Nousun hyvinvointikysely 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nousun hyvinvointikysely 2010"

Transkriptio

1 Nousun hyvinvointikysely 2010 Nordea Unioni Suomi ry / JNd

2 SISÄLLYS Materiaalissa ensin YHTEENVETO, jonka jälkeen avointen vastausten koosteet: HUU: Huolet ja ilonaiheet pysyneet samana vuodesta toiseen KE-LÄ: Työnilo IPP: Muutos ja kiire CC: Kolme hyvää ja huonoa Muut keskitetyt: Resurssipula Nordea Unioni Suomi ry / JNd

3 YHTEENVETO Jorma Nylund Aulanko Nordea Unioni Suomi ry / JNd

4

5 2010 kyselyssä keskitetyt yksiköt jaettu kahteen, Nordic Banking keskitetyt ja muut keskitetyt yksiköt.

6

7 Asioiden kehityksen yleisnäkymät Kaikkien vastausten perusteella katsottuna tilanne ei suinkaan näytä hälyttävältä, tosin aluekohtaisia eroja on. Joissain paikoissa tilanne saattaa olla hyvinkin erilainen. Tuloksia on tulkittu seuraavasti, selvää parannusta on tulkittu tapahtuneen jos kolmen paremman vaihtoehdon määrä on kasvanut 5% tai enemmän. Samalla periaatteella jos kolmen heikomman vastausvaihtoehdon määrä on kasvanut 5% tai enemmän katsotaan tuloksien heikentyneen. Jos tulokset jäävät näiden väliin eli -4% - +4% tulosten katsotaan pysyneen suunnilleen samalla tasolla. Kaikki vertailut on tehty vuoden 2009 kyselyn tuloksiin. Yleissilmäys näyttää hyvältä kun vain yhden kysymyksen osalta kaikkien vastaajien mielestä asiat ovat menneet selvästi huonompaan suuntaan. Näyttäisi siltä ettei uudet tuotteet ole edelleenkään kaikkien hallussa, ilmeisesti ei ole aikaa resurssipulasta johtuen opetella uusia tuotteita. Mutta miten tämä näkyy asiakkaalle? Kaksi asiaa on kehittynyt selvästi parempaan suuntaan. Palautteen anto ja työajan joustot. Pankissahan on satsattu paljon esimieskoulutukseen ja yksilölliset työajat ovat yleistyneet. Muut asiat ovat suunnilleen samalla tasolla. Toivottavasti tämä ei tarkoita sitä, että kehitystä ei tapahdu, vaan että se on vaan hitaampaa näillä osilla ja selvää 5% parannusta ei vielä ole tapahtunut.

8 Asioiden kehityksen yleisnäkymä» Palautteen anto» Työ/vapaa-ajan jousto» Työnilo» Työn hallinta» Uupumus työpäivän jälkeen» Stressi» Normaali työajan riittävyys» Innostavuus» Kielitaito» Työkyky/ vaatimus» Ergonomia» Ilmapiiri» Epäasiallinen kohtelu» Johtaminen» Työn tauotus» Uusien toimitapojen hallinta» Työpaikan varmuus» Kehotus jättää pankkityö» Uusien tuotteiden hallinta Huom. Värit eivät kerro ovatko asiat hyvin vai huonosti, vaan mihin suuntaan kehitys on mennyt verrattuna edelliseen kyselyyn. Parantunut 5 % Samalla tasolla -4% - +4% Huonontunut 5 %

9 HUU 18 % 82 % 20 % 80 % Ke-Lä 18 % 82 % 17 % 83 % IPP 21 % 79 % 22 % 78 % NB keskitetyt 30 % 70 % Muut keskit. 22 % 78 % 24 % 76 % Tytäryhtiöt 18 % 82 % 34 % 66 % Kaikki yhteensä 19 % 81 % 22 % 78 %

10 HUU 13 % 87 % 19 % 81 % Ke-Lä 13 % 87 % 15 % 85 % IPP 14 % 86 % 20 % 80 % NB keskitetyt 28 % 72 % Muut keskit. 19 % 81 % 18 % 82 % Tytäryhtiöt 18 % 82 % 25 % 75 % Kaikki yhteensä 15 % 85 % 19 % 81 %

11 HUU 30 % 70 % 26 % 74 % Ke-Lä 26 % 74 % 25 % 75 % IPP 29 % 71 % 27 % 73 % NB keskitetyt 33 % 67 % Muut keskit. 23 % 77 % 31 % 69 % Tytäryhtiöt 21 % 79 % 32 % 68 % Kaikki yhteensä 27 % 73 % 28 % 72 %

12 HUU 35 % 65 % 26 % 74 % Ke-Lä 30 % 70 % 25 % 75 % IPP 36 % 64 % 28 % 72 % NB keskitetyt 40 % 60 % 26 % Muut keskit. 74 % 25 % 75 % Tytäryhtiöt 31 % 69 % 33 % 67% Kaikki yhteensä 32 % 68 % 27 % 73 %

13 HUU 14 % 86 % 15 % 85 % Ke-Lä 13 % 87 % 11 % 89 % IPP 18 % 82 % 16 % 84 % NB keskitetyt 20 % 80 % 12 % Muut keskit. 88 % 17 % 83 % Tytäryhtiöt 8 % 92 % 11 % 89 % Kaikki yhteensä 14 % 86 % 15 % 85 %

14 HUU 36 % 64 % 42 % 58 % Ke-Lä 40 % 60 % 45 % 55 % IPP 33 % 67 % 37 % 63 % NB keskitetyt 24 % 76 % 26 % Muut keskit. 74 % 24 % 76 % Tytäryhtiöt 30 % 70 % 24 % 76 % Kaikki yhteensä 34 % 66 % 38 % 62 %

15 HUU 16 % 84 % 17 % 83 % Ke-Lä 16 % 84 % 16 % 84 % IPP 18 % 82 % 18 % 82 % NB keskitetyt 16 % 84 % 23 % Muut keskit. 77 % 22 % 78 % Tytäryhtiöt 24 % 76 % 30 % 70 % Kaikki yhteensä 18 % 82 % 18 % 82 %

16 HUU 18 % 82 % 19 % 81 % Ke-Lä 20 % 80 % 19 % 81 % IPP 24 % 76 % 23 % 77 % NB keskitetyt 15 % 85 % 18 % 82 % Muut keskit. 21 % 79 % Tytäryhtiöt 17 % 83 % 19 % 81 % Kaikki yhteensä 20 % 80 % 20 % 80 %

17 HUU 14 % 86 % 16 % 84 % Ke-Lä 17 % 83 % 18 % 82 % IPP 22 % 78 % 20 % 80 % NB keskitetyt 10 % 90 % 18 % 82 % Muut keskit. 16 % 84 % Tytäryhtiöt 14 % 86 % 11 % 89 % Kaikki yhteensä 17 % 83 % 17 % 83 %

18 HUU 14 % 86 % 26 % 74 % Ke-Lä 17 % 83 % 26 % 74 % IPP 22 % 78 % 26 % 74 % NB keskitetyt 24 % 76 % Muut keskit. 18 % 82 % 25 % 75 % Tytäryhtiöt 14 % 86 % 17 % 83 % Kaikki yhteensä 17 % 83 % 25 % 75 %

19 HUU 73 % 27 % 75 % 25 % Ke-Lä 73 % 27 % 74 % 26 % IPP 69 % 31 % 76 % 24 % NB keskitetyt 70 % 30 % 72 % Muut keskit. 28 % 68 % 32 % Tytäryhtiöt 59 % 41 % 70 % 30 % Kaikki yhteensä 71 % 29 % 73 % 27 %

20 HUU 37 % 63 % 34 % 66 % Ke-Lä 29 % 71 % 28 % 72 % IPP 39 % 61 % 35 % 65 % NB keskitetyt 44 % 56 % 39 % 61 % Muut keskit. 39 % 61 % Tytäryhtiöt 38 % 62 % 49 % 51 % Kaikki yhteensä 36 % 64 % 35 % 65 %

21 HUU 93 % 7 % 94 % 6 % Ke-Lä 95 % 5 % 91 % 9 % IPP 91 % 9 % 91 % 9 % NB keskitetyt 97 % 3 % Muut keskit. 96 % 4 % 94 % 6 % Tytäryhtiöt 97 % 3 % 95 % 5 % Kaikki yhteensä 93 % 7 % 93 % 7 %

22 HUU 18 % 82 % 18 % 82 % Ke-Lä 18 % 82 % 17 % 83 % IPP 21 % 79 % 26 % 74 % NB keskitetyt 16 % 84 % Muut keskit. 25 % 75 % 29 % 71 % Tytäryhtiöt 28 % 72 % 18 % 82 % Kaikki yhteensä 21 % 79 % 21 % 79 %

23 HUU 25 % 75 % 20 % 80 % Ke-Lä 21 % 79 % 15 % 85 % IPP 23 % 77 % 19 % 81 % NB keskitetyt 18 % 82 % 27 % Muut keskit. 73 % 24 % 76 % Tytäryhtiöt 27 % 73 % 22 % 78 % Kaikki yhteensä 24 % 76 % 19 % 81 %

24 HUU 44 % 56 % 39 % 61 % Ke-Lä 48 % 52 % 48 % 52 % IPP 52 % 48 % 45 % 55 % NB keskitetyt 39 % 61 % 37 % Muut keskit. 63 % 45 % 55 % Tytäryhtiöt 52 % 48 % 52 % 48 % Kaikki yhteensä 46 % 54 % 44 % 56 %

25 HUU 67 % 33 % 65 % 35 % Ke-Lä 65 % 35 % 64 % 36 % IPP 68 % 32 % 69 % 31 % NB keskitetyt 76 % 24 % 62 % Muut keskit. 38 % 69 % 31 % Tytäryhtiöt 60 % 40 % 71 % 29 % Kaikki yhteensä 66 % 34 % 67 % 33 %

26 HUU 51 % 49 % 50 % 50 % Ke-Lä 51 % 49 % 48 % 52 % IPP 52 % 48 % 50 % 50 % NB keskitetyt 46 % 54% 48% 52 % Muut keskit. 51 % 49 % Tytäryhtiöt 60 % 40 % 54 % 46 % Kaikki yhteensä 51 % 49 % 50 % 50 %

27 HUU 53 % 47 % 45 % 55 % Ke-Lä 46 % 54 % 44 % 56 % IPP 49 % 51 % 37 % 63 % NB keskitetyt 28 % 72 % 36 % Muut keskit. 64 % 47 % 53 % Tytäryhtiöt 51 % 49 % 48 % 52 % Kaikki yhteensä 46 % 54 % 43 % 57 %

28 HUU:n alueen huolet ja ilonaiheet pysyneet samana vuodesta toiseen Mia Majander Aulanko Nordea Unioni Suomi ry / JNd

29 Ensimmäisen kerran työhyvinvointi kysely toteutettiin vuonna Osa kysymyksistä on pysynyt samana vuodesta toiseen ja yllätys, yllätys samoin monet tulokset prosenteilla mitattuna. Muutosta edellisiin vuosiin oli mahdollisuus antaa myös kirjallinen kommentti jokaisen kysymyksen jälkeen. Ilahduttavissa määrin tätä mahdollisuutta oli käytetty hyväksi ja kommentteja oli laidasta laitaan. Yhteensä vastaajia oli HUU:n alueella vähän päälle 500 ja kommentteja noin 250 per kysymys. Olin mukana tekemässä ensimmäistä kyselyä. Tuolloin koki HUU:n alueen kyselyyn vastanneista 80% työniloa päivittäin tai lähes päivittäin. Vuonna 2009 luku oli hiukan noussut (82%) mutta mitä liene tapahtunut, kun prosentti laski takaisin 80%:iin vuoden 2010 kyselyssä. Kaikesta huolimatta voisi todeta luvun olevan korkealla tasolla.

30 Työtehtävät koetaan edelleen mielenkiintoisiksi ja innostaviksi (81%) mutta huolestuttavaa on se, että edellisenä vuonna luku oli 87% (2007 luku oli 84%). Tuntuu, että joka puolelta hyökytetään. Puuttuu mielestäni systemaattinen eteneminen. Yhteen suuntaan yhtä tietoa, toiseen suuntaan toista, vinkkiä sinne ja vinkkiä tänne, tikusta tuolla ja tikkuja tänne Systemaattisemmin eteenpäin. tai Henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiselle asettaa haasteita järjestelmien toimiminen, työympäristö sekä kaikenlainen pieni selvittely ja tilpehööri joka on pois asiakasajasta.

31 Edelliset tekstit kiteyttävät usean vastaajan mielipiteet. Asetetaan tavoitteita, joita seurataan mutta kuten muumi-kirjassa kysytään Kuinkas sitten kävikään?. Huoli siitä mitä on edessäpäin paistaa läpi vastauksissa. Uusia tuotteita tulee myyntiin jatkuvasti entistä nopeammalla tahdilla ja huonosti valmisteltuina sillä vuonna 2010 enää 74% koki hallitsevansa uudet tuotteet hyvin kun luku edellisenä vuonna oli jopa 86%. Suhde lukujen välillä oli sama kaikkien vastaajien kesken.

32 Asia, joka ilahdutti vastauksissa oli työtilanteen ja työajan joustaminen elämäntilanteen mukaan. Vuonna % koki joustoa löytyvän mutta tänä vuonna luku oli jo 74%. Työpisteiden ergonomia puhutti edelleen puoleen ja toiseen. 58% koki ergonomian työpisteessä hyväksi ja 42% huonoksi. Konttoreiden erilaisuus ja monimuotoisuus heijastunee tässä vastauksessa. Kaikesta huolimatta ilmapiirin työyhteisössä koki hyväksi 83%. Tosin luku oli laskenut yhdellä %-yksiköllä edellisestä vuodesta mutta noussut 5 %-yksikköä vuoden 2007 luvusta.

33 Esimiestyöskentelyssä on tapahtunut ilahduttavaa kehitystä ainakin vastausten perusteella. Johtaminen koetaan vuosi vuodelta oikeudenmukaisemmaksi ja kannustavammaksi ( %, % ja %). Palautteenanto toimii entistä paremmin, vuonna % ja % vastaajista koki sen toimivan hyvin.

34 Työn tauottaminen ruokatunnin lisäksi on vähitellen lisääntynyt; Vuonna 2007 vain 49 % tauotti työtänsä ruokatunnin lisäksi, kun tänä vuonna jo 61% on ymmärtänyt tauottamisen tärkeyden ja onnistuu tauottamaan työnsä. Mielestäni luvun pitäisi olla lähempänä 90% ja ehkä se jonain päivänä onkin totta. Samoin päivittäinen työhönsidonnaisuusaika riittää yhä useammalla, vuonna % koki ajan riittävän mutta 2010 oli %luku noussut jo 55% vastaajista. ( %). Edelleen kuitenkin huolestuttavaa on työstä johtuvan haitallisen stressin kokeminen. Vuonna % vastaajista koki haitallista stressiä, % ja %. Vaikka suunta on oikea, on prosenttiluku vielä aivan liian korkea.

35 Kirjoitetuista kommenteista sai lukea vastauksia laidasta laitaan. Jokaiseen kysymykseen löytyi sekä positiivinen että negatiivinen katsantokantaa. Vaikka tekstit välillä olivat hyvinkin rankkoja oli onneksi välissä ilon aiheita. Kantavana voimana oli usealla hyvät työtoverit ja harrastukset. Ei se iso joki vaan ne kaikki pienet purot - edelleenkin jokainen voi omalla paikallaan elämässä vaikuttaa omaan ja joskus työtoverinsakin jaksamiseen ja työhyvinvointiin pidetään toisistamme huolta.

36 Työhyvivointikysely 2010 Ke-Lä Susanna Hagelberg Aulanko Nordea Unioni Suomi ry / JNd

37 Niin kuin Nylundin Jorma toteaa koko kyselystä tehdyssä yhteenvedossa, työhyvinvoinnin tila koko maassa ei näytä hälyttävältä, mutta aluekohtaisia eroja löytyy. Tässä muutama kommentti Ke-Lä:n alueen tuloksista.; Työnilo oli noussut yhdellä prosentilla jo ennestäänkin hyvästä tuloksesta. Oli ilo havaita, että meille se kaikkein tärkein eli asiakas tuottaa paljon iloa työpäivään. Samansuuntainen oli viesti työtovereista. Huutia saivat esimiehet, joiden taito ei riitä tulosten käsittelyyn, vaan tunne, että mikään ei riitä, vain vomistuu. Tässä on mielestäni paikka pysähtyä ja kyseenalaistaa riittämättömyys!

38 Työtehtävät ovat innostavia ja haasteellisia ja lisäksi oma työtilanne hallitaan paremmin kuin ennen. On otettu käyttöön yksilöllinen työaika, lyhennetty työpäivä tai osa-aika työ. On opittu olemaan itsekkäämpiä oman työajan suhteen, eikä tehdä ns. säännöllisiä ylitöitä, vaan ylitöitä hyvin harkiten. Nämä useat erilaiset työajan sopimukset ovat kasvattaneet jopa 5% tunnetta, että työaika joustaa oman elämäntilanteen mukaan, hienoa!

39 Työkyky suhteessa työn vaatimuksiin on toisaalta kohdallaan ja toisaalta hyvin haasteellisessa tilanteessa, sillä ikä tekee omat kepposensa työn vaativuuden suhteen, olet sitten nuori tai vanha. On hyväksyttävä olotila, että kaikkea ei voi hallita syvällisesti. Omaa fyysistä kuntoa hoidetaan kyllä kiitettävästi.

40 Ergonomia on edelleen huonolla tolalla. On paljon konntoreita joissa odotellaan remonttia ja sen mukanaan tuomia parannuksia. Toisaalta jo remontoiduissa konttoreissa on opeteltava tekemään työtä avokonttoreissa ja tämä vaatii opettelua sekä työyhteisön pelisääntöjen luomista. Kielitaito ei aiheuttanut ongelmia, vaan sillä selvittiin, sillä Ke-Lä:n alueella on vielä paljon konttoreita, joissa ulkomaalaisia asiakkaita käy hyvin satunnaisesti.

41 Uusia toimintatapoja kyllä hallitaan, mutta selvä viesti oli, että ne vaihtuvat liian usein ja siksi jää oppimisen kanssa usein yksin, joskin sinnikkyys palkitaan, tuumattiin asiasta. Uudet tuotteet haluttaisiin hallita, mutta se on täysi mahdottomuus tässä uutuuksien tulvassa. Liian paljon jää itseopiskelun varaan ja pankkityön kokemattomuus näkyy osaamisessa ja lisää näin tuoteopin tuskaa. Epäasiallista kohtelua koettiin esimiesten taholta tarkasteltaessa asetettuja tavoitteita, arvostus tuntui olevan hukassa ja nuoret kokivat, että heillä teetetään kaikki konttorin työt, joita kukaan ei ole viitsinyt aikoihin tehdä.

42 Toisaalta johtaminen koettiin yksilötasolla kannustavaksi,. mutta tiukaksi. Arvostelun kohteeksi joutuivat liian usein esimiehen suusta tulevat, mutta, lauseet tekemisen suhteen sekä esimiesten suuri vaihtuvuus. Ehdotukset työnantajan puolelta jättää pankkityö olivat marginaalisia, pikemminkin tekijä itse otti asian puheeksi useammin. Omaa työpaikkaa pidettiin varmana ja toisaalta esitettiin myös kysymys: mikä on nykyään varmaa?

43 Palautteen anto ja käsittely esimiehen kanssa oli parantunut selvästi ja sen koettiin toimivan paremmin kuin ennen. Avoimuus oli muuttunut parempaan suunta ja asioita oli helpompi käsitellä. Tässä osiossa näkyi varmasti esimiesten saama koulutus asian suhteen. Hieno nousu arvioinnissa.

44 Uupumuksen kokemus työpäivän jälkeen oli vaihtelevaa, mutta hyvin usein työt tulivat kotiin päässä. Kiihtynyt työtahti asetti myös oman jaksamisen koetukselle. Runsaat muutokset tekemisessä työtahdin lisäksi aiheuttivat ajoittain myös haitallista stressiä ja jopa unettomuutta. Rästitöitä jäätiin silti tekemään ylitöinä hyvin harkiten ja tämä oli kyllä positiivinen viesti.

45 Työssä jaksaminen on edellytys erinomaisille asiakaskokemuksille ja työnilo on edellytys meidän omalle hyvinvoinnille. Tämä kysely on yksi Nousun väline viedä työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä eteenpäin eri alueilla. Kysely on tehty jo kolmena vuonna peräkkäin ja nyt sillä on voimaa myös vaikuttaa asioihin. Pidetään siis yllä reilua meininkiä ja viedään asioita eteenpäin sisulla, yhdessä.

46 Työhyvinvointikysely 2010 IPP Tiina Sillanpää Aulanko Nordea Unioni Suomi ry / JNd

47 IPP:n alueen henkilöstöstä oli vastannut 361 henkilöä. Kaikkiin kysymyksiin tuli vapaita kommentteja noin puolelta vastaajista. Vapaista kommenteista ja vastauksista on seuraava yhteenveto. Työnilo oli laskenut yhdellä prosenttiyksiköllä 79%-<78%:iin. Työkaverit, asiakaspalvelu ja asiakaskohtaamiset ovat se, mistä ammennetaan työniloa. Kiire, riittämättömyyden tunne ja työmäärän kasvu vievät sen. Työniloa nakertaa myös tunne, että esimiehet kyttäävät eivätkä arvosta työtämme.

48 Työtehtävien innostavuus oli laskenut 6 yksikköä 86%->80%:iin. Koettiin, että ei ole työrauhaa. Aina joku uudistus tai muutos meneillään. Vastaavasti uuden oppiminen, työn monipuolisuus sekä päivien erilaisuus koettiin innostavaksi. Työtilanteen hallinnan tunne oli kohonnut +2, 71%-> 72%:iin. Kalenterointi sekä yksilöllinen työaika tukee työtilanteen hallintaa. Kiire, resurssipula sekä tuuraukset ja jatkuvat hyppäämiset paikasta toiseen sekoittavat päivän.

49 Työtilanteen ja työajan jousto elämäntilanteen mukaan oli kohonnut reippaasti, peräti 8 prosenttiyksikköä 64%->72%:iin. Suunta on todella hyvä. Tähän on vaikuttanut osa-aikaeläkkeet, yksilöllinen työaika. Myös perheelliset kokivat saavansa kohtuudella joustoa, kun sitä tarvitaan esim. lapsen sairastuessa. Tosin pienissä yksiköissä on vielä hankalaa saada työaika joustamaan. Kritisoitiin myös sitä, että kaikki eivät saaneet tasapuolisesti pitää lomarahalomaa.

50 Työkyky suhteessa työn vaatimuksiin oli myös noussut +2, 82%->84%:iin. Kaasua ja sykettä ohjelmasta on saatu potkua oma työkyvyn ylläpitämiseen. Fyysinen peruskunto auttaa jaksamaan. Osa koki työn vievän koko energian ja mehut. Työasiat painavat mieltä, vievät yöunet ja se tuntuu väsymyksenä työssä.

51 Työpisteiden ergonomia on haaste vanhoissa konttoreissa. Laskua -4, 67->63%:iin. Ilmastoinnin puutteet, kuumuus/kylmyys, ilman tunkkaisuus ja homeen haju koettiin pahimmaksi epäkohdaksi. Kiitosta saivat hyvät säädettävät työtuolit sekä pyynnöstä saadut rullahiiret. Remonttien myötä oli heti tullut parannuksia. Työyhteisön ilmapiiri oli pysynyt ennallaan 82%:ssa. Ilmapiiri työkavereiden kesken on pääosin hyvä. Sitä hehkutettiin useassa vastauksessa. Huono työvoimatilanne ja väsymys kiristää välillä pinnaa.

52 Kielitaidolla pärjätään kohtuudella työtehtävissä, kohonnut 76->77%:iin. Alueen konttoreissa ei käy vieraskielisiä asiakkaita kovin paljon. Muutama kommentti oli, että kunpa vielä osaisi venäjää. Uusien toimintatapojen hallinta oli kohonnut 78- >80:iin. Hyvästä vastausprosentista huolimatta arvostellaan kiivasta muutostahtia. Muutosten perässä ei tahdota pysyä. Itse uudet toimintatavat saivat kritiikkiä. Teemme hirveästi töitä tilastoja varten! Uusien tuotteiden opiskeluun ja sisäistämiseen ei ole riittävästi aikaa. Pudotusta 78-> 74%:iin. Sijoittamisen tuotteet ja niiden suuri määrä koettiin kaikkein hankalimmiksi.

53 Epäasiallista kohtelua esiintyy harvoin. Pudotusta 31%-> 24%:iin. Esimiesten koulutus on tuottanut tulosta. Kuitenkin suurin arvostelu kohdistuu nimen omaa esimiehiin, heidän kykyynsä antaa ja vastaanottaa palautetta. Ylilyöntejä tapahtuu edelleen. Johtamisen oikeudenmukaisuudessa ja kannustavuudessa on parannusta 61->65%:iin. Tässä myös esimiesten valmennus näkyy. Toivottiin enemmän kannustamista kuin tulosten pelkkää arviointia.

54 Painostusta jättää pankkityö ei juuri koeta. Tilanne pysynyt ennallaan 9%:ssa. Pakettien tarjoaminen ja jotkin esimiesten epäasialliset heitot esim. myynninohjauskeskustelujen yhteydessä on voitu kokea tällaiseksi. Varmuus työpaikasta on laskenut 79->74%:iin. Epävarmuutta on luonut konttoreiden lopettamiset sekä tunne, että vanhemmat työntekijät halutaan vaihtaa nuorempiin. Palautteenantoa esimiehen ja työntekijän välillä on ilmeisemmin tullut harjoiteltua, koska parannusta on 77->81%:iin. Esimiesten välillä tässä on vielä suurta vaihtelua ja harjoittelua kannattaa jatkaa puolin ja toisin.

55 Työtä on opittu tauottamaan paremmin ruokatunnin lisäksi, parannusta +7, 48->55%:iin. Tosin vielä on parannettavaa. Kiire oli suurin syy, että tauot jää pitämättä. Huolestuttavinta oli, että välillä jäi myös ruokatauko pitämättä. Vain harva kävi tauolla kahvitauon lisäksi. Uupumusta koetaan työpäivän jälkeen, muutos 68-69%:iin. Torkku voittaa lenkin. Kotona ei enää jakseta. Haitallinen stressi tuntuu puolella vastaajista sydämen tykytyksinä ja univaikeuksina.

56 Päivittäinen työaika riittää paremmin kuin aikaisemmin työtehtävien suorittamiseen, parannusta 51->63%:iin. Ylitöihin suhtaudutaan kriittisemmin ja niitä tehdään enimmäkseen vain pakon edessä. Kääntöpuolena on, että työt tuppaavat kasaantumaan. Kaiken kaikkiaan kaivataan lisäresursseja sekä tasapuolisuutta esim. lomarahalomien saamiseen. Yhteistapaamisia kritisoitiin sekä muutosten nopeutta ja määrää. Ihmisillä on kuitenkin vielä motivaatiota palvella asiakkaita hyvin ja laadukkaasti ja iloita uuden oppimisesta. Näille asioille pitäisi luoda parhaat mahdolliset edellytykset.

57 Hyvinvointikysely Contact Centre 2010 Tuula Juntula Aulanko Nordea Unioni Suomi ry / JNd

58 Contact Centressä on toimihenkilötä yhteensä n 400 joista Vaasassa n100 Oulussa n100 ja Helsingissä n200 tekee puhelintyötä joista osa vastaa myös verkkopankin sekä avoimiensivujen (www.nordea.fi) kautta tulleisiin asiakasposteihin. Nousun työhyvinvointi kyselyyn vastasi 90 henkilöä alle 30 vuotiaat 18,9 % ( 17 kpl) vuotiaat 45,6 % (41 kpl) 55v- 35,6 % (32 kpl)

59 Kolme hyvää Kivat, mahtavat työkaverit, työniloa tuottavat onnistuneet asiakaskokemukset Päivän työt eivät jää odottamaan seuraava päivää Sähköiset työpöydät, sekä hieroma- sekä niqamatuoli. mahdollistavat päivittäin tekemään taukoliikuntaa.

60 Kolme ei hyvää Epäsäännöllinen työaika, 6 viikkoa etukäteen pitää ilmoittaa tulevat työvuorotoiveet. Seuranta, myynti, asiakasaika, puheluiden määrä, Kohtuuttoman suuret tavoitteet joihin pääsevät vain harvat.

61 Nousun työhyvinvointikysely 2010 Kaikki muut keskitetyt yksiköt Juha Seljavaara Aulanko Nordea Unioni Suomi ry / JNd

62 Keskitettyjen yksiköiden osalta kyselyssä tuli esiin seuraavat kolme asiaa: resurssipula kiire johtaminen

63 Nousulaisista työniloa koki lähes 80% vastaajista. Vapaissa vastauksissa tuli esille liiallinen työkuorma. Osa vastaajista koki liian kiireen vievän työniloa. Kiire johtaa myös tunteeseen, ettei pysty hoitamaan työtehtäviä niin hyvin kuin tahtoisi. Monet pitävät haasteellisista työtehtävistä ja näissä onnistuminen tuottaa hyvänolon tunnetta. Resurssipulaan tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota ja esimiesten tulisi huomioida tämä töiden suunnittelussa. Pitkittyessään resurssipula saattaa johtaa henkilöstön henkisten ja fyysisten voimavarojen ehtymiseen. Tästä seuraa pitkiä sairauslomia ja tilanteen paheneminen. Toimihenkilöiden olisi hyvä noudattaa tervettä itsekkyyttä ylikuormitustilanteissa ja käydä keskustelua esimiehen kanssa tilanteesta.

64 Keskitetyissä yksikössä koettiin työaikojen joustavan melko hyvin elämäntilanteen mukaan. Osa-aikaeläke on monelle mahdollisuus säilyttää työkunto hyvänä. Osa-aikaeläkkeellä ehtii nauttimaan vapaasta ja tekemään sellaisia asioita mihin muuten ei olisi aikaa. Liukuva työaika saa myös kiitosta ja auttaa koti- ja työelämän yhteensovittamisessa. Työpisteiden ergonomia asiat tuntuvat olevan kunnossa. Haasteena on ilmastointi. Väillä puhaltaa kylmää ja vedon tunnetta esiintyy. Osassa työtiloja ilmastoinnin teho on ollut riittämätön näillä tämän kesän helteillä. Osa henkilöstöstä on tyytymättömiä avokonttoriin. Häiriötekijöinä esiintyy melua ja avotila koetaan ahtaaksi.

65 Työyhteisöjen ilmapiiri on lähimpien työkavereiden osalta kunnossa. Tiimityöskentely toimii ja työntekijät tukevat toisiaan. Toki poikkeuksia myös löytyy. Useimmiten tyytymättömyys kohdistuu työnjohtoon. Tuntuu välillä, että osalta johtajista on unohtunut ihmissuhdetaidot. Monta kertaa sillä on väliä miten asiat esittää. Johtamisen oikeudenmukaisuus ja kannustavuuden jakauma keskitettyjen yksiköiden osalta on melko tasainen. Molemmista ääripäistä löytyy vastauksia. Tämän mukaan meillä on hyviä ja kannustavia esimiehiä. Toisaalta kaikilla työntekijöillä tulisi olla oikeus hyvään esimieheen. Esimiestaitoihin on Nordeassa jatkossa kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta saavuttaisimme arvojen mukaiset tavoitteet.

66 Keskitetyissä yksiköissä henkilöstöä huolettaa töiden siirtäminen muualle. On menossa ulkoistushankkeita kuten CIMSSA ja manuaalitöiden siirtoa Puolan operaatiokeskukseen. Lisäksi ostetaan IT työtä Intiasta. Työtehtävistä johtuvaa haitallista stressiä tunnistaa itseltään moni työtekijä. Nämä ilmenee useimmiten univaikeuksina. Päänsärkyä ja vatsavaivoja esiintyy myös monilla. Osa henkilöstöstä osaa unohtaa työasiat työpaikalle ja viettää palauttavaa vapaaaikaa.

67 Ottakaa näitä työhyvivointi asioita puheeksi kahvitauoilla, tiimikokouksissa ja esimiesten kanssa. Tutkimuksen mukaan moni asia on hyvällä tolalla. Jokainen työntekijä on osaltaan itse vastuussa omasta työhyvinvoinnistaan.

68 PALAUTE

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Syksyn 2016 arviointikyselyt Seinäjoen perusopetus Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Tässä yhteenvedossa on käyty läpi kaksi kyselyä. Ensin tarkastellaan perusopetuksen opettajille

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely Palvelupäällikkö Annaleena Rita Kunnanhallitus

Työhyvinvointikysely Palvelupäällikkö Annaleena Rita Kunnanhallitus Työhyvinvointikysely 2015 Palvelupäällikkö Annaleena Rita Kunnanhallitus 20.6.2016 Työhyvinvointikyselyn 2016 toteutus Työhyvinvointikysely toteutettiin 1.-30.4.2016 sähköisenä kyselynä (Webropol). Henkilökohtainen

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA TS-paneeli I TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen & Minna Janhonen 24.1.2013 24.1.2013 Työsuojelupaneeli I, Toivanen & Janhonen 1 TS-paneeli I TS-paneeli on työsuojeluhenkilöstölle

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa vuosittain Työolobarometrilla suomalaisen työelämän laatua ja kehittymistä. Barometri perustuu palkansaajien vastauksiin.

Lisätiedot

Työyhteisön toimivuuskysely 2015 Yhteenveto Henkilöstöpalvelut

Työyhteisön toimivuuskysely 2015 Yhteenveto Henkilöstöpalvelut Työyhteisön toimivuuskysely 2015 Yhteenveto 29.1.2016 Henkilöstöpalvelut 11.2.2016 1 Työyhteisön toimivuuskysely 2015 TYÖYHTEISÖN TOIMIVUUSKYSELY 2015 Työyhteisön toimivuuskysely toteutettiin nyt kuudennen

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Toimintamallin eteneminen Mallin tavoitteet ja hyödyt Osallistujat ja vastuut Mallin hyöty yksilöille ja organisaatioille Toimenkuvien analysointi Ratkaisujen

Lisätiedot

JAKSAMINEN VUOROTYÖSSÄ

JAKSAMINEN VUOROTYÖSSÄ JAKSAMINEN VUOROTYÖSSÄ 2/23/2016 Ulla Peltola; OH lab.hoit., TtM, opettaja 1 SISÄLTÖ vuorotyö ja terveys vuorotyön edut ja haitat työvuorosuunnittelu esimiestyö työn ja perheen/muun elämän yhteensovittaminen

Lisätiedot

Yksilötutka-työhyvinvointikysely

Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikyselyllä kartoitetaan, mikä on vastaajan oma arvio työhyvinvointinsa tilasta tällä hetkellä. Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu anonyymisti.

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA Työyhteisöjen aikaansaavuus mistä se syntyy ja miten sitä voi tukea? Irma Väänänen-Tomppo, erikoistutkija Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Seinäjoen kaupunki Elisa Saunamäki Psykososiaalinen kuormittuminen Jokaisen yksilön työhyvinvointi ja psykososiaalinen kuormittuminen koostuu eri asioista.

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT JA NIIDEN ARVIOINTI TYÖPAIKOILLA

PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT JA NIIDEN ARVIOINTI TYÖPAIKOILLA Työsuojelupaneeli VII PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT JA NIIDEN ARVIOINTI TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen 16.11.2016 10.11.2016 Työsuojelupaneeli VII, Toivanen 2016 1 Työsuojelupaneeli VII Työsuojelupaneeli

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

ASIAKASKYSELYN 2015 TULOSTEN YHTEENVETO

ASIAKASKYSELYN 2015 TULOSTEN YHTEENVETO ASIAKASKYSELYN 2015 TULOSTEN YHTEENVETO Asiakaskysely toteutettiin toukokuussa 2015. Kysely lähetettiin sähköpostilla ja kirjeellä yhteensä 937 työnantaja-asiakkaalle. Vastauksia saatiin 264 eli vastausprosentti

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

Nuorten tutkijoiden/jatko-opiskelijoiden. opiskelijoiden työhyvinvointi. Suomen psykologisen seuran nuortenn tutkijoiden jaos 24.3.

Nuorten tutkijoiden/jatko-opiskelijoiden. opiskelijoiden työhyvinvointi. Suomen psykologisen seuran nuortenn tutkijoiden jaos 24.3. Nuorten tutkijoiden/jatko-opiskelijoiden opiskelijoiden työhyvinvointi Suomen psykologisen seuran nuortenn tutkijoiden jaos 24.3.2009 Jari Hakanen, vanhempi tutkija sosiaalipsykologian dosentti Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS Kysely opettajille kevät 2010 Piia Seppälä, arvioinnin yhdyshenkilö Yleistä Tämä toteutettu Johtamisen arviointi oli uuden Seinäjoen opetustoimen

Lisätiedot

Työhyvinvointi Helsingin yliopistossa ilmapiirikyselyjen valossa Yliopistojen työsuojelupäivät

Työhyvinvointi Helsingin yliopistossa ilmapiirikyselyjen valossa Yliopistojen työsuojelupäivät Työhyvinvointi Helsingin yliopistossa ilmapiirikyselyjen valossa Yliopistojen työsuojelupäivät 9. 10. 9. 2010 Henkilöstö- ja lakiasiat Eeva-Liisa Putkinen, hallinnollinen ylilääkäri Terhi Somerkallio,

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2015 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos 2006-2015 2014-2015 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47

Lisätiedot

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Väestöliitto Perheystävällinen työpaikka -ohjelma Laura Hannola 29.9.2016 Sisältö Fokusryhmähaastattelumenetelmä Mikä toimi/mikä

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot Suomen Yrittäjät 30.6.2010 30.6.2010 1 Yritysten määrä kokoluokittain 2008 Pienyritykset (10-49 hlöä); 14 570; 5,5 % Keskisuuret yritykset (50-249 hlöä); 2

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Ennen kaikki oli paremmin?

Ennen kaikki oli paremmin? Ennen kaikki oli paremmin? tekniikan koulutus opiskelijanäkökulmasta ja TUPA-opiskelijakyselyn tulokset 2007 Ennen kaikki oli paremmin - miehet olivat rautaa - laivat puuta - presidentit olivat Kekkosia

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki Milloin Kun hyvinvointikyselyt eivät vielä tuota parhaita mahdollisia tuloksia. Kun organisaatiolla on arvot, mutta ne eivät tunnu toteutuvan. Kun muutosprosessin onnistuminen halutaan varmistaa. Kun työkulttuuria

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena

Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena Hyvinvointia työstä Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena Marjo Wallin, erikoistutkija 14.10.2016 Työterveyslaitos Marjo Wallin www.ttl.fi 2 Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi.5.009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Lääkärin työhyvinvointi. Erikoisalakohtaisia vertailuja Lääkärin Työolot ja terveys 2015 -tutkimus

Lääkärin työhyvinvointi. Erikoisalakohtaisia vertailuja Lääkärin Työolot ja terveys 2015 -tutkimus Lääkärin työhyvinvointi Erikoisalakohtaisia vertailuja Lääkärin Työolot ja terveys 2015 -tutkimus Lääkärin työolot ja terveys 2015 -tutkimus Yhteistyössä Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,

Lisätiedot

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla KKI Päivät 2016 Oulu 16.-17.3.2016 Oili Ojala, työhyvinvointipäällikkö Tuottaa Pohjois-Suomen asukkaille korkeatasoiset erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat

Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat Tuula Mattila/ Uudet Tuumat 6.5.2014 1 Kyselyn tarkoituksena oli selvittää ikääntyvien palomiesten pelkoja ja pelkojen vaikutusta

Lisätiedot

Kehitetäänkö työhyvinvointia vai työtä?

Kehitetäänkö työhyvinvointia vai työtä? Kehitetäänkö työhyvinvointia vai työtä? Labquality Days, Helsingin Messukeskus 11.-12.2.2016 Katri Mannermaa Työhyvinvointipäällikkö, FT, Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Laatu Security Safety Potilasturvallisuus

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö Sisältö Raporttikokonaisuus sisältää v. 2016 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän

Lisätiedot

Yksin selviytymisestä yhteisön voimaan Sote-Peda Annarita Koli, FT Työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö Työeläkeyhtiö Elo

Yksin selviytymisestä yhteisön voimaan Sote-Peda Annarita Koli, FT Työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö Työeläkeyhtiö Elo Yksin selviytymisestä yhteisön voimaan Sote-Peda 5.2.2016 Annarita Koli, FT Työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö Työeläkeyhtiö Elo Mistä puhun tänään Työhyvinvointia voi parantaa työtä kehittämällä. Työhyvinvointi

Lisätiedot

ZEF Report - generated on Osasto A 6 3 (50.0) 3 (50.0) Osasto B 4 3 (75.0) 2 (50.0) Osasto C 8 6 (75.0) 6 (75.0)

ZEF Report - generated on Osasto A 6 3 (50.0) 3 (50.0) Osasto B 4 3 (75.0) 2 (50.0) Osasto C 8 6 (75.0) 6 (75.0) ZEF Report - generated on 13.11.2010 Nimi Määrä Vastaamassa (%) Lopettanut (%) Osasto A 6 3 (50.0) 3 (50.0) Osasto B 4 3 (75.0) 2 (50.0) Osasto C 8 6 (75.0) 6 (75.0) Osasto D 5 5 (100.0) 4 (80.0) Osasto

Lisätiedot

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study).

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 1 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-1 WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus Osaamisen

Lisätiedot

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari 31.8.2012 Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo 31.8.2012 KATJA NOPONEN OY 2011 Tulevaisuuspolku-palveluiden

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Huipulla tuulee? Tutkimus kuntajohtajien työhyvinvoinnista ja sen muutoksesta

Huipulla tuulee? Tutkimus kuntajohtajien työhyvinvoinnista ja sen muutoksesta Työelämän tutkimuspäivät 5. 6.11. Työryhmä: Työhyvinvoinnin kehittävä tutkimus Pauli Forma Keva pauli.forma@keva.fi Toni Pekka Keva toni.pekka@keva.fi Huipulla tuulee? Tutkimus kuntajohtajien työhyvinvoinnista

Lisätiedot

Puhelinpalvelutyön työolokysely 2011

Puhelinpalvelutyön työolokysely 2011 Puhelinpalvelutyön työolokysely 2011 1 Taustaa I Vastausaika 3.-21.2.2011 Kysely kohdistettu ensisijaisesti isompien vahinkovakuutusyhtiöiden toimihenkilöille, mutta muutkin saivat vastata Vastaajia yhteensä

Lisätiedot

Kysely opettajille ja oppilaille kevät 2013

Kysely opettajille ja oppilaille kevät 2013 Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPETUS JA OPETUSJÄRJESTELYT sekä KÄYTTÄYTYMIS- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT kyselyn tulokset Kysely opettajille ja oppilaille kevät 2013 Piia Seppälä,

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

MUUTTUVA OPETTAJUUS JA TYÖHYVINVOINTI

MUUTTUVA OPETTAJUUS JA TYÖHYVINVOINTI MUUTTUVA OPETTAJUUS JA TYÖHYVINVOINTI Työssä jaksaminen aikuiskoulutuksen arjessa --- Henna Laukka, Koivulaukka Oy 9.10.2016 AAMUPÄIVÄN RUNKOA Perusajatuksia työhyvinvoinnista Muutos ja sen kohtaaminen

Lisätiedot

Fokusryhmäkeskustelu

Fokusryhmäkeskustelu Fokusryhmäkeskustelu alkukartoituksen menetelmänä Perheystävällinen työpaikka -ohjelma Perheystävällisyyden nykytilan arviointi (2016) Fokusryhmäkeskustelu tiedonkeruun menetelmänä pohjautuu laadullisen

Lisätiedot

SAK:n Hyvän työn mittari Hyvässä työssä voi vaikuttaa

SAK:n Hyvän työn mittari Hyvässä työssä voi vaikuttaa SAK:n Hyvän työn mittari 2016 Hyvässä työssä voi vaikuttaa SAK:n Hyvän työn mittari 2016 Hyvässä työssä voi vaikuttaa 1 ISBN 978-951-714-301-1 Painokarelia Oy 2016 Kannen kuva: Reijo Nenonen / Vastavalo.fi

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenvedossa käytetyt Saattohoidon arviointilomakkeet on jaettu yksiköissä Kouvolassa ja Eksoten alueella. Lomakkeita on jaettu omaisille vuosina 2009 2010 ja yhdistykselle

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Ratko mallin yksilölähtöinen tutkimusosuus

Ratko mallin yksilölähtöinen tutkimusosuus Ratko mallin yksilölähtöinen tutkimusosuus Lähtökohdat Ratko mallin soveltaminen työpaikalla. osallistaa työntekijät tarjoaa vaikutusmahdollisuuden omaan työhön /työtehtäviin on yhteisöllistä muuttaa/helpottaa

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Perhemyönteiset käytännöt kuntatyöpaikoilla 2016 kyselyn tulokset

Perhemyönteiset käytännöt kuntatyöpaikoilla 2016 kyselyn tulokset Hyvinvointia työstä Perhemyönteiset käytännöt kuntatyöpaikoilla 2016 kyselyn tulokset Salla Toppinen-Tanner Nina Olin Marjukka Laine 8.11.2016 Työterveyslaitos www.ttl.fi 2 Kyselyn toteutus Nettikysely

Lisätiedot

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos 30.10.2015 Työhyvinvointikysely 2015 Taustatiedot Palvelussuhde: 50,0 % Määräaikainen 50,0 % 50,0 % Toistaiseksi voimassaoleva 50,0

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

KUNTO Muutoksen seurantakysely

KUNTO Muutoksen seurantakysely KUNTO Muutoksen seurantakysely Muutoksen seurantakyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa seuraamaan muutosprosessia ja arvioimaan sen vaikutuksia. Kysely tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden

Lisätiedot

Asiantuntijatyön ajat ja paikat

Asiantuntijatyön ajat ja paikat Asiantuntijatyön ajat ja paikat Tutkija Joonas Miettinen Tiedotustilaisuus 1.3.1 Yhteenveto Asiantuntijat ja esimiehet joustavat työajoissa muita palkansaajia useammin työtehtävien vaatimuksesta, asiakkaiden

Lisätiedot

5/13/2015 Palautekysely. Kevät Uplakers Taitoluistelu

5/13/2015 Palautekysely. Kevät Uplakers Taitoluistelu 5/13/215 Palautekysely Kevät 215 Uplakers Taitoluistelu JOHDANTO Uplakers Taitoluistelun palautekysely toteutettiin nyt keväällä 215 toisen kerran. Kyselyyn oli mahdollista osallistua nettilomakkeella

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Esimiesopas varhaiseen tukeen Elon työhyvinvointipalvelut 1 Tavoitteena tukea työssäjaksamista Tahtotila Henkilöstön työssä jaksaminen ja jatkaminen on avainasia! Luodaan meidän tapa toimia pelisäännöt

Lisätiedot

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 %

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 % Opintojen sujuvuus Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajista noin joka viidennellä on ollut ongelmia kursseille pääsemisestä

Lisätiedot

KIIRE JA TYÖN AIKATAULUTTAMINEN TYÖPAIKALLA

KIIRE JA TYÖN AIKATAULUTTAMINEN TYÖPAIKALLA Työsuojelupaneeli VI KIIRE JA TYÖN AIKATAULUTTAMINEN TYÖPAIKALLA Minna Toivanen, Olli Viljanen & Minna Janhonen 10.12.2015 1 Työsuojelupaneeli VI Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu,

Lisätiedot