Ettan Digester. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ettan Digester. Käyttöohjeet. Käännetty englannista"

Transkriptio

1 Ettan Digester Käyttöohjeet Käännetty englannista

2 Tämä sivu on jätetty tarkoituksellisesti tyhjäksi

3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely Tärkeitä tietoja käyttäjälle Määräyksiä koskevat tiedot Laite Ohjausohjelmisto Käyttäjän asiakirjat... 2 Turvaohjeet Turvaohjeet Merkinnät Hätätoimenpiteet Kierrätystiedot... 3 Asennus Käyttöpaikan vaatimukset Purkaminen pakkauksesta Kuljetukset Ettan Digester-ohjelmiston uudelleenasentaminen Liitännät Laitteiston kohdistaminen Ettan Digester Control Software-ohjelmiston uudelleenasentaminen Varaosat ja lisävarusteet... 4 Käyttö Katsaus käyttöön Laitteen käynnistäminen Ohjausjärjestelmän käynnistäminen Ajon määrittäminen Menetelmän muokkaaminen Valmistelut ennen aloittamista Ajon suorittaminen Toimenpiteet ajon jälkeen Ohjelmistotyökalut... 5 Kunnossapito Huolto Vaihtotoimenpiteet Puhdistus ennen suunniteltua huoltoa... 6 Vianmääritys... 7 Viitetiedot Vakuutus terveellisyydestä ja turvallisuudesta -lomake Ettan Digester Käyttöohjeet AB 3

4 Sisällysluettelo Hakemisto Ettan Digester Käyttöohjeet AB

5 1 Esittely 1 Esittely Tämän oppaan tarkoitus Käyttöohjeessa annetaan ohjeita tuotteen turvallisesta asentamisesta, käyttämisestä ja ylläpitämisestä. Edellytykset Seuraavien ehtojen on täytyttävä, jotta Ettan Digesterä voitaisiin käyttää turvallisesti ja käyttötarkoituksen mukaisesti: Käyttäjän on tunnettava yleisten laboratoriolaitteiden käyttö ja biologisten materiaalien käsittely. Käyttäjän on ymmärrettävä elektroforeesissa käytettävät käsitteet. Käyttäjän on luettava turvaohjeet tämän käyttöohjeen luvusta 2. Järjestelmä on asennettava käyttöohjeen luvun 3 ohjeiden mukaan. Tässä luvussa Tämä luku sisältää tärkeitä tietoja käyttäjälle ja yleisen kuvauksen Ettan Digester -järjestelmästä ja sen käyttötarkoituksesta. Osa 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot 1.3 Laite 1.4 Ohjausohjelmisto 1.5 Käyttäjän asiakirjat Katso sivua Ettan Digester Käyttöohjeet AB 5

6 1 Esittely 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle Lue tämä ennen tuotteen käyttöä Kaikkien käyttäjien täytyy lukea koko käyttöopas ennen tuotteen asentamista, käyttämistä tai huoltamista. Pidä käyttöopas aina lähettyvillä, kun käytät tuotetta. Älä käytä tuotetta muulla kuin käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Muussa tapauksessa saatat altistua vaaroille, jotka saattavat johtaa henkilövahinkoihin ja laitteiston vaurioitumiseen. Käyttötarkoitus Ettan Digester -laite on suunniteltu hajottamaan kokonaisia proteiineja polyakryyliamidigeelipaloista ja erottamaan tuloksena olevat peptidit ennen MALDI-TOF-massaspektrometria-analyysia. Ettan Digester -laite on tarkoitettu vain tutkimuskäyttöön. Sitä ei tule käyttää kliinisiin toimenpiteisiin tai diagnostisiin tarkoituksiin. Turvahuomautukset Nämä käyttöohjeet sisältävät VAARA-, VAROITUS- ja HUOMIO-ilmoituksia tuotteen turvallisesta käytöstä. Niiden määritelmät esitetään seuraavassa. VAROITUS VAROITUS viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. On tärkeää jatkaa vasta, kun kaikki mainitut ehdot on täytetty ja ymmärretty täysin. 6 Ettan Digester Käyttöohjeet AB

7 1 Esittely 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle VAARA VAARA viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka saattaa johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, jos tilannetta ei vältetä. On tärkeää jatkaa vasta, kun kaikki mainitut ehdot on täytetty ja ymmärretty täysin. HUOMIO HUOMIO viittaa ohjeisiin, joita on noudatettava, jotta tuote tai muut laitteet eivät vahingoitu. Huomautukset ja vinkit Huomautus: Vihje: Huomautuksella viitataan tietoihin, jotka ovat tärkeitä tuotteen häiriöttömän ja optimaalisen käytön kannalta. Vinkki sisältää hyödyllisiä tietoja, jotka voivat parantaa tai optimoida toimenpiteitä. Kirjoituskäytänteet Ohjelmaan viittaavat kohdat on merkitty tekstissä lihavoidulla kursiivilla. Kaksoispiste erottaa valikkotasot: File:Open viittaa Open-valikon File-vaihtoehtoon. Laitteiston osat on merkitty tekstissä lihavoidulla tekstillä (esim. Power). Ettan Digester Käyttöohjeet AB 7

8 1 Esittely 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot Tässä osassa luetellaan direktiivit ja standardit, jotka Ettan Digester -järjestelmä täyttää. Valmistustiedot Alla olevassa taulukossa on yhteenveto vaadituista valmistustiedoista. Lisätietoja on EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. Vaatimus Valmistajan nimi ja osoite Sisältö GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden Yhdenmukaisuus EU-direktiivien kanssa Tämä tuote vastaa taulukossa lueteltuja Euroopan unionin direktiivejä täyttämällä vastaavat yhdenmukaistetut standardit. Kopio EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on saatavissa pyynnöstä. Direktiivi 2006/42/EY 2004/108/EY 2006/95/EY Nimi Konedirektiivi (MD) Direktiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC) Pienjännitedirektiivi (LVD) Kansainväliset standardit Standardi EN , IEC , UL , CAN/CSA-C22.2 nro EN Kuvaus Mittaukseen, ohjaukseen ja laboratoriokäyttöön tarkoitettujen sähkölaitteiden turvavaatimukset Mittaukseen, ohjaukseen ja laboratoriokäyttöön käytettävien sähkölaitteiden EN EMC -päästöt ja häiriönsietovaatimukset Muistiinpanot Yhdenmukaistettu direktiivin 2004/108/EY kanssa 8 Ettan Digester Käyttöohjeet AB

9 1 Esittely 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot Standardi Kuvaus Muistiinpanot EN-ISO Koneiden turvallisuus Yleiset suunnitteluperiaatteet - Riskiarvio ja riskin vähennys Yhdenmukaistettu direktiivin 2006/42/EY kanssa FCC-lauseke Ettan Digester on FCC 47 CFR:n osan 15b mukainen. Huomautus: Tämä laite on testattu ja todettu luokan A digitaalilaitteita koskevien rajojen mukaiseksi FCC-säännöstön osa 15 mukaan. Näiden rajojen tarkoituksena on varmistaa kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan, kun laitetta käytetään kaupallisessa ympäristössä. Laite tuottaa, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos sitä ei asenneta ja käytetä näiden käyttöohjeiden mukaan, se saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteelle. Tämän laitteen käyttö asuma-alueella aiheuttaa todennäköisesti haitallisia häiriöitä, jolloin käyttäjän edellytetään korjaavan häiriöt omalla kustannuksellaan. CE-merkintä Laitteen CE-merkintä ja vastaava vaatimustenmukaisuusvakuutus ovat voimassa, kun sitä käytetään itsenäisenä yksikkönä tai se kytketään muihin tuotteisiin, joita suositellaan tai kuvataan näissä käyttöohjeissa, ja sitä käytetään tilassa, jossa GE sen toimitti, lukuun ottamatta käyttöohjeissa kuvattuja muutoksia. Kytkettäviä laitteita koskevien määräysten noudattaminen Kaikkien Ettan Digester-laitteeseen liitettävien laitteistojen tulee täyttää EN /IEC vaatimukset tai vastaavat yhdenmukaistetut standardit ja ne tulee asentaa valmistajan ohjeiden mukaisesti. Euroopan unionissa kytkettyjen laitteiden on oltava CE-merkittyjä. Ettan Digester Käyttöohjeet AB 9

10 1 Esittely 1.3 Laite 1.3 Laite Tietoja tästä luvusta Tämä luku sisältää yleisen kuvauksen Ettan Digester-järjestelmästä. Yleiskuvaus Ettan Digester-laite on suunniteltu hajottamaan kokonaisia proteiineja polyakryyliamidigeelipaloista ja erottamaan tuloksena olevat peptidit ennen MALDI-TOF-massaspektrometria-analyysia. Kun sitä käytetään Ettan Spot Pickerin kanssa, näytteitä voidaan seurata (mikrolevyllä) pisteiden poistosta hajotusprosessin loppuun asti. Näytteet käsitellään 96-kuoppaisilla mikrolevyillä. Kerrallaan voidaan hajottaa enintään neljä mikrolevyä (384 näytettä). Järjestelmän komponentit Ettan Digester-järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: Ettan Digester -laite: - 8-neulainen nesteenkäsittelylaite - 8-kanavainen venttiili Ettan Digester Control Software Tietokone Suojakaappi (valinnainen) Ettan Digester -tekniikka Ettan Digester on robottijärjestelmä, joka on suunniteltu geelitulppien valmistelemiseen proteiinien entsymaattista hajottamista ja sen jälkeen peptidien erottamista varten. Laitteessa on näyteneulapää, joka voi liikkua X-, Y- ja Z-suunnissa. Näyteneulapää on kytketty 8-kanavaiseen monianturilaimentimeen. Eri nesteliuottimet valitaan 8-kanavaisella venttiilillä, jonka kanavilla on yhteinen lähtöliitäntä. Huuhteluasemassa on kaksi huuhteluasentoa: toinen huuhtelee neulat pintapuolisesti ja toinen perusteellisesti. Pintapuolista huuhteluasemaa käytetään kaikissa huuhtelutoimenpiteissä entsyymin annostelua seuraavaa huuhtelua lukuun ottamatta. 10 Ettan Digester Käyttöohjeet AB

11 1 Esittely 1.3 Laite Järjestelmän kuvaus Osa Kuvaus Osa Kuvaus 1 Etupaneeli 7 X-varsi 2 Monianturilaimennin 8 Huuhteluasema 3 Alustalevy 9 Näyteneulapää 4 Y-varsi 10 Z-varsi 5 Mikrolevyt 11 8-kanavainen venttiili 6 Entsyymisäiliö Ettan Digester Käyttöohjeet AB 11

12 1 Esittely 1.3 Laite Etupaneeli Osa Kuvaus Start-painike Virran merkkivalo LED-näyttö Stop-painike Etupaneelin merkkivalot Merkkivalo Virta (ei merkintää) Start LED-näyttö Väri vihreä keltainen keltainen teksti Toiminto Syttyy, kun laitteeseen kytketään verkkovirta ja kun takapaneelin virtakytkin on päällä (asennossa I). Syttyy, kun Start-painiketta painetaan erottelupään kotiuttamiseksi. Näyttää Ettan Digester -järjestelmän tilan sekä mahdolliset virhekoodit virheiden yhteydessä. 12 Ettan Digester Käyttöohjeet AB

13 1 Esittely 1.3 Laite Etupaneelin painikkeet Painike Start Stop Toiminto Kun Start-painiketta painetaan, monianturipää siirtyy aloitusasentoon. Keltainen LED-valo palaa niin kauan kun painiketta pidetään painettuna. Start-painikkeella voidaan siirtää monianturipää aloitusasentoon nesteenkäsittelylaitteen alkukäynnistyksen yhteydessä tai kun monianturipään moottorit eivät ole kuormitettuina. Kun painiketta kosketaan, laitteen liike pysähtyy välittömästi, ja kaikista moottoreista katkaistaan virta. Kun Stop-painiketta painetaan, Start-painikkeen keltainen LEDvalo sammuu. Huomaa, että Stop-painike on erittäin herkkä. Älä koske siihen tarpeettomasti ajon aikana. Ettan Digester Käyttöohjeet AB 13

14 1 Esittely 1.3 Laite Sähkö- ja viestintäkytkennät 1 A 2 3 B J Osa A Kuvaus 8-kanavainen venttiili B GSIOC-portti nesteenkäsittelylaitteen liittämiseksi Virran sisääntulo, 24 V:n tasavirta ROTATE/HOME (kosketusliitäntä) - ei käytössä Nesteenkäsittelylaite 14 Ettan Digester Käyttöohjeet AB

15 1 Esittely 1.3 Laite Osa Kuvaus GSIOC-portti 8-kanavaisen venttiilin liittämiseksi Verkkovirran sulakerasia Virtakytkin RS-232-portti tietokoneen liittämiseksi Virtatulo Tietokoneen kytkeminen Kytke mukana toimitettu tiedonsiirtokaapeli nesteenkäsittelylaitteen RS-232-liitännästä tietokoneen COM1-porttiin. Tiedonsiirtoasetusmerkintä Tarkista, että SW1-ja SW2-kytkimet on asetettu alla olevan taulukon mukaisesti. Kytkin 2 Nimike SW1 Arvo Yksikön tunnus = 22 6 SW2 Baudinopeus = Tila = GSIOC Master Ettan Digester Käyttöohjeet AB 15

16 1 Esittely 1.4 Ohjausohjelmisto 1.4 Ohjausohjelmisto Ettan Digester Control Software on täydellinen ohjelmisto Ettan Digester-laitteen ohjaukseen ja valvontaan. Ohjelmisto toimii Microsoft Windows -käyttöjärjestelmässä. Lisätietoja Ettan Digester Control Software-ohjelmistosta löytyy Ettan Digester Instrument Handbook-ja Ettan Digester User Manual-oppaista. 16 Ettan Digester Käyttöohjeet AB

17 1 Esittely 1.5 Käyttäjän asiakirjat 1.5 Käyttäjän asiakirjat Käyttäjän asiakirjat Ettan Digester Käyttöohjeet (tämä ohjekirja) Ettan Digester User Manual Ettan Digester Instrument Handbook EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Ettan Digester Sisältö Kaikki ohjeet laitteen turvallista käyttöä varten, mukaan lukien lyhyt kuvaus järjestelmästä, asennuksesta ja huollosta. Yksityiskohtainen järjestelmän kuvaus. Kattavat käyttöohjeet, menettelytavan luominen, käyttö, edistynyt huolto ja vianetsintä. Tarjoaa teknistä tietoa ja järjestelmän peruskäyttöohjeet. Lisäksi huolto-aikataulut, vianmääritysohjeet ja käyttäjälle kuuluva ylläpito ovat mukana. asiakirjalle, jossa valmistaja vakuuttaa, että tuote vastaa ja on yhdenmukainen sovellettavien direktiivien keskeisten vaatimusten kanssa. Ettan Digester Käyttöohjeet AB 17

18 2 Turvaohjeet 2 Turvaohjeet Tietoja tästä luvusta Tässä luvussa kuvataan Ettan Digester -järjestelmää koskevat turvaohjeet ja niiden noudattaminen, turvamerkinnät, yleiset turvatoimet, hätätoimenpiteet, virtakatkojen vaikutukset ja kierrätys. Tässä luvussa Osa 2.1 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät 2.3 Hätätoimenpiteet 2.4 Kierrätystiedot Katso sivua Ettan Digester Käyttöohjeet AB

19 2 Turvaohjeet 2.1 Turvaohjeet 2.1 Turvaohjeet Esittely Ettan Digester-järjestelmä saa virtaa verkkovirrasta ja käsittelee nesteitä, jotka voivat olla vaarallisia. Ennen järjestelmän asentamista, käyttämistä tai kunnossapitoa sinun täytyy olla tietoinen tässä oppaassa kuvatuista vaaroista. Henkilövahingot ja laitevauriot voidaan välttää noudattamalla annettuja ohjeita. Tämän osan turvatoimenpiteet on jaettu seuraaviin luokkiin. Yleiset varotoimet Syttyvien nesteiden käyttö Henkilösuojaus Laitteen asentaminen ja siirtäminen Järjestelmän käyttö Kunnossapito Yleiset varotoimet VAROITUS Älä käytä tuotetta muulla kuin Ettan Digester -käyttöohjeet -laitteen oppaissa kuvatulla tavalla. VAROITUS Vain oikein koulutetut henkilöt saavat käyttää ja huoltaa tuotetta. VAROITUS Älä käytä muita kuin GE -yhtiön toimittamia tai suosittelemia lisävarusteita. Ettan Digester Käyttöohjeet AB 19

20 2 Turvaohjeet 2.1 Turvaohjeet VAROITUS Älä käytä Ettan Digester -laitetta, jos se ei toimi asianmukaisesti tai jos se on vahingoittunut esimerkiksi seuraavasti: virtajohto tai pistoke on vahingoittunut laite on vahingoittunut putoamisen seurauksena laite on vahingoittunut saatuaan nesteroiskeita. VAROITUS Käyttäjä ei saa avata laitteen kansia. Laite sisältää virtapiirejä, jotka voivat aiheuttaa hengenvaarallisen sähköiskun. Huolto- ja kunnossapitotoimenpiteitä saa suorittaa vain GE-yhtiön valtuuttama henkilöstö. VAARA Jäteputket ja -säiliöt on suljettava ja tiivistettävä, jottei niistä läiky vahingossa sisältöä. Syttyvien nesteiden käyttö VAROITUS Tulipalovaara. Varmista ennen järjestelmän käynnistämistä, että siinä ei ole vuotoja. VAROITUS Kun käytetään syttyviä tai haitallisia aineita, on asennettava höyrykaappi tai muu vastaava tuuletusjärjestelmä. 20 Ettan Digester Käyttöohjeet AB

21 2 Turvaohjeet 2.1 Turvaohjeet Henkilösuojaus VAROITUS Käytä tuotteen käytön ja huoltotoimenpiteiden aikana aina asianmukaisia henkilösuojaimia. VAROITUS Vaaralliset aineet ja biologiset aineet. Noudata vaarallisia kemikaaleja ja biologisia aineita käyttäessäsi kaikkia soveltuvia suojatoimia esim. käyttämällä kyseisiä aineita kestäviä suojalaseja ja - käsineitä. Noudata Ettan Digester -järjestelmän turvallista käyttöä ja kunnossapitoa koskevia paikallisia ja/tai kansallisia määräyksiä. VAROITUS Biologisten aineiden leviäminen. Käyttäjän tulee noudattaa kaikkia tarvittavia toimenpiteitä vaarallisten biologisten aineiden levittämisen välttämiseksi. Laitoksen on noudatettava kansallista bioturvallisuuskäytäntöä. Laitteen asentaminen ja siirtäminen VAROITUS Syöttöjännite. Varmista ennen virtajohdon liittämistä, että seinäpistorasian syöttöjännite vastaa laitteen merkintää. VAROITUS Suojamaadoitus. Tuote on aina kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Ettan Digester Käyttöohjeet AB 21

22 2 Turvaohjeet 2.1 Turvaohjeet VAROITUS Virtajohto. Käytä vain GE -yhtiön toimittamia tai hyväksymiä virtajohtoja, joissa on hyväksytyt pistokkeet. VAROITUS Pääsy virtakytkimen sekä virtajohdon ja pistokkeen luokse. Älä estä pääsyä virtakytkimen ja virtajohdon luokse. Virtakytkimeen on aina päästävä helposti käsiksi. Virtajohdon pistokkeen on aina oltava helposti irrotettavissa. VAARA Raskas esine. Ettan Digester painaa noin 40 kg. Sen nostamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. HUOMIO Älä käytä X- tai Y-vartta kahvana siirtäessäsi Ettan Digester-laitetta. Nosta laite aina alaosasta. HUOMIO Jos Ettan Digester -laitteen jännitteeksi on määritetty V ja se kytketään syöttöjännitteeseen V, laite saattaa vaurioitua vakavasti. Varmista, että laitteeseen on asennettu jännitealuetta vastaava sulakelaatikko. HUOMIO Laitteen yhteydessä käytettävien tietokoneiden on täytettävä standardin IEC vaatimukset, ja ne on asennettava valmistajan ohjeiden mukaan. 22 Ettan Digester Käyttöohjeet AB

23 2 Turvaohjeet 2.1 Turvaohjeet Järjestelmän käyttö VAROITUS Vaaralliset biologiset aineet ajon aikana. Kun käytät vaarallisia biologisia aineita, huuhtele järjestelmän koko letkusto bakteriostaattisella liuoksella (esim. NaOh) System CIP- ja Column CIP -toimenpiteiden avulla. Huuhtele sen jälkeen vielä neutraalilla puskuriliuoksella ja lopulta tislatulla vedellä ennen huoltoa ja kunnossapitoa. VAROITUS Varo läikyttämästä nesteitä laitteen rungon päälle. Jos suuri määrä nestettä pääsee laitteen kotelon sisään ja joutuu kosketuksiin sähköosien kanssa, sammuta laite heti ja ota yhteys valtuutettuun huoltoteknikkoon. VAROITUS Ylipaine. Poistoputkea ei saa tukkia esimerkiksi pysäytystulpilla, sillä syntyvä ylipaine saattaa aiheuttaa onnettomuuksia. VAROITUS Käytä VAIN GE-yhtiön toimittamia letkusarjoja varmistaaksesi, että letkuja koskevia paineen ohjearvoja noudatetaan. VAROITUS Käsiä tai sormia ei missään tapauksessa saa viedä näyteanturin alle laitteen ollessa käynnissä. Näyteanturi voi puhkaista ihon. VAARA Neulat liikkuvat nesteenkäsittelylaitteen koko työalueen yläpuolella. Poista kaikki Ettan Digester -yksikön päälle asetetut irtaimet esineet. Ettan Digester Käyttöohjeet AB 23

24 2 Turvaohjeet 2.1 Turvaohjeet VAARA Liikkuvat osat. Kun Ettan Digester aloittaa osien siirtämisen aloitusasentoon, neulat, ruiskut sekä X-, Y- ja Z-varret siirtyvät. Varmista, että olet etäällä kaikista näistä liikkuvista osista henkilövahinkojen välttämiseksi. HUOMIO Tarkista aina laitteen osien (levyjen, huuhteluasemien, entsyymipidikkeen) asennot System Setup-menettelyn avulla Home phase-toiminnon suorittamisen jälkeen. HUOMIO Ole varovainen siirtäessäsi näyteneuloja. Jos neulat osuvat esteeseen, moottori sammuu välittömästi laitteen vakavan vaurioitumisen estämiseksi. Itse neulat saattavat kuitenkin vaurioitua osuessaan esteeseen. Kunnossapito VAROITUS Älä poista laitteen pääsuojusta. Sisäpuolella ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia, ja saatat altistua suurjännitteelle. VAROITUS Virran sammutus. Sammuta aina laitteen virta ennen sulakkeiden vaihtamista. VAROITUS Jotta järjestelmä pysyy suojattuna tulipalovaaralta, vaihda sulake vain samantyyppiseen ja -arvoiseen sulakkeeseen. 24 Ettan Digester Käyttöohjeet AB

25 2 Turvaohjeet 2.1 Turvaohjeet VAROITUS Tuotteen kunnossapitoon ja huoltoon saa käyttää vain GE-yhtiön hyväksymiä tai toimittamia osia. VAROITUS Vaaralliset kemikaalit ajon aikana. Kun käytät vaarallisia kemikaaleja, huuhtele järjestelmän koko letkusto tislatulla vedellä ennen huoltoa ja kunnossapitoa. VAARA Henkilövahinkojen välttämiseksi pumppuyksikön osia vaihdettaessa on aina painettava laitteen etupaneelin Stop-painiketta ja irrotettava laite verkkovirrasta ruiskun laskemisen jälkeen. Kun työ on suoritettu, kytke laite uudelleen verkkovirtaan ja siirrä ruisku aloitusasentoon painamalla Initialize instrument-painiketta. VAARA Sammuta aina Ettan Digester ja tietokone ennen kaapeleiden irrottamista tai kytkemistä. HUOMIO Puhdistus. Pidä laite kuivana ja puhtaana. Pyyhi säännöllisesti pehmeällä, kostealla liinalla ja tarvittaessa miedolla pesuaineella. Anna laitteen kuivua täysin ennen käyttöä. Ettan Digester Käyttöohjeet AB 25

26 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät 2.2 Merkinnät Tässä kohdassa kuvataan Ettan Digester -laitteeseen kiinnitettyjä turvamerkintöjä ja merkintöjä vaarallisista aineista. Tietoja tietokonelaitteiston merkinnöistä on tietokoneen valmistajan ohjeissa. Laitteen merkinnät Alla olevassa kuvassa esitetään esimerkki tunnistusmerkinnästä, joka on kiinnitetty Ettan Digester -laitteeseen. XX-XXXX-XX Code No: XXXXXXXX Serial No XXXXXXX Mfg Year: 2009 Ettan xxxx Voltage: Frequency: Power max: Fuse: Made in Sweden aa N12406 GE Healthcare Bio-Sciences AB Uppsala Sweden Turvamerkinnöissä käytetyt symbolit Nimike Merkitys Vaara! Lue käyttöohjeet ennen järjestelmän käyttämistä. Älä avaa kansia tai vaihda osia, ellei sitä nimenomaisesti suositella käyttöohjeissa. Järjestelmä noudattaa Australian ja Uuden-Seelannin sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) vaatimuksia. Vaarana kehon osien juuttuminen järjestelmän kahden osan väliin. Toimi huolellisesti loukkaantumisen välttämiseksi. 26 Ettan Digester Käyttöohjeet AB

27 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät Nimike Merkitys Järjestelmä noudattaa sovellettavia eurooppalaisia direktiivejä. Merkinnät vaarallisista aineista Nimike Merkitys Tämä symboli kertoo, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei tule hävittää lajittelemattomana kotitalousjätteenä, vaan se pitää kerätä erikseen. Ota yhteyttä valmistajan valtuutettuun edustajaan, kun haluat tietoja laitteen käytöstä poistamisesta. Tämä symboli merkitsee, että tuote sisältää enemmän vaarallisia materiaaleja kuin mitä on määritetty kiinalaisessa standardissa SJ/T , Tiettyjen vaarallisten aineiden pitoisuusrajavaatimukset elektroniikassa. Ettan Digester Käyttöohjeet AB 27

28 2 Turvaohjeet 2.3 Hätätoimenpiteet 2.3 Hätätoimenpiteet Tässä kappaleessa kuvataan Ettan Digester -järjestelmän hätäsammutus. Kappaleessa kuvataan myös virtakatkon vaikutukset. Hätätoimenpiteet Pysäytä ajo hätätilanteessa seuraavien ohjeiden mukaan: Vaihe Toimi Paina hätätilanteessa Ettan Digester -laitteen etupaneelin Stop-painiketta. Laitteen liike pysähtyy välittömästi, ja kaikista moottoreista katkaistaan virta. Paina tarvittaessa virtakytkin 0-asentoon. Kytke 8-kanavainen venttiili päälle vetämällä virtapistoke pistorasiasta. Virtakatko Virtakatkos kohteeseen... Ettan Digester johtaa... Ajo keskeytyy välittömästi määrittämättömään tilaan. Ennen virtakatkoa kerätyt tiedot ovat saatavilla Ettan Digester Control Software -ohjelmistossa Tietokone Ettan Digester Control Software-järjestelmän tietokone sammuu määrittämättömään tilaan. Ajo keskeytyy välittömästi määrittämättömään tilaan. Virtakatkon vaikutus riippuu siitä, mihin yksikköön se vaikuttaa. Uudelleenkäynnistystoimenpide Jos järjestelmä sammuu virtakatkon, hätäsammutuksen tai prosessin keskeytyksen seurauksena, toimintahäiriöt on korjattava ennen Ettan Digester-järjestelmän uudelleenkäynnistystä. Käynnistä Ettan Digester uudelleen noudattamalla kohdan Osa 4.2 Laitteen käynnistäminen, sivulla 48 ohjeita. 28 Ettan Digester Käyttöohjeet AB

29 2 Turvaohjeet 2.4 Kierrätystiedot 2.4 Kierrätystiedot Laitteisto pitää desinfioida ennen käytöstä poistoa, ja kaikkia paikallisia säädöksiä on noudatettava laitteiston romutuksessa. Hävittäminen, yleiset ohjeet Kun Ettan Digester poistetaan käytöstä, eri materiaalit on eroteltava ja kierrätettävä kansallisten ja paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti. Vaarallisten aineiden kierrättäminen Ettan Digester -laite sisältää vaarallisia aineita. Tarkkoja tietoja on saatavana GE -yhtiön edustajalta. Sähkökomponenttien hävittäminen Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa hävittää lajittelemattomana kotitalousjätteenä, vaan se pitää kerätä erikseen. Ota yhteyttä valmistajan valtuutettuun edustajaan, kun haluat tietoja laitteen käytöstä poistamisesta. Ettan Digester Käyttöohjeet AB 29

30 3 Asennus 3 Asennus Toimituksen jälkeen Ettan Digester-järjestelmän asentaa ja sen testaa GE n huoltohenkilöstö. Tämä luku antaa ohjeita uudelleenasentamisesta siltä varalta, että laite on siirrettävä toiseen paikkaan. Kaikkien Ettan Digester -laitteeseen kytkettyjen laitteiden on oltava sovellettavien standardien ja paikallisten määräysten mukaisia. Ettan Digester Instrument Handbook sisältää tarkkoja tietoja asennuksesta. Tässä luvussa Osa 3.1 Käyttöpaikan vaatimukset 3.2 Purkaminen pakkauksesta 3.3 Kuljetukset 3.4 Ettan Digester-ohjelmiston uudelleenasentaminen 3.5 Liitännät 3.6 Laitteiston kohdistaminen 3.7 Ettan Digester Control Software-ohjelmiston uudelleenasentaminen 3.8 Varaosat ja lisävarusteet Katso sivua Ettan Digester Käyttöohjeet AB

31 3 Asennus 3.1 Käyttöpaikan vaatimukset 3.1 Käyttöpaikan vaatimukset Esittely HUOMIO Jos Ettan Digester -laitteen jännitteeksi on määritetty V ja se kytketään syöttöjännitteeseen V, laite saattaa vaurioitua vakavasti. Varmista, että laitteeseen on asennettu jännitealuetta vastaava sulakelaatikko. Käyttöpaikan vaatimukset Tarkasta ennen Ettan Digester -laitteiston uudelleenasennusta tai siirtämistä, että uusi sijainti täyttää alla esitetyt paikan vaatimukset. Parametri Sähkövirta Vaatimus V~ ±10 % 50/60 Hz, yksivaiheinen V~ ±10 % 50/60 Hz, yksivaiheinen Ympäristön lämpötila Sijoitus Kosteus Sijainti Aseta laite vakaalle ja tasaiselle laboratoriopöydälle. Suurin mahdollinen suhteellinen kosteus 80 % (ei kondensoituva). Vain sisätiloissa. Huomautus: Varmista, että laitteen takapaneelissa oleva päävirtakytkin on käytettävissä helposti. Ettan Digester Käyttöohjeet AB 31

32 3 Asennus 3.2 Purkaminen pakkauksesta 3.2 Purkaminen pakkauksesta Tarkista laitteisto vaurioiden varalta ennen kokoamisen ja asennuksen aloittamista. Kirjaa ylös kaikki vauriot ja ota yhteys paikalliseen GEn edustajaan. Poista hihnat ja pakkausmateriaali ja aseta laitteisto pystysuoraan ennen asennuksen aloittamista. 32 Ettan Digester Käyttöohjeet AB

33 3 Asennus 3.3 Kuljetukset 3.3 Kuljetukset VAARA Raskas esine. Ettan Digester painaa noin 40 kg. Sen nostamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. HUOMIO Älä käytä X- tai Y-vartta kahvana siirtäessäsi Ettan Digester-laitetta. Nosta laite aina alaosasta. Uudelleensijoitus Noudata alla olevia ohjeita järjestelmän siirtämiseksi toiseen huoneeseen: Vaihe Toimi Sammuta Ettan Digester ja tietokone. Irrota kaikki kaapelit. Voit välttyä mekaanisilta vaurioilta asentamalla Y-varren, katso Varren mekaanisen lukituksen asentaminen, sivulla 34. Aseta laite, tietokone ja monitori varoen vaunuihin. Siirrä järjestelmä uuteen paikkaan. Varren mekaaninen lukitus Ettan Digester Käyttöohjeet AB 33 6

34 3 Asennus 3.3 Kuljetukset Osa Toiminto Varren lukitus Kiinnitysruuvit Kiristysruuvi Y-varsi Varren mekaanisen lukituksen asentaminen Asenna varren lukitus seuraavien ohjeiden mukaan. Vaihe 1 2 Toimi Asenna kiristysruuvi, jolla Y-varsi kiinnitetään paikalleen. Asenna kaksi kiinnitysruuvia, joilla varren lukitus kiinnitetään. 34 Ettan Digester Käyttöohjeet AB

35 3 Asennus 3.4 Ettan Digester-ohjelmiston uudelleenasentaminen 3.4 Ettan Digester-ohjelmiston uudelleenasentaminen Laitteen sijoittaminen Vaihe 1 2 Toimi Valitse Ettan Digester -laitteelle paikka, jossa on mahdollista päästä käsiksi laitteen nesteenkäsittelylaitteen päävirtakytkimeen. Poista varren lukitus. Jos sinun on asennettava Ettan Digester Control Software uudelleen, katso Osa 3.7 Ettan Digester Control Software-ohjelmiston uudelleenasentaminen, sivulla 44. Käynnistyksen tarkistus Voit tarkistaa Ettan Digester -laitteen toiminnan uudessa paikassa seuraavasti: Vaihe Toimi Kytke nesteenkäsittelylaitteen päävirta päälle ja varmista, että 8-kanavainen venttiili vastaanottaa virtaa 24 V:n tasavirtasovittimen kautta. Tarkista, että virran merkkivalo syttyy. Kytke tietokoneeseen virta. Käynnistä Ettan Digester Control Software valitsemalla All Programs:GE Healthcare:Ettan Digester Control Software Windows Start-valikosta. Aloita siirto aloitusasentoon napsauttamalla OK Homing-näytössä, jolloin Ettan Digester Control Software -laitteen neulat siirtyvät aloitusasentoon. Suorita Home Phase kohdassa Tools/Service olevasta huoltoikkunasta. Sammuttaminen Seuraa ohjeita kohdan sammutus Ettan Digester ja Ettan Digester Control Software alta. Vaihe 1 2 Toimi Sammuta Ettan Digester Control Software valitsemalla File:Exit. Kytke nesteenkäsittelylaitteen virta pois päältä. Ettan Digester Käyttöohjeet AB 35

36 3 Asennus 3.5 Liitännät 3.5 Liitännät Viestintä Kytke Ettan Digester kohdan Sähkö- ja viestintäkytkennät, sivulla 14 sähköpiirustusten mukaan. Varmista, että Ettan Digester Control Software -ohjelma on asennettu tietokoneeseen. Lisätietoja ohjelmiston asennuksesta on kohdassa:osa 3.7 Ettan Digester Control Software-ohjelmiston uudelleenasentaminen, sivulla 44. HUOMIO Laitteen yhteydessä käytettävien tietokoneiden on täytettävä standardin IEC vaatimukset, ja ne on asennettava valmistajan ohjeiden mukaan. Sähkövirta Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan, joka on määritetty kohdassa Osa 3.1 Käyttöpaikan vaatimukset, sivulla 31. Alkuperäisen asennuksen aikana Ettan Digester -laite konfiguroidaan yhtä jännitealuetta varten asentamalla asianmukainen sulakelaatikko. Varmista ennen laitteen uudelleenasentamista, että uuteen paikkaan on asennettu verkkovirtaa varten oikea sulakelaatikko. Jos verkkojännitteen määrityksen muuttaminen on tarpeen, katso sähköverkon sulakkeiden vaihtamista koskevat ohjeet kohdasta Sähköverkon sulakkeiden vaihtaminen, sivulla 79. Laitteiston asetukset Järjestelmän on vahvistettava ennen Ettan Digester-laitteen ensimmäistä käyttökertaa. Järjestelmän asetukset koostuvat kahdesta tasosta: 1 Laitteiston kohdistaminen, katso Osa 3.6 Laitteiston kohdistaminen, sivulla Järjestelmän asetus kohdasta Ettan Digester Control Software, Osa 4.3 Ohjausjärjestelmän käynnistäminen, sivulla 49. Järjestelmän asetukset on vahvistettava myös: Jos liikkuvia osia (esimerkiksi anturineuloja) on vaihdettu. Jos Ettan Digester Control Software -ohjelmiston uusi versio on asennettu. 36 Ettan Digester Käyttöohjeet AB

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0 56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Sight Fighter Vibration Feedback - ja Predator QZ 500 - tuotteiden

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07 LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PV-2605-S PV-2606-S PHV-2605-S PHV-2606-S 2016 / 07 YLEISTÄ Kun liesikupu on osana kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmää varustetaan liesikupu avattavalla

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Amersham Eraser. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

Amersham Eraser. Käyttöohjeet. Käännetty englannista Amersham Eraser Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot... 2 Turvaohjeet... 2.1 Turvatoimet...

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Suomi MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Pakkauksen sisällön tarkistaminen paperituki tulostimen ohjelmat ja käsikirjan sisältävä CD-ROM värikasettipakkaus

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

FLA Image Eraser. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

FLA Image Eraser. Käyttöohjeet. Käännetty englannista FLA Image Eraser Käyttöohjeet Käännetty englannista Tämä sivu on jätetty tarkoituksellisesti tyhjäksi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Side decor -sarja, kynnyslista

Side decor -sarja, kynnyslista Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399038 1.6 Osa nro 39836725, 39836730, 39836755, 39836775, 39836780, 39836785, 31439073, 39836735, 39836740, 39836745, 39836750, 39836765, 39836770

Lisätiedot

BeoLab Opaskirja

BeoLab Opaskirja BeoLab 8002 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiuttimet on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Merkkivalo syttyy punaisena. Kaiuttimet ovat valmiustilassa

Lisätiedot