LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2014 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

2 Kuva vedenkäsittelylaitokselta, kalkkikivisuodatusallastilasta. Terveystarkastajien käyttöönottotarkastus käynti Vartinvaarassa, kuvassa vasemmalta, Hannu Kähkölä Paavolan Vesi Oy, terveystarkastaja Aimo Korpela, Raimo Lampi Paavolan Vesi Oy ja terveystarkastaja Pirjo Takku.

3 0 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA TALOUDELLINEN TULOS INVESTOINNIT JA RAHOITUS RAKENNUSTOIMINTA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄYTTÄMISESTÄ 6 TASE, VASTAAVAA 7 TASE, VASTATTAVAA 8 TULOSLASKELMA 9 LIITETIEDOT 10 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET 15 TILINTARKASTUSKERTOMUS 16 RAHOITUSLASKELMA RUNKOVERKOSTON UUDISRAKENTAMINEN PALVELUT JA URAKOINNIT ASIAKKAILLE VEDEN HANKINTA JA MYYNTI JÄTEVEDEN PUMPPAUS JA LASKUTUS VESI- JÄTEVESIMAKSUT MYYNTITUOTOT LIITTYMISMAKSUT VIERAS PÄÄOMA RAHOITUSKULUT JA OSAKKEIDEN OMISTUS 29

4 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kehityksen pitää olla jatkuvaa, mutta jo usean vuoden seuratessani näköalapaikalta Vesilaitosyhdistyksen varapuheenjohtajan näkökulmasta vesihuoltokenttää ja siihen kohdistuvia uusia lainsäädäntöjä sekä muuta toimintaan, tulee mieleen, että mikä meitä nyt oikein vaivaa..? Tuntuu siltä ettei ennen ole osattu, eikä edes oikein pärjätty huolehtimaan yhteiskunnan vesihuollosta. Toki ymmärrän sen että maailma muuttuu kehityksen myötä, mutta pitääkö se kaikki toteuttaa lainsäädännön avulla tiukimman kautta, joka ei ota huomioon paikallisia olo-suhteita tai muita vaikuttavia tekijöitä. Mainittakoon tässä muutama esim. vesienhoidon ja merenhoidon lakiuudistus, missä kansanedustajat lähtivät hyvälle asialle parantamaan pohjavesiensuojelua. Takapiruna taisikin olla luonnonsuojelijat ja silloinen ympäristöministeri. Vesilaitosyhdistys pääsi lakia valmisteluvaiheessa lausumaa ja totesi lausunnossaan, että I ja II luokan pohjavesialueisiin ei tule laissa uutena tullutta E-merkintää tehdä, vaan alueet pysyvät nykyisessä yhteiskunnan vedenhankintaan tarkoitetussa toiminnassa. Tätä mieltä oli myös ainakin alueemme ELY-keskuksen vesihuollonasiantuntijat. Pahimmillaan E-merkintä suojelee niin voimakkaasti pohjavesialueen ja sitä ympäröivää aluetta, että vedenotto joudutaan lopettamaan tai ottoa pienentämään. Jätevedenpuhdistuksessa syntyviin välpejätteisiin, sekä auma kompostointiin, tulee ja on tullut tiukennuksia. Tämä vaikka nykymenetelmät ovat hyviä ja joista on pitkäaikainen toimivuuden käytännönkokemus. Esim. Lakeuden keskuspuhdistamolla on tehty paljon tutkimustyötä kompostimenetelmien kehittämiseksi ja tutkimustulokset osittavat kiistatta, että menetelmät ovat jo hyvin ympäristöystävällisiä ja jättävät pienen hiilijalanjäljen tuleville sukupolville. Moni asia / lakiuudistus perustellaan nykyisin sillä, kun EU sen määrää. Tästä kommenttina voisi todeta sen, että me suomalaiset olemme lampaita tämän asian suhteen, kaiken lisäksi palkataan vielä uusia virkamiehiä valvomaan, jotta varmasti joka direktiivi noudatetaan viimeisen pilkun takaa, eikä maalaisjärjellä ole enää käyttöä. Pieni ilonpilkahdus oli, kun nykyinen ympäristöministeri mainitsi haastattelussaan, että maalaisjärjellä ajateltuna, mutta suapipa nähdä kuka vaalien jälkeen ottaa ko. pestin vastaan ja mitä hän tuo tullessaan uutta. Toivon mukaan pohjavesialueet saadaan priorisoitua yhteiskunnanvesihuollon toiminnaksi ensisijaisesti ja luontoa suojellaan niillä muilla lukemattomilla soilla, rämeillä ja kankailla kohtuuden rajoissa. Tosiasiahan on, että pohjavesi uusiutuu, eikä se lopu, kun vastuuliset vesihuoltolaitokset hoitavat tätä yhteiskunnalle tärkeää vedenhankintaa.

5 2 Myös pohjavesialueet suojelevat luontoa, kun alueilla on rajoitteita maankäytön suhteen ja mikä vuoksi myös lähialueet ovat säilyneet monimuotoisina kasvillisuutensa suhteen, kun ojituksia ei ole sallittu. Vedenhankinta investointi valmistui suunnitelmien mukaan keväällä ja Vartinvaaran veden pumppaus jakeluverkostoon aloitettiin Virallinen vihkijäisjuhla ja venttiilin avaus oli ELY-keskuksen edustajien läsnä ollessa. Projekti onnistui niin teknisesti kuin käytännössäkin hyvin, siitä kuuluu suuri kiitos mukana olleille ja maanomistajille. Vartinvaaran vettä Limingan kulutukseen pumpataan m 3 /vrk, missä on mukana sopimuksen mukaan ostettava Paavolan Vesi Oy:n 200 m 3 /vrk. Lisäksi Montun vedenottamolta pumpataan noin 300 m 3 /vrk, mikä sekoittuu Vartinvaaran veteen. Montun vedenosalta aloitettiin tutkimukset ja koeajot vuoden loppupuolella, tarkoituksena olisi muuttaa vedenkäsittely helpompihoitoiseksi ja mahdollistaa pudistusprosessi ilman kemikaaleja biologisena prosessina. Käsittelyn muutos edellyttää lisäinvestointeja, mitkä toteutetaan koeajosta satavien tuloksien perusteella kuluvanvuoden aikana. Investointiin käytetään Vartinvaaran projektiin budjetoitua investointirahoitusta. Edelleen vedenhankinnan riittävyyden ja laadun säilymisen varmistamiseksi tulevaisuudessa tehdään koepumppauksia Siikajoen Vartin ja Lumijoen Isokankaan alueilla. En osaa ennustaa kristallipallosta, mutta on mahdollista, että valtio etsii uusia tulonlähteitä helpottaakseen talouttaan ja katse voi kääntyä vesihuoltolaitoksiinkin. Nythän lähes kaikki osakeyhtiöt ja vesiosuuskunnat kirjaavat uudet liittymismaksut taseeseen velaksi. Mikäli muutoksen myötä liittymismaksut kirjataan tulokseen aiheuttaa tämä monelle laitokselle verotettavaa tulosta sekä asiakkaille arvonlisäveronmaksua liittymismaksusta. Voi ollakin, että nyt mittavien investointien myötä, kun poistot ovat yhtiöllä suuret ja tappiota kirjataan myös tulevina vuosina, niin tästä olisikin merkittävää hyötyä tulevaisuudessa. Tämä siksi, kun on mahdollista kirjata tuloksesta vahvistettuja tappioita aina kymmenenvuoden ajan. Suurkiitokset hyvästä yhteistyöstä osaavalle henkilökunnalle, hallitukselle, viranomaisille ja yhteistyökumppaneille, sekä kaikille yhtiönasiakkaille. Kaikki me tarvitsemme toistemme yhteistyöpanosta, jotta voimme jatkossakin toimia hyvin ja tuottaa korkealaatuisia vesihuoltopalveluja. Markku Komulainen

6 3 1.0 HALLITUKSEN KERTOMUS VUODEN 2014 TOIMINNASTA Limingan Vesihuolto Oy perustettiin Kulunut vuosi oli yhtiön viideskymmenesneljäs toimintavuosi. Yhtiö toimii vesihuoltolaitoksena kolmen kunnan alueella siten, että Limingan kunnan alue on kokonaan, Tyrnävän kunnasta Temmeksen alue ja Rantsilan kunnasta lähinnä Kärsämänkylä. Asiakasmäärä Limingassa on kpl, Tyrnävällä 343 kpl ja Rantsilassa 54 kpl. Vedenlaskutus kasvoi kuutioissa mitattuna edelliseen vuoteen nähden 4,4 % (4,3 %) ja jätevedenlaskutus 3,7 % (3,2 %) ja liikevaihto kasvoi 0,2 % (6,5 %). Liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla, kun hinnan korotuksia ei ollut ja myynnin hienoisen kasvun kompensoi asennus / tarvikemyynnin pieneneminen. Laskutuksessa oli suurimpina kohteina kuluneena vuotenakin vielä loppuerät runkolinjojen siirtotöistä Tupoksen kevyenliikenteenväylän ja Ketunmaantien rakentamisien yhteydessä. 1.1 OSAKKEIDEN OMISTUS Limingan Vesihuolto Oy:n osakepääoma on ,76 euroa ja osakkeita on kappaletta. Limingan kunta omistaa osakkeista 69,81 %. Loput osakkeet omistavat Kempeleen kunta 22,5 %, Tyrnävän kunta 0,04 %, liikelaitokset, yritykset 4,75 % ja yksityiset henkilöt 2,9 %. Osakkeenomistajia on yhteensä 115 kappaletta. 1.2 YHTIÖKOKOUS Varsinainen yhtiökokous pidettiin yhtiöntoimiston kokoustilassa. Yhtiökokous käsitteli yhtiöjärjestyksen 11 sääntömääräiset asiat. Paikalla oli edustettuna osaketta. Ylimääräisiä yhtiökokouksia ei pidetty. 1.3 HALLITUS Puheenjohtaja kunnanjohtaja Pekka Rajala Varapuheenjohtaja rakennusmestari Olavi Ojanperä Jäsen kunnallisneuvos Tapio Junttila Jäsen tekninen johtaja Simo Pöllänen Jäsen tekninen johtaja Matti Mannonen Varajäsen toimitusvastaava Olli-Pekka Kinnunen Varajäsen lehtori Vesa Kallio Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa ja käsitteli 55 kokousasiapykälää.

7 4 1.4 HENKILÖKUNTA toimitusjohtaja vesihuoltoinsinööri toimistonhoitaja asentaja asentaja asentaja asentaja asentaja Markku Komulainen Esa Huhtala Anja Mällinen Marko Korkala Juha Pyykkö Reijo Miettunen Jani Hietala Jarmo Ristikari Varsinaisen henkilökunnan lisäksi oli palveluksessa kesätyöntekijöinä asentajaharjoittelija Henri Vesa ja nurmikkoa leikkaamassa Noora Mällinen. Vesilaskutusta ja myyntireskontraa on hoitanut edellisten vuosien tapaan ostopalveluna Lakeuden Tili- ja Toimistopalvelu Ky:n työntekijä Raili Mustaniemi. Henkilökunnan keskimääräinen henkilöluku toimintavuonna oli 7,6. Josta investointien rakentamisessa oli henkilöitä keskimäärin 1,8. Liikevaihto käyttöpuolen henkilöä kohti vuodessa on euroa. Vuoden aikana maksettiin palkkoja yhteensä euroa. 1.5 TILINTARKASTAJAT Yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet HTM Anne Karppinen - Salonpää ja KMPG Julkishallinnon Palvelut Oy Paula Hellen-Toivanen, sekä heidän varamiehinään HTM Kari Salonpää ja KMPG JHTT Aarne Pohjola. 1.6 VALVONTA Valtion viranomaisena rakentamistoimintaa on valvonut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Vesilaitostarkkailuun ja ympäristövalvontaan liittyvissä kysymyksissä valvontaviranomaisena on toiminut Oulun Seudun Ympäristövirasto. Valvontatutkimusohjelman mukaiset vesianalyysit on suorittanut Ahma Ympäristö Oy.

8 5 2.0 TALOUDELLINEN TULOS Yhtiön liikevaihto oli euroa ( ) eli liikevaihto kasvoi 0,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintavuoden tulos osoittaa miinusta ,32 euroa. 3.0 INVESTOINTI JA RAHOITUS Investoinnit olivat kaikkiaan eroa ja ne kohdistuivat seuraavasti: kaava-alueen verkostojen rakentaminen euroa, haja-asutusalueen verkostojen rakentaminen euroa, verkostosaneeraukset euroa. Kalustohankinnat euroa. Vartinvaaran projekti euroa. Investoinnit rahoitettiin osittain toiminnasta saaduin varoin ja pitkäaiekaistalainaa nostettiin toinen erä euroa sekä avustusta saatiin vedenottamoiden rakentamiseen euroa, vedenkäsittelylaitoksen rakentamiseen euroa ja toinen erä siirtovesijohdon rakentamiseen euroa. Pitkäaikaista lainaa lyhennettiin eli lyhennyssuunnitelman mukaisesti. 4.0 RAKENNUSTOIMINTA Vuosi 2014 oli Limingan kunnan alueella edellisten viime vuosien kaltainen rakentamisen vuosi. Uutta kaava-aluetta rakennettiin Tupoksen eteläpuolelle, minne valmistui Saunarannan vaihe 3 ja Liminkaan Okkosenrannan kaavaalueen 3-vaihe sekä Sepänkankaan 1-vaihe. Uusia tontteja Saunarannan alueelle valmistui kesäkuussa omakotitalolle 18 ja 5 rivitalolle, Okkosenrantaan helmikuussa 18 omakotitalolle ja Sepänkankaalle heinäkuussa 6 teollisuusalueentonttia, näihin rakennettuihin tontteihin liittymissopimuksia tehtiin vuoden loppuun mennessä yht. 3 kpl. Alueille rakennettiin vesi- ja viemäröintijärjestelmän lisäksi vesihuoltolaitoksen toimesta hulevesiverkosto. Kaava-alueen tontteihin tehtiin yhteensä liittymissopimuksia 24 kpl, joista Tupokseen 9 kpl ja haja-asutusalueelle 7 kpl. Rakentamattomia kaava-alueentontteja oli vuoden lopussa arviolta noin 134 kpl. Edellisten töiden lisäksi tehtiin vesijohtoverkoston kalusteiden ja viemärikaivojen saneerausta sekä vesimittareiden vaihtotyötä. Runkoverkostoja rakennettiin kuluneena vuonna seuraavasti: vesijohtoa 2,2 km, viemäriä 1,9 km, hulevesiverkostoa 2,0 km. Rakennuskohteet on tehty osaltaan omana työnä vakinaisella henkilökunnalla pois lukien seuraavat kohteet: Okkosenrannan vaihe 3 työurakka Destia Oy; Saunarannan 3-vaihe työurakka Pertti Kallinen Oy ja siirtovesijohdon kokonaisurakka Pertti Kallinen Oy. Verkostojen rakentamiseen kesällä käytettiin yhtä väliaikaista työntekijää.

9 6 5.0 ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Yhtiön liiketoiminnan arvioidaan jatkuvan suuresta vedenhankintainvestoinnista huolimatta vakaasti ennallaan. Vedenhankinnan investoinnit yhtiö joutui rahoittamaan lainarahalla ja lainanhoitoon oli varauduttu korottamalla vedenkäyttömaksuja ennakoivasti kahtena vuonna. Lisäkorotuksen tarve riippuu lähivuosien lainanviitekoron tasosta, mutta ennusteet ovat, ettei korkotaso merkittävästi nouse muutamaan vuoteen. Verkostoinvestointien lisäksi on tehty vedenhankintaan viimevuosina suuria investointeja, tästä johtuen poistot ovat kasvaneet liikevaihtoa huomattavasti nopeammin ja ovat hieman yli kolmasosan liikevaihdosta. Tämä puolestaan johtaa siihen, että tulevina vuosina tehdään tappiollisia tuloksia. Vesi- viemäri- ja hulevesiverkostot rakennetaan tuleville uusille kaava-alueille tarpeen mukaan. Haja-asutusalueen matalapaineviemäröinnin sekä vesijohtorunkojen rakentamista jatketaan niille alueille, missä liittymismaksuilla saadaan katettua rakentamiskustannukset. Omana työnä rakennettavan uudisrakentamisen sijaan panostetaan saneeraukseen ja laitoksien huoltoon sekä ylläpitoon. Uudisrakentamista teetetään mahdollisuuksien mukaan urakoitsijoilla työurakkana. Lisäksi saneerataan resurssien puitteissa vesijohtoverkostokalusteita järjestelmällisesti alueittain ja muovisten viemärikaivojen kauluksia sekä kansistoja. Saneerauksella ennalta ehkäistään tulevia vuotoja sekä vähennetään viemäriverkoston vuotoja mitkä on jo merkittävästi vähentyneet saneerauksen myötä. Vartinvaaran vesilaitoksen käyttö jatkuu nyt sopimuksen pohjalta tiiviisti Paavolan Vesi Oy:n kanssa. Myös muillakin osa-alueilla tullaan yhteistyötä jatkamaan vesihuoltolaitoksien kesken ja sitä pyritään edelleen kehittämään entisten vuosien tapaan. 6.0 HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄYTTÄMISESTÄ Hallitus esittää tilikauden tappion ,32 euron kirjaamista voitto / tappio tilille.

10 7 LIMINGAN VESIHUOLTO OY TASEKIRJA y-tunnus TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Automaatio ja tietokoneohjelmat 6 400,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 6 400,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Maa- ja vesialueet , ,65 Rakennukset ja rakennelmat , ,57 Koneet ja kalusto , ,63 Vesi- ja viemäriverkostot , ,41 Keskeneräiset työt , ,82 Käyttöomaisuus yhteensä , ,08 Osakkeet , ,84 Liittymismaksut , ,24 Osakkeet ja osuudet yhteensä , ,08 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,16 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,85 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,85 Saamiset Lyhtytaikaiset Myyntisaamiset , ,67 Siirtosaamiset 7 776, ,14 Saamiset yhteensä , ,81 Rahat ja pankkisaamiset Rahat , ,09 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä , ,09 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,75 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,91

11 8 LIMINGAN VESIHUOLTO OY TASEKIRJA y-tunnus TASE VASTATTAVAA OMAPÄÄOMA Osakepääoma , ,76 Liittymismaksut , ,90 Voitto/tappio aikaisemmilta tilivuosilta , ,19 Tilikauden voitto/tappio , ,02 OMAPÄÄOMA YHTEENSÄ , ,49 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen: Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Liittymismaksut , ,01 Pitkäaikainen yhteensä , ,01 Lyhytaikainen: Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,04 Muut velat , ,49 Siirtovelat , ,88 Lyhytaikainen yhteensä , ,41 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,42 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,91

12 9 LIMINGAN VESIHUOLTO OY TASEKIRJA y-tunnus TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,96 Liikevaihdon muut tuotot 0,00 0,00 TUOTOT YHTEENSÄ , ,96 Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat , ,82 Ulkopuoliset palvelut , ,36 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,18 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,49 Eläkekulut , ,84 Sosiaalikulut , ,32 Henkilöstökulut yhteensä , ,65 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset poistot , ,34 Liiketoiminnan muut kulut , ,50 LIIKEVOITTO , ,29 Rahoitustuotot ja -kulut: Muut korko ja rahoitustuotot 8 350, ,19 Korkokulut ja muut rahoituskulut ,69-5,46 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,73 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,02 Satunnaiset erät 0,00 0,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,02 Tilinpäätös siirrot 0,00 0,00 Tuloverot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO , ,02

13 10 LIMINGA N VESIHUOLTO OY LIITETIEDOT y-tunnus TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu muuttuvaan hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Hankintamenoon on luettu hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot. Saadut avustukset on kirjattu hankintamenon vähennykseksi. Sijoitukset on arvostettu hankintamenoon. Vaihto-omaisuus on arvostettu keskihinta periaatteen mukaan. Jaksotus periaatteet ja -menetelmät Kuluvien pysyvien vastaavien hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Koneet ja kalusto, jonka taloudellinen käyttöaika on enintään kolme vuotta, sekä elinkeinoverolain tarkoittamat pienhankinnat kirjataan kokonaan hankintatilikauden kuluksi. Kalustoerät, joita ei ole tilikaudella käyttöönotettu eivät ole poistolaskennassakaan mukana. 1. HALLITUKSEN PÄÄTTÄMÄT SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT: Kuluvien pysyvienvastaavien hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu taloudellisen pitoajan perusteella seuraavasti: Kaukovalvonta, automaatio 10 v tasapoisto Automaatio- ja Tietokoneohjelmat 5 v tasapoisto Kartasto-ohjelma 7 v tasapoisto Kehittämismenot 5 v tasapoisto Rakennukset Automaation koneet Koneet Kalusto Pumppaamo rakennukset Vesilaitokset Varastorakennus Toimitalo 7 % menojäännöksestä 7 % menojäännöksestä 7 % menojäännöksestä 4 % menojäännöksestä 25 % menojäännöksestä 25 % menojäännöksestä 25 % menojäännöksestä Vesijohtoverkosto uusi Vesijohtoverkosto Viemäriverkosto uusi Viemäriverkosto Hulevesiviemäriverkosto uusi Hulevesiviemäriverkosto Vesijohtoverkoston venttiilit ja laitteet Viemäriverkoston pumppaamot ja laitteet 40 v tasapoisto 30 v tasapoisto 40 v tasapoisto 30 v tasapoisto 40 v tasapoisto 30 v tasapoisto 15 % menojäännöksestä 15 % menojäännöksestä

14 11 2. KÄYTTÖOMAISUUDEN HANKINTAMENOJEN JA MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN MUUTOKSET, TASE-ERIEN MUKAAN ERITELTYNÄ Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoonsa vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla. Hankintamenoon on luettu hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot. Saadut avustukset on kirjattu hankintamenon vähennykseksi Aineettomat hyödykkeet Lisäykset 8000,00 0,00 Suunnitelman mukainen poisto -1600,00 0,00 Kirjanpitoarvo ,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Hankintameno , ,43 Lisäykset , ,22 Kirjanpitoarvo , ,65 Rakennukset Hankintameno , ,52 Lisäykset ,62 Vähennykset avustus ,34 Suunnitelman mukainen poisto , ,95 Kirjanpitoarvo , ,57 Kalusto Hankintameno , ,68 Lisäykset: , ,10 Hankintameno , ,78 Vähennykset avustus ,09 Suunnitelman mukainen poisto , ,15 Kirjanpitoarvo , ,63 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno , ,27 Lisäykset , ,38 Hankintameno , ,65 Vähennykset avustus ,27 0,00 Suunnitelman mukainen poisto , ,24 Kirjanpitoarvo , ,41 Keskeneräiset työt ja tarvikkeet Hankintameno , ,86 Lisäykset , ,96 Vähennykset: ,82 Vähennykset: avustus 0, ,00 Kirjanpitoarvo , ,82

15 12 3. OMAN PÄÄOMAERIEN LISÄYKSET JA VÄHENNYKSET TILIKAUDEN AIKANA Osakepääoma , ,76 Osakepääoma , ,76 Liittymismaksut , ,90 Liittymismaksut , ,90 Ed.tilikauden voitto/tappio yht , ,19 Tilikauden voitto/tappio , ,02 Yhteensä , ,17 Oma pääoma yhteensä , ,49 4. LAINOJEN VAKUUDEKSI ANNETUT PANTIT JA LAINOJEN TAKAUKSET Ei ole. 5. VELAT JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUTTUA Lainat rahalaitoksilta ,00 6. KONSERNIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Yritys kuuluu Limingan kuntakonserniin Emoyhtiö Kotipaikka Omistusosuus Osakkeet Limingan Kunta Liminka 69,81 % 8377 kpl Jäljennöksen konsernin tilinpäätöksestä toimittaa Limingan Kunta. 7. YHTIÖN OMISTAMAT OSAKKEET MUISSA YRITYKSISSÄ Osakkuusyritykset Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy Omistusosuus % 23,57 % 23,57 % Kappaleina Nimellisarvo kpl a-hinta 336,38 336,38 Verotusarvo kpl a-hinta 813,55 813,46 Verotusarvo yht , ,42 Kirjanpitoarvo yhteensä , ,17 Omapääoma , ,72 Muut saamiset Oulun seudun sähkö Liittymismaksut 59103, ,24 Lisäykset 2355, ,00 Vähennykset 0,00 0,00 Liittymismaksut 61458, ,24

16 13 8. KÄYTTÖOMAISUUDEN VEROTUSARVOT Maa- ja vesialueet , ,99 Rakennukset , ,51 9. SAATAVAT JA VELAT OSAKKUUSYHTIÖILTÄ Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy Ostovelat , ,51 Myyntisaatavat 0,00 0,00 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT 10. Tilintarkastejien palkkiota koskevat liitetiedot Tilikaudella maksetut tilintarkastuspalkkiot 1856, , TILIKAUDEN PALKAT ELÄKEKULUT JA HENKILÖSIVUKULUT Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 7,6 henkilöä ja edellisellä tilikaudella 7,3 henkilöä Rahapalkat , ,15 Eläkekulut , ,49 Muut henkilösivukulut , ,16 Saadut korvaukset 0,00-979,98 Lomapalkajaksotukset 527, ,62 Aktivoidut palkat , ,65 Aktivoidut lomapalkat , ,65 Aktivoidut eläkekulut , ,65 Aktivoidut muut henkilösivukulut , ,84 Aktivoidut yhteensä , , , , OSINKOTUOTOT, KORKOTUOTOT, KORKOKULUT Korkotuotot 7250, ,69 Osinkotuotot 1100,00 412,50 Korkokulut ,69-5,46 Yhteensä -9388, ,73 Tilikaudella maksetuista koroista on aktivoitu Vartin vesijohdon- ja Vartin vesilaitoksen rakentamiseen taseeseen yhteensä 17956,53.

17 OSAKEYHTIÖLAIN TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Hallitus ehdottaa tilikauden tappion 98404,32 euron kirjaamista voitto/tappio tilille. Osinkoa ei jaeta. Yhtiön osakkeet Yhtiöllä on osaketta. Kukin osake tuottaa yhden äänen. Osakkeita rasittaa osakkeenomistajien lunastusoikeus. 14. KIRJA NPITOKIRJA T 1. ATK-TULOSTEINEN MYYNTIRESKONTRA 2. ATK-TULOSTEINEN OSTORESKONTRA 3. ATK-TULOSTEINEN PÄIVÄ- JA PÄÄKIRJA 4. ATK-TULOSTEINEN PALKANLASKENTA 5. ATK-TULOSTEINEN VARASTOKIRJANPITO 6. ERIKSEEN SIDOTTU TASE-ERITTELY 7. ERIKSEEN SIDOTTU TASEKIRJA 15. TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA Paperitositteet laji tos.numero Kirjanpidon tositteet A Ostotositteet O Tilikauden tositteet ja muu kirjanpitoaineisto säilytetään arkistoituna yhtiön tiloissa arkistokansioissa paperitositteina kirjausjärjestyksessä vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt eli asti (kpl 2:10.2 ).

18 15

19 16

20 17 LIMINGAN VESIHUOLTO OY Rahoituslaskelma (epäsuora) KPA 2:1 / KILA Liiketoiminnan rahavirta Raportointijakso: Vertailujakso: Voitto (tappio-) ennen satunnaisia eriä Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , , , , , , , ,63 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , , , , , , , ,75 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta Rahavirta ennen satunnaisia eriä ,69-5, , , , ,48 Liiketoiminnan siirtosaamisten rahavirta Liiketoiminnan rahavirta , , , ,81 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Sijoitukset Saadut avustukset Saadut liittymismaksut Investointien rahavirta , , , , , , , , , ,23 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Rahoituksen rahavirta , , , , , , , , , ,00 Rahavarojen muutos , ,42 Rahavarat tilikauden lopussa Rahavarat tilikauden alussa Rahavarojen muutos , , , , , ,42

21 RUNKOVERKOSTON UUDISRAKENTAMINEN 7.1 VESIJOHTOVERKOSTO Vesijohtorunkojen rakentamista tehtiin Okkosenrannan, Sepänkankaan ja Tupoksen Saunarannan kaava-alueella. VESIJOHTO TYÖKOHDE OKKOSEN- RANTA VAIHE 3 SEPÄNKANGAS VAIHE 1 SAUNARANTA VAIHE 3 MATERIAALI JA KOKO PEH- PEH- PEH- PEH-90 PEH- PEM MUUT RIVIT YH- TEENSÄ RAKENTAMINEN YHTEENSÄ m

22 VIEMÄRIVERKOSTO Haja-asutusalueelle rakennettiin paineviemäriverkostoa Honkisuolle. Rakentamisvaiheessa viemäriin liittyi kaksi kiinteistöä. Kaava-alueen runkojohdot rakennettiin Okkosenrannan, Sepänkankaan ja Tupoksen Saunarannan kaava-alueella. JÄTEVESIVIEMÄRI MATERIAALI JA KOKO TYÖKOHDE PEH 160 PEH 110 PEH 75 PEH 63-6 PAINEVIEMÄRIT HONKISUUNTIE 2350 SEPÄNKANGAS (SIIRTO) 206 MUUT KOHTEET RIVIT YHTYEENSÄ 2556 VIETTOVIEMÄRI PVC 200 PVC 160 HT 110 PVC 250 OKKOSENRANTA VAIHE SEPÄNKANGAS VAIHE TUPOS, SAUNARANTA MUUT KOHTEET RIVIT YHTYEENSÄ RAKENTAMINEN YHTEENSÄ m 7.3 HULEVESIVERKOSTO Hulevesiverkostoa rakennettiin Okkosenrannan, Sepänkankaan ja Tupoksen Saunarannan kaava-alueella. Verkostolla hoidetaan katualueiden ja tonttien sekä puistojen kuivatus.

23 20 HULEVESIVIEMÄRI MATERIAALI JA KOKO TYÖKOHDE M 500 M 400 M 315 M 250 M 200 M 160 OKKOSENRANTA VAIHE 3 SEPÄNKANGAS VAIHE 1 TUPOS, SAUNA- RANTA RIVIT YHTEENSÄ RAKENTAMINEN YHTEENSÄ m 8.0 PALVELUT JA URAKOINNIT ASIAKKAILLE Toimintavuoden aikana asiakkaille rakennettiin erilaisia putkistoihin kohdistuvia töitä urakalla ja tuntityönä aina sopimuksen mukaan. Pienpumppaamoja asennettiin tai toimitettiin asiakkaille yhteensä 5 kpl. Työ- ja tarvikemyynti oli euroa, missä mukana vesirunkojohdon siirtotyötä n euroa. Myyntipalvelujen osuus liikevaihdosta oli 8 %. 500 VERKOSTOJEN PITUUDET KM ,0 22,7 20,2 18,6 17,4 15,8 14,2 12,8 11,4 10,3 6,4 4, VESIJOHTO JÄTEVESIVIEMÄRI HULEVESIVIEMÄRI

24 VEDEN HANKINTA JA MYYNTI 9.1 VEDEN HANKINTA Limingan Rantakylä Virkkula alueella on kolme vedenottamoa Monttu, Aarnio ja Kukkala. Raakavesi otetaan kaikkiaan viidestä vedenottamokaivosta. Järvitalon kaksi vedenottamoa sijaitsee Kestiläntien varrella Rantsilan nykyisen Siikalatvan kunnan alueella. Raakavesi otetaan kaikkiaan neljästä vedenottamokaivosta. Montun, Aarnion ja Kukkalan vedet joudutaan käsittelemään biologisesti ja kemiallisesti ennen kuin vesi voidaan johtaa kulutukseen. Siikajoen Vartinvaarassa otetiin käyttöön keväällä 2014 uusi kalkkikivisuodatuslaitos, missä käsitellään rakennettujen vedenottamoitten: Kivivaara I, Kivivaara II ja Kivivaara III:sen raakavedet jotka tarvitsevat vain happamuuden säätöä. Järvitalon alueen vesi tarvitsee myös vain happamuuden säätöä, vesi käsitellään keväällä 2009 valmistuneessa kalkkikivisuodatuslaitoksessa. Käsittelylaitoksiin on investoitu paljon, minkä vuoksi veden hankinnan kustannukset ovat suhteellisen korkeat. Kempeleen Vesihuolto Oy: ltä ostettiin vettä Tupoksen jakelualueelle noin keskimäärin m 3 / kk. Ostovettä tarvittiin tasaamaan Foudilasta ja Vartinvaarasta tulevan veden lisäksi kulutusta Tupoksessa. Jatkossa, kun Foudilan ja Montun saneeraus valmistuu, vettä ostetaan putkenpitämiseksi käyttökunnossa tarvittavan vaihtuvuuden vuoksi ja kesäkulutushuippujen tasaamiseksi noin m 3 / kk. RAAKAVEDEN PUMPPAUS Montun vedenottamo m m 3 Aarnion vedenottamo m m 3 Kukkalan vedenottamo m m 3 Kivivaara vedenottamo I m 3 0 m 3 Kivivaara vedenottamo II m 3 0 m 3 Kivivaara vedenottamo III m 3 0 m 3 Foudilan vedenottamo 0 m 3 0 m 3 Järvitalon vedenottamo I 0 m 3 0 m 3 Järvitalon vedenottamo II m m 3 Järvitalon vedenottamo III m m 3 Järvitalon vedenottamo IV m m 3 Raakavesi yhteensä m m 3

25 22 VERKOSTOON PUMPATTUVESI Foudila m m 3 Vartinvaara, omatuotanto m 3 Järvitalo m m 3 Ostetturaakavesi Vartinvaara m 3 Ostettuvesi Kempeleestä m m 3 Pumpattuvesi yhteensä m m VEDENMYYNTI Vedenmyynti kasvoi eniten Tupoksen alueella, missä toimintansa aloitti betonitehdas. Liikehdintää kasvun ja vedenkulutuksen vähenemisen välillä tapahtui muilla alueilla. VEDENMYYNTI Alue no Liminka m m 3 Tupos m m 3 Alatemmes 40, m m 3 Ketunmaa - Lapinkangas m m 3 Temmes - Tyrnävä m m 3 Kärsämänkylä m m 3 Ylipää - Virkkula m m 3 Heinijärvi m m 3 Rantsila m m 3 Lumijoen Vesi Oy 98 0 m 3 0 m 3 Yhteensä m m 3

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2013 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y 1 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 1.0 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 3 2.0 TALOUDELLINEN TULOS 5 3.0 INVESTOINNIT JA RAHOITUS 5 4.0 RAKENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 4 2.1. Hallinto ja organisaatio 4 2.1.1 Osakkeet ja osakepääoma 4 2.1.2 Yhtiökokous 4 2.1.3 Hallitus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 1

VUOSIKERTOMUS 2014 1 VUOSIKERTOMUS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 4 2.1. Hallinto ja organisaatio 4 2.2. Toiminnan kehitys 7 2.3. Arvio tulevasta kehityksestä

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 1 007 857 Tasearvo... 5 206 708 Investoinnit... 234 143 Veden myynti... 804 827 m 3 Vesijohtoverkosto... 552 km josta päävesijohtoja...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 2014 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2014 Tilinpäätös.

Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 2014 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2014 Tilinpäätös. Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 214 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-1.12.214 Tilinpäätös Vuosikertomus Organisaatio ja henkilöstö Kymen Vesi Oy:n organisaatio ja eri yksiköiden

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013. Kymen Vesi Oy

Toimintakertomus 2013. Kymen Vesi Oy Toimintakertomus 21 Kymen Vesi Oy Kymen Vesi Oy Toimintakertomus vuodelta 21 Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 21 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-1.12.21 Tilinpäätös Vuosikertomus

Lisätiedot

20 VUOSIK 0 ERTO 9MUS

20 VUOSIK 0 ERTO 9MUS VUOSIKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo 4 5 Lahti Aqua konserni Konsernin keskeiset tunnusluvut 6 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 9 Seudullinen vesihuolto Tuotteiden ja palveluiden myynti 10 11 As i a k k a

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi

Vuosikertomus 2013 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi Vuosikertomus 2013 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi 1 Kemiönsaaren vesiliikelaitos Vuosikertomus 2013 Vastuuhenkilö: Tj. SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAIDEA 3 2. TOIMITUSJOHTAJAN YLEISKATSAUS 3 3. ORGANISAATIO

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9

Lisätiedot

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti 2 Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 953 113 Tasearvo... 4 721 163 Investoinnit... 224 424 Veden myynti... 793 741 m 3 Vesijohtoverkosto... 534 km josta päävesijohtoja...

Lisätiedot

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 7 Tuloslaskelmat... 8 Taseet... 9 11 Rahoituslaskelmat...12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot... 13 26 Muun

Lisätiedot

Konserni 2012 2011. Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475

Konserni 2012 2011. Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475 Konserni 2012 2011 Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 194 1 136 Lämpö GWh/a 478 460 Liikevaihto milj. 182,3 176,1 Kokonaispalkat

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 9 Rahoituslaskemat...10 Liitetiedot... 11 24 Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma...25

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Sisältö. Toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5. Rahoituslaskelma... 6. Tilinpäätöksen liitetiedot... 7

Sisältö. Toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5. Rahoituslaskelma... 6. Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Tilinpäätös 2010 Sisältö Toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 4 Tase... 5 Rahoituslaskelma... 6 Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA TASEKIRJA 31.12.2012 2 INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 Sisältö sivu Toimintakertomus 3-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Liitetiedot 11-25 - oman pääoman täsmäytyslaskelma 11 - konsernituloslaskelman

Lisätiedot

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 1 010 673 Tasearvo... 5 077 059 Investoinnit... 196 733 Veden myynti... 821 529 m 3 Vesijohtoverkosto... 545 km josta päävesijohtoja...

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78 Vuosikertomus 2010 1 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 2010 2009 2008 2007 Liikevaihto M 27,1 25,7 23,5 20,8 Muutos edelliseen vuoteen % 5,4 9 13,2 8,0 Liikevoitto M 6,0 4,2 3,6 3,2 Osuus liikevaihdosta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Atria Oyj harjoittaa teurastamo- ja leikkaamoteollisuutta

Atria Oyj harjoittaa teurastamo- ja leikkaamoteollisuutta VUOSIKERTOMUS 1999 2 SISÄLTÖ Atria Oyj lyhyesti... s. 2 Tunnuslukujen tiivistelmä... s. 2 Yhtiökokous... s. 3 Konsernirakenne... s. 3 Yhtiön esittely... s. 4 Yhtiön osakepääoma ja osakkeet... s. 6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

TOIMINTAVUOSI LYHYESTI

TOIMINTAVUOSI LYHYESTI V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 3 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto kasvoi johtuen osakkuussähkön kirjauskäytännön muutoksesta, tuulivoiman liittymismaksusta ja siirtohintojen korotuksesta. Sähkön siirron

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI Vuosikertomus 2014 TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI KSS-KONSERNI 2014 2013 Liikevaihto, milj. euroa 15,2 14,5 Liikevoitto, milj. euroa 2,1 1,6 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 4,1 3,9 Omavaraisuusaste 57,7 % 57,7

Lisätiedot

ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010

ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010 Vuosikertomus ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010 Vuonna 2010 ESE vietti 110-vuotisjuhlavuottaan, jota juhlistettiin työn merkeissä. Vuosien saatossa ESE on kasvanut 28 asiakkaan paikallisesta sähkölaitoksesta

Lisätiedot