Tehy tilastoina 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tehy tilastoina 2013"

Transkriptio

1 TEHYN JULKAISUSARJA 1 14 D TILASTOJA JA KARTOITUKSIA Tehy tilastoina päivitetty painos Tehyn tutkimustyöryhmä

2

3 TEHYN JULKAISUSARJA D: 1/2014 Tehy tilastoina päivitetty painos Tehyn tutkimustyöryhmä Tehy ry

4 Tehyn tutkimustyöryhmä Tehy tilastoina päivitetty painos Tehyn julkaisusarja D: 1/2014 Tehy ry (nid.) (PDF) Ulkoasu ja taitto: Innocorp Oy Paino: Multiprint Oy, Vantaa 2014

5 Lukijalle Muutokset ovat tulleet jäädäkseen, ja tilastot ovat väline niiden tarkasteluun. Tehyssä seurataan jatkuvasti tilastollisten tunnuslukujen muutoksia, eri alojen palkkakehitystä ja niiden vaikutusta työehtosopimuksiin. Ne ovat tärkeitä jäsenistön näkökulmasta. Analysoimme myös terveydenhuollon muutoksia tunnuslukujen avulla. Numerot ja niiden pohjalta tehdyt graafiset kuvat havainnollistavat muutosta tehokkaasti. Tehyn selvitykset ja tilastokatsaukset löytyvät myös sähköisinä Tehyn verkkosivuilta. Kädessäsi oleva Tehy tilastoina -julkaisu on vuoden 2013 julkaisun päivitetty painos, johon on korjattu ja lisätty saatavissa olleet tuoreimmat tiedot. Ensimmäinen Tehy tilastoina ilmestyi vuonna Jatkossa julkaisun paperinen versio ilmestyy neljän vuoden välein ja sähköistä versiota päivitetään joka toinen vuosi. Tämän julkaisun tilastoaineisto on kerätty Tehyn jäsenrekisterin ja työttömyyskassan tiedoista. Muina tietolähteinä on käytetty Tilastokeskuksen, THL:n, Valviran, Kevan, opetushallituksen ja OECD:n tilastoja ja aineistoja. Kenneth Snellman ja Kirsi Markkanen ovat vastanneet tietojen kokoamisesta, mihin myös muut tutkimustyöryhmän jäsenet Juha Kurtti, Tuija Kinnunen- Moilanen, Päivi Kukkola, Jari Malmberg, Pekka Mykkänen, Päivi Ovaskainen ja Jaana Reijonaho ovat osallistuneet. Tilastot antavat tärkeää informaatiota tulevan toiminnan suunnitteluun. Niistä saadun tiedon avulla pystymme reaaliaikaisemmin vastaamaan edunvalvonnan tarpeisiin. Kuivat tilastot muuttuvat eläviksi ja mielenkiintoiseksi, kun ne koskettavat omia tehyläisiä ammattejamme, omaa palkkaa, koulutusta, työtä ja tietysti omaa ammattijärjestöä. Lue, analysoi ja vertaa! Helsingissä Juha Kurtti Tehyn tutkimuspäällikkö

6 Sisällys 1 Jäsenistö Tehyn jäsenmäärä Tehyläiset sopimusaloittain Tehyn yhteistyöjäsenjärjestöt: jäsenmäärät ja jäsenten jakaumat Ammattiosastoon kuuluvien tehyläisten ikärakenne 1983, 2008 ja Ammattiosastojen määrän ja koon muutos Naiset ja miehet Tehyn jäsenistössä ja päättäjinä liittokokouskausittain Luottamusmiehet sopimusaloittain Tehyn koulutukseen osallistuminen 14 2 Työaika ja henkilöstörakenne Tehyläisten työsuhteen luonne kuntasektorilla Määräaikaisten osuus alle 35-vuotiaista kokoaikaisista täysipalkkaisista tehyläisistä kuntasektorilla Kuntasektorilla määräaikaisessa työsuhteessa olevat tehyläiset ikäluokittain Kuntasektorin henkilöstörakenne (kuukausipalkkaiset) 17 3 Koulutus ja työllisyys Terveys- ja sosiaalialan perustutkinnon aloituspaikat Ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon aloituspaikat sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun aloituspaikat Tehylle keskeisten tutkintojen osalta Terveystieteen aloituspaikat yliopistoissa Ammatillisen perustutkinnon (lähihoitaja) suorittaneet Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaneet Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnot Terveystieteiden yliopistotutkinnot Opintonsa ko. koulutussektorin ko. koulutusalalla keskeyttäneet (%) Työikäiset terveydenhuollon ammattihenkilöt joissakin keskeisissä tehyläisissä ammateissa * Sairaanhoitajan koulutuksen saaneiden työllisyysasema Lähihoitajien ja vastaavien (terveys- ja sosiaalialan peruskoulutuksen saaneiden) työmarkkina-asema Suomalaiset sairaanhoitajat tai vastaavat ulkomailla

7 3.14 Vuosittain työttömyyspäivärahaa saaneet ammattiryhmittäin Suomessa Työttömyysaste (%) Ennuste kunnallisen terveys- ja sosiaalialan eläkepoistumasta eräissä ammattiryhmissä Palkkaus Kuukausipalkkaisten ansiotasoindeksi sektoreittain sekä kuluttajahintaindeksi (2 000=100) Säännöllisen työajan ansiot (kokoaikaiset, /kk) nimikkeittäin eri sektoreilla vuonna Eräiden kunnallisten ammattiryhmien keskimääräiset kokonaisansiot* Tehyläisten kuntasektorin nimikkeiden ansiokehitys (2 000=100) Terveydenhuoltoalan ansiot nimikkeittäin kuntasektorilla Kunta-alan kokonaisansiot sopimusaloittain 35 5 Terveydenhuollon tunnuslukuja Terveydenhuoltomenojen rahoitus vuosina (%) Terveydenhuoltomenot, (milj. ) Terveydenhuoltomenojen suhde bruttokansantuotteeseen OECD-maissa vuosina Palvelujen käyttö: perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, vanhusten laitoshoito ja yksityinen terveydenhuolto Vuodeosastohoidosta poistuneiden potilaiden keskimääräinen hoitoaika (vrk) sairaalatyypeittäin Henkilöstö toimialoilla Tehyn järjestötutkimuksen tuloksia Tehyn jäsenten työssä erittäin tärkeinä pitämät asiat vuosina 2004, 2008 ja Työssä tärkeiden asioiden toteutuminen (hyvin+osittain osuudet) vuosina 2004, 2008 ja Hyväksyttävät työtaistelun perusteet Sosiaali- ja terveydenhuoltoalaan liittyviä mielipiteitä: työskenteleminen alalla Sosiaali- ja terveydenhuoltoalaan liittyviä mielipiteitä: muutostila Sosiaali- ja terveydenhuoltoalaan liittyviä mielipiteitä Työskenteleminen sairaana kuluneen 12 kuukauden aikana Väkivallan kohteeksi joutuminen asiakkaan toimesta kuluneen 12 kk:n aikana Työnantajan tarjoamat täydennyskoulutuspäivät Vuosina 2011 ja 2007 täydennyskoulutusta kokonaan vaille jääneet (%) 46

8

9 1 Jäsenistö 1.1 Tehyn jäsenmäärä Vuosi Kokonaisjäsenmäärä Vuosikasvu % Ammattiosastojen määrä , , , , , , , , , , , ,8 258 Lähde: Tehyn jäsenrekisteri Tehy tilastoina

10 1.2 Tehyläiset sopimusaloittain Vuosi Kunta/ kuntayhtymä % Valtio % Kirkko % Yksityinen sektori % ,7 3,3 0,2 5, ,7 2,8 0,1 7,3 Ahvenanmaa * % ,2 2,3 0,1 9,1 0, ,4 1,6 0,1 12,0 0, ,9 1,4 0,1 12,9 0, ,5 1,3 0,1 14,8 0, ,1 1,0 0,1 15,7 0, ,9 1,0 0,1 16,3 0, ,6 0,9 0,1 16,5 0, ,2 0,9 0,1 17,2 0,5 * Tietoa eriteltynä vuodesta 1990 lähtien. Lähde: Tehyn jäsenrekisteri/ Heikki Saldén Tehyläiset sopimusaloittain 2013 % Kunta/kuntayhtymä 75,17 Valtio 0,93 Kirkko 0,07 Ahvenanmaa 0,5 Yksityinen sektori 17,18 Yrittäjät 0,48 Sopimusala vaihtuva 5, Tehy tilastoina 2013

11 1.3 Tehyn yhteistyöjäsenjärjestöt: jäsenmäärät ja jäsenten jakaumat 2013 Yhteistyöjäsenjärjestö Liittyi Tehyyn Vuosi Jäseniä kaikkiaan lkm % Suomen Bioanalyytikkoliitto ,4 Suomen Ensihoitoalan Liitto ,1 Suomen Fysioterapeutit ,2 Suomen Kätilöliitto ,1 Suomen Lastenhoitoalan Liitto ,1 Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto ,2 Suomen Röntgenhoitajaliitto ,5 Suomen sairaanhoitajaliitto ,7 Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto ,6 Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto ,3 Suomen Lähihoitajat** ,9 Yhteistyöjäsenjärjestöt yhteensä* * Osa jäsenistä voi kuulua kahteen yhteistyöjäsenjärjestöön. ** Suomen Lähihoitajat on Tehyn piirissä toimiva ammatillinen yhdistys. Lähde: Tehyn jäsenrekisteri Tehyn jäsenet suoritetun tutkinnon mukaan 2012 % sairaanhoitaja 50,3 terveydenhoitaja 6,1 kätilö 2,5 lastenhoitaja 4,9 fysioterapeutti 5,8 laboratoriohoitaja 5,1 hammashoitaja/suuhygienisti 4,9 röntgenhoitaja 2,5 lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja 0,7 mielenterveyshoitaja/mielisairaanhoitaja 1,3 lähihoitaja 10,5 muut 4,8 muu amk tai ylempi korkeakoulututkinto 0, Tehy tilastoina

12 1.4 Ammattiosastoon kuuluvien tehyläisten ikärakenne 1983, 2008 ja 2013 Ikä 1983 % 2008 % 2013 % 25 12,6 4,5 5, ,3 11,3 11, ,4 14,3 12, ,0 13,3 13, ,2 13,8 12, , ,9 14,4 13, , ,5 61 0,3 3,4 5,8 Yhteensä 100,0 100,0 100,0 Keski-ikä vuonna vuotta ja vuonna vuotta Lähde: Tehyn jäsenrekisteri Ammattiosastoon kuuluvien ikärakenne 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 ja 2013 % vuotta 10 Tehy tilastoina 2013

13 1.5 Ammattiosastojen määrän ja koon muutos Vuosi Ammattiosastojen määrä Vuosi Ammattiosastojen määrä Lähde: Tehyn jäsenrekisteri Ammattiosastot jäsenmäärän mukaan 2002, 2006, 2008, 2010 ja 2012 Lkm alle > Jäsenmäärä Tehy tilastoina

14 1.6 Naiset ja miehet Tehyn jäsenistössä ja päättäjinä liittokokouskausittain Tehyn ammattiosastojen jäsenet Vuosi Naiset % Miehet % ,0 2, ,2 3, ,6 5, ,3 6, ,8 7, ,5 6, ,4 6, ,9 7, ,7 7, ,4 7, ,2 7,8 Tehyn liittokokousedustajat Vuosi lkm Naiset % Miehet % 1982 (perustamiskokous) ,2 6, ,6 8, ,2 10, ,9 12, ,5 14, ,1 17, ,8 17, ,7 19, ,3 21,7 Tehyn valtuutetut Vuosi lkm Naiset % Miehet % ,1 7, ,9 11, ,7 14, ,3 12, ,8 22, ,6 25, ,7 22, ,7 22, ,2 23,8 Tehyn hallituksen jäsenet Vuosi lkm Naiset % Miehet % ,3 6, ,3 6, ,7 13, ,7 13, ,3 6, ,7 13, ,3 26,7 Lähde: Tehyn jäsenrekisteri ja Tehyn toimintakertomukset/ Heikki Saldén 12 Tehy tilastoina 2013

15 1.7 Luottamusmiehet sopimusaloittain 2013 Sopimusala Naisia Miehiä Yht. Kunta päätoiminen pääluottamusmies pääluottamusmies varapääluottamusmies luottamusmies varaluottamusmies yhteensä Yksityiset työnantajat pääluottamusmies varapääluottamusmies luottamusmies varaluottamusmies yhteensä Valtio pääluottamusmies varapääluottamusmies luottamusmies varaluottamusmies yhteensä Lähde: Tehyn jäsenrekisteri/ Rainer Elvilä Tehy tilastoina

