Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 17.6.2015 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 6/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (22) 149 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Ahtikari Markku Haapamäki Jaakko Hakala Hanna Heimonen Taisto Hutri Yrjö Karppinen Hannele Kiuttu Pekka Pietilä Nina Paananen Eeva-Liisa Rantala Kyllikki Valtonen Mika Virtanen Marja-Leena Räsänen Antti puheenjohtaja varajäsen poissa MUUT SAAPUVILLA OLLEET Helttunen Pentti Karhunen Tuula Lätti Jouni Marjamäki Ritva Hämäläinen Visa ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri kiinteistöpäällikkö , Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Markku Ahtikari Jaakko Haapamäki

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 156. Kokouksen avaus 157. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 158. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 159. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 160. Edustaja Noposta Vehkojan alueneuvostoon 161. Suomen Pipliaseuran nimikkosopimusten tarkistus 162. Seurakunnan juhlavuoden 2017 kirjahanke juhlakirjatoimikunnan nimeäminen 163. Johtavan sairaalapastorin Jussi Ollilan virkavapausanomus 164. Seurakunnan valmiussuunnitelma 165. Veikkarin kerhotilan käyttötarkoituksen muutos 166. Virastojen palveluajat ja liukuvan työajan ohjeiden päivitys 167. Pankkitilin käyttövaltuuden myöntäminen Kirkon palvelukeskukselle 168. Hautainhoitorahaston lakkauttamisen valmistelu 169. Talousarvion 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu 170. Ruokapalvelujen toiminta- ja talousselvitys 171. Ruokapalvelujen pääemännän tehtävän täyttäminen 172. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 173. Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat 174. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 175. Muita asioita 176. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkuvirren 408 ja rukouksen jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 158 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Markku Ahtikari ja Jaakko Haapamäki. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Ehdotus hyväksyttiin. 159 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi lisättynä lisäesityslistan asialla: 1. Veikkarin kerhotilan käyttötarkoituksen muutos. Lisäksi 164, Seurakunnan valmiussuunnitelma ja 165 Veikkarin kerhotilan käyttötarkoituksen muutos päätettiin käsitellä heti tämän pykälän 159 jälkeen.

4 Kirkkoneuvosto Edustaja Noposta Vehkojan alueneuvostoon Kirkkoneuvoston hyväksymän ja voimaan tulleen aluetyön johtosäännön mukaan kirkkoneuvosto valitsee toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa viiteen alueneuvostoon kahdeksi vuodeksi puheenjohtajan ja neljä kuusi muuta jäsentä. Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan Vehkojan alueneuvostoon Anita Myllymäen, pj, Jouko Jokisen, Salme Laitisen, Pauli Natusen, Annaleena Pakkasen, Aino Tenkula-Niemisen ja Kari Vierimaan. Aluetyön yhteistyötoimikunta on kokouksessaan käsitellyt Vehkojan alueneuvoston kokoonpanoa. Aluetyön yhteistyötoimikunta toteaa asian esittelyssä, että Noppo kuuluu Vehkojan alueeseen, kuten yhteistyötoimikunta on aikanaan esittänyt. Em. kokouksessaan yhteistyötoimikunta toteaa, että Vehkojan alueneuvostossa pitäisi olla edustaja myös Noposta ja toimikunta ehdottaa kirkkoneuvostolle, että se kutsuisi Marja Jyrkisen Noposta ylimääräiseksi jäseneksi Vehkojan alueneuvostoon. Marja Jyrkinen on tehtävään lupautunut. Kirkkoneuvosto nimeää Marja Jyrkisen Noposta Vehkojan alueneuvoston ns. ylimääräiseksi jäseneksi vuoden 2016 loppuun. Ehdotus hyväksyttiin. 161 Suomen Pipliaseuran nimikkosopimusten tarkistus Julistusjohtokunta on kokouksessaan käsitellyt Suomen Pipliaseuran nimikkosopimusten tarkistamista. Asian esittelyssä todetaan, että Hyvinkään seurakunta tukee raamatunkäännöstyötä Intiassa ja Thaimaassa. Kummankin sopimuksen kannatussumma on 2500 euroa. Julistusjohtokunta on linjannut vuonna 2009, että nimikkokohteiden kannatussumma olisi vähintään 5000 euroa.

5 Kirkkoneuvosto Julistusjohtokunta toteaa käsittelyssään, että koska on kyseessä kaksi eri sopimusta, johtokunta ehdottaa, että molempien Suomen Pipliaseuran nimikkosopimusten kannatussumma nostetaan 5000 euroon. Hyväksytään Suomen Pipliaseuran nimikkosopimusten yhteiseksi kokonaiskannatustavoitteeksi euroa. Ehdotus hyväksyttiin. 162 Seurakunnan juhlavuoden 2017 kirjahanke juhlakirjatoimikunnan nimeäminen Juhlavuoden 2017 kirjahanke on kirjattu ensimmäisen kerran hallinnon tavoitteisiin vuoden 2014 talousarviossa. Epävirallinen työryhmä on kirkkoneuvostossa todetun mukaisesti toiminut jo vuoden 2014 lopusta. Työryhmässä ovat olleet mukana rovastit Tapio Turunen ja Reijo Huuskonen, pastori Juha Koivulahti, seurakunnan eläkkeellä oleva tiedotussihteeri Solveig Crusell sekä johtava tiedottaja Jorma Ersta. Vuoden 2015 aikana ryhmä on kokoontunut kolme kertaa, 19.1., ja 1.6. Kirkkoherra osallistui työryhmän tapaamiseen 1.6. Työryhmä keskusteli tuolloin mm. tulevan kirjan koosta ja painosmäärästä. Työryhmällä on tavoitteena v kirja, jossa olisi noin 250 sivua ja painosmäärä noin 1000 kappaletta. Kirjan disposition on määrä olla valmis tulevan syksyn kuluessa. Kirkkoneuvoston on tarkoituksenmukaista asettaa juhlakirjatoimikunta, jonka tehtävä on kirjan toimittamiseen liittyvä ohjaus ja esitysten tekeminen kirkkoneuvostolle. Käytännössä juhlakirjatoimikuntana voi toimia hallintotyöryhmä. Lisäksi nyt toiminut työryhmä (Turunen, Huuskonen, Koivulahti, Crusell ja Ersta) nimettäisiin toimituskunnaksi, jonka puheenjohtajaksi kirkkoherra esittää Tapio Turusta ja sihteeriksi Jorma Erstaa. Alustavasti kirjahankkeen kustannuksista Vuonna 2011 painettiin kirkon 50-vuotisjuhlavuoden juhlakirjaa lux continua virtaava valo 1000 kappaletta. Painatuskustannukset olivat tuolloin kokonaisuudessaan noin euroa. Kirjan painoi Libris Oy, Helsinki.

6 Kirkkoneuvosto Vuoden 2011 juhlakirjassa on sivuja 127 ja nyt suunnitteilla olevaan kirjaan niitä on siis ajateltu noin 250. Sivumäärällä on luonnollisesti vaikutus painatusja taittokustannuksiin. Vuoden 2011 juhlakirjan taittoi valokuvaaja Esa Kivivuori. Taiton, vanhojen valokuvien käsittelyn ja uusien kuvien ottamisen kustannukset olivat noin 5000 euroa. Merkitään tiedoksi juhlavuoden 2017 kirjahanke ja varataan tuleviin talousarvioihin määrärahaa hankkeen toteuttamiseksi. Nimetään juhlakirjatoimikunnaksi seurakunnan hallintotyöryhmä, kirkkoherra Ilkka Järvinen, puheenjohtajaksi, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Helttunen ja varapuheenjohtaja Tuula Karhunen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Marja-Leena Virtanen, talousjohtaja Jouni Lätti ja hallintosihteeri Ritva Marjamäki. Nimetään toimituskunnaksi jo toiminut kirjoittajaryhmä, rovastit Tapio Turunen ja Reijo Huuskonen, pastori Juha Koivulahti, seurakunnan eläkkeellä oleva tiedotussihteeri Solveig Crusell ja johtava tiedottaja Jorma Ersta. Nimetään toimituskunnan puheenjohtajaksi Tapio Turunen ja sihteeriksi Jorma Ersta. Päätetään lisäksi, että toimituskunnalle maksetaan kokouspalkkiot vuoden 2015 kokouksista, 19.1., ja 1.6. Ehdotus hyväksyttiin.

7 Kirkkoneuvosto Johtavan sairaalapastorin Jussi Ollilan virkavapausanomus Jussi Ollila on valittu Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön johtavan sairaalapapin virkaan lukien. Hän anoo tuomiokapitulilta kuuden kuukauden virkavapautta uuden viran koeajaksi (liite 1). Mikäli virkavapauden kokonaiskesto on yli kaksi kuukautta, on papinviran haltijan lähetettävä virkavapausanomuksensa tuomiokapitulin käsiteltäväksi ja liitettävä siihen kirkkoneuvoston lausunto (KJ 6:8). Kirkkoneuvosto puoltaa johtavan sairaalapastorin Jussi Ollilan virkavapausanomusta Lausuntonaan tuomiokapitulille kirkkoneuvosto puoltaa johtavan sairaalapastorin Jussi Ollilan virkavapausanomusta Seurakunnan valmiussuunnitelma Kirkkolaissa on kirkollishallinnon varautumista ja poikkeusoloja koskevia erityissäännöksiä. Seurakuntien varautumisen perustana on kirkkolain säännös kirkon tehtävästä. Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Tämä merkitsee, että kirkon tulee varautua hoitamaan perustehtäväänsä kaikissa olosuhteissa. Poikkeusoloissa kirkon tehtävän toteuttamisen merkitys korostuu. Kirkollisen valmiussuunnittelun kokonaisohjauksesta vastaa kirkkohallitus. Valmiussuunnitelmalla tarkoitetaan niiden toimenpiteiden selvittämistä ja esittämistä, joihin on ryhdyttävä, jotta toiminta ja hallinto voidaan poikkeavissa oloissa järjestää. Suunnittelun osien on täydennettävä toisiaan. Toimintavalmiuden luomiseksi ja ylläpitämiseksi tarvittava suunnittelu ja sen edellyttämät muut valmistelut muodostavat kokonaisuuden, johon sisältyy erilaisia toimia. Seurakuntien velvollisuutena on huolehtia tehtävistään kaikissa olosuhteissa. Toimintoja voidaan poikkeusoloissa joutua järjestelemään uudelleen. Toiminnan, hallinnon ja johtamisen on sopeuduttava tilanteiden muutoksiin. Poikkeusoloissa seurakunnat voivat täydentää kunnan vastuulla olevia toimintoja, jos toimenpiteistä on sovittu etukäteen.

8 Kirkkoneuvosto Valmiussuunnitelmassa määritellään organisaation kokonaistoiminnan päämäärät ja perusajatus sekä poikkeusolojen ratkaisut ja niihin liittyvät henkilöjärjestelyt. Organisaatiota muutetaan häiriö- ja kriisitilanteissa mahdollisimman vähän. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi, miten seurakunnan jumalanpalveluksista, toimituksista ja palveluista huolehditaan poikkeusoloissa. Valmiustoimen ylin hallintoelin on kirkkoneuvosto, joka hyväksyy valmiussuunnitelman ja siihen tehtävät muutokset sekä nimeää valmiussuunnittelua varten johtoryhmän. Valmiussuunnittelusta ja valmiustoimen johtamisesta vastaa kirkkoherra. Hyvinkään seurakunnassa kiinteistöpäällikkö toimii valmiuspäällikkönä, jonka vastuulle kuuluu suunnitelman ja varausten ylläpitäminen, yhteistoimintasuhteiden hoitaminen ja koulutuksen järjestäminen henkilöstölle. Valmius-päällikkö valmistelee suunnitelman periaatteelliset muutokset ja tekee itsenäisesti tekniset muutokset. Valmiussuunnittelun johtoryhmänä on toiminut kirkkoherra, talousjohtaja, kiinteistöpäällikkö (valmiuspäällikkö), diakoniasihteeri, hautaustoimen päällikkö ja johtava tiedottaja sekä varahenkilöinä samassa järjestyksessä I kappalainen, kirjanpitäjä, suntio-talonmies, diakoniatyöntekijä, työnjohtaja ja tiedottaja. Samaa ryhmää esitetään myös jatkamaan valmiussuunnittelun johtoryhmänä. Hyvinkään seurakunnan valmiussuunnitelma liitteenä 2, valmiussuunnitelman liitteet ovat salaisia. Kirkkoneuvosto hyväksyy Hyvinkään seurakunnan valmiussuunnitelman 2015 liitteineen. Valmiussuunnittelun johtoryhmänä toimii edelleen kirkkoherra, talousjohtaja, kiinteistöpäällikkö (valmiuspäällikkö), diakoniasihteeri, hautaustoimen päällikkö ja johtava tiedottaja sekä heidän varahenkilöinään samassa järjestyksessä I kappalainen, kirjanpitäjä, suntio-talonmies, diakoniatyöntekijä, työnjohtaja ja tiedottaja. Ehdotus hyväksyttiin. Valmiussuunnitelma lähetetään tiedoksi Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille.

9 Kirkkoneuvosto Veikkarin kerhotilan käyttötarkoituksen muutos Seurakunnan lapsityö ei tarvitse Veikkarin kerhotilaa tulevana toimintavuonna. Kerhotila on hankittu vuonna Myös Hyvinkään kaupunki on lopettanut samassa kiinteistössä päiväkodin ja valmistelee seurakunnan saaman tiedon mukaan oman tilansa myyntiä. Voimassa olevassa yhtiöjärjestyksessä tila on määritelty päiväkotikäyttöön. Ennen mahdollista huoneiston myyntiä tai asuntokäyttöön vuokraamista seurakunnan tulee hakea Veikkarin Kiinteistö Oy:ltä yhtiöjärjestykseen tilan käyttötarkoituksen muutosta asumiskäyttöön. Lisäksi ennen yhtiöjärjestyksen muuttamista rakennusvalvontaan pitää tehdä toimenpideilmoitus käyttötarkoituksen muuttamisesta. Hyvinkään kaupungin rakennusvalvonta on ilmoittanut, että rakennusvalvonta ei toimi tällä hetkellä täydellä henkilöstöresurssilla, joten lupien käsittelyajat ovat pidentyneet 2 4 kuukauteen. Myyntiin asettaminen tai vuokraus voitaneen tehdä siten aikaisintaan loppusyksystä. 1. Tehdään rakennusvalvontaan toimenpideilmoitus Veikkarin kerhotilan käyttötarkoituksen muuttamisesta päiväkotikäytöstä asuntokäyttöön. 2. Haetaan Veikkarin Kiinteistö Oy:ltä yhtiöjärjestyksen muutosta sen jälkeen, kun käyttötarkoituksen muutoksesta on saatu Hyvinkään kaupungin päätös. 3. Päätetään huoneiston myymisestä tai vuokraamisesta sen jälkeen, kun lupaasiat ovat valmiit. Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin.

10 Kirkkoneuvosto Virastojen palveluajat ja liukuvan työajan ohjeiden päivitys Palveluajat Taloustoimiston ja opastuksen palveluajat on vahvistettu vuonna Kirkkoherranviraston palveluaikoja lyhennettiin vuonna 2013, jotta saataisiin riittävästi keskeytymätöntä työaikaa jäsentietojärjestelmä Kirjurin tuomiin lisätehtäviin. Palveluajat ovat seuraavat: Päivä Kirkkoherranvirasto Taloustoimisto Opastus ja puhelinvaihde ma-ke to pe Liukuva työaika Liukuva työaika on ollut käytössä toimisto- ja hallintotehtävissä toimistotyöaikalain mukaista työaikaa tekevien osalta vuodesta 1998 alkaen. Vanha liukuvan työajan seurantajärjestelmä uusittiin kesäkuun 2015 alussa. Tarkistetut liukuvan työajan soveltamisohjeet ovat liitteessä 3. Liukuvan työajan iltaliukuma esitetään venytettäväksi klo saakka kaikkina päivinä. Muutoin liukuma-ajat esitetään pidettäväksi ennallaan. Päivä aamuliukuma iltaliukuma kaikki paikalla perustyöaika, aamupäivä iltapäivä laskennallinen ma-to pe Liukuvan työajan järjestelmän työaikatietokanta/raportit muodostavat työaikalain edellyttämän työaikakirjanpidon. Liukuvan työajan piirissä olevia työntekijöitä edustavien luottamusmiesten kanssa on käyty valmisteluvaiheessa soveltamisohjeluonnos läpi ja todettu sen olevan eräin tarkennuksin käyttökelpoinen. Merkitään sovellettavat palveluajat tiedoksi. Taloustoimiston palveluaikoja lyhennetään syyskaudella 2015 ja vuoden 2016 alussa tarpeen mukaan Kirkon palvelukeskukseen liittymisen vaatimien koulutusten ja työjärjestelyjen mukaisesti. Hyväksytään liukuvan työajan soveltamisperiaatteet liitteen 3 mukaisena.

11 Kirkkoneuvosto Merkittiin kirkkoneuvoston päätöksestä alkaen sovellettavat palveluajat tiedoksi. Taloustoimiston palveluaikoja lyhennetään syyskaudella 2015 ja vuoden 2016 alussa tarpeen mukaan Kirkon palvelukeskukseen liittymisen vaatimien koulutusten ja työjärjestelyjen mukaisesti. Hyväksyttiin liukuvan työajan soveltamisperiaatteet lukien liitteen 3 mukaisena. 167 Pankkitilin käyttövaltuuden myöntäminen Kirkon palvelukeskukselle (Lätti) Taloussäännön 7 :n mukaan pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta päättää talousjohtaja. Tilien käyttövaltuuksista päättää kirkkoneuvosto. Viranhaltijoille myönnetyt pankkitilien käyttövaltuudet on hyväksytty kirkkoneuvostossa Seurakunta siirtyy vuoden 2016 alussa Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi. Kirkon palvelukeskus hoitaa seurakunnan kirjanpidon ja palkanlaskennan myöhemmin hyväksyttävässä palvelusopimuksessa määriteltävällä tavalla. Jatkossa Kirkon palvelukeskus hoitaa seurakunnan maksut ja palkat seurakunnan pankkitililtä. Tekninen valmistelutyö maksuliikennetilin käyttöoikeuksien määrittelemiseksi edellyttää seurakunnan puolelta allekirjoitettua sopimusta maksuliikepalveluiden välittämisestä mennessä. Sopimus on toimitettu kirkkoherran ja talousjohtajan allekirjoituksella Kirkon palvelukeskukselle (liite 4). Valtuutetaan Kirkon palvelukeskus käyttämään seurakunnan maksuliikennetiliä liitteessä 4 määritellyllä tavalla. Valtuutettiin Kirkon palvelukeskus käyttämään seurakunnan maksuliikennetiliä liitteessä 4 määritellyllä tavalla.

12 Kirkkoneuvosto Hautainhoitorahaston lakkauttamisen valmistelu (Lätti) Kirkkolakiin ja kirkkohallituksen taloushallinnon ohjeistukseen sisältyy vaihtoehto hautojen hoitamisesta ilman hautainhoitorahastoa. Taloustoimiston ja hautaustoimen alustavissa selvityksissä on tultu siihen tulokseen, että on perusteltua selvittää muun kirjanpitokäytännön tarkistamisen yhteydessä myös mahdollisuus siirtää hautojen hoito tehtäväksi ilman erillistä hautainhoitorahastoa. Toimenpide yksinkertaistaisi taloushallintoa tältä osin ja kokoaisi koko hautaustoimen talouden saman pääluokan sisälle. Kirkon palvelukeskuksen uusi kirjanpitokäytäntö edellyttää erillisen pankkitilin avaamista hoitorahastolle, mikäli käytetään edelleen erillistä rahastoa. Palvelukeskuksen kirjanpitovastaavien kanssa on todettu, että seurakunta voi hoitaa hautainhoitoon liittyvän taloushallinnon ilman rahastoa. Käytännön hautainhoidossa ei tapahtuisi muutoksia eikä kustannustason muutoksia, jos erillinen hoitorahasto lakkautettaisiin. Seurakunta vastaisi rahaston lakkauttamisen jälkeen voimassa olevien määräaikaisten hoitosopimusten sopimuksenmukaisista hoitovelvoitteista, kuten se on käytännössä vastannut tähänkin asti sopimusvelvoitteista hautainhoitorahaston osalta. Haudanhoitosopimuksiin liittyvä kirjanpito vain hoidettaisiin erillisen rahaston asemesta hautaustoimen pääluokassa omalla kustannuspaikalla/tehtäväalueella Haudanhoitosopimukset. Alustavasti hautainhoitorahaston lakkautus sovittiin tutkittavaksi kirkkoneuvostossa jo , mutta mm. esiin nousseiden mahdollisten seurakuntaliitosten vuoksi lakkautusta ei valmisteltu pidemmälle. Valmistellaan hautainhoitorahaston lakkauttaminen vuoden 2015 aikana kirkkovaltuuston lokakuun kokoukseen. Ehdotus hyväksyttiin.

