KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai kello Kunnanhallituksen kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Alkkiomäki Jari Annala Tarmo Koivistoinen Hannu Mäkinen Heikki Niemenmaa Nina Silvennoinen Erja Toivonen Katri puheenjohtaja varapuheenjohtaja Muut saapuvilla olleet Wiinamäki Petteri Markkola Juha-Matti Mäkipää Lea Liukku Petri Jalonen Pertti kvalt pj. kvalt I varapj. kvalt ll varapj. esittelijä, pöytäkirjanpitäjä asiantuntija, 28 ja 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastajat: Katri Toivonen ja Tarmo Annala Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Tapani Törmä Petri Liukku Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika: Katri Toivonen Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Kihniön kunnanvirasto Tarmo Annala Toimistosihteeri Tuula Kajuutti

2 Kunnanhallitus Sisällysluettelo: 28 INVESTOINTIOHJELMAN TILANNEKATSAUS 29 LAUSUNTO PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS -LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA 31 KIHNIÖN KUNNAN LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA 32 KUNNANVIRASTON SULKEMINEN VUOSILOMIEN VUOKSI VUONNA ILMOITUSASIAT 34 KUNNANJOHTAJAN KOULUTUS JA SIIHEN SISÄLTYVÄ MATKA 35 SOVINTORATKAISUN HYVÄKSYMINEN / KOIVISTOINEN, ALA-KATARA, OJALA 36 VALTUUSTOALOITE: LAPSI- JA PERHEASIAINNEUVOSTON PERUSTAMI- NEN KIHNIÖÖN 37 VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON PERUSTAMINEN JA JÄSENTEN NIMEÄMINEN 38 KL- HANKINNAT OY:N PUITESOPIMUKSIIN LIITTYMINEN / AV-LAITTEET JA NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT SEKÄ VIDEONEUVOTTELUPALVELUT 39 LISÄMÄÄRÄRAHAPYYNTÖ, JÄTEVEDENPUHDISTAMON SULKEMINEN / LIETTEENVASTAANOTON SANEERAUS 40 KUNNANJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT 41 LAUSUNTOPYYNTÖ, LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, VESILAIN MUKAINEN LUPAHAKEMUS 42 ATK -SUUNNITTELIJAN TOIMEN PERUSTAMINEN 43 VUOKRASOPIMUSLUONNOS TEOLLISUUSHALLI LIEKIÖN TOIMITILASTA / OMA SÄÄSTÖPANKKI, KIHNIÖN KONTTORI

3 Kunnanhallitus INVESTOINTIOHJELMAN TILANNEKATSAUS 28 Tekninen johtaja Pertti Jalonen saapuu kokoukseen esittelemään kuluvan vuoden talousarviossa olevien investointien eteenpäin viemistä ja kilpailutustilannetta. Ennen kaikkea tekniseltä johtajalta edellytetään selvitystä, mihin toimenpiteisiin hän on jo ryhtynyt sekä aikataulutusta ja suunnitelmia loppuvuoden osalle. Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja merkitsee asian tiedokseen saatetuksi.

4 Kunnanhallitus LAUSUNTO PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi - raportti on valmistunut. Pirkanmaan maakuntahallitus on kokouksessaan päättänyt pyytää raportista lausunnon Pirkanmaan kunnilta ja keskeisiltä sidosryhmiltä Koko Pirkanmaata koskevissa maankäyttövaihtoehdoissa on esitelty neljä erilaista liikennejärjestelmän ja maankäytön kokonaisuutta. Liikennejärjestelmä kilpailukykytekijänä, Liikennepalvelujen taloudellinen toteutus ja infrarakenteen hyödyntäminen Aurinko 2 Suurien väyläinvestointien positiiviset valtakunnalliset vaikutukset kertautuvat voimakkaimmin. Järjestelyratapihan siirto luo edellytykset Tampereen Pasilalle ja uudelle laajalle 3- tien logistiikkavyöhykkeelle, jossa ytimessä TRE-Pirkkala- Lempäälä -alue. Maankäyttö ja investoinnit tukevat toisiaan ja vetovoimatekijät HHT-vyöhykkeellä tulevat hyödynnettyä. 2-kehän kehittämisvyöhyke vahvin. Aurinko 2 ja Planeetat Raideliikenteen osalta kustannuksiltaan kalleimmat vaihtoehdot (lukuisat liikennepaikat, lisäraideinvestoinnit), mutta matkustajamäärät vastaavasti suurimmat. Aurinko 2:ssa lähijunaliikenne on kannattavinta ydinkaupunkiseudulla. Planeetat Vaatii huomattavaa panostusta asemanseutuihin. Kangasalan keskusta linkittyy 2-kehälle ja lentokenttään, muissa vaihtoehdoissa linkittyminen Lentolaan. Tähdet Vaihtoehto siirtää investoinnit ydinkaupunkiseudulla koilliseen. Koko maakunnassa palvelutason saavuttaminen on haasteellista. Kuormittaa vahvasti jo nykyisin vilkasta 9-tietä. Esitetyllä maankäytöllä 2-kehän hyödyt vähäisiä. Joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantaminen Aurinko 1: Pienimuotoinen lähijunaliikenne palvelee Nokian ja Lempäälän suuntaa. Kehittämisen vähäisyys Orivedellä luo riskin suunnan lähiliikenteelle. Hyvät edellytykset raitiotielle. Aurinko 2 ja Planeetat: Laajan lähijunaliikenteen kynnyskustannukset

5 Kunnanhallitus ovat suuret, mutta tiiviit asumisen ja työpaikkojen keskittymät radanvarsilla (etenkin HHT) luovat liikenteelle monipuoliset edellytykset. Aurinko 2 luo hyvät edellytykset myös raitiotielle. Planeetat tukee Mänttä-Vilppulan ja Parkanon keskuksia. Aurinko 2 vaihtoehdossa on paras lähiliikenteen hyötysuhde. Tähdet: Kattava linja-autoihin perustuva joukkoliikenne vaatii laajaa palvelutason nostamista, mihin liittyy kustannus- ja vetovoimaisuusriskejä etenkin kaupunkiseudun ulkopuolella. Työpaikka-alueiden erikoistumisen syventäminen ja kilpailukyky Kaikissa vaihtoehdoissa maakunnan yritysten vahvuutena hyvä saavutettavuus. Kaikissa vaihtoehdoissa osaamisintensiiviset työpaikat keskittyvät kaupunkiseudulle (mm. Kaupin Kampus, Hervanta). Aurinko 1 ja 2: vahvistavat alueiden profiloitumista, erityisesti Aurinko 2 synnyttää vahvan läntinen - eteläinen -työpaikka-alueiden ketjun ydinkaupunkiseudun kehäyhteyksien varrelle (logististinen sijainti, tilaa vievä yritystoiminta). Aurinko 2 jatkaa kehitystä vahvimmin Etelä-Pirkanmaalle. Planeetat: edellyttää radanvarren keskusten toimistomuotoisia ja sekoittuneita työpaikka-alueita (tietotyöläiset). Tähdet: alueet kasvavat lähinnä tuotannollisten erikoistumisalojensa kautta, painopiste pk-yritystoiminnassa. Vahvistaa työpaikka-alueiden samankaltaisuutta. Elinkeinoelämän toimintaedellytykset Aurinko 1 ja 2: vahvistavat kaupunkiseudun ja maakunnan asemaa kansallisessa kilpailussa. Aurinko 2: Elinkeinoelämän kilpailukyvyn kannalta toimiva, tarjoaa lähtökohdat yritysalueiden profiloitumiseen, erityisesti HHTvyöhykkeellä. Keskeistä tehokkaiden raideliikenne- ja päätieyhteyksien varmistaminen maakunta-keskukseen. Infrastruktuuri-investointipanostukset tukevat hyvin toisiaan. Planeetat: Alkuvaiheen infrastruktuuri investoinnit erittäin korkeat ja työpaikkojen keskittäminen asemanseuduille on haastava tehtävä. Tähdet : elinkeinoelämän kehitysnäkymät pohjautuvat eniten nykyisten kehitystrendien jatkumolle. Seutujen ominaispiirteet ja vahvuuksien tukeminen

6 Kunnanhallitus Kehitysnäkymät vaihtelevat merkittävästi maakunnan sisällä Aurinko 2: Tukee parhaiten ydinkaupunkiseudun ja eteläisen Pirkanmaan vahvuuksia (vt 3 ja 2-kehän alueiden kansallisesti kilpailukykyisen työpaikkavyöhykkeen syntyminen). Planeetat: Vahvistaa työmatkaliikennettä ja radanvarren keskusten asemaa maakunnan työpaikka- ja asiointikeskittyminä (mm. Vammalan ja Mänttä-Vilppula, Parkanon profiloituminen terminaalikeskittymänä). Tähdet: Tukee pohjoisen Pirkanmaan ominaispiirteitä (keskusten verkostoyhteistyö ja rooli asiointi- ja palvelukeskuksina, pk-yritystoiminnan painottuminen). Hyvä vaihtoehto myös Pälkäneelle. Rakentamisen tiiveys ja laajuus Aurinko 1 ja 2: Uusi asutus pääosin yhdyskuntarakenteen sisään. Aurinko 2 on ydinkaupunkiseudulla urbaanein vaihtoehto. Pikkukaupunkien helminauha etelän suuntaan. Planeetat: Asemanseudut tiiviitä. Asukastiheys ei silti välttämättä riitä investointeihin. Tähdet: Ydinkaupunkiseudulla ja eteläisellä Pirkanmaalla hajautumisriski. Muualla Pirkanmaalla edellyttää täydentyvien kunta ja paikalliskeskusten ketjuja. Asuin- ja työpaikka-alueiden tasapainoinen sijoittuminen Sekoittuneet asuin- ja työpaikka-alueet vähentävät liikkumista, tukevat taloudellista kilpailukykyä ja seudullista työvoiman saatavuutta. Aurinko 1: Ydinkaupunkiseudun länsi-itä jakautuminen (työpaikat, väestö). Alakeskukset idässä. Aurinko 2 : Ydinkaupunkiseudulla nykyistä sekoittuneempi rakenne, keskusakseli, koko HHT vyöhyke kehittyy sekoittuneena rakenteena. Planeetat: Asemakeskusten ympäristöjen kehittäminen luo hyvät mahdollisuudet sekoittuneen taajamarakenteen syntymiselle. Riskinä yksipuolistuminen. Tähdet: Vahvistaa ydinkaupunkiseudulla homogeenisten ja hajautuneiden työpaikka-alueiden syntymistä. Alakeskukset idässä.

7 Kunnanhallitus Palveluiden saavutettavuus Aurinko 1: Kaupunkiseudulla uudet esikaupunkimaiset alueet kuormittavat palveluverkkoa. Muualla palvelut keskittyvät seutukeskuksiin. Linnainmaa/Hankkio kaksoiskeskus. Aurinko 2 ja Planeetat: Tiivis lähijunaverkkoon kytketty asuminen parantaa saavutettavuutta kaupunkiseudun ja etelän asemanseuduilla. Alakeskukset hyvin saavutettavia kasvuvyöhykkeellä. Tähdet: Tavoiteltu alueellisesti kattava palveluverkko vaatii huomattavaa joukkoliikenteen ja eritasoisten keskusten kehittämistä sekä palvelujen kehittämistä verkostona. Kaupunkiseudulla saavutettavuus ei kehity. Yhdyskuntarakenteen hajautumisriski. Asuinympäristön ominaisuudet ja laatu Kaikki vaihtoehdot tarjoavat uusia mahdollisuuksia kehittää asuinalueiden monipuolisuutta. Aurinko 2: Urbaaneimpaan asumisympäristöön suuntaava vaihtoehto, edellyttää asuinrakentamiselta tehokkuutta Tampereen keskustan ja eteläisen ydinkaupunkiseudun alueella. Näköalakaupunki ja Pyhäjärvi kaupunkijärvenä. Aurinko vaihtoehdoissa toteutuu palvelujen hyvä saavutettavuus. Planeetat: Lähiliikenne mahdollistaa helminauhamaisen rakenteen, jossa inhimillisen kokoiset asuinympäristöt (ja hyvä saavutettavuus voivat toteutua) Tähdet: Vaihtoehto hyödyntää muita enemmän vesistöjä ja kulttuuriympäristöjä laadullisena tekijänä kaupunkiseudun ulkopuolella. Riskit ja epävarmuustekijät Aurinko 1: Riskinä asuin ja työpaikka-alueiden epätasapainoinen sijoittuminen ydinkaupunkiseudulla. Aurinko 2: Tukeutuu voimakkaimmin eteläisen Suomen merkityksen painottumiseen valtakunnallisessa kehityksessä ja HHT -vyöhykkeen määrätietoiseen kasvuun. Riskinä liian voimakas ja nopea kasvu kaupunkiseudun eteläläosissa.

8 Kunnanhallitus Planeetat: Tukeutuu toimivien valtakunnallisten raideliikennekäytävien hyödyntämiseen ja tehostumiseen koko Pirkanmaan alueella, joka edellyttää investointeja rataverkon infraan, kalustoon, liikennöintiin ja asemakeskusten rakentamiseen. Riskinä on väestöpojan riittävyys asemanseuduilla. Tähdet: Vaihtoehto olettaa koko Pirkanmaalle löytyvän uusia kasvun lähtökohtia ja avauksia elinkeinoelämän saralla, edellyttää vahvaa panostusta tieverkon kehittämiseen ja ylläpitoon. Riskinä on palveluiden säilyminen/toteutuminen. Pirkanmaan kuntia on pyydetty esittämään lausunnossa kantansa seuraaviin kysymyksiin: - Mikä vaihtoehdoista tuottaa kuntanne / seutunne näkökulmasta ympäristön kannalta kestävintä ja elinkeinotoiminnan kannalta kilpailukykyisintä yhdyskuntarakennetta ja millä perusteella? - Mitkä ovat keskeisimmät eri vaihtoehdoista synnyttävät tavoitteet ja johtopäätelmät, jotka tulee jatkosuunnitelmissa ottaa huomioon? - Minkä vaihtoehdon toteuttamiseen kuntanne / seutunne voimavarat parhaiten riittävät? Lausunto on pyydetty toimittamaan mennessä. Oheismateriaali: Raportti Pirkanmaan maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi Lisäaineistoa osoitteessa: Kunnanhallitus päättää lausunnossaan puoltaa vaihtoehdon Planeetat valintaa maakuntakaavan jatkovalmistelun pohjaksi, koska: Kihniön kunnan näkökulmasta Planeetat vaihtoehto tuottaa sekä ympäristön että elinkeinoelämän kannalta kestävintä ja kilpailukykyisintä yhdyskuntarakennetta tulevaisuudessa seutukunnalle. Kihniön kunta yhdessä Parkanon kaupungin kanssa on johdonmukaisesti pitänyt Parkanon asemanseutua tärkeimpänä seutukunnallisena kehittämiskohteena. Myös koko Pirkanmaan näkökulmasta Parkanon asemanseutu logistisena alueena on erittäin merkittävä ja kehittämisen arvoinen. Vapaata rakennusmaata on alueella paljon ja nykyinen liikenneverkko mahdollistaa isojakin toimintoja. Asemanseudun

9 Kunnanhallitus merkitystä tulevaisuuden asuinalueena ei voi sivuuttaa eikä etäisyys Kihniön taajamastakaan erityisen pitkä. Raideliikenteen hyödyntäminen antaa hyvät lähtökohdat asumiselle myös ydinkaupunkialueen ulkopuolella. Jatkovalmisteluissa olisi syytä huomioida, että Kihniön kunta yhdessä Parkanon kaupungin kanssa muodostavat jo nykyisin asukkaita palvelevan asiointi- ja työssäkäyntialueen hallinnollisista rajoista välittämättä. Parkanon asemanseudun kehittäminen palvelee myös Kihniön kunnan asukkaita.

10 Kunnanhallitus LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS -LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA 30 Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut esityksen laiksi Paras-lain velvoitteiden jatkamisesta. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa (169/2007, Paras-puitelaki) on säädetty perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestämisestä kuntien yhteistoiminta-alueilla. Lain mukainen yhteistoimintavelvoite on voimassa vuoden 2014 loppuun. Jotta olemassa olevaa kuntien yhteistoimintaa ei purettaisi ennen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaisten sosiaali- ja terveysalueiden ja perustason alueiden toiminnan käynnistymistä, sosiaali- ja terveysministeriössä on valmistelut lakiehdotus Paras-puitelain mukaisten yhteistoimintavelvoitteiden jatkamiseksi vuoden 2016 loppuun. Lakiehdotus on tarkoitus liittää eduskunnalle annettavaan hallituksen esitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annettavaksi laiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta ja muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot ehdotuksesta laiksi Paras-puitelain eräiden velvoitteiden voimassaolon jatkamisesta. Lausuntopyyntö kokonaisuudessaan ja lakiesitys löytyvät sosiaali- ja terveysministeriön Internet-osoitteesta: Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen esitysluonnokseen liittyen. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille. Kyselyvastausten muotoon laaditut lausunnot tullaan huomioimaan esityksen viimeistelytyössä. Lakiesitys annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella osana sote-esitystä ja lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta lukien. Lausunnot pyydetään antamaan torstaihin mennessä. Oheismateriaalina on järjestämislain säätämiseksi laaditun HE- luonnokseen liitettävä lakiteksti perusteluineen. Kunnanhallitus hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen lausunnon paras-lain velvoitteiden jatkamisesta.

11 Kunnanhallitus KIHNIÖN KUNNAN LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA 31 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmä on laatinut loppuraportin, jossa on todettu uudistuksen pääperiaatteet. Nämä periaatteet perustuvat pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan ja hallituksen tekemiin tarkentaviin linjauksiin. Raportti on laadittu toimeksiannon mukaisesti hallituksen esityksen muotoon. Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sisältää säännökset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja rahoittamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta ja muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot lakiesityksestä. Lausuntopyyntö ja lakiesitys löytyvät sosiaali- ja terveysministeriön Internet-osoitteesta: Valmisteluryhmän laatimaa ehdotusta hallituksen esitykseksi on täydennetty lisäämällä siihen sosiaali- ja terveysministeriössä virkamiesvalmisteluna laaditut yleisperustelujen jaksot 4 6 (mm. vaikutusarviointi) ja yksityiskohtaisten perustelujen jaksot 2 4 (mm. suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys). Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen esitysluonnokseen liittyen. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille. Kyselyvastausten muotoon laaditut lausunnot tullaan huomioimaan hallituksen esityksen viimeistelytyössä. Lakiesitys annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella ja lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta lukien. Kuntia tullaan kuulemaan lain vahvistamisen jälkeen sosiaali- ja terveysalueiden ja perustason alueiden sekä erityisvastuualueiden muodostamisesta. Lausunnot pyydetään antamaan torstaihin mennessä. Lausuntopyyntöön voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. Annetut vastaukset ovat julkisia. HUOM: Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän loppuraportti ja diaesitys on laajuutensa vuoksi Kihniön kunnan inernet- sivulla kohdassa ajankohtaista. Paperiset versiot ovat luettavissa ennen kokousta kunnan hallinto- ja taloustoimistossa.

12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyy liitteen nro 2 mukaisen lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

13 Kunnanhallitus KUNNANVIRASTON SULKEMINEN VUOSILOMIEN VUOKSI VUONNA Kunnanvirasto on vuosittain pidetty suljettuna kolmen viikon ajan heinäkuussa, jolloin koko henkilökunta on ollut vuosilomalla. Lomien osittaisella keskittämisellä voidaan turvata tehokkaammat palvelut muuna aikana. Vuosilomasijaisia ei kunnanvirastossa ole käytetty. Suurimmalla osalla henkilöstöä vuosiloman pituus on 38 työpäivää. Lisäksi juhlapyhien yhteyteen on toivottu vuosilomapäivien sijoittamista, jolloin myös kokonaan sulkeminen on paikallaan pienentyneiden henkilöstöresurssien vuoksi. Kunnanhallitus päättää pitää kunnanviraston suljettuna vuosilomien vuoksi kuluvan vuoden aikana ja vuoden 2015 alkupäivinä seuraavasti:

14 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT 33 - Työllisyyskatsaus 1 /12 vuodelta Kihniö 12,7 % (edell. 12,3 %). Luoteis- Pirkanmaan seutukunta 13,0 %. Pirkanmaan maakunta 14,5 % ja koko maa 12,5 %. Alhaisin prosentti Vesilahdella 10,2 % ja korkein Tampereella 16,7 %. Kiinteistönluovutusilmoituksia: - Rahkola Keijo ja Rahkola Pentti / Haapamäki Katja ja Eilola Mika, Lisä-Myllyniemi 23:0, Linnankylä Saapuneet kirjeet: - Kuntaliitto, yleiskirje 4/80/2014: Kuntien järjestämä lääkkeiden annosjakelu kotihoidossa ja palveluasumisessa - Kuntaliitto, yleiskirje 5/80/2014: Kansallinen veteraanipäivä - Kuntatyönantajat, yleiskirje 2/2014: Suomen Konepäällystöliiton jäsenten palkantarkistukset Kuntatyönantajat, yleiskirje 3/2014: Työvuoroluettelon muuttaminen - Ikaalisten kaupunki, kaupunginhallituksen pöytäkirjanote : Lausunnon antaminen Talvikki hankkeen loppuraportista - Pirkanmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus: Päätös PIRELY/447/07.01/ 2013, Rakentamisen poikkeamislupa myönnetty, Heinisuo Emilia ja Joni - Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös 10/090/2014: Valtion erityisavustus ryhmäkokojen pienentämiseen, myönnetty euroa käytettäväksi vuosina Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakuntien pöytäkirjojen osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

15 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN KOULUTUS JA SIIHEN SISÄLTYVÄ MATKA 34 Tampereen kesäyliopisto järjestää yhteistyössä Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun ja Pirkanmaan liiton kanssa maksuttoman Tulevaisuus Pirkanmaalla strategiakoulutuksen Pirkanmaan kuntajohtajille. Tavoitteena koulutuksessa on tarjota ajattelun ja kehittämisen malleja ja välineitä, joiden kautta tarkastella kuntien nykytilaan ja tulevaisuuteen liittyviä keskeisiä kysymyksiä parantaa kuntajohtajien kykyä vastata alueellisiin elinvoimaisuus ja kilpailukykyhaasteisiin luoda osallistujille valmiuksia toimia strategisen aluekehittämisen asiantuntijana erityisesti pirkanmaalaisten kuntien kehitystarpeiden pohjalta. Koulutukseen sisältyy 7 lähiopetuspäivää ja koulutus on alkanut lokakuussa 2013 ja päättyy toukokuussa Koulutukseen osallistuvat kaikki Pirkanmaan kuntajohtajat sekä maakuntaliiton ja yliopiston edustajia. Koulutukseen sisältyy ulkomaan ekskursio Wieniin ja Bratislavaan Johtajasopimuksen mukaan kunnanjohtajan virantoimitukseen kuuluvista ulkomaan matkoista päättää kunnanhallitus. Matkasta ei aiheudu kustannuksia kunnalle muutoin kuin km-korvaus matkasta Kihniö Tampere ja päivärahakustannukset. (kunnanhallituksen puheenjohtaja): Kunnanhallitus hyväksyy kunnanjohtaja Petri Liukun osallistumisen koulutukseen sisältyvään ulkomaan ekskursioon

16 Kunnanhallitus SOVINTORATKAISUN HYVÄKSYMINEN / KOIVISTOINEN, ALA-KATARA, OJALA 35 Hannu Koivistoisen, Heikki Ala-Kataran ja Kati Ojalan palkkaetuja koskevaan vaatimukseen, joka koskee varallaolokorvauksista maksamatta jäänyttä palkkaa on käsitelty viimeksi keskusjärjestötasolla Tehyn ja Kuntatyönantajien toimesta. Asian ratkaisemiseksi on ehdotettu sovintoratkaisua. Asiaa on selvitetty useissa yhteyksissä aiemmin eikä kiistaan ole löydetty ratkaisua. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen nro 3 mukaisen sovintoratkaisun.

17 Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITE: LAPSI- JA PERHEASIAINNEUVOSTON PERUSTAMINEN KIHNIÖÖN Kunnanhallitus Keskustan valtuustoryhmä on jättänyt valtuustoaloitteen lapsi- ja perheasiain neuvoston perustamisesta Kihniöön kunnanvaltuuston kokouksessa Perustelu: Neuvoston tehtävinä on valvoa, että lasten, nuorten ja lapsiperheiden eri kasvu ja kehitysvaiheisiin liittyvät tarpeet tulevat huomioiduiksi kunnallisessa päätöksenteossa. Neuvosto olisi mukana valmistelemassa päätöksiä, seuraisi niiden vaikutuksia perhenäkökulmasta sekä toteuttaisi lapsivaikutusten arviointia. Kunnanhallitus siirtää asian sivistyslautakunnan valmisteltavaksi. Sivistyslautakunnan tulee pyytää asiaan myös perusturvalautakunnan lausunto. Kunnanhallitukselle saapuvassa päätösehdotuksessa sivistyslautakuntaa pyydetään vielä arvioimaan, kuinka mahdollinen lapsi- ja perheneuvosto toimisi hallinnollisesti eli onko tarkoitus kasvattaa kuntabyrokratiaa entisestään vai toimisiko neuvosto kaikin tavoin itseohjautuvasti. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Sivistysltk Lapsi- ja perheasianneuvosto tulisi olemaan Kihniön kunnassa toimiva vapaaehtoinen kunnanhallituksen nimeämä toimielin, joka seuraa lasten ja perheiden hyvinvointia, tekee aloitteita ja raportoi vuosittain kunnanhallitukselle. Neuvosto itse määrittelee tehtävänsä ja/tai toimintasuunnitelmansa ja hoitaa kokouskäytäntönsä itse. Sihteeri toimii kokouksen esittelijänä. Neuvosto koostuu toimikaudelle kunnanhallituksen nimeämistä jäsenistä, joita ovat lautakuntien edustajat (1 joka lautakunnasta + yksi yhteinen varajäsen): jäsen perusturvalautakunnasta jäsen sivistyslautakunnasta jäsen teknisestä lautakunnasta yhteinen varajäsen

18 Kunnanhallitus Lisäksi neuvostoon nimetään peruskoulun rehtori tai koulukuraattori, perhepäivähoidon ohjaaja, sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja, kouluterveydenhoitaja, vapaaajanohjaaja, kirjastotoimenjohtaja, MLL:n Kihniön yhdistyksen edustaja, 4H yhdistyksen edustaja sekä edustajat seurakunnista. Neuvosto voi tarvittaessa pyytää asiantuntijoita kokouksiinsa. Lapsi- ja perheasiainneuvosto kokoontuu 2 4 kertaa vuodessa ja se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Sivistyslautakunta hyväksyy suunnitelman lapsi- ja perheasiainneuvoston perustamiseksi. Sivistyslautakunta pyytää perusturvalautakunnalta lausuntoa neuvostoa koskevista järjestelyistä. Sltk 41 Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta toteaa lausuntonaan lapsi- ja perheasiainneuvoston perustamisesta Kihniöön seuraavaa: Perusturvalautakunta pitää tärkeänä lapsi- ja perheneuvoston perustamista. Kaikessa lapsia ja perheitä koskevassa päätöksenteossa tulisi ottaa huomioon ensisijaisesti lapsen ja hänen perheensä etu. Neuvoston asiantuntemuksesta on hyötyä etsittäessä ratkaisuja yhteiskunnalle kalliisiin ongelmiin kuten perheen sisäisiin kriiseihin, koulukiusaamiseen ja päihdeongelmiin. Erityisesti lapsille, nuorille ja perheille suunnattujen palvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä lapsi- ja perheasiainneuvosto olisi eduksi. Turvaamalla perheiden hyvinvointi ja ehkäisemällä ongelmia ennalta voidaan vähentää erityispalveluiden kysyntää ja vaikuttaa jopa työllistymiseen. Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle lapsi- ja perheasiainneuvoston perusturvalautakunnan jäseneksi Katri Toivosta.

19 Kunnanhallitus Perusturvaltk. 109 Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta on saanut perusturvalautakunnalta myönteisen lausunnon tekemäänsä suunnitelmaan lapsi- ja perheasianneuvoston perustamisesta Kihniöön. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle valintansa sivistyslautakunnan jäseneksi lapsi- ja perheasiainneuvostoon sekä esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi lapsi- ja perheasianneuvoston perustamissuunnitelman. Sivltk 8 Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen ja esittää yksimielisesti kunnanhallitukselle lapsi- ja perheasiainneuvostoon sivistyslautakunnan jäseneksi Janiina Jokiojaa. 36 Esityksiä lapsi- ja perheasianneuvoston jäseniksi on pyydetty MLL:n Kihniön yhdistykseltä 4H yhdistykseltä sekä seurakunnista. - Kihniön MLL esittää jäseneksi Anne Perälää - Kihniön ev.lut. seurakunta esittää jäseneksi Taina Kajuuttia - Kihniön Helluntaiseurakunta esittää jäseneksi Matti Sillanpäätä - Kihniön Vapaaseurakunta ilmoittaa esityksensä tekninen lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan Kunnanhallitus hyväksyy tehdyn esityksen lapsi- ja perheasianneuvoston perustamiseksi ja nimeää jäsenet neuvostoon.

20 Kunnanhallitus VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON PERUSTAMINEN JA JÄSENTEN NIMEÄMINEN 37 Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista on säädetty kuntalain 27 :ssä. Valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Vanhusneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa. Vanhusneuvostot tulivat voimaan tulleen vanhuspalvelulain myötä lakisääteisiksi. Kihniössä vanhusneuvosto on ollut nimettynä vuodesta 2000 lähtien. Viimeksi vanhusneuvosto on valittu kunnanhallituksen toimesta toimikaudeksi Vanhusneuvosto on otettava mukaan ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevan suunnitelman valmisteluun sekä palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin. Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta. Monissa kunnissa on myös nimetty vammaisneuvosto. Kunnanhallitus voi perustaa vammaisneuvoston, joka ei ole pakollinen toimielin eikä käytä päätösvaltaa. Kunnallinen vammaisneuvosto on yleensä kunnanhallituksen asettama. Vammaisneuvosto on vammaisten henkilöiden ja heidän järjestöjensä sekä kunnan hallinnon edustajien neuvoa-antava yhteistyöelin. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioissa Kunnalla voi olla myös yhteinen vanhus- ja vammaisneuvosto. Tämä järjestely sopii hyvin pieniin kuntiin kuten Kihniöön. Kunnanhallituksen (päätös ) aikaisemmin valitsemissa vanhusneuvostoissa on ollut yhteensä 9 jäsentä, joista 6 jäsenestä on pyydetty lehti-ilmoituksella paikallis-lehdessä järjestöjen tai yksittäisten kuntalaisten ehdotuksia. Kolme muuta jäsentä ovat kunnan edustajia, joista em. päätöksen mukaan kaksi sosiaali- ja terveystoimen edustajia ja yksi yleishallinnosta. Kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat, johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat (kuntalain 17 ). Kunnan luottamushenkilöitä ovat kunnan toimielimiin valitut jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt (kuntalain 32 ). Vanhus- ja vammaisneuvostot eivät ole kuntalaissa tarkoitettuja toimielimiä. Näin ollen vanhusneuvoston jäsenet eivät muodollisesti ole kunnan luottamushenkilöitä, vaikka heidän asemansa on lähes vastaava.

21 Kunnanhallitus Ehdotukset vanhus- ja vammaisneuvoston jäseniksi on pyydetty Ylä-Satakunta lehdessä julkaistulla ilmoituksella viimeistään Ehdotuksia määräaikaan mennessä on saatu seuraavasti: - Ikaalisten Parkanon Kehitysvammaisten Tuki Ry:n (toimialueena myös Kihniö) ehdotus jäseneksi: Leila Törmä - Eläkeliiton Kihniön yhdistyksen ehdotus jäseniksi: Kirsti Nieminen ja Kosti Kuusisto - Parkanon Seudun Hengitysyhdistyksen (toimialueena Parkano ja Kihniö) ehdotus vanhusneuvoston jäseneksi: Tuula Myllyniemi ja vammaisneuvoston jäseneksi: Erkki Välimäki - 18 allekirjoittajaa ehdottaa vanhusneuvoston jäseneksi: Hillevi Karppinen - Kunnan edustajiksi (2 sosiaali- ja terveystoimen edustajaa): Pilvi Kärkelä ja Heli Yli-Kauhaluoma Kunnanhallitus päättää asettaa Kihniön vanhus- ja vammaisneuvoston, jonka ensimmäinen toimikausi on Sen jälkeen toimikausi on kerrallaan 4 vuotta. Kunnanhallitus nimeää vanhus- ja vammaisneuvostoon - eläkeläis- ja vammaisjärjestöjen tai yksittäisten kuntalaisten ehdotuksesta enintään 6 jäsentä, - kunnan edustajia kolme, joista 2 sosiaali- ja terveystoimen edustajia ja yksi keskushallinnon edustaja - kunnanhallitus valitsee vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin

22 Kunnanhallitus KL- HANKINNAT OY:N PUITESOPIMUKSIIN LIITTYMINEN / AV-LAITTEET JA NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT SEKÄ VIDEONEUVOTTELUPALVELUT 38 KL-Kuntahankinnat Oy on Suomen Kuntaliiton kokonaan omistama voittoa tavoittelematon yhtiö, joka ei jaa osinkoa. Yhtiö on hankintalain 11 :n mukainen yhteishankintayksikkö, joka kilpailuttaa sekä tekee puitejärjestelyjä ja hankintasopimuksia kunta-asiakkaidensa puolesta. Yhtiön organisaatio on pieni ja siksi toiminnassa panostetaan verkostomaiseen toimintatapaan tekemällä yhteistyötä kuntien ja Kuntaliittokonsernin asiantuntijoiden kanssa sekä ostamalla osaamista ulkoa. KL-Kuntahankinnat kattaa kulunsa sopimustoimittajien maksamilla palvelumaksuilla, joiden suuruus vaihtelee tuotealueittain. Palvelumaksuprosentti on 3 % ja kaikille samat. Tavoitteena on toiminnan vakiintuessa ja sopimuskannan kasvaessa alentaa palvelumaksuja kuntien hyväksi. Liitteinä nro 4 ja nro 5 ovat luonnokset puitesopimuksista, jotka koskevat av-laitteita ja niihin liittyviä palveluja sekä videoneuvottelupalveluja. Kihniön kunta / kunnanhallitus päättää liittyä KL Kuntahankinnat Oy:n puitesopimuksiin ja hyväksyy ne allekirjoitettavaksi liitteiden nro 4 (AV laitteet) ja nro 5 (videoneuvottelupalvelut) mukaisesti.

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 10.03.2014 kello 17.00 20.20 Kunnanhallituksen kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Alkkiomäki

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi MAAKUNTAKAAVA

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi MAAKUNTAKAAVA Pirkanmaan maakuntakaava Maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi Joukkouttava prosessi Yhdyskuntarakenteen nykytilanteen analysointi 2012 Maankäyttövaihtoehtojen laadinta keväällä 2013 Työpajat

Lisätiedot

48 VUODEN 2013 MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET 101 49 KORJAUS 1.2.2014 VOIMAANTULLEESEEN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAAN

48 VUODEN 2013 MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET 101 49 KORJAUS 1.2.2014 VOIMAANTULLEESEEN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAAN PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 83 Kaupunginhallitus 10.03.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 43 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 86 44 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 87 45 TÄYTTÖLUPA / YMPÄRISTÖTARKASTAJAN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 03.03.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 5 / 2014

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 07.10.2013 kello 16.30 17.55 Puumilan Taitotalo Törmä Tapani Alkkiomäki Jari Annala Tarmo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 14.05.2012 kello 17.00 18.55 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 26.03.2012 kello 17.00-21.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.01.2014 kello 17.00 19.10 Kunnanhallituksen kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Alkkiomäki

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 28.10.2013 kello 16.30 19.55 Kihniön Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone, jonne kokoontuminen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.02.2012 kello 17.00 20.02 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 2/2014 24.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 2/2014 24.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 17 KH 18 KH 19 KH 20 KH 21 KH 22 KH 23 KH 24 KH 25 KH 26 KH 27 KH 28 KH 29 KH 30 KH 31 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lausunnon antaminen Lohjan kaupungille

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO 19 VALTUUSTON 3.2.2014 PITÄMÄN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO... 40 20 JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT/ AJANKOHTAISKATSAUS... 41

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 30.01.2012 kello 17.00-19.03 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 10.03.2014 klo 17:30-20:45 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 2.3.2009 klo 17.00 19:10 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Annala Tarmo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 15.09.2008 klo 17.00 20.30 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Koivisto

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat:

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat: HAILUODON KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009 Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 vaali

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys YHDISTYMISSOPIMUS 15.12.2014 Lahti Nastola Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys Sisällysluettelo 1. Lahden ja Nastolan yhdistymissopimus... 1 1.1. Sopimuksen tarkoitus... 1 1.2. Sopimuksen sitovuus ja

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 04.06.2012 kello 17.00 20.05 Linnankylän asema Törmä Tapani Keskinen Irja Koivistoinen Hannu

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1 ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-17.52 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Kunnanhallitukselle tiedoksi Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman

Lisätiedot