KITEEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 KH

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KITEEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 KH 4.4.2011 84"

Transkriptio

1 KITEEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 KH

2 Toimintakertomus

3 1 KITEEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS OLENNAISET TAPAHTUMAT KITEEN KAUPUNGIN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA VUONNA Kaupunginjohtajan katsaus Elpymisen merkkejä seudun elinkeinoelämässä Peruspalvelut entisellä tasolla - Kaupungin alijäämä syveni Vuosi 2010 oli Suomessa elpymisen aikaa taantuman jälkeen. Bruttokansantuote kasvoi 3,1 %. Keski-Karjalassa työttömyysaste oli vuoden vaihteessa 14,7 ja Kiteellä 14,6. Teolliset työpaikat vähenivät alueella äkillisen rakennemuutoksen seurauksena vv yhteensä 275:lla. Kiteellä teollisia työpaikkoja vuoden vaihteessa oli 820, missä vähennystä 4,1 % edellisestä vuodesta. Myönteistä oli lomautusten väheneminen puoleen vuoden 2010 aikana. Kiteen Puhos hanke on kaupungin ja koko seudun kärkihanke, jolla etsitään toimia nykyisten yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi ja uuden toiminnan luomiseksi. Myös muita merkittäviä hankkeita on vireillä, mm. Meijerinranta-hanke ja AIMO-hanke. Elinkeinoelämän toimijoilla ja järjestöillä on myönteinen henki päällä. Viime vuonna valmisteltiin yhteistyössä Keti Oy:n ja Kiteen Yrittäjien kanssa elinkeino-ohjelma vuosille Niin ikään valmisteltiin markkinointi- ja viestintäsuunnitelma, joka valmistui vuoden 2011 alussa. Kiteen väestömäärä vuoden lopussa oli 9 263, vähennystä 138 edelliseen vuoteen ( - 1,5 %). Keski- Karjalan väkiluku väheni noin 1,7 %, Pohjois-Karjalan 0,1 %. Vuoden 2010 joulukuussa Rääkkylän kunnanvaltuusto teki päätöksen, että se irtaantuu Keski- Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueesta alkaen. Asian käsittely on vireillä Kuopion hallinto-oikeudessa ja ennen hallinto-oikeuden ratkaisua Kiteen kaupunki ei ryhdy toimenpiteisiin, vaan toimii voimassa olevan sopimuksen mukaisesti tuottaen palvelut Rääkkylän kunnalle. Kaupunki järjesti peruspalvelut edellisen vuoden tasoisesti asukkaille. Hallinnollisena muutoksena toteutui lomituspalvelujen yhdistyminen Keski-Karjalassa ja siirtyminen Tohmajärven isännöitäviksi. Vuoden 2009 alusta toimintansa aloittaneen sosiaali- ja terveydenhuollon tilaaja-tuottaja -mallin toimivuutta on seurattu tarkasti Keski-Karjalassa. Tehtäväjako kuntien, Tohmajärven organisaatioon kuuluvan tilaajan eli sosiaali- ja terveyslautakunnan ja Kiteen kaupungin organisaatioon kuuluvan tuottajan eli Helli-liikelaitoksen on osittain selkiintymätön. Tämä ilmeni vuonna 2010 mm. liikelaitoksen talousarvion laadinnassa, seurannassa ja toteutumisessa. Kuntien lopulliset Hellin maksuosuudet olivat yhteensä 44,2 milj. euroa, ylittyivät arvioidusta 2,1 milj. eurolla ja kasvoivat 8,5 % edellisestä vuodesta. Kiteen osuus 19,6 milj. euroa (lisäys edelliseen vuoteen 8 %). Tilike-kuntatilitoimiston kehittämiseen panostettiin viime vuonna ja lisättiin henkilöstöä. Tilitoimisto on kuronut kiinni aikatauluja, josta osoituksena tilinpäätöksen valmistuminen aikataulussa. Talousarvion noudattamiseen niin liikelaitoksissa kuin kaupungin toimialojen tulosalueilla on kiinnitettävä vuonna 2011 erityistä huomiota. Valtuustoon nähden sitovia tuloalueita on 22. Niistä 9 ylitti nettomenonsa tai alitti nettotulonsa. Kulttuurikeskus Ilmarinen vihittiin käyttöön Rakennuksen kustannukset olivat yhteensä 7,2 milj..

4 2 KITEEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 Toimintakate kasvoi viime vuonna 4,4 %. Verotulot vähenivät edellisestä vuodesta 1,4 %. Valtionosuudet kasvoivat 3,6 %. Verorahoitus kasvoi yhteensä vain 0,8 %. Kiteen Lämpö Oy maksoi osinkoa 0,1 milj. kaupungille. Vuosikate oli 0,99 milj. (107 /as). Poistojen jälkeinen tulos oli 0,9 milj.. Tilikauden alijäämä oli 0,7 milj. euroa. Aikaisempien vuosien kattamatonta alijäämää on 7,2 milj. euroa. Kumulatiivinen alijäämä on yhteensä 7, 9 milj. euroa, mikä on 851 euroa/asukas. Kaupungin velkamäärä lisääntyi, lainamäärä vuoden lopussa oli 19,3 milj. euroa, euroa/asukas. Kaupungin talous on kriisissä ja edellyttää välittömiä toimenpiteitä. Kaupungilla ei ole kuntalain tarkoittamaa toimenpideohjelmaa alijäämän kattamiseksi. Valtuuston v hyväksymä toimenpideohjelma ei ole riittävä. Voimassaoleva taloussuunnitelma vuosille ei myöskään ole riittävä talouden tasapainottamiseen. Kaupunginvaltuustolle valmistellaan uusi talouden tasapainottamissuunnitelma mennessä. Ostopalvelut, palveluverkko, henkilöstömitoitus ja tilat tulevat tarkasteluun suunnitelman laadinnassa. Menot sopeutetaan tulojen mukaiseksi. Uskon, että kaupungin henkilöstö ja luottamushenkilöt sitoutuvat kaupungin talouden tasapainottamiseen. Kiteellä Eeva-Liisa Auvinen vs. kaupunginjohtaja

5 3 KITEEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Ylintä päätösvaltaa kaupungissa käyttää kaupunginvaltuusto, jossa on 35 jäsentä. Kaupunginvaltuuston päätökset valmistelee ja toimeenpanee kaupunginhallitus, jossa on yhdeksän jäsentä. Kaupunginvaltuusto valitsee tilintarkastajan, jäsenet kaupunginhallitukseen sekä lauta- ja johtokuntiin. Kaupunginvaltuuston kokoonpano 2010 Kansallinen Kokoomus 5 Suomen Keskusta 16 Suomen Kristillisdemokraatit 3 Ei-sosialistiset yhteensä 24 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 10 Sosialistiset yhteensä 10 Vihreä Liitto 1 YHTEENSÄ 35 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi Jukka Kankkunen (KESK), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Kari Sutinen (KOK) ja toisena varapuheenjohtajana Esa Lahtela (SDP). Valtuusto kokoontui päätöskokoukseen 8 kertaa vuonna 2010.

6 4 KITEEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 Kaupunginhallituksen kokoonpano Varsinainen jäsen Puheenjohtaja Birgitta Muukkonen, jäteaseman hoitaja (SDP) I varapj. Maija Kaalimaa, perushoitaja (KESK) II varapj. Aki Parkkonen, maanviljelijä (KESK) Jäsenet: Laila Eronen, yrittäjä (KESK) Alpo Jumppanen, kiint.hoitaja, plm. (SDP) Ahti Paakkunainen, yrittäjä (KOK) Vesa Parviainen, koneasentaja (SDP) Hannu Putkuri, verkostosuunnittelija (KESK) Sirpa Suikkanen, erik.sairaanhoitaja, emäntä (KD) Henkilökohtainen varajäsen Sirkka-Liisa Mikkonen, keittäjä (SDP) Kirsi Hirvonen, koulunkäyntiavustaja, maanviljelijä (KESK) Jussi Multanen, kehitysinsinööri DI (KESK) Sinikka Musikka, perushoitaja (KESK) Heikki Pirinen, palomies (SDP) Pekka Laine, markkinointijohtaja (KOK) Eino Karhinen, eläkeläinen (SDP) Aarne Kostamo, rajavartija evp. (KESK) Aini Holopainen, (KD) Kaupunginhallituksen esittelijänä toimi kaupunginjohtaja Kirsi Hämäläinen ja sihteerinä hallintojohtaja Anssi Nykänen saakka alkaen esittelijänä toimi vs. kaupunginjohtaja Anssi Nykänen ja sihteerinä vs. hallintojohtaja Tiina Eskelinen. Valtuuston valitsemat muut toimielimet: Keskusvaalilautakunta Kiinteistötoimitusten uskotut miehet Maaseutulautakunta Sivistyslautakunta Tarkastuslautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Käräjäoikeuden lautamiehet. Tilivelvolliset Kiteen kaupungissa v Luottamushenkilöt: Kaupunginhallituksen jäsenet Keskusvaalilautakunnan jäsenet Sivistyslautakunnan jäsenet Maaseutulautakunnan jäsenet Teknisen lautakunnan jäsenet Ympäristölautakunnan jäsenet Seutuvaltuuston jäsenet Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli-liikelaitoksen johtokunnan jäsenet TILIKE-kuntatilitoimiston johtokunnan jäsenet

7 5 KITEEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 Viranhaltijat: Kaupunginjohtaja Kirsi Hämäläinen Hallintojohtaja, alk. vs. kaupunginjohtaja Anssi Nykänen alk. vs. hallintojohtaja Tiina Eskelinen Kehitysjohtaja Nina Holopainen Tekninen johtaja Risto Asikainen Sivistysjohtaja Ulla Huhtilainen Ympäristöpäällikkö Marketta Lintinen Maaseutuasiamies Teuvo Hukka alk. vs. maaseutuasiamies Ulla Juvonen Helli-liikelaitoksen johtaja Airi Turunen 1. 3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen kehitys Vuoden 2010 aikana taloudellinen taantuma väistyi ja taloudellinen elpyminen alkoi ripeästi. Maailmanlaajuisesti talouden kehitys oli positiivisempaa kuin hitaasti toipuvassa Euroopassa. Suomen taloudellinen kehitys palasi taantumaa edeltäneelle kasvu-uralle ja bruttokansantuotteen kasvu oli 3,1 % vuonna 2010, kun vuoden 2009 lopulla arvio bruttokansantuotteen kasvulle oli 0,7 %. On kuitenkin huomioitava se, että vuonna 2009 Suomen bruttokansantuote aleni 7,8 %, joten bruttokansantuotteen palautuminen taantumaa edeltävälle tasolle kestää vielä joitakin vuosia. Talouskasvun seurauksena korkotaso alkoi vuoden 2010 loppupuolella nousta Kiteen ja Keski-Karjalan seudun kehitys Väkiluvun ja yritystoiminnan kehitys Kiteen väkiluku vuoden 2010 lopussa oli henkilöä. Vähennystä edellisvuoteen oli 138 henkilöä. Vuodessa väkiluku pienentyi 1,46 prosenttia. Keski-Karjalan väkiluku pieneni vuodesta 2009 noin 1,7 prosenttia ja koko Pohjois-Karjalan väkiluku 0,1 prosenttia.

8 6 KITEEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 Teollisten työpaikkojen muutos Muutos ed. vuodesta abs. % Kitee ,1 Kesälahti ,3 Rääkkylä ,5 Tohmajärvi ,4 Keski-Karjala ,9 Kiteen kaupungin valtionosuuksien ja verotulojen kehitys TP 2009 TA 2010 TP 2010 Toteuma % Verotulot yhteensä ,4 Kunnallisverotulot ,3 Kiinteistöverotulot ,6 Yhteisöverotulot ,3 Veroprosentit säilyivät ennallaan vuonna Kunnan tuloveroprosentti oli 20,75. Verotulot vähenivät 1,4 % edellisestä vuodesta. Kunnallisverotulot kertyivät arvioitua pienempinä ( 98,3 %) ja vähenivät 3,5 % vuoteen 2009 verrattuna. Kiinteistöverotulot toteutuivat budjetoidusti ja olivat v tasolla. Yhteisöverotulot toteutuivat 155,3 %. On kuitenkin huomioitava, että vuodelle 2010 yhteisöverotulot budjetoitiin varovaisesti, koska vuonna 2009 yhteisöverot jäivät niin paljon budjetoidusta. Kasvua v on 27 %. Kuntien osuutta yhteisöveron jako-osuudesta korotettiin kunnille 10 % vv Yhteisöverojen tilityksessä näkyy yritysten parantunut tilauskanta ja tulos. Kunnille tilitetyt verotulot kasvoivat koko maassa 4 %, ollen18,3 miljardia euroa. Kun vuoden 2008 ja 2009 kunnille tilitetyt verotulot olivat samaa tasoa, näkyy vuoden 2010 tilityksissä jo selkeästi positiivisesti kehittyvä valtakunnan taloustilanne. Kiteen verotulot kertyivät valtakunnan tasoa heikommin.

9 7 KITEEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 Valtionosuuksia kertyi yhteensä 20,3 miljoonaa euroa. Ne kasvoivat edellisestä vuodesta 3,6 %. Verorahoitusta (verotulot+valtionosuudet) kertyi tilivuonna yhteensä 45,6 miljoonaa euroa. Kasvua oli vain 0,8 % edellisestä vuodesta. 1.4 Olennaiset muutokset Kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Vuonna 2009 päätettiin, että Keski-Karjalan kuntien lomituspalvelut yhdistetään. Lomituspalvelut siirtyivät Kiteen kaupungilta Tohmajärven isännöitäviksi vuoden 2010 alussa. Henkilöstömäärä vähentyi siirron seurauksena noin 55 henkilöä. Palkkasumma pieneni 1,7 miljoonaa euroa ja tulot sekä menot 2,5 miljoonaa euroa. Muutoksella ei sinällään ole ollut tulosvaikutusta, koska lomituspalveluiden menot ja tulot ovat olleet yhtä suuret. Vuoden 2011 alussa ympäristöterveydenhuolto siirtyi Helli-liikelaitoksesta ja Kiteen kaupungin alaisuudesta Joensuun kaupungin alaisuuteen. Joensuun kaupungille siirtyi 8 henkilöä ja noin euron toimintakulut. Kiteen kaupunki on yhteistoimintasopimuksella siirtänyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuun Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunnalle, joka toimii Tohmajärven kunnan organisaatiossa. Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut tuottaa Kiteen kaupungin organisaatioon kuuluva Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitos Vuoden 2010 joulukuussa Rääkkylän kunnanvaltuusto teki päätöksen, että se irtaantuu Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueesta alkaen. Se on vakava asia koko Keski-Karjalan yhteistyölle. Asian käsittely on vireillä Kuopion hallinto-oikeudessa ja ennen hallinto-oikeuden ratkaisua Kiteen kaupunki ei ryhdy toimenpiteisiin, vaan toimii voimassa olevan sopimuksen mukaisesti tuottaen kyseiset palvelut Rääkkylän kunnalle. Mikäli Rääkkylä irtaantuu yhteistoimintaalueesta, Kiteen kaupungilta siirtyy Rääkkylän kunnalle noin 70 työntekijää ja viranhaltijaa. Vuonna 2010 Keski-Karjalan kunnat kävivät neuvotteluja maaseutuhallinnon yhdistämisestä. Neuvottelutuloksena Kiteen kaupungista tulee isäntäkunta yhteistoiminta-alueelle ja Keski-Karjalan kunnat ovat saaneet positiivisen ennakkotiedon Maa- ja metsätalousministeriöltä yhteistoimintaalueen perustamisesta. Kevään 2011 aikana maaseutuhallinnon yhdistämistä jatketaan ja tavoitteena on, että yhteistoiminta-alue aloittaa Kunnan henkilöstö Kiteen kaupungin henkilöstö oli 1014 ja se oli Kokonaismuutos oli -4 henkilöä. Palkkojen ja palkkioiden yhteissumma oli ,3 euroa. Kiteen kaupungissa laaditaan vuosittain henkilöstökertomus. Se sisältää henkilöstöä kuvailevia tunnuslukuja, jotka kertovat henkilöstön tilasta, toiminnasta, tuloksista ja kustannuksista. 1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Kaupungin heikko taloudellinen tilanne on riski, joka vaikuttaa merkittävästi kaupungin mahdollisuuksiin osallistua kaupungin ja koko seudun kehittämiseen. Kehittämistoimet ovat kuitenkin välttämättömiä alueen elinvoimaisuuden säilyttämiseksi ja parantamiseksi. Kaupungin rooli nykyisten yritysten säilymisessä ja uusien yritysten syntymisessä ja seudulle sijoittumisessa on merkittävä. Vain työpaikkojen kautta kaupunki saa toiminnan rahoittamiseen tarvittavia verotuloja. Kuntalain edellyttämä talouden tasapainottamissuunnitelma valmistellaan valtuustolle mennessä. Kaupungin toimintamenojen kasvun hillitsemisessä talouskuri on välttämätöntä. Vastuuhenkilöiden suuri vaihtuvuus ja osaamisvajeet ovat olleet pitkäjänteisen toiminnan ja talouden suunnittelun ja seurannan suurin riski. Uusien tietojärjestelmien käyttöönottovaiheisiin on sisältynyt osaamisriskiä.

10 8 KITEEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 Keski-Karjalan kuntien yhteistyö ei tällä hetkellä ole hyvällä tasolla kaikilta osin. Se voi vaikeuttaa uudistusten läpivientiä ja välttämätöntä yhteistyön lisäämistä. Seudun veturina Kiteellä on keskeinen vastuu keskinäisen luottamuksen palauttamiseksi. Tehtyjen selvitysten mukaan osa henkilöstöstä, myös esimiehistä, kokee jonkinasteista työuupumusta. Tilanteeseen puututaan työmääriä jakamalla ja tehtäväkuvia tarkastelemalla henkilöstömäärää lisäämättä. Henkilöstöä siirtyy seuraavan viiden vuoden kuluessa eläkkeelle neljäsosa. Tähän tulee varautua hyvin, jotta kokemuksen kautta saavutettu osaaminen saadaan siirrettyä uusille tekijöille. Tavanomaisiin kiinteistöihin kohdistuviin riskeihin on varauduttu vakuuttamalla kiinteistöt ja niiden toiminta. Kaupungin omistamista kiinteistöistä suuri osa on vanhoja ja niissä on korjausvelkaa runsaasti. Kosteuden aiheuttamia sisäilmaongelmia on ollut ja on joissakin rakennuksissa ja ne saattavat aiheuttaa siellä työskenteleville henkilöille terveyshaittaa, jolloin työpisteitä joudutaan muuttamaan. 1.7 Ympäristötekijät Kiteen kaupungin ympäristöviranomaisena toimii ympäristölautakunta. Ympäristölautakunnan alaisuudessa toimii ympäristöpäällikkö, joka valvoo ympäristösuojelulain ja muiden toimintaa ohjaavien lakien noudattamista. Ympäristölautakunta on antanut toiminnastaan erillisen toimintakertomuksen. 2 SELONTEKO KITEEN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Tämä selonteko on laadittu kaupunginhallituksen näkemyksiin perustuen käyttäen hyväksi lauta- ja johtokuntien alaisten toimialajohtajien ja viranhaltijoiden antamia kirjallisia selvityksiä. Kaupungin toiminnan ohjauksessa noudatetaan voimassa olevaa hallintosääntöä ja Kuntalakia sekä erityislainsäädäntöä ja kunnan omia ohjeita. Kaupunginhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Lisäksi kaikki ne kaupungin toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat kunnan viranomaisina ovat vastanneet sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Kaupunginhallitus päätti osoittaa lisäresurssia sisäiseen tarkastukseen. Vuonna 2010 aloitettiin sisäisen valvonnan ohjeistuksen valmistelu. Sisäisen valvonnan ohjeet tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn keväällä Vuonna 2011 sisäisessä valvonnassa toimii tehtävään nimetty viranhaltija, joka on valmistellut sisäisen valvonnan ohjeita ja tekee jatkossa sisäistä tarkastusta ylimmän viranhaltijajohdon toimeksiannosta erikseen laadittavan suunnitelman pohjalta. Helli-liikelaitoksella oli sisäisen valvonnan kirjallinen suunnitelma vuonna Muilla toimialoilla ei ollut vuonna 2010 kirjallista suunnitelmaa sisäisen valvonnan toteuttamiseksi. Sisäinen valvonta perustui vakiintuneisiin ja hyviksi havaittuihin työtapoihin ja menetelmiin ja valvontaa sekä tarkastuksia tehtiin osana arkipäiväistä työtä. Suoritettua sisäistä valvontaa ja tarkastuksia ei ole dokumentoitu systemaattisesti. Hallintokunnat ovat seuranneet talousarvion toteutumista ja asetettujen tavoitteiden toteutumista kirjallisesti laadituissa osavuosiraporteissa ja raporttien välillä sähköisen raportointijärjestelmän avulla. Talousarvion muutostarpeet on pääosin tuotu esille ja esitetty valtuustolle hyväksyttäväksi tilivuoden aikana. Helli-liikelaitoksen kunnille tulevat lopulliset maksuosuudet olivat arvioitua huomattavasti suuremmat ja aiheuttivat yhteistoiminta-alueen kunnille merkittävät lisämaksuosuudet. Vuonna 2011 kiinnitetään erityistä huomiota liikelaitoksen talousarvion toteutumiseen ja myös vuoden 2012 talousarvion valmisteluun.

11 9 KITEEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 Ostolaskujen ja laskutusmääräysten hyväksymisoikeudet on määritelty toimialoilla. Myös hankintavaltuudet on määritelty. Vuonna 2010 kilpailutettiin tehostetun palveluasumisen palvelut. Päätöksestä valitettiin ja markkinaoikeus päätti , että kaupunki oli menetellyt julkisia hankintoja koskevan lain vastaisesti eräiltä osin ja kielsi kaupunkia panemasta täytäntöön hankinnan optiovuosia uhkasakon nojalla. Lisäksi tuli korvattavaksi valittajien oikeudenkäyntikulut ja omat kulut. Kulut maksaa Helli-liikelaitos hankinnan toteuttajana. Rakennus- ja peruskorjaushankkeiden etenemistä seurattiin eri vaiheissa. Urakoitsijoiden valvonta toteutui työmaakokousten sekä vastaanotto- ja takuuvuoden tarkastuksissa, joista laadittiin pöytäkirjat. Palkkojen oikeellisuutta tarkastettiin vähintään pistokokeellisesti toimialoilla. Palvelujen ostojen valvonta toteutui vertaamalla ostettuja palveluja ja laskutusta tehtyihin sopimuksiin. Kehityskeskustelut on käyty lähes kattavasti vuonna 2010 ja niiden yhteydessä on varmistettu kunkin tulosalueen toiminnallisten tavoitteiden huomioiminen henkilön omassa toiminnassa. Käytössä olevat esimiesten aamukahvi -tilaisuudet ovat osoittautuneet onnistuneeksi tavaksi tiedottaa ajankohtaisista asioista esimiehille ja kuulla ja tukea heitä tehtävässään. Toimialoilla oli käytössä säännölliset palaverit. Henkilöstösuunnittelua kehitettiin. Käytössä oli täyttölupamenettely yli kolmen kuukauden pituisissa työ- ja virkasuhteissa. Vuonna 2010 havaittiin, että sisäisten kustannusten jaossa ei ollut selkeitä periaatteita, vaan kuluja oli käsitelty tapauskohtaisesti. Kustannustenjako ei siten ollut läpinäkyvää. Vuoden 2011 alussa uudet sisäisten kustannusten jakoperusteet käsiteltiin johtoryhmässä ja otettiin käyttöön vuoden alusta. Sisäisen valvonnan yhteydessä havaitut selvät virheet on korjattu välittömästi vuonna Sisäisen valvonnan suunnitelmallisuutta, tehdyn valvonnan dokumentointia ja raportointia kehitetään vuonna 2011 ohjeiden valmistumisen jälkeen. Vuonna 2011 kiinnitetään koko kaupungissa kasvavaa huomiota 1) taloussuunnitteluun, seurantaan ja talouden osaamisen vahvistamiseen 2) ostopalveluihin ja niistä tehtyihin sopimuksiin 3) henkilöstösuunnitteluun ja siinä mm. nykyisen henkilöstön työmäärien tasaisempaan jakautumiseen ja tehdään tarvittaessa tehtävien muutoksia

12 10 KITEEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma kuvaa tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyyttä tilikaudelle jaksotettujen menojen kattamiseen. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot- ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvon alentumiset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden alijäämä (ylijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut % 56,3 56,9 Vuosikate / Poistot % Vuosikate / asukas Asukasmäärä

13 11 KITEEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointim Pys.vast. hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainasaamisten lisäys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus % 32,5 36,3 Pääomamenojen tulorahoitus % 17,1 27,7 Lainanhoitokate 0,4 1,2 Kassan riittävyys, pv 9 13 Asukasmäärä

14 12 KITEEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS Rahoitusasema ja sen muutokset Tase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja kesk.er.hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Liittymismaksut ja muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset 13 0 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

15 13 KITEEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edellisten kausien alijäämä Tilikauden alijäämä POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Liittymämaksut ja muut velat Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste % 30,5 33,2 Suhteellinen velkaantuneisuus % 29,2 28,0 Kertynyt alijäämä, Kertynyt alijäämä /asukas Lainakanta (1000 ) Lainakanta , / asukas Lainasaamiset, Asukasmäärä

16 14 KITEEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS Kokonaistulot ja -menot Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat ja joissa liikelaitokset on yhdistelty rivi riviltä. KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT TULOT MENOT Toiminta Toiminta Toimintatuotot Toimintakulut Verotulot Korkokulut 422 Valtionosuudet Muut rahoituskulut 4 Korkotuotot 25 Satunnaiset kulut Muut rahoitustuotot 386 Tulorahoituksen korjauserät Satunnaiset tuotot Pakollisten varausten muutos Tulorahoituksen korjauserät Pakollisten varausten lis./väh. 55 Investoinnit Pysyvien vastaavien hyödykkeiden Rahoitusosuudet investointimenoihin 24 luovutustappiot -9 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden Investoinnit luovutustulot Investointimenot Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset Antolainasaamisten lisäykset 2 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennykset Lyhytaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman lisäykset Oman pääoman vähennykset Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä

17 15 KITEEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS 4.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl) Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 1 Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt Muut yhtiöt 1 Osuuskunnat Yhdistykset Säätiöt Kuntayhtymät 4 Osakkuusyhteisöt 1 Muut omistusyhteysyhteisöt Yhteensä Konsernin toiminnan ohjaus Kiteen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt konserniohjeen, jossa määritellään Kiteen kaupungin sekä sen omistamien tytäryhteisöjen johtamisen, ohjauksen ja seurannan toimintaperiaatteet. Konserniin kuuluvat yhteisöt toimivat valtuuston asettamien tavoitteiden toteuttajina ja noudattavat valtuuston ja hallituksen määrittelemää toimintalinjausta. Konserniohjeessa kaupunginvaltuusto päättää kaupunkikonsernin ohjauksen periaatteista. Kiteen kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja vastaavat Kitee-konsernin ohjauksesta ja valvonnan järjestämisestä. 4.3 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Kiteen kaupungin konserniohjeen mukaan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Kaupunginhallituksen tehtävänä on muun muassa valvoa kaupungin etua, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa, antaa ohjeita kaupunkia edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisessa käsiteltäviin asioihin. Kaupunginhallitus on ohjeistanut yhtiökokouksiin osallistuvia Kiteen kaupungin edustajiksi nimettyjä henkilöitä. Ohjeistus on ollut riittävää, koska päätökset ovat olleet kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisia. Tiedonkulku konserniyhteisöjen ja konsernijohdon välillä on varmistettu esimerkiksi siten, että konserniyhteisöjen hallituksiin ja johtokuntiin on valittu kaupunginhallituksen jäseniä. Kaupunginjohtaja on käynyt säännöllisesti keskusteluja Keti Oy:n toimitusjohtajan kanssa yhtiön ajankohtaisista asioista ja taloudellisesta tilanteesta.

18 16 KITEEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen tappiosta -1-5 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset: Suunn.mukaiset poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden alijäämä KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 63,1 64,0 Vuosikate/Poistot, % 49,0 135,1 Vuosikate, euroa / asukas Asukasmäärä

19 17 KITEEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääom. muutokset 2 30 Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 21,1 38,7 Pääomamenojen tulorahoitus, % 14,6 29,9 Lainanhoitokate 0,56 1,26 Kassan riittävyys 11 16

20 18 KITEEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet: Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 0 0 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset: Osakkuusyhtiöosuudet Muut osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset: 20 0 Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Sisällys 1 Olennaiset tapahtumat kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna 2013 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 4 1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... Tilinpäätös 2012 SISÄLTÖ 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 1 2 KUNNAN HALLINTO... 2 2.1 Organisaatio... 2 2.2 Kunnan sisäisen valvonnan järjestäminen... 3 3 TALOUDELLINEN KEHITYS... 4 3.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 5 Kaupunginjohtajan katsaus... 5 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2010 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013 1 S I M O N K U N T A Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 1. Tilinpäätössäännökset 2 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010 kh 4.5.2011 valtuusto 13.6.2011

TILINPÄÄTÖS 2010 kh 4.5.2011 valtuusto 13.6.2011 TILINPÄÄTÖS 2010 kh 4.5.2011 valtuusto 13.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO A. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA Sari Kaija 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2011 TILINPÄÄTÖS 2011 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2011 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Kv 17.6.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.1

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 22.6.2015 11

Kunnanvaltuusto 22.6.2015 11 Kunnanvaltuusto 22.6.2015 11 1 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 5 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 5 1.1.2. Miehikkälän kuntastrategia 2017 - Vireä

Lisätiedot

Vihdin kunta. Toimintakertomus 2013

Vihdin kunta. Toimintakertomus 2013 Tilinpäätös 2013 Vihdin kunta Toimintakertomus 2013 Toimintakertomuksen sisältö 1 YLEISTÄ 3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 1.2 KUNNAN ORGANISAATIO 5 1.2.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2013 5 1.2.2 KUNNANVIRASTON

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 Kunnanhallitus 26.3.2012 84 Kunnanvaltuusto 18.6.2012 32 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 1.1 Kunnanjohtajan katsaus...5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...7

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 3

KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 3 KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 3 Kaupunginhallitus 7.4.2014 Valtuusto 24.6.2014 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 5 1.1.1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2011 Kunnanhallitus 26.03.2012 Kunnanvaltuusto 18.06.2012 1 Tilinpäätös 2011 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... Tilinpäätös 2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 79 2 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat

Lisätiedot