TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA"

Transkriptio

1 TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

2 Sisällysluettelo HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN KOULUTUSOHJELMAAN HYVÄKSYTYILLE...7 KOULUTUKSEN PERUSTEHTÄVÄ MÄÄRITELLÄÄN YLIOPISTOLAISSA...8 HAMMASLÄÄKETIETEELLISET TUTKINNOT JA OPPIARVOT TURUN YLIOPISTOSSA JA SITÄ SÄÄTELEVÄT ASETUKSET...8 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINNON PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Tutkinnon rakenne ja laajuus Opintojen mitoitus ja kuormittavuus Hammaslääketieteen kandidaatin arvo Lukukausien opintojen suoritusjärjestys Opiskelijaksi ja vuosikurssille ilmoittautuminen Opiskelijan kurssiaseman määrittäminen Kuulustelut ja ilmoittautuminen kuulusteluun Opintosuoritusten tallennus Opintosuoritusten arvostelu Syventävien opintojen tutkielman kielentarkastus ja kypsyysnäyte Kieli- ja viestintäopinnot Valinnaisopintojen suorittaminen Opintojen hyväksilukeminen Opintosuoritusten vanheneminen Lääketieteellisen tiedekunnan tutkijalinja Kansainvälinen opiskelijavaihto Turku Faculty of Medicine Postgraduate Education Unit (PGE) Suun terveystieteiden tohtoriohjelma Doctoral Program of Oral Health Sciences (PeGa- SOS) Laadunhallinta ja opiskelijoiden rooli yliopistoyhteisössä Opintojen eteneminen ja opintoneuvonta...16 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINNON TAVOITTEET...18 I AMMATILLISUUS...18 Valmistuessaan hammaslääkärin tulee:...18 II VUOROVAIKUTUS-, VIESTINTÄ- JA SOSIAALISET TAIDOT...19 III TIETEELLINEN PERUSTA, TIEDON KÄSITTELY JA KRIITTINEN AJATTELU...19 IV TERVEYDEN EDISTÄMINEN...19 V KLIINISEN TIEDON KOKOAMINEN...19 VI DIAGNOSTIIKKA JA HOIDON SUUNNITTELU...20 VII SUUN TERVEYDEN SAAVUTTAMINEN JA YLLÄPITO...20 HLL-TUTKINNON RAKENNE...20 SYVENTÄVIEN OPINTOJEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET/ HLL-KOULUTUS...22 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004)...22 Syventävien opintojen tavoitteet...22 Syventävien opintojen osiot...22 Kaikille opiskelijoille pakolliset opintojaksot (SOKO)...22 Kirjallinen opinnäytetyö...22 Syventävien opintojen suoritustapavaihtoehdot...23 Valinnaiset opinnot...23 Syventävien opintojen projektisuunnitelma ja opinnäytteen ohjaaja...23 Opinnäytetyön kieli...24 Kirjallisen opinnäytteen arviointi...24 Opintojen ajankohta...24 Oppialat ja aihepiiri...24 Syventävien opintojen seminaari...24 Syventävien opintojen suoritusten hyväksyminen...25 Syventävien opintojen kehittäminen ja seuranta...25 Kypsyysnäyte

3 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINNON TUTKINTOTODISTUS...25 Publiikki...26 Laillistaminen itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi...26 Laillistamisen hakeminen...26 HAMMASLÄÄKETIETEEN JATKOTUTKINNOT...26 Hammaslääketieteen tohtorin tutkinto...26 Koulutuksen laadunvarmistus ja evaluointi...27 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA...28 TIEDEKUNNAN HALLINTO...28 Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon rakenne Ensimmäisen lukukauden keskeiset opinnot (D1) 31 Kasvaminen hammaslääkäriksi (DENT0010)...32 Opintojakso 1: Johdanto yliopisto-opiskeluun ja hammaslääkärin...32 toimintaympäristöt (2 op)...32 Kasvaminen hammaslääkäriksi (DENT0010)...33 Opintojakso 2: Opettajatuutorointi (toteutetaan D1 D10 aikana, 1 op)...33 Hammaslääkäriksi kasvamisen runkosuunnitelma Kasvaminen hammaslääkäriksi (DENT0010)...35 Opintojakso 3: Tiedonhaun opetus (toteutetaan D1-D3 aikana, 1 op)...35 Solu- ja kehitysbiologia (DENT0600)...36 Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta (DENT0020)...37 Opintojakso: Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta (7 op)...37 Purentaelimistön rakenne ja toiminta I (DENT0030)...38 Opintojakso 1: Pään ja kaulan syventävä anatomia (3 op)...38 Purentaelimistön rakenne ja toiminta I (DENT0030)...39 Opintojakso 2: Hampaiden muoto ja toiminta (3 op)...39 Dental english (DENS1001)...40 Toisen lukukauden keskeiset opinnot (D2) 41 Lääketieteellinen biokemia ja molekyylilääketiede (DENT0075)...42 Purentaelimistön rakenne ja toiminta I (DENT0030)...43 Opintojakso 3: Purentafysiologian perusteet (1 op)...43 Sisäelimistön rakenne ja toiminta (DENT0080)...44 Svenska för tandläkarestuderande (DENS1001)...46 Kolmannen lukukauden keskeiset opinnot (D3) 47 Mikrobeilta puolustautuminen (DENT0250)...48 Hermoston rakenne ja toiminta (DENT0110)...49 Opintojakso 1: Hermoston rakenne ja toiminta (8 op)...49 Hermoston rakenne ja toiminta (DENT0110)...50 Opintojakso 2: Purentaelimistön hermostollinen säätely (2 op)...50 Ihmisen kasvu ja kehitys (DENT0120)...51 Purentaelimistön muotoutuminen ja kasvu (DENT0130)...52 Opintojakso 1: Kasvojen rakenteet ennen syntymää (2 op)...52 Purentaelimistön muotoutuminen ja kasvu (DENT0130)...53 Opintojakso 2: Kasvojen rakenteet syntymän jälkeen (2 op)...53 Terve ja sairas suu (DENT0150)...54 Opintojakso 1: Parodontologian perusteet ja ientulehduksen ehkäisy ja hoito (3 op)...54 Anatominen ruumiinavaus / soveltava anatomia DENT0029 (2 op)...55 Materiaalit, laitteet ja vastaanoton turvallisuus (DENT0170)...56 Opintojakso: Johdatus säteilyfysiikkaan...56 Suomen kieli /syventävät opinnot...57 Opintojakso 1: Hammaslääketieteen suomalaistaminen ja yleistajuistaminen (1 op)...57 Lääketieteen historia (DENS1003)

4 Neljännen lukukauden keskeiset opinnot (D4) 59 Tautioppi (DENT0145)...60 Sairauksien ehkäisy ja hoito (DENT0160)...62 Terve ja sairas suu (DENT0150)...65 Opintojakso 2: Kariesopin peruskurssi ja karieksen ehkäisy (2 op)...65 Terve ja sairas suu (DENT0150)...66 Opintojakso 3: Korjaava karieshoito I (2 op)...66 Hammaslääketieteen integroidut opintojaksot (DENT4012)...67 Opintojakso: Paikallispuudutus (1 op)...67 Materiaalit, laitteet ja vastaanoton turvallisuus (DENT0170)...68 Opintojakso: Johdatus biomateriaalitieteeseen...68 Biostatistiikan perusteet (MEDS3003)...69 Epidemiologian perusteet (MEDS3006)...70 Tieteenfilosofia ja tieteellinen menetelmä (DENS1003)...71 Viidennen lukukauden keskeiset opinnot (D5) 72 Kliininen hoitoharjoittelu (DENT0190)...73 Opintojakso 1: Valmennus kliiniseen hoitoharjoitteluun (DENT0191; 2 op)...73 Kliininen hoitoharjoittelu (DENT0190)...75 Opintojakso 2: Kliininen hoitoharjoittelu...75 Sosiaalihammaslääketiede (DENT0200)...77 Opintojakso: Hoidon eettiset ja juridiset perusteet...77 Materiaalit, laitteet ja vastaanoton turvallisuus (DENT0170)...78 Opintojakso: Restoratiiviset ja proteettiset hammashoidon biomateriaalit...78 Kliininen hammashoito / Hammaslääketieteellinen radiologia (DENT4009)...79 Opintojakso: Radiologinen tekniikka ja diagnostiikka...79 Kliininen hammashoito / Kariesoppi (DENT4004)...80 Opintojakso: Korjaava karieshoito II...80 Kliininen hammashoito / Kariesoppi (DENT4004)...81 Opintojakso: Kuiva suu, eroosio, suunhoitoaineet...81 Kliininen hammashoito / Parodontologia (DENT4005)...82 Opintojakso: Parodontaalisen infektion synty, diagnostiikka ja anti-infektiivinen hoito...82 Kliininen hammashoito / Purentafysiologia (DENT4007)...83 Opintojakso: Etiologia, toimintahäiriöiden epidemiologia ja potilaan tutkiminen...83 Suu ja leukakirurgia (DENT0260)...84 Opintojakso: Suu- ja leukakirurgian perusteet ja hampaan poisto...84 Mikrobeilta puolustautuminen (DENT0250)...85 Suomen kieli (DENS1001)...86 Opintojakso 2: Suomen kieli hammaslääkärin työssä (KISU4304; 1 op) (D5)...86 Kuudennen lukukauden keskeiset opinnot (D6) 87 Kliininen hammashoito / Hammasprotetiikka (DENT4006)...89 Opintojakso: Epäsuorat täytteet...89 Opintojakso: Yksittäiset kruunut ja pienet sillat...90 Opintojakso: Vaativa parodontologinen hoito...93 Kliininen hammashoito / Hammaslääketieteellinen radiologia (DENT4009)...94 Opintojakso: Radiologisen tekniikan ja diagnostiikan syventävä osa...94 Hampaiston kehitys- ja oikomisoppi (DENT4002)...95 Opintojakso: Purentavirheiden diagnostiikka ja varhaishoito...95 Kliininen lääketiede (DENT0280)...96 Opintojakso: Korva-, nenä-, ja kurkkutautioppi...96 Kliininen lääketiede (DENT0280)...97 Opintojakso: Sisätaudit...97 Kliininen lääketiede (DENT0280)...98 Opintojakso: Anestesiologia...98 Opintojakso 2: Kliininen hoitoharjoittelu (D5-D10)

5 Seitsemännen lukukauden keskeiset opinnot (D7) 101 Kliininen hammashoito / Hammasprotetiikka (DENT4006) Opintojakso 1: Irrotettavat osaproteesit (DENT0331, 3op) Opintojakso 2: Hampaattoman suun hoito (DENT0339, 1op) Kliininen hammashoito / Lasten suun ja hampaiden hoito (DENT4008) Opintojakso 1: Lasten ja nuorten hammashoito ja hammassairauksien ehkäisy Kliininen hammashoito / Suupatologia (DENT4010) Opintojakso: Suupatologian syventävä osa ja suulääketiede Hampaiston kehitys- ja oikomisoppi Opintojakso: Oikomishoidon periaatteet Opintojakso: Biomateriaalien ja kudosten vuorovaikutus Suu- ja leukakirurgia (DENT0260) Opintojakso: Operatiivinen suu- ja leukakirurgia I Kliininen lääketiede (DENT0280) Opintojakso: Yleiskirurgia Kliininen lääketiede (DENT0280) Opintojakso: Kliinistä farmakologiaa hammaslääketieteen opiskelijoille Opintojakso: Iho- ja sukupuolitaudit Kliininen lääketiede (DENT0280) Opintojakso: Psykiatria Suomen kieli (DENS1001) Opintojakso 3: Hammaslääketieteen kirjoitusklinikka (KISU4305; 1 op) Opintojakso 2: Kliininen hoitoharjoittelu (D5-D10) Kahdeksannen lukukauden keskeiset opinnot (D8) 117 Kliininen hammashoito / Parodontologia (DENT4005) Opintojakso: Parodontologisen tietouden syventäminen Suu- ja leukakirurgia (DENT0260) Opintojakso: Hammas- ja leukavammat Hammaslääketieteen integroidut opintojaksot (DENT4012) Opintojakso: Päivystyshammashoito Sosiaalihammaslääketiede (DENT0200) Opintojakso: Terveyskeskus toimintaympäristönä Kliininen hoitoharjoittelu (DENT0190) Opintojakso 2: Kliininen hoitoharjoittelu D5-D10) Lääketieteellisen etiikan käytäntö ja teoria (DENS1003) Yhdeksännen lukukauden keskeiset opinnot (D9) 125 Kliininen hammashoito (DENT4010) Opintojakso 1: Kliininen kuva, diagnostiikka ja hoito (KDH-seminaari I) (D9) Hammaslääketieteen integroidut opintojaksot (DENT4012) Opintojakso: Implantologia: protetiikka ja suu- ja leukakirurgia Hammaslääketieteen integroidut opintojaksot (DENT4012) Opintojakso: Gerodontologia Kliininen hammashoito/purentafysiologia (DENT4007) Opintojakso: Leukanivelsairauksien diagnostiikka ja hoitoperiaatteet (DENT0336; 1 op).129 Kliininen hoitoharjoittelu (DENT0190) Opintojakso 3: Kliiniset seminaarit (D9 ja D10) Kliininen hoitoharjoittelu (DENT0190) Opintojakso 2: Kliininen hoitoharjoittelu (D5-D10) Yhdeksännen lukukauden keskeiset opinnot (D10) 133 Sosiaalihammaslääketiede (DENT0200) Opintojakso: Nuori hammaslääkäri Hammaslääketieteen integroidut opintojaksot (dent4012) Opintojakso: Erityiskysymyksiä ja tulevaisuuden näkymiä

6 Suu ja leukakirurgia (DENT0260) Opintojakso: Kivunhoito hammaslääketieteessä Suu- ja leukakirurgia (DENT0260) Opintojakso: Operatiivinen suu- ja leukakirurgia II Kliininen hammashoito / Lasten suun ja hampaiden hoito (DENT4008) Opintojakso 2: Hammaslääketieteen kliininen genetiikka Kliininen hammashoito (DENT4010) Opintojakso 2: Kliininen kuva, diagnostiikka ja hoito (KDH-seminaari II) (D10) Kliininen hoitoharjoittelu (DENT0190) Opintojakso 3: Kliiniset seminaarit (D9 ja D10) Kliininen hoitoharjoittelu (DENT0190) Opintojakso 2: Kliininen hoitoharjoittelu (D5-D10) Puheviestintä ja kokouskäytännöt (DENS1003) Syventävien opintojen opintojaksot lukuvuonna Valinnaiset opinnot 146 Lääketieteellinen latina Lääketieteellisen etiikan ongelmanratkaisuseminaari Sosiaalihammaslääketiede Opintojakso: Tiedon kriittinen arviointi Biomateriaalitiede Opintojakso: Ympäristöestetiikka hammaslääketieteen sovelluksena Kliininen hammashoito/lasten ja nuorten ravitsemusohjaus Opintojakso: Ravitsemusohjaus hammaslääkärin työssä/ravitsemustieteen opintopolku.151 Suun mikrobiologia - lukupiiri Kliininen hammashoito/suupatologia Opintojakso: Oral Medicine Kliininen hammashoito/suupatologia Opintojakso: Methods in Oral Pathology Kliininen hammashoito/lasten suun ja hampaiden hoito Opintojakso: Hammashoitopelon hallinta inhalaatiosedaation avulla Muut valinnaisopinnot Työkokemus hammaslääkärinä Suu- ja leukakirurgia Opintojakso: Kipu hammaslääketieteessä -kirjatentti Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta, syventävä osa Aivot- moniammatillinen opintojakso Infektiomeetingit Syventävien opintojen opintoprojektit lukuvuonna Suu- ja leukakirurgia: Kivunhoidon opintoprojekti Suu- ja leukakirurgia: Suu- ja leukakirurgian opintoprojekti Hammasprotetiikan opintoprojekti Suuntautumisvaihtoehto: Hammasprotetiikka Biomateriaalitieteen opintoprojekti Suuntautumisvaihtoehto: Biomateriaalitiede Hampaiston kehitys- ja oikomisopin ja suu- ja leukakirurgian opintoprojekti Kansainväliset opintojaksot lukuvuonna International Studies Module 1: Learning options for incoming ERASMUS exchange students International Studies Module 2: International learning options for Finnish dental students

7 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN KOULUTUSOHJELMAAN HYVÄKSYTYILLE Tervetuloa opiskelemaan Turun yliopistoon. Tämä opas sisältää Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon koulutusohjelman opetussuunnitelmat lukuvuodelle Opas sisältää myös tiedekunnan vahvistamat pysyväismääräykset tutkinnon suorittamisesta ja tietoja lääketieteellisen tiedekunnan ja hammaslääketieteen laitoksen hallinnosta. Oppaan tiedot ovat luettavissa internetissä:http://www.med.utu.fi/dent/ Opetuksen aika- ja paikkatiedot ilmoitetaan lukukausien alussa jaettavassa lukujärjestyksessä. Opetussuunnitelmia voidaan lukukauden aikana tarkentaa. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan erikseen kurssin isännän välityksellä ja sähköpostitse. Lukuvuoden yleisopas jaetaan uusille opiskelijoille tuutorien välityksellä. Yleisopas on myös luettavissa: Opiskelijan yleisoppaaseen on koottu Turun yliopistoa ja opiskelua koskevan yleistiedon lisäksi opiskelijan hyvinvointia ja opiskelua edistävät palvelut. Yleisopas on tehty ensisijaisesti opiskelijan tarpeisiin, mutta se toimii myös henkilökunnan apuna monessa opiskelua koskevassa asiassa. Lisätietoja opintojen käytännön järjestelyistä saa opintopäälliköltä, opintoneuvojalta, opetushoitajalta, opettajatuutorilta ja kurssin isännältä. Opettajatuutori on opiskelijan tukihenkilö opintojen edetessä ja hän ohjaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tekemisessä. Turussa Anni Luoto Opetuskoordinaattori 7

8 KOULUTUKSEN PERUSTEHTÄVÄ MÄÄRITELLÄÄN YLIOPISTOLAISSA Yliopistolain 4 :n 1. momentin mukaan Yliopiston tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa nuorisoa palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa voimaan tullut laki yliopistolain muuttamisesta (715/2004) sitouttaa yliopistot tiiviimmäksi osaksi yhteiskuntaa. Tehtävää hoitaessaan yliopistojen tulee toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Turun yliopiston strategian mukaisesti Turun uusi yliopisto, joka syntyi Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun yhdistyessä, on kansainvälisesti kilpailukykyinen tutkimusyliopisto, jonka toiminnan perusta on korkeatasoinen monialainen tutkimus. Yliopiston tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä sivistystä ja antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta. Yliopistoyhteisössä opiskelijat omaksuvat tieteellisen ajattelutavan, jossa korostuu pyrkimys uuden luomiseen, kriittisyyteen ja eettiseen vastuuseen. Yliopisto-opiskelija ei ole passiivinen tiedon vastaanottaja vaan osallistuu aktiivisesti tiedon tuottamiseen yhdessä muiden tiedeyhteisön jäsenten kanssa. HAMMASLÄÄKETIETEELLISET TUTKINNOT JA OPPIARVOT TURUN YLIOPISTOSSA JA SITÄ SÄÄTELEVÄT ASETUKSET Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa opiskelevat hammaslääketieteen perustutkinto-opiskelijat suorittavat hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004; laki/alkup/2004/ ) sekä syksyllä 2011 ja sen jälkeen opintonsa aloittavat tämän asetuksen 13 ja 14 muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (351/2011; fi/fi/laki/alkup/2011/ ) mukaisesti. Koulutusta säätelevät myös koulutuksen vähimmäistasoa koskeva Euroopan yhteisön lainsäädäntö: hammaslääkärintointa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annettu neuvoston direktiivi (78/687/ETY; LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31978 L0687:FI:HTML) ja Turun yliopiston opintojohtosääntö (https://intranet.utu.fi/fi/hakemisto/ henkilokunnalle/johtosaannot/documents/ opintojohtosaanto.pdf). Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia (http://www.minedu.fi/opm/koulutus/ koulutuspolitiikka/vireilla_koulutus/arkisto/ sora/). SORA -lakia tullaan soveltamaan tiedekunnassa dekaanin päätöksellä siten, että vuonna 2012 ja sen jälkeen aloittavien opiskelijoiden tulee esittää rikosrekisteriotteensa kliinisessä vaiheessa opintopäällikkö Sari Iinattiniemelle. Päätöksen opiskeluoikeuden peruuttamisesta tilanteissa, joissa se olisi turvallisuusnäkökohtien vuoksi perusteltua, tekee yliopiston hallitus. Lisätietoa ja ohjeet maksuttoman rikosrekisteriotteen tilaamista varten: oikeusrekisterikeskus/18232.htm Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoiden päihdeohjelma on otettu käyttöön syyslukukaudella 2010, ensimmäisenä tiedekorkeakouluna Suomessa. Opiskelijan päihdeongelma voi näkyä esimerkiksi toistuvina poissaoloina, myöhästelyinä, tehottomuutena tai opintojen viivästymisenä. Päihdeongelmaan liittyy usein myös muita psykososiaalisia ongelmia, jotka voivat haitata opintoja ja myöhemmin töissä suoriutumista. Ohjelman tavoitteena on helpottaa puuttumista opiskelijan mahdolliseen päihdeongelmaan ja parantaa hoitoonohjausta. Lisäksi päihdeohjelman pitkän aikavälin tavoitteena on vaikuttaa opiskelijoiden päihdekäyttökulttuuriin. Päihdeohjelma sisältää ohjeistoa päihteiden käytön aiheuttamiin tilanteisiin opiskelijan ja opetushenkilökunnan kannalta. Ohjelma jakautuu kolmen teeman käsittelyyn: ennaltaehkäisevä toiminta, päihdeongelman tunnistaminen ja päihdeongelmaan puuttuminen. Se sisältää myös luonnoksen hoitoonohjaussopimuksesta ja päihdeongelmaiselle opiskelijalle tarjolla olevan hoitopolun, jossa keskeisinä toimijoina ovat opettajatuutorit, opetushoitajat, sekä päihdeyhdyshenkilö. Päihdetyöryhmä koordinoi päihdeohjelman toteutumista. 8

9 Ohjelma on luettavissa osoitteessa: ohjeita_opiskeluun/opiskelijoiden_ paihdeohjelma_ pdf Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (VALVIRA) laillistaa hammaslääketieteen lisensiaatit itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi (ks opinto-oppaan kohta Laillistaminen itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi, sivu 26) Jatkotutkintoina hammaslääketieteen lisensiaatit voivat suorittaa Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa hammaslääketieteen tohtorin tutkinnon ja erikoishammaslääkärin tutkinnon. Hammaslääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmassa n. 75% ensimmäisen ja toisen lukuvuoden opinnoista on yhteisiä lääketieteen lisensiaatin tutkinnon opiskelijoiden kanssa. Loput 25% on suun ja leukojen rakenteen, toiminnan, kehityshäiriöiden ja sairauksien perusteiden opiskelua. Kliinistä lääketieteen opetusta hammaslääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmassa on myös kliinisessä opiskeluvaiheessa. Kliininen hoitoharjoittelu alkaa viidennellä lukukaudella ja tapahtuu pääosin Turun sosiaali- ja terveystoimen Opetushammashoitolassa, mutta opiskelijat osallistuvat myös erikoissairaanhoitoon keskussairaalan suusairauksien klinikalla. Osa kliinisestä hoitoharjoittelusta toteutetaan Turun ulkopuolisissa terveydenhuollon yksiköissä näiden kanssa solmittujen sopimusten mukaisesti. Hoitoharjoittelussa opiskelija oppii kliinisten taitojen lisäksi hahmottamaan hammaslääkärin työn osana terveydenhuollon kokonaisuutta ja harjaantuu terveydenhuollon moniammatilliseen yhteistyöhön. Euroopan yliopistojen kehittämistä on 2000 luvun ensimmäisen vuosikymmenen ajan ohjannut vuonna 1999 opetusministeritasolla allekirjoitettu Bolognan julistus. Euroopan yliopistojen on haluttu entistä enemmän kiinnittävän huomiota tutkintojen ja opintojen kansalliseen ja kansainväliseen vastaavuuteen. Hammaslääketieteessä Bologna julistuksen edellyttämät koulutusohjelmasuositukset on pääosin tehty vuoteen 2010 mennessä. Turun yliopiston koulutusohjelmassa eurooppalaisia suosituksia on huomioitu suomalaiseen koulutuskäytäntöön soveltuvilta osin. HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINNON PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Yliopiston tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) ja tämän asetuksen 13 ja 14 muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (351/2011) ja Turun yliopiston opintojohtosäännön https://intranet.utu. fi/fi/hakemisto/henkilokunnalle/johtosaannot/ Documents/opintojohtosaanto.pdf nojalla lääketieteellisen tiedekunnan johtokunta määrää hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittamisesta seuraavaa. 1.Tutkinnon rakenne ja laajuus Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon koulutus järjestetään siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen viidessä vuodessa, vuonna 2011 ja sen jälkeen aloittavat 5,5 vuodessa. Tutkinnon kokonaislaajuus on 300 opintopistettä, vuonna 2011 ja sen jälkeen aloittaville 330 opintopistettä. Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtava koulutus järjestetään siten, että koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa. Tutkinnon opinnot jakautuvat keskeisiin ja valinnaisiin opintoihin. Keskeisiin opintoihin sisältyy tutkintoon vaadittavien oppiaineiden perus- ja aineopintoja sekä syventäviä opintoja. Perusja aineopinnot ovat joko oppiainekohtaisia tai integroituja opintokokonaisuuksia, jotka on jaettu opintojaksoihin. Syventäviin opintoihin kuuluu opinnäytetyön ja opetussuunnitelmassa nimettyjen syventävien opintojen keskeisten opintojaksojen (SOKO) lisäksi valinnaisopintoja siten kuin syventävistä opinnoista erikseen määrätään. Syventäviin opintoihin kuuluvat valinnaiset ja syventävien opintojen opinnäytteen aihepiirin opiskelija voi valita kiinnostuksensa mukaan. Keskeiset opinnot ajoittuvat opetussuunnitelmassa lukukausille D1 D10, vuonna 2011 ja sen jälkeen aloittaville lukukausille D1 D11 sivulla 29 rakennekaaviossa esitetyllä tavalla. Valinnaiset opinnot muodostuvat erillisistä valinnaisopintojaksoista. Opetus koostuu luennoista, ryhmätöistä, laboratoriotyöskentelystä, demonstraatioista sekä omatoimisesta opiskelusta. Tutkintoon sisältyvä kliininen hoitoharjoittelu suoritetaan 9

10 terveyskeskuksessa ja sairaalassa. Osa kliinisestä hoitoharjoittelusta toteutetaan Turun ulkopuolisissa terveydenhuollon yksiköissä näiden kanssa solmittujen sopimusten mukaisesti. Ryhmätöihin ja harjoitustöihin osallistuminen on pakollista ja luennoilla osallistuminen suositeltavaa. Tiedekunnan ohje opetuksesta poissaolojen käytännöiksi ja korvaamismenettelyiksi: opiskeluun/poissaolot_opetuksesta.html 2. Opintojen mitoitus ja kuormittavuus Opintokokonaisuuksien ja -jaksojen mitoituksessa käytetään European Credit Transfer System (ECTS) -opintopistejärjestelmää. Opintokokonaisuudet ja opintojaksot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan lähtökohtana keskimääräinen opiskelijan ajantarve. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen opiskelija tarvitsee keskimäärin 1600 tunnin työn, mikä vastaa 60 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työmäärää. Lääketieteellisten alojen valtakunnallinen tutkintorakennetyöryhmä ohjeistaa raportissaan opetuksen kuormittavuuslaskelmien tekemistä seuraavasti: 1. yhtä luentotuntia kohden omatoimiseen opiskeluun varataan vähintään yksi tunti, jos opintojaksoon liittyy kuulustelu. 2. ongelmalähtöisessä opetuksessa PBL (= problem based learning) tai ryhmätyössä, johon opiskelija valmistautuu, yhtä kontaktiopetustuntia vastaa työmäärästä riippuen 1 4 tuntia omatoimista opiskelutuntia sivua suomenkielistä tekstiä edellyttää opiskelijalta vähintään 40 tunnin työmäärää eli vastaa 1,5 opintopistettä sivua vieraskielistä tekstiä vastaa 1,5 opintopistettä. Opintosuoritukset tallennetaan opiskelijapalveluiden ylläpitämään opiskelijatietojärjestelmään. Kukin opiskelija on velvollinen tarkistamaan, että opiskelijatietojärjestelmässä on kaikki suoritusmerkinnät. Opiskelijalla on oikeus saada suorituksistaan maksuton opintorekisteriote. 3. Hammaslääketieteen kandidaatin arvo Opiskelijalla on oikeus käyttää hammaslääketieteen kandidaatin arvoa, kun hän on suorittanut hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavista keskeisistä opinnoista vähintään kahden vuoden (neljän lukukauden) opinnot. Kliinisen hoitoharjoittelun aloittaminen edellyttää hammaslääketieteen kandidaatin arvoa. 4. Lukukausien opintojen suoritusjärjestys Hammaslääketieteen lisensiaatin (HLL) tutkinnon opiskelu on Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa jaettu kymmeneen (10) lukukauteen, vuonna 2011 ja sen jälkeen aloittavilla yhteentoista (11) lukukauteen. Jokaisella lukukaudella on kirjain- ja numerosymbolinsa, jolla merkitään myös opiskelijan kurssiasema (D1 D11). Kurssi valitsee itselleen nimen. Lääketieteellisessä tiedekunnassa opinnot etenevät opintosuunnitelmassa esitetyssä lukukausien numerojärjestyksessä ja opiskelijoille lukukausien alussa jaettavan lukujärjestyksen mukaisesti. Lukukausien D1 D11 opetukseen opiskelijan tulee osallistua siinä järjestyksessä kuin lukukaudet on sijoitettu opetussuunnitelmaan. Lukukausien suoritusjärjestyksestä voi poiketa vain perustelluista syistä varadekaanin päätöksellä hyväksyttyyn henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS) perustuen. HOPS:n liitteenä tulee tällöin olla opintojen etenemissuunnitelma. Etenemissuunnitelman opiskelija laatii yhteistyössä tiedekunnan opinto-neuvojan kanssa. Opinto-neuvojana toimii yleensä tiedekunnan nimeämä opiskelija. Kansainvälisestä vaihdosta palaavan opiskelijan kurssiaseman määrittelyyn vaikuttaa vaihto-opiskelun opintosuunnitelma. Mikäli vaihdossa suoritetut opinnot aiheuttavat tarvetta opintojen suoritusjärjestyksen muutoksiin, opiskelijan tulee laatia ja hyväksyttää varadekaanilla poikkeava opintojen etenemissuunnitelma. (Ks. kohta 16.) 10

11 5. Opiskelijaksi ja vuosikurssille ilmoittautuminen Opiskelijan on joka lukuvuosi ilmoittauduttava läsnä olevaksi tai poissaolevaksi opiskelijapalveluiden määräämällä tavalla. Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut, menettää opiskeluoikeutensa. Jos tällainen opiskelija haluaa myöhemmin aloittaa tai jatkaa opintojansa, hänen on haettava opiskelijapalveluista kirjallisesti oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. (Turun yliopiston opintojohtosääntö: https://intranet.utu. fi/fi/hakemisto/henkilokunnalle/johtosaannot/ Documents/opintojohtosaanto.pdf). Ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi asevelvollisuuden suorittamisen, äitiys-, isyys-, tai vanhempainloman vuoksi tai muusta dekaanin erikseen hyväksymästä syystä. Lukujärjestyksen laatimista ja opetusjärjestelyjä varten hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon opiskelijakurssien isännät laativat nimilistan niistä kurssin opiskelijoista, jotka jatkavat opintojaan opetussuunnitelman mukaisesti seuraavalla lukukaudella. Isäntien tulee toimittaa nimilistat tulevan lukukauden lukukausijohtajalle, opetushoitajalle, tiedekunnan kansliaan ja hammaslääketieteen laitokselle osastosihteeri Annukka Walleniukselle utu.fi tai puh. (02) Syyslukukauden opetusta varten nimilistat on toimitettava maaliskuun loppuun mennessä ja kevätlukukauden opetusta varten lokakuun loppuun mennessä. Nimilistojen laatimisen jälkeen tapahtuneista opiskelutilanteen mahdollisista muutoksista tulee välittömästi ilmoittaa tiedekuntaan ja hammaslääketieteen laitokselle osastosihteeri Annukka Walleniukselle fi tai puh. (02) ). Opintojen jatkamiseksi ns. kurssittomien opiskelijoiden tulee ilmoittautua em. määräaikoihin mennessä opintoneuvojille henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja kurssiaseman määrittämiseksi. Kansainväliseen opiskelijavaihtoon lähtevien sijoittuminen vuosikursseille määritellään vaihto-opiskelua koskevan opintosuunnitelman yhteydessä. Vaihdon aikana toteutuneet opintosuoritukset vaikuttavat kurssille sijoittumiseen. Mikäli ylemmälle vuosikurssille siirtyminen edellyttää joidenkin tiettyjen opintojaksojen väli- tai loppukuulustelujen suorittamista, on tästä maininta sen opintojakson kurssikuvauksessa, joka edellyttää suorituksia. Voidakseen osallistua hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon koulutusohjelman viidennellä lukukaudella alkavaan kliiniseen hoitoharjoitteluun opiskelijalla on oltava hyväksytysti suoritettuna lukukausien D1 D4 opinnot sekä opintojaksojen osat. Kun nämä osiot on suoritettu opiskelija saa käyttää kandidaatin arvoa, mikä on edellytys kliinisen hoitoharjoittelun aloittamiselle. 6. Opiskelijan kurssiaseman määrittäminen Opiskelijan omaksi alkuperäiseksi vuosikurssiksi määritellään se vuosikurssi, jonka mukana hän on suorittanut D1-lukukauden opintoja ensimmäisen kerran. Opiskelijan, joka etenee opinnoissaan tavalliseen tapaan, kurssiasema määräytyy sen lukukauden mukaan, jota hän parhaillaan suorittaa tai jonka hän on jo suorittanut. Tauolla oleva opiskelija Jos opiskelija jää opinnoistaan tauolle, määritellään hänen kurssiasemansa viimeisimmän opiskellun lukukauden mukaan. Hänen kurssiasemansa muuttuu vasta kun hän palaa jatkamaan opintojaan aloittaen seuraavan lukukauden. Tietyn opintojakson etuajassa suorittava opiskelija Jos opiskelija henkilökohtaisen opetussuunnitelman ja hyväksytyn opintojen etenemissuunnitelman nojalla suorittaa jonkun lukukauden osion etukäteen suorittaessaan samalla pääasiallisen vuosikurssinsa mukaisia keskeisiä opintoja, ei etukäteen suoritettavat opinnot muuta hänen kurssiasemaansa vielä tässä vaiheessa. Siirto-opiskelijat Siirto-opiskelijoiden kurssiasemaan otetaan kantaa opintoneuvojan heille siirron yhteydessä laatimassa opintojen etenemissuunnitelmassa, ja suunnitelman hyväksyessään varadekaani vahvistaa tarvittaessa myös kurssiaseman. 11

12 Kurssiton opiskelija Kurssittomaksi määritellään opiskelija, joka täyttää kolme ehtoa: 1. opiskelijan oma alkuperäinen vuosikurssi on jo valmistunut 2. opiskelijan opintojen aloittamisesta on kulunut 5 vuotta 3. opiskelija ei jatka opintojaan edeten selkeästi jonkin vuosikurssin D1 D10 mukana Opiskelupaikan saanut, mutta opintonsa vasta myöhemmin aloittanut opiskelija ei voi olla kurssiton, ennen kuin se vuosikurssi, jonka mukana hän tosiasiallisesti D1-lukukauden opintoja suoritti, on valmistunut. Jos kaksi ensimmäistä ehtoa täyttävä opiskelija suorittaa opintoja edeten selkeästi jonkin alemman vuosikurssin mukana, määritellään hänen kurssiasemansa tavalliseen tapaan eikä hän siis ole kurssiton. Epäselvä kurssiasema Epäselvässä tilanteessa kurssiaseman ratkaisee perusopinnoista vastaava varadekaani. 7. Kuulustelut ja ilmoittautuminen kuulusteluun Kuulusteluissa noudatetaan Turun yliopiston opintojohtosääntöä https://intranet.utu.fi/ fi/hakemisto/henkilokunnalle/johtosaannot/ Documents/opintojohtosaanto.pdf Keskeisten opintojen opintokokonaisuuksiin ja -jaksoihin liittyy loppukuulustelu ja tavallisimmin välikuulusteluja. Mikäli ylemmälle lukukaudelle siirtyminen edellyttää joidenkin tiettyjen opintojaksojen kuulustelujen hyväksyttyä suorittamista, on tästä maininta ao. opintokokonaisuuden opetussuunnitelmassa. Kuulusteluihin, jotka järjestetään opintojakson aikana tai heti opintojakson päätyttyä, ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Muihin kuulusteluihin (uusintoihin ja kesätentteihin) on ilmoittauduttava viimeistään 4 arkipäivää ennen kuulustelutilaisuutta. Kuulusteluun ilmoittaudutaan siihen oppiaineeseen, joka on vastuussa opintojakson toteuttamisesta. Tarkemmat ohjeet annetaan opetuksen yhteydessä. Hammaslääketieteen laitoksen järjestämän opetuksen kuulustelut järjestetään pääsääntöisesti Arje Scheinin -luentosalissa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Tenttiaikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Kuulustelussa voi samanaikaisesti olla useamman kurssin opiskelijoita suorittamassa omien opintojaksojensa kuulusteluja. Uusintoihin osallistuvien opiskelijoiden tulee ilmoittautua kuulusteluun asianomaiseen oppiaineeseen viimeistään 4 arkipäivää ennen kuulustelutilaisuutta siihen oppiaineeseen, joka on vastuussa opintojakson toteuttamisesta. Tiedekunnan kesätentit järjestetään kesäkuussa ja elokuun alussa erikseen ilmoitettavina ajankohtina. Kesätentteihin tulee ilmoittautua siihen oppiaineeseen, jonka kuulusteluun opiskelija aikoo osallistua. 8. Opintosuoritusten tallennus Hyväksytyt opintosuoritukset tallennetaan opiskelijapalveluiden ylläpitämään opiskelijatieto-järjestelmään välittömästi kuulustelujen tulosten julkistamisen jälkeen. Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon kanssa yhteisten opintojen tallentaminen tapahtuu pääsääntöisesti vastuuoppiaineen toimesta myös hammaslääketieteen opiskelijoiden osalta. Hammaslääketieteen laitoksen järjestämän opetuksen hyväksytyt suoritukset tallentaa osastosihteeri Annukka Wallenius Kopio hammaslääketieteen laitoksen järjestämän kuulustelun tuloksista tulee toimittaa opintojakson vastuuhenkilön/tai valtuutetun opettajan allekirjoittamana osastosihteeri Annukka Walleniukselle tai puh. (02) ). Tuloksissa tulee mainita kyseisen opintojakson koko nimi ja OPSU koodi. 9. Opintosuoritusten arvostelu Kuulustelun tulokset on julkistettava kahden viikon kuluessa kuulustelupäivästä. Tulosten julkistamisen määräajasta voi laitoksen johtaja erityisestä syystä myöntää poikkeuksen. Tästä on ilmoitettava kuulustelutilaisuudessa tai ilmoitustaululla ennen määräajan päättymistä. 12

13 Opintosuoritusten arvostelussa käytetään asteikkoa: hylätty/hyväksytty tai asteikkoa 5 (erinomainen), 4 (kiitettävä), 3 (hyvä), 2 (tyydyttävä), 1 (välttävä) ja 0 (hylätty). Arvostelussa käytetään vain kokonaislukuja. Opintokokonaisuuksien arvosanoja määrättäessä pyöristykset tehdään seuraavasti: 5 4,50 5,00 4 3,50 4,49 3 2,50 3,49 2 1,50 2,49 1 1,00 1,49 Opintokokonaisuuksien arvosanan muodostumisesta määrätään opetussuunnitelmassa. Opintosuorituksen arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen oikaisua. Oikaisumenettelystä määrää yliopiston johtosääntö koulutuksesta ja tutkimuksesta. Johtosääntö edellyttää myös, että opintosuorituksen jälkeen on pyrittävä selostamaan tehtävät ja arvosteluperusteiden soveltaminen. Kuulustelun tulokset julkistetaan laitoksen/oppiaineen ilmoitustaululla. Tenttitulosten julkistamisen yhteydessä opiskelijan nimeä ei mainita vaan nimen sijasta ilmoitetaan opiskelijanumero ja kuulustelun arvosana. Lisäksi on ilmoitettava kuulusteluun osallistuneiden kokonaismäärä ja hylättyjen kokonaismäärä. Hylättyjen nimiä ei julkisteta. Tenttitulosten julkistaminen verkossa on mahdollista ainoastaan siten, että opiskelijan nimeä ei mainita vaan nimen sijasta ilmoitetaan opiskelijanumero ja arvosana. Opiskelijalla on henkilötietolain mukaan oikeus kieltää tenttitulostensa ilmoittaminen tietoverkossa. 10. Syventävien opintojen tutkielman kielentarkastus ja kypsyysnäyte Tiedekunta antaa ohjeet tutkielman kirjoittamisesta ja kieliasusta, mutta ainoastaan kypsyysnäytteen kieliasu tarkistetaan. Syventävien opintojen päätteeksi kirjoitettava kypsyysnäyte on opiskelijan tiedekunnan järjestämässä kuulustelutilanteessa laatima essee. Aiheen tai vaihtoehtoiset aiheet antaa syventävien opintojen ohjaaja opiskelijakohtaisesti. Kypsyysnäytteeseen on ilmoittauduttava tiedekunnan kansliaan viimeistään viikkoa ennen koetta. Ilmoittautumisen yhteydessä on esitettävä syventävien opintojen ohjaajan/ohjaajien ja kielentarkastajan syventävien opintojen kirjallisesta työstä antama todistus, työn arvioinnit ja tutkielman tiivistelmäsivu. Syventävien opintojen ohjaaja arvioi esseen asiasisällön, kielentarkastaja kirjoituksessa käytetyn kielen ja tekstikokonaisuuden. Kypsyysnäytteen tarkoitus on osoittaa, että opiskelija hallitsee syventävien opintojen aihepiirin ja pystyy äidinkielellään kirjoittamaan alaansa liittyvästä aiheesta selkeän ja ymmärrettävän kirjoituksen. Kypsyysnäytteen kirjoitustilaisuudet: Syyslukukausi 2012: ilmoitetaan myöhemmin Kevätlukukausi 2013: ilmoitetaan myöhemmin Kypsyysnäytteen kirjoittamisohjeita: kypsyysnayte1.pdf Hyväksytyn kypsyysnäytteen tallentaa opiskelijatietojärjestelmään osastosihteeri Annukka Walleniukselle tai puh. (02) ), jolle syventävien opintojen ohjaaja ilmoittaa kypsyysnäytteen hyväksymisen kirjallisesti. 11. Kieli- ja viestintäopinnot Katso kohta HLL -tutkinnon rakenne: kieli- ja viestintäopinnot (sivu 21). 12. Valinnaisopintojen suorittaminen Katso kohta Syventävien opintojen pysyväismääräykset / HLL-koulutus: valinnaiset opinnot (sivu 23). Tutkijalinja, tohtoriohjelma ja tutkimustyö Tutkijalinjan suorittaminen voidaan lukea hyväksi 40 opintopisteen laajuisena valinnaisina opintoina joko hammaslääketieteen lisensiaatin tai hammaslääketieteen tohtorin tutkinnoissa. Tohtoriohjelman opintojen ja tutkimustyön tekemisestä hyväksytään varadekaanin päätöksellä valinnaisiksi opinnoiksi yhteensä enintään 15 opintopistettä hammaslääketieteen peruskou- 13

14 lutuksessa. Tutkimustyön hyväksyminen valinnaisopinnoiksi edellyttää tutkimustyön ohjaajan lausuntoa tutkimustyön etenemisestä. Tiedekunnan ulkopuolella suoritetut opinnot Tiedekunnan ulkopuolella suoritettuja tutkintoon soveltuvia korkeakoulutasoisia opintoja voidaan hyväksyä varadekaanin päätöksellä valinnaisopinnoiksi yhteensä enintään 23 opintopistettä. Näille suositellaan haettavaksi ennakkopäätös. Opintojen korvaavuusanomuksia saa tiedekunnan internet-sivuilta (http://www. med.utu.fi/) tai tiedekunnan kansliasta. Varusmiespalvelun johtajakoulutus Vuoden 1998 jälkeen suoritetusta 12 kuukauden varusmiespalvelun johtaja- ja kouluttajakoulutuksesta voidaan hyväksyä 3,0 6,0 opintopistettä hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon valinnaisiin opintoihin. Hakemuksen liitteenä tulee olla palvelutodistus ja mahdollinen portfolio eli johtajakansio. Päätöksen hyväksi lukemisesta tekee varadekaani. Tiedekunnan opintoneuvojien ja opiskelijatuutoreiden työn hyväksyminen valinnaisopinnoiksi. Tiedekunnan opintoneuvojana toimimisesta voidaan varadekaanin päätöksellä hyväksyä enintään 6 opintopistettä tehtyjen työtuntien perusteella siten, että 27 tuntia tuottaa yhden 1 opintopisteen. Tiedekunnan opiskelijatuutorina toimimisesta voidaan varadekaanin päätöksellä hyväksyä enintään 2 opintopistettä prekliinisen vaiheen opiskelijatuutorille ja 1 opintopiste kliinisen vaiheen opiskelijatuutorille tutkinnon valinnaisopintoihin edellyttäen, että opiskelijatuutori on osallistunut järjestettyyn koulutukseen ja toteuttanut vähintään 10 dokumentoitua pienryhmätapaamisista ohjaamilleen uusille opiskelijoille. Siirto-opiskelijat Muista lääketieteellisistä tiedekunnista siirtyneiden opiskelijoiden valinnaisopintopistemäärät ratkaistaan tapauskohtaisesti varadekaanin päätöksellä ja henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan perustuen. 13. Opintojen hyväksilukeminen Jokaisella tutkintoasetuksen 794/2004 mukaisesti opiskelevalla opiskelijalla tulee olla henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). HOPSiin liittyen opiskelija voi hyväksilukea tutkintoon aikaisempia opintojaan joko korvaamalla samansisältöisillä opinnoilla HLL-tutkinnon keskeisiä opintoja taikka sisällyttämällä tutkintoon tiedekunnan ulkopuolella suoritettuja opintoja. Opetussuunnitelmassa mainittujen keskeisten ja valinnaisten opintojen korvaamista tiedekunnan ulkopuolella suoritetuilla saman alan opinnoilla haetaan ao. opetuksen vastuuhenkilöltä. Tämä koskee myös tiedekunnan hyväksymien kansainvälisten vaihto-ohjelmien puitteissa suoritettuja opintoja. Keskeisten ja valinnaisten opintojen korvauslomakkeita saa tiedekunnan internet-sivuilta (http://www.med.utu.fi/) tai tiedekunnan kansliasta. Keskeisten opintojen korvaamisesta päättää ao. oppiaineen professori tai muu opetuksen vastuuhenkilö. Valinnaisten opintojen sisällyttämisestä tutkintoon päättää varadekaani. 14. Opintosuoritusten vanheneminen Kuulustelut hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoa varten on suoritettava 10 vuoden kuluessa tiedekuntaan ilmoittautumisesta. Tähän aikaan ei lasketa varusmiespalvelun suorittamiseen tai äitiys-, isyys- tai vanhempainlomaan käytettyä aikaa. Muussa tapauksessa on anottava varadekaanilta lisäaikaa tutkinnon loppuun suorittamiseksi. 15. Lääketieteellisen tiedekunnan tutkijalinja Menettelytapaohjeet tutkijalinjan opintojen kirjaamiseksi ja hyväksyttämiseksi hammaslääketieteen perustutkintoon/hammaslääketieteen tohtorin tutkintoon Tavoitteena on, että tutkijalinjalle valittu opiskelija suorittaa tutkijalinjan kokonaisuudessaan (40 opintopistettä) ja sisällyttää kokonaisuuden tohtorin tutkinnon opintoihin. Mikäli opiskelija haluaa sisällyttää tutkijalinjan kokonaisuudessaan (40 opintopistettä) tai osan siitä hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon valinnaisiin opintoihin, hän ei voi käyttää näitä tutkijalinjan opintoja enää tohtorin tutkintoon tai päinvastoin. Viimeistään tutkintotodistusta anoessaan opiskelijan tulee ilmoittaa sitovasti sisällyttääkö hän tutkijalinjan opinnot perustutkintoon. Siihen 14

15 saakka opinnot näkyvät tutkintorekisterissä tutkijalinjan opintoina. Mikäli opiskelijalle kertyy valinnaisopintoja enemmän kuin perustutkintoon vaaditaan, niitä voidaan hyväksyä tutkijalinjan opinnoiksi. Hyväksymisestä on jokaisen valinnaisopintojakson osalta sovittava tutkijalinjan johtajan kanssa. Tutkijalinjojen johtajat toimittavat tutkijalinjan opinnoista opintosuoritustiedot tiedekunnan kansliaan. Kurssisihteeri Anne Johansson puh. (02) ). Lisätietoa tutkijalinjasta: tutkijalinjat/ 16. Kansainvälinen opiskelijavaihto Opiskelija voi suorittaa osan opinnoistaan ulkomailla toisesta lukuvuodesta alkaen. Opiskelijavaihdon kesto on vähintään kolme kuukautta ja enintään yksi lukuvuosi. Ulkomailla suoritetut opinnot pyritään kokonaisuudessaan hyväksilukemaan tutkintoon, jotta opiskelijan valmistuminen ei viivästyisi. Ensimmäisen vuoden opiskelija ei voi päästä vaihtoon. Lisätietoja vaihtoon hakeutumisen perusedellytyksistä löytyy: opiskelu/kv/perusedellytykset.html. D5-kurssin aikana ei suositella vaihtoon lähtemistä. Tavallisimpia vaihto-ohjelmia vaihtoon lähtemiseksi ovat Erasmus- ja Nordplus-vaihdot. Vaihto-ohjelmien ulkopuolelta opiskelija voi myös itse hankkia vaihtopaikan. Suurin osa apurahoista ja vaihtopaikoista ulkomaisiin yhteistyöyliopistoihin on haettavissa helmi-maaliskuussa seuraavalle lukuvuodelle. Tietoa eri vaihtomahdollisuuksista ja ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta tutkintoon löytyy Turun yliopiston opiskelijan yleisoppaasta yleisopas/ sekä lääketieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta kv/. kanssa hän laatii henkilökohtainen opintojen etenemissuunnitelman. Vaihdosta palaamisen jälkeen opiskelijan on itse haettava vaihdossa suoritettujen opintojen korvaavuutta oppiaineista. Korvaavuuksien hakemiseen tarvitaan vaihtoyliopistosta saatu opintorekisteriote sekä ECTS-Learning agreement -lomakkeet (ennen vaihtoa oppiaineessa kv-yhdyshenkilöllä hyväksytetyt opintosuunnitelmalomakkeet). Lista tiedekunnan oppiaineiden ECTS -yhdyshenkilöistä yhteystietoineen on luettavissa: kv/kv-yhdyshenkilot. Hammaslääketieteen laitoksen ECTS -yhdyshenkilöitä ovat vuodesta 2011 alkaen lehtori Kristiina Heikinheimo ja Arzu Tervergil- Mutluay Opintojen korvaavuuslomakkeita saa tiedekunnan kansliasta sekä lääketieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta: opiskelu/peruskoulutus/lomakkeet/ Lisätietoja opintojen hyväksilukemisesta on kohdassa Turku Faculty of Medicine Postgraduate Education Unit (PGE) PGE on tiedekuntahallintoon kuuluva yksikkö, jonka toiminnan alaa on sekä tieteellinen ja ammatillinen jatkokoulutus että täydennyskoulutus. PGE kuuluu myös hammaslääketieteen, lääketieteen ja hoitotieteen koulutukseen liittyvä kansainvälinen toiminta. PGE:n järjestämistä jatko- ja tutkijakoulutuksen kurssit: kurssit.html Koulutustilaisuuksista saa tietoa myös Kiinamyllynkadun viikkokalenterista, Yliopistotiedoista, Suomen Lääkärilehdestä ja tiedekunnan www-sivuilta sekä tiedekunnan kansliasta (kurssisihteeri Anne Johansson, Kiinamyllynkatu 13, Turku, tai puh. (02) ). Vaihdossa tehtävien opintosuunnitelman hyväksymisestä opiskelijan on oltava yhteydessä tiedekunnan kv-yhdyshenkilöön. Jos vaihdon aikaiset opinnot aiheuttavat muutoksia opintojen etenemisjärjestykseen, opiskelijan on otettava yhteyttä opinto-neuvojaan, jonka 15

16 18. Suun terveystieteiden tohtoriohjelma Doctoral Program of Oral Health Sciences (PeGaSOS) Suun terveystieteiden tohtoriohjelma pyrkii tehostamaan suun terveystieteiden tutkijakoulutusta Turun yliopistossa. Koulun järjestämiin tilaisuuksiin voivat osallistua TtT-, FT-, HLL-, HLT-, LL-, tai LT-tutkinnon opiskelijat. Suun terveystieteiden tutkijakoulu on osa lääketieteellisen tiedekunnan jatkokoulutusorganisaatiota ja toimii PGE:n alaisuudessa. utu.fi/dent/tutkimus/pegasos/ 19. Laadunhallinta ja opiskelijoiden rooli yliopistoyhteisössä Turun yliopiston laadunhallinnan tavoitteena on tukea ja varmistaa yliopiston strategiassa asetettujen tavoitteiden ja vision toteutumista; ohjata toimintaa riittävän tarkan ja reaaliaikaisen seuranta- ja arviointitiedon varassa; kehittää yliopiston toimintaprosessien laatua ja vapauttaa akateemisen henkilöstön työaikaa perustehtäviin; tehdä yliopiston toiminnan keskeiset periaatteet ja korkea laatu näkyväksi. Yliopiston laadunhallinnan välineenä toimii laatujärjestelmä, jonka keskeiset periaatteet esitetään kootusti rehtorin hyväksymässä yliopiston laatukäsikirjassa ja sen liitteissä. Lisäksi toimintayksiköiden toimintakäsikirjoissa on esitetty tarkemmat ohjeet ja menetelmäkuvaukset. Laadunhallinta on osa yliopiston normaalia toimintaa, ja laatujärjestelmän organisointi on yliopistossa rehtorin ja toimintayksiköissä niiden johdon vastuulla. Yliopiston toiminnan laatu syntyy kuitenkin viime kädessä yliopistoyhteisön jäsenten asiantuntevasta, vastuullisesta ja eettisestä toiminnasta. Turun yliopisto läpäisi vuonna 2008 Korkeakoulujen arviointineuvoston toteuttaman auditoinnin. Opiskelijat yhteistyökumppaneina Yliopisto-opiskelijat ovat yliopistoyhteisön jäseniä, joilla on opettajien ohella keskeinen rooli koulutuksen kehittämisessä. Yliopisto-opiskelussa on kyse osapuolten välisestä yhteistyöstä, jossa opiskelijat tuovat opetustilanteisiin oman panoksensa. Opiskelijoiden akateemiseen vastuuseen sisältyy vastuu osallistua oman oppimisympäristönsä kehittämiseen mm. antamalla palautetta sekä osallistumalla yliopiston hallintoelinten ja erilaisten työryhmien työskentelyyn. Yksittäisen opiskelijan ohella tärkeitä toimijoita ovat ainejärjestöt ja ylioppilaskunta. Ainejärjestöillä ja yliopiston yksiköillä on usein vakiintuneita yhteistyökäytäntöjä, joiden myötä opiskelijat vaikuttavat opiskeluympäristönsä kehittämiseen. 20. Opintojen eteneminen ja opintoneuvonta Opettajatuutorit ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Opintojen alkuvaiheessa (ensimmäisen lukukauden ajan) uusien opiskelijoiden opiskelupaikkaan perehdyttäjinä toimivat tehtävään koulutetut opiskelijatuutorit. Opiskeluun ja hammaslääkäriksi/lääkäriksi kasvamiseen perehdyttää opetushenkilökuntaan kuuluva opettajatuutori. Opettajatuutorointi on lääketieteellisen koulutuksen tutkimus- ja kehittämisyksikön (TUTKE) alaista toimintaa ja kaikilla uusilla lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoilla on oma opettajatuutori koko opiskelun ajan. Ensimmäisen ja toisen lukuvuoden ajan hammaslääketieteen opiskelijat ovat aiemmin olleet samoissa opettajatuutoriryhmissä lääketieteen opiskelijoiden kanssa. Syksyllä 2012 tehdään kokeilu, jossa ensimmäisen vuoden opiskelijat jaetaan erillisiksi HLL- ja LLtuutoriryhmiksi. Kolmannen lukuvuoden alussa, kliiniseen vaiheeseen siirryttäessä, hammaslääketieteen opiskelijat ovat omissa ryhmissään ja opettajatuutoreina toimivat hammaslääkärit. Opettajatuutori järjestää sekä ryhmä- että henkilökohtaisia tapaamisia. Opettajatuutori on opiskelijan tukihenkilö ja opastaa ryhmäänsä mm. HOPS:n (henkilökohtaisen opintosuunnitelman) laatimisessa. HOPS:n avulla opiskelija seuraa omia opintosuorituksiaan ja tekee vuosittain suunnitelman tulevista opinnoista. HOPS:iin kuuluvan itsearviointikaavakkeen avulla hän seuraa omaa ammatillista kasvuaan. HOPS:n merkinnät ja suunnitelmat käydään vuosittain läpi ja opiskelija saa palautetta etenemisestään. Opiskelijaa rohkaistaan kokoamaan portfoliota suorituksistaan ja opintojensa etenemisestä. 16

17 Opintoneuvojat Lääketieteellisessä tiedekunnassa toimii useita lääketieteen opintoneuvojia. He ovat opiskelijoiden käytettävissä kaikissa opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Opintoneuvojat antavat henkilökohtaista opintoneuvontaa sekä vastaanottoaikoina, että ajanvarauksella. He järjestävät tarvittaessa ohjaustilaisuuksia, tiedottavat opintoasioista sekä osallistuvat opiskelijavalinta-asioista tiedottamiseen ja tiedekunnan opintohallintoon. Opintoneuvojat koordinoivat opiskelija-tuutoritoimintaa. Opiskelijan tulee ottaa yhteyttä opintoneuvojaan aina, jos hänellä on tarvetta suorittaa opintoja HLL opetussuunnitelmaan kirjatuista suoritusjärjestyksestä poikkeavalla tavalla. Tällöin opintoneuvoja laatii yhteistyössä opiskelijan kanssa opintojen etenemissuunnitelman, jonka varadekaani hyväksyy. Etenemissuunnitelma toimii opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman liitteenä. Aloitteen etenemissuunnitelman tekemiseen voi tehdä opiskelija itse, opintoneuvoja, opettajatuutori tai kuka tahansa opetushenkilökunnan jäsen. Etenemissuunnitelma laaditaan seuraavissa tapauksissa: opiskelija aikoo suorittaa tietyn keskeisen opintokokonaisuuden, opintojakson tai kokonaisen lukukauden opetussuunnitelmat poikkeavassa opintovaiheessa tai useita eri keskeisten opintojen osia tavallisesta poikkeavassa järjestyksessä opiskelija saapuu siirto-opiskelijana Turun yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan opiskelija vaihtaa koulutusohjelmaa pääsykokeen kautta opiskelijan opintojen alusta on kulunut 10 vuotta tai enemmän opiskelija pyrkii korvaamaan merkittävän osan opinnoistaan aiemmilla suorituksilla Opintoneuvojat tavoittaa parhaiten sähköpostilla. Lääketieteellisen tiedekunnan opintoneuvojien yhteinen osoite on ja hammaslääketieteen opintoneuvojalla vielä erikseen Toimisto sijaitsee laitosrakennus Medisiinassa luentosali Externumin vieressä. Toimistolta opintoneuvojat tavoittaa vastaanottoaikoina, jotka ovat toimiston ovessa ja tiedekunnan nettisivuilla. Vastaanottoaikoina toimistoon voi myös soittaa puh. (02) Opintoihin liittyvissä hallinnollisissa asioissa saa neuvontaa ja lisätietoja tiedekunnan opintopäälliköltä Sari Iinattiniemeltä ja Anita Toivolalta ja peruskoulutuksen opintosihteereiltä Katja Kirstilältä ja Raija Ahokkaalta tiedekunnan kansliasta. Hammaslääketieteen laitoksella neuvovat osastosihteeri Annukka Wallenius tai puh. (02) ) ja peruskoulutuksen koordinaattori Anna Haukioja Tietyn opintokokonaisuuden käytännön järjestelyistä kannattaa ensisijaisesti tiedustella opiskelijan oman vuosikurssin isännältä, joka tekee yhteistyötä opintokokonaisuuksien vastuuhenkilöiden ja opetushoitajien kanssa ja toissijaisesti suoraan kyseisestä oppiaineesta. Jatkotutkintoihin liittyvää ohjausta antaa koulutuspäällikkö Soile Salonen (puh. (02) ) ja toimistosihteerit, joka on tavattavissa tiedekunnan kansliassa. Lisätietoa ohjauksesta löytyy Turun yliopiston opiskelijan yleisoppaasta. Hammaslääketieteenkandidaattiseura ja kurssin isäntäjärjestelmä THLKS, Turun Hammaslääketieteenkandidaattiseura r.y. on Turun lääketieteellisen tiedekunnan hammaslääketieteen opiskelijoiden ainejärjestö. Seura pyrkii edistämään jäsenistönsä koulutuksellisia ja ammatillisia oloja sekä toimii sosiaalisena yhdyssiteenä paitsi jäsentensä kesken myös suhteessa muihin kotimaisiin ja ulkomaisiin hammaslääketieteen opiskelijoihin sekä Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain Liittoon. Jäsenistö valitsee syyskokouksessaan kymmenhenkisen hallituksen, joka on seuran päättävä elin. Hallitus sekä seuralle valittavat kymmenen toimihenkilöä huolehtivat monista opiskeluun ja vapaa-aikaan liittyvistä toiminnoista. Seuran toimesta on vuonna 2011 perustettu koulutus- ja opintoasiaintoimikunta KOAT, jota johtaa opintoasiainvastaava. Seura toimittaa kahdesti vuodessa omaa lehteä Tuubia, jossa tiedotusasiat ja muut ajankohtaiset kirjoitukset nivoutuvat viihteellisempiin tuotoksiin. Lisäksi seura vaalii lukuisia perinteitään kuten vuosijuhlaansa Extractio-ehtoota sekä vapunaaton Liljan patsaan pesua. Vapaa-ajan toimintana seura järjestää opiskelijajuhlien lisäksi niin 17

18 kulttuuri- kuin liikuntatapahtumiakin. Seuran kotisivut löytyvät osoitteesta Suomen hammaslääketieteen opiskelijoiden liitto r.y. (SHOL) on suomalainen hammaslääketieteen opiskelijoiden keskusjärjestö, johon kaikki THLKS:n jäsenet kuuluvat ja jonka hallituksessa on edustajia kaikista Suomen hammaslääketieteen opiskelijajärjestöistä. Liitto pyrkii vaikuttamaan hammaslääketieteen opiskelijoiden koulutuksellisiin ja ammatillisiin oloihin valtakunnallisella tasolla. SHOL:lla on opiskelijaedustajat Suomen Hammaslääkäriliiton hallituksessa, Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian hallituksessa ja AKAVA:n opiskelijavaltuustossa. SHOL kokoaa vuosittain Kandimuistion, joka sisältää kaikkien hammaslääketieteen opiskelijoiden yhteystiedot kursseittain ja muitakin hammaslääketieteen opiskelijoille tärkeitä tietoja. Isäntä on kurssin luottamushenkilö, jonka kurssilaiset valitsevat keskuudestaan opintojen alkuvaiheessa. Isäntä toimii kurssin yhdyshenkilönä opettajien ja kurssin sekä tiedekunnan hallinnon ja kurssin välillä. Isännällä on näiden tehtävien lisäksi erilaisia kurssin sosiaaliseen toimintaan liittyviä tehtäviä. Isännällä ei ole muodollista asemaa tiedekunnassa. Toiminta perustuu keskinäiseen yhteistyöhön. Isännän lisäksi jokainen kurssi valitsee keskuudestaan muita luottamushenkilöitä, jotka hoitavat kurssin asioita. HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINNON TAVOITTEET Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon laajuus on voimaan tulevan valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista 794/ mukaan 300 opintopistettä ja tutkinnon suorittamisen tavoiteaika on viisi vuotta ja sen jälkeen opintonsa aloittavien osalta valtioneuvoston asetuksen (351/2011) mukaan tutkinnon laajuus on 330 opintopistettä ja tutkinnon suorittamisen tavoiteaika on 5,5 vuotta. Euroopan hammaslääketieteen koulutusjärjestö (ADEE, Association for Dental Education in Europe) on syyskuussa 2004 hyväksynyt asiakirjan Profile and Competences for the European Dentist. Asiakirja päivitettiin vuonna 2009 ja nimi muutettiin Profile and Competences for the Graduationg European Dentist. Tällä täsmennettiin sitä, että asiakirja määrittelee juuri valmistuneen eurooppalaisen hammaslääkärin ammattikuvan ja pätevyysvaatimukset. Pätevyydet on koottu seitsemäksi laajaksi osa-alueeksi (domain). ADEE:n tavoitteena on, että jokaiselle seitsemälle osa-alueelle kirjatut pääpätevyysvalmiudet saavutettaisiin kaikkien Euroopan maiden hammaslääkärikoulutuksen tutkintovaatimuksissa. Turun yliopiston hammaslääketieteen lisensiaatin koulutusohjelman pätevyysvaatimukset on laadittu käyttäen pohjana ADEE:n asiakirjaa Profile and Competences for the Graduating European Dentist. Asiakirjan tekstiä on muokattu vastaamaan Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ja hammaslääketieteen laitoksen näkemyksiä suomalaiselta hammaslääkäriltä edellytettävistä valmiuksista. I AMMATILLISUUS Pääpätevyys: Ammattimainen toiminta Valmistuessaan hammaslääkärin tulee: hallita ajan tasalla olevat tiedot ja kokonaisvaltainen näkemys hammaslääkärin ammatista. hallita laaja kirjo erilaisia taitoja sekä ymmärtää näiden taitojen merkitys hammaslääkärin ammattikuvassa. kyetä tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin, olla kyky tehdä analyysiin perustuvia arviointeja ja ratkaista ongelmia, suunnittelu-, vuorovaikutus-, viestintä- ja esiintymistaitoja olla kyky toimia rakentavasti moniammatillisissa työryhmissä. Pääpätevyys: Eettisten näkökohtien ja lainsäädännön tunteminen Valmistuessaan hammaslääkärin tulee: sisällöllisesti tuntea ja syvällisesti ymmärtää sekä tiedostaa yksittäisten potilaiden ja väestön hoitoon liittyvä moraalinen ja eettinen vastuu. tuntea hammaslääkärin toimintaa koskeva voimassaoleva lainsäädäntö. 18

19 II VUOROVAIKUTUS-, VIESTINTÄ- JA SOSIAALISET TAIDOT Pääpätevyys: Vuorovaikutus ja viestintä Valmistuessaan hammaslääkärillä tulee olla: hyvät vuorovaikutustaidot ja kyky toimia hoitotilanteessa yhteisymmärryksessä potilaan, hänen perheensä / omaistensa sekä potilaan hoidossa mukana olevien terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. kyky luontevasti kommunikoida yhteiskunnan hoito- ja koulutusorganisaatioiden kanssa sekä kyetä organisoimaan terveyskasvatustapahtumia ja toimimaan eettisesti työyhteisössä. III TIETEELLINEN PERUSTA, TIEDON KÄSITTELY JA KRIITTINEN AJATTELU Pääpätevyys: Biolääketieteellinen, tekninen ja kliininen osaaminen Valmistuessaan hammaslääkärillä tulee olla: hyvät tiedolliset ja vankat taidolliset valmiudet harjoittaa itsenäisesti, luotettavasti ja turvallisesti hammaslääkärin ammattia. oman alansa asiantuntijan ja kehittäjän taidot riittävät tiedot ja ymmärrys suun- ja leukojen sairauksiin ja toimintahäiriöihin liittyvistä biolääketieteellisistä, teknisistä sekä kliinisistä tieteistä. kyky soveltaa näitä tietoja diagnoosin tekemiseen, hoidon suunnitteluun, potilaiden hoitoon ja alan kehittymisen seuraamiseen. Pääpätevyys: Tiedon hankintataito ja tiedon kriittinen soveltaminen Valmistuessaan hammaslääkärin tulee olla: valmius käyttää kirjastojen tietokantoja ja elektronisia kokoelmia sekä toimia verkkoympäristössä. hyvä informaationlukutaito, taito soveltaa tietoa kriittisesti, tieteellisesti ja tehokkaasti. taito käyttää tieteellisiä käsitteitä ja hänellä tulee olla valmiudet tieteelliseen tutkimustyöhön ja ammatilliseen jatkokoulutukseen kyky ja motivaatio seurata koko urakehityksensä ajan hammaslääketieteen ja terveydenhuollon tutkimusta ja mahdollisuuksiensa mukaan osallistua uuden tiedon tuottamiseen. IV TERVEYDEN EDISTÄMINEN Pääpätevyys: Suun terveyden edistäminen yksilö-, perhe-, ryhmä- ja väestötasolla Hammaslääkärin tulee: ymmärtää suun terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen merkitys hammas- ja suusairauksien ehkäisyssä. osata organisoida erilaisin toimenpitein kaikenikäisten potilaiden suun sairauksien ehkäisy. huomioida toimintakäytäntöjä kehittäessään koko väestön suun terveydenhoidolliset tarpeet, alueen väestön ikärakenne, väestön muuttoliike ja alueelliset erityispiirteet. haluta kehittää suun terveydenhuoltoa osana terveydenhuollon kokonaisuutta ja yhteiskunnan kehittymistä. V KLIINISEN TIEDON KOKOAMINEN Pääpätevyys: Potilaan esitietojen ottaminen ja kirjaaminen sekä hammaslääketieteellisen hoitohistorian ja nykytilan tutkimus ja kirjaaminen Valmistuessaan hammaslääkärin tulee: kyetä selvittämään ja kirjaamaan hammaslääketieteellisen hoidon kannalta olennainen kokonaiskuva potilaan lääketieteellisestä anamneesista sekä yksityiskohtainen potilaan leukojen, suun ja hampaiston hoitohistoria. hallita riittävä lääketieteellinen, biologinen, psykososiaalinen ja sosiaalinen taustatieto potilaasta ennen kuin hän kykenee arvioimaan eri-ikäisten potilaiden hammaslääketieteellisen hoidon tarvetta. osata suorittaa tarkoituksenmukainen hammaslääketieteellinen tutkimus, tulkita löydökset ja järjestää tarpeelliset jatkotutkimukset. 19

20 VI DIAGNOSTIIKKA JA HOIDON SUUNNITTELU Pääpätevyys: Kliininen päättely, vaihtoehtojen vertailu, päätöksenteko Valmistuessaan hammaslääkärin tulee kyetä: kliiniseen päättelyyn, vaihtoehtojen vertailuun ja päätöksentekoon tehdessään erotusdiagnooseja, väliaikaisia ja lopullisia diagnooseja. tulkitsemaan ja vertailemaan anamneesia, kliinisten ja radiologisten tutkimusten ja muiden diagnostisten testien tuloksia sekä kyky ottaa huomioon potilaan sosiaalinen ja kulttuurinen tausta. tekemään diagnoosi ja hoitosuunnitelma kaikenikäisille potilaille, potilaan tarpeet ja odotukset huomioiden tunnistamaan hoito-ongelmat, joihin hänen osaamisensa ei riitä ja hänen tulee osata lähettää potilas asianmukaiseen hoitoon. VII SUUN TERVEYDEN SAAVUTTAMINEN JA YLLÄPITO Pääpätevyys: Kokonaishoidon toteuttaminen, ylläpitohoidon suunnittelu ja ohjeistus Valmistuessaan hammaslääkärin tulee: olla pätevä toteuttamaan hoito kaikenikäisille potilaille kokonaisvaltaisesti vallitsevan hoitonäkemyksen mukaisesti, tarkoituksenmukaisesti, tehokkaasti, turvallisesti ja terveyttä ylläpitävästi. suhtautua hoidossa käytettäviin materiaaleihin kriittisesti ja ympäristönäkökohdat huomioiden. osata suunnitella hoidon seuranta asianmukaisesti ja osata ohjeistaa potilas ylläpitämään saavutettua hoitotulosta. HLL-TUTKINNON RAKENNE Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto ja se koostuu asetuksen 794/2004 mukaan 1. perus- ja aineopinnoista sekä syventävistä opinnoista; 2. kieli- ja viestintäopinnoista; 3. monitieteisistä opintokokonaisuuksista; 4. muista opinnoista; 5. asiantuntijuutta syventävästä harjoittelusta. Keskeiset opinnot ovat kaikille opiskelijoille pakollisia perus- ja aineopinnoista muodostettuja opintokokonaisuuksia ja -jaksoja. Syventävät opinnot ovat keskeisiä opintoja, joskin opiskelija voi valita oppiaineen/projektin, jossa hän suorittaa syventäviin opintoihin kuuluvan tutkielman. Kts. syventävien opintojen pysyväismääräykset (sivu 22). Monitieteiset opintokokonaisuudet tai muut opinnot voivat koostua lääketieteellisen tiedekunnan oppiaineiden tai hammaslääketieteen laitoksen tarjoamista valinnaisopinnoista, joita hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon opiskelijat voivat sisällyttää opintoihinsa. Nämä valinnaisopinnot liitetään pääsääntöisesti osaksi syventäviä opintoja. Myös tiedekunnan ulkopuolella tai kansainvälisessä vaihdossa suoritettuja opintoja voidaan syventävien opintojen ohjaajan/ohjaajien suostumuksella ja varadekaanin päätöksellä hyväksyä valinnaisopinnoiksi ja/tai osaksi syventäviä opintoja. Kliininen hoitoharjoittelu kuuluu asetuksen 794/2004 mukaan pakollisena hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon. Kliininen hoitoharjoittelu alkaa viidennellä lukukaudella ja tapahtuu pääosin Turun sosiaali- ja terveystoimen Opetushammashoitolassa, mutta opiskelijat osallistuvat myös erikoissairaanhoitoon keskussairaalan suusairauksien klinikalla. Osa kliinisistä opinnoista voidaan sisällyttää syventäviin opintoihin pysyväismääräysten mukaisesti. Kliinisen hoitoharjoittelun osuus on n (valinnaisia) opintopistettä. Hoitoharjoittelussa opiskelija perehdytetään 1. terveyskeskusten ja sairaaloiden hammaslääkärien käytännön toimintaan; 2. eri henkilöryhmien tehtäviin ja toimintaan hammashuoltoa suorittavan työryhmän jäsenenä; sekä 3. hammaslääkärin työn edellyttämien valmiuksien oppimiseen ja harjoitteluun käytännössä. Osa kliinisestä hoitoharjoittelusta voidaan suorittaa hajautettuna kliinisenä hoitoharjoitteluna opiskelupaikkakunnan ulkopuolisessa 20

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2010 2011 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Turun yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Hammaslääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan hyväksytyille...

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2011 2012 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA 2 SISÄLLYSLUETTELO Hammaslääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan hyväksytyille... 5 Koulutuksen

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2009 2010 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Turun yliopisto SISÄLLYSLUETTELO Hammaslääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan hyväksytyille...

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Ilmoittautuneita: 2000 / 78 2001 / 83 2002 / 87 2003 / 72 2004 /

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa

Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa Minna Kaartinen-Koutaniemi Urhean oppilaitostapaaminen 17.4.2013 19.4.2013 1 Palvelut ja neuvonta Yleinen opiskelijaneuvonta palvelee henkilökohtaisesti,

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO

TURUN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO TURUN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS 2011 2012 LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Sisällysluettelo YLEISTÄ... 9 Tiedekunnassa suoritettavat tutkinnot ja oppiarvot... 9 LÄÄKETIETEEN

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO

TURUN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO TURUN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS 2010 2011 LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Turun yliopisto Sisällysluettelo YLEISTÄ... 9 Tiedekunnassa suoritettavat tutkinnot ja oppiarvot...

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op 29.8.2012 Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala MIKÄ ON TAITOSALKKU? 1/2 Taitosalkku on 6 op:n opintokokonaisuus, joka on osa liiketoimintaosaamisen perusteita

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO

TURUN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO TURUN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS 009 010 LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Turun yliopisto Sisällysluettelo YLEISTÄ... 9 Tiedekunnassa suoritettavat tutkinnot ja oppiarvot... 9

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET BioMediTech Johtokunta hyväksynyt 25.8.2015 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2015-2018 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset

Lisätiedot

Syventävien opintojen opinnäytetyö

Syventävien opintojen opinnäytetyö Syventävien opintojen opinnäytetyö 17. 11.2017 OPINNÄYTE Valtioneuvoston asetuksen (2004/794) 15 mukaan tutkinnon pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden tai koulutusohjelman syventäviin opintoihin

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on hyväksynyt 14.6.2011 seuraavat säännöt, jotka tulevat voimaan 1.8.2011. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 1 LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 Lapin yliopiston hallitus on 16. päivänä kesäkuuta 2014 annetun yliopistolain (558/2009) 41 :n nojalla hyväksynyt seuraavan

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet 16.5.2012 16.5. Humanistinen tiedekunta.2012 1 Taustaa Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen =hyväksiluku Rehtorin päätös Tdk-neuvosto Astuivat

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18)

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18) Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 24.8.2015 Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas 2015-2016 (s. 8-18) Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences - SIS Opintopäällikkö

Lisätiedot

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Koulutus tähtää terveystieteiden kandidaatin (TtK, alempi korkeakoulututkinto) ja terveystieteiden maisterin (TtM, ylempi korkeakoulututkinto)

Lisätiedot

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena. YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUSTA KOSKEVAT OHJEET 2011-2012, 2012-2013 1. Johdanto Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sairasvakuutuksen piirissä Euroopan

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO

TURUN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO TURUN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS 2012 2013 LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Sisällysluettelo YLEISTÄ... 9 Tiedekunnassa suoritettavat tutkinnot ja oppiarvot... 9 Opintohallinnon

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia 1 Siirtymäsäännökset Uusi tutkintoasetus (794/2004) tulee voimaan 1.8.2005. Tätä ennen oikeustieteelliseen tiedekuntaan tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet ja opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat valita,

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Tutkintoja koskevat yleiset määräykset

Tutkintoja koskevat yleiset määräykset Tutkintoja koskevat yleiset määräykset Tutkintoasetuksissa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä ja suorittamista koskevat valtakunnalliset yleisperiaatteet. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintoja

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Humanistisyhteiskuntatieteellinen. tiedekunta. Opiskelijoiden orientaatio, Maija Pöyhönen, Salla Kujala, Tiina Rinne

Humanistisyhteiskuntatieteellinen. tiedekunta. Opiskelijoiden orientaatio, Maija Pöyhönen, Salla Kujala, Tiina Rinne Humanistisyhteiskuntatieteellinen tiedekunta Opiskelijoiden orientaatio, 29.9.2017 Maija Pöyhönen, Salla Kujala, Tiina Rinne JYU. Since 1863. 10.10.2017 1 Sisältö Mikä yliopiston koulutusta ja tutkintoja

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset

Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset 1 Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset (jatkotutkintoja koskevat määräykset löytyvät jatkotutkintojen opetussuunnitelmista) Teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista tutkinnoista ja opinnoista

Lisätiedot

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta Oppaan käyttäjälle Humanistisen tiedekunnan opinto-opas lukuvuosiksi 2007 2008 ja 2008 2009 sisältää tiedekunnan opetussuunnitelmat, jotka tulevat voimaan 1.8.2007. Opas sisältää perustutkintoja koskevat

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen koulutusala

Yhteiskuntatieteellinen koulutusala Yhteiskuntatieteellinen koulutusala Yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat määräykset pääainepohjaisen tutkintorakenteen mukaan opiskeleville (voimassa siirtymäkauden eli 1.8.2012

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM MEDIAN LAITOS 1 (5) Valokuvataide 27.6.2013 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM Valokuvataiteen koulutusohjelman (TaM 120 op) tutkinnon rakenne 2013 2014 ja opintojen suositeltu suorittamisjärjestys

Lisätiedot

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet)

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) Nimi: Täytetty..2015 Tämä lomake on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon. Tässä

Lisätiedot

Info sosiaali- ja terveysalan sparrausryhmälle

Info sosiaali- ja terveysalan sparrausryhmälle Info sosiaali- ja terveysalan sparrausryhmälle Suvi Lindén Asiantuntija Uudenmaan TE-toimisto 1 Sisältö Milloin ulkomailla suoritettu tutkinto tarvitsee rinnastaa? Valviran hakemus Tutkinnon laillistamisprosessi

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015 1 YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015 Hyväksytty Viestinnän, median ja teatterin yksikön johtokunnassa

Lisätiedot

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan maantiedettä Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Syytä valmistautua ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti opinto-ohjelmaan.

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

2 Opinto-oikeuden hakeminen yleislääketieteen erityiskoulutukseen

2 Opinto-oikeuden hakeminen yleislääketieteen erityiskoulutukseen Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUSTA (YEK) KOSKEVAT OHJEET 1.8.2015 alkaen 1 Johdanto Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 31.8.2017 Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan kauppatieteiden tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

1 (5) Lääketieteellisen tiedekunnan oppiaineet ja yksiköt Tutkimusohjelmat Tohtoriohjelmat

1 (5) Lääketieteellisen tiedekunnan oppiaineet ja yksiköt Tutkimusohjelmat Tohtoriohjelmat 1 (5) Lääketieteellisen tiedekunnan oppiaineet ja yksiköt Tutkimusohjelmat Tohtoriohjelmat jatkokoulutusyksikkö / tiedekunnan jatkokoulutustapahtumien koonti ja kurssien hakeminen syyslukukaudeksi 2017

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013.

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tämä sääntö sisältää tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin ja opintoihin

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015 1 OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015 1. Tekniikan kandidaatin tutkinto ja sen yleiset tavoitteet... 1 2. Kandidaatin tutkintoon liittyvä kandidaatin

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT

OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT 1 Opiskelijapalvelut Opintojen ohjaus -tiimimme ja opiskelijoiden asiakaspalvelutiimimme auttavat ja tukevat sinua kaikissa mahdollisissa opiskeluun liittyvissä asioissa.

Lisätiedot

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin?

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Opintotutorit Marja Elonheimo ja Salla Mäkinen Opintotutor-biz@aalto.fi Vastaanotto tiistaisin klo 12-13 BIZ Opiskelijapalvelut, U-249 Tiistai 6.9.2016 Oletko muistanut

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Sinut on hyväksytty aikuisopiskelijaksi Metropolia -ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmaan suorittamaan sairaanhoitaja

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu/oppimispalvelut

Insinööritieteiden korkeakoulu/oppimispalvelut Insinööritieteiden korkeakoulu/oppimispalvelut 20.1.2016 OPINTOJEN HYVÄKSILUKU ENGissä (korvaaminen) Opiskelija Oppimispalvelut Vastuuopettaja Koulutusohjelmajohtaja, vastuuprofessori 1. Opiskelija aloittaa

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

VAIHTOON KTK

VAIHTOON KTK VAIHTOON 2016-2017 KTK 17.11.2015 Päivi Martin, International Coordinator paivi.martin@ulapland.fi MISTÄ ALOITAN? Tutustu tutkintorakenteeseesi ja opinto-oppaaseen Tarkista opintosuoritusotteesi: mitä

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset

tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset 1 29.12.2010 tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJA SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN (pääaine

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 11.-12.11.2015 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet)

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) Nimi: Täytetty..2016 Tämä lomake on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon. Tässä

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta 7 Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Yliopisto julkaisee yleisoppaan, jokaista tiedekuntaa varten oman opinto-oppaan sekä kieliopintoja varten on erillisen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot