JAVA-SOVELLUKSEN SOVITTAMINEN ANDROID- MOBIILIKÄYTTÖJÄRJESTELMÄLLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JAVA-SOVELLUKSEN SOVITTAMINEN ANDROID- MOBIILIKÄYTTÖJÄRJESTELMÄLLE"

Transkriptio

1 JAVA-SOVELLUKSEN SOVITTAMINEN ANDROID- MOBIILIKÄYTTÖJÄRJESTELMÄLLE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Tietotekniikan koulutusohjelma Ohjelmistotekniikka Seminaarityö Kevät 2010 Jaakko Reinman

2 Lahden ammattikorkeakoulu Tietotekniikan koulutusohjelma REINMAN JAAKKO: Java-sovelluksen sovittaminen Android-mobiilikäyttöjärjestelmälle Ohjelmistotekniikan seminaarityö, 25 sivua, 1 liitesivu Kevät 2010 TIIVISTELMÄ Tässä työssä tutkitaan Java-sovelluksen sovittamista Androidmobiilikäyttöjärjestelmään ja sen työvaiheita. Samalla tutkitaan myös, mitä Javaohjelmoijan tarvitsee opiskella saadakseen sovelluksensa toimimaan Androidissa. Android on Open Handset Alliancen omistama ja Googlen ylläpitämä käyttöjärjestelmä älypuhelimiin ja kevyisiin kannettaviin laitteisiin ja tietokoneisiin. Androidin ydin perustuu Linux-ytimeen, ja se ajaa Java-sovelluksia oman Dalvik-virtuaalikoneensa sisällä. Sovitettavaksi Java-sovellukseksi valittiin Jibble Web Server -palvelin, joka oli tehty Java SE -kirjastolla. Java-pohjaisuudesta huolimatta sovellusta täytyi muokata rakenteeltaan hyvin paljon, jotta se toimi Android-alustalla. Toisin kuin perinteisesti, Androidissa pienetkin sovellukset pitää jakaa pieniin toiminnallisiin osiin, joita voidaan erikseen kutsua ja käynnistää. Tämä sovellusten modularisointi parantaa muistinkäytön tehokkuutta ja virransäästöä. Jibble-palvelimen sovittaminen vaati paljon työtä sovelluksen rakennemuutosten ja pakollisten lisäysten takia. Toisin sanoen Java-pohjaisuudesta ei ollut merkittävää helpotusta tai etua, vaikka Android ajaakin Java-sovelluksia. Javasovellukset arvioidaan kuitenkin nopeammiksi sovitettaviksi alustalle kuin muiden ohjelmointikielien sovellukset. Matka- ja älypuhelimille tehdyt Java MIDP- ja Java ME -sovellukset saattaisivat olla helpompia siirrettäviä Androidille, sillä ne ovat jo valmiiksi mobiililaitteille suunniteltuja. Avainsanat: Android, käyttöjärjestelmät, Java, ohjelmointi

3 ABSTRACT This study examines Java application porting to the Android mobile operating systems and its stages and problems encountered. Also, at the same time is examined what a Java programmer needs in order to get their applications to work in the Android. Android is mobile operating system for smart phones and light portable devices and computers owned by Open Handset Alliance. Android software development kits and documentation is maintained by Google. The core of the Android is based on Linux kernel and it runs Java applications inside it's own Dalvik virtual machine. For the application porting a Java application called Jibble Web Server was selected. It is made with Java SE library for desktop computers. Despite the application was Java based, it's structure had to be modified quite a lot to get it working in the Android platform. Unlike traditionally in software development, in Android even the smallest applications have to be divided to small functional parts that can be called and started individually. This application modularization improves efficiency of the memory usage and introduces power savings. Porting the Jibble server required a lot of work due to application structure modifications and mandatory additions. In other words, it didn't make it significantly easier to port the application even it was Java based and Android runs Java applications. Porting Java programs is nonetheless considered easier than programs made with other programming language. It is estimated that it might be easier to port Java MIPD or Java ME -applications to the Android as they are already designed for mobile devices. Keywords: Android, operating systems, Java, programming, porting

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 ANDROID-KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ Yleistä Android-käyttöjärjestelmä sovellusalustana Androidin arkkitehtuuri Sovelluksen sovittaminen Android-alustalle Kehitysympäristö ja työkalut 12 3 JAVA-SOVELLUKSEN SOVITTAMINEN ANDROIDIIN KÄYTÄN- NÖSSÄ Valittu Java-sovellus ja työkalut Sovittamistyön tulokset ja kokemukset 16 4 YHTEENVETO 17 LÄHTEET 18 LIITTEET 19

5 1 JOHDANTO Tämä seminaarityö tehtiin osana Ohjelmistotekniikan tutkimusprojekti kurssin suoritusta. Opinnäytetyössä tutkitaan ohjelmoijan näkökulmasta, kuinka helppoa on sovittaa Java-sovellus Android-mobiilikäyttöjärjestelmälle, jos ohjelmoijalla on aikaisempaa kokemusta Java-ohjelmointikielestä. Tutkimusongelmana on avoimen lähdekoodin sovelluksen, Jibble Web server, sovittaminen tälle alustalle ja tutkia sen sovittamiseen kuluvaa työvaiheiden määrää ja aikaa. Samalla selvitetään myös, mitä kehitystyökaluja, apuohjelmia ja lisäosia pitää vähintään olla, että kääntäminen ja testaaminen onnistuvat ja mitä Java-ohjelmoijan pitää tehdä toisin Android-alustalle ohjelmoidessa.

6 2 2 ANDROID-KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ 2.1 Yleistä Android on käyttöjärjestelmä mobiililaitteille, kuten matkapuhelimille ja kannettaville Internet-päätelaitteille (netbook, tabletpc), joka ajaa Java-sovelluksia. Se on lupaava tulevaisuuden käyttöjärjestelmä matkapuhelimille sen avoimen kehitys- ja yhteistyön, muokattavuuden ja ilmaisuuden takia. Käyttöjärjestelmä on alun perin Android Inc osakeyhtiön kehittämä, jonka Google sittemmin osti ja jonka kehitys myöhemmin siirtyi Open Handset Alliance -nimiselle liitolle. Open Handset Alliance -liittoon kuuluu 50 yritystä, joista tunnetuimpia ovat Google, Intel, Motorola, Texas Instruments, Samsung, LG, Sony Ericsson ja NVIDIA. Liittoon siis kuuluu enemmistö suurimmista matkapuhelinvalmistajista ja osa yrityksistä on jo julkaissut ensimmäisiä Androidia hyödyntäviä matkapuhelimia. Tänä vuonna julkaistaan analyytikkojen mukaan noin 30 Android-pohjaista laitetta. Kuviossa 1 on Googlen itse kehittämä ja HTC:n valmistama Android-puhelin, joka julkaistiin tammikuussa Konsulttiyhtiö Gartner ennustaa Androidin olevan toiseksi suurin mobiilikäyttöjärjestelmä vuonna (Kharif 2009; Wikipedia 2009a; Wikipedia 2009b.) Android-käyttöjärjestelmä on hyvin nuori, sillä ensimmäinen versio siitä on julkaistu vuonna Tällä hetkellä uusin versio on 2.1, joka on julkaistu tammikuussa Suurin osa käyttöjärjestelmän osista on lisensoitu Apache 2.0 -lisenssillä ja loput GPL v2 -lisenssillä. Molemmat lisenssit mahdollistavat avoimen kehitystyön ja vapaan muokattavuuden omaan käyttöön ilman lisenssimaksuja. (Wikipedia 2010.)

7 3 KUVIO 1. Google Nexus One Android-puhelin (Google 2010)

8 4 2.2 Android-käyttöjärjestelmä sovellusalustana Androidin arkkitehtuuri Kuviossa 2 on esitetty Androidin arkkitehtuurin pääkomponentit. KUVIO 2. Androidin arkkitehtuuri (Google 2010) Päällimmäinen kerros käyttöjärjestelmässä on sovelluskerros, jossa Java- sovellukset toimivat moniajossa virtuaalikoneen sisällä. Sovellukset hyödyntävät Androidille sovitettua ja karsittua Java-kirjastoa, jota täydentävät Googlen Androidille kehittämät kirjastot. Androidin mukana tulee paketti tärkeimpiä ohjelmia, kuten kontaktilista, tekstiviestien lähetys, kalenteri, sähköpostin lukuohjelma, Google Maps -karttasovellus sekä selain. Kaikki toiminnot, jopa tyypilliset matkapuheli-

9 5 men toiminnot, on tehty erillisiksi sovelluksiksi muistinhallinnan toiminnan takia ja siksi, että ne voidaan tarvittaessa poistaa, jos Androidia käytetään esimerkiksi kannettavassa tietokoneessa. (Google 2009.) Lisää sovelluksia alustalle on ladattavissa internetistä Android-marketista ilmaiseksi tai pientä maksua vastaan. Kuviossa 3 on AndroidLib.com-verkkosivulla esitetty Androidille tehtyjen sovellusten määrän kasvu. Erilaisia ohjelmia on sivuston mukaan tällä hetkellä yli kappaletta ja määrä kasvaa kiihtyen sitä mukaa, kun valmistajat julkaisevat uusia Android-laitteita ja käyttäjien sekä kehittäjien kiinnostus niitä kohtaan kasvavat ( Kharif 2009; AndroidLib 2010). KUVIO 3. Sovellusten määrän kasvu Androidille (AndroidLib 2010) Seuraavana tulee ohjelmistokehyskerros. Androidin ohjelmistoarkkitehtuuri on suunniteltu yksinkertaistamaan ohjelman komponenttien uudelleenkäyttöä, joten mikä tahansa sovellus voi tarjota palveluita, joita muut sovellukset voivat hyödyntää. Ohjelmistokehyskerroksessa on sovellusten pääkomponenttien hallintajärjestelmät. Aktiviteettien hallinta (Activity Manager) ohjaa sovellusten sisällä olevia

10 6 aktiviteetteja, jotka ovat käyttäjälle esitettyjä toimintaikkunoita. Esimerkki aktiviteetista voisi olla tekstiviestiohjelman käyttäjälle esittämä lista, josta käyttäjä valitsee viestin vastaanottajan. Aktiviteeteista kerrotaan tarkemmin jäljempänä. Ikkunoinnin hallinta (Window Manager) hoitaa luonnollisesti ikkunointia ja kertoo järjestelmälle, mitkä sovellukset ovat käyttäjälle näkyvissä. Sovelluksen näkyvyys käyttäjälle vaikuttaa muistinhallinnan toimintaan. Palveluntarjoajat (Content Providers) ovat sovellusten rajapintoja, joiden avulla sovellukset voivat jakaa omia tietojaan muille sovelluksille. (Google 2010.) Näkymien hallinta (View Manager) tarjoaa laajan ja vapaasti muokattavan valikoiman näkymiä eli graafisen käyttöliittymän komponentteja sovellukselle, kuten esimerkiksi listoja, taulukoita, tekstikenttiä, nappeja ja sovellukseen upotettavan selaimen. Pakettien hallinta (Package Manager) hoitaa sovellusten asentamisen ja päivittämisen. Puhelinpalveluiden hallinta (Telephony Manager) tarjoaa sovelluksille yhteysmahdollisuudet puhelinverkkoon ja tietoa sen tilasta. Resurssien hallinta (Resource Manager) tarjoaa muun muassa lokalisaatiotietoa, grafiikka- ja ulkoasutiedostoja sovelluksille. Sijaintitietopalvelu (Location Manager) antaa sovelluksille sijaintitietoja, jos laiteessa on paikannustoimintoja, kuten GPS. Ilmoituspalvelu (Notification Manager) tarjoaa sovelluksille mahdollisuuden näyttää huomautuksia ja varoituksia tilapalkissa sekä toistaa äänimerkin, käyttää värinähälytystä tai laitteen valoja käyttäjän huomion saamiseksi. (Google 2009.) Ohjelmistokehyskerroksen alla on kerros, jossa on Androidin ajonaikaiset ydinkirjastot, Dalvik-virtuaalikone ja muut kirjastot samalla loogisella tasolla. Ydinkirjastot sisältävät Androidille sovitetun, karsitun Java-standardikirjaston sekä Googlen kehittämän oman Java-pohjaisen kirjaston, jonka avulla voi hyödyntää laitteen ominaisuuksia paremmin. Android ei tue Java 2 SE- tai ME-versioilla tehtyjä sovelluksia (Google 2010; Wikipedia 2010). Yksi mielenkiintoisimpia Androidin ominaisuuksia on Dalvik-virtuaalikone. Se on optimoitu mobiililaitteille ja sen sisällä jokainen sovellus toimii omana Linuxprosessinaan. Jokaisella prosessilla on oma Java-virtuaalikoneensa, joten sovellukset ovat eristettyjä toisistaan. Sovellukset voivat tosin kutsua muiden sovellus-

11 7 ten palveluita yksinkertaisen ja kevyen etäaliohjelmakutsutoteutuksen avulla. (Google 2010.) Virtuaalikone ohjaa sovellusten muistinhallintaa ja toiminnan elinkaarta: se käynnistää uuden prosessin, jos mitä tahansa sovelluksen osaa tarvitaan, ja pysäyttää sen toiminnan, jos se ei ole käyttäjälle näkyvissä eikä tee taustalla mitään. Se myöskin lopettaa sovelluksen aliprosesseja tai koko sovelluksen, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan tai muisti on vähissä ja jokin toinen sovellus tarvitsisi sitä. Jos järjestelmän täytyy lopettaa jokin ohjelma vapauttaakseen muistia toiselle, esimerkiksi käyttäjän sillä hetkellä kohdistamalle sovellukselle, se tallentaa ohjelman tilan muistiin, jos sovellus tukee tätä. Jos käyttäjän huomio kohdistuu jälleen lopetettuun sovellukseen, käynnistää järjestelmä uuden prosessin ja palauttaa tallennetun tilan. (Google 2010.) Muut C- tai C++-kieliset sovelluskirjastot ovat lähinnä järjestelmän käyttämiä, mutta myös kehittäjät voivat käyttää näitä halutessaan. Kirjastot tarjoavat SQLitetietokannan tiedon varastoinnille, integroidun avoimen lähdekoodin Webkit-internet-selaimen, FreeType bittikartta- ja vektorifonttien esitysmoottorin, standardin C kirjaston (libc), mediakirjastot monien video- ja äänitiedostojen toistamiselle (tuki MPEG4-, H.264-, MP3-, AAC-, AMR-, JPG-, ja PNG-formaateille) sekä Androidille optimoidut SGL (Skia Graphics Library) 2D- ja OpenGL 3D -grafiikkamoottorit mahdollisella rautakiihdytyksellä, jos laite tukee kiihdytystä. (Google 2009.) Viimeinen kerros on Androidin ydinkerros. Käyttöjärjestelmän ydin pohjautuu Linux-ytimen versioon 2.6, jonka tietoturvapalveluita, muistin- ja prosessienhallintaa, verkkotoimintoja ja ajurimallia erityisesti hyödynnetään. Ydin tarjoaa monipuolisen langattomien yhteyksien tuen: tuettuja yhteysmuotoja ovat GSM, 3G, WLAN, Bluetooth ja EDGE. Bluetooth-tiedostonvaihto tai videopuhelut eivät ole tuettuja. Android tukee myös Flash-muisteja, integroituja digitaalisia kameroita, GPS- ja kompassipiirejä sekä kiihdytysantureita ja magneettikenttäantureita. (Google 2010.)

12 Sovelluksen sovittaminen Android-alustalle Java-sovellusta Android-alustalle sovitettaessa on etua siitä, että Android tukee Java-ohjelmointikieltä, mutta silti vähätehoisen ja resursseiltaan rajoitetun alustan ollessa kyseessä, sovellukseen vaaditaan radikaaleja muutoksia. Suurimpia asioita, joita täytyy uudelleen suunnitella sovitettaessa tietokoneille tarkoitettu sovellus Androidille, ovat kaikki graafisen käyttöliittymän osat ja sovelluksen toimintalogiikka. Koska Android-laitteilla on yleensä pienet näytöt ja resoluutiot ja sitä voi ohjata kosketuksen avulla, on käyttöliittymä tehtävä yksinkertaiseksi, tarpeeksi suureksi, jotta sitä voi ohjata sormin ja jakaa se pienempiin osiin kuin vastaava tietokonepuolen sovellus. Toiminnan puolesta ohjelma pitää suunnitella niin, että se järjestelmän pyytäessä tallentaa tilansa, koska sen käyttämä muisti pitää voida vapauttaa jollekin toiselle sovellukselle tarvittaessa. Sen lisäksi palvelut pitää toteuttaa Androidin omalla tavalla ja rajapinnat tiedostojärjestelmään sekä graafiseen puoleen ovat hieman erilaisia kuin standardissa Java-kirjastossa. Android-sovellukset voivat hyödyntää neljää erilaista Android-alustan tarjoamaa komponenttia. Nämä komponentit ovat aktiviteetit, palvelut, yleisviestien vastaanottajat ja palveluntarjoajat. Sovellukseen on määritettävä ainakin yksi aktiviteetti, jonka järjestelmä käynnistää, kun painetaan ohjelman kuvaketta käynnistysvalikossa. Aktiviteetti on sovelluksessa toteutettu luokka, joka perii Activity-kantaluokan. Aktiviteettien määrä sovelluksessa riippuu täysin kyseessä olevan sovelluksen toiminnasta ja sen kehittäjästä. Kaiken toiminnan voi toteuttaa yhdelläkin aktiviteetilla, mutta olisi parempi hajauttaa sovelluksen toiminta ainakin muutamaan eri aktiviteettiin. Tällöin aloitusaktiviteetti vie vain välttämättömän minimimäärän muistia ja toisia sovelluksen aktiviteetteja käynnistetään vasta tarpeen tullen ja varataan niiden muisti erikseen. Silloin järjestelmä voi muistin käydessä vähiin tallentaa käyttäjälle näkymättömän tai pitkään käyttämättömänä

13 9 olleen sovelluksen tilan ja lopettaa sen. Kun lopetettua aktiviteettia taas tarvitaan, luodaan uusi prosessi, käynnistetään aktiviteetti ja palautetaan sen tila, jos sovellukseen on implementoitu tilan palautus. Toisia aktiviteetteja käynnistetään kutsumalla niitä nykyisestä aktiviteetista. Jokaiselle aktiviteetti luo oletuksena yhden ikkunan, jonka avulla se voi näyttää ja vastaanottaa käyttäjältä tietoa. Ikkunan koon voi määrittää peittämään koko ruudun tai vain osan siitä. Näytölle piirrettävät objektit on esitettävä Viewnäkymäluokasta periytettyjen komponenttien avulla. Näkymäluokassa on valmiita oliopohjaisia käsittelijöitä, joiden avulla on helppo tehdä ulkoasuja, valikoita, nappeja tai listojen esittämistä mistä tahansa tietotyypistä. Kaikki näkymätieto on määritetty Android-projektin Res-hakemistoon XML-pohjaisina tietoina. Näitä tietoja voi luoda käsin tai käyttämällä Eclipsessä ADT-lisäosan graafista ulkoasueditoria, joka luo automaattisesti näkymän XML-tiedot. Aktiviteetin toiminta voidaan jakaa kolmeen päätilaan: se on aktiivinen (tai suorittaa tehtävää), tauotettu tai pysäytetty. Kun aktiviteetin ikkuna on päällimmäisenä esitettävänä ikkunana ja sillä on fokus, se luokitellaan aktiiviseksi. Jos aktiviteetin ikkuna on vain menettänyt fokuksen, mutta on silti käyttäjälle näkyvissä (vaikka vain osittain), järjestelmä asettaa aktiviteetin tilan tauotetuksi. Jos aktiviteetin suoritus on pysähtynyt tai sen ikkuna ei ole näkyvissä käyttäjälle, järjestelmä asettaa aktiviteetin tilaksi pysäytetty. Tällöin aktiviteetti saatetaan lopettaa, jos jokin muu sovellus tarvitsee muistia. Myös tauotettu aktiviteetti saatetaan lopettaa, jos muistin määrä on hyvin tiukilla, mutta tämä on harvinaista (Google 2010). Tilojen vaihtuessa kutsutaan aktiviteetin oletus- tai uudelleenmääritettyjä metodeja. Aktiviteetti voi toteuttaa pakollisen oncreate-metodin lisäksi myös muita metodeja. Kuvio 4 esittää kaikki tilat ja näiden tilojen keskinäiset yhteydet. Metodia oncreate kutsutaan aina aktiviteettia luodessa. (Google 2010.)

14 10 KUVIO 4. Aktiviteettien elinkaari (Google 2009) Metodi onstart suoritetaan seuraavaksi ja sitä voi käyttää edellisen metodin lisäksi esimerkiksi tietojen alustukseen. Tätä metodia kutsutaan juuri ennen kuin käyttäjälle esitetään aktiviteetin näkymä ja tätä metodia kutsutaan myös onrestartmetodin jälkeen, kun aktiviteetti palaa pysäytetystä tilasta aktiiviseksi. (Google 2010.)

15 11 Metodi onresume ajetaan onstartin jälkeen, ja tällöin aktiviteetti esittää tietoa käyttäjälle tai odottaa syötettä. Kun aktiviteetti peittyy muun sovelluksen ikkunalla osittain tai menettää fokuksensa, se menee tauotettuun tilaan ja järjestelmä kutsuu sen onpause-metodia. Aktiviteetin ollessa näkymätön käyttäjälle suoritetaan onstop-metodi. Jos fokus vielä palaa, palataan tilojen alkuun onrestart-metodin kautta. Kun käyttäjä sulkee aktiviteetin tai järjestelmän täytyy lopettaa aktiviteetti muistia vapauttaakseen, suoritetaan ondestroy-metodi, joka on viimeinen metodi, jonka aktiviteetti suorittaa ennen lopetustaan. (Google 2010.) Tilojen tallentamista varten tärkeisiin aktiviteetteihin kannattaa toteuttaa onsaveinstancestate-metodi, jota järjestelmä kutsuu, jos aktiviteetti on lopetusuhan alainen. Tämän metodin pari on onrestoreinstancestate, joka ajetaan aktiviteetin uudelleenluonnin, oncreate- ja onstart-metodin jälkeen. (Google 2010.) Palveluita käytetään esimerkiksi toistamaan musiikkia taustalla, kun käyttäjä tekee jotain muuta tai toteuttamaan verkossa liikennöinti tausta-ajona tai laskemaan aikaa vievää laskutoimitusta ja palauttamaan tuloksen aktiviteetille. Palveluilla ei ole graafista käyttöliittymää ja aktiviteetit kommunikoivat niiden kanssa palveluiden tarjoaman rajapinnan kautta. Palvelut toteutetaan luomalla luokka, joka perii Service-kantaluokan. Ne toimivat oletuksena sovellusprosessin pääsäikeessä, joten niitä varten kannattaa luoda oma säikeensä, että muu sovelluksen toiminta ei alkaisi nykiä. (Google 2010.) Yleisviestien vastaanottaja on komponentti, joka ainoastaan kuuntelee järjestelmässä liikkuvia yleisviestejä ja reagoi määritettyihin viesteihin. Järjestelmän yleisviestejä ovat esimerkiksi ilmoitus aikavyöhykkeen vaihtumisesta, virran loppumisesta tai kielen vaihtumisesta. Myös sovellukset voivat lähettää yleisviestejä. Yleisviestien vastaanottajaa varten täytyy tehdä luokka, joka perii BroadcastReceiver-kantaluokan ja tiettyyn viestiin reagoidessaan käynnistää halutun aktiviteetin tai käyttää ilmoituspalvelua huomauttaakseen käyttäjää. (Google 2010.)

16 12 Palveluntarjoajia käytetään jakamaan sovelluksen sisäistä tietoa, esimerkiksi tiedoston sisältö tai SQLite-tietokannan tietoja muille sovelluksille. Palvelua tarjoavan luokan täytyy periä ContentProvider-kantaluokka ja toteuttaa kantaluokan virtuaaliset metodit. Palveluntarjoajat voivat kommunikoida keskenään, mutta kolmen muun luokan komponentit, aktiviteetit, palvelut ja yleisviestien vastaanottajat, kommunikoivat aikeilla (Intent), jotka ovat tietoa välittäviä objekteja. (Google 2010.) 2.3 Kehitysympäristö ja työkalut Androidin kehittäjille suunnatulta sivustolta voi hakea sovelluskehityspaketin (Android SDK), johon kuuluu laite-emulaattori (pohjautuu QEMU-emulaattoriin), vianetsintä- ja profilointiohjelmia sekä kehityspaketin hallintaohjelma, jonka kautta ladataan halutut versiot Android-alustasta ja päivitykset työkaluihin ja alustoihin (Wikipedia 2010). Jokaisen alustan mukana tulee vielä lisää apuohjelmia sovelluskehitykseen, versiokohtaiset kirjastot, levykuva käyttöjärjestelmästä sekä esimerkkejä sovelluksista. Eri versiota olevat alustat voivat olla rinnakkain, ja tästä on se hyöty, että omaa ohjelmaa voi testata monella eri versiolla toimivuuden varmistamiseksi. Sovelluskehitystä varten täytyy ladata vähintään yksi alusta. Kuvio 5 on Android-käyttöjärjestelmän version 1.6 laite-emulaattori oletusulkoasulla. Ulkoasuja voi vaihtaa enemmän älypuhelimia muistuttavaan ulkoasuun kehittäjän näin halutessa.

17 13 KUVIO 5. Android-laite-emulaattori aloitusruudussa Hallintaohjelmalla voi myös luoda ja hallita virtuaalisia Android-laitteita eli emulaattoreita testaamista varten, jos ei omista fyysistä laitetta. Myöskin kaiken netissä näkyvän, Googlen tekemän ja ylläpitämän, dokumentaation voi ladata pakettina itselleen hallintaohjelman avulla. Profilointiohjelmat ovat monipuolisia, ja niillä voi tarkkailla sovelluksen tilaa joko emulaattorissa tai USB-kaapelin päässä olevassa oikeassa Android-laitteessa lähes reaaliaikaisesti. Android-sovelluksia voi kehittää millä ohjelmointiympäristöllä tahansa, mutta helpointa ja nopeinta kehittäminen on Eclipsellä (suositus on classic versio 3.5) ja Androidin sille kehittämällä ADT- eli Android Development Tools -lisäosalla. Tämä tapa on Googlen suosittelema tapa kehittää sovelluksia. Lisäosa lisää Android-koodintarkistuksen, mahdollistaa käyttöliittymän graafisen suunnittelun ja emulaattorin helpon käytön sekä laajentaa virheenetsintäominaisuuksia. (Google 2010.) Android-sovellukset käännetään ensin Java-tavukoodiksi, jonka jälkeen se ja sovelluksen tarvitsemat resurssit paketoidaan.apk-päätteiseksi tiedostoksi. Tätä pa-

18 14 kettia käytetään jaettaessa ja asennettaessa sovellusta. Android-laitteessa paketit tallentuvat /data/app-hakemistoon.

19 15 3 JAVA-SOVELLUKSEN SOVITTAMINEN ANDROIDIIN KÄYTÄNNÖS- SÄ 3.1 Valittu Java-sovellus ja työkalut Java-sovellukseksi valittiin netistä löydetty Jibble Web Server, joka on Paul Muttonin tekemä erittäin pieni, alle 10 kilotavun web-palvelin. Sovellus oli tarpeeksi pieni, että sen sovittamiseen ei mennyt liian kauan aikaa, mutta tarpeeksi monipuolinen, että sovitustyössä saatiin kokemuksia monesta eri osa-alueesta, kuten verkkoyhteyksistä, prosesseista, palveluista ja käyttöliittymän suunnittelusta. Web-palvelin sisältää jonkinasteisen tuen palvelinpuolen CGI-skripteille, säikeistetyn asiakkaiden palvelemisen, tuen monille sisältötyypeille, hakemistojen selailun ja listaamisen sekä pyyntöjen kirjaamisen. Sovellus oli lisensoitu GPL v2 -mukaisesti, joten siitä voitiin muokata vapaasti Androidilla toimiva versio. Tätä työtä varten tekijän nettisivulta ladattiin kaikki lähdekoodit sisältävä jar-paketti, joka purettiin Eclipseen siirtämistä varten. Aluksi ladattiin developer.android.com-sivustolta Android SDK, jonka purkamisen jälkeen ladattiin sen sisältämällä kehityspaketin hallinta- ja päivitysohjelmalla Android 1.6 -alusta ja dokumentaatiopaketti. Alustaksi valittiin versio 1.6, koska se oli vanhin versio, joka oli ladattavissa, ja tämä tehtiin siksi, koska Android-sovellukset ovat eteenpäin yhteensopivia ja niin on helpompi etsiä sovelluksen testaajia. Hallintaohjelmalla luotiin myös Android 1.6 -emulaattori. Seuraavaksi ladattiin Eclipsen sivustolta Eclipse Classic SDK 3.5.1, asennettiin se ja asennettiin siihen ADT-lisäosa Eclipsen valikosta developer.android.com-sivuston ohjeiden mukaisesti.

20 Sovittamistyön tulokset ja kokemukset Sovittaminen vaati kohtalaisesti aikaa ohjelman uudelleensuunnittelun takia. Sovelluksen toiminnallisuus täytyi pilkkoa pieniin osiin, aktiviteetteihin, käyttöliittymä uudelleen suunnitella ja korjata koodi Androidilla toimivaksi, koska Androidin Java-kirjastototeutus eroaa Javan standardikirjastosta. Sovellukseen määritettiin kaksi aktiviteettia: yksi pääaktiviteetti, jossa tulostetaan palvelinsovellukseen tulleet HTTP-pyynnöt, ja toinen aktiviteetti, joka on asetuksien vaihtamista varten. Koska alkuperäisessä sovelluksessa luodaan jokaiselle pyynnölle oma säie pyyntöä käsittelemään, täytyi yhteyksiä kuunteleva ja säikeitä luova koodi laittaa Androidin palvelukomponentiksi, sillä ne voivat ajaa koodia taustalla rauhassa, mutta aktiviteetit saatetaan välillä lopettaa. Sovelluskokonaisuuden toimimaan saattamisessa meni melko kauan aikaa, koska virheiden etsintään ei ollut yhtä selkeää ja helppotajuista läpikäyntiohjetta developer.android.com-sivustolla kuten esimerkiksi muihin Androidin komponentteihin oli. Vaihtoehtoja kylläkin tarjotaan monia, mutta tässä tapauksessa päädyttiin hyödyntämään Androidiin sisäänrakennettua lokijärjestelmää, johon voitiin kirjoittaa lokifunktiolla helposti. Lokitiedostoa pystyi lukemaan reaaliajassa Android data bridge -komentokehotteella, joka tuli Android SDK:n mukana. Sovellus loppujen lopuksi kuitenkin valmistui ja toimivuus testattiin emulaattorin ja tietokoneen kanssa. Testikäyttäjiä oikealla Android-älypuhelimella ei sovellukselle tämän työn aikarajan aikana löydetty Android-älypuhelimien vähäisyyden takia.

21 17 4 YHTEENVETO Sovelluksen sovittaminen vie paljon aikaa, jos se on alun perin x86-pohjaisille tietokoneille suunnattu, mutta todennäköisesti Java MIDP- tai Java ME -kirjastoilla tehdyt mobiilisovellukset muilta mobiilialustoilta saattaisivat olla helpompia ja nopeampia sovitettavia Androidille. Androidille ohjelmointi edellyttää uudenlaista ajattelua sovellusohjelmoinnin osalta, ja tämän uuden järjestelmän merkitys todennäköisesti kasvaa, kun sovellusten määrä kasvaa ja kehittäjät keksivät hyödyntää toisten sovellusten tarjoamia palveluja monipuolisesti. Virtuaalikonemalli on teoriassa turvallinen ja muistinhallintatekniikat ovat tehokkaita, mutta nämä ominaisuudet myöskin teettävät töitä sovelluksien kehittäjille.

22 18 LÄHTEET AndroidLib Android Market statistics [viitattu ]. Saatavissa: Google What is Android? [viitattu ]. Saatavissa: Google What is Android? [viitattu ]. Saatavissa: Kharif, O Can Android Market Catch Up to the App Store? BusinessWeek. [viitattu ]. Saatavissa: _mar.html Wikipedia. 2009a. Android [viitattu ]. Saatavissa: Wikipedia. 2009b. Open Handset Alliance [viitattu ]. Saatavissa: Wikipedia Android (operating system) [viitattu ]. Saatavissa:

23 19 LIITTEET Linkki Android SDK:n lataussivulle:

Linux. 00 Keskeiset piirteet. Unix ja Linux Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Vesa Ollikainen (muokannut M.Mäki-Uuro) Kysymyksiä

Linux. 00 Keskeiset piirteet. Unix ja Linux Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Vesa Ollikainen (muokannut M.Mäki-Uuro) Kysymyksiä Linux 00 Keskeiset piirteet Tux-pingviinin kuva: Larry Ewing, Simon Budig ja Anja Gerwinski Kysymyksiä 1. Mikä Linux on? 2. Kuinka Linux syntyi ja kehittyy? 3. Mitkä ovat Linuxin vahvuudet? 2 1 Linux on

Lisätiedot

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/ PLA-32820 Mobiiliohjelmointi Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/ 1. Luento 2 Suoritus vaatimukset Kurssin sisältö Kirjallisuus Mobiiliohjelmointi Mobiililaitteita...

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä Avoin lähdekoodi hankinnoissa 9.6.2016 Juha Yrjölä Mitä on avoin lähdekoodi? 1. Lähdekoodi tulee jakaa ohjelmiston mukana tai antaa saataville joko ilmaiseksi tai korkeintaan luovuttamiskulujen hinnalla.

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3

Lisätiedot

TIE Principles of Programming Languages CEYLON

TIE Principles of Programming Languages CEYLON TIE-20306 Principles of Programming Languages CEYLON SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTIETOA KIELESTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ... 1 2. CEYLONIN OMINAISUUKSIA... 2 2.1 Modulaarisuus... 2 2.2 Tyypit... 2 2.3 Muita

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

GN Hearing - sovellus - käyttöohje

GN Hearing - sovellus - käyttöohje GN Hearing - sovellus - käyttöohje Johdanto Onneksi olkoon sovelluksen lataamisen johdosta. Tämä sovellus tuottaa parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttaa hyödyntämään kuulokojeitasi täysimääräisesti. Innovatiivinen

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut www.helsinki.fi

Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut www.helsinki.fi Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut Ohjelmointikurssin järjestäminen Helsingin yliopiston Ohjelmoinnin MOOC-kurssimateriaalin avulla 15.4.2016 1 Linkki Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

13/20: Kierrätys kannattaa koodaamisessakin

13/20: Kierrätys kannattaa koodaamisessakin Ohjelmointi 1 / syksy 2007 13/20: Kierrätys kannattaa koodaamisessakin Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje 19.5.2015 Laitevaatimukset Tietokoneessa tulee olla asennettuna: Web-kamera Mikrofoni ja kaiuttimet tai kuulokkeet Tietokoneen internet selaimen tulee

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351 Tietokoneen asetukset -ohjelma Oppaan osanumero: 383705-351 Toukokuu 2005 Sisällysluettelo Tietokoneen asetukset -ohjelma Hakemisto Tietokoneen asetukset -ohjelman käynnistäminen.... 2 Tietokoneen asetukset

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Arto Teräs Avoimen lähdekoodin ohjelmistot teknisessä laskennassa -työpaja CSC, 25.5.2009 Avoimen lähdekoodin kehitysmallit / Arto Teräs 2009-05-25

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12.

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12. Ohjelmistojen mallintaminen Luento 11, 7.12. Viime viikolla... Oliosuunnittelun yleiset periaatteet Single responsibility eli luokilla vain yksi vastuu Program to an interface, not to concrete implementation,

Lisätiedot

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest).

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest). 1 Virtualisoinnin avulla voidaan purkaa suora linkki suoritettavan sovelluksen (tai käyttöjärjestelmän tms.) ja sitä suorittavan laitteiston välillä. Näin saavutetaan joustavuutta laitteiston käytössä.

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

ReSound-sovellukset - käyttöohje

ReSound-sovellukset - käyttöohje ReSound-sovellukset - käyttöohje Johdanto Onneksi olkoon ReSound-sovelluksen lataamisen johdosta. ReSoundsovellukset tuottavat parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttavat hyödyntämään ReSound-kuulokojeita

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla 19.1.2017 Sisällys Slide 3. Mikä on PaikkaOppi Mobiili? Slide 4. Kaavio PaikkaOppi Mobiilin käytön aloituksesta. Slidet 5-7. Tunnusten ja kurssin luominen ennen sovelluksen käyttöä. Slide 8. Hae sovellus

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista Tietotalo Insight Digitaalinen markkinointi Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista 1 Beacon FAQ Digitaalisesta kontekstisidonnaisesta markkinoinnista puhuttaessa mennään usein monelle

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas Skannaaminen RightFaxiin Pääkäyttäjän opas Toukokuu 2016 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Yleiskuvaus...3 Käyttöönottovalmiuden tarkistusluettelo...4 Sovelluksen asetusten määrittäminen...5 Sovelluksen

Lisätiedot

Omia appeja AppInventorilla. Jenna Tuominen Resurssikeskus Linkki, LumA, HY

Omia appeja AppInventorilla. Jenna Tuominen Resurssikeskus Linkki, LumA, HY Omia appeja AppInventorilla Jenna Tuominen Resurssikeskus Linkki, LumA, HY Mitä Linkki tekee? Kerhoja ja leirejä lapsille ja nuorille Koululuokille vierailuja Tietojenkäsittelytieteen laitokselle (HY)

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Laitteisto ja ohjelmat Sovelton Online-kurssit käyttävät alustanaan Adobe Connect -ympäristöä. Asiakasohjelmaksi riittää pelkkä www-selain

Lisätiedot

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen.

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Home Connect. Yksi sovellus kaikkeen. Home Connect on ensimmäinen sovellus, joka pesee puolestasi pyykin ja astiat, paistaa, keittää kahvia ja katsoo jääkaappiin.

Lisätiedot

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen Ti5316800 LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi X Window System Jukka Lankinen 2007-2008 Sisällys Esitys vastaa seuraaviin kysymyksiin: Mikä on X Window System? Minkälainen X on? Mistä sen saa? Miten X:ää käytetään?

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Ubuntu. Yukun Zhou

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Ubuntu. Yukun Zhou KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Ubuntu Yukun Zhou 2014 Yukun Zhou Harjoitustyö 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. JULKAISUT... 3 3. SUOSIO... 4 4. ASENNUS... 4 5. TURVALLISUUS... 4 6. PAKETTIENHALLINTA...

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

.NET ajoympäristö. Juha Järvensivu 2007

.NET ajoympäristö. Juha Järvensivu 2007 .NET ajoympäristö Juha Järvensivu juha.jarvensivu@tut.fi 2007 Käännösprosessi C# lähdekoodi C# kääntäjä CILtavukoodi JITkäännös Ajettava natiivikoodi Kehitysympäristössä ohjelmoijan toimesta Ajonaikana.NET

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) ja Järjestelmäarkkitehtuuri Sovellukset ovat olemassa Järjestelmien uudistaminen vie yleensä arvioitua enemmän resursseja ja kestää arvioitua kauemmin Migration (Migraatio

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Kotisi tulevaisuus alkaa nyt! Hienoa, että käytät Home Connect -sovellusta * Onneksi olkoon käytät tulevaisuuden kahviautomaattia, joka jo tänään helpottaa

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Radio R 4.0 IntelliLink Usein kysytyt kysymykset

Radio R 4.0 IntelliLink Usein kysytyt kysymykset Sisältö 1. Audio... 1 2. Puhelin... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galleria... 7 6. Muuta... 7 1. Audio K: Miten vaihdan äänilähdettä, esimerkiksi FM-radiosta USB:lle? V: Vaihtaaksesi

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Ohje kehitysympäristöstä. Dokumentti: Ohje kehitysympäristöstä.doc Päiväys: 15.03.2005 Projekti : AgileElephant

Ohje kehitysympäristöstä. Dokumentti: Ohje kehitysympäristöstä.doc Päiväys: 15.03.2005 Projekti : AgileElephant AgilElephant Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Dokumentti:.doc Päiväys: 15.03.2005 Aihe: Sivu 1 of 6 Dokumenttihistoria Muutoshistoria Revision Revision Yhteenveto muutoksista Revision tekijä

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, Ohjelmistotuotannon työkaluista

Ohjelmistotekniikan menetelmät, Ohjelmistotuotannon työkaluista 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, Ohjelmistotuotannon työkaluista 1 Ohjelmistotuotannon työkaluuista Projektinhallintatyökalut (ei käsitellä tällä kurssilla) CASE- ja mallinnustyökalut (esim. Poseidon)

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Kurssin hallinta -työväline

Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työvälineellä muokataan kursseja A&Ooppimisympäristöalustalla Kurssi koostuu - ohjelmasta (linkit työkaluihin& muihin resursseihin), - materiaaleista, - keskusteluryhmästä,

Lisätiedot

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Xerox QR Code -sovellus Pika-aloitusopas 702P03999 Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Käytä QR (Quick Response) Code -sovellusta seuraavien sovellusten

Lisätiedot

GN Hearing -sovellus - käyttöohje

GN Hearing -sovellus - käyttöohje GN Hearing -sovellus - käyttöohje Johdanto Tämä sovellus tuottaa parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttaa hyödyntämään kuulokojeitasi täysimääräisesti. Innovatiivinen ääniteknologiamme ja muotoilu yhdistettynä

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö Tekijät: Eemeli Honkonen Joni Metsälä Työ palautettu: SISÄLLYSLUETTELO: 1 SEMINAARITYÖN KUVAUS... 3 2 TIETOKANTA... 3 2.1 MITÄ TIETOKANNAT SITTEN OVAT?... 3

Lisätiedot

NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA

NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA Vision-ohjelmistoa käyttävät opettajat voivat nyt muodostaa luokan, jossa on yhdistelmä Windows-pohjaisia

Lisätiedot

StatCrunch -laskentasovellus

StatCrunch -laskentasovellus StatCrunch -laskentasovellus Yleistä sovelluksesta StatCrunch on Integrated Analytics LLC:n valmistama sovellus tilastotieteellisten analyysien tuottamista varten. Se on verkon yli käytettävä analyysisovellus,

Lisätiedot

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi WINDOWS 10 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Yleistä kurssista Keskiviikkoisin 9.9. 30.9. (15 oppituntia) 16:45 20:00 (viimeinen kerta 16:45 19:15) Puolivälissä 15 minuutin kahvitauko Materiaali

Lisätiedot

VMwaren keskitetty työasemaratkaisu

VMwaren keskitetty työasemaratkaisu VMwaren keskitetty työasemaratkaisu Santeri Stolt Järjestelmäasiantuntija VMware Finland Työasemia virtualisoidaan - nyt By the end of 2010, all new PC deployments will be virtualized. Brian Gammage and

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

VIRTUAALITOIMISTO. Käyttäjän opas

VIRTUAALITOIMISTO. Käyttäjän opas ------- VIRTUAALITOIMISTO Käyttäjän opas OHJE VIRTUAALITOIMISTO Yleiset ohjeet 15.7.2016 Sisältö 1 VIRTUAALITOIMISTON KÄYTTÖ... 1 1.1 Kirjautuminen virtuaalitoimistoon... 1 1.2 Uloskirjautuminen virtuaalitoimistosta...

Lisätiedot

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS WL54AP2 Langattoman verkon laajennusohje WDS Näitä ohjeita seuraamalla saadaan langaton lähiverkko laajennettua yksinkertaisesti kahden tai useamman tukiaseman verkoksi. Tukiasemien välinen liikenne(wds)

Lisätiedot

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2016

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2016 Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Kurssiohjelma Syksy 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Kursseista

Lisätiedot

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Tekniikka 11.10.2015 10:45 Olavi Koistinen, Helsingin Sanomat Yhteystietojen siirto Androidista iphoneen kuin Gmail-käyttäjätunnus.

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 1 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka Ole Halonen GNU-ohjelmointityökalut Linux-järjestelmät 206101310 Seminaarityö 22.11.2012 2 Sisällysluettelo 2 1 Johdanto

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

PortableApps.com ilmaisohjelmien asennus ja käyttö muistitikulla

PortableApps.com ilmaisohjelmien asennus ja käyttö muistitikulla PortableApps.com ilmaisohjelmien asennus ja käyttö muistitikulla 29.11.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Luennon materiaali PDF-tiedostona: opi.opisto.hel.fi/mikko PortableApps.com Mahdollistaa ilmaisohjelmien

Lisätiedot

SISÄLLYS 1 YLEISTÄ VERSIOT Tukiaika Variaatiot OHJELMISTO Paketinhallinta Komentorivisyntaksi

SISÄLLYS 1 YLEISTÄ VERSIOT Tukiaika Variaatiot OHJELMISTO Paketinhallinta Komentorivisyntaksi Niko Junnila (1501883 TI15SPELI) Ubuntu Seminaarikooste Linux-järjestelmät Marraskuu 2016 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 3 2 VERSIOT... 3 2.1 Tukiaika... 3 2.2 Variaatiot... 4 3 OHJELMISTO...4 3.1 Paketinhallinta...4

Lisätiedot

Arena-koulutus e-kirjat PIKIssä. Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista. Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013

Arena-koulutus e-kirjat PIKIssä. Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista. Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013 Arena-koulutus 2013 e-kirjat PIKIssä Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013 Kolmiyhteys Verkkokirjasto Ellibs Lukuohjelma e-kirjasta E-kirja

Lisätiedot

Laske Laudatur ClassPadilla

Laske Laudatur ClassPadilla Enemmän aikaa matematiikan opiskeluun, vähemmän aikaa laskimen opetteluun. Laske Laudatur ClassPadilla Pitkä matematiikka, syksy 2015 Casio Scandinavia Keilaranta 4 02150 Espoo info@casio.fi Hyvä Opettaja

Lisätiedot

Smart Access Käyttötapa

Smart Access Käyttötapa Smart Access Käyttötapa A. Edellytykset... 2 1. Älypuhelinyhteensopivuus... 2 2. Kaapelin valinta... 2 a. Applen laitteet (iphone 4/4s)... 2 b. Applen laitteet (iphone 5/5c/5s)... 2 c. Android-laitteet,

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN

JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN Tämänkertaisen tehtävän aiheena ovat sovellusten lisäys/poisto sekä Windowsin mukana tulevat järjestelmätyökalut, jotka löytyvät valinnan Käynnistä Apuohjelmat

Lisätiedot

Sanoma Pro digikirjat ipad- ja Android- tableteilla. Kirjahyllyn toiminnot. Sisältötoiminnot. Digikirjojen rikasteet. Kirjahylly- ja luettelonäkymät

Sanoma Pro digikirjat ipad- ja Android- tableteilla. Kirjahyllyn toiminnot. Sisältötoiminnot. Digikirjojen rikasteet. Kirjahylly- ja luettelonäkymät Sanoma Pro digikirjat ipad- ja Android- tableteilla Yleistä Laitteistovaatimukset Sisäänkirjautuminen Kirjahyllyn toiminnot Kirjahyllyn ilmoitukset Sisältötoiminnot Digikirjojen lataaminen Digikirjojen

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Laske Laudatur ClassPadilla

Laske Laudatur ClassPadilla Enemmän aikaa matematiikan opiskeluun, vähemmän aikaa laskimen opetteluun. Laske Laudatur ClassPadilla Lyhyt matematiikka, syksy 2015 Casio Scandinavia Keilaranta 4 02150 Espoo info@casio.fi Hyvä Opettaja

Lisätiedot

MyTheatre asennus ja kanavien haku

MyTheatre asennus ja kanavien haku 25.10.2006 MyTheatre asennus ja kanavien haku Talletettuasi asennusohjelman koneellesi, käynnistä asennus kaksoisklikkaamalla tiedostoa Artec Driverpack by Toptronics.exe Valitse Seuraava Varmista, että

Lisätiedot

YKSINKERTAINEN NISSANCONNECT EV -PIKAOPAS

YKSINKERTAINEN NISSANCONNECT EV -PIKAOPAS YKSINKERTAINEN NISSANCONNECT EV -PIKAOPAS Varmista NissanConnect EV:n avulla, että saat Nissan-sähköautostasi irti mahdollisimman paljon. Noudata näitä helppoja ohjeita Nissanisi ohjaamiseen tietokoneen

Lisätiedot

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Worldpress ohje Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Kun päivität sivuja, kirjaudu omalla salasanalla ja lisäksi jäsenten yhteisellä

Lisätiedot

SELIGSON & CO:n mobiilisovellus TASKUSALKKU

SELIGSON & CO:n mobiilisovellus TASKUSALKKU SELIGSON & CO:n mobiilisovellus TASKUSALKKU lyhyt käyttöopastus (9 sivua) helmikuu 2016, Android 5.0. tai uudempi 1 Sovelluksen lataaminen Seligson & Co Taskusalkku Android-puhelimille ladataan Googlen

Lisätiedot

Android ohjelmointi Tunti 5. SQLite, Cursor, Intent ja ADB

Android ohjelmointi Tunti 5. SQLite, Cursor, Intent ja ADB Android ohjelmointi Tunti 5 SQLite, Cursor, Intent ja ADB SQLite Tuetut tietotyypit: NULL INTEGER kokonaisluku REAL Reaaliluku, float, desimaali. Tallennetaan 1-8 tavun tarkkuudella luvun suuruudesta riippien

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Huhti-toukokuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Visual Basic -sovelluskehitin Juha Vitikka

Visual Basic -sovelluskehitin Juha Vitikka Visual Basic -sovelluskehitin Helsinki 30.10.2000 Seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Visual Basic sovelluskehitin Seminaari: Ohjelmistotuotantovälineet Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Tekstinkäsittelystä. H4: Tekstinkäsittelyn perusharjoitus. Toimisto ohjelmista

Tekstinkäsittelystä. H4: Tekstinkäsittelyn perusharjoitus. Toimisto ohjelmista Tekstinkäsittelystä Toimisto ohjelmista OpenOffice vs. LibreOffice ODF (Open Document Format for Office Applications) LibreOfficen + ohjepaketti + kielityökalujen asennus Word 2003 vs. Word 2007 vs. Word

Lisätiedot

4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1

4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1 4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1 Sisällys Konekieli, symbolinen konekieli ja lausekieli. Lausekielestä konekieleksi: - Lähdekoodi, tekstitiedosto ja tekstieditorit. - Kääntäminen ja tulkinta. - Kääntäminen,

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Made for efficient farmers

Made for efficient farmers Made for efficient farmers ISOMATCH TELLUS GO, work easy. be in control. Maataloudessa tarvitaan tehokkuutta. Korkeampia satoja vähemmällä vaivalla ja pienemmillä kustannuksilla. Se tarkoittaa myös tuotantopanosten

Lisätiedot