TYÖHYVINVOINTIHANKE Kokemukset pilotoinnista, kehityskohteet ja tulokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖHYVINVOINTIHANKE Kokemukset pilotoinnista, kehityskohteet ja tulokset"

Transkriptio

1 TYÖHYVINVOINTIHANKE Kokemukset pilotoinnista, kehityskohteet ja tulokset

2 Foster Wheeler AG Perustettu vuonna 1884, toiminut Foster Wheeler -nimellä vuodesta 1927 Monikansallinen ja kansainvälisesti tunnettu projektinhallinta-, suunnittelu- ja urakointipalveluja tarjoava yhtiö Osakkeet noteerataan NASDAQ -listalla New Yorkissa Avainluvut, 2010 Henkilöstö Tilauskanta Myynti Liikevaihto EBITDA n miljardia dollaria 4.1 miljardia dollaria 4.1 miljardia dollaria 306 miljoonaa dollaria

3 Foster Wheeler Global Power Group Henkilöstö ja tärkeimmät toimipaikat Euroopassa Suomi 469 Ruotsi 26 Puola Norrköping Kurikka Varkaus Espoo 310 Saksa 13 Krefeld Varsova Sosnowiec Espanja 348 Madrid Tarragona 06/11

4 Foster Wheeler Global Power Group Tuotteet Höyrykattilat Kiertopetikattilat (CFB) Pölypolttokattilat (PC) Öljy- ja kaasukattilat Kuplapetikattilat (BFB) Arinakattilat Pakettikattilat Lämmöntalteenottokattilat (HRSG) Jätelämpökattilat (WHB) Aurinkovoimaloiden osat Environmental Products Savukaasunpuhdistusjärjestelmät (esim. SCR ja SNCR) Low NOx -polttimet Ilmansyötön muunnostyöt Kaasuttimet biomassalle ja kierrätyspolttoaineille Voimalaitososat Lauhduttimet Lämmönvaihtimet Voimalaitoskunnossapito Kunnossapitosopimukset Kunnossapito, huolto, korjaus 24/7 hälytyspalvelu Varaosat Prosessiparannukset ja - muutokset

5 Foster Wheeler Global Power Group Käynnissä oleva projektit Longview Power LLC, WV, USA PC-OTU-kattila 770 MWe, luovutus 2011 Essar Power Salaya Ltd., Intia CFB-kattila 4 x 150 MWe, luovutus 2014 KOSPO, Etelä-Korea Ylikriittinen CFB-kattila 4 x 550 MWe, luovutus 2015 OGK-6, Novocherkassk, Venäjä Ylikriittinen CFB-kattila 330 MWe, luovutus 2014 Shaw Group Inc., Virginia, USA CFB-kattilalaitos 2 x 300 MWe, luovutus 2011 Zhejiang Jiahua, Kiina CFB -kattila 3 x150 MWe, luovutus 2013 Sinopec Jiujiang, Kiina CFB-kattila 2 x 50 MWe, luovutus 2012 Isolux Ingenieria, Argentiina CFB-kattilalaitos 2 x 120 MWe, luovutus 2012 Sinopec Wuhan, Kiina CFB-kattila 3 x 80 MWe, luovutus 2012 UTE, CT, Mejillones, Chile CFB-kattilalaitos 2 x165 MWe, luovutus 2011 Marubeni Corp., Vietnam PC -kattila 2 x 300 MWe, luovutus 2013, 2014 CIUDEN, Espanja Flexi-Burn CFB testi yksikkö 5 MWe, luovutus 2012 Wuhan Kaidi El. Power, Vietnam CFB-kattila 2 x 220 MWe, luovutus 2012 Repsol, Cartagena, Espanja HRSG -kattila öljyjalostomoon 140 t/h, luovutus 2012 Daewoo Eng., Co., Indonesia CFB-kattila 12 x 60 MWe, completion 2012 Ingeteam, Cantabria, Espanja BFB-kattila 10 MWe, luovutus 2012 ZE PAK, S.A., Konin, Puola GDF SUEZ, Polaniec, Puola Manifa, Saudi Arabia Biomassaa polttava CFB-kattilalaitos Biomassaa polttava CFB-kattilalaitos Pakettilattila 55 MWe, luovutus MWe, luovutus x 204 t/h, luovutus 2011 Repsol Sines, Portugali HRSG-kattila 115 t/h, luovutus 2012 Bielsko-Biala, Puola CFB -kattilalaitos 50 MWe, luovutus 2013 KAP, Kladno, Tšekki CFB-kattila 135 MWe, luovutus 2013 Manifa, Saudi Arabia HRSG-kattila 2 x 204 t/h, luovutus /11

6 FWEOY GROUP HR Strategia Tarkoitus Osaavat ja mo>voituneet ihmiset - perusta liiketoimintastrategian toteubamiselle Visio Olemme henkilöstömme mielestä Paras Työpaikka Keskeiset menestystekijät Vahva ja halubu työnantajamielikuva Arvojen mukainen johtaminen Kilpailukykyinen palkitseminen ja etuudet Toimiva sisäinen vies>ntä Mielipide>edustelu Esimiespäivät Kokonaispalkitsemisstrategia Vies>ntävastuut Rekrytoin>järjestelmä Kehityskeskustelut Tehtävämatriisi Ajankohtaisvies>ntä Career Map SeuraajasuunniBelu Uudet vies>ntäratkaisut Koulutusten hallinta Esimieskoulutukset Työhyvinvoin>suunnitelma

7 TavoiBeet Tyohyvinvoinnin kehi+ämiseen systemaa1suu+a ja jatkuvuu+a Luote+avat tyohyvinvoinnin mi+arit Parempi seuranta ajalle, resursseille ja rahalle jota tyohyvinvoin:in käytetään Asiantun:javerkosto ja heidän osaamisensa toiminnan tueksi

8 OHJAUSRYHMÄ Yrityksen nime+y yhteyshenkilö => Päivi Jän1 Johdon edustaja => Minna Rouru Esimiesten edustajat => Terho Happonen, Service Minna Kortelainen, Procurement Jukka Lai:nen, Engineering Carita Soikkeli, Tukitoiminnot ja Espoo Henkilöstön edustajat => Kimmo Koskinen, ylemmät toimihenkilöt Katja Rajamäki, toimihenkilöt Sauli Pesonen, työntekijät Työterveyshuollon edustaja => Henna Itkonen Työsuojelun edustaja => Mika Ranta Sihteeri => Jonna Lyy:käinen

9 Ajatuksia tyohyvinvoin>a edistaviksi toimenpiteiksi 1. VIRIKESETELIT Tutkimusten mukaan monipuolisilla vapaa- ajan harrastuksilla on työkykyä edistävä vaikutus. Virikeseteli on verovapaa henkilökohtainen etu, jonka työntekijä voi kohdentaa sekä liikunta- e+ä kul+uuriharrastuksiin ja ammentaa näin voimaa vapaa- ajasta. Setelin arvo 5 euroa (omavastuu 1,50 euroa) Työnantaja voi vähentää virikesetelikulut verotuksessa. Budje1ehdotus euroa vuodelle 2012 => noin seteliä, keskim. n. 28 seteliä/henk. Vuoden 2011 liikuntasetelibudje1 on euroa, liikuntasetelin arvo 4 euroa, josta omavastuuosuu+a 1 euro 2. SENIORIVAPAAT Tavoi+eena edistää ikääntyvien työssä jaksamista, nostaa keskimääräistä eläköitymisikää ja parantaa ns. hiljaisen :edon siirtymistä. Seniorivapaakäytäntö vies:i organisaa:olle, e+ä yritys arvostaa myös ikääntyviä työntekijöitä. Seuraavan vuoden vapaapäivien määrä määräytyy kulumassa olevan vuoden viimeisen päivän iän mukaan. Vapaapäiviä ei voi yhdistää lomaan, vaan ne on pide+ävä yksi+äisinä vapaapäiviä. Pitämä+ömät vapaat eivät voi siirtyä pide+äväksi seuraavan vuoden puolella, eikä niitä makseta rahakorvauksena työsuhteen pää+ymisen yhteydessä. Määräaikaisessa työsuhteessa olevien osalta vapaiden määrä suhteutetaan työsuhdeaikaan. Vapaiden määrä ikäryhmi+äin: vuo:aat, 1 päivä/vuosi => 18 henkilöä vuonna vuo:aat, 2 päivää/vuosi => 20 henkilöä vuonna vuo:aat, 3 päivää/vuosi => 6 henkilöä vuonna vuo:aat, 5 päivää/vuosi => 16 henkilöä vuonna v. ja yli, 10 päivää/vuosi => 2 henkilöä vuonna 2012

10 Ajatuksia työhyvinvoin>a edistäviksi toimenpiteiksi 3. POIKKEUSTILANTEIDEN HALLINTA JA KRIISIVIESTINTÄ Turvallisuusasioilla on tutkimusten mukaan suora yhteys työn tuo+avuuteen ja työhyvinvoin:in. Jo+a henkilöstö voi kokea työpaikkansa turvalliseksi, myös matkustusturvallisuuteen on kiinnite+ävä huomioita. Henkilöstöllä on oltava :eto siitä, kuinka yritys huoleh:i matkustajien turvallisuudesta, jos matkakohteessa tapahtuu jotain, joka uhkaa heidän turvallisuu+aan. Ohjeistus, kuinka toimitaan poikkeus:lanteissa (mitä/koska tehtävä, kuinka tehdään, kuka tekee) Työkalu, jonka avulla selvitetään, keitä henkilöitä on kriisialueella ja pystytään hoitamaan poikkeus:lanteisiin lii+yvä vies:ntä tehokkaas:. Tarjous pyyde+y Kaleva Travelilta Travel Guard palvelusta, Kustannus 1 /matkavaraus/matkustaja (lisätään lentopalvelumaksuihin). Nykyisillä lentomäärillä kustannus vuositasolla Palvelu seuraa maailman tapahtumia 24/7 ja reagoi aina, kun jotain matkustusturvallisuu+a vaarantavaa tai matkustamista hankaloi+avaa on tapahtunut. Tapahtuma on luokiteltu merki+ävyytensä ja vaiku+avuutensa perusteella asteikolla 1-5 (1 = alin riskitaso, 5 = korkein riskitaso).

11 Ajatuksia työhyvinvoin>a edistäviksi toimenpiteiksi 4. PALKITSEMINEN Tunne oikeudenmukaisesta ja kilpailukykyisestä palkkauksesta sekä eduista luo tärkeää perustaa työtyytyväisyydelle. Henkilöstökyselyn ja muun saadun palau+een perusteella henkilöstöllä on epäily, e+ei palkitsemisen kilpailukykyisyys ja oikeudenmukaisuus kaikilta osin toteudu. Ohjausryhmän mielestä ao. toimenpiteet tukevat HR strategiassa asete+ujen tavoi+eiden toteutumista. Palkkojen/etujen kilpailukykyisyyden varmistaminen (ulkoinen palkkavertailu, esim. Hay Group) Tasa- arvoisen palkkauksen varmistaminen Bonusjärjestelmien selkey+äminen Palkitsemispoli:ikan laa:minen ja vies:ntä henkilöstölle 5. URALLA ETENEMINEN, TYÖKIERTO Sisäiset urakiertomahdollisuudet edistävät tutkitus: henkilöstön sitoutumista organisaa:oon ja kannustavat kehi+ämään itseään. Henkilöstökyselyn ja lähtöhaasta+elujen perusteella urakiertomahdollisuuksia ei tarjota rii+äväs:. Ohjausryhmän mielestä ao. toimenpiteet tukevat HR strategiassa asete+ujen tavoi+eiden toteutumista. HR:lle vahvempi koordinoiva rooli urapolkujen hahmo+amisessa. Urapolkumahdollisuuksien systemaa1nen käsi+ely kehityskeskustelujen yhteydessä => koulutus- ja urasuunni+elun selkeämpi yhdistäminen. 6. KOULUTUS Amma:llises: osaava henkilöstö on mo:voitunut ja voi hyvin työssään. Henkilöstö- ja työhyvinvoin:kyselyn mukaan koulutus ei ole kaikilta osin rii+ävää ja koulutustarjontaan kaivataan enemmän henkilöstön vaikutusmahdollisuu+a. Ohjausryhmän mielestä ao. toimenpiteillä varmistetaan henkilöstöstrategiassa jo määritellyn esimieskoulutuksen rii+ävyyden lisäksi myös koko henkilöstölle paras mahdollinen amma:llinen osaaminen. Koulutuspoli:ikan suuntaviivojen selkey+äminen ja yksilöityjen koulutustarpeiden parempi huomioiminen. Rii+ävän koulutusbudje:n varmistaminen. Eri osastojen yhteiset koulutuspäivät Osastojen kehityspäivät: koulutusbudje1in sovi+u kustannus/henkilö => takaa tasapuolisuuden eri osastojen välillä.

12 Tehtyjä toimenpiteitä Osastokohtaiset kehitystoimenpiteet => Osastoilla on mm. kehite+y palaverikäytäntöjä, toimintatapoja ja työohjeita, työste+y seuraaja- ja urapolkusuunnitelmia, panoste+u uusien henkilöiden perehdy+ämiseen Sairauspoissaolojen systemaa1nen seuranta Q- raportoin: vuoden 2011 alusta Työhönpaluuta tukevat toimenpiteet työkyvy+ömyysjakson jälkeen Työkokeilu toteute+u yhteistyössä eläkevakuutuslaitoksen kanssa. Perehdy+äminen Uusien henkilöiden perehdy+ämiskokonaisuu+a tarkaste+u ja vastuita kirkaste+u Esimieskoulutukset esimiespäivät aloite+u kesäkuussa 2011 Urakierto Career Map ote+u käy+öön maaliskuussa 2011 Yhteiset henkilöstöjuhlat sadonkorjuujuhla järjeste1in syyskuussa 2011 Esimiesten perehdy+ämisohjelman laa:minen Komennukselle lähtevien perehdy+ämisohjelman laa:minen

13 Varhaisen tuen mallin laa:minen ja vies:ntä esimiehille ja henkilöstölle Työkyvy+ömyysriskien tunnistaminen rii+ävän ajoissa Puheeksio+okäytäntö, keskustelu esimiehen ja alaisen välillä (ongelman esiin nostaminen) Työhönpaluuta tukevat toimenpiteet (kuntoutus yms.), työn ja työympäristön kehi+äminen Korvaavan työn järjestäminen joko pysyväs:, tai työkyvy+ömyyden ajaksi Yrityksen, työterveyshuollon ja vakuutusyh:ön välisen yhteistyön kehi+äminen Ns. hälytysmi+areista sopiminen yms. Varhaisen tuen mallin kehi+äminen perustuu lakiuudistukseen. Jos yritys ei laadi mallia, Kela ei suorita yritykselle korvausta työterveyshuollon kustannuksista. Työterveyshuollon mukaan toimimme jo pääsääntöises: mallin mukaises:, mu+a asiat täytyy vielä täsmentää ja laa:a kirjallinen policy sekä vies:ä se esimiehille ja henkilöstölle. Tiedotusohjeiden laa:minen Työn alla olevia toimenpiteitä Työaikamallin joka toinen perjantai vapaata pilo1kokeilu HR- osastolla loka- marraskuussa Palkitsemispoli:ikan selkey+äminen ja :edotus henkilöstölle Osastokohtainen koulutuspäiväjärjestelmä Osaamistarpeiden kartoitus ja koulutussuunnitelman jatkuva päivitys

HYVÄÄ TYÖTÄ HENKILÖSTÖ- JA TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

HYVÄÄ TYÖTÄ HENKILÖSTÖ- JA TYÖHYVINVOINTIOHJELMA HYVÄÄ TYÖTÄ HENKILÖSTÖ- JA TYÖHYVINVOINTIOHJELMA VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 1. Tuemme työkykyä ja hyvinvointia 1.1 Työyhteisötaidot 1.2 Työympäristön 1.3 Työterveyshuolto työkyvyn

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2020

Henkilöstöohjelma 2015-2020 Henkilöstöohjelma 2015-2020 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Sisällysluettelo Arvot, visio ja strategiset tavoitteet 2 Henkilöstöohjelma 3 Houkutteleva työnantaja 4 Osaava henkilöstö 5 Hyvinvoiva henkilöstö

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Kalajoen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Kalajoen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Tausta Vuoden 2014 alusta voimaan tulleet lait taloudellisesti tuetusta ammatillisen koulutuksen kehittämisestä, työnantajan ja henkilöstön välisestä

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.11.2013 2 Sisällysluettelo 1. Kauhavan kaupungin visio ja kehittämistavoitteet...3 2. Henkilöstöstrategian lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

Kunnasta houkutteleva työpaikka?

Kunnasta houkutteleva työpaikka? Kunnasta houkutteleva työpaikka? Anu Hakonen Kiisa Hulkko-Nyman Kunnasta houkutteleva työpaikka? K A K S K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö KUNNASTA HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA? Kunnallisalan

Lisätiedot

Varhainen välittäminen työpaikalla

Varhainen välittäminen työpaikalla Varhainen välittäminen työpaikalla Opas kemianteollisuuden yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Hyvää huomenta Hyvää

Lisätiedot

HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6.

HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6. HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6.2011/109 Työhyvinvointia hyvästä työstä Työpaikan toiminnan perustana

Lisätiedot

Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Henkilöstöpalvelut 7.11.2014 (KH x.x.2014) 2114/01.03.00/2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstösuunnittelu 4 2.1 Henkilöstön rakenne ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hämeenkyrön kunta

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hämeenkyrön kunta toimikunta Hallitus 5.11.2012 Valtuusto 12.11.2012 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hämeenkyrön kunta Hämeenkyrön kunta on arvostettu työnantaja SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO 2. TYÖVOIMAN RIITTÄVYYS 2.1. Henkilöstövalinnat

Lisätiedot

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työsuojelutoimikunta on kokouksessaan 10.4.2014 tehnyt aloitteen työhyvinvointisuunnitelman laadinnasta Kyyjärven kuntaan. Vuonna2013 on kunnan

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI Leenamaija Otala & Johanna Vainionmäki (toim.) Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership Teaching Material 2006/01 Espoo 2006 ESIMERKKEJÄ OSAAMISEN JOHTAMISESTA SUOMALAISILLA

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia ja toimintaohjelma

NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia ja toimintaohjelma NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia ja toimintaohjelma Tarkistaminen 2007 Johtoryhmä 21.5.2007 Yhteistyöryhmä 24.5.2007 Kunnanhallitus 18.6.2007 Valtuusto 13.8.2007 2 NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3. 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.1 Osaamisen johtamista suunnitelmallisesti... 6 3.2 Perehdyttämisen kautta

Lisätiedot

3 OSAAMINEN... 8 3.1 Lähtökohdat... 8 3.2 Osaamisen kehittäminen... 8

3 OSAAMINEN... 8 3.1 Lähtökohdat... 8 3.2 Osaamisen kehittäminen... 8 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Henkilöstöpalvelun johtokunta 26. 9.2012 Yhteistyötoimikunta 10.10.2012 Henkilöstöpalvelun johtokunta 14.12.2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 24.1.2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 11.4.2013

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2017

Henkilöstöohjelma 2015-2017 Kh 26.1.2015, liite nro 1 Kouvolan kaupunki 2015 Henkilöstöohjelma 2015-2017 Hyvä työ ja reilu meininki! Kuva-alue Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstöohjelmatyöryhmä Taitto: Suvi

Lisätiedot

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia 1 Uudenkaupungin henkilöstöstrategia Kaupunginhallitus 19.1.2004 Kaupungin johtoryhmä 2.2.2004 Yhteistyötoimikunta 4.2.2004 Kaupunginhallitus 15.3.2004 Kaupunginvaltuusto 22.3.2004 Henkilöstöstrategian

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia. Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012

Henkilöstöstrategia. Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012 Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. Henkilöstöstrategian tarkoitus ja lähtökohdat...3 1.1. Yhteiset arvot ja mitä niillä tarkoitetaan...4 2. Työhyvinvointisyke

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2009

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2009 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2009 Sisällysluettelo 2 1 Johdanto... 3 1.1 Henkilöstöstrategia seurakuntayhtymän toiminnan turvaajana...3 1.2 Henkilöstöstrategian tarkoitus ja asema seurakuntayhtymän

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitoksen henkilöstöstrategia täydennyksineen

Metsäntutkimuslaitoksen henkilöstöstrategia täydennyksineen 1/12 Metsäntutkimuslaitoksen henkilöstöstrategia täydennyksineen (Strategia on hyväksytty johtokunnassa 17.11.1999. HEPO-työryhmän 30.3.2001 tekemät tarkennukset sisennettynä kursivoituna tekstinä kappaleissa

Lisätiedot

Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2 750 henkilön voimin.

Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2 750 henkilön voimin. Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2 750 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja

Lisätiedot

Finnpilot Pilotage Oy

Finnpilot Pilotage Oy Finnpilot Pilotage Oy Sisältö Finnpilot 1 3 Organisaatio ja johtaminen Yritysvastuun teemat Vuosi 2014 5 7 8 Toimitusjohtajan katsaus Strategiset avainluvut Yritysvastuun keskeiset saavutukset Yritysvastuu

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SUOMEN PANKKI

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SUOMEN PANKKI HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Organisaatio... 4 Henkilöstömäärä ja -rakenne... 5 Henkilöstömäärän kehittyminen... 5 Ikärakenne... 7 Sukupuolijakauma...

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2013 2016

Henkilöstöohjelma 2013 2016 Henkilöstöohjelma 2013 2016 Toimintatavat Osaamisen kehittäminen Palkkaus ja palkitseminen Työhyvinvointi www.nurmijarvi.fi Henkilöstöohjelma 2013 2016 Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 Henkilöstöohjelma

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA SIUNTION KUNTA Hyväksytty valtuustossa 17.3. SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Monia kiitoksen ääniä kuului valtuuston jäseniltä, kun henkilöstöstrategia hyväksyttiin

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

Talentum. vuosikertomus. "Mennään asiaan"

Talentum. vuosikertomus. Mennään asiaan Talentum vuosikertomus "Mennään asiaan" Talentum mennään asiaan Talentum auttaa pohjoismaisia ammattilaisia menestymään. Konserni keskittyy eri alan ammattilaisille suunnattujen medioiden ja ammattikirjallisuuden

Lisätiedot