Dialogisuus päiväkodin arjessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dialogisuus päiväkodin arjessa"

Transkriptio

1 Dialogisuus päiväkodin arjessa SLK-talon auditorio, Pasila, KT Kasvatusneuvoja, Koko Ihminen OK

2 Tutkimukseni innovatiivinen osuus 1) Miksi lapsi toimii kuten hän toimii? 2) Miten päästään vaikean tilanteen yli? Tarkoituksenani ei ole löytää yhtä valmista mallia tai ratkaisua, vaan rohkaista kekseliäästi kokeilemaan uudenlaisia keinoja.

3 Mitädialogisuus on? Lapsen sensitiivistäkuuntelua ja lapsen tarpeiden tiedostamista sekä lapsen yksilöllistäkunnioittamista sellaisena kuin hän on (Buber 1993; Värri 1997).

4 Dialogisen vuorovaikutuksen periaatteet Kuunteleminen aitoa kiinnostusta, keskittymistäja läsnäoloa luottamussuhteen rakentaminen on prosessi tekemisillä ja sanomisilla on merkitys Tarpeiden tiedostaminen hyväksyminen, sietäminen ja kehonkieli Kunnioitus turvallinen, avoin ilmapiiri ja myönteinen puhetapa

5 Tampereen kaupungin NEPSYhankkeen kuva.

6 Myönteinen tapa toimia Tunnetila tarttuu helposti. Tartuta hyvä tunne, rauhoita tilanne. (ks. Cacciatore 2007; Cacciatore 2011; Sinkkonen & Kalland 2001; Sinkkonen 2011.) Haasteellinen lapsi ei suunnittele etukäteen pilaavansa jonkun päivän käytöksellään. (Korvenkallas 2011; Pohjankunnas 2011.) Lapsi tarvitsee opastusta ja toistoa, miten toimia oikein. (ks. Furman 2003; Furman 2010; Greene 2006.)

7 Episodi Kalle päiväunilla Lapset ovat päiväunilla lepohuoneessa. 5-vuotias Kalle on jo herännyt ja kyselee Anitalta (päiväkodin kasvattaja) mieltään askarruttavista asioista. Keskustelua käydään kahden kesken kuiskaillen muiden vielänukkuessa Kalle-pojan pötkötellessäsängyssään. 1 Kalle: Mikänyt on? 2 Anita: Mitä? 3 Kalle: Onko nyt iltapäivä? 4 Anita: On, nyt on iltapäivä. 5 Kalle: Mikä äsken oli? 6 Anita: Oli päivä ja sitä ennen aamupäivä. 7 Kalle: Oliko pelkästään päivä? 8 Anita: (nyökkää)

8 Episodi Kalle päiväunilla 9 Kalle: Saako pöt mmm? (sanoo epäselvästi) 10 Anita: Mitä? 11 Kalle: Saako pötkötellä? 12 Anita: Ai, pötkötellä (naurahtaen ja katsoen lapseen päin) saa pötkötellä vielä. 13 Kalle: Saako nousta? 14 Anita: Joo 15 Kalle: Iltapäivälläsaa nousta?mikäsit tulee? 16 Anita: Iltapäivällänoustaan ja on välipala ja mennään ulos ja sitten tulee ilta. Ensin on aamu, sitten aamupäivä, päivä 17 Kalle: Pelkkä päivä? Onko sit pelkkä päivä? 18 Anita: On vaan päivä tai siis keskipäivä

9 Miksi Kalle kyselee? Kalle ihmettelee aikuiselle itsestään selvää asiaa: mitä iltapäivä tarkoittaa? Positiointi= asema, paikka. Vuorovaikutuksessa käydään neuvottelua omasta ja toisen asemasta, positiosta. Lapsi ja kasvattaja liikkuvat ihmettelijän ja yllättyjän positioissa. Kasvattaja toimii ei-tietäjän positiossa, jolloin hän kuunteleelasta. Välillä hän toimii keskustelijana ja informaation etsijänä sekä informaationsaajana.

10 Episodi: Nellin ja Tiinan leikki Nellin (4-v.) ja Tiinan (5-v.) leikki kehkeytyy ja keskeytyy vuotiaiden tyttöjen leikkiin rämistelee Ossi (5-v.).Ulla (päiväkodin kasvattaja) tarkkailee tilannetta sivummalta. Tytöt etsivät rauhallista leikkinurkkausta. Sen löydettyään he aloittavat Barbie-leikin. 1 Nelli: Leikitään hei täällä, jooko! (Näyttäätoiselle tytölle kotileikkinurkkausta portaiden syvennyksessä, johon muut eivät helposti näe. Tytöilläon Barbiet mukana. Samalla, kun he keskustelevat, he harjaavat niiden hiuksia ja laittavat niitäeri asentoihin.) 2 Tiina: Joo, täälläolis teevee. Täälaitto teeveen päälle. 3 Nelli: Katson aikuisten ohjelmia. 4 Tiina: Joo, täälaitto videon Tehotytöistä. 5 Nelli: Käykö, et se tulis tän kans parvekkeelle (näyttäähyllyäkotileikissä). Sitten kun olet katsonut Tehotytöt. 6 Tiina: Ne on sellanen lastenvideo. Sellanen pelottava.

11 Episodi: Nellin ja Tiinan leikki 7 Tiina: Koululainen, tuletko jo katsomaan yläkertaan? 8 Tiina: Täällä olis salaportaita! Mää sain tän nimpparilahjaks Liisalta! (Näyttää Barbietaan tai sen mekkoa.) 9 Nelli: Varo, täältätulee vihainen aikuinen. 10 Tiina: Äiti katso!(pitelee Barbietaan ylhäälläja kuvittelee sen lentävän.) 11 Nelli: Aika opetella lentämään. 12 Tiina: Sattuu! Ai, tätäsattuu! (Tiputtaa samalla Barbien alas) 13 Nelli: (Huomaa kasvattajan läsnäolon ja se häiritsee) Määpäkuiskaan salaa, kuiskaan tän vaan Tiinan korvaan, en sun korvaan (katsoo kasvattajaa). 14 Ulla: Joo, leikkikäärauhassa(jääistumaan kauemmaksi ja valvoo lasten leikkimistäetäämmältä.) 15 Tytöt: (Hihitystä )

12 Episodi: Nellin ja Tiinan leikki Ossi kävelee kesken kaiken kotileikkiin ja kolistelee tavaroita. Tytöt ovat hyllyn takana, eikäheitänäytähäiritsevän pojan lähestyminen. 16 Ossi: Kakkapieru pissa(ottaa tavaroita hyllystäkovaäänisesti kolistellen) 17 Nelli: Ulla, sääet saa kattoo tänne alas (sanoo kasvattajalle) 18 Ulla: En määkatokaan (katsoo poikaa merkitsevästi ruman kielenkäytön vuoksi, mutta ei vieläpuutu asiaan) 19 Ossi: Kakkapieru pissa kakkapieru paska 20 Ulla: Kylläsääsaat Ossi leikkiäsiellämyös, mutta älämene häiritsemääntyttöjen leikkiä. 21 Tytöt: Nii 22 Ossi: (Heittääkäsissään olevat tavarat lattialle mielenosoituksellisesti jalähtee muihin leikkeihin, toiseen huoneeseen poikien kanssa.)

13 Miksi Ossista tuli häirikkö? Tytöillänäyttääolevan 'omaa kivaa'. Sulkeistaminen toimii eräänlaisena kutsuna muille. Ossi esittäävain ohimennen kaksi puheenvuoroa ja ne toistuvat lähestulkoon samanlaisina: ilkkuu häirikön positiossa. Ossi turvautuu ilmeisesti totunnaiseen tapaansa tulla huomatuksi. Toisto ja tauot näyttävät harkituilta. Onko Ossilla muita keinoja päästäleikkiin? Miten Ossia voisi rohkaista, tukea ja auttaa tässä tilanteessa sekä vastaisuuden varalta myöhemmin? (ks. Suoninen & Lundán 2005; Lundán & Suoninen 2006; Lundán 2009; Lundán 2011.)

14 Kasvatusvuorovaikutus Jatkuvaa tulkintaa: mitäkulloinkin on meneillään? Miten sanotaan, kuka sanoi kenelle, mitätarkoitti ja mihin pyrki? Hienojakoiset vihjeet tärkeitä. Kiireessä sattuu tulkintavirheitä. Vuorovaikutustaitojen kehittäminen harjoittelemalla leikeissä (roolinottoa), peleissä(pettymyksen sietoa), piirtäen (syyseuraussuhteet sarjakuvina), maalaten (tunteet väreinä), muovaillen (mielikuvitushahmoja) Tunteiden nimeäminen ja sanoittaminen auttaa lasta (Cacciatore 2011).

15 Dialogisia tapoja toimia Aikuinen voi määrätäja päättää, mitälapsen tulisi tehdä, miten toimia (esim. myönteinen palaute onnistut varmasti! Vrt. kielteinen: taasko sohlaat ja sähläät!) Aikuinen voi antaa vaihtoehtoja myönteiset positiovaihtoehdot auttavat ulos umpikujasta) Aikuinen voi ratkaista asian lapsen kanssa esim. rinnakkaisen toiminnon kautta) (Lundán 2009, 81).

16 Miksei lapsi haluaisi toimia oikein? Jos lapsi toimii väärin, hän ei osaa toimia oikein (Cacciatore 2007; Lundán 2009). Häiriköinti keinona voi selittääpuutteellisia taitoja (Ossin tapaus) tai sisäistälevottomuutta (Matin tapaus) (ks. Lundán 2009, 78, 86; Lundán 2011, ). Turhautumisen ja pettymyksen sietokyky tärkeitä taitoja puute näkyy aggressiivisena tai joustamattomana käytöksenä(ks. Greene, 2006).

17 Miten dialogisuus toteutuu käytännössä päiväkodissa? Riittävästi aikaa ja kahdenkeskeisyys olennaista. Myönteistäpalautetta on mahdollista ammentaa aiemmasta yhteisestä historiasta. Rinnakkainen toiminto vaikean asian käsittelyssä yhdistää toimijoita. (ks. Lundán 2009.)

18 Miten jutella lapsen kanssa dialogisesti? On tärkeää kohdata lapsen reaktiot: menemättä tunteeseen mukaan ja valikoida sanat. Kunnioittava asenne tärkeä(cacciatore 2011; Lundán 2009.) Lapselle ominainen tapa on edetäsuoraviivaisesti miettimättä vaihtoehtoja (Cacciatore 2011;Lundán 2009). Joustamaton + joustamaton = räjähdys Toivoton + toivoton = epätoivo Mietitään yhdessä, mikä auttaa tunteiden purkuun. Tunne ei ole vaarallinen ja se menee ohi. Seuraavalla kerralla sujuu jo paremmin. (Cacciatore 2011.)

19 Raastavat tunteet purettava johonkin tai jollekin Jos aikuinen sietäälapsen repivät tunteet, hänen on helpompi sietää ne myös itse (Cacciatore 2011). luottoaikuinen tärkeä Temperamenttityyppien huomioiminen: suuttumuksen hallinta (ks. Cacciatore 2007; Cacciatore 2011; Salmivalli 2005).

20 Sovellettu aineistosta Suuttumuksen hallinta (Ison-Britannian vankeinhoitolaitos 1995).

21 Kiitos! Kysymyksiä saa esittää. Yhteystiedot: p

22 Lähteet: Buber, Martin Minä ja Sinä. (Alkuperäisteos Ich und Du, 1923). Suom. Jukka Pietilä. Juva: WSOY. Cacciatore, Raisa Aggression portaat. Opetusmateriaali kouluille. Opetushallitus. Furman, Ben Muksuoppi Ratkaisun avaimet lasten ongelmiin. Helsinki: Tammi. Furman, Ben Muksuopin lumous uusi tapa auttaa lapsia voittamaan psyykkiset ongelmat. Helsinki: Tammi. Greene, Ross W Tulistuva lapsi uusi lähestymistapa helposti turhautuvien ja joustamattomien lasten ymmärtämiseen Otavan kirjapaino Oy, Keuruu. Lundán, Arja ja Suoninen, Eero Haasteellisen lapsen kohtaaminen. Kasvatus 37 (5) Lundán, Arja Kutsu dialogisuuteen. Diskurssianalyyttinen tapaustutkimus kasvattajan ja lapsen haasteellisesta vuorovaikutuksesta päiväkodissa. Acta Universitatis Tamperensis Tampere University Press. Lundán, Arja Lapsen ja kasvattajan välinen vuorovaikutus päiväkodissa mahdollisuuksia ja toimintavaihtoehtoja. Teoksessa Kirsi Alila ja Sanna Parrila (toim.) Lapsen arki ja vuorovaikutus varhaiskasvatuksessa. Katsaus varhaiskasvatuksen väitöskirjoihin vuosilta Ediva Oy

23 Lähteet: Salmivalli, Christina Kaverien kanssa, vertaissuhteet ja sosiaalinen kehitys. Sinkkonen, Jari ja Kalland, Mirjam. ( toim.) 2001.Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen WSOY. Suoninen, Eero & Lundán, Arja Encoutering an Uneasy Child.Teoksessa Nancy Kelly, Christine Horrocks, Kate Milnes, Brian Roberts & David Robinson (toim.) Narrative, memory & everyday life. Narrative & Memory Research Group. University of Huddersfield, (http://www2.hud.ac.uk/hhs/nme/books/2005/index.php) Värri, Veli-Matti Hyväkasvatus kasvatus hyvään. Dialogisen kasvatuksen filosofinen tarkastelu erityisesti vanhemmuuden näkökulmasta. Tampereen yliopisto. Väitöskirja. Painamattomat lähteet Tampereen kaupungin Nepsy-hankkeen luentosarja ja kurssit: Cacciatore, Raisa Aggression portaat. Lapsen ja nuoren kehityksessä sisu vie eteenpäin Tampere-talo. Korvenkallas, Ari Alakouluikäisten Nepsytieto-kurssit , Tampereen Vanha kirjastotalo. Pohjankunnas, Elina Alle kouluikäisten Nepsytieto-kurssit , Tampereen Vanha kirjastotalo. Sinkkonen, Jari Turvattomien kiintymyssuhteiden ja mielenterveyshäiriöiden välisistäyhteyksistä. Poikien kehityksen haasteet , Tampere-talo.

Miksi murrosiässä kuohuu ja miten vanhempana siihen suhtautua?

Miksi murrosiässä kuohuu ja miten vanhempana siihen suhtautua? NUOREN TUNNEMYRSKYJEN VASTAANOTTAMINEN - NUORI-VANHEMPI-AIKUINEN- sanakirja Miksi murrosiässä kuohuu ja miten vanhempana siihen suhtautua? NUORI-VANHEMPI-AIKUINEN -SANAKIRJA Opi uusi kieli! 1 NUOREN SANOJA

Lisätiedot

Vanhemman työkirja. Marjo Kankkonen Anna Suutarla

Vanhemman työkirja. Marjo Kankkonen Anna Suutarla Vanhemman työkirja Marjo Kankkonen Anna Suutarla Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on tuottanut MLL:n Joka kodin konstit -projekti, joka toteutettiin

Lisätiedot

TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA

TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA Tässä kokonaisuudessa kerrotaan ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Sivuilta löytyy tietoa vuorovaikutuksen varhaiskehityksestä, vuorovaikutuksen toimivuuteen liittyvistä seikoista

Lisätiedot

Hauskan oppimisen sivutuotteena vahva itsetunto?

Hauskan oppimisen sivutuotteena vahva itsetunto? Hauskan oppimisen sivutuotteena vahva itsetunto? Laura Viljamaa Lopputyö Tammikuu 2015 Erilliset erityisopettajaopinnot, ELO Erityispedagogiikka, OKL Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteen koulutus Tekijä Tiivistelmä opinnäytetyöstä Sassi Satu Työn nimi Päiväkotikiusaaminen Lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

Haastavat tilanteet opas vanhemmille

Haastavat tilanteet opas vanhemmille Haastavat tilanteet opas vanhemmille Tämä opas on tehty opinnäytetyönä Rovaniemen ammattikorkeakoulussa sosiaalialan koulutusohjelmassa yhteistyössä TUKEVA2 Lapin osahankkeen sekä KOTA -keskuksen kanssa.

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Minäkuva eli minäkäsitys millainen minä olen... 4 3. Itsetunto miten suhtaudun itseeni... 5 4. Arvot valintojen ja tekojen perusta... 7 5. Oman minän pohtiminen miten voin

Lisätiedot

JOS SAIS KOLME TOIVOMUSTA. Työkirja päihdeasioista varhaiskasvatuksen työntekijöille

JOS SAIS KOLME TOIVOMUSTA. Työkirja päihdeasioista varhaiskasvatuksen työntekijöille JOS SAIS KOLME TOIVOMUSTA Työkirja päihdeasioista varhaiskasvatuksen työntekijöille SISÄLLYS Alkusanat 3 Huomioitavaa 4 Keskustelukuvia tunteista 5 Tehtäviä 6 Tarinoita 8 Itsearviointi- ja tunneharjoituksia

Lisätiedot

Päiväkoti Ruusun. varhaiskasvatussuunnitelma

Päiväkoti Ruusun. varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Ruusun varhaiskasvatussuunnitelma 1 Sisältö 1. Saatesanat 2. Varhaiskasvatuksen perusta Ruusussa 2.1. Arvot ja niiden toteutuminen Ruusun arjessa 2.1.1.Henkilökunta 2.1.2.Vanhemmat 2.1.3.Lapset

Lisätiedot

OSALLISUUS JA DIALOGINEN VUOROVAIKUTUS 10/2011 Marko Kangas, kouluttaja, työnohjaaja Aretai Oy. Johdanto

OSALLISUUS JA DIALOGINEN VUOROVAIKUTUS 10/2011 Marko Kangas, kouluttaja, työnohjaaja Aretai Oy. Johdanto 22 OSALLISUUS JA DIALOGINEN VUOROVAIKUTUS 10/2011 Marko Kangas, kouluttaja, työnohjaaja Aretai Oy Johdanto Kuvaan tekstissä omaa käsitystäni osallisuudesta ja sitä tukevasta dialogisesta vuorovaikutuksesta.

Lisätiedot

Terve minä. Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta

Terve minä. Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta Terve minä Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA

ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA Raision Kaupunki 1/2008 JOHDANTO... 3 ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA PIENTEN RYHMISSÄ... 4 JOHDANTO... 5 VARHAINEN VUOROVAIKUTUS... 6 KIELEN KEHITYS...

Lisätiedot

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena 1 Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu Tiivistelmä Opettajankoulutuksen kehittämishanke Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena Mari Vilén 2009 2 Vilén Mari

Lisätiedot

MIKS KAIKKI KIUSAA. Koulurauha-aineisto 1999

MIKS KAIKKI KIUSAA. Koulurauha-aineisto 1999 MIKS KAIKKI KIUSAA Koulurauha-aineisto 1999 Tekijät: Kari Evinsalo, Jukka Jokiranta, Tuija Pesämaa Julkaisijat: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Opetushallitus Lähteet: Christina Salmivalli, Koulukiusaaminen

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi Mitä ihmettä? Opas ammattilaisille. Seksuaalikasvatusta 3-9 -vuotiaille. Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti Nektaria ry Kansi: Nina Cord Piirros, sivu 4, Mervi Lahkela Graafinen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Aulavuori, Hanna & Havonen, Noora 2011 Laurea Vantaa Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Siitä tulee paha

Lisätiedot

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA Mervi Laine ja Mari Nieminen Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

NUORUUS JA SEKSUAALISUUS - virikemateriaalia vanhempien kanssa käytäviin keskusteluihin

NUORUUS JA SEKSUAALISUUS - virikemateriaalia vanhempien kanssa käytäviin keskusteluihin NUORUUS JA SEKSUAALISUUS - virikemateriaalia vanhempien kanssa käytäviin keskusteluihin Lahjoita lapsellesi lapsuus Ole tärkein lapsellesi Uskalla olla aikuinen Anna vapautta, aseta rajoja Sitoudu vanhemmuuteen

Lisätiedot

UUSPERHE PERHEENÄ 13.10.2011. Pekka Larkela, Perheterapeutti VET Nina Wasenius-Frantsi, Uusperheneuvoja SUPLI

UUSPERHE PERHEENÄ 13.10.2011. Pekka Larkela, Perheterapeutti VET Nina Wasenius-Frantsi, Uusperheneuvoja SUPLI UUSPERHE PERHEENÄ 13.10.2011 Pekka Larkela, Perheterapeutti VET Nina Wasenius-Frantsi, Uusperheneuvoja SUPLI Otimme itsemme ja lapsemme. Synnytimme historioistamme yhdessä perheen -Uusperheen (Ketola-Orava

Lisätiedot

Haastava nuori ammattia oppimassa

Haastava nuori ammattia oppimassa Haastava nuori ammattia oppimassa Miten toimin nuoruusikäisen kanssa koulussa tai työpaikalla? Pirjo Lehtoranta Outi Reinola Haastava nuori ammattia oppimassa Miten toimin nuoruusikäisen kanssa koulussa

Lisätiedot

LASTEN SOSIAALIS-EMOTIONAALISTEN VAIKEUKSIEN HOITO JA KASVATUKSEN KEHITTÄMINEN PÄIVÄHOIDOSSA. -hankkeen loppuraportti

LASTEN SOSIAALIS-EMOTIONAALISTEN VAIKEUKSIEN HOITO JA KASVATUKSEN KEHITTÄMINEN PÄIVÄHOIDOSSA. -hankkeen loppuraportti Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 3/2005 LASTEN SOSIAALIS-EMOTIONAALISTEN VAIKEUKSIEN HOITO JA KASVATUKSEN KEHITTÄMINEN PÄIVÄHOIDOSSA -hankkeen loppuraportti TARJA KALLIO

Lisätiedot

Sopivaa etäisyyttä etsimässä

Sopivaa etäisyyttä etsimässä Sopivaa etäisyyttä etsimässä Mannerheimin Lastensuojeluliitto Sopivaa etäisyyttä etsimässä 1 Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vanhempainnetti -aineistoa. Työkirjan on tuottanut MLL:n

Lisätiedot

70-40 sääntö Vinkkejä seniorien ja keski-ikäisten väliseen vuorovaikutukseen. 2012 Home Instead Finland Oy

70-40 sääntö Vinkkejä seniorien ja keski-ikäisten väliseen vuorovaikutukseen. 2012 Home Instead Finland Oy SM 70-40 sääntö Vinkkejä seniorien ja keski-ikäisten väliseen vuorovaikutukseen 2012 Home Instead Finland Oy 10 vinkkiä seniorien avuksi: keskustelut keski-ikäisten lasten kanssa 1. Pidä puolesi. Eteesi

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA Lasten päivähoito Oppaita ja työkirjoja 2008:3 1 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD SOCIALVERKET CITY OF HELSINKI

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

Pesäpuun. Pesäpuun kuulumiset. Kuulumisia lapsilähtöisen työskentelyn seminaarista. Sadut, runot ja tarinat mielen peileinä -tunnetarinatyöpaja

Pesäpuun. Pesäpuun kuulumiset. Kuulumisia lapsilähtöisen työskentelyn seminaarista. Sadut, runot ja tarinat mielen peileinä -tunnetarinatyöpaja Pesäpuun kuulumiset 2 / 2007 Kuulumisia lapsilähtöisen työskentelyn seminaarista Sadut, runot ja tarinat mielen peileinä -tunnetarinatyöpaja Ajatuksia kohtaamisesta lasten kokemusten jakaminen aikuisten

Lisätiedot

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Sanasta miestä Sanasta miestä Kokemuksia miesten kriisityöstä Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu 36 Ulkoasu: Markus Itkonen Taitto: Timo Jaakola Kirjapaino:

Lisätiedot