Esikoululaisen vanhemmille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esikoululaisen vanhemmille"

Transkriptio

1 Esikoululaisen vanhemmille 6-7 vuotta Päivä paistaa ikkunasta korkeasta, lämmittelee pientä lasta. Lapsukainen kasvaa, varttuu, voimat karttuu, taitavasti työhön tarttuu. Martti Haavio

2 Sisällys Hyvät vanhemmat 3 Esikoululainen 4 Osaan syödä itse 4 Nukkumisesta voimaa oppimiseen 4 Vapaa-aikaa kavereiden kanssa 5 Lukeminen on kivaa 6 Kohti koulua 6 Äidin ja isän kanssa 8 Miks mä en saa kattoo? 9 Kuvat Maria Mroueh ja Elina Tuominen

3 Hyvät vanhemmat Lapsenne alkaa lähestyä kouluikää. Koulun alkaminen on merkittävä asia lapsen elämässä ja suurin osa lapsista kokee sen jännittävänä tapahtumana. Lapsenne alkaa yhä enemmän viettää aikaa kodin ulkopuolella, mutta kaipaa edelleen vanhempiensa läsnäoloa ja huolenpitoa. Kouluun mennessään lapsi joutuu ottamaan yhä enemmän vastuuta tekemisistään ja sopeutumaan uuteen ympäristöön sekä sen vaatimiin toimintatapoihin. Tämä esite on tehty esikoululaisen vanhempien tueksi koulun alun kynnyksellä. Esitettä voi lukea yhdessä esikoululaisen kanssa. 3

4 Esikoululainen Esikoululainen kasvaa noin 5-6 cm ja paino lisääntyy noin 2,5 kg vuodessa. Koulun aloituksen tienoille osuu pieni kasvupyrähdys, jonka seurauksena lapsella voi esiintyä kömpelyyttä. Muuten lapsen kasvu on tasaista. Esikouluikäisen lapsen sanavarasto kasvaa ja kielestä tulee lapsen tiedonhankkimisen väline. Kuusivuotiaat puhuvat sujuvasti ja osaavat taivuttaa sanoja oikein. Osaan syödä itse Esikoululainen selviytyy jo itsenäisesti ruokailustaan. Hän osaa jo käyttäytyä hyvien ruokailutapojen mukaisesti, kiittää ruoasta ja viedä astiat ruokailun jälkeen oikealle paikalle. Lapsi ei kuitenkaan osaa vielä välttämättä ottaa sopivan kokoista annosta eikä lasta siis kannata vaatia syömään annostaan loppuun. Lapsi pysyy virkeämpänä ja hyväntuulisempana, kun hän syö säännöllisesti ja monipuolisesti. Lapsen elimistö ei vielä pysty varastoimaan ruokaa samalla tavalla kuin aikuisten elimistö. Ruokailujen välillä kannattaa välttää napostelua. Lauantaikarkkipäivä on hyvä menetelmä napostelun rajoittamiseen. Lapsi ei menetä ruokahaluaan, mutta saa silti syödä myös herkkuja. Nukkumisesta voimaa oppimiseen Esikouluikäinen lapsi tarvitsee vuorokaudessa noin 10 tuntia unta. Hän ei enää tarvitse päiväunia, mutta pieni lepohetki leikkien lomassa voi olla tarpeen. Lapsen kanssa kannattaa jutella päivän tapahtumista ennen nukkumaanmenoa, etteivät päivän tapahtumat paina mieltä nukahtamisvaiheessa. Lapsen nukkumaanmenoa helpottavat tutut iltarutiinit. Lapselle kannattaa kertoa lähestyvästä nukkumaanmenoajasta. Silloin lapsi saa aikaa irrottautua omista puuhistaan. Ennen nukkumaanmenoa kannattaa välttää sokeria sisältävää syötävää, urheilua, tietokonepelejä ja television katsomista, koska ne pitävät yllä lapsen vireystasoa ja näin voivat vaikeuttaa unen saantia. 4

5 Vapaa-aikaa kavereiden kanssa Esikoululaiselle kavereiden seura on tärkeää. Lapsi kaipaa erityisesti samaa sukupuolta olevia kavereita, joiden kanssa voi leikkiä ja harjoitella sukupuolelleen tyypillistä käyttäytymistä. Tytöt viihtyvät usein kahden kesken ja pojat isommissa ryhmissä. Kavereiden kanssa lapsi oppii sosiaalisia ja toiminnallisia taitoja ja tunteita osoitetaan vahvasti. Hän ymmärtää toisten ihmisten tunteita ja osaa pukea sanoiksi omia tunteitaan. Lapsi oppii myös reilun pelin sääntöjä vuorottelemalla leikeissä. Esikouluikäinen haluaa olla kuten muut ja hänen mielipiteisiin vaikuttaakin kavereiden mielipiteet. Vaikka lapset viihtyvät jo keskenäänkin, tarvitsevat he edelleen aikuisen läsnäoloa. Lasten olisi hyvä liikkua kahdesta kolmeen tuntia päivässä, joten he tarvitsevat myös fyysisesti aktiivisia leikkejä. Monipuolinen leikki antaa hyvät valmiudet kouluun. Motorisia- ja vuorovaikutustaitoja tukevia leikkejä - Roolileikit - Seurapelit - Legot - Nukke- ja autoleikit - Askartelu ja piirtäminen - Lukeminen Fyysisesti aktiivisia leikkejä - Pyöräily - Hiihto ja luistelu - Kiipeily ja hyppiminen - Trampoliinilla hyppiminen - Takaa-ajo leikit - Pihaleikit 5

6 Lukeminen on kivaa Esikouluikäiset pitävät erilaisista kirjoista. Esikouluiässä lapsi kuuntelee mielellään suullista kerrontaa. Lapselle ääneen lukeminen auttaa lukutaidon kehityksessä. Yhteiset kirjanlukutilanteet opettavat lasta erottamaan tekstin kuvista ja pikku hiljaa myös kirjaimet toisistaan. Osa lapsista osaa lukea jo ennen koulun alkua ja lähes kaikki oppivat lukemaan ensimmäisen kouluvuoden aikana. Lukemaan oppineelle lapselle kannattaa edelleen lukea kirjoja, koska lapsi ei välttämättä vielä pysty itsenäisesti lukemalla sisäistämään sisällöltään ikäisilleen tarkoitettuja kirjoja. Kohti koulua Esikoulussa harjoitellaan joitain koululaistaitoja, kuten itsenäisyyttä, omatoimisuutta, ryhmässä toimimista ja toisten huomioonottamista. Kouluun mennessä lapsen ei vielä tarvitse olla valmis koululainen. Kouluun mennään oppimaan uusia asioita ja koulun tulee olla valmis vastaanottamaan erilaisia lapsia. Kouluun mennessä lasten sosiaalisten taitojen hallinta on tärkeämpää kuin lukemisen ja laskemisen osaaminen. Lapsen tulisi olla kiinnostunut myös muista asioista kuin vain leikistä. Halu oppia uusia asioita onkin koulussa selviytymisen kulmakivi. Koulussa lapsen tulee selviytyä koulupäivän aiheuttamasta fyysisestä rasituksesta. Hänen tulisi myös pystyä sopeutumaan ryhmään ja keskittymään noin puoleksi tunniksi kerrallaan. Suurin osa koulun aloittavista lapsista on valmiita kohtaamaan koulun tuomat haasteet siitä huolimatta, että lapset ovat erilaisia taidoiltaan, kehitykseltään ja taustoiltaan. Lapsen kanssa on hyvä harjoitella ennen koulun alkua: - Käyttämään kynää - Pukemaan ja riisumaan - Solmimaan kengännauhoja - Selviytymään itsenäisesti wc:ssä käynnistä - Kulkemaan koulumatka turvallisesti - Keskittymään esimerkiksi askarteluun - Ottamaan toisia huomioon - Odottamaan omaa vuoroa - Kuorimaan appelsiini 6

7 Liikenteessä lapsen havainnointikyky ei ole vielä aikuisen veroinen. Lapsen huomio voi kiinnittyä täysin muualle, jos hän näkee jotain mielenkiintoista. Koulumatkat edellyttävät kuitenkin lapselta itsenäistä liikkumista lähiympäristössä. Liikenteessä selviytymistä ja koulumatkan kulkemista on hyvä harjoitella aikuisen kanssa ennen kuin lapsi lähtee yksin liikenteeseen. Lapsi voi aloittaa koulunkäynnin tarvittaessa myös vuotta aiemmin tai myöhemmin. Aikaisemman koulunaloituksen perusteita voivat olla alkuvuodesta syntyminen, hyvä luku- ja kirjoitustaito tai yleinen kehittyneisyys. Jos arvioidaan, että lapsi ei vielä selviydy koulupäivän vaatimuksista, koulun aloitusta voidaan lykätä. Lasten koulupäivät ovat paljon lyhyempiä kuin vanhempien työpäivät. Tällöin ongelmaksi tulee, missä ja miten pienet koululaiset viettävät aamut ja iltapäivät. Vanhempien kannattaa miettiä, miten he järjestävät koululaisensa ajanvieton. Vanhemmat voivat sovittaa työssäkäyntiään lapsen kuluaikojen mukaan osittaisen hoitovapaan avulla tai vähentämällä työntekoa. Lapsille on myös tarjolla aamu- ja iltapäivätoimintaa. 7

8 Äidin ja isän kanssa Lapsi arvostaa vanhempien kanssa yhdessä vietettyä aikaa. Vanhempien kannattaa järjestää lapsen kanssa yhteistä aikaa esimerkiksi tekemällä arkiaskareita yhdessä, liikkumalla yhdessä ja osallistumalla lapsen leikkeihin. Esikoululaisella on oma tahto, jonka takia hän voi rajustikin vastustaa vanhempien asettamia rajoja. Vastustuksesta huolimatta lapsi kuitenkin tarvitsee rajoja. Lapselle voi antaa jonkin verran päätäntävaltaa sovittujen rajojen sisällä. Lapsi hyväksyy sääntöjä paremmin, jos on itse saanut osallistua niiden laatimiseen. Vanhempien on hyvä antaa lapselle kannustavaa palautetta hyvästä toiminnasta ja korjaavaa palautetta vääränlaisesta käytöksestä. Vanhempien kannattaa myös pitää kiinni johdonmukaisesti sääntöjen noudattamisesta. Selkeät rajat ja rakkautta tarjoava kasvatustyyli ovat yhteydessä lapsen hyvään selviytymiseen koulussa. Lapsi tarvitsee turvallista vanhemmuutta pystyäkseen myöhemmin kantamaan vastuuta itsestään. Vanhemmuuteen kuuluu lapsen tarpeiden huomioiminen, erilaisten tunteiden sietäminen, turvallisen lapsuuden järjestäminen sekä kasvattaminen sosiaalisuuteen, omaan kulttuuriin ja yhteiskunnan sääntöihin. Lapsi kaipaa edelleen fyysistä hellyyttä. 8

9 Miks mä en saa kattoo? Mediavälineiden määrä on lisääntynyt kodeissa. Vanhempien kiire vaikuttaa siihen, millaisen roolin televisio saa perheissä. Vaikka media rikastaakin lapsen arkea ja lapset oppivat sen avulla ilon ja pettymyksen tunteita, jäävät he median kautta tapahtuvassa vuorovaikutuksessa ilman erittäin tärkeitä kasvokkaisia kontakteja. Vanhempien kannattaisikin huolehtia, että lapset eivät viettäisi liian pitkiä aikoja tietokoneen tai television ääressä. Lasten mediankäyttöä pystyy helpommin valvomaan, jos lapsen huoneeseen ei anneta mediavälineitä. Esikouluikäinen ei vielä osaa lopettaa tietokonepelien pelaamista tai television katsomista, vaikka olisi jo väsynyt. Vaikka lapsen annettaisiin katsoa vain hänen ikäiselleen suunnattuja ohjelmia, ne voivat olla lapselle liian pelottavia, koska nykyään myös lastenohjelmat sisältävät väkivaltaa. Vanhempien voi olla vaikea kuvitella, mitkä asiat lasta pelottavat, koska lapsen ymmärrys asioihin rakentuu eri tavoin kuin aikuisten. Lapset voivat myös nähdä heille haitallista ohjelmaa vanhempien katsoessa lasten läsnä ollessa televisiota, kuten uutisia. Lapsen tunnemaailma voi turtua, jos hän näkee jatkuvasti tunnemaailmaansa heiluttavia tapahtumia mediasta. Television herättämät kokemukset ovat sidoksissa siihen, missä ympäristössä televisionkatselu tapahtuu. Lapsen katsoessa ohjelmaa vanhempiensa kanssa vanhempien läsnäolo tuo hänelle turvaa. Hän voi myös keskustella ohjelman herättämistä ajatuksista vanhempiensa kanssa. Samalla vanhemmat voivat huomioida ohjelman aiheuttamia tunnetiloja lapsessa. 9

10 Jos esitettä luettaessa heräsi kysymyksiä, kannattaa kääntyä oman terveydenhoitajan puoleen. Lisätietoa voit myös halutessasi hakea seuraavista lähteistä: Hietala, P. Inkinen, T. Kangassalo, M. Kivimäki, R. Lahikainen, A-R. & Mäyrä, F Lapsuus mediamaailmassa. Näkökulmia lasten tietoyhteiskuntaan. Tampere: Tammer-Paino Oy. Pulkkinen, L Mukavaa yhdessä. Sosiaalinen alkupääoma ja lapsen sosiaalinen kehitys. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy. Mannerheimin lastensuojeluliiton sivut: Väestöliiton sivut: 10

11 11

12 Esitteen ovat laatineet v Hyvinkään Laurean sairaahoitajaopiskelijat Maria Mroueh ja Elina Tuominen yhteistyössä Hyvinkään kaupungin neuvolahenkilöstön kanssa.

Meidän media. Ohjaajan opas alle 10-vuotiaiden lasten mediakasvatukseen

Meidän media. Ohjaajan opas alle 10-vuotiaiden lasten mediakasvatukseen Meidän media Ohjaajan opas alle 10-vuotiaiden lasten mediakasvatukseen Meidän media Ohjaajan opas alle 10-vuotiaiden lasten mediakasvatukseen Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto Käsikirjoitus:

Lisätiedot

Mainiot Mediaperheet. opas lasten ja vanhempien mediahetkiin

Mainiot Mediaperheet. opas lasten ja vanhempien mediahetkiin Mainiot Mediaperheet opas lasten ja vanhempien mediahetkiin 1 2 Rahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriön Lapset ja media -kokonaisuus Julkaisija Mainiot Mediaperheet -hanke Alkuperäisen oppaan käsikirjoitus

Lisätiedot

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna Maahanmuutto ja perhe 1 1 Maahanmuutto on iso asia perheelle 1.1 Sopeutuminen on yksilöllistä Muutto uuteen maahan vaikuttaa paljon yksilön ja perheen

Lisätiedot

Vanhemman työkirja. Marjo Kankkonen Anna Suutarla

Vanhemman työkirja. Marjo Kankkonen Anna Suutarla Vanhemman työkirja Marjo Kankkonen Anna Suutarla Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on tuottanut MLL:n Joka kodin konstit -projekti, joka toteutettiin

Lisätiedot

Taaperoikäisen vanhemmille

Taaperoikäisen vanhemmille Taaperoikäisen vanhemmille 1-2 vuotta Mutta hän, joka kasvoi kipinästä liekkiin, alkoi soittaa käsillään, jaloillaan, pohkeillaan, päällään ja sydämellään hän soitti! J. Paju Sisällys Ensimmäinen kynttilä

Lisätiedot

Selviytymisopas nuorten vanhemmille

Selviytymisopas nuorten vanhemmille VAUHDILLA AIKUISUUTEEN? Selviytymisopas nuorten vanhemmille 1 Tarvitsen vanhempiani sääntöihin, ettei mene 2 Missä lapsesi surffailee?... 16 3 Kuuluvatko päihteet nuoruuteen?... 20 ihan hulluksi. Saaks

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Terveydenhuollon palvelualue 2011. KOULUIKÄISEN TERVEYSPOLKU Opas vanhemmille ja koululaisille

Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Terveydenhuollon palvelualue 2011. KOULUIKÄISEN TERVEYSPOLKU Opas vanhemmille ja koululaisille Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Terveydenhuollon palvelualue 2011 KOULUIKÄISEN TERVEYSPOLKU Opas vanhemmille ja koululaisille 2 Hyvät vanhemmat Lasten ja nuorten terveys on kaikkien yhteinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta 2013-2014. KOULUIKÄISEN TERVEYSPOLKU Opas koululaisille ja vanhemmille

Siilinjärven kunta 2013-2014. KOULUIKÄISEN TERVEYSPOLKU Opas koululaisille ja vanhemmille Siilinjärven kunta 2013-2014 KOULUIKÄISEN TERVEYSPOLKU Opas koululaisille ja vanhemmille Hyvät vanhemmat ja koululaiset Lastemme ja nuortemme terveys on meidän kaikkien yhteinen asia! Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Päivähoito ja kasvatuskumppanuus. 1.6 Aktiviteetti 1.7 Keskustelu 1.8 Kotitehtävä

Päivähoito ja kasvatuskumppanuus. 1.6 Aktiviteetti 1.7 Keskustelu 1.8 Kotitehtävä . Tervetuloa.2 Päivähoitoon haku ja erilaiset vaihtoehdot.3 Päivähoidon periaatteita.4 Kun lapsi aloittaa päivähoidossa.5 Perheen ja päivähoidon yhteistyö eli kasvatuskumppanuus.6 Aktiviteetti.7 Keskustelu.8

Lisätiedot

Mediakasvatuksen työkirja. Juuso Peura Arsi Veikkolainen Marjo Kankkonen Anna Suutarla

Mediakasvatuksen työkirja. Juuso Peura Arsi Veikkolainen Marjo Kankkonen Anna Suutarla Mediakasvatuksen työkirja Juuso Peura Arsi Veikkolainen Marjo Kankkonen Anna Suutarla Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on tuottanut MLL:n Joka

Lisätiedot

1-2 VUOTIAAN KEHITYS

1-2 VUOTIAAN KEHITYS 1-2 VUOTIAAN KEHITYS Persoonallisuuden ja tunne-elämän kehitys Vuoden vanha lapsi on touhukas pieni maailmanvalloittaja, jolla on rajaton luottamus omiin kykyihinsä. Lapsi on hyvin kiinnostunut ympäristöstään.

Lisätiedot

Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena

Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena 1 Tämä opas on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

Sopivaa etäisyyttä etsimässä

Sopivaa etäisyyttä etsimässä Sopivaa etäisyyttä etsimässä Mannerheimin Lastensuojeluliitto Sopivaa etäisyyttä etsimässä 1 Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vanhempainnetti -aineistoa. Työkirjan on tuottanut MLL:n

Lisätiedot

Kivaa kun saa leikkiä ja olla kavereiden kaa

Kivaa kun saa leikkiä ja olla kavereiden kaa Kivaa kun saa leikkiä ja olla kavereiden kaa Varkauden esikouluikäisten lasten vapaa-ajan vietto Kosunen Teija Tolvanen Marika Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS

1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS 1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS Pikkulinnan päiväkodissa 20 hoitopaikkaa. Toimimme yhtenä suurena sisarusryhmänä. Kasvatushenkilökuntaa Pikkulinnassa on kolme, joista yksi toimii lastentarhanopettajan

Lisätiedot

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut?

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? Katja Kangas Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kesä 2004 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Kangas, K. 2004.

Lisätiedot

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry:llä käynnistyi vuonna 2012 kolmivuotinen Lapsi ja ero -kehittämishanke,

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

VENÄJÄNKIELISTEN LASTEN ÄIDINKIELEN TUKEMINEN PÄIVÄKODISSA

VENÄJÄNKIELISTEN LASTEN ÄIDINKIELEN TUKEMINEN PÄIVÄKODISSA VENÄJÄNKIELISTEN LASTEN ÄIDINKIELEN TUKEMINEN PÄIVÄKODISSA Äidinkielen kerho Nina Holmström Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

LASTEN VALMENNUS. Voittoja joka päivä

LASTEN VALMENNUS. Voittoja joka päivä LASTEN VALMENNUS F5-6 valmennussuunnitelma Voittoja joka päivä LASTEN VALMENNUS F5-6 VALMENNUSSUUNNITELMA SUOMEN PALLOLIITTO Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Lukijalle... 6 Harjoituskirjan käyttöohje...

Lisätiedot

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena 1 Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu Tiivistelmä Opettajankoulutuksen kehittämishanke Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena Mari Vilén 2009 2 Vilén Mari

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Lapsi. ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille

Lapsi. ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille Lapsi ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille 1 Johdanto Sisällys Johdanto 3 1. Suomalainen alkoholikulttuuri kasvun ympäristönä 5 A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminta

Lisätiedot

LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA

LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Forssa 2.6.2010 Maija Välijeesiö OPINNÄYTETYÖ Hoitotyön koulutusohjelma Wahreninkatu 11 30100

Lisätiedot

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen 1 Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla Mediakasvatuskeskus Metka ry Mediamuffinssi-hanke BTJ Kirjastopalvelu

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot