RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto. KOKOUSAIKA Maanantaina klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto. KOKOUSAIKA Maanantaina 25.5.2015 klo 16.00 18.35"

Transkriptio

1 61 RÄÄYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantaina klo KOKOUSPAIA Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj x Ilonen Hannu jäsen x Hirvonen Ville jäsen x Asikainen Kerttu jäsen x Venäläinen Raija jäsen - Sallinen Leena jäsen x Kaarina Kainulainen MUUT OSANOTTAJAT Hurskainen Tellervo, kirkkovaltuuston pj x Mutanen Eija, kirkkovaltuuston varapj x Luukkainen Soile, talouspäällikkö, sihteeri x Kinnunen Satu,luottamusvaltuutettu x Saarinen Markku,työsuojeluvalt Åkerlund Seppo, tilintarkastaja x x KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 48 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 49, pöytäkirjan tarkastajiksi valitut tarkastettiin kokouksessa PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUKSET MARKUS KONTIAINEN puheenjohtaja Markus Kontiainen SOILE LUUAINEN sihteeri Soile Luukkainen PÖYTÄKIRJANTARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkistusaika: KAARINA KAINULAINEN Kaarina Kainulainen KARI KULMALA Kari Kulmala NÄHTÄVILLÄOLO TODISTAA AIKA JA PAIA: Kirkkoherranvirastossa. Os. Kirkkotie 7, Rääkkylä SOILE LUUAINEN Ilmoitustaulun hoitaja

2 62 Rääkkylän seurakunta Kirkkoneuvosto Kokouskutsu Kokousaika Ke klo Kokouspaikka: seurakuntakoti Kutsutut jäsenet Kontiainen Markus puheenjohtaja Kari Kulmala varapuheenjohtaja Hannu Ilonen jäsen Ville Hirvonen jäsen, Kerttu Asikainen jäsen Raija Venäläinen jäsen Leena Sallinen jäsen Muut kutsutut Tellervo Hurskainen kv. puheenjohtaja Eija Mutanen kv. varapuheenjohtaja Luukkainen, Soile Esittelijä/pöytäkirjanpitäjä 47 Kokouksen avaus 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49 Pöytäkirjantarkastajien valinta 50 Työjärjestyksen hyväksyminen 51 Talouden tasapainottamisohjelma 52 Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisten neuvottelujen käynnistäminen 53 Tilintarkastuslausunto 54 Vastuuvapauden myöntäminen 55 Talousarviovertailu 1-4/ Muistolaatan kiinnittäminen sankarihautausmaalle 57 Hinnasto 58 Maisemasavotta Rääkkylässä 59 Ohjausryhmän edustajan valinta 60 Muut asiat 61 Tiedoksi 62 Ilmoitusasiat 63 Kokouksen päättäminen MARKUS KONTIAINEN Markus Kontiainen Puheenjohtaja Pöytäkirja sellaisesta toimielimen tai viranhaltijan päätöksestä, josta seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen, on pidettävä siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen tarkistamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on seurakunnan tai seurakuntayhtymän ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu (KL 25 luku 3 1 mom.). Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (KL 25 luku 3 4 mom.). Pöytäkirja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa 14 pv

3 RÄÄYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto kokouspvm sivu Kokouksen avaus Pidettiin alkuhartaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen. Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa siitä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta. 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KJ 9: 1 2 mom Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. KL 7: 4 1 mom Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.. Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi viisi jäsentä (kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 ). Kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt, että kirkkoneuvosto kutsutaan koolle sähköpostitse lähetettävällä kutsulla ja asialistalla neljä päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sähköpostilla Todetaan läsnäolijat. Kirkkolain 7 luvun 6 mukaan kirkkoneuvoston kokoukset eivät ole julkisia. Kirkkoneuvoston päätös: Todettiin, että poissa oli Raija Venäläinen, hänen sijallaan kokouksessa oli Kaarina Kainulainen. Kokouksen pykäliin oli paikalle kutsuttu henkilöstön edustajina Satu Kinnunen luottamusvaltuutettu ja Markku Saarinen työsuojeluvaltuutettu. Kokouksen pykäliin oli paikalle kutsuttu tilintarkastaja Seppo Åkerlund. Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille Todettiin, että kirkkoneuvoston jäsenistä yli puolet on saapuvilla. Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa siitä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta.

4 RÄÄYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto kokouspvm sivu Pöytäkirjantarkastajan tarkastus, nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7 luku 6 ). Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina (kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 ). Pöytäkirjantarkastajat on esitetty valittavaksi vuoroperiaatteen mukaisesti aakkosjärjestyksessä. Kirkkolain 25 luvun 3 :n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle, elleivät asiat ole lain mukaan salassa pidettäviä. Pöytäkirja tai ilmoitus siitä on oltava nähtävillä koko muutoksenhakuajan. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää, valitusaika 30 päivää. Kirkkoherran esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Kaarina Kainulainen ja Kari Kulmala. Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Todettiin, että kirkkoneuvoston kokouksen pykälät tarkistetaan kokouksessa. Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa siitä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta.

5 RÄÄYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto kokouspvm sivu Työjärjestyksen hyväksyminen Valmistelija kirkkoherra Markus Kontiainen puh Kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 mukaan kirkkoneuvosto päättää asiat esittelystä. Esittelijän tulee valmistella kirjallinen selonteko, joka perustelluin päätösehdotuksineen on toimitettu ajoissa kirkkoneuvoston jäsenille. Mikäli asian luonne tai kiireellisyys vaatii, voidaan asia esitellä suullisesti tai esittelymuistio jakaa vasta kokouksessa. Asiat on otettu esityslistalle puheenjohtajan hyväksymään järjestykseen. Kirkkoherran esitys: Kokouksen asialista hyväksyttänee työjärjestykseksi. Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Tästä päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

6 RÄÄYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto kokouspvm sivu Talouden tasapainottamisohjelma Valmistelija talouspäällikkö Soile Luukkainen puh Kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 3 momentin mukaan talousarviossa ja toimintaja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä niistä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu ali- tai ylijäämä. Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustolle tulevat asiat (kirkkolaki 10: 1 2 mom.). Rääkkylän seurakunnan tilinpäätös v oli noin euroa alijäämäinen, tämän johdosta on kirkkoneuvoston laadittava kirkkovaltuustolle esitys talouden tasapainottamiseksi. Seurakunnalle on taseeseen kertynyt alijäämää v tilinpäätöksen jälkeen noin euroa eli noin 55 e / jäsen. Talouden tasapainottamisohjelmaan sisällytetään henkilöstösuunnitelma ja investointisuunnitelma ja rahoitussuunnitelma. Lisätalousarvio tehdään vuoden loppupuolella talousarvion oikaisemiseksi. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan hyväksynyt investointisuunnitelman ja rahoitussuunnitelman osana talouden tasapainottamisohjelmaa. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstökulut muodostuvat palkoista, pakollisista henkilösivukuista ja vapaaehtoisista henkilöstökuluista. Tilinpäätöksessä vuodelta 2014 henkilöstökulut (palkat ja henkilösivukulut) olivat noin e. Talousarviossa vuodelle 2015 on henkilöstökuluiksi arvioitu e. Rääkkylän seurakunnan henkilöstömenot ovat liian suuret. Verotuloista on vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan käytetty henkilöstömenoihin 102 prosenttia ja vapaaehtoiset henkilöstökulut mukaan lukiessa verotuloista on käytetty 112 prosenttia. Henkilöstösuunnitelmassa henkilöstökulujen säästöt v tilanteesta vuodelle 2017 tulee olla euroa eli noin 40 %. Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti seurakunnan tulisi toteuttaa kassavirtaan vaikuttavia toimenpiteitä siten, että niiden vaikutusta voitaisiin arvioida puolen vuoden päästä toimien aloittamisesta ja jo kuluvan talousarviovuoden aikana.

7 RÄÄYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto kokouspvm sivu 67 Henkilöstösuunnitelman tavoitteen mukaisella kulurakenteella verotuloista käytettäisiin noin 62 % pakollisiin henkilöstömenoihin. Kirkon yhteistoiminta sopimuksen mukaisesti olemme työpaikkakokouksissa päättäneet käsitellä sopimuksen mukaiset asiat yhteisesti kaikkien työntekijöiden kanssa. Yhteistoimintasopimuksen 3 2 momentin 4 kohdan mukaisesti tuotannollisista ja taloudellisista syistä toimeenpantavat osa-aikaistamiset, lomauttamiset tai irtisanomiset sekä niihin liittyvät koulutus- ja uudelleensijoittamisratkaisut on käsiteltävä yhteistoiminnassa. Työntekijöitä on tiedotettu kirkkoneuvostossa käsitellystä asiasta esittelytekstin muodossa sekä keskustelulla ja pidetyissä työntekijäkokouksissa. Työntekijöille on ilmoitettu, että heitä tullaan kuulemaan taloudentasapainottamisohjelman hallinnollisen käsittelyn aikana. Lisäksi on kerrottu, että toimenpiteiden toteutus tarkoittaa yt-neuvottelujen käynnistämistä. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi seurakunnan talouden tasapainottamiseksi edellä esitellyn henkilöstösuunnitelman. Käsittely: Pykälän käsittelyn aikana paikalla olivat ja keskusteluun osallistuivat Satu Kinnunen luottamusvaltuutettu, Markku Saarinen työsuojeluvaltuutettu ja tilintarkastaja Seppo Åkerlund. He eivät osallistuneet päätöksen tekoon. Pykälä tarkistetaan kokouksessa. Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Pykälä tarkastettiin kokouksessa. Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa siitä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta.

8 RÄÄYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto kokouspvm sivu Kirkon Yhteistoimintasopimuksen mukaisten neuvottelujen käynnistäminen Valmistelija talouspäällikkö Soile Luukkainen puh Yhteistoimintasopimuksen 3 2 momentin 4 kohdan mukaisesti tuotannollisista ja taloudellisista syistä toimeenpantavat osa-aikaistamiset, lomauttamiset tai irtisanomiset sekä niihin liittyvät koulutus- ja uudelleensijoittamisratkaisut on käsiteltävä yhteistoiminnassa. Seurakunnan talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti seurakunnan talous on kriisissä ja neuvottelut talouden tasapainottamiseksi on kiireesti käynnistettävä, että toimenpiteillä saataisiin muutosta aikaiseksi vuoden 2016 aikana. Seurakunnan taloudellinen tilanne on ollut heikko viimeisten vuosien aikana, kertynyttä alijäämää on euroa, lisäksi v talousarviossa on arvioitu euron alijäämä, mutta tulos ei luultavasti ole noinkaan hyvä, vaan arvioin alijäämän kasvavan vähintään euroon. Seurakunnan toimintaa on myös sopeutettava nykyistä toimintaympäristöä vastaavaksi. Henkilöstömäärä on suunniteltu suuremmalle jäsenmäärälle. Seurakunnan jäsenistö on vähentynyt kymmenen vuoden aikana 500 jäsenellä. Jyrkin pudotus on alkanut tammikuusta 2014, jonka jälkeen maaliskuulle 2015 jäsenmäärä on vähentynyt 100 hengellä. Jäsenkato on vaikuttanut myös syntyvän alijäämän määrään verotulojen vähentymisen johdosta. Kirkkoneuvosto toimii seurakunnassa työnantajan roolissa (Kirkkoneuvoston ohjesääntö 10 ). Kuitenkin neuvottelujen sujuvuuden kannalta sekä yksimielisyyden saavuttamiseksi neuvotteluissa neuvotteluja ei voitane käydä koko kirkkoneuvoston voimin. Rääkkylän seurakunnalla on tällä hetkellä alla olevassa taulukossa näkyvät virat ja toimet. Virkojen ja toimien tehtäviä on selvitetty johtosääntöjen ja ohjesääntöjen perusteella sekä työntekijöiden kanssa toteutetun työajan ja työtehtävien seurantaraportoinnin avulla. Selvitystyön tulokset otetaan huomioon yhteistoiminta neuvotteluissa.

9 RÄÄYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto kokouspvm sivu 69 Rääkkylän seurakunnan virat ja toimet tällä hetkellä Nimike työaika 2015 kirkkoherra v hengellinen, 100 % 100 % diakoni v hengellinen, 100 % 100 % B-kanttori v hengellinen, 80 % va lastenohjaaja ts 38,25 h/vko, 100 % 100 % nuorisonohjaaja v hengellinen, 100 % 100 % talouspäällikkö v 36,25 h/vko, 100 % 100 % srk-mestari v 38,25 h/vko, 100 % 100% emäntä-siivooja ts 23 h/vko, 60 % 60 % kellonsoittaja ts tarvittaessa tuleva lähetyssihteeri osa diakonin virkaa 20 % osa diakonin virkaa v ts va virka työsuhde virka-auki Tämän hetkisten virkojen kokonaiskulut (sis. palkat ja sivukulut 33%) Nimike työaika 2015 kirkkoherra v hengellinen, 100 % ,50 diakoni v hengellinen, 100 % ,19 B-kanttori v hengellinen, 80 % ,14 lastenohjaaja ts 38,25 h /vko, 100 % ,40 nuorisonohjaaja v hengellinen, 100 % ,18 talouspäällikkö v 36,25 h /vko, 100 % ,50 seurakuntamestari v 38,25 h /vko, 100 % ,23 emäntä-siivooja ts 23 h / vko, 60 % ,53 kellonsoittaja ts tarvittaessa tuleva 2 000,00 yhteensä ,67

10 RÄÄYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto kokouspvm sivu 70 Yhteistoimintamenettelyn mukaisiin neuvotteluihin johtavan tasapainottamisohjelman tuotannolliset ja taloudelliset perusteet Talouden tasapainottamisohjelman taloudelliset syyt ovat kertynyt ja kertyvä tilinpäätösten alijäämä, joka v tilinpäätöksen jälkeen on noin e. Lisäksi tulee alijäämää v talousarvion mukaan vähintään e. Seurakunnan toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen vuoksi säästöjä on kerrytettävä vuotuisen alijäämän kattamiseksi sekä aiemmin kertyneen alijäämän poistamiseksi. Tuotannollinen syy yhteistoimintasopimuksen mukaisten neuvottelujen käynnistämiseksi on seurakunnan jäsenmäärän jatkuva laskeminen. Jäsenmäärä on vähentynyt 10 vuodessa 500 hengellä. Neuvotteluissa noudatettavat menettelytavat Yhteistoiminnan suunniteltu aikataulu: neuvottelut aloitetaan kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen viiden päivän päästä ilmoituksen antamisesta. Yhteistoimintasopimuksen (5 2 mom) mukaisten taloudellisista syistä pidettävien neuvottelujen on kestettävä vähintään 14 päivää.. Neuvotteluista pidetään pöytäkirjaa. Neuvottelujen tavoitteena on päästä yhteisymmärrykseen keinoista, joilla saadaan henkilöstökuluista säästöjä euroa tai 40 % (v ta), muuta kulurakennetta merkittävästi lisäämättä, toimintoja järjestelemällä ja vähentämällä. Tavoitteena on 2,8 henkilön vähentäminen, siten, että taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset ovat näkyvissä vuodesta 2016 alkaen. Toimintaperiaatteet, joiden mukaan irtisanomisaikana tuetaan työntekijöiden oma-aloitteista hakeutumista muuhun työhön tai koulutukseen sekä työllistymistä työvoimapalveluilla. Työntekijän oikeudesta työllistymisvapaaseen irtisanomisaikana ovat säännökset työsopimuslain 7 luvun 12. Neuvotteluissa on päätettävä suunnitelluista, irtisanomisaikana noudatettavista toimintaperiaatteista (julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain tarkoittamia palveluja käytettäessä) sekä työnhaun ja koulutuksen edistämisestä. Työntekijät ovat työntekijäkokouksessa valinneet luottamusvaltuutetuksi (työsopimuslaki 13:3 ) Satu Kinnusen. Työsuojeluvaltuutettuna toimii Markku Saarinen ja varatyösuojeluvaltuutettuna toimii Ilpo Hirvonen.

11 RÄÄYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto kokouspvm sivu 71 Toimenpiteiden toteuttamisaikataulu Työntekijöiden kuuleminen toteutetaan kirjallisena kuulemisena siten, että vastaukset on annettava 1.6. mennessä. Yhteistoimintasopimuksen mukaisia neuvotteluja käydään 1.6., 5.6. ja Yhteistoimintasopimuksen mukaisten neuvottelujen tulokset käsitellään kirkkoneuvostossa Kirkkoneuvosto päättää toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. Yhteistoiminta sopimuksen mukaisten neuvottelujen tavoitteet Yt-neuvottelujen tavoitteeksi tulee asettaa euron säästöjen saaminen henkilöstömenoista eli noin 2,8 henkilön vähennys. Neljäkymmenen prosentin säästöllä päästään vuosikatteessa noin plussalle, jolloin kertyneet alijäämät olisi mahdollista poistaa noin 5-7 vuodessa. Päätöksen teko Yhteistoiminnassa toteutettujen neuvottelujen päätyttyä kirkkoneuvosto päättää säästöihin johtavista toimenpiteistä. Kirkkoneuvosto päättää toistaiseksi otetun viranhaltijan virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta kuultuaan viranhaltijaa (KL 6: 37 ). Myös mikäli viranhaltija siirretään toiseen virkasuhteeseen perustellusta syystä kirkkoneuvosto päättää asiasta kuultuaan viranhaltijaa (KL 6: 38 1 kohta). Taloudellisten ja tuotannollisten irtisanomisperusteiden nojalla virkasuhde ja työsuhde voidaan irtisanoa (KL 6: 52 ; TSL 7: 3 ). Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran, kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja talouspäällikön työnantajan edustajana käynnistämään yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa talouden tasapainottamisohjelman mukaisin tavoittein. Kirkkoneuvosto päättää talouden tasapainottamiseen johtavista toimenpiteistä neuvottelujen päätyttyä. Käsittely: Pykälän käsittelyn aikana paikalla olivat ja keskusteluun osallistuivat Satu Kinnunen luottamusvaltuutettu, Markku Saarinen työsuojeluvaltuutettu ja tilintarkastaja Seppo Åkerlund. He eivät osallistuneet päätöksen tekoon. Pykälä tarkistetaan kokouksessa. Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Pykälä tarkastettiin kokouksessa. Tästä päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

12 RÄÄYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto kokouspvm sivu Tilintarkastuskertomus Valmistelija talouspäällikkö Soile Luukkainen puh Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä ja tilinpäätökseen liitetään mukaan jäljennös tilintarkastuskertomuksesta. Joensuun Tilintarkastus Oy:n tilintarkastaja Seppo Åkerlund HTM on antanut tilintarkastuskertomuksen (liite). Kertomuksessa on annettu kirkkojärjestyksen mukainen lausunto Tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää kirkkoneuvoston jäsenille ja muille vastuuvelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta. Tilintarkastuksen jälkeen kirkkoneuvosto esittää tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäväksi (KJ 15: 9, TS 29 ). Tilintarkastuskertomuksen perusteella vastineita ei tarvitse antaa. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää liittää tilintarkastuskertomuksen v tasekirjaan ja esittää sen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa siitä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta.

13 RÄÄYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto kokouspvm sivu Vastuuvapauden myöntäminen Valmistelija talouspäällikkö Soile Luukkainen puh Kirkkoneuvosto esittää tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäväksi (KJ 15: 9 ). Joensuun Tilintarkastus Oy:n tilintarkastaja Seppo Åkerlund HTM on antanut tilintarkastuskertomuksen (liite). Kertomuksessa on annettu kirkkojärjestyksen mukainen lausunto Tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää kirkkoneuvoston jäsenille ja muille vastuuvelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta (KJ 15: 8, KL 15: 3 ) Joensuun Tilintarkastus Oy on pyytänyt kirkkoneuvostoa lähettämään vahvistusilmoituskirjeen v tilinpäätöksen laatimiseen liittyvistä asioista. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle vastuuvapauden myöntämistä kirkkoneuvoston jäsenille ja muille vastuuvelvollisille. Kirkkoneuvosto päättää antaa Joensuun Tilintarkastus Oy:lle vahvistusilmoituskirjeen, jonka allekirjoittavat kirkkoherra ja talouspäällikkö. Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa siitä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta.

14 RÄÄYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto kokouspvm sivu Talousarviovertailu 1-4/2015 Valmistelija talouspäällikkö Soile Luukkainen puh Kirkkoneuvostolle tiedoksi tuloslaskelman talousarviovertailu 1-4/2015. Tuloslaskelma osoittaa talousarviovertailussa, että tällä hetkellä sijoitus lunastuksien arvon korotusten johdosta tulos on ylijäämäinen 7471 euroa. Tilanne heikkenee oleellisesti poistojen ja sisäistenkorkojen kirjaamisen jälkeen. Lisäksi tappioksi tulee korkotulojen väheneminen sijoituksen lunastuksen johdosta (n e). Muita isompia eriä, jotka tulevat maksuun ovat kiinteistövero ja lähetysjärjestöjen avustukset. Menojen osalta on huomioitava, että sähkökuluja on kirjattu huhtikuun loppuun mennessä jo puolet talousarvioon varatuista varoista. Tulojen osalta kirkollisverotulo kertymässä ei päästä talousarvion mukaiseen tulokseen, kertymä on ollut v euroa ja nyt olemme vain euroa enemmän saaneet kuin samaan aikaan viimevuonna. Merkille pantavaa veronkorotuksesta huolimatta on se, että verotulokertymä v alussa on kasvanut vain e vuoden 2014 tilanteeseen verrattuna. tammikuu Kirkollisvero Yhteisövero Vähennykset Maksettava määrä helmikuu Kirkollisvero Yhteisövero Vähennykset Maksettava määrä maaliskuu Kirkollisvero Yhteisövero Vähennykset Maksettava määrä

15 RÄÄYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto kokouspvm sivu 75 huhtikuu Kirkollisvero Yhteisövero Vähennykset Maksettava määrä yht. kirkollisvero yht. yhteisövero Talouspäällikön esitys: Merkitään tiedoksi saaduksi ja esitetään edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle. Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa siitä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta.

16 RÄÄYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto kokouspvm sivu Muistolaatan kiinnittäminen sankarihautausmaalle Valmistelija talouspäällikkö Soile Luukkainen puh Weljesapu Perinneyhdistys r.y. on lähestynyt Rääkkylän seurakuntaan päivätyllä kirjeellä. Kirjeessä Weljesapu Perinneyhdistys r.y. anoo lupaa asentaa muistolaatta sankarihautausmaalle. Perinneyhdistyksen hallitus on käynnistänyt projektin, jonka tarkoituksena on saada muistolaatta jokaisen kaatuneen vapaaehtoisen SS-joukoissa palvelleen suomalaisen kotikunnan sankarihautausmaalle. Weljesapu -Perinneyhdistyksen tarkoituksena on olla Saksan sotavoimissa vuosina palvelleiden suomalaisten Waffen-SS vapaaehtoisten epäpoliittisena yhdyssiteenä. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää oikean tiedon leviämistä eri aikoina eri nimillä tunnetusta suomalaisesta vapaaehtoispataljoonasta. Saksan sotavoimissa palvelleista 1398 suomalaisesta vapaaehtoisesta kaatui Saksan itärintamalla 256 ja Suomen rintamalla 113. Kaatuneista neljällätoista ei ole tiedossa olevaa hautaus- tai siunauspaikkaa eikä muistolaattaa Suomessa. Rääkkylästä kaatuneissa on Päivinen Tauno s Rääkkylässä ja kuollut Bataiskissa Ukrainassa. Rääkkylän seurakunnalla on sankarihautausmaa ja muistomerkit kirkon vieressä. Muistoalueella on käytetty niin sanottuja tyynykiviä. Kyseessä olevalla alueella olisi tyhjiä tyynykivien paikkoja. Kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 mukaan toimeenpanna ja hoitaa ne hallintotehtävät, joita ei ole säädetty tai määrätty muun viranomaisen tehtäväksi tai jotka asian luonteen vuoksi kuuluvat kirkkoneuvostolle. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää myöntää Weljesapu Perinneyhdistys r.y.lle luvan toimittaa tyynykivi asennettavaksi sankarihautausmaalle omalla kustannuksellaan. Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Tästä päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

17 RÄÄYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto kokouspvm sivu Hinnasto Valmistelija talouspäällikkö Soile Luukkainen puh Seurakunnan hinnasto on uudistettu viimeksi Osana talouden tasapainottamistoimia nyt päätettäväksi tulee osa hinnastosta. Hautainhoito ei ole seurakunnan lakimääräistä työtä, se voidaan toteuttaa paikkakunnalla olevien yrittäjien toimesta. Yrittäjät, jotka voivat hoitaa hautoja tulee ilmoittaa asiasta seurakunnalle (hautatoimilaki 5:11, hautaustoimen ohjesääntö 13 ). Rääkkylän seurakunnalla on hautainhoitorahasto, joka on taloudellisesti vastannut hoitohaudoista, käytännön työ on kuitenkin hoidettu seurakunnan työntekijöiden toimesta. Karsiaksemme tehtäviä ja työn määrää on hoitohautatoiminnan ulkoistaminen yksi osa rajaamista.(kirkkolaki 17:5 ). Hautainhoitorahastolla on määräaikaisia 5 20 vuoden sopimuksia jäljellä seuraavan taulukon mukaisesti, lisäksi on tehty vuosittain ns. kesähoitosopimuksia. sopimus laji hoitovuosia yht. jäljellä sopimuksia yht 25 v kesähoitoja 244 Käytännössä yrittäjien kanssa sovittaisiin loppujen määräaikaisten sopimusvelvoitteiden hoitamisesta, jolloin seurakunnan hautainhoitorahasto loppuisi aikaa myöten. Muilta osin hinnaston uusimista valmistellaan. Kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 mukaan toimeenpanna ja hoitaa ne hallintotehtävät, joita ei ole säädetty tai määrätty muun viranomaisen tehtäväksi tai jotka asian luonteen vuoksi kuuluvat kirkkoneuvostolle. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että hinnastosta poistetaan hautainhoitosopimusten hinnat, eikä uusia sopimuksia enää solmita. Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle, tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

18 RÄÄYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto kokouspvm sivu Maisemasavotta Rääkkylässä Valmistelija talouspäällikkö Soile Luukkainen puh Ari Vaittinen on toimittanut seurakuntaan kirjeen. Vaittinen on suunnitellut toteutettavaksi projektia, jolla saataisiin siistittyä kylämaisemaa poistamalla vanhoja puita ja pusikoita. Seurakunnan osalta hän kuitenkin kirjettä tuodessaan totesi, että Kauko Huohvanaisen työnä teetetty hautausmaiden puiden poisto ratkaisee seurakunnan osuuden hoidetuksi. Kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 mukaan toimeenpanna ja hoitaa ne hallintotehtävät, joita ei ole säädetty tai määrätty muun viranomaisen tehtäväksi tai jotka asian luonteen vuoksi kuuluvat kirkkoneuvostolle. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee kirjeen tiedoksi saaduksi. Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle, tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

19 RÄÄYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto kokouspvm sivu Ohjausryhmän edustajan valinta Valmistelija talouspäällikkö Soile Luukkainen puh Tohmajärvellä on alkanut toukokuun alussa Yhteen hiileen - hanke, jota hallinnoi Tohmajärven Nurkka ry. Hanketta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Toiminnan pääpaino on alussa Tohmajärvellä, siirtyen sitten Kiteen ja Rääkkylän suuntaan herättelemään /aktivoimaan työttömien yhdistystoimintaa. Hankkeen tavoite on kehittää Keski-Karjalan alueen työttömien yhdistyksiä ja näiden jäsenkunnan omaehtoista harrastus-, vapaaehtois- ja vertaistukitoimintaa. Näin ihmiset saataisiin osallistumaan ja samalla kantamaan vastuuta omasta ja kaverin hyvinvoinnista. Tarkempi hankekuvaus löytyy liitteellä olevasta toimintasuunnitelmasta. Hankesuunnitelmassa on ehdotettu ohjausryhmän kokoonpanoksi seuraavien tahojen edustajia: Hallinnoijan edustaja, Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö, Kiteen, Tohmajärven ja Rääkkylän seurakunnat, Kiteen kaupunki, Tohmajärven ja Rääkkylän kunnat. Lisäksi mukana on myös edustaja Koti-Karjala - paikallislehdestä Esko Kähkönen Yhteen hiileen-hankkeen Kehittäjä-koordinoija on lähestynyt seurakuntaa edellä olevalla sähköpostilla Ohjausryhmän ensimmäinen kokous on suunniteltu pidettäväksi kesäkuun puolivälissä. Kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 mukaan toimeenpanna ja hoitaa ne hallintotehtävät, joita ei ole säädetty tai määrätty muun viranomaisen tehtäväksi tai jotka asian luonteen vuoksi kuuluvat kirkkoneuvostolle. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto valitsee ohjausryhmään Rääkkylän seurakunnan edustajan. Kirkkoneuvoston päätös: Ohjausryhmän jäseneksi Rääkkylän seurakunnan edustajana valittiin Kaarina Kainulainen. Päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle, tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

20 RÄÄYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto kokouspvm sivu Muut asiat Muita asioita ei ollut. 61 Tiedoksi 1. Rääkkylän kunta: Ote kunnanhallituksen pöytäkirjasta Kirkkoherra Markus Kontiainen: virkavapaalla alkaen Kirkkoherran esitys: Merkitään tiedoksi. Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa siitä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta. 62 Ilmoitusasiat 63 Kokouksen päättäminen Ilmoitus asioita ei ollut. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa siitä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta.

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 23 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAI Keskiviikko klo 16.00 17.55 KOKOUSPAIK Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj poissa Ilonen Hannu jäsen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: AK AM PÖYTÄKIRJA 7/ 10.8.2015/ 69 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2015 Aika Maanantai 10.8.2015 klo 18.00 18.22 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8)

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8) LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (8) AIKA Torstai 29.1.2015 klo 20. PAIKKA Kokkolan seurakuntakeskus KOKOUSASIAT 14 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Aika Paikka 5.2.2014 klo 18:00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja Alajoki, Heidi poissa

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut KOKOUSAIKA: Torstai 13.11.2014 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17/19: Aila Anna Haavisto Mirjami poissa 19 Haveri Juhani Kauppila Eero poissa 19 Kauppila Suvi Kivikari Seija Majalahti

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kutsutut: Tikkakoski Kai pöytäkirjanpitäjä, kappalainen

Muut kutsutut: Tikkakoski Kai pöytäkirjanpitäjä, kappalainen SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/ Aika: Torstai 4.12. klo 17.00 18.25 Paikka: Seurakuntakeskus, Kaustinen Kutsutut jäsenet: Harju Veli-Pekka puheenjohtaja, kirkkoherra Hanhikoski Kari jäsen

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 25.3.2014 Sovituksenkirkossa pidetyn kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 27.3.2014-11.4.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 KOKOUSAIKA: keskiviikko 9.4.2014 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: LÄSNÄ: srk koti Alarotu Kreetta Alatalo Juho Harhala Tauno Hyttinen Ilkka Hyttinen

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014. Sivu 1 / 11 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2014 Aika Keskiviikkona 29. päivänä tammikuuta 2014 klo 18.- 19.55 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(18) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 23.8.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(18) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 23.8.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(18) Aika 23.8.2012 klo 16:00-18:55 Paikka Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15.

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15. KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 / 2012 1 ( 11 ) 20.3.2012 Aika Torstai 15.3.2012 klo 17 17.55 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra,

Lisätiedot