Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Isoneuvos, Paasikivenkatu 7, Lahti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Isoneuvos, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 13/ Konsernihallitus Aika klo 8:30-11:05 Paikka Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Isoneuvos, Paasikivenkatu 7, Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Salmi Kari 8:30-11:05 puheenjohtaja Vahter Merja 8:30-11:05 varapuheenjohtaja Aaltonen Kalle 8:40-11:05 jäsen Alonen Aino 8:30-11:05 jäsen Hilkemaa Juhani 8:30-11:05 jäsen Maattola Helena 8:30-11:05 jäsen Nordström Harry 8:30-11:05 jäsen Perkiö Irmeli 8:30-11:05 jäsen Tonteri Jukka 8:30-11:05 jäsen Virtanen Seppo 8:30-11:05 jäsen Pölönen Kati 8:30-11:05 varajäsen (Ijäs) Poissa Ijäs Paula jäsen Muu Tokola Martti 8:30-11:05 esittelijä Launiemi Reija 8:30-11:05 pöytäkirjasihteeri Kallioinen Outi 8:30-9:00 rehtori, Lamk 148, 149 Siikaniemi Lena 8:30-11:05 henkilöstöjohtaja 147, 148, 149 Kilpinen Tuula 9:25-11:05 viestintä- ja markkinointijohtaja 147 Saarelainen Päivi 9:25-11:05 rehtori, Salpaus 147 Allekirjoitukset Kari Salmi puheenjohtaja Reija Launiemi pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus / Merja Vahter Aino Alonen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri

2 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 13/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 143 Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, asia Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kiinteistöjen luovutus Lahden kaupungille, Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen, yhtymäkokouksen päätös Koulutuskeskus Salpauksen strategia vuosille , valmistelu 148 Oikaisuvaatimuksen käsittely, Lahden ammattikorkeakoulun rehtorin päätös / tekniikan alan lehtorin osa-aikaistaminen tuotannollisin syin 149 Oikaisuvaatimuksen käsittely, Lahden ammattikorkeakoulun rehtorin päätös / muotoilu- ja taideinstituutin lehtorin irtisanomisesta tuotannollisin ja taloudellisin syin Ilmoitusasiat Muut asiat Muutoksenhakuohjeet 25

3 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 13/ Konsernihallitus Kokouksen avaus PHKKhall 143 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

4 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 13/ Konsernihallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PHKKhall 144 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 13/ Konsernihallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta PHKKhall 145 Toimitusjohtaja: Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Kalle Aaltonen ja Merja Vahter. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Merja Vahter ja Aino Alonen.

6 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 13/ Konsernihallitus Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, asia Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kiinteistöjen luovutus Lahden kaupungille, Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen, yhtymäkokouksen päätös /02/07/2009 PHKKhall 146 Reijo Louko Heinolasta on tehnyt kunnallisvalituksen Päijät-Hämeen koulutuskonsernin yhtymäkokouksen päätöksestä , asia "Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kiinteistöjen luovutus Lahden kaupungille, Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen ". Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Dnro 10409/14/ on esityslistan liitteenä nro 1. Hallitus on valmistellut lausunnon valitukseen, jossa valittaja esittää, että 1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja että 2. yhtymävaltuusto on ylittänyt toimivaltansa. Toimitusjohtaja esittelee lausunnon kokouksessa. Toimitusjohtaja: Hallitus päättä antaa liitteen nro 2 mukaisen lausunnon asiaan. Lisäksi hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätietoja tarvittaessa antaa toimitusjohtaja Martti Tokola, sähköposti martti.tokola(at)phkk.fi

7 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 13/ Konsernihallitus Konsernihallitus Konsernihallitus Koulutuskeskus Salpauksen strategia vuosille , valmistelu 128/00/01/01/2014 PHKKhall Kuntayhtymän uusi toimintamalli Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöidyttyä tulee rakentumaan Koulutuskeskus Salpauksen toiminnan järjestämiseen ja johtamiseen. Tuoterenkaan toiminnan organisointi ja sen suhde Koulutuskeskus Salpauksen toimintaan on valmistelussa yhteistyössä omistajien kanssa. Tältä osin päätöksiä tehdään valmistelussa syntyvien esitysten pohjalta syksyllä. Koulutuskeskus Salpauksen strategian vuosille valmistelu käynnistetään lähetekeskustelulla konsernihallituksessa kesäkuussa Vuonna 2014 keskitytään ennakointiaineiston sekä muun pohja-aineiston tuottamiseen ja nykytila-analyysiin. Varsinainen strategiatyöskentely toteutetaan vuoden 2015 aikana, siten että strategian on tarkoitus valmistua kesällä Strategiaprosessin aikataulun ja työskentelyvaiheet esitellään kokouksessa. Asiantuntijoina ovat rehtori Päivi Saarelainen ja henkilöstöjohtaja Lena Siikaniemi. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen. Päätös: Merkittiin tiedoksi. PHKKhall Hallitukselle esitellään takennettu aikataulu ja työskentelyvaiheet. Käydään lähetekeskustelu. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedokseen. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

8 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 13/ Konsernihallitus Konsernihallitus Konsernihallitus PHKKhall 147 Hallitus jatkaa asian käsittelyä. Toimitusjohtaja: Hallitus käy lähetekeskustelun ja evästää strategian valmistelua. Päätös: Merkittiin keskustelu tiedoksi.

9 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 13/ Konsernihallitus Oikaisuvaatimuksen käsittely, Lahden ammattikorkeakoulun rehtorin päätös / tekniikan alan lehtorin osa-aikaistaminen tuotannollisin syin PHKKhall 148 Kari Perkiöltä on saapunut sähköpostilla oikaisuvaatimus (esityslistan liite nro 3.1) Lahden ammattikorkeakoulun rehtorin päätökseen / (esityslistan liite nro 3.2) osa-aikaistaa Kari Perkiö tuotannollisin syin. Perkiö esittää vaatimuksenaan osa-aikaistamispäätöksen perumisen ja kiusaamiskierteen lopettamisen, joka näkyy epätasapuolisena kohteluna ja osa-aikaistamisen kohdistumisena häneen. Yhteistoimintaneuvottelut Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa keväällä 2013 Yhteistoimintaneuvotteluissa ( ) käsiteltävinä olivat Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kaikki tulosalueet ja toiminnot, ja neuvottelut koskivat koko henkilöstöä Koulutuskeskus Salpauksessa, Lahden ammattikorkeakoulussa ja Yhteisissä palveluissa. Tuoterenkaassa neuvottelut koskivat ainoastaan valmennus- ja tukipalveluhenkilöstöä. Konsernitason toiminta- ja taloussuunnitelman toteuttaminen edellyttää keskimäärin 12,5 milj. euron eli 10 prosentin kulujen karsintaa 2015 loppuun mennessä. Neuvottelujen taloudellisista ja tuotannollisista perusteista oltiin neuvotteluissa yksimielisiä. Neuvotteluesityksessä esitettiin taloudellisesta tilanteesta esitettiin laskemat tuottoennusteesta ja sopeuttamistarpeista vuosille Tuottoennuste

10 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 13/ Konsernihallitus Sopeuttamistarve Koulutuskeskus Salpauksen taloudellinen tilanne edellytti sopeuttamistoimenpiteitä. Salpauksen johto päätyi tekemään yhtenä sopeuttamistoimenpiteenä organisaatiouudistuksen. Tavoitteena oli perustehtävän toimintaedellytysten turvaaminen reagoimalla niukkeneviin talouden resursseihin päättyneiden neuvottelujen jälkeen työnantaja teki päätökset sopeuttamistoimenpiteistä. Näiden päätösten perusteella koko konsernissa henkilöstövähennysten arvioitu vaikutus oli noin 10,2 miljoonaa euroa ja muiden kulujen vaikutus noin 2.8 miljoonaa euroa vuosina Lahden ammattikorkeakoulun koulutustarjonnan muutokset osana rakenteellista kehittämistä sekä talouden ja toiminnan sopeuttamistoimenpiteitä Konsernihallitus käsitteli Lahden ammattikorkeakoulun koulutustarjonnan muutoksia osana rakenteellista kehittämistä sekä talouden ja toiminnan sopeuttamistoimenpiteitä kokouksessaan ( 67). Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa käynnistettiin koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoitteena on mm. toteuttaa kestäviä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, jotka mahdollistavat talouden ja toiminnan sopeuttamisen useamman vuoden kestävässä muutos- ja kehittämisprosessissa. Neuvottelut päättyivät Suunnitteilla olevat Lahden ammattikorkeakoulun koulutustarjonnan muutokset on käsitelty em. yhteistoimintaneuvotteluissa. Muovi- sekä tekstiili- ja vaatetustekniikan suuntautumisvaihtojen lakkauttamista käsiteltiin kokouksessa seuraavasti:

11 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 13/ Konsernihallitus Muovitekniikan sekä tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelmat toimivat Lahden ammattikorkeakoulun tekniikan alalla itsenäisinä koulutusohjelmina vuoteen 2011 asti. Syksystä 2011 alkaen käynnistyi materiaalitekniikan koulutusohjelman toiminta. Materiaalitekniikan koulutusohjelmaan kuuluivat suuntautumisvaihtoehtoina muovitekniikka, puutekniikka sekä tekstiili- ja vaatetustekniikka. Samalla lakkautettiin puu-, muovi- sekä tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelmat itsenäisinä koulutusohjelmina. Materiaalitekniikan koulutusohjelman opiskelijoista on noin 15 opiskelijaa valinnut vuosittain muovitekniikan ja tekstiili- ja vaatetustekniikan suuntautumisvaihtoehdon. Puutekniikan suuntautumisvaihtoehdon on puolestaan valinnut noin 30 opiskelijaa vuosittain. Isompiin kokonaisuuksiin siirtymisellä pyritään selkeämmin profiloitumaan ja samalla parantamaan koulutuksen vetovoimaisuutta. Taloudellisista syistä johtuen syksystä 2014 alkaen muovitekniikka ja tekstiili- ja vaatetustekniikka eivät ole enää mukana materiaalitekniikan koulutusohjelmassa itsenäisinä suuntautumisvaihtoehtoina, vaan niihin liittyvä opetus toteutetaan suppeampana kuin tällä hetkellä niin, että tarjottavat moduulit lähtökohtaisesti säilyvät materiaalitekniikassa mutta ovat tarjolla valinnaisina myös muiden ohjelmien opiskelijoille. Muovi- sekä tekstiili- ja vaatetustekniikan suuntautumisvaihtoehtojen lakkauttaminen on ammattikorkeakoulun päätettävissä oleva asia, eikä edellytä konsernihallituksen päätöstä. Edellä oleviin syihin perustuen työnantaja määräsi työnjohto-oikeudella Kari Perkiön vuoden 2014 työaikasuunnitelman tuntimäärän alle 1600 vuositunnin, kuten se on tekniikan ja liikenteen koulutusalalla mahdollista (OVTES osio D 2 2 mom.) Työaikasuunnitelma annettiin Perkiölle tiedoksi lokakuussa Tämä työnjohdollinen toimenpide ei ole oikaisuvaatimuskelpoinen, vaikka sen taustoja myöhemmin perustellaan. Yhteistoimintaneuvottelut Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa keväällä 2014 Konsernihallitus päätti kokouksessaan , että Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä käynnistää rakennemuutoksen suunnittelun ja yhteistoimintaneuvottelut Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) annetun lain 4, 5 ja 7 :n mukaisesti. Henkilöstön edustajille on esitetty suunnitelmia rakennemuutoksesta Yhteistyötoimikunnan kokouksessa ja annettu tilannekatsaus Yhteistyötoimikunnan kokouksessa Kokouksissa on keskusteltu konserninlaajuisen rakennemuutoksen tarpeista, tavoitteista, toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2014 ja muista yhteistoiminnassa käsiteltävistä kokonaisuuksista. Työnantaja jätti neuvotteluesityksen henkilöstöä edustaville pääluottamusmiehille ja teki ilmoituksen neuvottelujen käynnistymisestä TEtoimistoon. Yhteistoimintaneuvotteluja käytiin 13.2., 4.3., ja

12 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 13/ Konsernihallitus Neuvotteluissa käsiteltävinä olivat Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kaikki tulosalueet ja toiminnot. Neuvottelut koskivat koko henkilöstöä Koulutuskeskus Salpauksessa, Lahden ammattikorkeakoulussa, Yhteisissä palveluissa ja Tuoterenkaassa. Lahden ammattikorkeakoulun neuvotteluryhmässä käsiteltäviä kokonaisuuksia olivat: Lakkautettavat koulutusalat (matkailu, musiikki- ja draamainstituutti ja taideinstituutti), kevään 2013 neuvotteluiden jälkeiset sopeuttamissuunnitelmat ja muut mahdolliset sopeuttamistoimenpiteet. Neuvottelut etenivät suunnitellussa aikataulussa ja ne käytiin hyvässä sekä rakentavassa hengessä. Neuvotteluesityksen tuotannollisista perusteista oltiin neuvotteluissa yksimielisiä. Neuvottelujen jälkeen työnantaja teki päätökset Lahden ammattikorkeakoulun sopeuttamistoimista alkaen. Näistä tiedotettiin henkilöstöä Kori intrassa sen jälkeen kun henkilökohtaiset päätökset on saatettu asianosaisten tietoon. Neuvotteluissa todettiin, että mahdollisia henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä ovat irtisanominen, osa-aikaistaminen, kunnallisen opetusalan henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES, D-osio, tekniikan ja liikenteen ala) välyksen käyttö tuntia, määräaikaisuuden päättyminen, liikkeenluovutus ja tehtävämuutos. Työnantaja teki tarvittavat henkilöstöön kohdistuvat sopeuttamispäätökset mennessä ja käy myös yksittäisiä neuvotteluja muun muassa tehtävämuutoksista mennessä. Sopeuttamispäätökset tulevat kohdistumaan Lahden ammattikorkeakoulun lakkautettaviin koulutusaloihin ja -ohjelmiin (musiikki, matkailu, kuvataide) ja prosessi- ja materiaalitekniikan koulutuksen suuntautumisiin (muovi-, tekstiili- ja vaatetustekniikka), eikä muita tuotannollisia sopeuttamistarpeita ole. Näistä sopeuttamisista on neuvoteltu jo kevään 2013 yhteistoimintaneuvottelujen yhteydessä. Edellä oleviin syihin perustuen Lahden ammattikorkeakoulun rehtori teki päätökseen / osa-aikaistaa Kari Perkiö tuotannollisin syin alkaen. Kiusaamiskierre ja epätasapuolinen kohtelu Kari Perkiö esittää vaatimuksenaan kiusaamiskierteen lopettamisen, joka näkyy epätasapuolisena kohteluna ja osa-aikaistamisen kohdistumisena häneen. Perkiö esittää oikaisuvaatimuksessaan tapahtumia Lahden ammattikorkeakoulussa 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Ongelmia on erityisesti ollut Perkiön ja yliopettajan välisessä kanssakäymisessä ja tiedon kulussa. Aikaisemmat esimiehet ovat käyneet osapuolten kanssa keskusteluja, joiden tavoitteena on ollut henkilösuhteiden ja työilmapiirin parantaminen muovitekniikan koulutusohjelmassa.

13 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 13/ Konsernihallitus Vuonna 2009 työsuojeluvaltuutettu sekä varavaltuutettu tekivät haastatteluja muovitekniikan henkilöstöongelmiin liittyen. He haastattelivat muovitekniikan päätoimista opetushenkilöstöä. Työsuojeluvaltuutettujen vararehtori toimittamassa haastatteluyhteenvedossa todettiin, että yhteistyö Perkiön ja yliopettajan välillä ei toimi. Työsuojeluvaltuutettujen haastatteluyhteenvedon pohjalta asiasta käytiin keskustelua järjestetyssä tapaamisessa, johon osallistuivat vararehtori (pj.), koulutuspäällikkö, yliopettaja, lehtori Kari Perkiö sekä työhyvinvointipäällikkö. Perkiö ja yliopettaja totesivat tuolloin, ettei heillä ole säännöllistä palaverikäytäntöä. Perkiö toi esille myös kokevansa työnkuormituksen vaikuttavan hänen terveydentilaansa. Perkiö kertoi, että hänen lähiopetustuntinsa eivät jakaudu tasaisesti lukuvuoden jaksoille. Perkiö toi esille myös kokeneensa 2009 keväällä käydyssä kehityskeskustelussa käsiteltyjen asioiden kohdistuvan häneen henkilönä. Yliopettaja kertoi taustoja lähiopetuksen jakautumisesta muovitekniikan opetuksessa ja että suunnitellut tunnit ovat olleet nähtävänä koko lukukaudeksi. Muutoksia suunnitelmiin oli tuonut sosiaali- ja terveysalalle tarjottava tietotekniikan opetus, jonka ennakointi oli ollut vaikeaa. Tapaamisessa todettiin, että Perkiön lähiopetustyön määrä on tasaisempi aiempiin lukuvuosiin verrattuna. Koska muovitekniikan opetusta ei riittänyt täysipainoisesti kolmelle henkilölle, tietotekniikkakoulutuksen avulla varmistettiin tarvittavan 1600 tunnin täyttyminen. Perkiö toi esille näkemyksensä siitä, ettei häntä haittaa vaikka hänellä olisi pelkästään muuta kuin muovitekniikan opetusta. Keskustelussa sovittiin säännöllisten palaverien käyttöönotosta tiedonkulun ja keskusteluyhteyden parantamiseksi ja siitä, että kolmas henkilö (työnantajan edustaja) on jatkossa mukana Perkiön ja yliopettajan välisissä kehityskeskusteluissa. Näin myös toimittiin kehityskeskusteluissa seuraavien vuosien aikana ja keskustelut sujuivat asiallisesti ja normaalisti. Mukana kehityskeskusteluissa oli tuolloin tekniikan alan koulutuspäällikkö pidettiin myös toinen kokous koskien muovitekniikan opiskelijaryhmältä tullutta palautetta. Kokous pidettiin muuten samalla kokoonpanolla kuin em. tapaaminen, mutta yliopettaja ei osallistunut tähän kokoukseen. Opiskelijoiden negatiivinen palaute kohdistui Kari Perkiön opetustyöhön. Kokouksessa todettiin, että Kari Perkiö on myös aiemmin saanut opetuksesta palautetta. Perkiö myönsi nyt saadun palautteen olevan samansuuntaista kuin aiemmin. Todettiin, että muovitekniikan työilmapiirin parantamisella on vaikutusta myös opetuksen laatuun. Sovittiin, että Perkiö lisää opetukseensa liittyvää opiskelijoiden informointia nykyisestä. Myös Repun käyttöä tiedon jakamisessa opiskelijoille lisätään. Kokouksen ilmapiiri ei kuitenkaan ollut vaikeasta asiasta ja aiheesta huolimatta lynkkaava, kuten Perkiö oikaisuvaatimuksessaan esittää, eikä häntä esim. painostettu vuorotteluvapaalle jäämisen. Perkiö on itse ottanut esille vuorotteluvapaalle jäämisen. Perkiön nostaa oikaisuvaatimuksessaan esille Kuusen rekrytoinnin. Kuusi rekrytoitiin opettamaan keväällä 2014 differentiaali- ja integraalilaskenta 1- opintojaksoa sekä algebraa, geometriaa ja trigonometriaa, koska päätoimisilla matematiikan opettajilla oli tunnit täynnä erityisesti kolmannessa periodissa ja koska ko. opintojaksoissa tarvittiin sekä PBL-

14 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 13/ Konsernihallitus että integrointiosaamista ammattiaineisiin. Perkiöllä ei ole riittävää osaamista algebra, geometria ja trigonometria- opintojakson opettamisesta PBL-menetelmällä eikä ympäristötekniikan differentiaali- ja integraalilaskentaopintojakson integroinnista aihealueeseen. Opintojakso alkoi ennen joulua 2013 ja jatkui kevään 2014 puolelle. Perkiöllä oli täysi työaikasuunnitelma vuonna 2013, joten sitä ei olisi voitu sijoittaa hänelle vuoden 2013 työaikasuunnitelmaan. Työtehtäviä on jaettu ainoastaan henkilöstön osaamisen perusteella. Vastuuopettajat ovat suunnitelleet koulutusvastuualueiden hallinnollisten ryhmien opetustarjonnan, jota koulutusvastaavat koulutuspäällikön tuella ovat kontrolloineet. Niiden työntekijöiden, joiden työtehtäviä on useissa koulutusvastuualueissa, töiden jakautumisesta on keskusteltu koulutusvastaavien kesken. Materiaalitekniikkaan ja sen sisällä olevaan muovitekniikan koulutukseen on kohdistunut leikkauksia vuosien saatossa ja se on heijastunut myös muiden materiaalitekniikan opettajien tunteihin. Muovitekniikassa on ollut myös muita työtehtäviä, kuten opintojen ohjausta ja TKI-toimintaa, joihin Kari Perkiö ei ole osoittanut kiinnostusta. Hänen työtehtävänsä ovat lähinnä olleet opetukseen liittyviä. Uuden rahoitusmallin luomassa paineessa on tekniikan koulutusalalta lopetettu tekstiili ja vaatetustekniikan, muovitekniikan ja tietokoneelektroniikan koulutukset sekä supistettu rajusti mediatekniikan opintopistetarjontaa. Tekstiili ja vaatetustekniikasta tulee poistumaan kaksi henkilötyövuotta, joista yksi jo vuonna Keväällä 2014 käytiin tekniikan alalla LUMA-neuvottelut, joissa sovittiin, että LUMA-aineita (matematiikka, fysiikka, kemia) opettavat LUMA opettajat. Myös matematiikan ja fysiikan opetus on vähentynyt ja opetustyön tekevät LUMA-opettajat. Mekatroniikassa ja tietotekniikassa on LUMA-opetusta integroitu ammattiaineisiin ja tällaisia opintokokonaisuuksia voi opettaa myös ns. ammattiaineen opettaja, tapauskohtaisesti. Prosessi- ja materiaalitekniikassa LUMA-aineiden opetus on kuitenkin hoidettu ja hoidetaan tulevaisuudessakin LUMA-opettajien toimesta. Toisin sanoen, integrointia LUMA-aineet vs. ammattiaineet ei ole toteutettu vanhoissa, eikä tulevassakaan prosessi- ja materiaalitekniikan opetussuunnitelmissa. Perkiön mainitsemia ylitöitä on tehty vain sairauslomasijaisuuksien vuoksi, joita tekniikan alalla keväällä 2014 on ollut kaksi pitkää jaksoa. Perkiön ja työnantajan edustajien välillä on käyty keskusteluja myös sähköpostitse loppuvuoden 2013 ja kevään 2014 aikana. Näissä on kerrottu Perkiölle mm. seuraavaa: Selvityksessä ilmeni, että tekniikan alan töiden jakamisessa ei ole käytetty epäasiallisia perusteita, vaan töiden jakaminen perustuu tehtävien edellyttämiin osaamisedellytyksiin ottaen huomaan OVTES:in mahdollisuuden ja rajoitukset. Muovitekniikan tuntien vähentyessä tunteja ei ole riittänyt kaikille vakinaisille kokoaikaisuuteen riittävää 1600 tuntia, jolloin työnantaja on joutunut käyttämään OVTES:in mahdollistamaa tunnin välystä. Tämä mahdollisuus on käytettävissä ainoastaan tekniikan ja liikenteen alalla. Osa-

15 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 13/ Konsernihallitus aikaistamisen syynä on siis opetustuntien väheneminen muovitekniikassa, ei kiusaaminen tai epätasapuolinen kohtelu. Työnantaja on pyrkinyt parantamaan Perkiön ja yliopettajan välistä yhteistyötä. Viimeisessä keskustelussa olivat mukana Perkiön lisäksi osaamisaluejohtaja, koulutuspäällikkö, vastuuopettaja, luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu, työhyvinvointipäällikkö ja palvelussuhdevastaava. Keskustelussa sovittiin, että jatkossa toimintaa muutetaan käydyn keskustelun mukaisesti esimerkiksi parantamalla tiedonkulkua yhteisissä kokouksissa. Perkiö nostaa oikaisuvaatimuksessaan esille myös tekniikan alan koulutusmatkan. Elokuussa 2014 järjestetään tekniikan alan kehittämismatka Tallinnaan ja Tarttoon. Matkalla tehdään kehittämistyötä liittyen Niemen kampukseen, opetuksen ja tki- toiminnan kehittämiseen lisäksi ohjelmassa on vierailu partnerikouluun Eesti Maaulikooli (Estonian University of Applied Sciences). Matka rahoitetaan Lahden ammattikorkeakoulun saamalla tuloksellisuusrahalla, jonka ammattikorkeakoulun johtoryhmä on päättänyt tänä vuonna jakaa henkilöstömäärän suhteessa koko ammattikorkeakoulun henkilöstölle. Matkan kustannuksiksi on budjetoitu matkat, majoitus, ruokailut ja pääsymaksut ja opas. Perkiö esittää, että konsernihallitus ryhtyisi toimiin syrjinnän ja kiusaamisen poistamiseksi sekä työntekijöiden kohtelun tasapuolistamiseksi. Työnantaja on edellä kuvatulla tavalla tehnyt toimenpiteitä Perkiön esittämien epäkohtien selvittämiseksi. Kaikki Kari Perkiön lähettämät asiakirjat ovat kokouksessa nähtävillä. Asiantuntijana kokouksessa on rehtori Outi Kallioinen ja henkilöstöjohtaja Lena Siikaniemi. Toimitusjohtaja: Hallitus katsoo työnantajan toimineen neuvotteluesityksessä todettujen taloudellisten ja tuotannollisten perusteiden mukaisesti, yhteistoimintaneuvotteluissa esillä olleita periaatteita noudattaen sekä kaikilta osin laillisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Perkiön osaaikaistamisessa ei ole ollut kysymys kiusaamisesta tai epätasapuolisesta kohtelusta. Näin ollen hallitus ei muuta Lahden ammattikorkeakoulun rehtorin päätöstä / Lisäksi hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätietoja tarvittaessa antavat rehtori Outi Kallioinen, sähköposti outi.kallioinen(at)lamk.fi henkilöstöjohtaja Lena Siikaniemi, lena.siikaniemi(at)phkk.fi

16 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 13/ Konsernihallitus Oikaisuvaatimuksen käsittely, Lahden ammattikorkeakoulun rehtorin päätös / muotoilu- ja taideinstituutin lehtorin irtisanomisesta tuotannollisin ja taloudellisin syin PHKKhall 149 Lahden ammattikorkeakoulun lehtori Erkki Perkiömäeltä on saapunut oikaisuvaatimus (esityslistan liite nro 4.1). Oikaisuvaatimus koskee rehtori Outi Kallioisen tekemää päätöstä (esityslistan liite nro 4.2) irtisanoa Perkiömäki tuotannollisin ja taloudellisin syin. Erkki Perkiömäki esittää vaatimuksenaan, että rehtori Outi Kallioisen tekemä päätös ( / ) koskien Perkiömäen irtisanomista tuotannollisista ja taloudellisista syistä tulee kumota, koska päätös on lainvastainen. Tuottoennuste Yhteistoimintaneuvottelut Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa keväällä 2013 Yhteistoimintaneuvotteluissa ( ) käsiteltävinä olivat Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kaikki tulosalueet ja toiminnot, ja neuvottelut koskivat koko henkilöstöä Koulutuskeskus Salpauksessa, Lahden ammattikorkeakoulussa ja Yhteisissä palveluissa. Tuoterenkaassa neuvottelut koskivat ainoastaan valmennus- ja tukipalveluhenkilöstöä. Konsernitason toiminta- ja taloussuunnitelman toteuttaminen edellyttää keskimäärin 12,5 milj. euron eli 10 prosentin kulujen karsintaa 2015 loppuun mennessä. Neuvottelujen taloudellisista ja tuotannollisista perusteista oltiin neuvotteluissa yksimielisiä. Neuvotteluesityksessä esitettiin taloudellisesta tilanteesta esitettiin laskemat tuottoennusteesta ja sopeuttamistarpeista vuosille

17 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 13/ Konsernihallitus Sopeuttamistarve Koulutuskeskus Salpauksen taloudellinen tilanne edellytti sopeuttamistoimenpiteitä. Salpauksen johto päätyi tekemään yhtenä sopeuttamistoimenpiteenä organisaatiouudistuksen. Tavoitteena oli perustehtävän toimintaedellytysten turvaaminen reagoimalla niukkeneviin talouden resursseihin päättyneiden neuvottelujen jälkeen työnantaja teki päätökset sopeuttamistoimenpiteistä. Näiden päätösten perusteella koko konsernissa henkilöstövähennysten arvioitu vaikutus oli noin 10,2 miljoonaa euroa ja muiden kulujen vaikutus noin 2.8 miljoonaa euroa vuosina Lahden ammattikorkeakoulun tuotannollinen ja taloudellinen tilanne Edellä mainittu kevään 2013 koko konsernia koskeneet yhteistoimintaneuvottelut osoittivat, että henkilöstöön kohdistuvaa sopeuttamistarvetta on kaikilla tulosalueilla mukaan lukien Lahden ammattikorkeakoulu. Lahden ammattikorkeakoulussa aikaisemmin päätettyjen lakkautettavien alojen (musiikki, kuvataide sekä elokuva- ja tv-ilmaisu) osalta pidettiin erilliset yhteistoimintaneuvottelut Nämä neuvottelut olivat jatkoa aikaisempina vuosina käytyihin yhteistoimintaneuvotteluihin, jossa oli neuvoteltu alakohtaisesti alan lakkauttamisesta ja sen vaikutuksista henkilöstöön. Näiden neuvotteluiden perusteella työnantaja teki henkilöstöön kohdistuvia sopeuttamispäätöksiä kesäkuussa Tässä yhteydessä Perkiömäkeen kohdistui rehtori Outi Kallioisen tekemä päätös osa-aikaistamisesta ja irtisanomisesta. Osa-aikaisuus alkoi ja palvelussuhde päättyi

18 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 13/ Konsernihallitus Lahden ammattikorkeakoulun taloudellinen tilanne on hieman parantunut käytyjen yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen. Tämä ei muuta päätöstä, jolla elokuva- ja tv-ilmaisun koulutus päätettiin lakkauttaa Lahden ammattikorkeakoulusta. Koulutusta on ajettu suunnitelmallisesti alas jo kolmen vuoden ajan. Erkki Perkiömäki esittää saapuneessa oikaisuvaatimuksessaan, että audiovisuaalinen ala on kehittymässä elokuvailmaisun suuntaan ja että tämä vaikuttaisi koulutuksen sisältöön. Lahden ammattikorkeakoulun Muotoilu- ja taideinstituutin media-alan koulutuksessa on koulutettu valokuvaajia, graafisia suunnittelijoita ja multimedian tuottajia omissa pääaineissaan. Pääaineiden sisällölliset profiilit huomioiden näistä pääaineista valokuvaus on se, jonka ammattialalla liikkuvan kuvan muutos on ollut voimakasta viime vuosina. Muutos liittyy vahvasti valokuvauksen tekniikan kehitykseen sekä tuotantotapojen murrokseen erityisesti journalististen sisältöjen osalta. Tämä on aiheuttanut valokuvaajan osaamisvaatimusten muutoksen erityisesti kuvajournalismia tekeville ammattilaisille. Tähän murrokseen on reagoitu muuttamalla opintojaksojen toteutustapoja vastaamaan ammattityön arkea. Tästä syystä kyseisten opintojaksojen opettajiksi tarvitaan henkilöitä, joilla on kokemusta nykymuotoisella valokuvaajan ammattikentällä toimimisesta. Jatkossa myös opetussuunnitelma muuttuu, mikä tuo mukanaan suurempia muutoksia. Tehtävien tarjoaminen Erkki Perkiömäelle Erkki Perkiömäki viittaa saapuneessa oikaisuvaatimuksessaan vuoden Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmissa oleviin kursseihin ja tehtäviin. Perkiömäen mukaan kyseiset opintojaksot ja tehtävät tulisi osoittaa hänelle. Kyseisistä kursseista ja tehtävistä osa on toteutettu olemassa olevalla vakituisella henkilöstöllä ja osittain määräajaksi rekrytoiduilla sivutoimisilla tuntiopettajilla. Uusia rekrytointeja toteutetaan vain, jos vakituisella olemassa olevalla henkilöstöllä ei ole Valtioneuvoston asetuksen ammattikorkeakouluista (352/2003) mukaista kelpoisuutta ja työnantajan erikseen kutakin opintojaksoa ja tehtävää kohden edellyttämää riittävää kokemusta ja osaamista. Alla on selvitystä niiden opintojaksojen ja tehtävien osalta, joihin on palkattu määräajaksi henkilö ja joiden palkkauspäätösten osalta oikaisuvaatimusaika huomioiden tulee käsitellä tässä yhteydessä. Muiden opintojaksojen ja tehtävien osalta Erkki Perkiömäen soveltuvuus jätetään tutkimatta. Elokuvailmaisun kurssin (65 tuntia) osalta toteutus on vielä avoinna. Kurssi ei ole Erkki Perkiömäelle työn tarjoamisvelvoitteen piirissä. Graafisen suunnittelun pääaineessa ei ole opetettu viime lukuvuonna vahaanimaatiota, kuten oikaisuvaatimuksessa väitetään. Ensimmäisen vuoden opiskelijoille toteutetulla Graafinen viestintä I -opintojaksolla opiskelijoiden muodostamista ryhmistä yksi on oma-aloitteisesti palauttanut yksittäisen

Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Isoneuvos, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti

Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Isoneuvos, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/2014 1 Konsernihallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 8:30-9:55 Paikka Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Isoneuvos, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti Osallistujat

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs)

Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs) PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 20/2014 1 Konsernihallitus 27.10.2014 Aika 27.10.2014 klo 8:15-8:50 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs) Osallistujat

Lisätiedot

/ Aino Alonen Juhani Hilkemaa

/ Aino Alonen Juhani Hilkemaa PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 10/2015 1 Yhtymähallitus 25.05.2015 Aika 25.05.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymähallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 8:30-10:20 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, Isoneuvos

Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 22/2014 1 Konsernihallitus 10.11.2014 Aika 10.11.2014 klo 8:30-10:35 Paikka Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, Isoneuvos Osallistujat

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 8:30-10:35 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/2015 1 Yhtymähallitus 13.04.2015 Aika 13.04.2015 klo 08:30-11:50 Paikka Osallistujat Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali PÖYTÄKIRJA 7/2015 121 (15) Yhtymähallitus 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 15:00-15:50 PAIKKA Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali KÄSITELLYT ASIAT 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 Sivistyslautakunta Aika 14.10.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 75

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Muut asiat; ei julkinen asia... 2 2 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET muun päätoimisen henkilöstön edustaja päätoimisten opettajien edustaja, Jarkko Surakan henkilökohtainen varajäsen

LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET muun päätoimisen henkilöstön edustaja päätoimisten opettajien edustaja, Jarkko Surakan henkilökohtainen varajäsen AIKA Tiistai 18.6.2013 kello 15.00 16.47 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Yhtymähallitus Aika 07.05.2013 klo 17:30-18:45 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta 17.09.2014 Nro 5/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta 17.09.2014 Nro 5/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 17.09.2014 Nro 5/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg.

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg. Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 6 / 2011 86 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Perjantai 26.8.2011 klo 10.00 11.37 Kokouspaikka Rantasipi Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 44 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 45 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 44 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 45 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 Kokousaika 11.9.2008 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot