Nousun hyvinvointikysely 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nousun hyvinvointikysely 2010"

Transkriptio

1 Nousun hyvinvointikysely 2010 Nordea Unioni Suomi ry / JNd

2 SISÄLLYS Materiaalissa ensin YHTEENVETO, jonka jälkeen avointen vastausten koosteet: HUU: Huolet ja ilonaiheet pysyneet samana vuodesta toiseen KE-LÄ: Työnilo IPP: Muutos ja kiire CC: Kolme hyvää ja huonoa Muut keskitetyt: Resurssipula Nordea Unioni Suomi ry / JNd

3 YHTEENVETO Jorma Nylund Aulanko Nordea Unioni Suomi ry / JNd

4

5 2010 kyselyssä keskitetyt yksiköt jaettu kahteen, Nordic Banking keskitetyt ja muut keskitetyt yksiköt.

6

7 Asioiden kehityksen yleisnäkymät Kaikkien vastausten perusteella katsottuna tilanne ei suinkaan näytä hälyttävältä, tosin aluekohtaisia eroja on. Joissain paikoissa tilanne saattaa olla hyvinkin erilainen. Tuloksia on tulkittu seuraavasti, selvää parannusta on tulkittu tapahtuneen jos kolmen paremman vaihtoehdon määrä on kasvanut 5% tai enemmän. Samalla periaatteella jos kolmen heikomman vastausvaihtoehdon määrä on kasvanut 5% tai enemmän katsotaan tuloksien heikentyneen. Jos tulokset jäävät näiden väliin eli -4% - +4% tulosten katsotaan pysyneen suunnilleen samalla tasolla. Kaikki vertailut on tehty vuoden 2009 kyselyn tuloksiin. Yleissilmäys näyttää hyvältä kun vain yhden kysymyksen osalta kaikkien vastaajien mielestä asiat ovat menneet selvästi huonompaan suuntaan. Näyttäisi siltä ettei uudet tuotteet ole edelleenkään kaikkien hallussa, ilmeisesti ei ole aikaa resurssipulasta johtuen opetella uusia tuotteita. Mutta miten tämä näkyy asiakkaalle? Kaksi asiaa on kehittynyt selvästi parempaan suuntaan. Palautteen anto ja työajan joustot. Pankissahan on satsattu paljon esimieskoulutukseen ja yksilölliset työajat ovat yleistyneet. Muut asiat ovat suunnilleen samalla tasolla. Toivottavasti tämä ei tarkoita sitä, että kehitystä ei tapahdu, vaan että se on vaan hitaampaa näillä osilla ja selvää 5% parannusta ei vielä ole tapahtunut.

8 Asioiden kehityksen yleisnäkymä» Palautteen anto» Työ/vapaa-ajan jousto» Työnilo» Työn hallinta» Uupumus työpäivän jälkeen» Stressi» Normaali työajan riittävyys» Innostavuus» Kielitaito» Työkyky/ vaatimus» Ergonomia» Ilmapiiri» Epäasiallinen kohtelu» Johtaminen» Työn tauotus» Uusien toimitapojen hallinta» Työpaikan varmuus» Kehotus jättää pankkityö» Uusien tuotteiden hallinta Huom. Värit eivät kerro ovatko asiat hyvin vai huonosti, vaan mihin suuntaan kehitys on mennyt verrattuna edelliseen kyselyyn. Parantunut 5 % Samalla tasolla -4% - +4% Huonontunut 5 %

9 HUU 18 % 82 % 20 % 80 % Ke-Lä 18 % 82 % 17 % 83 % IPP 21 % 79 % 22 % 78 % NB keskitetyt 30 % 70 % Muut keskit. 22 % 78 % 24 % 76 % Tytäryhtiöt 18 % 82 % 34 % 66 % Kaikki yhteensä 19 % 81 % 22 % 78 %

10 HUU 13 % 87 % 19 % 81 % Ke-Lä 13 % 87 % 15 % 85 % IPP 14 % 86 % 20 % 80 % NB keskitetyt 28 % 72 % Muut keskit. 19 % 81 % 18 % 82 % Tytäryhtiöt 18 % 82 % 25 % 75 % Kaikki yhteensä 15 % 85 % 19 % 81 %

11 HUU 30 % 70 % 26 % 74 % Ke-Lä 26 % 74 % 25 % 75 % IPP 29 % 71 % 27 % 73 % NB keskitetyt 33 % 67 % Muut keskit. 23 % 77 % 31 % 69 % Tytäryhtiöt 21 % 79 % 32 % 68 % Kaikki yhteensä 27 % 73 % 28 % 72 %

12 HUU 35 % 65 % 26 % 74 % Ke-Lä 30 % 70 % 25 % 75 % IPP 36 % 64 % 28 % 72 % NB keskitetyt 40 % 60 % 26 % Muut keskit. 74 % 25 % 75 % Tytäryhtiöt 31 % 69 % 33 % 67% Kaikki yhteensä 32 % 68 % 27 % 73 %

13 HUU 14 % 86 % 15 % 85 % Ke-Lä 13 % 87 % 11 % 89 % IPP 18 % 82 % 16 % 84 % NB keskitetyt 20 % 80 % 12 % Muut keskit. 88 % 17 % 83 % Tytäryhtiöt 8 % 92 % 11 % 89 % Kaikki yhteensä 14 % 86 % 15 % 85 %

14 HUU 36 % 64 % 42 % 58 % Ke-Lä 40 % 60 % 45 % 55 % IPP 33 % 67 % 37 % 63 % NB keskitetyt 24 % 76 % 26 % Muut keskit. 74 % 24 % 76 % Tytäryhtiöt 30 % 70 % 24 % 76 % Kaikki yhteensä 34 % 66 % 38 % 62 %

15 HUU 16 % 84 % 17 % 83 % Ke-Lä 16 % 84 % 16 % 84 % IPP 18 % 82 % 18 % 82 % NB keskitetyt 16 % 84 % 23 % Muut keskit. 77 % 22 % 78 % Tytäryhtiöt 24 % 76 % 30 % 70 % Kaikki yhteensä 18 % 82 % 18 % 82 %

16 HUU 18 % 82 % 19 % 81 % Ke-Lä 20 % 80 % 19 % 81 % IPP 24 % 76 % 23 % 77 % NB keskitetyt 15 % 85 % 18 % 82 % Muut keskit. 21 % 79 % Tytäryhtiöt 17 % 83 % 19 % 81 % Kaikki yhteensä 20 % 80 % 20 % 80 %

17 HUU 14 % 86 % 16 % 84 % Ke-Lä 17 % 83 % 18 % 82 % IPP 22 % 78 % 20 % 80 % NB keskitetyt 10 % 90 % 18 % 82 % Muut keskit. 16 % 84 % Tytäryhtiöt 14 % 86 % 11 % 89 % Kaikki yhteensä 17 % 83 % 17 % 83 %

18 HUU 14 % 86 % 26 % 74 % Ke-Lä 17 % 83 % 26 % 74 % IPP 22 % 78 % 26 % 74 % NB keskitetyt 24 % 76 % Muut keskit. 18 % 82 % 25 % 75 % Tytäryhtiöt 14 % 86 % 17 % 83 % Kaikki yhteensä 17 % 83 % 25 % 75 %

19 HUU 73 % 27 % 75 % 25 % Ke-Lä 73 % 27 % 74 % 26 % IPP 69 % 31 % 76 % 24 % NB keskitetyt 70 % 30 % 72 % Muut keskit. 28 % 68 % 32 % Tytäryhtiöt 59 % 41 % 70 % 30 % Kaikki yhteensä 71 % 29 % 73 % 27 %

20 HUU 37 % 63 % 34 % 66 % Ke-Lä 29 % 71 % 28 % 72 % IPP 39 % 61 % 35 % 65 % NB keskitetyt 44 % 56 % 39 % 61 % Muut keskit. 39 % 61 % Tytäryhtiöt 38 % 62 % 49 % 51 % Kaikki yhteensä 36 % 64 % 35 % 65 %

21 HUU 93 % 7 % 94 % 6 % Ke-Lä 95 % 5 % 91 % 9 % IPP 91 % 9 % 91 % 9 % NB keskitetyt 97 % 3 % Muut keskit. 96 % 4 % 94 % 6 % Tytäryhtiöt 97 % 3 % 95 % 5 % Kaikki yhteensä 93 % 7 % 93 % 7 %

22 HUU 18 % 82 % 18 % 82 % Ke-Lä 18 % 82 % 17 % 83 % IPP 21 % 79 % 26 % 74 % NB keskitetyt 16 % 84 % Muut keskit. 25 % 75 % 29 % 71 % Tytäryhtiöt 28 % 72 % 18 % 82 % Kaikki yhteensä 21 % 79 % 21 % 79 %

23 HUU 25 % 75 % 20 % 80 % Ke-Lä 21 % 79 % 15 % 85 % IPP 23 % 77 % 19 % 81 % NB keskitetyt 18 % 82 % 27 % Muut keskit. 73 % 24 % 76 % Tytäryhtiöt 27 % 73 % 22 % 78 % Kaikki yhteensä 24 % 76 % 19 % 81 %

24 HUU 44 % 56 % 39 % 61 % Ke-Lä 48 % 52 % 48 % 52 % IPP 52 % 48 % 45 % 55 % NB keskitetyt 39 % 61 % 37 % Muut keskit. 63 % 45 % 55 % Tytäryhtiöt 52 % 48 % 52 % 48 % Kaikki yhteensä 46 % 54 % 44 % 56 %

25 HUU 67 % 33 % 65 % 35 % Ke-Lä 65 % 35 % 64 % 36 % IPP 68 % 32 % 69 % 31 % NB keskitetyt 76 % 24 % 62 % Muut keskit. 38 % 69 % 31 % Tytäryhtiöt 60 % 40 % 71 % 29 % Kaikki yhteensä 66 % 34 % 67 % 33 %

26 HUU 51 % 49 % 50 % 50 % Ke-Lä 51 % 49 % 48 % 52 % IPP 52 % 48 % 50 % 50 % NB keskitetyt 46 % 54% 48% 52 % Muut keskit. 51 % 49 % Tytäryhtiöt 60 % 40 % 54 % 46 % Kaikki yhteensä 51 % 49 % 50 % 50 %

27 HUU 53 % 47 % 45 % 55 % Ke-Lä 46 % 54 % 44 % 56 % IPP 49 % 51 % 37 % 63 % NB keskitetyt 28 % 72 % 36 % Muut keskit. 64 % 47 % 53 % Tytäryhtiöt 51 % 49 % 48 % 52 % Kaikki yhteensä 46 % 54 % 43 % 57 %

28 HUU:n alueen huolet ja ilonaiheet pysyneet samana vuodesta toiseen Mia Majander Aulanko Nordea Unioni Suomi ry / JNd

29 Ensimmäisen kerran työhyvinvointi kysely toteutettiin vuonna Osa kysymyksistä on pysynyt samana vuodesta toiseen ja yllätys, yllätys samoin monet tulokset prosenteilla mitattuna. Muutosta edellisiin vuosiin oli mahdollisuus antaa myös kirjallinen kommentti jokaisen kysymyksen jälkeen. Ilahduttavissa määrin tätä mahdollisuutta oli käytetty hyväksi ja kommentteja oli laidasta laitaan. Yhteensä vastaajia oli HUU:n alueella vähän päälle 500 ja kommentteja noin 250 per kysymys. Olin mukana tekemässä ensimmäistä kyselyä. Tuolloin koki HUU:n alueen kyselyyn vastanneista 80% työniloa päivittäin tai lähes päivittäin. Vuonna 2009 luku oli hiukan noussut (82%) mutta mitä liene tapahtunut, kun prosentti laski takaisin 80%:iin vuoden 2010 kyselyssä. Kaikesta huolimatta voisi todeta luvun olevan korkealla tasolla.

30 Työtehtävät koetaan edelleen mielenkiintoisiksi ja innostaviksi (81%) mutta huolestuttavaa on se, että edellisenä vuonna luku oli 87% (2007 luku oli 84%). Tuntuu, että joka puolelta hyökytetään. Puuttuu mielestäni systemaattinen eteneminen. Yhteen suuntaan yhtä tietoa, toiseen suuntaan toista, vinkkiä sinne ja vinkkiä tänne, tikusta tuolla ja tikkuja tänne Systemaattisemmin eteenpäin. tai Henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiselle asettaa haasteita järjestelmien toimiminen, työympäristö sekä kaikenlainen pieni selvittely ja tilpehööri joka on pois asiakasajasta.

31 Edelliset tekstit kiteyttävät usean vastaajan mielipiteet. Asetetaan tavoitteita, joita seurataan mutta kuten muumi-kirjassa kysytään Kuinkas sitten kävikään?. Huoli siitä mitä on edessäpäin paistaa läpi vastauksissa. Uusia tuotteita tulee myyntiin jatkuvasti entistä nopeammalla tahdilla ja huonosti valmisteltuina sillä vuonna 2010 enää 74% koki hallitsevansa uudet tuotteet hyvin kun luku edellisenä vuonna oli jopa 86%. Suhde lukujen välillä oli sama kaikkien vastaajien kesken.

32 Asia, joka ilahdutti vastauksissa oli työtilanteen ja työajan joustaminen elämäntilanteen mukaan. Vuonna % koki joustoa löytyvän mutta tänä vuonna luku oli jo 74%. Työpisteiden ergonomia puhutti edelleen puoleen ja toiseen. 58% koki ergonomian työpisteessä hyväksi ja 42% huonoksi. Konttoreiden erilaisuus ja monimuotoisuus heijastunee tässä vastauksessa. Kaikesta huolimatta ilmapiirin työyhteisössä koki hyväksi 83%. Tosin luku oli laskenut yhdellä %-yksiköllä edellisestä vuodesta mutta noussut 5 %-yksikköä vuoden 2007 luvusta.

33 Esimiestyöskentelyssä on tapahtunut ilahduttavaa kehitystä ainakin vastausten perusteella. Johtaminen koetaan vuosi vuodelta oikeudenmukaisemmaksi ja kannustavammaksi ( %, % ja %). Palautteenanto toimii entistä paremmin, vuonna % ja % vastaajista koki sen toimivan hyvin.

34 Työn tauottaminen ruokatunnin lisäksi on vähitellen lisääntynyt; Vuonna 2007 vain 49 % tauotti työtänsä ruokatunnin lisäksi, kun tänä vuonna jo 61% on ymmärtänyt tauottamisen tärkeyden ja onnistuu tauottamaan työnsä. Mielestäni luvun pitäisi olla lähempänä 90% ja ehkä se jonain päivänä onkin totta. Samoin päivittäinen työhönsidonnaisuusaika riittää yhä useammalla, vuonna % koki ajan riittävän mutta 2010 oli %luku noussut jo 55% vastaajista. ( %). Edelleen kuitenkin huolestuttavaa on työstä johtuvan haitallisen stressin kokeminen. Vuonna % vastaajista koki haitallista stressiä, % ja %. Vaikka suunta on oikea, on prosenttiluku vielä aivan liian korkea.

35 Kirjoitetuista kommenteista sai lukea vastauksia laidasta laitaan. Jokaiseen kysymykseen löytyi sekä positiivinen että negatiivinen katsantokantaa. Vaikka tekstit välillä olivat hyvinkin rankkoja oli onneksi välissä ilon aiheita. Kantavana voimana oli usealla hyvät työtoverit ja harrastukset. Ei se iso joki vaan ne kaikki pienet purot - edelleenkin jokainen voi omalla paikallaan elämässä vaikuttaa omaan ja joskus työtoverinsakin jaksamiseen ja työhyvinvointiin pidetään toisistamme huolta.

36 Työhyvivointikysely 2010 Ke-Lä Susanna Hagelberg Aulanko Nordea Unioni Suomi ry / JNd

37 Niin kuin Nylundin Jorma toteaa koko kyselystä tehdyssä yhteenvedossa, työhyvinvoinnin tila koko maassa ei näytä hälyttävältä, mutta aluekohtaisia eroja löytyy. Tässä muutama kommentti Ke-Lä:n alueen tuloksista.; Työnilo oli noussut yhdellä prosentilla jo ennestäänkin hyvästä tuloksesta. Oli ilo havaita, että meille se kaikkein tärkein eli asiakas tuottaa paljon iloa työpäivään. Samansuuntainen oli viesti työtovereista. Huutia saivat esimiehet, joiden taito ei riitä tulosten käsittelyyn, vaan tunne, että mikään ei riitä, vain vomistuu. Tässä on mielestäni paikka pysähtyä ja kyseenalaistaa riittämättömyys!

38 Työtehtävät ovat innostavia ja haasteellisia ja lisäksi oma työtilanne hallitaan paremmin kuin ennen. On otettu käyttöön yksilöllinen työaika, lyhennetty työpäivä tai osa-aika työ. On opittu olemaan itsekkäämpiä oman työajan suhteen, eikä tehdä ns. säännöllisiä ylitöitä, vaan ylitöitä hyvin harkiten. Nämä useat erilaiset työajan sopimukset ovat kasvattaneet jopa 5% tunnetta, että työaika joustaa oman elämäntilanteen mukaan, hienoa!

39 Työkyky suhteessa työn vaatimuksiin on toisaalta kohdallaan ja toisaalta hyvin haasteellisessa tilanteessa, sillä ikä tekee omat kepposensa työn vaativuuden suhteen, olet sitten nuori tai vanha. On hyväksyttävä olotila, että kaikkea ei voi hallita syvällisesti. Omaa fyysistä kuntoa hoidetaan kyllä kiitettävästi.

40 Ergonomia on edelleen huonolla tolalla. On paljon konntoreita joissa odotellaan remonttia ja sen mukanaan tuomia parannuksia. Toisaalta jo remontoiduissa konttoreissa on opeteltava tekemään työtä avokonttoreissa ja tämä vaatii opettelua sekä työyhteisön pelisääntöjen luomista. Kielitaito ei aiheuttanut ongelmia, vaan sillä selvittiin, sillä Ke-Lä:n alueella on vielä paljon konttoreita, joissa ulkomaalaisia asiakkaita käy hyvin satunnaisesti.

41 Uusia toimintatapoja kyllä hallitaan, mutta selvä viesti oli, että ne vaihtuvat liian usein ja siksi jää oppimisen kanssa usein yksin, joskin sinnikkyys palkitaan, tuumattiin asiasta. Uudet tuotteet haluttaisiin hallita, mutta se on täysi mahdottomuus tässä uutuuksien tulvassa. Liian paljon jää itseopiskelun varaan ja pankkityön kokemattomuus näkyy osaamisessa ja lisää näin tuoteopin tuskaa. Epäasiallista kohtelua koettiin esimiesten taholta tarkasteltaessa asetettuja tavoitteita, arvostus tuntui olevan hukassa ja nuoret kokivat, että heillä teetetään kaikki konttorin työt, joita kukaan ei ole viitsinyt aikoihin tehdä.

42 Toisaalta johtaminen koettiin yksilötasolla kannustavaksi,. mutta tiukaksi. Arvostelun kohteeksi joutuivat liian usein esimiehen suusta tulevat, mutta, lauseet tekemisen suhteen sekä esimiesten suuri vaihtuvuus. Ehdotukset työnantajan puolelta jättää pankkityö olivat marginaalisia, pikemminkin tekijä itse otti asian puheeksi useammin. Omaa työpaikkaa pidettiin varmana ja toisaalta esitettiin myös kysymys: mikä on nykyään varmaa?

43 Palautteen anto ja käsittely esimiehen kanssa oli parantunut selvästi ja sen koettiin toimivan paremmin kuin ennen. Avoimuus oli muuttunut parempaan suunta ja asioita oli helpompi käsitellä. Tässä osiossa näkyi varmasti esimiesten saama koulutus asian suhteen. Hieno nousu arvioinnissa.

44 Uupumuksen kokemus työpäivän jälkeen oli vaihtelevaa, mutta hyvin usein työt tulivat kotiin päässä. Kiihtynyt työtahti asetti myös oman jaksamisen koetukselle. Runsaat muutokset tekemisessä työtahdin lisäksi aiheuttivat ajoittain myös haitallista stressiä ja jopa unettomuutta. Rästitöitä jäätiin silti tekemään ylitöinä hyvin harkiten ja tämä oli kyllä positiivinen viesti.

45 Työssä jaksaminen on edellytys erinomaisille asiakaskokemuksille ja työnilo on edellytys meidän omalle hyvinvoinnille. Tämä kysely on yksi Nousun väline viedä työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä eteenpäin eri alueilla. Kysely on tehty jo kolmena vuonna peräkkäin ja nyt sillä on voimaa myös vaikuttaa asioihin. Pidetään siis yllä reilua meininkiä ja viedään asioita eteenpäin sisulla, yhdessä.

46 Työhyvinvointikysely 2010 IPP Tiina Sillanpää Aulanko Nordea Unioni Suomi ry / JNd

47 IPP:n alueen henkilöstöstä oli vastannut 361 henkilöä. Kaikkiin kysymyksiin tuli vapaita kommentteja noin puolelta vastaajista. Vapaista kommenteista ja vastauksista on seuraava yhteenveto. Työnilo oli laskenut yhdellä prosenttiyksiköllä 79%-<78%:iin. Työkaverit, asiakaspalvelu ja asiakaskohtaamiset ovat se, mistä ammennetaan työniloa. Kiire, riittämättömyyden tunne ja työmäärän kasvu vievät sen. Työniloa nakertaa myös tunne, että esimiehet kyttäävät eivätkä arvosta työtämme.

48 Työtehtävien innostavuus oli laskenut 6 yksikköä 86%->80%:iin. Koettiin, että ei ole työrauhaa. Aina joku uudistus tai muutos meneillään. Vastaavasti uuden oppiminen, työn monipuolisuus sekä päivien erilaisuus koettiin innostavaksi. Työtilanteen hallinnan tunne oli kohonnut +2, 71%-> 72%:iin. Kalenterointi sekä yksilöllinen työaika tukee työtilanteen hallintaa. Kiire, resurssipula sekä tuuraukset ja jatkuvat hyppäämiset paikasta toiseen sekoittavat päivän.

49 Työtilanteen ja työajan jousto elämäntilanteen mukaan oli kohonnut reippaasti, peräti 8 prosenttiyksikköä 64%->72%:iin. Suunta on todella hyvä. Tähän on vaikuttanut osa-aikaeläkkeet, yksilöllinen työaika. Myös perheelliset kokivat saavansa kohtuudella joustoa, kun sitä tarvitaan esim. lapsen sairastuessa. Tosin pienissä yksiköissä on vielä hankalaa saada työaika joustamaan. Kritisoitiin myös sitä, että kaikki eivät saaneet tasapuolisesti pitää lomarahalomaa.

50 Työkyky suhteessa työn vaatimuksiin oli myös noussut +2, 82%->84%:iin. Kaasua ja sykettä ohjelmasta on saatu potkua oma työkyvyn ylläpitämiseen. Fyysinen peruskunto auttaa jaksamaan. Osa koki työn vievän koko energian ja mehut. Työasiat painavat mieltä, vievät yöunet ja se tuntuu väsymyksenä työssä.

51 Työpisteiden ergonomia on haaste vanhoissa konttoreissa. Laskua -4, 67->63%:iin. Ilmastoinnin puutteet, kuumuus/kylmyys, ilman tunkkaisuus ja homeen haju koettiin pahimmaksi epäkohdaksi. Kiitosta saivat hyvät säädettävät työtuolit sekä pyynnöstä saadut rullahiiret. Remonttien myötä oli heti tullut parannuksia. Työyhteisön ilmapiiri oli pysynyt ennallaan 82%:ssa. Ilmapiiri työkavereiden kesken on pääosin hyvä. Sitä hehkutettiin useassa vastauksessa. Huono työvoimatilanne ja väsymys kiristää välillä pinnaa.

52 Kielitaidolla pärjätään kohtuudella työtehtävissä, kohonnut 76->77%:iin. Alueen konttoreissa ei käy vieraskielisiä asiakkaita kovin paljon. Muutama kommentti oli, että kunpa vielä osaisi venäjää. Uusien toimintatapojen hallinta oli kohonnut 78- >80:iin. Hyvästä vastausprosentista huolimatta arvostellaan kiivasta muutostahtia. Muutosten perässä ei tahdota pysyä. Itse uudet toimintatavat saivat kritiikkiä. Teemme hirveästi töitä tilastoja varten! Uusien tuotteiden opiskeluun ja sisäistämiseen ei ole riittävästi aikaa. Pudotusta 78-> 74%:iin. Sijoittamisen tuotteet ja niiden suuri määrä koettiin kaikkein hankalimmiksi.

53 Epäasiallista kohtelua esiintyy harvoin. Pudotusta 31%-> 24%:iin. Esimiesten koulutus on tuottanut tulosta. Kuitenkin suurin arvostelu kohdistuu nimen omaa esimiehiin, heidän kykyynsä antaa ja vastaanottaa palautetta. Ylilyöntejä tapahtuu edelleen. Johtamisen oikeudenmukaisuudessa ja kannustavuudessa on parannusta 61->65%:iin. Tässä myös esimiesten valmennus näkyy. Toivottiin enemmän kannustamista kuin tulosten pelkkää arviointia.

54 Painostusta jättää pankkityö ei juuri koeta. Tilanne pysynyt ennallaan 9%:ssa. Pakettien tarjoaminen ja jotkin esimiesten epäasialliset heitot esim. myynninohjauskeskustelujen yhteydessä on voitu kokea tällaiseksi. Varmuus työpaikasta on laskenut 79->74%:iin. Epävarmuutta on luonut konttoreiden lopettamiset sekä tunne, että vanhemmat työntekijät halutaan vaihtaa nuorempiin. Palautteenantoa esimiehen ja työntekijän välillä on ilmeisemmin tullut harjoiteltua, koska parannusta on 77->81%:iin. Esimiesten välillä tässä on vielä suurta vaihtelua ja harjoittelua kannattaa jatkaa puolin ja toisin.

55 Työtä on opittu tauottamaan paremmin ruokatunnin lisäksi, parannusta +7, 48->55%:iin. Tosin vielä on parannettavaa. Kiire oli suurin syy, että tauot jää pitämättä. Huolestuttavinta oli, että välillä jäi myös ruokatauko pitämättä. Vain harva kävi tauolla kahvitauon lisäksi. Uupumusta koetaan työpäivän jälkeen, muutos 68-69%:iin. Torkku voittaa lenkin. Kotona ei enää jakseta. Haitallinen stressi tuntuu puolella vastaajista sydämen tykytyksinä ja univaikeuksina.

56 Päivittäinen työaika riittää paremmin kuin aikaisemmin työtehtävien suorittamiseen, parannusta 51->63%:iin. Ylitöihin suhtaudutaan kriittisemmin ja niitä tehdään enimmäkseen vain pakon edessä. Kääntöpuolena on, että työt tuppaavat kasaantumaan. Kaiken kaikkiaan kaivataan lisäresursseja sekä tasapuolisuutta esim. lomarahalomien saamiseen. Yhteistapaamisia kritisoitiin sekä muutosten nopeutta ja määrää. Ihmisillä on kuitenkin vielä motivaatiota palvella asiakkaita hyvin ja laadukkaasti ja iloita uuden oppimisesta. Näille asioille pitäisi luoda parhaat mahdolliset edellytykset.

57 Hyvinvointikysely Contact Centre 2010 Tuula Juntula Aulanko Nordea Unioni Suomi ry / JNd

58 Contact Centressä on toimihenkilötä yhteensä n 400 joista Vaasassa n100 Oulussa n100 ja Helsingissä n200 tekee puhelintyötä joista osa vastaa myös verkkopankin sekä avoimiensivujen (www.nordea.fi) kautta tulleisiin asiakasposteihin. Nousun työhyvinvointi kyselyyn vastasi 90 henkilöä alle 30 vuotiaat 18,9 % ( 17 kpl) vuotiaat 45,6 % (41 kpl) 55v- 35,6 % (32 kpl)

59 Kolme hyvää Kivat, mahtavat työkaverit, työniloa tuottavat onnistuneet asiakaskokemukset Päivän työt eivät jää odottamaan seuraava päivää Sähköiset työpöydät, sekä hieroma- sekä niqamatuoli. mahdollistavat päivittäin tekemään taukoliikuntaa.

60 Kolme ei hyvää Epäsäännöllinen työaika, 6 viikkoa etukäteen pitää ilmoittaa tulevat työvuorotoiveet. Seuranta, myynti, asiakasaika, puheluiden määrä, Kohtuuttoman suuret tavoitteet joihin pääsevät vain harvat.

61 Nousun työhyvinvointikysely 2010 Kaikki muut keskitetyt yksiköt Juha Seljavaara Aulanko Nordea Unioni Suomi ry / JNd

62 Keskitettyjen yksiköiden osalta kyselyssä tuli esiin seuraavat kolme asiaa: resurssipula kiire johtaminen

63 Nousulaisista työniloa koki lähes 80% vastaajista. Vapaissa vastauksissa tuli esille liiallinen työkuorma. Osa vastaajista koki liian kiireen vievän työniloa. Kiire johtaa myös tunteeseen, ettei pysty hoitamaan työtehtäviä niin hyvin kuin tahtoisi. Monet pitävät haasteellisista työtehtävistä ja näissä onnistuminen tuottaa hyvänolon tunnetta. Resurssipulaan tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota ja esimiesten tulisi huomioida tämä töiden suunnittelussa. Pitkittyessään resurssipula saattaa johtaa henkilöstön henkisten ja fyysisten voimavarojen ehtymiseen. Tästä seuraa pitkiä sairauslomia ja tilanteen paheneminen. Toimihenkilöiden olisi hyvä noudattaa tervettä itsekkyyttä ylikuormitustilanteissa ja käydä keskustelua esimiehen kanssa tilanteesta.

64 Keskitetyissä yksikössä koettiin työaikojen joustavan melko hyvin elämäntilanteen mukaan. Osa-aikaeläke on monelle mahdollisuus säilyttää työkunto hyvänä. Osa-aikaeläkkeellä ehtii nauttimaan vapaasta ja tekemään sellaisia asioita mihin muuten ei olisi aikaa. Liukuva työaika saa myös kiitosta ja auttaa koti- ja työelämän yhteensovittamisessa. Työpisteiden ergonomia asiat tuntuvat olevan kunnossa. Haasteena on ilmastointi. Väillä puhaltaa kylmää ja vedon tunnetta esiintyy. Osassa työtiloja ilmastoinnin teho on ollut riittämätön näillä tämän kesän helteillä. Osa henkilöstöstä on tyytymättömiä avokonttoriin. Häiriötekijöinä esiintyy melua ja avotila koetaan ahtaaksi.

65 Työyhteisöjen ilmapiiri on lähimpien työkavereiden osalta kunnossa. Tiimityöskentely toimii ja työntekijät tukevat toisiaan. Toki poikkeuksia myös löytyy. Useimmiten tyytymättömyys kohdistuu työnjohtoon. Tuntuu välillä, että osalta johtajista on unohtunut ihmissuhdetaidot. Monta kertaa sillä on väliä miten asiat esittää. Johtamisen oikeudenmukaisuus ja kannustavuuden jakauma keskitettyjen yksiköiden osalta on melko tasainen. Molemmista ääripäistä löytyy vastauksia. Tämän mukaan meillä on hyviä ja kannustavia esimiehiä. Toisaalta kaikilla työntekijöillä tulisi olla oikeus hyvään esimieheen. Esimiestaitoihin on Nordeassa jatkossa kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta saavuttaisimme arvojen mukaiset tavoitteet.

66 Keskitetyissä yksiköissä henkilöstöä huolettaa töiden siirtäminen muualle. On menossa ulkoistushankkeita kuten CIMSSA ja manuaalitöiden siirtoa Puolan operaatiokeskukseen. Lisäksi ostetaan IT työtä Intiasta. Työtehtävistä johtuvaa haitallista stressiä tunnistaa itseltään moni työtekijä. Nämä ilmenee useimmiten univaikeuksina. Päänsärkyä ja vatsavaivoja esiintyy myös monilla. Osa henkilöstöstä osaa unohtaa työasiat työpaikalle ja viettää palauttavaa vapaaaikaa.

67 Ottakaa näitä työhyvivointi asioita puheeksi kahvitauoilla, tiimikokouksissa ja esimiesten kanssa. Tutkimuksen mukaan moni asia on hyvällä tolalla. Jokainen työntekijä on osaltaan itse vastuussa omasta työhyvinvoinnistaan.

68 PALAUTE

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa Tuula Selonen Mitä ikäjohtamisella tarkoitetaan? 1/3 Ikäjohtaminen on eri-ikäisten ihmisten johtamista eli hyvää henkilöstöjohtamista. Työurien parantamiseen ja pidentämiseen

Lisätiedot

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle.

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Asiantuntija Tarja Räty Työturvallisuuskeskus TTK Hyödyllinen ja haitallinen stressi Stressi on normaali reaktio, joka pitää ihmisen

Lisätiedot

Alueellinen työhyvinvointikysely. Voimaa ossaamisesta! -hanke

Alueellinen työhyvinvointikysely. Voimaa ossaamisesta! -hanke Alueellinen työhyvinvointikysely Voimaa ossaamisesta! -hanke Taustatiedot Vastaajia 1 983 henkilöä miehiä 14 % naisia 86 % Toimiala Hotelli- ja ravintola 5 % Kauppa- ja palvelu 17 % Muu julkishallinto

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt

Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt 24.4.2013 Hilkka Myllymäki Hollolan kunta Hyvä mieli on osa työhyvinvointia. Mistä se rakentuu ja kuka siihen voi vaikuttaa? HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2015

Työhyvinvointikysely 2015 Työhyvinvointikysely 2015 Vakuutusväen Liitto VvL ry kyseli työoloista edellisen kerran vuonna 2012. Silloin kaikkien vakuutusalan työntekijöiden oli mahdollista vastata. Vastaajia oli yli 3.300, joista

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Miten jaksamme työelämässä?

Miten jaksamme työelämässä? Miten jaksamme työelämässä? työelämän haasteet Työhyvinvoinnin asiantuntija Tiina Holappa Sisältö: Työelämän haasteet Työelämän tämän hetkiset trendit Tilastoja suomalaisten eläköitymisestä Työurat pidemmiksi

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointia työstä Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014 Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut 6.2.2014 Eija Lehto, Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin osatekijöitä

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14 Unelmoitu Suomessa Sisällys ä ä ä ö ö ö ö ö ö ä ö ö ä 2 1 Perustiedot ö ä ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ä ö ä ää ö ä ä ä ä ö ä öö ö ä ä ä ö ä ä ö ä ää ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ö ä ä ää ö ä ä ä ää ö ä ä ö ä ä ö ä ä ä

Lisätiedot

Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle

Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle HENRY Foorumi 4.11.2008 Päivi Lind 1 Suomen parhaat työpaikat 2003 Tapiola-ryhmä 9.sija suurten organisaatioiden sarjassa. Euroopan sadan parhaan työpaikan joukossa.

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta 1. Sukupuoli 0% 25% 50% 75% 100% mies 6,8% nainen 93,2% 2. Työ- ja virkasuhteesi muoto? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% vakituinen 86,41%

Lisätiedot

Kokkolan kaupungin työhyvinvointisyke 2010

Kokkolan kaupungin työhyvinvointisyke 2010 n kaupungin työhyvinvointisyke 2010 Yleistä kyselystä n työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kaupungin palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä ilmeneviä kehittämiskohteita. Kysely

Lisätiedot

Migreeni ja työelämän triggerit

Migreeni ja työelämän triggerit Migreeni ja työelämän triggerit Suomen Migreeniyhdistyksen projektissa Oli päätavoitteina: Saada tietoa työn triggereistä eli migreenikohtauksille altistavista tekijöistä työssä ja työolosuhteissa Laatia

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

Miten voi satakuntalainen yrittäjä vuonna 2014?

Miten voi satakuntalainen yrittäjä vuonna 2014? Miten voi satakuntalainen yrittäjä vuonna 2014? TUTKIMUS Tutkimus yrittäjien hyvinvoinnista Kohderyhmänä ne Satakunnan Yrittäjät ry:n jäsenet, joiden sähköpostiosoite tiedossa (3 296 jäsentä) Sähköinen

Lisätiedot

Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan

Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan Diacor terveyspalvelut Oy Terveyspalvelujen suomalainen suunnannäyttäjä Työterveyttä suurille ja pienille asiakkaille Yli 4000 sopimusasiakasta, joissa

Lisätiedot

TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio)

TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio) TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio) Kyselyn tulokset vertailussa Sinisellä: PKKY kysely 2012 (212 vastaajaa) ja vaikeaa esimiehille

Lisätiedot

Santander yrityksenä

Santander yrityksenä 100 % vastuu Olet oman elämäsi pääosassa 14.2.2012 Esityksen sisältö Santander yrityksenä Mistä kaikki alkoi 100% vastuu ajattelun tavoitteet Vastuun vuosi 2011 Vastuukyselyn tuloksia Hankkeen hyödyt vs

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala 1 Vetovoimaisia työpaikkoja yhdistäviä tekijöitä: ü Henkilöstön saanti helppoa ü Henkilöstön

Lisätiedot

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain)

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) 20.7.2011 TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) (1) Työn kehittävyys Minulla on mahdollisuus ajatella ja toimia itsenäisesti työssäni Minulla on mahdollisuus kehittää itselleni ominaisia

Lisätiedot

Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen. Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen. Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Mitä kuormittavuus on? Työn kuormittavuus on moniulotteinen käsite.

Lisätiedot

RECONOS. Reconos Oy HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2010

RECONOS. Reconos Oy HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2010 RECONOS Oy HENKILÖSTÖTUTKIMUS 21 Ky Puh: 9-6969 274 PL 8, Aleksanterinkatu 17 Fax: 9-6969 2741 HELSINKI E-mail: kari.ehari@reconos.fi Oy Henkilöstötutkimus 21 LOPPURAPORTTI 1.1.21 Oy ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Minun työhyvinvointini

Minun työhyvinvointini Minun työhyvinvointini Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja Kestävän työuran edistäjä Tuottavuuden mahdollistaja Hyvinvointi

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki. Työhyvinvointikysely 2014

Järvenpään kaupunki. Työhyvinvointikysely 2014 Järvenpään kaupunki Työhyvinvointikysely 2014 1 Vastausprosentit palvelualueittain vastanneita työntekijöitä vastaus-% LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUE 689 1123 61 % TERVEYSPALVELUT JA AIKUISSOSIAALITYÖ 175

Lisätiedot

Etelä-Suomen Metsäpäivän 2013 työhyvinvointikysely Tuloksia metsänhoitajien osalta Eveliina Varis Metsänhoitajaliitto ry

Etelä-Suomen Metsäpäivän 2013 työhyvinvointikysely Tuloksia metsänhoitajien osalta Eveliina Varis Metsänhoitajaliitto ry Etelä-Suomen Metsäpäivän 2013 työhyvinvointikysely Tuloksia metsänhoitajien osalta Eveliina Varis Metsänhoitajaliitto ry 20.8.2013 Taustatiedot Sukupuoli 100% 80% 67% 60% 40% 33% 20% 0% Mies Nainen Kaikki

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Parempi Työyhteisö - kysely Kuntaliitto Tulosten esittely Heli Kuitunen ja Maarit Vartia Työyhteisöt ja -organisaatiot -osaamiskeskus Työterveyslaitos - Terveen työelämän edistäjä Edistämme

Lisätiedot

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla http://smallbiztrends.com/2011/09/workshifting-changingway-we-work.html Kiinko Tulevaisuuden kaupunki - työ - asuminen - liikkuvuus 6.2.2014

Lisätiedot

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 22.4.2015 Vantaa Kirsi Rasinaho koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija SAK ry 22.4.2015 SAK 1 IKÄÄNTYNEIDEN JAKSAMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA 22.4.2015

Lisätiedot

Vakuutusväen Liiton työhyvinvointikysely 2012. VAKUUTUSVÄEN LIITTO VvL ry www.vvl.fi 2012 Kaikki oikeudet pidätetään

Vakuutusväen Liiton työhyvinvointikysely 2012. VAKUUTUSVÄEN LIITTO VvL ry www.vvl.fi 2012 Kaikki oikeudet pidätetään Vakuutusväen Liiton työhyvinvointikysely 2012 1 Taustaa Vastausaika 27.8.-20.9.2012 Kysely on jatkoa viime vuonna toteutetulle puhelinpalvelutyön työolokyselylle Kysely kohdistettiin kaikille vakuutusalan

Lisätiedot

Työturvallisuus ja työhyvinvointi ajankohtaista sopimuspalokuntien kannalta

Työturvallisuus ja työhyvinvointi ajankohtaista sopimuspalokuntien kannalta Työturvallisuus ja työhyvinvointi ajankohtaista sopimuspalokuntien kannalta Isto Kujala Palopäällystöpäivät 21.3.2015, Tampere Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry Työturvallisuus pelastusalalla Työturvallisuuslaki

Lisätiedot

Työhyvinvoin) ja kuntoutus

Työhyvinvoin) ja kuntoutus Työhyvinvoin) ja kuntoutus Ratuke syysseminaari 11.11.2010 Tiina Nurmi- Kokko Rakennusliitto Työhyvinvoin) Työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä ja työuraa tukevassa työ- ympäristössä

Lisätiedot

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 KESKEISET TULOKSET Henkilöt jäivät eläkkeelle ensisijaisesti, koska tunsivat tehneensä osuutensa työelämässä. Eläkkeelle jääneet

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Työolotutkimus 2003. Tiedotustilaisuus 5.10.2004

Työolotutkimus 2003. Tiedotustilaisuus 5.10.2004 Työolotutkimus 3 Tiedotustilaisuus 5..4 13..4 Työolotutkimukset Työolosuhdetiedustelu 1972 - postikysely - koetutkimus Työolosuhdetiedustelu 1977 - käynti, otos 75 työllistä - vastausprosentti 91 % - palkansaajia

Lisätiedot

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMINEN 1. Neuvottele ensin opettajan kanssa Kerro opettajalle minne työpaikkaan aiot soittaa. Työpaikka: Puhelinnumero: Varaa itsellesi - rauhallinen

Lisätiedot

NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA. Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014.

NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA. Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014. NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014. TAUSTAA Ilmarinen ja Yrittäjänaiset selvittivät verkkokyselyllä naisyrittäjien arkea ja jaksamista Tulokset julkaistiin

Lisätiedot

Osuva-kysely Timo Sinervo

Osuva-kysely Timo Sinervo Osuva-kysely Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Kunnat ja organisaatiot Kunta Vastaajat Jyväskylä 977 Eksote 1065 Länsi-Pohja 65 Akseli 59 Laihia-Vähäkyrö 52 Kaksineuvoinen 33 Terveystalo 31 Jyväskylän hoivapalv.

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Arviointikysely vanhemmille, kevät 2011

Arviointikysely vanhemmille, kevät 2011 Arviointikysely vanhemmille, kevät 2011 Kiitokset vanhemmille, jotka jaksoitte vastata kyselyymme! Peräti 72 % perheistä palautti lomakkeen. Opetusvälineitä kehuttiin ja myös tiloja pidettiin asianmukaisina,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä 6.11.2012 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä 6.11.2012 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä 6.11.2012 1 Eija Lehto, erityisasiantuntija ATERIA 2012 IKÄYSTÄVÄLLISYYDESTÄ VOIMAA TYÖYHTEISÖÖN 6.11.2012 Eija Lehto, Työterveyslaitos 2 Ikäystävällisyydestä VOIMAA... Elämänkulku

Lisätiedot

JAKSAMINEN VUOROTYÖSSÄ

JAKSAMINEN VUOROTYÖSSÄ JAKSAMINEN VUOROTYÖSSÄ 2/23/2016 Ulla Peltola; OH lab.hoit., TtM, opettaja 1 SISÄLTÖ vuorotyö ja terveys vuorotyön edut ja haitat työvuorosuunnittelu esimiestyö työn ja perheen/muun elämän yhteensovittaminen

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1

17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1 17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1 TYÖN JA PERHEEN YHTEENSOVITTAMISEN VERKKOAIVORIIHI Esitys on osa Työterveyslaitoksen koordinoimaa Sosiaali- ja terveysministeriön Työ ja perhe-elämä -ohjelmaa. Marja Etunimi

Lisätiedot

Osuva-loppuseminaari

Osuva-loppuseminaari Osuva-loppuseminaari Mistä syntyy työntekijän ja työyhteisön innovatiivisuus? Kyselyn tuloksia 15/12/14 Timo Sinervo 1 Mitä tutkittiin Mitkä johtamiseen, työyhteisöön ja työhön liittyvät tekijät johtavat

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 8.2.2013 Terveydenhoitajapäivät/KPMartimo. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 8.2.2013 Terveydenhoitajapäivät/KPMartimo. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työ ja liikuntaelinvaivat Terveydenhoitajapäivät 8.2.2013 Kari-Pekka Martimo LT, teemajohtaja Esityksen sisältö Ovatko liikuntaelinvaivat ongelma? Yleistä liikuntaelinvaivoista ja niiden

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT 19.5.2009 Eeva-Liisa Putkinen Työhyvinvointiyksikkö Henkilöstö- ja lakiasiain osasto Tekijöitä, jotka vaikuttavat työkykyyn Vaikutusmahdollisuus omaan työhön

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä

Lisätiedot

Valaistuksen parantaminen tuotantotiloissa muutos työntekijöiden kokemana. 1.4.2008 Annu Haapakangas, Työterveyslaitos annu.haapakangas@ttl.

Valaistuksen parantaminen tuotantotiloissa muutos työntekijöiden kokemana. 1.4.2008 Annu Haapakangas, Työterveyslaitos annu.haapakangas@ttl. Valaistuksen parantaminen tuotantotiloissa muutos työntekijöiden kokemana 1.4.2008 Annu Haapakangas, Työterveyslaitos annu.haapakangas@ttl.fi Kyselyn toteutus Kyselymenetelmällä pyrittiin tutkimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi. Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö

Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi. Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö Henk. Yhteensä (pl.oae) KuEL- eläkkeelle siirtyneet Kainuun maakunta ky v. 2005 2008 eläkelajeittain,

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

Hyvän työpaikan kriteerit

Hyvän työpaikan kriteerit Hyvän työpaikan kriteerit Vetovoimaa ja työhyvinvointia terveydenhuoltoon! Hyvän työpaikan kriteerit 2 Hyvä lukija, esitteessä olevat Hyvän työpaikan kriteerit terveydenhuollon organisaatioille on laadittu

Lisätiedot

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy Suuri Yrittäjätutkimus Collector & Companies Yrittäjäfoorumi 2014 Tutkimus ja tulokset Collector teetti tutkimuksen suomalaisista ja ruotsalaisista pk-yrityksistä

Lisätiedot

ASIAKASKYSELYN 2015 TULOSTEN YHTEENVETO

ASIAKASKYSELYN 2015 TULOSTEN YHTEENVETO ASIAKASKYSELYN 2015 TULOSTEN YHTEENVETO Asiakaskysely toteutettiin toukokuussa 2015. Kysely lähetettiin sähköpostilla ja kirjeellä yhteensä 937 työnantaja-asiakkaalle. Vastauksia saatiin 264 eli vastausprosentti

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä. Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008

Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä. Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008 Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008 Maahanmuuttajia tarvitaan v. 2030 mennessä työikäisiä on 300 000 henkeä vähemmän kuin

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet T-Media Oy T-Media on vuonna 1997 perustettu työnantajakuvaan ja maineeseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö. T-Median missiona on auttaa asiakkaitaan luomaan sidosryhmilleen kestävää kilpailuetua

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä NÄIN MINÄ SAIN TÖITÄ Miten löydän töitä? Työllistymiseen vaikuttavat: 1. kuinka terve ja toimintakykyinen olet 2. mitä osaat 3. minkälainen motivaatio ja asenne sinulla on Terveys ja

Lisätiedot

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014.

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakysely Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakyselyssä kartoitettiin Viitasaaren ja Pihtiputaan yli 16-vuotiaiden asukkaiden liikunta-aktiivisuuden

Lisätiedot

Jamit-hankkeen kokemuksia työluotsityöstä

Jamit-hankkeen kokemuksia työluotsityöstä Jamit-hankkeen kokemuksia työluotsityöstä Hanna Takamaa 18.9.2014 Case 1. Asiakas on vuoden kestävällä työ/opintovapaalla omasta työstään, joka on fyysisesti raskasta, terveydentilassa tules-oireita, lisäksi

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

TYÖHÖN PALUU PROJEKTIN ARVIOINNIN TULOKSIA

TYÖHÖN PALUU PROJEKTIN ARVIOINNIN TULOKSIA TYÖHÖN PALUU PROJEKTIN ARVIOINNIN TULOKSIA Jouni Puumalainen, Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Kuntoutuspäivät 12.-13.04. 2011, työryhmä 8 24.5.2011 1 Työhön paluu -projekti (RAY 2007-2011)

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Mistä on parhaat työpaikat tehty? Luottamus Avoin viestintä eli läpinäkyvyys Välittäminen

Lisätiedot

Mu$a mistä +etää nykyisen +lanteen ja mitä +laa? 13.5.2014 Econtact ó oikeita asioita oikein 1

Mu$a mistä +etää nykyisen +lanteen ja mitä +laa? 13.5.2014 Econtact ó oikeita asioita oikein 1 Mu$a mistä +etää nykyisen +lanteen ja mitä +laa? 13.5.2014 Econtact ó oikeita asioita oikein 1 TYÖHYVINVOINNIN ANALYSOINTI Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Menestyvät yritykset pitävät ihmisten

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin usein kysytyt kysymykset

Työhyvinvoinnin usein kysytyt kysymykset Hyvällä fiiliksellä homma toimii paljon paremmin! Työhyvinvoinnin usein kysytyt kysymykset Elina Ravantti, Venla Räisänen ja Eeva-Marja Lee Työterveyslaitos 2014 1 Tietopaketti työhyvinvoinnista Apaja-projektissa

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS Kysely opettajille kevät 2010 Piia Seppälä, arvioinnin yhdyshenkilö Yleistä Tämä toteutettu Johtamisen arviointi oli uuden Seinäjoen opetustoimen

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

ENSIHOITAJIEN TYÖSSÄ KUORMITTUMINEN SEKÄ TYÖSSÄJAKSAMINEN

ENSIHOITAJIEN TYÖSSÄ KUORMITTUMINEN SEKÄ TYÖSSÄJAKSAMINEN ENSIHOITAJIEN TYÖSSÄ KUORMITTUMINEN SEKÄ TYÖSSÄJAKSAMINEN Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos MITÄ ENSIHOITOTYÖN KUORMITTAVUUS ON TEIDÄN MIELESTÄ? Työn kuormittavuus on moniulotteinen

Lisätiedot

ONKO LAADUKASTA TEHOKKUUTTA?

ONKO LAADUKASTA TEHOKKUUTTA? ONKO LAADUKASTA TEHOKKUUTTA? Työntekijän mahdollisuudet vaikuttaa laatuun ja tehokkuuteen Menetelmä- ja aikastandardien merkitys Jaana Ylitalo jaana.ylitalo@pam.fi 26.10.2011 1 PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO. Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.2008

TURUN YLIOPISTO. Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.2008 TURUN YLIOPISTO Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.8 Peda-forumin valtakunnalliset opetuksen kehittämispäivät järjestettiin tänä keväänä

Lisätiedot

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä on Vautsin osahanke Tavoitteena Tukea eri-ikäisten jaksamista ottamalla huomioon eri ikäkausien vahvuudet ja erityistarpeet Parantaa valmiuksia ikäjohtamiseen

Lisätiedot

Ammattiliitto Nousu ry

Ammattiliitto Nousu ry Ammattiliitto Nousu ry Nordeassa työpaikkakiusaamista ei hyväksytä Pankin ohjeiden mukaan työpaikkakiusaamiseen on puututtava heti, kun sitä ilmenee Jokaisella on velvollisuus puuttua kiusaamiseen ja epäasialliseen

Lisätiedot

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Terveys, hyvinvointi ja tuen tarve sekä avun saaminen ja palvelut kysely (THL) Ensimmäinen kysely 5. luokkalaisten kysely oppilaille

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot

Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja Tavoitteet: hallittu muutos -hanke 1. Toimihenkilöiden

Lisätiedot

Vastaamalla olet mukana kehittämässä työyhteisöäsi. Tässä muutamia ohjeita kyselyn täyttämiseen.

Vastaamalla olet mukana kehittämässä työyhteisöäsi. Tässä muutamia ohjeita kyselyn täyttämiseen. Tervetuloa vastaamaan kyselyyn! Vastaamalla olet mukana kehittämässä työyhteisöäsi. Tässä muutamia ohjeita kyselyn täyttämiseen. kyselyyn vastataan vain yhden kerran valitse kokemukseesi parhaiten sopivat

Lisätiedot

Työhönpaluun tuki. Itella-konsernin työhyvinvointisäätiö PL 105, 00011 itella Y-tunnus: 2042735-1 www.tyohyvinvointisaatio.fi

Työhönpaluun tuki. Itella-konsernin työhyvinvointisäätiö PL 105, 00011 itella Y-tunnus: 2042735-1 www.tyohyvinvointisaatio.fi Työhönpaluun tuki Itella-konsernin työhyvinvointisäätiö PL 105, 00011 itella Y-tunnus: 2042735-1 www.tyohyvinvointisaatio.fi Paluun tuki - pitkän sairaspoissaolon jälkeen Onnistuneen työhön paluun edellytykset

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Toimintamallin eteneminen Mallin tavoitteet ja hyödyt Osallistujat ja vastuut Mallin hyöty yksilöille ja organisaatioille Toimenkuvien analysointi Ratkaisujen

Lisätiedot

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana Ääni toimitukselle Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana TOIMI-hanke, päätösseminaari 6.11.2014 Aurora Airaskorpi Projektitutkija, Media Concepts Research Group @aairaskorpi auroraairaskorpi.com

Lisätiedot

Kaikilla mausteilla. Artikkeleita työolotutkimuksesta. Julkistamisseminaari 2.6.2006

Kaikilla mausteilla. Artikkeleita työolotutkimuksesta. Julkistamisseminaari 2.6.2006 Kaikilla mausteilla Artikkeleita työolotutkimuksesta Julkistamisseminaari 2.6.2006 Esityksen rakenne! Mitä työolotutkimukset ovat?! Artikkelijulkaisun syntyhistoria! Sisältöalueet! Seminaarista puuttuvat

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Seinäjoen kaupunki Elisa Saunamäki Psykososiaalinen kuormittuminen Jokaisen yksilön työhyvinvointi ja psykososiaalinen kuormittuminen koostuu eri asioista.

Lisätiedot

Hyvinvoiva hoitaja hoitaa hyvin

Hyvinvoiva hoitaja hoitaa hyvin Hyvinvoiva hoitaja hoitaa hyvin Tallinna 13.11.2015 YTM, työnohjaaja Liisa Kallio sh, TtT Marjo Kurki Onko yhteiskunnassamme yhteisiä merkityksiä vai merkityskato? Vanhusten hoivan päämääränä on taata

Lisätiedot

HYVINVOINTI VIRTUAALITYÖSSÄ

HYVINVOINTI VIRTUAALITYÖSSÄ VITAL-seminaari II Otaniemi 15.5.2006 HYVINVOINTI VIRTUAALITYÖSSÄ Niina Kokko TKK, BIT tutkimuskeskus Esityksen sisältö 1. Vaikuttaako virtuaalisuus työhyvinvointiin? 2. Kuinka stressaantuneinta virtuaalisen

Lisätiedot

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Olen kokenut etätyön hyväksi työskentelytavaksi Saan etätyöpäivän aikana pääosin tehtyä suunnittelemani työt Ohjeistus etätyön tekemiseen on ollut riittävää

Lisätiedot