KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOS"

Transkriptio

1 KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013

2 SISÄLTÖ TOIMINTAKERTOMUS...3 Liikelaitoksen toiminta ja talous... 3 Liikelaitoksen johtajan katsaus... 3 Liikelaitoksen hallinto... 4 Taloudellinen kehitys... 5 Liikelaitoksen henkilöstö... 5 Sisäisen valvonnan järjestäminen ja riskienhallinta... 6 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN... 7 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen... 7 Olennaiset tapahtumat... 7 Toiminnalliset tavoitteet... 8 Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen.10 Rahoitusosan toteutuminen TILINPÄÄTÖSLASKELMAT...12 Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Tunnuslukujen selitykset TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY 16 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.17 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot KIRJANPITOKIRJAT JA TOSITELAJIT 20 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

3 TOIMINTAKERTOMUS Liikelaitoksen toiminta ja talous Liikelaitoksen johtajan katsaus Kajaanin Mamselli liikelaitoksen toimintavuodesta 2013 odotettiin taloudellisesti hyvin haastavaa, sillä ydintuotteiden asiakashintoja ei nostettu, vaikka tiedossa oli elintarvikkeiden hintojen, palkkojen, vuokrien ja kuljetuskustannusten korotuksia. Toimintavuoden 2013 taloudellinen tulos on positiivinen yllätys. Liikevaihto kehittyi odotettua paremmin sote-alueella sekä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen alueella. Positiivisesti kehittyneen liikevaihdon lisäksi odotettua maltillisempina toteutuneet henkilöstökulut ja elintarvikemenot olivat mahdollistamassa ylijäämän syntymistä. Kajaanin Mamsellissa jatkettiin edelleen kehitystyötä, jossa eri toiminta-alueiden toimintamalleja ja tuotesisältöjä yhtenäistetään. Tarkoituksena on luoda koko Mamselliin yhtenäiset, laadukkaat ja kustannustehokkaat toimintamallit ja tuotetarjonta. Toimintamallin uudistamisella halutaan lisäksi tukea aiempaa paremmin vision ja strategian toteuttamista. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden täyttyminen ja osittain jopa ylittyminen osoittaa, että kehitystyö on tuottanut tulosta. Oman haasteensa arjen pyörittämiseen tuovat yksiköiden peruskorjaukset ja remontit. Vuoden 2013 aikana keittiöremontteja oli Keskuskoululla, Nakertajan koululla sekä hoitokoti Toppilassa. Hyvällä yhteistyöllä teknisen toimialan sekä yksiköiden henkilökunnan kanssa remontit ovat toteutuneet onnistuneesti. Hoitokoti Toppilan keittiöremontin arvioidaan valmistuvan helmikuussa Kajaanin Mamsellin toiminta laajeni marraskuussa 2013 uuden vesiliikuntakeskuksen avaamisen myötä. Mamsellin tuottaa Kaukaveden tukipalveluista puhtaanapito-, kahvio- ja aulapalvelut. Loppuvuodesta 2013 Mamsellissa aloitettiin myös suunnittelutyöt Kainuun sote-kuntayhtymän ravintopalveluiden (KAKS:n ravintohuolto) siirtämisestä Mamsellin hoidettavaksi vuoden 2014 alusta. Kajaanin Mamselli on tehnyt usean vuoden ajan määrätietoisesti työtä ympäristöasioiden huomioimiseksi. Mamsellin EcoStart -ympäristöohjelma sai virallisen sinetin suoritetussa ulkoisessa auditoinnissa. Kajaanin Mamselli sai valtakunnan tasolla tunnustusta ikäjohtamiskäytännöistään. Suomalaisille yrityksille, julkisyhteisöille ja järjestöille avatussa kilpailussa etsittiin organisaatioita, jotka panostavat työurien jatkumiseen ja toimivat ikärasismia vastaan. Kajaanin Mamsellin voitti tässä Suomen paras työpaikka 50+ kilpailussa keskisuurten työnantajien sarjan. 3

4 Liikelaitoksen hallinto Vuosi 2013 oli Kajaanin Mamselli liikelaitoksen kuudes toimintavuosi. Aiemmin Kajaanin kaupungin sivistystoimialan tulosalueena toimineen Kajaanin Mamsellin liikelaitostamisen tarkoituksena oli vahvistaa Mamsellin asemaa ja toimintamahdollisuuksia. Kajaanin Mamselli -liikelaitos tuottaa palvelunsa yrittäjämallin mukaisesti ja se toimii liiketoimintaperiaatteella tulosvastuullisesti. Päivittäin Kajaanin Mamselli valmistaa noin ateriaa sekä pitää puhtaana noin m². Henkilökuntaan kuuluu noin 190 työntekijää, jotka tekevät työtehtäviään 85 tulosyksikössä. Kajaanin Mamsellin toiminta on hinta/laatusuhteessa kilpailukykyistä ja tuloksellista. Kajaanin Mamsellin toiminnallinen organisaatio vuonna 2013: Kajaanin Mamselli liikelaitos Kajaanin kaupunginvaltuusto Kajaanin kaupunginhallitus Kajaanin Mamselli liikelaitoksen johtokunta Kajaanin Mamselli liikelaitoksen johtaja ja johtoryhmä Sote-alue -Palvelupäällikkö - Palveluesimiehet (1 at ja 1 pu) Ravintola-alue -Palvelupäällikkö - Palveluesimiehet (1 at ja 1 pu) Perusopetus ja varhaiskasvatus alue -Palvelupäällikkö - Palveluesimiehet (2 at ja 1 pu) Kajaanin Mamselli päättää itsenäisesti toimintaansa liittyvistä asioista. Liikelaitoksen toimielinten vastuista ja tehtävistä säädetään kuntalaissa (519/2007) ja liikelaitoksen tehtävistä määrätään liikelaitoksen johtosäännössä. Liikelaitoksen toiminnasta, kehittämisestä ja tuottavuudesta vastaa Kajaanin kaupunginhallituksen alainen Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta yhteistyössä Mamsellin johtajan kanssa kaupunginvaltuuston määrittämien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä tuottovaatimusten mukaisesti. Kaupunki toteuttaa omistajaohjaustaan liikelaitoksen johtokunnan kautta. Liikelaitoksella on oma johtokunta, joka ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan järjestämisestä. Johtokuntaan kuuluu seitsemän kaupunginhallituksen valitsemaa varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Yksi jäsenistä nimetään Kajaanin Mamsellin henkilökunnan esityksestä ja yksi jäsen edustaa palveluiden käyttäjiä. Kaupunginhallitus valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Lisäksi kaupunginhallitus nimeää johtokuntaan läsnäolo- ja puheoikeudella oman edustajansa. Johtokunta kokoontui vuoden 2013 aikana neljä kertaa. 4

5 Kajaanin Mamselli liikelaitoksen johtokunta vuonna 2013: Jäsenet Klemetti Kyösti, puheenjohtaja Järvelä Martti, varapuheenjohtaja saakka Järvinen Lauri, varapuheenjohtaja alkaen Närhi Pirkko Kettunen Jaakko Huotari Tellervo Mämmi Tuija, palveluiden käyttäjän edustaja Haataja Ari-Matti, henkilökunnan edustaja Tervonen Miariikka, kaupunginhallituksen edustaja Henkilökohtaiset varajäsenet Hakkarainen Airi Juutinen Eero Kauhanen Svetlana Niva Teemu Koivisto Timo Airaksinen Jarmo Väyrynen Asta Liikelaitoksen sisäistä hallintoa ja kehittämistä hoitaa liikelaitoksen johtaja apunaan johtoryhmä. Liikelaitoksen johtajan valitsee kaupunginhallitus ja johtoryhmän liikelaitoksen johtaja. Johtoryhmän tehtävänä on tukea johtajaa liikelaitoksen toiminnan kehittämisessä sekä asioiden valmistelussa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi liikelaitoksen johtaja ja jäseninä ateria- ja puhtaanapitopäällikkö, taloussihteeri, johtokunnan puheenjohtaja ja palvelupäälliköt. Johtoryhmä kokoontui vuonna 2013 kymmenen kertaa. Liikelaitoksen johtamisessa ovat voimassa myös muut kaupungin toimielimiä koskevat johtosäännöt, mikäli liikelaitoksen johtosäännöstä ei muuta johdu. Taloudellinen kehitys Liikelaitoksen kuudes toimintavuosi ylitti sille asetetut taloudelliset tavoitteet. Liikevaihto (ulkoinen + sisäinen) toteutui lähes arvioidusti (toteuma noin odotettua parempi). Pientä, odotettua parempaa liikevaihdon kasvua tapahtui usealla taholla. Prosentuaalisesti merkittävintä kasvua tapahtua kotipalveluateriamyynnissä, n. 16,91 % ( ). Merkittävimmät liikevaihdon laskut tapahtuivat puolestaan toisen asteen (lukio ja ammatillinen koulutus) oppilasateriamyynneissä, n. 13,36 % (n ) sekä varhaiskasvatuksen ateriamyynneissä, n. 5,40 % (n ). Siivouspalveluiden myynti (n. 3,41 milj. ) toteutui lähes arvioidun mukaisesti. Palkkojen ja palkkioiden osuus liikevaihdosta oli vuonna ,9 %. Vuonna 2012 vastaava luku oli 38,40 %. Materiaalien ja palveluiden osuus koko liikevaihdosta oli vuonna ,9 %. Vuonna 2012 vastaava luku oli 42,3 %. Vuosi 2013 oli Kajaanin Mamsellissa jo kolmas peräkkäinen toimintavuosi, kun ydintuotteiden (koulujen ja päiväkotien lounaat, aamupalat, päivälliset sekä puhtaanapito) asiakashintoja ei korotettu. Vähenevät taloudelliset resurssit ovat alkaneet näkyä jo asiakastyytyväisyydessä. Lähivuosina on odotettavissa edelleen useiden prosenttien korotuksia elintarvikkeiden ja palveluiden hintoihin. Tuotantoprosessien tehostamisella ei voida lähitulevaisuudessa enää paikata kohonneita kustannuksia, vaan asiakashintoja joudutaan tarkistamaan kohonneita tuotantokustannuksia vastaaviksi. Liikelaitoksen henkilöstö Kajaanin Mamselli liikelaitoksella oli vuonna 2013 henkilöstöä 182,60 henkilöstötyövuosina mitattuna. Vuodesta 2012 kasvua tuli 8,03 HTV:n verran. Vuoden 2013 aikana Kajaanin Mamselli liikelaitoksessa työskenteli 139 työntekijää toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa, 38 työntekijä määräaikaisessa työsuhteessa ja neljä työntekijää oppisopimussuhteessa. Eläkkeelle jäi 6 henkilöä. Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma oli 5,29 miljoonaa euroa ( ,20 /HTV) ja henkilöstökulujen 7,08 miljoonaa euroa. Liikevaihto henkilötyövuotta kohden oli ,05 euroa (v. 2012: ,20 ). Kajaanin Mamsellin toiminnan haasteena on ollut työntekijöiden korkea keski-ikä sekä siihen liittyvät varsin korkeat sairauspoissaolot sekä ennenaikaiset eläkepäätökset. Toimintavuonna 2013 sairauspoissaolot vähenivät edellisestä vuodesta 968 työpäivän verran. Sairauspoissaolotyöpäivien määrä suhteutettuna HTV:n laski 6,19 työpäivällä/ HTV (2012: 20,09 tp /HTV ja 2013: 13,90 tp/ HTV). 5

6 Kajaanin Mamselli liikelaitoksessa on käytössä oma henkilöstöohjelma, joka pohjautuu Kajaanin kaupungin vuosien henkilöstöohjelmaan. Mamsellissa on panostettu määrätietoisesti usean vuoden ajan henkilöstön työhyvinvointiin ja ikäjohtamiseen. Panostus on näkynyt muun muassa sairauspoissaolojen laskuna. Kajaanin Mamselli on saanut myös valtakunnan tasolla tunnustusta ikäjohtamiskäytännöistään. Kajaanin Mamselli voitti Suomen paras työpaikka 50+ kilpailussa keskisuurten työnantajien sarjan. Palkintojen jako tapahtuu Helsingissä. Vuonna 2013 valmistui Kajaanin Mamsellissa oppisopimuskoulutuksella kaksi siivoustyönohjaajaa, kaksi kokkia ja viisi laitoshuoltajaa. Kaksi Mamsellin esimiestä suoritti kaupungin esimiesvalmennuksen. Kajaanin Mamsellissa päivitettiin työsuojelun toimintaohjelma vuosisuunnitelman mukaisesti. Työyksiköissä tarkistettiin vaarojen arvioinnit. Työterveyshuollon kanssa jatkettiin työpaikkakäyntejä työterveyshuollon suunnitelman mukaisesti. Sisäisen valvonnan järjestäminen ja riskienhallinta Kajaanin Mamselli liikelaitos noudattaa toiminnassaan kaupunginvaltuuston hyväksymää liikelaitoksen johtosääntöä, konserniohjetta ja sisäisen valvonnan ohjetta. Kuntalain mukaisesti Kajaanin Mamselli liikelaitoksen johtokunta vastaa Kajaanin Mamselli liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan että riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Liikelaitoksen johtaja johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena liikelaitoksen toimintaa, huolehtii liikelaitoksen hallinnosta sekä taloudenhoidon ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä (KL 87c 87d.) Kajaanin Mamsellin sisäinen valvonta ja riskienhallinta on toteutettu osana normaalia toimintaa. Ateria- ja puhtaanapitopalveluiden tuottaminen perustuu asiakkaiden kanssa tehtyihin palvelusopimuksiin. Toimintaa ohjaavat sopimuskohtaiset ehdot ja Mamsellin oma laatukäsikirja, joka sisältää toiminnan periaatteet, strategiat, suunnitelmat ja toimintaohjeet. Mamsellin ja asiakkaiden välisten sopimusehtojen noudattamista seurataan keskinäisissä laatuneuvotteluissa. Kajaanin Mamsellin sisäistä talouden seurantaa varten on luotu systemaattinen, aikataulutettu ja vastuutettu järjestelmä, mikä on lisännyt koko organisaation talousajattelua ja tavoitteisiin sitoutumista. Kajaanin Mamsellissa on käytössä PKY-LAATU -toimintajärjestelmä. Mamsellin laatupolitiikan ja laatutavoitteiden määrittämisillä, prosessien avaamisella sekä prosesseihin liittyvien riskien tunnistamisella, riskien seurannan vastuuttamisella, sisäisillä auditoinneilla sekä säännöllisesti tehtävillä johdon katselmuksilla Kajaanin Mamselli tehostaa sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa. Kajaanin Mamsellin riskikartoitus on päivitetty talousarvion 2013 laadinnan yhteydessä. Kajaanin Mamsellin riskienhallinta on päivitetty myös syksyllä 2013 osana Kajaanin kaupungin kokonaisvaltaista riskienhallinnan järjestämistä. Kajaanin Mamsellin toimintavuonna 2013 ei konkretisoitunut merkittäviä riskejä. Kajaanin Mamsellin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisessä tullaan lähivuosina kiinnittämään edelleen huomiota toiminta- ja menettelyohjeiden päivittämiseen sekä toimintaohjeiden noudattamiseen liittyvään valvontaan. Lisäksi kehitettävää on myös laatupoikkeamien ja läheltä piti tilanteiden kirjaamisen tehostamisessa. Toimintajärjestelmän tapahtumakanavasta saadun tiedon mahdollisimman tehokas hyödyntäminen edellyttää, että prosessi ja sen vaihe, johon poikkeama kuuluu, tunnistetaan. Selvät tehtävänkuvat ja vastuunjaot helpottavat ennaltaehkäisevien toimien tunnistamista ja viemistä käytäntöön. Lähivuosina eläkkeelle siirtyminen tulee kiihtymään Kajaanin Mamsellissa, joten perehdyttämiseen ja siihen käytettävien resurssien riittävään varaamiseen tulee kiinnittää myös nykyistä enemmän huomioita. Kajaanin Mamselli on raportoinut ohjeiden mukaisesti kaupunginhallitusta ja valtuustoa kaksi kertaa vuodessa olennaisista toimintaansa koskevista asioista. 6

7 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Olennaiset tapahtumat Kajaanin Mamsellin toiminta on organisoitu kolmeen toiminta-alueeseen: perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen alue, sote- ja ravintola-alue. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen alueelle antoi toimintavuonna 2013 leimansa yhteistoiminnalliset työtavat. Kajaanin Mamselli teki tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa monella eri tasolla. Keskuskoululla ja Nakertajan koululla arjen yhteistoimintaa tiivisti kouluilla tehdyt remontit. Kajaanin Mamselli on pyrkinyt kehittämään ruokalistoja, tarjolla olevia tuotteita sekä lasten ja koululaisten ruokailutottumuksia yhdessä koulun henkilökunnan, lasten ja nuorten sekä vanhempien kanssa. Yhdessä varhaiskasvatuksen edustajien kanssa Kajaanin Mamselli perusti yhteistoimintaryhmän. Yhteistoimintaryhmä suunnitteli muun muassa varhaiskasvatuksen 100 -vuotisjuhlan huomioimista ruokalistoissa, Sapereruokakasvatuksen testaamista päiväkodeissa sekä hävikin seurannan aloittamista. Koulujen ruokalistojen suunnittelussa mukana oleva ruokalistatyöryhmä toimi vuonna 2013 aktiivisesti ja on saanut aktiivisuudestaan ja toiminnastaan paljon kiitosta. Koulujen ruokalistoja on pyritty kehittämään entistä enemmän asiakkaita kuunnellen. Kajaanin Mamselli kutsui myös nuorisovaltuutetut keskustelemaan kouluruokailun kehittämisestä ja arvostuksen nostamisesta. Mamsellin palvelusuunnittelija vieraili päiväkotien ja 7-luokkalaisten vanhempainilloissa kertomassa lasten ja nuorten ravitsemuksesta, erityisruokavalioista sekä ruokalistasuunnittelun periaatteista. Tilaisuuksien yhteydessä vanhemmille tarjottiin mahdollisuus nauttia päivän lounas tai välipala. Yhteensä tilaisuuksiin osallistui noin 250 vanhempaa. Lisäksi Mamsellin henkilökunta tapasi kouluruoka-asioiden tiimoilta Huuhkajavaaran vanhempainyhdistyksen edustajia. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen alueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Sote-alueella ateria- ja puhtaanapitopalveluprosessien tehostamista jatkettiin edelleen vuonna Hoitokoti Toppilan keittiöremontti alkoi lokakuussa Remontin yhteydessä tuotantokeittiö muutetaan palvelukeittiöksi. Vuoden jokaisena päivänä auki oleva hoitokoti Toppila vastaa päivittäin noin 60 asiakkaan ravitsemuksesta ja hyvinvoinnista. Loppuvuodesta 2013 sote-alueella alkoi tiivis suunnittelutyö Kainuun keskussairaalan ateriapalveluiden siirtämisestä Kajaanin Mamsellin hoidettavaksi alkaen. Siirron myötä ravintokeskuksen 20 työntekijää siirtyvät Kajaanin Mamsellin työntekijöiksi. Sote-alueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Ravintola-alueen toimintavuosi 2013 toteutui kokonaisuutena hyvin, vaikka liikevaihto jäi noin suunnitellusta. Toisen asteen ateriamyynnit eivät toteutuneet suunnitellusti muun muassa opiskelijoiden työssäoppimis- ja harjoittelujaksojen lisääntymisen vuoksi. Tulokertymää on pienentänyt myös asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kiristynyt talous sekä sitä seuranneet säästötoimet. Ravintola-alueen henkilöstökulut pysyivät suunnitellussa onnistuneella työvuorosuunnittelulla ja vähentyneillä sairauspoissaoloilla. Raaka-ainekäyttö onnistuttiin myös suhteuttamaan laskeneeseen liikevaihtoon. Ravintola-alueen esimiesten syksy oli työntäyteinen marraskuussa avatun Kaukaveden kahvio-, aula- ja puhtaanapitopalveluiden suunnittelun ja toteuttamisen vuoksi. Uuden palvelukonseptin suunnittelu sekä tarvittavat väline-, kone-, laite- ja henkilöstöhankinta olivat varsin haasteellinen projekti, joka saatiin kireästä aikataulusta huolimatta hyvin päätökseen. Ravintola-alueen laskutuskäytäntöjä tehostettiin siirtymällä konsernin sisäiseen tilimyyntiin. Tilimyyntikäytäntö vähentää paperitulostusta ja nopeuttaa tarjoilutilausten käsittelyä kaikilla ravintola-alueen 14 kassalla. Kehittämistyötä tehtiin laskutuskäytäntöjen nopeuttamiseksi sekä kassapankkijärjestelmän käytön tehostamiseksi. Kajaanin Mamsellin toimintavuoden 2013 taloudellinen tulos osoittaa, että mamsellilaiset ovat sisäistäneet sisäiseen yrittäjyyteen perustuvan toimintamallin. Samalla Kajaanin Mamsellissa ollaan entistä valmiimpia toteuttamaan visiota: Kajaanin Mamselli on paras julkisen sektorin ateria- ja puhtaanapitopalvelujen tuottaja Kainuussa. 7

8 Toiminnalliset tavoitteet Palvelun vaikuttavuus Kainuun kuntien atpu -yhteistyön tiivistäminen. Toimivat asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat palveluketjut ja prosessit Pitkäaikaisten asiakkuusyhteistyökuvioiden jatkuminen Ympäristöasioiden hallinta Palvelun vaikuttavuus, Mittarit: Toisten kuntien ja sote-kuntayhtymän halukkuus maakunnallisen atpu-organisaation perustamisesta selvitetty Asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden täyttyminen Uusi sote-kuntayhtymä valitsee Mamsellin yhteistyökumppanikseen Mamselliin on luotu oma ympäristöohjelma. Ympäristöohjelman mukaiset toimintatavat käytössä. Toteuma ja poikkeamien perustelut Kajaanin kaupungin ja Kainuun sote-kuntayhtymän FCG:llä teettämä selvitys Kainuun kuntien ateria- ja puhtaanapitopalveluiden kustannuksista ja kustannusrakenteista ei antanut totuudenmukaista kuvaa tuotteiden ja palveluiden hinnoista. Tässä vaiheessa maakunnallisen organisaation perustamista ei koettu järkeväksi. Kainuun sote-kuntayhtymän hallitus teki päätöksen KAKS:n ateriapalveluiden siirtämisestä Kajaanin Mamsellin hoidettavaksi alkaen. Loppuvuodesta 2013 Kainuun kunnat aloittivat yhteisen tuotannonohjausjärjestelmän hankinnan suunnittelun. Asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin. Ympäristöohjelman vieminen osaksi arjen tekemistä toteutui pääsääntöisesti suunnitellusti. Ympäristöpasseja suoritettiin 83 kpl. Mamsellilla on hyväksytty EcoStart -ympäristöohjelma (ulkoinen auditointi suoritettu ). Palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys Käyttäjäasiakkaiden tyytyväisyys Mamsellin tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin Maksaja- asiakkaiden tyytyväisyys tilaamiinsa palveluihin. Toimintajärjestelmän parantaminen ja jatkuva kehittäminen Toteuma ja poikkeamien perustelut osittain. Tavoite 3, toteuma 2,83 Asiakastyytyväisyyskyselyjen pohjalta on sovittu aluekohtaiset kehittämistoimenpiteet Tavoite 3, toteuma 3,45 osittain. Johdon katselmuskäytännöt ja sisäiset arvioinnit on aloitettu ja dokumentoitu. Tapahtumakanavan käyttöä tehostettu. Prosessien sujuvuus ja taloudellisuus Oikea hinnoittelu (tuotteistamisosaaminen) Tehokkaat tuotantoprosessit. Tuotantokeittiöhanke (HauLe-projekti) etenee suunnitellusti Toteuma ja poikkeamien perustelut Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin 8

