Tehy tilastoina 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tehy tilastoina 2013"

Transkriptio

1 TEHYN JULKAISUSARJA 1 14 D TILASTOJA JA KARTOITUKSIA Tehy tilastoina päivitetty painos Tehyn tutkimustyöryhmä

2

3 TEHYN JULKAISUSARJA D: 1/2014 Tehy tilastoina päivitetty painos Tehyn tutkimustyöryhmä Tehy ry

4 Tehyn tutkimustyöryhmä Tehy tilastoina päivitetty painos Tehyn julkaisusarja D: 1/2014 Tehy ry (nid.) (PDF) Ulkoasu ja taitto: Innocorp Oy Paino: Multiprint Oy, Vantaa 2014

5 Lukijalle Muutokset ovat tulleet jäädäkseen, ja tilastot ovat väline niiden tarkasteluun. Tehyssä seurataan jatkuvasti tilastollisten tunnuslukujen muutoksia, eri alojen palkkakehitystä ja niiden vaikutusta työehtosopimuksiin. Ne ovat tärkeitä jäsenistön näkökulmasta. Analysoimme myös terveydenhuollon muutoksia tunnuslukujen avulla. Numerot ja niiden pohjalta tehdyt graafiset kuvat havainnollistavat muutosta tehokkaasti. Tehyn selvitykset ja tilastokatsaukset löytyvät myös sähköisinä Tehyn verkkosivuilta. Kädessäsi oleva Tehy tilastoina -julkaisu on vuoden 2013 julkaisun päivitetty painos, johon on korjattu ja lisätty saatavissa olleet tuoreimmat tiedot. Ensimmäinen Tehy tilastoina ilmestyi vuonna Jatkossa julkaisun paperinen versio ilmestyy neljän vuoden välein ja sähköistä versiota päivitetään joka toinen vuosi. Tämän julkaisun tilastoaineisto on kerätty Tehyn jäsenrekisterin ja työttömyyskassan tiedoista. Muina tietolähteinä on käytetty Tilastokeskuksen, THL:n, Valviran, Kevan, opetushallituksen ja OECD:n tilastoja ja aineistoja. Kenneth Snellman ja Kirsi Markkanen ovat vastanneet tietojen kokoamisesta, mihin myös muut tutkimustyöryhmän jäsenet Juha Kurtti, Tuija Kinnunen- Moilanen, Päivi Kukkola, Jari Malmberg, Pekka Mykkänen, Päivi Ovaskainen ja Jaana Reijonaho ovat osallistuneet. Tilastot antavat tärkeää informaatiota tulevan toiminnan suunnitteluun. Niistä saadun tiedon avulla pystymme reaaliaikaisemmin vastaamaan edunvalvonnan tarpeisiin. Kuivat tilastot muuttuvat eläviksi ja mielenkiintoiseksi, kun ne koskettavat omia tehyläisiä ammattejamme, omaa palkkaa, koulutusta, työtä ja tietysti omaa ammattijärjestöä. Lue, analysoi ja vertaa! Helsingissä Juha Kurtti Tehyn tutkimuspäällikkö

6 Sisällys 1 Jäsenistö Tehyn jäsenmäärä Tehyläiset sopimusaloittain Tehyn yhteistyöjäsenjärjestöt: jäsenmäärät ja jäsenten jakaumat Ammattiosastoon kuuluvien tehyläisten ikärakenne 1983, 2008 ja Ammattiosastojen määrän ja koon muutos Naiset ja miehet Tehyn jäsenistössä ja päättäjinä liittokokouskausittain Luottamusmiehet sopimusaloittain Tehyn koulutukseen osallistuminen 14 2 Työaika ja henkilöstörakenne Tehyläisten työsuhteen luonne kuntasektorilla Määräaikaisten osuus alle 35-vuotiaista kokoaikaisista täysipalkkaisista tehyläisistä kuntasektorilla Kuntasektorilla määräaikaisessa työsuhteessa olevat tehyläiset ikäluokittain Kuntasektorin henkilöstörakenne (kuukausipalkkaiset) 17 3 Koulutus ja työllisyys Terveys- ja sosiaalialan perustutkinnon aloituspaikat Ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon aloituspaikat sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun aloituspaikat Tehylle keskeisten tutkintojen osalta Terveystieteen aloituspaikat yliopistoissa Ammatillisen perustutkinnon (lähihoitaja) suorittaneet Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaneet Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnot Terveystieteiden yliopistotutkinnot Opintonsa ko. koulutussektorin ko. koulutusalalla keskeyttäneet (%) Työikäiset terveydenhuollon ammattihenkilöt joissakin keskeisissä tehyläisissä ammateissa * Sairaanhoitajan koulutuksen saaneiden työllisyysasema Lähihoitajien ja vastaavien (terveys- ja sosiaalialan peruskoulutuksen saaneiden) työmarkkina-asema Suomalaiset sairaanhoitajat tai vastaavat ulkomailla

7 3.14 Vuosittain työttömyyspäivärahaa saaneet ammattiryhmittäin Suomessa Työttömyysaste (%) Ennuste kunnallisen terveys- ja sosiaalialan eläkepoistumasta eräissä ammattiryhmissä Palkkaus Kuukausipalkkaisten ansiotasoindeksi sektoreittain sekä kuluttajahintaindeksi (2 000=100) Säännöllisen työajan ansiot (kokoaikaiset, /kk) nimikkeittäin eri sektoreilla vuonna Eräiden kunnallisten ammattiryhmien keskimääräiset kokonaisansiot* Tehyläisten kuntasektorin nimikkeiden ansiokehitys (2 000=100) Terveydenhuoltoalan ansiot nimikkeittäin kuntasektorilla Kunta-alan kokonaisansiot sopimusaloittain 35 5 Terveydenhuollon tunnuslukuja Terveydenhuoltomenojen rahoitus vuosina (%) Terveydenhuoltomenot, (milj. ) Terveydenhuoltomenojen suhde bruttokansantuotteeseen OECD-maissa vuosina Palvelujen käyttö: perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, vanhusten laitoshoito ja yksityinen terveydenhuolto Vuodeosastohoidosta poistuneiden potilaiden keskimääräinen hoitoaika (vrk) sairaalatyypeittäin Henkilöstö toimialoilla Tehyn järjestötutkimuksen tuloksia Tehyn jäsenten työssä erittäin tärkeinä pitämät asiat vuosina 2004, 2008 ja Työssä tärkeiden asioiden toteutuminen (hyvin+osittain osuudet) vuosina 2004, 2008 ja Hyväksyttävät työtaistelun perusteet Sosiaali- ja terveydenhuoltoalaan liittyviä mielipiteitä: työskenteleminen alalla Sosiaali- ja terveydenhuoltoalaan liittyviä mielipiteitä: muutostila Sosiaali- ja terveydenhuoltoalaan liittyviä mielipiteitä Työskenteleminen sairaana kuluneen 12 kuukauden aikana Väkivallan kohteeksi joutuminen asiakkaan toimesta kuluneen 12 kk:n aikana Työnantajan tarjoamat täydennyskoulutuspäivät Vuosina 2011 ja 2007 täydennyskoulutusta kokonaan vaille jääneet (%) 46

8

9 1 Jäsenistö 1.1 Tehyn jäsenmäärä Vuosi Kokonaisjäsenmäärä Vuosikasvu % Ammattiosastojen määrä , , , , , , , , , , , ,8 258 Lähde: Tehyn jäsenrekisteri Tehy tilastoina

10 1.2 Tehyläiset sopimusaloittain Vuosi Kunta/ kuntayhtymä % Valtio % Kirkko % Yksityinen sektori % ,7 3,3 0,2 5, ,7 2,8 0,1 7,3 Ahvenanmaa * % ,2 2,3 0,1 9,1 0, ,4 1,6 0,1 12,0 0, ,9 1,4 0,1 12,9 0, ,5 1,3 0,1 14,8 0, ,1 1,0 0,1 15,7 0, ,9 1,0 0,1 16,3 0, ,6 0,9 0,1 16,5 0, ,2 0,9 0,1 17,2 0,5 * Tietoa eriteltynä vuodesta 1990 lähtien. Lähde: Tehyn jäsenrekisteri/ Heikki Saldén Tehyläiset sopimusaloittain 2013 % Kunta/kuntayhtymä 75,17 Valtio 0,93 Kirkko 0,07 Ahvenanmaa 0,5 Yksityinen sektori 17,18 Yrittäjät 0,48 Sopimusala vaihtuva 5, Tehy tilastoina 2013

11 1.3 Tehyn yhteistyöjäsenjärjestöt: jäsenmäärät ja jäsenten jakaumat 2013 Yhteistyöjäsenjärjestö Liittyi Tehyyn Vuosi Jäseniä kaikkiaan lkm % Suomen Bioanalyytikkoliitto ,4 Suomen Ensihoitoalan Liitto ,1 Suomen Fysioterapeutit ,2 Suomen Kätilöliitto ,1 Suomen Lastenhoitoalan Liitto ,1 Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto ,2 Suomen Röntgenhoitajaliitto ,5 Suomen sairaanhoitajaliitto ,7 Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto ,6 Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto ,3 Suomen Lähihoitajat** ,9 Yhteistyöjäsenjärjestöt yhteensä* * Osa jäsenistä voi kuulua kahteen yhteistyöjäsenjärjestöön. ** Suomen Lähihoitajat on Tehyn piirissä toimiva ammatillinen yhdistys. Lähde: Tehyn jäsenrekisteri Tehyn jäsenet suoritetun tutkinnon mukaan 2012 % sairaanhoitaja 50,3 terveydenhoitaja 6,1 kätilö 2,5 lastenhoitaja 4,9 fysioterapeutti 5,8 laboratoriohoitaja 5,1 hammashoitaja/suuhygienisti 4,9 röntgenhoitaja 2,5 lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja 0,7 mielenterveyshoitaja/mielisairaanhoitaja 1,3 lähihoitaja 10,5 muut 4,8 muu amk tai ylempi korkeakoulututkinto 0, Tehy tilastoina

12 1.4 Ammattiosastoon kuuluvien tehyläisten ikärakenne 1983, 2008 ja 2013 Ikä 1983 % 2008 % 2013 % 25 12,6 4,5 5, ,3 11,3 11, ,4 14,3 12, ,0 13,3 13, ,2 13,8 12, , ,9 14,4 13, , ,5 61 0,3 3,4 5,8 Yhteensä 100,0 100,0 100,0 Keski-ikä vuonna vuotta ja vuonna vuotta Lähde: Tehyn jäsenrekisteri Ammattiosastoon kuuluvien ikärakenne 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 ja 2013 % vuotta 10 Tehy tilastoina 2013

13 1.5 Ammattiosastojen määrän ja koon muutos Vuosi Ammattiosastojen määrä Vuosi Ammattiosastojen määrä Lähde: Tehyn jäsenrekisteri Ammattiosastot jäsenmäärän mukaan 2002, 2006, 2008, 2010 ja 2012 Lkm alle > Jäsenmäärä Tehy tilastoina

14 1.6 Naiset ja miehet Tehyn jäsenistössä ja päättäjinä liittokokouskausittain Tehyn ammattiosastojen jäsenet Vuosi Naiset % Miehet % ,0 2, ,2 3, ,6 5, ,3 6, ,8 7, ,5 6, ,4 6, ,9 7, ,7 7, ,4 7, ,2 7,8 Tehyn liittokokousedustajat Vuosi lkm Naiset % Miehet % 1982 (perustamiskokous) ,2 6, ,6 8, ,2 10, ,9 12, ,5 14, ,1 17, ,8 17, ,7 19, ,3 21,7 Tehyn valtuutetut Vuosi lkm Naiset % Miehet % ,1 7, ,9 11, ,7 14, ,3 12, ,8 22, ,6 25, ,7 22, ,7 22, ,2 23,8 Tehyn hallituksen jäsenet Vuosi lkm Naiset % Miehet % ,3 6, ,3 6, ,7 13, ,7 13, ,3 6, ,7 13, ,3 26,7 Lähde: Tehyn jäsenrekisteri ja Tehyn toimintakertomukset/ Heikki Saldén 12 Tehy tilastoina 2013

15 1.7 Luottamusmiehet sopimusaloittain 2013 Sopimusala Naisia Miehiä Yht. Kunta päätoiminen pääluottamusmies pääluottamusmies varapääluottamusmies luottamusmies varaluottamusmies yhteensä Yksityiset työnantajat pääluottamusmies varapääluottamusmies luottamusmies varaluottamusmies yhteensä Valtio pääluottamusmies varapääluottamusmies luottamusmies varaluottamusmies yhteensä Lähde: Tehyn jäsenrekisteri/ Rainer Elvilä Tehy tilastoina

16 1.8 Tehyn koulutukseen osallistuminen Luottamusmies-, yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus, ammattillinen koulutus ja yhdistystoiminta (valtakunnalliset ja alueelliset perusopinnot ja täydennyskurssit, neuvottelupäivät sekä työelämän edunvalvontaa tukeva muu koulutus) Opiskelijamäärä Koulutuskategoria Edunvalvontakoulutus Järjestökoulutus Sisältyy ylempään Alueellinen koulutus Ammatillinen koulutus Aktiivi-Instituutti Yhteensä Opiskelijapäivät Koulutuskategoria Edunvalvontakoulutus Järjestökoulutus Sisältyy ylempään Alueellinen koulutus Ammatillinen koulutus Aktiivi-Instituutti v Yhteensä / Tanu Heikkinen 14 Tehy tilastoina 2013

17 2 Työaika ja henkilöstörakenne 2.1 Tehyläisten työsuhteen luonne kuntasektorilla Kokoaikaiset ja täysipalkkaiset % ,1 22,8 1, ,7 25,6 0, ,3 25,1 0, ,7 24,9 0, ,6 0, ,3 24,5 0, ,5 23,4 0, ,6 22,2 0, ,9 18,9 0, ,1 18,7 0, ,9 17,8 0, ,1 18,5 0, ,1 19,6 0, ,1 17,9 0,1 Vakituinen Määräaikainen Työllistetty Lähde: Tilastokeskus / Kunnallinen henkilöstörekisteri / Tehy Tehy tilastoina

18 2.2 Määräaikaisten osuus alle 35-vuotiaista kokoaikaisista täysipalkkaisista tehyläisistä kuntasektorilla % Lähde: Tilastokeskus / Kunnallinen henkilöstörekisteri / Tehy 2.3 Kuntasektorilla määräaikaisessa työsuhteessa olevat tehyläiset ikäluokittain (Ikäluokan %-osuus kaikista määräaikaisista kokoaikaisista täysipalkkaisista) % vuotta Lähde: Tilastokeskus / Kunnallinen henkilöstörekisteri / Tehy 16 Tehy tilastoina 2013

19 2.4 Kuntasektorin henkilöstörakenne (kuukausipalkkaiset) Kuntasektorin koko henkilöstö (%) Kokoaikaiset 80,0 80,6 80,4 79,3 80,5 80,8 80,0 79,8 79,9 Osa-aikaiset 12,0 12,4 12, ,4 12,2 12,8 13,4 13,4 Sivutoimiset 1,0 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 Virkavapaalla 7,0 6,6 6,6 8,3 6,8 6,6 6,9 6,5 6,5 Vakinaiset 74,0 75,1 75,3 76,8 76,4 77,9 77,2 76,8 77,6 Määräaikaiset 25,0 22,7 22,4 21,2 21,6 20,4 20,7 21,3 20,6 Työllistetyt 1,0 1,8 1,8 1,5 1,5 1,2 1,4 1,4 1,3 Virkasuhteiset 53,0 36,1 34,1 32,5 31,1 30,4 29,5 28,9 28,6 Työsuhteiset 47,0 63,9 65,9 67,5 68,9 69,6 70,5 71,1 71,4 Kuntasektori yhteensä Kuntasektorin Tehyläiset Kokoaikaiset 83,0 79,3 79,3 78,6 79,2 79,1 77,9 77,3 77,8 Osa-aikaiset 9,0 10,6 10, , ,6 12,3 12,4 Sivutoimiset 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Virkavapaalla 8,0 10,1 10,3 11,3 10,2 9,8 10,4 10,4 9,6 Vakinaiset 74,0 76,0 77,6 80,9 81,1 81,9 81,1 80,1 81,2 Määräaikaiset 25,0 23,7 22,2 18,9 18,7 17,8 18,5 19,6 18,4 Työllistetyt 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Virkasuhteiset 60,0 23,1 20,6 17,8 13, ,7 11,1 10,4 Työsuhteiset 40,0 76,9 79,4 82,2 86, ,3 88,9 89,6 Lähde: Tilastokeskus / Tehy Tehy tilastoina

20 3 Koulutus ja työllisyys 3.1 Terveys- ja sosiaalialan perustutkinnon aloituspaikat Aloituspaikat Perustutkinto (lähihoitaja) Nuorten koulutus yhteensä, josta Ensihoidon koulutusohjelma Jalkojenhoidon koulutusohjelma Vammaistyön koulutusohjelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Suu- ja hammashoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Vanhustyön koulutusohjelma Aikuiskoulutus, josta Ensihoidon koulutusohjelma Jalkojenhoidon koulutusohjelma Vammaistyön koulutusohjelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Suu- ja hammashoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Vanhustyön koulutusohjelma Peruskoulutuksen aloituspaikat yhteensä Lähde: Opetushallitus Tehy tilastoina 2013

21 3.2 Ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon aloituspaikat sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla Aloituspaikat (Ammattitutkintoon valmistava koulutus) Ammattitutkinnot Sosiaaliala Koulukäyntiavustajan ammattitutkinto Perhepäivähoitajan ammattitutkinto Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Terveysala Jalkojenhoidon ammattitutkinto Sosiaali- ja terveysala (yhteiset ohjelmat) Päihdetyön ammattitutkinto Kehitysvamma-alan ammattitutkinto Liikunta-ala Hierojan ammattitutkinto Tekniset terveyspalvelut Välinehuoltajan ammattitutkinto Aloituspaikat (Ammattitutkintoon valmistava koulutus) Erikoisammattitutkinnot Sosiaaliala Koulukäyntiavustajan erikoisammattitutkinto Terveysala Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto Sosiaali- ja terveysala (yhteiset ohjelmat) Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto Vanhustyön erikoisammattitutkinto Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto Liikunta-ala Hierojan erikoisammattitutkinto Tekniset terveyspalvelut Välinehuoltajan erikoisammattitutkinto Lähde: Opetushallitus 2013 Tehy tilastoina

22 3.3 Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun aloituspaikat Tehylle keskeisten tutkintojen osalta Tutkinto Sosiaaliala Sosionomi (AMK), joista Nuorille Aikuisille Terveysala Ensihoitaja (AMK), joista Nuorille Aikuisille Kätilö (AMK), joista Nuorille Aikuisille Sairaanhoitaja (AMK), joista Nuorille Aikuisille Terveydenhoitaja (AMK), joista Nuoriille Aikuisille Sosiaali- ja terveysala (yhteiset ohjelmat) Geronomi (AMK), joista Nuorille Aikuisille Hammaslääketiede ja muu hammashuolto Suuhygienisti (AMK), joista Nuorille Aikuisille Kuntoutus ja liikunta Fysioterapeutti (AMK), joista Nuorille Aikuisille Jalkaterapeutti (AMK), joista Nuorille Aikuisille Kuntoutusohjaaja (AMK), joista Nuorille Aikuisille Naprapaatti (AMK), joista Nuorille Aikuisille Osteopaatti (AMK), joista Nuorille Aikuisille Toimintaterapeutti (AMK), joista Nuorille Aikuisille Tekniset terveyspalvelut Bioanalyytikko (AMK), joista Nuorille Aikuisille Röntgenhoitaja (AMK), joista Nuorille Aikuisille Lähde: Opetushallitus 20 Tehy tilastoina 2013

23 3.4 Terveystieteen aloituspaikat yliopistoissa Valintatapa Päävalinta Erillisvalinta Yhteensä Lähde: Opetushallitus 3.5 Ammatillisen perustutkinnon (lähihoitaja) suorittaneet Tutkinnon suorittaneet Koulutuslaji Opetussuunnitelmaperusteinen koulutus Näyttötutkintoon valmistava koulutus Oppisopimuskoulutus Työvoimapoliittinen koulutus Yhteensä Koulutusohjelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma Suu- ja hammashoidon koulutusohjelma Vammaistyön koulutusohjelma Vanhustyön koulutusohjelma Tuntematon koulutusohjelma Yhteensä Lähde: Tilastokeskus Tehy tilastoina

24 3.6 Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaneet Oppilaitosmuotoinen koulutus 2. Oppisopimuskoulutus 3. Yhteensä Ammattitutkinnot Sosiaaliala Koulunkäyntiavustajan at Perhepäivähoitajan at Koul. aamuja iltap. ohj. at Terveysala Jalkojenhoidon at Sosiaalija terveysala Päihdetyön at Kehitysvamma-alan at Liikunta-ala Hierojan at Tekniset terveyspalvelut Välinehuoltajan at Erikoisammattitutkinnot Sosiaaliala Koulunkäyntiavustajan eat Terveysala Psykiatrisen hoidon eat Sosiaali- ja terveysala Puhevammaisten tulkin eat Vanhustyön eat Kehitysvamma-alan eat Tekniset terveyspalvelut Välinehuoltajan eat Lähde: Tilastokeskus 22 Tehy tilastoina 2013

25 3.7 Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnot Sairaanhoitaja (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Terveydenhoitaja (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Bioanalyytikko (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Röntgenhoitaja (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Kätilö (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Suuhygienisti (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Fysioterapeutti (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Jalkaterapeutti (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Toimintaterapeutti (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Ensihoitaja (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Osteopaatti (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Naprapaatti (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Sosionomi (AMK) sos.ala, joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Geronomi (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Ylemmät AMK-tutkinnot (vain aikuisille) Sairaanhoitaja (AMK, yl) Terveydenhoitaja (AMK, yl) Bioanalyytikko (AMK, yl) Röntgenhoitaja (AMK, yl) Kätilö (AMK, yl) Suuhygienisti (AMK, yl) Fysioterapeutti (AMK, yl) Jalkaterapeutti (AMK, yl) Toimintaterapeutti (AMK, yl) Ensihoitaja (AMK, yl) Osteopaatti (AMK, yl) Kuntoutuksen ohjaaja (AMK, yl) Sosionomi (AMK, yl), sos.ala Geronomi (AMK, yl) * Taulukossa eivät ole mukana optometristit, hammasteknikot ja apuvälineteknikot. Lähde: Tilastokeskus Tehy tilastoina

26 3.8 Terveystieteiden yliopistotutkinnot Terveystieteiden kandidaatti (al) Terveystieteiden maisteri Terveystieteiden lisensiaatti Terveystieteiden tohtori tai FT, terveystiede Lähde: Tilastokeskus 3.9 Opintonsa ko. koulutussektorin ko. koulutusalalla keskeyttäneet (%) 2007/ / / / /2012 Nuorille suunnattu ammatillinen koulutus Sosiaali- ja terveysala (yhteiset) 9,8 9,4 9,7 9,9 9,4 Kaikki ammatillinen peruskoulutus keskimäärin 11,6 10,5 11,1 11,1 10,8 Ammattikorkeakoulukoulutus Sosiaaliala 7,1 7,1 6,2 6,4 6,5 Terveysala 7,3 6,7 6,6 6,8 6,4 Sosiaali- ja terveysala (yhteiset) 10,8 16,2 9,1 13,2 12,2 Hammaslääketiede ja muu hammashuolto 12,0 9,1 7,1 7,6 10,1 Kuntoutus ja liikunta 7,3 6,6 6,2 6,0 6,2 Tekniset terveyspalvelut 9,3 7,2 8,7 9,2 8,1 Kaikki ammattikorkeakoulutus keskimäärin 10,2 9,5 9,4 9,6 9,3 Yliopistokoulutus Terveysala 7,8 6,9 6,3 7,5 7,0 Kaikki yliopistokoulutus 7,9 8,0 7,7 8,4 8,2 Lähde: Tilastokeskus 24 Tehy tilastoina 2013

27 3.10 Työikäiset terveydenhuollon ammattihenkilöt joissakin keskeisissä tehyläisissä ammateissa * 1980** lkm 1985 lkm 1990 lkm 1995 lkm 2000 lkm 2005 lkm 2008 lkm 2011 lkm 2012 lkm Nimikesuojatut ammattihenkilöt Lastenhoitaja Hammashoitaja Kuntohoitaja Lääk.v.- sair.kulj Mielenterveyshoitaja Lähihoitaja Perushoitaja 2) Jalkojenhoitaja Jalkaterapeutti Kiropraktikko Naprapaatti Osteopaatti Laillistetut ammattihenkilöt Sairaanhoitaja Terveydenhoitaja Kätilö Fysioterapeutti Suuhygienisti Laboratoriohoitaja / Bioanalyytikko Röntgenhoitaja Toimintaterapeutti Yhteensä * Hoitohenkilöstö 1) sisältää myös mielisairaanhoitajat * *Työikäisten määrä arvioitu 2) sisältää myös apuhoitajat Lähde: Suomen tilastollinen vuosikirja 2013 ja Valvira, Terhikki-rekisteri Tehy tilastoina

28 3.11 Sairaanhoitajan koulutuksen saaneiden työllisyysasema 2011 Työlliset sairaanhoitajat % lkm Toimiala Julkinen hallinto 1,0 600 Koulutus Muut toimialat yhteensä 9, Sosiaalipalvelut 17, Terveyspalvelut 71, Toimialat yhteensä yhteensä % lkm Työlliset 75, Työttömät 1,2 900 Eläkkeellä olevat 20, Muut ei-työvoimaan kuuluvat 3, Yhteensä yhteensä Lähihoitajien ja vastaavien (terveys- ja sosiaalialan peruskoulutuksen saaneiden) työmarkkina-asema 2011 Työlliset % lkm Toimiala Julkinen hallinto 1, Koulutus 5, Muut toimialat yhteensä 14, Sosiaalipalvelut 53, Terveyspalvelut 24, Toimialat yhteensä yhteensä % lkm Työlliset 72, Työttömät 3, Eläkkeellä olevat 18, Muut ei-työvoimaan kuuluvat 5, Yhteensä yhteensä Lähde: Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2011, THL / Reijo Ailasmaa (2014). 26 Tehy tilastoina 2013

29 3.13 Suomalaiset sairaanhoitajat tai vastaavat ulkomailla valtio Ruotsi Norja UK Sveitsi USA Saksa Australia Tanska Kanada Alankomaat Espanja Viro Itävalta Ranska Italia Irlanti * * Belgia * * Saudi- Arabia * * Kypros * * Uusi- Seelanti * * Ei tietoa * * Muut yhteensä Yhteensä * ei tietoa Lähde: THL Reijo Ailasmaa 2014 Tehy tilastoina

Tehyn julkaisusarja D

Tehyn julkaisusarja D Tehyn julkaisusarja D Tilastoja ja kartoituksia 1/2016 D Tehy tilastoina 2016 Tehyn tutkimustyöryhmä Sisältö Tehyn tutkimustyöryhmä Tehyn julkaisusarja D: 1/2016 Tehy ry ISBN 978-952-6667-46-1 (nid.) 978-952-6667-47-8

Lisätiedot

Tehy tilastoina 2007

Tehy tilastoina 2007 Tehyn julkaisusarja D: Tilastoja 1/2007 Tehy tilastoina 2007 Tehyn tutkimusryhmä Kirsi Markkanen Rainer Elvilä Tanu Heikkinen Tarja Honkalampi Tuula Kupari Jukka Maarianvaara Tove Savonen Katriina Vasama

Lisätiedot

Tahto Rohkeus Tulevaisuus. Olet nyt yksi meistä. Tervetuloa jäseneksi!

Tahto Rohkeus Tulevaisuus. Olet nyt yksi meistä. Tervetuloa jäseneksi! Tahto Rohkeus Tulevaisuus Olet nyt yksi meistä. Tervetuloa jäseneksi! Tehy on koulutettujen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten etujärjestö Tehy on jäsentensä edunvalvoja: Aina ei kaikki mene työsuhteessa

Lisätiedot

Taulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain , milj. euroa käyvin hinnoin

Taulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain , milj. euroa käyvin hinnoin Taulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain 1995-2006, milj. euroa käyvin hinnoin 1. Erikoissairaanhoito 2 470,9 2 595,7 2 611,6 2 739,7 2 841,2 3 056,1 3 329,7 3 621,1 3 856,8 4 054,0 4 325,4 4 587,1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 Reijo Ailasmaa +358 29 524 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 1.9.2016 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

Yhteistyöllä laatua! Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkintojärjestelmän asiakirjat

Yhteistyöllä laatua! Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkintojärjestelmän asiakirjat Yhteistyöllä laatua! Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintojärjestelmän asiakirjat Soila Nordström 2011 Tutkintotoimikunta esittäytyy Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Lisätiedot

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö, Esittelijäneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 29.10.2014 Maarit Mikkonen 1 Terhikki-rekisteri

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset 28.4.2015 1. Soveltamisala Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset.

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Helsinki 10/2016 Copyright SuPer ry

SISÄLTÖ. Helsinki 10/2016 Copyright SuPer ry Lähi- ja perushoitajien vähimmäispalkat 2017 SISÄLTÖ Kunta-alan eräät terveyden- ja sosiaalihuollon palkkahinnoittelun palkat (KVTES)... 3 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö... 3 Sosiaalihuollon henkilöstö...

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11. Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.2016 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Opetushallitus Sosiaali- ja

Lisätiedot

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Kuopion seutukunta Heikki Miettinen/30.12.2005 Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Henkilöstötarpeen ennakointi

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa. 1 KELPOISUUSLUETTELO Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Lisätiedot

Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2013

Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2013 Palkat ja työvoimakustannukset 2015 Löner och arbetskraftskostnader 2015 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2013 Personalen inom hälso- och socialvården

Lisätiedot

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa.

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa. 1 2. JULKISEN SEKTORIN MENOT SUOMESSA JA ERÄISSÄ MUISSA MAISSA (NÄMÄ TIEDOT OVAT TUOMALAN UUDESTA JULKAISEMATTOMASTA KÄSIKIRJOITUKSESTA) EI SAA LEVITTÄÄ ULKOPUIOLELLE LUENTOJEN! Tässä luvussa tarkastelemme

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (8) Hotti

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (8) Hotti Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (8) Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus sekä koko muun henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämistä koskeva koulutus

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019 Uudet vakanssit: Yksikkö/nimike 2016 2017 2018 2019 Suun terveydenhuolto Suuhygienisti 1 Hammaslääkäri 1 Hammashoitaja 1 Aikuisten psykososiaaliset

Lisätiedot

Hoitotyön haasteet Kainuussa. Marjo Huovinen-Tervo Hallintoylihoitaja 6.9.2012

Hoitotyön haasteet Kainuussa. Marjo Huovinen-Tervo Hallintoylihoitaja 6.9.2012 Hoitotyön haasteet Kainuussa Marjo Huovinen-Tervo Hallintoylihoitaja 6.9.2012 Missä mennään sosiaali- ja terveydenhuollossa? valtakunnallinen kehitys Pohjois-Suomen erva-alue maakunnallinen / paikallinen

Lisätiedot

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Aleksi Kalenius 2.4.2014 Perusopetuksen varassa olevat ja perusopetuksen varaan jääminen 2 Vailla perusasteen jälkeistä koulutusta 1970-2012 3 Vailla

Lisätiedot

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Sinun liittosi on SuPer SuPer on ainoa liitto, joka on keskittynyt lähi- ja perushoitajien edunvalvontaan. Ajamme etujasi kaikissa ammatillisissa ja

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Kuka maksaa viulut, jos terveydenhuollon monikanavarahoitus puretaan? Elise Kivimäki

Kuka maksaa viulut, jos terveydenhuollon monikanavarahoitus puretaan? Elise Kivimäki Kuka maksaa viulut, jos terveydenhuollon monikanavarahoitus puretaan? Elise Kivimäki 5.3.2014 Terveydenhuoltomenot vuosina 1995 2011 vuoden 2011 hinnoin, milj. euroa 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000

Lisätiedot

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma seminaari Paasitorni 2.8.213 Erityisasiantuntija Riku Honkasalo Opetushallitus Esityksen sisältö Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2010 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen. 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää

Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen. 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Sote-rahoituksen vaihtoehtoja Sosiaali- ja terveystoimi on puolet kuntien menoista

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2012 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysala Opoinfo 23.1.2009 23.1.2009 Ritva Liinamaa Sosiaali- ja terveysalan tutkinnot Apuvälineteknikko (AMK) 210 op 3,5 v Bioanalyytikko (AMK) 210 op 3,5 v. Ensihoitaja (AMK) 240 op. 4

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde?

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde? Demografinen huoltosuhde Mikä on hyvä huoltosuhde? Mikä ihmeen demografinen huoltosuhde? Suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. 0-14 -vuotiaat + yli

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2008

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2008 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2008 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1989-23 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 8 % Suomi EU 7 65 6 55 5 89 91 93 95 97 99 1* 3** 13.1.23/SAK /TL Lähde: OECD Economic Outlook December 22 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Työnjako ja. sosiaali- ja. tehtävän siirrot. terveydenhuollossa

Työnjako ja. sosiaali- ja. tehtävän siirrot. terveydenhuollossa Työnjako ja tehtävän siirrot sosiaali- ja terveydenhuollossa Yksityissektorilla työskentelevien bioanalyytikkojen ja laboratoriohoitajien koulutuspäivät 15.-16.4.2016, Tampere Mervi Flinkman, sh, TtT Työvoimapoliittinen

Lisätiedot

TASKUTILASTO. Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS

TASKUTILASTO. Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS TASKUTILASTO Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS Valtion työmarkkinalaitos Kesäkuu 2006 3 SISÄLLYS Tiedot ovat marraskuun 2005 viimeiseltä

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Lapin kuntien henkilöstönäkymät

Lapin kuntien henkilöstönäkymät LAPIN KUNTAPÄIVÄ - Tornio 20.9.2011 Lapin kuntien henkilöstönäkymät Marjo Säärelä kunta-asiantuntija Lapin liitto Työllisyystilanne Viimeisten 15 vuoden aikana työttömyys noin puolittunut 27 %:sta 12,7

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008. Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas

KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008. Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008 Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas Vaihtotase Yhdysvalloissa % bkt:sta 1 0-1 -2-3 -4-5 -6-7 85 90 95 00 05

Lisätiedot

Tehy tilastoina 2013

Tehy tilastoina 2013 TEHYN JULKAISUSARJA 1 13 D TILASTOJA JA KARTOITUKSIA Tehy tilastoina 2013 Tehyn tutkimustyöryhmä TEHYN JULKAISUSARJA D: 1/2013 Tehy tilastoina 2013 Tehyn tutkimustyöryhmä Tehy ry Tehyn tutkimustyöryhmä

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2009

Kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (7) Kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2009 Lainsäädännön muutokset voimassa terveydenhuollon osalta vuodesta 2004 ja sosiaalihuollossa

Lisätiedot

Väestörakenne muutoksessa, Vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen

Väestörakenne muutoksessa, Vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9..1: Väestörakenne muutoksessa, vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen Kauppatieteen yhdistyksen visiopäivä Toimitusjohtaja Matti Vuoria 9..1 Sisältö Suomen väestörakenteen

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2014

Koulutukseen hakeutuminen 2014 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2014 Uusien ylioppilaiden välitön pääsy jatko-opintoihin yhä vaikeaa Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan uusia ylioppilaita oli vuonna 2014 noin 32 100. Heistä

Lisätiedot

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Esimerkkejä Euroopasta Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Ruotsi Tanska Slovenia Liettua Hollanti Itävalta Latvia Portugali Ranska Kypros SUOMI Belgia Saksa Bulgaria Viro Puola Luxembourg Tsekin

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 59/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Lähihoitajasta on moneksi

Lähihoitajasta on moneksi Lähihoitajasta on moneksi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖ Lähihoitajalla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajaksi voi opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa koulumuotoisesti,

Lisätiedot

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Sivistyksessä Suomen tulevaisuus KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Millaisia tietoja ja taitoja tulevaisuudessa tarvitaan? Tulevaisuuden tietojen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät 18.4.2013 Varatoimitusjohtaja Risto Alanko Maailma on muuttunut, muuttuuko Suomen työmarkkinakäytännöt? Taloudet kansainvälistyvät ja yhdentyvät edelleen

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi Y-tunnus Palvelujen tuottajan yhtiömuoto

Lisätiedot

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Koulutus Konsultit 2HPO 1 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2 Peruskoulun päättäneiden ja ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Valmistumisvuosi 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Lisätiedot

Terveydenhuoltomenot toiminnoittain 1995-2009, milj. euroa käyvin hinnoin

Terveydenhuoltomenot toiminnoittain 1995-2009, milj. euroa käyvin hinnoin THL Tilastoraportti 14/2011 Liitetaulukot: Liitetaulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain 1995-2009, milj. euroa käyvin hinnoin Liitetaulukko 2. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain 1995-2009, milj.

Lisätiedot

Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2008

Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2008 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2008 Reijo Ailasmaa +358 20 610 7062 etunimi.sukunimi@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Perhepäivähoidon tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä Tredu, Tampere 20.3.2014 Anne Mårtensson Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Eläkeuudistus 2017. 19.5.2016 Tehy PPSHP ja Tehy OuKa. Päivi Lilleberg paivi.lilleberg@keva.fi

Eläkeuudistus 2017. 19.5.2016 Tehy PPSHP ja Tehy OuKa. Päivi Lilleberg paivi.lilleberg@keva.fi Eläkeuudistus 2017 19.5.2016 Tehy PPSHP ja Tehy OuKa Päivi Lilleberg paivi.lilleberg@keva.fi Keva työeläkekentässä Sijoitusten arvo, mrd euroa 2015 Maksutulo, mrd euroa 2015 50 45 40 35 30 25 20 15 10

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.18 TOIMIEN KELPOISUUSEHDOT 1.10.2012 (sairaanhoito, sosiaalipalvelut ja liikelaitos) Sairaanhoitopiirin johtaja päätös nro 40/9.3.2009, jota tarkistettu sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

7 SAK:n edustajakokouksen sopimuspoliittiset päätökset 7.1 Sopimuspolitiikan tavoitetila vuosikymmenen jälkipuoliskolla Onnistuneen sopimuspolitiikan ansiosta, jossa on yhteen sovitettu talousja työmarkkinapolitiikka,

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö.

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö. Tilastoesite syyskuu 2011 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kuntatyonantajat.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2010 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2

Lisätiedot

Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen

Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2009 Reijo Ailasmaa +358 20 610 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie

Lisätiedot

Nuori tasa-arvo Koulutuksesta ammattiin. Ritva Kaukonen 14.9.2011

Nuori tasa-arvo Koulutuksesta ammattiin. Ritva Kaukonen 14.9.2011 Nuori tasa-arvo Ritva Kaukonen Tarkastelun kohteena: Tutkinto vuonna 2004 peruskoulusta, lukiosta, toisen asteen ammatillisesta peruskoulutuksesta, ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta (maisteri tai

Lisätiedot

Oulun lääni. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus

Oulun lääni. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus Oulun lääni 25 64-vuotiaat maakunnittain 9, % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3, % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Sisältö Oulun lääni 187 1 Toimintaympäristö: kaksi erilaista maakuntaa 19 2 Aikuiskoulutukseen osallistuminen ja

Lisätiedot

Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 10.5.2011 Pirjo Pennanen 1 Lainsäädäntö - Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

1. Perusturvan toimialan vakanssit

1. Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 380 21.11.2016 Vuoden 2017 talousarvioon sisältyvät vakanssi- ja nimikemuutokset 847/01.01.00/2016 Kunnanhallitus 21.11.2016 380 21.11.2016 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2016 hyväksynyt

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007

Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007 Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007 Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia

Lisätiedot

Tallella ikä eletty Ikääntyminen tilastoissa

Tallella ikä eletty Ikääntyminen tilastoissa Tallella ikä eletty Ikääntyminen tilastoissa Tiedotustilaisuus 9.2.24 Tilastokeskus 11.5.25 klo 9.-12. 55 Puumalan väestö 23 (TK:n kunnittainen väestöennuste) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 5 1 15 2 25 3 35 4

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA Erkki Pekkarinen Varma on keskinäinen ja itsenäinen Varma on keskinäinen eli asiakkaidensa omistama yhtiö Päätösvaltaa Varmassa käyttävät kaikki, jotka maksavat

Lisätiedot

Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset

Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset Kelpoisuusvaatimukset 1 (27) Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset 1. Lääkärit Apulaisylihammaslääkäri laillistus tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Liite Naytto 24.11.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Kaikille pakolliset tutkinnon osat Osaamisala Valinnainen tutkinnon osa Tutkintonimike Hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v) Työllisyysaste 198 26 Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v 8 % Suomi 75 EU 15 EU 25 7 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 6** 5.4.25/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985 26

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan?

Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan? Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan? Menesty-hankkeen Orientaatiopäivä Ke 29.8.2012 Kaukametsän auditorio, Kajaani Markku

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2016 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot