RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013"

Transkriptio

1 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013 Sisällysluettelo Yleistä Raumasta... 3 Perustiedot ja väestö... 3 Rauman kaupungin organisaatio Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset tapahtumat ja muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Selvitys tutkimus ja kehitystoiminnan laajuudesta Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kunnan henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä... 47

2 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely Toteutumisvertailu Tiivistelmä peruskaupungille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Tiivistelmä liikelaitoksille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Tiivistelmä kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien (investointiosan) toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto keskeisimmistä talousarviomuutoksista Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat; konsernituloslaskelma, rahoituslaskelma ja konsernitase Eriytetyt tilinpäätökset Taseyksiköiden tilinpäätökset Winnova/SAMK taseyksikkö Ruokapalvelut taseyksikkö Puhtauspalvelut taseyksikkö Pienvenesatamat taseyksikkö Liikelaitosten tilinpäätökset Rauman Satamaliikelaitos Tuloslaskelma Rahoituslaskelma

3 Tase Talousarvion toteutumisvertailut Toimintakertomus Liitetiedot Satamaliikelaitoksen johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Rauman vesi- ja viemäriliikelaitos Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Talousarvion toteutumisvertailut Toimintakertomus Liitetiedot Rauman vesi- ja viemäriliikelaitoksen johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Rauman Seudun jätehuoltoliikelaitos Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Talousarvion toteutumisvertailut Toimintakertomus Liitetiedot Rauman seudun jätehuoltoliikelaitoksen johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Liikelaitosten vaikutus kunnan talouteen ja toiminnan rahoitukseen Tilinpäätöksen liitetiedot (sis. sekä kaupungin että kaupunkikonsernin liitetiedot) Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot ja selvitykset

4 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Yleistä Raumasta Yleistä Raumasta Perustiedot ja väestö Perustamisajankohta Väkiluku Maapinta-ala 495 km 2 Vesipinta-ala 626 km 2 Väestötiheys 81 as/km2 Suuralue Etelä-Suomi Lääni Länsi-Suomen Maakunta Satakunta Seutukunta Rauman Työssäkäyntialue Rauman Tuloveroprosentti ,0 Verotulot /asukas Kunnan tuloverot /as Tuloveroprosentin verotuotto Rauman asukasluku oli vuoden 2013 lopussa , kun se vuoden 2012 lopussa oli Asukkaiden määrä kasvoi vuoden aikana 137 hengellä. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan nettomuutto oli vuoden 2013 aikana 142 henkilöä. Raumalaisia syntyi vuoden 2013 aikana366 ja kuoli , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Rauman asukasluvun kehitys (Kuntaliitokset Rauman mlk, Kodisjoki ja Lappi mukana koko aikasarjassa), Lähde: Tilastokeskus /StatFin. 3

5 Rauman väestön ikäjakauma Rauman väestörakenne Väkiluku vuotiaat (%) 15,6 15,5 15,4 15,2 15,3 15,2 15,2 15,2 14, vuotiaat (%) 66,7 66,2 66,1 65,8 65,5 64,5 64,0 64,0 62,9 yli 64 vuotiaat (%) 17,7 18,3 18,5 18,9 19,2 19,9 20,7 20,7 22,2 Lähde: Tilastokeskus/ALTIKA-aluetietokanta. Vuoden 2013 lopulla yli 64-vuotiaiden osuus koko väestöstä oli 22,2 prosenttia, kun se vuonna 2005 oli 17,7 prosenttia. Alle 15-vuotiaiden osuus on laskenut samana aikana 15,6 prosentista 14,9 prosenttiin. 4

6 Rauman kaupungin organisaatio

7 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Toimintakertomus 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin uuden strategian Rauman Tarina. Rauma tarinan tekemiseen on osallistunut kuntalaiset, eri sidosryhmät, luottamushenkilöt ja kaupungin oma henkilöstö. Uudella tavalla tekemällä on saatu uutta ja laajempaa näkökulmaa kunnallisista palveluista päättämiseen ja tuottamiseen. Koko kaupunki henkilöstöstä kuntalaisiin, yrityksiin ja yhdistyksiin on haastettu mukaan jatkuvaan Rauma Tarinan kehittämiseen. Rauman Tarina rakentuu ja kehittyy tekijöidensä ja osallistujien päivittäisillä teoilla. Rauma Tarina päivittyy koko ajan. Tarinan keskeisiä teemoja ovat uusi, mahdollistava toimintakulttuuri ja mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka, palveleva rakenneuudistus, yritysten kasvun mahdollistaminen, huolehdittu ympäristö kaupunkilaisille ja vahva talous pitkäjänteisesti. Vuoden 2013 aikana edelleen jatkuivat useat valtion linjauksista ja lakimuutoksista johtuvat valmistelu- ja esiselvitystyöt. Valmisteluja, selvityksiä ja kannanottoja annettiin valtionosuusuudistuksista, kuntarakennelaista ja Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Rauman kaupunki piti huhtikuussa kuntarakenneseminaarin ympäristökuntien, Euran, Eurajoen, Köyliön, Laitilan, Pyhärannan, Säkylän ja Uudenkaupungin kanssa. Kuntarakennelain tultua voimaan, Rauma kutsui kunnat jatkoneuvotteluihin syyskuussa. Valtionvarainministeriö edellytti marraskuun loppuun mennessä ilmoitusta niistä kunnista, joiden kanssa selvitystä lähdetään tekemään. Rauman kaupunginvaltuusto päätti tarvittaessa tehdä neljä erillistä selvitystä Euran, Laitilan, Eurajoen ja Pyhärannan sekä muiden mahdollisten kuntien kanssa. Syyskuussa 2013 STX teki päätöksen lopettaa Rauman telakka kesäkuussa Erityisesti telakan lopettamispäätöksen aiheuttaman työttömyysuhan takia valtioneuvosto nimesi Rauman seudun äkillisen rakennemuutoksen (ärm) alueeksi lokakuusta 2013 vuoden 2016 loppuun asti. Rauman kaupunki aloitti myös neuvottelut telakka-alueen ostamiseksi ja neuvottelut johtivat kaupunginvaltuuston päätökseen ostaa telakka-alueen maa- ja vesialueet 18,1 miljoonalla eurolla. Telakka-alueen omistus sekä luo jatkuvuutta ja toimintaedellytyksiä alueen nykyisille yrityksille että mahdollistaa yritystoiminta-alueen, Seaside Industry Parkin, kehittämisen. Telakan ostamisen lisäksi kaupunki ryhtyi toimenpiteisiin rakennemuutoksen hoitamiseksi. Se perusti mm. laaja-alaisen meriteollisuuden yhteistyöryhmän, jonka tehtävänä on tuoda aktiivisesti esille raumalaisen meriteollisuuden tarpeet maan poliittiselle johdolle sekä työ- ja elinkeinoministeriölle. Entistä tiiviimmät kontaktit yrityksiin on mahdollistettu kokoamalla kaupungin yrityspalvelut omaksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi vuonna 2013 aloittanut 6

8 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Toimintakertomus eri hallintokuntien yhteinen yrityspalvelutyöryhmä pyrkii sujuvoittamaan yritysten asioiden etenemistä kaupunkiorganisaatiossa. Rauman työttömyysaste oli 12,5 % joulukuussa Kaupungin työllisyystilanne heikentyi edelliseen vuoteen verrattuna 3 %, mutta oli hieman parempi kuin keskimäärin koko maassa (12,6 %) ja Satakunnassa (13,0 %). Satakunnassa työttömyysaste vaihteli 7,8 % (Säkylä) 15,5 % (Pori) välillä. Rauman kaupungin tilikauden tulos on noin kolme miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tulos on huomattavasti ennakoitua parempi. Alkuvuodesta vielä näytti siltä, että kunnan tuloveroa kertyisi budjetoitua vähemmän ja liikelaitosten tulokehityskin oli kesään asti vaimeaa suhteessa odotuksiin. Ainoastaan yhteisöverojen tilitykset näyttivät jatkavan kasvua ennustetusti ja sillä arvioitiin alkuvuodesta osittain katettavan kunnan tuloverojen vajetta. Lopulta verotuloja kertyi 8,5 miljoonaa euroa ja valtionosuuksia 1,4 miljoonaan euroa budjetoitua enemmän. Budjetoidun kunnan tuloverotuoton ylittyminen johtui valtionhallinnon syyskaudella tekemistä muutoksista verotulojen tilitysjärjestelmässä ja jako-osuuksissa. Myös kaupungin menojen kasvua on saatu hillittyä vuodesta 2012 ja peruskaupungin hallintokunnat Sosiaali- ja terveystoimea lukuun ottamatta alittivat talousarvionsa. Erityisen myönteistä oli uusien taseyksiköiden, puhtauspalveluiden, ruokapalvelujen ja pienvenesatamien budjetoitua parempi tulos. Peruskaupungin tulos ilman liikelaitoksia oli hieman yli alijäämäinen edellä mainitusta hyvästä verotulorahoituksesta huolimatta. Tässä on huomattava että peruskaupungin talousarvio vuodelle 2013 oli lähes 14 miljoonaa euroa alijäämäinen Sosiaali- ja terveystoimen lisämäärärahan myöntämisen jälkeen. 7

9 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Toimintakertomus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Vuoden 2013 alusta aloitti toimintansa kolme uutta taseyksikköä; Puhtauspalvelut, Ruokapalvelut ja Pienvenesatamat. Puhtauspalvelut- ja Pienvenesatamat -taseyksiköiden toiminnasta vastaa tekninen lautakunta, Ruokapalvelut- taseyksikön toiminnasta vastaa kaupunginhallitus. Kaupungin hallinnossa olennaisin muutos vuonna 2013 oli kaupunginhallituksen kaavoitusjaoston perustaminen alkaen. Kaavoitusjaoston puheenjohtajana aloitti Jari Laihonen ja varapuheenjohtajana Åke Vastavirta, kaavoitusjaoston muina jäseninä aloittivat Helena Ollila, Jyrki Santala ja Sirpa Viitanen. Kaupungin keskusviraston hallintopalveluihin alkaen siirtyi Kulttuuri- ja vapaaaikatoimesta matkailupalvelut muodostaen yhteisen viestintä ja matkailupalvelut-yksikön. Rauman kaupungin ja Porin kaupungin yhteinen kesäyliopistotoiminta päätettiin nykyisellä toimintamallilla lakkauttaa ja kolme työntekijää siirtyi Rauman kaupungin palvelukseen. Sosiaali- ja terveystoimen virastopäällikkönä aloitti Antti Parpo kesällä Kesällä 2013 voimaan astuneen kuntalain muutoksella kunnilla on yhtiöittämisvelvollisuus kunnan toimiessa kilpailutilanteessa markkinoilla. Rauman kaupunki on valmistellut lakimuutoksen voimaantulemista erityisesti Rauman satamaliikelaitoksen osalta. Valmistelussa päästiin vuonna 2013 siihen saakka että kaupunginvaltuusto teki päätöksen Satamaliikelaitoksen yhtiöittämisestä vuoden 2015 alusta lähtien. Yhtiöittämisen valmistelua jatketaan edelleen vuoden 2014 aikana. Hallintotoimielimet KAUPUNGINVALTUUSTO pj. Marva Hanna myyntineuvottelija I vpj. Simula Antti yrittäjä, tekninen johtaja II vpj. Luukkonen Heikki rihtaaja Ahvenjärvi Sauli kansanedustaja Ailasmaa Tapio postityöntekijä Aitonurmi Jouko pääluottamusmies Ala-Siuru Panu asiakkuuspäällikkö, maatalousyrittäjä Alho Marja-Leena johtava ylilääkäri Alonen Pasi musiikkiterapeutti Dahlberg Tauno huoltoasentaja Elo Merja ympäristösuunnittelija Gustafsson Piia tuotekehitysinsinööri Hiltunen Leea johtava hoitaja, SHJ, eläkeläinen Huunonen Keijo eläkeläinen Junnila Elina sairaanhoitaja Koivu Anita lehtori, eläkeläinen 8

10 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Toimintakertomus Laiho Jari Laihonen Jari Lehti Rainer Lehto Jouni Leppikorpi Kalle Marttinen Matias Mäenranta Pasi Niittynen Ville Numminen Seppo Ollila Helena Ruponen Susanna Salonen Kristiina Santala Jyrki Sattilainen Seppo Seimelä Sari Siitonen Heljä Siivonen Reijo Starck Erja Sulo Lasse Suonpää Irma Tallila Juha-Matti Toivonen Jami Toriseva Seppo Ujula Tarja Vahteristo Samu Vainila Johanna Vainio Tomi Vastavirta Åke Viitanen Sirpa Vilo Pentti Virtanen Heli Wallenius Pekka Ylijoki Mirja Yli-Karro Miika Östman Tuula yhteyspäällikkö yrittäjä paperityöntekijä kenttämestari myymälävartija, kohde-esimies tiedotussihteeri koneahtaaja johtava kappalainen kihlakunnanulosottomies emäntä matkalaskujen käsittelijä kansanedustaja yrittäjä kirkkoherra lääketyöntekijä yo-merkonomi, sis.kir.sairaanhoitaja diakoni, eläkeläinen koordinoiva pääluottamusmies maanviljelijä toimistosihteeri, eläkeläinen luokanopettaja rikosylikonstaapeli liikkeenharjoittaja vanhuspalvelujen johtaja, eläkeläinen asiakkuuspäällikkö lastentarhanopettaja, KK paperityöntekijä sähköasentaja myyjä, pääluottamusmies eläkeläinen erikoislääkäri toimittaja keittiövastaava/kokki maaseutuyrittäjä sairaanhoitaja KV:N VAALILAUTAKUNTA pj. Vilo Pentti eläkeläinen vpj. Simula Antti yrittäjä, tekninen johtaja jäsen Leppikorpi Kalle myymälävartija, kohde-esimies Ruponen Susanna matkalaskujen käsittelijä Viitanen Sirpa myyjä, pääluottamusmies KAUPUNGINHALLITUS pj. Lehti Rainer paperityöntekijä I vpj. Mäenranta Pasi koneahtaaja II vpj. Santala Jyrki yrittäjä jäsen Ailasmaa Tapio postityöntekijä 9

11 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Toimintakertomus Junnila Elina sairaanhoitaja Niittynen Ville johtava kappalainen Ollila Helena emäntä Starck Erja koordinoiva pääluottamusmies Vastavirta Åke sähköasentaja Vertainen-Hiironen Anne TtM, ylihoitaja Viitanen Sirpa myyjä, pääluottamusmies KH:N KONSERNIJAOSTO pj. Lehti Rainer paperityöntekijä vpj. Mäenranta Pasi koneahtaaja jäsen Santala Jyrki yrittäjä KH:N KAAVOITUSJAOSTO (perustettu alkaen, kh ) pj. Laihonen Jari yrittäjä vpj. Vastavirta Åke sähköasentaja - - jäsen Ollila Helena emäntä - - Santala Jyrki yrittäjä - - Viitanen Sirpa myyjä, pääluottamusmies - - KESKUSVAALILAUTAKUNTA pj. Peltonen Pertti puutalousinsinööri, yrittäjä vpj. Laine Mauri maalari jäsen Kurki Eeva kassaryhmän esimies Kuusisto Jukka maanviljelijä Laukkanen Vappu eläkeläinen TARKASTUSLAUTAKUNTA pj. Suonpää Irma toimistosihteeri, eläkeläinen vpj. Vainio Tomi paperityöntekijä jäsen Kauko Klaus luotsi Lingrén Marjut osastovastaava, myyjä Sallinen Anu vientisihteeri, YTK Santaharju Ahti eläkeläinen Selkämö Hanna kirjanpitäjä Sihvonen Pasi automaatioasentaja Vänttinen Risto eläkeläinen, kirjaltaja SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA pj. Leppikorpi Kalle myymälävartija, kohde-esimies vpj. Siitonen Heljä ent. pankkitoimihenkilö, eläkkeellä jäsen Alonen Pasi musiikkiterapeutti, vt. lehtori 10

12 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Toimintakertomus Halminen Kari nosturinkuljettaja Hiltunen Leea johtava hoitaja, SHJ, eläkeläinen Lehto Jouni kenttämestari Marttinen Marja-Leena apteekin tekninen Siivonen Reijo diakoni, eläkeläinen Toivonen Jami rikosylikonstaapeli Ujula Tarja vanhuspalvelujen johtaja, eläkeläinen Ylijoki Mirja keittiövastaava/kokki KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA pj. Marttinen Matias tiedotussihteeri vpj. Gustafsson Piia tuotekehitysinsinööri jäsen Aalto Kirsi opettaja Iltanen Marko pääluottamusmies Koivu Anita lehtori, eläkeläinen Lehtinen Aleksis laivasähköasentaja Lehtinen Rauli opettaja Leppänen Marika avainasiakaspäällikkö Roslöf Marjut kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Sjöman Timo nuorisosihteeri Järvi Tiina VTM KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA pj. Wallenius Pekka toimittaja vpj. Ala-Siuru Panu asiakkuuspäällikkö, myyntipäällikkö jäsen Hanhivuoma Pasi yrittäjä Kolha Pirkko emäntä Laukkanen Arto paperityöntekijä Levonen-Leino Taina kuvataideopettaja Mäkelä Annukka kokki Nieminen Jarkko liikennemyymäläpäällikkö Numminen Seppo kihlakunnanulosottomies Sieviläinen Anne osastonhoitaja Tuominen Sini myyjä Yli-Ketelä Antti Jaakko koneasentaja TEKNINEN LAUTAKUNTA pj. Tallila Juha-Matti luokanopettaja vpj. Ruponen Susanna matkalaskujen käsittelijä jäsen Dahlberg Tauno huoltoasentaja Elo Merja ympäristösuunnittelija Kurki Eeva kassaryhmän esimies Sattilainen Seppo kirkkoherra Seimelä Sari lääketyöntekijä Ullvén-Klinga Mia-Eveliina matkalaskujen käsittelijä 11

13 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Toimintakertomus Vilo Pentti eläkeläinen Virtanen Olli sähkötarvikemyyjä Yli-Karro Miika maaseutuyrittäjä YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA pj. Huunonen Keijo eläkeläinen vpj. Sulo Lasse maanviljelijä jäsen Hannelius Timo lehtori Huhtala Esko mittakirvesmies Koski Mia lähihoitaja Koskinen Kerttu sosionomi Rantanen Miika putkiasentaja Vahteristo Samu asiakkuuspäällikkö Vainila Johanna lastentarhanopettaja, KK Vehanen Hanna sairaanhoitaja, maatalousyrittäjä Virtanen Heli erikoislääkäri SATAMALIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA pj. Laiho Jari yhteyspäällikkö vpj. Erake Pia diakonissa jäsen Heino Simo toiminnanjohtaja Mannonen Aarno toimitusjohtaja Sjöblom Klaus lehtori Vauhkonen Ilse hankevastaava Östman Tuula sairaanhoitaja RAUMAN SEUDUN JÄTEHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA pj. Karlsson Päivi yrittäjä vpj. Helamaa Elina lähihoitaja jäsen Elonen Aimo yrittäjä Haapasalmi Reijo levyseppä Mantere Sirkka ohjaaja Viitanen Miika koulunkäynnin ohjaaja Riikilä Rami Eurajoen kunnan edustaja RAUMAN VESI- JA VIEMÄRILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA pj. Tallila Juha-Matti luokanopettaja vpj. Ruponen Susanna matkalaskujen käsittelijä jäsen Dahlberg Tauno huoltoasentaja Elo Merja ympäristösuunnittelija Kurki Eeva kassaryhmän esimies Sattilainen Seppo kirkkoherra Seimelä Sari lääketyöntekijä Ullvén-Klinga Mia-Eveliina matkalaskujen käsittelijä 12

14 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Toimintakertomus Vilo Pentti eläkeläinen Virtanen Olli sähkötarvikemyyjä Yli-Karro Miika maaseutuyrittäjä Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Vuonna 2013 Suomen talous supistui toisena vuonna peräkkäin. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2012 talous supistui -1.0 % ja vuonna 2013 talous supistui -1,4 %. Talouden supistuminen on ollut laaja-alaista. Vienti on hiipunut aiemmista vuosista. Vienti supistui vuonna ,2 % ja vuonna 2013 kasvua oli vain 0,3%. Kuluneena vuonna työllisyys on nopeasti heikentynyt, mikä on vaikuttanut yksityiseen kulutukseen. Talous on lähes yksistään ulkomaan kaupan varassa. Osittain talouden tasapainoa oikaisee se, että tuonti on vähentynyt vientiä enemmän ja se, että julkinen kulutus ja julkiset investoinnit pitävät yllä taloutta. Kaikki investoinnit ovat laskeneet toista vuotta peräkkäin. tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 investoinnit supistuivat - 0,8 % ja vuonna 2013 peräti -4,6 %. Talouden arviot vuodelle 2014 ovat erittäin maltilliset eli 0,8 prosentin kasvu. Vuoteen 2015 ulottuvalla ennustejaksolla arvioidaan BKT:n kasvuksi muodostuvan 1,8 prosenttia. Kasvu on historiaan nähden vaimeaa ja vuosien kumulatiivinen kasvu jää vain 1,4 prosenttiin. Kotimaisesta kysynnästä ei ole tulevana vuonna talouskasvun vauhdittajaksi. Yksityisten investointien ennustetaan vähenevän 3,6 prosentilla, mikä johtaa alle 16 prosentin investointiasteeseen suhteessa bruttokansantuotteeseen. Kotitalouksilla näkymät ovat vaikeat ja kotimainen kysyntä ei vauhdita talouskasvua Lähivuosina ennustettu vaimea talouskasvu ei riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa. Julkisen velan ennustetaan vuoteen 2015 asti edelleen lisääntyvän sekä nimellisesti että kokonaistuotantoon suhteutettuna. Julkisen velan suhde kokonaistuotantoon arvioidaan nousevan 60 % vuonna Pitkään jatkunut heikko suhdannekehitys näkyy selvästi työmarkkinoilla. Työllisyys on supistunut koko vuoden 2013 ajan. Vuonna 2013 kuntataloutta yleisesti leimasi suurten muutosten valmistelu, samanaikaisesti oli kuntalain uudistusta, SoTe-uudistusta, kuntarakenteen ja valtionosuusjärjestelmän uudistusta. Useimpien muutosten ja uudistusten valmistelu ja täytäntöönpano jatkuu tulevalle taloussuunnitelmakaudelle. Lisäksi valtio edellyttää marraskuussa rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa koskevalla päätöksellä kunnilta 2 mrd. euron säästötavoitetta julkisen talouden kestävyysvajeen kaventamiseksi. Puolet säästötavoitteesta tulee hoitaa omilla säästötoimenpiteillä ja loput kuntien tehtäviä ja velvoitteita purkamalla. Yleisestä maailman- ja valtiontalouden epävakaudesta huolimatta kuntien verotulot kasvoivat odotettua enemmän. Verotulojen kertymä kasvoi, koska valtio teki muutoksia uudistamalla verojen tilitystä, korottamalla kuntaryhmän ryhmäosuutta ja oikaisemalla kuntakohtaisten jakoosuuksia. Muutokset näkyvät myös Raumalla hyvänä verotulokertymänä. Kuitenkin on huomattava erityisesti tulevalla taloussuunnitelmakaudella, että kuntataloudessa yleiset maailmantalouden ja valtiontalouden vaikutukset näkyvät viiveellä. 13

15 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Toimintakertomus Työvoima ja työllisyys Rauman työllisyystilanne heikkeni hieman vuoden 2013 loppua kohden. Työttömien määrä nousi vuoden 2013 aikana vuoden 2012 joulukuuhun nähden 70 henkilöllä. Vuoden 2013 lopulla työttömiä oli, henkilökohtaisesti lomautetut mukaan lukien, Heistä oli alle 25-vuotiaita 291 (12,2 %) ja pitkäaikaistyöttömiä, eli yli vuoden työttömänä olleita, 511 (21,5 %). Vuoden 2013 lopussa Rauman työttömyysaste oli 12,5 prosenttia eli hieman korkeampi kuin vuoden 2012 lopussa. Koko maassa työttömyysaste oli samana ajankohtana 12,6 prosenttia ja Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella 13,0 prosenttia. Rauman kuukausittainen työllisyystilanne vuonna 2013 Tilanne kuun viim. päivänä Työvoima Työttömyysaste % Työttömät työnhakijat (ml. lomautetut) Avoimet työpaikat Yhteensä Miehet Naiset Alle 25- vuotiaat yli 50- vuotiaat Yli vuoden tyött. joulu , tammi , helmi , maalis , huhti , touko , kesä , heinä , elo , syys , loka , marras , joulu , vuoden keskiarvo , joulukuu, Osuus kaikista työttömistä (%) 54,1 45,9 12,2 39,5 21,5 3,4 Lähde: Työnvälitystilasto, ELY-keskus Satakunta Elinkeinorakenne Rauman seudun vahvoja aloja ovat olleet mm. meriteollisuus, kemiallinen meriteollisuus, ydinenergiaosaaminen, elintarviketeollisuus sekä satama ja muu logistiikka. Vuonna 2013 useampi Rauman merkittävimmistä työllistävistä yrityksistä joko ilmoitti lomautuksista, toiminnan supistamisista tai lopettavansa toimintansa. STX - telakan lopettaminen on vaikuttanut suoraan telakkasidonnaisiin työpaikkoihin ja tulee vaikuttamaan välillisesti sen sidonnaisyrityksiin. Vuoden 2013 aikana on telakalta ollut lomautettuna noin henkilöä. UPM Kymmene sulki huhtikuussa 2013 yhden paperikoneen mikä tarkoitti 87 henkilöstön vähentymistä. 14

16 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Toimintakertomus Loppuvuodesta Pohjois-Euroopan johtava hanavalmistaja Oras Oy ilmoitti ostavansa saksalaisen Hansa Metallwerke AG:n ( Hansa ), joka on hana-alan johtavia yrityksiä saksankielisessä Euroopassa. Olkiluodon kolmannen ydinvoimayksikön käyttöönotto tulee viivästymään aiemmin ilmoitetusta vuodesta Käyttöönotto tapahtunee aikaisintaan vuonna Rauman kaupunki on ollut yhteistyössä Eurajoen kunnan ja Rauman kauppakamarin kanssa tekemässä Olkiluoto 3 ja 4 - edunvalvontatyötä. Muun muassa FinNuclearin kanssa on järjestetty yritysten verkostoitumistilaisuus ja luotu yrityksille suunnattu sivusto (Olikuoto Nuclear Energy Cluster) Olennaiset tapahtumat ja muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Vuoden 2013 talousarviota hyväksyttäessä erityispiirteenä mainittiin investoinnit tulevaisuuteen. Merkittävimmät taloudelliset ja toiminnalliset tapahtumat toteutuivatkin nimenomaan infrastruktuurihankkeissa ja investoinneissa taloussuunnitelman mukaan mutta myös vastaamalla ripeästi ennakoimattomien yleisen elinkeinoelämän muutoksiin ja haasteisiin. Tästä osoituksena muun muassa STX:n telakka-alueen oston valmistelu ja toteutuminen vuoden 2014 tammikuussa. Lakarin logistiikka-alueen kaavoituksen valmistuttua, alueen kunnallistekniikkaan sekä vesi- ja viemärirakentamiseen sijoitettiin vuonna 2013 lähes 10 M ja näin saatiin alueelta ensimmäiset yritystontit (hieman alla 20 hehtaaria) luovutusvalmiiksi. Alueen markkinointi aloitettiin voimakkaasti jo vuoden 2012 aikana ja markkinointia jatkettiin vuonna Vuoden 2013 aikana allekirjoitettiin ensimmäinen Lakarin logistiikka-alueen vuokrasopimus sekä yksi aiesopimus alueen vuokraamisesta. Lisäksi alueelle sijoittumisesta käytiin useita neuvotteluja potentiaalisten sijoittujien kanssa. Lakarin logistiikka-alueen kunnallistekniikkaa laajennetaan tulevaisuudessa kysyntää vastaavasti. Luostarinkylän eritasoliittymän rakentamisen tarve liittyy kiinteästi Lakarin logistiikka-alueen käyttöönottoon. Lakarin asemakaavassa on ELY-keskuksen vaatimuksesta määräys, että alueelle ei saa myöntää rakennuslupia enempää kuin kerrosneliömetriä ennen kuin Luostarinkylän eritasoliittymä on toteutettu. Luostarinkylän eritasoliittymällä on lisäksi suuri merkitys valtatie 8:n liikenteen sujuvoittamisessa. Eritasoliittymän suunnittelua ja rahoitusta on loppuvuodesta 2013 alkaen valmisteltu erityisellä intensiteetillä lisäperusteena Rauman seudun nimeäminen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi vuoden 2016 loppuun asti. Äkillisen rakennemuutosalue päätöksen perusteella Luostarinkylän eritasoliittymän rahoitus (kustannusarvio noin 12 M ) on suunniteltu toteutettavaksi kolmena lähes yhtä suurena rahoitusosuutena: 1/3 liikenne- ja viestintäministeriöltä, 1/3 työ- ja elinkeinoministeriöltä sekä 1/3 Rauman kaupungilta. Rahoitustarve kohdistunee vuosille

17 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Toimintakertomus STX Finland Oy:n päätettyä syyskuussa 2013 lopettaa Rauman telakan toiminta kesään 2014 mennessä, Rauman kaupunki käynnisti neuvottelut telakka-alueen ostamisesta ja Seaside Industry Park toiminnan voimakkaasta kehittämisestä. Rauman kaupunki on tammikuussa 2014 päättänyt ostaa telakka-alueen irtaimistoineen 18,1 M :n kauppahinnasta. Keskeiset meriteollisuusyritykset, Tampereen teknillinen yliopisto ja Rauman kaupunki ovat jo vuodesta 2011 alkaen kehittäneet Rauman telakka-alueelle Seaside Industry Park teollisuuspuisto konseptia ensisijassa raskaan konepajateollisuuden logistisilta vahvuuksiltaan erinomaiseksi toimintaympäristöksi. Seaside Industry Park toiminnan käynnistämisen ja ylläpitämisen sekä telakka-alueen infrastruktuurin ylläpitämisen tarvitsemat pääomat ovat huomattavat. Tavoitteena on, että telakka-alueelta saatavat tulot kattavat alueen keittämisen ja ylläpitämisen menot, mutta silti on mahdollista, että alueelle sijoittuvien yritysten toimitilajärjestelyt edellyttävät tulevaisuudessa kaupungilta esimerkiksi takauksia. Erityisesti telakan lopettamispäätöksen aiheuttaman työttömyysuhan takia valtioneuvosto nimesi Rauman seudun äkillisen rakennemuutoksen (ärm) alueeksi lokakuusta 2013 vuoden 2016 loppuun asti. Telakkateollisuuden vaikean tilanteen takia on perustettu laaja-alainen meriteollisuuden yhteistyöryhmä ja on toimittu aktiivisesti maan poliittisen johdon sekä työ- ja elinkeinoministeriön suuntaan raumalaisen meriteollisuuden edunvalvonta-asioissa. Lisäksi rakennemuutoksen hoitamiseksi Rauman kaupunki ja Satakunnan TE-toimisto perustivat myös marraskuun alussa virastotalolle STX Finland Oy:n infopisteen, jonka tarkoituksena on helpottaa telakan työntekijöiden tiedonsaantia etenkin työttömyyskorvausasioissa. Yrityspalveluiden kokonaisuuden kokoaminen kaupungin omaksi toiminnaksi on mahdollistanut entistä tiiviimmät yrityskontaktit. Yritysten tarpeiden entistä parempaan huomioon ottamiseen ja asioiden joustavaan käsittelyyn sekä mahdollistamiseen on panostettu vuoden aikana huomattavan paljon resursseja. Eri hallintosektorien yhteinen yrityspalvelutyöryhmä on yksi toimintatapa, joka on otettu käyttöön vuoden 2013 aikana sujuvoittamaan yritysten asioiden etenemistä kaupunkiorganisaation sisällä. Konsernihallinto (keskusvirasto) Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin uuden strategian Rauman Tarina, jonka toteuttamisen koordinointi oli keskusvirastolla. Tarinan tekemiseen osallistui koko kaupungin oman henkilöstön lisäksi kuntalaiset, eri sidosryhmät ja luottamushenkilöt. Rauman Tarina visualisoitiin perinteisen materiaalin lisäksi mm. uudella tavalla sarjakuvaksi. Syksyn aikana käynnistettiin laajamittainen esimiesvalmennus Rauman Tarinan arvojen ja tavoitteiden konkretisoimiseksi. Sosiaali ja terveystoimi Vuonna 2013 jatkettiin sosiaali- ja terveysviraston toiminnan vakiinnuttamista aluesairaalan siirryttyä kaupungin järjestämisvastuulle vuonna Uusi sosiaali- ja terveysjohtaja aloitti virassa kesällä Vuoden 2013 aikana aloitettiin rakenteellisten muutosten suunnittelu terveyskeskussairaalassa. Niin ikään käynnistettiin suunnitelmat työttömyyden hoidon tehostamiseksi kaupungissa. Suunnitelmat uudesta sairaalasta valmistuivat vuoden 2013 aikana. 16

18 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Toimintakertomus Sairaalahankkeen jatkolinjaukset päätettiin jättää toistaiseksi tekemättä valtakunnallisen keskeneräisen SoTe - uudistuksen takia. Sosiaali- ja terveystoimen alkuperäinen sitova toimintakate oli milj., johon kaupunginvaltuusto myönsi 2,0 miljoonan euron lisämäärärahan. Lisäksi määrärahan keskeisinä siirtoina hallintokunnalle siirrettiin yhteensä 1,1 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimi ylitti 123,4 miljoonan euron toimintakatteen 3,5 miljoonalla eurolla. Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioylitystä sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta on kerrottu tarkemmin kohdassa 2.1. Kasvatus- ja opetustoimi Yhtenäiskoulun toiminnan aloittamiseen liittyvää pedagogista- ja rakennusinvestointisuunnittelua jatkettiin valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti. Rauman Lyseon peruskoulun toiminta päättyi ja yhtenäiskoulun toiminta käynnistyi täysipainoisesti normaalikoulussa ja Nanun koulussa elokuussa Uotilan koulun toiminta siirtyi väistötiloihin entisiin Lyseon tiloihin elokuussa. Pohjoisen alueen kouluverkon suunnittelu aloitettiin yhteistyössä teknisen toimen kanssa ja työ jatkuu vuonna Varhaiskasvatuksen sisäisen tilatyöryhmän loppuraportti valmistui. Varhaiskasvatuksessa päivähoitoon tulevien lasten määrä on tasaantunut ja kotihoidossa olevien lasten määrä on kasvanut. Edellä mainitusta johtuen varhaiskasvatuksen maksutuotot vähenivät. Iltapäiväkerhotoiminnan ja maahanmuuttajien valmistavan opetuksen kysyntään on pystytty vastaamaan. Kasvatus- ja opetustoimen omien prosessien osalta keskityttiin varhaiskasvatuksen toimintolaskennan mallin luomiseen. Talousarvion laadinnan ja taloustilastoinnin prosesseja aikataulutettiin ja selkiytettiin. Yhtenäiskoulujärjestelmän toteuttamiseen, irtaimistojen hankintaan ja normaalikoulun rakennusinvestointien toteuttamiseen, käytettiin noin 0,9 milj. euroa Kaivopuiston päiväkodin rakentaminen käynnistyi keväällä Uusi päiväkoti aloittaa toimintansa elokuussa Tekninen toimi Teknisen viraston toiminnan painopiste on kuluneen vuoden aikana ollut viraston perustehtävien ts. rakennusten, kunnallisteknisten verkostojen ja alueiden kunnossapidossa, rakennuttamistehtävissä, niihin liittyvissä suunnittelussa ja erilaisissa viranomaistehtävissä. Teknisen lautakunnan alaisuudessa aloittivat kaksi uutta kirjanpidollista taseyksikköä; Puhtauspalvelut ja Pienvenesatamat. 17

19 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Toimintakertomus Toimialan eri yksiköissä on kustannuslaskentaa toiminnan kehittämiseen, sisäisen vuokran hinnoitteluun ja kustannusten kohdistamiseen toteutettu aktiivisesti. Kunnallistekniikan katutoimessa käynnistettiin loppuvuodesta selvitystyö yksikön tulevan toiminnan ja organisaatiorakenteen kehittämiseksi kunnallisteknisten investointien rahoituksen vähentyessä. Kunnallistekniikan investointeihin käytettiin yhteensä noin 11 miljoonaa euroa, joista merkittävimmät olivat: Koillisen teollisuusalueen (3,5 milj. )( Lakarin) kunnallistekniikan rakentaminen Pohjoiskehän (1,5 milj. ) ja peruskunnostuksen jatkaminen (0,8 milj. ) Ulkovalaistusverkko (0,9 milj. ) Nikulanmäki (0,9 milj. ) Keskustan kehittäminen (0,64 milj ), Talotoimen investointeja tehtiin yhteensä noin 5,1 miljoonalla eurolla. Merkittävimmät hankkeita olivat Kaivopuiston päiväkoti (0,9 milj. ) Lapin ent. kunnantalon saneerauksen rakennustöiden käynnistyminen (0,2 milj. ) Linnavuoren palvelukeskuksen sairausosaston peruskorjaus (0,7 milj. ) Jäähalli (0,5 milj. ) Eri kohteissa toteutetut vanhojen rakennusten muutos- ja peruskorjaustyöt (0,9 milj. ) Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen matkailupalvelut siirrettiin osaksi keskusviraston toimintaa. Lapin lähikirjaston rakennustyöt aloitettiin joulukuussa Rauman museon päävaraston (Isometsä) remontti ja tekstiilikonservointitilan rakentaminen aloitettiin. Päävaraston tavarat siirrettiin Kodisjoen palloiluhallista tehtyyn museovarastoon. Museovarastojen remontin ja järjestelyjen yhteydessä museoesineistöstä on poistettu noin 30 %. Ruokapalvelut taseyksikkö Ruokapalvelut taseyksikkö aloitti kirjanpidollisena taseyksikkönä vuoden 2013 alusta. Ensimmäisenä toimintavuonna on eri yksiköissä (Stenius ja Nanu) kehitetty ruokapalvelujen tuotanto- ja palveluprosesseja sekä toiminnan tietojärjestelmiä (Aromituotannonohjausjärjestelmä ja sen osana ateriantilausjärjestelmä Eväs/Mysli, työnajanmittaus sekä tuotteistus- ja toimintolaskentaa). 18

20 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013, Toimintakertomus Ruokapalvelun tuotanto- ja palveluprosessien kehittämisen myötä on Linnavuoren palvelutalosta ateriapalveluiden valmistus siirretty Steniuksen tuotantokeittiöön syyskuussa 2013, jolloin lounas ja päivällinen toimitetaan jäähdytettynä ja keskitettynä. Linnavuoren valmistuskeittiö on muutettu palvelukeittiöksi ja henkilöstön tarve on vähentynyt neljästä yhteen työntekijään. Linnavuoren muut vakituiset työntekijät on siirretty Steniuksen tuotantokeittiöön, jonka seurauksena määräaikaisten vuosilomasijaisten käyttöä voitiin yksikössä vähentää. Kotihoidon ateriapalvelujen kehittämissuunnitelman toteuttaminen on keskeytetty kaupunginhallituksen päätöksellä , 549. Ruokapalvelu on ollut mukana Satakunnan elintarvikestrategian vuosille valmistelutyössä. Puhtauspalvelut taseyksikkö Puhtauspalvelut aloitti vuoden alusta teknisen lautakunnan alaisena kirjanpidollisena taseyksikkönä. Ensimmäisenä toimintavuonna taseyksikkö on tuotteistanut palvelunsa ja suorittanut toiminnan omakustannusperusteisen hinnoittelun toimintolaskennalla (kaupungintasoisesti käytössä olevalla ohjelmistolla). Yhteistyötä on lisätty verkostoitumalla sekä ammatillisten oppilaitosten, että valtakunnallisten alan ammattilaisten kesken. Verkostoissa on käsitelty paremman sisäilman laatua ja riittävän hygieniatason ylläpitämistä. Siivoustyönjohtajien toimenkuvia ja työnjohtoalueita ja tiimikokoonpanoja on tarkistettu. Henkilöstötarpeen mitoitus on tehty tekemällä muutoksia toimenkuviin. Mitoitustyö jatkuu edelleen vuonna Vuonna 2011 on linjattu, että päiväkotien puhtauspalvelut hoidetaan pääasiassa ostopalveluina. Vuonna 2013 Uudenlahden päiväkodin aiemmin ostopalveluna hoidetut puhtauspalvelutehtävät palautettiin taseyksikön hoidettavaksi. Lisäksi on suunniteltu, että taseyksikkö hoitaisi myös vuonna 2014 valmistuvan Kaivopuiston päiväkodin siivouksen. Lisäksi on valmisteltu yhteistyömallia, jossa ruoka- ja puhtauspalveluyksikön henkilöstö toimii nk. yhdistelmätyöntekijänä yli hallintokuntarajan. Pienvenesatamat taseyksikkö Pienvenesatamat taseyksikkö aloitti vuoden 2013 alusta kirjanpidollisena taseyksikkönä teknisen lautakunnan alaisuudessa. Taseyksikön hoitamien venepaikkojen hinnoitteluperusteita tarkistettiin määrittelemällä kaikissa venepaikoissa hinta /m ja venepaikkojen leveydet määritellään 0,5 m välein. 19

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Vuosikatsaus

Vuosikatsaus Vuosikatsaus 1.1. 31.12. Väestömäärän kehitys jatkuu myönteisenä Joensuun väestömäärä oli marraskuun lopussa Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 75 92. Väestömäärä oli 386 edellisen vuoden marraskuuta

Lisätiedot

Sisällysluettelo RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014

Sisällysluettelo RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällysluettelo Yleistä Raumasta... 1 Perustiedot ja väestö... 1 Rauman kaupungin organisaatio 31.12.2014... 2 1. Toimintakertomus... 3 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Vuosikatsaus

Vuosikatsaus Vuosikatsaus 1.1. 215 Myönteinen väestökehitys jatkui Joensuun väestömäärä oli vuoden 215 lopussa väestötietojärjestelmän mukaan 75 572, mikä on 531 henkilöä suurempi kuin asukasluku vuodenvaihteessa 214-215.

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN KAUPUNKIKONSERNI TILINPÄÄTÖS 2016

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN KAUPUNKIKONSERNI TILINPÄÄTÖS 2016 RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN KAUPUNKIKONSERNI TILINPÄÄTÖS 2016 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2015 Sisällysluettelo Yleistä Raumasta... 1 Perustiedot ja väestö... 1 Rauman kaupungin organisaatio 31.12.2015...

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2015 Väestömäärä syyskuussa 75 489 Joensuun väestömäärä oli syyskuussa väestötietojärjestelmän mukaan 75 489. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden syyskuuhun nähden 465 henkilöllä.

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 31.7.216 Väestömäärä kesäkuussa 75 422 Joensuun väestömäärä oli kesäkuun lopussa 75 422. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden kesäkuuhun nähden 481 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin 1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2015 Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 45): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 0,8 % parempi kuin vuonna 2014. Kunnallisveron osalta kasvua oli 2,2 %, koko maassa 2,5 %. Helmikuun verotilitys

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Strategiset tukipalvelut Taloustyöryhmä

Strategiset tukipalvelut Taloustyöryhmä Strategiset tukipalvelut Taloustyöryhmä Strategiset tukipalvelut Talousryhmä Aaro Honkola, puheenjohtaja Jari Iso-Koivisto, sihteeri Miia Kiviluoto Seija Ylitalo Kari Suoverinaho Tiina Lehtinen Maija Kallio

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 13 kuukaudelta v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54614 54685

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 12/2015

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 12/2015 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 12/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 16/215 [1] Syntyneet Vuonna 215 Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin edellisvuosina.

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Onnistuva Suomi tehdään lähellä Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Kuntapäivät Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Sanna Lehtonen Kehittämispäällikkö Kuntaliitto Talouskasvu piristynyt vihdoinkin

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 12/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 12/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 12/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 15/216 [1] Syntyneet Vuonna 216 Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin edellisvuosina.

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.6. klo 9.00 Työttömyys painui Kainuussa vuoden takaista alemmaksi Kainuu pyristelee muuhun maahan nähden vastavirtaan työttömyyden

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyden ja talouden kehitys

Satakunnan työllisyyden ja talouden kehitys Satakunnan työllisyyden ja talouden kehitys Syksy 2017 Hannu Ahvenjärvi ja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus 29.9.2017 Työllisyyskehitys Satakunnassa Työttömyyden kasvu taittui v. 2016. Tänä vuonna

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 11/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 11/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 11/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 14/216 [1] Syntyneet Tammi-marraskuussa 216 Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin edellisvuosina.

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 11/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 4/2014

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 4/2014 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 4/214 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 6/214 [1] Syntyneet Tämän vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 4/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 4/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 4/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 7/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-huhtikuussa Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt enemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 6/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 6/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 6/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 9/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-kesäkuussa Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt hieman vähemmän lapsia

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 25.8. klo 9.00 Työttömyys kasvaa, mutta hitaasti Naisten työttömyys kasvaa, miesten vähenee Työttömyyden kasvu jatkui myös kuussa,

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 31.7.215 Väestömäärä kesäkuussa 74 941 Joensuun väestömäärä oli kesäkuussa väestötietojärjestelmän mukaan 74 941. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden kesäkuuhun nähden 691 henkilöllä.

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu Julkistettavissa 21.7. klo 9.00 Työttömyys kääntyi kasvuun myös Kainuussa Määrärahojen loppuminen alkaa heijastua työttömyyteen Alkuvuoden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 8/2014

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 8/2014 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 8/214 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/214 [1] Syntyneet Tänä vuonna on syntynyt vähemmän lapsia kuin viime vuonna ja edellisvuosina. Syntyneiden

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 5/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 5/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 5/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 8/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-toukokuussa Kemi-Tornioseudulla on syntynyt suunnilleen saman verran

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 9/2015

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 9/2015 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 9/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 11/215 [1] Syntyneet Tänä vuonna on syntynyt hieman enemmän lapsia kuin viime vuonna. Syntyneiden määrä

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 13/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-syyskuussa Kemi-Tornioseudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Talousraportti 10/ Väestö

Talousraportti 10/ Väestö 1 (6) Väestö Syyskuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 391 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 378, Nurmeksessa 7 779 ja Valtimolla 2 234 asukasta. Juuassa asui 4 848 henkilöä. Koko Pohjois-Karjalan

Lisätiedot