16 1.8 Tehyn koulutukseen osallistuminen Luottamusmies-, yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus, ammattillinen koulutus ja yhdistystoiminta (valtakunnalliset ja alueelliset perusopinnot ja täydennyskurssit, neuvottelupäivät sekä työelämän edunvalvontaa tukeva muu koulutus) Opiskelijamäärä Koulutuskategoria Edunvalvontakoulutus Järjestökoulutus Sisältyy ylempään Alueellinen koulutus Ammatillinen koulutus Aktiivi-Instituutti Yhteensä Opiskelijapäivät Koulutuskategoria Edunvalvontakoulutus Järjestökoulutus Sisältyy ylempään Alueellinen koulutus Ammatillinen koulutus Aktiivi-Instituutti v Yhteensä / Tanu Heikkinen 14 Tehy tilastoina 2013

17 2 Työaika ja henkilöstörakenne 2.1 Tehyläisten työsuhteen luonne kuntasektorilla Kokoaikaiset ja täysipalkkaiset % ,1 22,8 1, ,7 25,6 0, ,3 25,1 0, ,7 24,9 0, ,6 0, ,3 24,5 0, ,5 23,4 0, ,6 22,2 0, ,9 18,9 0, ,1 18,7 0, ,9 17,8 0, ,1 18,5 0, ,1 19,6 0, ,1 17,9 0,1 Vakituinen Määräaikainen Työllistetty Lähde: Tilastokeskus / Kunnallinen henkilöstörekisteri / Tehy Tehy tilastoina

18 2.2 Määräaikaisten osuus alle 35-vuotiaista kokoaikaisista täysipalkkaisista tehyläisistä kuntasektorilla % Lähde: Tilastokeskus / Kunnallinen henkilöstörekisteri / Tehy 2.3 Kuntasektorilla määräaikaisessa työsuhteessa olevat tehyläiset ikäluokittain (Ikäluokan %-osuus kaikista määräaikaisista kokoaikaisista täysipalkkaisista) % vuotta Lähde: Tilastokeskus / Kunnallinen henkilöstörekisteri / Tehy 16 Tehy tilastoina 2013

19 2.4 Kuntasektorin henkilöstörakenne (kuukausipalkkaiset) Kuntasektorin koko henkilöstö (%) Kokoaikaiset 80,0 80,6 80,4 79,3 80,5 80,8 80,0 79,8 79,9 Osa-aikaiset 12,0 12,4 12, ,4 12,2 12,8 13,4 13,4 Sivutoimiset 1,0 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 Virkavapaalla 7,0 6,6 6,6 8,3 6,8 6,6 6,9 6,5 6,5 Vakinaiset 74,0 75,1 75,3 76,8 76,4 77,9 77,2 76,8 77,6 Määräaikaiset 25,0 22,7 22,4 21,2 21,6 20,4 20,7 21,3 20,6 Työllistetyt 1,0 1,8 1,8 1,5 1,5 1,2 1,4 1,4 1,3 Virkasuhteiset 53,0 36,1 34,1 32,5 31,1 30,4 29,5 28,9 28,6 Työsuhteiset 47,0 63,9 65,9 67,5 68,9 69,6 70,5 71,1 71,4 Kuntasektori yhteensä Kuntasektorin Tehyläiset Kokoaikaiset 83,0 79,3 79,3 78,6 79,2 79,1 77,9 77,3 77,8 Osa-aikaiset 9,0 10,6 10, , ,6 12,3 12,4 Sivutoimiset 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Virkavapaalla 8,0 10,1 10,3 11,3 10,2 9,8 10,4 10,4 9,6 Vakinaiset 74,0 76,0 77,6 80,9 81,1 81,9 81,1 80,1 81,2 Määräaikaiset 25,0 23,7 22,2 18,9 18,7 17,8 18,5 19,6 18,4 Työllistetyt 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Virkasuhteiset 60,0 23,1 20,6 17,8 13, ,7 11,1 10,4 Työsuhteiset 40,0 76,9 79,4 82,2 86, ,3 88,9 89,6 Lähde: Tilastokeskus / Tehy Tehy tilastoina

20 3 Koulutus ja työllisyys 3.1 Terveys- ja sosiaalialan perustutkinnon aloituspaikat Aloituspaikat Perustutkinto (lähihoitaja) Nuorten koulutus yhteensä, josta Ensihoidon koulutusohjelma Jalkojenhoidon koulutusohjelma Vammaistyön koulutusohjelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Suu- ja hammashoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Vanhustyön koulutusohjelma Aikuiskoulutus, josta Ensihoidon koulutusohjelma Jalkojenhoidon koulutusohjelma Vammaistyön koulutusohjelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Suu- ja hammashoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Vanhustyön koulutusohjelma Peruskoulutuksen aloituspaikat yhteensä Lähde: Opetushallitus Tehy tilastoina 2013

21 3.2 Ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon aloituspaikat sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla Aloituspaikat (Ammattitutkintoon valmistava koulutus) Ammattitutkinnot Sosiaaliala Koulukäyntiavustajan ammattitutkinto Perhepäivähoitajan ammattitutkinto Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Terveysala Jalkojenhoidon ammattitutkinto Sosiaali- ja terveysala (yhteiset ohjelmat) Päihdetyön ammattitutkinto Kehitysvamma-alan ammattitutkinto Liikunta-ala Hierojan ammattitutkinto Tekniset terveyspalvelut Välinehuoltajan ammattitutkinto Aloituspaikat (Ammattitutkintoon valmistava koulutus) Erikoisammattitutkinnot Sosiaaliala Koulukäyntiavustajan erikoisammattitutkinto Terveysala Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto Sosiaali- ja terveysala (yhteiset ohjelmat) Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto Vanhustyön erikoisammattitutkinto Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto Liikunta-ala Hierojan erikoisammattitutkinto Tekniset terveyspalvelut Välinehuoltajan erikoisammattitutkinto Lähde: Opetushallitus 2013 Tehy tilastoina

22 3.3 Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun aloituspaikat Tehylle keskeisten tutkintojen osalta Tutkinto Sosiaaliala Sosionomi (AMK), joista Nuorille Aikuisille Terveysala Ensihoitaja (AMK), joista Nuorille Aikuisille Kätilö (AMK), joista Nuorille Aikuisille Sairaanhoitaja (AMK), joista Nuorille Aikuisille Terveydenhoitaja (AMK), joista Nuoriille Aikuisille Sosiaali- ja terveysala (yhteiset ohjelmat) Geronomi (AMK), joista Nuorille Aikuisille Hammaslääketiede ja muu hammashuolto Suuhygienisti (AMK), joista Nuorille Aikuisille Kuntoutus ja liikunta Fysioterapeutti (AMK), joista Nuorille Aikuisille Jalkaterapeutti (AMK), joista Nuorille Aikuisille Kuntoutusohjaaja (AMK), joista Nuorille Aikuisille Naprapaatti (AMK), joista Nuorille Aikuisille Osteopaatti (AMK), joista Nuorille Aikuisille Toimintaterapeutti (AMK), joista Nuorille Aikuisille Tekniset terveyspalvelut Bioanalyytikko (AMK), joista Nuorille Aikuisille Röntgenhoitaja (AMK), joista Nuorille Aikuisille Lähde: Opetushallitus 20 Tehy tilastoina 2013

23 3.4 Terveystieteen aloituspaikat yliopistoissa Valintatapa Päävalinta Erillisvalinta Yhteensä Lähde: Opetushallitus 3.5 Ammatillisen perustutkinnon (lähihoitaja) suorittaneet Tutkinnon suorittaneet Koulutuslaji Opetussuunnitelmaperusteinen koulutus Näyttötutkintoon valmistava koulutus Oppisopimuskoulutus Työvoimapoliittinen koulutus Yhteensä Koulutusohjelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma Suu- ja hammashoidon koulutusohjelma Vammaistyön koulutusohjelma Vanhustyön koulutusohjelma Tuntematon koulutusohjelma Yhteensä Lähde: Tilastokeskus Tehy tilastoina

24 3.6 Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaneet Oppilaitosmuotoinen koulutus 2. Oppisopimuskoulutus 3. Yhteensä Ammattitutkinnot Sosiaaliala Koulunkäyntiavustajan at Perhepäivähoitajan at Koul. aamuja iltap. ohj. at Terveysala Jalkojenhoidon at Sosiaalija terveysala Päihdetyön at Kehitysvamma-alan at Liikunta-ala Hierojan at Tekniset terveyspalvelut Välinehuoltajan at Erikoisammattitutkinnot Sosiaaliala Koulunkäyntiavustajan eat Terveysala Psykiatrisen hoidon eat Sosiaali- ja terveysala Puhevammaisten tulkin eat Vanhustyön eat Kehitysvamma-alan eat Tekniset terveyspalvelut Välinehuoltajan eat Lähde: Tilastokeskus 22 Tehy tilastoina 2013

25 3.7 Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnot Sairaanhoitaja (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Terveydenhoitaja (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Bioanalyytikko (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Röntgenhoitaja (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Kätilö (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Suuhygienisti (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Fysioterapeutti (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Jalkaterapeutti (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Toimintaterapeutti (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Ensihoitaja (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Osteopaatti (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Naprapaatti (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Sosionomi (AMK) sos.ala, joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Geronomi (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Ylemmät AMK-tutkinnot (vain aikuisille) Sairaanhoitaja (AMK, yl) Terveydenhoitaja (AMK, yl) Bioanalyytikko (AMK, yl) Röntgenhoitaja (AMK, yl) Kätilö (AMK, yl) Suuhygienisti (AMK, yl) Fysioterapeutti (AMK, yl) Jalkaterapeutti (AMK, yl) Toimintaterapeutti (AMK, yl) Ensihoitaja (AMK, yl) Osteopaatti (AMK, yl) Kuntoutuksen ohjaaja (AMK, yl) Sosionomi (AMK, yl), sos.ala Geronomi (AMK, yl) * Taulukossa eivät ole mukana optometristit, hammasteknikot ja apuvälineteknikot. Lähde: Tilastokeskus Tehy tilastoina

26 3.8 Terveystieteiden yliopistotutkinnot Terveystieteiden kandidaatti (al) Terveystieteiden maisteri Terveystieteiden lisensiaatti Terveystieteiden tohtori tai FT, terveystiede Lähde: Tilastokeskus 3.9 Opintonsa ko. koulutussektorin ko. koulutusalalla keskeyttäneet (%) 2007/ / / / /2012 Nuorille suunnattu ammatillinen koulutus Sosiaali- ja terveysala (yhteiset) 9,8 9,4 9,7 9,9 9,4 Kaikki ammatillinen peruskoulutus keskimäärin 11,6 10,5 11,1 11,1 10,8 Ammattikorkeakoulukoulutus Sosiaaliala 7,1 7,1 6,2 6,4 6,5 Terveysala 7,3 6,7 6,6 6,8 6,4 Sosiaali- ja terveysala (yhteiset) 10,8 16,2 9,1 13,2 12,2 Hammaslääketiede ja muu hammashuolto 12,0 9,1 7,1 7,6 10,1 Kuntoutus ja liikunta 7,3 6,6 6,2 6,0 6,2 Tekniset terveyspalvelut 9,3 7,2 8,7 9,2 8,1 Kaikki ammattikorkeakoulutus keskimäärin 10,2 9,5 9,4 9,6 9,3 Yliopistokoulutus Terveysala 7,8 6,9 6,3 7,5 7,0 Kaikki yliopistokoulutus 7,9 8,0 7,7 8,4 8,2 Lähde: Tilastokeskus 24 Tehy tilastoina 2013

27 3.10 Työikäiset terveydenhuollon ammattihenkilöt joissakin keskeisissä tehyläisissä ammateissa * 1980** lkm 1985 lkm 1990 lkm 1995 lkm 2000 lkm 2005 lkm 2008 lkm 2011 lkm 2012 lkm Nimikesuojatut ammattihenkilöt Lastenhoitaja Hammashoitaja Kuntohoitaja Lääk.v.- sair.kulj Mielenterveyshoitaja Lähihoitaja Perushoitaja 2) Jalkojenhoitaja Jalkaterapeutti Kiropraktikko Naprapaatti Osteopaatti Laillistetut ammattihenkilöt Sairaanhoitaja Terveydenhoitaja Kätilö Fysioterapeutti Suuhygienisti Laboratoriohoitaja / Bioanalyytikko Röntgenhoitaja Toimintaterapeutti Yhteensä * Hoitohenkilöstö 1) sisältää myös mielisairaanhoitajat * *Työikäisten määrä arvioitu 2) sisältää myös apuhoitajat Lähde: Suomen tilastollinen vuosikirja 2013 ja Valvira, Terhikki-rekisteri Tehy tilastoina

28 3.11 Sairaanhoitajan koulutuksen saaneiden työllisyysasema 2011 Työlliset sairaanhoitajat % lkm Toimiala Julkinen hallinto 1,0 600 Koulutus Muut toimialat yhteensä 9, Sosiaalipalvelut 17, Terveyspalvelut 71, Toimialat yhteensä yhteensä % lkm Työlliset 75, Työttömät 1,2 900 Eläkkeellä olevat 20, Muut ei-työvoimaan kuuluvat 3, Yhteensä yhteensä Lähihoitajien ja vastaavien (terveys- ja sosiaalialan peruskoulutuksen saaneiden) työmarkkina-asema 2011 Työlliset % lkm Toimiala Julkinen hallinto 1, Koulutus 5, Muut toimialat yhteensä 14, Sosiaalipalvelut 53, Terveyspalvelut 24, Toimialat yhteensä yhteensä % lkm Työlliset 72, Työttömät 3, Eläkkeellä olevat 18, Muut ei-työvoimaan kuuluvat 5, Yhteensä yhteensä Lähde: Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2011, THL / Reijo Ailasmaa (2014). 26 Tehy tilastoina 2013

29 3.13 Suomalaiset sairaanhoitajat tai vastaavat ulkomailla valtio Ruotsi Norja UK Sveitsi USA Saksa Australia Tanska Kanada Alankomaat Espanja Viro Itävalta Ranska Italia Irlanti * * Belgia * * Saudi- Arabia * * Kypros * * Uusi- Seelanti * * Ei tietoa * * Muut yhteensä Yhteensä * ei tietoa Lähde: THL Reijo Ailasmaa 2014 Tehy tilastoina

Tehy tilastoina 2009

Tehy tilastoina 2009 TEHYN JULKAISUSARJA 1 09 D TILASTOJA JA KARTOITUKSIA Tehy tilastoina 2009 Tehyn tutkimusryhmä Toim. Kirsi Markkanen Vuosi Kunta/ Valtio Kirkko Yksityinen Ahvenankuntayhtymä sektori maa * % % % %

Lisätiedot

Tehyn julkaisusarja D

Tehyn julkaisusarja D Tehyn julkaisusarja D Tilastoja ja kartoituksia 1/2016 D Tehy tilastoina 2016 Tehyn tutkimustyöryhmä Sisältö Tehyn tutkimustyöryhmä Tehyn julkaisusarja D: 1/2016 Tehy ry ISBN 978-952-6667-46-1 (nid.) 978-952-6667-47-8

Lisätiedot

DTehyn julkaisusarja D Tilastoja ja kartoituksia 2/2017

DTehyn julkaisusarja D Tilastoja ja kartoituksia 2/2017 DTehyn julkaisusarja D Tilastoja ja kartoituksia 2/2017 Tehy tilastoina 2017 Tehy tilastoina 2017 Tehyn julkaisusarja D: 2 /2017 Tehy ry ISBN 978-952-6667-75-1( nid.) 978-952-6667-76-8 (PDF) Taitto: Innocorp

Lisätiedot

Tehy tilastoina 2007

Tehy tilastoina 2007 Tehyn julkaisusarja D: Tilastoja 1/2007 Tehy tilastoina 2007 Tehyn tutkimusryhmä Kirsi Markkanen Rainer Elvilä Tanu Heikkinen Tarja Honkalampi Tuula Kupari Jukka Maarianvaara Tove Savonen Katriina Vasama

Lisätiedot

Tahto Rohkeus Tulevaisuus. Olet nyt yksi meistä. Tervetuloa jäseneksi!

Tahto Rohkeus Tulevaisuus. Olet nyt yksi meistä. Tervetuloa jäseneksi! Tahto Rohkeus Tulevaisuus Olet nyt yksi meistä. Tervetuloa jäseneksi! Tehy on koulutettujen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten etujärjestö Tehy on jäsentensä edunvalvoja: Aina ei kaikki mene työsuhteessa

Lisätiedot

Julkiset hyvinvointimenot

Julkiset hyvinvointimenot Julkiset hyvinvointimenot Talouden Rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kotitalouksien tulonsiirrot ja hyvinvointipalvelut 199 9, miljardia euroa vuoden 9 hinnoin Mrd. euroa 7 Tulonsiirrot

Lisätiedot

Tehy - terveyden & hyvinvoinnin tekijät. Yksityisellä sektorilla & ammatinharjoittajina

Tehy - terveyden & hyvinvoinnin tekijät. Yksityisellä sektorilla & ammatinharjoittajina Tehy - terveyden & hyvinvoinnin tekijät Yksityisellä sektorilla & ammatinharjoittajina Sisällys 3 Tehy on tahdon asialla 4 Tehyläiset yksityisellä sektorilla 5 Yksityisen sektorin edunvalvonta 6 Tehyläiset

Lisätiedot

Tilastot AMK -koulutuksesta tehyläisten ammattien osalta 1

Tilastot AMK -koulutuksesta tehyläisten ammattien osalta 1 Tilastot AMK -koulutuksesta tehyläisten ammattien osalta 1 Ammattikorkeakoulujen aloituspaikat nuorille Tehyläisten tutkintojen mukaan sosiaali-, terveys-, ja liikuntakoulutusalalla -. Lähde: AMKOTA, elokuu

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen

Lisätiedot

Taulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain , milj. euroa käyvin hinnoin

Taulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain , milj. euroa käyvin hinnoin Taulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain 1995-2006, milj. euroa käyvin hinnoin 1. Erikoissairaanhoito 2 470,9 2 595,7 2 611,6 2 739,7 2 841,2 3 056,1 3 329,7 3 621,1 3 856,8 4 054,0 4 325,4 4 587,1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 Reijo Ailasmaa +358 29 524 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2008

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2008 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report terveyspalvelujen henkilöstö 2008 Reijo Ailasmaa +358 20 610 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166,

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Opas tehyläisyyteen. Liittymisen edut. Tehy Tahtoa ja tekijöitä

Opas tehyläisyyteen. Liittymisen edut. Tehy Tahtoa ja tekijöitä Opas tehyläisyyteen Liittymisen edut Tehy Tahtoa ja tekijöitä Sisältö 3 Tervetuloa tehyläisten joukkoon 4 Meitä on moneksi 5 Liittyminen 6 Jäsenedut 7 Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa 9 Ammattiosasto

Lisätiedot

Opas tehyläisyyteen. Liittymisen edut. Tehy Tahtoa ja tekijöitä

Opas tehyläisyyteen. Liittymisen edut. Tehy Tahtoa ja tekijöitä Opas tehyläisyyteen Liittymisen edut Tehy Tahtoa ja tekijöitä Sisältö 3 Tervetuloa tehyläisten joukkoon 4 Meitä on moneksi 5 Liittyminen 6 Jäsenedut 7 Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa 9 Ammattiosasto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2007

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2007 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2007 Reijo Ailasmaa +358 20 610 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Terveydenhoitajien tarve työelämässä. 20.5.2014 Leila Lehtomäki Puheenjohtaja, TtT Suomen Terveydenhoitajaliitto, STHL ry

Terveydenhoitajien tarve työelämässä. 20.5.2014 Leila Lehtomäki Puheenjohtaja, TtT Suomen Terveydenhoitajaliitto, STHL ry Terveydenhoitajien tarve työelämässä 20.5.2014 Leila Lehtomäki Puheenjohtaja, TtT Suomen Terveydenhoitajaliitto, STHL ry Laillistetut terveydenhoitajat Valviran rekisterissä ( Valvira 3/2014) 2009 2010

Lisätiedot

sisältö 1.3.2014 1.7.2014 1955,44 1935,44 Kunta-alan eräät terveyden- ja sosiaalihuollon

sisältö 1.3.2014 1.7.2014 1955,44 1935,44 Kunta-alan eräät terveyden- ja sosiaalihuollon lähi- ja perushoitajien vähimmäispalkat 2014-2016 sisältö Kunta-alan eräät terveyden- ja sosiaalihuollon palkkahinnoittelun palkat (KVTES)... 3 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö... 3 Sosiaalihuollon henkilöstö...

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 1.9.2016 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Fysioterapeutti vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sosiaali- ja terveysalan fysioterapeutin (AMK) ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2009

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2009 Reijo Ailasmaa +358 20 610 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie

Lisätiedot

koulutuksesta kuvaajia

koulutuksesta kuvaajia 3 25 2 15 1 5 22. Teknillisten korkeakoulujen ja tiedekuntien opiskelijamäärät opettajaa kohti (1981, 199 ja 2) Lähde: Opetusministeriön KOTA-tietokanta. TKK TTKK LTKK OY ÅA Perus- ja jatko-opiskelija/opetuksen

Lisätiedot

Yhteistyöllä laatua! Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkintojärjestelmän asiakirjat

Yhteistyöllä laatua! Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkintojärjestelmän asiakirjat Yhteistyöllä laatua! Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintojärjestelmän asiakirjat Soila Nordström 2011 Tutkintotoimikunta esittäytyy Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 19.4.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkomaalainen henkilöstö ja suomalaiset ulkomailla

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkomaalainen henkilöstö ja suomalaiset ulkomailla TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkomaalainen henkilöstö ja suomalaiset ulkomailla Reijo Ailasmaa +358 20 610 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja

Lisätiedot

Soveltamisohje. Hinnoittelun ulkopuoliset. Terveydenhuollon asiantuntijatehtävät

Soveltamisohje. Hinnoittelun ulkopuoliset. Terveydenhuollon asiantuntijatehtävät Tehy-pöytäkirja/KVTES LIITE 3T TERVEYDENHUOLLON HOITOHENKILÖSTÖ 1 Soveltamisala Tätä liitettä sovelletaan terveydenhuollon hoitotyötä pääasiassa tekeviin sekä em. työtä johtaviin terveydenhuollon ammattihenkilöihin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2010 Personalen inom social- och hälsovården 2010

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2010 Personalen inom social- och hälsovården 2010 Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Löner och arbetskraftskostnader 2013 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2010 Personalen inom social- och hälsovården

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 23.2.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto Perusturvapalvelut KELPOISUUSEHDOT 2009 Perusturvalautakunta 27.1.2009 / Liite 19 Nimike Atk-suunnittelija Mikrotukihenkilö Avohuollon ohjaaja Erikoishammaslääkäri Farmaseutti Fysioterapeutti Hallintopäällikkö

Lisätiedot

HAASTENA TYÖVOIMA Sosiaali- ja terveydenhuolto

HAASTENA TYÖVOIMA Sosiaali- ja terveydenhuolto HAASTENA TYÖVOIMA Sosiaali- ja terveydenhuolto Haasteena sosiaali- ja terveysalan työvoiman saatavuus Alalla työskentelevät eläköityvät Palvelutarpeen lisääntyminen kysynnän kasvu väestön ikääntyminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö ja toimipaikat Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö ja toimipaikat Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö ja toimipaikat Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä Arja Jolkkonen, Virpi Lemponen ja Joona Rissanen Toukokuu 2017 Ennakoiva työmarkkina- ja toimialatieto kasvualojen

Lisätiedot

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö, Esittelijäneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 29.10.2014 Maarit Mikkonen 1 Terhikki-rekisteri

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 16.6.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

On oikeus kuulua Tehyyn. Tehy opiskelijat TAHTO. ROHKEUS. TULEVAISUUS.

On oikeus kuulua Tehyyn. Tehy opiskelijat TAHTO. ROHKEUS. TULEVAISUUS. On oikeus kuulua Tehyyn Tehy opiskelijat TAHTO. ROHKEUS. TULEVAISUUS. Sisältö 3 Tervetuloa tehyläisten joukkoon 4 Meitä on moneksi 5 Liittyminen 6 Jäsenedut 8 Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa 10 Töihin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset 28.4.2015 1. Soveltamisala Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset.

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 8 % Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 7 Suomi 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15 15

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

Korvaako teknologia palveluosaamisen 7.5.2013

Korvaako teknologia palveluosaamisen 7.5.2013 Korvaako teknologia palveluosaamisen 7.5.2013 Jouko Isolauri 7.5.2013 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON HENKILÖKUNTA 1000 ASUKASTA KOHTI Norja 105,3 Australia 57,5 Slovakia 28,5 Tanska 93,9 Saksa 55,8 Espanja

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 9.10.2013 Maarit Mikkonen 1 Lainsäädäntö - Laki terveydenhuollon

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Helsinki 10/2016 Copyright SuPer ry

SISÄLTÖ. Helsinki 10/2016 Copyright SuPer ry Lähi- ja perushoitajien vähimmäispalkat 2017 SISÄLTÖ Kunta-alan eräät terveyden- ja sosiaalihuollon palkkahinnoittelun palkat (KVTES)... 3 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö... 3 Sosiaalihuollon henkilöstö...

Lisätiedot

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen Kelpoisuutena virkoihin ja työsopimussuhteisiin tehtäviin vaaditaan: 1. sairaanhoitopiirin johtajalta ylempi korkeakoulututkinto

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.18 TOIMIEN KELPOISUUSEHDOT 1.10.2012 (sairaanhoito, sosiaalipalvelut ja liikelaitos) Sairaanhoitopiirin johtaja päätös nro 40/9.3.2009, jota tarkistettu sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 29.11.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11. Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.2016 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Opetushallitus Sosiaali- ja

Lisätiedot

N:o 7 39. Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT

N:o 7 39. Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT N:o 7 39 Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT 1. Perustiedot toimintakertomuksesta Mitä vuotta toimintakertomuksessa käsitellään 2. Perustiedot palvelujen tuottajasta

Lisätiedot

Eläköitymisen haasteet SOTE-alalla Etelä-Pohjanmaalla

Eläköitymisen haasteet SOTE-alalla Etelä-Pohjanmaalla Eläköitymisen haasteet SOTE-alalla Etelä-Pohjanmaalla 5.5.2011 9.5.2011 1 Lähde: Tilastokeskus, väestöennusteet Eläkeikäisten osuus maakunnan väestöstä on kasvussa. Yli 65-vuotiaiden osuus lähentelee 30

Lisätiedot

Taulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain 1995-2007, milj. euroa käyvin hinnoin

Taulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain 1995-2007, milj. euroa käyvin hinnoin Taulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain 1995-2007, milj. euroa käyvin hinnoin 1. Erikoissairaanhoito 2 470,1 2 595,6 2 611,6 2 738,9 2 840,4 3 055,2 3 328,9 3 622,4 3 858,3 4 054,5 4 324,4 4 590,0

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2012 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2011 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 595 3 642 3 016

Lisätiedot

Monikanavaisen rahoituksen vaikutuksia priorisoitumiselle? Markku Pekurinen, tutkimusprofessori Osastojohtaja - Palvelujärjestelmäosasto

Monikanavaisen rahoituksen vaikutuksia priorisoitumiselle? Markku Pekurinen, tutkimusprofessori Osastojohtaja - Palvelujärjestelmäosasto Monikanavaisen rahoituksen vaikutuksia priorisoitumiselle? Markku Pekurinen, tutkimusprofessori Osastojohtaja - Palvelujärjestelmäosasto Rahoituksen tarkastelussa kolme tasoa 1. Rahoitustapa Miten sosiaali-

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2013 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 657 3 732 7 183

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnonjärjestäjien yhteistyö- ja kehittämispäivä Ajankohtaista

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnonjärjestäjien yhteistyö- ja kehittämispäivä Ajankohtaista Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnonjärjestäjien yhteistyö- ja kehittämispäivä Ajankohtaista Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Aira Rajamäki Esityksen sisältöä Nykyinen

Lisätiedot

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Kuopion seutukunta Heikki Miettinen/30.12.2005 Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Henkilöstötarpeen ennakointi

Lisätiedot

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa. 1 KELPOISUUSLUETTELO Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2013

Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2013 Palkat ja työvoimakustannukset 2015 Löner och arbetskraftskostnader 2015 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2013 Personalen inom hälso- och socialvården

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008

Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008 Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008 Pauli Forma, VTT, dos. Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Kuntien eläkevakuutus Esitelmän näkökulmat Työolot, työkyky ja työhyvinvointi

Lisätiedot

Hyvinvointialojen koulutustarjonnan tulevaisuus keskustelutilaisuus ammattikorkeakouluille 11.3.2014

Hyvinvointialojen koulutustarjonnan tulevaisuus keskustelutilaisuus ammattikorkeakouluille 11.3.2014 Hyvinvointialojen koulutustarjonnan tulevaisuus keskustelutilaisuus ammattikorkeakouluille 11.3.2014 Päivän tarkoitus Aamupäivällä käynnistetään dialogi ammattikorkeakoulujen kesken toimilupakierroksen

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (7) Hotti 18.6.2013. Kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2012

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (7) Hotti 18.6.2013. Kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2012 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (7) Kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2012 Lainsäädännön muutokset voimassa terveydenhuollon osalta vuodesta 2004 ja sosiaalihuollossa

Lisätiedot

Terveydenhuollon rahoitusmuodot ja rahoittajaosapuolet

Terveydenhuollon rahoitusmuodot ja rahoittajaosapuolet Terveydenhuollon rahoitusjärjestelmät - meillä ja muualla Markku Pekurinen Osastojohtaja - Palvelujärjestelmäosasto Terveydenhuollon rahoitusmuodot ja rahoittajaosapuolet Varsinainen rahoittaja Rahoitustapa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019 Uudet vakanssit: Yksikkö/nimike 2016 2017 2018 2019 Suun terveydenhuolto Suuhygienisti 1 Hammaslääkäri 1 Hammashoitaja 1 Aikuisten psykososiaaliset

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Tehy tilastoina 2013

Tehy tilastoina 2013 TEHYN JULKAISUSARJA 1 13 D TILASTOJA JA KARTOITUKSIA Tehy tilastoina 2013 Tehyn tutkimustyöryhmä TEHYN JULKAISUSARJA D: 1/2013 Tehy tilastoina 2013 Tehyn tutkimustyöryhmä Tehy ry Tehyn tutkimustyöryhmä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2016

muutos *) %-yks. % 2016 TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2015 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2015: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ Tilastoesite marraskuu 2008 KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ www.kuntatyonantajat.fi KESKIANSIOT SOPIMUSALOITTAIN Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2007 euroa/kk 7 000 6 000 6 024 5 000 4 000 3 000

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

Hoitotyön haasteet Kainuussa. Marjo Huovinen-Tervo Hallintoylihoitaja 6.9.2012

Hoitotyön haasteet Kainuussa. Marjo Huovinen-Tervo Hallintoylihoitaja 6.9.2012 Hoitotyön haasteet Kainuussa Marjo Huovinen-Tervo Hallintoylihoitaja 6.9.2012 Missä mennään sosiaali- ja terveydenhuollossa? valtakunnallinen kehitys Pohjois-Suomen erva-alue maakunnallinen / paikallinen

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä. Jouko Isolauri 26.9.2013

Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä. Jouko Isolauri 26.9.2013 Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä Jouko Isolauri 26.9.2013 Sen jälkeen kun kuntien valtionosuuksia on edelleen leikattu 500 me toimintaa tehostettu toisella 500 me:lla velvoitteita kevennetty niin,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot INARIN KUNTA 30.9.2014 1/5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 22.5.2007 60 Voimassa 1.7.2007 Muutos soteltk 13.11.2007 117,

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

KOULUTUSRAHASTO 2012. Saana Siekkinen

KOULUTUSRAHASTO 2012. Saana Siekkinen KOULUTUSRAHASTO 2012 Saana Siekkinen 1 lyhyesti Omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka on ollut työelämässä

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden laskenta

Rekrytointitarpeiden laskenta Rekrytointitarpeiden laskenta Henkilöstön tarve kehittyy kuten palvelutarve Vaihtoehtoisessa laskelmassa henkilötyön tuottavuus paranee valitulla tasolla (esim. 0,5 %/v) Palvelutarve-ennuste perustuu ennustettuun

Lisätiedot

Kuntoutusalan työ Tehyssä

Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan seminaari Helsinki 24.11.2017 Outi Töytäri Kuntoutusalan asiantuntija, ft, TtM outi.toytari@tehy.fi 24.11.2017 Outi Töytäri 1 Tehy on myös kuntoutusalan ammattilaisten

Lisätiedot

Korkeasti koulutettujen työllisyys

Korkeasti koulutettujen työllisyys Korkeasti koulutettujen työllisyys Heikki Taulu ekonomisti Akava Tulevaisuuden tekijät -seminaari Käsitteet selviksi Työikäinen väestö = kaikki Suomessa asuvat 1 74 -vuotiaat Työvoima = työikäiseen väestöön

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (8) Hotti

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (8) Hotti Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (8) Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus sekä koko muun henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämistä koskeva koulutus

Lisätiedot

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Sinun liittosi on SuPer SuPer on ainoa liitto, joka on keskittynyt lähi- ja perushoitajien edunvalvontaan. Ajamme etujasi kaikissa ammatillisissa ja

Lisätiedot

Nyt tulee paljon tekstiä, mutta tämä ei valitettavasti muuten aukene.

Nyt tulee paljon tekstiä, mutta tämä ei valitettavasti muuten aukene. Hei! 12.4.2015 Nyt tulee paljon tekstiä, mutta tämä ei valitettavasti muuten aukene. Moni teistä on varmasti lukenut facebookista Bioanalyytikko&Laboratoriohoitaja-sivustolta keskustelua, joka lähti alun

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2010 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2012 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysala Opoinfo 23.1.2009 23.1.2009 Ritva Liinamaa Sosiaali- ja terveysalan tutkinnot Apuvälineteknikko (AMK) 210 op 3,5 v Bioanalyytikko (AMK) 210 op 3,5 v. Ensihoitaja (AMK) 240 op. 4

Lisätiedot

TEHYN VIISI POINTTIA VAIN NÄIN SOTE-UUDISTUS VOI ONNISTUA!

TEHYN VIISI POINTTIA VAIN NÄIN SOTE-UUDISTUS VOI ONNISTUA! TEHYN VIISI POINTTIA VAIN NÄIN SOTE-UUDISTUS VOI ONNISTUA! VOIKO SOTE-UUDISTUS ONNISTUA? Kyllä voi, mutta vain tietyillä ehdoilla. TEHYN VIISI SOTE-POINTTIA 1. Tavoitteet kirkkaina 2. Johtajuus ratkaisee

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon!

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon! Tervetuloa taloon! Perehdytyksellä hyvä startti työuralle! ISS Perehdytyskäytäntöihin sisältyvät: Perehdytyskortin käyttöönotto Tervetuloa Taloon -perehdytys tai -verkkokurssi Tehtäväkohtainen perehdytys

Lisätiedot

Hyvinvointialan työvoimapula tarua vai totta?

Hyvinvointialan työvoimapula tarua vai totta? Hyvinvointialan työvoimapula tarua vai totta? Porin ammattiopisto 13..27 1 Sisältö - työvoiman rekrytointi, avoimet paikat - rekrytointiongelmat ja työvoimapula - rekrytointiongelmien syyt ja keinot -

Lisätiedot

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa.

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa. 1 2. JULKISEN SEKTORIN MENOT SUOMESSA JA ERÄISSÄ MUISSA MAISSA (NÄMÄ TIEDOT OVAT TUOMALAN UUDESTA JULKAISEMATTOMASTA KÄSIKIRJOITUKSESTA) EI SAA LEVITTÄÄ ULKOPUIOLELLE LUENTOJEN! Tässä luvussa tarkastelemme

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Havaintoja määräaikaisten hoitajien määristä kunta-alalla 2000- luvulla

Havaintoja määräaikaisten hoitajien määristä kunta-alalla 2000- luvulla Havaintoja määräaikaisten hoitajien määristä kunta-alalla 2000- luvulla SuPer Ry Terttu Kullas 15.4.2009 terttu.kullas@superliitto.fi 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 Sisältö 4 Käsitteet 5 Hoitajat 6 Uudet

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

Terveydenhuollon rahoitusnäkymät. 27.09.2012 Markku Pekurinen 1

Terveydenhuollon rahoitusnäkymät. 27.09.2012 Markku Pekurinen 1 Terveydenhuollon rahoitusnäkymät 27.09.2012 Markku Pekurinen 1 Terveydenhuollon rahoitukseen kosmeettisia muutoksia lyhyellä aikavälillä Järjestämis- ja rahoitusvastuu säilyy kunnilla Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot