KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOS"

Transkriptio

1 KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013

2 SISÄLTÖ TOIMINTAKERTOMUS...3 Liikelaitoksen toiminta ja talous... 3 Liikelaitoksen johtajan katsaus... 3 Liikelaitoksen hallinto... 4 Taloudellinen kehitys... 5 Liikelaitoksen henkilöstö... 5 Sisäisen valvonnan järjestäminen ja riskienhallinta... 6 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN... 7 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen... 7 Olennaiset tapahtumat... 7 Toiminnalliset tavoitteet... 8 Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen.10 Rahoitusosan toteutuminen TILINPÄÄTÖSLASKELMAT...12 Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Tunnuslukujen selitykset TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY 16 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.17 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot KIRJANPITOKIRJAT JA TOSITELAJIT 20 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

3 TOIMINTAKERTOMUS Liikelaitoksen toiminta ja talous Liikelaitoksen johtajan katsaus Kajaanin Mamselli liikelaitoksen toimintavuodesta 2013 odotettiin taloudellisesti hyvin haastavaa, sillä ydintuotteiden asiakashintoja ei nostettu, vaikka tiedossa oli elintarvikkeiden hintojen, palkkojen, vuokrien ja kuljetuskustannusten korotuksia. Toimintavuoden 2013 taloudellinen tulos on positiivinen yllätys. Liikevaihto kehittyi odotettua paremmin sote-alueella sekä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen alueella. Positiivisesti kehittyneen liikevaihdon lisäksi odotettua maltillisempina toteutuneet henkilöstökulut ja elintarvikemenot olivat mahdollistamassa ylijäämän syntymistä. Kajaanin Mamsellissa jatkettiin edelleen kehitystyötä, jossa eri toiminta-alueiden toimintamalleja ja tuotesisältöjä yhtenäistetään. Tarkoituksena on luoda koko Mamselliin yhtenäiset, laadukkaat ja kustannustehokkaat toimintamallit ja tuotetarjonta. Toimintamallin uudistamisella halutaan lisäksi tukea aiempaa paremmin vision ja strategian toteuttamista. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden täyttyminen ja osittain jopa ylittyminen osoittaa, että kehitystyö on tuottanut tulosta. Oman haasteensa arjen pyörittämiseen tuovat yksiköiden peruskorjaukset ja remontit. Vuoden 2013 aikana keittiöremontteja oli Keskuskoululla, Nakertajan koululla sekä hoitokoti Toppilassa. Hyvällä yhteistyöllä teknisen toimialan sekä yksiköiden henkilökunnan kanssa remontit ovat toteutuneet onnistuneesti. Hoitokoti Toppilan keittiöremontin arvioidaan valmistuvan helmikuussa Kajaanin Mamsellin toiminta laajeni marraskuussa 2013 uuden vesiliikuntakeskuksen avaamisen myötä. Mamsellin tuottaa Kaukaveden tukipalveluista puhtaanapito-, kahvio- ja aulapalvelut. Loppuvuodesta 2013 Mamsellissa aloitettiin myös suunnittelutyöt Kainuun sote-kuntayhtymän ravintopalveluiden (KAKS:n ravintohuolto) siirtämisestä Mamsellin hoidettavaksi vuoden 2014 alusta. Kajaanin Mamselli on tehnyt usean vuoden ajan määrätietoisesti työtä ympäristöasioiden huomioimiseksi. Mamsellin EcoStart -ympäristöohjelma sai virallisen sinetin suoritetussa ulkoisessa auditoinnissa. Kajaanin Mamselli sai valtakunnan tasolla tunnustusta ikäjohtamiskäytännöistään. Suomalaisille yrityksille, julkisyhteisöille ja järjestöille avatussa kilpailussa etsittiin organisaatioita, jotka panostavat työurien jatkumiseen ja toimivat ikärasismia vastaan. Kajaanin Mamsellin voitti tässä Suomen paras työpaikka 50+ kilpailussa keskisuurten työnantajien sarjan. 3

4 Liikelaitoksen hallinto Vuosi 2013 oli Kajaanin Mamselli liikelaitoksen kuudes toimintavuosi. Aiemmin Kajaanin kaupungin sivistystoimialan tulosalueena toimineen Kajaanin Mamsellin liikelaitostamisen tarkoituksena oli vahvistaa Mamsellin asemaa ja toimintamahdollisuuksia. Kajaanin Mamselli -liikelaitos tuottaa palvelunsa yrittäjämallin mukaisesti ja se toimii liiketoimintaperiaatteella tulosvastuullisesti. Päivittäin Kajaanin Mamselli valmistaa noin ateriaa sekä pitää puhtaana noin m². Henkilökuntaan kuuluu noin 190 työntekijää, jotka tekevät työtehtäviään 85 tulosyksikössä. Kajaanin Mamsellin toiminta on hinta/laatusuhteessa kilpailukykyistä ja tuloksellista. Kajaanin Mamsellin toiminnallinen organisaatio vuonna 2013: Kajaanin Mamselli liikelaitos Kajaanin kaupunginvaltuusto Kajaanin kaupunginhallitus Kajaanin Mamselli liikelaitoksen johtokunta Kajaanin Mamselli liikelaitoksen johtaja ja johtoryhmä Sote-alue -Palvelupäällikkö - Palveluesimiehet (1 at ja 1 pu) Ravintola-alue -Palvelupäällikkö - Palveluesimiehet (1 at ja 1 pu) Perusopetus ja varhaiskasvatus alue -Palvelupäällikkö - Palveluesimiehet (2 at ja 1 pu) Kajaanin Mamselli päättää itsenäisesti toimintaansa liittyvistä asioista. Liikelaitoksen toimielinten vastuista ja tehtävistä säädetään kuntalaissa (519/2007) ja liikelaitoksen tehtävistä määrätään liikelaitoksen johtosäännössä. Liikelaitoksen toiminnasta, kehittämisestä ja tuottavuudesta vastaa Kajaanin kaupunginhallituksen alainen Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta yhteistyössä Mamsellin johtajan kanssa kaupunginvaltuuston määrittämien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä tuottovaatimusten mukaisesti. Kaupunki toteuttaa omistajaohjaustaan liikelaitoksen johtokunnan kautta. Liikelaitoksella on oma johtokunta, joka ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan järjestämisestä. Johtokuntaan kuuluu seitsemän kaupunginhallituksen valitsemaa varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Yksi jäsenistä nimetään Kajaanin Mamsellin henkilökunnan esityksestä ja yksi jäsen edustaa palveluiden käyttäjiä. Kaupunginhallitus valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Lisäksi kaupunginhallitus nimeää johtokuntaan läsnäolo- ja puheoikeudella oman edustajansa. Johtokunta kokoontui vuoden 2013 aikana neljä kertaa. 4

5 Kajaanin Mamselli liikelaitoksen johtokunta vuonna 2013: Jäsenet Klemetti Kyösti, puheenjohtaja Järvelä Martti, varapuheenjohtaja saakka Järvinen Lauri, varapuheenjohtaja alkaen Närhi Pirkko Kettunen Jaakko Huotari Tellervo Mämmi Tuija, palveluiden käyttäjän edustaja Haataja Ari-Matti, henkilökunnan edustaja Tervonen Miariikka, kaupunginhallituksen edustaja Henkilökohtaiset varajäsenet Hakkarainen Airi Juutinen Eero Kauhanen Svetlana Niva Teemu Koivisto Timo Airaksinen Jarmo Väyrynen Asta Liikelaitoksen sisäistä hallintoa ja kehittämistä hoitaa liikelaitoksen johtaja apunaan johtoryhmä. Liikelaitoksen johtajan valitsee kaupunginhallitus ja johtoryhmän liikelaitoksen johtaja. Johtoryhmän tehtävänä on tukea johtajaa liikelaitoksen toiminnan kehittämisessä sekä asioiden valmistelussa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi liikelaitoksen johtaja ja jäseninä ateria- ja puhtaanapitopäällikkö, taloussihteeri, johtokunnan puheenjohtaja ja palvelupäälliköt. Johtoryhmä kokoontui vuonna 2013 kymmenen kertaa. Liikelaitoksen johtamisessa ovat voimassa myös muut kaupungin toimielimiä koskevat johtosäännöt, mikäli liikelaitoksen johtosäännöstä ei muuta johdu. Taloudellinen kehitys Liikelaitoksen kuudes toimintavuosi ylitti sille asetetut taloudelliset tavoitteet. Liikevaihto (ulkoinen + sisäinen) toteutui lähes arvioidusti (toteuma noin odotettua parempi). Pientä, odotettua parempaa liikevaihdon kasvua tapahtui usealla taholla. Prosentuaalisesti merkittävintä kasvua tapahtua kotipalveluateriamyynnissä, n. 16,91 % ( ). Merkittävimmät liikevaihdon laskut tapahtuivat puolestaan toisen asteen (lukio ja ammatillinen koulutus) oppilasateriamyynneissä, n. 13,36 % (n ) sekä varhaiskasvatuksen ateriamyynneissä, n. 5,40 % (n ). Siivouspalveluiden myynti (n. 3,41 milj. ) toteutui lähes arvioidun mukaisesti. Palkkojen ja palkkioiden osuus liikevaihdosta oli vuonna ,9 %. Vuonna 2012 vastaava luku oli 38,40 %. Materiaalien ja palveluiden osuus koko liikevaihdosta oli vuonna ,9 %. Vuonna 2012 vastaava luku oli 42,3 %. Vuosi 2013 oli Kajaanin Mamsellissa jo kolmas peräkkäinen toimintavuosi, kun ydintuotteiden (koulujen ja päiväkotien lounaat, aamupalat, päivälliset sekä puhtaanapito) asiakashintoja ei korotettu. Vähenevät taloudelliset resurssit ovat alkaneet näkyä jo asiakastyytyväisyydessä. Lähivuosina on odotettavissa edelleen useiden prosenttien korotuksia elintarvikkeiden ja palveluiden hintoihin. Tuotantoprosessien tehostamisella ei voida lähitulevaisuudessa enää paikata kohonneita kustannuksia, vaan asiakashintoja joudutaan tarkistamaan kohonneita tuotantokustannuksia vastaaviksi. Liikelaitoksen henkilöstö Kajaanin Mamselli liikelaitoksella oli vuonna 2013 henkilöstöä 182,60 henkilöstötyövuosina mitattuna. Vuodesta 2012 kasvua tuli 8,03 HTV:n verran. Vuoden 2013 aikana Kajaanin Mamselli liikelaitoksessa työskenteli 139 työntekijää toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa, 38 työntekijä määräaikaisessa työsuhteessa ja neljä työntekijää oppisopimussuhteessa. Eläkkeelle jäi 6 henkilöä. Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma oli 5,29 miljoonaa euroa ( ,20 /HTV) ja henkilöstökulujen 7,08 miljoonaa euroa. Liikevaihto henkilötyövuotta kohden oli ,05 euroa (v. 2012: ,20 ). Kajaanin Mamsellin toiminnan haasteena on ollut työntekijöiden korkea keski-ikä sekä siihen liittyvät varsin korkeat sairauspoissaolot sekä ennenaikaiset eläkepäätökset. Toimintavuonna 2013 sairauspoissaolot vähenivät edellisestä vuodesta 968 työpäivän verran. Sairauspoissaolotyöpäivien määrä suhteutettuna HTV:n laski 6,19 työpäivällä/ HTV (2012: 20,09 tp /HTV ja 2013: 13,90 tp/ HTV). 5

6 Kajaanin Mamselli liikelaitoksessa on käytössä oma henkilöstöohjelma, joka pohjautuu Kajaanin kaupungin vuosien henkilöstöohjelmaan. Mamsellissa on panostettu määrätietoisesti usean vuoden ajan henkilöstön työhyvinvointiin ja ikäjohtamiseen. Panostus on näkynyt muun muassa sairauspoissaolojen laskuna. Kajaanin Mamselli on saanut myös valtakunnan tasolla tunnustusta ikäjohtamiskäytännöistään. Kajaanin Mamselli voitti Suomen paras työpaikka 50+ kilpailussa keskisuurten työnantajien sarjan. Palkintojen jako tapahtuu Helsingissä. Vuonna 2013 valmistui Kajaanin Mamsellissa oppisopimuskoulutuksella kaksi siivoustyönohjaajaa, kaksi kokkia ja viisi laitoshuoltajaa. Kaksi Mamsellin esimiestä suoritti kaupungin esimiesvalmennuksen. Kajaanin Mamsellissa päivitettiin työsuojelun toimintaohjelma vuosisuunnitelman mukaisesti. Työyksiköissä tarkistettiin vaarojen arvioinnit. Työterveyshuollon kanssa jatkettiin työpaikkakäyntejä työterveyshuollon suunnitelman mukaisesti. Sisäisen valvonnan järjestäminen ja riskienhallinta Kajaanin Mamselli liikelaitos noudattaa toiminnassaan kaupunginvaltuuston hyväksymää liikelaitoksen johtosääntöä, konserniohjetta ja sisäisen valvonnan ohjetta. Kuntalain mukaisesti Kajaanin Mamselli liikelaitoksen johtokunta vastaa Kajaanin Mamselli liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan että riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Liikelaitoksen johtaja johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena liikelaitoksen toimintaa, huolehtii liikelaitoksen hallinnosta sekä taloudenhoidon ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä (KL 87c 87d.) Kajaanin Mamsellin sisäinen valvonta ja riskienhallinta on toteutettu osana normaalia toimintaa. Ateria- ja puhtaanapitopalveluiden tuottaminen perustuu asiakkaiden kanssa tehtyihin palvelusopimuksiin. Toimintaa ohjaavat sopimuskohtaiset ehdot ja Mamsellin oma laatukäsikirja, joka sisältää toiminnan periaatteet, strategiat, suunnitelmat ja toimintaohjeet. Mamsellin ja asiakkaiden välisten sopimusehtojen noudattamista seurataan keskinäisissä laatuneuvotteluissa. Kajaanin Mamsellin sisäistä talouden seurantaa varten on luotu systemaattinen, aikataulutettu ja vastuutettu järjestelmä, mikä on lisännyt koko organisaation talousajattelua ja tavoitteisiin sitoutumista. Kajaanin Mamsellissa on käytössä PKY-LAATU -toimintajärjestelmä. Mamsellin laatupolitiikan ja laatutavoitteiden määrittämisillä, prosessien avaamisella sekä prosesseihin liittyvien riskien tunnistamisella, riskien seurannan vastuuttamisella, sisäisillä auditoinneilla sekä säännöllisesti tehtävillä johdon katselmuksilla Kajaanin Mamselli tehostaa sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa. Kajaanin Mamsellin riskikartoitus on päivitetty talousarvion 2013 laadinnan yhteydessä. Kajaanin Mamsellin riskienhallinta on päivitetty myös syksyllä 2013 osana Kajaanin kaupungin kokonaisvaltaista riskienhallinnan järjestämistä. Kajaanin Mamsellin toimintavuonna 2013 ei konkretisoitunut merkittäviä riskejä. Kajaanin Mamsellin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisessä tullaan lähivuosina kiinnittämään edelleen huomiota toiminta- ja menettelyohjeiden päivittämiseen sekä toimintaohjeiden noudattamiseen liittyvään valvontaan. Lisäksi kehitettävää on myös laatupoikkeamien ja läheltä piti tilanteiden kirjaamisen tehostamisessa. Toimintajärjestelmän tapahtumakanavasta saadun tiedon mahdollisimman tehokas hyödyntäminen edellyttää, että prosessi ja sen vaihe, johon poikkeama kuuluu, tunnistetaan. Selvät tehtävänkuvat ja vastuunjaot helpottavat ennaltaehkäisevien toimien tunnistamista ja viemistä käytäntöön. Lähivuosina eläkkeelle siirtyminen tulee kiihtymään Kajaanin Mamsellissa, joten perehdyttämiseen ja siihen käytettävien resurssien riittävään varaamiseen tulee kiinnittää myös nykyistä enemmän huomioita. Kajaanin Mamselli on raportoinut ohjeiden mukaisesti kaupunginhallitusta ja valtuustoa kaksi kertaa vuodessa olennaisista toimintaansa koskevista asioista. 6

7 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Olennaiset tapahtumat Kajaanin Mamsellin toiminta on organisoitu kolmeen toiminta-alueeseen: perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen alue, sote- ja ravintola-alue. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen alueelle antoi toimintavuonna 2013 leimansa yhteistoiminnalliset työtavat. Kajaanin Mamselli teki tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa monella eri tasolla. Keskuskoululla ja Nakertajan koululla arjen yhteistoimintaa tiivisti kouluilla tehdyt remontit. Kajaanin Mamselli on pyrkinyt kehittämään ruokalistoja, tarjolla olevia tuotteita sekä lasten ja koululaisten ruokailutottumuksia yhdessä koulun henkilökunnan, lasten ja nuorten sekä vanhempien kanssa. Yhdessä varhaiskasvatuksen edustajien kanssa Kajaanin Mamselli perusti yhteistoimintaryhmän. Yhteistoimintaryhmä suunnitteli muun muassa varhaiskasvatuksen 100 -vuotisjuhlan huomioimista ruokalistoissa, Sapereruokakasvatuksen testaamista päiväkodeissa sekä hävikin seurannan aloittamista. Koulujen ruokalistojen suunnittelussa mukana oleva ruokalistatyöryhmä toimi vuonna 2013 aktiivisesti ja on saanut aktiivisuudestaan ja toiminnastaan paljon kiitosta. Koulujen ruokalistoja on pyritty kehittämään entistä enemmän asiakkaita kuunnellen. Kajaanin Mamselli kutsui myös nuorisovaltuutetut keskustelemaan kouluruokailun kehittämisestä ja arvostuksen nostamisesta. Mamsellin palvelusuunnittelija vieraili päiväkotien ja 7-luokkalaisten vanhempainilloissa kertomassa lasten ja nuorten ravitsemuksesta, erityisruokavalioista sekä ruokalistasuunnittelun periaatteista. Tilaisuuksien yhteydessä vanhemmille tarjottiin mahdollisuus nauttia päivän lounas tai välipala. Yhteensä tilaisuuksiin osallistui noin 250 vanhempaa. Lisäksi Mamsellin henkilökunta tapasi kouluruoka-asioiden tiimoilta Huuhkajavaaran vanhempainyhdistyksen edustajia. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen alueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Sote-alueella ateria- ja puhtaanapitopalveluprosessien tehostamista jatkettiin edelleen vuonna Hoitokoti Toppilan keittiöremontti alkoi lokakuussa Remontin yhteydessä tuotantokeittiö muutetaan palvelukeittiöksi. Vuoden jokaisena päivänä auki oleva hoitokoti Toppila vastaa päivittäin noin 60 asiakkaan ravitsemuksesta ja hyvinvoinnista. Loppuvuodesta 2013 sote-alueella alkoi tiivis suunnittelutyö Kainuun keskussairaalan ateriapalveluiden siirtämisestä Kajaanin Mamsellin hoidettavaksi alkaen. Siirron myötä ravintokeskuksen 20 työntekijää siirtyvät Kajaanin Mamsellin työntekijöiksi. Sote-alueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Ravintola-alueen toimintavuosi 2013 toteutui kokonaisuutena hyvin, vaikka liikevaihto jäi noin suunnitellusta. Toisen asteen ateriamyynnit eivät toteutuneet suunnitellusti muun muassa opiskelijoiden työssäoppimis- ja harjoittelujaksojen lisääntymisen vuoksi. Tulokertymää on pienentänyt myös asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kiristynyt talous sekä sitä seuranneet säästötoimet. Ravintola-alueen henkilöstökulut pysyivät suunnitellussa onnistuneella työvuorosuunnittelulla ja vähentyneillä sairauspoissaoloilla. Raaka-ainekäyttö onnistuttiin myös suhteuttamaan laskeneeseen liikevaihtoon. Ravintola-alueen esimiesten syksy oli työntäyteinen marraskuussa avatun Kaukaveden kahvio-, aula- ja puhtaanapitopalveluiden suunnittelun ja toteuttamisen vuoksi. Uuden palvelukonseptin suunnittelu sekä tarvittavat väline-, kone-, laite- ja henkilöstöhankinta olivat varsin haasteellinen projekti, joka saatiin kireästä aikataulusta huolimatta hyvin päätökseen. Ravintola-alueen laskutuskäytäntöjä tehostettiin siirtymällä konsernin sisäiseen tilimyyntiin. Tilimyyntikäytäntö vähentää paperitulostusta ja nopeuttaa tarjoilutilausten käsittelyä kaikilla ravintola-alueen 14 kassalla. Kehittämistyötä tehtiin laskutuskäytäntöjen nopeuttamiseksi sekä kassapankkijärjestelmän käytön tehostamiseksi. Kajaanin Mamsellin toimintavuoden 2013 taloudellinen tulos osoittaa, että mamsellilaiset ovat sisäistäneet sisäiseen yrittäjyyteen perustuvan toimintamallin. Samalla Kajaanin Mamsellissa ollaan entistä valmiimpia toteuttamaan visiota: Kajaanin Mamselli on paras julkisen sektorin ateria- ja puhtaanapitopalvelujen tuottaja Kainuussa. 7

8 Toiminnalliset tavoitteet Palvelun vaikuttavuus Kainuun kuntien atpu -yhteistyön tiivistäminen. Toimivat asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat palveluketjut ja prosessit Pitkäaikaisten asiakkuusyhteistyökuvioiden jatkuminen Ympäristöasioiden hallinta Palvelun vaikuttavuus, Mittarit: Toisten kuntien ja sote-kuntayhtymän halukkuus maakunnallisen atpu-organisaation perustamisesta selvitetty Asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden täyttyminen Uusi sote-kuntayhtymä valitsee Mamsellin yhteistyökumppanikseen Mamselliin on luotu oma ympäristöohjelma. Ympäristöohjelman mukaiset toimintatavat käytössä. Toteuma ja poikkeamien perustelut Kajaanin kaupungin ja Kainuun sote-kuntayhtymän FCG:llä teettämä selvitys Kainuun kuntien ateria- ja puhtaanapitopalveluiden kustannuksista ja kustannusrakenteista ei antanut totuudenmukaista kuvaa tuotteiden ja palveluiden hinnoista. Tässä vaiheessa maakunnallisen organisaation perustamista ei koettu järkeväksi. Kainuun sote-kuntayhtymän hallitus teki päätöksen KAKS:n ateriapalveluiden siirtämisestä Kajaanin Mamsellin hoidettavaksi alkaen. Loppuvuodesta 2013 Kainuun kunnat aloittivat yhteisen tuotannonohjausjärjestelmän hankinnan suunnittelun. Asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin. Ympäristöohjelman vieminen osaksi arjen tekemistä toteutui pääsääntöisesti suunnitellusti. Ympäristöpasseja suoritettiin 83 kpl. Mamsellilla on hyväksytty EcoStart -ympäristöohjelma (ulkoinen auditointi suoritettu ). Palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys Käyttäjäasiakkaiden tyytyväisyys Mamsellin tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin Maksaja- asiakkaiden tyytyväisyys tilaamiinsa palveluihin. Toimintajärjestelmän parantaminen ja jatkuva kehittäminen Toteuma ja poikkeamien perustelut osittain. Tavoite 3, toteuma 2,83 Asiakastyytyväisyyskyselyjen pohjalta on sovittu aluekohtaiset kehittämistoimenpiteet Tavoite 3, toteuma 3,45 osittain. Johdon katselmuskäytännöt ja sisäiset arvioinnit on aloitettu ja dokumentoitu. Tapahtumakanavan käyttöä tehostettu. Prosessien sujuvuus ja taloudellisuus Oikea hinnoittelu (tuotteistamisosaaminen) Tehokkaat tuotantoprosessit. Tuotantokeittiöhanke (HauLe-projekti) etenee suunnitellusti Toteuma ja poikkeamien perustelut Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin 8

9 Asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaaminen ja niiden ennakointi Kumppanuudet Prosessien sujuvuus ja taloudellisuus, Mittarit: Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen Toimintajärjestelmä käytössä 100 %:sti vuoden 2013 loppuun mennessä osittain. Alueille on perustettu asiakkuustyöryhmiä tukemaan tuote- ja palveluprosessien kehittämistä. Osittain Henkilöstön aikaansaannoskyky Toimiva vuorovaikutus ja yhteistyö eri työntekijäryhmien ja sidosryhmien välillä Yhteisen organisaatiokulttuurin ja hengen muotoutuminen Henkilöstöstrategian mukainen toiminta Toimivat perehdyttämiskäytännöt Työkykyjohtaminen (osallistutaan ikäjohtamishankkeeseen) Toteuma ja poikkeamien perustelut Työyhteisön toimivuuskyselyn tulos 3,39 (tavoite 3,25). Tulosten jatkotyöstäminen kaupungin ohjeiden mukaisesti. Säännölliset ja dokumentoidut palaverit tukevat vuorovaikutuksellisuutta ja tiedon siirtymistä. Mamsellille on laadittu kaupungin henkilöstöohjelman pohjalta oma henkilöstöohjelma, jonka toteutumista seurataan sekä tehdään tarvittavia kehittämistoimia. Kehittämistä jatketaan edelleen Mamsellissa pyritään huomiomaan mahdollisimman pitkälle työntekijöiden terveydentilan vaatimat erityisjärjestelyt. Vuoden 2013 lopussa 12 mamsellilaista oli osatyökyvyttömyyseläkkeellä ja 8 osa-aikaeläkkeellä. Eläkkeelle jäi 6 henkilöä. Sairauspoissaolot vähenivät edellisestä vuodesta 968 työpäivän verran. Sairauspoissaolotyöpäivien määrä suhteutettuna HTV:n laski 6,19 työpäivällä/ HTV (2012: 20,09 tp /HTV ja 2013: 13,90 tp/ HTV). Mamselli sai valtakunnan tasolla tunnustusta ikäjohtamiskäytännöistään. Mamselli voitti Suomen paras työpaikka 50+ kilpailussa keskisuurten työnantajien sarjan. Aloitteellisuus ja vastuun ottaminen Henkilöstön aikaansaannoskyky Mittarit: Toimivat, dokumentoidut palaverikäytännöt Sairauspoissaolot Alueet suunnittelevat ja toteuttavat oman alueen toimintaa tukevia kehittämistehtäviä (osa Mamsellin tulospalkkiota). Tehtävät onnistuivat hyvin. Mittarit Toteuma ja poikkeamien perustelut Henkilöstö, HTV2 1 (187) 182,60 Asiakastyytyväisyys (1-4) 2 3 2,83 Työyhteisön toimivuus (1-4) 2 3,25 3,39 Kehityskeskustelut käyty (1-4) 3 4 4,00 Laatuneuvottelut (1-4) 3 3,45 9

10 Tuloslaskelmaosan toteutuminen Talousarvion toteutumisvertailu / tuloslaskelmaosa sisältää ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut TA 2013 TP 2013 Poikkeama Liikevaihto , , ,04 Liiketoiminnan muut tuotot 5 940, , ,98 Tuet ja avustukset , , ,13 Materiaalit ja palvelut , , ,44 Henkilöstökulut , , ,09 Poistot ja arvonalentumiset , ,24 79,76 Liiketoiminnan muut kulut , , ,62 Liikeylijäämä (-alijäämä) , , ,18 Korkotuotot 2 828, ,82 Muut rahoitustuotot 1 068, ,62 Korvaus peruspääomasta (sitova) , ,00 261,00 Tuloutus ylijäämästä (sitova) , ,00-261,00 Muut rahoituskulut , ,03 Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) , ,59 Investointiosan toteutuminen Talousarvion toteutumisvertailu / investointiosa TA 2013 TP 2013 Poikkeama Keskuskoulu Muut laitteet ja kalusteet , , ,15 Investoinnit yhteensä , , ,15 10

11 Rahoitusosan toteutuminen Talousarvion toteutumisvertailu / rahoitusosa TA 2013 TP 2013 Poikkeama Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä , , ,18 Poistot ja arvonalentumiset , ,24-79,76 Rahoitustuotot ja - kulut , , ,59 Investointien rahavirta Investoinnit , , ,15 Toiminnan ja investointien rahavirta , , ,68 Rahoituksen rahavirta Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset , ,26 Rahoituksen rahavirta , ,26 Rahavarojen muutos , , ,58 Rahavarojen muutos Rahavarat ,83 Rahavarat , ,58 11

12 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma sisältää ulkoiset tuotot ja kulut Liikevaihto , ,66 Liiketoiminnan muut tuotot , ,70 Tuet ja avustukset valtiolta , ,74 Tuet muilta , ,46 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,89 Palvelujen ostot , , , ,01 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,95 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,68 Muut henkilösivukulut , , , ,52 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,14 Liiketoiminnan muut kulut , ,03 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,86 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 2 828, ,77 Muut rahoitustuotot 1 068, ,13 Korvaus peruspääomasta , ,00 Muut rahoituskulut , , , ,94 Ylijäämä (-alijäämä) ennen satunnaisia eriä , ,92 Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia , ,92 Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) , ,92 Tuloslaskelman tunnusluvut: Sijoitetun pääoman tuotto, % 13,48 18,32 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 13,48 18,32 Voitto, % 2,25 2,67 12

13 Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,86 Poistot ja arvonalentumiset , ,14 Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,06 Investointien rahavirta Investointimenot ,15 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,06 Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta , ,26 Saamisten muutos muilta , ,29 Korottomien velkojen muutos kunnalta , ,55 Korottomien velkojen muutos muilta , ,18 Rahoituksen rahavirta , ,24 Rahavarojen muutos , ,18 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,41 Rahavarat , , , ,18 Rahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, , ,48 Investointien tulorahoitus, % 938,73 0,00 Kassan riittävyys, pv Quick ratio 0,80 2,02 Current ratio 0,80 2,02 13

14 Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,42 Aineelliset hyödykkeet Kiinteät rakenteet ja laitteet 259,12 362,78 Koneet ja kalusto , ,64 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,35 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset ,96 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,03 Saamiset kunnalta ,36 Lainasaamiset kunnalta ,00 Muut saamiset , ,64 Siirtosaamiset , ,91 Rahat ja pankkisaamiset Kassatilit 8 340, ,50 Maksuliiketilit , ,91 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,77 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,90 Peruspääoma , ,00 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,98 Tilikauden ylijäämä , ,92 VIERAS PÄÄOMA , ,87 Lyhytaikainen Ostovelat , ,76 Muut velat , ,82 Siirtovelat , ,29 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,77 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 55,55 52,32 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 14,45 14,79 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), Lainakanta ,

15 Tunnuslukujen selitykset TULOSLASKELMAN tunnuslukuja ovat: Sijoitetun pääoman tuotto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut + Muille maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Sijoitettu korollinen vieras pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) Tunnusluvun tase-erät lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona. Tunnusluku kertoo liikelaitokseen sijoitetun pääoman tuoton eli mittaa liikelaitoksen suhteellista kannattavuutta. Tunnusluvun vertailtavuutta liikelaitosten kesken voi heikentää se, että pysyvien vastaavien hyödykkeiden kirjanpitoarvo saattaa poiketa olennaisesti käyvästä arvosta. Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Lainat kunnalta/kuntayhtymältä + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) Tunnusluvun tase-erät lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona. Tunnusluku kertoo kunnan liikelaitokseen sijoittaman pääoman tuoton. Kunnan sijoittaman pääoman tuottoprosentti ei ole sama asia kuin korvaus peruspääomasta tai sisäinen lainakorko, koska sijoitetun pääoman tuottoprosentin laskennassa otetaan mainittujen erien lisäksi huomioon myös yli-/alijäämäerät sekä poistoero ja vapaaehtoiset varaukset. Voitto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen varauksia / Liikevaihto) Tunnusluku kertoo, kuinka suuren prosentuaalisen osuuden liikelaitoksen yli-/alijäämä ennen varauksia ja veroja muodostaa liikevaihdosta. Jos prosenttiluku on negatiivinen, liikelaitoksen toiminta on tappiollista. RAHOITUSLASKELMAN tunnuslukuja ovat: INVESTOINNIT Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo tunnusluku, jonka positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa. Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Investointien tulorahoitus, % = 100 *( Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset - Tuloverot) / Investointien omahankintameno Investointien tulorahoitus % -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu varsinaisella tulorahoituksella (ilman satunnaisia tuloja). Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet. 15

16 MAKSUVALMIUS Kassan riittävyys (pv) = 365 pv x Rahavarat / Kassasta maksut tilikaudella Liikelaitoksen maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa liikelaitoksen rahavaroilla. Quick ratio = (Rahat ja pankkisaamiset + Rahoitusarvopaperit + Lyhytaikaiset saamiset) / (Lyhyt-aikainen vieras pääoma Saadut ennakot) Quick ratio eli maksuvalmiussuhde kertoo, miten hyvin lyhytaikaisesti sidotuilla varoilla pystytään kattamaan lyhytaikaiset velat. Tunnuslukua voidaan vertailla vain saman toimialan liikelaitosten kesken. Tunnusluvun luokitusasteikko: hyvä: yli 1, tyydyttävä: 0,5-1, heikko: alle 0,5. Current ratio = (Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot) Current ratio eli käyttöpääomasuhde kertoo nopeakiertoisen omaisuuden ja nopeakiertoisten velkojen suhteen. Tunnuslukua voidaan parhaiten vertailla saman toimialan liikelaitosten kesken, mutta se sopii quick ratio - tunnuslukua paremmin myös eri toimialojen yritysten vertailuihin. Tunnusluvun luokitusasteikko: hyvä: yli 2, tyydyttävä: 1 2, heikko: alle 1. TASEEN tunnuslukuja ovat: Omavaraisuusaste, % = 100 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma Saadut ennakot) Omavaraisuusaste mittaa liikelaitoksen vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Tunnusluku kertoo kuinka paljon liikelaitoksen käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluvun osoittajaan merkitään tarkasteluvuoden tilinpäätöksen koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakkomaksuilla. Käyttötulot muodostuvat tilikauden liikevaihdosta, liiketoiminnan muista tuotoista sekä tuesta ja avustuksesta kunnalta/kuntayhtymältä. Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku liikelaitosten välisessä vertailussa, koska pysyvien vastaavien hyödykkeiden ikä, niiden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet liikelaitoksella on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Kertynyt ylijäämä (alijäämä) = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Luku osoittaa, paljonko liikelaitoksella on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Kajaanin Mamselli liikelaitoksen johtokunta allekirjoittaa Kajaanin Mamselli liikelaitoksen tilinpäätöksen vuodelta 2013 ja päättää, että tilikauden ylijäämä ,59 euroa kirjataan Kajaanin Mamselli liikelaitoksen taseeseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämä tilille. Liikelaitoksen johtokunta esittää tilinpäätöksen Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi. 16

17 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kajaanin kaupunginvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Alle euron hankinnat on kirjattu vuosikuluksi. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Tuloslaskelman liitetiedot Liikevaihto ja muut varsinaisen toiminnan tuotot tehtäväalueittain Ateriapalvelut , ,61 Puhtaanapitopalvelut , ,86 Hallinto 8 583, ,89 yhteensä , ,36 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua Kajaanin kaupungin poistosuunnitelmaa. Poistosuunnitelman mukaiset poistoajat ja poistomenetelmät ovat: Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 15 vuotta tasapoisto Muut koneet ja kalusto 5 vuotta tasapoisto Suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus Vuosina Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot ,09 Keskimääräinen poistonalaisten investointien hankintameno ,23 Ero ,86 Ero % 160 Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot poikkeavat vuosien aikana 160 %. 17

18 Investoinnit ja poistot tilinpäätökseen 2013 poistot inv.nettomeno Toteuma ,14 0,00 Toteuma , ,15 Talousarvio , ,00 Suunnitelmavuosi ,00 0,00 Suunnitelmavuosi ,00 0, , ,15 keskiarvo , ,23 Tuloutus kaupungille Peruspääoman korko 4 239, ,00 Tuloutus ylijäämästä , ,00 Taseen liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Kiinteät rakenteet Koneet ja Yhteensä ja laitteet kalusto euro euro euro Poistamaton hankintameno , , ,42 Lisäykset tilikauden aikana , ,15 Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirto erien välillä Tilikauden poisto -103, , ,24 Arvonalentumiset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno , , ,33 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo , , ,33 Saamisten erittely Pitkäaikaiset saamiset Saamiset kunnalta Konsernisaamiset ,96 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kunnalta Myyntisaamiset ,97 Lainasaamiset ,00 Siirtosaamiset ,39 yhteensä , ,36 18

19 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtosaamiset Kela, korvaus työterveyshuollosta , ,00 Kela, ateriatuki , ,60 ELY-keskus, palkkatuki , ,87 Muut erät 514, ,44 yhteensä , ,91 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman erittely Peruspääoma , ,00 Lisäykset Vähennykset Peruspääoma , ,00 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,98 Tilikauden ylijäämä , ,92 yhteensä , ,90 Vieraan pääoman erittely Lyhytaikainen vieras pääoma Velat kunnalle Ostovelat 7 384,55 yhteensä 7 384,55 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Lomapalkkajaksotukset , ,90 Muut palkkajaksotukset , ,00 KuEL-maksut , ,56 Tal.tuki, tapat. ja tyött.vak.maksut ,34 Tilikaudelle kuuluvat ostolaskut ,46 Muut erät , ,03 yhteensä , ,29 19

20 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Leasing-vastuut (arvonlisäveroineen) Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,75 Myöhemmin maksettavat , ,69 yhteensä , ,44 Henkilöstöä koskevat liitetiedot Henkilöstön määrä (htv2) vakinaiset 139,23 141,73 määräaikaiset 37,62 26,53 työllistetyt 5,76 6,31 yhteensä 182,61 174,57 KIRJANPITOKIRJAT JA TOSITELAJIT KIRJANPITOKIRJAT Päiväkirja Pääkirja Myyntireskontra Ostoreskontra Palkkakirjanpito Käyttöomaisuuskirjanpito Tase-erittelyt Tilinpäätös sähköinen sähköinen sähköinen sähköinen sähköinen sähköinen paperinen sidottu TOSITELAJIT AF AZ BA BM DV DZ KR KT KZ M1 M2 M3 RC RV SA SB SC ST Poistokirjaukset Investointien aktivointikirjaukset Konekieliset tiliotetapahtumat Ostomaksut (automaattiset) Myyntisuoritukset (viitteelliset) Myyntisuoritukset (manuaaliset) Ostolaskut/ Rondo Toimittajat, tasaus Ostomaksut Kassajärjestelmä Kassajärjestelmä, luotto- ja pankkikortit Pro Excellanta (palkat) Korkolaskut Myyntilaskut Muistiotositteet Muistiotositteet, (excel) Käteisalennusten kirjaus Pääkirjatilien tasaus 20

Liite 1 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013

Liite 1 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Liite 1 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Johtokunta 27.2.2014 SISÄLTÖ TOIMINTAKERTOMUS... 3 Liikelaitoksen toiminta ja talous... 3 Liikelaitoksen johtajan katsaus... 3 Liikelaitoksen hallinto...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Järvenpään Vesi 19.3.2014

Tilinpäätös 2013. Järvenpään Vesi 19.3.2014 Tilinpäätös 2013 Järvenpään Vesi 19.3.2014 1 Sisältö TOIMINTAKERTOMUS... 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 5 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2011 Sivu

TASEKIRJA 31.12.2011 Sivu HAMINAN VESI SISÄLLYSLUETTELO TASEKIRJA 31.12.2011 Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 VESILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 1 HAMINAN VESI LIIKELAITOS 1 Tilivelvollinen viranhaltija 1 Tulosyksiköt 1 Toiminta-ajatus 1

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2011 Kaupunginhallitus 28.3.2011 Kaupunginvaltuusto 14.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 25.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO 0B0BI TOIMINTAKERTOMUS... 1 7B7B1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 8B8B2. UUDENKAUPUNGIN

Lisätiedot

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... Tilinpäätös 2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 79 2 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat

Lisätiedot

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4.

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 5 1.1.3

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA Sari Kaija 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos

Vaasan Talotoimi -liikelaitos Vaasan Talotoimi -liikelaitos Tilinpäätös 2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Toimitilajohtajan katsaus 2 Vaasan Talotoimi liikelaitoksen hallinto 2.1 Hallinto ja tilivelvollisuus 2.2 Organisaatio

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto Tilinpäätös 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen kunnan toiminnassa ja taloudessa 1 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Taipalsaaren kunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Taipalsaaren kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Kunnanhallitus 31.3.2015 Tarkastuslautakunta NN.NN.2015 Kunnanvaltuusto NN.NN.2015 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus 2367681-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...2 Hallinto...3 Sisäisen valvonnan järjestäminen...5

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011 PIRKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2011 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 11.6.2012 Aktiivisella otteella eteenpäin Valtuusto hyväksyi Pirkkalan kuntastrategian vuosille 2011-2015 syyskuussa 2010. Päättyneen vuoden yksi

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 Tilinpäätös 2012 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Siilinportti ja Siilinpiha QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä 9.6.2014 Vuosi 2013 oli kunnissa monien selvitysten ja lausuntojen vuosi. Epävarmuus tulevista uudistuksista jatkuu, mutta silti Pirkkalassa on jatkettu aktiivisesti

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kaupunginhallitus 16.3.2015 106 Kaupunginvaltuusto

Tilinpäätös 2014. Kaupunginhallitus 16.3.2015 106 Kaupunginvaltuusto Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 16.3.2015 106 Kaupunginvaltuusto TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 Kaupunginjohtajan katsaus

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot