NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/ (19) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2014 1 (19) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 6.3.2014"

Transkriptio

1 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/ (19) ASIALISTA 2 / Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 19 Pöytäkirjantarkastajien valinta 20 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 21 Naantalin seurakuntayhtymän tilinpäätös 2013 (YKV) 22 Talousarvion (TA 2015) sekä toiminta- ja taloussuunnitelman (TTS ) laadinta 23 Hautausmaiden kausityöntekijöiden valinta 24 Jouko Kaskisen aloite tulevien investointien rahoittamisesta 25 Seurakuntarakenteiden kehittäminen 26 Ei julkisuuteen 27 Anomus palkattomasta työvapaasta 28 Naantalin seurakuntayhtymän talousjohtajan viranhaltijapäätökset 29 Muut asiat 30 Ilmoitusasiat 31 Valitusosoitus 32 Kokouksen päättäminen KOKOUSTIEDOT Aika: Torstai klo 18:00 20:00 Paikka: Seurakuntakeskuksessa, kohtaamispaikalla, Piispantie 2, Naantali Asiat: Kokoukseen kutsutut: JÄSENET: Sirén Petri Ritvanen Pekka Aimonen Lasse Jaanto Martti Kaskinen Jouko Leino Elina Paasikivi Jari Peltola Sini Rantanen Erkki Pietikäinen Kerttu Vainio Irmeli yhteisen kirkkoneuvoston pj; Rymättylän srk yhteisen kirkkoneuvoston varapj. jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Leena Salon varajäsen jäsen MUUT KUTSUTUT: Koivula Jorma talousjohtaja, esittelijä Saarela Raimo yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Seulanto Matti yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Rautiainen Jyrki kirkkoherra, Naantalin seurakunta Kivekäs Heikki vt. kirkkoherra, Merimaskun seurakunta (läsnä ) Huoponen Merttu-Mari viestintäsihteeri Läksy Merja pääkirjanpitäjä (läsnä ) Kallio Heli hallintosihteeri (läsnä ja )

2 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/ (19) POISSA: SYY: Salo Leena jäsen muu syy Petri Sirén Heli Kallio yhteisen kirkkoneuvoston pj sihteeri (17 26 ja ) Jorma Koivula sihteeri (27 ) Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Vainio Irmeli pöytäkirjan tarkastaja Jaanto Martti pöytäkirjan tarkastaja 17 KOKOUKSEN AVAUS Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa perjantaista alkaen neljäntoista (14) päivän ajan Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Petri Sirén avasi yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen ja piti alkuhartauden. 18 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yhdeksän (9) muuta jäsentä. Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Jäsenten lisäksi kokouskutsu on lähetettävä niille henkilöille, joilla KJ 9:3 ja KJ 10:11 nojalla on oikeus olla läsnä kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. Kokouskutsut ja esityslistat lähetettiin jäsenille ja muille kutsutuille Kokouksen asialista on nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän ilmoitustaululla Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/ (19) Yhteisen kirkkoneuvoston kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 19 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Irmeli Vainio ja Martti Jaanto. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa neljäntoista (14) päivän ajan. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Irmeli Vainion ja Martti Jaanton. 20 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösehdotus: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 21 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS 2013 (YKV) Viite: Ark Laskentatoimi/Naantalin seurakuntayhtymän tilinpäätös 2013 Naantalin seurakunnan toimintakertomus 2013 Rymättylän seurakunnan toimintakertomus 2013 Merimaskun seurakunnan toimintakertomus 2013 Kirkkohallitus (2009)/ Seurakunnan ja seurakuntayhtymän taloushallinnon perusohjeet Merimaskun seurakuntaneuvoston kokous / 6 Rymättylän seurakuntaneuvoston kokous / 6 Naantalin seurakuntaneuvoston kokous / 6 Naantalin seurakuntayhtymän taloussääntö 24 Tilinpäätös Seurakuntayhtymän tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä kirkkojärjestyksen sekä kirjanpitolain ja -asetuksen, kirkkohallituksen ja yhteisen kirkkoneuvoston antamien ohjeiden sekä tämän säännön määräysten mukaisesti. Tilinpäätös sisältää tasekirjan ja tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat. Tasekirja sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitukset ja merkinnät sekä luettelot ja selvitykset. Tasekirja arkistoidaan sidottuna. Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat sisältävät tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt ja muut erittelyt. Tilintarkastuskertomus liitetään yhteisen kirkkovaltuuston tilinpäätösasiakirjoihin.

4 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/ (19) Kts. Tilinpäätösohje (kkh yleiskirje 17/2003) ja konsernitase-ohje (Kkh yleiskirje 30/2003) Tilinpäätöksestä kts. KJ 15:9, KPL 3. Toimintakertomuksesta kts. KJ 9:6. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talousjohtaja. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen valmistuttua. Naantalin seurakuntayhtymän taloussääntö 21 Hautainhoitorahasto Hautainhoitorahastoja hoidetaan yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamien sääntöjen mukaan. Hautainhoitorahaston tilinpäätös sisältää oman, seurakunnan tilinpäätöksestä erillisen tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen. Hautainhoitorahastojen taseen loppusummat merkitään seurakunnan taseeseen kohtiin Toimeksiantojen varat ja toimeksiantojen pääomat. [ ] Talousjohtajan päätösehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa Naantalin seurakuntayhtymän vuoden 2013 tilinpäätöksen, joka sisältää myös Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun seurakuntien hautainhoitorahastojen tilinpäätökset, ja luovuttaa tilinpäätösasiakirjat tilintarkastajille Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu (KL 24:5). Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula, puh TALOUSARVION (TA 2015) SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN (TTS ) LAADINTA Viite: Ark Talouden suunnittelu ja ohjaus/ Talousarvio 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Ark Laskentatoimi/Naantalin seurakuntayhtymän tilinpäätös 2013 Kirkkohallitus (2009)/ Seurakunnan ja seurakuntayhtymän taloushallinnon perusohjeet Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkovaltuuston kokous / 33 Talousarvio-ohjeita vuodelle 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaohjeita vuosille [ ]

5 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/ (19) Talousjohtajan päätösehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy talousarvion (TA 2015) sekä toiminta- ja taloussuunnitelman (TTS ) laadinta-ohjeet ja aikataulun. Taloutta on suunniteltava siten, että tilikausien tulokset ovat positiivisia valtuustokaudella Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Pääkirjanpitäjä Merja Läksy poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn päätyttyä. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu (KL 24:5). Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula, puh HAUTAUSMAIDEN KAUSITYÖNTEKIJÖIDEN VALINTA Hautausmaiden kausityöntekijöiden paikkoja ei laitettu julkiseen hakuun, koska kaikki viime vuonna kyseisissä tehtävissä työskennelleet olivat ilmaisseet halukkuutensa jatkaa tehtävässä tänä vuonna Talousjohtajan päätösehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee Naantalin hautausmaiden kausityöntekijöiksi ajalle seuraavat henkilöt: Aaltonen Liisa, Kärhä Jorma, Malmila Pirjo, Mäki-Mantila Raija ja Rantala Markus. Rymättylän hautausmaan kausityöntekijäksi ajalle valitaan Tamminen Sinikka. Tehtäväkohtaiset palkat määräytyvät vaativuusryhmän 303 mukaisesti. Merimaskun hautausmaan kausityöntekijäksi ajalle valitaan Nieminen Markku. Tehtävä sisältää myös seurakuntamestarin sijaisuuksia. Tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 402 mukaisesti. Perustelut: työkokemus Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle. Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula, puh

6 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/ (19) 24 JOUKO KASKISEN ALOITE TULEVIEN INVESTOINTIEN RAHOITTAMISESTA Viite: Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous , 99 : 1 Naantalin seurakuntaneuvoston kokous , 117 :1 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous Naantalin seurakuntaneuvoston kokous / 131 Merimaskun seurakuntaneuvoston kokous / 68 Ark Seurakuntayhtymän toiminnan ja hallinnon ohjaus, suunnittelu ja valvonta/ Sisäisen valvonnan ryhmän kokous Rymättylän seurakuntaneuvoston kokous / 5 Ark Talouden suunnittelu ja ohjaus/ Talousarvio 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille / Naantalin seurakuntayhtymän investointisuunnitelma vuosille , Jouko Kaskinen antoi yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa , 99 : 1, aloitteen koskien tulevien investointien rahoittamista: Aloite Esitän, että yhteinen kirkkoneuvosto ryhtyisi sellaisiin toimenpiteisiin, joilla yhtymän seurakuntaneuvostot velvoitettaisiin laatimaan luettelo niistä seurakunnalle tarpeettomista kiinteistöistä, joista seurakunta on valmis luopumaan tarvittavien investointien ja korjaustöiden rahoittamiseksi. Lisäksi luettelossa tulee olla mainittuna kiinteistöjen realisointijärjestys. Perustelut Yhtymällä on näköpiirissä mittavia korjausinvestointeja, joihin ei ole olemassa tarvittavia varoja, eikä nähtävissä ole myöskään verotulojen sellaista kasvua, mikä mahdollistaisi investointien suorittamisen. Hallinnon toimesta on linjattu, että jatkossa investoinnit rahoitetaan omaisuutta myymällä. Naantalin seurakunnan osalta on jo ryhdytty toimenpiteisiin tarpeettomista kiinteistöistä luopumiseksi, kun niitä on jo myyty ja useiden osalta myyntimenettely on käynnissä. Merimaskun ja Rymättylän seurakuntien osalta vastaavaa toimintaa ei ole käynnistetty. Nähtävissä on kuitenkin sellaisia korjaustarpeita, joita ei voida enää kovin pitkälle siirtää. Kun tiedetään, että korjaustarpeet saattavat tulla nopeastikin ajankohtaisiksi, mutta omaisuuden realisointi saattaa viedä useitakin vuosia, on ehdottoman välttämätöntä varautua siihen, että on olemassa selvä polku, mitä pitkin edetään, kun tarve siihen syntyy. Koska lähes kaikkien valtakunnan seurakuntien talous on nopeasti heikentynyt, myös kirkkohallitus on antanut ohjeita siitä, mihin toimenpiteisiin seurakuntien tulisi nyt ryhtyä. Talouden tervehdyttämiskeinoina suositellaan ensisijaisesti käytettäviksi kiinteistöjen

7 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/ (19) määrän vähentämistä ja käyttökustannusten karsimista ja elleivät nekään riitä, henkilöstön määrään liittyviä toimenpiteitä. Edellä lausutusta ilmenee, että on viipymättä ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, joilla voidaan turvata tarvittavien investointien rahoitus tulevaisuudessa. Jouko Kaskinen YKV:n ja YKN:n jäsen sisäisen valvonnan ryhmän puheenjohtaja Naantalin seurakuntaneuvoston kokoukset 17. ja Naantalin seurakuntaneuvosto käsitteli aloitetta kokouksissaan ja Ote seurakuntaneuvoston pöytäkirjasta , 117 :1 : vs. kirkkoherran kokouksessa muutettu päätösehdotus: Seurakuntaneuvosto merkitsee aloitteen tiedoksi ja toteaa 1) että Seurakuntaneuvosto on hyväksynyt osaltaan Nuhjalan seurakuntakodin myynnin sekä hyväksynyt osaltaan seuraavien tonttien myynnin: kiinteistötunnus (Hakapellonkallio), määräala 1,2520 ha, kiinteistötunnus (Kartanonpuisto), määräala m², kiinteistötunnus (Vähäniemi), määräala m²; tontit /2/3; /2/3 (Soininen), määräalat yhteensä m² ja m². 2) että Seurakuntaneuvosto hyväksyy osaltaan Hevosluoto (kiinteistötunnus , maapinta-ala 12,28 ha, vesipintaala 31,675 ha) nimisen kiinteistön myynnin valmistelun Naantalin seurakuntayhtymän harkinnan mukaan. SN päätös : Seurakuntaneuvosto hyväksyi vs. kirkkoherran kokouksessa muutetun päätösehdotuksen. Ote seurakuntaneuvoston pöytäkirjasta : Kirkkoherran päätösehdotus: Seurakuntaneuvosto hyväksyy osaltaan Hevosluoto (kiinteistötunnus , maapinta-ala 12,28 ha, vesipinta-ala 31,675 ha) nimisen kiinteistön myynnin Naantalin seurakuntayhtymän harkinnan mukaan. SN päätös : Seurakuntaneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen ja samalla yksimielisesti päätti muuttaa pykälän nimen tarkoituksenmukaisemmaksi: Hevosluoto nimisen kiinteistön myynti (kiinteistötunnus ) - aloite tulevien investointien rahoittamisesta.

8 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/ (19) Merimaskun seurakuntaneuvoston kokous Ote seurakuntaneuvoston pöytäkirjasta : Kirkkoherran esitys: Seurakuntaneuvosto on ilmaissut asiasta käsityksensä 37 / : «Seurakuntaneuvoston kannanotto kiinteän omaisuuden myymisestä: Pappilan myymisestä todettiin, että niin kauan kuin se tuottaa, sitä ei kannata myydä. Jos akuuttia tarvetta on, esim. kirkon kunnostamisen rahoitukseen, niin Liettisten kaavoitettujen tonttien todettiin olevan myyntikunnossa.» Skn päätös Seurakuntaneuvosto toteaa lausuntonaan, että se on jo käsitellyt asiaa kokouksessaan Sisäisen valvonnan ryhmän kokous , asia 3 Sisäisen valvonnan ryhmä keskusteli kokouksessaan tulevien investointien rahoittamisesta. Ote kokouksen muistiosta: Keskusteltiin lähivuosien investoinneista. Todettiin, että Hakapellon kappelin peruskorjaus voisi ajoittua vuosille Kappelin korjaus rahoitetaan Naantalin seurakunnan alueelta saaduilla kiinteistöjen myyntituloilla. Soiniemen leirikeskuksen majoitustilat ovat myös uudistamisen tarpeessa lähivuosina. Rymättylän kirkon ja seurakuntakodin peruskorjaukset ajoittunevat vuosille Merimaskussa ei ole tiedossa välttämättömiä investointeja Rymättylän seurakuntaneuvoston kokous Ote seurakuntaneuvoston pöytäkirjasta : Esitys Rymättylän seurakunnalla ei ole tällä hetkellä tarpeettomia kiinteistöjä. Ahteentaantien varressa olevat maa-alueet eivät ole seurakunnan käytössä. Seurakunta on ja aiemmin todennut niistä seuraavasti: Rymättylän seurakunnalla ei ole sellaista kiinteää omaisuutta, jota se ei toiminnassaan tarvitse. Sen sijaan Rymättylän seurakunnan tuleviin investointeihin voisi varautua aloittamalla valmistelut Ahteentaantien varren yleiskaava-alueella olevien maiden saattamiseksi myyntikuntoon. (SN 7/2010, 80) Tilanteeseen ei ole tullut muutosta. Nopeatkin muutokset ovat kuitenkin mahdollisia. Siksi on hyvä etukäteen keskustella, mistä voidaan tarpeen vaatiessa luopua. Päätökset kiinteistöistä luopumisesta tehdään kuitenkin Seurakuntaneuvostossa tapauskohtaisesti. Seurakuntaneuvosto keskusteli asiasta laajasti.

9 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/ (19) Päätös Rymättylän seurakunnan käytössä ei ole tällä hetkellä tarpeettomia rakennettuja kiinteistöjä. Seurakunta on jo aiemmin todennut niistä seuraavasti: Rymättylän seurakunnalla ei ole sellaista kiinteää omaisuutta, jota se ei toiminnassaan tarvitse. Sen sijaan Rymättylän seurakunnan tuleviin investointeihin voisi varautua aloittamalla valmistelut Ahteentaantien varren yleiskaavaalueella olevien maiden saattamiseksi myyntikuntoon. (SN 7/2010, 80) Rakentamattomat asemakaava alueella olevat myyntikuntoiset tontit (7 tonttia) ovat tarpeen vaatiessa myytävänä. (kartta) Päätökset kiinteistöistä luopumisesta tehdään seurakuntaneuvostossa tapauskohtaisesti Talousjohtajan päätösehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee seurakuntaneuvostojen antamat selvitykset tiedoksi. Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että investoinnit vuosina katetaan seurakuntakohtaisesti kunkin seurakunnan alueelta saaduilla kiinteistöjen myyntituloilla Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu (KL 24:5). Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula, puh SEURAKUNTARAKENTEIDEN KEHITTÄMINEN Viite: Kirkkohallitus/ Luonnos kirkkohallituksen esitykseksi kirkolliskokoukselle/ Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen/ 3.3. Keskeiset ehdotukset, s Ark Päätöksenteko/ Timo Tavast/ Kirkkoherrojen ja talousjohdon kokousmateriaalit jatkoaskeleet/ Kirje Liite: Kaarlo Kalliala/ Rakennemuutos arkkihiippakunnassa, power point esitys Ark Laskentatoimi/Naantalin seurakuntayhtymän tilinpäätös 2013 Kirkon paikallistason rakenteen kehittäminen on ollut pitkään vireillä. Kirkolliskokous linjasi kevätistunnossaan 2013 mallin rakenneuudistukselle: Uusi seurakuntayhtymä 2015 koostuu seurakunnista, jotka nähdään kirkon elämän ja toiminnan perusyhteisöinä. Seurakunnat ovat alueellisesti rajattuja, kirkon jäsenistä muodostuvia kuulumisyhteisöjä, joissa on oma kirkko ja kirkkoherra. Niissä järjestetään jumalanpalvelukset säännöllisesti. Seurakunnat päättävät itsenäisesti muun hengellisen työn järjestämisestä alueellaan. Jatkossa kaikki seurakunnat kuuluvat seurakuntayhtymiin.

10 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/ (19) Uusi seurakuntayhtymä 2015 itsessään on kevytrakenteinen palveluorganisaatio, jonka tehtävänä on mahdollistaa seurakuntatyö seurakunnissa. Seurakuntayhtymässä hoidetaan talouteen, hallintoon, kiinteistö- ja hautaustoimeen, viestintään sekä henkilöstöhallintoon liittyviä asioita. Kirkolliskokouksen kevätistunnossaan 2013 päättämien linjausten perusteella on valmisteltu luonnos esitykseksi kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta. Lausuntokierros luonnoksesta toteutetaan , jonka jälkeen luonnokseen tehdään tarvittavat muutokset. Kirkkohallituksen täysistunto päättää esityksen lopullisesta sisällöstä huhtikuussa Seurakuntarakenteet palaavat kirkolliskokouksen käsittelyyn lainsäädäntöasiana toukokuussa Lainsäädännön muutokset vaativat taakseen ¾ määräenemmistön. Mikäli lakimuutokset tulisivat voimaan odotetussa aikataulussa, kaikkien seurakuntien odotetaan siirtyvän seurakuntayhtymärakenteeseen siirtymäajan puitteissa, viimeistään vuoden 2019 alussa. Lainsäädännön muutokset ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian niiden hyväksymisen jälkeen. Rakennemuutos arkkihiippakunnassa Kirkkohallituksen valmistelemassa luonnoksessa edellä mainittujen lakien muuttamisesta on hiippakuntien tehtäväksi osoitettu oman alueensa muutosprosessin johtaminen. Lakimuutosten toteutuessa tuomiokapitulit tulevat olemaan keskeisessä asemassa, kun seurakunnat kootaan yhdistymisneuvotteluihin, selvitetään alueiden rajauksia ja mahdollisesti hiippakuntien rajoihin tulevia muutoksia. Ote Kirkkohallituksen esityksestä kirkolliskokoukselle koskien kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttamista: Seurakuntayhtymien koolle ei esityksessä aseteta kriteerejä. Taloudellisen itsekannattavuuden näkökulmasta seurakuntayhtymien on oltava riittävän suuria. Saman kunnan alueella sijaitsevien seurakuntien on kuuluttava samaan seurakuntayhtymään. Sen sijaan samaan seurakuntayhtymään voi kuulua seurakuntia usean kunnan alueelta. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on perustanut rakennemuutoksen ohjausryhmän, joka hankkii tietoa, koordinoi ja osaltaan organisoi tukea rakennemuutoksen toteuttamiseksi. Rakennemuutoksen aikana tuomiokapitulin painopisteenä on tuen antaminen seurakuntien muutosprosesseille ja tätä ennakoiden tuomiokapituli on käynnistämässä alueellisia keskusteluja nykyisten seurakuntien ja yhtymien kesken. Tuomiokapituli on pyytänyt hiippakunnan seurakuntia ja seurakuntayhtymiä toimittamaan mennessä ohjausryhmän

11 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/ (19) sihteerille, Pertti Ruotsalolle, näkemyksensä siitä, keiden kanssa alueellisia keskusteluja halutaan ensi syksystä alkaen käydä. Kuntien rakennemuutosselvitysten on määrä valmistua mennessä, jonka jälkeen toiveita keskustelukumppaneista voidaan vielä tarkentaa. Tuomiokapituli pyytää, että selvitetään mahdollisia kuntaliitossuuntia ja laaditaan yksi tai useampi skenaario siitä, mitkä saattaisivat olla niitä seurakuntakokoonpanoja, joihin omat seurakuntamme voisivat rakennemuutoksen toteutuessa kuulua. Seurakuntaneuvostojen lisäksi omaa erillistä lausuntoa odotetaan yhteiseltä kirkkoneuvostolta. Tuomiokapituli korostaa, että se mitä mennessä lausutaan näkemyksenä / toiveena keskustelukumppaneista, ei merkitse minkään lopullisen päätöksen tekemistä. Mikäli lakimuutokset toteutuvat ja rakennemuutosprosessi käynnistyy odotetunlaisena, seurakuntien luottamuselimillä tulee olemaan useampi mahdollisuus tarkentaa näkemystään tulevista seurakuntakokoonpanoista. Tuomiokapitulin tavoite on, että lausunnot ovat ohjausryhmän käytettävissä , jolloin syksyn alueellisten keskustelujen kokoonpanot ja vetäjät voidaan nimetä. Tulevaisuudessa nähdään kaksi vaihtoehtoa: seurakuntien ja seurakuntayhtymien rakentuminen valmistelussa olevan lain pohjalta tai nykyisen lainsäädännön pohjalta. Kummassakaan tapauksessa ei ole tuomiokapitulin mukaan kyse ensisijaisesti kuntarakenteesta vaan ennemminkin seurakuntien työstä, toiminnasta, kulttuurista ja resursseista Talousjohtajan päätösehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Naantalin seurakuntayhtymä odottaa Naantalin kaupungin rakennemuutossuunnitelmia ja sen jälkeen Naantalin seurakuntayhtymä seurakuntineen valmistelee varsinaisesti omaa rakennemuutostaan. Seurakuntayhtymän ja seurakuntien kesken neuvotellaan alustavasti kevään 2014 aikana mahdollisesta seurakuntayhtymärakenteesta, joka muodostunee tulevaisuudessakin saariston seurakunnista. Seurakuntarakenneratkaisujen tulee perustua vapaaehtoisuuteen maantieteelliset näkökohdat huomioon ottaen. Perustelut: 1. Naantalin seurakuntayhtymään kuuluu Naantalin, Merimaskun ja Rymättylän seurakunnat. Seurakuntayhtymä syntyi kuntaliitoksien seurauksena

12 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/ (19) 2. Rakennemuutoshistoria Seurakunta Rakennemuutosvuosi Jäseniä 2013 Naantali 2009 seurakuntayhtymä Velkua - Livonsaari ja Lempisaari 2005 liitettiin Naantalin seurakuntaan 2011 liitettiin Naantalin seurakuntaan Rymättylä 2009 seurakuntayhtymä Merimasku 2009 seurakuntayhtymä Naantalin seurakuntayhtymän jäsenmäärä yhteensä Kiinteistöt Seurakunta Kirkko H-maa Srk-keskus/koti Leirikeskus Kappeli Naantali Velkua Livonsaari ja Lempisaari Rymättylä Merimasku leiripaikka 4. Naantali on tuhannen saaren kaupunki. Naantali suomenkielisen saariston osalta ja Parainen ruotsinkielisen saariston osalta poikkeavat mantereen kunnista. Kesäajan tapahtumat ja kesävieraat tuovat oman lisänsä seurakuntien toimintaan. Seurakuntayhtymän kaikissa kirkoissa avautuu kesä Naantalin musiikkijuhlien merkeissä. Kunniavieraana on joka kesä tasavallan presidentti. Korkeatasoisia konsertteja esitetään kirkoissamme ympäri vuoden. Saaristokaupunkien tekemät rakenneratkaisut tulevat ohjaamaan myöskin seurakuntayhtymän ja seurakuntien rakennemuutossuunnitelmia. Nykyisten Naantalin seurakuntien ja kaupungin identiteetti ja yhteistyö on mahdollista vain yhtenevillä rajoilla. Seurakuntayhtymärajojen erottaminen kaupungin rajoista hävittäisi nyt toimivat yhteistyökuviot muun muassa musiikki-, diakonia-, lapsi- ja nuorisotyössä sekä maankäytössä. 5. Naantalin seurakuntayhtymä seurakuntineen on muodostunut 2009 toimivaksi yhtymärakenteeksi. Vaikka rakenne on hyvin nuori toimii yhtymärakenne suunnitellulla tavalla. 6. Kirkolliskokous on linjannut seurakuntarakenteiden kehittämistä ja kirjannut muun muassa, että seurakuntayhtymien ja siihen kuuluvien seurakuntien koolle ei aseteta erityisiä kriteerejä. Taloudellisen itsekannattavuuden näkökulmasta kokonaisuuksien on oltava riittävän suuria. Naantalin seurakuntayhtymän vuoden 2013 ylijäämäinen tilinpäätös (noin euroa) sekä vahva tase (noin 13 milj. euroa) ja vuotuiset verotulot jäsentä kohden (n. 260 euroa) osoittavat, että Naantalin seurakuntayhty-

13 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/ (19) mällä on riittävät edellytykset selvitä tulevaisuudessakin nykyisen suuruisena talousyksikkönä. Käsittely: Pekka Ritvanen esitti, että asia viedään seuraavaan yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen, jossa valtuusto käy lähetekeskustelun asiasta ja lähettää päätöksen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille. Lasse Aimonen kannatti esitystä. Jari Paasikivi esitti, että seurakuntaneuvostojen lausuntoja pyydetään valtuuston kokoukseen 8.5. mennessä, jotta ne voidaan tuoda valtuuston luettavaksi. Kirkkoherra Heikki Kivekäs poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn lopussa. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen käsitte lyn aikana tulleilla lisäyksillä. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu (KL 24:5). Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula, puh Ei julkisuuteen 27 ANOMUS PALKATTOMASTA TYÖVAPAASTA Viite: Ark Palvelussuhdetietojen ylläpitäminen/ Hallintosihteeri Heli Kallion työvapaa-anomus Hallintosihteeri Heli Kallio anoo yhteiseltä kirkkoneuvostolta palkatonta työvapaata viransijaisuuden hoitamista varten. [ ] Talousjohtajan päätösehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää hallintosihteeri Heli Kalliolle työvapaata ajalle anomuksen mukaisesti. Käsittely: Heli Kallio poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi ja sihteerinä toimi talousjohtaja Jorma Koivula. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

14 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/ (19) Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle. Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula, puh NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUSJOHTAJAN VIRANHALTIJA- PÄÄTÖKSET Viite: Ark Päätöksenteko/ Talousjohtajan viranhaltijapäätökset (nähtävänä kokouksessa) [ ] Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi talousjohtajan viranhaltija päätökset tiedoksi. Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 16 :n mukaista siirto-oikeutta ei ole käytetty. Ei muutoksenhakuoikeutta. Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula, puh MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut. 30 ILMOITUSASIAT [ ] Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. 31 VALITUSOSOITUS Yhteinen kirkkoneuvosto MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.

15 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/ (19) Pöytäkirjan pykälät: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31 ja 32 Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät: 23 ja 27 Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: 26 kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n perusteella Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Naantalin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Piispantie 2, Naantali Postiosoite: Piispantie 2, Naantali Faksi: Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 23 ja 27 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

16 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/ (19) Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan HANKINTAOIKAISU Hankintaoikaisun tekeminen Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Käyntiosoite: Piispantie 2, Naantali Postiosoite: Piispantie 2, Naantali Faksi: Sähköposti: Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

17 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/ (19) VALITUSOSOITUS Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun hallinto-oikeus Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 4, Turku Postiosoite: PL 32, Turku Faksi: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Käyntiosoite: Hämeenkatu 13, Turku Postiosoite: PL 60, Turku Faksi: Sähköposti: Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Käyntiosoite: Satamakatu 11, Helsinki Postiosoite: PL 185, Helsinki Faksi: Sähköposti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää Käyntiosoite: Meritullinkatu 10, Helsinki Postiosoite: PL 29, Valtioneuvosto

18 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/ (19) Faksi: (kirjaamo) Sähköposti: Valitus markkinaoikeuteen Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa. Markkinaoikeuden yhteystiedot Valitusaika 14 päivää Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Muutoksenhakuajan laskeminen Valituskirjelmä Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Postiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Faksi: Sähköpostiosoite: Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö,

19 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/ (19) on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 32 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Petri Sirén päätti kokouksen klo 20:00.

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) ASIALISTA 2 / 2010 Sivu 21 Kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 10.5.2012 ASIALISTA 1/2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 10.5.2012 ASIALISTA 1/2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) ASIALISTA 1/2012 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4 Kokouksen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) ASIALISTA 5/2009 Sivu 64 Kokouksen avaus 65 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 66 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Aika Paikka 5.2.2014 klo 18:00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja Alajoki, Heidi poissa

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: AK AM PÖYTÄKIRJA 7/ 10.8.2015/ 69 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2015 Aika Maanantai 10.8.2015 klo 18.00 18.22 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8)

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8) LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (8) AIKA Torstai 29.1.2015 klo 20. PAIKKA Kokkolan seurakuntakeskus KOKOUSASIAT 14 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15.

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15. KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 / 2012 1 ( 11 ) 20.3.2012 Aika Torstai 15.3.2012 klo 17 17.55 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra,

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(18) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 23.8.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(18) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 23.8.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(18) Aika 23.8.2012 klo 16:00-18:55 Paikka Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

Muut kutsutut: Tikkakoski Kai pöytäkirjanpitäjä, kappalainen

Muut kutsutut: Tikkakoski Kai pöytäkirjanpitäjä, kappalainen SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/ Aika: Torstai 4.12. klo 17.00 18.25 Paikka: Seurakuntakeskus, Kaustinen Kutsutut jäsenet: Harju Veli-Pekka puheenjohtaja, kirkkoherra Hanhikoski Kari jäsen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Aika 17.6.2014 klo 18.00 20.05 Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 25.3.2014 Sovituksenkirkossa pidetyn kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 27.3.2014-11.4.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 9.11.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 9.11.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2011 1(14) Aika 9.11.2011 klo 16:15 17:50 Paikka Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot