Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Isoneuvos, Paasikivenkatu 7, Lahti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Isoneuvos, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 13/ Konsernihallitus Aika klo 8:30-11:05 Paikka Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Isoneuvos, Paasikivenkatu 7, Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Salmi Kari 8:30-11:05 puheenjohtaja Vahter Merja 8:30-11:05 varapuheenjohtaja Aaltonen Kalle 8:40-11:05 jäsen Alonen Aino 8:30-11:05 jäsen Hilkemaa Juhani 8:30-11:05 jäsen Maattola Helena 8:30-11:05 jäsen Nordström Harry 8:30-11:05 jäsen Perkiö Irmeli 8:30-11:05 jäsen Tonteri Jukka 8:30-11:05 jäsen Virtanen Seppo 8:30-11:05 jäsen Pölönen Kati 8:30-11:05 varajäsen (Ijäs) Poissa Ijäs Paula jäsen Muu Tokola Martti 8:30-11:05 esittelijä Launiemi Reija 8:30-11:05 pöytäkirjasihteeri Kallioinen Outi 8:30-9:00 rehtori, Lamk 148, 149 Siikaniemi Lena 8:30-11:05 henkilöstöjohtaja 147, 148, 149 Kilpinen Tuula 9:25-11:05 viestintä- ja markkinointijohtaja 147 Saarelainen Päivi 9:25-11:05 rehtori, Salpaus 147 Allekirjoitukset Kari Salmi puheenjohtaja Reija Launiemi pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus / Merja Vahter Aino Alonen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri

2 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 13/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 143 Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, asia Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kiinteistöjen luovutus Lahden kaupungille, Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen, yhtymäkokouksen päätös Koulutuskeskus Salpauksen strategia vuosille , valmistelu 148 Oikaisuvaatimuksen käsittely, Lahden ammattikorkeakoulun rehtorin päätös / tekniikan alan lehtorin osa-aikaistaminen tuotannollisin syin 149 Oikaisuvaatimuksen käsittely, Lahden ammattikorkeakoulun rehtorin päätös / muotoilu- ja taideinstituutin lehtorin irtisanomisesta tuotannollisin ja taloudellisin syin Ilmoitusasiat Muut asiat Muutoksenhakuohjeet 25

3 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 13/ Konsernihallitus Kokouksen avaus PHKKhall 143 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

4 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 13/ Konsernihallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PHKKhall 144 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 13/ Konsernihallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta PHKKhall 145 Toimitusjohtaja: Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Kalle Aaltonen ja Merja Vahter. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Merja Vahter ja Aino Alonen.

6 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 13/ Konsernihallitus Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, asia Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kiinteistöjen luovutus Lahden kaupungille, Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen, yhtymäkokouksen päätös /02/07/2009 PHKKhall 146 Reijo Louko Heinolasta on tehnyt kunnallisvalituksen Päijät-Hämeen koulutuskonsernin yhtymäkokouksen päätöksestä , asia "Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kiinteistöjen luovutus Lahden kaupungille, Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen ". Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Dnro 10409/14/ on esityslistan liitteenä nro 1. Hallitus on valmistellut lausunnon valitukseen, jossa valittaja esittää, että 1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja että 2. yhtymävaltuusto on ylittänyt toimivaltansa. Toimitusjohtaja esittelee lausunnon kokouksessa. Toimitusjohtaja: Hallitus päättä antaa liitteen nro 2 mukaisen lausunnon asiaan. Lisäksi hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätietoja tarvittaessa antaa toimitusjohtaja Martti Tokola, sähköposti martti.tokola(at)phkk.fi

7 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 13/ Konsernihallitus Konsernihallitus Konsernihallitus Koulutuskeskus Salpauksen strategia vuosille , valmistelu 128/00/01/01/2014 PHKKhall Kuntayhtymän uusi toimintamalli Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöidyttyä tulee rakentumaan Koulutuskeskus Salpauksen toiminnan järjestämiseen ja johtamiseen. Tuoterenkaan toiminnan organisointi ja sen suhde Koulutuskeskus Salpauksen toimintaan on valmistelussa yhteistyössä omistajien kanssa. Tältä osin päätöksiä tehdään valmistelussa syntyvien esitysten pohjalta syksyllä. Koulutuskeskus Salpauksen strategian vuosille valmistelu käynnistetään lähetekeskustelulla konsernihallituksessa kesäkuussa Vuonna 2014 keskitytään ennakointiaineiston sekä muun pohja-aineiston tuottamiseen ja nykytila-analyysiin. Varsinainen strategiatyöskentely toteutetaan vuoden 2015 aikana, siten että strategian on tarkoitus valmistua kesällä Strategiaprosessin aikataulun ja työskentelyvaiheet esitellään kokouksessa. Asiantuntijoina ovat rehtori Päivi Saarelainen ja henkilöstöjohtaja Lena Siikaniemi. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen. Päätös: Merkittiin tiedoksi. PHKKhall Hallitukselle esitellään takennettu aikataulu ja työskentelyvaiheet. Käydään lähetekeskustelu. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedokseen. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

8 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 13/ Konsernihallitus Konsernihallitus Konsernihallitus PHKKhall 147 Hallitus jatkaa asian käsittelyä. Toimitusjohtaja: Hallitus käy lähetekeskustelun ja evästää strategian valmistelua. Päätös: Merkittiin keskustelu tiedoksi.

9 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 13/ Konsernihallitus Oikaisuvaatimuksen käsittely, Lahden ammattikorkeakoulun rehtorin päätös / tekniikan alan lehtorin osa-aikaistaminen tuotannollisin syin PHKKhall 148 Kari Perkiöltä on saapunut sähköpostilla oikaisuvaatimus (esityslistan liite nro 3.1) Lahden ammattikorkeakoulun rehtorin päätökseen / (esityslistan liite nro 3.2) osa-aikaistaa Kari Perkiö tuotannollisin syin. Perkiö esittää vaatimuksenaan osa-aikaistamispäätöksen perumisen ja kiusaamiskierteen lopettamisen, joka näkyy epätasapuolisena kohteluna ja osa-aikaistamisen kohdistumisena häneen. Yhteistoimintaneuvottelut Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa keväällä 2013 Yhteistoimintaneuvotteluissa ( ) käsiteltävinä olivat Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kaikki tulosalueet ja toiminnot, ja neuvottelut koskivat koko henkilöstöä Koulutuskeskus Salpauksessa, Lahden ammattikorkeakoulussa ja Yhteisissä palveluissa. Tuoterenkaassa neuvottelut koskivat ainoastaan valmennus- ja tukipalveluhenkilöstöä. Konsernitason toiminta- ja taloussuunnitelman toteuttaminen edellyttää keskimäärin 12,5 milj. euron eli 10 prosentin kulujen karsintaa 2015 loppuun mennessä. Neuvottelujen taloudellisista ja tuotannollisista perusteista oltiin neuvotteluissa yksimielisiä. Neuvotteluesityksessä esitettiin taloudellisesta tilanteesta esitettiin laskemat tuottoennusteesta ja sopeuttamistarpeista vuosille Tuottoennuste

10 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 13/ Konsernihallitus Sopeuttamistarve Koulutuskeskus Salpauksen taloudellinen tilanne edellytti sopeuttamistoimenpiteitä. Salpauksen johto päätyi tekemään yhtenä sopeuttamistoimenpiteenä organisaatiouudistuksen. Tavoitteena oli perustehtävän toimintaedellytysten turvaaminen reagoimalla niukkeneviin talouden resursseihin päättyneiden neuvottelujen jälkeen työnantaja teki päätökset sopeuttamistoimenpiteistä. Näiden päätösten perusteella koko konsernissa henkilöstövähennysten arvioitu vaikutus oli noin 10,2 miljoonaa euroa ja muiden kulujen vaikutus noin 2.8 miljoonaa euroa vuosina Lahden ammattikorkeakoulun koulutustarjonnan muutokset osana rakenteellista kehittämistä sekä talouden ja toiminnan sopeuttamistoimenpiteitä Konsernihallitus käsitteli Lahden ammattikorkeakoulun koulutustarjonnan muutoksia osana rakenteellista kehittämistä sekä talouden ja toiminnan sopeuttamistoimenpiteitä kokouksessaan ( 67). Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa käynnistettiin koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoitteena on mm. toteuttaa kestäviä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, jotka mahdollistavat talouden ja toiminnan sopeuttamisen useamman vuoden kestävässä muutos- ja kehittämisprosessissa. Neuvottelut päättyivät Suunnitteilla olevat Lahden ammattikorkeakoulun koulutustarjonnan muutokset on käsitelty em. yhteistoimintaneuvotteluissa. Muovi- sekä tekstiili- ja vaatetustekniikan suuntautumisvaihtojen lakkauttamista käsiteltiin kokouksessa seuraavasti:

11 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 13/ Konsernihallitus Muovitekniikan sekä tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelmat toimivat Lahden ammattikorkeakoulun tekniikan alalla itsenäisinä koulutusohjelmina vuoteen 2011 asti. Syksystä 2011 alkaen käynnistyi materiaalitekniikan koulutusohjelman toiminta. Materiaalitekniikan koulutusohjelmaan kuuluivat suuntautumisvaihtoehtoina muovitekniikka, puutekniikka sekä tekstiili- ja vaatetustekniikka. Samalla lakkautettiin puu-, muovi- sekä tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelmat itsenäisinä koulutusohjelmina. Materiaalitekniikan koulutusohjelman opiskelijoista on noin 15 opiskelijaa valinnut vuosittain muovitekniikan ja tekstiili- ja vaatetustekniikan suuntautumisvaihtoehdon. Puutekniikan suuntautumisvaihtoehdon on puolestaan valinnut noin 30 opiskelijaa vuosittain. Isompiin kokonaisuuksiin siirtymisellä pyritään selkeämmin profiloitumaan ja samalla parantamaan koulutuksen vetovoimaisuutta. Taloudellisista syistä johtuen syksystä 2014 alkaen muovitekniikka ja tekstiili- ja vaatetustekniikka eivät ole enää mukana materiaalitekniikan koulutusohjelmassa itsenäisinä suuntautumisvaihtoehtoina, vaan niihin liittyvä opetus toteutetaan suppeampana kuin tällä hetkellä niin, että tarjottavat moduulit lähtökohtaisesti säilyvät materiaalitekniikassa mutta ovat tarjolla valinnaisina myös muiden ohjelmien opiskelijoille. Muovi- sekä tekstiili- ja vaatetustekniikan suuntautumisvaihtoehtojen lakkauttaminen on ammattikorkeakoulun päätettävissä oleva asia, eikä edellytä konsernihallituksen päätöstä. Edellä oleviin syihin perustuen työnantaja määräsi työnjohto-oikeudella Kari Perkiön vuoden 2014 työaikasuunnitelman tuntimäärän alle 1600 vuositunnin, kuten se on tekniikan ja liikenteen koulutusalalla mahdollista (OVTES osio D 2 2 mom.) Työaikasuunnitelma annettiin Perkiölle tiedoksi lokakuussa Tämä työnjohdollinen toimenpide ei ole oikaisuvaatimuskelpoinen, vaikka sen taustoja myöhemmin perustellaan. Yhteistoimintaneuvottelut Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa keväällä 2014 Konsernihallitus päätti kokouksessaan , että Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä käynnistää rakennemuutoksen suunnittelun ja yhteistoimintaneuvottelut Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) annetun lain 4, 5 ja 7 :n mukaisesti. Henkilöstön edustajille on esitetty suunnitelmia rakennemuutoksesta Yhteistyötoimikunnan kokouksessa ja annettu tilannekatsaus Yhteistyötoimikunnan kokouksessa Kokouksissa on keskusteltu konserninlaajuisen rakennemuutoksen tarpeista, tavoitteista, toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2014 ja muista yhteistoiminnassa käsiteltävistä kokonaisuuksista. Työnantaja jätti neuvotteluesityksen henkilöstöä edustaville pääluottamusmiehille ja teki ilmoituksen neuvottelujen käynnistymisestä TEtoimistoon. Yhteistoimintaneuvotteluja käytiin 13.2., 4.3., ja

12 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 13/ Konsernihallitus Neuvotteluissa käsiteltävinä olivat Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kaikki tulosalueet ja toiminnot. Neuvottelut koskivat koko henkilöstöä Koulutuskeskus Salpauksessa, Lahden ammattikorkeakoulussa, Yhteisissä palveluissa ja Tuoterenkaassa. Lahden ammattikorkeakoulun neuvotteluryhmässä käsiteltäviä kokonaisuuksia olivat: Lakkautettavat koulutusalat (matkailu, musiikki- ja draamainstituutti ja taideinstituutti), kevään 2013 neuvotteluiden jälkeiset sopeuttamissuunnitelmat ja muut mahdolliset sopeuttamistoimenpiteet. Neuvottelut etenivät suunnitellussa aikataulussa ja ne käytiin hyvässä sekä rakentavassa hengessä. Neuvotteluesityksen tuotannollisista perusteista oltiin neuvotteluissa yksimielisiä. Neuvottelujen jälkeen työnantaja teki päätökset Lahden ammattikorkeakoulun sopeuttamistoimista alkaen. Näistä tiedotettiin henkilöstöä Kori intrassa sen jälkeen kun henkilökohtaiset päätökset on saatettu asianosaisten tietoon. Neuvotteluissa todettiin, että mahdollisia henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä ovat irtisanominen, osa-aikaistaminen, kunnallisen opetusalan henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES, D-osio, tekniikan ja liikenteen ala) välyksen käyttö tuntia, määräaikaisuuden päättyminen, liikkeenluovutus ja tehtävämuutos. Työnantaja teki tarvittavat henkilöstöön kohdistuvat sopeuttamispäätökset mennessä ja käy myös yksittäisiä neuvotteluja muun muassa tehtävämuutoksista mennessä. Sopeuttamispäätökset tulevat kohdistumaan Lahden ammattikorkeakoulun lakkautettaviin koulutusaloihin ja -ohjelmiin (musiikki, matkailu, kuvataide) ja prosessi- ja materiaalitekniikan koulutuksen suuntautumisiin (muovi-, tekstiili- ja vaatetustekniikka), eikä muita tuotannollisia sopeuttamistarpeita ole. Näistä sopeuttamisista on neuvoteltu jo kevään 2013 yhteistoimintaneuvottelujen yhteydessä. Edellä oleviin syihin perustuen Lahden ammattikorkeakoulun rehtori teki päätökseen / osa-aikaistaa Kari Perkiö tuotannollisin syin alkaen. Kiusaamiskierre ja epätasapuolinen kohtelu Kari Perkiö esittää vaatimuksenaan kiusaamiskierteen lopettamisen, joka näkyy epätasapuolisena kohteluna ja osa-aikaistamisen kohdistumisena häneen. Perkiö esittää oikaisuvaatimuksessaan tapahtumia Lahden ammattikorkeakoulussa 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Ongelmia on erityisesti ollut Perkiön ja yliopettajan välisessä kanssakäymisessä ja tiedon kulussa. Aikaisemmat esimiehet ovat käyneet osapuolten kanssa keskusteluja, joiden tavoitteena on ollut henkilösuhteiden ja työilmapiirin parantaminen muovitekniikan koulutusohjelmassa.

13 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 13/ Konsernihallitus Vuonna 2009 työsuojeluvaltuutettu sekä varavaltuutettu tekivät haastatteluja muovitekniikan henkilöstöongelmiin liittyen. He haastattelivat muovitekniikan päätoimista opetushenkilöstöä. Työsuojeluvaltuutettujen vararehtori toimittamassa haastatteluyhteenvedossa todettiin, että yhteistyö Perkiön ja yliopettajan välillä ei toimi. Työsuojeluvaltuutettujen haastatteluyhteenvedon pohjalta asiasta käytiin keskustelua järjestetyssä tapaamisessa, johon osallistuivat vararehtori (pj.), koulutuspäällikkö, yliopettaja, lehtori Kari Perkiö sekä työhyvinvointipäällikkö. Perkiö ja yliopettaja totesivat tuolloin, ettei heillä ole säännöllistä palaverikäytäntöä. Perkiö toi esille myös kokevansa työnkuormituksen vaikuttavan hänen terveydentilaansa. Perkiö kertoi, että hänen lähiopetustuntinsa eivät jakaudu tasaisesti lukuvuoden jaksoille. Perkiö toi esille myös kokeneensa 2009 keväällä käydyssä kehityskeskustelussa käsiteltyjen asioiden kohdistuvan häneen henkilönä. Yliopettaja kertoi taustoja lähiopetuksen jakautumisesta muovitekniikan opetuksessa ja että suunnitellut tunnit ovat olleet nähtävänä koko lukukaudeksi. Muutoksia suunnitelmiin oli tuonut sosiaali- ja terveysalalle tarjottava tietotekniikan opetus, jonka ennakointi oli ollut vaikeaa. Tapaamisessa todettiin, että Perkiön lähiopetustyön määrä on tasaisempi aiempiin lukuvuosiin verrattuna. Koska muovitekniikan opetusta ei riittänyt täysipainoisesti kolmelle henkilölle, tietotekniikkakoulutuksen avulla varmistettiin tarvittavan 1600 tunnin täyttyminen. Perkiö toi esille näkemyksensä siitä, ettei häntä haittaa vaikka hänellä olisi pelkästään muuta kuin muovitekniikan opetusta. Keskustelussa sovittiin säännöllisten palaverien käyttöönotosta tiedonkulun ja keskusteluyhteyden parantamiseksi ja siitä, että kolmas henkilö (työnantajan edustaja) on jatkossa mukana Perkiön ja yliopettajan välisissä kehityskeskusteluissa. Näin myös toimittiin kehityskeskusteluissa seuraavien vuosien aikana ja keskustelut sujuivat asiallisesti ja normaalisti. Mukana kehityskeskusteluissa oli tuolloin tekniikan alan koulutuspäällikkö pidettiin myös toinen kokous koskien muovitekniikan opiskelijaryhmältä tullutta palautetta. Kokous pidettiin muuten samalla kokoonpanolla kuin em. tapaaminen, mutta yliopettaja ei osallistunut tähän kokoukseen. Opiskelijoiden negatiivinen palaute kohdistui Kari Perkiön opetustyöhön. Kokouksessa todettiin, että Kari Perkiö on myös aiemmin saanut opetuksesta palautetta. Perkiö myönsi nyt saadun palautteen olevan samansuuntaista kuin aiemmin. Todettiin, että muovitekniikan työilmapiirin parantamisella on vaikutusta myös opetuksen laatuun. Sovittiin, että Perkiö lisää opetukseensa liittyvää opiskelijoiden informointia nykyisestä. Myös Repun käyttöä tiedon jakamisessa opiskelijoille lisätään. Kokouksen ilmapiiri ei kuitenkaan ollut vaikeasta asiasta ja aiheesta huolimatta lynkkaava, kuten Perkiö oikaisuvaatimuksessaan esittää, eikä häntä esim. painostettu vuorotteluvapaalle jäämisen. Perkiö on itse ottanut esille vuorotteluvapaalle jäämisen. Perkiön nostaa oikaisuvaatimuksessaan esille Kuusen rekrytoinnin. Kuusi rekrytoitiin opettamaan keväällä 2014 differentiaali- ja integraalilaskenta 1- opintojaksoa sekä algebraa, geometriaa ja trigonometriaa, koska päätoimisilla matematiikan opettajilla oli tunnit täynnä erityisesti kolmannessa periodissa ja koska ko. opintojaksoissa tarvittiin sekä PBL-

14 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 13/ Konsernihallitus että integrointiosaamista ammattiaineisiin. Perkiöllä ei ole riittävää osaamista algebra, geometria ja trigonometria- opintojakson opettamisesta PBL-menetelmällä eikä ympäristötekniikan differentiaali- ja integraalilaskentaopintojakson integroinnista aihealueeseen. Opintojakso alkoi ennen joulua 2013 ja jatkui kevään 2014 puolelle. Perkiöllä oli täysi työaikasuunnitelma vuonna 2013, joten sitä ei olisi voitu sijoittaa hänelle vuoden 2013 työaikasuunnitelmaan. Työtehtäviä on jaettu ainoastaan henkilöstön osaamisen perusteella. Vastuuopettajat ovat suunnitelleet koulutusvastuualueiden hallinnollisten ryhmien opetustarjonnan, jota koulutusvastaavat koulutuspäällikön tuella ovat kontrolloineet. Niiden työntekijöiden, joiden työtehtäviä on useissa koulutusvastuualueissa, töiden jakautumisesta on keskusteltu koulutusvastaavien kesken. Materiaalitekniikkaan ja sen sisällä olevaan muovitekniikan koulutukseen on kohdistunut leikkauksia vuosien saatossa ja se on heijastunut myös muiden materiaalitekniikan opettajien tunteihin. Muovitekniikassa on ollut myös muita työtehtäviä, kuten opintojen ohjausta ja TKI-toimintaa, joihin Kari Perkiö ei ole osoittanut kiinnostusta. Hänen työtehtävänsä ovat lähinnä olleet opetukseen liittyviä. Uuden rahoitusmallin luomassa paineessa on tekniikan koulutusalalta lopetettu tekstiili ja vaatetustekniikan, muovitekniikan ja tietokoneelektroniikan koulutukset sekä supistettu rajusti mediatekniikan opintopistetarjontaa. Tekstiili ja vaatetustekniikasta tulee poistumaan kaksi henkilötyövuotta, joista yksi jo vuonna Keväällä 2014 käytiin tekniikan alalla LUMA-neuvottelut, joissa sovittiin, että LUMA-aineita (matematiikka, fysiikka, kemia) opettavat LUMA opettajat. Myös matematiikan ja fysiikan opetus on vähentynyt ja opetustyön tekevät LUMA-opettajat. Mekatroniikassa ja tietotekniikassa on LUMA-opetusta integroitu ammattiaineisiin ja tällaisia opintokokonaisuuksia voi opettaa myös ns. ammattiaineen opettaja, tapauskohtaisesti. Prosessi- ja materiaalitekniikassa LUMA-aineiden opetus on kuitenkin hoidettu ja hoidetaan tulevaisuudessakin LUMA-opettajien toimesta. Toisin sanoen, integrointia LUMA-aineet vs. ammattiaineet ei ole toteutettu vanhoissa, eikä tulevassakaan prosessi- ja materiaalitekniikan opetussuunnitelmissa. Perkiön mainitsemia ylitöitä on tehty vain sairauslomasijaisuuksien vuoksi, joita tekniikan alalla keväällä 2014 on ollut kaksi pitkää jaksoa. Perkiön ja työnantajan edustajien välillä on käyty keskusteluja myös sähköpostitse loppuvuoden 2013 ja kevään 2014 aikana. Näissä on kerrottu Perkiölle mm. seuraavaa: Selvityksessä ilmeni, että tekniikan alan töiden jakamisessa ei ole käytetty epäasiallisia perusteita, vaan töiden jakaminen perustuu tehtävien edellyttämiin osaamisedellytyksiin ottaen huomaan OVTES:in mahdollisuuden ja rajoitukset. Muovitekniikan tuntien vähentyessä tunteja ei ole riittänyt kaikille vakinaisille kokoaikaisuuteen riittävää 1600 tuntia, jolloin työnantaja on joutunut käyttämään OVTES:in mahdollistamaa tunnin välystä. Tämä mahdollisuus on käytettävissä ainoastaan tekniikan ja liikenteen alalla. Osa-

15 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 13/ Konsernihallitus aikaistamisen syynä on siis opetustuntien väheneminen muovitekniikassa, ei kiusaaminen tai epätasapuolinen kohtelu. Työnantaja on pyrkinyt parantamaan Perkiön ja yliopettajan välistä yhteistyötä. Viimeisessä keskustelussa olivat mukana Perkiön lisäksi osaamisaluejohtaja, koulutuspäällikkö, vastuuopettaja, luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu, työhyvinvointipäällikkö ja palvelussuhdevastaava. Keskustelussa sovittiin, että jatkossa toimintaa muutetaan käydyn keskustelun mukaisesti esimerkiksi parantamalla tiedonkulkua yhteisissä kokouksissa. Perkiö nostaa oikaisuvaatimuksessaan esille myös tekniikan alan koulutusmatkan. Elokuussa 2014 järjestetään tekniikan alan kehittämismatka Tallinnaan ja Tarttoon. Matkalla tehdään kehittämistyötä liittyen Niemen kampukseen, opetuksen ja tki- toiminnan kehittämiseen lisäksi ohjelmassa on vierailu partnerikouluun Eesti Maaulikooli (Estonian University of Applied Sciences). Matka rahoitetaan Lahden ammattikorkeakoulun saamalla tuloksellisuusrahalla, jonka ammattikorkeakoulun johtoryhmä on päättänyt tänä vuonna jakaa henkilöstömäärän suhteessa koko ammattikorkeakoulun henkilöstölle. Matkan kustannuksiksi on budjetoitu matkat, majoitus, ruokailut ja pääsymaksut ja opas. Perkiö esittää, että konsernihallitus ryhtyisi toimiin syrjinnän ja kiusaamisen poistamiseksi sekä työntekijöiden kohtelun tasapuolistamiseksi. Työnantaja on edellä kuvatulla tavalla tehnyt toimenpiteitä Perkiön esittämien epäkohtien selvittämiseksi. Kaikki Kari Perkiön lähettämät asiakirjat ovat kokouksessa nähtävillä. Asiantuntijana kokouksessa on rehtori Outi Kallioinen ja henkilöstöjohtaja Lena Siikaniemi. Toimitusjohtaja: Hallitus katsoo työnantajan toimineen neuvotteluesityksessä todettujen taloudellisten ja tuotannollisten perusteiden mukaisesti, yhteistoimintaneuvotteluissa esillä olleita periaatteita noudattaen sekä kaikilta osin laillisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Perkiön osaaikaistamisessa ei ole ollut kysymys kiusaamisesta tai epätasapuolisesta kohtelusta. Näin ollen hallitus ei muuta Lahden ammattikorkeakoulun rehtorin päätöstä / Lisäksi hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätietoja tarvittaessa antavat rehtori Outi Kallioinen, sähköposti outi.kallioinen(at)lamk.fi henkilöstöjohtaja Lena Siikaniemi, lena.siikaniemi(at)phkk.fi

16 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 13/ Konsernihallitus Oikaisuvaatimuksen käsittely, Lahden ammattikorkeakoulun rehtorin päätös / muotoilu- ja taideinstituutin lehtorin irtisanomisesta tuotannollisin ja taloudellisin syin PHKKhall 149 Lahden ammattikorkeakoulun lehtori Erkki Perkiömäeltä on saapunut oikaisuvaatimus (esityslistan liite nro 4.1). Oikaisuvaatimus koskee rehtori Outi Kallioisen tekemää päätöstä (esityslistan liite nro 4.2) irtisanoa Perkiömäki tuotannollisin ja taloudellisin syin. Erkki Perkiömäki esittää vaatimuksenaan, että rehtori Outi Kallioisen tekemä päätös ( / ) koskien Perkiömäen irtisanomista tuotannollisista ja taloudellisista syistä tulee kumota, koska päätös on lainvastainen. Tuottoennuste Yhteistoimintaneuvottelut Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa keväällä 2013 Yhteistoimintaneuvotteluissa ( ) käsiteltävinä olivat Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kaikki tulosalueet ja toiminnot, ja neuvottelut koskivat koko henkilöstöä Koulutuskeskus Salpauksessa, Lahden ammattikorkeakoulussa ja Yhteisissä palveluissa. Tuoterenkaassa neuvottelut koskivat ainoastaan valmennus- ja tukipalveluhenkilöstöä. Konsernitason toiminta- ja taloussuunnitelman toteuttaminen edellyttää keskimäärin 12,5 milj. euron eli 10 prosentin kulujen karsintaa 2015 loppuun mennessä. Neuvottelujen taloudellisista ja tuotannollisista perusteista oltiin neuvotteluissa yksimielisiä. Neuvotteluesityksessä esitettiin taloudellisesta tilanteesta esitettiin laskemat tuottoennusteesta ja sopeuttamistarpeista vuosille

17 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 13/ Konsernihallitus Sopeuttamistarve Koulutuskeskus Salpauksen taloudellinen tilanne edellytti sopeuttamistoimenpiteitä. Salpauksen johto päätyi tekemään yhtenä sopeuttamistoimenpiteenä organisaatiouudistuksen. Tavoitteena oli perustehtävän toimintaedellytysten turvaaminen reagoimalla niukkeneviin talouden resursseihin päättyneiden neuvottelujen jälkeen työnantaja teki päätökset sopeuttamistoimenpiteistä. Näiden päätösten perusteella koko konsernissa henkilöstövähennysten arvioitu vaikutus oli noin 10,2 miljoonaa euroa ja muiden kulujen vaikutus noin 2.8 miljoonaa euroa vuosina Lahden ammattikorkeakoulun tuotannollinen ja taloudellinen tilanne Edellä mainittu kevään 2013 koko konsernia koskeneet yhteistoimintaneuvottelut osoittivat, että henkilöstöön kohdistuvaa sopeuttamistarvetta on kaikilla tulosalueilla mukaan lukien Lahden ammattikorkeakoulu. Lahden ammattikorkeakoulussa aikaisemmin päätettyjen lakkautettavien alojen (musiikki, kuvataide sekä elokuva- ja tv-ilmaisu) osalta pidettiin erilliset yhteistoimintaneuvottelut Nämä neuvottelut olivat jatkoa aikaisempina vuosina käytyihin yhteistoimintaneuvotteluihin, jossa oli neuvoteltu alakohtaisesti alan lakkauttamisesta ja sen vaikutuksista henkilöstöön. Näiden neuvotteluiden perusteella työnantaja teki henkilöstöön kohdistuvia sopeuttamispäätöksiä kesäkuussa Tässä yhteydessä Perkiömäkeen kohdistui rehtori Outi Kallioisen tekemä päätös osa-aikaistamisesta ja irtisanomisesta. Osa-aikaisuus alkoi ja palvelussuhde päättyi

18 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 13/ Konsernihallitus Lahden ammattikorkeakoulun taloudellinen tilanne on hieman parantunut käytyjen yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen. Tämä ei muuta päätöstä, jolla elokuva- ja tv-ilmaisun koulutus päätettiin lakkauttaa Lahden ammattikorkeakoulusta. Koulutusta on ajettu suunnitelmallisesti alas jo kolmen vuoden ajan. Erkki Perkiömäki esittää saapuneessa oikaisuvaatimuksessaan, että audiovisuaalinen ala on kehittymässä elokuvailmaisun suuntaan ja että tämä vaikuttaisi koulutuksen sisältöön. Lahden ammattikorkeakoulun Muotoilu- ja taideinstituutin media-alan koulutuksessa on koulutettu valokuvaajia, graafisia suunnittelijoita ja multimedian tuottajia omissa pääaineissaan. Pääaineiden sisällölliset profiilit huomioiden näistä pääaineista valokuvaus on se, jonka ammattialalla liikkuvan kuvan muutos on ollut voimakasta viime vuosina. Muutos liittyy vahvasti valokuvauksen tekniikan kehitykseen sekä tuotantotapojen murrokseen erityisesti journalististen sisältöjen osalta. Tämä on aiheuttanut valokuvaajan osaamisvaatimusten muutoksen erityisesti kuvajournalismia tekeville ammattilaisille. Tähän murrokseen on reagoitu muuttamalla opintojaksojen toteutustapoja vastaamaan ammattityön arkea. Tästä syystä kyseisten opintojaksojen opettajiksi tarvitaan henkilöitä, joilla on kokemusta nykymuotoisella valokuvaajan ammattikentällä toimimisesta. Jatkossa myös opetussuunnitelma muuttuu, mikä tuo mukanaan suurempia muutoksia. Tehtävien tarjoaminen Erkki Perkiömäelle Erkki Perkiömäki viittaa saapuneessa oikaisuvaatimuksessaan vuoden Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmissa oleviin kursseihin ja tehtäviin. Perkiömäen mukaan kyseiset opintojaksot ja tehtävät tulisi osoittaa hänelle. Kyseisistä kursseista ja tehtävistä osa on toteutettu olemassa olevalla vakituisella henkilöstöllä ja osittain määräajaksi rekrytoiduilla sivutoimisilla tuntiopettajilla. Uusia rekrytointeja toteutetaan vain, jos vakituisella olemassa olevalla henkilöstöllä ei ole Valtioneuvoston asetuksen ammattikorkeakouluista (352/2003) mukaista kelpoisuutta ja työnantajan erikseen kutakin opintojaksoa ja tehtävää kohden edellyttämää riittävää kokemusta ja osaamista. Alla on selvitystä niiden opintojaksojen ja tehtävien osalta, joihin on palkattu määräajaksi henkilö ja joiden palkkauspäätösten osalta oikaisuvaatimusaika huomioiden tulee käsitellä tässä yhteydessä. Muiden opintojaksojen ja tehtävien osalta Erkki Perkiömäen soveltuvuus jätetään tutkimatta. Elokuvailmaisun kurssin (65 tuntia) osalta toteutus on vielä avoinna. Kurssi ei ole Erkki Perkiömäelle työn tarjoamisvelvoitteen piirissä. Graafisen suunnittelun pääaineessa ei ole opetettu viime lukuvuonna vahaanimaatiota, kuten oikaisuvaatimuksessa väitetään. Ensimmäisen vuoden opiskelijoille toteutetulla Graafinen viestintä I -opintojaksolla opiskelijoiden muodostamista ryhmistä yksi on oma-aloitteisesti palauttanut yksittäisen

19 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 13/ Konsernihallitus oppimistehtävän vaha-animaationa. Vaha-animaatio ei ole ollut eikä ole kyseisen opintojakson osaamistavoitteena tai opetussisältönä, opintojakson opettajana on toiminut graafisen suunnittelun vakituinen lehtori. Valokuvauksen pääaineessa on kevätlukukauden aikana toteutettu Journalistinen kuvaustyöpaja (9 op) -opintojakso. Yhtä työpajan osatoteutuksista on vetänyt sivutoiminen tuntiopettaja. Hänen osuutensa on ollut 3 opintopistettä ja oppimistehtäviin on kuulunut myös videointia, kuten nykyajan kuvajournalistin tehtäviinkin kuuluu. Erkki Perkiömäen osaaminen ei ole vähintään edellytettävällä tasolla kuvajournalistisen osaamisen alueella. Konsernihallitus käsitteli kokouksessaan Erkki Perkiömäeltä saapuneeseen oikaisuvaatimukseen liittyen Perkiömäen soveltumattomuutta eräisiin opintojaksoihin opettajaksi ja tehtäviin seuraavasti. Seuraavassa Lahden ammattikorkeakoulun koulutuspäällikkö Tuija Liljanderin palkkauspäätökseen ( / ) liittyvien opintojaksojen ja tehtävien edellyttämiä osaamisia, joiden osalta Erkki Perkiömäellä ei ole osaamista tai osaaminen ei ole vähintään edellytettävällä tasolla: Äänenkäytön perusteet (54 tuntia) Videokuvauksen äänitystekniikoiden hallinta (SLRkamera) Äänen jälkikäsittelyohjelmien hallinta Äänikalusto (43 tuntia) Nuendo ja Pro Tools työasemien tekninen hallinta Cantar X ja muun kenttä-äänikaluston hallinta Ammattityön ohjaus: ääni-ilmaisu (135 tuntia) Äänen kenttäkaluston hallinta Äänikerronnan hallinta Nuendon ja Pro Toolsin hallinta Opinnäytetyö (31 tuntia) Äänen kenttäkaluston hallinta Äänikerronnan hallinta Nuendon ja Pro Toolsin osaaminen Seuraavassa Lahden ammattikorkeakoulun koulutuspäällikkö Tuija Liljanderin palkkauspäätökseen ( / ) liittyvien opintojaksojen ja tehtävien edellyttämiä osaamisia, joiden osalta Erkki Perkiömäellä ei ole osaamista tai osaaminen ei ole vähintään edellytettävällä tasolla: Videokuvauksen perusteet (112 tuntia) Kuvaustekniikkaa SLR-kameroilla (Canon 6D tai 7D)

20 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 13/ Konsernihallitus Kuvamateriaalien leikkaaminen ja jälkikäsittely Final Cut ohjelmassa ENG-kuvaustyön osaaminen (Electronic News Gathering) Kokemus järjestelmäkameran ammatillisesta käytöstä videokamerana Videokuvauksen perusteet opintojakson osalta konsernihallitus perusteli kokouksessa 139 Erkki Perkiömäen kunnallisvalitukseen liittyvään Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön tehdyssä lausunnossa Perkiömäen soveltumattomuutta kyseisen opintojakson opettajaksi seuraavasti. Kunnallisvalituksen liitteessä 3. Erkki Perkiömäki esittää näkemyksensä konsernihallituksen päätöksessä 73 mainittuihin asioihin liittyen videokuvauksen perusteet - opintojaksoon. Perkiömäki viittaa vastineessaan videokuvauksen perusteet -opintojakson kuvaukseen ja sisältöön. Kyseessä on valokuvaukseen erikoistuvaa medianomi (AMK) -tutkintoa suorittaville opiskelijoille suunnattu kuuden (6) opintopisteen opintojakso. Opintojakson osaamistavoitteiden ja sisältökuvauksen mukaisesti opintojakso toteutetaan käytännön harjoituksina ja projektityönä, jossa tuotetaan kokeellinen tai dokumentaarinen lyhytelokuva. Muotoilu- ja taideinstuutin pedagogisten periaatteiden mukaisesti teoria ja käytännön harjoittelu pyritään yhdistämään opetuksessa sekä käyttämään samanlaisia tuotantomenetelmiä ja -välineitä, joita erikoistumisalan ammateissa samaan aikaan käytetään. Opintojaksokuvauksen "dokumentaarinen lyhytelokuva" näyttäytyy valokuvaajan ammatissa tyypillisesti ENGkuvaustyönä, joka mainitaan Erkki Perkiömäen siteeraamassa konsernihallituksen pöytäkirjan liitteessä 3. Kyseessä on digitaalisella kuvauskalustolla tapahtuvasta journalistisesta uutiskuvan (ja -ääniraidan) taltioinnista. Nykyisin ammatissa toimivan valokuvaajan odotetaan hallitsevan videokuvan tuottaminen SLR-kameraa ja digitaalisia jälkituotantovälineitä käyttäen. Näiden välineiden käyttö on oleellinen osa opintojakson sisältöä eikä tämä opetus kuulu valokuvaajalla tutkinnon muiden pakollisten opintojaksojen sisältöihin. Ilman näiden tuotantomenetelmien ja -välineiden osaamisen opettamista pelkän elokuvallisen ajattelun osaaminen ei riitä valokuvaajan ammatissa toimimiseen. Laajuudeltaan suppean opintojakson jakamista osiin elokuvallisen ajattelun, kuvauksen, äänityksen ja leikkauksen erityisammattilaisille ei nähdä tarkoituksenmukaisena. Kun valokuvaaja ammatissaan tuottaa videota, hän toimii tyypillisesti yksin ja tekee tuotannon kaikki vaiheet itse. Alan

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Isoneuvos, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti

Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Isoneuvos, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 12/2014 1 Konsernihallitus 9.6.2014 Aika 9.6.2014 klo 8:30-11:00 Paikka Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Isoneuvos, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti Osallistujat Nimi

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 12/2015 1 Yhtymähallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 8:30-10:00 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, Isoneuvos

Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 18/2014 1 Konsernihallitus 06.10.2014 Aika 06.10.2014 klo 08:30-10:50 Paikka Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, Isoneuvos Osallistujat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, neuvotteluhuone Isoneuvos

Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, neuvotteluhuone Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 14/2014 1 Konsernihallitus 18.08.2014 Aika 18.08.2014 klo 8:30-11:10 Paikka Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, neuvotteluhuone Isoneuvos

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti (kokoustila Ars ja Cultura, 2. krs)

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti (kokoustila Ars ja Cultura, 2. krs) PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/2014 1 Konsernihallitus 31.03.2014 Aika 31.03.2014 klo 8:00-8:50 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti (kokoustila Ars ja Cultura, 2. krs)

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 17/2015 1 Yhtymähallitus 19.10.2015 Aika 19.10.2015 klo 10:00-11:20 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/2016 1 Yhtymähallitus 01.02.2016 Aika 01.02.2016 klo 8:30-10:05 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/2015 1 Yhtymähallitus 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 08:30-10:40 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Isoneuvos, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti

Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Isoneuvos, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 6/2014 1 Konsernihallitus 17.03.2014 Aika 17.03.2014 klo 8:10-9:40 Paikka Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Isoneuvos, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti Osallistujat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 18.42 20.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/2016 1 Yhtymähallitus 15.02.2016 Aika 15.02.2016 klo 8:30-11:05 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.16 Puhelinkokous Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs)

Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs) PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 20/2014 1 Konsernihallitus 27.10.2014 Aika 27.10.2014 klo 8:15-8:50 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs) Osallistujat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot