Virkaanastujaiset Professorsinstallation

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virkaanastujaiset Professorsinstallation"

Transkriptio

1 Virkaanastujaiset Professorsinstallation Helsingin yliopiston kanslerilla on kunnia kutsua Teidät kuulemaan yliopiston uusia professoreita ja juhlimaan kesän alkua yliopiston päärakennukseen Aleksanterinkatu 5 keskiviikkona klo Kanslern för Helsingfors universitet har äran inbjuda Er att lyssna på universitetets nya professorer och fira sommarens ankomst i universitetets huvudbyggnad vid Alexandersgatan 5 onsdagen den 24 maj 2006 kl

2 Ohjelma Program Virkaanastujaisluennot Installationsföreläsningar Ennen luentoa tiedekunnan dekaani / varadekaani esittelee virkaanastuvan professorin. Luentojen välissä on lyhyt tauko, jolloin kuulijat voivat vaihtaa saleja. Innan föreläsningen börjar presenteras installanden av fakultetens dekanus / prodekanus. Mellan föreläsningarna hålls en kort paus, varvid åhörarna kan byta sal. Pieni juhlasali (uusi puoli, 4. krs) Lilla festsalen (nya sidan, 4 vån) Puutarhatieteen professori Paula Elomaa: Molekyylibiologian työkalut puutarhakasvien tutkimuksessa / Dekaani Jukka Kola Suometsätieteen professori Harri Vasander: Suo, Suomi ja suometsätiede / Dekaani Jukka Kola Euroopan historian professori Laura Kolbe: Minun Eurooppani / Dekaani Aili Nenola Sali 5 (uusi puoli, 3. krs) Sal 5 (nya sidan, 3 vån) Svenspråkig professor i privaträtt Niklas Bruun: "Tyst kunskap" - en förbisedd rättskälla i privaträtten? / Dekanus Jukka Kekkonen Psykologian professori (kehitys-, persoonallisuus- ja kliininen psykologia) Katri Räikkönen- Talvitie: Psykologisen kehityksen sikiöaikainen ohjelmoituminen / Dekaani Jarkko Hautamäki Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen professori Jukka Rantala: Kasvatuksen historian asema Suomessa 2000-luvulla / Dekaani Jarkko Hautamäki Sali 6 (uusi puoli, 3. krs) Sal 6 (nya sidan, 3 vån) Eläinlääketieteellisen sisätautiopin professori Timo Soveri: Kannattaako märehtiminen? Märehtijöiden sairauksien erityispiirteitä / Dekaani Hannu Saloniemi Kasvien kehitysbiologian professori Yrjö Helariutta: Kasvien geenitutkimus ja geenitiedon soveltaminen / Dekaani Jari Niemelä Kaupunkiekosysteemitutkimuksen professori Heikki Setälä: Kaupunki - tekosysteemi vai ekosysteemi? / Dekaani Jari Niemelä Sali 12 (uusi puoli, 3. krs) Sal 12 (nya sidan, 3 vån) Suusairauksien solubiologian professori Timo Sorsa: Iensairauksien lääkehoidosta ja tuolinvierusdiagnostiikasta / Dekaani Matti Tikkanen Kliinisen patologian professori Markku Miettinen: Kliininen patologia tänään / Dekaani Matti Tikkanen Lääketieteellisen systeemibiologian professori Jussi Taipale: Systeemibiologia / Dekaani Matti Tikkanen

3 Ohjelma Program Runeberg-sali (uusi puoli, 2. krs) Runeberg-salen (nya sidan, 2 vån) Teollisuusfarmasian professori Anne Juppo: Kansainvälisen lääketeollisuuden haasteet / Dekaani Raimo Hiltunen Biofarmasian professori Arto Urtti: Biofarmasia auttaa viemään lääkkeet perille vaikutuskohteisiin / Dekaani Raimo Hiltunen stujaiset juhlasalissa kl allation i solennitetssalen kl. Virkaanastujaiset juhlasalissa klo Virkaanastujaiset juhlasalissa klo Installation i solennitetssalen kl Virkaanastujaiset juhlasalissa klo tallation i solennitetssalen kl Virkanastujaiset juhlasalissa klo Virkaanastujaiskulkue juhlasaliin (Kansleri, rehtorit, hallintojohtaja, dekaanit ja virkaanastuvat professorit) Procession in i solennitetssalen (Kansler, rektorerna, förvaltningsdirektören, dekanerna och installandi) Ylioppilaskunnan Soittajien kamariyhtye Sergei Prokofjev: "Gavotti" baletista Romeo ja Julia Kansleri Kari Raivion puhe Tal av kansler Kari Raivio Virkaanastujaisluento Installationsföreläsning Yliopistopedagogiikan professori Sari Lindblom-Ylänne: Yliopistopedagogiikka tutkimusintensiivisessä yliopistossa Kansleri luovuttaa nimittämiskirjat virkaanastuville Kanslern överlämnar utnämningsbreven till installandi Ylioppilaskunnan Soittajien kamariyhtye Pjotr Tshaikovski: Seitsemän osaa baletista Pähkinänsärkijä Juhlan jälkeen tarjoilua opettajien lehtisalissa Efter den festliga installationen serveras förfriskningar i lärarnas tidningssal

4 Tervetuloa virkaanastujaisiin Välkomna till installationen Valtion uusi palkkausjärjestelmä on innostanut yliopistoyhteisön rajuun suulliseen ja kirjalliseen purnaukseen. Palkan määräytymistä työn vaativuuden ja omien suoritusten perustella ei periaatteessa monikaan vastusta, mutta käytäntö onkin toinen juttu. Kuka arvioi ja pisteyttää nämä perusosiot, kuinka usein ja millä perusteilla? Professorikunta kantaa suuren vastuun yliopiston perustehtävien suorittamisesta. Siksi voi hyvin esittää kysymyksen, eikö kaikkien professorien työn vaativuustason tulisi olla sama? Tutkimuksen osalta tavoitteena on oltava korkea kansainvälinen taso. Ei kai voida hyväksyä sitä, että joidenkin kohdalla rima olisi jo lähtökohtaisesti matalammalla? Myös tutkimukseen perustuvan opetuksen tulee tavoitella huippulaatua, enkä usko monenkaan professorin haluavan myöntää, että hänen alaansa on helpompi opettaa kuin jotakin toista ja että viran vaativuustaso voisi tästä syystä olla alhaisempi. Käytännössä sekä opetuksen määrä että laatu tietenkin vaihtelevat suuresti, mutta tämähän on henkilökohtaisesta suorituksesta kiinni, ei viran vaativuustasosta. Uskon että uuden palkkausjärjestelmän alkukankeus saadaan hierottua kuntoon, jolloin päästään aikaisempaa joustavampaan ja palkitsevampaan käytäntöön. Vielä suurempi kankeus vaivaa kuitenkin professorin nimitysprosessia. Sehän on ainoa virka Suomessa, jonka täyttöä varten on oma laki ja asetus. Näiden sekä yliopistoissa omaksuttujen käytäntöjen takia koko prosessi on erittäin monipolvinen, hankala ja aikaaviepä. Jokaisen hakijan todellinen tai kuviteltu oikeusturva on kyllä moninkertaisesti varmistettu, mutta yliopiston ja akateemisen yhteisön intressi ei saa juuri mitään painoa. Laitoksen toimintaa ei voi kehittää, jos professuuri on pitkään sijaisen tai ei kenenkään vastuulla. Tänään virkaansa astuvat professorit ovat onnistuneesti luovineet läpi virantäytön karikkojen. Nopein heistä selvitti reitin kuudessa kuukaudessa, tosin kutsumenettelyn vauhdittamana, pisimmillään se kesti yli kaksi vuotta. Nyt heillä on mahdollisuus purjehtia kohti suurempia päämääriä ja paneutua rauhassa vastuulliseen tehtäväänsä. Toivotan yliopistolaiset ja yliopiston ystävät tervetulleiksi virkaanastujaisjuhlallisuuksiin ja sen jälkeen vastaanotolle opettajien lehtisaliin! Jag önskar universitetssamhället och universitetets vänner hjärtligt välkomna till installationsfestligheterna och efteråt till mottagningen i lärarnas tidningssal! Kansleri Kansler Kari Raivio

5 Sari Lindblom-Ylänne on syntynyt Helsingissä ja kirjoittanut ylioppilaaksi Tapiolan yhteiskoulusta vuonna Lindblom-Ylänne suoritti filosofian maisterin tutkinnon vuonna 1986 (psykologia), filosofian lisensiaatin tutkinnon 1998 (kognitiotiede) ja väitteli filosofian tohtoriksi lääketieteellisessä tiedekunnassa läääketieteen opiskelumenestykseen vaikuttavista tekijöistä vuonna Hänet nimitettiin kasvatuspsykologian dosentiksi vuonna Lindblom-Ylänne on toiminut Helsingin yliopistossa vuosina tutkijana ja suunnittelijana mm. lääketieteellisessä ja teologisessa tiedekunnassa, psykologian laitoksella ja opintojen kehittämisyksikössä. Vuosina hän toimi Innovations in Higher Education kongressin johtajana ja vuoden 2003 lopuun asti oikeustieteellisen tiedekunnan pedagogisena yliopistonlehtorina. Vuonna 2002 Lindblom-Ylänne oli lyhyen ajan vierailevana tutkijana Oxfordin yliopistossa. Vuoden 2004 alusta Lindblom-Ylänne on toiminut kasvatustieteen laitoksella Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikön johtajana ja määräaikaisena yliopistopedagogiikan professorina. Lindblom-Ylänteen tutkimuskohteina ovat yliopisto-oppiminen ja -opettaminen. Hän on tutkinut mm. yliopistopedagogisen asiantuntijuuden kehittymistä, oppimisympäristöjä, opiskeluorientaatioita, oppimisen arviointia ja valintakokokeita. Lindblom-Ylänne on osallistunut aktiivisesti opetuksen kehittämiseen yliopistossa. Hänelle myönnettiin vuonna 2004 Eino Kaila -palkinto ansiokkaasta toiminnasta yliopisto-opettajana Helsingin yliopiston kansleri nimitti kutsusta dosentti, filosofian tohtori Sari Anne Lindblom-Ylänteen yliopistopedagogiikan professorin määräajaksi täytettävään virkaan ajaksi Timo Sorsa on syntynyt Helsingissä ja tullut ylioppilaaksi Helsingin Normaalilyseon klassilliselta linjalta Hän suoritti hammaslääketieteen lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot 1985 ja 1989 Helsingin yliopistossa sekä parodontologian erikoishammaslääkärin tutkinnon 1997 Helsingin yliopistossa. Sorsa nimitettiin kokeellisen parodontologian dosentiksi Helsingin yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan 1991, suubiologian dosentiksi Turun yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan 1992 ja parodontologian dosentiksi Oulun yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan Sorsa on toiminut Helsingin yliopiston lääketieteellisen kemian laitoksella assistenttina sekä assistenttina että yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitoksella ja lisäksi Suomen Akatemian nuorempana tutkijana , Vuosina ja Sorsa hoiti parodontologian ja suubiologian professorin virkaa Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Vuodesta 2003 lähtien Sorsa on hoitanut Helsingin yliopiston suusairauksien solubiologian professorin virkaa ja toiminut ylihammaslääkärinä HUS:n suu- ja leukasairauksien klinikalla. Vuodesta 1996 lähtien hän on ollut myös ylimääräisenä professorina New Yorkin osavaltion yliopistossa Stony Brookissa. Sorsa on julkaissut n. 300 tieteellistä artikkelia ja hänellä on lukuisia patentteja suu-, tulehdus- ja syöpäsairauksiin liittyvästä proteolyysin säätelystä sekä lääkkeiden ja diagnostiikan kehittämisestä. Hän on ohjannut 20 väitöskirjaa. Helsingin yliopiston kansleri nimitti kutsusta dosentti, hammaslääketieteen tohtori Timo Sorsan suusairauksien solubiologian professorin määräajaksi täytettävään virkaan ajaksi

6 Timo Soveri on syntynyt Helsingissä ja kirjoittanut ylioppilaaksi Helsingin Suomalaisesta Yhteiskoulusta Hän valmistui eläinlääketieteen lisensiaatiksi 1979 ja väitteli eläinlääketieteen tohtoriksi 1995 Eläinlääketieteellisestä korkeakoulusta. Hänet nimitettiin Helsingin yliopiston villieläinlääketieteen dosentiksi Valmistuttuaan Soveri toimi assistentin ja yliassistentin viroissa sisätautiopin ja anatomian laitoksilla Eläinlääketieteellisessä korkeakoulussa vuoteen 1993, jolloin hänet nimitettiin Korkeasaaren eläintarhan eläinlääkäriksi. Vuodesta 1997 lähtien hän on hoitanut määräaikaisena eläinlääketieteellisen fysiologian ja eläinlääketieteellisen sisätautiopin professuureja Helsingin yliopistossa. Soverin tutkimusaiheena on ollut erilaisten ympäristötekijöiden (mm. talven, infektioiden, ruokinnan ja pitomuotojen) ja vuosi- ja vuorokausirytmien vaikutus pääasiassa märehtijöiden fysiologiaan ja hyvinvointiin. Nykyisen tutkimuksen pääpaino on nautojen ja porojen tulehdussairauksissa, erityisesti hengitystietulehduksissa ja akuutin faasin reaktiossa. Helsingin yliopiston kansleri nimitti dosentti, eläinlääketieteen tohtori Timo Tapani Soverin eläinlääketieteellisen sisätautiopin professorin virkaan lukien. Laura Kolbe on syntynyt Bogotassa Kolumbiassa ja tullut ylioppilaaksi 1977 Helsingin II Normaalikoulusta. Hän valmistui Helsingin yliopistossa filosofian maisteriksi 1982 ja filosofian tohtoriksi 1989 ja nimitettiin historian dosentiksi Kolbe on hoitanut v Helsingin yliopistossa historian yliopistonlehtorin ja professorin virkoja. Hän on toiminut vierailevana tutkijana ja opettajana monissa koti- ja ulkomaisissa korkeakouluissa. Työkokemusta on kertynyt Mannerheim-museon intendenttinä , SITRA:n tutkijana ja Tasavallan presidentin kanslian avustajana Kolbe on toiminut useissa luottamustehtävissä ylioppilas- ja kansalaisjärjestöissä sekä tieteellisissä yhdistyksissä ja seuroissa. Hän kuului Suomen Kaupunkitutkimuksen Seuran (1999) perustajajäseniin. Suomen Tiedeseuran jäseneksi hänet valittiin Kolbe aloitti tutkijanuransa 1983 Kulosaaren kotiseutusäätiön rahaston tutkijana. Väitöskirja käsitteli Helsingin suburbanisaatiota ja esikaupunkisuunnittelun pääpiirteitä Kulosaaren kehityksen valossa tarkasteltuna. Seuraava suuri tutkimushanke keskittyi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan sotien jälkeiseen historiaan. Lähtökohtana oli ylioppilasnuorison poliittisen, sosiaalisen ja kulttuurisen aseman ja omakuvan sekä samalla suomalaisen yhteiskunnan aatteellisen muutoksen erittely. Kolmas keskeinen tutkimushanke on liittynyt Helsingin historiaan, erityisesti paikallisen poliittisen päätöksenteon historian tutkimiseen. Kolben tutkimus on kohdistunut viime aikoina eurooppalaisten pääkaupunkien vertailevaan tutkimukseen. Kaupunkihistorian ohella hänen erikoisalojaan ovat myös suomalainen ja eurooppalainen yliopisto- ja kulttuurihistoria. Helsingin yliopiston kansleri nimitti dosentti, filosofian tohtori Laura Kristina Kolben Euroopan historian professorin virkaan lukien.

7 Anne Juppo on syntynyt Töysässä ja tullut ylioppilaaksi Alavuden lukiosta Hän valmistui proviisoriksi 1991 ja väitteli farmasian tohtoriksi 1995 Helsingin yliopistosta. Hänet nimitettiin Helsingin yliopiston farmaseuttisen teknologian dosentiksi Hän toimi assistenttina Helsingin yliopistossa. Lääketehdas Orionissa hän on ollut tutkijana ja erikoistutkijana Kansainvälisen lääketeollisuuskokemuksensa hän on saanut toimimalla vuosina tutkijana ja projektijohtajana Astra Hässle AB:n palveluksessa sekä vuosina päätutkijana ja ryhmäpäällikkönä AstraZenecan tuotekehitysorganisaatiossa Mölndalissa Ruotsissa. Päätyönsä ohella Juppo on julkaissut lukuisia vertaisarvioituja kansainvälisiä julkaisuja sekä patentteja ja ohjannut väitöskirjatöitä. Vuosina hän toimi myös Helsingin yliopistossa farmaseuttisen tuotekehityksen osa-aikaisena adjunct-professorina. Tutkijanuransa alussa Juppo perehtyi lääkemuotojen ja niiden raaka-aineiden fysikaaliseen farmasiaan, fysikaalisiin analyysimenetelmiin ja niistä saatujen parametrien käytännön merkitykseen lääkkeiden tuotekehityksessä ja tuotannossa. Hänen erikoisosaamisaluettaan ovat kiinteät lääkemuodot ja niiden tuotekehitys. Jupon tämänhetkinen tutkimus keskittyy vaikeiden, kuten amorfisten, lääkeaineiden formulointi- ja prosessitutkimukseen sekä lääketeollisuuden tarpeita palvelevaan teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutuksen puitteissa tapahtuvaan perustutkimukseen. Helsingin yliopiston kansleri nimitti dosentti, farmasian tohtori Anne Mari Jupon teollisuusfarmasian professorin virkaan lukien. Niklas Bruun är född i Helsingfors Han blev student 1969, avlade juris kandidatexamen 1972, juris licentiatexamen 1974 och disputerade 1979 vid Helsingfors universitet för juris doktorsgraden. Han utnämndes till docent i arbetsrätt vid Helsingfors universitet Under åren har han varit professor i handelsrätt vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors. Åren var Bruun gästprofessor i EU arbetsrätt vid Arbetslivsinstitutet i Stockholm. Bruun har varit direktör (deltid) för IPR University Center sedan institutet grundades år Han är ledamot av Finska vetenskapssocieteten och hedersdoktor vid Stockholms universitet (juridik, 2000). Han utnämndes till Årets forskare vid Svenska handelshögskolan år 2003 och till Årets professor 2005 av Professorsförbundet Bruuns omfattande och mångsidiga forskningsproduktion är primärt inriktad på arbetsrätt, immaterialrätt och EU-rätt. Han har handlett mer än 10 doktorander och verkat som fakultetsopponent i fem länder vid fler än 20 doktorsdisputationer. Bruun har verkat som chefredaktör för tidskriften Oikeus och är för närvarande huvudredaktör för Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. Han är ordförande för redaktionsrådet för Nordiskt Immateriellt Rättsskydd och medlem av redaktionskommittén för flera europeiska vetenskapliga tidskrifter. Bruun är ofta anlitad som sakkunnig av universitet och myndigheter i Norden samt av EU:s organ. I Finland är han ordförande för Upphovsrättsrådet 1997-, Jämställdhetsnämnden och Centralhandelskammarens nämnd för god affärssed Bruun verkar som medlem i ILO:s Föreningsfrihetskommitté och ingick år 2004 i en av ILO utnämnd High Level Mission of Inquiry för att utreda brott mot föreningsrättskränkningar i Belarus (Vitryssland). Kanslern vid Helsingfors universitet utnämnde professor, juris doktor Niklas Bruun till den svenskspråkiga professuren i privaträtt från

8 Arto. Urtti on syntynyt Jyväskylän maalaiskunnassa ja kirjoittanut ylioppilaaksi Jyväskylän lyseosta Hän valmistui proviisoriksi 1981 ja väitteli farmasian tohtoriksi 1986 Kuopion yliopistosta. Hän toimi Kuopion yliopistossa farmasian teknologian yliassistenttina ja apulaisprofessorina ja vuodesta 1996 biofarmasian professorina. Helsingin yliopistossa hän on toiminut Drug Discovery and Development Technology Centerin johtajana vuoden 2005 elokuusta lähtien. Ulkomaista tutkimuskokemusta Urtilla on Yhdysvalloista: tutkijatohtori Kansasin yliopistossa (Department of Pharmaceutical Chemistry) , vieraileva professori Wisconsinin yliopistossa 1990 sekä vieraileva apulaisprofessori ( ) ja professori (2000) Kalifornian yliopistossa (University of California San Francisco, Department of Bio-Pharmaceutical Sciences). Hän on European Journal of Pharmaceutical Sciences -julkaisusarjan päätoimittaja ja toimitusneuvoston jäsen viidessä muussa farmasian ja lääketieteen kansainvälisessä julkaisusarjassa. Urtti on saanut Americal Association of Pharmaceutical Sciences (AAPS) Fellow -tunnustuspalkinnon ja Albert Wuokko -palkinnon. Hän on Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunnan jäsen.tutkimustoiminnan pääaiheet ovat silmälääkkeiden formulointi, farmakokinetiikan tietokone- ja solumallit ja geenilääkkeiden kohdennus soluihin. Helsingin yliopiston kansleri nimitti kutsusta professori, farmasian tohtori Arto Olavi Urtin biofarmasian professorin virkaan lukien. Katri. Räikkönen-Talvitie on syntynyt Espoossa ja kirjoittanut ylioppilaaksi Haukilahden lukiosta Hän valmistui psykologian maisteriksi 1988 ja psykologian tohtoriksi Hänet nimitettiin Helsingin yliopiston soveltavan psykologian dosentiksi vuonna Räikkönen-Talvitie on toiminut vuosina Suomen Akatemian ja Helsingin yliopiston rahoittamana tutkijana, vuosina lehtorina ja yliopiston lehtorina ja vuodesta 2000 lähtien terveyspsykologian sekä kehitys-, persoonallisuus- ja kliinisen psykologian määräaikaisissa professuureissa. Hän on ollut vuosina vierailevana tutkijana Yhdysvalloissa (University of Pittsburgh) sekä vuosina Unkarissa (Unkarin tiedeakatemia). Räikkönen-Talvitie on toiminut useissa tieteellisissä asiantuntijatehtävissä. Räikkönen-Talvitie aloitti tutkijanuransa sydän- ja verisuonitautien psykologisten riskitekijöiden parissa. Tämän jälkeen tutkimus on kasvanut koskemaan terveys-, persoonallisuus-, kehitys- ja kliinisen psykologian ilmiöitä laaja-alaisesti. Räikkönen-Talvitien johtama kehityspsykologian tutkimusryhmä on kansainvälisesti verkostoitunut, monitieteinen tutkijayhteisö. Tärkeitä tutkimusalueita ovat mm. sikiöaikaisen ympäristön kehitykselliset merkitykset, psykologista kehitystä suojaavat ja uhkaavat tekijät sekä käyttäytymisen biologinen perusta. Käynnissä olevia tutkimushankkeita rahoittavat Suomen Akatemia, Helsingin yliopisto sekä kansalliset ja kansainväliset säätiöt. Räikkönen-Talvitie on ohjannut useita väitöskirjoja ja hänellä on yli 80 vertaisarvion läpikäynyttä tieteellistä alkuperäisjulkaisua. Helsingin yliopiston kansleri nimitti dosentti, psykologian tohtori Katri Räikkönen-Talvitien psykologian professoriksi (kehitys-, persoonallisuus- ja kliininen psykologia) lukien.

9 Yrjö Helariutta on syntynyt Helsingissä ja tullut ylioppilaaksi Länsi-Porin lukiosta. Hän opiskeli Helsingin yliopistossa biologiaa, valmistui filosofian maisteriksi 1990 ja väitteli filosofian tohtoriksi perinnöllisyystieteestä Vuonna 2000 hänet nimitettiin kasvigenetiikan dosentiksi Helsingin yliopistoon. Vuosina Helariutta toimi tutkijana Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutissa ja vierailevana tutkijana New Yorkin yliopistossa ja New Yorkin kasvitieteellisessä puutarhassa hän työskenteli ryhmänjohtajana Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutissa, Suomen Akatemian akatemiatutkijana sekä 2004 ja 2005 Turun yliopiston kasvitieteen professorina. Vuodesta 2003 hän on ollut myös Umeå Plant Science Centerin liitännäisjäsen. Helariutta on tutkinut, miten geenit säätelevät kasvien kehitystä ja sen diversiteettiä. Hänen oman tutkimusryhmänsä pääkohde on puun kasvun ja erilaistumisen molekulaarinen säätely. Tätä silmällä pitäen ryhmä on keskittynyt tutkimaan lituruohon (Arabidopsis thaliana) juuren johtosolukon kehitystä ja osoittanut, että lituruohon geeneistä saatava tieto on sovellettavissa metsäpuiden tutkimukseen. Helsingin yliopiston kansleri nimitti professori, filosofian tohtori Yrjö Eero Helariutan kasvien kehitysbiologian professoriksi lukien. Markku Miettinen on syntynyt Helsingissä ja kirjoittanut ylioppilaaksi Helsingin Normaalilyseosta vuonna Miettinen suoritti lääketieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna 1977, ja väitteli lääketieteen tohtoriksi epiteloidisoluisista imusolmukemuutoksista vuonna 1983 lääketieteellisessä tiedekunnassa, jonka patologian dosentiksi hänet nimitettiin samana vuonna. Patologian erikoislääkärin oikeudet hänelle myönnettiin vuonna Miettinen on toiminut Helsingin yliopistossa vuosina patologian laitoksella laboraattorina, assistenttina, apulaisopettajana ja dosenttina. Hän toimi Thomas Jefferson Universityn Jefferson Medical Collegen Department of Pathology and Cell Biologyn eri asteisena professorina ja Thomas Jefferson University Hospitalin sairaalapatologina vuosina Philadelphiassa, ja vuodesta 1996 Armed Forces Institute of Pathologyn Chairman of Soft Tissue Pathology toimessa Washingtonissa. Miettisen tutkimuskohteena on kasvaindiagnostiikan kehittäminen, ja viime aikoina erityisesti maha- ja suolistokanavan stroomatuumoreitten (GIST) molekyylipatologia ja prognoosin arviointi. Miettisen ryhmä on kuvannut useita uusia pehmytkuodskasvaintyyppejä ja selventänyt niiden diagnostisia kriteerejä immunohistokemian ja molekyyligenetiikan keinoin. Helsingin yliopiston kansleri nimitti kutsusta dosentti, lääketieteen ja kirurgian tohtori Markku Miettisen kliinisen patologian professorin osa-aikaiseen (35 %), määräajaksi täytettävään virkaan ajaksi

10 Jussi Taipale on syntynyt Helsingissä v. 1968, valmistunut filosofian maisteriksi v ja väitellyt tohtoriksi v Helsingin yliopistossa professori Jorma-Keski-Ojan tutkimusryhmästä, jonka jälkeen hän työskenteli tutkijana akatemiaprofessori Kari Alitalon ryhmässä. Vuosina Taipale oli vierailevana tutkijana Yhdysvalloissa Johns Hopkins -yliopistossa, jonka jälkeen hän toimi akatemiatutkijana Helsingin yliopistossa. Taipaleen tutkimustyö kohdistui uran alkuvaiheessa kudos- ja verisuonikasvutekijöihin, ja myöhemmin hänen tutkimuskohteenaan on ollut erityisesti solujen ja elinten kasvuun sekä syövän syntyyn liittyvä solujen välinen viestintä. Tällä hetkellä tunnetaan jo yli 300 syöpään liittyvää geeniä. Mekanismia, jolla nämä geenit vaikuttavat syövälle tyypillisiin solujen toiminnan muutoksiin, ei kuitenkaan useimmissa tapauksissa tunneta. Systeemibiologia on uusi tutkimusala, jonka menetelmin voidaan mallintaa useiden geenien vaikutusta samaan ilmiöön. Jussi Taipale toimii tutkimusryhmän johtajana sekä Helsingin yliopiston molekyyli- ja syöpäbiologian tutkimusohjelmassa että Kansanterveyslaitoksen molekyylilääketieteen osastolla. Hänen tutkimusryhmänsä on osa Suomen Akatemian genomitiedon hyödyntämisen huippuyksikköä ( ). Taipale toimii myös Biomedicum Helsinkiin perustetun geenien ja lääkeainemolekyylien tehoseulontayksikön (High Troughput Center) johtajana. Helsingin yliopiston kansleri nimitti kutsusta dosentti, filosofian tohtori Jussi Taipaleen lääketieteellisen systeemibiologian professorin osa-aikaiseen (30 %), määräajaksi täytettävään virkaan ajaksi Jukka Rantala on syntynyt Jyväskylässä ja tullut ylioppilaaksi Mäkelänrinteen lukiosta Hän opiskeli Helsingin yliopistossa kasvatustiedettä ja historiaa, valmistui kasvatustieteen maisteriksi 1989, lisensiaatiksi 1994 ja väitteli filosofian tohtoriksi Suomen ja Skandinavian historiasta Vuonna 1998 hänet nimitettiin kasvatustieteen, erityisesti kasvatuksen historian dosentiksi Helsingin yliopistoon. Rantala on työskennellyt historiallis-yhteiskunnallisten aineiden didaktiikan lehtorina ja yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella (nyk. soveltavan kasvatustieteen laitos) vuosina ja Vuosina hän toimi Suomen Akatemian tutkijana. Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen professuuria Rantala on hoitanut soveltavan kasvatustieteen laitoksella vuodesta Rantalan tutkimuskohteina ovat olleet kasvatuksen historia sekä historian opetukseen ja oppimiseen liittyvät kysymykset. Erityisesti hän on tutkinut opettajuuden historiallista rakentumista sekä opettajien merkitystä kansalaisyhteiskunnan synnyssä ja kehityksessä. Hän on julkaissut aihepiiristä useita monografioita ja artikkeleita. Tieteellisen toiminnan lisäksi Rantala on julkaissut tutkimusalaltaan yleistajuisia artikkeleita ja oppikirjoja. Helsingin yliopiston kansleri nimitti dosentti, filosofian tohtori Jukka Tapani Rantalan historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen professorin virkaan lukien

11 Heikki Setälä on syntynyt. Helsingissä ja kirjoittanut ylioppilaaksi Pohjois-Tapiolan lukiosta vuonna Setälä suoritti filosofian maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa vuonna 1986 (ekologia- ja ympäristönhoito), filosofian lisensiaatin tutkinnon 1989 (JY) ja väitteli filosofian tohtoriksi Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa Hänet nimitettiin ekologian ja ympäristönhoidon dosentiksi (JY) vuonna Setälä toimi tutkijana Jyväskylän yliopistossa vuosina , minkä jälkeen hän vietti kaksi vuotta vierailevana tutkijana Kanadassa (Pacific Forestry Centre, British Columbia). Vuosina hän toimi sekä Suomen Akatemian nuorempana että vanhempana tutkijana ja Evoluutioekologian tutkijakoulun koordinaattorina. Vuonna 2001 Setälä siirtyi Helsingin yliopistoon Ympäristöekologian laitoksen yliopistonlehtoriksi ja vuoden 2004 loppupuolelta hän on toiminut määräaikaisena kaupunkiekosysteemitutkimuksen professorina. Setälän tutkimuskohteina ovat eri ekosysteemien maaperän hajottajayhteisöt ja niiden toiminta. Hän on tutkinut muun muassa hajottajaravintoverkkojen biologisen monimuotoisuuden ja perustuotannon välistä yhteyttä, metsänkäsittelytoimien ja ympäristön pirstoutumisen vaikutuksia hajottajaeliöstön rakenteeseen, sekä maanpäällisten ja alaisten ravintoverkkojen välisiä vuorovaikutussuhteita. Setälällä on useita kansainvälisiä ja kansallisia luottamustehtäviä tieteen parissa. Helsingin yliopiston kansleri nimitti dosentti, filosofian tohtori Heikki Martti Setälän kaupunkiekosysteemitutkimuksen professorin määräajaksi täytettävään virkaan ajaksi Harri Vasander on syntynyt Vantaalla ja tullut ylioppilaaksi Vantaan yhteiskoulusta Hän suoritti filosofian kandidaatin tutkinnon 1981, lisensiaatin tutkinnon 1982 ja tohtorin tutkinnon 1990 kasviekologiassa Helsingin yliopistossa. Vasander nimitettiin suoekologian dosentiksi Helsingin yliopistoon Hän on toiminut useissa eri viroissa Helsingin yliopiston suometsätieteen ja metsäekologian laitoksilla vuosina : assistentti, yliassistentti, yliopistonlehtori, ma. professori. Vasander on osallistunut tutkimuksen tekoon tai arviointiin arktisilta alueilta päiväntasaajan trooppisiin suosademetsiin. Pääosa hänen tuotannostaan käsittelee kuitenkin boreaalisia suoekosysteemejä. Vasanderilla on lukuisia tieteellisiä asiantuntija- ja luottamustehtäviä sekä Suomessa että ulkomailla. Vasanderin tutkimuskohteina ovat olleet ja ovat suoekosysteemien perustuotanto ja siihen vaikuttavat tekijät, soiden muutos ojituksen ym. ihmistoiminnan jälkeen sekä soiden ennallistaminen. Soiden toiminnan muutokset muuttuvassa ilmastossa ovat viime aikoina tulleet tärkeäksi osaksi hänen tutkimustoimintaansa. Runsaan tieteellisen tuotannon lisäksi hän on kirjoittanut tai toimittanut lukuisia oppikirjoja ja yleistajuisia teoksia. Helsingin yliopiston kansleri nimitti dosentti, filosofian tohtori Harri Tapani Vasanderin suometsätieteen professorin virkaan lukien.

12 Paula Elomaa on syntynyt Pielisjärvellä ja kirjoittanut ylioppilaaksi Nurmeksen lukiosta Hän opiskeli Oulun yliopistossa perinnöllisyystieteen ja biotieteellisen fysiologian pääaineessa, valmistui 1990 filosofian maisteriksi ja 1993 filosofian lisensiaatiksi. Hän suoritti filosofian tohtorin tutkinnon 1996 Helsingin yliopistossa perinnöllisyystieteen alalta. Vuosina hän toimi Kemira Agro Oy:n Espoon tutkimuskeskuksessa tutkimusavustajan ja tutkijan toimissa. Vuosina Elomaa toimi tutkijana Helsingin yliopiston biotekniikan instituutissa, vuosina Suomen Akatemian tutkijatohtorina. Vuonna 2002 hänestä tuli kasvigenetiikan dosentti Helsingin yliopiston biotieteelliseen tiedekuntaan ja samana vuonna hän aloitti maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa puutarhatieteen yliopistonlehtorin virassa. Hän on hoitanut puutarhatieteen professorin virkaa alkaen. Elomaan mielenkiinnon kohteena on kasvimolekyylibiologia ja biotekniikka. Hänen tutkimuksensa kohteena on Gerbera hybridan kukinnon ja kukankehityksen sekä antosyaanipigmentaation geneettisen säätelyn selvittäminen. Hänen väitöskirjatyönsä keskeisenä tuloksena oli agrobakteerivälitteisen geeninsiirtomenetelmän kehittäminen gerberalle ja sen soveltaminen flavonoidireitin geenien toiminnan muokkaamisessa. Meneillään olevassa tutkimuksessa hyödynnetään genomiikan työkaluja ja erityisesti gerberan cdna mikrosirua mykerökukinnon eri kukkatyyppien erilaistumiseen vaikuttavien geenien identifioinnissa. Helsingin yliopiston kansleri nimitti dosentti, filosofian tohtori Paula Riitta Elomaan puutarhatieteen professorin virkaan lukien.

Virkaanastujaiset Professorsinstallation

Virkaanastujaiset Professorsinstallation Virkaanastujaiset Professorsinstallation Helsingin yliopiston kanslerilla on kunnia kutsua Teidät kuulemaan yliopiston uusia professoreita ja juhlimaan kesän alkua yliopiston päärakennukseen Aleksanterinkatu

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

Kutsu. Professoriluennot torstaina 4.12.2014 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Kutsu. Professoriluennot torstaina 4.12.2014 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Kutsu Professoriluennot torstaina 4.12.2014 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät lääketieteellisen tiedekunnan Leena

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Petteri Alho. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Hydrogeografia ja kaukokartoitus

PROFESSORILUENTO. Professori Petteri Alho. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Hydrogeografia ja kaukokartoitus PROFESSORILUENTO Professori Petteri Alho Hydrogeografia ja kaukokartoitus Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Petteri Alho pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa,

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Minna Laakso. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Logopedia

PROFESSORILUENTO. Professori Minna Laakso. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Logopedia PROFESSORILUENTO Professori Minna Laakso Logopedia Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Minna Laakso pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta 2016

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Seppo Mattila. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tähtitiede

PROFESSORILUENTO. Professori Seppo Mattila. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tähtitiede PROFESSORILUENTO Professori Seppo Mattila Tähtitiede Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 28.9.2016 Professori Seppo Mattila pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 28. syyskuuta

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Johanna Niemi. Oikeustieteellinen tiedekunta. Prosessioikeus

PROFESSORILUENTO. Professori Johanna Niemi. Oikeustieteellinen tiedekunta. Prosessioikeus PROFESSORILUENTO Professori Johanna Niemi Prosessioikeus Oikeustieteellinen tiedekunta 16.4.2014 Professori Johanna Niemi pitää professoriluentonsa Turun akatemiatalon juhlasalissa 16. huhtikuuta 2014

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Heini-Marja Järvinen. Kasvatustieteiden tiedekunta. Vieraiden kielten didaktiikka

PROFESSORILUENTO. Professori Heini-Marja Järvinen. Kasvatustieteiden tiedekunta. Vieraiden kielten didaktiikka PROFESSORILUENTO Professori Heini-Marja Järvinen Vieraiden kielten didaktiikka Kasvatustieteiden tiedekunta 30.9.2015 Professori Heini-Marja Järvinen pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Risto Kaaja. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi

PROFESSORILUENTO. Professori Risto Kaaja. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi PROFESSORILUENTO Professori Risto Kaaja Sisätautioppi Lääketieteellinen tiedekunta 18.11.2015 Professori Risto Kaaja pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 18. marraskuuta 2015

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Markus Juonala. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi

PROFESSORILUENTO. Professori Markus Juonala. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi PROFESSORILUENTO Professori Markus Juonala Sisätautioppi Lääketieteellinen tiedekunta 23.9.2015 Professori Markus Juonala pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 23. syyskuuta 2015

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori André Sourander. Lääketieteellinen tiedekunta. Lastenpsykiatria

PROFESSORILUENTO. Professori André Sourander. Lääketieteellinen tiedekunta. Lastenpsykiatria PROFESSORILUENTO Professori André Sourander Lastenpsykiatria Lääketieteellinen tiedekunta 16.4.2014 Professori André Sourander pitää professoriluentonsa Turun akatemiatalon juhlasalissa 16. huhtikuuta

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Seppo Soinila. Lääketieteellinen tiedekunta. Neurologia

PROFESSORILUENTO. Professori Seppo Soinila. Lääketieteellinen tiedekunta. Neurologia PROFESSORILUENTO Professori Seppo Soinila Neurologia Lääketieteellinen tiedekunta 23.9.2015 Professori Seppo Soinila pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 23. syyskuuta 2015 klo

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO. HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria

HELSINGIN YLIOPISTO. HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria 1809 Suomi Venäjän autonomiseksi suuriruhtinaskunnaksi 1812 Helsingistä Suomen pääkaupunki 1827 Turun palo; Akatemia Helsinkiin

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Riku Aantaa. Lääketieteellinen tiedekunta. Anestesiologia ja tehohoito

PROFESSORILUENTO. Professori Riku Aantaa. Lääketieteellinen tiedekunta. Anestesiologia ja tehohoito PROFESSORILUENTO Professori Riku Aantaa Anestesiologia ja tehohoito Lääketieteellinen tiedekunta 18.11.2015 Professori Riku Aantaa pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 18. marraskuuta

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Lauri Paltemaa. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Itä-Aasian nykyhistoria ja politiikka

PROFESSORILUENTO. Professori Lauri Paltemaa. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Itä-Aasian nykyhistoria ja politiikka PROFESSORILUENTO Professori Lauri Paltemaa Itä-Aasian nykyhistoria ja politiikka Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 18.3.2015 Professori Lauri Paltemaa pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela

Lisätiedot

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA TAUSTAA JA VALMISTELUTYÖTÄ KOULUTUKSEN ALOITTAMISEKSI Kansainvälinen yhteistyö Ulkomailta

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Huippuyksikköseminaari 12.11.2013. Leena Vähäkylä

Huippuyksikköseminaari 12.11.2013. Leena Vähäkylä Huippuyksikköseminaari 12.11.2013 Leena Vähäkylä Menestystarinat Akatemian viestinnässä Akatemian pitkäjänteinen rahoitus laadukkaaseen tutkimukseen näkyy rahoitettujen ja menestyneiden tutkijoiden tutkijanurasta

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Tuomas Mylly. Oikeustieteellinen tiedekunta. Eurooppalainen talousoikeus

PROFESSORILUENTO. Professori Tuomas Mylly. Oikeustieteellinen tiedekunta. Eurooppalainen talousoikeus PROFESSORILUENTO Professori Tuomas Mylly Eurooppalainen talousoikeus Oikeustieteellinen tiedekunta 4.2.2015 Professori Tuomas Mylly pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. helmikuuta

Lisätiedot

Virkaanastujaiset Professorsinstallation

Virkaanastujaiset Professorsinstallation Virkaanastujaiset Professorsinstallation Helsingin yliopiston kanslerilla on kunnia kutsua Teidät kuulemaan yliopiston uusia professoreita ja juhlimaan syyslukukauden päättymistä yliopiston päärakennukseen

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Ilkka Helenius. Lääketieteellinen tiedekunta. Lasten ortopedia ja traumatologia

PROFESSORILUENTO. Professori Ilkka Helenius. Lääketieteellinen tiedekunta. Lasten ortopedia ja traumatologia PROFESSORILUENTO Professori Ilkka Helenius Lasten ortopedia ja traumatologia Lääketieteellinen tiedekunta 28.9.2016 Professori Ilkka Helenius pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa

Lisätiedot

Virkaanastujaiset Professorsinstallation

Virkaanastujaiset Professorsinstallation Virkaanastujaiset Professorsinstallation Helsingin yliopiston kanslerilla on kunnia kutsua Teidät kuulemaan yliopiston uusia professoreita ja juhlimaan syyslukukauden päättymistä yliopiston päärakennukseen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS 22.10.2015 SUOMEN AKATEMIAN TIETEELLISTEN TOIMIKUNTIEN KOKOONPANOSTA KAUDELLE 2016 2018 BIOTIETEIDEN

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Pohjois-Savon maakuntaseminaari 21.9.2012 Itä-Suomen yliopisto monialainen, kansainvälinen tiedeyliopisto MISSIO Itä-Suomen

Lisätiedot

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA 2220 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet: HKKK HY HY (SSKH) JoY JY KY KuvA LTY LY

Lisätiedot

Virkaanastujaiset Professorsinstallation

Virkaanastujaiset Professorsinstallation Virkaanastujaiset Professorsinstallation Helsingin yliopiston kanslerilla on kunnia kutsua Teidät kuulemaan yliopiston uusia professoreita ja juhlimaan syyslukukauden päättymistä yliopiston päärakennukseen

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA 1039/2013 5 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA Yliopistojen nimien lyhenteet: AYO Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto (SSKH)

Lisätiedot

Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku. Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio

Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku. Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio 1 2.6.2006 Rahoituksen haku Akatemiasta Uudet hakuajat Sähköinen asiointi Uudet hakuohjeet Hakemus Hakulomake Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

Maud Kuistilan palkinto Professori Tero Kivelälle

Maud Kuistilan palkinto Professori Tero Kivelälle Maud Kuistilan palkinto Professori Tero Kivelälle Maud Kuistilan palkinto myönnetään vuosittain ansioituneelle tutkijoiden kouluttajalle. Dosentti Tom Pettersson Medcare-säätiön tunnustuspalkinto reumasairauksien

Lisätiedot

Kutsu Professuuriesitelmä Savonlinnan kampus

Kutsu Professuuriesitelmä Savonlinnan kampus Kutsu Professuuriesitelmä 9.9.2014 Savonlinnan kampus Kutsu kuulemaan julkista esitelmää, jonka Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen, erityisesti kasvatuspsykologian professori Liisa Karlsson pitää syyskuun

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Jaana Tähtinen. Turun kauppakorkeakoulu. Markkinointi

PROFESSORILUENTO. Professori Jaana Tähtinen. Turun kauppakorkeakoulu. Markkinointi PROFESSORILUENTO Professori Jaana Tähtinen Markkinointi Turun kauppakorkeakoulu 23.3.2016 Professori Jaana Tähtinen pitää professoriluentonsa Porin yliopistokeskuksen auditoriossa 125 23. maaliskuuta 2016

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO MAANTIETEEN LAITOS

HELSINGIN YLIOPISTO MAANTIETEEN LAITOS HELSINGIN YLIOPISTO MAANTIETEEN LAITOS 110-vuotiaan maantieteen laitoksen alkuvaiheet Suomessa maantieteen kehitys itsenäiseksi yliopistolliseksi tieteenalaksi henkilöityy Ragnar Hultiin, innovaattoriin,

Lisätiedot

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros).

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö PROFESSORILUENTO Professori Merja Anis Sosiaalityö Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Merja Anis pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13

Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13 Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13 Professori Kaisa Koskinen pitää juhlaluennon keskiviikkona 7. joulukuuta 2016 kello 13 aiheesta Translatorinen

Lisätiedot

Luo kiehtova tutkijanura tieteen parissa.

Luo kiehtova tutkijanura tieteen parissa. Etene tutkijana Luo kiehtova tutkijanura tieteen parissa. Suomen Akatemia edistää tutkijanuraa sen kaikissa eri vaiheissa. Akatemia tukee erityisesti nuorten tutkijoiden itsenäistymistä, kannustaa tutkijoiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokous: Keskiviikko 26.1.2011 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot

Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot ABI-tapahtuma 15.1.2015 Eeva Rainio Kansainvälisen koulutuksen koordinaattori Sisältö Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelumahdollisuudet

Lisätiedot

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation Dokumentin tarkoitus Haka-infrastruktuuri on korkeakoulujen yhteinen käyttäjätunnistusjärjestelmä, jota käytetään mm. käyttöoikeuksien

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkijakoulu FICS. Ella Bingham, TKK

Laskennallisten tieteiden tutkijakoulu FICS. Ella Bingham, TKK Laskennallisten tieteiden tutkijakoulu FICS Ella Bingham, TKK Mikä FICS on Kuka minä olen Tutkijakoulun koordinaattori Dosentti, HY tietojenkäsittelytiede TkT, TKK informaatiotekniikka DI, TKK systeemi-

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Olli J. Heinonen. Lääketieteellinen tiedekunta. Terveysliikunta

PROFESSORILUENTO. Professori Olli J. Heinonen. Lääketieteellinen tiedekunta. Terveysliikunta PROFESSORILUENTO Professori Olli J. Heinonen Terveysliikunta Lääketieteellinen tiedekunta 19.11.2014 Professori Olli J. Heinonen pitää professoriluentonsa Medisiinan Osmo Järvi -salissa 19. marraskuuta

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Tuula Putus. Lääketieteellinen tiedekunta. Työterveyshuolto ja ympäristölääketiede

PROFESSORILUENTO. Professori Tuula Putus. Lääketieteellinen tiedekunta. Työterveyshuolto ja ympäristölääketiede PROFESSORILUENTO Professori Tuula Putus Työterveyshuolto ja ympäristölääketiede Lääketieteellinen tiedekunta 18.11.2015 Professori Tuula Putus pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa

Lisätiedot

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t).

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t). OULUN YLIOPISTON LAATUTYÖN PILOTTI, BIOLOGIAN LAITOS (BILPO) TUTKIMUSTOIMINNON KUVAUS (MATRIISI) Laitoksen perustehtävien opetuksen ja tutkimuksen kuvaamiseen tarkoitettu matriisi on työväline laitoksen

Lisätiedot

Studia Generalia AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa!

Studia Generalia AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa! Studia Generalia AINEEN ARVOITUS Tervetuloa! 13.10.2011 1 13.10.2011 AINEEN MONET MAHDOLLISUUDET Lääkeaineita merestä ja metsästä Prof. Jari Yli-Kauhaluoma Uudet materiaalit: molekyylit halki, poikki ja

Lisätiedot

Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa

Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Joensuun ja Kuopion yliopistot yhdistyivät Itä Suomen yliopistoksi 1.1.2010 Itä Suomen yliopisto

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 5/2016 Kokous: Keskiviikko 18.5.2016 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Markku Wilenius. Turun kauppakorkeakoulu. Tulevaisuudentutkimus

PROFESSORILUENTO. Professori Markku Wilenius. Turun kauppakorkeakoulu. Tulevaisuudentutkimus PROFESSORILUENTO Professori Markku Wilenius Tulevaisuudentutkimus Turun kauppakorkeakoulu 18.3.2015 Professori Markku Wilenius pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 18. maaliskuuta

Lisätiedot

Sovelletun fysiikan laitoksen tutkimus- ja yritysyhteistyö osana yhteiskäyttölaboratoriota

Sovelletun fysiikan laitoksen tutkimus- ja yritysyhteistyö osana yhteiskäyttölaboratoriota Vesitutkimuksen koulutus- ja tutkimusympäristön esittely, 22.3.2011 Sovelletun fysiikan laitoksen tutkimus- ja yritysyhteistyö osana yhteiskäyttölaboratoriota Prof. Marko Vauhkonen Sovelletun fysiikan

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVITTÄMÄÄN TIETOSI KORKEAKOULUOPINNOISTA! HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN

TERVETULOA PÄIVITTÄMÄÄN TIETOSI KORKEAKOULUOPINNOISTA! HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN Helsingin yliopisto, Päärakennus, Fabianinkatu 33, Sali 5, 3. krs. AIKA ma 18.4.2011 klo 13 16 Anna Lyra-Katz, Yoyo -hanke, projektipäällikkö

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Riitta Parkkola. Lääketieteellinen tiedekunta. Radiologia

PROFESSORILUENTO. Professori Riitta Parkkola. Lääketieteellinen tiedekunta. Radiologia PROFESSORILUENTO Professori Riitta Parkkola Radiologia Lääketieteellinen tiedekunta 29.4.2015 Professori Riitta Parkkola pitää professoriluentonsa Medisiinan Osmo Järvi -salissa 29. huhtikuuta 2015 klo

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2012. 182/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus. yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2012. 182/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus. yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2012 182/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Annettu Helsingissä 20 päivänä

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Liisa Lehtonen. Lääketieteellinen tiedekunta. Lastentautioppi

PROFESSORILUENTO. Professori Liisa Lehtonen. Lääketieteellinen tiedekunta. Lastentautioppi PROFESSORILUENTO Professori Liisa Lehtonen Lastentautioppi Lääketieteellinen tiedekunta 19.11.2014 Professori Liisa Lehtonen pitää professoriluentonsa Medisiinan Osmo Järvi -salissa 19. marraskuuta 2014

Lisätiedot

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika. Dekaanin päätös 1 (6) Tehtäväseloste ELINTARVIKEKEMIAN PROFESSORI Tehtävä ja sen sijoittuminen Turun yliopiston Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on haettavana Elintarvikekemian professorin

Lisätiedot

Yhteinen aamupäivä: biolääketiede, hammaslääketiede, lääketiede:

Yhteinen aamupäivä: biolääketiede, hammaslääketiede, lääketiede: JOHDANTOPÄIVIEN OHJELMA Johdanto yliopisto-opiskeluun ja lääketieteeseen Aika: tiistai 9.8 maanantai 15.8.2016 Paikka: Osmo Järvi Sali; Medisiina Kiinamyllynkatu 10 Yhteinen aamupäivä: biolääketiede, hammaslääketiede,

Lisätiedot

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Yliopistojen erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja,

Lisätiedot

Opiskelijoiden ja opettajien erilaiset käsitykset opettamisesta koulutuksen suunnittelun taustalla

Opiskelijoiden ja opettajien erilaiset käsitykset opettamisesta koulutuksen suunnittelun taustalla Opiskelijoiden ja opettajien erilaiset käsitykset opettamisesta koulutuksen suunnittelun taustalla Viivi Virtanen ja Sari Lindblom-Ylänne Kasvatustieteen päivät Vaasa 23.11.2007 Kuvat Aki Suzuki ja Heikki

Lisätiedot

AIKA 25.9.2014 kello 12.15 PAIKKA Kokous salissa Ylistönmäentie 33 134 KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

AIKA 25.9.2014 kello 12.15 PAIKKA Kokous salissa Ylistönmäentie 33 134 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 Muut asiat / B Puheenjohtaja Dekaani Terhi-Anna Wilska / Varadekaani Jaakko Seikkula Jäsen / Varajäsen Professori Jari-Erik Nurmi!

Lisätiedot

Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa!

Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa! Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS Tervetuloa! 10.11.2011 1 Onko koko todellisuus ainetta? 10.11.2011 2 Todellisuus on se, mikä on totta. Että jos vaikka uskoo, että mörköjä on olemassa, niin

Lisätiedot

AIKA 27.10.2011 kb 12.15 PAIKKA Kokous salissa Ylistonmäentie 33 135 KASITELTAVAT ASIAT:

AIKA 27.10.2011 kb 12.15 PAIKKA Kokous salissa Ylistonmäentie 33 135 KASITELTAVAT ASIAT: JYVASKYLAN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto POYTAKIRJA 9/2011 Muut asiat / B Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jasen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston kirjaston rakentaminen ja tilastoinnin haasteet. Jarmo Saarti Itä-Suomen yliopiston kirjasto Yhteistilastopäivä 8.12.

Itä-Suomen yliopiston kirjaston rakentaminen ja tilastoinnin haasteet. Jarmo Saarti Itä-Suomen yliopiston kirjasto Yhteistilastopäivä 8.12. Itä-Suomen yliopiston kirjaston rakentaminen ja tilastoinnin haasteet Jarmo Saarti Itä-Suomen yliopiston kirjasto Yhteistilastopäivä 8.12.2009 Itä-Suomen yliopisto - tulevaisuuden yliopisto ajassa Joensuun

Lisätiedot

9.15-9.30 Kasvatustieteiden tiedekunta toivottaa uudet opiskelijat tervetulleiksi Varadekaani Arja Virta

9.15-9.30 Kasvatustieteiden tiedekunta toivottaa uudet opiskelijat tervetulleiksi Varadekaani Arja Virta KKV0 OPISKELIJAKSI YLIOPISTOON (5 op) Kasvatustieteiden laitos Opiskelijaksi yliopistoon-opintojakson aikana tutustutaan yliopistoopiskeluun sekä yliopiston palveluihin, ympäristöön ja organisaatioon.

Lisätiedot

Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto.

Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto. Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto http://www.jyu.fi/fysiikka Opetuksen ja tutkimuksen huipulla* Ystävällinen ja innostava ilmapiiri Monipuolista opetusta ja tutkimusta Kansainvälinen ympäristö * Koulutuksen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010 Pertti Tikkanen Tiedekuntaneuvosto Kokous 2.6.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 19 A 20 A 19/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 20/2010 2 Ilmoitusasiat OULUN

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Hannele Seeck. Turun kauppakorkeakoulu. Johtaminen ja organisointi

PROFESSORILUENTO. Professori Hannele Seeck. Turun kauppakorkeakoulu. Johtaminen ja organisointi PROFESSORILUENTO Professori Hannele Seeck Johtaminen ja organisointi Turun kauppakorkeakoulu 23.3.2016 Professori Hannele Seeck pitää professoriluentonsa Porin yliopistokeskuksen auditoriossa 125 23. maaliskuuta

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) hallintopäällikkö Meri Louhi tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija Anne Tuittu

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) hallintopäällikkö Meri Louhi tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija Anne Tuittu Pöytäkirja 1/2015 1 (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka keskiviikko 21.1.2015 klo 10.05 10.15 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

7.3.2005. Helsingissä 7. maaliskuuta 2005 SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Puolesta. Tapio Markkanen Pääsihteeri.

7.3.2005. Helsingissä 7. maaliskuuta 2005 SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Puolesta. Tapio Markkanen Pääsihteeri. 7.3.2005 Yliopistojen rehtorien neuvoston työryhmä on rehtori Perttu Vartiaisen puheenjohdolla pohtinut yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkarakennetta. Työryhmän raportti valmistui tammikuussa 2004, ja

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Tutkimusprofessoreiden virkasopimus. 5 Tutkijan (A20) viran muuttaminen erikoistutkijan (A24) viraksi

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Tutkimusprofessoreiden virkasopimus. 5 Tutkijan (A20) viran muuttaminen erikoistutkijan (A24) viraksi JOHTOKUNTA 12.06.2003 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Arktisen keskuksen johtokunnan varapuheenjohtajan nimeäminen 4 Tutkimusprofessoreiden virkasopimus 5 Tutkijan

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 76/2006 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 26/2008 18.4.2008 Asia Korvausvaatimus Virasto yliopisto Korvausvaatimus Yliopisto on määrättävä maksamaan A:lle 24 kuukauden palkkaa

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

osapuolten kesken) mainittua sopimusta. korkeakoulut, sekä Jyväskylän yliopisto/kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Tämä sopimus koskee

osapuolten kesken) mainittua sopimusta. korkeakoulut, sekä Jyväskylän yliopisto/kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Tämä sopimus koskee VAASAN KO R KEAKO U LU KONSO RTIO - VASA HöGSKO LE KO NSO RTI U M Tämä dokumentti on vaasalaisten korkeakoulujen 1.1.2009 voimaan astuneen joustavaa opinto-oikeutta koskevan sopimuksen (myöh. JOO-sopimus)

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/15 PÖYTÄKIRJA

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/15 PÖYTÄKIRJA Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 2941 50521 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/15 PÖYTÄKIRJA AIKA

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Harri Niinikoski. Lääketieteellinen tiedekunta. Lääketieteellinen ravitsemusoppi

PROFESSORILUENTO. Professori Harri Niinikoski. Lääketieteellinen tiedekunta. Lääketieteellinen ravitsemusoppi PROFESSORILUENTO Professori Harri Niinikoski Lääketieteellinen ravitsemusoppi Lääketieteellinen tiedekunta 18.3.2015 Professori Harri Niinikoski pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa

Lisätiedot

Normaalikoulut innovatiivisuutta, luovuutta ja aktiivista vaikuttamista ajan hermolla Miten tähän tilanteeseen on päästy?

Normaalikoulut innovatiivisuutta, luovuutta ja aktiivista vaikuttamista ajan hermolla Miten tähän tilanteeseen on päästy? Helsingin Sanomien otsikko 19.11.2020 Normaalikoulut innovatiivisuutta, luovuutta ja aktiivista vaikuttamista ajan hermolla Miten tähän tilanteeseen on päästy? Ryhmän esittely Helinä Patana, Treen normaalikoulu

Lisätiedot

Tervetuloa Partneripäiville!

Tervetuloa Partneripäiville! Tervetuloa Partneripäiville! Hallituspartnereiden Partneripäivät Oulussa 12.9.2014 Yhteistyössä: Partneripäivät 12.9.2014, ohjelma 10.30 Ilmoittautuminen alkaa Radisson Blu hotelli, Hallituskatu 1, Oulu

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

Kokeisiin osallistuneet

Kokeisiin osallistuneet Helsingin yliopistoon hakeneet, ja aloituspaikat v. 2012 Koulutusohjelma hakijoista osuus osallistuneista Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Akvaattiset tieteet 135 78 16 16 % 28 % Biologi (svenskspråkig)

Lisätiedot

Virkaanastujaiset Professorsinstallation

Virkaanastujaiset Professorsinstallation Virkaanastujaiset Professorsinstallation Helsingin yliopiston kanslerilla on kunnia kutsua Teidät kuulemaan yliopiston uusia professoreita ja juhlimaan syyslukukauden päättymistä yliopiston päärakennukseen

Lisätiedot

Sinä poljet ja ohjaat ja minä. Kalervo Väänänen

Sinä poljet ja ohjaat ja minä. Kalervo Väänänen Sinä poljet ja ohjaat ja minä katselen päältä Kalervo Väänänen Sisältö Tohtoroitumisen lähihistoriasta Tutkijoiden tarpeesta ja sijoittumisesta Suomen julkinen tutkimusrahoitus Akateemisesta uraputkesta

Lisätiedot

3 Tieteellinen toiminta

3 Tieteellinen toiminta 3 Tieteellinen toiminta Kliinisen kardiologian tieteellinen tutkimustoiminta on huomattavasti lisääntynyt Suomessa kahden viimeisen vuosikymmenen aikana. Viime vuosikymmeninä on tehty myös ansiokasta kardiologian

Lisätiedot

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Ritva Dammert 17.3.2014 Tieteentekijöiden liiton seminaari Helsingin yliopiston toimenpideohjelma 2013 2016 ja tohtorikoulutus Huippututkimuksen tunnistaminen

Lisätiedot

Matti Äyräpään palkinto 2014 Professori Leif Groop. FiDiPro-professori, Helsingin yliopisto Diabetestutkimuskeskuksen johtaja, Lundin yliopisto

Matti Äyräpään palkinto 2014 Professori Leif Groop. FiDiPro-professori, Helsingin yliopisto Diabetestutkimuskeskuksen johtaja, Lundin yliopisto Matti Äyräpään palkinto 2014 Professori Leif Groop FiDiPro-professori, Helsingin yliopisto Diabetestutkimuskeskuksen johtaja, Lundin yliopisto Pohjolan ja Suomi-yhtiön lääketieteen palkinto 2014 Professori

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007 HALLITUS Kokous 2/08 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Hallintotieteen yliopistonlehtorin virka 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos 5 Edustajan nimeäminen

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kokous: Keskiviikko 24.2.2016 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede www.uef.fi www.uef.fi/laake www.uef.fi/hammas Terveystieteiden tiedekunta n. 2500 perustutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa 1 (Alleviivattuna uusittu ehdotus ja lisäykset) Säädökset Tohtorin ja lisensiaatin tutkinnoista säädetään asetuksessa yliopistojen

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2012 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjesääntö. Teatterikorkeakoulun ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjesääntö. Teatterikorkeakoulun ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Teatterikorkeakoulun ohjesääntö Käsittely 1. TeaKin johtoryhmä 19.2.2013 2. TeaKin johtoryhmä 5.3.2013 3. TeaKin laitosjohtajat ja proffat 11.3.2013 4. TeaKin laitosjohtajat ja proffat 15.4.2013

Lisätiedot

Kirkolliskokousvaalit 2016

Kirkolliskokousvaalit 2016 I Viinipuu 87 Engström Vesa asiantuntija I Viinipuu 88 Ijäs Mika palvelukokonaisuuden esimies, yhteisöpedagogi (AMK) I Viinipuu 89 Leipakka Laura TM I Viinipuu 90 Leskinen Heikki TM I Viinipuu 91 Orpana

Lisätiedot

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014 Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus Ritva Dammert 12.3.2014 Tohtorikoulutuksen organisoinnin periaatteita Helsingin yliopistossa Uusi tohtorikoulutusjärjestelmä on mittasuhteiltaan suuri muutos

Lisätiedot

Kirkkohistorian laitoksen henkilökunnan ja tutkijoiden vastuualueet listassa on lueteltu olennaisimmat vastuualueet

Kirkkohistorian laitoksen henkilökunnan ja tutkijoiden vastuualueet listassa on lueteltu olennaisimmat vastuualueet Kirkkohistorian laitoksen henkilökunnan ja tutkijoiden vastuualueet 2006 - listassa on lueteltu olennaisimmat vastuualueet 1. Tiedekunta- ja yliopistohallinnon tehtäviä KIRKKOHISTORIAN LAITOS Johtajat

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot