RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013"

Transkriptio

1 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013 Sisällysluettelo Yleistä Raumasta... 3 Perustiedot ja väestö... 3 Rauman kaupungin organisaatio Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset tapahtumat ja muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Selvitys tutkimus ja kehitystoiminnan laajuudesta Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kunnan henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä... 47

2 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely Toteutumisvertailu Tiivistelmä peruskaupungille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Tiivistelmä liikelaitoksille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Tiivistelmä kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien (investointiosan) toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto keskeisimmistä talousarviomuutoksista Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat; konsernituloslaskelma, rahoituslaskelma ja konsernitase Eriytetyt tilinpäätökset Taseyksiköiden tilinpäätökset Winnova/SAMK taseyksikkö Ruokapalvelut taseyksikkö Puhtauspalvelut taseyksikkö Pienvenesatamat taseyksikkö Liikelaitosten tilinpäätökset Rauman Satamaliikelaitos Tuloslaskelma Rahoituslaskelma

3 Tase Talousarvion toteutumisvertailut Toimintakertomus Liitetiedot Satamaliikelaitoksen johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Rauman vesi- ja viemäriliikelaitos Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Talousarvion toteutumisvertailut Toimintakertomus Liitetiedot Rauman vesi- ja viemäriliikelaitoksen johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Rauman Seudun jätehuoltoliikelaitos Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Talousarvion toteutumisvertailut Toimintakertomus Liitetiedot Rauman seudun jätehuoltoliikelaitoksen johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Liikelaitosten vaikutus kunnan talouteen ja toiminnan rahoitukseen Tilinpäätöksen liitetiedot (sis. sekä kaupungin että kaupunkikonsernin liitetiedot) Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot ja selvitykset

4 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Yleistä Raumasta Yleistä Raumasta Perustiedot ja väestö Perustamisajankohta Väkiluku Maapinta-ala 495 km 2 Vesipinta-ala 626 km 2 Väestötiheys 81 as/km2 Suuralue Etelä-Suomi Lääni Länsi-Suomen Maakunta Satakunta Seutukunta Rauman Työssäkäyntialue Rauman Tuloveroprosentti ,0 Verotulot /asukas Kunnan tuloverot /as Tuloveroprosentin verotuotto Rauman asukasluku oli vuoden 2013 lopussa , kun se vuoden 2012 lopussa oli Asukkaiden määrä kasvoi vuoden aikana 137 hengellä. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan nettomuutto oli vuoden 2013 aikana 142 henkilöä. Raumalaisia syntyi vuoden 2013 aikana366 ja kuoli , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Rauman asukasluvun kehitys (Kuntaliitokset Rauman mlk, Kodisjoki ja Lappi mukana koko aikasarjassa), Lähde: Tilastokeskus /StatFin. 3

5 Rauman väestön ikäjakauma Rauman väestörakenne Väkiluku vuotiaat (%) 15,6 15,5 15,4 15,2 15,3 15,2 15,2 15,2 14, vuotiaat (%) 66,7 66,2 66,1 65,8 65,5 64,5 64,0 64,0 62,9 yli 64 vuotiaat (%) 17,7 18,3 18,5 18,9 19,2 19,9 20,7 20,7 22,2 Lähde: Tilastokeskus/ALTIKA-aluetietokanta. Vuoden 2013 lopulla yli 64-vuotiaiden osuus koko väestöstä oli 22,2 prosenttia, kun se vuonna 2005 oli 17,7 prosenttia. Alle 15-vuotiaiden osuus on laskenut samana aikana 15,6 prosentista 14,9 prosenttiin. 4

6 Rauman kaupungin organisaatio

7 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Toimintakertomus 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin uuden strategian Rauman Tarina. Rauma tarinan tekemiseen on osallistunut kuntalaiset, eri sidosryhmät, luottamushenkilöt ja kaupungin oma henkilöstö. Uudella tavalla tekemällä on saatu uutta ja laajempaa näkökulmaa kunnallisista palveluista päättämiseen ja tuottamiseen. Koko kaupunki henkilöstöstä kuntalaisiin, yrityksiin ja yhdistyksiin on haastettu mukaan jatkuvaan Rauma Tarinan kehittämiseen. Rauman Tarina rakentuu ja kehittyy tekijöidensä ja osallistujien päivittäisillä teoilla. Rauma Tarina päivittyy koko ajan. Tarinan keskeisiä teemoja ovat uusi, mahdollistava toimintakulttuuri ja mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka, palveleva rakenneuudistus, yritysten kasvun mahdollistaminen, huolehdittu ympäristö kaupunkilaisille ja vahva talous pitkäjänteisesti. Vuoden 2013 aikana edelleen jatkuivat useat valtion linjauksista ja lakimuutoksista johtuvat valmistelu- ja esiselvitystyöt. Valmisteluja, selvityksiä ja kannanottoja annettiin valtionosuusuudistuksista, kuntarakennelaista ja Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Rauman kaupunki piti huhtikuussa kuntarakenneseminaarin ympäristökuntien, Euran, Eurajoen, Köyliön, Laitilan, Pyhärannan, Säkylän ja Uudenkaupungin kanssa. Kuntarakennelain tultua voimaan, Rauma kutsui kunnat jatkoneuvotteluihin syyskuussa. Valtionvarainministeriö edellytti marraskuun loppuun mennessä ilmoitusta niistä kunnista, joiden kanssa selvitystä lähdetään tekemään. Rauman kaupunginvaltuusto päätti tarvittaessa tehdä neljä erillistä selvitystä Euran, Laitilan, Eurajoen ja Pyhärannan sekä muiden mahdollisten kuntien kanssa. Syyskuussa 2013 STX teki päätöksen lopettaa Rauman telakka kesäkuussa Erityisesti telakan lopettamispäätöksen aiheuttaman työttömyysuhan takia valtioneuvosto nimesi Rauman seudun äkillisen rakennemuutoksen (ärm) alueeksi lokakuusta 2013 vuoden 2016 loppuun asti. Rauman kaupunki aloitti myös neuvottelut telakka-alueen ostamiseksi ja neuvottelut johtivat kaupunginvaltuuston päätökseen ostaa telakka-alueen maa- ja vesialueet 18,1 miljoonalla eurolla. Telakka-alueen omistus sekä luo jatkuvuutta ja toimintaedellytyksiä alueen nykyisille yrityksille että mahdollistaa yritystoiminta-alueen, Seaside Industry Parkin, kehittämisen. Telakan ostamisen lisäksi kaupunki ryhtyi toimenpiteisiin rakennemuutoksen hoitamiseksi. Se perusti mm. laaja-alaisen meriteollisuuden yhteistyöryhmän, jonka tehtävänä on tuoda aktiivisesti esille raumalaisen meriteollisuuden tarpeet maan poliittiselle johdolle sekä työ- ja elinkeinoministeriölle. Entistä tiiviimmät kontaktit yrityksiin on mahdollistettu kokoamalla kaupungin yrityspalvelut omaksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi vuonna 2013 aloittanut 6

8 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Toimintakertomus eri hallintokuntien yhteinen yrityspalvelutyöryhmä pyrkii sujuvoittamaan yritysten asioiden etenemistä kaupunkiorganisaatiossa. Rauman työttömyysaste oli 12,5 % joulukuussa Kaupungin työllisyystilanne heikentyi edelliseen vuoteen verrattuna 3 %, mutta oli hieman parempi kuin keskimäärin koko maassa (12,6 %) ja Satakunnassa (13,0 %). Satakunnassa työttömyysaste vaihteli 7,8 % (Säkylä) 15,5 % (Pori) välillä. Rauman kaupungin tilikauden tulos on noin kolme miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tulos on huomattavasti ennakoitua parempi. Alkuvuodesta vielä näytti siltä, että kunnan tuloveroa kertyisi budjetoitua vähemmän ja liikelaitosten tulokehityskin oli kesään asti vaimeaa suhteessa odotuksiin. Ainoastaan yhteisöverojen tilitykset näyttivät jatkavan kasvua ennustetusti ja sillä arvioitiin alkuvuodesta osittain katettavan kunnan tuloverojen vajetta. Lopulta verotuloja kertyi 8,5 miljoonaa euroa ja valtionosuuksia 1,4 miljoonaan euroa budjetoitua enemmän. Budjetoidun kunnan tuloverotuoton ylittyminen johtui valtionhallinnon syyskaudella tekemistä muutoksista verotulojen tilitysjärjestelmässä ja jako-osuuksissa. Myös kaupungin menojen kasvua on saatu hillittyä vuodesta 2012 ja peruskaupungin hallintokunnat Sosiaali- ja terveystoimea lukuun ottamatta alittivat talousarvionsa. Erityisen myönteistä oli uusien taseyksiköiden, puhtauspalveluiden, ruokapalvelujen ja pienvenesatamien budjetoitua parempi tulos. Peruskaupungin tulos ilman liikelaitoksia oli hieman yli alijäämäinen edellä mainitusta hyvästä verotulorahoituksesta huolimatta. Tässä on huomattava että peruskaupungin talousarvio vuodelle 2013 oli lähes 14 miljoonaa euroa alijäämäinen Sosiaali- ja terveystoimen lisämäärärahan myöntämisen jälkeen. 7

9 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Toimintakertomus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Vuoden 2013 alusta aloitti toimintansa kolme uutta taseyksikköä; Puhtauspalvelut, Ruokapalvelut ja Pienvenesatamat. Puhtauspalvelut- ja Pienvenesatamat -taseyksiköiden toiminnasta vastaa tekninen lautakunta, Ruokapalvelut- taseyksikön toiminnasta vastaa kaupunginhallitus. Kaupungin hallinnossa olennaisin muutos vuonna 2013 oli kaupunginhallituksen kaavoitusjaoston perustaminen alkaen. Kaavoitusjaoston puheenjohtajana aloitti Jari Laihonen ja varapuheenjohtajana Åke Vastavirta, kaavoitusjaoston muina jäseninä aloittivat Helena Ollila, Jyrki Santala ja Sirpa Viitanen. Kaupungin keskusviraston hallintopalveluihin alkaen siirtyi Kulttuuri- ja vapaaaikatoimesta matkailupalvelut muodostaen yhteisen viestintä ja matkailupalvelut-yksikön. Rauman kaupungin ja Porin kaupungin yhteinen kesäyliopistotoiminta päätettiin nykyisellä toimintamallilla lakkauttaa ja kolme työntekijää siirtyi Rauman kaupungin palvelukseen. Sosiaali- ja terveystoimen virastopäällikkönä aloitti Antti Parpo kesällä Kesällä 2013 voimaan astuneen kuntalain muutoksella kunnilla on yhtiöittämisvelvollisuus kunnan toimiessa kilpailutilanteessa markkinoilla. Rauman kaupunki on valmistellut lakimuutoksen voimaantulemista erityisesti Rauman satamaliikelaitoksen osalta. Valmistelussa päästiin vuonna 2013 siihen saakka että kaupunginvaltuusto teki päätöksen Satamaliikelaitoksen yhtiöittämisestä vuoden 2015 alusta lähtien. Yhtiöittämisen valmistelua jatketaan edelleen vuoden 2014 aikana. Hallintotoimielimet KAUPUNGINVALTUUSTO pj. Marva Hanna myyntineuvottelija I vpj. Simula Antti yrittäjä, tekninen johtaja II vpj. Luukkonen Heikki rihtaaja Ahvenjärvi Sauli kansanedustaja Ailasmaa Tapio postityöntekijä Aitonurmi Jouko pääluottamusmies Ala-Siuru Panu asiakkuuspäällikkö, maatalousyrittäjä Alho Marja-Leena johtava ylilääkäri Alonen Pasi musiikkiterapeutti Dahlberg Tauno huoltoasentaja Elo Merja ympäristösuunnittelija Gustafsson Piia tuotekehitysinsinööri Hiltunen Leea johtava hoitaja, SHJ, eläkeläinen Huunonen Keijo eläkeläinen Junnila Elina sairaanhoitaja Koivu Anita lehtori, eläkeläinen 8

10 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Toimintakertomus Laiho Jari Laihonen Jari Lehti Rainer Lehto Jouni Leppikorpi Kalle Marttinen Matias Mäenranta Pasi Niittynen Ville Numminen Seppo Ollila Helena Ruponen Susanna Salonen Kristiina Santala Jyrki Sattilainen Seppo Seimelä Sari Siitonen Heljä Siivonen Reijo Starck Erja Sulo Lasse Suonpää Irma Tallila Juha-Matti Toivonen Jami Toriseva Seppo Ujula Tarja Vahteristo Samu Vainila Johanna Vainio Tomi Vastavirta Åke Viitanen Sirpa Vilo Pentti Virtanen Heli Wallenius Pekka Ylijoki Mirja Yli-Karro Miika Östman Tuula yhteyspäällikkö yrittäjä paperityöntekijä kenttämestari myymälävartija, kohde-esimies tiedotussihteeri koneahtaaja johtava kappalainen kihlakunnanulosottomies emäntä matkalaskujen käsittelijä kansanedustaja yrittäjä kirkkoherra lääketyöntekijä yo-merkonomi, sis.kir.sairaanhoitaja diakoni, eläkeläinen koordinoiva pääluottamusmies maanviljelijä toimistosihteeri, eläkeläinen luokanopettaja rikosylikonstaapeli liikkeenharjoittaja vanhuspalvelujen johtaja, eläkeläinen asiakkuuspäällikkö lastentarhanopettaja, KK paperityöntekijä sähköasentaja myyjä, pääluottamusmies eläkeläinen erikoislääkäri toimittaja keittiövastaava/kokki maaseutuyrittäjä sairaanhoitaja KV:N VAALILAUTAKUNTA pj. Vilo Pentti eläkeläinen vpj. Simula Antti yrittäjä, tekninen johtaja jäsen Leppikorpi Kalle myymälävartija, kohde-esimies Ruponen Susanna matkalaskujen käsittelijä Viitanen Sirpa myyjä, pääluottamusmies KAUPUNGINHALLITUS pj. Lehti Rainer paperityöntekijä I vpj. Mäenranta Pasi koneahtaaja II vpj. Santala Jyrki yrittäjä jäsen Ailasmaa Tapio postityöntekijä 9

11 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Toimintakertomus Junnila Elina sairaanhoitaja Niittynen Ville johtava kappalainen Ollila Helena emäntä Starck Erja koordinoiva pääluottamusmies Vastavirta Åke sähköasentaja Vertainen-Hiironen Anne TtM, ylihoitaja Viitanen Sirpa myyjä, pääluottamusmies KH:N KONSERNIJAOSTO pj. Lehti Rainer paperityöntekijä vpj. Mäenranta Pasi koneahtaaja jäsen Santala Jyrki yrittäjä KH:N KAAVOITUSJAOSTO (perustettu alkaen, kh ) pj. Laihonen Jari yrittäjä vpj. Vastavirta Åke sähköasentaja - - jäsen Ollila Helena emäntä - - Santala Jyrki yrittäjä - - Viitanen Sirpa myyjä, pääluottamusmies - - KESKUSVAALILAUTAKUNTA pj. Peltonen Pertti puutalousinsinööri, yrittäjä vpj. Laine Mauri maalari jäsen Kurki Eeva kassaryhmän esimies Kuusisto Jukka maanviljelijä Laukkanen Vappu eläkeläinen TARKASTUSLAUTAKUNTA pj. Suonpää Irma toimistosihteeri, eläkeläinen vpj. Vainio Tomi paperityöntekijä jäsen Kauko Klaus luotsi Lingrén Marjut osastovastaava, myyjä Sallinen Anu vientisihteeri, YTK Santaharju Ahti eläkeläinen Selkämö Hanna kirjanpitäjä Sihvonen Pasi automaatioasentaja Vänttinen Risto eläkeläinen, kirjaltaja SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA pj. Leppikorpi Kalle myymälävartija, kohde-esimies vpj. Siitonen Heljä ent. pankkitoimihenkilö, eläkkeellä jäsen Alonen Pasi musiikkiterapeutti, vt. lehtori 10

12 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Toimintakertomus Halminen Kari nosturinkuljettaja Hiltunen Leea johtava hoitaja, SHJ, eläkeläinen Lehto Jouni kenttämestari Marttinen Marja-Leena apteekin tekninen Siivonen Reijo diakoni, eläkeläinen Toivonen Jami rikosylikonstaapeli Ujula Tarja vanhuspalvelujen johtaja, eläkeläinen Ylijoki Mirja keittiövastaava/kokki KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA pj. Marttinen Matias tiedotussihteeri vpj. Gustafsson Piia tuotekehitysinsinööri jäsen Aalto Kirsi opettaja Iltanen Marko pääluottamusmies Koivu Anita lehtori, eläkeläinen Lehtinen Aleksis laivasähköasentaja Lehtinen Rauli opettaja Leppänen Marika avainasiakaspäällikkö Roslöf Marjut kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Sjöman Timo nuorisosihteeri Järvi Tiina VTM KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA pj. Wallenius Pekka toimittaja vpj. Ala-Siuru Panu asiakkuuspäällikkö, myyntipäällikkö jäsen Hanhivuoma Pasi yrittäjä Kolha Pirkko emäntä Laukkanen Arto paperityöntekijä Levonen-Leino Taina kuvataideopettaja Mäkelä Annukka kokki Nieminen Jarkko liikennemyymäläpäällikkö Numminen Seppo kihlakunnanulosottomies Sieviläinen Anne osastonhoitaja Tuominen Sini myyjä Yli-Ketelä Antti Jaakko koneasentaja TEKNINEN LAUTAKUNTA pj. Tallila Juha-Matti luokanopettaja vpj. Ruponen Susanna matkalaskujen käsittelijä jäsen Dahlberg Tauno huoltoasentaja Elo Merja ympäristösuunnittelija Kurki Eeva kassaryhmän esimies Sattilainen Seppo kirkkoherra Seimelä Sari lääketyöntekijä Ullvén-Klinga Mia-Eveliina matkalaskujen käsittelijä 11

13 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Toimintakertomus Vilo Pentti eläkeläinen Virtanen Olli sähkötarvikemyyjä Yli-Karro Miika maaseutuyrittäjä YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA pj. Huunonen Keijo eläkeläinen vpj. Sulo Lasse maanviljelijä jäsen Hannelius Timo lehtori Huhtala Esko mittakirvesmies Koski Mia lähihoitaja Koskinen Kerttu sosionomi Rantanen Miika putkiasentaja Vahteristo Samu asiakkuuspäällikkö Vainila Johanna lastentarhanopettaja, KK Vehanen Hanna sairaanhoitaja, maatalousyrittäjä Virtanen Heli erikoislääkäri SATAMALIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA pj. Laiho Jari yhteyspäällikkö vpj. Erake Pia diakonissa jäsen Heino Simo toiminnanjohtaja Mannonen Aarno toimitusjohtaja Sjöblom Klaus lehtori Vauhkonen Ilse hankevastaava Östman Tuula sairaanhoitaja RAUMAN SEUDUN JÄTEHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA pj. Karlsson Päivi yrittäjä vpj. Helamaa Elina lähihoitaja jäsen Elonen Aimo yrittäjä Haapasalmi Reijo levyseppä Mantere Sirkka ohjaaja Viitanen Miika koulunkäynnin ohjaaja Riikilä Rami Eurajoen kunnan edustaja RAUMAN VESI- JA VIEMÄRILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA pj. Tallila Juha-Matti luokanopettaja vpj. Ruponen Susanna matkalaskujen käsittelijä jäsen Dahlberg Tauno huoltoasentaja Elo Merja ympäristösuunnittelija Kurki Eeva kassaryhmän esimies Sattilainen Seppo kirkkoherra Seimelä Sari lääketyöntekijä Ullvén-Klinga Mia-Eveliina matkalaskujen käsittelijä 12

14 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Toimintakertomus Vilo Pentti eläkeläinen Virtanen Olli sähkötarvikemyyjä Yli-Karro Miika maaseutuyrittäjä Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Vuonna 2013 Suomen talous supistui toisena vuonna peräkkäin. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2012 talous supistui -1.0 % ja vuonna 2013 talous supistui -1,4 %. Talouden supistuminen on ollut laaja-alaista. Vienti on hiipunut aiemmista vuosista. Vienti supistui vuonna ,2 % ja vuonna 2013 kasvua oli vain 0,3%. Kuluneena vuonna työllisyys on nopeasti heikentynyt, mikä on vaikuttanut yksityiseen kulutukseen. Talous on lähes yksistään ulkomaan kaupan varassa. Osittain talouden tasapainoa oikaisee se, että tuonti on vähentynyt vientiä enemmän ja se, että julkinen kulutus ja julkiset investoinnit pitävät yllä taloutta. Kaikki investoinnit ovat laskeneet toista vuotta peräkkäin. tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 investoinnit supistuivat - 0,8 % ja vuonna 2013 peräti -4,6 %. Talouden arviot vuodelle 2014 ovat erittäin maltilliset eli 0,8 prosentin kasvu. Vuoteen 2015 ulottuvalla ennustejaksolla arvioidaan BKT:n kasvuksi muodostuvan 1,8 prosenttia. Kasvu on historiaan nähden vaimeaa ja vuosien kumulatiivinen kasvu jää vain 1,4 prosenttiin. Kotimaisesta kysynnästä ei ole tulevana vuonna talouskasvun vauhdittajaksi. Yksityisten investointien ennustetaan vähenevän 3,6 prosentilla, mikä johtaa alle 16 prosentin investointiasteeseen suhteessa bruttokansantuotteeseen. Kotitalouksilla näkymät ovat vaikeat ja kotimainen kysyntä ei vauhdita talouskasvua Lähivuosina ennustettu vaimea talouskasvu ei riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa. Julkisen velan ennustetaan vuoteen 2015 asti edelleen lisääntyvän sekä nimellisesti että kokonaistuotantoon suhteutettuna. Julkisen velan suhde kokonaistuotantoon arvioidaan nousevan 60 % vuonna Pitkään jatkunut heikko suhdannekehitys näkyy selvästi työmarkkinoilla. Työllisyys on supistunut koko vuoden 2013 ajan. Vuonna 2013 kuntataloutta yleisesti leimasi suurten muutosten valmistelu, samanaikaisesti oli kuntalain uudistusta, SoTe-uudistusta, kuntarakenteen ja valtionosuusjärjestelmän uudistusta. Useimpien muutosten ja uudistusten valmistelu ja täytäntöönpano jatkuu tulevalle taloussuunnitelmakaudelle. Lisäksi valtio edellyttää marraskuussa rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa koskevalla päätöksellä kunnilta 2 mrd. euron säästötavoitetta julkisen talouden kestävyysvajeen kaventamiseksi. Puolet säästötavoitteesta tulee hoitaa omilla säästötoimenpiteillä ja loput kuntien tehtäviä ja velvoitteita purkamalla. Yleisestä maailman- ja valtiontalouden epävakaudesta huolimatta kuntien verotulot kasvoivat odotettua enemmän. Verotulojen kertymä kasvoi, koska valtio teki muutoksia uudistamalla verojen tilitystä, korottamalla kuntaryhmän ryhmäosuutta ja oikaisemalla kuntakohtaisten jakoosuuksia. Muutokset näkyvät myös Raumalla hyvänä verotulokertymänä. Kuitenkin on huomattava erityisesti tulevalla taloussuunnitelmakaudella, että kuntataloudessa yleiset maailmantalouden ja valtiontalouden vaikutukset näkyvät viiveellä. 13

15 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Toimintakertomus Työvoima ja työllisyys Rauman työllisyystilanne heikkeni hieman vuoden 2013 loppua kohden. Työttömien määrä nousi vuoden 2013 aikana vuoden 2012 joulukuuhun nähden 70 henkilöllä. Vuoden 2013 lopulla työttömiä oli, henkilökohtaisesti lomautetut mukaan lukien, Heistä oli alle 25-vuotiaita 291 (12,2 %) ja pitkäaikaistyöttömiä, eli yli vuoden työttömänä olleita, 511 (21,5 %). Vuoden 2013 lopussa Rauman työttömyysaste oli 12,5 prosenttia eli hieman korkeampi kuin vuoden 2012 lopussa. Koko maassa työttömyysaste oli samana ajankohtana 12,6 prosenttia ja Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella 13,0 prosenttia. Rauman kuukausittainen työllisyystilanne vuonna 2013 Tilanne kuun viim. päivänä Työvoima Työttömyysaste % Työttömät työnhakijat (ml. lomautetut) Avoimet työpaikat Yhteensä Miehet Naiset Alle 25- vuotiaat yli 50- vuotiaat Yli vuoden tyött. joulu , tammi , helmi , maalis , huhti , touko , kesä , heinä , elo , syys , loka , marras , joulu , vuoden keskiarvo , joulukuu, Osuus kaikista työttömistä (%) 54,1 45,9 12,2 39,5 21,5 3,4 Lähde: Työnvälitystilasto, ELY-keskus Satakunta Elinkeinorakenne Rauman seudun vahvoja aloja ovat olleet mm. meriteollisuus, kemiallinen meriteollisuus, ydinenergiaosaaminen, elintarviketeollisuus sekä satama ja muu logistiikka. Vuonna 2013 useampi Rauman merkittävimmistä työllistävistä yrityksistä joko ilmoitti lomautuksista, toiminnan supistamisista tai lopettavansa toimintansa. STX - telakan lopettaminen on vaikuttanut suoraan telakkasidonnaisiin työpaikkoihin ja tulee vaikuttamaan välillisesti sen sidonnaisyrityksiin. Vuoden 2013 aikana on telakalta ollut lomautettuna noin henkilöä. UPM Kymmene sulki huhtikuussa 2013 yhden paperikoneen mikä tarkoitti 87 henkilöstön vähentymistä. 14

16 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Toimintakertomus Loppuvuodesta Pohjois-Euroopan johtava hanavalmistaja Oras Oy ilmoitti ostavansa saksalaisen Hansa Metallwerke AG:n ( Hansa ), joka on hana-alan johtavia yrityksiä saksankielisessä Euroopassa. Olkiluodon kolmannen ydinvoimayksikön käyttöönotto tulee viivästymään aiemmin ilmoitetusta vuodesta Käyttöönotto tapahtunee aikaisintaan vuonna Rauman kaupunki on ollut yhteistyössä Eurajoen kunnan ja Rauman kauppakamarin kanssa tekemässä Olkiluoto 3 ja 4 - edunvalvontatyötä. Muun muassa FinNuclearin kanssa on järjestetty yritysten verkostoitumistilaisuus ja luotu yrityksille suunnattu sivusto (Olikuoto Nuclear Energy Cluster) Olennaiset tapahtumat ja muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Vuoden 2013 talousarviota hyväksyttäessä erityispiirteenä mainittiin investoinnit tulevaisuuteen. Merkittävimmät taloudelliset ja toiminnalliset tapahtumat toteutuivatkin nimenomaan infrastruktuurihankkeissa ja investoinneissa taloussuunnitelman mukaan mutta myös vastaamalla ripeästi ennakoimattomien yleisen elinkeinoelämän muutoksiin ja haasteisiin. Tästä osoituksena muun muassa STX:n telakka-alueen oston valmistelu ja toteutuminen vuoden 2014 tammikuussa. Lakarin logistiikka-alueen kaavoituksen valmistuttua, alueen kunnallistekniikkaan sekä vesi- ja viemärirakentamiseen sijoitettiin vuonna 2013 lähes 10 M ja näin saatiin alueelta ensimmäiset yritystontit (hieman alla 20 hehtaaria) luovutusvalmiiksi. Alueen markkinointi aloitettiin voimakkaasti jo vuoden 2012 aikana ja markkinointia jatkettiin vuonna Vuoden 2013 aikana allekirjoitettiin ensimmäinen Lakarin logistiikka-alueen vuokrasopimus sekä yksi aiesopimus alueen vuokraamisesta. Lisäksi alueelle sijoittumisesta käytiin useita neuvotteluja potentiaalisten sijoittujien kanssa. Lakarin logistiikka-alueen kunnallistekniikkaa laajennetaan tulevaisuudessa kysyntää vastaavasti. Luostarinkylän eritasoliittymän rakentamisen tarve liittyy kiinteästi Lakarin logistiikka-alueen käyttöönottoon. Lakarin asemakaavassa on ELY-keskuksen vaatimuksesta määräys, että alueelle ei saa myöntää rakennuslupia enempää kuin kerrosneliömetriä ennen kuin Luostarinkylän eritasoliittymä on toteutettu. Luostarinkylän eritasoliittymällä on lisäksi suuri merkitys valtatie 8:n liikenteen sujuvoittamisessa. Eritasoliittymän suunnittelua ja rahoitusta on loppuvuodesta 2013 alkaen valmisteltu erityisellä intensiteetillä lisäperusteena Rauman seudun nimeäminen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi vuoden 2016 loppuun asti. Äkillisen rakennemuutosalue päätöksen perusteella Luostarinkylän eritasoliittymän rahoitus (kustannusarvio noin 12 M ) on suunniteltu toteutettavaksi kolmena lähes yhtä suurena rahoitusosuutena: 1/3 liikenne- ja viestintäministeriöltä, 1/3 työ- ja elinkeinoministeriöltä sekä 1/3 Rauman kaupungilta. Rahoitustarve kohdistunee vuosille

17 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Toimintakertomus STX Finland Oy:n päätettyä syyskuussa 2013 lopettaa Rauman telakan toiminta kesään 2014 mennessä, Rauman kaupunki käynnisti neuvottelut telakka-alueen ostamisesta ja Seaside Industry Park toiminnan voimakkaasta kehittämisestä. Rauman kaupunki on tammikuussa 2014 päättänyt ostaa telakka-alueen irtaimistoineen 18,1 M :n kauppahinnasta. Keskeiset meriteollisuusyritykset, Tampereen teknillinen yliopisto ja Rauman kaupunki ovat jo vuodesta 2011 alkaen kehittäneet Rauman telakka-alueelle Seaside Industry Park teollisuuspuisto konseptia ensisijassa raskaan konepajateollisuuden logistisilta vahvuuksiltaan erinomaiseksi toimintaympäristöksi. Seaside Industry Park toiminnan käynnistämisen ja ylläpitämisen sekä telakka-alueen infrastruktuurin ylläpitämisen tarvitsemat pääomat ovat huomattavat. Tavoitteena on, että telakka-alueelta saatavat tulot kattavat alueen keittämisen ja ylläpitämisen menot, mutta silti on mahdollista, että alueelle sijoittuvien yritysten toimitilajärjestelyt edellyttävät tulevaisuudessa kaupungilta esimerkiksi takauksia. Erityisesti telakan lopettamispäätöksen aiheuttaman työttömyysuhan takia valtioneuvosto nimesi Rauman seudun äkillisen rakennemuutoksen (ärm) alueeksi lokakuusta 2013 vuoden 2016 loppuun asti. Telakkateollisuuden vaikean tilanteen takia on perustettu laaja-alainen meriteollisuuden yhteistyöryhmä ja on toimittu aktiivisesti maan poliittisen johdon sekä työ- ja elinkeinoministeriön suuntaan raumalaisen meriteollisuuden edunvalvonta-asioissa. Lisäksi rakennemuutoksen hoitamiseksi Rauman kaupunki ja Satakunnan TE-toimisto perustivat myös marraskuun alussa virastotalolle STX Finland Oy:n infopisteen, jonka tarkoituksena on helpottaa telakan työntekijöiden tiedonsaantia etenkin työttömyyskorvausasioissa. Yrityspalveluiden kokonaisuuden kokoaminen kaupungin omaksi toiminnaksi on mahdollistanut entistä tiiviimmät yrityskontaktit. Yritysten tarpeiden entistä parempaan huomioon ottamiseen ja asioiden joustavaan käsittelyyn sekä mahdollistamiseen on panostettu vuoden aikana huomattavan paljon resursseja. Eri hallintosektorien yhteinen yrityspalvelutyöryhmä on yksi toimintatapa, joka on otettu käyttöön vuoden 2013 aikana sujuvoittamaan yritysten asioiden etenemistä kaupunkiorganisaation sisällä. Konsernihallinto (keskusvirasto) Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin uuden strategian Rauman Tarina, jonka toteuttamisen koordinointi oli keskusvirastolla. Tarinan tekemiseen osallistui koko kaupungin oman henkilöstön lisäksi kuntalaiset, eri sidosryhmät ja luottamushenkilöt. Rauman Tarina visualisoitiin perinteisen materiaalin lisäksi mm. uudella tavalla sarjakuvaksi. Syksyn aikana käynnistettiin laajamittainen esimiesvalmennus Rauman Tarinan arvojen ja tavoitteiden konkretisoimiseksi. Sosiaali ja terveystoimi Vuonna 2013 jatkettiin sosiaali- ja terveysviraston toiminnan vakiinnuttamista aluesairaalan siirryttyä kaupungin järjestämisvastuulle vuonna Uusi sosiaali- ja terveysjohtaja aloitti virassa kesällä Vuoden 2013 aikana aloitettiin rakenteellisten muutosten suunnittelu terveyskeskussairaalassa. Niin ikään käynnistettiin suunnitelmat työttömyyden hoidon tehostamiseksi kaupungissa. Suunnitelmat uudesta sairaalasta valmistuivat vuoden 2013 aikana. 16

18 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Toimintakertomus Sairaalahankkeen jatkolinjaukset päätettiin jättää toistaiseksi tekemättä valtakunnallisen keskeneräisen SoTe - uudistuksen takia. Sosiaali- ja terveystoimen alkuperäinen sitova toimintakate oli milj., johon kaupunginvaltuusto myönsi 2,0 miljoonan euron lisämäärärahan. Lisäksi määrärahan keskeisinä siirtoina hallintokunnalle siirrettiin yhteensä 1,1 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimi ylitti 123,4 miljoonan euron toimintakatteen 3,5 miljoonalla eurolla. Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioylitystä sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta on kerrottu tarkemmin kohdassa 2.1. Kasvatus- ja opetustoimi Yhtenäiskoulun toiminnan aloittamiseen liittyvää pedagogista- ja rakennusinvestointisuunnittelua jatkettiin valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti. Rauman Lyseon peruskoulun toiminta päättyi ja yhtenäiskoulun toiminta käynnistyi täysipainoisesti normaalikoulussa ja Nanun koulussa elokuussa Uotilan koulun toiminta siirtyi väistötiloihin entisiin Lyseon tiloihin elokuussa. Pohjoisen alueen kouluverkon suunnittelu aloitettiin yhteistyössä teknisen toimen kanssa ja työ jatkuu vuonna Varhaiskasvatuksen sisäisen tilatyöryhmän loppuraportti valmistui. Varhaiskasvatuksessa päivähoitoon tulevien lasten määrä on tasaantunut ja kotihoidossa olevien lasten määrä on kasvanut. Edellä mainitusta johtuen varhaiskasvatuksen maksutuotot vähenivät. Iltapäiväkerhotoiminnan ja maahanmuuttajien valmistavan opetuksen kysyntään on pystytty vastaamaan. Kasvatus- ja opetustoimen omien prosessien osalta keskityttiin varhaiskasvatuksen toimintolaskennan mallin luomiseen. Talousarvion laadinnan ja taloustilastoinnin prosesseja aikataulutettiin ja selkiytettiin. Yhtenäiskoulujärjestelmän toteuttamiseen, irtaimistojen hankintaan ja normaalikoulun rakennusinvestointien toteuttamiseen, käytettiin noin 0,9 milj. euroa Kaivopuiston päiväkodin rakentaminen käynnistyi keväällä Uusi päiväkoti aloittaa toimintansa elokuussa Tekninen toimi Teknisen viraston toiminnan painopiste on kuluneen vuoden aikana ollut viraston perustehtävien ts. rakennusten, kunnallisteknisten verkostojen ja alueiden kunnossapidossa, rakennuttamistehtävissä, niihin liittyvissä suunnittelussa ja erilaisissa viranomaistehtävissä. Teknisen lautakunnan alaisuudessa aloittivat kaksi uutta kirjanpidollista taseyksikköä; Puhtauspalvelut ja Pienvenesatamat. 17

Sisällysluettelo Sivu 1 Konsernihallinto 2 Työllisyyden hoito 3 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 Kasvatus- ja opetuslautakunta

Sisällysluettelo Sivu 1 Konsernihallinto 2 Työllisyyden hoito 3 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 Kasvatus- ja opetuslautakunta Sisällysluettelo Sivu 1 Konsernihallinto 1 1.1 Konsernin johto 5 1.2 Määrärahavaraukset 9 1.3 Keskusvirasto 10 1.3.1 Hallinto- ja henkilöstöpalvelut 14 1.3.2 Talous- ja strategiapalvelut 14 1.4 Tarkastustoimi

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013

Äänekosken kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 Äänekosken kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 1 JOHDANTO... 6 1.1 Tilinpäätössäännökset... 6 1.2 Tilinpäätöskokonaisuus... 6 2 Toimintakertomus... 7 2.1 Olennaiset

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

Tilinpäätös vuodelta 2014

Tilinpäätös vuodelta 2014 TORNION KAUPUNKI Tilinpäätös vuodelta 2014 TORNION KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2. Tornion kaupungin hallinto

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014

Tilinpäätös 2013. Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014 Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014 ESPOON KAUPUNKI 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.1.2 Hallinto 5 1.1.3 Yleinen talouden

Lisätiedot

2. Tilikauden tuloksen muodostuminen 24 2.1 Tuloslaskelma 24 2.2 Tuloslaskelman tunnusluvut 28

2. Tilikauden tuloksen muodostuminen 24 2.1 Tuloslaskelma 24 2.2 Tuloslaskelman tunnusluvut 28 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1 Toimintaympäristö 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 1.3 Henkilöstön määrä ja muutokset 6

Lisätiedot

Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014

Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014 Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 214 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 31.3.215 Tekijä: Kaupunginhallitus 1 TASEKIRJA Sisällysluettelo Toimintakertomus Kaupunginjohtajan katsaus 3 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Kaupunginvaltuusto 19.5.2014 Hyvinkään kaupunki

Tilinpäätös 2013. Kaupunginvaltuusto 19.5.2014 Hyvinkään kaupunki Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 19.5.2014 Hyvinkään kaupunki Kaupunginjohtajan katsaus Euroalueen hidas talouskasvu ja Suomen sitäkin heikompi talouskehitys näkyi luonnollisesti myös Hyvinkään taloudessa.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2013

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2013 Jyväskylän kaupunki Tilinpäätös 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.1.2 Kunnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kaupunginhallitus 16.3.2015 106 Kaupunginvaltuusto

Tilinpäätös 2014. Kaupunginhallitus 16.3.2015 106 Kaupunginvaltuusto Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 16.3.2015 106 Kaupunginvaltuusto TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 Kaupunginjohtajan katsaus

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS TYÖRYHMIEN NYKYTILAKUVAUKSIIN PERUSTUVA LUONNOS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen 1 Palvelut ja asiakkaat 1.1 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 Kaupunginhallitus 5.4.2011 Kaupunginvaltuusto 13.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2011

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2011 Jyväskylän kaupunki Tilinpäätös 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.1.2 Kunnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Espoon kaupunki Valtuusto 21.5.2012

Tilinpäätös 2011. Espoon kaupunki Valtuusto 21.5.2012 Espoon kaupunki Valtuusto 21.5.2012 ESPOON KAUPUNKI 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.1.2 Hallinto 4 1.1.3 Yleinen talouden

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 12 / 6 2014 57

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 12 / 6 2014 57 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 12 / 6 2014 57 TERVOLAN KUNTA 1 TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ TOIMINTAKERTOMUS... 2 1 Kunnanjohtajan katsaus... 2 2 Perustietoa kunnasta... 4 3 Olennaiset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Kokkolan kaupunginhallitus 30.3.2015

Tilinpäätös 2014 Kokkolan kaupunginhallitus 30.3.2015 Tilinpäätös 2014 Kokkolan kaupunginhallitus 30.3.2015 KOKKOLAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 Kansilehden kuvat: Elina Paavola SISÄLLYSLUETTELO KOKKOLAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä ISSN 0355-2837 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008

NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008 NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA Pinta-ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 2008 30 951 lopussa Elinkeinorakenne 2007 (työpaikat) Palvelut 51,7 % Jalostus ja teollisuus

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 Tilinpäätös 2014 sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 6 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 6 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 6 1.2.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä ISSN 0355 2837 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes

Lisätiedot

tilinpäätös 2013 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja liiketoimintaryhmä

tilinpäätös 2013 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja liiketoimintaryhmä tilinpäätös 2013 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja liiketoimintaryhmä Kansien suunnittelu: DesignKomitea Kannen kuva: Tuula Kaakinen Paino: Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy Pormestarin

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2011 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...

Lisätiedot

Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu...

Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu... Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu...porin kaupungin viestintä Tilinpäätöksen painatus...porin

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2014

Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2014 Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2014 Valtuusto 27.5.2015 Sisällysluettelo Tasekirja 1. Kunnanjohtajan katsaus I-V 2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 2.1 Kunnan hallinto ja toimintaorganisaatio

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 32 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 32 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 32 Tilinpäätös 2014 sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 6 1.1 Toimintakertomusta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS...

SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... TILINPÄÄTÖS 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 5 1.2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET... 8 1.3 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS...

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja tase-erittelyt

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä ISSN 0355 2837 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes

Lisätiedot