Tehy tilastoina 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tehy tilastoina 2013"

Transkriptio

1 TEHYN JULKAISUSARJA 1 14 D TILASTOJA JA KARTOITUKSIA Tehy tilastoina päivitetty painos Tehyn tutkimustyöryhmä

2

3 TEHYN JULKAISUSARJA D: 1/2014 Tehy tilastoina päivitetty painos Tehyn tutkimustyöryhmä Tehy ry

4 Tehyn tutkimustyöryhmä Tehy tilastoina päivitetty painos Tehyn julkaisusarja D: 1/2014 Tehy ry (nid.) (PDF) Ulkoasu ja taitto: Innocorp Oy Paino: Multiprint Oy, Vantaa 2014

5 Lukijalle Muutokset ovat tulleet jäädäkseen, ja tilastot ovat väline niiden tarkasteluun. Tehyssä seurataan jatkuvasti tilastollisten tunnuslukujen muutoksia, eri alojen palkkakehitystä ja niiden vaikutusta työehtosopimuksiin. Ne ovat tärkeitä jäsenistön näkökulmasta. Analysoimme myös terveydenhuollon muutoksia tunnuslukujen avulla. Numerot ja niiden pohjalta tehdyt graafiset kuvat havainnollistavat muutosta tehokkaasti. Tehyn selvitykset ja tilastokatsaukset löytyvät myös sähköisinä Tehyn verkkosivuilta. Kädessäsi oleva Tehy tilastoina -julkaisu on vuoden 2013 julkaisun päivitetty painos, johon on korjattu ja lisätty saatavissa olleet tuoreimmat tiedot. Ensimmäinen Tehy tilastoina ilmestyi vuonna Jatkossa julkaisun paperinen versio ilmestyy neljän vuoden välein ja sähköistä versiota päivitetään joka toinen vuosi. Tämän julkaisun tilastoaineisto on kerätty Tehyn jäsenrekisterin ja työttömyyskassan tiedoista. Muina tietolähteinä on käytetty Tilastokeskuksen, THL:n, Valviran, Kevan, opetushallituksen ja OECD:n tilastoja ja aineistoja. Kenneth Snellman ja Kirsi Markkanen ovat vastanneet tietojen kokoamisesta, mihin myös muut tutkimustyöryhmän jäsenet Juha Kurtti, Tuija Kinnunen- Moilanen, Päivi Kukkola, Jari Malmberg, Pekka Mykkänen, Päivi Ovaskainen ja Jaana Reijonaho ovat osallistuneet. Tilastot antavat tärkeää informaatiota tulevan toiminnan suunnitteluun. Niistä saadun tiedon avulla pystymme reaaliaikaisemmin vastaamaan edunvalvonnan tarpeisiin. Kuivat tilastot muuttuvat eläviksi ja mielenkiintoiseksi, kun ne koskettavat omia tehyläisiä ammattejamme, omaa palkkaa, koulutusta, työtä ja tietysti omaa ammattijärjestöä. Lue, analysoi ja vertaa! Helsingissä Juha Kurtti Tehyn tutkimuspäällikkö

6 Sisällys 1 Jäsenistö Tehyn jäsenmäärä Tehyläiset sopimusaloittain Tehyn yhteistyöjäsenjärjestöt: jäsenmäärät ja jäsenten jakaumat Ammattiosastoon kuuluvien tehyläisten ikärakenne 1983, 2008 ja Ammattiosastojen määrän ja koon muutos Naiset ja miehet Tehyn jäsenistössä ja päättäjinä liittokokouskausittain Luottamusmiehet sopimusaloittain Tehyn koulutukseen osallistuminen 14 2 Työaika ja henkilöstörakenne Tehyläisten työsuhteen luonne kuntasektorilla Määräaikaisten osuus alle 35-vuotiaista kokoaikaisista täysipalkkaisista tehyläisistä kuntasektorilla Kuntasektorilla määräaikaisessa työsuhteessa olevat tehyläiset ikäluokittain Kuntasektorin henkilöstörakenne (kuukausipalkkaiset) 17 3 Koulutus ja työllisyys Terveys- ja sosiaalialan perustutkinnon aloituspaikat Ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon aloituspaikat sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun aloituspaikat Tehylle keskeisten tutkintojen osalta Terveystieteen aloituspaikat yliopistoissa Ammatillisen perustutkinnon (lähihoitaja) suorittaneet Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaneet Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnot Terveystieteiden yliopistotutkinnot Opintonsa ko. koulutussektorin ko. koulutusalalla keskeyttäneet (%) Työikäiset terveydenhuollon ammattihenkilöt joissakin keskeisissä tehyläisissä ammateissa * Sairaanhoitajan koulutuksen saaneiden työllisyysasema Lähihoitajien ja vastaavien (terveys- ja sosiaalialan peruskoulutuksen saaneiden) työmarkkina-asema Suomalaiset sairaanhoitajat tai vastaavat ulkomailla

7 3.14 Vuosittain työttömyyspäivärahaa saaneet ammattiryhmittäin Suomessa Työttömyysaste (%) Ennuste kunnallisen terveys- ja sosiaalialan eläkepoistumasta eräissä ammattiryhmissä Palkkaus Kuukausipalkkaisten ansiotasoindeksi sektoreittain sekä kuluttajahintaindeksi (2 000=100) Säännöllisen työajan ansiot (kokoaikaiset, /kk) nimikkeittäin eri sektoreilla vuonna Eräiden kunnallisten ammattiryhmien keskimääräiset kokonaisansiot* Tehyläisten kuntasektorin nimikkeiden ansiokehitys (2 000=100) Terveydenhuoltoalan ansiot nimikkeittäin kuntasektorilla Kunta-alan kokonaisansiot sopimusaloittain 35 5 Terveydenhuollon tunnuslukuja Terveydenhuoltomenojen rahoitus vuosina (%) Terveydenhuoltomenot, (milj. ) Terveydenhuoltomenojen suhde bruttokansantuotteeseen OECD-maissa vuosina Palvelujen käyttö: perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, vanhusten laitoshoito ja yksityinen terveydenhuolto Vuodeosastohoidosta poistuneiden potilaiden keskimääräinen hoitoaika (vrk) sairaalatyypeittäin Henkilöstö toimialoilla Tehyn järjestötutkimuksen tuloksia Tehyn jäsenten työssä erittäin tärkeinä pitämät asiat vuosina 2004, 2008 ja Työssä tärkeiden asioiden toteutuminen (hyvin+osittain osuudet) vuosina 2004, 2008 ja Hyväksyttävät työtaistelun perusteet Sosiaali- ja terveydenhuoltoalaan liittyviä mielipiteitä: työskenteleminen alalla Sosiaali- ja terveydenhuoltoalaan liittyviä mielipiteitä: muutostila Sosiaali- ja terveydenhuoltoalaan liittyviä mielipiteitä Työskenteleminen sairaana kuluneen 12 kuukauden aikana Väkivallan kohteeksi joutuminen asiakkaan toimesta kuluneen 12 kk:n aikana Työnantajan tarjoamat täydennyskoulutuspäivät Vuosina 2011 ja 2007 täydennyskoulutusta kokonaan vaille jääneet (%) 46

8

9 1 Jäsenistö 1.1 Tehyn jäsenmäärä Vuosi Kokonaisjäsenmäärä Vuosikasvu % Ammattiosastojen määrä , , , , , , , , , , , ,8 258 Lähde: Tehyn jäsenrekisteri Tehy tilastoina

10 1.2 Tehyläiset sopimusaloittain Vuosi Kunta/ kuntayhtymä % Valtio % Kirkko % Yksityinen sektori % ,7 3,3 0,2 5, ,7 2,8 0,1 7,3 Ahvenanmaa * % ,2 2,3 0,1 9,1 0, ,4 1,6 0,1 12,0 0, ,9 1,4 0,1 12,9 0, ,5 1,3 0,1 14,8 0, ,1 1,0 0,1 15,7 0, ,9 1,0 0,1 16,3 0, ,6 0,9 0,1 16,5 0, ,2 0,9 0,1 17,2 0,5 * Tietoa eriteltynä vuodesta 1990 lähtien. Lähde: Tehyn jäsenrekisteri/ Heikki Saldén Tehyläiset sopimusaloittain 2013 % Kunta/kuntayhtymä 75,17 Valtio 0,93 Kirkko 0,07 Ahvenanmaa 0,5 Yksityinen sektori 17,18 Yrittäjät 0,48 Sopimusala vaihtuva 5, Tehy tilastoina 2013

11 1.3 Tehyn yhteistyöjäsenjärjestöt: jäsenmäärät ja jäsenten jakaumat 2013 Yhteistyöjäsenjärjestö Liittyi Tehyyn Vuosi Jäseniä kaikkiaan lkm % Suomen Bioanalyytikkoliitto ,4 Suomen Ensihoitoalan Liitto ,1 Suomen Fysioterapeutit ,2 Suomen Kätilöliitto ,1 Suomen Lastenhoitoalan Liitto ,1 Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto ,2 Suomen Röntgenhoitajaliitto ,5 Suomen sairaanhoitajaliitto ,7 Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto ,6 Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto ,3 Suomen Lähihoitajat** ,9 Yhteistyöjäsenjärjestöt yhteensä* * Osa jäsenistä voi kuulua kahteen yhteistyöjäsenjärjestöön. ** Suomen Lähihoitajat on Tehyn piirissä toimiva ammatillinen yhdistys. Lähde: Tehyn jäsenrekisteri Tehyn jäsenet suoritetun tutkinnon mukaan 2012 % sairaanhoitaja 50,3 terveydenhoitaja 6,1 kätilö 2,5 lastenhoitaja 4,9 fysioterapeutti 5,8 laboratoriohoitaja 5,1 hammashoitaja/suuhygienisti 4,9 röntgenhoitaja 2,5 lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja 0,7 mielenterveyshoitaja/mielisairaanhoitaja 1,3 lähihoitaja 10,5 muut 4,8 muu amk tai ylempi korkeakoulututkinto 0, Tehy tilastoina

12 1.4 Ammattiosastoon kuuluvien tehyläisten ikärakenne 1983, 2008 ja 2013 Ikä 1983 % 2008 % 2013 % 25 12,6 4,5 5, ,3 11,3 11, ,4 14,3 12, ,0 13,3 13, ,2 13,8 12, , ,9 14,4 13, , ,5 61 0,3 3,4 5,8 Yhteensä 100,0 100,0 100,0 Keski-ikä vuonna vuotta ja vuonna vuotta Lähde: Tehyn jäsenrekisteri Ammattiosastoon kuuluvien ikärakenne 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 ja 2013 % vuotta 10 Tehy tilastoina 2013

13 1.5 Ammattiosastojen määrän ja koon muutos Vuosi Ammattiosastojen määrä Vuosi Ammattiosastojen määrä Lähde: Tehyn jäsenrekisteri Ammattiosastot jäsenmäärän mukaan 2002, 2006, 2008, 2010 ja 2012 Lkm alle > Jäsenmäärä Tehy tilastoina

14 1.6 Naiset ja miehet Tehyn jäsenistössä ja päättäjinä liittokokouskausittain Tehyn ammattiosastojen jäsenet Vuosi Naiset % Miehet % ,0 2, ,2 3, ,6 5, ,3 6, ,8 7, ,5 6, ,4 6, ,9 7, ,7 7, ,4 7, ,2 7,8 Tehyn liittokokousedustajat Vuosi lkm Naiset % Miehet % 1982 (perustamiskokous) ,2 6, ,6 8, ,2 10, ,9 12, ,5 14, ,1 17, ,8 17, ,7 19, ,3 21,7 Tehyn valtuutetut Vuosi lkm Naiset % Miehet % ,1 7, ,9 11, ,7 14, ,3 12, ,8 22, ,6 25, ,7 22, ,7 22, ,2 23,8 Tehyn hallituksen jäsenet Vuosi lkm Naiset % Miehet % ,3 6, ,3 6, ,7 13, ,7 13, ,3 6, ,7 13, ,3 26,7 Lähde: Tehyn jäsenrekisteri ja Tehyn toimintakertomukset/ Heikki Saldén 12 Tehy tilastoina 2013

15 1.7 Luottamusmiehet sopimusaloittain 2013 Sopimusala Naisia Miehiä Yht. Kunta päätoiminen pääluottamusmies pääluottamusmies varapääluottamusmies luottamusmies varaluottamusmies yhteensä Yksityiset työnantajat pääluottamusmies varapääluottamusmies luottamusmies varaluottamusmies yhteensä Valtio pääluottamusmies varapääluottamusmies luottamusmies varaluottamusmies yhteensä Lähde: Tehyn jäsenrekisteri/ Rainer Elvilä Tehy tilastoina

16 1.8 Tehyn koulutukseen osallistuminen Luottamusmies-, yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus, ammattillinen koulutus ja yhdistystoiminta (valtakunnalliset ja alueelliset perusopinnot ja täydennyskurssit, neuvottelupäivät sekä työelämän edunvalvontaa tukeva muu koulutus) Opiskelijamäärä Koulutuskategoria Edunvalvontakoulutus Järjestökoulutus Sisältyy ylempään Alueellinen koulutus Ammatillinen koulutus Aktiivi-Instituutti Yhteensä Opiskelijapäivät Koulutuskategoria Edunvalvontakoulutus Järjestökoulutus Sisältyy ylempään Alueellinen koulutus Ammatillinen koulutus Aktiivi-Instituutti v Yhteensä / Tanu Heikkinen 14 Tehy tilastoina 2013

17 2 Työaika ja henkilöstörakenne 2.1 Tehyläisten työsuhteen luonne kuntasektorilla Kokoaikaiset ja täysipalkkaiset % ,1 22,8 1, ,7 25,6 0, ,3 25,1 0, ,7 24,9 0, ,6 0, ,3 24,5 0, ,5 23,4 0, ,6 22,2 0, ,9 18,9 0, ,1 18,7 0, ,9 17,8 0, ,1 18,5 0, ,1 19,6 0, ,1 17,9 0,1 Vakituinen Määräaikainen Työllistetty Lähde: Tilastokeskus / Kunnallinen henkilöstörekisteri / Tehy Tehy tilastoina

18 2.2 Määräaikaisten osuus alle 35-vuotiaista kokoaikaisista täysipalkkaisista tehyläisistä kuntasektorilla % Lähde: Tilastokeskus / Kunnallinen henkilöstörekisteri / Tehy 2.3 Kuntasektorilla määräaikaisessa työsuhteessa olevat tehyläiset ikäluokittain (Ikäluokan %-osuus kaikista määräaikaisista kokoaikaisista täysipalkkaisista) % vuotta Lähde: Tilastokeskus / Kunnallinen henkilöstörekisteri / Tehy 16 Tehy tilastoina 2013

19 2.4 Kuntasektorin henkilöstörakenne (kuukausipalkkaiset) Kuntasektorin koko henkilöstö (%) Kokoaikaiset 80,0 80,6 80,4 79,3 80,5 80,8 80,0 79,8 79,9 Osa-aikaiset 12,0 12,4 12, ,4 12,2 12,8 13,4 13,4 Sivutoimiset 1,0 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 Virkavapaalla 7,0 6,6 6,6 8,3 6,8 6,6 6,9 6,5 6,5 Vakinaiset 74,0 75,1 75,3 76,8 76,4 77,9 77,2 76,8 77,6 Määräaikaiset 25,0 22,7 22,4 21,2 21,6 20,4 20,7 21,3 20,6 Työllistetyt 1,0 1,8 1,8 1,5 1,5 1,2 1,4 1,4 1,3 Virkasuhteiset 53,0 36,1 34,1 32,5 31,1 30,4 29,5 28,9 28,6 Työsuhteiset 47,0 63,9 65,9 67,5 68,9 69,6 70,5 71,1 71,4 Kuntasektori yhteensä Kuntasektorin Tehyläiset Kokoaikaiset 83,0 79,3 79,3 78,6 79,2 79,1 77,9 77,3 77,8 Osa-aikaiset 9,0 10,6 10, , ,6 12,3 12,4 Sivutoimiset 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Virkavapaalla 8,0 10,1 10,3 11,3 10,2 9,8 10,4 10,4 9,6 Vakinaiset 74,0 76,0 77,6 80,9 81,1 81,9 81,1 80,1 81,2 Määräaikaiset 25,0 23,7 22,2 18,9 18,7 17,8 18,5 19,6 18,4 Työllistetyt 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Virkasuhteiset 60,0 23,1 20,6 17,8 13, ,7 11,1 10,4 Työsuhteiset 40,0 76,9 79,4 82,2 86, ,3 88,9 89,6 Lähde: Tilastokeskus / Tehy Tehy tilastoina

20 3 Koulutus ja työllisyys 3.1 Terveys- ja sosiaalialan perustutkinnon aloituspaikat Aloituspaikat Perustutkinto (lähihoitaja) Nuorten koulutus yhteensä, josta Ensihoidon koulutusohjelma Jalkojenhoidon koulutusohjelma Vammaistyön koulutusohjelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Suu- ja hammashoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Vanhustyön koulutusohjelma Aikuiskoulutus, josta Ensihoidon koulutusohjelma Jalkojenhoidon koulutusohjelma Vammaistyön koulutusohjelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Suu- ja hammashoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Vanhustyön koulutusohjelma Peruskoulutuksen aloituspaikat yhteensä Lähde: Opetushallitus Tehy tilastoina 2013

21 3.2 Ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon aloituspaikat sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla Aloituspaikat (Ammattitutkintoon valmistava koulutus) Ammattitutkinnot Sosiaaliala Koulukäyntiavustajan ammattitutkinto Perhepäivähoitajan ammattitutkinto Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Terveysala Jalkojenhoidon ammattitutkinto Sosiaali- ja terveysala (yhteiset ohjelmat) Päihdetyön ammattitutkinto Kehitysvamma-alan ammattitutkinto Liikunta-ala Hierojan ammattitutkinto Tekniset terveyspalvelut Välinehuoltajan ammattitutkinto Aloituspaikat (Ammattitutkintoon valmistava koulutus) Erikoisammattitutkinnot Sosiaaliala Koulukäyntiavustajan erikoisammattitutkinto Terveysala Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto Sosiaali- ja terveysala (yhteiset ohjelmat) Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto Vanhustyön erikoisammattitutkinto Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto Liikunta-ala Hierojan erikoisammattitutkinto Tekniset terveyspalvelut Välinehuoltajan erikoisammattitutkinto Lähde: Opetushallitus 2013 Tehy tilastoina

22 3.3 Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun aloituspaikat Tehylle keskeisten tutkintojen osalta Tutkinto Sosiaaliala Sosionomi (AMK), joista Nuorille Aikuisille Terveysala Ensihoitaja (AMK), joista Nuorille Aikuisille Kätilö (AMK), joista Nuorille Aikuisille Sairaanhoitaja (AMK), joista Nuorille Aikuisille Terveydenhoitaja (AMK), joista Nuoriille Aikuisille Sosiaali- ja terveysala (yhteiset ohjelmat) Geronomi (AMK), joista Nuorille Aikuisille Hammaslääketiede ja muu hammashuolto Suuhygienisti (AMK), joista Nuorille Aikuisille Kuntoutus ja liikunta Fysioterapeutti (AMK), joista Nuorille Aikuisille Jalkaterapeutti (AMK), joista Nuorille Aikuisille Kuntoutusohjaaja (AMK), joista Nuorille Aikuisille Naprapaatti (AMK), joista Nuorille Aikuisille Osteopaatti (AMK), joista Nuorille Aikuisille Toimintaterapeutti (AMK), joista Nuorille Aikuisille Tekniset terveyspalvelut Bioanalyytikko (AMK), joista Nuorille Aikuisille Röntgenhoitaja (AMK), joista Nuorille Aikuisille Lähde: Opetushallitus 20 Tehy tilastoina 2013

23 3.4 Terveystieteen aloituspaikat yliopistoissa Valintatapa Päävalinta Erillisvalinta Yhteensä Lähde: Opetushallitus 3.5 Ammatillisen perustutkinnon (lähihoitaja) suorittaneet Tutkinnon suorittaneet Koulutuslaji Opetussuunnitelmaperusteinen koulutus Näyttötutkintoon valmistava koulutus Oppisopimuskoulutus Työvoimapoliittinen koulutus Yhteensä Koulutusohjelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma Suu- ja hammashoidon koulutusohjelma Vammaistyön koulutusohjelma Vanhustyön koulutusohjelma Tuntematon koulutusohjelma Yhteensä Lähde: Tilastokeskus Tehy tilastoina

24 3.6 Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaneet Oppilaitosmuotoinen koulutus 2. Oppisopimuskoulutus 3. Yhteensä Ammattitutkinnot Sosiaaliala Koulunkäyntiavustajan at Perhepäivähoitajan at Koul. aamuja iltap. ohj. at Terveysala Jalkojenhoidon at Sosiaalija terveysala Päihdetyön at Kehitysvamma-alan at Liikunta-ala Hierojan at Tekniset terveyspalvelut Välinehuoltajan at Erikoisammattitutkinnot Sosiaaliala Koulunkäyntiavustajan eat Terveysala Psykiatrisen hoidon eat Sosiaali- ja terveysala Puhevammaisten tulkin eat Vanhustyön eat Kehitysvamma-alan eat Tekniset terveyspalvelut Välinehuoltajan eat Lähde: Tilastokeskus 22 Tehy tilastoina 2013

25 3.7 Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnot Sairaanhoitaja (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Terveydenhoitaja (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Bioanalyytikko (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Röntgenhoitaja (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Kätilö (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Suuhygienisti (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Fysioterapeutti (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Jalkaterapeutti (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Toimintaterapeutti (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Ensihoitaja (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Osteopaatti (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Naprapaatti (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Sosionomi (AMK) sos.ala, joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Geronomi (AMK), joista Nuorten koulutus Aikuisten koulutus Ylemmät AMK-tutkinnot (vain aikuisille) Sairaanhoitaja (AMK, yl) Terveydenhoitaja (AMK, yl) Bioanalyytikko (AMK, yl) Röntgenhoitaja (AMK, yl) Kätilö (AMK, yl) Suuhygienisti (AMK, yl) Fysioterapeutti (AMK, yl) Jalkaterapeutti (AMK, yl) Toimintaterapeutti (AMK, yl) Ensihoitaja (AMK, yl) Osteopaatti (AMK, yl) Kuntoutuksen ohjaaja (AMK, yl) Sosionomi (AMK, yl), sos.ala Geronomi (AMK, yl) * Taulukossa eivät ole mukana optometristit, hammasteknikot ja apuvälineteknikot. Lähde: Tilastokeskus Tehy tilastoina

26 3.8 Terveystieteiden yliopistotutkinnot Terveystieteiden kandidaatti (al) Terveystieteiden maisteri Terveystieteiden lisensiaatti Terveystieteiden tohtori tai FT, terveystiede Lähde: Tilastokeskus 3.9 Opintonsa ko. koulutussektorin ko. koulutusalalla keskeyttäneet (%) 2007/ / / / /2012 Nuorille suunnattu ammatillinen koulutus Sosiaali- ja terveysala (yhteiset) 9,8 9,4 9,7 9,9 9,4 Kaikki ammatillinen peruskoulutus keskimäärin 11,6 10,5 11,1 11,1 10,8 Ammattikorkeakoulukoulutus Sosiaaliala 7,1 7,1 6,2 6,4 6,5 Terveysala 7,3 6,7 6,6 6,8 6,4 Sosiaali- ja terveysala (yhteiset) 10,8 16,2 9,1 13,2 12,2 Hammaslääketiede ja muu hammashuolto 12,0 9,1 7,1 7,6 10,1 Kuntoutus ja liikunta 7,3 6,6 6,2 6,0 6,2 Tekniset terveyspalvelut 9,3 7,2 8,7 9,2 8,1 Kaikki ammattikorkeakoulutus keskimäärin 10,2 9,5 9,4 9,6 9,3 Yliopistokoulutus Terveysala 7,8 6,9 6,3 7,5 7,0 Kaikki yliopistokoulutus 7,9 8,0 7,7 8,4 8,2 Lähde: Tilastokeskus 24 Tehy tilastoina 2013

27 3.10 Työikäiset terveydenhuollon ammattihenkilöt joissakin keskeisissä tehyläisissä ammateissa * 1980** lkm 1985 lkm 1990 lkm 1995 lkm 2000 lkm 2005 lkm 2008 lkm 2011 lkm 2012 lkm Nimikesuojatut ammattihenkilöt Lastenhoitaja Hammashoitaja Kuntohoitaja Lääk.v.- sair.kulj Mielenterveyshoitaja Lähihoitaja Perushoitaja 2) Jalkojenhoitaja Jalkaterapeutti Kiropraktikko Naprapaatti Osteopaatti Laillistetut ammattihenkilöt Sairaanhoitaja Terveydenhoitaja Kätilö Fysioterapeutti Suuhygienisti Laboratoriohoitaja / Bioanalyytikko Röntgenhoitaja Toimintaterapeutti Yhteensä * Hoitohenkilöstö 1) sisältää myös mielisairaanhoitajat * *Työikäisten määrä arvioitu 2) sisältää myös apuhoitajat Lähde: Suomen tilastollinen vuosikirja 2013 ja Valvira, Terhikki-rekisteri Tehy tilastoina

28 3.11 Sairaanhoitajan koulutuksen saaneiden työllisyysasema 2011 Työlliset sairaanhoitajat % lkm Toimiala Julkinen hallinto 1,0 600 Koulutus Muut toimialat yhteensä 9, Sosiaalipalvelut 17, Terveyspalvelut 71, Toimialat yhteensä yhteensä % lkm Työlliset 75, Työttömät 1,2 900 Eläkkeellä olevat 20, Muut ei-työvoimaan kuuluvat 3, Yhteensä yhteensä Lähihoitajien ja vastaavien (terveys- ja sosiaalialan peruskoulutuksen saaneiden) työmarkkina-asema 2011 Työlliset % lkm Toimiala Julkinen hallinto 1, Koulutus 5, Muut toimialat yhteensä 14, Sosiaalipalvelut 53, Terveyspalvelut 24, Toimialat yhteensä yhteensä % lkm Työlliset 72, Työttömät 3, Eläkkeellä olevat 18, Muut ei-työvoimaan kuuluvat 5, Yhteensä yhteensä Lähde: Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2011, THL / Reijo Ailasmaa (2014). 26 Tehy tilastoina 2013

29 3.13 Suomalaiset sairaanhoitajat tai vastaavat ulkomailla valtio Ruotsi Norja UK Sveitsi USA Saksa Australia Tanska Kanada Alankomaat Espanja Viro Itävalta Ranska Italia Irlanti * * Belgia * * Saudi- Arabia * * Kypros * * Uusi- Seelanti * * Ei tietoa * * Muut yhteensä Yhteensä * ei tietoa Lähde: THL Reijo Ailasmaa 2014 Tehy tilastoina

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2008

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2008 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report terveyspalvelujen henkilöstö 2008 Reijo Ailasmaa +358 20 610 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2010 Personalen inom social- och hälsovården 2010

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2010 Personalen inom social- och hälsovården 2010 Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Löner och arbetskraftskostnader 2013 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2010 Personalen inom social- och hälsovården

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2009

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2009 Reijo Ailasmaa +358 20 610 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie

Lisätiedot

On oikeus kuulua Tehyyn. Tehy opiskelijat TAHTO. ROHKEUS. TULEVAISUUS.

On oikeus kuulua Tehyyn. Tehy opiskelijat TAHTO. ROHKEUS. TULEVAISUUS. On oikeus kuulua Tehyyn Tehy opiskelijat TAHTO. ROHKEUS. TULEVAISUUS. Sisältö 3 Tervetuloa tehyläisten joukkoon 4 Meitä on moneksi 5 Liittyminen 6 Jäsenedut 8 Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa 10 Töihin

Lisätiedot

Tehy - terveyden & hyvinvoinnin tekijät. Yksityisellä sektorilla & ammatinharjoittajina

Tehy - terveyden & hyvinvoinnin tekijät. Yksityisellä sektorilla & ammatinharjoittajina Tehy - terveyden & hyvinvoinnin tekijät Yksityisellä sektorilla & ammatinharjoittajina Sisällys 3 Tehy on tahdon asialla 4 Tehyläiset yksityisellä sektorilla 5 Yksityisen sektorin edunvalvonta 6 Tehyläiset

Lisätiedot

Paikallisen sopimisen opas

Paikallisen sopimisen opas TEHYN JULKAISUSARJA 2 10 F MUUT Paikallisen sopimisen opas n (toim.) Jukka Maarianvaara n Sisällys Lukijalle 3 1 Tehyn paikallisen sopimisen linjaukset 5 Nykytila 5 Tulevaisuudennäkymät 5 Paikallisen sopimisen

Lisätiedot

Lähihoitaja. vahvuutena monialaisuus. JHL:n opas työpaikoille

Lähihoitaja. vahvuutena monialaisuus. JHL:n opas työpaikoille Lähihoitaja vahvuutena monialaisuus JHL:n opas työpaikoille 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Sisällysluettelo Lukijalle. 5 1. Ammattina lähihoito......................................6 Lähihoitajan

Lisätiedot

Johtaminen. sosiaali- ja terveydenhuollossa. Selvitys tehyläisten johtajien ja esimiesten näkemyksistä. Kirsi Markkanen n Arja Tuomisoja B SELVITYKSIÄ

Johtaminen. sosiaali- ja terveydenhuollossa. Selvitys tehyläisten johtajien ja esimiesten näkemyksistä. Kirsi Markkanen n Arja Tuomisoja B SELVITYKSIÄ TEHYN JULKAISUSARJA 1 14 B SELVITYKSIÄ Johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa Selvitys tehyläisten johtajien ja esimiesten näkemyksistä Kirsi Markkanen n Arja Tuomisoja TEHYN JULKAISUSARJA B: 1/14

Lisätiedot

LÄHIHOITAJAT 2020 - sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavan koulutuksen kehittämisstrategian taustaselvitys

LÄHIHOITAJAT 2020 - sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavan koulutuksen kehittämisstrategian taustaselvitys LÄHIHOITAJAT 2020 - sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavan koulutuksen kehittämisstrategian taustaselvitys Raili Hakala Sirpa Tahvanainen syyskuu 2009 Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. SELVITYKSEN

Lisätiedot

Tehyn Yhdysjäsenkansio

Tehyn Yhdysjäsenkansio Tehyn Yhdysjäsenkansio Tehyläinen tottakai Tehy, koulutettujen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten asialla Ammattiosasto on yhteinen juttu Yhdysjäsenkansio 2013 1 Yhdysjäsenkansio 2013 3 Pulmia työsuhteessasi?

Lisätiedot

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Osaamisen vajaakäyttö kasvattaa kustannuksia SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 LÄHI- JA PERUSHOITAJAT ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA...

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysalan osaamistarveselvitys

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysalan osaamistarveselvitys Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysalan osaamistarveselvitys TYÖRYHMÄN RAPORTTI, SYYSKUU 20 Kokkolan kaupunki Karleby stad Sisällys. Selvityksen tausta ja lähtökohdat... 2 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

lähihoitajan opas työelämään

lähihoitajan opas työelämään lähihoitajan opas työelämään Hyvä lähihoitaja, Työelämän pelisäännöt ovat monisäikeisiä ja välillä hankaliakin. Työntekijällä ja työnantajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan. Näistä asioista

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ. hyvät työkaverit mukava esimies antoisatyö kiitolliset potilaat. Sari Erkkilä

TYÖHYVINVOINTI LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ. hyvät työkaverit mukava esimies antoisatyö kiitolliset potilaat. Sari Erkkilä TYÖHYVINVOINTI LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ hyvät työkaverit mukava esimies antoisatyö kiitolliset potilaat Sari Erkkilä Kehittämistehtävä Huhtikuu 2007 Ammatilliset erikoistumisopinnot Työhyvinvoinnin erikoistumisopinnot

Lisätiedot

TEM-analyyseja 43/2012

TEM-analyyseja 43/2012 TEM-analyyseja 43/2012 Mistä tekijät sosiaali- ja terveysalalle työvoimatarpeen ja -tarjonnan kehitys vuoteen 2025 Eija-Leena Koponen Ulla-Maija Laiho Mika Tuomaala ISSN 1797-5271 ISBN 978-952-227-631-5

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen

Lisätiedot

1 10 F MUUT JULKAISUT

1 10 F MUUT JULKAISUT TEHYN JULKAISUSARJA 1 10 F MUUT JULKAISUT Tehyn koulutuspoliittiset teesit 2009 2013 Marja-Kaarina Koskinen n Soila Nordström Sisällysluettelo 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö 5 1.1 Ohjausjärjestelmät

Lisätiedot

Yksityissektori. tutuksi

Yksityissektori. tutuksi Yksityissektori tutuksi Tämä opas on tarkoitettu sinulle superilainen, joka työskentelet yksityisellä sektorilla. Toivomme, että siitä on apua keskeisimmissä edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Merkittävä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin selvitys lasten päivähoidon tilasta 2013 Lasten päivähoidon selvitys Päivähoidon jäsenkysely

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

MAAILMA VOI OLLA KOVA, MUTTA ONNEKSI KENENKÄÄN EI TARVITSE SELVIYTYÄ YKSIN

MAAILMA VOI OLLA KOVA, MUTTA ONNEKSI KENENKÄÄN EI TARVITSE SELVIYTYÄ YKSIN SOSIONOMIN OPAS MAAILMA VOI OLLA KOVA, MUTTA ONNEKSI KENENKÄÄN EI TARVITSE SELVIYTYÄ YKSIN Jos lapsi huutaa, he tarjoavat syliään. Jos nuori tai aikuinen tarvitsee tukea, he ojentavat kätensä. Jos vanhus

Lisätiedot

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Sinun liittosi on SuPer SuPer on ainoa liitto, joka on keskittynyt lähi- ja perushoitajien edunvalvontaan. Ajamme etujasi kaikissa ammatillisissa ja

Lisätiedot

7kysymystä. kiireestä. noora ilmavirta Stressiä ei aina huomaa. työpaikat, jotka saavat sijaisia. tourette hallintaan. No 13. rekrytointi s.

7kysymystä. kiireestä. noora ilmavirta Stressiä ei aina huomaa. työpaikat, jotka saavat sijaisia. tourette hallintaan. No 13. rekrytointi s. No 13 16.10.2012 noora ilmavirta Stressiä ei aina huomaa työpaikat, jotka saavat sijaisia rekrytointi s. 16 tourette hallintaan terveys s. 32 7kysymystä kiireestä Lapsen kaltoinkohtelu Annlis Söderholm

Lisätiedot

Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2011 Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering 2011 Health expenditure and financing 2011

Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2011 Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering 2011 Health expenditure and financing 2011 Terveys 2013 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2011 Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering 2011 Health expenditure and financing

Lisätiedot

Valvira. Katsaus vuoden 2010 toimintaan

Valvira. Katsaus vuoden 2010 toimintaan Valvira Katsaus vuoden 2010 toimintaan Valvira, Helsinki 2011 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy ISBN: 978-951-53-3355-1 (pdf) 2 Sisällys Johdannoksi 5 Sosiaalihuolto 7 Sosiaalihuollon valvontaohjelmat strategisen

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ JA KILPAILLEN PERUSPALVELUT 2000 -TUTKIMUSRAPORTTI

YHTEISTYÖLLÄ JA KILPAILLEN PERUSPALVELUT 2000 -TUTKIMUSRAPORTTI VATT-JULKAISUJA 31 VATT-PUBLICATIONS Aronen Kauko - Järviö Maija-Liisa - Luoma Kalevi - Räty Tarmo YHTEISTYÖLLÄ JA KILPAILLEN PERUSPALVELUT 2000 -TUTKIMUSRAPORTTI Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government

Lisätiedot

JYTYN JÄSENTUTKIMUS 2012

JYTYN JÄSENTUTKIMUS 2012 JYTYN JÄSENTUTKIMUS 2012 SISÄLLYS Jytyn jäsentutkimuksen 2012 taustoja...3 Taustatietoja vastaajista... 4 Jäsenyys, jäsenpalvelu ja yhdistystoiminta... 13 Työtaistelu...30 Liiton viestintä...32 Liiton

Lisätiedot

VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOSTEN PALVELURAKENNE OPPILAITOSTEN KOULUTUSTARJONTA

VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOSTEN PALVELURAKENNE OPPILAITOSTEN KOULUTUSTARJONTA 3.12.2014 VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOSTEN PALVELURAKENNE OPPILAITOSTEN KOULUTUSTARJONTA 1. JOHDANTO... 2 2. TUTKINTOON JOHTAMATON AIKUISKOULUTUS... 5 2.1 Vapaana sivistystyönä järjestetty koulutus...

Lisätiedot