13 Kirkkoneuvosto Talousarvion 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu (Lätti) Talousarvion ja toimintasuunnitelmien laatimisen rinnalla valmistellaan seurakunnan uusi strategia vuosille Lähtökohtana on koko kirkon strategialinjaus Kohtaamisen kirkko, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen Talousarvion 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeluonnos on liitteenä 5. Ohje on muokattu siten, että varsinainen ohje sisältää keskeiset asiat, mutta teknisluontoiset ja toistuvat asiat on esitetty liitteenä tai niiden osalta on viitattu muihin asiakirjoihin. Kirkollisveron tuloveroprosenttia tarkistettiin viimeksi vuodelle 2014 ja vuoden 2016 tuloveroprosenttiin ei ole tulossa muutoksia. Kirkkoneuvosto totesi vuoden 2014 veroprosentin noston valmistelukeskustelun yhteydessä, että myös käyttötaloutta on ryhdyttävä supistamaan sekä varauduttava tuleviin investointeihin. Toiminnallisia painotuksia vuonna 2016 ovat: - valmistelut seurakunnan 100 -vuotisjuhliin sekä uskonpuhdistuksen vuotisjuhliin vuonna Kipa-järjestelmään siirtyminen vuoden 2016 alussa (kirkon yhteinen kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus) - vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen. - seurakunta- ja kuntarakenteen muutosprosessien seuranta ja mahdollisten seurakuntakohtaisten ratkaisujen valmistelu ja toteuttaminen Talousarvion laadinnan keskeisiä taloudellisia lähtökohtia ja kehyksiä ovat: - Kirkollisveron tuloveroprosentti on 1,25 %. - Kirkollisverotulojen ja arvioidaan olevan vuoden 2015 tasolla ( euroa) tai hieman parempi. Verotuloarvioita tarkistetaan talousarviovalmistelujen edetessä. - Tavoitteena on vähentää lievästi käytettyä kokonaistyöpanosta. - Palkkataso noussee vuositasolla noin 0,5 %. - Toimintayksiköiden perustoiminnan muutosprosenttikehys = 0 % muiden kuin henkilöstökulujen osalta - Investointisuunnitelma tarkistetaan; nykyisessä taloussuunnitelmassa vuoden 2016 investointitarpeeksi on arvioitu euroa. - Vuosikatteen perustavoitetaso vastaa keskimääräistä viiden vuoden investointitasoa suunnitelmakaudella ( euroa).

14 Kirkkoneuvosto Valtion rahoitus seurakunnille yhteiskunnallisiin tehtäviin Yhteisöveron tuotto-osuus poistuu Valtion rahoitus euroa vuonna 2016 Verotuskulujen ennakoitu lasku euroa Keskusrahastomaksu alenee 8,2 % -> 7,5 % kirkollisverosta (säästöä euroa). Eläkemaksut Eläkerahastomaksun korotus 1,2 % -> 4 % kirkollisverotuloista, lisäkulua euroa Työnantajan eläkemaksun lasku 28 % -> 24 % palkoista säästää eläkemaksuissa euroa Laadintaohje sisältää päätehtäväalueittaiset määrärahakehykset. Kehykset laaditaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Kehysten laskenta vaatii hoitorahaston ja eläkemaksumuutosten vuoksi tavallista enemmän laskentaa. Kirkkohallitus ei ole vielä antanut ohjeita vuoden 2016 talousarvion laadintaan eikä arvioita verotulojen kehityksestä. Hyväksytään talousarvion 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelunohjeet ja esittelyyn sisältyvät määräraha/henkilöstökehykset. Annetaan strategian valmisteluun liittyvät ohjeet (laadintaohjeen liite). Ohjeet viimeistellään kirkkoneuvoston käsittelyn pohjalta. Keskustelun jälkeen hyväksyttiin talousarvion 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelunohjeet ja esittelyyn sisältyvät määräraha/henkilöstökehykset. Strategian valmisteluun liittyvät ohjeet annettiin laadintaohjeen liitteen mukaisina.

15 Kirkkoneuvosto Ruokapalvelujen toiminta- ja talousselvitys (Lätti) Kirkkoneuvosto käsitteli pitopalvelun toimintaa ja taloutta erillisen selvitysraportin pohjalta tammikuussa 2015 (liite 7). Tuolloin toivottiin tarkempaa selvitystä mm. siitä, - mitä toiminnalle ja taloudelle merkitsee, jos yleisen lounasruokailun mallia muutetaan ja mitä muutos merkitsisi nyt ruokailutilana käytettävän seurakuntakuntasalin käyttöön - kannattavuus tulee selvittää (verovaroja ei voi käyttää pitopalveluun) - miten muissa seurakunnissa ruokapalveluasiat on järjestetty ja muistutettiin seurakunnan ydintehtävästä - korostettiin, että henkilöstön asema on myös pidettävä mielessä asioista päätettäessä. Kirkkoneuvosto päätti tammikuussa, että - lounasruokailukysymyksen selvittämistä jatketaan, pohditaan nykyisen mallin etuja ja haittoja ja mahdollisen muutoksen vaikutuksia sekä työpaikkaruokailukysymystä - ruokapalveluselvitys tuodaan kirkkoneuvostolle kevään aikana. Liitteenä olevaa selvitystä päivitetään vielä ennen kokousta. Tarvittaessa tarkastelua voidaan syventää ulkopuolista kehittämispanosta hankkimalla. 1. Merkitään ruokapalvelujen toiminta- ja talousselvitys tiedoksi. 4. Jatketaan seurakunnan ruokapalvelutoimintaa nykyisessä laajuudessa ml. lounasruokailu. 5. Toimintaa ja sen taloutta kehitetään selvitysraportin kohdan 7 mukaisin toimenpitein 6. Kirjataan kirkkoneuvoston mahdolliset lisäselvityspyynnöt. Keskustelun jälkeen 1. Ruokapalvelujen toiminta- ja talousselvitys merkittiin tiedoksi. 2. Seurakunnan ruokapalvelutoimintaa päätettiin jatkaa nykyisessä laajuudessa ml. lounasruokailu. 3. Toimintaa ja sen taloutta kehitetään selvitysraportin kohdan 7 mukaisin toimenpitein.

16 Kirkkoneuvosto Ruokapalvelujen pääemännän tehtävän täyttäminen (Lätti) Ruokapalvelujen pääemännän tehtävä tuli avoimeksi eläkkeelle siirtymisen myötä. Pääemännän tehtävän täyttämistä on siirretty seurakuntien mahdollisen rakennemuutoksen ja ruokapalvelujen tulevaan toimintaan liittyvien muiden selvitysten tekemisen vuoksi. Kirkkoneuvoston päätti tammikuussa 2015, että pääemännän tehtävää hoidetaan edelleen sijaisuusjärjestelyn avulla. Kirkkoneuvosto on palkannut pitopalvelun pääemännän sijaisuuden hoitajaksi emäntä Anne Silvánin lukien saakka. Järjestely on voimassa kuitenkin enintään siihen saakka, kunnes pääemännän tehtävä täytetään vakinaisesti. Kirkon rakennemuutoskaavailujen peruunnuttua on perusteltua täyttää tehtävä vakinaisesti Hyvinkään oman ruokapalvelutoiminnan tarpeiden mukaisesti. Myöskään sijaisuusjärjestelyjen jatkaminen pidemmälle ei ole perusteltua toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen kannalta. Pääemännän valinta kuuluu kirkkoneuvostolle. Pääemännän toimenkuva on vahvistettu kirkkoneuvostossa (liite 8). Pääemännän kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ammattikorkeakoulun tai opistoasteen tutkinto ja riittävä työkokemus alan tehtävissä. Julistetaan pääemännän tehtävä haettavaksi klo mennessä. Hakuilmoitukset julkaistaan tai sitä lähinnä olevina aikoina (Aamuposti, Kotimaa ja sähköiset ilmoituskanavat: Oikotie, työvoimahallinto ja seurakunnan kotisivut). Valitaan haastatteluryhmä, joka suorittaa haastatteluun kutsuttavien haastattelut (tavoiteaikataulu ). Valinta tehdään kirkkoneuvoston kokouksessa tai siirretään tarvittaessa syyskuun kokoukseen. Pääemännän tehtävä julistetaan haettavaksi klo mennessä. Hakuilmoitukset julkaistaan tai sitä lähinnä olevina aikoina (Aamuposti, Kotimaa ja sähköiset ilmoituskanavat: Oikotie, työvoimahallinto ja seurakunnan kotisivut). Haastatteluryhmään nimettiin puheenjohtajaksi Marja-Leena Virtanen ja muiksi luottamushenkilöjäseniksi Markku Ahtikari ja Taisto Heimonen. Viranhaltijoista haastatteluryhmässä ovat kirkkoherra Ilkka Järvinen ja talousjohtaja Jouni Lätti.

17 Kirkkoneuvosto Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Kirkkohallituksen yleiskirje 10/ Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät uudet maksut Kirkkohallituksen yleiskirje 11/ Valtionkorvauksen jakaminen seurakunnille ja seurakuntayhtymille sekä seurakuntien ja seurakuntayhtymien maksut Kirkon keskusrahastolle vuodesta 2016 alkaen Kirkkohallituksen yleiskirje 12/ Kirkon yleiset tietoturvamääräykset Merkitään yleiskirjeet tiedoksi. Yleiskirjeet merkittiin tiedoksi. 173 Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat Aluetyön yhteistyötoimikunta Aluejakoon liittyvä ehdotus 2. Alueneuvostojen osavuosikatsaukset 3. Osavuosiraportin antaminen kirkkoneuvostolle 4. Alueneuvostojen yhteinen koulutus- ja virkistyspäivä 5. Alueneuvostojen yhteinen jouluateria Julistusjohtokunta Julistuksen osavuosiraportti 2. Julistuksen talouden toteutuma 1/ Lähetystyön talousarviomäärärahojen jakaminen vuodelle Suomen Pipliaseuran nimikkosopimusten tarkistus 5. Edustajien valinta lähetysjärjestöjen kesäjuhlille 6. Tulevat tapahtumat Merkitään asialistat tiedoksi. Asialistat merkittiin tiedoksi.

18 Kirkkoneuvosto Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat Kirkkoherran päätösluettelon asialista 20 24/ Seurakuntapastori Saija Lottosen virkavapaus hoitovapaata varten 21. Maksuvapautushakemus 22. Annica Maljanen määräaikaiseksi lastenohjaajaksi 23. Maksuvapautushakemus 24. Maksuvapautushakemus Talousjohtajan päätösluettelon asialista 45 61/ Vuokrasopimuksen irtisanominen, Helenenkatu 30-34, autotalli 46. Vuokrasopimus kesäteatterin esityspaikasta 47. Asuinhuoneiston vuokrasopimus, Helenenkatu B 48. Virkavapaus, Kahra 49. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Niinistö 50. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Laukkanen 51. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Voutila-Makena 52. Sairauslomien myöntäminen 53. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Paasio 54. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Kurikka 55. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Orivuori 56. Vuokrasopimuksen irtisanominen, Helenenkatu A 57. Virkavapaus, Petlin 58. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Kerko 59. Työajanseurantajärjestelmän hankinta 60. Sääksin kesähinnaston vahvistaminen alkaen 61. Asuinhuoneiston vuokrasopimus, Helenenkatu B 62. Liikehuoneiston vuokrasopimus, Pappilankatu Vuokrasopimus, Puolustusvoimat Merkitään asialistat tiedoksi. Asialistat merkittiin tiedoksi.

19 Kirkkoneuvosto Muita asioita Hyväntekeväisyysottelu Hyvinkään urheilupuistossa Seuraavat kokoukset 2015 Bulletproof All Stars ja HJK Legends järjestävät elo-syyskuun vaihteessa 2015 hyväntekeväisyysjalkapallo-ottelun Hyvinkään urheilupuiston nurmella PK - 09:n tukemana. Ottelun tuotot käytetään Hyvinkään ampumavälikohtauksessa vakavasti haavoittuneen poliisikonstaapelin sairaala- ja kuntoutuskustannusten kattamiseen sekä yhteen hänen valitsemaansa hyväntekeväisyyskohteeseen. Kirkkoherraan on asiassa ollut yhteydessä tapahtuman myyntiä hoitava Kai Ollila. Tapahtumaa voi tukea toimimalla Enkelinä (2000 euroa), jolloin on mukana kaikessa tapahtuman näkyvyydessä, Hyväntekijänä (1000 euroa) tai Tukijana (500 euroa). Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunta osallistuu Enkelinä tukemaan tapahtumaa. Tukimaksu, 2000 euroa, maksetaan kirkkoneuvoston määrärahoista. Kirkkoneuvosto 26.8., 23.9., , 4.11., , Kirkkovaltuusto ke ja ke Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen. Kokous päätettiin suvivirteen.

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(30) 51 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (21) 68 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 56 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(21) 113 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa. poissa. poissa. Pentti Helttunen Hyvinkäällä 18.12.2013

Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa. poissa. poissa. Pentti Helttunen Hyvinkäällä 18.12.2013 ESITYSLISTA Nro 4/2013 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(14) 57 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 11.12.2013 klo 18.30 19.55 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Helttunen

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (21) 90 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 19.5.2010 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (26) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) 134 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 14.12.2011 klo 17.15 18.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 14.12.2011 klo 17.15 18.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 14/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(19) 290 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 14.12.2011 klo 17.15 18.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 2/2015 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(12) 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari

Lisätiedot

Keskiviikko 17.12.2008 16.30 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 17.12.2008 16.30 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 12/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) 255 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 17.12.2008 16.30 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (18) 47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen ESITYSLISTA N:o 1/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 3/2014 11.3.2014 55 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Virasto, 2 krs:n neuvotteluhuone, Laurinkatu 40, 08100 Lohja Tiistaina 11.3.2014 kello 17.30 Juhani Korte, puheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 3/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 29. päivänä maaliskuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015 Kokousaika Tiistai 18.8.2015 klo 17.30 19.38 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja Taisto Kokko

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 1/2015 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 1/2015 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 1/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 09.02.2015 klo 18.30 20.20 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko 18.03.2015 klo 17.00 19.45 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 25.11.2013 klo 18.30 20.55 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot