Opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO"

Transkriptio

1 Opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO

2 2 SISÄLTÖ HYVÄT SAMILAISET AMMATILLINEN KOULUTUS AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON RAKENNE AMMATILLISET OPINNOT YHTEISET TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OPISKELIJAN OHJAUS OPINTOPOLULLE Lukio-opinnot Kansainvälinen toiminta Maahanmuuttajataustaisten sekä ulkomaalaisten opiskelu ARVIOINTI JATKO-OPINTOKELPOISUUS LUKUVUOSI Opintorekisteriote Tutkintotodistus OPISKELU OPISKELIJAN TUKI Opinto-ohjaus Koulukuraattori ja palveluohjaaja Tietoverkko, opiskelijoiden sähköposti ja Wilma Opintotoimisto Erityisopetus Opiskeluterveydenhuolto Opiskelijapappi ja nuorisodiakoni Opiskelijapoliisi ASUMINEN JA VAPAA-AIKA RUOKAILUT JA KAHVILAT OPINTOJEN RAHOITUS Opiskelukustannukset Opintotuki Koulumatkatuki Aikuisopiskelijan koulutustuet Koulutustuet työssäoppimisen aikana Opiskelijakortit VAKUUTUKSET JA TYÖTURVALLISUUS OPINTOJEN KESKEYTTÄMINEN OPISKELIJAKUNTA- JA TUTORTOIMINTA KOULUTUSPALVELUT YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA KULTTUURIALA MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA ASIANTUNTIJAPALVELUT AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS, VALMA...28

3 3 HYVÄT SAMILAISET Tervetuloa opiskelemaan, oppimaan ja kasvamaan ammattiin. Toivotan SAMIn kaikki uudet ja entiset opiskelijat tervetulleiksi aloittamaan uutta lukuvuotta! Tulevana lukuvuonna on monta uutta asiaa opittavana opiskelijoilla ja opettajilla. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön ja osaamisperusteisuus tulee vahvasti mukaan. Opiskelijan opintojen edistymistä mitataan osaamisella, ei opintojen parissa vietettyjen tuntien ja viikkojen perusteella. Osaamisensa opiskelija näyttää ammattiosaamisen näytöissä ja tutkintotilaisuuksissa, jotka ovat ammatillisten opintojen tärkein arviointiväline. Oppimista opettajat arvioivat koko opintojen ajan, antaen palautetta suullisesti ja kirjallisesti Wilmassa. Opiskelijan oma vastuu ja aloitteellisuus korostuvat opinnoissa. Ole aktiivinen ja tietoinen opinnoistasi, kysy heti, kun tarvitset lisää tietoa. Henkilökohtaiset opetussuunnitelmat, opintopolut voivat vaihdella saman ryhmän opiskelijoilla paljonkin. Kaikki aiemmin tai opintojen aikana, esimerkiksi kesätöissä hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa osaksi ammatillista tutkintoa. Monen opiskelijan kohdalla hyvä ja monipuolinen oppimisympäristö löytyy työelämästä. Työssäoppimisen aikana opiskelija oppii ammatin vaatimia tietoja ja taitoja sekä näyttää osaamisensa työelämässä. Työelämä arvostaa oppimishaluisia ja vuorovaikutustaitoisia työntekijöitä. Opiskelija sitoutuu henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa olemaan läsnä valitsemissaan opinnoissa ja läsnäolosta kannattaa pitää huolta. Oppiminen vaatii vahvaa sitoutumista jokaiselta. Koulun henkilöstö on kanssasi omalla opintopolullasi. SAMIssa opiskelee yli 2000 opiskelijaa vuosittain. Oppilaitos on myös 260 ammattilaisen työpaikka. Jotta suuri joukko toimisi hyvin yhteen, toimintaa ohjaavat erilaiset säännöt. Yhteisesti sovitut pelisäännöt luovat turvallisen oppimisympäristön meille kaikille. SAMI on ollut jo vuosia savuton oppilaitos. Niin henkilökunnan kuin opiskelijoiden osalta tupakointi on koulun alueella kielletty. Tupakkalaki yksiselitteisesti kieltää tupakoinnin koulun alueella. Tarvitsemme jokaisen ymmärrystä tupakkalain noudattamisessa. Opettajien lisäksi SAMIssa on ammattilaisia, jotka neuvovat ja ohjaavat opiskelijaa. Käytä heidän osaamistaan rohkeasti hyväksesi. Opettajat, ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja, koulukuraattori, asuntolanhoitaja, palveluohjaaja, terveydenhoitaja ja vielä monet muut ammattilaiset ovat täällä sinua varten. Kun tulet SAMIn opiskelijaksi, edellytämme sinulta henkilökorttia. Kela-kortti ja ajokortti ovat myös virallisia henkilökortteja. Kortti oikeuttaa sinut ilmaiseen päivittäiseen ateriaan. Voit myös hankkia SAKKI ry:n opiskelijakortin, joka oikeuttaa sinut opiskelija-alennuksiin esim. julkisissa kulkuneuvoissa. Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto tarvitsee myös sinun mielipidettäsi toiminnan kehittämiseksi. Tulo-, olo- ja lähtökyselyt sekä auditoinnit antavat arvokasta palautetta oppilaitoksen toiminnasta. Niihin vastaaminen on tärkeää, ja opiskelijan kannalta hyödyllistä. Oppilaitoksessa toimii aktiivinen opiskelijakunta, jonka jäsenenä pääset vaikuttamaan ja ottamaan kantaa oppilaitoksen toimintaan. Tervetuloa joukkoomme! Jukka Pesonen koulutuspäällikkö asiantuntijapalvelut

4 4 1 AMMATILLINEN KOULUTUS 1.1 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON RAKENNE Kaikki ammatilliset perustutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osp. Opiskeluaika on normaalisti kolme vuotta. Aikaisemmat opinnot ja työkokemus voivat lyhentää opiskeluaikaa. Opinnot koostuvat tutkinnon osista, joiden kesto ilmoitetaan opintopisteinä. Lukuvuosi on 60 osaamispistettä (osp) jakautuen kuuteen (6) jaksoon. Opiskelijan työviikko on tuntia, mikä sisältää kontaktija verkko-opetusta, työssäoppimista ja itsenäistä opiskelua. Opiskelija voi tehdä omia urasuunnitelmia tai harrastuksia tukevia valintoja toisista ammatillisten tutkintojen tutkinnon osista, lukioista tai muista vastaavia opintoja tarjoavista oppilaitoksista, esim. musiikki-, kansalais-, tai kansanopistoista, avoimesta korkeakoulusta tai ammattikorkeakoulusta. Opiskelija voi valita joko yksittäisiä kursseja tai tutkinnon osia. AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON TUTKINNON PERUSTEET, 180 OSP AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 135 osp (sisältää työssäoppimista vähintään 30 osp) pakolliset tutkinnon osat valinnaiset tutkinnon osat TUTKINNON OSA MUUSTA AMMATILLISESTA PERUSTUTKINNOSTA MUUT VALINNAISET TUTKINNON OSAT PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT YHTEISET TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA, YTO 35 osp pakolliset 19 osp valinnaiset 16 osp VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 osp TUTKINTOA YKSILÖLLISESTI LAAJENTAVAT TUTKINNON OSAT

5 5 1.2 AMMATILLISET OPINNOT Ammatillinen tutkinto sisältää 180 osp ammatillisia opintoja. Pakollisten opintojen määrä vaihtelee tutkintokohtaisesti. Jokaisessa tutkinnossa on pakollisia sekä valinnaisia tutkinnon osia. Ammatillisten opintojen muissa valinnaisissa tutkinnon osissa opiskelija voi halutessaan opiskella tutkinnon osan muusta ammatillisesta tutkinnosta, korkeintaan 15 osp ammattitaitoa täydentäviä opintoja tai lukio-opintoja. Ammatilliseen tutkintoon kuuluu työssäoppimista, jota työpaikkaohjaaja (ja opettaja) ohjaa alan työpaikalla. Oppilaitoksen työssäoppimisen ohjaava opettaja tekee työssäoppimissopimuksen työnantajan kanssa. Samassa yhteydessä sovitaan myös arvioinnin periaatteista. Kuten muutenkin opiskelussa myös työssäoppimisessa opiskelija arvioi omaa kehittymistään ja osaamistaan. Arviointiin osallistuu työpaikkaohjaajan lisäksi ohjaava opettaja. Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut ammatillisten opintojen tavoitteet ja työelämän edellyttämän ammattitaidon. Ammattiosaamisen näytöt järjestetään yleensä työssäoppimisjaksojen aikana. Niitä ei suoriteta yhteisistä tutkinnon osista, YTO. 1.3 YHTEISET TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Yhteiset tutkinnon osat, YTO, antavat opiskelijalle laajan ja yleissivistävän pohjan jatko-opintoihin sekä ammatillisten opintojen tueksi. Vieraat kielet, matematiikka, liikunta ja muut ammattitaitoa täydentävät opinnot tuovat opiskeluun vaihtelua ja syventävät ammatillisia opintoja. Jokaisessa ammatillisessa perustutkinnossa YTO-opintojen laajuus on 35 osp. Näistä on pakollisia 19 osp ja valinnaisia 16 osp. Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp Pakolliset Valinnaiset Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp 8 osp 3 osp Äidinkieli 5 osp 0-3 osp Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 osp 0-3 osp Vieraat kielet 2 osp 0-3 osp Matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp 6 osp 3 osp Matematiikka 3 osp 0-3 osp Fysiikka ja kemia 2 osp 0-3 osp Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 1 osp 0-3 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp 5 osp 3 osp Yhteiskuntataidot 1 osp 0-3 osp Työelämätaidot 1 osp 0-3 osp Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp 0-3 osp Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 osp 0-3 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen 0-3 osp 0-3 osp 0-3 osp 0-3 osp 0-3 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp

6 6 Jos maahanmuuttaja ei ole opiskellut ruotsia, hän suorittaa sen sijalla yhden osaamispisteen suomea toisena kielenä tai äidinkieltä suomea tai vierasta kieltä Jos opiskelijan äidinkieli on muu kuin suomi, hän opiskelee suomea toisena kielenä -tavoitteiden mukaisesti. Jos opettaja ja opiskelija yhdessä arvioivat opiskelijan suomen kielen taidon äidinkieli, suomi -tasoiseksi, osaaminen arvioidaan äidinkieli, suomi tasoisena OPISKELIJAN OHJAUS OPINTOPOLULLE Opiskelijalla on mahdollisuus valita yksilöllinen opintopolku ammatillisen koulutuksen aikana. Polulla toteutuu opiskelijan uraohjaus ja eteneminen henkilökohtaisella tavalla työelämään ja jatko-opintoihin. Savonlinnan seudun oppilaitosten yhteistyö parantaa opiskelijan mahdollisuuksia valita erilaisia opintoja eri oppilaitoksista. Opiskelija voi valita yksilöllisen opintopolkunsa ammatilliseen perustutkintoonsa: yhdistelemällä opintoja eri tutkinnoista osallistumalla taitajavalmennukseen opiskelemalla lukio-opintoja jopa ylioppilaaksi asti osallistumalla kilpaurheiluvalmennukseen osallistumalla kansainväliseen toimintaan opiskelemalla työvaltaisesti valmentautumalla yrittäjyyteen Yksilöllisen opintopolun tavoitteena on, että opiskelija suorittaa tutkinnon kokonaan eli kaikki tutkinnon osat opinnoissa on tärkeintä ammatillinen kasvu ja ammattitaito, jotta opiskelija saa hyvän ammattitaidon pohjan siirtyessään työelämään opinnoissa on tärkeää työelämälähtöisyys opiskelija on vastuussa omasta opintopolustaan ja sen toteutumisesta yhteisöllisyys toteutuu opintojen aikana, joten jokainen opiskelija tuntee kuuluvansa omaan perusryhmäänsä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma toteutuu opiskelija saa riittävästi uraohjausta opiskelija saa ohjausta ja tukea henkilökohtaisessa kasvussaan sekä arkielämän taidoissa ja tiedoissa Opiskelija voi täydentää Wimaan HOPSia, jonka ryhmänohjaaja hyväksyy. Wilma on ajasta ja paikasta riippumaton liittymä, jonka käyttöön tarvitsee www-yhteyden ja käyttäjätunnukset. Opiskelija saa Wilmatunnukset opintojen alussa ryhmänohjaajalta, joka hakee ne opintotoimistosta. Unohtuneen tunnuksen opiskelija voi uusia opintotoimistossa. Myös opiskelijan huoltaja saa Wilma-tunnuksen opintotoimistosta opintojen seuraamista ja yhteydenpitoa varten Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opintoviikot ovat muuttuneet osaamispisteiksi, osp, kaikilla opiskelijoilla koko maassa. Osaamispisteillä korostetaan uusien tutkinnon perusteiden osaamisperusteisuutta. Jatkavilla opiskelijoilla on opintorekisteriote muuttunut sisällöltään uusien määräysten mukaisiksi. Opiskelijalla on oikeus saada arvioiduksi ja tunnustetuksi opetussuunnitelman tavoitteita ja vaatimuksia keskeisiltä osin vastaavat aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnistamista on haettava ennen opintojakson alkua. Osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella voidaan korvata tutkinnon pakollisia, valinnaisia tai vapaasti valittavia opintoja. Nämä opinnot voivat olla kotimaisessa oppilaitoksessa suoritettuja opintoja, työkokemusta tai opintojen aikana ulkomailla suoritettuja opintoja ja työkokemusta. Periaatteena on, että tutkinnosta toiseen ja kou-

7 Lukio-opinnot lutusalalta toiselle tai lukiosta toisen asteen ammatilliseen koulutukseen siirryttäessä tunnistetaan ja tunnustetaan YTO-opinnot ja vapaasti valittavat opinnot. Muiden tunnistettavien ja tunnustettavien opintojen tulee olla tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään opetussuunnitelman mukaisia. Tarvittaessa oppilaitos toteaa opiskelijan osaamisen erilaisin näytöin. SAMIn opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja, jotka sisältyvät opiskelijan ammatillisen perustutkinnon opintoihin. Opiskelijan tavoitteena voi olla ylioppilastutkinnon, yksittäisten lukiokurssien tai lukion oppimäärän suorittaminen. Lukio-opintoja kannattaa sisällyttää tutkintoon, mikäli opiskelija aikoo jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Työelämän tehtävissä edellytetään usein kielitaitoa ja matemaattista osaamista, joita voi syventää lukiokursseilla. Opintokoordinaattori auttaa yhdistelmäopintojen suunnittelussa. Lisätietoa Infoilta A + L opiskelijoille ja kotiväelle klo 18 Pohjolankadun kampus, auditorio Aloittavien A + L opiskelijoiden iltapäivä ke , Pohjolankadun kampus, tietokeskus Opintokoordinaattori Kansainvälinen toiminta Tiina Vellonen Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa on monenlaista kansainvälistä toimintaa. Tämä antaa opiskelijalle valmiuksia toimia kansainvälistyvässä työelämässä, kehittää omatoimisuutta, kielitaitoa ja rohkeutta kohdata haasteita. Toiminta myös avartaa opiskelijoiden sekä henkilökunnan käsityksiä vieraista kulttuureista ja yhä monikulttuurisemmasta elin- ja työympäristöstä. Noin 60 opiskelijaa suorittaa vuosittain osan työssäoppimisestaan tai muista opinnoistaan ulkomailla. Jakson pituus vaihtelee viikosta kolmeen kuukauteen. Ulkomaan opiskelujaksosta voidaan opiskelijalle antaa kansainvälinen Europassi-todistus. Anomukset ulkomaan vaihtojaksoille tehdään vuosittain syyslukukauden alussa. Opiskelija- ja opettajavaihdon lisäksi oppilaitos osallistuu erilaisiin maakunnallisiin, kansallisiin sekä kansainvälistä yhteistyötä edistäviin kehittämisprojekteihin. Yhteistyömaat ovat pääasiassa Euroopasta. Lisätietoa kansainvälisestä toiminnasta antavat kansainvälisestä toiminnasta vastaava opettaja ja SAMIn KV- ja TVT-koordinaattori. KV- ja TVT-koordinaattori Anne-Mari Behm Maahanmuuttajataustaisten sekä ulkomaalaisten opiskelu Maahanmuuttajien kotouttamiskoulutusta järjestetään SAMIssa. Lisäksi maahanmuuttajat voivat hakea ammatilliseen peruskoulutukseen VALMAAN, jossa he voivat vahvistaa suomen kielen taitojaan, työelämätietouttaan sekä tutustua eri koulutusaloihin ammatinvalinnan vahvistamiseksi. Lisätietoa löytyy maahanmuuttajataustaisten sekä ulkomaalaisten opiskelijoiden koulutuksen järjestämisen suunnitelmasta.

8 8 1.5 ARVIOINTI SAMIssa arviointi jaetaan oppimisen arviointiin ja osaamisen arviointiin. Oppiminen arvioidaan opintorekisteriin suoritusmerkinnällä (S) ja palautetta oppimisen edistymisestä annetaan opiskelijalle suullisesti ja kirjallisesti koko opiskelun ajan. Ammatillinen osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti ammattiosaamisen näytöissä, jota voidaan täydentää muulla arvioinnilla. Osaamista arvioidaan asteikolla kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1). Opiskelija-arvioinnin tehtävänä on ensisijaisesti vahvistaa opiskelijan myönteistä minäkuvaa ja halua oppia, tukea opiskelijan oppimista sekä kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Opiskelija-arviointi tuottaa tietoa opiskelijan osaamisen tasosta ja antaa koko oppilaitokselle palautetta oman toiminnan tuloksellisuudesta ja opetustoimen vaikuttavuudesta. 1.6 JATKO-OPINTOKELPOISUUS 1.7 LUKUVUOSI Kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto oikeuttaa hakemaan jatko-opintoihin mihin tahansa ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Jatko-opintokelpoiseksi katsotaan myös henkilö, joka on suorittanut ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon. Lukuvuosi alkaa ja päättyy Oppilaitoksen työajat lukuvuonna ovat opinto-oppaan viimeisellä sivulla. Opetus oppilaitoksessa järjestetään kuudessa jaksossa: 1. jakso ma pe jakso ma pe jakso ma ti jakso ma pe jakso ma pe jakso ma ti Lukuvuodessa on 190 koulutyöpäivää ja 60 osaamispistettä. Työviikossa on minimissään 25 h opetusta. Se sisältää lähiopetuksen, verkko-opetuksen ja työssäoppimisen. Tämän lisäksi on opiskelijalla itsenäistä opiskelua Opintorekisteriote Tutkintotodistus Opintosuoritukset merkitään opintorekisteriin kahden viikon kuluessa opintosuoritusten päättymisestä. Opiskelija ja hänen huoltajansa voivat seurata opintojen edistymistä Wilmasta kohdasta Opinnot/Suoritukset. Tutkintotodistus on kaksiosainen: päättötodistus ja näyttötodistus. Päättötodistus sisältää arvioinnit kaikista opinnoista. Näyttötodistuksessa on arvioituina ammattiosaamisen näytöt ammatillisista opinnoista. Jotta opiskelija saa tutkintotodistuksensa sovittuna antopäivänä, on opiskelijan: 1) Varmistettava ryhmänohjaajalta: että kaikki vaadittavat opinnot on hyväksytysti suoritettu että kaikki tutkintoon vaadittavat suoritukset on hyväksytty ja rekisteröity viimeistään kaksi viikkoa ennen valmistumispäivää 2) VASTATTTAVA PÄÄTTÖKYSELYYN 3) pidettävä osoitetietonsa ajan tasalla ilmoittamalla siitä opintotoimistoon

9 9 4) maksettava laskunsa ja palautettava lainaamansa työkalut Opiskelija voi saada tutkintotodistuksen ja valmistua lukuvuoden aikana seuraavina päivinä: Opintosuoritukset oltava Primuksessa viimeistään Valmistumispäivä pe pe klo 9.00 pe pe klo 9.00 pe pe klo 9.00 pe pe klo 9.00 ti ti klo pe pe klo 9.00 pe pe klo 9.00 ti pe klo 9.00 pe pe klo 9.00 ti ti klo Valmistujaisjuhla järjestetään kuukausittain Pohjolankadun kampuksella ja/tai Humaniassa. Tilaisuudessa jaetaan valmistuville todistukset ja stipendit, pidetään puhe ja tarjotaan juhlakahvit. Toukokuussa on kevätjuhla, jossa jaetaan toukokuussa valmistuville todistukset ja stipendit. Tähän juhlaan ovat tervetulleita vieraina myös lukuvuoden aikana valmistuneet. 2 OPISKELU 2.1 OPISKELIJAN TUKI Opiskelijapalvelut tarjoavat ohjausta ja neuvontaa opiskelijoiden moniin kysymyksiin ja elämäntilanteisiin, jotta opiskelija pystyisi sitoutumaan opintoihinsa ja saamaan tutkinnon Opinto-ohjaus Opinto-ohjauksella tuetaan opiskelijan oppimista ja henkilökohtaista kasvua sekä kasvua oman alansa ammattilaiseksi. Opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan opintotavoitteiden saavuttamista, opintojen suorittamista määräajassa sekä sijoittumista työelämään tai jatko-opintoihin. Opinto-ohjaaja ohjaa opiskelijaa opintosuunnitelman teossa yhdessä ryhmänohjaajan kanssa. Opintojen alussa laaditaan opintosuunnitelma, jota tarkennetaan opintojen kuluessa. Tämä suunnitelma viitoittaa opiskelijan jatko-opintoja tai työelämään menoa. Opinto-ohjaaja selvittää opiskelijan kanssa myös opintoihin liittyviä ongelmia. Hän ohjaa tarvittaessa opiskelijaa saamaan asianmukaista apua muualta.

10 10 Opinto-ohjaajat Ulla Nokelainen Koordinoiva opinto-ohjaaja Pohjolankadun kampus tekniikan ja liikenteen ala (nuoret) luonnonvara- ja ympäristöala (nuoret) Silja Loikkanen Pohjolankadun kampus kulttuuriala (nuoret) yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (nuoret) Paviljonki matkailu-, ravitsemis- ja talousala (nuoret ja aikuiskoulutus) luonnonvara- ja ympäristöala, kalatalous (nuoret) Pirjo Nokelainen Pohjolankadun kampus luonnonvara- ja ympäristöala (aikuiskoulutus) kulttuuriala (aikuiskoulutus) luonnontieteiden ala (aikuiskoulutus) tekniikan ja liikenteen ala (aikuiskoulutus) yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (aikuiskoulutus) Timo Kemppainen Humania sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (nuoret ja aikuiskoulutus) Riitta Poikala Humania sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (aikuiskoulutus) Opintojen alussa laaditaan opintosuunnitelma, jota tarkennetaan opintojen kuluessa. Tämä suunnitelma viitoittaa opiskelijan jatko-opintoja ja/tai työelämään menoa. Opinto-ohjaaja selvittää opiskelijan kanssa myös opintoihin liittyviä ongelmia. Hän ohjaa tarvittaessa opiskelijaa saamaan asianmukaista apua muualta Koulukuraattori ja palveluohjaaja Opiskelija saa ohjausta, neuvontaa ja tukea koulukuraattorilta ja palveluohjaajalta, kun opiskelija etsii vaihtoehtoja ja ratkaisumalleja omaan henkilökohtaiseen elämäntilanteeseensa esim. opintojen rahoitus, taloudellinen tilanne, asuminen, koulumatkat sekä muut opintoihin liittyvät asiat ovat epäselviä ja vaikeita. Koulukuraattori ja palveluohjaaja tekevät yhteistyötä opiskelijan kodin, opetushenkilöstön ja oppilaitoksen ulkopuolisen verkoston kanssa. Tämä yhteistyö edistää opiskelijan suoriutumista opinnoistaan. Lisäksi koulukuraattori konsultoi tarvittaessa kaikilla kampuksilla mm. koulukiusaamisasioissa.

11 11 Koulukuraattori Katri Silvennoinen Opiskelijahuollon koordinoija Pohjolankadun kampus Tekniikan ja liikenteen ala: puu-, vene- ja rakennusala, talotekniikka, kiinteistö, sähkö- ja automaatiotekniikka sekä tieto- ja tietoliikennetekniikka Kulttuuriala Palveluohjaajat Sari Rantanen Pohjolankadun kampus Tekniikan ja liikenteen ala: kone- ja metalli, auto sekä logistiikka Luonnonvara- ja ympäristöala, metsä Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala SAMIn maahanmuuttajaopiskelijat Riitta Turtiainen Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Humania, Keskussairaalantie 4 Matkailu- ravitsemis- ja talousala, sekä luonnonvara- ja ympäristöalan kalatalous, Paviljonki, Rajalahdenkatu 4 VALMA

12 Tietoverkko, opiskelijoiden sähköposti ja Wilma Pohjolankadun kampuksella tietokeskus on SAMIn kaikkien opiskelijoiden käytettävissä omaehtoiseen opiskeluun koulupäivinä maanantaista torstaihin klo Tietokeskuksessa on kannettavat tietokoneet. Lisäksi käytössä on opiskelijatietokoneita eri puolella SAMIa vastaavaan tarkoitukseen. SAMIn tiloissa on käytettävissä langaton verkkoyhteys myös omille laitteille (SAMIedu- vierailija verkko) Jokainen opiskelija saa käyttäjätunnuksen tietokoneelle ja Moodle-oppimisympäristöön sekä Wilman tunnukset. Opiskelija saa Wilma-tunnukset ryhmänohjaajalta, joka hakee ne opintotoimistosta. Unohtuneen tunnuksen opiskelija voi uusia opintotoimistossa. Käyttäjätunnuksien ohella opiskelijoille tehdään myös sähköpostiosoitteet jotka ovat opiskelijoilla muotoa Kotikansiot korvataan Office365- palvelun Onedrive tallennustilalla. Lisäksi opiskelijoilla on opiskelunajaksi mahdollisuus ladata kotikoneille ja muille omille laitteille (max. viiteen laitteeseen sis. tabletit ja älypuhelimet) Microsoft Office 2013 ProPlus -paketti. Opiskelijan oma sähköposti löytyy osoitteesta outlook.com/samiedu365.fi Ryhmänohjaaja hankkii tietohallinnosta sähköpostiosoitteen ja tiedot Wilmatunnusta varten jokaiselle opiskelijalle. mene outlook.com/samiedu365.fi kirjoita sähköpostiosoitteesi salasana on sama kuin tietokoneelle kirjauduttaessa. käytä samiedu365.fi- sähköpostia kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa. Tietokeskuksessa opastajana toimii toimistosihteeri Päivi Timonen p. (015)

13 Opintotoimisto Opintosihteerit palvelevat opintotoimistoissa. Sieltä opiskelija saa opiskeluun liittyvää tietoa ja materiaalia, esim. opiskelutodistuksia, hakulomakkeita, anomuksia koulumatkatukea varten ym. Opintosihteerit Humania sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Anne Happonen Airi Taskinen (lähihoitajat) Paviljonki, matkailu-, ravitsemis- ja talousal luonnonvara- ja ympäristöala: kalatalous Mari Korhonen Pohjolankadun kampus kulttuuriala Satu Ukkonen Pohjolankadun kampus tekniikan ja liikenteen ala luonnonvara- ja ympäristöala: metsäala, luonto- ja ympäristöala Kristiina Wright Pohjolankatu, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, luonnontieteiden ala Info, Pohjolankatu 4 Riitta Ahonen Päivi Timonen (015) Info, Humania Heli Inkinen

14 Erityisopetus Erityisopetuksella tarkoitetaan opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä. Erityisopetus perustuu opiskelijalle laadittavaan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS). Ryhmänohjaaja huolehtii kokonaisvaltaisesti oman ryhmänsä erityistä tukea tarvitsevista opiskelijoista sekä heidän tarvitsemiensa tukitoimenpiteiden järjestämisestä yhteistyössä kollegiaalisen ryhmän, opiskelijapalveluhenkilöstön, ammatinopettajan, erityisopettajien ja erityisopetuksen koordinaattorin kanssa. Erityisopetuksen tavoitteena on, että opiskelija suorittaa erityisopetuksen antaman tuen avulla ammatillisen perustutkinnon valtakunnallisissa tutkinnon perusteissa ilmaistujen ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaisesti. Erityisopetus tukee opiskelijan vahvoja osaamisalueita niin, että hän saa ammattitaidon, jonka ansiosta hän pystyy työllistymään sekä kehittämään elämässä tarvittavia perustietoja ja -taitoja. Erityisopetuksesta vastaavat opettajat Erityisopetuksen koordinaattori Liisa Turtiainen YTO-erityisopettajat Sari Jaskio Taija Mustonen Johanna Venäläinen

15 Opiskeluterveydenhuolto Terveydenhoitaja ohjaa opiskelijaa terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvissä asioissa. Uusille opiskelijoille tehdään terveystarkastus ensimmäisen lukuvuoden aikana. Terveystarkastuksessa määritetään terveydentila, selvitetään opiskeluun ja työhön liittyvät terveydelliset tekijät, annetaan ohjausta ja neuvontaa. Myös huoltajat voivat ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan ja lääkäriin. Opiskeluterveydenhuollon SAMIssa järjestää Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä SOSTERI. Terveydenhoitajat Satu Jakonen Maanantaista perjantaihin Pohjolankadun kampuksella Vipunen ja Artemia Sinikka Tolvanen Maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina Pohjolankadun kampuksella LIKE ja Paviljonki Tiistaina ja torstaina Humanian kampuksella Koululääkäri Pohjolankadun kampuksella tiistaisin Humanian kampuksella torstaisin Koululääkärille ajanvaraus terveydenhoitajien kautta Opiskelijapappi ja nuorisodiakoni Savonlinnan ev. lut. seurakunta tekee yhteistyötä SAMIn kanssa. Sitä koordinoi opiskelijapappi. Hän on opiskelijoiden, henkilöstön ja opiskelijoiden kotiväen tukena kriisitilanteissa. Nuoriso-ohjaaja tai nuorisodiakoni on mukana SAMIn leiripäivillä ja pitää tarvittaessa oppitunteja. Leiripäivät 2015 ovat seuraavat: pAU (auto) pLO (logistiikka) pKM (metalli) pSÄ1/15pSÄ2 (sähkö) pPU, 15pVE, 15pKI (puu, vene, kiinteistö) pRA (rakennus) pTA (talotekniikka) pSO1 (lähihoitajat) pSO2 (lähihoitajat) pLI1 (merkonomit) pLI2 (merkonomit) pHO1 (hotelli-, ravintola ja cateringala) pHO2 (hotelli-, ravintola ja cateringala) pMA (matkailuala) pHI (parturi kampaaja) 8.9. VALMA

16 16 Leiripäivään osallistuvat opiskelijoiden lisäksi ryhmänohjaaja sekä tutorit Opiskelijapoliisi SAMIn opiskelijapoliisi opettaa laillisuuskasvatusta ensimmäisen vuoden opiskelijoille sekä osallistuu liikenne- ja päihteettömyyskasvatukseen. Hänet tavoittaa myös SOMEsta. 2.2 ASUMINEN JA VAPAA-AIKA Opiskelija voi hakea asuntolapaikkaa oppilaitoksen asuntolasta. Asuminen on maksutonta ja valvottua. Vapaa-ajanohjaaja järjestää ja kehittää yhdessä opiskelijoiden kanssa vapaa-ajantoimintoja ja harrastusmahdollisuuksia. Opiskelija voi hakea myös vuokra-asuntoa Savonlinnan opiskelija-asunnoilta eli SAO:lta tai vapailta markkinoilta. SAO Oy:n vuokra-asuntoja on monessa kohteessa eri puolilla kaupunkia. Maksullisiin asuntoihin voi saada opintotuen asumislisää. Lisätietoja saa asuntolanhoitajalta tai SAO:n toimistosta, Puistokatu 13, Savonlinna, puh. (015) tai Asuntolanhoitaja Kaisa Ruusuvuori Vapaa-ajanohjaaja Mika Räisänen RUOKAILUT JA KAHVILAT Ammatillisen perustutkinnon opiskelijalla on oikeus yhteen maksuttomaan ateriaan koulupäivänä. Luonnonvara- ja ympäristöalan perustutkintojen opiskelijat saavat myös maksuttoman aamupalan ja päivällisen. Opiskelijan on ilmoitettava itse erityisruokavaliostaan ruokalaan. Ruokailua varten opiskelijalla on oltava mukanaan henkilökortti esim. Kela-kortti tai ajokortti. Tällä tavoin tunnistetaan, että opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ruokailuun.

17 OPINTOJEN RAHOITUS Opiskelukustannukset Opintotuki Koulumatkatuki Ammatillisten perustutkintojen opiskelu on maksutonta. Oppikirjat, työvaatetus, -välineet sekä -materiaalit voivat maksaa alasta riippuen euroa koko tutkinnon aikana. Opiskelija voi saada Kelan opintotukea ammatilliseen perus- ja lisäkoulutukseen, jos hän opiskelee päätoimisesti. Tällöin opinnot etenevät vähintään 4,5 osaamispistettä kuukaudessa. Kela valvoo opintojen edistymistä ja voi tarvittaessa periä opintotukea takaisin. Opintotuki tarkoittaa opintorahaa, asumislisää ja opintolainan valtiontakausta. Opintorahan perusosa myönnetään 17 vuotta täyttäneille opiskelijoille. Alle 17-vuotiaat saavat lapsilisää. Alle 20-vuotiaan opintorahaan ja alle 18-vuotiaan asumislisään vaikuttavat vanhempien tulot. Uusi opiskelija voi täyttää opintotukihakemuksen heti oppilaitokseen hyväksymisen jälkeen. Hakemuksen voi täyttää myös sähköisesti Kelan sivuilla. Siihen liitetään kopio kouluun hyväksymisestä ja se tulee toimittaa oppilaitoksen loma-aikana Kelalle, muuna aikana opinto-ohjaajalle, koulukuraattorille tai palveluohjaajalle. Hakemuslomakkeita on saatavilla sekä koululta. Opintojaan jatkava opiskelija jättää opintotukihakemuksen palveluohjaajalle, koulukuraattorille tai opintoohjaajalle, joka tarkastaa hakemuksen ja tekee siihen oppilaitoksen merkinnät. Lisätietoja saa opinto-ohjaajalta, koulukuraattorilta tai palveluohjaajalta ja Kelan kotisivuilta Opiskelijalle. Kelan koulumatkatukeen ovat oikeutettuja päätoimisesti ammatillista perustutkintoa opiskelevat, myös näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa, sekä VALMAssa opiskelevat. Koulumatkatukea voi anoa, mikäli päivittäinen koulumatka yhteen suuntaan kotoa kouluun on yli 10 km ja koulumatkan kustannukset ovat vähintään 54 euroa/kk. Omavastuuosuus on 43 euroa/kk. Jos matka yhteen suuntaan on yli 100 km, ylimenevän osuuden opiskelija maksaa itse. Koulumatkatuki maksetaan kymmenen kertaa lukuvuoden aikana. Koulumatkatukea eivät saa palkallisessa työssäoppimisessa, mikäli palkka on yli 660 euroa/kk maksuttomassa asuntolassa asuvat opiskelijat opiskelijat, jotka saavat tukea matkoihinsa muun lain nojalla esim. vammaispalvelulaki, työttömyysetuus ylläpitokorvauksella Hakemukset jätetään oppilaitoksen opintotoimistoon opintosihteerille. Sieltä annetaan ostotodistus, jolla opiskelija voi ostaa matkalipun matkahuollosta. Lisätietoja koulumatkatuesta saa oppilaitoksen opintosihteereiltä tai Kelasta. Huom. Joskus kaupunkilippu on edullisin vaihtoehto. Sillä voi matkustaa paikallisbusseilla keltaisten pysäkkien alueella. Lippu on voimassa 30 vrk. Sillä on rajaton matkustusoikeus.

18 Aikuisopiskelijan koulutustuet Aikuisopiskelijan kannattaa selvittää opiskelun rahoitusvaihtoehdot ennen opintojen alkua. Aikuisopiskelija voi rahoittaa opintonsa opintotuella, koulutusrahalla tai aikuiskoulutustuella. Mahdollisia tukimuotoja ovat myös vuorottelukorvaus. Aikuisopiskelija voi opiskella myös työttömyysetuudella tuetussa omaehtoisessa koulutuksessa, mikä edellyttää työ- ja elinkeinotoimiston päätöstä. Katso tarkemmin aikuiskoulutusoppaasta Koulutustuet työssäoppimisen aikana Raha-asiat Matkat Asuminen Jos opiskelija saa palkkaa työssäoppimisjakson aikana, maksetun palkan suuruus voi vaikuttaa koulumatkatukeen. Voit arvioida oman vuositulorajaasi Kelan sivulla opiskelijan omien tulojen laskurilla tai tarkistaa asian suoraan Kelasta. Opiskelija voi saada Kelan koulumatkatukea työssäoppimisjaksolta, mikäli työssäoppiminen kestää vähintään 18 kalenteripäivää kuukaudessa. Katso lisää kohdasta Koulumatkatuki. Yli 660 euron kuukausitulot estävät koulumatkatuen saamisen. Opiskelija hoitaa itse asumisjärjestelynsä. Asuntolapaikkoja kannattaa aina kysellä. Kun asumispaikka muuttuu, on opiskelijan selvitettävä yhdessä Kelan kanssa asumistukiasiat. Vakuutukset Opiskelijoiden tapaturmavakuutus on vakuutusyhtiö Pohjolassa. Se on voimassa työssäoppimisen jaksoilla seuraavasti: jos opiskelija ei saa palkkaa, koulun tapaturmavakuutus on voimassa jos opiskelija saa palkkaa, hän on työsuhteessa ja työnantaja hoitaa vakuutukset. Koulun vakuutukset eivät tällöin ole voimassa Ruokailu Työssäoppimisen ohjaaja järjestää opiskelijan ruokailun tehdessään työssäoppimissopimusta työnantajan kanssa: Jos työnantaja tarjoaa opiskelijalle ilmaisen aterian, ruokailukorvausta ei makseta. Opiskelija voi ruokailla SAMIn ruokaloissa kuten muinakin koulupäivinä. Opiskelija ruokailee SAMIn sopimusruokaloissa, jolloin hän saa oppilaitoksesta työssäoppimispäiviä vastaavan määrän ruokalippuja. Ruokaillessa ruokalippu jätetään ruokailupaikkaan ja lippuun tulee merkitä päiväys ja allekirjoitus. Poikkeuksena ovat Liken opiskelijat, jotka nimellään kuittaavat ruokailunsa ruokalaan toimitettuun nimilistaan. Ruokailijat täytyy ilmoittaa ennakkoon *) tähdellä merkityissä ruokailupaikoissa, koska ruoka valmistetaan keskuskeittiössä ja toimitetaan ruokailupaikkaan. Ateria, joka ruokaillaan muualla kuin oppilaitoksessa, on oltava ruokapaikan edullisin vaihtoehto, esim. kevytlounas. Opettaja voi sopia ruokailun samalla hinnalla myös muussa ruokailupaikassa, elleivät em. tavat ole mahdollisia. Mikäli ruokailua ei voida kohtuudella ollenkaan järjestää, opiskelijalle maksetaan eväsrahaa 2,70 euroa/työpäivä kuukausittain tai työssäoppimisjakson päätyttyä.

19 19 Ruokailupaikat Savonlinnan kaupungin ruokalat: Hakan päiväkoti Kämmekänkatu 2, Savonlinna Milja Hara, puh Hernemäen vuorohoitokoti Pihlajavedenkuja 2, Savonlinna Arja Juuti, puh Juvolan ala-aste Juvolantie 2331, Savonlinna Laila Bruman, puh Kallislahden ala-aste Männynmäentie 4, Savonlinna Hanne Niskanen, puh Karpalokodin aluekeittiö Mertajärventie 14, Savonlinna Tiina Laamanen tai Pirkko Kervinen, puh Kellarpellon ala-aste Koulutie 63, Savonlinna Anja Suomalainen puh Kellarpellon päiväkoti *) Aapelintie 12, Savonlinna Ella Reponen tai Marjut Pirinen puh Keskikaupungin päiväkoti *) Sääminginkatu 6, Savonlinna Tuula Kutvonen, puh Lyseon lukion keittiö Kirkkokatu 1, Savonlinna Varpu Lahtela puh Mertalan koulu Simasalonkatu 2, Savonlinna Riitta Sallinen, puh Moinsalmen ala-aste Hakomäentie 21, Savonlinna Heli Tiihonen, puh Musiikkiopiston keittiö Puistokatu 3, Savonlinna Anitta Nissinen puh Nojanmaan ala-aste Kulmatie 3, Savonlinna Sari Autio, puh Nojanmaan päiväkoti *) Nojanmaanlahdentie 65, Savonlinna Irma Hämäläinen, puh Nätkin ala-aste Hirvastie 19, Savonlinna Kaija Heinonen puh Nätkin päiväkoti *) Telakkatie 2, Savonlinna Marjatta Silvennoinen tai Pirjo Leinonen, puh Pihlajaniemen ala-aste Ritalanmäentie 35, Savonlinna Pirjo Loikkanen, puh Pihlajaniemen päiväkoti *) Tuulastajantie 1, Savonlinna Päivi Utriainen, puh Talvisalon yläaste, Pihlajaveden koulu Muurarinkatu 4, Savonlinna Saila Löppönen puh Tuokkolan päiväkoti *) Pohjolankatu 19, Savonlinna Sirkka Tynkkynen puh Äkkiväärän henkilöstöravintola Olavinkatu 27, Savonlinna Anne Kröger, puh Miekkoniemen päiväkoti *) Vetehisenkatu 11, Savonlinna Anu Laapio, PUH Savonlinnan keskussairaalan ruokala, Keskussairaalantie 6, Savonlinna Ruokalassa voivat käydä aterioimassa opiskelijat, joilla on työssäoppimisjakso sairaalassa tai sairaalan läheisyydessä. Oppilaitoksesta saatava aterialippu oikeuttaa kevytateriaan. Savonlinnan pääterveysaseman ruokala, Pihlajavedentie 8, Savonlinna Ruokalassa voivat käydä aterioimassa vain ne opiskelijat, jotka suorittavat työssäoppimisen jaksoa joko pääterveysasemalla tai Pihlajan vanhainkodissa. Oppilaitoksesta saatava aterialippu oikeuttaa kevytateriaan.

20 20 Savonrannan palvelukeskus Lammintie, Savonranta Tarja Mononen, puh Kerimäen terveysasema Hälväntie 3, Kerimäki puh Puruveden palvelutalo Vanhainkodintie 8, Kerimäki Keittiö Puh Rantasalmen vanhusten palvelukeskus/mäntylä Lipposenpolku 2, Rantasalmi Ritva Wilkman puh Vanhusten palvelukeskus Kissankello/ Sulkava Terveystie 4, Sulkava puh. (015) Tanhuvaaran Urheiluopisto Moinsalmentie 1042, Savonlinna Teija Sairanen, Puh. (015) , Opiskelijakortit Sakki ry:n kortti Sakki ry:n kortilla saa alennukset VR:ltä, Matkahuollosta, museoista ja näyttelyistä. Korttiin tarvitaan passikuva. Kortin hinta on euroa riippuen opiskeluajasta. Katso tarkemmin kohta 2.7 Oppilaskunta- ja tutortoiminta. Matkahuollon ja VR:n yhteinen opiskelijakortti Opintotoimistosta saa opiskelijatodistuksen, jolla voi ostaa yhteisen Matkahuollon/VR:n opiskelijakortin. Sillä saa opiskelija-alennuksen ns. pitkistä linja-automatkoista sekä kaikista junamatkoista. Korttiin tarvitaan passikuva. Kortin hinta on 8 euroa. Katso tarkemmat tiedot lipun hankkimisesta osoitteesta 2.5 VAKUUTUKSET JA TYÖTURVALLISUUS SAMI on vakuuttanut opiskelijat koulupäivinä ja koulumatkoilla kotimaassa sattuvien tapaturmien varalta. Koulumatka on suorin reitti kodin ja koulun välillä. Järjestetty kerhotoiminta on vakuutettu, jos kerholla on koulutuspäällikön määräämä vetäjä. Teknisten laitteiden, koneiden, työvälineiden ja suojavaatetuksen turvallinen käyttö edellyttää annettujen ohjeiden noudattamista. Työskentely tapahtuu opettajan vastuulla ja hänen valvonnassaan. Opettaja antaa kaikki työturvallisuuteen liittyvät ohjeet ja opastaa niiden käytössä. Opiskelijan on noudatettava käyttöohjeita. Jos opiskelija huomaa jonkin koneen tai työmenetelmän käytössä työturvallisuusvaaran, vian tai puutteen, hänen on ilmoitettava siitä heti ohjaavalle opettajalle. Huom! Tapaturman aiheuttaneen koneen käyttö on kielletty, kunnes viranomaiset antavat luvan. Koneiden ja laitteiden käyttö päihteiden vaikutuksen alaisena on ehdottomasti kielletty. Toimenpiteet tapaturman sattuessa: Tarkasta loukkaantuneen vammojen laatu ja tee tilannearviointi Hae välittömästi ensiapua Soita keskukseen, joka hälyttää ambulanssin ja terveydenhoitajan Kerro selvästi, mitä on tapahtunut ja missä Älä koskaan päästä loukkaantunutta yksin terveydenhoitajan luo, terveyskeskukseen tai kotiin.

Opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO

Opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Opinto-opas 2014 2015 SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO 2 SISÄLTÖ HYVÄT SAMILAISET... 3 1 AMMATILLINEN KOULUTUS... 4 1.1 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON RAKENNE... 4 1.2 AMMATILLISET OPINNOT... 5 1.3 AMMATTITAITOA

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 3

SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. OPISKELU... 5 Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat... 5 Koulutus- ja opintoalat... 5 Ammatillisen perustutkinnon rakenne... 8 Opiskelun eteneminen... 9 Opiskelijan

Lisätiedot

Opiskelijan Opas 2015 2016

Opiskelijan Opas 2015 2016 Opiskelijan opas 2015 2016 SALPAUKSEN KOULUTUSTARJONTA Onnittelut opiskelupaikan johdosta! HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Nuoriso ja vapaa-aika KULTTUURIALA Kulta, hopea ja kaiverrus Musiikki Puuala Rakennusala

Lisätiedot

AMMATTIOPISTO OPISKELIJAN OPAS

AMMATTIOPISTO OPISKELIJAN OPAS AMMATTIOISTO OISKELIJAN OAS 2015 2016 kesä LUKUVUOSI 2015 2016 KEUDAN AMMATTIOISTOSSA 18.12.2015 syyslukukausi päättyy Syysloma 12. 16.10.2015 3. jakso alkaa 3.12.2015 Joululoma 19.12.2015 3.1.2016 4.1.2016

Lisätiedot

OPISKELIJAN KALENTERI 2009 2010 MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

OPISKELIJAN KALENTERI 2009 2010 MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN KALENTERI 200 20 MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AHLMANin ammattiopisto Nuorille luonnonvara- ja ympäristöala matkailu-, ravitsemis- ja talousala AHLMAN-instituutti Aikuisille

Lisätiedot

Toivomme, että opiskelun aloittaminen ja opiskeluyhteisömme jäseneksi liittyminen sujuvat tämän oppaan avulla helposti.

Toivomme, että opiskelun aloittaminen ja opiskeluyhteisömme jäseneksi liittyminen sujuvat tämän oppaan avulla helposti. OPISKELIJALLE Tervetuloa opiskelemaan Sataeduun. Edessäsi ovat mieleenpainuvat ja tulokselliset opiskeluvuodet. Toivomme, että opiskelun aloittaminen ja opiskeluyhteisömme jäseneksi liittyminen sujuvat

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon!

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Opiskelijan opas 2014 2015 1 Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Lämpimät onnittelut saavuttamastasi opiskelupaikasta. Henkilökunta toivottaa Sinulle menestystä opinnoissasi.

Lisätiedot

Omnian arvot ovat: Omnia on latinaa ja tarkoittaa kaikki. Omnia on takuu osaamisesta ja asenteesta.

Omnian arvot ovat: Omnia on latinaa ja tarkoittaa kaikki. Omnia on takuu osaamisesta ja asenteesta. OPISKELIJAN OPAS Omnian ammattiopisto 2011 2012 Omnia on latinaa ja tarkoittaa kaikki Omnian toimintaa on Kirkkonummella ja useissa toimipisteissä Espoossa Opiskelijoita koko Omniassa on noin 10 000 ja

Lisätiedot

Opiskelijan ja huoltajan opas. nuorten ammatillinen peruskoulutus 2014-2015

Opiskelijan ja huoltajan opas. nuorten ammatillinen peruskoulutus 2014-2015 Opiskelijan ja huoltajan opas nuorten ammatillinen peruskoulutus 2014-2015 Opiskelijan ja huoltajan opas nuorten ammatillinen peruskoulutus 2014-2015 Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Kannuksen toimipaikan

Lisätiedot

Mikä sinusta tulee. isona? Hakijan opas 2015

Mikä sinusta tulee. isona? Hakijan opas 2015 Mikä sinusta tulee isona? Hakijan opas 2015 Aikuinen, vilkaise tämä SISÄLTÖ HAKEMINEN SAMIIN... 4 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSIÄ... 6 YHTEISHAUN AIKATAULU 2015... 7 ETUUDET SAMISSA... 8 SAVONLINNAAN

Lisätiedot

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan!

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan! OPISKELIJAN OPAS Kevät 2015 2 Hyvä opiskelija, Tervetuloa Ammattiopisto Livian Sosiaali- ja terveysopistoon. Tähän opiskelijan oppaaseen on koottu tietoa, jota voit hyödyntää opintojen eri vaiheessa. Säilytä

Lisätiedot

Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013

Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013 Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013 Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013 Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen yksikön

Lisätiedot

hlman TULEVAISUUS TÄHTÄIMESSÄ OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE

hlman TULEVAISUUS TÄHTÄIMESSÄ OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja KOKKI AHLMANIN ammatti-

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2014 2015 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORILLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA

Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA 2 Arvoisa opiskelija Savon ammatti- ja aikuisopiston puolesta toivotan Sinut tervetulleeksi opiskelemaan oppilaitokseemme. Vaativana tehtävänäsi

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2014-2015

Opiskelijan opas 2014-2015 Opiskelijan opas 2014-2015 Tärkeät yhteystiedot Nimi Ryhmän tunnus Sähköpostiosoitteeni Nimi Puh. Ryhmänohjaaja Tiimivastaava Koulutuspäällikkö Koulutusjohtaja Rehtori Keskeiset opettajat: Opinto-ohjaaja

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Opiskelijan opas

Lahden diakonian instituutti. Opiskelijan opas Lahden diakonian instituutti Opiskelijan opas syksy 2010 - kevät 2011 Sisällysluettelo 3 Rehtorin tervehdys 4 Mitä, missä ja milloin 4 Yhteystiedot 4 Aukioloajat 4 Aikataulut 5 Luokkatilat 7 Atk ja internet

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Oulun yksikkö

Opiskelijan. opas. Oulun yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Oulun yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura Hyvän elämän puolesta OPISKELIJAN OPAS syksy 2014 - kevät 2015 Info lukujärjestyksistä Työjärjestykset ja luokkatilat ovat näkyvissä Wilmassa, internetosoitteessa https://dila.starsoft.fi Jokaisella opiskelijalla

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2014-2015. Presidentinkatu 3 Kuopio

Opiskelijan opas 2014-2015. Presidentinkatu 3 Kuopio Opiskelijan opas 2014-2015 Presidentinkatu 3 Kuopio OPISKELIJAN OPAS SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Presidentinkatu 3 2014-2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 1 KOULUTUS... 1 1.1 TYÖSSÄOPPIMINEN... 1 1.2 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Opiskelijan opas Nuorisoaste 2012 2013

Opiskelijan opas Nuorisoaste 2012 2013 Opiskelijan opas Nuorisoaste 2012 2013 7.8.2012 Opiskelijan nimi Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki P. (09) 838 6160 www.skyo.fi HYVÄ SKY-OPISTON OPISKELIJA! 4 1. SUOMEN

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Liperin yksikkö

Opiskelijan. opas. Liperin yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Liperin yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

Opiskelijan ja huoltajan opas

Opiskelijan ja huoltajan opas Opiskelijan ja huoltajan opas Opiskelijan ja huoltajan opas Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen yksikön eläintenhoidon koulutusohjelma sekä lukio (kennelala) Ammattitaito Ammattitaito koostuu monesta

Lisätiedot

Opiskelijan ja huoltajan opas. nuorten ammatillinen peruskoulutus 2011-2012

Opiskelijan ja huoltajan opas. nuorten ammatillinen peruskoulutus 2011-2012 Opiskelijan ja huoltajan opas nuorten ammatillinen peruskoulutus 2011-2012 Opiskelijan ja huoltajan opas nuorten ammatillinen peruskoulutus 2011-2012 Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen yksikön

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Helsingin yksikkö

Opiskelijan. opas. Helsingin yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Helsingin yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

Opiskelijan opas. lukuvuosi 2015 2016

Opiskelijan opas. lukuvuosi 2015 2016 Opiskelijan opas lukuvuosi 2015 2016 Sisältö 1. Tervetuloa opiskelemaan!... 5 2. Opiskelun aloitus... 6 Lukuvuoden työ- ja lomapäivät...6 Valmistumispäivät...6 Lukujärjestykset...6 Opintotoimisto ja hakutoimisto...7

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot