Opi ymmärtämään ja ehkäisemään

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opi ymmärtämään ja ehkäisemään"

Transkriptio

1 also available in English at Tämä kirja käsittelee ja antaa valmiudet ehkäistä nykyään niin paljon lisääntyvää, näköä ja terveyttä uhkaavaa myopiaa (likinäköisyyttä). Myopian ehkäiseminen on läpivietävissä ja palkitsevaa, myös varttuneemmalla iällä myopiaa jarrutettaessa (ja usein merkitsevästi osittain purettaessa). Mutta onnistuminen vaatii: 1) asian oivaltamisen 2) sisukkuutta melkein äärira- joille, niin lapselta kuin perheeltäkin 3) jonkin verran taloudellisia uhrauksia, erivahvuisten lasien hankkimiseksi 4) asiantuntevan ammatti- laisen pitkäaiksen tuen This is one of the few books that explain the true cause of myopia - that it is not inherited but is caused by the large amount of close-up focusing we do in our modern society. And the fact that it is written by an eye doctor, when nearly every other eye doctor in the world hides the truth from the public, also makes it worth reading. Donald Rehm, president of the International Myopia Prevention Association, USA Opi ymmärtämään ja ehkäisemään MYOPIAA An interesting book which throws light on an important topic. The pedagogical structure is superior. Ophthalmologists and optometrists may get a lot to think about when taking parts of the contents. Key words are eye accomodation, latent hypermetropia, myopia prevention, plus correction, comfortable vision. This is a good continuation of Dr Viikari s previous books in the same field. Bengt Nordberg, optometrist, SWEDEN You may wonder, as I did, why a tank fills the cover of a book about Myopia. After reading the book cover to cover, I inspected the book jacket again and located the author, a thin Finnish lady, standing in front of the armored tank like the young man did in Tiananmen Square in 1989 as he confronted a Chinese Red Army tank and brought it to a standstill. Here is Kaisu Viikari, an M.D., Ph.D. female pioneer in ophthalmology, standing in the way of the medical establishment to stop their centuries long mistreatment of myopia. These book covers are a lesson in themselves. Bobby Matherne, USA Principal Researcher in Doyletics Great book, let s hope that many, many people will read it. One day, the children will be grateful if their parents made them following Kaisu Viikari s advices. Dr. Klaus Schmid, GERMANY KAISU VIIKARI M.D. Ph.D. kirjan suunnittelu & toteutus

2 Kirjan sisältö koostuu & sivustoista * 2. painos Huhtikuu 2010 iii

3 Sisällysluettelo ESIPUHE 1 MYOPIAN EHKÄISYOPAS 3 DOGMIT 6 TOTEAMUKSET 7 Akkommodaatio 8 Hyperopia 9 Emmetropisaatio 11 Ikänäkö 12 Myopia 13 Pseudomyopia 14 Akkommodaatiokramppi 15 Sumutusmenetelmä 16 Myopian ehkäisy 19 Myopian komplikaatiot 23 Akkommodatiivinen astigmatismi 23 Anisometropia 24 Karsastus 25 Migreeni 26 Autonominen hermosto 26 Silmäpotilaitten tutkimisesta ja hoitamisesta 28 Sananen refraktiokirurgiasta 32 Tieteestä 33 Valo ja silmät 33 KIRJAT 35 jotta totuus ei unohtuisi 35 Panacea 38 Tetralogia 38 iv

4 AIHEESEEN LIITTYVÄÄ 42 Nykyisestä Silmälasikulttuurista 43 Silmälasien Käyttäjille Ja Silmäpotilaille 45 Hätähuuto Työtätekevien Jaksamiseksi 48 Fogging-tutkimuksesta 50 PALAUTE 53 Turun Sanomat Osia kirjeenvaihdostani kollega 57 Aune Adelin kanssa Käytyään nettisivustoillani potilas kirjoitti 63 Oftalmologi Aune Adelin Tetralogia 64 kirjan arvostelu CV 67 MYOPIAN EHKÄISY BLOGI 69 Oikeusmurha Suomen Lääketieteessä 69 v

5 vi

6 E s i p u h e Kasvatustieteen professori Kari Uusikylä Aamu TV:ssä : Kukaan ei voi luoda mitään, ellei ole riittävän riippumaton ja rohkea. Lääketieteessä ainoa tapa edetä on toimia toisin kuin oppikirjat ja vanha käytäntö neuvovat (A Savage Enquiry Who controls Childbirth; Wendy Savage, Jane Leighton. Virgo 1986). Kaikkein ensimmäiseksi kirjoistani on todettava, että niissä käsitellyt asiat eivät ole mitään vaihtoehtolääketiedettä (paramedicine, alternative medicine) joksi niitä pyritään vähätellen leimaamaan, vaan täysin fysiologisiin tosiasioihin perustuvaa tervettä tiedettä. Kirjojeni viestin perillemenon suurin este on sen yksinkertaisuus. SILMÄYS MENNEISYYTEEN Käsittelemääni aiheeseen paneuduttaessa on syytä sen verran käydä historiassa, että mistään tavanomaisesta kehityksen kulusta myopiassa ei ole kysymys. Tuskin mikään muu evoluution, jos sitä siksi voi nimittää, seuraus on tapahtunut sellaisella nopeudella kuin myopisoituminen. Meidän tarvitsee vain muistaa, kuinka arvokas antiikin Kreikassa oli likinäköinen orja harvinaisuutensa vuoksi, säilyttäessään luku-ja lähityöskentelykykynsä kauan yli valtaenemmistön. Silmälasit keksittiin vasta n. 700 vuotta sitten. 1

7 PANACEA! PANACEA (a remedy for all ills or difficulties) oli suoranainen heureka kirjan nimeksi, jonka sanoma on pluslasit yleislääkkeenä, panaseana (panacea). Nimellä on lisäksi ylevä (lofty) yhteys antiikin Kreikan historiaan, lääketaidon jumalan, Asclepioksen (Aesculapius) tyttärenä, Panakeiana. Oftalmologia on ala, joka viimeisen puolivuosisadan aikana on tehnyt valtauksia, jotka kilpailevat varmaan minkä tahansa aikaansaannosten joukossa, mutta alamme peruspilarit ovat siinä sivussa jääneet surkeasti huomiotta. Siitä huolimatta, että Sir Duke-Elder ( ), meidän oftalmologien gurumme, kirjansa The Practice of Refraction esipuheessa (Preface), itse asiassa on oikeastaan jo sanonut kaiken oleellisen silmien keskeisestä asemasta elämällemme. kaikissa niissä vaivoissa, jotka ovat yhteydessä elimistömme hyvinvointiin, silmien rasitus on muodossa tai toisessa yleisin. Massat, miljardit kärsivät niistä laiminlyönneistä, mitä akkommodaatiorasituksen keventämisen puuttuminen on tuonut mukanaan ja laiminlyönnit tulevat yhteiskunnalle suunnattoman kalliiksi. Elämäntyönäni olen paneutunut yritykseen tämän tilanteen korjaamiseksi. Maailma on jo niin valmiiksi läpiajateltua, että täysin uusia katsantokantoja ei juuri esitetä. Ilman todellista, vilpitöntä ennakkoluulotonta asennetta on turha edes lukea sivustoani. Lukemattomat 'dogmit', joita esitän, ovat itsellenikin kristallisoituneet vähitellen, vuosikymmenien kuluessa. 2

8 3

9 4

10 5

11 D o g m i t Jos on liian aikaisin oikeassa, on väärässä! On parempi olla jokseekin oikeassa kuin aivan väärässä! (John Maynard Keynes) Onnistuneen tutkimuksen edellytys on rentoutunut tutkija. Vasta sovellukset käytännössä kruunaavat teoreettiset saavutukset. Ei ole lääkettä, joka kilpailisi pluslasien kanssa. Paras varmistus diagnoosille on oireitten häviäminen. Hyperopia ei koskaan valehtele (ei ole pseudoa), eli että vähintään se määrä, joka on saatu esiin, on totta. Mikä on merkki piilevästä hyperopiasta? Usein, hyvä näkö kauas! Lainaus jonka olen ominut: Myopia is violation of seeing Usein vain riittävän suuri synnynnäinen hyperopia pelastaa liukumasta miinuspuolelle. Keho ei valehtele, se oireilee. Monenlaiset määritelmät, definiitiot, ovat omansa selkeyttämään logiikkaa. "...mikään ei näytä saavan meitä niin raivoihinsa kuin keksintö." (Semmelweisia tukenut opiskelija Arneth, Wienissä) 6

12 T o t e a m u k s e t Akkommodaatio (mukauttaminen) sivu 8 Hyperopia (kaukotaittoisuus) sivu 9 Emmetropisaatio (prosessi, joka pyrkii saavuttamaan silmän normaalitaittoisuuden) sivu 11 Ikänäkö (presbyopia) sivu 12 Myopia (likinäköisyys) sivu 13 Pseudomyopia (PsM) (valelikinäköisyys) sivu 14 Akkommodaatiokramppi (spasm of accommodation) sivu 15 Sumutusmenetelmä (fogging method) sivu 16 Myopian ehkäisy sivu 19 Myopian komplikaatiot sivu 23 Akkommodatiivinen astigmatismi (hajataittoisuus) sivu 23 Anisometropia (silmien eritaittoisuus) sivu 24 Strabismus (squint, squint-eyed), karsastus sivu 25 Migreeni sivu 26 Autonominen hermosto sivu 26 Silmäpotilaitten tutkimisesta ja hoitamisesta sivu 28 Sananen refraktiokirurgiasta sivu 32 Tieteestä sivu 33 Valo ja silmät sivu 33 7

13 AKKOMMODAATIO (mukauttaminen) Koko silmän fysiologia keskittyy akkommodaation ympärille. Akkommodaatio on silmän kyky tarkentaa eri etäisyyksille, elävän olennon selviytymiseksi tarpeistaan. Se on jäljittelemätön, luonnon nerokkaimpia hienomekanismeja. Tarkentaminen on mahdollista mykiön, linssin, muotoa, sen taittovoimaa muuttamalla. Linssi on kiinnittyneenä silmämunaan kannatinsäikeillään (Zonula Zinnii, Zonule of Zinn). Mekanismiin liittyy tietty paradoksi: Kun m.ciliaris supistuu, kannatinsäikeet löystyvät, jolloin linssi, oman elastisuutensa ansiosta pyöristyy ja lisää taittovoimaansa. Aivan oleellista mekanismin ymmärtämiseksi on tuntea m. ciliariksen makroskooppinen rakenne: Lihaksen sisäpinnalla on pikku-ulokkeita, processus ciliares, joihin mykiön kannatinsäikeet kiinnittyvät, ja kun lihas toimiessaan supistuu siten, että nämä ulokkeet vetäytyvät mykiötä kohti tapahtumaa on kuvattu kuin krinoliinihameen helmoja kohottaen niin säikeet automaattisesti löystyvät. Akkommodaatio on monimutkainen, psykofysiologinen tapahtuma. Tämä akkommodaatiolihaksen toiminta on selvää lihastyötä, taukoamatonta ja sellaisena täysin verrattavissa muuhun lihastyöhön, myös rasittavaa. Siten se, muitten lihasten tavoin, (kirjoittajan kramppi, urheilijan pohjekramppi) ylirasitettuna, voi johtaa kramppiin, akkommodaatiospasmiin. Tähän, että akkom- 8

14 modointi on selvää lihastyötä, liittyy myös se, että naisten osuus, heikompana astiana, monissa kliinisissä vaivoissa, kuten esim. migreenissä, on selvästi miehiä suurempi (Tetralogiassa 3:1; Panaceassa ei edes joka viides potilas ollut mies (aineistot yhteensä 1558 potilasta)). Akkommodaation toiminta on kaksijakoinen, se käsittäää: a) n.k. positiivinen akkommodaatio, joka tarkoittaa parasympaattisen hermoston säätelemää, mukauttajalihaksen, (m. ciliariksen) supistusten avulla saavutettua tarkennusta, fokusointia. Siinä on kaksi vaihetta: Karkea säätö, jossa henkilö vain suuntaa katseensa johonkin (metsään, merelle) ja sitten hieno säätö, jolloin hän tarkentaa katseensa johonkin yksityiskohtaan (puuhun, veneeseen). b) n.k. negatiivinen akkommodaatio, desakkommodaatio, lihaksen laukeaminen, jota vuorostaan säätelee sympaattinen hermosto. Tämä on käsite, josta maallikko monesti lääkärikuntakin harvemmin kuulee puhuttavan, vaikka molemmat tapahtumat ovat fysiologisilta seuraamuksiltaan keskeisen tärkeitä. Se saadaan aikaan joko katsomalla äärettömyyteen tai sumutuksella (=fogging, vahvojen pluslasien läpi katsomalla). Kun akkommodaatio heijastuu koko elimistöömme, niin sen rasituksen keventäminen on korvaamaton yleislääke, todellinen p a n a c e a, ja sillä korvaamattomalla ominaisuudella, että elimistöön ei jouduta tuomaan mitään vierasta ainetta! HYPEROPIA (kaukotaittoisuus) Suurin osa ihmislapsista syntyy n. 2,5 dioptriaa kaukotaittoisina, hyperooppeina, jolloin silmämuna on liian lyhyt. Silmä on tavallaan epätäydellinen, mutta siihen sisältyy tietty luonnon tarkoituksenmukaisuus. Jos silmä alun perin olisi likitaittoinen, ei ihminen voisi selviytyä esim. metsästyksestä, aikoinaan tärkeästä elinehdosta. Vaikka henkilö olisi absoluuttisen normaalitaittoinen (emmetropia), ei hän pystyisi selviämään pimeän provosoimassa likinäköisyydessä (yömyopia), koska mykiö ei kykene vähentämään taittovoimaansa alkuperäisestä paksuudestaan. 9

15 a) Hyperopinen "liian lyhyt" silmä. b) Akkommodaatiota tarvitaan jo kauas katsomiseen, mykiön on lisättävä paksuutta ja runsaasti enemmän lähityöhön (ks. alla). c) läheltä tulevien säteitten taittuminen verkkokalvolle vaatii mykiön lisäpaksuuntumista 10

16 Hyperooppinen silmäkään ei koskaan, ilman mukauttajalihaksen työtä (akkommodaatiota), voi nähdä tarkasti edes kauas. Tämän puutteen korjaaminen akkommodoimalla, johtaa suureen kompastuskiveen, koska normaaliksi koettu näkö peittää alleen piilevää hyperopiaa. Tämä piilevä hyperopia jää korjaamatta ja potilas hoitamatta. On muistettava, että ilman syytä nuoren, terveen ihmisen päätä ei yleensä särje, mikä usein on silmälääkäriin tulon syy! Vaaditaan monesti suuri kaukotaittoisuus, suuri tarkan näkemisen rasitus tai heikentynyt yleiskunto (sairaus, kuukautiset), jotta piilevä kaukotaittoisuus paljastuu. Iän myötä akkommodointikyky heikkenee, mikä johtaa lukulasien tarpeeseen keski-iässä (40 ± 5 vuotta). Olen usein huolestuneena katsellut kirjapinoa sairaalassa potilaan yöpöydällä, kun silmälaseja ei ole näkösälläkään! Päälle unohtuneet lukulasit on hyvä merkki plus-kaukolasien tarpeesta! Hyperopian peittymisen syynä on tässä yhteydessä ehdottomasti otettava esille myös, kliinisesti keskeisen tärkeät, mustuaista, pupillaa, supistavat glaukoomalääkkeet, ensisijaisesti niin yleisesti käytetty pilokarpiini, mitä seikkaa en ole huomannut missään muualla korostettavan (Tetralogia s.144, Panacea 367-8). Pienen, usein melkein nuppineulanreiän (pinhole) kokoisen mustuaisen terävöittämä näkö hemmottelee potilaan niin, että hän vastustaa kaikkea lasintarvetta (... pieni pupilli vaatii suuren virheen aiheuttamaan tietyn määrän sumennusta." Toates:Vision Res. 1970;10: ), ja kuitenkin juuri pluskevennys olisi se, joka toisi lievitystä hänen pulmaansa, kohonneeseen silmänpaineeseen. Joka haluaa tämän asian ymmärtää pysyväksi pääomakseen, kehotan lukemaan kyseiset kohdat kirjoistani. EMMETROPISAATIO (prosessi, joka pyrkii saavuttamaan silmän normaalitaittoisuuden) Synnynnäinen hyperopia johtaa kehityksessä tapahtuvaan emmetropisaatioon, silmän pyrkimykseen normaalitaittoiseksi, joka tavallisesti tapahtuu 6 7 vuotiaaksi tullessa. 11

17 Tässä kehityksessä primus moottorina toimii akkommodaatio, joka m. ciliariksen, (jonka säikeet ulottuvat pitkälle silmämunan sisäpinnalle) liikkeillä venyttää silmämunaa. Tätä mekanismia valottaa oivallisesti Norman L Adelin työ (Electromyographic and entoptic studies suggesting a theory of the ciliary muscle in accommodation for near and its influence on the development of myopia. Am J Optom 1966;43:27 ). Siinä hän kuvaa, miten m. ciliariksen stellated lihassäikeet ikään kuin kaventuvien ja levenevien vinoneliöitten tavoin venyttävät silmämunan pintakerroksia. Tässä kehityksessä oleellista on nuoren ihmisen vielä elastinen silmämuna. Tämä johtaa silmämunan aksiaaliseen pidentymiseen eli myopiaan. Vain riittävän suuriasteinen synnynnäinen hyperopia kykenee usein pelastamaan emmotropisaation liukumasta yli nollapisteen, miinuspuolelle! Miten paljon kuulee ammatti-ihmistenkin puhuvan emmetroopeista, muka normaalitaittoisista ihmisistä, mutta todella emmetrooppi on suuri harvinaisuus! IKÄNÄKÖ eli PRESBYOPIA Presbyopia on myös akkommodaatioon läheisesti liittyvä ilmiö. Presbyopia tulee kreikan sanasta presbys, joka tarkoittaa vanhaa henkilöä. Mykiö menettää iän mukana elastisuuttaan ja akkommodointi vaikeutuu. Tämä toiminta jäykistyy keski-iässä (40± vuotta) siinä määrin, että lähityö vaikeutuu ja käy raskaammaksi. Viimeistään nyt on tullut aika saada pluslasikevennystä. Seurustelulasit Ei liene aivan tavatonta, iltamyöhään istuttaessa, että esim. juhlapöydässä alkaa haukotuttaa. Etäisyys keskustelutoveriin on useasti lyhyt, melkeinpä pitkäh- 12

18 köä lukuetäisyyttä vastaava. Itselläni ainakin on vähän vahvemmat (plussuunnassa) kaukolasit siihen tarkoitukseen, seurustelulasit ja olen niitä suositellut monelle muullekkin. MYOPIA Myopisoituminen Mitä myopia muuta on kuin emmetropisaation ajautumista (be driven; ruots. driva) yli nollapisteen, akkommodoinnin provosoimana. Elämä kiristää meitä, sen me kaikki tiedämme; mutta sen löysääminen ja kurissa pitäminen on monin verroin työläämpää. Se vaatii tietoista vastaan panemista ja ohjausta. Traagista on, että nyky-yhteiskunnassa lähityöskentely alkaa jo varhain, alle kouluiässä, ei vähiten kaikenlaisten pelien, ja ennen kaikkea tietokoneen parissa. Emmetropisoitumisiän varheneminen ja miinuspuolelle liukuminen tapahtuu yhä aikaisemmin. Tavallista on, että yhä nuoremmat lapset valittavat kaukonäön huononemista ja tulevat silmälääkäriin miinuslaseja pyytämään. a) Todellinen, aksiaalinen myopia (silmämunan aksiaalinen pidentyminen). 13

19 b) Pseudomyooppinen silmä, tilanne akkommodaatiokrampissa: emmetrooppisen tai hyperooppisen silmän mykiö, lähityön provosoiman akkommodaatiokrampin aiheuttaman paksuuntuneeseen tilanteeseen jääneenä omaa vielä voimaa lisäakkommodointiin. Äärettömyydestä tulevat valonsäteet. (katkoviiva) taittuvat verkkokalvon edessä olevaan pisteeseen. Tilanteen korjaaminen miinuslaseilla johtaa myopian noidankehään. c) Tilanteen kontrolloimiseksi ja akkommodaatiokrampin laukaisemiseksi akkommodoinnin tarve vaimennetaan asettamalla silmän eteen pluslasi. Aluksi lukuetäisyys lyhenee, mutta pitenee jälleen, kun kramppi laukeaa. Samanaikaisesti, näkö kauas laseitta alkaa parantua. PSEUDOMYOPIA (PsM) ELI VALELIKINÄKÖISYYS PsM on myopisoitumisen esivaihe, joka on vielä palautuvaa linssimyopiaa, erotuksena varsinaisesta, aksiaalisesta (silmämunan pidentyminen) myopiasta. Vuosia samoina pysyneet miinuslasit on jo vahva epäily pseudomyopiasta. Henkilö ei jaksa enempää akkommodoida. 14

20 AKKOMMODAATIOKRAMPPI, SPASM OF ACCOMMODATION Akkommodaatiokrampin (Asp) on ensimmäisenä riittävästi kuvannut von Graefe (1856)ja Liebreich (1861) käyttäen samalla nimitystä spurious tai pseudomyopia. Akkommodaatiokramppi on ylirasittuneen akkommodaatiolihaksen väsymyskramppi riittämättömien lepotaukojen vuoksi (Panacea s.88, Ermüdung und Müdigkeit, Documenta Geigy, 1967). Se on täysin verrattavissa muitten lihasten kramppeihin, esim. kirjoittajan kramppiin; olen jopa nähnyt nuoren miespotilaan, jonka pakarat kramppasivat. Akkommodaatiokramppi voi nousta 25, jopa 30 D yli silmän dioptrisen taittovoiman. Accommodaatiospasmin (Asp) diagnosointi on tavallisesti helppoa. Liian usein sitä ei kuitenkaan saada esiin ja pseudomyopia hoidetaan miinuslaseilla. (Duke-Elder, System of Ophthalmology, Vol.V, 1970, Kimpton, London). Karkeimpia silmälääkärin virheitä on olla hallitsematta presbyoopin pseudomyopiaa; siitä varoittaa Milder kin (Benjamin Milder, Melvin L Rubin: The Fine Art of PRESCRIBING GLASSES, Without Making A Spectacle of Yourself. Triad Scientific Publishers, Gainesville, Florida, 1978, s.4), jotta ei pääse käymään esimerkiksi niin, että kun 47-vuotias potilas, joka on käyttänyt +1.0 lukulaseja ja tulee silmälääkäriin sen vuoksi ettei enää jaksa lukea, hänelle sanotaan että nämä riittävät vielä. Aika yleinen käsitys myopian paranemisesta presbyopiassa kertoo juuri pseudomyopian yleisyydestä; silloin Asp itsestään alkaa laueta. Silmän taittovirhe-(refraktiovirhe) asioissa fiksu optikko voi olla turvallisempi kuin vähemmän fiksu silmälääkäri: Silti ei pidä luulla käyneensä silmälääkärissä, niin moni asia jää tutkimatta. 15

21 Stressi on myös ehdoton Asp:a provosoiva tekijä ja stressiä ylläpitävät esim. opiskelupaineet ja kiire. Stresseistä kaikkia koskeva, rohkenisin sanoa, universaalein, on juuri akkommodaatiorasitus. Erittäin vakuuttava todiste on Yhdysvaltain Sota-Akatemian, West Pointín, vuonna 1935 aloittaneilla kadeteilla tehty tutkimus (Gmelin,Robert T. Myopia at West Point: past and present. Milit Med 1976:141: ) Siinä todettiin melkein lineaarinen myopian lisääntyminen aina vuosikurssien edetessä. Varhaisin artikkeli myopiaan kiinnitetyistä huomioista on vuodelta 1813: (Ware, J. Observations relative to the near and distant sight of different persons. Phil.Trans.Roy.Soc., Part I:31-50, ja Derby, H., Influence on the Refractions of four year College Life, Trans Amer. Ophthal. Soc.,1879.) PsM = Asp, mutta Asp ei kuitenkaan ole synonyymi pseudomyopialle, sillä Asp:ia on myös hyperopian alueella. Piilevä, latentti hyperopia on juuri enemmän tai vähemmän kireätä supistusta akkommodaatiolihaksessa. SUMUTUSMENETELMÄ, FOGGING METHOD Silmälääkärin ja optometristin työn kulmakivi on akkommodaatiotapahtuman syvällinen tunteminen ja sen hallitseminen. Piilevän kaukotaitteisuuden, hyperopian, samoin kuin pseudomyopian paljastaminen tulee aina olemaan näitten ammatti-ihmisten työn laadun mitta. Siinä onnistuminen vaatii sumutustutkimuksen hallitsemista, mihin kirjani Tetralogia ja Panacea tähtäävät. Sumutustutkimus on tunnettu kautta aikojen ja myös käytetty, mutta niin peräti vähätehoisessa muodossa. Olen edelleen kehittänyt menetelmää monivaiheiseksi, polyphasic fogging method, joka ei jätä tutkijaa pulaan. Jos yksi konsti ei tehoa eli että laukeaminen ei edisty, on vaihdettava toiseen, joita muunnelmia on lukematon määrä. Jokainen eri menettelytapa on tarkoin kuvattu eikä yksikään detalji ole turha. Se on vain uskottava ja hyväksyttävä, jos mieli saavuttaa mestaruus. Kokemus tuo 16

22 sitten niin paljon valaistusta asiaan, että tutkimista vuosien varrella pääsee myös keventämään. Menetelmästä kiinnostunut voi kaiken lukea kirjoistani. Mainitsen vain muutaman keskeisen asian: On ymmärrettävä, että sumuttamisella tähdätään tarkennuksen, fokusoinnin estämiseen, koska se provosoi akkommodointia. Siinä eivät mitkään dioptriaa riitä, vaan sumutusta on oltava niin vahvasti, että aluksi kaikkinainen, karkeampienkin yksityiskohtien erottaminen on mahdotonta. Dioptrioissa ei ole ylärajaa! On myös vahdittava koko ajan, että potilas räpyttelee mahdollisimman vähän, koska myös räpytys ylläpitää akkommodaatiokireyttä. Usein näkee, että juuri räpytyksen pysähdyttyä alkaa kyynelvirta ja tapahtuu akkommodaation laukeaminen. Tässä kohdassa viittaan potilaan kuvaukseen Palautteissa, käynnistä luonani. Tutkimus aloitetaan AINA BINOKULAARISENA, molemmat silmät sumutettuina eikä potilaan sallita vilkaistakaan näkötaulua ennen sitä. Lopuksi voi kummankin silmän näkötarkkuuden, josta potilas yleensä aina on kiinnostunut, todeta millä lasilla hyvänsä, mutta se ei ole mikään lasireseptin perusta. On muistettava, että liian pitkitetty, yksipuolinen sumutus voi aiheuttaa päinvastaisen vaikutuksen; sileän lihaksen venyttäminen, relaksoiminen, on sinänsä provokaatio supistukseen (Guyton. Textbook of Medical Physiology, 1964, s.256.w.b. Saunders Company. Philadelphia and London) Sumutusmetodia käytettäessä juuri alun pahaa aavistamattomat vastaukset ovat siksi tärkeitä. Laseja määrättäessä ei yleensäkään pitäisi pyrkiä mihinkään huipputarkkuuksiin (jota koko optinen liikemaailma reklaameissaan toitottaa), koska juuri se romuttaa koko hoidon. Potilas harvoin saa apua vaivoihinsa näköä tarkentamalla, sen sijaan akkommodaatiota keventämällä. Jälleen melkein dogmi: Visus 1.0 on hoidollisesti riittävä. Paras on hyvän vihollinen tässäkin. Sumutusmenetelmä on tunnettu toisellakin nimellä: CYCLODAMIA Se on binokulaarinen refraktionmääritysmenetelmä, jossa ei käytetä akkommodaatiota lamauttavia lääkeaineita vaan vahvoja pluslinssejä. Näin saadaan määritetyksi näöntarkkuuden asteittainen väheneminen, josta ekstrapoloimal- 17

23 la voidaan saada määritettyä taittovirhe. Siis täysin tavanomainen sumutusmetodi, vain nimi on toinen. Confirmation test eli flipper-(pyöräytys-) testi Yksi tehokkaimmista tavoista saavuttaa tuloksia sumuttamalla on confirmation test, alla olevan instrumentin nimi. Minulla on näitä useina eri vahvuuksina: , +-0.5, +0.75,+-2.0 (joka mahdollistaa 4 dioptrian sumutuksen silmänräpäyksessä) ja lisäksi tilauksesta tehtynä flipper sylinteriyhdistelmä, cyl direktinä ja cyl indirektinä. Vahvan sumutuksen nopean helpottamisen hetkenä ehdimme "napata" vastauksen tässä akkommodaation lauenneessa tilassa, sillä akkommodaation kiristyminen tapahtuu jälleen "alta aikayksikön". Niin paljon kuin olen neuvonut kollegoitani hankkimaan näitä (suurena työn helpottajana), vain ani harva on neuvoa noudattanut. 18

24 MYOPIAN EHKÄISY Näitten silmätautialan elementäärikäsitteiden jälkeen siirrytään sitten myopian ja pseudomyopian estämisen laajaan ja haastavaan tehtäväkenttään. Myopia on siis tila, jossa silmämuna jo on kärsinyt venymisen, se on aksiaalisesti pidentynyt ja tila on p-a-l-a-u-t-u-m-a-t-o-n, kun taas pseudomyopia merkitsee Asp:a, linssimyopiaa, joka on mahdollista vielä saada palautumaan. Vaikka suurin osa myopian torjumiseksi olevista keinoista ovat vuosisataisesti olleet tunnettuja, tulokset ovat kuitenkin olemattomia. SUURIN ESTE ON OLLUT USKO MYOPIAN PERINNÖLLISYY- TEEN. Prevention keinoista tärkein on plus-lähilasien (+3.0) hankkiminen mahdollisimman varhain. Se on kuitenkin jäänyt vähemmälle huomiolle, koska asiaa tässä muodossa on korostettu vasta viime vuosikymmeninä. Mielenkiintoinen on työ, jossa 6 kk:n ikäinen vauva käytti pluslaseja ja siten saatiin estetyksi emmetropisaatio (Ingram, P.E., Arnold,S.Dally.,Lucas,D.: Emmetropisation, squint, and reduced visual acuity after treatment. British Journal of Ophthalmology 1991:75: ). On vahdittava lasten lukuetäisyyttä, minkä monet vanhemmat toki ymmärtävätkin, mutta seuratkaapa esim. televisiossa koululuokkia, niin vähintään joka toinen pikkulapsi piirtää tai laskee nenä paperissa! Siinä ei enää ole kysymys edes +3:n vahvuisten lukulasien riittämisestä! Juuri siihen tilanteeseen lukulasi pantuna pakostakin laukaisee kireyttä ja lisää etäisyyttä. Opettajilla olisi tässä työmaata kylliksi, ja väittäisin, priorisoinnin kannalta tärkein! Läheltä katsominen on paha tapa, ei suinkaan tarve. Jos lapsi ei opi pitämään työskentelyetäisyyttä riittävänä, ensisijainen konsti on opettaa hänet, vakituisesti leukaansa käteen nojaamalla saamaan pulpetista kyynärvarren etäisyys. Myös lasten makaaminen vatsallaan lattialla television 19

25 edessä näyttää olevan melko vallitseva tapa, ei lainkaan suositeltava, koska se tapahtuu usein kovin lyhyeltä etäisyydeltä. Aivan ylivoimainen konsti on akkommodaation lepuuttaminen kauas, haaveillen ja tarkentamatta nostaa katseensa tekstistä, esim. joka kappaleen jälkeen, neuvo, joka koskee niin lasta kuin aikuistakin. Itsestään selvä asia on hyvä työskentelyvalaistus, vaikkakaan se yksin ei ole ratkaiseva syy myopian kehittymiseen, kuten maallikkopiireissä niin usein epäillään. Kiinassa, jossa ollaan monessa asiassa edellä, opetetaan lapsia, likinäköisyyden ehkäisemiseksi hieromaan akupunktiopisteitä silmien ympärillä; heillä varmaan kokemusperäisenä oppina. Aivan oikein, koska ne ovat kolmoishermon ulostulopisteitä ja tämä hermohan on myös akkommodaatiossa keskeinen (Panacea ss ). Tämä juliste kertoo, kuinka oikeita akupunktiopisteitä silmien ympärillä painelemalla voidaan parantaa likinäköisyyttä. Yömyopia (Nachtmyopie) tulee yrityksestä nähdä paremmin pimeässä. Syksyn kaamos, pimeä aika on silmälääkärin painajainen. Pimeä vetää lähellä emmetropiaa olevat akkommodaatiokireyteen ja silloin on yhä vaikeampaa taistella miinusten lisäämistä vastaan ja vähentäminen kohtaa suunnattomia vaikeuksia. 20

26 Myös jo selvästi likinäköisillä on syytä huolehtia toimenpiteistä, jotka estävät tilanteen lisäpahenemista ja niitä ovat: Kukaan, ei missään iässä, koskaan saisi lukea kaukomiinuslaseilla; mikään ei kuitenkaan estä käyttämästä alikorjattua miinuslasia kauas. Pitäisi olla ainakin kahdet miinuslasiparit, toiset heikommat, vaihdettaviksi heti kotiin tultua, ellei voi peräti olla laseitta kotona. Näillä heikoilla pitäisi myös pyrkiä tulemaan toimeen päiväajossa, vahvin pari vain pimeäajon varalta. Televisiota katsotaan niin kaukaa kuin voi, niin läheltä kuin vaatii, pyrkien aina siirtämään tuolia vähän kauemmas. Yksi-osaisia, monofokaaleja, miinuslaseja ei saisi olla olemassakaan, mistä seuraa edelleen, että dioptriaan saakka lasien alaosan pitäisi olla joko tyhjä ( = puolilasi, joka on halvin kaksiteho, bifokaali) tai sitten alaosa ±0 =, nk. plano-linssi. Näitten arvojen ulkopuolella sitten kaksiteho-kombinaatioita asiaankuuluvin arvoin. Jos ollaan tilanteessa, jolloin kysymykseen tulee pelkkä plus-puolilasi, joita niin paljon näkyy käytettävän (sekin kuuluu vakituisesti päälle), niin kehyksen pitää olla ylhäällä avoin; puomi ylhäällä keskellä näkökenttää on vain haitaksi. Lukijan on muutenkin ymmärrettävä, että tässä mainitsemani suuntaviivat ovat karkeita yleistyksiä, jotka sallivat tapaus- ja työolosuhteitten vaatimia sovelluksia. Kuitenkin, esimerkiksi progressiiviset, (liukuvasti vahvistuvat) lasit, joita niin paljon asiakkaille suorastaan tyrkytetään, ovat kaiken hoidon surma. Niissä ensinnäkin astigmaattiset vääristymät eivät ole vältettävissä; mitä vahvemmat, sitä häiritsevämmät. Toinen suuri, käyttäjän tavallisesti tiedostama- 21

27 ton haitta on se, että kun lasien vahvin osa tulee liukuen vasta alaosassa, niin sen teho usein jää kokonaan katsealueen ulkopuolelle. Tämä vaara on sitäkin haitallisempi, varsinkin kun lasimääräykset yleensä saisivat plussuuntaisesti olla vähän vahvempia. Bifokaalien pitäisi olla nk. Executive-linssityyppiä, suora raja ja se mahdollisimman korkeana. Se on kaunis ja huomaamattomin, jos joku sille erikoisesti panee painoa. On kyllä olemassa täysin hyväksyttäviä suuri-alaosaisia muitakin, mutta niissä raja usein näkyy rumentavina kynsinä. Progressiivisille linsseille hyvä korvaava vaihtoehto ovat trifokaalit, myös Executive-tyyppisinä (joissa on ollut saatavilla kahta korkeutta välietäisyydelle); niitä tarvitaan vasta vähän iäkkäämpänä. Executive bifokaali -linssityyppi Miinuslasien pitäminen ei ole mikään velvoite, päinvastoin kuin pluslasien, joita ilman ei saisi lainkaan olla. Mutta ihminen on kummallinen: vaikka rukoilisi likinäköisiä olemaan ilman laseja (kuten moni voisi), niin ei! Kun taas hyperoopit, vaikka rukoilisi heitä pitämään, niin mielellään panevat ne syrjään. Kuinka monelle onkaan vakiohuomautukseni, kun odotan lasien kaivamista esille, että ne ovat väärässä paikassa. Minun jo monen korvissa kaikuva ohjeeni pluslasien käytöstä onkin: Yöpöydältä yöpöydälle! Jonka sitä noudattaneet ovatkin kokeneet voimia tuovaksi. Nykyinen innostus kerätä käytettyjä laseja kehitysmaihin pelottaa minua. Niistä hyvin suuri osa on juuri miinuslaseja. Kun siellä sitten, ilman riittävää asiantuntemusta vailla oleva henkilö kokeilee miinuksia ja huomaa, että nämähän kirkastavat, hän ihastuu niihin ja näin on pahan kehitykselle annettu sysäys mutta, kauppa alkaa käydä!! 22

28 Käsityksen saamiseksi myooppien fanaattisesta lasisidonnaisuudesta kehotan lukemaan tapauksen No 306 Tetralogiasta ja Case 306 Panaceasta. MYOPIAN KOMPLIKAATIOT Kaikki edellä käsitelty ei olisi niin pysäyttävää, ellei myopia runsaan kliinisen kärsimyksen ohella, saisi niin paljon, ei autettavissa olevaa pahaa aikaan. Kuinka moni ammattiunelma on likinäköisyyden vuoksi jäänyt toteutumatta. Kuinka paljon on, silmämunan venymisestä johtuvien, verkkokalvon irtautumien (ablatio retinae) sokeuttamia silmiä, jo hyvin nuorillakin! Niissäkin operatiiviset tulokset ovat vuosien mittaan parantuneet, mutta menetyksiä on yhä. Likinäköisyys altistaa verkkokalvon rappeutumille ja niitten huonontamia näkökykyjä on paljon. Myös likinäköisyydestä johtuvat lasiaismuutokset ja viherkaihi (glaukooma) ovat tavallisia. AKKOMMODATIIVINEN ASTIGMATISMI (hajataittoisuus) Akkommodatiivinen astigmatismi on myös paljon huomiota vaativa konkreettinen asia. Potilaita seuratessa sillä näyttää olevan selkeästi suurenemis-tendenssi ja alati vaihtuvia akseleita (joitten oikkuja ei pitäisi orjallisesti seurata). Nämäkään harhapolut eivät omakohtaisesti ole vieraita. Olen tullut siihen tulokseen, että kaikkea näitä suureita kannattaa pyrkiä redusoimaan, tasaamaan ja akseleita suoristamaan, koska ne ovat paljolti akkommodaatiorasituksen provosoimia ja usein, suurissakin määrin palautuvia ja fiksautumattomia (pseudo-astigmatismia). Tässä yhteydessä on tunnettava tilanteen johdatteleminen kohti sfääristä ekvivalenttia, minkä käsitten ja menettelyn optometristit kyllä tuntevat ja hallitsevat - niin halutessaan. 23

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Lapsen näön tutkimisen haasteet. Arto Hartikainen BSc Optom, optikko

Lapsen näön tutkimisen haasteet. Arto Hartikainen BSc Optom, optikko Lapsen näön tutkimisen haasteet Arto Hartikainen BSc Optom, optikko Lapsi näöntutkimuksessa Kuka on lapsi? alle 18v., alle 16v., alle 10v.? Mitä nuoremmasta henkilöstä on kysymys, sen tarkemmin on mietittävä,

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta Olli E. Juvonen Talentum Helsinki 2009 Talentum Media Oy ja Olli E. Juvonen ISBN 978-952-14-1446-6 Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Onko runsaasta tietokoneen tai mobiililaitteiden käytöstä haittaa lasten ja nuorten silmille? Kristiina Vasara HUS, silmätautien klinikka

Onko runsaasta tietokoneen tai mobiililaitteiden käytöstä haittaa lasten ja nuorten silmille? Kristiina Vasara HUS, silmätautien klinikka Onko runsaasta tietokoneen tai mobiililaitteiden käytöstä haittaa lasten ja nuorten silmille? Kristiina Vasara HUS, silmätautien klinikka Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LL, silmätautien

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä

mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä Laatimispäivä: Huhtikuu 2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Mitkä hoidon riskit ovat?... 3 Ketä riski koskee?...

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Näkökulmista käytäntöön

Näkökulmista käytäntöön Näkökulmista käytäntöön Hoitosuhteen perusteiden tarkastelua Lars Lindholm 4.11.2008, Ähtäri Hoitosuhteen rakenne Asiantuntijuus Työn ilo? Empatia Kohtaaminen Ilman näitä ei voi olla hoitoa. Seuraavat

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Varhainen tukihyvinvoinnin edellytys lapselle KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Stakes Liisa Heinämäki Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Mindfulness-kerho Mielekäs

Mindfulness-kerho Mielekäs Mindfulness-kerho Mielekäs Hyväksyntä 17.03.2015 LK Oskari Ventilä Mitä mindfulness on? suomeksi tietoinen läsnäolo tarkoittaa huomion tarkoituksellista kiinnittämistä vallitsevaan hetkeen, lempeällä ja

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja Anne Rantala

Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja Anne Rantala Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja 13.6. Anne Rantala 13.6.2016 1 1. Jäsennä itseäsi ja suhdetta työhösi Miten työ asettuu suhteessa muuhun elämään ja arvoihisi? Millaisia tavoitteita sinulla on työn

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980 Tiede ja usko Jokaisen kristityn samoin kuin jokaisen tiedemiehenkin velvollisuus on katsoa totuuteen ja pysyä siinä, julistaa professori Kaarle Kurki-Suonio. Tieteen ja uskon rajankäynti on ollut kahden

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä?

Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä? Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä? Tätä kirjoittaessani nousi mieleeni eräs tuntemani insinööri T. Palosaari. Hän oli aikansa lahjakkuus. Hän oli todellinen nörtti. Hän teki heti tietokoneiden tultua

Lisätiedot

Pekka Puustinen VAIHDANTA- Finanssipalvelun uusi logiikka

Pekka Puustinen VAIHDANTA- Finanssipalvelun uusi logiikka Pekka Puustinen VAIHDANTA- Finanssipalvelun uusi logiikka Talentum Helsinki 2013 Kirjoittajasta Kauppatieteiden tohtori Pekka Puustinen toimii vakuutustieteen yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa.

Lisätiedot

Perintötekijöiden ohjaama kaljuuntuminen ja hiusten oheneminen

Perintötekijöiden ohjaama kaljuuntuminen ja hiusten oheneminen Perintötekijöiden ohjaama kaljuuntuminen ja hiusten oheneminen Pieni esite varsin yleisestä ongelmasta ROG-5001 Jos sinulla on kysyttävää Pfizerin käsikauppalääkkeistä, ota yhteyttä: Puh. 08-550 520 00.

Lisätiedot

1/6 TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO V1.31 9.2011

1/6 TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO V1.31 9.2011 1/6 333. SÄDEOPTIIKKA JA FOTOMETRIA A. INSSIN POTTOVÄIN JA TAITTOKYVYN MÄÄRITTÄMINEN 1. Työn tavoite. Teoriaa 3. Työn suoritus Työssä perehdytään valon kulkuun väliaineissa ja niiden rajapinnoissa sädeoptiikan

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa III: Tekninen raportointi

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa III: Tekninen raportointi ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa III: Tekninen raportointi Sisältö Raportoinnin ABC: Miksi kirjoitan? Mitä kirjoitan? Miten kirjoitan? Muutamia erityisasioita 1 Miksi

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain Jaollisuustestejä (matematiikan mestariluokka, 7.11.2009, ohjattujen harjoitusten lopputuloslappu) Huom! Nämä eivät tietenkään ole ainoita jaollisuussääntöjä; ovatpahan vain hyödyllisiä ja ainakin osittain

Lisätiedot

Esipuhe. Esipuhe. Tämäpä yllätys, sanoi Ihaa iltapäivällä nähdessään kaikkien tulevan taloaan kohti. Onko minutkin kutsuttu?

Esipuhe. Esipuhe. Tämäpä yllätys, sanoi Ihaa iltapäivällä nähdessään kaikkien tulevan taloaan kohti. Onko minutkin kutsuttu? 11 Esipuhe Tämäpä yllätys, sanoi Ihaa iltapäivällä nähdessään kaikkien tulevan taloaan kohti. Onko minutkin kutsuttu? (Nalle Puh) Paula Määtän kirjoittama Perhe asiantuntijana -teos päätyi kymmenen vuotta

Lisätiedot

Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS Fin, III) PARKINSON POTILAAN MOTORINEN TUTKIMUS. Pvm ja aika (off vaihe / on vaihe).

Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS Fin, III) PARKINSON POTILAAN MOTORINEN TUTKIMUS. Pvm ja aika (off vaihe / on vaihe). Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS Fin, III) PARKINSON POTILAAN MOTORINEN TUTKIMUS ID: Pvm ja aika (off vaihe / on vaihe). Lääke klo Puheen tuotto 0 Normaalia. Puheen ilmeikkyys, ääntäminen

Lisätiedot

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta 7.9. ja 7.10. 2015 Timo Tapola Opintopsykologi Aalto-yliopisto LES Student services Yhteystieto: timo.tapola@aalto.fi Opiskelukyky http://www.opiskelukyky.fi/video-opiskelukyvysta/

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien Mitä seksi on? Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on laajentaa näkemystä siitä, mitä seksi on. Monille seksi on yhtä kuin vaginaalinen yhdyntä/emätinseksi. Reilu seksi projektissa seksillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat

Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat Tuula Mattila/ Uudet Tuumat 6.5.2014 1 Kyselyn tarkoituksena oli selvittää ikääntyvien palomiesten pelkoja ja pelkojen vaikutusta

Lisätiedot

Toctino (alitretinoiini)

Toctino (alitretinoiini) POTILASESITE Toctino (alitretinoiini) Raskaudenehkäisyohjelma Tästä esitteestä Tässä esitteessä on tärkeää tietoa Toctino-hoidostanne ja lääkkeen käyttöön liittyvästä mahdollisesta sikiöepämuodostumien

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016 Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa Heikki Wiik 15.3.2016 Johtajan paikka? 4 5 Johtaminen on palvelutehtävä. Palvelutehtävän ytimessä on kyky ja halu auttaa toisia ihmisiä kasvamaan täyteen

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus

Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus 18.10.2016 Emilia Kujala Sosiaalipsykologi (VTM), mindfulness-kouluttaja, sertifioitu jooganopettaja, KKT-psykoterapeuttiopiskelija Jos joku ystävistäsi puhuisi

Lisätiedot

Kuka on näkövammainen?

Kuka on näkövammainen? Näkövammat 1 Sisältö Kuka on näkövammainen? 3 Millaisia näkövammat ovat? 4 Näöntarkkuus 4 Näkökenttä 4 Kontrastien erotuskyky 6 Värinäkö 6 Silmien mukautuminen eri etäisyyksille 6 Silmien sopeutuminen

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Agility Games Gamblers

Agility Games Gamblers Agility Games Gamblers Games-lajeista ehkä hieman helpommin sisäistettävä on Gamblers, jota on helppo mennä kokeilemaan melkein ilman sääntöjä lukematta. Rata koostuu kahdesta osuudesta: 1. Alkuosa, jossa

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä?

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? 21.8.2014 Professori, KTT, Anu Valtonen Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tausta Tutkimusprojekti New Sleep Order Mitä on tapahtumassa unen ja

Lisätiedot

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää?

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Taneli Raivio, LT, dosentti Erikoistuva lääkäri HYKS Lastenklinikka sekä Biomedicum Helsinki, Biolääketieteen laitos,

Lisätiedot

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN Jaakko Kujala Urban Light 17.3.2016 JOH. 4:3-30 (OMA KÄÄNNÖS ) Jeesus lähti Jyväskylästä ja oli taas menossa Ahvenanmaalle. Hänen oli kuljettava Turun kautta. Niin hän saapui

Lisätiedot

ISBN ISBN (sähkökirja) BALTO print Anna palautetta:

ISBN ISBN (sähkökirja) BALTO print Anna palautetta: TALENTUM HELSINKI 2013 Copyright Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Ea Söderberg Taitto: Maria Mitrunen ISBN 978-952-14-2036-8 ISBN 978-952-14-2037-5 (sähkökirja) BALTO

Lisätiedot

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min)

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Päätarkoitus: - Lyhyiden selitysvideoiden tuotanto (max 3 minuuttia) yksinkertaisin keinoin Selitysvideoiden tuottaminen edistää reflektioprosessia liittyen omaan

Lisätiedot

Sisällyttävä vastaanotto Partnerskap Skåne

Sisällyttävä vastaanotto Partnerskap Skåne Sisällyttävä vastaanotto Partnerskap Skåne Tervetuloa! Partnerskap Skåne on moottori, joka tuo yhteen Skoonen hyvät voimat toteuttamaan maahantulijoiden vastaanottoa mahdollisimman sisällyttävällä tavalla.

Lisätiedot

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Helsingin terveyskeskus poliklinikka Puheterapeutit: K. Laaksonen, E. Nykänen, R. Osara, L. Piirto, K. Pirkola, A. Suvela, T. Tauriainen ja T. Vaara PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Lapsi oppii puheen tavallisissa

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to Specsavers Tutkimusraportti Syksy 2015 Being More 1 Tutkimuksen perustiedot Tutkimus toteutettiin elokuussa 2015 markkinatutkimusyhtiö M3 Research Oy:n internet-paneelissa. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Tietoa ja vinkkejä yliaktiivisesta rakosta. Virtsarakko.fi

Tietoa ja vinkkejä yliaktiivisesta rakosta. Virtsarakko.fi Tietoa ja vinkkejä yliaktiivisesta rakosta Virtsarakko.fi VES-100974-1 02.2011 Relevans.net 7000 Arviolta noin 200 miljoonaa ihmistä maailmassa kärsii virtsarakon ongelmista. 2 ASTELLAS PHARMA, Falcon

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta

4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta 4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta Vaikka nykyaikaiset laskimet osaavatkin melkein kaiken muun välttämättömän paitsi kahvinkeiton, niin joskus, milloin mistäkin syystä, löytää itsensä tilanteessa,

Lisätiedot

ARTO-PERIMETRI TUTUKSI

ARTO-PERIMETRI TUTUKSI ARTO-PERIMETRI TUTUKSI Näköä 2013, Helsinki 12.10.2013 Arto Hartikainen Bachelor of Science in Optometry, optikko Tmi. Optivisio www.optivisio.fi arto.hartikainen@optivisio.fi Ajokortin uudistuneet näkövaatimukset

Lisätiedot

Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Politiikka

Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Politiikka Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Pekka Jäppinen 12. joulukuuta 2007 Pekka Jäppinen, Lappeenranta University of Technology: 12. joulukuuta 2007 Ohjeistus/säännöt henkilöstölle kuinka toimia Kertoo mitä

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ. Juha T Hakala Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella

TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ. Juha T Hakala Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella Veikko Huovinen 2 Jotta näkee, tarvitsee haukan siivet ja etäisyyttä! Muuan tietotyöntekijä 3 Saan sata sähköpostia päivässä. Ok, kaikki

Lisätiedot

NÄIN JUOSTAAN OIKEIN. Virheitä korjaamalla kohti parempaa juoksutekniikkaa

NÄIN JUOSTAAN OIKEIN. Virheitä korjaamalla kohti parempaa juoksutekniikkaa NÄIN JUOSTAAN OIKEIN Virheitä korjaamalla kohti parempaa juoksutekniikkaa NÄIN JUOSTAAN OIKEIN Virheitä korjaamalla kohti parempaa juoksutekniikkaa Juoksutekniikan suhteen urheilija toimii kuin kone: vahvasta

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

Kiusaamisen vähentäminen: Toivoton tehtävä? Professori Christina Salmivalli Turun yliopisto

Kiusaamisen vähentäminen: Toivoton tehtävä? Professori Christina Salmivalli Turun yliopisto Kiusaamisen vähentäminen: Toivoton tehtävä? Professori Christina Salmivalli Turun yliopisto KiVa-päivät 2015 Koulukiusaamisesta on puhuttu ja sitä on yritetty kitkeä jo 70-luvulta saakka. Asiantuntijoiden

Lisätiedot

Tyttö, joka eli kahdesti

Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Harjoite 5: Stressin tunnistaminen

Harjoite 5: Stressin tunnistaminen Harjoite 5: Stressin tunnistaminen Erikseen varattuna hetkenä 20-60 minuuttia Harjoituslomakkeet ja kynät Tavoitteet Harjoitella kiinnittämään ajoissa huomiota mahdollisen negatiivisen stressin kertymiseen

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3 Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3 1 Epäyhtälöitä Aivan aluksi lienee syytä esittää luvun itseisarvon määritelmä: { x kun x 0 x = x kun x < 0 Siispä esimerkiksi 10 = 10 ja 10 = 10. Seuraavaksi listaus

Lisätiedot

Löydä päivävaelluksen hauskuus

Löydä päivävaelluksen hauskuus Päivävaelluksen suunnittelu FValitse jokin hauska ja mielenkiintoinen retkikohde. Jos liikutte ryhmänä, ota muut huomioon retkikohteen valinnassa. FOta selvää vaellusreitin pituudesta ja siitä, kuinka

Lisätiedot

Mikä auttaa selviytymään?

Mikä auttaa selviytymään? Mikä auttaa selviytymään? Johanna Korkeamäki, tutkija, VTM Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Kuntoutussäätiö johanna.korkeamaki@kuntoutussaatio.fi Tutkimuksen tausta Osana Kuntoutussäätiön Opi

Lisätiedot

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat).

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat). Laske kymmeneen Tavoite: Oppilaat osaavat laskea yhdestä kymmeneen ja kymmenestä yhteen. Osallistujamäärä: Vähintään 10 oppilasta kartioita, joissa on numerot yhdestä kymmeneen. (Käytä 0-numeroidun kartion

Lisätiedot

Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (1/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (2/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (3/5)

Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (1/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (2/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (3/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (1/5) Aiemmin olemme jo antaneet muuttujille alkuarvoja, esimerkiksi: int luku = 123; Alkuarvon on oltava muuttujan tietotyypin mukainen, esimerkiksi int-muuttujilla kokonaisluku,

Lisätiedot

Gynekologinen tutkimus

Gynekologinen tutkimus Gynekologinen tutkimus Gynekologinen tutkimus tarkoittaa sisätutkimusta, jonka lääkäri tekee naiselle emättimen kautta. Sisätutkimuksen tekijä on yleislääkäri tai erikoislääkäri. Jos hän on erikoislääkäri,

Lisätiedot

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA 2 RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ISMMN Johtajuuskonferenssi 2014 jumalan miehen, pastori Chrisin, kanssa oli historiallinen ja elämää muuttava. Se oli erityisen muutoksen ja Pyhän Hengen välittämisen

Lisätiedot

Tekijät: Kerstin Wallner ja Klaus Miltenberger ( 2010) Lisenssi Projekt Spiel:n kautta

Tekijät: Kerstin Wallner ja Klaus Miltenberger ( 2010) Lisenssi Projekt Spiel:n kautta Art. Nr. 22421 Move & Twist Iloinen toimintapeli, jossa pienet leppäkertut yrittävät kiivetä kukan vartta pitkin ylös päästäkseen kauniin kukan luo. Tehtävästä suoriutumiseen leppäkertut tarvitsevat kuitenkin

Lisätiedot

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä.

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. 4 4.1 Yhtiökokous HALLINTO Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. Kokoustapa Osakkaat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, jossa päätökset

Lisätiedot

Nerokasta näkemistä. Näöntarkastuksen tulevaisuus

Nerokasta näkemistä. Näöntarkastuksen tulevaisuus Nerokasta näkemistä Näöntarkastuksen tulevaisuus Intensiivinen älylaitteiden käyttäminen lisää näköstressiä Tietokoneet, tablet-laitteet sekä älypuhelimet ovat tulleet olennaiseksi osaksi päivittäistä

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ISMAEL SYNTYY Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot