletettua hitaammin. Tähän vaikutti mm. kasvanut ruuhka eri

3 hallinnonalojen lupaprosessien käsittelyssä, tuulivoimarakentamisen kaavoituksen keskeneräisyys sekä tarvittavat arviointi- ja lupamenettelyt. Nopeasti kasvava tuulivoimahankkeiden määrä sai viranomaiset havahtumaan haasteisiin, joita tuulivoiman rakentaminen tuo eri hallinnonaloille. Lupaprosessien yhteydessä törmättiin myös moniin erilaisiin ongelmiin, joihin on löydettävä ratkaisut, jotta tuulivoimainvestoinnit pääsisivät suunnitellusti toteutumaan. Suurimmat tuulivoimarakentamista hidastavat ja rajoittavat esteet Suomessa ovat melua koskeva viranomaisohjeistus sekä kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointija lupamenettelyssä esiintyvät epäselvyydet ja hidasteet. Näiden lisäksi lento- ja meriliikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi määritetyt rajoitusalueet sekä puolustusvoimien tutkakysymykset ovat viivästyttäneet tuulivoimarakentamista. Paljon myönteistä kehitystä on kuitenkin jo tapahtunut, ei vähiten sen ansiosta, että viranomaisten välinen yhteistyö on selvästi tiivistynyt. Yksi selkeä läpimurto tapahtui vastikään, kun saimme luoduksi järjestelyn, jonka avulla tuulivoimarakentamisesta aiheutuvat tutkavaikutukset voidaan poistaa puolustusvoimien valvontajärjestelmiä kehittämällä, esimerkiksi lisätutkia rakentamalla. Asia on ajankohtainen ja kiinnostusta herättävä myös täällä Kaakkois- Suomessa. Tuulivoiman rakennusluvan edellytyksenä on puolustusvoimilta saatu lausunto siitä, että tuulivoimalat eivät häiritse puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien toteuttamista eli aluevalvontaa. Haaste tulee siitä, että tuuliolosuhteiltaan suotuisimmat alueet sattuvat monesti sijaitsemaan useimmiten rannikolla, jossa myös aluevalvontaan kohdistuu suurimmat paineet.

4 Ensimmäinen kompensaatioalue on Perämeren tuulivoima-alue, joka on tuulioloiltaan erittäin hyvä. Alueelle rakennettavien tuulivoimaloiden arvioidaan tuottavan sähköä yli 1 TWh vuonna Kaakkois-Suomen hankkeen potentiaali on myös merkittävä, vaikkakaan ei ihan yhtä merkittävä kuin Perämeren alueella. Tuulivoiman kompensaatioalueella lähtökohtana on, että tuulivoiman tuulivoimakohtaisista tuulivoimamaksuista kerätään tutkakompensaatioratkaisusta valtiolle aiheutuvat kustannukset. Mahdolliset kompensaatioratkaisut on suunniteltava aluekohtaisesti, koska alueet, tuulivoimatuotantosuunnitelmat, valvontajärjestelmät ja olosuhteet ovat erilaisia. Kaakkois-Suomi ja Varsinais-Suomi ovat hyvätuulista aluetta, jossa on paljon potentiaalia. Kaakkois-Suomessa aluevalvonnalle aiheutuisi kuitenkin haittaa ja häiriötä tuulivoimarakentamisesta. Perämeren alueeseen verrattuna Kaakkois-Suomen kompensaatioratkaisun kustannukset näyttäisivät nousevan selvästi suuremmiksi. Tämä puolestaan johtaisi siihen, että myös valtiolle kerättävät tuulivoimakohtaiset tuulivoimamaksut kasvaisivat. Yhtälö on kaikkea muuta kuin yksinkertainen. Kaakkois-Suomea koskevaa Puolustusvoimien kompensaatioratkaisua koskeva kysymys on parhaillaan valmisteltavana ja esitys on odotettavissa syksyllä. Tämän jälkeen pystymme ottamaan kantaa aiheeseen tarkemmin. Muutama merkittävä este (syöttötariffi ja tutkakompensaatio) tuulivoiman rakentamisen tieltä on siis saatu ratkaistua. Lisäponnisteluja kuitenkin vielä tarvitaan. Nopeita ratkaisuja vaativat erityisesti luvitukseen ja taustameluun liittyvät kysymykset. Parhaat tuulen tuotanto-olosuhteet löytyvät luultavimmin mereltä. Merelle rakentaminen on kuitenkin huomattavasti kalliimpaa kuin maalle rakentaminen.

5 Hallitusohjelmassa on varattu 20 MEUR merituulivoiman demonstraatiohankkeen investointituelle vuodelle Merituulivoimalan demonstraatiohankkeen energiatuen haku käynnistyi kesäkuussa. Päätös tuen myöntämisestä tehdään vuoden 2014 lopussa siten, että projekti voidaan käynnistää vuonna Merituulivoimalan demonstraatiohankkeella pyritään kehittämään pohjoisiin meriolosuhteisiimme sopivat ratkaisut erityisesti rakentamisen ja huoltamisen osalta. Lisäksi tavoitteena on saada merituulivoiman rakentamisesta hyödyllistä kokemusta ja osaamista tulevaisuutta varten. Kotimaiseen uusiutuvan energian tuotekehitykseen panostaminen on myös kotimarkkinan luomista suomalaiselle cleantech-tekniikalle. Esimerkiksi merituuliteknologia tarjoaa uusia cleantech-liiketoiminnan kasvumahdollisuuksia energia- ja meriteollisuudelle. Suomen demonstraatiohanke voi siis luoda ainutlaatuista cleantech-alan innovaatioihin liittyvää kilpailuetua ja siten edistää kansainvälistä kasvua tulevaisuudessa. Suomen vahva energiateknologioiden osaaminen luo puhtaan energian ratkaisuillemme merkittäviä kansainvälisiä vientimahdollisuuksia. Hyvät kuulijat, Muukon tuulivoimapuisto on hieno osoitus siitä, että tuulivoimahankkeita voidaan ja niitä kannattaa viedä eteenpäin tuulivoiman kohtaamista esteistä huolimatta. On myös erinomaista, että yhteistyö uuden tuulivoimapuiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston välillä tulee antamaan hyödyllistä tietoa tuuliolosuhteiden ja tekniikan tutkimisessa sekä kehityksessä. Tämä lisää suomalaista osaamista tuulivoimarakentamisessa entisestään.

6 Tuulivoiman rakentaminen kasvattaa kotimaassa tuotetun energian osuutta vähentäen riippuvuuttamme tuontipolttoaineista. Tuulivoimasta saadaan myös paikallisesti taloudellista hyötyä, sillä se tuo uusia investointeja sekä lisäksi verotuloja kunnalle ja vuokratuloja maanomistajille. Tämän lisäksi alan teknologialla on erinomaisia vientimahdollisuuksia. Haluan onnitella TuuliSaimaa Oy:tä sekä sen yhtiökumppaneita, jotka ovat ympäristöä huomioivalla toiminnallaan osaltaan viemässä Suomea kohti kestävää energiataloutta.

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle Arktinen alue - uusia mahdollisuuksia Suomelle Kansanedustajat Pertti Salolainen, Marjo Matikainen-Kallström, Esko Kurvinen, Eero Suutari, Heikki Autto Sisällys 4-5 Arktinen alue muuttuu ja luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 Suomenkielinen tiivistelmä VTT PROSESSIT Ritva Hirvonen (toim.) ENERGY VISIONS 2030 FOR FINLAND YHTEENVETO VTT on luodannut Energy Visions 2030 for Finland kirjassa, millainen

Lisätiedot

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala 2011 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Kannen kuva: Kuvasovite Parikkala, Tarvaspohja. Etäisyys voimaloihin 1,4-4,9 km. Valokuvat/Kuvasovitteet:

Lisätiedot

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Minna Halme, Janne Hukkinen, Jouko Korppi-Tommola, Lassi Linnanen, Matti Liski, Raimo Lovio, Peter Lund, Jyrki Luukkanen, Oskari Nokso-Koivisto, Jarmo

Lisätiedot

Eroon ilmastopäästöistä miten se onnistuu? Debattibaari -briiffi 1/2015 Elina Venesmäki

Eroon ilmastopäästöistä miten se onnistuu? Debattibaari -briiffi 1/2015 Elina Venesmäki ASIAPOHJAISEN JULKISEN KESKUSTELUN PUOLESTA Eroon ilmastopäästöistä miten se onnistuu? Debattibaari -briiffi 1/2015 Elina Venesmäki Tämä briiffi kansanedustajaehdokkaille perustuu Debattibaari.fi-sivustolla

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Etelä-Savon Ely-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen: Uusiutuvat energiamuodot ovat haaste ja suuri mahdollisuus Kansallinen ilmastostrategia ja EU edellyttävät,

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin'

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan hallitus tavoittelee Suomea, joka on maailman eturintamassa

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI

Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI Uudenmaan liiton julkaisuja E127-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja E127-2013 ISSN 2341-8885 ISBN 978-952-448-372-8 Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA tammikuu 2008 sama pelikenttä kaikille. - EK:n Leif Fagernäs sivut 6-7 energiasektorin tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Hyvä sääntely parempi Suomi

Hyvä sääntely parempi Suomi Hyvä sääntely parempi Suomi Elinkeinoelämän 5 teesiä ja käytännön ehdotuksia, joilla sääntelyä vähennetään ja parannetaan Hyvä sääntely kilpailukykyä kasvua työllistämistä Sääntelyn on tuettava yritysten

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Kymenlaakso 15. 17.10.2003

Kymenlaakso 15. 17.10.2003 16 Kirkkonummi 6.10.2003 Kymenlaakso 15. 17.10.2003 16 Seminaarijakso Kirkkonummi 6.10.2003 Maastojakso Kymenlaakso 15. 17.10.2003 Toimittajat Essi Yli-Ruka, Eeva Hellström Kustantaja Suomen Metsäyhdistys

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset Sitran selvityksiä 3 1 Energiaskenaarioiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset järjestelmävaikutukset ja niiden Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Mikko Halonen ja Anna Kumpulainen

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia Yritys & ympäristö 1 2011 Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy Teema Logistiikka ja päästöjen vähentäminen Mika Jyrkönen, Valio Jakeluauto testaa bioetanolia TÄSSÄ NUMEROSSA: 4 8 Mika Jyrkönen,

Lisätiedot

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia T RY K S A G N R. 541-618 Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia ISBN 978-92-893-2498-4

Lisätiedot

Avoimen, menestyvän, kansainvälisen ja vastuunsa kantavan Suomen hyväksi

Avoimen, menestyvän, kansainvälisen ja vastuunsa kantavan Suomen hyväksi Avoimen, menestyvän, kansainvälisen ja vastuunsa kantavan Suomen hyväksi Ruotsalainen kansanpuolue on ihmiskeskeinen puolue. Uskomme itsestään ja kanssaihmisistään vastuuta ottavaan yksilöön. Yhteiskuntamme

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

Muutos on tapa ajatella

Muutos on tapa ajatella Muutos on tapa ajatella Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 oli monessa mielessä käännekohta. Toimintaympäristömme muuttui rajusti. Samanaikaisesti rakensimme täysin uudenlaista toimintamallia, jossa eri tahojen

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. PORISSA MENEE PAREMMIN KUIN VUOSIKYMMENIIN Kehittämispalvelut yrityksen koko elinkaarelle 4 / 2012

Prizz.Uutiset. PORISSA MENEE PAREMMIN KUIN VUOSIKYMMENIIN Kehittämispalvelut yrityksen koko elinkaarelle 4 / 2012 Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 4 / 2012 PORISSA MENEE PAREMMIN KUIN VUOSIKYMMENIIN Kehittämispalvelut yrityksen koko elinkaarelle Tässä lehdessä 3 Pääkirjoitus:

Lisätiedot