RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013"

Transkriptio

1 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013 Sisällysluettelo Yleistä Raumasta... 3 Perustiedot ja väestö... 3 Rauman kaupungin organisaatio Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset tapahtumat ja muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Selvitys tutkimus ja kehitystoiminnan laajuudesta Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kunnan henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä... 47

2 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely Toteutumisvertailu Tiivistelmä peruskaupungille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Tiivistelmä liikelaitoksille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Tiivistelmä kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien (investointiosan) toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto keskeisimmistä talousarviomuutoksista Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat; konsernituloslaskelma, rahoituslaskelma ja konsernitase Eriytetyt tilinpäätökset Taseyksiköiden tilinpäätökset Winnova/SAMK taseyksikkö Ruokapalvelut taseyksikkö Puhtauspalvelut taseyksikkö Pienvenesatamat taseyksikkö Liikelaitosten tilinpäätökset Rauman Satamaliikelaitos Tuloslaskelma Rahoituslaskelma

3 Tase Talousarvion toteutumisvertailut Toimintakertomus Liitetiedot Satamaliikelaitoksen johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Rauman vesi- ja viemäriliikelaitos Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Talousarvion toteutumisvertailut Toimintakertomus Liitetiedot Rauman vesi- ja viemäriliikelaitoksen johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Rauman Seudun jätehuoltoliikelaitos Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Talousarvion toteutumisvertailut Toimintakertomus Liitetiedot Rauman seudun jätehuoltoliikelaitoksen johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Liikelaitosten vaikutus kunnan talouteen ja toiminnan rahoitukseen Tilinpäätöksen liitetiedot (sis. sekä kaupungin että kaupunkikonsernin liitetiedot) Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot ja selvitykset

4 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Yleistä Raumasta Yleistä Raumasta Perustiedot ja väestö Perustamisajankohta Väkiluku Maapinta-ala 495 km 2 Vesipinta-ala 626 km 2 Väestötiheys 81 as/km2 Suuralue Etelä-Suomi Lääni Länsi-Suomen Maakunta Satakunta Seutukunta Rauman Työssäkäyntialue Rauman Tuloveroprosentti ,0 Verotulot /asukas Kunnan tuloverot /as Tuloveroprosentin verotuotto Rauman asukasluku oli vuoden 2013 lopussa , kun se vuoden 2012 lopussa oli Asukkaiden määrä kasvoi vuoden aikana 137 hengellä. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan nettomuutto oli vuoden 2013 aikana 142 henkilöä. Raumalaisia syntyi vuoden 2013 aikana366 ja kuoli , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Rauman asukasluvun kehitys (Kuntaliitokset Rauman mlk, Kodisjoki ja Lappi mukana koko aikasarjassa), Lähde: Tilastokeskus /StatFin. 3

5 Rauman väestön ikäjakauma Rauman väestörakenne Väkiluku vuotiaat (%) 15,6 15,5 15,4 15,2 15,3 15,2 15,2 15,2 14, vuotiaat (%) 66,7 66,2 66,1 65,8 65,5 64,5 64,0 64,0 62,9 yli 64 vuotiaat (%) 17,7 18,3 18,5 18,9 19,2 19,9 20,7 20,7 22,2 Lähde: Tilastokeskus/ALTIKA-aluetietokanta. Vuoden 2013 lopulla yli 64-vuotiaiden osuus koko väestöstä oli 22,2 prosenttia, kun se vuonna 2005 oli 17,7 prosenttia. Alle 15-vuotiaiden osuus on laskenut samana aikana 15,6 prosentista 14,9 prosenttiin. 4

6 Rauman kaupungin organisaatio

7 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Toimintakertomus 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin uuden strategian Rauman Tarina. Rauma tarinan tekemiseen on osallistunut kuntalaiset, eri sidosryhmät, luottamushenkilöt ja kaupungin oma henkilöstö. Uudella tavalla tekemällä on saatu uutta ja laajempaa näkökulmaa kunnallisista palveluista päättämiseen ja tuottamiseen. Koko kaupunki henkilöstöstä kuntalaisiin, yrityksiin ja yhdistyksiin on haastettu mukaan jatkuvaan Rauma Tarinan kehittämiseen. Rauman Tarina rakentuu ja kehittyy tekijöidensä ja osallistujien päivittäisillä teoilla. Rauma Tarina päivittyy koko ajan. Tarinan keskeisiä teemoja ovat uusi, mahdollistava toimintakulttuuri ja mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka, palveleva rakenneuudistus, yritysten kasvun mahdollistaminen, huolehdittu ympäristö kaupunkilaisille ja vahva talous pitkäjänteisesti. Vuoden 2013 aikana edelleen jatkuivat useat valtion linjauksista ja lakimuutoksista johtuvat valmistelu- ja esiselvitystyöt. Valmisteluja, selvityksiä ja kannanottoja annettiin valtionosuusuudistuksista, kuntarakennelaista ja Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Rauman kaupunki piti huhtikuussa kuntarakenneseminaarin ympäristökuntien, Euran, Eurajoen, Köyliön, Laitilan, Pyhärannan, Säkylän ja Uudenkaupungin kanssa. Kuntarakennelain tultua voimaan, Rauma kutsui kunnat jatkoneuvotteluihin syyskuussa. Valtionvarainministeriö edellytti marraskuun loppuun mennessä ilmoitusta niistä kunnista, joiden kanssa selvitystä lähdetään tekemään. Rauman kaupunginvaltuusto päätti tarvittaessa tehdä neljä erillistä selvitystä Euran, Laitilan, Eurajoen ja Pyhärannan sekä muiden mahdollisten kuntien kanssa. Syyskuussa 2013 STX teki päätöksen lopettaa Rauman telakka kesäkuussa Erityisesti telakan lopettamispäätöksen aiheuttaman työttömyysuhan takia valtioneuvosto nimesi Rauman seudun äkillisen rakennemuutoksen (ärm) alueeksi lokakuusta 2013 vuoden 2016 loppuun asti. Rauman kaupunki aloitti myös neuvottelut telakka-alueen ostamiseksi ja neuvottelut johtivat kaupunginvaltuuston päätökseen ostaa telakka-alueen maa- ja vesialueet 18,1 miljoonalla eurolla. Telakka-alueen omistus sekä luo jatkuvuutta ja toimintaedellytyksiä alueen nykyisille yrityksille että mahdollistaa yritystoiminta-alueen, Seaside Industry Parkin, kehittämisen. Telakan ostamisen lisäksi kaupunki ryhtyi toimenpiteisiin rakennemuutoksen hoitamiseksi. Se perusti mm. laaja-alaisen meriteollisuuden yhteistyöryhmän, jonka tehtävänä on tuoda aktiivisesti esille raumalaisen meriteollisuuden tarpeet maan poliittiselle johdolle sekä työ- ja elinkeinoministeriölle. Entistä tiiviimmät kontaktit yrityksiin on mahdollistettu kokoamalla kaupungin yrityspalvelut omaksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi vuonna 2013 aloittanut 6

8 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Toimintakertomus eri hallintokuntien yhteinen yrityspalvelutyöryhmä pyrkii sujuvoittamaan yritysten asioiden etenemistä kaupunkiorganisaatiossa. Rauman työttömyysaste oli 12,5 % joulukuussa Kaupungin työllisyystilanne heikentyi edelliseen vuoteen verrattuna 3 %, mutta oli hieman parempi kuin keskimäärin koko maassa (12,6 %) ja Satakunnassa (13,0 %). Satakunnassa työttömyysaste vaihteli 7,8 % (Säkylä) 15,5 % (Pori) välillä. Rauman kaupungin tilikauden tulos on noin kolme miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tulos on huomattavasti ennakoitua parempi. Alkuvuodesta vielä näytti siltä, että kunnan tuloveroa kertyisi budjetoitua vähemmän ja liikelaitosten tulokehityskin oli kesään asti vaimeaa suhteessa odotuksiin. Ainoastaan yhteisöverojen tilitykset näyttivät jatkavan kasvua ennustetusti ja sillä arvioitiin alkuvuodesta osittain katettavan kunnan tuloverojen vajetta. Lopulta verotuloja kertyi 8,5 miljoonaa euroa ja valtionosuuksia 1,4 miljoonaan euroa budjetoitua enemmän. Budjetoidun kunnan tuloverotuoton ylittyminen johtui valtionhallinnon syyskaudella tekemistä muutoksista verotulojen tilitysjärjestelmässä ja jako-osuuksissa. Myös kaupungin menojen kasvua on saatu hillittyä vuodesta 2012 ja peruskaupungin hallintokunnat Sosiaali- ja terveystoimea lukuun ottamatta alittivat talousarvionsa. Erityisen myönteistä oli uusien taseyksiköiden, puhtauspalveluiden, ruokapalvelujen ja pienvenesatamien budjetoitua parempi tulos. Peruskaupungin tulos ilman liikelaitoksia oli hieman yli alijäämäinen edellä mainitusta hyvästä verotulorahoituksesta huolimatta. Tässä on huomattava että peruskaupungin talousarvio vuodelle 2013 oli lähes 14 miljoonaa euroa alijäämäinen Sosiaali- ja terveystoimen lisämäärärahan myöntämisen jälkeen. 7

9 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Toimintakertomus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Vuoden 2013 alusta aloitti toimintansa kolme uutta taseyksikköä; Puhtauspalvelut, Ruokapalvelut ja Pienvenesatamat. Puhtauspalvelut- ja Pienvenesatamat -taseyksiköiden toiminnasta vastaa tekninen lautakunta, Ruokapalvelut- taseyksikön toiminnasta vastaa kaupunginhallitus. Kaupungin hallinnossa olennaisin muutos vuonna 2013 oli kaupunginhallituksen kaavoitusjaoston perustaminen alkaen. Kaavoitusjaoston puheenjohtajana aloitti Jari Laihonen ja varapuheenjohtajana Åke Vastavirta, kaavoitusjaoston muina jäseninä aloittivat Helena Ollila, Jyrki Santala ja Sirpa Viitanen. Kaupungin keskusviraston hallintopalveluihin alkaen siirtyi Kulttuuri- ja vapaaaikatoimesta matkailupalvelut muodostaen yhteisen viestintä ja matkailupalvelut-yksikön. Rauman kaupungin ja Porin kaupungin yhteinen kesäyliopistotoiminta päätettiin nykyisellä toimintamallilla lakkauttaa ja kolme työntekijää siirtyi Rauman kaupungin palvelukseen. Sosiaali- ja terveystoimen virastopäällikkönä aloitti Antti Parpo kesällä Kesällä 2013 voimaan astuneen kuntalain muutoksella kunnilla on yhtiöittämisvelvollisuus kunnan toimiessa kilpailutilanteessa markkinoilla. Rauman kaupunki on valmistellut lakimuutoksen voimaantulemista erityisesti Rauman satamaliikelaitoksen osalta. Valmistelussa päästiin vuonna 2013 siihen saakka että kaupunginvaltuusto teki päätöksen Satamaliikelaitoksen yhtiöittämisestä vuoden 2015 alusta lähtien. Yhtiöittämisen valmistelua jatketaan edelleen vuoden 2014 aikana. Hallintotoimielimet KAUPUNGINVALTUUSTO pj. Marva Hanna myyntineuvottelija I vpj. Simula Antti yrittäjä, tekninen johtaja II vpj. Luukkonen Heikki rihtaaja Ahvenjärvi Sauli kansanedustaja Ailasmaa Tapio postityöntekijä Aitonurmi Jouko pääluottamusmies Ala-Siuru Panu asiakkuuspäällikkö, maatalousyrittäjä Alho Marja-Leena johtava ylilääkäri Alonen Pasi musiikkiterapeutti Dahlberg Tauno huoltoasentaja Elo Merja ympäristösuunnittelija Gustafsson Piia tuotekehitysinsinööri Hiltunen Leea johtava hoitaja, SHJ, eläkeläinen Huunonen Keijo eläkeläinen Junnila Elina sairaanhoitaja Koivu Anita lehtori, eläkeläinen 8

10 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Toimintakertomus Laiho Jari Laihonen Jari Lehti Rainer Lehto Jouni Leppikorpi Kalle Marttinen Matias Mäenranta Pasi Niittynen Ville Numminen Seppo Ollila Helena Ruponen Susanna Salonen Kristiina Santala Jyrki Sattilainen Seppo Seimelä Sari Siitonen Heljä Siivonen Reijo Starck Erja Sulo Lasse Suonpää Irma Tallila Juha-Matti Toivonen Jami Toriseva Seppo Ujula Tarja Vahteristo Samu Vainila Johanna Vainio Tomi Vastavirta Åke Viitanen Sirpa Vilo Pentti Virtanen Heli Wallenius Pekka Ylijoki Mirja Yli-Karro Miika Östman Tuula yhteyspäällikkö yrittäjä paperityöntekijä kenttämestari myymälävartija, kohde-esimies tiedotussihteeri koneahtaaja johtava kappalainen kihlakunnanulosottomies emäntä matkalaskujen käsittelijä kansanedustaja yrittäjä kirkkoherra lääketyöntekijä yo-merkonomi, sis.kir.sairaanhoitaja diakoni, eläkeläinen koordinoiva pääluottamusmies maanviljelijä toimistosihteeri, eläkeläinen luokanopettaja rikosylikonstaapeli liikkeenharjoittaja vanhuspalvelujen johtaja, eläkeläinen asiakkuuspäällikkö lastentarhanopettaja, KK paperityöntekijä sähköasentaja myyjä, pääluottamusmies eläkeläinen erikoislääkäri toimittaja keittiövastaava/kokki maaseutuyrittäjä sairaanhoitaja KV:N VAALILAUTAKUNTA pj. Vilo Pentti eläkeläinen vpj. Simula Antti yrittäjä, tekninen johtaja jäsen Leppikorpi Kalle myymälävartija, kohde-esimies Ruponen Susanna matkalaskujen käsittelijä Viitanen Sirpa myyjä, pääluottamusmies KAUPUNGINHALLITUS pj. Lehti Rainer paperityöntekijä I vpj. Mäenranta Pasi koneahtaaja II vpj. Santala Jyrki yrittäjä jäsen Ailasmaa Tapio postityöntekijä 9

11 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Toimintakertomus Junnila Elina sairaanhoitaja Niittynen Ville johtava kappalainen Ollila Helena emäntä Starck Erja koordinoiva pääluottamusmies Vastavirta Åke sähköasentaja Vertainen-Hiironen Anne TtM, ylihoitaja Viitanen Sirpa myyjä, pääluottamusmies KH:N KONSERNIJAOSTO pj. Lehti Rainer paperityöntekijä vpj. Mäenranta Pasi koneahtaaja jäsen Santala Jyrki yrittäjä KH:N KAAVOITUSJAOSTO (perustettu alkaen, kh ) pj. Laihonen Jari yrittäjä vpj. Vastavirta Åke sähköasentaja - - jäsen Ollila Helena emäntä - - Santala Jyrki yrittäjä - - Viitanen Sirpa myyjä, pääluottamusmies - - KESKUSVAALILAUTAKUNTA pj. Peltonen Pertti puutalousinsinööri, yrittäjä vpj. Laine Mauri maalari jäsen Kurki Eeva kassaryhmän esimies Kuusisto Jukka maanviljelijä Laukkanen Vappu eläkeläinen TARKASTUSLAUTAKUNTA pj. Suonpää Irma toimistosihteeri, eläkeläinen vpj. Vainio Tomi paperityöntekijä jäsen Kauko Klaus luotsi Lingrén Marjut osastovastaava, myyjä Sallinen Anu vientisihteeri, YTK Santaharju Ahti eläkeläinen Selkämö Hanna kirjanpitäjä Sihvonen Pasi automaatioasentaja Vänttinen Risto eläkeläinen, kirjaltaja SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA pj. Leppikorpi Kalle myymälävartija, kohde-esimies vpj. Siitonen Heljä ent. pankkitoimihenkilö, eläkkeellä jäsen Alonen Pasi musiikkiterapeutti, vt. lehtori 10

12 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Toimintakertomus Halminen Kari nosturinkuljettaja Hiltunen Leea johtava hoitaja, SHJ, eläkeläinen Lehto Jouni kenttämestari Marttinen Marja-Leena apteekin tekninen Siivonen Reijo diakoni, eläkeläinen Toivonen Jami rikosylikonstaapeli Ujula Tarja vanhuspalvelujen johtaja, eläkeläinen Ylijoki Mirja keittiövastaava/kokki KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA pj. Marttinen Matias tiedotussihteeri vpj. Gustafsson Piia tuotekehitysinsinööri jäsen Aalto Kirsi opettaja Iltanen Marko pääluottamusmies Koivu Anita lehtori, eläkeläinen Lehtinen Aleksis laivasähköasentaja Lehtinen Rauli opettaja Leppänen Marika avainasiakaspäällikkö Roslöf Marjut kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Sjöman Timo nuorisosihteeri Järvi Tiina VTM KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA pj. Wallenius Pekka toimittaja vpj. Ala-Siuru Panu asiakkuuspäällikkö, myyntipäällikkö jäsen Hanhivuoma Pasi yrittäjä Kolha Pirkko emäntä Laukkanen Arto paperityöntekijä Levonen-Leino Taina kuvataideopettaja Mäkelä Annukka kokki Nieminen Jarkko liikennemyymäläpäällikkö Numminen Seppo kihlakunnanulosottomies Sieviläinen Anne osastonhoitaja Tuominen Sini myyjä Yli-Ketelä Antti Jaakko koneasentaja TEKNINEN LAUTAKUNTA pj. Tallila Juha-Matti luokanopettaja vpj. Ruponen Susanna matkalaskujen käsittelijä jäsen Dahlberg Tauno huoltoasentaja Elo Merja ympäristösuunnittelija Kurki Eeva kassaryhmän esimies Sattilainen Seppo kirkkoherra Seimelä Sari lääketyöntekijä Ullvén-Klinga Mia-Eveliina matkalaskujen käsittelijä 11

13 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Toimintakertomus Vilo Pentti eläkeläinen Virtanen Olli sähkötarvikemyyjä Yli-Karro Miika maaseutuyrittäjä YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA pj. Huunonen Keijo eläkeläinen vpj. Sulo Lasse maanviljelijä jäsen Hannelius Timo lehtori Huhtala Esko mittakirvesmies Koski Mia lähihoitaja Koskinen Kerttu sosionomi Rantanen Miika putkiasentaja Vahteristo Samu asiakkuuspäällikkö Vainila Johanna lastentarhanopettaja, KK Vehanen Hanna sairaanhoitaja, maatalousyrittäjä Virtanen Heli erikoislääkäri SATAMALIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA pj. Laiho Jari yhteyspäällikkö vpj. Erake Pia diakonissa jäsen Heino Simo toiminnanjohtaja Mannonen Aarno toimitusjohtaja Sjöblom Klaus lehtori Vauhkonen Ilse hankevastaava Östman Tuula sairaanhoitaja RAUMAN SEUDUN JÄTEHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA pj. Karlsson Päivi yrittäjä vpj. Helamaa Elina lähihoitaja jäsen Elonen Aimo yrittäjä Haapasalmi Reijo levyseppä Mantere Sirkka ohjaaja Viitanen Miika koulunkäynnin ohjaaja Riikilä Rami Eurajoen kunnan edustaja RAUMAN VESI- JA VIEMÄRILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA pj. Tallila Juha-Matti luokanopettaja vpj. Ruponen Susanna matkalaskujen käsittelijä jäsen Dahlberg Tauno huoltoasentaja Elo Merja ympäristösuunnittelija Kurki Eeva kassaryhmän esimies Sattilainen Seppo kirkkoherra Seimelä Sari lääketyöntekijä Ullvén-Klinga Mia-Eveliina matkalaskujen käsittelijä 12

14 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Toimintakertomus Vilo Pentti eläkeläinen Virtanen Olli sähkötarvikemyyjä Yli-Karro Miika maaseutuyrittäjä Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Vuonna 2013 Suomen talous supistui toisena vuonna peräkkäin. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2012 talous supistui -1.0 % ja vuonna 2013 talous supistui -1,4 %. Talouden supistuminen on ollut laaja-alaista. Vienti on hiipunut aiemmista vuosista. Vienti supistui vuonna ,2 % ja vuonna 2013 kasvua oli vain 0,3%. Kuluneena vuonna työllisyys on nopeasti heikentynyt, mikä on vaikuttanut yksityiseen kulutukseen. Talous on lähes yksistään ulkomaan kaupan varassa. Osittain talouden tasapainoa oikaisee se, että tuonti on vähentynyt vientiä enemmän ja se, että julkinen kulutus ja julkiset investoinnit pitävät yllä taloutta. Kaikki investoinnit ovat laskeneet toista vuotta peräkkäin. tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 investoinnit supistuivat - 0,8 % ja vuonna 2013 peräti -4,6 %. Talouden arviot vuodelle 2014 ovat erittäin maltilliset eli 0,8 prosentin kasvu. Vuoteen 2015 ulottuvalla ennustejaksolla arvioidaan BKT:n kasvuksi muodostuvan 1,8 prosenttia. Kasvu on historiaan nähden vaimeaa ja vuosien kumulatiivinen kasvu jää vain 1,4 prosenttiin. Kotimaisesta kysynnästä ei ole tulevana vuonna talouskasvun vauhdittajaksi. Yksityisten investointien ennustetaan vähenevän 3,6 prosentilla, mikä johtaa alle 16 prosentin investointiasteeseen suhteessa bruttokansantuotteeseen. Kotitalouksilla näkymät ovat vaikeat ja kotimainen kysyntä ei vauhdita talouskasvua Lähivuosina ennustettu vaimea talouskasvu ei riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa. Julkisen velan ennustetaan vuoteen 2015 asti edelleen lisääntyvän sekä nimellisesti että kokonaistuotantoon suhteutettuna. Julkisen velan suhde kokonaistuotantoon arvioidaan nousevan 60 % vuonna Pitkään jatkunut heikko suhdannekehitys näkyy selvästi työmarkkinoilla. Työllisyys on supistunut koko vuoden 2013 ajan. Vuonna 2013 kuntataloutta yleisesti leimasi suurten muutosten valmistelu, samanaikaisesti oli kuntalain uudistusta, SoTe-uudistusta, kuntarakenteen ja valtionosuusjärjestelmän uudistusta. Useimpien muutosten ja uudistusten valmistelu ja täytäntöönpano jatkuu tulevalle taloussuunnitelmakaudelle. Lisäksi valtio edellyttää marraskuussa rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa koskevalla päätöksellä kunnilta 2 mrd. euron säästötavoitetta julkisen talouden kestävyysvajeen kaventamiseksi. Puolet säästötavoitteesta tulee hoitaa omilla säästötoimenpiteillä ja loput kuntien tehtäviä ja velvoitteita purkamalla. Yleisestä maailman- ja valtiontalouden epävakaudesta huolimatta kuntien verotulot kasvoivat odotettua enemmän. Verotulojen kertymä kasvoi, koska valtio teki muutoksia uudistamalla verojen tilitystä, korottamalla kuntaryhmän ryhmäosuutta ja oikaisemalla kuntakohtaisten jakoosuuksia. Muutokset näkyvät myös Raumalla hyvänä verotulokertymänä. Kuitenkin on huomattava erityisesti tulevalla taloussuunnitelmakaudella, että kuntataloudessa yleiset maailmantalouden ja valtiontalouden vaikutukset näkyvät viiveellä. 13

15 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Toimintakertomus Työvoima ja työllisyys Rauman työllisyystilanne heikkeni hieman vuoden 2013 loppua kohden. Työttömien määrä nousi vuoden 2013 aikana vuoden 2012 joulukuuhun nähden 70 henkilöllä. Vuoden 2013 lopulla työttömiä oli, henkilökohtaisesti lomautetut mukaan lukien, Heistä oli alle 25-vuotiaita 291 (12,2 %) ja pitkäaikaistyöttömiä, eli yli vuoden työttömänä olleita, 511 (21,5 %). Vuoden 2013 lopussa Rauman työttömyysaste oli 12,5 prosenttia eli hieman korkeampi kuin vuoden 2012 lopussa. Koko maassa työttömyysaste oli samana ajankohtana 12,6 prosenttia ja Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella 13,0 prosenttia. Rauman kuukausittainen työllisyystilanne vuonna 2013 Tilanne kuun viim. päivänä Työvoima Työttömyysaste % Työttömät työnhakijat (ml. lomautetut) Avoimet työpaikat Yhteensä Miehet Naiset Alle 25- vuotiaat yli 50- vuotiaat Yli vuoden tyött. joulu , tammi , helmi , maalis , huhti , touko , kesä , heinä , elo , syys , loka , marras , joulu , vuoden keskiarvo , joulukuu, Osuus kaikista työttömistä (%) 54,1 45,9 12,2 39,5 21,5 3,4 Lähde: Työnvälitystilasto, ELY-keskus Satakunta Elinkeinorakenne Rauman seudun vahvoja aloja ovat olleet mm. meriteollisuus, kemiallinen meriteollisuus, ydinenergiaosaaminen, elintarviketeollisuus sekä satama ja muu logistiikka. Vuonna 2013 useampi Rauman merkittävimmistä työllistävistä yrityksistä joko ilmoitti lomautuksista, toiminnan supistamisista tai lopettavansa toimintansa. STX - telakan lopettaminen on vaikuttanut suoraan telakkasidonnaisiin työpaikkoihin ja tulee vaikuttamaan välillisesti sen sidonnaisyrityksiin. Vuoden 2013 aikana on telakalta ollut lomautettuna noin henkilöä. UPM Kymmene sulki huhtikuussa 2013 yhden paperikoneen mikä tarkoitti 87 henkilöstön vähentymistä. 14

16 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Toimintakertomus Loppuvuodesta Pohjois-Euroopan johtava hanavalmistaja Oras Oy ilmoitti ostavansa saksalaisen Hansa Metallwerke AG:n ( Hansa ), joka on hana-alan johtavia yrityksiä saksankielisessä Euroopassa. Olkiluodon kolmannen ydinvoimayksikön käyttöönotto tulee viivästymään aiemmin ilmoitetusta vuodesta Käyttöönotto tapahtunee aikaisintaan vuonna Rauman kaupunki on ollut yhteistyössä Eurajoen kunnan ja Rauman kauppakamarin kanssa tekemässä Olkiluoto 3 ja 4 - edunvalvontatyötä. Muun muassa FinNuclearin kanssa on järjestetty yritysten verkostoitumistilaisuus ja luotu yrityksille suunnattu sivusto (Olikuoto Nuclear Energy Cluster) Olennaiset tapahtumat ja muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Vuoden 2013 talousarviota hyväksyttäessä erityispiirteenä mainittiin investoinnit tulevaisuuteen. Merkittävimmät taloudelliset ja toiminnalliset tapahtumat toteutuivatkin nimenomaan infrastruktuurihankkeissa ja investoinneissa taloussuunnitelman mukaan mutta myös vastaamalla ripeästi ennakoimattomien yleisen elinkeinoelämän muutoksiin ja haasteisiin. Tästä osoituksena muun muassa STX:n telakka-alueen oston valmistelu ja toteutuminen vuoden 2014 tammikuussa. Lakarin logistiikka-alueen kaavoituksen valmistuttua, alueen kunnallistekniikkaan sekä vesi- ja viemärirakentamiseen sijoitettiin vuonna 2013 lähes 10 M ja näin saatiin alueelta ensimmäiset yritystontit (hieman alla 20 hehtaaria) luovutusvalmiiksi. Alueen markkinointi aloitettiin voimakkaasti jo vuoden 2012 aikana ja markkinointia jatkettiin vuonna Vuoden 2013 aikana allekirjoitettiin ensimmäinen Lakarin logistiikka-alueen vuokrasopimus sekä yksi aiesopimus alueen vuokraamisesta. Lisäksi alueelle sijoittumisesta käytiin useita neuvotteluja potentiaalisten sijoittujien kanssa. Lakarin logistiikka-alueen kunnallistekniikkaa laajennetaan tulevaisuudessa kysyntää vastaavasti. Luostarinkylän eritasoliittymän rakentamisen tarve liittyy kiinteästi Lakarin logistiikka-alueen käyttöönottoon. Lakarin asemakaavassa on ELY-keskuksen vaatimuksesta määräys, että alueelle ei saa myöntää rakennuslupia enempää kuin kerrosneliömetriä ennen kuin Luostarinkylän eritasoliittymä on toteutettu. Luostarinkylän eritasoliittymällä on lisäksi suuri merkitys valtatie 8:n liikenteen sujuvoittamisessa. Eritasoliittymän suunnittelua ja rahoitusta on loppuvuodesta 2013 alkaen valmisteltu erityisellä intensiteetillä lisäperusteena Rauman seudun nimeäminen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi vuoden 2016 loppuun asti. Äkillisen rakennemuutosalue päätöksen perusteella Luostarinkylän eritasoliittymän rahoitus (kustannusarvio noin 12 M ) on suunniteltu toteutettavaksi kolmena lähes yhtä suurena rahoitusosuutena: 1/3 liikenne- ja viestintäministeriöltä, 1/3 työ- ja elinkeinoministeriöltä sekä 1/3 Rauman kaupungilta. Rahoitustarve kohdistunee vuosille

17 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Toimintakertomus STX Finland Oy:n päätettyä syyskuussa 2013 lopettaa Rauman telakan toiminta kesään 2014 mennessä, Rauman kaupunki käynnisti neuvottelut telakka-alueen ostamisesta ja Seaside Industry Park toiminnan voimakkaasta kehittämisestä. Rauman kaupunki on tammikuussa 2014 päättänyt ostaa telakka-alueen irtaimistoineen 18,1 M :n kauppahinnasta. Keskeiset meriteollisuusyritykset, Tampereen teknillinen yliopisto ja Rauman kaupunki ovat jo vuodesta 2011 alkaen kehittäneet Rauman telakka-alueelle Seaside Industry Park teollisuuspuisto konseptia ensisijassa raskaan konepajateollisuuden logistisilta vahvuuksiltaan erinomaiseksi toimintaympäristöksi. Seaside Industry Park toiminnan käynnistämisen ja ylläpitämisen sekä telakka-alueen infrastruktuurin ylläpitämisen tarvitsemat pääomat ovat huomattavat. Tavoitteena on, että telakka-alueelta saatavat tulot kattavat alueen keittämisen ja ylläpitämisen menot, mutta silti on mahdollista, että alueelle sijoittuvien yritysten toimitilajärjestelyt edellyttävät tulevaisuudessa kaupungilta esimerkiksi takauksia. Erityisesti telakan lopettamispäätöksen aiheuttaman työttömyysuhan takia valtioneuvosto nimesi Rauman seudun äkillisen rakennemuutoksen (ärm) alueeksi lokakuusta 2013 vuoden 2016 loppuun asti. Telakkateollisuuden vaikean tilanteen takia on perustettu laaja-alainen meriteollisuuden yhteistyöryhmä ja on toimittu aktiivisesti maan poliittisen johdon sekä työ- ja elinkeinoministeriön suuntaan raumalaisen meriteollisuuden edunvalvonta-asioissa. Lisäksi rakennemuutoksen hoitamiseksi Rauman kaupunki ja Satakunnan TE-toimisto perustivat myös marraskuun alussa virastotalolle STX Finland Oy:n infopisteen, jonka tarkoituksena on helpottaa telakan työntekijöiden tiedonsaantia etenkin työttömyyskorvausasioissa. Yrityspalveluiden kokonaisuuden kokoaminen kaupungin omaksi toiminnaksi on mahdollistanut entistä tiiviimmät yrityskontaktit. Yritysten tarpeiden entistä parempaan huomioon ottamiseen ja asioiden joustavaan käsittelyyn sekä mahdollistamiseen on panostettu vuoden aikana huomattavan paljon resursseja. Eri hallintosektorien yhteinen yrityspalvelutyöryhmä on yksi toimintatapa, joka on otettu käyttöön vuoden 2013 aikana sujuvoittamaan yritysten asioiden etenemistä kaupunkiorganisaation sisällä. Konsernihallinto (keskusvirasto) Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin uuden strategian Rauman Tarina, jonka toteuttamisen koordinointi oli keskusvirastolla. Tarinan tekemiseen osallistui koko kaupungin oman henkilöstön lisäksi kuntalaiset, eri sidosryhmät ja luottamushenkilöt. Rauman Tarina visualisoitiin perinteisen materiaalin lisäksi mm. uudella tavalla sarjakuvaksi. Syksyn aikana käynnistettiin laajamittainen esimiesvalmennus Rauman Tarinan arvojen ja tavoitteiden konkretisoimiseksi. Sosiaali ja terveystoimi Vuonna 2013 jatkettiin sosiaali- ja terveysviraston toiminnan vakiinnuttamista aluesairaalan siirryttyä kaupungin järjestämisvastuulle vuonna Uusi sosiaali- ja terveysjohtaja aloitti virassa kesällä Vuoden 2013 aikana aloitettiin rakenteellisten muutosten suunnittelu terveyskeskussairaalassa. Niin ikään käynnistettiin suunnitelmat työttömyyden hoidon tehostamiseksi kaupungissa. Suunnitelmat uudesta sairaalasta valmistuivat vuoden 2013 aikana. 16

18 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Toimintakertomus Sairaalahankkeen jatkolinjaukset päätettiin jättää toistaiseksi tekemättä valtakunnallisen keskeneräisen SoTe - uudistuksen takia. Sosiaali- ja terveystoimen alkuperäinen sitova toimintakate oli milj., johon kaupunginvaltuusto myönsi 2,0 miljoonan euron lisämäärärahan. Lisäksi määrärahan keskeisinä siirtoina hallintokunnalle siirrettiin yhteensä 1,1 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimi ylitti 123,4 miljoonan euron toimintakatteen 3,5 miljoonalla eurolla. Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioylitystä sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta on kerrottu tarkemmin kohdassa 2.1. Kasvatus- ja opetustoimi Yhtenäiskoulun toiminnan aloittamiseen liittyvää pedagogista- ja rakennusinvestointisuunnittelua jatkettiin valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti. Rauman Lyseon peruskoulun toiminta päättyi ja yhtenäiskoulun toiminta käynnistyi täysipainoisesti normaalikoulussa ja Nanun koulussa elokuussa Uotilan koulun toiminta siirtyi väistötiloihin entisiin Lyseon tiloihin elokuussa. Pohjoisen alueen kouluverkon suunnittelu aloitettiin yhteistyössä teknisen toimen kanssa ja työ jatkuu vuonna Varhaiskasvatuksen sisäisen tilatyöryhmän loppuraportti valmistui. Varhaiskasvatuksessa päivähoitoon tulevien lasten määrä on tasaantunut ja kotihoidossa olevien lasten määrä on kasvanut. Edellä mainitusta johtuen varhaiskasvatuksen maksutuotot vähenivät. Iltapäiväkerhotoiminnan ja maahanmuuttajien valmistavan opetuksen kysyntään on pystytty vastaamaan. Kasvatus- ja opetustoimen omien prosessien osalta keskityttiin varhaiskasvatuksen toimintolaskennan mallin luomiseen. Talousarvion laadinnan ja taloustilastoinnin prosesseja aikataulutettiin ja selkiytettiin. Yhtenäiskoulujärjestelmän toteuttamiseen, irtaimistojen hankintaan ja normaalikoulun rakennusinvestointien toteuttamiseen, käytettiin noin 0,9 milj. euroa Kaivopuiston päiväkodin rakentaminen käynnistyi keväällä Uusi päiväkoti aloittaa toimintansa elokuussa Tekninen toimi Teknisen viraston toiminnan painopiste on kuluneen vuoden aikana ollut viraston perustehtävien ts. rakennusten, kunnallisteknisten verkostojen ja alueiden kunnossapidossa, rakennuttamistehtävissä, niihin liittyvissä suunnittelussa ja erilaisissa viranomaistehtävissä. Teknisen lautakunnan alaisuudessa aloittivat kaksi uutta kirjanpidollista taseyksikköä; Puhtauspalvelut ja Pienvenesatamat. 17

19 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Toimintakertomus Toimialan eri yksiköissä on kustannuslaskentaa toiminnan kehittämiseen, sisäisen vuokran hinnoitteluun ja kustannusten kohdistamiseen toteutettu aktiivisesti. Kunnallistekniikan katutoimessa käynnistettiin loppuvuodesta selvitystyö yksikön tulevan toiminnan ja organisaatiorakenteen kehittämiseksi kunnallisteknisten investointien rahoituksen vähentyessä. Kunnallistekniikan investointeihin käytettiin yhteensä noin 11 miljoonaa euroa, joista merkittävimmät olivat: Koillisen teollisuusalueen (3,5 milj. )( Lakarin) kunnallistekniikan rakentaminen Pohjoiskehän (1,5 milj. ) ja peruskunnostuksen jatkaminen (0,8 milj. ) Ulkovalaistusverkko (0,9 milj. ) Nikulanmäki (0,9 milj. ) Keskustan kehittäminen (0,64 milj ), Talotoimen investointeja tehtiin yhteensä noin 5,1 miljoonalla eurolla. Merkittävimmät hankkeita olivat Kaivopuiston päiväkoti (0,9 milj. ) Lapin ent. kunnantalon saneerauksen rakennustöiden käynnistyminen (0,2 milj. ) Linnavuoren palvelukeskuksen sairausosaston peruskorjaus (0,7 milj. ) Jäähalli (0,5 milj. ) Eri kohteissa toteutetut vanhojen rakennusten muutos- ja peruskorjaustyöt (0,9 milj. ) Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen matkailupalvelut siirrettiin osaksi keskusviraston toimintaa. Lapin lähikirjaston rakennustyöt aloitettiin joulukuussa Rauman museon päävaraston (Isometsä) remontti ja tekstiilikonservointitilan rakentaminen aloitettiin. Päävaraston tavarat siirrettiin Kodisjoen palloiluhallista tehtyyn museovarastoon. Museovarastojen remontin ja järjestelyjen yhteydessä museoesineistöstä on poistettu noin 30 %. Ruokapalvelut taseyksikkö Ruokapalvelut taseyksikkö aloitti kirjanpidollisena taseyksikkönä vuoden 2013 alusta. Ensimmäisenä toimintavuonna on eri yksiköissä (Stenius ja Nanu) kehitetty ruokapalvelujen tuotanto- ja palveluprosesseja sekä toiminnan tietojärjestelmiä (Aromituotannonohjausjärjestelmä ja sen osana ateriantilausjärjestelmä Eväs/Mysli, työnajanmittaus sekä tuotteistus- ja toimintolaskentaa). 18

20 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Toimintakertomus Ruokapalvelun tuotanto- ja palveluprosessien kehittämisen myötä on Linnavuoren palvelutalosta ateriapalveluiden valmistus siirretty Steniuksen tuotantokeittiöön syyskuussa 2013, jolloin lounas ja päivällinen toimitetaan jäähdytettynä ja keskitettynä. Linnavuoren valmistuskeittiö on muutettu palvelukeittiöksi ja henkilöstön tarve on vähentynyt neljästä yhteen työntekijään. Linnavuoren muut vakituiset työntekijät on siirretty Steniuksen tuotantokeittiöön, jonka seurauksena määräaikaisten vuosilomasijaisten käyttöä voitiin yksikössä vähentää. Kotihoidon ateriapalvelujen kehittämissuunnitelman toteuttaminen on keskeytetty kaupunginhallituksen päätöksellä , 549. Ruokapalvelu on ollut mukana Satakunnan elintarvikestrategian vuosille valmistelutyössä. Puhtauspalvelut taseyksikkö Puhtauspalvelut aloitti vuoden alusta teknisen lautakunnan alaisena kirjanpidollisena taseyksikkönä. Ensimmäisenä toimintavuonna taseyksikkö on tuotteistanut palvelunsa ja suorittanut toiminnan omakustannusperusteisen hinnoittelun toimintolaskennalla (kaupungintasoisesti käytössä olevalla ohjelmistolla). Yhteistyötä on lisätty verkostoitumalla sekä ammatillisten oppilaitosten, että valtakunnallisten alan ammattilaisten kesken. Verkostoissa on käsitelty paremman sisäilman laatua ja riittävän hygieniatason ylläpitämistä. Siivoustyönjohtajien toimenkuvia ja työnjohtoalueita ja tiimikokoonpanoja on tarkistettu. Henkilöstötarpeen mitoitus on tehty tekemällä muutoksia toimenkuviin. Mitoitustyö jatkuu edelleen vuonna Vuonna 2011 on linjattu, että päiväkotien puhtauspalvelut hoidetaan pääasiassa ostopalveluina. Vuonna 2013 Uudenlahden päiväkodin aiemmin ostopalveluna hoidetut puhtauspalvelutehtävät palautettiin taseyksikön hoidettavaksi. Lisäksi on suunniteltu, että taseyksikkö hoitaisi myös vuonna 2014 valmistuvan Kaivopuiston päiväkodin siivouksen. Lisäksi on valmisteltu yhteistyömallia, jossa ruoka- ja puhtauspalveluyksikön henkilöstö toimii nk. yhdistelmätyöntekijänä yli hallintokuntarajan. Pienvenesatamat taseyksikkö Pienvenesatamat taseyksikkö aloitti vuoden 2013 alusta kirjanpidollisena taseyksikkönä teknisen lautakunnan alaisuudessa. Taseyksikön hoitamien venepaikkojen hinnoitteluperusteita tarkistettiin määrittelemällä kaikissa venepaikoissa hinta /m ja venepaikkojen leveydet määritellään 0,5 m välein. 19

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Sisällysluettelo RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014

Sisällysluettelo RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällysluettelo Yleistä Raumasta... 1 Perustiedot ja väestö... 1 Rauman kaupungin organisaatio 31.12.2014... 2 1. Toimintakertomus... 3 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN KAUPUNKIKONSERNI TILINPÄÄTÖS 2016

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN KAUPUNKIKONSERNI TILINPÄÄTÖS 2016 RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN KAUPUNKIKONSERNI TILINPÄÄTÖS 2016 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2015 Sisällysluettelo Yleistä Raumasta... 1 Perustiedot ja väestö... 1 Rauman kaupungin organisaatio 31.12.2015...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 31.7.216 Väestömäärä kesäkuussa 75 422 Joensuun väestömäärä oli kesäkuun lopussa 75 422. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden kesäkuuhun nähden 481 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 6 TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 Tampereen työllisyyden kehitys jatkoi hidastumistaan Työnvälitysrekisteritietojen mukaan Tampereella oli tämän vuoden puolivälissä

Lisätiedot

Talouden ja väestön trendejä - lähtökohtia taloussuunnitelman laadintaan. Juha Metso

Talouden ja väestön trendejä - lähtökohtia taloussuunnitelman laadintaan. Juha Metso Talouden ja väestön trendejä - lähtökohtia taloussuunnitelman 2016-18 laadintaan Juha Metso 14.4.2015 Aikataulu 6.5.2015 2 Taloussuunnittelu 2016-18 - käsittelyt lautakunnassa Maalis Huhti Touko Kesä Heinä

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus lokakuu 2011. Korson asukasfoorumi 4.10.2011 Martti Lipponen Kaupunginjohtaja va.

Ajankohtaiskatsaus lokakuu 2011. Korson asukasfoorumi 4.10.2011 Martti Lipponen Kaupunginjohtaja va. Ajankohtaiskatsaus lokakuu 2011 Korson asukasfoorumi 4.10.2011 Martti Lipponen Kaupunginjohtaja va. Tilikauden tulos elokuu 2011 2008 2009 2010 2011 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 (1000 ) 10 000 0-10

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 10/2014

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 10/2014 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/214 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 12/214 [1] Syntyneet Tänä vuonna on syntynyt vähemmän lapsia kuin viime vuonna ja edellisvuosina. Syntyneiden

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 27.5. klo 9.00 Työttömyys pysytteli kuussa kutakuinkin vuoden takaisella tasolla Kainuussa Työvoiman kysyntä piristyi selvästi,

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Asukasilta 28.9.2010. Juhani Paajanen kaupunginjohtaja

Asukasilta 28.9.2010. Juhani Paajanen kaupunginjohtaja Asukasilta Juhani Paajanen kaupunginjohtaja Vantaan aluemuutoksia Pitäjän rajat vuonna 1578 Vantaa Vantaan kaupungin rajat vuonna 2008 Helsinki Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 2 Vuoden 2009 alusta Vantaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 3/2016

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 3/2016 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 3/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 4/216 [1] Syntyneet Vuoden 216 tammi-maaliskuussa Kemi-Tornioseudulla on syntynyt neljä lasta enemmän

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.9. klo 9.00 Kausivaihtelu pudotti työttömien määrää Myös vuositasolla pientä laskua Työttömien määrä putosi Kainuussa kuussa

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 27.1.2016 klo 9.00 Piristynyt työvoiman kysyntä laski työttömyyttä viime vuonna Vuosi päättyi työllisyyden suhteen myönteisiin

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 9/2014

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 9/2014 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 9/214 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 11/214 [1] Syntyneet Tänä vuonna on syntynyt vähemmän lapsia kuin viime vuonna ja edellisvuosina. Syntyneiden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 Julkaisuvapaa 24.7.2012 klo 9.00 Kesäkaudelle ominainen työttömyyden kasvu näkyi kesäkuussa Kanta- ja Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Lounaisrannikkoyhteistyön tilannekatsaus syyskuu 2014 Pipa Turvanen, Lounaisrannikkoyhteistyön asiamies

Lounaisrannikkoyhteistyön tilannekatsaus syyskuu 2014 Pipa Turvanen, Lounaisrannikkoyhteistyön asiamies Lounaisrannikkoyhteistyön tilannekatsaus syyskuu 2014 Pipa Turvanen, Lounaisrannikkoyhteistyön asiamies LOURA-KUMPPANUUS STRATEGINEN Kohtalonyhteys Pysyvä strateginen yhteistoimintamalli TAKTINEN Pitkäkestoinen

Lisätiedot

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula,

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja asukkaiden vaikutusvallan

Lisätiedot

Teknisen sektorin rahoitus ja tiukkeneva kuntatalous. Olavi Kallio Rahoitus-workshop 12.5.2010

Teknisen sektorin rahoitus ja tiukkeneva kuntatalous. Olavi Kallio Rahoitus-workshop 12.5.2010 Teknisen sektorin rahoitus ja tiukkeneva kuntatalous Olavi Kallio Rahoitus-workshop 12.5.2010 1. Taantuma ja sen vaikutukset kuntatalouteen (1) Vuoden 2008 lopulla alkanutta taantumaa (bruttokansantuote

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Alestalo Riitta jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Saarikko Sami varapuheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry

Alestalo Riitta jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Saarikko Sami varapuheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry Iitin kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Iitti-tiimi 17.02.2014 Aika Maanantai 17.02.2014 klo 16:00-16:40 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Alestalo Riitta Haara Teuvo Lumppio

Lisätiedot

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV 16.8.2007/RLÖ/hul.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 :n mukaisen selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman keskeisten tietojen toimittaminen valtioneuvostolle

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2015 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 24.6.2015 klo 9.00 Avoimia työpaikkoja enemmän kuin vuosi sitten Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Lokakuu-joulukuu 2013 Sisältö Työllisyyskehitys Väestökehitys Sisäinen ja ulkoinen elinvoima 1. Työllisyyskehitys Porin työllisyyden kehitys loka-joulukuussa 2013 1 (2) Satakunnan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013

RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013 RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013 RAAHEN SATAMA 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Yleistietoja Suomen satamista ja niiden liikenteestä Suomen satamien ulkomaanliikenne v. 2013

Lisätiedot

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA 10.042015 Yhdistysten tulevaisuus työllisyystoimijoina - tilaisuus Tarja Husso Työllisyyspäällikkö TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JOENSUUSSA 2009-2015 (suluissa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote- uudistus ja Eksote Perustetaan erillisellä lailla 18 maakuntaa, joille kuuluu soten järjestäminen; Etelä-Karjalassa vapaaehtoinen perustaminen ja toiminnan käynnistyminen

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2015 NÄKYMIÄ ELOKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 22.9.2015 klo 9.00 Työttömien määrä vähentyi elokuussa Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-,

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kuva: Antero Saari Kuva: Toni Mailanen Kuva: Toni Mailanen MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA IV neljännes (loka-marraskuu) 2014 Kuva: Marianne Ståhl 23.2.2015 KONSERNIHALLINTO Timo Aro ja Timo Widbom Kuva: Toni

Lisätiedot

Talousarvion valmistelu ja seuranta 16.1.2013

Talousarvion valmistelu ja seuranta 16.1.2013 Talousarvion valmistelu ja seuranta 16.1.2013 Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Veroennustekehikko ennustamisen luotettava työväline

Veroennustekehikko ennustamisen luotettava työväline Veroennustekehikko ennustamisen luotettava työväline Koko maan veroennusteet Kuntamarkkinat, Kuntatalo 12 13.9.2012 Jukka Hakola Veroasiantuntija Kuntien tulot vuonna 2011 Valtionosuudet 20 % 7 661 milj.

Lisätiedot

Talousarvio ja suunnitelma 2013. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus 25.10.2012

Talousarvio ja suunnitelma 2013. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus 25.10.2012 Talousarvio ja suunnitelma 2013 Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus 25.10.2012 Espoo on kasvukaupunki Syntyvyyden enemmyys ja maahanmuutto kasvattavat Espoon väestöä yli 4000 asukkaalla vuodessa. Myös

Lisätiedot