Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/ (32)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32)"

Transkriptio

1 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/ (32) Aika: klo Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Lausunnon antaminen Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle liikenne- ja infrastruktuuri vastuualueen toiminta- ja taloussuunnitelmasta Rahoitushakemus Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen ja valtion rahoituksen myöntämiseksi Kiinteistöautomaation kehitys projektille Rahoitushakemus Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen ja valtion rahoituksen myöntämiseksi RiFoLasi-projektille Rahoitushakemus Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen ja valtion rahoituksen myöntämiseksi Markkinaorientoituneet innovaatiot Forssan ja Riihimäen pkyrityksissä (MAIOR) projektille Rahoitushakemus Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen ja valtion rahoituksen myöntämiseksi Midgård mielihyvätehdas, kulttuurimatkailun kehittämishanke projektille Hämeen liiton osavuosikatsaus Etelä-Suomen EU-toimiston tulevaisuus Hämeen liitto kansainvälisissä järjestöissä ja verkostoissa Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän kehittäminen Hämeen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman 2011 valmistelu Maakuntahallituksen strategiaseminaari Hämeen liiton työhyvinvointipäivät vuonna Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Ilmoitusasiat Muut mahdolliset asiat Lausunto Ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta...31 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus..33

2 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/ (32) Kokousaika klo Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes x Pajuoja Heikki vpj Laaksonen Katriina x Kulmala Jarmo jäsen Alijärvi Pirjo x Lehtinen Marja-Leena Arovuori Kyösti - Yrjö-Koskinen Hannele x Auvinen Maija x Hirvenoja Liisa Järvinen Eino - Hacklin Tiina - Nurmi Eeva - Mikkola Ansa - Oinonen Ritva - Martikainen Reijo x Puotila Matti x Pänkäläinen Erkki Silván Timo x Nurmo Harri Silvennoinen Esa x Selin Sanna Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Saviniemi Timo x Honka Juhani, esittelijä x I vpj Joenpalo Ilkka x Hemilä Kaisa, sihteeri x II vpj Leppälahti Markku Lipsanen Matti x Pusa Heikki x Hemilä Kaisa x Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Johannes Koskinen Pöytäkirja on tarkastettu Katriina Laaksonen Hämeenlinna Allekirjoitukset Kaisa Hemilä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Pirjo Alijärvi Matti Puotila Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintopäällikkö Kaisa Hemilä

3 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/ (32) 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostilla maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Maakuntahallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 84 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Katriina Laaksonen (Matti Puotila) ja Pirjo Alijärvi (Maija Auvinen). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Alijärvi ja Matti Puotila. 85 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Maakuntajohtaja täydensi esitystään ilmoittamalla, että käsittelyyn tulee lisäasia 101 Lausunto Ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, joka on toimitettu hallituksen jäsenille sähköpostilla Maakuntahallitus hyväksyi esityksen täydennyksineen yksimielisesti.

4 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/ (32) 86 Lausunnon antaminen Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle liikenne- ja infrastruktuuri vastuualueen toiminta- ja taloussuunnitelmasta Uudenmaan Ely-keskus pyytää lausuntoa vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Lausunto pyydetään antamaan mennessä. Suunnitelman rahoituskehys: Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne-vastuualueen rahoitusosuus vuonna 2011 on vajaat 100 milj. euroa. Taso on suunnitelman mukaan laskeva. Hoidon suhteellinen osuus nousee nykyisestä vajaasta 40 %:sta noin 45 prosenttiin. Ylläpito ja sen edellyttämät korvausinvestoinnit ovat noin puolet koko rahoitusosuudesta. Kehitys niiden osalta on kuitenkin laskeva. Perustienpidon rahoituksesta suurin osa, yli 90 prosenttia kuluu tiestön välttämättömiin hoito- ja ylläpitotoimiin. Alueellisten investointien rahoitus vuonna 2011 ja suunnitelmakaudella on niin matala, että sen turvin ei juurikaan voida alueellisia investointeja toteuttaa. Kanta-Hämeen osalta Hämeen tiepiirin hankeohjelmaan sisältyneet peruskorjaushankkeet sisältyvät pääsääntöisesti nyt lausunnolla olevaan Uudenmaan Elyn:n liikenne vastuualueen tts-suunnitelmaan. Hankkeita ei ole suunnitelmavuosien sisällä ajoitettu. Uudenmaan ELY-keskuksen ohjelmavastaava Mervi Varis esittelee kokouksessa suunnitelman sisältöä. Esityslistan erillisenä liitteenä nro 1/10 toimitetaan osia suunnitelma-asiakirjasta. Hankekartta on nähtävillä kokouksessa. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa puh Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Hämeen tiepiirille seuraavan lausunnon Lausunto Dnro Tiehallinnon ja Hämeen liiton yhteistyö on ollut perinteisesti hyvää ja jatkuvaa. Liikenneasiat siirtyivät vuoden 2010 alusta Uudenmaan ELY-keskukselle. Hämeen liitto pitää tärkeänä, että ELY-keskukset huolehtivat riittävästä tiedon siirrosta muutosvaiheessa ja, että myös jatkossa Kanta-Hämeen maakuntaan suuntautuu liikenteen resursseja maakunnan alueellisia tarpeita vastaavasti niin perustienpidon rahoituksessa ja alueellisissa investoinneissa kuin myös puuhuollon kuljetusten erillisrahoituksessa. Alueellisissa investoinneissa korostuvat erityisesti seudulliset kevyen liikenteen väylät ja taajamien liittymäjärjestelyt. Perustienpidon rahoitus Tienpidon rahoituskehitys koko massa on hyvin huolestuttavaa. Ylläpidon resurssien jatkuva lasku johtaa vuosikymmeninä rakennetun kansallisomaisuuden rappeutumiseen. Perustienpidon alueellisia investointeja ei nykyisellä rahoituskehyksellä juurikaan kyetä käynnistämään. Alueelliset investoinnit ovat jokapäiväisen arkiliikkumisen kannalta tärkeitä, usein pienehköjä investointeja ke-

5 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/ (32) vyen liikenteen väyliin, liittymien parantamiseen jne. Hankkeet siirtyvät vuodesta toiseen. Niiden toteutumisen viivästyminen ja epävarmuus jarruttavat myös kuntien maankäytön kehittämistä. Tarvitaan rahoitusjärjestelmän uudelleen pohtimista. Uusien, vaihtoehtoisten rahoitusmallien kehittäminen loisi kasvavia mahdollisuuksia lieventää niukkenevien rahoitusresurssien vaikutuksia. Nykyistä tiukkaa jakoa perusväylänpitoon ja kehittämishankkeisiin tulisi muuttaa joustavammaksi. Perustienpidon määrärahan korottaminen on välttämätöntä alueelle tärkeiden, ja myös suunnitelmassa tavoitteellisesti nimettyjen perustienpidon hankkeiden toteuttamiseksi. Suunnitelmassa mainittujen lisäksi Hämeen liitto nostaa esille muun muassa seuraavat ajankohtaiset hankkeet, jotka tulee toteuttaa suunnitelmakaudella : - Hattelmalanharjun pohjavesisuojaus Hämeenlinnassa tulee toteuttaa suunnitelman mukaisessa laajuudessaan - Hämeenlinna: vt 10, Siiri Velssintie, kevyen liikenteen ja yksityisteiden järjestelyt ja kevyen liikenteen yhteyden jatkaminen edelleen Eteläisiin - Hattula Hämeenlinna: mt Hakinmäki Rimmilä Lautaporras soratien parantaminen - Hämeenlinna: Hauhon taajaman kevyen liikenteen järjestelyt - Janakkala: Vt 3, Viralan liittymän pikavuoropysäkin rakentaminen - Hausjärvi: mt 2879, Hikiä Riihimäki kevyen liikenteen väylän rakentaminen - Hausjärvi: mt 1471 Mäntsälä Oitti tieyhteyden rakenteen parantaminen - Loppi: kt 54, Launosten liittymä- ja liikenneturvallisuusjärjestelyt - Riihimäki, Hausjärvi: kt 54 Riihimäki Oitti, kevyen liikenteen väylän rakentaminen ja liittymäjärjestelyt - Riihimäki: mt 130, Lasitehtaan kiertoliittymä - Klaukkala-Loppi tieyhteyden parantaminen Joukkoliikenne Kunnat ovat vuosi vuodelta joutuneet lisäämään omaa rahoitustaan säilyttääkseen kuntalaisille tarpeelliseksi katsotun julkisen liikenteen. Joukkoliikenteen palvelut ovat erityisesti kaupunkikeskustojen ulkopuolella suoraan riippuvaisia joukkoliikenteen julkisesta rahoituksesta. Kunta- ja palvelurakenteen uudistuessa joukkoliikenteen merkitys korostuu entisestään. Kylistä ja taajamista on tärkeätä turvata riittävät asiointi- ja työmatkojen henkilöliikennepalvelut. Tämän mahdollistamiseksi joukkoliikenteen oston määrärahataso tulee olla vähintäänkin maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa esitetty 2,7 milj. euroa vuonna Työmatka- ja asiointiliikenteen kehittämiseksi Helsingistä Hämeenlinnaan tulee lisätä taajamajunan iltavuoro.

6 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/ (32) Vt 2 Yhteysvälille Karkkila Humppila valmistui tiesuunnitelma vuonna Suunnitelman tavoitteena on luoda edellytykset tieosan parantamiseksi siten, että nopeustaso, liikenneturvallisuus huomioon ottaen, voidaan nostaa 100 km:iin tunnissa. Hämeen liitto esittää edellä mainitun tieosan parantamisen aloittamista vuonna 2010 ja, että eduskunta myöntää hankkeelle ensimmäisessä toteutusvaiheessa tarvittavan 10 miljoona euron määrärahan. Kehittämis- ja teemahankkeet Vt 10/12 Valtatie 10/12 Hämeenlinnan Lahti yhteys sisältyy nykyiseen liikennepoliittiseen selontekoon. Yhteys on osa itä-länsi suuntaista yhteyskäytävää. Vt 10/12 suunnitteluvalmiutta tulee viedä eteenpäin siten, että yhteyden välityskyvyn parantamiseen sisältyvien kiireellisimpien toimenpiteiden toteuttaminen voidaan käynnistää joko osin perustienpidon hankkeina tai teemahankkeina vielä tällä suunnitelmakaudella. Hämeen liitto esittää tieyhteyden sisällyttämistä mahdollisesti käynnistettäviin keskikaide- tai kohtaamisonnettomuuksien vähentämistoimien teemahankkeisiin. Yhteysvälin parantaminen tulee sisällyttää myös seuraavaan liikennepoliittiseen selontekoon. kt 54 Liikennemäärien lisääntyessä ja idän liikenteen korostuessa Suomen poikittaisyhteyksien merkitys kasvaa. Raskaan liikenteen kuljetusten määrä kantatiellä 54 on jo nyt merkittävä. Kantatiellä 54 on menossa sen kiireellisimmin korjausta vaativien kohtien suunnittelu. Tarvittavat toimenpiteet liittyvät muun muassa ohituskaistojen rakentamiseen, liittymäjärjestelyihin ja kevyen liikenteen olosuhteiden parantamiseen. Hankkeen vaiheittainen toteuttaminen tulee sisällyttää toiminta- ja taloussuunnitemaan. Riihimäen portin eritasoliittymän rakentaminen kt 54:lle tulee sisällyttää myös suunnitelmakauden investointiohjelmaan. Paasikiventien jatke Hämeenlinnassa ja Merven eritasoliittymä Hattulassa Paasikiven jatkeen VT 10 - Vanajantie rakentaminen Hämeenlinnassa tulisi sisällyttää seuraavaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Sen toteuttamismahdollisuutta Hämeenlinnan kaupungin ja valtion yhteisenä kehittämishankkeena tulee tutkia. Merven teollisuusalueen kuljetukset ja logistiikkakeskuksen kehittäminen edellyttävät uuden liittymän rakentamista moottoritielle Parolan eritasoliittymän pohjoispuolelle. Sitä suunnitellaan toteutettavaksi Hattulan kunnan ja valtion yhteishankkeena. Hanke tulee sisällyttää seuraavaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Käsittely: Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen ohjelmavastaava Mervi Varis esitteli kokouksessa toimintansa aloittaneen uuden liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen, johon uusina tulivat Hämeen ja Päijät- Hämeen maakunnat entisen Uudenmaan maakunnan lisäksi. Varis esitteli kokouksessa jakamansa Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman sisältöä ja vastasi

7 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/ (32) hänelle esitettyihin kysymyksiin. Esityksensä jälkeen Mervi Varis poistui kokouksesta ennen lausunnon käsittelyä. Puheenjohtaja Johannes Koskinen poistui kokouksesta klo ja varapuheenjohtaja Katriina Laaksonen ryhtyi johtamaan puhetta avaten keskustelun lausunnon sisällöstä. Keskustelun perusteella maakuntajohtaja Juhani Honka esitti, että lausunnon alkuun lisätään seuraavat kaksi kappaletta: Perehdyttyään Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaan ja kuunneltuaan siitä pidetyn esittelyn maakuntahallitus esittää vakavan huolensa seuraavasti: Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja esittelystä tulee vaikutelma, että Kanta-Hämeen tieasioiden hoito heikkenee entisestään ELY-uudistuksen toteutuessa. Maakuntahallitus edellyttää, että Kanta-Hämeeseen suunnataan tulevaisuudessa liikenteen hoidon ja ylläpidon rahoitusta vähintään sen väestöosuutta vastaava määrä. Lisäksi maakuntahallitus korostaa, että lausunnossa esiin tuotavat tieinvestoinnit tulee sisällyttää vuosittain ajoitettuina toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille Maakuntahallitus hyväksyi esityksen kokouksessa tehtyine lisäyksineen yksimielisesti.

8 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/ (32) 87 Rahoitushakemus Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen ja valtion rahoituksen myöntämiseksi Kiinteistöautomaation kehitys projektille Projektin nimi: Kiinteistöautomaation kehitys Hakemusnumero: EURA , Hämeen liitto Ohjelma: Etelä-Suomen EAKR -toimenpideohjelma Toimintalinja: 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Osoite: Kohdealue: Hyria Koulutus Oy Torikatu 18, PL 67, Hyvinkää Riihimäen seutukunta Projektikuvaus: Taloautomaatio on laajasti mukana nykyaikaisessa kiinteistörakentamisessa. Automaatio lisää asumismukavuutta, -turvallisuutta ja energian säästöä. Uuden tekniikan käyttöönotto edellyttää ammattitaitoisten työntekijöiden kouluttamista. Taloautomaatioon liittyy kiinteistöjen energian hallinta sekä valvonta- ja turvapalvelujärjestelmien asentaminen. Projektin avulla kehitetään oppilaitoksen taloautomaation oppimisympäristöä, jotta se saadaan paremmin vastaamaan työelämän vaatimuksia, nykyaikaisia kiinteistörakentamisen tarpeita ja tämän hetken tavoitteita. Projektin myötä Hyria Koulutus Oy:n Riihimäen yksikköön aikaansaadaan oppimisympäristö, joka palvelee sekä koulutuksen järjestäjän että yhteiskunnan tarpeita. Oppilaitoksessa on tällöin edellytykset järjestää nykyaikaista ja korkealaatuista koulutusta jokaiselle koulutustasolle asentajien, huolto- ja turvapalveluhenkilökunnan koulutuksessa. Tavoitteet: Kehitettävä oppimisympäristö palvelee sekä koulutuksen järjestäjän että opiskelijoiden toiminnan kehittämistä. Tavoitteena on, että oppilaitoksessa tarjotaan nykyaikaista ja oikeantasoista koulutusta (perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta). Tämä parantaa valmistuvien oppilaiden ja täydennyskoulutusta saavien työllistymismahdollisuuksia. Koulutuksen myötä LVI- ja sähköasentajat osaavat suorittaa energiaa säästäviä ja helppokäyttöisiä taloautomaatioasennuksia. Uudet työpaikat: 0 Uudet yritykset: 0 Ympäristövaikutukset: Hankkeella on myönteisiä ympäristövaikutuksia; taloautomaatio tehostaa mm. energiatehokkuutta ja edistää energian säästöä. Tasa-arvovaikutukset: Hankkeella ei ole välittömiä tasa-arvovaikutuksia.

9 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/ (32) Maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli projektihakemuksen kokouksessaan ja hyväksyi projektin Etelä-Suomen EAKR -toimenpideohjelman mukaiseksi ja rahoituskelpoiseksi toimintalinjassa 2. innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää - myöntää Kiinteistöautomaation kehitys -projektille Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2010 myöntämisvaltuudesta momentilta EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella rahoitusta vuodelle % hyväksyttävistä kustannuksista, enintään kuitenkin euroa, - varata projektille rahoitussuunnitelman mukaisen EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuuden vuosille , mikäli Hämeen liitolla on käytettävissään tarvittavat myöntämisvaltuudet. Hyväksyttävä kustannusarvio: v v v Yhteensä 1. Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset Kone- ja laitehankinnat Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset 0 7. Toimistokulut Muut kustannukset Luontoissuoritukset 0 Kustannukset yhteensä Projektin tulot 0 Nettokustannukset yhteensä Kustannuksiin sisältyy arvonlisävero. Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma: v v v Yhteensä

10 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/ (32) EAKR ja valtio Kuntarahoitus Muu julkinen rahoitus 0 Yksityinen 0 Yhteensä Toteutusaika: Projektirahoitukseen liittyvät päätöksen perusteet ja ehdot määritellään yksityiskohtaisessa EURA2007-järjestelmässä tehtävässä projektipäätöksessä. Maakuntahallitus valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään EURA2007-järjestelmässä tehtävän yksityiskohtaisen päätöksen. Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

11 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/ (32) 88 Rahoitushakemus Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen ja valtion rahoituksen myöntämiseksi RiFoLasi-projektille Projektin nimi: RiFoLasi-projekti Hakemusnumero: EURA , Hämeen liitto Ohjelma: Etelä-Suomen EAKR -toimenpideohjelma Toimintalinja: 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Osoite: Kohdealue: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Visamäentie 35 A, Hämeenlinna Forssan ja Riihimäen seutukunnat Projektikuvaus: Projekti verkostoi Riihimäen ja Forssan alueen lasialan pkyritykset ja Hämeen ammattikorkeakoulun lasialan koulutuksen T&K-työn sekä käynnistää näiden välisen yhteistyön. Yhteistyöllä tuotekehitetään lasijalosteinnovaatioita rakennetun ympäristön, julkisen ja yksityisen rakentamisen sekä maanrakennusteollisuuden käyttöön lasin uusioraaka-ainesta hyödyntäen. Projektilla haetaan lasialalle Riihimäen ja Forssan alueelle kasvu- ja synergiaetua. Projekti kehittää verkoston pk-yritysten tuotekehitys- ja tuotantomenetelmien valmiuksia uusien jalosteiden tuottamiseen. Päähuomio on uusioraaka-aineen hyödyntäminen. Projekti kehittää ammattikorkeakoulun roolia ja osaamista maakunnallisena T&K toimijana, yritystoiminnan kehittäjänä sekä harjaannuttaa ammattikorkeakoulun koulutusprosessia palvelemaan työelämän tarpeita. Tavoitteet: Tavoitteena on uusien rakennettuun ympäristöön tulevien lasijalosteiden innovoiminen ja tuotekehitys. Jalosteinnovaatiot kehitetään konkreettisen rakennushankkeen tarpeisiin. Projektilla vahvistetaan myös lasinjalostusyritysten tuotekehitysosaamista ja kaupallista kilpailukykyä. Uudet työpaikat: 3 Uudet yritykset: 2 Ympäristövaikutukset: Hankkeella on myönteisiä ympäristövaikutuksia; vaikutukset jätteiden määrän vähentämiseen, hyötykäyttöön ja kierrätykseen, energia- ja materiaalitehokkuuteen sekä uusiutuvien raaka-aineiden ja palvelujen käyttöön. Tasa-arvovaikutukset: Hankkeella ei ole välittömiä tasa-arvovaikutuksia. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö käsitteli projektihakemuksen kokouksessaan ja hyväksyi projektin Etelä-Suomen EAKR -toimenpideohjelman mukaiseksi ja rahoituskelpoiseksi toimintalinjassa 2. innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen.

12 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/ (32) Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää - myöntää RiFoLasi-projektille Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2010 myöntämisvaltuudesta momentilta EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella rahoitusta vuodelle % hyväksyttävistä kustannuksista, enintään kuitenkin euroa, - varata projektille rahoitussuunnitelman mukaisen EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuuden vuosille , mikäli Hämeen liitolla on käytettävissään tarvittavat myöntämisvaltuudet. Hyväksyttävä kustannusarvio: v v v v Yhteensä 1. Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset josta ulkomaan matkat Kone- ja laitehankinnat 0 5. Rakennukset ja maaalueet 0 6. Vuokrakustannukset Toimistokulut Muut kustannukset Luontoissuoritukset 0 Kustannukset yhteensä Projektin tulot 0 Nettokustannukset yhteensä Kustannuksiin sisältyy arvonlisävero. Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma: v v v v Yhteensä

13 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/ (32) EAKR ja valtio Kuntarahoitus Muu julkinen rahoitus 0 Yksityinen 0 Yhteensä Toteutusaika: Projektirahoitukseen liittyvät päätöksen perusteet ja ehdot määritellään yksityiskohtaisessa EURA2007-järjestelmässä tehtävässä projektipäätöksessä. Maakuntahallitus valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään EURA2007-järjestelmässä tehtävän yksityiskohtaisen päätöksen. Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

14 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/ (32) 89 Rahoitushakemus Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen ja valtion rahoituksen myöntämiseksi Markkinaorientoituneet innovaatiot Forssan ja Riihimäen pk-yrityksissä (MAIOR) projektille Projektin nimi: Markkinaorientoituneet innovaatiot Forssan ja Riihimäen pk-yrityksissä (MAIOR) Hakemusnumero: EURA , Hämeen liitto Ohjelma: Etelä-Suomen EAKR -toimenpideohjelma Toimintalinja: 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Osoite: Kohdealue: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Visamäentie 35 A, Hämeenlinna Forssan ja Riihimäen seutukunnat Projektikuvaus: Pk-yritysten T&K&I -panostusmahdollisuudet ovat rajoitetut. Forssan ja Riihimäen seutujen pk- ja alihankintayritykset tarvitsevat ammattitaitoista ja osaavaa yhteistyöapua T&K&I -työhön, jotta uudet innovaatiot ja teknologiset mahdollisuudet saadaan tehokkaampaan käyttöön ja voidaan tarttua sopiviin kansainvälistymisen mahdollisuuksiin. Verkottuva liiketoiminta ja organisaatiot muuttuvat kohti toimintatapaa, jossa ei myydä enää yksittäisiä tuotteita, vaan pikemminkin asiakkaan tarvitsemia ratkaisuja ja palveluja tuotteen koko elinkaaren aikana. Tuotekehityksen asiakaskeskeisyys korostuu verkottuneessa tuotantoympäristössä. Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat Forssan alueen ja Riihimäen alueen pkyritykset seuraavilla toimialoilla; metalli- ja elektroniikkateollisuus, rakennustuoteteollisuus: puutuoteala, teräsrakentaminen ja rakentamiseen liittyvä muu teollisuus ja palvelut. Kohderyhmän pk-yrityksille tarjotaan hankkeen kautta tuotteiden, tuotannon ja liiketoiminnan kehittämiseen asiantuntijapalveluja ja apua kansainvälistymiseen toimivan konseptin avulla. Tavoitteet: Projektin tavoitteena on toteuttaa vähintään 7 kpl innovatiivista, asiakaslähtöistä ja luovaa tuotekehityshanketta eri pk-yrityksille ensi sijassa kohdeyritysten kansainvälistymisen edistämiseksi. Välitön hyöty syntyy kohdeyrityksille, joiden kansainvälistymisen aste kasvaa ja myynti lisääntyy. Projektissa kehitetään konsepteja, joilla suomalaisten pk-yritysten kansainvälistyminen Venäjälle, Ukrainaan, Valko-Venäjälle ja muihin Itä-Euroopan maihin sekä mm. Kazakstanin alueelle onnistuu parhaiten. Syntyneitä kauppasuhteita pyritään samalla vahvistamaan tukiorganisaatioiden verkottumisella mm. opiskelijavaihtoa lisäämällä alueellisten korkeakoulujen kesken sekä aikaansaamalla hankkeeseen liittyvää ja siitä syntyvää muuta T&K&I - yhteistyötä. Pitkällä aikavälillä hankkeen tuloksena kohdeyrityksien kansainvälis-

15 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/ (32) tymisen aste kasvaa ja myynti lisääntyy. Samalla pk-yritysten kansainvälinen verkottuminen ja tietotaito kehittyy. Uudet työpaikat: 4 Uudet yritykset: 0 Ympäristövaikutukset: Hankkeella ei ole välittömiä ympäristövaikutuksia. Tasa-arvovaikutukset: Hankkeella ei ole välittömiä tasa-arvovaikutuksia. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö käsitteli projektihakemuksen kokouksessaan ja hyväksyi projektin Etelä-Suomen EAKR -toimenpideohjelman mukaiseksi ja rahoituskelpoiseksi toimintalinjassa 2. innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää - myöntää Markkinaorientoituneet innovaatiot Forssan ja Riihimäen pkyrityksissä (MAIOR) -projektille Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2010 myöntämisvaltuudesta momentilta EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella rahoitusta vuodelle % hyväksyttävistä kustannuksista, enintään kuitenkin euroa, - varata projektille rahoitussuunnitelman mukaisen EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuuden vuosille , mikäli Hämeen liitolla on käytettävissään tarvittavat myöntämisvaltuudet. Hyväksyttävä kustannusarvio: v v v Yhteensä 1. Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset josta ulkomaan matkat Kone- ja laitehankinnat 0 5. Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset 0 7. Toimistokulut 0 8. Muut kustannukset 0 9. Luontoissuoritukset 0

16 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/ (32) Kustannukset yhteensä Projektin tulot 0 Nettokustannukset yhteensä Kustannuksiin sisältyy arvonlisävero. Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma: v v v Yhteensä EAKR ja valtio Kuntarahoitus Muu julkinen rahoitus 0 Yksityinen Yhteensä Toteutusaika: Projektirahoitukseen liittyvät päätöksen perusteet ja ehdot määritellään yksityiskohtaisessa EURA2007-järjestelmässä tehtävässä projektipäätöksessä. Maakuntahallitus valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään EURA2007-järjestelmässä tehtävän yksityiskohtaisen päätöksen. Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

17 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/ (32) 90 Rahoitushakemus Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen ja valtion rahoituksen myöntämiseksi Midgård mielihyvätehdas, kulttuurimatkailun kehittämishanke projektille Projektin nimi: Midgård mielihyvätehdas, kulttuurimatkailun kehittämishanke Hakemusnumero: EURA , Hämeen liitto Ohjelma: Etelä-Suomen EAKR -toimenpideohjelma Toimintalinja: 3. alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Osoite: Kohdealue: Humppilan kunta Kisakuja 2, Humppila Forssan seutukunta Projektikuvaus: Projekti on jatkoa Etelä-Suomen lääninhallituksen rahoittamalle Jotunheimin salaisuus elinkeinolliselle kehittämishankkeelle. Projektin tarkoituksena on perustaa esi- ja viikinkiajan teemoihin perustuva elämyksellinen keskus, jonka sijaintipaikkana tulee olemaan Forssan seutu. Midgård mielihyvätehtaalle luodaan toiminta- ja liiketoimintasuunnitelma, perustetaan organisaatio, jonka kautta yrityspohjainen ylläpitäminen toteutetaan sekä hankitaan rakentamiseksi rahoitus. Projektin loppuvaiheessa aloitetaan rakennustyöt ja siirretään toimintakonsepti perustetun organisaation hallintaan. Projektilla ei rahoiteta rakentamista. Hanke tukee seudun kilpailukyvyn kehittämistä matkailun alalla. Seudulle muodostuu uudenlainen matkailun ja vapaa-ajan toimintaympäristö ja kulttuurimatkailun alalle luodaan uusia palveluita. Seudun tunnettuus luovien alojen seutuna kasvaa. Tavoitteet: Projektin tavoitteina ovat rautakauden elämysverstaan organisaation perustaminen, rahoitusmahdollisuuksien etsiminen keskuksen rakentamiseksi, elämysverstaan fyysinen suunnittelu rakentamista varten sekä toimintakonseptin ja liiketoimintasuunnitelman tekeminen siten, että verstas toimii yrityspohjaisesti. Projekti vahvistaa seudun sosiaalista ja kulttuurista pääomaa luoden toimivia yhteistyöverkostoja. Tuotekehityksen kautta yritykset innovoivat uusia tuotteita ja pääsevät verkoston kautta laajemmille markkinoille. Uudet työpaikat: 1 Uudet yritykset: 2 Ympäristövaikutukset: Hankkeella ei ole välittömiä ympäristövaikutuksia. Tasa-arvovaikutukset: Hankkeella ei ole välittömiä tasa-arvovaikutuksia.

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/2007 1 (35)

Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/2007 1 (35) 1 (35) Aika: 17.12.2007 klo 10.00 Paikka: Sokos Hotel Vaakuna Possentie 7 Hämeenlinna 199 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...2 200 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...2 201 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00 pöytäkirja 9/ 09:00 Kokoustiedot... 1 166 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 167 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 168 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 169 Hämeen liiton toiminta-

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 2/2011 1 (27)

Hämeen liitto Esityslista 2/2011 1 (27) 1 (27) Aika: 14.02.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 12 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22) 1 (22) Aika: 25.8.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 121 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 122 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Aika: 12.11.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 160 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 161 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2009 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2009 1 (25) 1 (25) Aika: 2.2.2009 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 16.4.2007 klo 10.15 54 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 55 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA... 3 56

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26) 1 (26) Aika: 15.10.2007 klo 10.00 12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 151 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 152

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Aika: 28.5.2012 klo 9.30-12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 15.1.2007 klo 10.00 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 3 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 7/2006 15.8.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 14.8.2006 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 10/2006 13.11.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 13.11.2006 klo 8.30 10.20 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Hämeen liiton julkaisu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Maakuntahallitus 5/2014 Kokousaika: 19.5.2014 klo 9.00 11.30 Kokouspaikka:

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 12/2014 Kokousaika: keskiviikkona 17.12.2014 klo 9.00 11.20 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät

Lisätiedot

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu:

Lisätiedot

Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs.

Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Paikka Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Rantanen Seppo

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU, lähetetty 16.5.2013

KOKOUSKUTSU, lähetetty 16.5.2013 Sivu 1 KOKOUSKUTSU, lähetetty 16.5.2013 AIKA Torstai 23.5.2013 kokous klo 9 lounas klo 11.30, Metsoaula valokuvaus lounaan jälkeen alkaen klo 12, K-S talon pohjakerroksen aula PAIKKA Keski-Suomen liitto,

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006. Talousarvio 2004 Hämeen liiton julkaisu IB:57 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2006 1

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006. Talousarvio 2004 Hämeen liiton julkaisu IB:57 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2006 1 Häme Region Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006 Talousarvio 2004 Hämeen liiton julkaisu IB:57 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2006 1 2 HÄMEEN LIITTO Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006 Talousarvio

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 25.8.2014 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 25.8.2014 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 25.8.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 123 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot