Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ. Tiedoksi Kansantaloudellinen KAK 2/1999 aikakauskirja 95. vsk. 2/1999

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ. Tiedoksi Kansantaloudellinen KAK 2/1999 aikakauskirja 95. vsk. 2/1999"

Transkriptio

1 Tiedoksi Kansantaloudellinen KAK 2/1999 aikakauskirja 95. vsk. 2/1999 Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin kauppakorkeakoulu, kansantaloustieteen laitos Kansantaloustieteen tutkielmat vuonna 1998 Karjalainen, Arttu: Mainonta oligopolissa. Korhonen, Jyrki: Executive Incentives. Fogelberg, Jan: Yrityksen tehokkuus: Neoklassisessa ja x-tehokkuuden teoriassa. Puhakka, Heli: Tulopolitiikka ja talouskasvu. Sevón, Minna: Yksityishenkilöiden luottokelpoisuuden arviointi epäsymmetrisen informaation vallitessa. Ahonen, Teemu: Korkorakenne ja riskipreemio Suomen lyhyen rahan markkinoilla. Kytönen, Petteri: Value-at-Risk Method in Managing Oil Price Risk. Mattila, Mervi: Ilmastosopimuksen oikeudenmukaisuus: Päästöjen oikeudenmukaisesta allokoinnista. Ohtonen, Veli: Survey of the Economic Literature on Patents. Peltonen, Juha: Tulopolitiikan vaikutus inflaatioon EMU-kriteerein. Pietarinen, Marianne: Optimaalisen valuuttaalueen teoria ja EU. Sundbäck, Meri: Environmental Effects of Trade Liberalisation: EU Enlargement. Ahoniemi, Katja: Managing the Exchange Rate Risk of a Multinational Company - Case Enso Fine Papers. Eskola, Ossi: Pricing of Internet Access and the Competitive Advantage of an Internet Service Provider. Hartikainen, Hanna: The Exchange Rate Regime and the Role of the Central Bank in Russia. Puroranta, Jani: Fractal Time Series and Chaos Analysis of the FOX Index. Riipinen, Toni: GATT:n ja alueellisten kauppaliittojen vaikutukset maailman hyvinvointiin kansainvälisen kaupan esteiden näkökulmasta. Romppanen, Lauri: Osakerahastojen tuotot ja tehokkuus. Suominen, Lippo: Finanssipolitiikan ei-keynesiläiset vaikutukset yksityiseen kulutukseen. Ahonen, Kati: Unemployment and Work Sharing. Hätälä, Marjo: Value at Risk, tärkeimmät laskentamenetelmät, niiden etuja ja ongelmia sekä käytäntö Suomessa. Koskinen, Jani: EMU ja suhdanteet. Paavilainen, Kaisa: Laskutusvaluutta Suomen sahatavaran vientikaupassa. Hohti, Satu: Toimipaikan koko ja työpaikkojen määrän dynamiikka: Empiirinen tutkimus Suomen Tehdasteollisuudesta Relander, Jani: Non-Constant Implied Volatility in Financial Options; Volatility Smile and Term Structure of Implied Volatility. 460

2 Vesterinen, Anu: Airline Alliances and their Economic Impacts. Joensuun yliopisto, taloustieteen laitos Pro gradu tutkielmat 1999 Ollikainen, Pasi: Palkkakäyrän estimointi suomalaisella aineistolla. Kuivalainen, Saija: Työttömyys 1990-luvun vakavin yhteiskunnallinen ongelma esimerkkinä Pohjois-Karjalan työttömyyden kehitys vuosina Rauhansalo, Sanna: Muuttotappion vaikutukset kuntien talouteen. Saarinen, Mika: Suomen kunnat. Kuntien omien verotulojen ja käyttötalousavustusten suhde. Kinnunen, Kaisa: Ecological taxation, the use of energy and international competitiveness. Aapro, Kari: Osakeannin vaikutus osakkeen arvoon. Korhonen, Juha: Kotitalouksien kannustinloukut 10 suurimmassa kaupungissa efektiivisellä marginaaliveroasteella mitattuna. Kujanen, Mauri: Tulonjako ja tulojen uudelleenjako kansainvälisessä vertailussa. Martikainen, Jouko: Työntalousteoria ja tärkeimmät työllisyyden hoitomenetelmät. Peltola, Rami: Teollisuustuotannon volyymin muutoksen ja siihen kohdistuvien odotusten mittaaminen Suomessa. Laasonen, Juha: Asuntojen myyntiajan kestoon vaikuttavien tekijöiden tarkastelua Joensuun asuntokaupassa vuosina Jyväskylän yliopisto, Taloustieteellinen osasto Pro gradu tutkielmat 1999 Ylikoski Sami-Pekka: Ahon hallituksen talouspolitiikka. Korhonen Jukka: Johdannaismarkkinoiden FOX-instrumentit, toiminta sekä tehokkuus. Kuittinen Pia: Vuosina 1990 ja 1993 työllistyneiden alkupalkat ja niiden kehittyminen. Samula Ulla: Kuntajakokysymys ja yhdistymisavustus. Kantanen Tomi: Osakemarkkinoiden ja reaalitalouden välinen kausaalisuus. Hurmerinta Sami: Suomen teletoimialan tulevaisuus. Oulun yliopisto Väitöskirja Launonen, Martti: Business Process Re-Engineering with Teams Case Studies in Manufacturing in the Electronics Industry, Junttila, Juha: Essays on Inflation Expectations and Interest Rates in Modern Finnish Financial Markets. Lisensiaatin tutkimus: Tähtinen, Jaana: The Existence and the Dissolution of a Business Relationship in Tailored Software Business. A theoretical framework. Viitanen, Mikko: Suomen metalliteollisuuden toimiala- ja klusterirakenteet. Kansantaloustieteen pro gradu-tutkielmat 1999 Toiviainen, Timo: Kansainvälisten tieyhteyksien taloudelliset vaikutukset Lapin läänissä. Case a) Kt 91 Case b) E8-tie. Vierimaa, Sami: Pelaajamarkkinoiden vapautumisen vaikutukset pelaajien ansioihin ja sarjan tasaisuuteen. Tapaus jääkiekon SM-liiga. Karjalainen, Sanna: Kainuun aluetalouden panos-tuotosanalyysi - toimialojen keskinäiset riippuvuudet. Pasanen, Juho: Internet-liiketoiminta: Viitekehyksen kuvaus ja tilanteen kartoitus Oulun talousalueella, Kuusamossa ja Raahessa. Koistinen, Arto: Korkean teknologian yritysten kerrannaisvaikutukset Oulun seutukunnassa. Jääskö, Markku: Kestävä kehitys ja kalanviljelyn ravinnekuormitus. 461

3 Hyyppä, Jussi: Sijoitusrahastot ja indeksilainat. Alamaula, Mika: Euroopan talous- ja rahaliiton kolmas vaihe ja yhteisvaluuttaan siirtymisen vaikutukset yritysten näkökulmasta. Koljonen, Mikko: Conjoint Analysis in Industrial Marketing, Case UPM Pack S.A. Similä, Perttu: Quantitative Trading Model for German Government Bonds. Tampereen yliopiston kansantaloustieteen laitos Pro gradu tutkielmat ( ) Anttonen, Karoliina: Euroopan unionin hiilidioksidiverohanke. Heikkilä, Katri: Simultaanisen huutokaupan soveltaminen televisiotaajuuksien jakamiseen. Lammi, Kati: Suomen EMU-jäsenyys, OVA ja häiriöihin sopeutuminen. Mokka, Juha: Valuuttakurssiriski ja siltä suojautuminen ulkoisin keinoin. Myllymaa, Susanna: Matkailijan kuluttajakäyttäytyminen nuorten ja opiskelijoiden näkökulmasta. Mönkkönen, Sari: Inflaation ennustaminen korkojen aikarakenteesta. Okuogume, Alex: Capital Formation and Economic Development. Sauramo, Tommi: Suomalaisiin osakkeisiin sijoittavien osakerahastojen suorituskyky Selin, Elina: Laadunvarmistustoiminta ja Kaori Ishikawan laadunvarmistusprosessimalli. Soinne, Katri: Conditional Convergence Adjusted for Human Capital in the Solow-Swan Model. Sopanen, Päivi: Todenmukaisempi investointilaskelma reaalioptioiden avulla. Tukiainen, Eeva: Valtionyhtiöiden yksityistäminen huutokaupan avulla. Viitala, Anna-Mari: Ympäristöverotus ja työllisyys. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Lakkala, Tero: Johdon kannustejärjestelmät: päämies-agentti -mallin tarkastelua. Savolainen, Vesa: Investointipäätös. Turun kauppakorkeakoulu, Yleisen taloustieteen laitos Valmistuneet tutkielmat 1998 Forsström, Meri: Kilpailukyvyn ja kilpailuedun monitasoinen ongelma. Jaakola, Hanna: Kansainvälisen kaupan merkitys kestävän kehityksen tavoitteisiin pyrittäessä kehitysmaat erityistarkastelussa. Jussila, Jarkko: Kansallinen teollisuuspolitiikka maailmantalouden syvenevän integraation oloissa. Kaihoniemi, Markus: Osakerahastojen yleistyminen sijoituskohteena Suomessa vertailumaana Ruotsi. Karsten, Maria: Euroopan keskuspankin rahapolitiikka ja EMU-hankkeen tavoitteet. Laitakari, Pia: Pankkien taseen ulkopuolisen toiminnan motiivit, rakenne ja kehitys. Laine, Jari: Tekninen analyysi osakemarkkinoilla. Turun yliopisto, Taloustieteen laitos Lisensiaatin tutkimus: Tolvi, Jussi: Nonlinearity testing in the presence of outliers. Pro gradu -tutkielmat Malinen, Petri: Kannustavat sopimukset sisäisillä työmarkkinoilla. Louramo, Kari: Riskinhallinta optiostrategioilla. Mustonen, Jari: Sijoitusrahastot piensijoittajan näkökulmasta: Empiirinen vertailu pitkän koron rahastojen menestymisestä Suomessa vuosina Tiainen, Tanja: Vakuutus tuotteena: ongelmat sekä merkitys myyjän, ostajan ja kansantalouden näkökulmista. 462

4 JULKAISUJA Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos Poutvaara, Panu: Risky Education, Taxation, and Mobility of Labour. N:o 81, Keskustelualoitteita Amacher, Gregory S. Koskela, Erkki Ollikainen, Markku M. Christine Conway: Bequest Intentions of Forest Landowners: Theory and. N:o 454, 9.2. Palokangas, Tapio: Endogenous Growth in a Monetary Union. N:o 455, Honkapohja, Seppo Mitra, Kaushik: Learning with Bounded Memory in Stochastic Models. N:o 456, Ollikainen, Markku: On Optimal Agri-Environmental Policy: A Public Finance View. N:o 457, Takalo, Tuomas: On the Socially Optimal Patent Policy. N:o 458, Jyväskylän yliopisto, taloustieteellinen osasto Working Papers Pekkala, Sari: Regional Convergence in Finnish Provinces and Subregions, N:o 182/98. Tamminen, Rauno & Kurki, Hannu: Making Money and Saving the Environment in an Imperfect World. N:o 183/98. Estola, Matti & Hokkanen, Veli-Matti: On the Dynamics of Asset Prices. N:o 184/98. Pekkala, Sari: Aggregate Economic Fluctuations and Regional Convergece: the Finnish Case N:o 185/98. Kurki, Hannu: Wisa-Ökobilanz: Ein Wirkungsorientierter Ansatz für die betrieblichen Ökobilanzierung. N:o 186/98. Tervo, Hannu: Post-migratory employment prospects: evidence from Finland. N:o 187/ 98. Ritsilä, Jari & Tervo, Hannu: Regional Differences in Migratory Behaviour in Finland. N:o 188/98. Hämäläinen, Kari: The Impact of Active Labour Market Programmes on Repeat Unemployment Incidence. N:o 189/98. Pesonen, Hanna-Leena: Scenarios in LCA Research. N:o 190/98. Hämäläinen, Kari: The Impact of Active Programmes on Employment in the Eras of High and Low Unemployment. N:o 191/98. Heimonen, Kari: Interaction between US and EU Monetary Policy. N:o 194/99. Heimonen, Kari: Stock Market Integration: Evidence on Price Integration and Return Convergence. N:o 195/99. Pesonen, Hanna-Leena: Economic Considerations in Joined Time Projection Modelling Case Austrian Printing Papers N:o 196/99. Näsi, Salme: Development of Local Governmental Accounting Thought in Finland from the 1920s to the 1990s. A literature review. N:o 197/99. Näsi, Salme: Criteria for Choosing a Business Accounting Model in the Finnish Public Sector. N:o 198/99. Estola, Matti: A Micro Basis for Growth Theory. N:o 199/99. Oulun yliopisto, Taloustieteen osasto Erkkilä, Jorma: The Effects of Corporate Finance on Investments and Production Technology. N:o 38, Tähtinen, Jaana: The Existence and the Dissolu- 463

5 tion of a Business Relationship in Tailored Software Business. A Theoretical Framework. N:o 39, Raportteja Tervo, Hannu: Oulujoen sähkötuotannon yhteiskuntataloudelliset ja paikalliset vaikutukset. N:o 36, Forssell, Osmo: Kotimaisen tuotteen valmistamisen kerrannaisvaikutukset. N:o 37, Pasanen, Juho & Kalliopuska, Raimo: Internetliiketoiminnan peruskartoitus 1998, Internetliiketoiminta Oulun talousalueella, Kuusamossa ja Raahessa. N:o 38, Kilpala, Heli & Pekkarinen, Saara: Sähköinen kaupankäynti. N:o 39, Svenska handelshögskolan Skrifter utgivna vid Svenska handelshögskolan Stenbacka, Caroline: Brand Visibility en referensram för marknadskommunikation med ett relationsmarknadsföringsperspektiv. Brand Visibility A Frame of Reference for Marketing Communications with a Relationship Marketing Perspective. N:o 74, Ojasalo, Katri: Conceptualizing Productivity in Services. N:o 75, Ojasalo, Jukka: Quality Dynamics in Professional Services. N:o 76, Leminen, Seppo: Gaps in Buyer-Seller Relationships. Case Studies in the Telecommunication Industry. N:o 77, Meddelanden Spens, Karen: Understanding Health Care Supply Network Integration. N:o 382, Hedvall, Kaj, Liljeblom, Eva & Löflund, Anders: Foreign and Domestic Investors and Tax Induced Ex-Dividend Day Trading. N:o 383, Jern, Benny: A Trade Indicator Based Investigation of the Information Flow between the Options and Stock Markets in Germany. N:o 384, Ahlgren, Niklas & Antell, Jan: Testing for Cointegration between International Stock Prices. N:o 385, Sandvall, Thomas: Mutual Fund Performance Persistence: Evidence for an Emerging Fund Market. N:o 386, Felixson, Karl: Intradaily Regularities in Finnish Stock Market Returns. N:o 387, Liljeblom, Eva & Löflund, Anders: The Euro and Portfolio Choices; A Nordic Perspective. N:o 388, Knif, Johan & Pynnönen, Seppo: Common Short-Term Volatility on International Stock Markets. N:o 389, Löflund, Anders & Nummelin, Kim: The Empirical Performance of Asset Allocation Models. N:o 390, Penttinen, Aku: Devaluation-Risk-Related Peso Problems in Stock Returns. N:o 391, Roos, Inger: Involvement and Switching Behaviour. N:o 392, Grönroos, Christian, Heinonen, Fredrik, Isoniemi, Kristina & Lindholm, Michael: The NetOffer Model: Developing Internet Offerings for the Virtual Marketspace. N:o 393, Palkansaajien tutkimuslaitos Laine, Pekka,: Helsingin kaupungin kuukausipalkkaisen henkilöstön palkkarakenteen ja sukupuolten välisen palkkaeron analyysi. Palkka- ja tasa-arvotutkimus. N:o 75, Suoniemi, Ilpo: Tulonjaon kehitys Suomessa ja siihen vaikuttavista tekijöistä N:o 76, Tutkimusselosteita Böckerman, Petri ja Riihimäki, Elisa: Työn tar- 464

6 jonta ja työttömyys alue-ennusteessa. N:o 153, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos Raportteja Talpila, Sami-Jussi: Maidon tuotantokustannukset Suomessa, Tanskassa ja Saksassa. N:o 161, Työpapereita Toivonen, Ritva ja Mäki, Päivi: Euroopan Unionin itälaajeneminen ja metsätalous. N:o 20, Moisio, Antti: Muuttoliikkeen ennustamisesta. N:o 19, Kangasharju, Aki Kataja, Jukka-Pekka Vihriälä, Vesa: Tarvitaanko aluepolitiikkaa? N:o 18, Kangasharju, Aki Kataja, Jukka-Pekka Vihriälä, Vesa: Suomen aluerakenteen viimeaikainen kehitys N:o 17, Tilli Tapio Toivonen Ritva Toppinen Anne: Suomen puumarkkinoiden alueellisuus. Ekonometrinen tarkastelu N:o 16, Suomen Pankki Keskustelualoite Herrala, Risto Nieminen, Risto: Valuuttakauppojen selvitysriskit ja niiden hallinta. N:o 5, Malkamäki, Markku: Are there Economies of Scale in Stock Exchange Activities? N:o 4, Andersen, Atso Niskanen, Mikko Yläoutinen, Sami: Euroopan pankkien kehitysnäkymiä. N:o 3, Castrén:, Olli Accountability of the ECB and a Government s Incentives to Rebel against the Common Monetary Policy in EMU. N:o 2, Halme, Liisa: Pankkisäätely ja valvonta. Oikeuspoliittinen tutkimus säästöpankkien riskinotosta. N:o E:15, Turun kauppakorkeakoulu, Yleisen taloustieteen laitos Kansantaloustiede Keskustelua ja raportteja Haukioja, Teemu: Euro, muuttuva rahoituksenvälitys ja talouskasvu. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. N:o 3:1998. Turun yliopisto, Taloustieteen laitos Research Reports: Tolvi, Jussi: A nonlinear moving average test as a robust test for ARCH. N:o 81, Vaasan korkeakoulu. Länsi-Suomen taloudellinen tutkimuslaitos Julkaisuja Alaviitala, Mikael: Kommunalt Österbottniskt samarvete i datasamhället. N:o 78, Vaasan yliopisto Salminen, Ari: Vertailevan metodin tutkimuksellinen perusta? Johdatusta hallintotieteellisen vertailun metodologiaan. N:o 223, Hautamäki, Veli-Pekka: Tavoitesäännökset hallinnollisessa päätöksenteossa. Tutkimus lainsäädännön asettamien tavoitteiden toteuttamiseen liittyvässä päätöksenteossa tapahtuvasta tulkinnasta ja harkinnasta erityisesti aluepolitiikan puitteissa. Julkisoikeus 2. N:o 224, Laaksonen, Martti & Huuhka, Jari: Classification and evaluation of the dynamic theories of retail institutions. Business Administration 82. Marketing. N:o 225, 465

7 Selvityksiä ja raportteja Niemi-Iilahti, Anita & Vehkala, Minna-Maaria: Pohjanmaan Agenda 21 -projektin arviointi. Projektin toteutus ja kestävän kehityksen toimintaohjelman omaksuminen kunnissa. N:o 40, Niemi-Iilahti, Anita & Vehkala, Minna-Maaria: Utvärdering av projektet Österbottens Agenda 21. Erfarenheter av handlingsprogrammet för hållbar utveckling på lokal nivå.. N:o 41, Ristimäki, Kari: Yrittäjyyskasvatuksen uudet mallit. Yrittäjyyskasvatuksen Auringonkukka -projekti yrittäjyyttä edistämässä. N:o 42, Proceedings of the University of Vaasa. Discussion papers Honkonen, Maria: Psychological type and career expectations of business students: An application of Schein s career anchors. N:o 249, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Kari, Seppo: Dynamic Behaviour of the Firm Under Dual Income Taxation. N:o 51, Holm, Pasi Sinko, Pekka Tossavainen, Pekka: Työpaikkojen syntyminen ja päättyminen ja rakenteellinen työttömyys. N:o 52, Mäkelä, Pekka (toim.): EU:n kauppapolitiikkaa itälaajenemisen kynnyksellä. N:o 53, Sinko, Pekka: Taxation, Employment and the Environment General Equilibrium Analysis with Unionised Labour Markets. N:o 54, Rantala, Anssi: Finanssikriisit, yritysten nettovarallisuus ja makrotaloudellinen vakaus. N:o 55, Kyyrä, Tomi: Post-Unemployment Wages and Economic Incentives to Exit from Unemployment. N:o 56, Keskustelualoitteita Kuismanen, Mika Laakso, Seppo Loikkanen, Heikki A.: Demographic Factors and the Demand for Housing in the Helsinki Metropolitan Area. N:o 191, Rahikainen, Marjatta: Aikuiskoulutus Suomessa ja muualla Euroopassa. N:o 192, Mäki, Tuomo Romppanen, Antti Virén, Matti: Julkisen velan hallinta eräissä EUmaissa. N:o 193, Koskela, Erkki Virén, Matti: Is There a Laffer Curve Between Output and Public Sector Employment. N:o 194, Loikkanen, Heikki A. Parkkinen Pekka: Omavaraisen väestön Suomi. N:o 195, Viitamäki, Heikki: Asumisen tuet vuosina N:o 196, Mäkelä, Pekka Virtanen, Sari (toim.): EU:n laajenemisen näköalat. N:o 197, Holm, Pasi Kiander, Jaakko Tossavainen Pekka: Social Security Funds, Payroll Tax Adjustment and Real Exchange Rate: The Finnish Model. N:o 198, Järviö, Maija-Liisa Luoma, Kalevi: Kuntien terveydenhuoltomenot ja menokehitystä selittävät tekijät. N:o 199, 466

8 TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA* IZA Workshop The Economics of Child Care aika: paikka: Bonn, Saksa esitelmien viim. jättöpvm: lisätietoja: The Twenty Sixth International Conference on Macromodels 99 aika: paikka: Rydzyna, Puola esitelmien viim. jättöpvm: lisätietoja: The Fourth Conference of the International Association, AMFET Modelling Economies in Transition aika: paikka: Rydzyna, Puola esitelmien viim. jättöpvm: lisätietoja: Eastern Transition Trajectories aika: paikka: Grenoble, Ranska esitelmien viim. jättöpvm: lisätietoja: GTD/accueil.htm 1st international conference on Health Economics by Collège des Economistes de la Santé aika: paikka: Pariisi, Ranska esitelmien viim. jättöpvm: lisätietoja: Seventh Viennese Workshop on Optimal Control, Dynamic Games and Nonlinear Dynamics aika: paikka: Wien, Itävalta esitelmien viim. jättöpvm: lisätietoja: EVENTS/ws2000/ * Tähän on koottu vain sellaiset tiedossa olevat konferenssit, joihin voi vielä lähettää papereita. Muita konferensseja on lueteltu ensi joulukuuhun saakka lehden edellisessä numerossa (KAK 1/99 s ). Konferenssitietoja on runsaasti myös internetissä (http://www.inomics.com/query/conf_search). 467

JULKAISUJA TIEDOKSI. Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos Tutkimuksia Lauri Kajanoja: Essays on Currency Crises and Exchange

JULKAISUJA TIEDOKSI. Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos Tutkimuksia Lauri Kajanoja: Essays on Currency Crises and Exchange Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 2/2001 TIEDOKSI JULKAISUJA Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos Lauri Kajanoja: Essays on Currency Crises and Exchange Rate Expectations. Nro 88. Keskustelualoitteita

Lisätiedot

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 4/2001 TIEDOKSI HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin kauppakorkeakoulu, kansantaloustieteen laitos Väitöskirjoja Sulamaa, Pekka: Essays on Deregulated Finnish

Lisätiedot

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Kansantaloudellinen aikakauskirja 98. vsk. 4/2002 TIEDOKSI HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin yliopisto, kansantaloustieteen laitos Väitöskirjoja Hakola, Tuulia: Economic Incentives and Labour Market

Lisätiedot

Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ. Kansantaloudellinen aikakauskirja 95. vsk. 1/1999

Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ. Kansantaloudellinen aikakauskirja 95. vsk. 1/1999 Kansantaloudellinen aikakauskirja 95. vsk. 1/1999 Tiedoksi KAK 1/1999 Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Joensuun yliopisto, taloustieteen laitos Väitöskirja Räty, Tarmo: Efficient Facets, Influential

Lisätiedot

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Kansantaloudellinen aikakauskirja 103. vsk. 2/2007 HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin kauppakorkeakoulu, Kansantaloustieteen laitos Xavier Carpentier: essays on the law and economics of intellectual

Lisätiedot

HYVÄksYTTYJÄ opinnäytteitä

HYVÄksYTTYJÄ opinnäytteitä Kansantaloudellinen aikakauskirja 102. vsk. 2/2006 HYVÄksYTTYJÄ opinnäytteitä Helsingin kauppakorkeakoulu, Kansantaloustieteen laitos Väitöskirjat jouko kinnunen: Migration, inperfect competition and structural

Lisätiedot

Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 3/1993

Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 3/1993 Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 3/1993 Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA Fifth EALE Conference (European Association of Labour Economists) aika 30.9-3.10. 1993 paikka: Maastricht,

Lisätiedot

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland List of Publications 19 May 2003 Bank of Finland CONTENTS 1. General information on Bank of Finland publications... 3 2. Periodicals... 4 3. Statistical Publications... 5 4. Annual Report and other official

Lisätiedot

Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Valtiotieteiden lisensiaatti (Helsingin yliopisto; 2000)

Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Valtiotieteiden lisensiaatti (Helsingin yliopisto; 2000) Ansioluettelo Henkilötietoja Petri Rikhard Böckerman Kapteeninkatu 3D35 00140 Helsinki puh. 0400 913189 E-mail: petri.bockerman@labour.fi Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Pääaineena

Lisätiedot

Julkaisuluettelo 09.09.2015

Julkaisuluettelo 09.09.2015 Julkaisuluettelo 09.09.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä Suomen Pankin julkaisuista... 3 2. Aikakauslehdet... 4 3. Tilastojulkaisut... 6 4. Vuosikertomus ja muut viralliset julkaisut... 8 5. Erityisjulkaisut...

Lisätiedot

Ansioluettelo 11.11.2006 1(25)

Ansioluettelo 11.11.2006 1(25) Ansioluettelo 11.11.2006 1(25) ANSIOLUETTELO Nimi: Kiander Jaakko Sakari Arvo: Valtiot.tohtori, dosentti, johtaja Syntymäaika ja -paikka: 29.6.1963 Helsinki Avioliitossa, 3 lasta 1. Suoritetut tutkinnot:

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu-tutkielmat, rahoitus

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2011 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2011 3 Euroalueen velkakriisi leimasi toimintaympäristöä 3 Kuinka suuri on julkisen talouden kestävyysvaje?

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2010 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2010 3 Evästyksiä seuraavalle hallitukselle 3 Älyteollisuus kasvun lähteeksi 4 Palkkausjärjestelmien

Lisätiedot

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014 myönnetty summa KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting KTT, FM Leena Aarikka-Stenroos 4.000 Reference Communication in b-to-b Markets M.Sc Finance Peter

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Mika Maliranta Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Present Posts Research Director: ETLA, The Research Institute of the Finnish Economy (Part-time) Professor of Economics: Economics at the School of Business

Lisätiedot

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2014

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2014 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS 2014 Sisällysluettelo Laitoksen yleiskuva... 3 Tutkimustoiminta... 4 Ennuste ja talouskehityksen seuranta... 9 Tietopalvelu...10 Tiedotus ja Talous & Yhteiskunta -lehti...

Lisätiedot

343 ONKO SUOMESSA LIIAN VÄHÄN YRITTÄJIÄ?

343 ONKO SUOMESSA LIIAN VÄHÄN YRITTÄJIÄ? VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 343 ONKO SUOMESSA LIIAN VÄHÄN YRITTÄJIÄ? Jaakko Kiander Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 2004 ISBN

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu -tutkielmat, laskentatoimi

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisältö 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Elinkeinoelämän tutkimuslaitos vuonna 2014 4 Toiminta vuonna 2014 lyhyesti 4 Merkittäviä tutkimuksia valmistui

Lisätiedot

Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat

Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat Hakija myönnetty summa Katja Aalto, Rauma 3.000 Institutional logics and change A field study of ten shared service centers and their survival in the

Lisätiedot

Katja Aalto, Eurajoki 12.000 Muutoksen logiikka - kenttätutkimus 11 palvelukeskuksen yhtiöittämisestä ja sen vaikutuksesta organisaation toimintaan.

Katja Aalto, Eurajoki 12.000 Muutoksen logiikka - kenttätutkimus 11 palvelukeskuksen yhtiöittämisestä ja sen vaikutuksesta organisaation toimintaan. LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2013 Myönnetty summa Katja Aalto, Eurajoki 12.000 Muutoksen logiikka - kenttätutkimus 11 palvelukeskuksen yhtiöittämisestä ja sen vaikutuksesta organisaation toimintaan.

Lisätiedot

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2012

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2012 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS 2012 Sisällysluettelo Laitoksen yleiskuva... 3 Tutkimustoiminta... 4 Ennuste ja talouskehityksen seuranta... 11 Tietopalvelu... 12 Tiedotus ja Talous & Yhteiskunta -lehti...

Lisätiedot

Bibliography of Finnish Population Research 1999

Bibliography of Finnish Population Research 1999 Yearbook of Population Research in Finland 36 (2000), pp 198-213 Bibliography of Finnish Population Research 1999 ULLA-MAIJA MATTILA, M.A. Information Specialist The Population Research Institute Väestöliitto,

Lisätiedot

348 SÄHKÖNTUOTAN- NON VOITOT PÄÄSTÖKAUPAN YHTEYDESSÄ

348 SÄHKÖNTUOTAN- NON VOITOT PÄÄSTÖKAUPAN YHTEYDESSÄ VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 348 SÄHKÖNTUOTAN- NON VOITOT PÄÄSTÖKAUPAN YHTEYDESSÄ Juha Honkatukia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

Aaltonen Heli, Mikkeli 1.500 Yrittäjämäinen markkinointi pk-yrityksissä: markkinointiorientaation rooli ja merkitys

Aaltonen Heli, Mikkeli 1.500 Yrittäjämäinen markkinointi pk-yrityksissä: markkinointiorientaation rooli ja merkitys LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT SYKSY 2013 myönnetty summa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos 10.000 Kestävän liiketoiminnan startup-pohjaisen innovaatiomallin

Lisätiedot

Erikoistutkija, Kuluttajatutkimuskeskus 1.1 1992 alkaen. Ekonomisti, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 5.2.2002 11.5.2005

Erikoistutkija, Kuluttajatutkimuskeskus 1.1 1992 alkaen. Ekonomisti, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 5.2.2002 11.5.2005 ANSIOLUETTELO Lokakuu 2010 Henkilö- ja yhteystiedot Nimi: Risto Vaittinen Puhelin: 010 7512153 Sähköposti: risto.vaittinen@etk.fi Koulutus Ylioppilas 1978 Töölön Yhteiskoulu Valtiotieteitten kandidaatti

Lisätiedot

454 ASSIMILATION TO A WELFARE STATE: LABOR MARKET PERFORMANCE AND USE OF SOCIAL BENEFITS BY IMMIGRANTS TO FINLAND*

454 ASSIMILATION TO A WELFARE STATE: LABOR MARKET PERFORMANCE AND USE OF SOCIAL BENEFITS BY IMMIGRANTS TO FINLAND* VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 454 ASSIMILATION TO A WELFARE STATE: LABOR MARKET PERFORMANCE AND USE OF SOCIAL BENEFITS BY IMMIGRANTS TO FINLAND* Matti Sarvimäki Valtion taloudellinen

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu -tutkielmat, markkinointi

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2008 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2008 4 Ennustetoimi 8 Julkisen talouden ja talouspolitiikan tutkimusohjelma 10 Työmarkkinoiden ja

Lisätiedot