SOSIAALITURVA. Luokituksella selkeyttä sosiaalityöhön. Sosiaalityöntekijät ikääntyvät. Miten markkinoida sosiaalialaa? 3/02. vuotta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALITURVA. Luokituksella selkeyttä sosiaalityöhön. Sosiaalityöntekijät ikääntyvät. Miten markkinoida sosiaalialaa? 3/02. vuotta."

Transkriptio

1 SOSIAALITURVA 90 vuotta Luokituksella selkeyttä sosiaalityöhön Sosiaalityöntekijät ikääntyvät Miten markkinoida sosiaalialaa? Helmikuu 3/02

2 Pääkirjoitus 15. helmikuuta 2002 Sosiaalityötä rimaa hipoen Valtioneuvoston vahvistamassa Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelmassa vuosille on asetettu tavoitteeksi, että kunnissa on vähintään yksi sosiaalityöntekijä asukasta kohden. Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 1998 tekemässä selvityksessä 69 prosenttia kunnista koko maassa täytti suosituksen ja Etelä-Suomen läänin kunnista 84 prosenttia. Etelä-Suomen lääninhallituksen viime vuoden joulukuussa julkaiseman selvityksen mukaan suosituksen täyttää läänissä enää 68 prosenttia kunnista. Tavoite on karannut yhä useammalta kunnalta. Voi olettaa, että kehitys on ollut samansuuntainen muissakin lääneissä. Keskimäärin Etelä-Suomen läänissä on suosituksen mukaisesti sosiaalityöntekijöitä. Kun läänin asukasluku jaetaan sosiaalityöntekijöiden määrällä, asukaita on sosiaalityöntekijää kohden, ja suositus täyttyy. Huolestuttavia ovat kuitenkin kuntien suuret erot. Joissakin kunnissa on sosiaalityöntekijä 500 asukasta kohden, joissakin asukkaita sosiaalityöntekijää kohden on reippaasti yli Asukasmäärä sosiaalityöntekijää kohden ei sinänsä kerro, millä tolalla sosiaalityö kunnassa on. Esimerkiksi jos toimeentulotukiasioiden hoito on siirretty toimistohenkilöstölle, sosiaalityöntekijät vapautuvat muuhun sosiaalityöhön. Etelä-Suomen läänin selvityksestä ilmenee, että puolessa kunnista näin ei ole vielä tehty. Jos sosiaalityöntekijää kohden on asukasta ja hän hoitaa myös kaikki toimeentulotukiasiat, ei aikaa muuhun sosiaalityöhön kovin paljon jää. Joissakin kunnissa virkoihin ei saada lainkaan hakijoita tai ei saada päteviä hakijoita. Etelä-Suomen läänin selvitys ennustaa tämän ongelman vaikeutuvan: sosiaalityöntekijöistä yli kolmannes on täyttänyt 50 vuotta ja alle 40-vuotiaiden rivit ovat harvenneet viime vuosien aikana. Sosiaalityöhön vaadittavan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet eivät ole pysyneet tehtävissä, joissa alkupalkka on euroa (alle mk) kuukaudessa. Sosiaalityö on vielä kokeneiden tekijöiden käsissä, mutta heille ei ole kasvamassa riittävästi seuraajia. Jos sosiaalityötä aiotaan ylläpitää kunnissa vastaisuudessakin, on aika tehdä jotakin. Selvityksessä kysyttiin kuntien suunnitelmista kehittää sosiaalityötä.yli puolella kunnista oli suunnitelmia siirtää tehtäviä, organisoida työtä uudelleen, lisätä voimavaroja ja ottaa käyttöön uusia menetelmiä. Pienimmissä kunnissa ei suunnitelmia ollut.yhdessä kunnassa ei ollut ainoatakaan sosiaalityöntekijää. Etelä-Suomen läänissä tilanne on koettu niin hälyttäväksi, että pienten kuntien sosiaalityön turvaaminen on otettu yhdeksi lääninhallituksen ensisijaiseksi kehittämiskohteeksi. Asiakkaiden turvana ja kuntien velvoitteena on vuonna 2000 voimaan tullut sosiaalihuoltolain muutos, jonka mukaan jokaisessa kunnassa on oltava käytettävissä sellaisen asiakastyöhön osallistuvan viranhaltijan palveluja, jolla on sosiaalityöntekijän ammatillinen kelpoisuus. Tämä on rima, jonka alitse ei pienimmissäkään kunnissa saa mennä. Merja Moilanen SOSIAALITURVA 3/ vsk Perustettu 1912 Ilmestyy 19 kertaa vuonna 2002 Julkaisija Huoltaja-säätiö talouspäällikkö Yrjö Saarinen p , vuotta Säätiö edistää ja tukee sosiaalihuoltoon kohdistuvaa ja siihen läheisesti liittyvää tieteellistä tutkimusta, alalla toimivien ammattikoulutusta sekä valistus- ja tiedotustoimintaa. Isännistön pj. Jaakko Tuomi varapj. Elli Aaltonen Hallitus: Aulikki Kananoja, pj. Alpo Komminaho, varapj. Päivi Ahonen Leena Niemi Riitta Pihlaja Sosiaaliturvan toimitus Mannerheimintie 31 A 3, Helsinki p , fax päätoimittaja Merja Moilanen p toimitussihteeri Arja Jokinen-Virta p toimittaja Kati Pitkänen p toimitussihteeri Erja Saarinen (vap.) toimitussihteeri Lea Suoninen (vap.) Taitto: Tanja Varonen,Vihreä Peto Oy Tilaukset ja osoitteenmuutokset Internet: Puh , fax Tilaushinnat /vuosi, kestotilaus 45 /vuosi 6 kk 30 Sosiaaliturva-lehden irtonumeroita saa toimituksesta 4,20 (25 mk)/kpl, yli 10 kappaleen tilauksista alennus 25 %. Koulutus- ja työpaikkailmoitukset tekstin jälkeen, hinta 3,32 (19,74 mk) palstamm:ltä, palstan leveys 90 mm. Hintaan lisätään alv. 22 %. Eija Hautamäki p , fax Mannerheimintie 31 A 3, Helsinki Mainosilmoitukset Julkaisu Bookers Oy Lautatarhankatu 6 p Aikakauslehtien liiton jäsen Painotalo Auranen Oy Forssa - ISO ISSN SOSIAALITURVA 3/2002

3 Tässä numerossa Sosiaalijohtaja Leena Byckling (vas.) ja lääninsosiaalitarkastaja Leena Kirmanen pohtivat Etelä-Suomen läänin sosiaalityön neuvottelukunnassa, miten sosiaalityön voimavarat voitaisiin turvata tulevaisuudessa. s.4 3 Sosiaalityötä rimaa hipoen Merja Moilanen 4 Neuvottelukunta kehittää sosiaalityötä Etelä-Suomessa Merja Moilanen 5 Etelä Suomen lääni selvitti: sosiaalityön suositus ei täyty kolmanneksessa kunnista 6 Sosiaalityöntekijät ikääntyvät Merja Moilanen 9 Keskustelua 10 Sosiaalityö tutkimuksena, koulutuksena ja ammattikäytäntönä Mikko Mäntysaari 12 Luokitus helpottaa tietoteknologian hyväksikäyttöä sosiaalityössä Salme Kallinen-Kräkin 14 Sylvia kuuntelee ja rohkaisee vankien omaisia Risto Kyröläinen 16 Vapautuva vanki tarvitsee tukea Elina Rikkilä 17 Joni palasi siviiliin Elina Rikkilä 19 Ajatuksia sosiaalisesta auttamistyöstä Pekka Saarnio MERJA MOILANEN Kehittämispäällikkö Salme Kallinen-Kräkin kertoo sosiaalityön luokitus- ja sanastotyöstä Stakesin Sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologian osaamiskeskuksessa. 20 Uusiin tehtäviin 21 Sosiaalipolitiikan avoin koordinaatio on nyt osa EU-politiikkaa Elina Palola 22 Kansallisilta toimintasuunnitelmilta toivotaan innovatiivisuutta Elina Palola 23 Mitä on avoin koordinaatio? Arja Jokinen-Virta 24 Luottamushenkilö vastaa 25 Sosiaalista ei markkinoida vain pelkillä hyvillä viestintätaidoilla Erja Saarinen 27 Uutisia s Perusturvaa ei voi siirtää markkinavoimille Kati Pitkänen ERJA SAARINEN 29 RAY panostaa huume- ja mielenterveystyöhön 30 Ennakkopäätöksiä Kannen kuva: Eeva Mehto Vapautuvien vankien sopeutumista siviiliin vaikeuttavat henkilökohtaiset ongelmat ja yhteiskunnan ennakkoluulot. Seuraava Sosiaaliturva 4/02 postitetaan lukijoille 5.3 Siihen aiottujen työpaikka- ja koulutusilmoitusten on oltava toimituksessa viimeistään s.16 SOSIAALITURVA 3/2002 3

4 Sosiaalijohtaja Leena Byckling (vas.) ja lääninsosiaalitarkastaja Leena Kirmanen pohtivat Etelä-Suomen läänin sosiaalityön neuvottelukunnassa, miten sosiaalityön voimavarat voitaisiin turvata tulevaisuudessa. Neuvottelukunta kehittää sosiaalityötä Etelä-Suomessa Huoli sosiaalityön tilasta johti Etelä-Suomen läänissä sosiaalityön neuvottelukunnan perustamiseen. MERJA MOILANEN Etelä-Suomen lääninhallitus on nimennyt vuosiksi sosiaalityön kehittämisen neuvottelukunnan. Etelä-Suomen lääni on ainoa lääni, jossa tällainen neuvottelukunta on. Neuvottelukunta perustettiin osaksi vastauksena sosiaalityön uusiin haasteisiin, neuvottelukunnan asiantuntijasihteeri, lääninsosiaalitarkastaja Leena Kirmanen kertoo. Lääninhallituksen tekemän vuoden 1999 peruspalvelujen arvioinnin tulokset, sosiaalija terveysministeriön selvitys sosiaalityöntekijätilanteesta 1998 sekä monet muut selvitykset osoittivat sosiaalityön tilan olevan hälyttävä. Kuntien asukkaiden yhteydenotot ja kantelut kertoivat osaltaan sosiaalityön kriisistä. Sosiaalityön asiakkaiden määrä on kasvanut ja asiakkaiden ongelmat monimutkaistuneet. Laatusuositukset, uudet lait asiakaslaki ja laki kuntouttavasta työtoiminnasta sekä hälytyskeskusuudistuksen edellyttämä sosiaalipäivystyksen järjestäminen ovat tuoneet sosiaalityölle uusia tehtäviä. Sosiaalityön voimavarat eivät kuitenkaan ole lisääntyneet ja parantuneet, päinvastoin. Sosiaalityöntekijät eivät ole saaneet riittävästi täydennys- ja jatkokoulutusta ja pienissä kunnissa heillä ei ole useinkaan tarvittavaa erityisosaamista. Joissakin kunnissa sosiaalityöntekijöitä on asukasmäärään nähden liian vähän. Sosiaalityöntekijöiden keski-ikä on jo aika korkea ja iso osa heistä on jäämässä lähivuosina eläkkeelle. Kunnissa oli odoteltu toimeentulotuen siirtymisen Kelalle tuovan helpotusta sosiaalityöhön. Kun näin ei käynyt, kunnissa oli ryhdyttävä tekemään omia ratkaisuja sosiaalityön turvaamiseksi. Etelä-Suomen lääninhallituksen sosiaalija terveysosasto katsoi, että kuntien sosiaalityö vaatii kokonaisvaltaista tarkastelua ja uudistamisen käynnistämistä, jotta sosiaalityö pystytään turvaamaan tulevaisuudessa. Läänien ja kuntien yhteinen näkemys Ensimmäinen vuosi kului paljolti neuvottelukunnan toiminnan käynnistämiseen. Etelä-Suomen läänissä on kuusi maakuntaa ja 89 kuntaa. Neuvottelukuntaan haluttiin oman väen lisäksi edustus maakunnista ja erikokoisista kunnista. Lisäksi neuvottelukuntaan pyydettiin sosiaalityön asiantuntijoita Stakesista, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan laitokselta, Sosiaalityöntekijäin Liitosta ja Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitosta. Puheenjohtajana on toiminut kunnan edustaja, ensin Keravan sosiaali- ja terveysjohtaja Pekka Saarenmaa ja hänen jäätyään eläkkeelle Anjalankosken sosiaali- ja terveysjohtaja Leena Byckling. Neuvottelukunnassa pyritään löytämään kuntien ja lääninhallituksen yhteinen näkemys sosiaalityön kehittämiseen ja ainakin tähän mennessä se on löytynyt helposti. Koska neuvottelukunnassa on laaja erilaisten kun- 4 SOSIAALITURVA 3/2002

5 tien edustus, voisi olla, että näkemykset eivät aina menisi yhteen, Byckling sanoo. Neuvottelukunta on yhdessä lääninhallituksen kanssa ottanut kantaa sosiaalityötä koskeviin asioihin, antanut lausuntoja ja tehnyt aloitteita sosiaali- ja terveysministeriölle. Se on muun muassa tehnyt aloitteen Helsingin yliopiston sosiaalityön opetuksen voimavarojen lisäämiseksi. Neuvottelukunnan kunnianhimoisena tavoitteena on yrittää vaikuttaa seuraavan Taton sosiaalityön tavoitteisiin ja luoda Etelä-Suomen sosiaalityön kehittämisstrategia. Neuvottelukunnan työn pohjana ovat olleet Aulikki Kananojan Murros on mahdollisuus -selvityksessä vuonna 1997 esittämät sosiaalityön kehittämisen painopisteet. Kananoja esitti kattavan sosiaalityöntekijäselvityksen tekoa, jonka STM toteutti vuonna STM:n selvitys vertailupohjana neuvottelukunta teetti viime syksynä oman työnsä perustaksi selvityksen sosiaalityöntekijöiden ja sosiaalityön tilanteesta Etelä-Suomen läänissä. Marja Kaasalaisen ja Peppi Saikun tekemä selvitys sai nimekseen Taitoa, tukea, toivoa (selvitystä esitellään ss. 5-7). Yhteistyöhön osaamiskeskusten kanssa Neuvottelukunta on seurannut tarkasti sosiaalialan osaamiskeskusten perustamista: asia on ollut esillä joka kokouksessa. Se on tehnyt aloitteen osaamiskeskusten toiminnan erillisrahoituksesta. Neuvottelukunnan mielestä rahoitusta ei saa järjestää kuntien sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuksien kautta. Aloitteessa painotettiin myös, että Etelä-Suomen läänin sosiaalityön neuvottelukunta Pj. sosiaali- ja terveysjohtaja Leena Byckling Anjalankosken kaupunki Projektikonsultti Marja-Riitta Kilponen Helsingin kaupunki Sosiaalisihteeri, vs. Heikki Hirvonen Lappeenrannan kaupunki Koulutuspäällikkö Tuija Nummela Kuntakoulutus Oy Projektipäällikkö Erkki Hokkanen Lahden kaupunki Perusturvajohtaja Anita Taiveaho Riihimäen kaupunki Ylitarkastaja Aune Turpeinen STM Kehittämispäällikkö Maisa Maaniittu Stakes STM:n pitää tukea käytännön sosiaalityön, opetuksen ja tutkimuksen elävää yhteyttä osaamiskeskuksissa. Neuvottelukunnassa suhtaudutaan toiveikkaasti osaamiskeskusten apuun sosiaalityön kehittämisessä, koska niihin kootaan eri tahoilta tuleva osaaminen. Kunnilla on hyvä mahdollisuus tuoda erityisosaamiseen, kehittymiseen ja kouluttautumiseen liittyviä tarpeita esille osaamiskeskusten kautta ja saada niihin apua ja tukea osaamiskeskuksilta. Lääninhallitus puolestaan sosiaalihuollon alueellisena suunnittelijana ja kehittäjänä tuo osaamiskeskuksiin valtakunnallisia ja alueellisia kehittämistarpeita, Leena Kirmanen sanoo. Projektikoordinaattori Jukka Lindberg Sosiaalityöntekijäin Liitto Professor Synnöve Karvinen Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan laitos Aluejohtaja Ville Liimatainen Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Lääninsosiaalitarkastaja Toivo Haataja ESLH Asiantuntijasihteerit lääninsosiaalitarkastajat Marja Kaasalainen ja Leena Kirmanen sekä projektipäällikkö Reeta Laitinen ESLH Sihteeri erikoisuunnittelija Raija Eskelinen ESLH. Leena Byckling korostaa, että osaamiskeskukset ovat kunnille mahdollisuus, johon pitää tarttua. Kuntien käytössä on nyt uusi väline, jolla voidaan vahvistaa ja lisätä merkittävästi sosiaalityön osaamista alueellisesti ja kunnallisesti.väline täytyy vain ottaa haltuun ja käyttöön. Nyt pääsemme tekemään asioita, joihin yksi kunta on liian pieni. Leena Kirmanen painottaa, että lääninhallituksen tehtävänä on katsoa, että kuntien kehittämistarpeet pääsevät esille osaamiskeskuksissa. Ne voivat helposti jäädä monien eri toimioiden kehittämisnäkemysten varjoon. Merja Moilanen Etelä Suomen lääni selvitti: Sosiaalityön suositus ei täyty kolmanneksessa kunnista Etelä-Suomen läänin 89 kunnasta 29 ei täytä valtakunnallista sosiaalityön suositusta: yksi sosiaalityöntekijä asukasta kohti.vuonna 1998 tällaisia kuntia oli vain 14. Etelä-Suomen lääninhallituksen tekemässä selvityksessä sosiaalityön tilasta tuli esiin viisi sosiaalityön kehityssuuntaa: Suositus sosiaalityöntekijöiden määrästä täyttyy yhä harvemmassa kunnassa. Puolet kunnista on siirtänyt osan toimeentulotukiasioiden käsittelystä toimistohenkilöstölle. Asiakastyöhön osallistuvien esimiesten määrä on laskenut puoleen vuodesta Sosiaalityöntekijät ikääntyvät. Sosiaalityöntekijöiden koulutustaso on noussut. Sosiaalityöntekijöitä kunnissa Etelä-Suomen läänin kuntien palveluksessa oli vuoden 2001 alussa asiakastyötä tekevää sosiaalityöntekijää. Avoinna oli 22 vakanssia. Lisäksi 86 prosentissa kuntia ostettiin sosiaalityön palveluja. Kuntien palveluksessa olevista sosiaalityöntekijöistä 75 prosenttia työskenteli sosiaalitoimistossa. Muita työpaikkoja olivat terveydenhuolto (8,7 %), kasvatus- ja perheneuvolat (4,5 %), päihdehuolto (4,3 %), kehitysvammahuolto (0,7 %) ja laitokset (1 %). Kahdessa kolmasosassa kunnista sosiaalityöntekijöiden määrä on pysynyt samana kuin se oli STM:n selvityksen mukaan vuonna 1998.Vajaassa kolmanneksessa kuntia sosiaalityöntekijöitä on palkattu lisää ja joka kymmenennessä kunnassa vähennetty. SOSIAALITURVA 3/2002 5

6 Lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen ja ylitarkastaja Peppi Saikku esittelivät sosiaalityön selvitystä Etelä-Suomen läänin sosiaali- ja terveysosaston 30-vuotisjuhlaseminaarissa Hämeenlinnassa 18. joulukuuta Koko läänissä asiakastyössä olevien sosiaalityöntekijöiden määrä on vähentynyt lähes 80 sosiaalityöntekijällä vuodesta Sosiaalityöntekijöiden määrä tosin on kasvanut noin 60 sosiaalityöntekijällä, mutta asiakastyötä tekevät esimiehet ovat vähentyneet 220:sta sataan. Kunnat ostavat sosiaalityön palveluja noin 15 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna Etelä-Suomen läänin väestön määrä on lisääntynyt reilulla asukkaalla. Väestönlisäys edellyttäisi valtakunnallisen suosituksen mukaisesti noin 30 sosiaalityöntekijän lisäystä. Sosiaalityöntekijät ikääntyvät Kolmasosa sosiaalityöntekijöistä jää eläkkeelle 10 vuoden kuluessa. MERJA MOILANEN Suositus toteutuu keskimäärin Valtakunnallinen suositus eli yksi sosiaalityöntekijä asukasta kohti jäi vuonna 1998 tavoittamatta läänin 89 kunnasta 14:ssä. Vuonna 2001 suositusta täyttämättömiä kuntia oli 29, kun asiakastyötä tekevät esimiehet laskettiin mukaan. Paras tilanne oli Sammatissa: sosiaalityöntekijä 401 asukasta kohden. Huonoin tilanne oli Rautjärvellä: yksi sosiaalityöntekijä asukasta kohden. Kun asiakastyötä tekeviä esimiehiä ei lasketa mukaan, 35 kuntaa ei täytä suositusta. Pienin suhdeluku on Uukuniemellä (567) ja suurin Kärkölässä (5 010). Kun kuntien yhteenlaskettu sosiaalityöntekijämäärä suhteutetaan koko läänin asukaslukuun ( asukasta), suositus toteutuu hyvin: läänissä on yksi sosiaalityöntekijä asukasta kohden. Kuntien keskiarvo on asukasta/sosiaalityöntekijä lievemmällä laskutavalla (esimiehet mukana) ja 2120 asukasta/sosiaalityöntekijä ankarammalla laskutavalla (pelkkää asiakastyötä tekevät). Selvitys osoitti, että kuntien sosiaalityön voimavarat ovat hyvin eritasoiset. Heikoin tilanne on keskikokoisissa, asukkaan kunnissa: liki 60 prosentissa ylitetään suosituksen mukainen suhdeluku ja asukkaan kunnissakin yli 40 prosentissa. Läänin suurimmista kunnista Helsingissä (971), Vantaalla (954) ja Lahdessa (1 790) Selvitykseen vastanneiden sosiaalityöntekijöiden keski-ikä on 46 vuotta. Sosiaalityöntekijöistä 37 prosenttia on täyttänyt 50 vuotta eli he ovat jäämässä eläkkeelle kymmenen vuoden sisällä. STM:n vuoden 1998 valtakunnalliseen selvitykseen verrattuna 50 vuotta täyttäneiden osuus on yli 10 prosenttiyksikköä suurempi ja vuotiaitten osuus lähes saman verran pienempi vuotiaiden osuus on sama ja alle 30-vuotiaiden osuus vajaat kaksi prosenttiyksikköä pienempi. Yli 10 vuotta työkokemusta omaavien sosiaalityöntekijöiden määrä on suurempi ja alle 6-10 vuoden työkokemuksen omaavien pienempi kuin vuoden 1998 selvityksessä. Tutkimuksen toinen tekijä, ylitarkastaja Peppi Saikku päättelee, että sosiaalityöstä on poistunut viime vuosina erityisesti alle 40-vuotiaita työntekijöitä. Sosiaalityö on tällä hetkellä yli 40-vuotiaiden kokeneiden työntekijöiden käsissä, mutta alalla ei ole kas- vamassa heille riittävästi seuraajia. Sosiaalityöntekijöiden ikäjakauma 1998 % 2001% vuotta 6,5 4, vuotta 27,7 18, vuotta 40,5 39, vuotta 23,8 35, vuotta 1,6 2,2 Yhteensä 100,0 100,0 Sosiaalityöntekijät yhä koulutetumpia Kyselyyn vastanneista sosiaalityöntekijöistä 45 prosentilla on perustutkintona alempi korkeakoulututkinto, 38 prosentilla vähintään ylempi korkeakoulututkinto ja 10 prosentilla opistotasoinen tutkinto. Sosiaalitoimistossa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden peruskoulutuksena on hieman useammin ylempi korkeakoulututkinto kuin kaikilla sosiaalityöntekijöillä keskimäärin. Ammattikorkeakoulututkinto on kolmella prosentilla ja perustutkintoa ei ole tai se on kesken kahdella prosentilla sosiaalityöntekijöistä. Etelä-Suomen läänissä työskentelevien sosiaalityöntekijöiden ammatillinen peruskoulutus Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto 0,1 % Ylempi korkeakoulututkinto 37,5 % Alempi korkeakoulututkinto 44,9 % Sosiaalialan AMK-tutkinto 2,7 % Opisto-tutkinto 10,2 % Muu 3,0 % Ei perustutkintoa tai tutkinto kesken 1,7 % Yhteensä 100,0 % 6 SOSIAALITURVA 3/2002

7 suhdeluku alitetaan. Sen sijaan Espoossa on keskimääräistä enemmän asukkaita (2 154) sosiaalityöntekijää kohden. Puolessa kunnista etuuskäsittelijöitä Toimeentulotukitehtäviä on siirretty etuuskäsittelijöille puolessa Etelä-Suomen läänin kunnista Toimeentulotukitehtävien siirtäminen etuuskäsittelijöille on suoraan suhteessa kunnan kokoon: mitä suurempi kunta, sitä todennäköisempää on, että tehtäviä on siirretty toimistohenkilökunnalle. Alle asukkaan kunnista yli 80 prosenttia ei ole siirtänyt toimeentulotukitehtäviä toimistohenkilökunnalle. Sen sijaan yli asukkaan kunnista miltei kaikki ovat siirtäneet toimeentulotukeen liittyviä tehtäviä pois sosiaalityöntekijöiltä. Keskimäärin toimistohenkilökunnalle siirretty toimeentulotuen tehtävistä vajaat puolet. Kahdessa kunnassa toimistohenkilökunta hoitaa kaikki toimeentulotukitehtävät. Esimiehet kaikonneet asiakastyöstä Esimiesnimekkeellä toimivia, mutta suurimmaksi osaksi asiakastyötä tekeviä sosiaalityöntekijöitä oli sata. Nämä työntekijät sijoittuivat 42 kuntaan eli yli puolessa kuntia ei ollut tällaisia työntekijöitä lainkaan. Joissakin kunnissa on ollut tavoitteena madaltaa organisaatiota poistamalla välitason esimiehet. Selvityksen toinen tekijä lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen pitää tätä kehityssuuntaa valitettavana sosiaalityön kehittämisen kannalta. Sosiaalityön kehittäminen on siirtynyt paljolti projekteihin. Välitason esimiehet olisivat tärkeä lenkki osaamisen siirtämisessä projekteista käytäntöön. Selvityksestä ilmeni, että sosiaalityöntekijät kaipaavat nykyistä enemmän ohjausta ja normeja. Nyt ovat vielä ohjaavat esimiehetkin kadonneet. Eikö edes lääninhallitus voi valvoa, millaiset sosiaalityön tekemisen ehdot ovat tällä hetkellä, todettiin eräässä vastauksessa. Näin selvitys tehtiin Etelä-Suomen läänin sosiaalityön selvitys Tietoa, tukea, toivoa on kaksiosainen: sosiaalitoimen johdolta kysyttiin sosiaalityön organisoinnista kunnassa ja sosiaalityöntekijöiltä iästä,koulutuksesta ja työtehtävistä. Kysely lähetettiin läänin kaikkiin kuntiin ja kaikista tuli myös vastaus. Sosiaalityöntekijäkysely lähetettiin Sosiaalityöntekijäin Liiton rekisterissä oleville, Etelä-Suomen läänissä toimiville sosiaalityöntekijöille. Heitä oli kaikkiaan 1927 ja heistä 51 prosenttia (992) vastasi. Kyselyyn vastanneista 75,6 prosenttia oli kuntien palveluksessa, 14,5 kuntayhtymien, 1,2 valtion ja 8,7 yksityisen palveluksessa. Kysely tehtiin keväällä Vertailutietoina käytettiin STM:n Sosiaalityöntekijät Suomessa 1998 selvityksen tuloksia. Sosiaalityön kehitysnäkymät Kunnilta kysyttiin selvityksessä, mitä merkittäviä rakenteellisia muutoksia kunnan sosiaalityössä on tehty tai on suunnitteilla. Läänin 89 kunnasta 50:llä on sosiaalityöhön liittyviä uudistussuunnitelmia. Laajoja sosiaalityön uudelleen organisoimishankkeita on käynnistetty lähinnä suurissa kaupungeissa. Kaikkein pienimmät kunnat eivät esittäneet kehittämissuunnitelmia. Voin kuvitella, että arkityössä painiskelu on niin voimia vievää, että kehittämiseen ei enää riitä voimia, Marja Kaasalainen arvelee. Hallinnollisten järjestelyjen, työn uudelleen organisoinnin ja voimavarojen lisäämisen ohella uusia kehittämiskohteita olivat sosiaalipäivystys ja kriisityö. Sosiaalityön painopistettä halutaan siirtää kuntouttavaan sosiaalityöhön ja lastensuojelun perhetyöhön. Sosiaalityöntekijät itse pitivät keskeisenä kehittämiskohteena omaa palkkaustaan. Sitä parantamalla nostettaisiin myös sosiaalityön ja sen asiakkaiden arvostusta. Etelä-Suomen lääninhallitus arvioi selvityksen perusteella tärkeimmiksi sosiaalityön kehittämiskohteiksi pienten kuntien sosiaalityön osaamisen turvaamisen, asiakastyön kehittämisen, sosiaalityön laatukriteereiden kehittämisen, työnohjauksen parantamisen, toimeentulotuen käsittelyn sekä perusoikeuksien toteutumisesta huolehtimisen. Vuoden 1998 kyselyyn verrattuna ylemmät ja alemmat korkeakoulututkinnot ovat yleistyneet jonkin verran: ylemmät kuusi ja alemmat viisi prosenttiyksikköä. Ammattikorkeakoulututkinnot ovat yleistyneet vain prosenttiyksikön verran. Opistotasoiset tutkinnot ovat vähentyneet viisi prosenttiyksikköä ja vailla perustutkintoa olevien määrä saman verran. Kunnallisen sosiaalityön tehtäviin edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, johon sisältyy tai jonka lisäksi on hankittu riittävä sosiaalityön koulutus. Alemmista korkeakoulututkinnoista kelpoisuuden antavat Tampereen yliopistossa suoritettu sosiaalihuoltajatutkinto tai ruotsinkielinen, Svenska Social- och kommunal högskolanissa suoritettu socionom-tutkinto. Sosiaalityöntekijöiden omaan ilmoitukseen perustuvan arvion mukaan noin 17 prosenttia sosiaalityöntekijöistä ei täytä kelpoisuusvaatimuksia. Heillä on muu koulutus tai opinnot ovat vielä kesken. Vuoteen 1998 verrattuna kelpoisuutta vailla olevien sosiaalityöntekijöiden osuus on vähentynyt. Vastauksia tarkasteltaessa on muistettava, että kysely lähetettiin Sosiaalityöntekijäin liiton rekisterissä oleville. Kyselyyn vastasi vain runsaat puolet kyselyn saaneista.vastaajissa voivat painottua alalla asemansa vakiinnuttaneet sosiaalityöntekijät. Tätä tukee se, että vastaajista 90 prosenttia on vakinaisessa työsuhteessa. Nuoret, epäpätevät ja määräaikaisissa työsuhteissa olevat ovat ehkä aliedustettuina vastaajissa. Toisaalta kunnissa ei käytetä kovin paljon sijaisia, joten määräaikaisia työntekijöitä ei kovin paljon ole. Kolmasosa kunnista ilmoitti, etteivät ne käytä missään tilanteessa sijaisia sosiaalityössä.yli puolet palkkaa sijaisia yli neljän viikon poissaoloihin. Vuosilomasijaisia palkkaa seitsemän prosenttia kunnista. Täydennyskoulutusta yhä harvemmalle Vähintään 20 opintoviikon laajuiseen jatkotai erikoistumiskoulutukseen oli osallistunut 35 prosenttia kyselyyn vastanneista. Koulutus jakaantui seuraavasti: % Työnohjaus 22,6 Kasvatus- ja perheneuvonta 21,5 Terapia 16,3 Opettajakoulutus 8,3 Lastensuojelu 7,2 Hallinto 2,3 Muu 21,8 Yhteensä 100,0 Muu-luokassa mainintoja saivat NLP-koulutus, ratkaisukeskeinen/verkostokoulutus, konsulttikoulutus, koulun sosiaalityö, kuntoutus, nuorisotyö, kriisityö ja PD -koulutukset (terveydenhuollon sosiaalityö, sosiaalija terveydenhuollon johtaminen). Osa näistä ei todennäköisesti täytä kriteeriä 20 opintoviikon laajuudesta. Jatko- ja erikoistumiskoulutukseen osallistui vuoteen 1998 verrattuna yhä harvempi: tuolloin 43 prosenttia sosiaalityöntekijöistä oli osallistunut vähintään 20 opintoviikon mittaiseen jatko- tai erikoistumiskoulutukseen. Myös koulutuksen sisällöt ovat muuttuneet: vuonna 1998 yleisin koulutussuunta oli terapiakoulutus. Merja Moilanen LÄHTEET: Peppi Saikku, Marja Kaasalainen:Taitoa,tukea toivoa. Selvitys sosiaalityön tilasta Etelä-Suomen läänissä Etelä- Suomen lääninhallituksen julkaisuja. Pirjo Marjamäki, Mikko Mäntysaari,Tero Ristimäki:Sosiaalityöntekijät Suomessa 1998 tehtävät, koulutus, määrä ja riittävyys. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 1998:9. SOSIAALITURVA 3/2002 7

8 4väri ILMO TIETOENATOR

9 KESKUSTELUA Me itse -yhdistys Talentia on typerä nimi ammattiliitolle Ihmettelen, miksi entinen Sosiaalityöntekijäin Liitto on päättänyt antaa uudelle ammattiliitolle nimeksi Talentia. Se on pseudolatinaa, muka kansainvälistä ja modernia lätinää. Tiedän, että talentti juontaa juurensa kreikkalaiseen sanaan talaton, joka tarkoittaa vaakaa. Talentti oli muinaiskreikkalaisilla ja -heprealaisilla arvoltaan vaihteleva paino- ja rahayksikkö: tavallisesti 26,2 kg ja hopearahana yksi talentti oli 60 miinaa eli drakmaa. Kuvaannollisessa merkityksessä talentti tarkoittaa lahjakkuutta, leiviskää. Raamatullisesti voi sanoa, että meidän on tehtävä itsekullekin uskotuista talenteista kerran tili Jumalalle. Jokaisen pitää siis käyttää talenttinsa oikein viisaasti. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestön jäsenten työ perustuu koulutuksella hankittuun osaamiseen ja kykyihin. Niihin perustuu myös järjestön perustehtävä, jäsenten edunvalvonta. Järjestö haluaa nimellään viestittää toimintansa sisällöstä ja kertoa jotakin jäsenistään. Talentia-markkinointinimi tukee mielikuvaa osaamisesta, lahjakkuudesta ja myös positiivisuudesta ja aktiivisudesta. Talentianimi sopii myös hyvin akavalaiseen koulutusta, vastuuta ja tietoa korostavaan linjaan. Mielleyhtymä rahaan ei sekään ole sopimaton, rahastahan edunvalvonnassa on kysymys. Ymmärrän, että nykyisin yritetään olla fiksumpia kuin ollaan, mutta keinot kannattaa valita hyvin. Ei nimi liittoa pahenna, mutta johtanee helposti väärille jäljille. Talentum on rahalaitokselle ja pankkiiriliikkelle kelpo nimi ja Talentia liippaa sitä turhan läheltä.voisiko entinen Sosiaalityöntekijöiden Liitto vielä muuttaa Talentian vaikkapa Sokaksi? Sattuuhan niitä tekevälle virheitä: Pontius Pilatuskin totesi latinalaiseen tapaansa, että minkä minä kirjoitin, sen minä kirjoitin. Antero Marjakangas vanha sosiaalityöntekijä Kotkasta Talentia yhdistää sosiaalialan huippuosaajat Kuten Antero Marjakangas toteaa, ei nimi pahenna. Hyvällä viestinnällä nimelle kuin nimelle saadaan sisältö. Suositeltavampaa kuitenkin on, että nimi auttaa järjestön viestien kuljettamisessa vastaanottajille. Aiemmin käsittelyssä olleen Sokka-nimen merkitys viittaa tekniseen välineeseen, joka lähinnä tunnetaan siitä, että se ratkaisevassa tilanteessa pettää. Kristiina Koskiluoma viestintäpäällikkö Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Kehitysvammaiset perustivat vuonna 1999 oman järjestön, Me Itse -yhdistyksen. Omilla kotisivuillaan Me Itse -yhdistys kertoo itsestään ja toiminnastaan seuraavaa: Olemme edunvalvontajärjestö. Otamme kantaa erilaisten palvelujen järjestämiseen, jotta elämänlaatu pysyisi mahdollisimman hyvänä. Edunvalvontatyötä teemme esimerkiksi antamalla lausuntoja yhteiskunnan päättäjille. Meillä on vammaispoliittinen ohjelma. Sen nimi on Hyvä elämä me itse. Toimitimme sen eduskuntaryhmille. Toivomme muutenkin, että mahdollisimman moni ihminen tutustuu siihen, sillä olemme tehneet sen kanssa paljon työtä. Me järjestämme edunvalvontapäiviä. Niissä käsitellään vammaisten oikeuksia ja ajankohtaisia asioita. Puhumme esimerkiksi holhouslaista. Koulutus on tärkeää. Myös me kehitysvammaiset ihmiset tarvitsemme elinikäistä oppimista. Me Itse -yhdistyksen hallituksen jäsen Teuvo Taipale kertoo yhdistyksen merkityksestä ja toiminnasta Tukiviesti-lehdessä vuonna 2001: Oli oikea veto perustaa Me Itse vuonna Meillä on monta arvokasta tehtävää. Tärkein tehtävä on jäsenistön etujen valvominen. Meidän on myös iskettävä kiinni päivänpolttaviin asioihin. On löydettävä lääkkeitä ongelmiin. Paljon on jo tehtykin. Olimme puhumassa VR:n edustajille matkustamisen pulmista. Kävimme työministerin luona keskustelemassa työllisyysasioista. Keskustelut ovat jo saaneet aikaan parannuksia. Ihmisyyttä ei aina suinkaan arvosteta ja kunnioiteta. On tärkeää suojella vammaisen ihmisen ihmisarvoa. Kuoren päältä ei voi mitata ihmisen kauneutta. Jos ihminen on lyöty araksi, ei hänellä aina ole poweria nousta, Teuvo Taipale miettii. Me Itse -yhdistys on tullut tarpeeseen. Kehitysvammaisten palvelujen arvolähtökohtina tänään pidetään ihmisarvon kunnioitusta, yhdenvertaisia mahdollisuuksia, oikeudenmukaisuutta, valinnanvapautta, vuorovaikutusta ja jäsenyyttä yhteisön sisällä. Suomalainen yhteiskunta on tällä hetkellä vauraampi kuin koskaan.tietomme ja mahdollisuutemme järjestää kehitysvammaisten palvelut edellä mainitsemieni arvolähtökohtien mukaisesti ovat myös paremmat kuin koskaan. Näiden arvojen toteutumiseksi on myös kehitysvammaisten oman äänen kuuluttava. Julkilausumassaan Oikeudesta elämään vuonna 1999 Me Itse -yhdistys otti voimakkaasti kantaa yhäti ajankohtaiseen keskusteluun kehitysvammaisten oikeudesta syntyä. Tämä kannanotto kuvaa mainiolla tavalla kehitysvammaisten raikkaita ja perusteltuja omia ajatuksia. Kannanotossa Me Itse -yhdistys julistaa: Uskomme, että erilaisuus on yhteiskunnan rikkaus, ei taakka. Perheille on taattava ehdoton vapaaehtoisuus ja valinnan mahdollisuus tutkimuksiin. Jos meistä on taloudellista taakkaa, on meistä suoranaista hyötyäkin, työllistämme Suomessa useita tuhansia hoiva-alan ammattilaisia. Olemme samaa luuta ja nahkaa kuin muutkin ihmiset. Vammaisia ihmisiä täytyy syntyä, jotta ihmiset pystyvät ajattelemaan nätisti. Jos saamme toimia vastuullisina kansalaisina, emme ole yhteiskunnallinen ongelma. Luojan edessä vammaiset lapset ovat yhtä arvokkaita kuin muutkin lapset! Menestystä ja voimia työhönne Me Itse -yhdistys! Pertti Rajala SOSIAALITURVA 3/2002 9

VAMMAISPALVELULAIN JA KEHITYSVAMMALAIN YHDISTÄMISELLÄ VAMMAISET KESKENÄÄN

VAMMAISPALVELULAIN JA KEHITYSVAMMALAIN YHDISTÄMISELLÄ VAMMAISET KESKENÄÄN SOSIAALITURVA 8/05 Laki velvoittaa taas täydennyskoulutukseen Teknisiin apuvälineisiin perehtymiseen tarvitaan aikaa ja apua Vammaisten lastensuojelu jää helposti vamman varjoon VAMMAISPALVELULAIN JA KEHITYSVAMMALAIN

Lisätiedot

15/04 Työnohjaus ja mentorointi vapauttavat katsomaan työtä kauempaa

15/04 Työnohjaus ja mentorointi vapauttavat katsomaan työtä kauempaa SOSIAALITURVA 15/04 Työnohjaus ja mentorointi vapauttavat katsomaan työtä kauempaa Pääkirjoitus 5. lokakuuta 2004 Osaamispolitiikalla voi kääntää niukkuuden kehän Kilpailu sosiaalialan työntekijöistä kiristyy.

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä. Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu 4/03

SOSIAALITURVA. Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä. Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu 4/03 SOSIAALITURVA Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä 4/03 Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu Pääkirjoitus 5. maaliskuuta 2003 Yhdellä pallilla istuva sosiaaliasiamies on kaikkien

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Tietotekniikka saatava tukemaan asiakaslähtöistä työtä 17/02. vuotta

SOSIAALITURVA. Tietotekniikka saatava tukemaan asiakaslähtöistä työtä 17/02. vuotta SOSIAALITURVA 90 vuotta 17/02 Tietotekniikka saatava tukemaan asiakaslähtöistä työtä Pääkirjoitus 6. marraskuuta 2002 Tietotekniikka antaa uusia mahdollisuuksia asiakaslähtöiseen työhön Kunnissa uusitaan

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Miltä näyttää ura sosiaalialalla? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 14/05. Töitä riittää, mutta osalle vain pätkittäin

SOSIAALITURVA. Miltä näyttää ura sosiaalialalla? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 14/05. Töitä riittää, mutta osalle vain pätkittäin SOSIAALITURVA sosiaalialan riippumaton ammattilehti 14/05 Töitä riittää, mutta osalle vain pätkittäin Opiskelija on rikkaus työpaikalla Opintolaina opiskelijoiden toimeentuloturvana Helsingissä opiskelijat

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Mihin lapset unohtuivat? 2/02. vuotta. Helmikuu

SOSIAALITURVA. Mihin lapset unohtuivat? 2/02. vuotta. Helmikuu SOSIAALITURVA 90 vuotta Helmikuu 2/02 Mihin lapset unohtuivat? Pääkirjoitus 1. helmikuuta 2002 Lasten hyvinvointi on tahdon asia Tulevaisuus on lasten ja lapsissa on tulevaisuus! Minkälainen tämä tulevaisuus

Lisätiedot

1/04 Vanhustyötä tehdään yhteisin voimin Etelä-Karjalassa

1/04 Vanhustyötä tehdään yhteisin voimin Etelä-Karjalassa SOSIAALITURVA 1/04 Vanhustyötä tehdään yhteisin voimin Etelä-Karjalassa Pääkirjoitus 16. tammikuuta 2004 SOSIAALIHUOLTO IHMISARVOISIA TEKOJA Sosiaalihuolto on laajentunut ja kehittynyt mittavasti niistä

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 5/04. Kiire koettelee sosiaalityön etiikkaa

SOSIAALITURVA 5/04. Kiire koettelee sosiaalityön etiikkaa SOSIAALITURVA 5/04 Kiire koettelee sosiaalityön etiikkaa Pääkirjoitus 18. maaliskuuta 2004 Sosiaaliasiamiestoiminnasta kertyvä tieto kannattaa hyödyntää Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

Lisätiedot

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti sosiaalialan riippumaton ammattilehti 2 2007 Hyvinvointi 2015 -ohjelmaan palautetta: Osallisuuden näkökulma toisi tarvittavaa uutta otetta Pitkä sairaalahoito lisää velkaantumisriskiä Ammattilaisen on

Lisätiedot

uusia ratkaisuja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja J.P. Roos vaatii tervettä järkeä Lastensuojelun

uusia ratkaisuja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja J.P. Roos vaatii tervettä järkeä Lastensuojelun sosiaalialan riippumaton ammattilehti 1 2007 J.P. Roos vaatii tervettä järkeä lastensuojeluun Ruotsalaisten tutkimusten mukaan lastensuojelun tulokset näyttävät kehnoilta Pitkä huoltoselvitysaika voi olla

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. VEP antoi välineitä kuntien yhteistyöhön. Varhaiskasvatus verkostoituu Lapissa 2/04

SOSIAALITURVA. VEP antoi välineitä kuntien yhteistyöhön. Varhaiskasvatus verkostoituu Lapissa 2/04 SOSIAALITURVA 2/04 VEP antoi välineitä kuntien yhteistyöhön Varhaiskasvatus verkostoituu Lapissa Pääkirjoitus 2. helmikuuta 2004 Vepin perintöä ei saa hukata Vuoden vaihteessa päättyi kuusi vuotta kestänyt

Lisätiedot

Tärkeää työtä. mutta rankalta näyttää. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi

Tärkeää työtä. mutta rankalta näyttää. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 8 2009 Luottamushenkilö Anne Granholm Olli Kangas: Kullekin lompakkonsa mukaan? Marja-Liisa Grönvall: Köyhyys ja eriarvoisuus lisääntyvät valtionohjaus

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Sosiaalityöntekijät käyttävät internetiä monipuolisesti

SOSIAALITURVA. Sosiaalityöntekijät käyttävät internetiä monipuolisesti SOSIAALITURVA 5/06 Tietojärjestelmän käyttöönotto on vaativa kehittämisprojekti Itä-Lapissa kuntalaiset saavat sosiaalineuvontaa verkosta Tilaaja-tuottajamalli Tukholmassa Sosiaalityöntekijät käyttävät

Lisätiedot

apua ajoissa sosiaalialan riippumaton ammattilehti Paras ja lastensuojelu Päivähoitoa lapselle kahdessa kunnassa? Päihdehoidon polku ikäihmisille

apua ajoissa sosiaalialan riippumaton ammattilehti Paras ja lastensuojelu Päivähoitoa lapselle kahdessa kunnassa? Päihdehoidon polku ikäihmisille 1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti 18 2006 Paras ja lastensuojelu Päivähoitoa lapselle kahdessa kunnassa? Päihdehoidon polku ikäihmisille Lappeenrannassa hoitoketju on kunnossa sakkopäiviä nolla Eroperheille

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Miten saada kehittämistyön tulokset juurtumaan? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06

SOSIAALITURVA. Miten saada kehittämistyön tulokset juurtumaan? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06 SOSIAALITURVA sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06 Isä on vankilassa, mitä kertoa lapsille? Kehittämisohjelma vahvistaa 2000-luvun lastensuojelua Sosiaalipolitiikka yksityistämisensä polun alussa

Lisätiedot

palvelujen laatua? sosiaalialan riippumaton ammattilehti Ihmisen ikävä Leila Simosen joulunovelli Asiakaslähtöisyyden jäljillä Lapissa

palvelujen laatua? sosiaalialan riippumaton ammattilehti Ihmisen ikävä Leila Simosen joulunovelli Asiakaslähtöisyyden jäljillä Lapissa 1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti 19 2006 Ihmisen ikävä Leila Simosen joulunovelli Asiakaslähtöisyyden jäljillä Lapissa Avoimet ovet Kirkkonummen sosiaalitoimistossa Juristin näkemys: Kilpailu ei

Lisätiedot

SOSIAALITURVA Tietosuoja on ihmisen yksityisyyden suojaamista

SOSIAALITURVA Tietosuoja on ihmisen yksityisyyden suojaamista Elokuu 12/01 SOSIAALITURVA Tietosuoja on ihmisen yksityisyyden suojaamista Sosiaaliasiamies on sovittelija Keskustelu asiakkaan ja palvelujärjestelmän suhteesta jatkuu Ruotsin sosiaalilainsäädäntö uudistuu

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 10/02. vuotta

SOSIAALITURVA 10/02. vuotta SOSIAALITURVA 90 vuotta 10/02 Hoivayrittäjät verkostoituvat Ruotsissa kuntalainen voi valita palvelunsa Kotkassa kilpailutettiin kotihoito ylikansallinen yritys voitti Pääkirjoitus 14. kesäkuuta 2002 Suomessa

Lisätiedot

1/03 Iäkkäät maahanmuuttajat tarvitsevat tukea kotoutumiseen

1/03 Iäkkäät maahanmuuttajat tarvitsevat tukea kotoutumiseen SOSIAALITURVA 1/03 Iäkkäät maahanmuuttajat tarvitsevat tukea kotoutumiseen Pääkirjoitus 16. tammikuuta 2003 Maahanmuuttajavanhuksia ei saa unohtaa kotouttamistyössä Suomessa oli Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Missä viipyvät lastensuojelulain uudistukset? Lastensuojelulla heikot toimintaedellytykset Pohjois-Suomen kunnissa

SOSIAALITURVA. Missä viipyvät lastensuojelulain uudistukset? Lastensuojelulla heikot toimintaedellytykset Pohjois-Suomen kunnissa Syyskuu 14/01 SOSIAALITURVA Onko sukulaissijoitus hyvä vaihtoehto lapselle? Missä viipyvät lastensuojelulain uudistukset? Lastensuojelulla heikot toimintaedellytykset Pohjois-Suomen kunnissa SOSIAALITURVA

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Päihdehoitoon pääsy on sattumanvaraista. Kunnan päihdepalvelut ajoissa kuntoon 15/03

SOSIAALITURVA. Päihdehoitoon pääsy on sattumanvaraista. Kunnan päihdepalvelut ajoissa kuntoon 15/03 SOSIAALITURVA 15/03 Kunnan päihdepalvelut ajoissa kuntoon Päihdehoitoon pääsy on sattumanvaraista Pääkirjoitus 2. lokakuuta 2003 Lapsilla on oikeus päihteettömään ympäristöön Kun ensi vuonna alkoholin

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Laatusuositus: Avoimuutta vanhustenhuollon suunnitteluun

SOSIAALITURVA. Laatusuositus: Avoimuutta vanhustenhuollon suunnitteluun Maaliskuu 5/2001 SOSIAALITURVA Laatusuositus: Avoimuutta vanhustenhuollon suunnitteluun Hämeenlinna antaa vanhustenhuollosta palvelusitoumuksen Helsingin vanhuspalveluissa rakenne muutettu, haasteena laatu

Lisätiedot

Me käymme joulun viettohon niin maisin miettehin, nuo rikkaan täyttää aatokset, ja mielen köyhänkin

Me käymme joulun viettohon niin maisin miettehin, nuo rikkaan täyttää aatokset, ja mielen köyhänkin sosiaalialan riippumaton ammattilehti 12 2008 Löytyikö Paras? Me käymme joulun viettohon niin maisin miettehin, nuo rikkaan täyttää aatokset, ja mielen köyhänkin Aktivoinnin paradoksit Lamaannuttavia tutkimuksia

Lisätiedot

Miten parantaa. sosiaalialan mainetta? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Koulutuksen uusi suunta. Valvooko valtio viisaasti?

Miten parantaa. sosiaalialan mainetta? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Koulutuksen uusi suunta. Valvooko valtio viisaasti? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 14 2007 Koulutuksen uusi suunta Valvooko valtio viisaasti? Kokkolassa lastensuojelun kriisiryhmä poliisilaitoksella Sosialismin perintö Venäjän lastensuojelun taakkana

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Talousarvio painottaa aktivointia Hoivayrittäjyys monimuotoistuu ja yrittäjien määrä kasvaa SOSIAALITURVA 15/2000 1

SOSIAALITURVA. Talousarvio painottaa aktivointia Hoivayrittäjyys monimuotoistuu ja yrittäjien määrä kasvaa SOSIAALITURVA 15/2000 1 Lokakuu15/00 SOSIAALITURVA Talousarvio painottaa aktivointia Hoivayrittäjyys monimuotoistuu ja yrittäjien määrä kasvaa SOSIAALITURVA 15/2000 1 1 3/10/06, 8:13 AM SOSIAALITURVA 15/2000 88. vsk Tässä numerossa

Lisätiedot

haastaa arvioimaan kunnan palvelutuotantoa sosiaalialan riippumaton ammattilehti Ostajan tahto näkyväksi lastensuojelupalveluita kilpailutettaessa

haastaa arvioimaan kunnan palvelutuotantoa sosiaalialan riippumaton ammattilehti Ostajan tahto näkyväksi lastensuojelupalveluita kilpailutettaessa 1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti 13 2006 Ostajan tahto näkyväksi lastensuojelupalveluita kilpailutettaessa Hoivakoti Espanjan auringon alla Eläkeläisyys monen vammaisen uraputki Milloin kunnan on

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 7/05. Ovatko lapsetkin markkinatavaraa?

SOSIAALITURVA 7/05. Ovatko lapsetkin markkinatavaraa? SOSIAALITURVA 7/05 Ovatko lapsetkin markkinatavaraa? Pääkirjoitus 27. huhtikuuta 2005 Ovatko lapsetkin markkinatavaraa? Hankintalaki on ollut voimassa yli kymmenen vuotta. Lain säätämisen aikaan ei ollut

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 8/04. Psykososiaalista tukea tarvitsevat lapset joutuvat odottamaan liian kauan

SOSIAALITURVA 8/04. Psykososiaalista tukea tarvitsevat lapset joutuvat odottamaan liian kauan SOSIAALITURVA 8/04 Psykososiaalista tukea tarvitsevat lapset joutuvat odottamaan liian kauan Pääkirjoitus 10. toukokuuta 2004 Lasten psykososiaalinen tuki on kuntien vastuulla Asiantuntijat varoittivat

Lisätiedot

13/04 Lohjalla perustettiin ukkokoti avuksi ikääntyvien päihdeongelmaisten asumispulmiin

13/04 Lohjalla perustettiin ukkokoti avuksi ikääntyvien päihdeongelmaisten asumispulmiin SOSIAALITURVA 13/04 Lohjalla perustettiin ukkokoti avuksi ikääntyvien päihdeongelmaisten asumispulmiin Pääkirjoitus 2. syyskuuta 2004 Talousarvioiden puristuksessa Lämmin loppukesä on kääntynyt hikiseksi

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö. muutakin kuin aktivointia. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Sosiaalipalvelut ja liiketoiminta

Aikuissosiaalityö. muutakin kuin aktivointia. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Sosiaalipalvelut ja liiketoiminta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3 2008 Mitä osaamiskeskuksille tapahtuu? Sosiaalipalvelut ja liiketoiminta Köyhyyspolitiikka varkain vieraalla maalla? Julkisuuskuva paremmaksi markkinointiviestinnällä

Lisätiedot