Ettan Digester. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ettan Digester. Käyttöohjeet. Käännetty englannista"

Transkriptio

1 Ettan Digester Käyttöohjeet Käännetty englannista

2 Tämä sivu on jätetty tarkoituksellisesti tyhjäksi

3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely Tärkeitä tietoja käyttäjälle Määräyksiä koskevat tiedot Laite Ohjausohjelmisto Käyttäjän asiakirjat... 2 Turvaohjeet Turvaohjeet Merkinnät Hätätoimenpiteet Kierrätystiedot... 3 Asennus Käyttöpaikan vaatimukset Purkaminen pakkauksesta Kuljetukset Ettan Digester-ohjelmiston uudelleenasentaminen Liitännät Laitteiston kohdistaminen Ettan Digester Control Software-ohjelmiston uudelleenasentaminen Varaosat ja lisävarusteet... 4 Käyttö Katsaus käyttöön Laitteen käynnistäminen Ohjausjärjestelmän käynnistäminen Ajon määrittäminen Menetelmän muokkaaminen Valmistelut ennen aloittamista Ajon suorittaminen Toimenpiteet ajon jälkeen Ohjelmistotyökalut... 5 Kunnossapito Huolto Vaihtotoimenpiteet Puhdistus ennen suunniteltua huoltoa... 6 Vianmääritys... 7 Viitetiedot Vakuutus terveellisyydestä ja turvallisuudesta -lomake Ettan Digester Käyttöohjeet AB 3

4 Sisällysluettelo Hakemisto Ettan Digester Käyttöohjeet AB

5 1 Esittely 1 Esittely Tämän oppaan tarkoitus Käyttöohjeessa annetaan ohjeita tuotteen turvallisesta asentamisesta, käyttämisestä ja ylläpitämisestä. Edellytykset Seuraavien ehtojen on täytyttävä, jotta Ettan Digesterä voitaisiin käyttää turvallisesti ja käyttötarkoituksen mukaisesti: Käyttäjän on tunnettava yleisten laboratoriolaitteiden käyttö ja biologisten materiaalien käsittely. Käyttäjän on ymmärrettävä elektroforeesissa käytettävät käsitteet. Käyttäjän on luettava turvaohjeet tämän käyttöohjeen luvusta 2. Järjestelmä on asennettava käyttöohjeen luvun 3 ohjeiden mukaan. Tässä luvussa Tämä luku sisältää tärkeitä tietoja käyttäjälle ja yleisen kuvauksen Ettan Digester -järjestelmästä ja sen käyttötarkoituksesta. Osa 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot 1.3 Laite 1.4 Ohjausohjelmisto 1.5 Käyttäjän asiakirjat Katso sivua Ettan Digester Käyttöohjeet AB 5

6 1 Esittely 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle Lue tämä ennen tuotteen käyttöä Kaikkien käyttäjien täytyy lukea koko käyttöopas ennen tuotteen asentamista, käyttämistä tai huoltamista. Pidä käyttöopas aina lähettyvillä, kun käytät tuotetta. Älä käytä tuotetta muulla kuin käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Muussa tapauksessa saatat altistua vaaroille, jotka saattavat johtaa henkilövahinkoihin ja laitteiston vaurioitumiseen. Käyttötarkoitus Ettan Digester -laite on suunniteltu hajottamaan kokonaisia proteiineja polyakryyliamidigeelipaloista ja erottamaan tuloksena olevat peptidit ennen MALDI-TOF-massaspektrometria-analyysia. Ettan Digester -laite on tarkoitettu vain tutkimuskäyttöön. Sitä ei tule käyttää kliinisiin toimenpiteisiin tai diagnostisiin tarkoituksiin. Turvahuomautukset Nämä käyttöohjeet sisältävät VAARA-, VAROITUS- ja HUOMIO-ilmoituksia tuotteen turvallisesta käytöstä. Niiden määritelmät esitetään seuraavassa. VAROITUS VAROITUS viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. On tärkeää jatkaa vasta, kun kaikki mainitut ehdot on täytetty ja ymmärretty täysin. 6 Ettan Digester Käyttöohjeet AB

7 1 Esittely 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle VAARA VAARA viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka saattaa johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, jos tilannetta ei vältetä. On tärkeää jatkaa vasta, kun kaikki mainitut ehdot on täytetty ja ymmärretty täysin. HUOMIO HUOMIO viittaa ohjeisiin, joita on noudatettava, jotta tuote tai muut laitteet eivät vahingoitu. Huomautukset ja vinkit Huomautus: Vihje: Huomautuksella viitataan tietoihin, jotka ovat tärkeitä tuotteen häiriöttömän ja optimaalisen käytön kannalta. Vinkki sisältää hyödyllisiä tietoja, jotka voivat parantaa tai optimoida toimenpiteitä. Kirjoituskäytänteet Ohjelmaan viittaavat kohdat on merkitty tekstissä lihavoidulla kursiivilla. Kaksoispiste erottaa valikkotasot: File:Open viittaa Open-valikon File-vaihtoehtoon. Laitteiston osat on merkitty tekstissä lihavoidulla tekstillä (esim. Power). Ettan Digester Käyttöohjeet AB 7

8 1 Esittely 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot Tässä osassa luetellaan direktiivit ja standardit, jotka Ettan Digester -järjestelmä täyttää. Valmistustiedot Alla olevassa taulukossa on yhteenveto vaadituista valmistustiedoista. Lisätietoja on EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. Vaatimus Valmistajan nimi ja osoite Sisältö GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden Yhdenmukaisuus EU-direktiivien kanssa Tämä tuote vastaa taulukossa lueteltuja Euroopan unionin direktiivejä täyttämällä vastaavat yhdenmukaistetut standardit. Kopio EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on saatavissa pyynnöstä. Direktiivi 2006/42/EY 2004/108/EY 2006/95/EY Nimi Konedirektiivi (MD) Direktiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC) Pienjännitedirektiivi (LVD) Kansainväliset standardit Standardi EN , IEC , UL , CAN/CSA-C22.2 nro EN Kuvaus Mittaukseen, ohjaukseen ja laboratoriokäyttöön tarkoitettujen sähkölaitteiden turvavaatimukset Mittaukseen, ohjaukseen ja laboratoriokäyttöön käytettävien sähkölaitteiden EN EMC -päästöt ja häiriönsietovaatimukset Muistiinpanot Yhdenmukaistettu direktiivin 2004/108/EY kanssa 8 Ettan Digester Käyttöohjeet AB

9 1 Esittely 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot Standardi Kuvaus Muistiinpanot EN-ISO Koneiden turvallisuus Yleiset suunnitteluperiaatteet - Riskiarvio ja riskin vähennys Yhdenmukaistettu direktiivin 2006/42/EY kanssa FCC-lauseke Ettan Digester on FCC 47 CFR:n osan 15b mukainen. Huomautus: Tämä laite on testattu ja todettu luokan A digitaalilaitteita koskevien rajojen mukaiseksi FCC-säännöstön osa 15 mukaan. Näiden rajojen tarkoituksena on varmistaa kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan, kun laitetta käytetään kaupallisessa ympäristössä. Laite tuottaa, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos sitä ei asenneta ja käytetä näiden käyttöohjeiden mukaan, se saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteelle. Tämän laitteen käyttö asuma-alueella aiheuttaa todennäköisesti haitallisia häiriöitä, jolloin käyttäjän edellytetään korjaavan häiriöt omalla kustannuksellaan. CE-merkintä Laitteen CE-merkintä ja vastaava vaatimustenmukaisuusvakuutus ovat voimassa, kun sitä käytetään itsenäisenä yksikkönä tai se kytketään muihin tuotteisiin, joita suositellaan tai kuvataan näissä käyttöohjeissa, ja sitä käytetään tilassa, jossa GE sen toimitti, lukuun ottamatta käyttöohjeissa kuvattuja muutoksia. Kytkettäviä laitteita koskevien määräysten noudattaminen Kaikkien Ettan Digester-laitteeseen liitettävien laitteistojen tulee täyttää EN /IEC vaatimukset tai vastaavat yhdenmukaistetut standardit ja ne tulee asentaa valmistajan ohjeiden mukaisesti. Euroopan unionissa kytkettyjen laitteiden on oltava CE-merkittyjä. Ettan Digester Käyttöohjeet AB 9

10 1 Esittely 1.3 Laite 1.3 Laite Tietoja tästä luvusta Tämä luku sisältää yleisen kuvauksen Ettan Digester-järjestelmästä. Yleiskuvaus Ettan Digester-laite on suunniteltu hajottamaan kokonaisia proteiineja polyakryyliamidigeelipaloista ja erottamaan tuloksena olevat peptidit ennen MALDI-TOF-massaspektrometria-analyysia. Kun sitä käytetään Ettan Spot Pickerin kanssa, näytteitä voidaan seurata (mikrolevyllä) pisteiden poistosta hajotusprosessin loppuun asti. Näytteet käsitellään 96-kuoppaisilla mikrolevyillä. Kerrallaan voidaan hajottaa enintään neljä mikrolevyä (384 näytettä). Järjestelmän komponentit Ettan Digester-järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: Ettan Digester -laite: - 8-neulainen nesteenkäsittelylaite - 8-kanavainen venttiili Ettan Digester Control Software Tietokone Suojakaappi (valinnainen) Ettan Digester -tekniikka Ettan Digester on robottijärjestelmä, joka on suunniteltu geelitulppien valmistelemiseen proteiinien entsymaattista hajottamista ja sen jälkeen peptidien erottamista varten. Laitteessa on näyteneulapää, joka voi liikkua X-, Y- ja Z-suunnissa. Näyteneulapää on kytketty 8-kanavaiseen monianturilaimentimeen. Eri nesteliuottimet valitaan 8-kanavaisella venttiilillä, jonka kanavilla on yhteinen lähtöliitäntä. Huuhteluasemassa on kaksi huuhteluasentoa: toinen huuhtelee neulat pintapuolisesti ja toinen perusteellisesti. Pintapuolista huuhteluasemaa käytetään kaikissa huuhtelutoimenpiteissä entsyymin annostelua seuraavaa huuhtelua lukuun ottamatta. 10 Ettan Digester Käyttöohjeet AB

11 1 Esittely 1.3 Laite Järjestelmän kuvaus Osa Kuvaus Osa Kuvaus 1 Etupaneeli 7 X-varsi 2 Monianturilaimennin 8 Huuhteluasema 3 Alustalevy 9 Näyteneulapää 4 Y-varsi 10 Z-varsi 5 Mikrolevyt 11 8-kanavainen venttiili 6 Entsyymisäiliö Ettan Digester Käyttöohjeet AB 11

12 1 Esittely 1.3 Laite Etupaneeli Osa Kuvaus Start-painike Virran merkkivalo LED-näyttö Stop-painike Etupaneelin merkkivalot Merkkivalo Virta (ei merkintää) Start LED-näyttö Väri vihreä keltainen keltainen teksti Toiminto Syttyy, kun laitteeseen kytketään verkkovirta ja kun takapaneelin virtakytkin on päällä (asennossa I). Syttyy, kun Start-painiketta painetaan erottelupään kotiuttamiseksi. Näyttää Ettan Digester -järjestelmän tilan sekä mahdolliset virhekoodit virheiden yhteydessä. 12 Ettan Digester Käyttöohjeet AB

13 1 Esittely 1.3 Laite Etupaneelin painikkeet Painike Start Stop Toiminto Kun Start-painiketta painetaan, monianturipää siirtyy aloitusasentoon. Keltainen LED-valo palaa niin kauan kun painiketta pidetään painettuna. Start-painikkeella voidaan siirtää monianturipää aloitusasentoon nesteenkäsittelylaitteen alkukäynnistyksen yhteydessä tai kun monianturipään moottorit eivät ole kuormitettuina. Kun painiketta kosketaan, laitteen liike pysähtyy välittömästi, ja kaikista moottoreista katkaistaan virta. Kun Stop-painiketta painetaan, Start-painikkeen keltainen LEDvalo sammuu. Huomaa, että Stop-painike on erittäin herkkä. Älä koske siihen tarpeettomasti ajon aikana. Ettan Digester Käyttöohjeet AB 13

14 1 Esittely 1.3 Laite Sähkö- ja viestintäkytkennät 1 A 2 3 B J Osa A Kuvaus 8-kanavainen venttiili B GSIOC-portti nesteenkäsittelylaitteen liittämiseksi Virran sisääntulo, 24 V:n tasavirta ROTATE/HOME (kosketusliitäntä) - ei käytössä Nesteenkäsittelylaite 14 Ettan Digester Käyttöohjeet AB

15 1 Esittely 1.3 Laite Osa Kuvaus GSIOC-portti 8-kanavaisen venttiilin liittämiseksi Verkkovirran sulakerasia Virtakytkin RS-232-portti tietokoneen liittämiseksi Virtatulo Tietokoneen kytkeminen Kytke mukana toimitettu tiedonsiirtokaapeli nesteenkäsittelylaitteen RS-232-liitännästä tietokoneen COM1-porttiin. Tiedonsiirtoasetusmerkintä Tarkista, että SW1-ja SW2-kytkimet on asetettu alla olevan taulukon mukaisesti. Kytkin 2 Nimike SW1 Arvo Yksikön tunnus = 22 6 SW2 Baudinopeus = Tila = GSIOC Master Ettan Digester Käyttöohjeet AB 15

16 1 Esittely 1.4 Ohjausohjelmisto 1.4 Ohjausohjelmisto Ettan Digester Control Software on täydellinen ohjelmisto Ettan Digester-laitteen ohjaukseen ja valvontaan. Ohjelmisto toimii Microsoft Windows -käyttöjärjestelmässä. Lisätietoja Ettan Digester Control Software-ohjelmistosta löytyy Ettan Digester Instrument Handbook-ja Ettan Digester User Manual-oppaista. 16 Ettan Digester Käyttöohjeet AB

17 1 Esittely 1.5 Käyttäjän asiakirjat 1.5 Käyttäjän asiakirjat Käyttäjän asiakirjat Ettan Digester Käyttöohjeet (tämä ohjekirja) Ettan Digester User Manual Ettan Digester Instrument Handbook EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Ettan Digester Sisältö Kaikki ohjeet laitteen turvallista käyttöä varten, mukaan lukien lyhyt kuvaus järjestelmästä, asennuksesta ja huollosta. Yksityiskohtainen järjestelmän kuvaus. Kattavat käyttöohjeet, menettelytavan luominen, käyttö, edistynyt huolto ja vianetsintä. Tarjoaa teknistä tietoa ja järjestelmän peruskäyttöohjeet. Lisäksi huolto-aikataulut, vianmääritysohjeet ja käyttäjälle kuuluva ylläpito ovat mukana. asiakirjalle, jossa valmistaja vakuuttaa, että tuote vastaa ja on yhdenmukainen sovellettavien direktiivien keskeisten vaatimusten kanssa. Ettan Digester Käyttöohjeet AB 17

18 2 Turvaohjeet 2 Turvaohjeet Tietoja tästä luvusta Tässä luvussa kuvataan Ettan Digester -järjestelmää koskevat turvaohjeet ja niiden noudattaminen, turvamerkinnät, yleiset turvatoimet, hätätoimenpiteet, virtakatkojen vaikutukset ja kierrätys. Tässä luvussa Osa 2.1 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät 2.3 Hätätoimenpiteet 2.4 Kierrätystiedot Katso sivua Ettan Digester Käyttöohjeet AB

19 2 Turvaohjeet 2.1 Turvaohjeet 2.1 Turvaohjeet Esittely Ettan Digester-järjestelmä saa virtaa verkkovirrasta ja käsittelee nesteitä, jotka voivat olla vaarallisia. Ennen järjestelmän asentamista, käyttämistä tai kunnossapitoa sinun täytyy olla tietoinen tässä oppaassa kuvatuista vaaroista. Henkilövahingot ja laitevauriot voidaan välttää noudattamalla annettuja ohjeita. Tämän osan turvatoimenpiteet on jaettu seuraaviin luokkiin. Yleiset varotoimet Syttyvien nesteiden käyttö Henkilösuojaus Laitteen asentaminen ja siirtäminen Järjestelmän käyttö Kunnossapito Yleiset varotoimet VAROITUS Älä käytä tuotetta muulla kuin Ettan Digester -käyttöohjeet -laitteen oppaissa kuvatulla tavalla. VAROITUS Vain oikein koulutetut henkilöt saavat käyttää ja huoltaa tuotetta. VAROITUS Älä käytä muita kuin GE -yhtiön toimittamia tai suosittelemia lisävarusteita. Ettan Digester Käyttöohjeet AB 19

20 2 Turvaohjeet 2.1 Turvaohjeet VAROITUS Älä käytä Ettan Digester -laitetta, jos se ei toimi asianmukaisesti tai jos se on vahingoittunut esimerkiksi seuraavasti: virtajohto tai pistoke on vahingoittunut laite on vahingoittunut putoamisen seurauksena laite on vahingoittunut saatuaan nesteroiskeita. VAROITUS Käyttäjä ei saa avata laitteen kansia. Laite sisältää virtapiirejä, jotka voivat aiheuttaa hengenvaarallisen sähköiskun. Huolto- ja kunnossapitotoimenpiteitä saa suorittaa vain GE-yhtiön valtuuttama henkilöstö. VAARA Jäteputket ja -säiliöt on suljettava ja tiivistettävä, jottei niistä läiky vahingossa sisältöä. Syttyvien nesteiden käyttö VAROITUS Tulipalovaara. Varmista ennen järjestelmän käynnistämistä, että siinä ei ole vuotoja. VAROITUS Kun käytetään syttyviä tai haitallisia aineita, on asennettava höyrykaappi tai muu vastaava tuuletusjärjestelmä. 20 Ettan Digester Käyttöohjeet AB

21 2 Turvaohjeet 2.1 Turvaohjeet Henkilösuojaus VAROITUS Käytä tuotteen käytön ja huoltotoimenpiteiden aikana aina asianmukaisia henkilösuojaimia. VAROITUS Vaaralliset aineet ja biologiset aineet. Noudata vaarallisia kemikaaleja ja biologisia aineita käyttäessäsi kaikkia soveltuvia suojatoimia esim. käyttämällä kyseisiä aineita kestäviä suojalaseja ja - käsineitä. Noudata Ettan Digester -järjestelmän turvallista käyttöä ja kunnossapitoa koskevia paikallisia ja/tai kansallisia määräyksiä. VAROITUS Biologisten aineiden leviäminen. Käyttäjän tulee noudattaa kaikkia tarvittavia toimenpiteitä vaarallisten biologisten aineiden levittämisen välttämiseksi. Laitoksen on noudatettava kansallista bioturvallisuuskäytäntöä. Laitteen asentaminen ja siirtäminen VAROITUS Syöttöjännite. Varmista ennen virtajohdon liittämistä, että seinäpistorasian syöttöjännite vastaa laitteen merkintää. VAROITUS Suojamaadoitus. Tuote on aina kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Ettan Digester Käyttöohjeet AB 21

22 2 Turvaohjeet 2.1 Turvaohjeet VAROITUS Virtajohto. Käytä vain GE -yhtiön toimittamia tai hyväksymiä virtajohtoja, joissa on hyväksytyt pistokkeet. VAROITUS Pääsy virtakytkimen sekä virtajohdon ja pistokkeen luokse. Älä estä pääsyä virtakytkimen ja virtajohdon luokse. Virtakytkimeen on aina päästävä helposti käsiksi. Virtajohdon pistokkeen on aina oltava helposti irrotettavissa. VAARA Raskas esine. Ettan Digester painaa noin 40 kg. Sen nostamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. HUOMIO Älä käytä X- tai Y-vartta kahvana siirtäessäsi Ettan Digester-laitetta. Nosta laite aina alaosasta. HUOMIO Jos Ettan Digester -laitteen jännitteeksi on määritetty V ja se kytketään syöttöjännitteeseen V, laite saattaa vaurioitua vakavasti. Varmista, että laitteeseen on asennettu jännitealuetta vastaava sulakelaatikko. HUOMIO Laitteen yhteydessä käytettävien tietokoneiden on täytettävä standardin IEC vaatimukset, ja ne on asennettava valmistajan ohjeiden mukaan. 22 Ettan Digester Käyttöohjeet AB

23 2 Turvaohjeet 2.1 Turvaohjeet Järjestelmän käyttö VAROITUS Vaaralliset biologiset aineet ajon aikana. Kun käytät vaarallisia biologisia aineita, huuhtele järjestelmän koko letkusto bakteriostaattisella liuoksella (esim. NaOh) System CIP- ja Column CIP -toimenpiteiden avulla. Huuhtele sen jälkeen vielä neutraalilla puskuriliuoksella ja lopulta tislatulla vedellä ennen huoltoa ja kunnossapitoa. VAROITUS Varo läikyttämästä nesteitä laitteen rungon päälle. Jos suuri määrä nestettä pääsee laitteen kotelon sisään ja joutuu kosketuksiin sähköosien kanssa, sammuta laite heti ja ota yhteys valtuutettuun huoltoteknikkoon. VAROITUS Ylipaine. Poistoputkea ei saa tukkia esimerkiksi pysäytystulpilla, sillä syntyvä ylipaine saattaa aiheuttaa onnettomuuksia. VAROITUS Käytä VAIN GE-yhtiön toimittamia letkusarjoja varmistaaksesi, että letkuja koskevia paineen ohjearvoja noudatetaan. VAROITUS Käsiä tai sormia ei missään tapauksessa saa viedä näyteanturin alle laitteen ollessa käynnissä. Näyteanturi voi puhkaista ihon. VAARA Neulat liikkuvat nesteenkäsittelylaitteen koko työalueen yläpuolella. Poista kaikki Ettan Digester -yksikön päälle asetetut irtaimet esineet. Ettan Digester Käyttöohjeet AB 23

24 2 Turvaohjeet 2.1 Turvaohjeet VAARA Liikkuvat osat. Kun Ettan Digester aloittaa osien siirtämisen aloitusasentoon, neulat, ruiskut sekä X-, Y- ja Z-varret siirtyvät. Varmista, että olet etäällä kaikista näistä liikkuvista osista henkilövahinkojen välttämiseksi. HUOMIO Tarkista aina laitteen osien (levyjen, huuhteluasemien, entsyymipidikkeen) asennot System Setup-menettelyn avulla Home phase-toiminnon suorittamisen jälkeen. HUOMIO Ole varovainen siirtäessäsi näyteneuloja. Jos neulat osuvat esteeseen, moottori sammuu välittömästi laitteen vakavan vaurioitumisen estämiseksi. Itse neulat saattavat kuitenkin vaurioitua osuessaan esteeseen. Kunnossapito VAROITUS Älä poista laitteen pääsuojusta. Sisäpuolella ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia, ja saatat altistua suurjännitteelle. VAROITUS Virran sammutus. Sammuta aina laitteen virta ennen sulakkeiden vaihtamista. VAROITUS Jotta järjestelmä pysyy suojattuna tulipalovaaralta, vaihda sulake vain samantyyppiseen ja -arvoiseen sulakkeeseen. 24 Ettan Digester Käyttöohjeet AB

25 2 Turvaohjeet 2.1 Turvaohjeet VAROITUS Tuotteen kunnossapitoon ja huoltoon saa käyttää vain GE-yhtiön hyväksymiä tai toimittamia osia. VAROITUS Vaaralliset kemikaalit ajon aikana. Kun käytät vaarallisia kemikaaleja, huuhtele järjestelmän koko letkusto tislatulla vedellä ennen huoltoa ja kunnossapitoa. VAARA Henkilövahinkojen välttämiseksi pumppuyksikön osia vaihdettaessa on aina painettava laitteen etupaneelin Stop-painiketta ja irrotettava laite verkkovirrasta ruiskun laskemisen jälkeen. Kun työ on suoritettu, kytke laite uudelleen verkkovirtaan ja siirrä ruisku aloitusasentoon painamalla Initialize instrument-painiketta. VAARA Sammuta aina Ettan Digester ja tietokone ennen kaapeleiden irrottamista tai kytkemistä. HUOMIO Puhdistus. Pidä laite kuivana ja puhtaana. Pyyhi säännöllisesti pehmeällä, kostealla liinalla ja tarvittaessa miedolla pesuaineella. Anna laitteen kuivua täysin ennen käyttöä. Ettan Digester Käyttöohjeet AB 25

26 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät 2.2 Merkinnät Tässä kohdassa kuvataan Ettan Digester -laitteeseen kiinnitettyjä turvamerkintöjä ja merkintöjä vaarallisista aineista. Tietoja tietokonelaitteiston merkinnöistä on tietokoneen valmistajan ohjeissa. Laitteen merkinnät Alla olevassa kuvassa esitetään esimerkki tunnistusmerkinnästä, joka on kiinnitetty Ettan Digester -laitteeseen. XX-XXXX-XX Code No: XXXXXXXX Serial No XXXXXXX Mfg Year: 2009 Ettan xxxx Voltage: Frequency: Power max: Fuse: Made in Sweden aa N12406 GE Healthcare Bio-Sciences AB Uppsala Sweden Turvamerkinnöissä käytetyt symbolit Nimike Merkitys Vaara! Lue käyttöohjeet ennen järjestelmän käyttämistä. Älä avaa kansia tai vaihda osia, ellei sitä nimenomaisesti suositella käyttöohjeissa. Järjestelmä noudattaa Australian ja Uuden-Seelannin sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) vaatimuksia. Vaarana kehon osien juuttuminen järjestelmän kahden osan väliin. Toimi huolellisesti loukkaantumisen välttämiseksi. 26 Ettan Digester Käyttöohjeet AB

27 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät Nimike Merkitys Järjestelmä noudattaa sovellettavia eurooppalaisia direktiivejä. Merkinnät vaarallisista aineista Nimike Merkitys Tämä symboli kertoo, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei tule hävittää lajittelemattomana kotitalousjätteenä, vaan se pitää kerätä erikseen. Ota yhteyttä valmistajan valtuutettuun edustajaan, kun haluat tietoja laitteen käytöstä poistamisesta. Tämä symboli merkitsee, että tuote sisältää enemmän vaarallisia materiaaleja kuin mitä on määritetty kiinalaisessa standardissa SJ/T , Tiettyjen vaarallisten aineiden pitoisuusrajavaatimukset elektroniikassa. Ettan Digester Käyttöohjeet AB 27

28 2 Turvaohjeet 2.3 Hätätoimenpiteet 2.3 Hätätoimenpiteet Tässä kappaleessa kuvataan Ettan Digester -järjestelmän hätäsammutus. Kappaleessa kuvataan myös virtakatkon vaikutukset. Hätätoimenpiteet Pysäytä ajo hätätilanteessa seuraavien ohjeiden mukaan: Vaihe Toimi Paina hätätilanteessa Ettan Digester -laitteen etupaneelin Stop-painiketta. Laitteen liike pysähtyy välittömästi, ja kaikista moottoreista katkaistaan virta. Paina tarvittaessa virtakytkin 0-asentoon. Kytke 8-kanavainen venttiili päälle vetämällä virtapistoke pistorasiasta. Virtakatko Virtakatkos kohteeseen... Ettan Digester johtaa... Ajo keskeytyy välittömästi määrittämättömään tilaan. Ennen virtakatkoa kerätyt tiedot ovat saatavilla Ettan Digester Control Software -ohjelmistossa Tietokone Ettan Digester Control Software-järjestelmän tietokone sammuu määrittämättömään tilaan. Ajo keskeytyy välittömästi määrittämättömään tilaan. Virtakatkon vaikutus riippuu siitä, mihin yksikköön se vaikuttaa. Uudelleenkäynnistystoimenpide Jos järjestelmä sammuu virtakatkon, hätäsammutuksen tai prosessin keskeytyksen seurauksena, toimintahäiriöt on korjattava ennen Ettan Digester-järjestelmän uudelleenkäynnistystä. Käynnistä Ettan Digester uudelleen noudattamalla kohdan Osa 4.2 Laitteen käynnistäminen, sivulla 48 ohjeita. 28 Ettan Digester Käyttöohjeet AB

29 2 Turvaohjeet 2.4 Kierrätystiedot 2.4 Kierrätystiedot Laitteisto pitää desinfioida ennen käytöstä poistoa, ja kaikkia paikallisia säädöksiä on noudatettava laitteiston romutuksessa. Hävittäminen, yleiset ohjeet Kun Ettan Digester poistetaan käytöstä, eri materiaalit on eroteltava ja kierrätettävä kansallisten ja paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti. Vaarallisten aineiden kierrättäminen Ettan Digester -laite sisältää vaarallisia aineita. Tarkkoja tietoja on saatavana GE -yhtiön edustajalta. Sähkökomponenttien hävittäminen Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa hävittää lajittelemattomana kotitalousjätteenä, vaan se pitää kerätä erikseen. Ota yhteyttä valmistajan valtuutettuun edustajaan, kun haluat tietoja laitteen käytöstä poistamisesta. Ettan Digester Käyttöohjeet AB 29

30 3 Asennus 3 Asennus Toimituksen jälkeen Ettan Digester-järjestelmän asentaa ja sen testaa GE n huoltohenkilöstö. Tämä luku antaa ohjeita uudelleenasentamisesta siltä varalta, että laite on siirrettävä toiseen paikkaan. Kaikkien Ettan Digester -laitteeseen kytkettyjen laitteiden on oltava sovellettavien standardien ja paikallisten määräysten mukaisia. Ettan Digester Instrument Handbook sisältää tarkkoja tietoja asennuksesta. Tässä luvussa Osa 3.1 Käyttöpaikan vaatimukset 3.2 Purkaminen pakkauksesta 3.3 Kuljetukset 3.4 Ettan Digester-ohjelmiston uudelleenasentaminen 3.5 Liitännät 3.6 Laitteiston kohdistaminen 3.7 Ettan Digester Control Software-ohjelmiston uudelleenasentaminen 3.8 Varaosat ja lisävarusteet Katso sivua Ettan Digester Käyttöohjeet AB

31 3 Asennus 3.1 Käyttöpaikan vaatimukset 3.1 Käyttöpaikan vaatimukset Esittely HUOMIO Jos Ettan Digester -laitteen jännitteeksi on määritetty V ja se kytketään syöttöjännitteeseen V, laite saattaa vaurioitua vakavasti. Varmista, että laitteeseen on asennettu jännitealuetta vastaava sulakelaatikko. Käyttöpaikan vaatimukset Tarkasta ennen Ettan Digester -laitteiston uudelleenasennusta tai siirtämistä, että uusi sijainti täyttää alla esitetyt paikan vaatimukset. Parametri Sähkövirta Vaatimus V~ ±10 % 50/60 Hz, yksivaiheinen V~ ±10 % 50/60 Hz, yksivaiheinen Ympäristön lämpötila Sijoitus Kosteus Sijainti Aseta laite vakaalle ja tasaiselle laboratoriopöydälle. Suurin mahdollinen suhteellinen kosteus 80 % (ei kondensoituva). Vain sisätiloissa. Huomautus: Varmista, että laitteen takapaneelissa oleva päävirtakytkin on käytettävissä helposti. Ettan Digester Käyttöohjeet AB 31

32 3 Asennus 3.2 Purkaminen pakkauksesta 3.2 Purkaminen pakkauksesta Tarkista laitteisto vaurioiden varalta ennen kokoamisen ja asennuksen aloittamista. Kirjaa ylös kaikki vauriot ja ota yhteys paikalliseen GEn edustajaan. Poista hihnat ja pakkausmateriaali ja aseta laitteisto pystysuoraan ennen asennuksen aloittamista. 32 Ettan Digester Käyttöohjeet AB

33 3 Asennus 3.3 Kuljetukset 3.3 Kuljetukset VAARA Raskas esine. Ettan Digester painaa noin 40 kg. Sen nostamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. HUOMIO Älä käytä X- tai Y-vartta kahvana siirtäessäsi Ettan Digester-laitetta. Nosta laite aina alaosasta. Uudelleensijoitus Noudata alla olevia ohjeita järjestelmän siirtämiseksi toiseen huoneeseen: Vaihe Toimi Sammuta Ettan Digester ja tietokone. Irrota kaikki kaapelit. Voit välttyä mekaanisilta vaurioilta asentamalla Y-varren, katso Varren mekaanisen lukituksen asentaminen, sivulla 34. Aseta laite, tietokone ja monitori varoen vaunuihin. Siirrä järjestelmä uuteen paikkaan. Varren mekaaninen lukitus Ettan Digester Käyttöohjeet AB 33 6

34 3 Asennus 3.3 Kuljetukset Osa Toiminto Varren lukitus Kiinnitysruuvit Kiristysruuvi Y-varsi Varren mekaanisen lukituksen asentaminen Asenna varren lukitus seuraavien ohjeiden mukaan. Vaihe 1 2 Toimi Asenna kiristysruuvi, jolla Y-varsi kiinnitetään paikalleen. Asenna kaksi kiinnitysruuvia, joilla varren lukitus kiinnitetään. 34 Ettan Digester Käyttöohjeet AB

35 3 Asennus 3.4 Ettan Digester-ohjelmiston uudelleenasentaminen 3.4 Ettan Digester-ohjelmiston uudelleenasentaminen Laitteen sijoittaminen Vaihe 1 2 Toimi Valitse Ettan Digester -laitteelle paikka, jossa on mahdollista päästä käsiksi laitteen nesteenkäsittelylaitteen päävirtakytkimeen. Poista varren lukitus. Jos sinun on asennettava Ettan Digester Control Software uudelleen, katso Osa 3.7 Ettan Digester Control Software-ohjelmiston uudelleenasentaminen, sivulla 44. Käynnistyksen tarkistus Voit tarkistaa Ettan Digester -laitteen toiminnan uudessa paikassa seuraavasti: Vaihe Toimi Kytke nesteenkäsittelylaitteen päävirta päälle ja varmista, että 8-kanavainen venttiili vastaanottaa virtaa 24 V:n tasavirtasovittimen kautta. Tarkista, että virran merkkivalo syttyy. Kytke tietokoneeseen virta. Käynnistä Ettan Digester Control Software valitsemalla All Programs:GE Healthcare:Ettan Digester Control Software Windows Start-valikosta. Aloita siirto aloitusasentoon napsauttamalla OK Homing-näytössä, jolloin Ettan Digester Control Software -laitteen neulat siirtyvät aloitusasentoon. Suorita Home Phase kohdassa Tools/Service olevasta huoltoikkunasta. Sammuttaminen Seuraa ohjeita kohdan sammutus Ettan Digester ja Ettan Digester Control Software alta. Vaihe 1 2 Toimi Sammuta Ettan Digester Control Software valitsemalla File:Exit. Kytke nesteenkäsittelylaitteen virta pois päältä. Ettan Digester Käyttöohjeet AB 35

36 3 Asennus 3.5 Liitännät 3.5 Liitännät Viestintä Kytke Ettan Digester kohdan Sähkö- ja viestintäkytkennät, sivulla 14 sähköpiirustusten mukaan. Varmista, että Ettan Digester Control Software -ohjelma on asennettu tietokoneeseen. Lisätietoja ohjelmiston asennuksesta on kohdassa:osa 3.7 Ettan Digester Control Software-ohjelmiston uudelleenasentaminen, sivulla 44. HUOMIO Laitteen yhteydessä käytettävien tietokoneiden on täytettävä standardin IEC vaatimukset, ja ne on asennettava valmistajan ohjeiden mukaan. Sähkövirta Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan, joka on määritetty kohdassa Osa 3.1 Käyttöpaikan vaatimukset, sivulla 31. Alkuperäisen asennuksen aikana Ettan Digester -laite konfiguroidaan yhtä jännitealuetta varten asentamalla asianmukainen sulakelaatikko. Varmista ennen laitteen uudelleenasentamista, että uuteen paikkaan on asennettu verkkovirtaa varten oikea sulakelaatikko. Jos verkkojännitteen määrityksen muuttaminen on tarpeen, katso sähköverkon sulakkeiden vaihtamista koskevat ohjeet kohdasta Sähköverkon sulakkeiden vaihtaminen, sivulla 79. Laitteiston asetukset Järjestelmän on vahvistettava ennen Ettan Digester-laitteen ensimmäistä käyttökertaa. Järjestelmän asetukset koostuvat kahdesta tasosta: 1 Laitteiston kohdistaminen, katso Osa 3.6 Laitteiston kohdistaminen, sivulla Järjestelmän asetus kohdasta Ettan Digester Control Software, Osa 4.3 Ohjausjärjestelmän käynnistäminen, sivulla 49. Järjestelmän asetukset on vahvistettava myös: Jos liikkuvia osia (esimerkiksi anturineuloja) on vaihdettu. Jos Ettan Digester Control Software -ohjelmiston uusi versio on asennettu. 36 Ettan Digester Käyttöohjeet AB

ÄKTA start. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

ÄKTA start. Käyttöohjeet. Käännetty englannista ÄKTA start Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tietoja tästä oppaasta... 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot... 1.4 Liitännäisasiakirjat...

Lisätiedot

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot...

Lisätiedot

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Käyttöohjeet. Käännetty englannista GE Healthcare Life Sciences ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot...

Lisätiedot

Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri

Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tietoja tästä oppaasta... 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.3 Määräyksiä

Lisätiedot

Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri

Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tietoja tästä oppaasta... 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.3 Määräyksiä

Lisätiedot

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Käyttöä koskevat ohjeet Leica ST5020 V1.7 Suomi 08/2009 Säilytä tätä käyttöohjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta.

Lisätiedot

MDS100. Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas

MDS100. Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas MDS100 FI Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas 3 Julkaisupäivämäärä: 2011-11 Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas MDS100 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...1 Oppaan käyttäminen...3 Käyttötarkoitus...

Lisätiedot

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas PrintJet ADVANCED Käyttöopas Esipuhe Esipuhe Päivitykset Versio Päivämäärä Vaihda 1,0 01/13 Ensimmäinen painos 1,1 03/13 Ensimmäinen muutettu painos Yhteystiedot Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach

Lisätiedot

Käyttöopas Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye

Käyttöopas Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Käyttöopas Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Celebrating Communication Sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Katso Tobiin sivustolta osoitteesta www.tobii.com, onko tästä oppaasta päivitettyä

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B

Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi M.-Nr. 07 994

Lisätiedot

4K VA 20K VA UPS. Käyttö- ja asennusohje. Fin-Alert Electronics Oy Fin-Alert Electronics Oy. EMC-yhdenmukaisuus CISPR 22

4K VA 20K VA UPS. Käyttö- ja asennusohje. Fin-Alert Electronics Oy Fin-Alert Electronics Oy. EMC-yhdenmukaisuus CISPR 22 EMC-yhdenmukaisuus CISPR 22 4K VA 20K VA UPS HUOMAUTUS: Tämä tuote on testattu CISPR 22 sääntöjen mukaisesti ja on täten yhdenmukainen Luokan A digitaalisten laitteiden kanssa. Nämä rajoitukset on tarkoitettu

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...6

Lisätiedot

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Integrated Wall System Käyttöohjeet 2012 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan

Lisätiedot

Käyttöopas. 1859m 2009m/v/f 2159m/v 2309m/v

Käyttöopas. 1859m 2009m/v/f 2159m/v 2309m/v Käyttöopas 1859m 2009m/v/f 2159m/v 2309m/v Kaikki HP-tuotteita ja -palveluja koskevat takuut on esitetty tuote- ja palvelukohtaisesti toimitettavassa takuuilmoituksessa. Mitän tämän oppaan sisällöstä ei

Lisätiedot

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti Käyttöohje Leica AutoStainerXL, V2.3 suomi 10/2012 Tilausnro 14 0456 80104 RevC Säilytä tätä käsikirjaa aina laitteen lähellä! Lue käsikirja huolellisesti läpi, ennen

Lisätiedot

XEROX Phaser 3100MFP/S

XEROX Phaser 3100MFP/S TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/S Käyttöopas 253107577-A_FIN Hyvä asiakas Turvallisuuden ja käyttömukavuuden lisäämiseksi toivomme, että luet huolellisesti kappaleen Turvallisuus ennen käyttöönottoa. Ostaessasi

Lisätiedot

Ohjekirja MUSTESUIHKUTULOSTIN TEOLLISEEN MERKITSEMISEEN. HITACHI Printer. Malli RX

Ohjekirja MUSTESUIHKUTULOSTIN TEOLLISEEN MERKITSEMISEEN. HITACHI Printer. Malli RX Ohjekirja USTESUIHKUTULOSTIN TEOLLISEEN ERKITSEISEEN HITACHI Printer alli RX Kiitos, että olet ostanut RX-mallisen Hitachi IJ-tulostimen. Tulostin tulostaa mustesuihkulla ilman kosketusta tulostuskohteeseen.

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA ORIGINAL INSTRUCTION DOC. 00957 - Ver. AB - 0-05 HAKEMISTO HAKEMISTO... KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT... KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Sisällys Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 2 Korjaus... 2 Ympäristölämpötila...

Sisällys Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 2 Korjaus... 2 Ympäristölämpötila... Sisällys Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 2 Korjaus... 2 Ympäristölämpötila... 3 Sähkömagneettinen yhteensopivuus... 3 Liittäminen...

Lisätiedot

Tobii PCEyen käyttöopas. Käyttöopas Tobii PCEye. Celebrating Communication

Tobii PCEyen käyttöopas. Käyttöopas Tobii PCEye. Celebrating Communication Käyttöopas Tobii PCEye Celebrating Communication Sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Katso Tobiin sivustolta osoitteesta www.tobii. com, onko tästä oppaasta päivitettyä versiota. Oppaan

Lisätiedot

PJD6235/PJD6245/PJD6543w DLP Projektori Käyttöopas

PJD6235/PJD6245/PJD6543w DLP Projektori Käyttöopas PJD6235/PJD6245/PJD6543w DLP Projektori Käyttöopas Model No. VS14931/VS14933/VS14934 Hyväksyntä FCC-lausunto Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Käyttö on alistettu seuraavalle kahdelle

Lisätiedot

Welch Allyn RETeval-DR. Käyttöohje

Welch Allyn RETeval-DR. Käyttöohje Welch Allyn RETeval-DR Käyttöohje 2015 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tämä julkaisu Welch Allynin toimittamasta tietovälineestä vain sisäiseen jakeluun tukemaan

Lisätiedot

PAINELUELVYTYSJÄRJESTELMÄ

PAINELUELVYTYSJÄRJESTELMÄ PAINELUELVYTYSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÖOHJEET FI LUCAS TM -paineluelvytysjärjestelmä Käyttöohjeet 100901-08 Versio A, voimassa alkaen julkaisusta CO J2665 2014 Jolife AB LUCAS 2 -paineluelvytysjärjestelmä Käyttöohjeet

Lisätiedot

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Tuotteen symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC

Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC 07/2014 HORSCH ISOBUS -pääte Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC Tuotenro: 80651804 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! - Alkuperäinen käyttöohje

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1.Esittely. 2.Tulostimen asentaminen. 3.Tulostusmateriaalien käyttäminen. 4.Tulostuksen perusasetukset

SISÄLLYS. 1.Esittely. 2.Tulostimen asentaminen. 3.Tulostusmateriaalien käyttäminen. 4.Tulostuksen perusasetukset Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Xerox Corporation ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta.

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone Käyttöopas Imagine the possibilities Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. Sisällysluettelo Turvallisuustiedot 3 Turvallisuusohjeisiin liittyviä tärkeitä huomautuksia...........................................

Lisätiedot