Palkkavuosi. Sisältö. Luku 5 Diat Ratkaisut Lisätehtävät. Kopiointiehdot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palkkavuosi. Sisältö. Luku 5 Diat Ratkaisut Lisätehtävät. Kopiointiehdot"

Transkriptio

1 OPETTAJAN AINEISTO Kopiointiehdot Palkkavuosi Outi Syvänperä, Leena Turunen Päivitetty ISBN Sisältö Johdanto Palkan muodostuminen ja maksaminen (diat) Mattotalo Maria Oy:n palkanpisteytysjärjestelmä Mattotalo Maria Oy:n rekrytointiprosessi Luku 1 Diat Ratkaisut Lisätehtävät Luku 2 Diat Ratkaisut Lisätehtävät Luku 3 Diat Ratkaisut Lisätehtävät Luku 4 Diat Ratkaisut Lisätehtävät Luku 5 Diat Ratkaisut Lisätehtävät Luku 6 Diat Ratkaisut Lisätehtävät Luku 7 Diat Ratkaisut Lisätehtävät Luku 8 Ratkaisut Lisätehtävät Luku 9 Kertaustehtäviä Palkanlaskentaharjoituksen ratkaisu Opettajan aineisto Palkkavuosi-kirjaan sisältää lisätehtäviä, harjoitusten ratkaisut sekä diasarjat opetuksen tueksi. Ratkaisut ovat pdf-muodossa. Powerpoint-dioja voi muokata.

2 SÄHKÖISEN AINEISTON KÄYTTÖOIKEUKSIEN EHDOT Nämä ehdot koskevat Edita Publishing Oy:n verkossa (esim. Oppinet ja Netmarket) jaettavia sähköisiä aineistoja. Sähköisten aineistojen käyttöoikeus on tilaaja- ja tuotekohtainen. Aineisto on tarkoitettu vain tilaajan hyödynnettäväksi. Käyttöoikeuden lainaaminen, siirtäminen ja jakaminen eteenpäin on tekijänoikeuslain nojalla kielletty. Tilaajalla on oikeus käyttää hankkimaansa sähköistä aineistoa omalta työasemaltaan tai tulostaa omaan käyttöön aineistoa paperille. Oppilaitoslisenssillä hankitun aineiston voi jakaa oppilaitoksen sisällä lisenssin voimassaolon ajan, esimerkiksi laitoksen suojatussa ja rajatussa intranetissä. Sähköisen materiaalin muuttaminen on kiellettyä paitsi opettajan oppaiden osalta, joiden materiaalia voi tarvittaessa muokata oppimis- ja opetustarkoituksessa. Aineistoa saa käyttää muun julkaisuaineiston yhteydessä vain normaalin sitaattioikeuden puitteissa. Aineiston tulostaminen muuhun kuin tilaajan omaan käyttöön on kiellettyä tekijänoikeuslain nojalla. Edita Publishing Oy pidättää kaikki oikeudet sähköisen aineiston sisältöihin ja varaa oikeuden niitä koskeviin muutoksiin. Aineiston ja sen osien jakelu sähköisiä tiedostoja kopioimalla tai levittämällä, jäljentäminen ilman tekijän kirjallista lupaa painamalla, monistamalla, äänittämällä tai muulla tavoin on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty. Kopiosto ry:n tarkastajilla on oikeus tarkistaa, miten tämän tuotteen käyttö on järjestetty asiakkaiden hallinnassa olevissa tietokoneissa ja tietoverkoissa.. Edita Publishing Oy Asiakaspalvelu: PL 780, EDITA puhelin , faksi

3 1 P a l k k a u k s e n p e r u s t e e t Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä 2014

4 Tavoitteet Tässä luvussa perehdytään palkanlaskijan ammattitaitovaatimuksiin laaditaan oman työn ja oman osaamisen kehittämisen suunnitelma opitaan tuntemaan palkkahallintoa ohjaavat lait, asetukset ja säännökset ja niiden välinen säädöshierarkia selvitetään, mistä eri lähteistä opiskelija voi hankkia tarvitsemaansa tietoa palkkahallinnon asioista perehdytään työsuhteen solmimiseen, työsuhteessa toimimiseen ja työsuhteen päättämiseen. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

5 Toimintakenttä Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

6 Etusijajärjestys 1. Pakottavat lain säännökset 2. Työehtosopimuksen normit 3. Työsopimus 4. Työsäännöt 5. Työpaikan käytännöt 6. Työnantajan direktio-oikeus Jos asiaa sääntelee usea erisisältöinen normi, ratkaisuperusteena käytetään työoikeudessa edullisemmuussääntöä. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

7 Edullisemmuussääntö Rusinat pullasta -periaate Työnantajan on noudatettava normia, joka johtaa työntekijälle edullisempaan tulkintaan. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

8 Työnantajan tulkintaetuoikeus Työnantaja saa ratkaista, miten työlainsäädäntöä, työehtosopimusta tai työsopimusta kussakin tapauksessa ensikädessä sovelletaan. Jos työnantajan ratkaisu on virheellinen, seurauksena voi olla vahingonkorvausvelvollisuus ja joskus myös rangaistus. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

9 1. Lainsäädäntö Laki, asetukset, määräykset Pakottava lainsäädäntö Tahdonvaltaiset lain säädökset Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

10 2. TES-järjestelmä Työntekijä Työsopimus Yritys Luottamusmies Ammattiliitto Palkansaajien keskusjärjestö Paikallinen sopiminen TES Keskitetyt ratkaisut Yritys Työnantajaliitto Työnantajain keskusjärjestö Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä 2014 Hallitus Mitä sovittu tupoissa? 8

11 TES:ssa sovittavat asiat Palkanmääräytymisperusteet Työpalkat Lisät Keskituntiansio KTA Sairausajan palkka Vuosilomien pituudet Lomarahat Irtisanomisajat Ryhmähenkivakuutukset Paikallinen sopiminen Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

12 Työehtosopimukset Yleissitovat Normaalisitovat Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

13 3. Työsopimus Suullinen/kirjallinen/hiljainen sopimus työsuhteesta Määräaikainen sopimus Toistaiseksi solmittu sopimus Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

14 Työsuhde Työsuhde perustuu työntekijän ja työnantajan väliseen sopimukseen. Kysymys on työn tekemisestä. Työtä tehdään työnantajan lukuun, ja työn tulokset tulevat työnantajan käytettäviksi. Työntekijä tekee työtä työnantajan johdon ja valvonnan alaisuudessa ja sitoutuu noudattamaan saamiaan ohjeita. Työntekijä tekee työtä palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Hän saa korvauksen esim. rahana tai luontoisetuna. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

15 TYÖSOPIMUSSUHDE Liike- ja ammattisalaisuuden säilyttäminen, uskollisuusvelvoite TYÖSUHDE Työn tekeminen toiselle osapuolelle, vastiketta vastaan, johdon ja valvonnan alaisuudessa Työsopimus tehdään. Työn tekeminen alkaa. Työsuhde ja työsopimus lakkaavat. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

16 Kirjallisen työsopimuksen sisältö 1. Työsopimuksen osapuolet 2. Työsuhteen alkamisajankohta 3. Kesto / peruste määräaikaisuudelle 4. Koeaika 5. Työnsuorittamispaikka 6. Työtehtävien laatu 7. Vastike ja palkan peruste 8. Palkkakausi 9. Vuosilomasäännökset 10. Työaika, irtisanomisaika ja työsuhteessa noudatettava TES Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

17 4. 6. Työpaikan säännöt Työpaikan säännöt Työpaikalla syntynyt käytäntö Työnantajan direktio-oikeus Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

18 Työnantajan velvollisuudet Työntekijöiden kohtelu tasapuolisesti Vastuu työturvallisuudesta Syrjintäkielto Yleissitovan TES:n ehtojen noudattaminen Palkanmaksuvelvollisuus Työnjohtovelvollisuus Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

19 Työntekijän velvollisuudet Hoidettava työnsä huolellisesti. Noudatettava työnantajan ohjeita. Toiminta ei saa olla ristiriidassa työnantajan edun kanssa tai tuottaa vahinkoa työnantajalle. Ei saa kertoa työpaikan asioita ulkopuolisille. Ei saa käyttää hyväkseen liike- ja ammattisalaisuuksia. Ei saa vastaanottaa lahjaa, joka edellyttää toisen elinkeinonharjoittajan suosimista. Ei saa perustaa kilpailevaa yritystä tai tehdä työtä kilpailevalle yritykselle. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

20 Työsuhteen päättäminen Määräaikainen työsopimus Tuotannolliset tai taloudelliset syyt Työntekijään liittyvät syyt työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakava rikkominen/laiminlyönti työntekijän työntekoedellytysten puuttuminen edellyttää usein varoitusta Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

21 Tuotannolliset ja taloudelliset syyt Taloudelliset syyt: organisaation tulorahoitus ei riitä palkanmaksuun. Tuotannolliset syyt: esimerkiksi jokin organisaation toiminto on käynyt tarpeettomaksi, kone tai alihankkija on korvannut toiminnon. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

22 Työntekijään liittyvät työsopimuksen päättämisen syyt Ammattitaidottomuus Huolimattomuus Ohjeiden vastainen menettely / työstä kieltäytyminen Aiheettomat poissaolot Päihteiden käyttö Rikollinen toiminta Kilpaileva toiminta / liikesalaisuudet Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

23 Ammattitaidottomuus Irtisanominen edellyttää, että työntekijää on asianmukaisesti opastettu ja perehdytetty työsopimuksen mukaisiin tehtäviin ja työntekijän osaamisessa on merkittäviä puutteita. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

24 Huolimattomuus Huolimattomuuden aste ja toistuvuus sekä vahingon aste vaikuttavat. Laiminlyöntien tulee olla työsuhteen kannalta olennaisia. Edellyttää huomautusta. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

25 Ohjeiden vastainen menettely ja työstä kieltäytyminen Työntekijän on noudatettava työnantajan määräyksiä ja ohjeita ja tehtävä työsopimuksen mukaista työtä. Ohjeiden selkeys sekä menettelyn toistuvuus ja vakavuus vaikuttavat. Edellyttää aikaisempaa varoitusta. Työtehtävät voidaan määritellä sopimuksessa yksityiskohtaisesti tai yleisluontoisesti. Yleisluontoisissa tehtävissä työnkuva on laajempi samoin kuin työnantajan oikeus käyttää direktiovaltaansa. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

26 Aiheettomat poissaolot Poissaolo voi ilmetä myöhästelynä, työstä lähtemisenä liian aikaisin tai pidempinä, koko päivän mittaisina poissaoloina. Asiaa on tulkittava kokonaisvaltaisesti. Edellyttää huomautusta. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

27 Päihteiden käyttö Vaikka työsopimuslaissa ei sitä erikseen mainitakaan, päihteiden käyttö voi muodostaa sekä työsopimuksen purkamis- että irtisanomisperusteen. Työsopimusta voidaan käsitellä purkaantuneena, jos päihteiden käyttöön liittyy vähintään viikon ilmoittamaton poissaolo työstä. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

28 Rikollinen toiminta Työnantajaan tai työtovereihin kohdistunut rikos on työsuhteen päättämisperuste. Työpaikan ulkopuolella tapahtuneissa rikoksissa arviointi on tehtävä tapauskohtaisesti. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

29 Kilpaileva toiminta ja liikesalaisuudet Työntekijä voi olla useassa työsuhteessa samaan aikaan mutta ei saa ryhtyä kilpailemaan työnantajansa liiketoiminnan kanssa työsuhteen kestäessä. Kilpaileva toiminta koskee sekä työntekijän omaa yritystoimintaa että toimimista toisen palveluksessa. Työntekijä ei saa työsuhteen kestäessä valmistella työpaikalla tulevaa kilpailevaa toimintaa. Työntekijä ei saa työsuhteen aikana käyttää hyödykseen tai ilmaista muille työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuksia. Ammattisalaisuuden törkeä rikkominen oikeuttaa työsopimuksen purkamisen, ja irtisanominen on mahdollista ilman varoitusta pienenkin rikkeen perusteella. Edita Publishing Oy, Leena Turunen ja Outi Syvänperä

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Toimintaympäristömme muuttuu jatkuvasti ja palkkahallinnon tehtäväkenttä on niin laajaalainen, että pelkkä substanssiosaaminen ei riitä. Pitää olla kiinnostunut asioista laaja-alaisesti. Heini onkin hyvin kiinnostunut opiskelusta. Hän on suorittanut erilaisia ammatillisia kursseja, ja lisäksi hän opiskelee itsenäisesti ja lukee paljon työhön liittyvää kirjallisuutta. Hänellä on myös vankka toimialamme tuntemus. Finlex-tietokannan avulla hän perehtyy lakipykäliin, työehtosopimukseen ja oikeustapauksiin. Heinillä on substanssiosaamisen lisäksi muutakin osaamista: Hän tulee hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Hän osaa kääntää asiat selkokielelle ja on uskottava. Heini on myös hyvin tehokas, täsmällinen ja numerotarkka. ATK:n hyödyntäminen on hänelle jouhevaa. Palkanlaskentaohjelmamme päivitykset sujuvat hyvin, ja vuosi-ilmoitukset lähetetään sähköisesti. Hän on myös ottanut Windows-pohjaisen järjestelmän itsenäisesti käyttöön. Heinillä on hallussa kaikki vaadittavat taidot. Hän hallitsee suuret kokonaisuudet ja pienet yksityiskohdat.

43

44 2.1. Maanantai Klo 8.00 Aloitin työtehtävät. Työkaveri ilmoitti sairastuneensa. Hän oli käynyt työterveyshoitajalla ja lupasi toimittaa sairauslomatodistuksen heti tervehdyttyään. Ilmoitin asiasta työnjohtajalle. Asiakas halusi suorittaa ostoksistaan maksun käteisellä kassaan. 12 min. kahvitauko: työnantaja tarjosi suklaata ja pullaa. Saatiin uudet yhtenäiset työasut: paita, housut ja jakku. 30 min. ruokatunti: Keskustelimme työkaverini kanssa henkilöstökokouksen esityslistasta. Henkilöstökokouksia pidetään säännöllisesti. Niissä käydään läpi yrityksen tilannetta ja suunnitelmia. Seuraava kokous on ensi viikolla. Työkoneen sähköjohdossa ollut vaarallinen vika ja moottori korjattiin. 12 min. kahvitauko Työnantaja toi uudet palkkataulukot ja kehotti tekemään korotukset. Sovimme työntekijöiden toimenkuvien päivityksestä ja palkkaluokkien tarkistamisesta Työpäivä päättyi

45 Kun yritykseemme palkataan uusi työntekijä, hänelle tehdään heti kirjallinen työsopimus yleensä jo ennen työsuhteen alkamista. Mikäli työntekijä aloittaa työt samana päivänä kuin on käynyt haastattelussa, hänelle on johdon ohjeistuksen mukaan pitänyt tehdä kirjallinen työsopimus ensimmäisen työvuoron päättymiseen mennessä. Kun asioista sovitaan kirjallisesti, ne on helppo tarkistaa työsopimuksesta. Työsopimus saadaan lain mukaan solmia muutoin vapaamuotoisesti, mutta tietyissä tapauksissa työnantajalla on velvollisuus toimittaa työntekijälle työsuhteen ehdot kirjallisina. Työsopimuksessa sovitaan muun muassa työnteon alkamisajankohdasta ja työsopimussuhteen voimassaoloajasta. Jos sopimus on määräaikainen, sopimukseen kirjataan myös määräaikaisuuden peruste. Toimitusjohtajamme on yrittänyt viime aikoina tehdä niin sanottuja sekamuotoisia sopimuksia eli sellaisia sopimuksia, jotka kestävät määräajan, mutta joihin on määrätty tietynpituinen irtisanomisaika. Suomen lainsäädäntö kuitenkin tuntee vain määräaikaisen tai toistaiseksi voimassa olevan työsopimuk sen, eikä sekamuotoisen työsopimuksen lainvoimaisuudesta ole olemassa edes KHO:n päätöstä. Siksi mekin olemme pitäytyneet toistaiseksi voimassaolevissa tai määräaikaisissa työsopimuksissa. Yleensä yrityksessämme sovitaan myös koeajasta. Työsopimuksessa sovitaan myös pääasiallisista työtehtävistä. Ne rajoittavat työnjohdon direktiovaltaa. Yrityksessämme työnjohtaja voi työsopimuksessa sovitusta riippuen määrätä työntekijän sellaisiin töihin, jotka ovat yritystoiminnan kokonaisuuden sujumisen kannalta keskeisimpiä. Se on ollut yrityksen joustavan toiminnan kannalta tarpeellista. Niinpä minäkin olen ollut pakkaamassa mattoja rekan kyytiin, kun sillä oli kova kiire Vaalimaalle ja Joensuun tulli oli menossa kiinni. Työsopimuksessa määritettävä palkka määräytyy meillä työehtosopimuksen perusteella, vaikka työsopimuslaissakin on mainittu vähimmäispalkkanormi. Meillä työpalkat on määritelty työn sisällön ja vaativuuden perusteella. Työntekijälle maksetaan henkilökohtaista prosenttiperusteista lisää (HEKO-lisää) työtehtävän vaatimien keskeisten ominaisuuksien perusteella. Samanpalkkaisuus ja oikeudenmukaisuus toteutuvat meillä ihan käytännössä. Työsopimuksesta poiketen meillä on maksettu vuodesta 1984 alkaen joulukuussa joulurahaa, jonka suuruus on 25 % joulukuun palkasta. Se on vakiintunut käytäntö, josta ei erikseen

46 työsopimuksessa sovita. Osalle työntekijöistämme annetaan rahapalkan sijasta luontoisetuja. Työsopimuslakiin perustuu se, että työntekijä ei menetä oikeuttaan asuntoetuun palkattoman sairausloman tai palkattoman lomautuksen ajalta. Paikallisesti olemme lisäksi sopineet, että jos työntekijä jää palkattomalle sairauslomalle, häneltä saadaan periä korvausta annetusta puhelinedusta ja autoedusta. Talossamme annetaan myös joitakin henkilökuntaetuja. Työnantaja on jo useamman vuoden ajan tilannut työntekijöille ammattilehden kotiin, ja lisäksi hän järjestää kahvitauolle kahvit ja kahvileivät. Palkka maksetaan kultakin palkanmaksukaudelta välittömästi kauden päättyessä. Tämä tarkoittaa sitä, että minä kerään tuntilistat kolme päivää aikaisemmin ja lasken palkat ennakkoon. Jos joku työtekijöistämme ei osaa ennakoida tilijakson kolmen viimeisen päivän tilannetta, muutokset oikaistaan seuraavassa tilissä. Tuntipalkkaisille palkka maksetaan kaksi kertaa kuukaudessa ja kuukausipalkkaisille kerran kuukaudessa. Työajasta sovitaan jokaisen henkilön kanssa henkilökohtaisesti työaikalain ja työehtosopimuksen puitteissa. Paikallisesti on sovittu luottamusmiehen kanssa, että niiden henkilöiden, joille kertyy pekkaspäiviä, on pidettävä pekkaspäivät pois aiheuttamatta tuotannolle tarpeetonta haittaa. Pekkaspäiviä kertyy keskimäärin yksi kuukaudessa, ja päivistä on ilmoitettava pääsäännön mukaan esimiehelle vähintään viikkoa aikaisemmin. Tätä ei ole kirjattu työsopimukseen. Yleensä minä ohjaan uuden tulokkaan talon tavoille. Kerron hänelle esimerkiksi, milloin pidetään kahvitauot (2 12 min.) ja lounastauko (30 min.). Lisäksi kerron, kuinka tulee menetellä, jos sairastuu eikä pääsekään tekemään työvuoroaan. Käytäntömme mukaan työntekijät ilmoittavat sairauspoissaolostaan henkilökohtaisesti puhelimella joko minulle tai työnjohtajalle taikka keskukseen, jos minä en ole paikalla. Tekstiviesti tai sähköpostiviesti ei kelpaa. Sairauslomatodistukseksi riittää työterveyshuollosta annettu todistus, ja sen voi toimittaa konttorille sen jälkeen, kun on palannut takaisin töihin. Jos on joutunut tapaturmaan, niin myös läheinen voi tehdä ilmoituksen.

47

48

49 TYÖSOPIMUS TYÖNANTAJA Nimi Lähiosoite Puhelin Postitoimipaikka Y-tunnus TYÖNTEKIJÄ Nimi Henkilötunnus Lähiosoite Puhelin Postitoimipaikka Verotuskunta PALVELUS- SUHDETTA KOSKEVAT TIEDOT Palvelussuhde on Työsuhde ja se on voimassa toistaiseksi määräajan Alkamispäivä Määräaikaistyösuhteen päättymispäivä tai kunnes seuraava yksilöity työ on suoritettu Määräaikaisuuden peruste sijaisuus muu, mikä: Tehtävänimike Säännöllinen työaika tuntia/viikko Sovellettava työehtosopimus Koeajaksi on sovittu kuukautta. Pääasialliset tehtävät tai niiden määräytymisperuste. Työn suorittamispaikka PALKKA PALVELUS- SUHTEEN ALKAESSA ALLEKIRJOI- TUKSET Peruspalkka /kk Palkanmaksukausi Tuntipalkka /h Palkanmaksupäivä Työsuhteen päättyessä loppupalkka maksetaan seuraavana säännöllisenä palkanmaksupäivänä. Lisätietoja/muuta Työntekijä sitoutuu olemaan käyttämättä hyväkseen ja ilmaisematta sivullisille, mitä on saanut tietoonsa tai muutoin työnantajan liike- tai ammattisalaisuuksista ja noudattamaan organisaation sääntöjä. Tätä sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. Päiväys Työnantajan edustaja (nimenselvennös) Työntekijä (nimenselvennys)

50

51 TYÖTODISTUS Nimi Henkilötunnus on ollut palveluksessamme seuraavissa tehtävissä: Työsuhde on alkanut Työsuhde on päättynyt Päiväys: pnä kuuta 20 Yrityksen nimi: Osoite: Puh: Allekirjoitus ja nimen selvennys

52 TYÖTODISTUS TYÖNTEKIJÄN TIEDOT Nimi Henkilötunnus TYÖSUHTEEN TIEDOT Tehtävänimike Pääasialliset työtehtävät Työsuhde alkoi Työsuhde päättyi Täytetään työntekijän pyynnöstä Työsuhteen päättymisen syy Arviointi Työtaito kiitettävä hyvä tyydyttävä välttävä heikko Käytös kiitettävä hyvä tyydyttävä välttävä heikko TYÖNANTAJAN TIEDOT Nimi Osoite Puhelin PAIKKA JA PÄIVÄYS ALLEKIRJOITUS Nimen selvennys

53 LIUKUVA TYÖAIKA LISÄÄ TYÖN ILOA LÄÄKETEHTAASSA Myös vuorotyöläiset voivat käyttää liukumaa. Lääketehdas Santenilla Tampereella useimmat voivat lyhentää tai pidentää työvuoroaan jopa vuorotyössä. "Meillä on vuoron vaihdossa kolme varttia pelivaraa. Riittää, että olemme yhtä aikaa töissä 15 minuuttia", työnjohtaja Jukka Rautalin sanoo. Toimihenkilöiden luottamusmiehenä hän on neuvotellut paikallisista työajan liukumista. Niitä saa kertyä enintään 20 tuntia. Juuri nyt Rautalinin kortti näyttää seitsemän tunnin ja seitsemän minuutin säästettyä vapaata. "Ne lisäävät työssä viihtymistä aivan niin kuin työhön opastamisen korvaaminen", Rautalin kiittää. Tehtaalla on paikallisesti sovittu normaalia paremmat opastuslisät. Lääketehdas muutti 1980-luvulla Tampereen keskustasta laitakaupungille. Kaikki kaupat ja asioimispaikat jäivät keskustaan. "Ensin lyhennettiin ruokatunti puoleen", henkilöstöpäällikkö Tuulikki Havu kertaa. Liukuvaa työaikaa kokeilivat ensin ylemmät toimihenkilöt, sitten kaikki toimihenkilöt. Nyt se koskee koko tehdasta. Kulunvalvontalaitteisto rekisteröi tulijat ja kirjaa työajan. "Nyt voi hyvällä omallatunnolla tehdä työn loppuun ilman, että se menisi ylityön puolelle", Havu sanoo. Hän käyttää lisäajan perheen sisäisiin kimppakyyteihin: lapset keskustaan kouluun ja sitten äiti töihin. Tarkoitus on, että tunnit käytettäisiin pois sitä mukaa kun niitä kertyy. "Jos tunteja on paljon plussalla tai miinuksella, pitää miettiä työjärjestelyjä", Havu sanoo. Asia otetaan esiin kerran vuodessa kehityskeskustelussa. Japanilaisten omistama Santen tekee koko maailman silmälääkkeistä seitsemän prosenttia. Tampereen yksikössä on 400 henkeä. "Jo videokokousten järjestely tuottaa ongelmia kolmelle mantereelle ulottuvassa konsernissa, kun Japanin aika on edellä kuusi tuntia ja Yhdysvaltojen 10 tuntia jäljessä", talousjohtaja Lasse Heinonen huomauttaa. Mihinkäs talousjohtaja käyttää liukumat? "Henkilökohtaisten asioiden hoitoon ja ruuhkien välttämiseen työmatkan osalta." Irja Hyvärinen. Helsingin Sanomat

54 IMATRALLA PÄTKÄTYÖLÄISILLE NEUVOTELTIIN VAKIPAIKAT "Molemmat osapuolet hyötyneet" "Silloin kun aloitin, täällä oli neljä vakituista koulunkäyntiavustajaa. Nyt heitä on jo yli 30", kertoo koulunkäyntiavustaja Lea Poikonen Vuoksenniskan koululta Imatralta. Imatralla on saatu hyviä kokemuksia paikallisesta sopimisesta. Kaupunki ja työntekijät istuvat säännöllisesti pöydän ääreen sopimaan muun muassa palkankorotusten järjestelyeristä ja erilaisista työaikakokeiluista. Pisimmät neuvottelut on käyty koulunkäyntiavustajien sekä sosiaali- ja terveystoimen sijaisten asemasta. "Pistettiin painetta työnantajalle, että pätkätyöläisten joukko alkoi olla jo liian suuri", kertoo Julkisten ja hyvin vointialojen liiton kaupungin pääluottamusmies Veikko Pohjola. Luottamusmiesten ja kaupungin neuvottelujen tuloksena sosiaali- ja terveystoimeen syntyi vuonna 2003 sijaispankki, johon palkattiin 40 vakituista työntekijää. Aiemmin sijaisille oli tarjottu vain lyhyitä työsuhteita. Koulunkäyntiavustajista vain pieni osa oli muutama vuosi sitten vakituisia. Nykyisin reilusta 50 työntekijästä 33:lla on vakituinen työsuhde. Toimihenkilöjen neuvottelujärjestön pääluottamusmiehen Riitta Nousiaisen mielestä Imatralla paikallisista sopimuksista ovat hyötyneet molemmat osapuolet. "Kun asioista sovitaan paikallisesti, ihmisten ammattitaitoa ei jätetä hyödyntämättä", Nousiainen sanoo. Henkilöstöpäällikkö Annaleena Ridan mukaan työnantajan ja työntekijöiden välillä on hyvä, avoin keskusteluyhteys. Myös Veikko Pohjola on tyytyväinen tilanteeseen. Hän ei kaipaa kunta-alalle suurempia valtuuksia neuvotella työehdoista paikallisesti. "Eväät ovat riittävät jo nyt ratkaista asioita", Pohjola sanoo. Juhani Saarinen. Helsingin Sanomat Mitä on paikallinen sopiminen? Paikallinen sopiminen tarkoittaa työpaikkakohtaisia sopimuksia, joilla työpaikoilla voidaan poiketa eräistä lainkohdista sekä valtakunnallisesti sovituista työ ja virkaehdoista tai niihin vaikuttavista asioista. Yleisimmin paikallisesti sovitaan työajoista sekä palkkauksesta. Lait sekä työ ja virkaehtosopimukset määrittelevät, missä rajoissa paikallisia sopimuksia voi tehdä. Paikallisesti voidaan sopia vaikkapa seuraavanlaisista asioista, alasta riippuen: säännöllisen työajan joustot, työaikapankki, varallaolo, puhelinsoittokorvaus, liukuvan työajan käyttö (myös vuorotyössä), kahden tai kolmen viikon palkallinen isyysvapaa, laajennettu työterveyshuolto, matkustuskorvaukset, lepoaikojen pituus, ulkopuolisen työvoiman käyttö, palkkausjärjestelmä, työn vaativuuden luokitus, tulospalkkaus, sijaispankin perustaminen sekä henkilöstön asema, toimenkuvat ja koulutus. Paikallisia sopimuksia voidaan tehdä niin yrityksissä, valtion työpaikoilla kuin kunnissakin. Käytännössä valtiolla ei juuri sovita asioita paikallisesti. Kunnilla on laajat valtuudet sopia asioista paikallisesti. Yksityisellä puolella valtuudet riippuvat alasta: joillakin aloilla paikallinen sopiminen on laajaa, joiden alojen työehtosopimukset eivät juurikaan sitä salli. Sopimus voidaan tehdä kertaluonteiseksi, määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Toistaiseksi voimassa olevalle sopimukselle määritellään irtisanomisaika, esimerkiksi kolme kuukautta.

55 PAIKALLINEN SOPIMINEN VIE PALKKOJA YHÄ YKSILÖLLISEMPÄÄN SUUNTAAN Tutkija: Sopimisen laajentaminen vaatii vahvempia luottamusmiehiä Työpaikkojen omilla sopimuksilla yritetään vastata kilpailuun Paikallinen eli työpaikkakohtainen sopiminen on painottumassa yhä enemmän palkkaukseen. Aikaisemmin paikallisilla sopimuksilla järjesteltiin etenkin työaikoja, mutta jatkossa niillä sovitaan yhä enemmän erilaisista kannustavista palkanosista. Se johtaa siihen, että entistä useamman työntekijän palkasta yhä suuremmat erät muodostuvat yksilökohtaisesti. "Palkkauksessakin paikallistason sopiminen saa merkittävän roolin", toteaa työoikeuden professori Martti Kairinen Turun yliopistosta. Kairinen vetää paikallisen sopimisen nykytilaa selvittävää tutkimushanketta, jonka tekemisestä työmarkkinajärjestöt sopivat yhdessä tulopoliittisessa ratkaisussa eli tupossa. Palkan vähimmäistasosta sovitaan yleensä valtakunnallisissa työehtosopimuksissa, mutta paikallisesti voidaan neuvotella työpaikalle esimerkiksi oma tulospalkkausjärjestelmä, voittopalkkioita tai sopia muista kannustavista palkkaeduista. Työtehtävien vaativuuteen perustuvan palkan lisäksi yhä useampi saa oman työpanoksensa ja osaamisensa mukaista henkilökohtaista palkanlisää. Palkka muodostuu yhä enemmän yksilöllisesti, vaikka tietysti pohjana säilyvät jonkinlaiset palkkataulukot. Asiassa edetään joka sopimuskierroksella, Kairinen arvioi. Hänen mukaansa yrityksen tulokseen perustuva palkkaus on eräänlainen automaattinen vakauttaja: Se toimii kuin jääkaappi eli palkkataso sopeutuu ympäristön lämpötilaan. Kun yrityksen tulos on heikko, se voi säästää palkkakuluissa, ja hyvässä tilanteessa maksaa paremmin. Paikallisesta sopimisesta on toivottu lääkettä, jolla paran taa Suomen kansainvälistä kilpailukykyä, lisätä tuottavuutta, saada enemmän työpaikkakohtaisia joustoja ja pärjätä muuttuvan maailman melskeissä. Paikallisen sopimisen mahdollisuuksia onko koko ajan laajennettu. Kairisen tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että etenkin työnantajapuoli on edelleen innokas laajentamaan paikallista sopimista. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n apulaisjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen perustelee intoa kaikkien hyötymisellä: Asiakas ja kansainvälisen kilpailun paineet kohdataan työpaikoilla ei järjestöissä tai liitoissa. Toiminta pitää rakentaa juuri sille yritykselle sopivaksi. Työntekijä puolestaan hyötyy, kun yksilölliset työaikatarpeet voidaan ottaa huomioon. Kannustavassa palkkauksessa hyvä ja tuloksekas työ näkyy myös tilipussissa. Ammattiliitot näkevät paikallisessa sopimisessa kuitenkin myös ongelmia. Suurin ongelma on se, että työnantaja tuo valmiiksi pureskellun paketin joka pitäisi vain hyväksyä. Se ei ole neuvottelemista, sanoo Toimihenkilöunionin neuvottelupäällikkö Urho Laitinen. "STTK:n puheenjohtaja Mikko Mäenpää näkee, että globalisaation ja lisääntyneen kilpailun takia paikallista muutoksenhallintaa ja paikallista sopimista on tarve lisätä. Palkansaajien näkökulmasta se kuitenkin edellyttää selvempiä sääntöjä neuvotteluille sekä vahvempia luottamusmiehiä. Mäenpään mukaan luottamustehtäviin pitää antaa enemmän aikaa, luottamusmiehiä tarvitaan lisää ja heille oikeus osallistua yritysten strategisten linjausten tekemiseen. Tutkija Kairinen on samaa mieltä: "Paikallisesti sovittavia asioita ei voida lisätä, jollei luottamusmiesten asemaa vahvisteta."

56 Työnantajapuoli ei ole ensimmäisten joukossa lisäämässä luottamusmiesten valtuuksia, mutta EK:n apulaisjohtaja Inkeroinen korostaa, että työnantajan ja työntekijöiden suhteiden pitää olla hyvät, jotta sopiminen onnistuu. Kyse ei ole mistään isännän vallasta, Inkeroinen toteaa. Piia Elonen. Helsingin Sanomat

Laskentatoimi. Sisältö. Luku 6 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Luku 1 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Kopiointiehdot. Luku 7 Diat Ratkaisut (excel) (pdf)

Laskentatoimi. Sisältö. Luku 6 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Luku 1 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Kopiointiehdot. Luku 7 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) OPETTAJAN AINEISTO - ILMAINEN ESITTELYKAPPALE Kopiointiehdot Sisältö Luku 1 Luku 2 Luku 3 Luku 4 Tehtävä 11 Tehtävä 12 Luku 5 Luku 6 Luku 7 Luku 8 Luku 9 Luku 10 Ratkaisut ja esimerkki sivulta 236 (excel)

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...3

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino:Lönnberg 2017 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Työehtosopimus eli TES

Työehtosopimus eli TES TYÖEHTOSOPIMUS Luennon sisältö Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut Työehtosopimus vs. työsopimus vs. työlainsäädäntö Työehtosopimus ja paikallinen sopiminen Työehtosopimus

Lisätiedot

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi Työnantaja TYÖSOPIMUS Työsuhteen osapuolet Työsopimuksen voimassaolo Työntekijä Henkilötunnus Yllä mainittu työntekijä sitoutuu korvausta vastaan tekemään yllä mainitun työnantajan hänelle osoittamaa työtä

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki NEUVOTTELUTULOS YLEISSOPIMUKSEN PALTA -JYTY UUDISTAMINEN Aika 30.1.2018 Paikka Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki Läsnä PALTA ry JYTY ry. Hanne Salonen Päivi Salin 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä 3.5.2017 Markus Sädevirta Specialist Counsel, OTT Työnhakijasta kerättävät tiedot Tarpeellisuusvaatimus: Työnantaja

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Työntekijän palkkaaminen 25.10.2017 Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Uuden työntekijän tarve? Toimiako yksin vai toiminko työantajana ja kasvatan yritystä? Kysynnän ja tarjonnan suhde? Kasvaako yritys

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto Kesätoimittajan ABC Tampereen yliopisto 8.4.2011 sari.uusi-rauva@journalistiliitto.fi 1 Työsuhde Työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia sovelletaan työsuhteessa oleviin Työsuhde määräytyy suoraan lain nojalla.

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko KKO 2007:69 Työntekijän takaisin ottaminen Työnantaja ja työntekijä olivat tehneet

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY TYÖSOPIMUSMALLI YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Alla mainittu työnantaja ja ylempi toimihenkilö (jäljempänä toimihenkilö) ovat sopineet seuraavista työsuhteen ehdoista. Lisäksi on otettava huomioon mahdollisen

Lisätiedot

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville.

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. KESÄTYÖINFO Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. SISÄLTÖ: Työsopimus Työehtosopimus Työsopimuksen sisältö Työaika ja ylityöt Palkkaus ja palkanmaksu

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Suomalainen työmarkkinajärjestelmä perustuu sopimiseen. Sopimuksia: Työsopimus TES eli työehtosopimus Paikallinen sopiminen Työsuhteen tunnusmerkit TYÖSOPIMUS Työsopimus on työntekijän

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus 3 TES: 313013 PL: 01 Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan valtiovarainministeriön sekä Akava-JS ry:n,

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

1. Ulkomailta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden vähimmäisehdot? (Rosin)

1. Ulkomailta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden vähimmäisehdot? (Rosin) Henkilöstöasiat käytännössä Erikoistumisjakso 16.4.2015 Kaikki harjoitustyön (HO-tuomion esittelyn ja arvioinnin) jättäneet ovat saaneet korvaavuuden yhdestä tentin kysymyksestä, joten heidän tulee tässä

Lisätiedot

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen 2 Palkat ja palkkausjärjestelmät Tässä luvussa selvitetään palkasta sopimiseen, palkkatason määrittelyyn ja työehtosopimusten palkkausjärjestelmiin liittyviä kysymyksiä. 5 Vaikka työnantaja ja työntekijä

Lisätiedot

Työsuhteen päättäminen

Työsuhteen päättäminen Työsuhteen päättäminen Määräaikainen työsopimus Tietyksi määräajaksi sovittu työsopimus päättyy sovitun määräajan tai työn päättyessä ilman erillistä irtisanomista ja irtisanomisaikaa. Toistaiseksi voimassa

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen pk-yrityksissä

Paikallinen sopiminen pk-yrityksissä Paikallinen sopiminen pk-yrityksissä Suomen Yrittäjät 24.8.2009 1 Kuuluuko yritys SY:n ohella työehtosopimuksen osapuolena olevaan työnantajaliittoon? Kyllä 9 Ei 8 Ei osaa sanoa 0 10 20 0 40 0 60 24.8.2009

Lisätiedot

Autoalan työaikapankki - koulutusaineisto

Autoalan työaikapankki - koulutusaineisto Autoalan työaikapankki - koulutusaineisto Autoalan Keskusliitto Teollisuusliitto Työaikapankin perusteet Työaikapankkia koskeva sopimus tehdään noudattaen autoalan työehtosopimuksissa olevia paikallisen

Lisätiedot

NUORTEN KESÄTYÖPASSI 2015

NUORTEN KESÄTYÖPASSI 2015 NUORTEN 2015 KESÄTYÖPASSI Mikä on kesätyöpassi? Kesätyöpassi on tarkoitettu sinulle 1.1.1997-30.6.2001 välillä syntynyt hartolalainen nuori. Työsuhteen pituus on kolme viikkoa välillä 2.5.-31.8.2015.

Lisätiedot

Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta.

Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta. 30.9.2016 1 OHJEET VUOSITYÖAJAN PIDENTÄMISEKSI Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta. Vuosityöajan

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon toimistotyöt. Työsuhde ja palkkaus

Henkilöstöhallinnon toimistotyöt. Työsuhde ja palkkaus Henkilöstöhallinnon toimistotyöt Työsuhde ja palkkaus Henkilöstöhallinnon toimistotyöt Työsuhde Työsuhteen solmiminen Epätyypilliset työsuhteet Työsuhteen irtisanominen Palkkaus Palkkausperusteet, palkkaustavat

Lisätiedot

Työehtosopimusten paikallinen sopiminen. Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen

Työehtosopimusten paikallinen sopiminen. Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen Työehtosopimusten paikallinen sopiminen Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen 1 Suomen työmarkkinoiden joustavuus VÄITE Joustomahdollisuuksia työehtosopimuksissa jo runsaasti käytettävissä SELVITYS

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 14.11.2016 FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 1. Työaikapankin käsite ja tarkoitus Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

Pieni yhdistys työnantajana

Pieni yhdistys työnantajana Pieni yhdistys työnantajana 11.2.2015 Tuomas Mänttäri toimitusjohtaja Sosiaalialan Työnantajat ry Tekijänoikeussyistä materiaali on käytettävissä vain tätä koulutusta varten Tuomas Mänttäri Työnantajan

Lisätiedot

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työntekijä (nimi ja puhelin) Perehdyttäjä (nimi ja puhelin) Perehdytysajankohta/-kohdat 1. JÄRJESTÖN TOIMINTA

Lisätiedot

Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö YTYn työsuhdelakimiehillä.

Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö YTYn työsuhdelakimiehillä. Työsopimus Työsopimus on sopimus, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työ voi olla kokoaikaista tai osaaikaista,

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015 Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015 Puuliitto www.puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

Luottamusmiesbarometri Yhteenveto tuloksista

Luottamusmiesbarometri Yhteenveto tuloksista Luottamusmiesbarometri 2017 Yhteenveto tuloksista Taustaa Akavan luottamusmiesbarometri on joka toinen vuosi toteutettava kysely akavalaisille luottamusmiehille. Barometri toteutettiin vuonna 2017 toista

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

Ennakkoverolippumiehet

Ennakkoverolippumiehet Ennakkoverolippumiehet Pääsäännön yhteenveto 1. Infra-alalla ei tule käyttää ennakkoverolippumiehiä konekuskeina. 2. Jos otat tai olet ottanut henkilön ajamaan yrityksesi omistamaa työkonetta (esim. kaivukone,

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

Työsopimus ja koeaika. Henkilökohtaisen avun koulutus Kouvola

Työsopimus ja koeaika. Henkilökohtaisen avun koulutus Kouvola Työsopimus ja koeaika Henkilökohtaisen avun koulutus Kouvola 23.5.2017 1 2 Työsopimus Työnantaja Työntekijä (henkilökohtaisuus) Sopivat Työn tekemisestä Työnjohto ja työn valvonta työnantajalla Työn vastikkeellisuus

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela Työntekijä yrityksessä käytännön asioita 29.1.2014 Tiina Uutela Työnantajana oleminen palkkaaminen Työsopimus kanssa Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisena SELVITYS TYÖNTEON KESKEISISTÄ EHDOISTA Sopimuksen

Lisätiedot

TYÖSOPIMUS JA JOHTAJASOPIMUS

TYÖSOPIMUS JA JOHTAJASOPIMUS Harri Hietala Keijo Kaivanto TYÖSOPIMUS JA JOHTAJASOPIMUS Alma Talent 2017 Helsinki Tilaa Työsopimus ja johtajasopimus Alma Talent Shopista: shop.almatalent.fi 6., uudistettu painos Copyright 2017 Alma

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

YHDEN YLITYÖN KÄSITTEESTÄ PAIKALLISESTI SOVITTAESSA HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA

YHDEN YLITYÖN KÄSITTEESTÄ PAIKALLISESTI SOVITTAESSA HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA 1 YHDEN YLITYÖN KÄSITTEESTÄ PAIKALLISESTI SOVITTAESSA HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA Mitä yksi ylityö -käsite tarkoittaa? Työehtosopimuksen kohtaan 20.6 on kirjattu ns. yhden ylityön käsitteen malli, josta

Lisätiedot

HENRY Forum 4.11.2008

HENRY Forum 4.11.2008 HENRY Forum 4.11.2008 1. Rekrytointi / työntekijästä kerättävät tiedot -Mitä työnhakijalta saa kysyä? - Tarpeellisuusvaatimus: vain tiedot, jotka ovat välittömästi työsuhteen kannalta tarpeellisia - Tietolähteet

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 1 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008 Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Ympäristöhallinnon Tekniset VETY ry:n, Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys YHY ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013

KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013 PIKATIEDOTE 14.4.2011 KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013 Sopimus on irtisanottavissa 29.2.2012 ilman erityistä perustelua ja päättyy tällöin 1.4.2012. I PALKANKOROTUKSET 1. Palkankorotukset Palkankorotukset

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 1.10.2012 31.10.2014 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

Työntekomuodot ja työelämän sääntely

Työntekomuodot ja työelämän sääntely Työntekomuodot ja työelämän sääntely STTK Luottamusmies 2015 seminaari 7.5.2015 Asianajaja Jarkko Pehkonen Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy Työlainsäädännön kehitysvaiheet Työsuojelu Työaikasuojelu

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen työaika-asioissa

Paikallinen sopiminen työaika-asioissa TIEDOTE 3.5.2007 Paikallinen sopiminen työaika-asioissa Turun yliopiston työoikeuden tutkimusryhmän kyselytutkimuksen osatuloksia Työaika joustaa työpaikoilla Yksityisen sektorin työpaikoilla on käytössä

Lisätiedot

TES 302121 PL: 01, 05 MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus)

TES 302121 PL: 01, 05 MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) TES 302121 PL: 01, 05 MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) ja Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry:n välinen työehtosopimus 1 1 Soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan MTT:n (Maa-

Lisätiedot

Ajankohtaista työlainsäädännöstä. Tampereen työmarkkinaseminaari

Ajankohtaista työlainsäädännöstä. Tampereen työmarkkinaseminaari Ajankohtaista työlainsäädännöstä Tampereen työmarkkinaseminaari 18.5.2017 Ajankohtaiset sääntelyhankkeet Vireillä olevat hankkeet: Työaikasääntelyä selvittävä työryhmä Nollatuntisopimusten pelisääntöjä

Lisätiedot

Kuuden euron työkokeilu. Infotilaisuus RT-RL Tapio Kari

Kuuden euron työkokeilu. Infotilaisuus RT-RL Tapio Kari Kuuden euron työkokeilu Infotilaisuus RT-RL 9.2.2017 Tapio Kari Kuuden euron työkokeilua koskevat määräykset koskevat kaikkia RT-RL sopimusaloja Kaikille Rakennusteollisuus RT:n ja Rakennusliiton työehtosopimusaloille

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon Tekniset VETY

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen TILITOIMISTO Vantaa 1.1.2016 alkaen Econia Yrityspalvelut Oy Käsittelemme tänään Toimitettavat lomakkeet palkanlaskentaan Työsopimuksen täyttäminen Päätösten vaikutus palkanlaskentaan Tuntilistat Sairauslomat

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema. Minna Pirttijärvi

Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema. Minna Pirttijärvi Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema Minna Pirttijärvi 1 Luottamusmiehen tehtävät Osallistua tarvittaessa työsuojeluvaalien järjestämiseen sekä henkilöstöedustuksen nimeämiseen edustukselliseen

Lisätiedot

PAIKALLINEN SOPIMINEN 2017 MUUTOKSET JA MERKITYS TYÖNANTAJILLE? Katariina Sorvanto KataKoski Oy

PAIKALLINEN SOPIMINEN 2017 MUUTOKSET JA MERKITYS TYÖNANTAJILLE? Katariina Sorvanto KataKoski Oy PAIKALLINEN SOPIMINEN 2017 MUUTOKSET JA MERKITYS TYÖNANTAJILLE? Katariina Sorvanto KataKoski Oy 9.2.2017 YLEISTÄ PAIKALLISESTA SOPIMISESTA Paikallinen sopimisen mahdollisuudet kokonaiskatsaus ja muutokset

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Pia Kilpeläinen Jari Syrjälä Arvo Ylönen. Opas lvi-asentajien työsuhteisiin

Pia Kilpeläinen Jari Syrjälä Arvo Ylönen. Opas lvi-asentajien työsuhteisiin Pia Kilpeläinen Jari Syrjälä Arvo Ylönen Opas lvi-asentajien työsuhteisiin Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2014 SOSIAALISET MÄÄRÄYKSET 3 SISÄLTÖ LUKIJALLE... 9 1 TYÖSUHDETTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA TYÖEHTOSOPIMUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut 1 Työsuhteen säännöstys ja sääntelyjärjestys Työehtosopimus ja soveltamisala Paikallinen sopiminen Työsäännöt Työlainsäädäntö Vakiintunut käytäntö Työsopimus TYÖSUHDE

Lisätiedot

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.10.2007

Lisätiedot

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1 ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖLLISTÄMISEN ASKELEET 1/4 Yhdistys lähtövalmiiksi työnantajana 1. Allekirjoitusoikeudet, päätöksenteko, ry 2. Arvio rahoista 3. Y-tunnus 4. Hallitus

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 (6) PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Osapuolet ovat sopineet 19.2.2010 alkaneeseen ja 31.1.2013 asti voimassa olevaan Puusepänteollisuuden työntekijöiden

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VARASTO-

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle TURKU Hyvinvointitoimiala Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana Vammaispalvelut PL 364 20101 Turku Puh. 02 330 000 Yhteisösähköposti: vammaispalvelut@turku.fi

Lisätiedot

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC Tämän ohjeistuksen tarkoitus on toimia muistilistana työnantajan edustajille ja luottamusmiehille toimenpiteistä, joita sosiaalialan järjestöjen

Lisätiedot

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille.

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. PALKKAUS 37 Palkanmaksu 3 mom. Palkan maksaminen VUOSILOMA Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. Maksu- tai siirtomääräys on tällöin lähetettävä niin ajoissa, että palkan

Lisätiedot

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet 2013 Edunvalvontaosasto Taloudellinen ja/tai tuotannollinen irtisanomisperuste Tuotannollinen ja/tai taloudellinen irtisanomisperuste Tuotannollisen

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

Korvaava työ kemian aloilla

Korvaava työ kemian aloilla Korvaava työ kemian aloilla KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY 1 KORVAAVA TYÖ KEMIAN ALOILLA 2017 Korvaava työ kemian aloilla

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti, verkkosivut Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä Perehdyttämisaika alkaa

Lisätiedot

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN SUOMEN LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014

Lisätiedot

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus?

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Kilpailukykysopimus Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Neuvottelujen kaksi keskeisintä asiaa olivat: Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla ja Työehtosopimusten uudistaminen 12 kuukauden

Lisätiedot

Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta kunta- ja valtiosektoreilla sekä sektorien vertailuja

Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta kunta- ja valtiosektoreilla sekä sektorien vertailuja Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta kunta- ja valtiosektoreilla sekä sektorien vertailuja Tuloksia Turun yliopiston työoikeuden tutkimushankkeesta Heikki Uhmavaara 27.2.2008 Kuntasektorin kysely

Lisätiedot

TYÖSOPIMUSLAKI KÄYTÄNNÖSSÄ

TYÖSOPIMUSLAKI KÄYTÄNNÖSSÄ Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto TYÖSOPIMUSLAKI KÄYTÄNNÖSSÄ Alma Talent 2016 Helsinki 6., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet Yksityisen Opetusalan Liitto ry:n jäsenenä olevien yliopistojen palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin?

Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin? Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin? Teknologiateollisuuden ja suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden sekä tietotekniikan palvelualalla työskentelevien yhteinen

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI Ulkomaisen työvoiman käyttö Tommi Lantto PSAVI Työsuhteen ehdot kaikille samat Suomalaisen työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työsuhteen ehdot ovat samat kansalaisuudesta riippumatta palkka

Lisätiedot

Allekirjoituspöytäkirjan liite 1: Palkkaratkaisu 1(6) PALKKARATKAISU

Allekirjoituspöytäkirjan liite 1: Palkkaratkaisu 1(6) PALKKARATKAISU Allekirjoituspöytäkirjan liite 1: Palkkaratkaisu 1(6) PALKKARATKAISU 2(6) Palkat A. Palkkojen tarkistaminen Palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus Vuosi 2017 Neuvottelut palkkaratkaisusta

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Sähköinen jäsenkirje 1/2014: Koululaisten kesäharjoittelu, uudet työehtosopimukset, työsuhdekoulutuksiin vielä paikkoja

Sähköinen jäsenkirje 1/2014: Koululaisten kesäharjoittelu, uudet työehtosopimukset, työsuhdekoulutuksiin vielä paikkoja Sähköinen jäsenkirje 1/2014: Koululaisten kesäharjoittelu, uudet työehtosopimukset, työsuhdekoulutuksiin vielä paikkoja 21.01.2014 1. Koululaisten kesäharjoittelu 2014-2016 2. Uusien työehtosopimusten

Lisätiedot