JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO 155 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOJEN TARKISTUKSET KAUKOLÄMMÖN KULUTUSMAKSUN KOROTUS VALTUUSTON JA PITÄMIEN KOKOUSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO VETERAANIAVUSTUKSET VUODELLE KYLÄYHDISTYSTEN AVUSTUKSET SEIJA HALMEEN KUNTALAISALOITE ANOMUS LOMARAHAN MAKSAMISESTA LOMAKUUKAUTENA TERVEYSPALVELUALAN SELVITYSPYYNTÖ LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄ VÄLIRAPORTISTA JUUPAJOEN TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN HANKETUKIHAKEMUS LYLYN RAUTATIESEISAKKEEN RAKENTAMISEKSI/ HAKEMUKSEN PERUUTTAMINEN PIRKANMAAN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOESITYS ENNAKOIVAN KUNTALIITOSSELVITYKSEN KÄYNNISTÄMINEN / VALMISTELUTOIMET/ TILANNEKATSAUS TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT TILAISUUDET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT KIRJELMÄT

2 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ KUNNANHALLITUS Kokouksen paikka ja aika Juupajoen kunnanvirasto, tiistaina klo Läsnäolevat jäsenet Hannu Hämylä Juha Soikka Tarja-Riitta Koskinen Anne Markkula Mirja Saarinen Janne Salomaa Heikki Sikiö Martta Lepistö puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen Muut läsnäolevat Jani Jauhiainen Aarno Niemelä Antti Rahkonen Pirkko Lindström Pekka Maasilta Mervi Korhonen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja poistui klo kunnanjohtaja tekninen johtaja, klo pöytäkirjanpitäjä Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Sikiö ja Martta Lepistö. Allekirjoitukset Puheenjohtaja Hannu Hämylä Pöytäkirjanpitäjä Mervi Korhonen Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Juupajoella Heikki Sikiö Martta Lepistö Anne Markkula Juha Soikka pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 159 pöytäkirjantarkastaja 159 Pöytäkirja pidetään nähtävillä kunnanvirastossa klo

3 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOJEN TARKISTUKSET Kunnanhallitus on kokouksessaan , 137 hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman perusteet. Maksut ja taksat tarkistetaan siten, että ne ovat vähintään maakunnan keskitasossa ja että kustannustason nousu huomioidaan. Esitetty taksojen korotus perustuu vesilaitoksen suurinvestointeihin ja yleiseen kustannustason nousuun. Veden- ja jäteveden perusmaksuihin ja kulutusmaksuihin ehdotetaan tehtäväksi 5 %:n korotukset. Korotusten johdosta veden veroton kulutusmaksu nousee 1,33 eurosta 1,40 euroon/m 3 ja jätevesimaksu 2,08 eurosta 2,18 euroon/m 3. Veden ja jäteveden verottomat perusmaksut nousevat 43,00 850,00 eurosta 45,00 900,00 euroon/vuosi. Teknisen toimen ja vesihuoltolaitoksen palvelumaksutaksa sisältää tavallisimmat asiakkaille vesihuoltolain perusteella kuuluvat palvelumaksut, teknisen toimen erilaisista töistä perimät kustannukset ja jätevedenpuhdistamolle toimitettujen lietteiden käsittelymaksut. Palvelumaksutaksaan ehdotetaan tehtäväksi 5 %:n korotukset. Liitteenä n:o 1 on ehdotus vesihuoltolaitoksen taksaksi, ja liitteenä n:o 2 ehdotus teknisen toimen ja vesihuoltolaitoksen palvelumaksutaksaksi. Taksat tulevat voimaan Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan vesihuoltolaitoksen taksan sekä teknisen toimen ja vesihuoltolaitoksen palvelumaksutaksan. Taksat tulevat voimaan Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

4 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ KAUKOLÄMMÖN KULUTUSMAKSUN KOROTUS Kunnanhallitus on kokouksessaan , 137 hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman perusteet. Maksut ja taksat tarkistetaan siten, että ne ovat vähintään maakunnan keskitasossa ja että kustannustason nousu huomioidaan. Kaukolämmön ostohinta on noussut 7 % alkaen, jonka perusteella kaukolämmön kulutusmaksuja ehdotetaan korotettavaksi 4 %. Perusmaksuihin ei esitetä korotusta. Nyt voimassa oleva veroton kulutusmaksu on 47,70 /MWh ja verollinen kulutusmaksu 59,15 /MWh. Uusi veroton kulutusmaksu alkaen olisi 49,60 /MWh ja verollinen kulutusmaksu 61,50 /MWh. Kunnanhallitus korottaa kaukolämmön kulutusmaksuja 4 %. Uusi veroton kulutusmaksu alkaen on 49,60 /MWh ja verollinen kulutusmaksu 61,50 /MWh. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

5 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ VALTUUSTON JA PITÄMIEN KOKOUSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Kunnanhallituksen tehtävänä on valtuuston päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano. Valtuusto on pitänyt kokouksensa ja käsitellyt pykälät Valtuusto teki päätökset seuraavista asioista: - Juupajoen kunnan ympäristönsuojelumääräykset - antolaina Kiinteistö Oy Kirjakoski - päivähoidon hallinnon uudelleen organisointi - Juupajoen terveyspalvelujen järjestäminen Valtuusto on pitänyt kokouksensa ja käsitellyt pykälät Valtuusto teki päätökset seuraavista asioista: - Juupajoen vanhustyön ja vanhuspalveluiden suunnitelma Juupajoen terveyspalvelujen järjestäminen eron myöntäminen Taija Heletojalle kunnan luottamustehtävistä ja täydennysvalinnat. Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston ja pidetyissä kokouksissa tehdyt päätökset laillisiksi ja valitusajan jälkeen täytäntöönpanokelpoisiksi. Päätösten osalta voidaan ryhtyä täytäntöönpanotoimiin myös ennen lainvoimaisuutta siltä osin, kun se on Kuntalain 98 :n mukaan mahdollista. - Kunnanhallitus toteaa, että ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan Terveyspalvelujen järjestämisen täytäntöönpanosta (mm. hankintasopimus) kunnanhallitus päättää erikseen. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

6 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ VETERAANIAVUSTUKSET VUODELLE 2013 Hallinnon vastuualueen avustukset vuodelle 2012 myönnettiin seuraavasti: Juupajoen sotaveteraanit 336 eur Juupajoen sotainvalidit 168 eur Juupajoen sotaveteraanien naisjaosto 83 eur Juupajoen sotainvalidien naisjaosto 83 eur Yhteensä 670 eur Lisäksi Sotainvalidien Veljesliiton Juupajoen osastolle myönnettiin syyskeräyksen tuottoa korvaava avustus 84,10 euroa yhtä jäsentä kohti tilanteen mukaisesti. Myönnetty avustus oli 756,90 euroa. Avustus vuodelle 2013 myönnetään seuraavasti: Juupajoen sotaveteraanit 336 eur Juupajoen sotainvalidit 168 eur Juupajoen sotaveteraanien naisjaosto 83 eur Juupajoen sotainvalidien naisjaosto 83 eur Yhteensä 670 eur Lisäksi Sotainvalidien Veljesliiton Juupajoen osastolle myönnetään syyskeräyksen tuottoa korvaava avustus 84,10 euroa yhtä jäsentä kohti tilanteen mukaisesti. Myönnettävä avustus on 756,90 euroa. Avustukset maksetaan sen jälkeen, kun yhdistykset ovat toimittaneet kunnan kirjanpitäjälle vuoden 2012 hyväksytyn tilinpäätöksen, taseen ja tilintarkastajan lausunnon. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

7 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ KYLÄYHDISTYSTEN AVUSTUKSET 2013 Vuonna 2012 myönnettiin 210 euron avustus Kopsamon kyläyhdistykselle, Korkeakosken kyläyhdistykselle, Lylyn kyläyhdistykselle ja Salokunnan kyläyhdistykselle. Vuoden 2013 talousarviossa on varattu kyläyhdistyksille 840 euroa avustuksia varten. Myönnetään seuraaville kyläyhdistyksille kullekin 210 euron avustus vuodelle 2013: - Kopsamon kyläyhdistys ry. - Korkeakosken kyläyhdistys ry. - Lylyn kyläyhdistys ry. - Salokunnan Kyläyhdistys ry. Avustus maksetaan sen jälkeen, kun yhdistykset ovat toimittaneet kunnan kirjanpitäjälle edellisen vuoden hyväksytyn tilinpäätöksen, taseen sekä tilintarkastajien lausunnon. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti. Pöytäkirjaan merkittiin, että Martta Lepistö ja Heikki Sikiö poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Tämän pykälän kohdalla pöytäkirjantarkastajina toimivat Anne Markkula ja Juha Soikka.

8 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ SEIJA HALMEEN KUNTALAISALOITE Seija Halme on lähettänyt seuraavan kuntalaisaloitteen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle: Ehdotan, että Juupajoen kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto varaavat ensi vuoden eli vuoden 2014 talousarviota laatiessaan huomattavan summan rahaa Juupajoen kaikkia kyliä koskevaa valokuitulaajakaistaa varten ja korvamerkitsevät tavalla tai toisella. Sen voi joko rahastoida tai siirtää sivuun, tärkeintä on varata riittävästi rahaa, jotta se voidaan rakentaa mahdollisimman pian ja valtiovallan pöydältä ehkä tippuvia murusia odottamatta. Toivon, että se rakennetaan kun kerran hommiin ryhdytään yhtä kattavaksi kuin vesijohto- ja viemäriverkosto. Valokuituyhteys on nykypäivää. Me nykyiset kunnan asukkaat tarvitsemme sitä, mutta uskon, että sen avulla voimme saada myös lisää asukkaita kunnan alueelle ja siten turvata myös erinäisten muiden palveluiden kuten esimerkiksi kauppojen, sivuapteekin, juna- ja bussiyhteyksien säilymisen. Hyvä valokuituyhteys mahdollistaa mm. etätyön tekemisen ja uskoakseni se lisääntyy lähivuosina yhä enenemässä määrin. Juupajoella on huomattava määrä kesäasukkaita ja uskoakseni myös tonttipotentiaalia on. Juupajoelle on myös kaiken aikaa rakennettu uusia omakotitaloja ja vanhoja kunnostettu. Paikkakunta on siis sellaisenaan mieluinen asuinpaikka. Vaikka Juupajoki menettää kaiketi itsenäisyytensä, emme me silti maailmankartalta katoa vaan jatkamme eloa lähes entiseen malliin. Juupajoen kunnanhallitus päätti kokouksessaan kunnan osallistumisesta Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kihniön ja Virtain kuntien alueella tehtävään laajakaistainfrastruktuurin esiselvityshankkeeseen. Hankkeen oli tarkoitus käynnistyä jo alkuvuodesta 2013 ja jatkua tarvittaessa vuodelle Hanke oli Pirkanmaan liiton toimesta valmisteltu osana Avoin kuitu - -kokonaisuutta. Hanke ei kuitenkaan käynnistynyt suunnitellusti, mihin osaltaan vaikutti ohjelmakauden päättyminen ja rahoituksen loppuminen. Esiselvityksessä oli tarkoitus toteuttaa em. kuntien alueilla laajakaistayhteyksien liittyjäpotentiaalin kartoittaminen, alustavan verkkosuunnitelman ja kustannusarvion laatiminen ja pysyvän toimintamallin valmisteleminen televerkon toteuttamista ja sen operointia varten em. kuntien alueella. Pirkanmaan Avoin kuitu yhteistyökonseptin (Pirkanmaan liiton vetämä Avoin kuitu tukihanke ja kuntien esiselvityshankkeet) tavoitteena on ollut edistää televerkkojen rakentamista Pirkanmaan kunnissa ja siten varmistaa maaseudun elinvoimaisuus. Nykyinen hallitusohjelma on linjannut tavoitteeksi Edistetään huippunopean laajakaistan tarjontaa ja käyttöä, jotta Suomi nousee Euroopan johtavaksi

9 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ laajakaistamaaksi. Jo aiemmin on asetettu kansallisesti tavoite: 100 megaa kaikille 2015 mennessä kahden kilometrin päähän. Pirkanmaan Avoin kuitu -kokonaisuudella esiselvityshankkeineen on ollut tarkoitus luoda Pirkanmaalle valmiutta laajakaistainfrastruktuurin rakentamiseen, mikäli uudella ohjelmakaudella on tähän tarkoitukseen EU-rahoitusta käytettävissä. Kunnanhallitus on todennut päätöstä tehdessään seuraavaa: Hankkeiden toteuttamisiin liittyvistä vaikeuksista huolimatta tietoverkkojen ulottaminen myös haja-asutusalueille on tärkeää ja voidaan todeta, että hyvien tietoliikenneyhteyksien maaseutupoliittinen merkitys on suuri. Nykyaikaisen asuinmaaseudun perusinfrastruktuuriin kuuluvat tie-, vesi, sähkö- ja viemäriliittymä sekä laajakaista. Jos alueelta puuttuu joku näistä, voi alueen määritellä vajaiden palvelujen maaseuduksi. Sama perus-infra vaatimus koskee pääosin myös yritystoimintaa. Valokuituverkko antaa mahdollisuuden hyödyntää kehittyneempiä julkisia ja yksityisiä verkkopalveluja ja kehittää niitä edelleen. Esiselvityksellä tuotettavan tiedon pohjalta olisi mahdollisuus toteuttaa kustannustehokkaasti avoimen palveluntarjonnan ja palvelurakenteen kehittymisen mahdollistava verkkoinfrastruktuuri. Hankkeessa oli tarkoitus ottaa huomioon kunnan omat tietoliikennetarpeet, muut fyysisen infran rakentamistarpeet, kuntapalvelujen yhdistämiseen liittyvät tarpeet ja tietoverkkojen kehittämiseen liittyvät tarpeet. Hyvän mm. videoyhteyden mahdollistavan tietoverkon avulla voidaan tehostaa kunnan toimintaa terveydenhuollossa, koulutoimessa ja muiden peruspalvelujen tuottamisessa. Esiselvityshankkeen kokonaiskustannusarvio oli , mikä perustui siihen olettamaan, että jokaisen kunnan osuus olisi ollut euroa, josta omarahoitusosuus Hankkeeseen oli tarkoitus saada ELY:n tukea 80 % kokonaiskustannuksista, kuntien omarahoitusosuus 10 % ja yksityistä rahoitusta 10 %. Juupajoen kunnan yksityisrahoitusosuus oli jo hankittu. Hanke ei kuitenkaan siis toteudu tällä ohjelmakaudella. Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan aloitteeseen seuraavaa: Seija Halmeen aloite on hyvä ja aloitteen perustelut ovat yhtenevät kunnanhallituksen päätöksen perusteluiden kanssa. Laajakaistainfran rakentaminen vaatii kuitenkin ensin huolellisen suunnittelun, kuten asiaselostuksessa kuvatussa esiselvityshankkeessa oli tarkoitus tehdä. Juupajoen kunnan taloudellinen tilanne on tiukka ja laajakaistan rakentaminen aloitteessa esitetyllä tavalla ei ole mahdollista tulevan talousarviovuoden aikana. Juupajoen kunnan tavoitteena on kuitenkin saada laajakaistan esiselvitystyö toteutettua uudella EU-ohjelmakaudella, mikä mahdollistaa rakennushankkeiden toteuttamisen, mikäli hanke selvityksen myötä todetaan taloudellisesti kannattavaksi.

10 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Aloite on loppuun käsitelty. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

11 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ ANOMUS LOMARAHAN MAKSAMISESTA LOMAKUUKAUTENA Juupajoen Superin luottamusmies Piritta Lahtinen on osoittanut kunnalle seuraavan kirjeen: Juupajoen vanhuspalveluiden työntekijöiden kesken on noussut keskustelu lomarahojen maksusta lomakuukautena. Työpisteissä kotihoidossa sekä vanhainkodissa tehdyn kyselyn perusteella enemmistö haluaisi näin toimittavan. Edellä mainituin perustein anon lomarahan maksamista jatkossa lomakuukautena. Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen luku IV 19 :n 2 momentin mukaan lomaraha maksetaan elokuun palkanmaksun yhteydessä, ellei paikallisesti toisin sovita. Juupajoen kunnassa lomarahat on maksettu jo useiden vuosien ajan heinäkuun palkanmaksun yhteydessä. Sama käytäntö on myös Oriveden kaupungilla. Lomarahojen maksuajankohdan muuttaminen meneillään olevassa muutosvaiheessa (sote-muutos ja kuntaliitosselvitys) ei ole tarkoituksenmukaista, koska muutos koskisi aikaisintaan vuotta Kunnanhallitus toteaa, että lomarahojen maksuajankohdan muuttaminen anotulla tavalla ei juuri nyt ole tarkoituksenmukaista, koska parhaillaan on valmistelussa kuntaliitosselvitys ja sote-muutos. Nämä muutokset aiheuttavat sen, että mm. vuoden 2014 osalta sote-henkilöstön palkanmaksusta (myös lomarahat) vastaa yksityinen yritys ja vuoden 2015 alusta on mahdollista, että koko kuntarakenne muuttuu. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

12 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ TERVEYSPALVELUALAN SELVITYSPYYNTÖ Terveyspalvelualan Liitto on lähettänyt Juupajoen kunnanhallitukselle selvityspyynnön, joka koskee kunnan päätöstä hankkia sote-palvelut vuoden 2014 osalta yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Terveyspalvelualan Liitto on yksityistä terveyspalvelualaa edustava työmarkkina- ja elinkeinopoliittinen etujärjestö. Liittoon kuuluu noin 200 yritystä ja yhteisöä, jotka toimivat laaja-alaisesti yksityisellä terveyspalvelualalla. Osana edunvalvontatyötämme seuraamme terveyspalvelumarkkinoiden kehitystä ja pyrimme varmistamaan, että kaikilla markkinoilla toimivilla yksityisillä palveluntuottajilla on yhtäläiset toimintaedellytykset ja että hankintalainsäädäntöä noudatetaan. Liiton tekemän oikeudellisen arvion perusteella näyttäisi ilmeiseltä, että hankkiessaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuuden kilpailuttamatta suorahankintana Juupajoen kunta rikkoo hankintalain säännöksiä. Hankintalain mukaan suorahankinnan edellytyksenä on, että sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi. Hankintalakia koskevan hallituksen esityksen (50/2006) perusteluissa huomioidaan suorahankinnan edellytysten täyttyminen ainoastaan erityisluonteisissa ja poikkeuksellisissa yksittäistapauksissa: suorahankinta on poikkeus yleiseen kilpailuttamisvelvoitteeseen, sen käyttöedellytyksiä on tulkittava suppeasti. Juupajoen kunnan tapauksessa ei ole kyse hankintalaissa tarkoitetusta kiiretilanteesta, joka olisi aiheutunut hankintayksiköstä riippumattomasta syystä. Juupajoen kunta on itse päättänyt palvelujen järjestämistavasta. Oikeuskäytännössä markkinaoikeus on ottanut erittäin tiukan linjan sen suhteen, milloin suorahankinnan perusteiden katsotaan täyttyvän. Esimerkiksi tuoreissa päätöksissään (MAO:271/13 ja MAO:254/13), markkinaoikeus on katsonut Juupajoen kanssa hyvin vastaavissa tilanteissa tehtyjen suorahankintapäätösten olevan hankintalain vastaisia. Molemmat päätökset käsittelivät nimenomaan sosiaali- ja terveydenhuollon suorahankintoja, joita perusteltiin mm. äärimmäisellä kiireellä ja ehdottomalla välttämättömyydellä. Tapauksessa MAO:271/13 Siuntion kunta perusteli tekemäänsä suorahankintaa sillä, ettei sillä erittäin kiireellisestä aikataulusta johtuen ollut mahdollista tehdä hankintalain mukaista kilpailutusta. Kunnan näkemyksen mukaan kilpailutuksen järjestäminen olisi aiheuttanut kohtuutonta viivästystä ja siten vaarantanut terveyspalveluiden järjestämisen. Siuntiolle jäi kunnan oman näkemyksen mukaan siitä riippumattomista syistä ainoastaan hieman yli kuukausi aikaa palvelun tuottajan valitsemiseksi, jonka takia kunta päätyi lopulta suorahankintaan. Palvelut oli tarkoitus kilpailuttaa seuraavan vuoden aikana. Markkinaoikeus totesi, että

13 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, tuottaako se palvelut omana työnä vai hankkiiko se palvelut kilpailuttamalla. Vaikka hankintayksikkö oli lopulta joutunut järjestämään palvelut kiireellisellä aikataululla, hankintayksikkö olisi voinut välttää tilanteen omilla toimillaan. Kyse ei siten ole ollut sellaisesta hankintayksikön riippumattomasta ja ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneesta äärimmäisestä kiireestä, jonka nojalla hankintasopimus olisi voitu tehdä kilpailuttamatta. Suorahankinnalle ei näin ollen ole ollut edellytyksiä. Tapauksessa MAO:254/13 Mänttä-Vilppulan kaupunki vetosi suorahankintapäätöksessään hankintayksiköstä riippumattomaan ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneeseen äärimmäiseen kiireeseen. Lisäksi hankintayksikkö perusteli suorahankintaa sillä, että kyse oli lakisääteisten sosiaalija terveyspalveluiden järjestämisestä, jotka hankintayksikkö oli velvollinen järjestämään ja koska ratkaisu oli jo lähtökohdiltaan tarkoitettu väliaikaiseksi. Markkinaoikeus katsoi, että asiassa esitetyn selvityksen mukaan hankintayksiköllä olisi ollut mahdollisuus järjestää palvelut joko omana toimintanaan tai liittymällä yhteistoiminta-alueeseen. Markkinaoikeus totesi, että suorahankinnan tekeminen ei ole ollut ehdottoman välttämätöntä hankintalain 27 :n 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Asiassa ei ollut merkitystä sillä, että hankintayksikkö ei katsonut tarkoituksenmukaiseksi liittyä yhteistoiminta-alueeseen tai järjestää palveluja omana toimintanaan. Myöhempien toimenpiteiden välttämiseksi pyydämme Juupajoen kuntaa selvittämään, millaisiin toimenpiteisiin se aikoo ryhtyä hankintalain noudattamiseksi. Odotamme vastaustanne mennessä. Merja Hirvonen, toimitusjohtaja. Virkatyönä on valmisteltu esityslistan liitteenä oleva vastaus Terveyspalvelualan Liitolle ja selvitys on toimitettu pyydetyssä ajassa. Annettu selvitys perustuu valtuuston päätöksessä esitettyihin seikkoihin. Esityslistan liite n:o 3. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi selvityspyynnön ja siihen annetun vastauksen. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

14 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄ VÄLIRAPORTISTA Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt kunnilta lausuntoa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista päivätyllä kirjeellään. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmä on laatinut väliraportin, jossa on todettu uudistuksen pääperiaatteet (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:15). Nämä periaatteet perustuvat pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan ja hallituksen tekemiin tarkentaviin linjauksiin. Muistio on julkaistu ministeriön internet -sivuilla: Valmisteluryhmä jatkaa työtään kesän jälkeen ja laatii toimeksiantonsa mukaisesti hallituksen esityksen muotoon laaditun ehdotuksensa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi. Ehdotus sisältää kuntauudistuksen edellyttämät välttämättömät säännökset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja rahoittamisesta. Jatkotyönsä tueksi valmisteluryhmä pyytää kunnilta ja muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot väliraportista. Lausuntopyyntöön voi vastata webropol -kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä väliraportin mukaisista periaatteista sekä eräistä muista järjestämislain valmistelun kannalta keskeisistä seikoista sekä mahdollisuus vapaaseen kommentointiin. Webropol -kyselyyn vastaamisen sijasta lausunnon voi antaa myös kirjallisesti. Jos lausunto annetaan kirjallisesti, siinä pyydetään esittämään näkemykset webropol -kyselyssä oleviin kysymyksiin, erityisesti sote-alueen ja perustason alueen muodostamisen kriteereistä, erityisvastuualueen asemasta ja toimivallasta, rahoituksesta ja kuntien välisestä kustannusten jaosta sekä aikataulusta. Sosiaali- ja terveysministeriö tulee erikseen pyytämään alkuvuodesta 2014 lausunnot valmisteluryhmän loppuraportista, johon sisältyy ehdotus eduskunnalle annettavaksi hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi ja siihen liittyviksi muiksi laeiksi. Lakiesitys annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella ja sen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta lukien. Lisäksi kuntia tullaan kuulemaan lain vahvistamisen jälkeen sosiaali- ja terveysalueiden ja perustason alueiden sekä erityisvastuualueiden muodostamisesta. Lausunnot pyydetään antamaan mennessä sähköpostissa olevan vastauslinkin kautta tai erikseen kirjallisesti. Kirjallisen lausunnon postitusosoite on Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33, Valtioneuvosto. Lausuntopyyntöön voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. Annetut vastaukset ovat julkisia.

15 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Juupajoen kunnanvaltuuston aloitteesta on kuluvana syksynä käynnistetty Juupajoen ja Oriveden kaupungin väliset kuntaliitosneuvottelut. Tämä kuntaliitosneuvottelu on kytketty osaksi Tampereen kaupunkiseudun kuntarakenneselvitystä, koska Orivesi oli jo aiempien päätösten perusteella ko. selvityksessä mukana. Juupajoki-Orivesi kuntaliitosneuvottelut on tarkoitus saada päätökseen tammikuussa 2014 ja valtuustot ottavat kantaa mahdolliseen liitokseen maalishuhtikuussa Neuvottelujen tavoitteeksi on asetettu kuntaliitos lukien. Orivesi kuuluu Tampereen sote -yhteistoiminta-alueeseen kokonaisuudessaan lukien. Juupajoen kunnan sote-palvelut hoidetaan vuoden 2014 ajan tilapäisenä järjestelynä kokonaisulkoistuksen kautta. Mikäli kuntaliitos toteutuu, Juupajoen alueen kaikkien sote -palvelujen järjestäminen tapahtuu väliraportissa esitetyn mallin mukaan sote-alueen vastuukunnan (=Tampere) kautta. Esityslistan liitteenä n:o 4 on Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti. Liitteenä n:o 5 on Juupajoen kunnan lausuntoluonnos. Kunnanhallitus hyväksyy Juupajoen kunnan lausunnon sote- järjestämislain väliraportista esityslistan liitteen mukaisena. Lausuntoluonnos käytiin läpi kokouksessa. Tehtyjen täsmennysten jälkeen kunnanhallitus hyväksyi esitetyn lausunnon.

16 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ JUUPAJOEN TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN Kunnanhallitus Kangasalavetoinen yhteistoiminta-alue purkaantuu Ko. ajankohdasta lukien myös Juupajoen terveyspalvelujen järjestäminen on avoinna. Asiaa on käsitelty kunnanvaltuustossa Juupajoen kunta on esittänyt seuraavat vaihtoehdot tilanteen ratkaisemiseksi: 1) Kangasalan kunta jatkaa terveyspalvelujen järjestämistä Juupajoelle vielä vuoden ) Juupajoen kunta ottaa terveyspalvelujen järjestämisvastuun itselleen. Valtuusto on kokouksessaan valtuuttanut kunnanhallituksen toteuttamaan valmistelevia toimenpiteitä, joita varautuminen terveydenhuollon omaan järjestämisvastuuseen edellyttää. Lisäksi kunnanhallitus on esittänyt Kangasalan kunnalle virallisen pyynnön, että Kangasalan kunta toimisi Juupajoen terveyspalvelujen järjestäjänä vielä vuoden 2014 ja että välittömästi käynnistetään neuvottelut sitä koskevan terveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen laatimiseksi. Asiasta on käyty Kangasalan kutsusta viranhaltijaneuvottelu ja Kangasalan kunnanhallitus on keskustellut asiasta epävirallisessa suunnittelukokouksessaan Kangasala on ilmoittanut, että se odottaa valtiolta ohjausta asian hoitamisessa. Merkitään tiedoksi terveyspalvelujen tämänhetkinen tilanne. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti. Kunnanhallitus Valtiovarainministeriö kutsui Juupajoen, Kangasalan, Oriveden, Pälkäneen ja Tampereen edustajat neuvotteluun, jonka tarkoituksena oli saada tilannekuva sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen tilanteesta ja Paras-puitelain mukaisten yhteistoimintavelvoitteiden täyttymisestä alueella. Neuvottelussa ministeriön edustajat velvoittivat kunnat ilmoittamaan mennessä näkemyksensä siitä, kuinka alueen tilanne ratkaistaan ja kuinka sotepalvelut Juupajoella vuoden 2014 alkaen järjestetään.

17 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnat ovat käsitelleet asiaa toimielimissään seuraavasti: - Juupajoen kunnanvaltuusto Oriveden kaupunginvaltuusto Tampereen kaupunginhallitus Pälkäneen kunnanvaltuusto ja - Kangasalan kunnanvaltuusto Ministeriöstä saadun tiedon mukaan valtion ohjauskirje kuntiin koskien Juupajoen sote -palvelujen järjestämistä oli tarkoitus saada viikon 24 aikana. Kangasalan kunnanhallitus (kokous ) piti jatkoneuvottelujen edellytyksenä tietoa siitä, mikä on valtion linjaus em. kuntien kannanottojen perusteella. Juupajoen kunta kutsui Kangasalan kunnanhallituksen puheenjohtajan ja viranhaltijajohdon neuvotteluun perjantaiksi klo Perjantaina klo ylijohtaja Päivi Laajala ilmoitti puhelimitse, että kirje viivästyy sosiaali- ja terveysministeriön käsittelyn johdosta. Näin ollen em. neuvottelu Kangasalan kunnan kanssa peruttiin. Valtiovarainministeriön kirje saapui kuntiin perjantaina klo Kirjeessä todetaan seuraavaa: Tilanteesta saamansa kokonaiskuvan perusteella valtiovarainministeriö katsoo, että Juupajoen kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on pyrittävä ensisijaisesti turvaamaan kuntaliitoksella. Ratkaisuna tulisi tavoitella sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut järjestettäisiin Juupajoen kunnalle samassa kokonaisuudessa kuin Oriveden kaupungille jo vuoden 2014 alusta lukien, vaikka kuntaliitos tulisi voimaan vasta myöhemmin. Ministeriö huomauttaa, että yhdistymisselvityksissä tulee pyrkiä kuntarakennelain mukaisiin ratkaisuihin tai vaihtoehtoisesti hakea lain määrittelemästä selvitysalueesta poikkeusta. Ministeriö seuraa alueen tilannetta. Yhteenvetona ministeriön kirjeestä voidaan todeta, että koska ministeriö esittää Juupajoen sote -palvelujen järjestämistä Tampereen kaupungin toimesta jo vuoden 2014 alusta, on epätodennäköistä, että Kangasalan kunta muuttaa tekemäänsä valtuuston linjausta asiassa. Asiaa selvitetään tarkemmin kokouksessa.

18 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi valtiovarainministeriön kirjeen. Kunnanhallitus toteaa, että neuvotteluteitse tavoitellaan yhteistyötä terveyspalvelujen järjestämisessä Tampereen kaupungin kanssa. Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan valmistelemaan siirtymistä omaan järjestämisvastuuseen kunnan terveyspalvelujen osalta lukien, mikäli Tampereen kaupungin kanta asiaan ei muutu myönteiseksi. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti. Kunnanhallitus Kangasalan kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan , että valtiovarainministeriön ohjauksen mukaisesti Tampereen kaupungin tulee järjestää Juupajoen terveyspalvelut samassa kokonaisuudessa kuin Oriveden kaupungin terveydenhuoltopalvelut. Tampereen johdon kanssa käydyssä neuvottelussa on kuultu Tampereen kaupungin virallinen kanta ministeriön ohjauskirjeeseen, joka on, että Tampere ei tule toimimaan Juupajoen kunnan terveyspalvelujen järjestäjänä. Asiaan liittyen on järjestetty valtuuston iltakoulu , jossa käytiin läpi eri toimintavaihtoehdot. Juupajoen sosiaali- ja terveystoimen kokonaisuus muodostuu seuraavasti: Toimialan nettomenot ovat 6,5 milj. euroa vuodessa. Tämä jakautuu edelleen eri vastuualueille: hallinto ja sosiaalityö 1,3 milj. euroa, vanhuspalvelut 1,5 milj. euroa, perusterveydenhuolto 1,2 milj. euroa, erikoissairaanhoito 2,5 milj. euroa ja ympäristöterveydenhoito euroa. Henkilökuntaa sosiaalitoimen palveluksessa on n. 30 hlöä ja Juupajoen terveysasemalla 7 hlöä. Sosiaali- ja terveystoimen palvelujen tuottamiseen liittyen on kunnalla ja yhteistoiminta-alueella lukuisia määrä ostopalvelusopimuksia yksityisten ja julkisten palvelujentuottajien kanssa mm. lääkäri- ja hammaslääkäripalveluista. Yhteistoiminta-alueen purkautumisen johdosta on Juupajoella pohdittu useita eri toimintavaihtoehtoja. Toukokuussa tilattiin selvitys FCG Tietojohtaminen Oy:ltä siitä, mitä sosiaali- ja terveystoimen järjestämisvastuu kunnalle tarkoittaa. Selvitys on ollut valtuuston käsittelyssä

19 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisulkoistus on ollut yhtenä vahvana vaihtoehtona Rääkkylän, Tohmajärven ja Puolangan malliin. Kokonaisulkoistaminen tuo tietyltä osin turvaa palvelujen järjestämiseen, koska yksityisillä palvelujentuottajilla on kuntaa paremmat mahdollisuudet rekrytoida ammattitaitoista henkilökuntaa. Ulkoistamisen kautta olisi myös mahdollista saada uusia toimintakäytänteitä ja vaihtoehtoisia asiointisuuntia nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Kokonaisulkoistamiseen liittyy merkittävänä tekijänä palvelujen kilpailuttaminen ja hankintalain muotomääräykset. Kilpailuttaminen erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta on raskas ja pitkällinen prosessi. Hankintalain suorahankintamenettelyä ja sen kriteerejä sekä kilpailutuksen mahdollista aikataulua on selvitetty asiantuntijoiden kanssa. Yksityisten palveluntuottajien taholta on ollut kiinnostusta sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisulkoistusvaihtoehtoon. Myös Mänttä-Vilppulan kanssa on selvitetty mahdollista yhteistyötä erityisesti palvelujen kilpailuttamisessa, koska Mänttä-Vilppulassa on meneillään merkittävän suuri kilpailutus, jonka kautta olisi mahdollisuus saada synergiaetuja. Terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelut tullaan hankkimaan Mänttä-Vilppulan kaupungilta, jonka kanssa Juupajoella on yhteistyötä myös muiden ICT -palvelujen osalta. Kuntaliitosselvitys Juupajoki-Orivesi on juuri käynnistymässä. Valtiovarainministeriön esityksestä em. kuntaliitosselvitys kytketään osaksi Tampereen kaupunkiseudun elinvoimaselvitystä. Asialle on kaupunkiseudun ohjausryhmän hyväksyntä Kuntaliitosselvityksen tavoiteaikataulu on asetettu siten, että selvitystyö asiakirjoineen olisi valmis tammikuussa Oriveden kaupunki kuuluu Tampereen sote -yhteistoiminta-alueeseen ja lukien Tampere järjestää kaikki Oriveden sosiaali- ja terveystoimenpalvelut. Tässä tilanteessa ja eri toimintavaihtoehtojen puntaroinnin jälkeen Juupajoen kunnan päätösvalmistelussa on päädytty esittämään, että sote -palvelujen kokonaisulkoistukseen ei tässä vaiheessa lähdetä vaan palvelut järjestetään omana toimintana hyödyntäen eri palvelujen tuotantovaihtoehtoja ja yhteistyömalleja. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Kangasalan yhteistoimintaalueen purkautuessa Juupajoen kunta ottaa järjestämisvastuun sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuudesta lukien ja yhteistoiminta-alueen hoidossa olleet palvelut, lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa, siirretään kunnan omaksi toiminnaksi.

20 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Lisäksi kunnanhallitus esittää, että valtuusto valtuuttaa kunnanhallituksen neuvottelemaan ja hyväksymään sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen liittyvät sopimukset ja mahdolliset sopimusten siirrot. Edelleen kunnanhallitus päättää, että kunnan hallintosäännön muutoksen valmistelu aloitetaan välittömästi siten, että uusi hallintosääntö astuu voimaan ja se sisältää sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon uudelleen järjestelyn. Juha Soikka teki esityksen suorahankinnasta Pihlajalinnalta. Hänen ehdotustaan ei kannatettu, joten se raukesi. Valtuusto Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösesityksen. Juha Soikka jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Keskustelun kuluessa valtuutettu Juha Soikka esitti asian palauttamista kunnanhallitukselle uudelleen käsiteltäväksi. Hänen esitystään kannattivat valtuutetut Leo Lakiasuo ja Hannu Hämylä. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että on tehty kunnanhallituksen pohjaehdotuksesta poikkeava esitys ja on äänestettävä. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä seuraavasti: ne jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Juha Soikan esitystä äänestävät ei. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 7 jaa -ääntä ja 12 ei -ääntä. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on äänestyksen jälkeen äänin 7-12 hyväksynyt Juha Soikan esityksen asian palauttamisesta kunnanhallitukselle uudelleen käsiteltäväksi. Pöytäkirjan liitteenä äänestysluettelo. Kunnanhallitus Valtuusto päätti kokouksessaan palauttaa kunnan terveyspalvelujen järjestämisasian uudelleen valmisteluun. Eri toimintavaihtoehtojen selvittelyä on jatkettu viranhaltijoiden toimesta. Asiasta on myös käyty neuvottelua luottamushenkilöjohdon kanssa.

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 VALTUUSTO 2.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 VALTUUSTO 2.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 SISÄLLYSLUETTELO 43 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 81 44 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 82 45 JUUPAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET... 83 46 ANTOLAINA

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO 19 VALTUUSTON 3.2.2014 PITÄMÄN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO... 40 20 JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT/ AJANKOHTAISKATSAUS... 41

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KUNNANHALLITUS 25.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KUNNANHALLITUS 25.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 SISÄLLYSLUETTELO 122 RUOKAHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA / KIRKONKYLÄN KOULUN VALMISTUSKEITTIÖN MUUTTAMINEN JAKELUKEITTIÖKSI... 238 123 JUUPAJOEN TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 94 POIKKEAMINEN KOSKIEN LIESIPOUKAMA NIMISTÄ TILAA RN:O 2:127 HULIPPAAN KYLÄSSÄ... 216 95 VESIJOHTOVUOTOJEN LASKUTUSPERUSTEET... 218 96 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 SISÄLLYSLUETTELO 64 SUUNNITTELUTARVERATKAISU KOSKIEN TILAA KOIVULA RN:O 9:3 VOITILAN KYLÄSSÄ... 109 65 SELVITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE... 110 66

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 7/2014 Kokousaika 11.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 KUNNANHALLITUS 19.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 KUNNANHALLITUS 19.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO 120 LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE PIRKANMAAN ELY- KESKUKSEN VALITUKSESTA... 286 121 LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTTEEN KIINTEISTÖITTÄISEN KULJETUKSEN

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 6.3.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 6.3.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2013 Kunnanvaltuusto 27.2.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 18.30 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 50 1 31 Perustettavan Rautavaaran

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO 23 KAAVOITUSASIOITA / RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN SUINUN-VÄIHIN RANTA-ALUEELLE... 46 24 KOPSAMON KYLÄOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN / KAAVOITUSTILANNE...

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 396. Kaupunginhallitus 24.09.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 396. Kaupunginhallitus 24.09.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 396 Kaupunginhallitus 24.09.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 198 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 399 199 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 400 200 TALOUSARVION

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET 1 Sisällys 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 5 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 6 1.3 Hankintavaltuudet... 7 1.4 Euromääräiset valtuusrajat

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2015/52 Hyväklsytty kunnanvaltuustossa 27.4.2015/11 JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Sanna Karvinen 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS Sisällys

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat:

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat: HAILUODON KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009 Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 vaali

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki 5.11.2013 Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki Sopimukset ja hankinnat ohje V 1.0 5.11.2013 Valtiovarainministeriö Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PL 28, 00023 Valtioneuvosto Puh 09 160 01 tai 09 578

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

Innovointi ja julkinen hankinta

Innovointi ja julkinen hankinta Innovointi ja julkinen hankinta Kehityshankkeiden kilpailuttamisen juridisia kysymyksiä Tuomas Aho 12 Innovointi ja julkinen hankinta Kehityshankkeiden kilpailuttamisen juridisia kysymyksiä Tuomas Aho

Lisätiedot