9 Asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaaminen ja niiden ennakointi Kumppanuudet Prosessien sujuvuus ja taloudellisuus, Mittarit: Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen Toimintajärjestelmä käytössä 100 %:sti vuoden 2013 loppuun mennessä osittain. Alueille on perustettu asiakkuustyöryhmiä tukemaan tuote- ja palveluprosessien kehittämistä. Osittain Henkilöstön aikaansaannoskyky Toimiva vuorovaikutus ja yhteistyö eri työntekijäryhmien ja sidosryhmien välillä Yhteisen organisaatiokulttuurin ja hengen muotoutuminen Henkilöstöstrategian mukainen toiminta Toimivat perehdyttämiskäytännöt Työkykyjohtaminen (osallistutaan ikäjohtamishankkeeseen) Toteuma ja poikkeamien perustelut Työyhteisön toimivuuskyselyn tulos 3,39 (tavoite 3,25). Tulosten jatkotyöstäminen kaupungin ohjeiden mukaisesti. Säännölliset ja dokumentoidut palaverit tukevat vuorovaikutuksellisuutta ja tiedon siirtymistä. Mamsellille on laadittu kaupungin henkilöstöohjelman pohjalta oma henkilöstöohjelma, jonka toteutumista seurataan sekä tehdään tarvittavia kehittämistoimia. Kehittämistä jatketaan edelleen Mamsellissa pyritään huomiomaan mahdollisimman pitkälle työntekijöiden terveydentilan vaatimat erityisjärjestelyt. Vuoden 2013 lopussa 12 mamsellilaista oli osatyökyvyttömyyseläkkeellä ja 8 osa-aikaeläkkeellä. Eläkkeelle jäi 6 henkilöä. Sairauspoissaolot vähenivät edellisestä vuodesta 968 työpäivän verran. Sairauspoissaolotyöpäivien määrä suhteutettuna HTV:n laski 6,19 työpäivällä/ HTV (2012: 20,09 tp /HTV ja 2013: 13,90 tp/ HTV). Mamselli sai valtakunnan tasolla tunnustusta ikäjohtamiskäytännöistään. Mamselli voitti Suomen paras työpaikka 50+ kilpailussa keskisuurten työnantajien sarjan. Aloitteellisuus ja vastuun ottaminen Henkilöstön aikaansaannoskyky Mittarit: Toimivat, dokumentoidut palaverikäytännöt Sairauspoissaolot Alueet suunnittelevat ja toteuttavat oman alueen toimintaa tukevia kehittämistehtäviä (osa Mamsellin tulospalkkiota). Tehtävät onnistuivat hyvin. Mittarit Toteuma ja poikkeamien perustelut Henkilöstö, HTV2 1 (187) 182,60 Asiakastyytyväisyys (1-4) 2 3 2,83 Työyhteisön toimivuus (1-4) 2 3,25 3,39 Kehityskeskustelut käyty (1-4) 3 4 4,00 Laatuneuvottelut (1-4) 3 3,45 9

10 Tuloslaskelmaosan toteutuminen Talousarvion toteutumisvertailu / tuloslaskelmaosa sisältää ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut TA 2013 TP 2013 Poikkeama Liikevaihto , , ,04 Liiketoiminnan muut tuotot 5 940, , ,98 Tuet ja avustukset , , ,13 Materiaalit ja palvelut , , ,44 Henkilöstökulut , , ,09 Poistot ja arvonalentumiset , ,24 79,76 Liiketoiminnan muut kulut , , ,62 Liikeylijäämä (-alijäämä) , , ,18 Korkotuotot 2 828, ,82 Muut rahoitustuotot 1 068, ,62 Korvaus peruspääomasta (sitova) , ,00 261,00 Tuloutus ylijäämästä (sitova) , ,00-261,00 Muut rahoituskulut , ,03 Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) , ,59 Investointiosan toteutuminen Talousarvion toteutumisvertailu / investointiosa TA 2013 TP 2013 Poikkeama Keskuskoulu Muut laitteet ja kalusteet , , ,15 Investoinnit yhteensä , , ,15 10

11 Rahoitusosan toteutuminen Talousarvion toteutumisvertailu / rahoitusosa TA 2013 TP 2013 Poikkeama Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä , , ,18 Poistot ja arvonalentumiset , ,24-79,76 Rahoitustuotot ja - kulut , , ,59 Investointien rahavirta Investoinnit , , ,15 Toiminnan ja investointien rahavirta , , ,68 Rahoituksen rahavirta Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset , ,26 Rahoituksen rahavirta , ,26 Rahavarojen muutos , , ,58 Rahavarojen muutos Rahavarat ,83 Rahavarat , ,58 11

12 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma sisältää ulkoiset tuotot ja kulut Liikevaihto , ,66 Liiketoiminnan muut tuotot , ,70 Tuet ja avustukset valtiolta , ,74 Tuet muilta , ,46 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,89 Palvelujen ostot , , , ,01 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,95 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,68 Muut henkilösivukulut , , , ,52 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,14 Liiketoiminnan muut kulut , ,03 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,86 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 2 828, ,77 Muut rahoitustuotot 1 068, ,13 Korvaus peruspääomasta , ,00 Muut rahoituskulut , , , ,94 Ylijäämä (-alijäämä) ennen satunnaisia eriä , ,92 Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia , ,92 Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) , ,92 Tuloslaskelman tunnusluvut: Sijoitetun pääoman tuotto, % 13,48 18,32 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 13,48 18,32 Voitto, % 2,25 2,67 12

13 Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,86 Poistot ja arvonalentumiset , ,14 Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,06 Investointien rahavirta Investointimenot ,15 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,06 Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta , ,26 Saamisten muutos muilta , ,29 Korottomien velkojen muutos kunnalta , ,55 Korottomien velkojen muutos muilta , ,18 Rahoituksen rahavirta , ,24 Rahavarojen muutos , ,18 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,41 Rahavarat , , , ,18 Rahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, , ,48 Investointien tulorahoitus, % 938,73 0,00 Kassan riittävyys, pv Quick ratio 0,80 2,02 Current ratio 0,80 2,02 13

14 Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,42 Aineelliset hyödykkeet Kiinteät rakenteet ja laitteet 259,12 362,78 Koneet ja kalusto , ,64 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,35 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset ,96 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,03 Saamiset kunnalta ,36 Lainasaamiset kunnalta ,00 Muut saamiset , ,64 Siirtosaamiset , ,91 Rahat ja pankkisaamiset Kassatilit 8 340, ,50 Maksuliiketilit , ,91 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,77 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,90 Peruspääoma , ,00 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,98 Tilikauden ylijäämä , ,92 VIERAS PÄÄOMA , ,87 Lyhytaikainen Ostovelat , ,76 Muut velat , ,82 Siirtovelat , ,29 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,77 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 55,55 52,32 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 14,45 14,79 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), Lainakanta ,

15 Tunnuslukujen selitykset TULOSLASKELMAN tunnuslukuja ovat: Sijoitetun pääoman tuotto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut + Muille maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Sijoitettu korollinen vieras pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) Tunnusluvun tase-erät lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona. Tunnusluku kertoo liikelaitokseen sijoitetun pääoman tuoton eli mittaa liikelaitoksen suhteellista kannattavuutta. Tunnusluvun vertailtavuutta liikelaitosten kesken voi heikentää se, että pysyvien vastaavien hyödykkeiden kirjanpitoarvo saattaa poiketa olennaisesti käyvästä arvosta. Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Lainat kunnalta/kuntayhtymältä + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) Tunnusluvun tase-erät lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona. Tunnusluku kertoo kunnan liikelaitokseen sijoittaman pääoman tuoton. Kunnan sijoittaman pääoman tuottoprosentti ei ole sama asia kuin korvaus peruspääomasta tai sisäinen lainakorko, koska sijoitetun pääoman tuottoprosentin laskennassa otetaan mainittujen erien lisäksi huomioon myös yli-/alijäämäerät sekä poistoero ja vapaaehtoiset varaukset. Voitto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen varauksia / Liikevaihto) Tunnusluku kertoo, kuinka suuren prosentuaalisen osuuden liikelaitoksen yli-/alijäämä ennen varauksia ja veroja muodostaa liikevaihdosta. Jos prosenttiluku on negatiivinen, liikelaitoksen toiminta on tappiollista. RAHOITUSLASKELMAN tunnuslukuja ovat: INVESTOINNIT Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo tunnusluku, jonka positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa. Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Investointien tulorahoitus, % = 100 *( Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset - Tuloverot) / Investointien omahankintameno Investointien tulorahoitus % -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu varsinaisella tulorahoituksella (ilman satunnaisia tuloja). Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet. 15

16 MAKSUVALMIUS Kassan riittävyys (pv) = 365 pv x Rahavarat / Kassasta maksut tilikaudella Liikelaitoksen maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa liikelaitoksen rahavaroilla. Quick ratio = (Rahat ja pankkisaamiset + Rahoitusarvopaperit + Lyhytaikaiset saamiset) / (Lyhyt-aikainen vieras pääoma Saadut ennakot) Quick ratio eli maksuvalmiussuhde kertoo, miten hyvin lyhytaikaisesti sidotuilla varoilla pystytään kattamaan lyhytaikaiset velat. Tunnuslukua voidaan vertailla vain saman toimialan liikelaitosten kesken. Tunnusluvun luokitusasteikko: hyvä: yli 1, tyydyttävä: 0,5-1, heikko: alle 0,5. Current ratio = (Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot) Current ratio eli käyttöpääomasuhde kertoo nopeakiertoisen omaisuuden ja nopeakiertoisten velkojen suhteen. Tunnuslukua voidaan parhaiten vertailla saman toimialan liikelaitosten kesken, mutta se sopii quick ratio - tunnuslukua paremmin myös eri toimialojen yritysten vertailuihin. Tunnusluvun luokitusasteikko: hyvä: yli 2, tyydyttävä: 1 2, heikko: alle 1. TASEEN tunnuslukuja ovat: Omavaraisuusaste, % = 100 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma Saadut ennakot) Omavaraisuusaste mittaa liikelaitoksen vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Tunnusluku kertoo kuinka paljon liikelaitoksen käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluvun osoittajaan merkitään tarkasteluvuoden tilinpäätöksen koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakkomaksuilla. Käyttötulot muodostuvat tilikauden liikevaihdosta, liiketoiminnan muista tuotoista sekä tuesta ja avustuksesta kunnalta/kuntayhtymältä. Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku liikelaitosten välisessä vertailussa, koska pysyvien vastaavien hyödykkeiden ikä, niiden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet liikelaitoksella on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Kertynyt ylijäämä (alijäämä) = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Luku osoittaa, paljonko liikelaitoksella on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Kajaanin Mamselli liikelaitoksen johtokunta allekirjoittaa Kajaanin Mamselli liikelaitoksen tilinpäätöksen vuodelta 2013 ja päättää, että tilikauden ylijäämä ,59 euroa kirjataan Kajaanin Mamselli liikelaitoksen taseeseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämä tilille. Liikelaitoksen johtokunta esittää tilinpäätöksen Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi. 16

17 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kajaanin kaupunginvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Alle euron hankinnat on kirjattu vuosikuluksi. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Tuloslaskelman liitetiedot Liikevaihto ja muut varsinaisen toiminnan tuotot tehtäväalueittain Ateriapalvelut , ,61 Puhtaanapitopalvelut , ,86 Hallinto 8 583, ,89 yhteensä , ,36 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua Kajaanin kaupungin poistosuunnitelmaa. Poistosuunnitelman mukaiset poistoajat ja poistomenetelmät ovat: Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 15 vuotta tasapoisto Muut koneet ja kalusto 5 vuotta tasapoisto Suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus Vuosina Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot ,09 Keskimääräinen poistonalaisten investointien hankintameno ,23 Ero ,86 Ero % 160 Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot poikkeavat vuosien aikana 160 %. 17

18 Investoinnit ja poistot tilinpäätökseen 2013 poistot inv.nettomeno Toteuma ,14 0,00 Toteuma , ,15 Talousarvio , ,00 Suunnitelmavuosi ,00 0,00 Suunnitelmavuosi ,00 0, , ,15 keskiarvo , ,23 Tuloutus kaupungille Peruspääoman korko 4 239, ,00 Tuloutus ylijäämästä , ,00 Taseen liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Kiinteät rakenteet Koneet ja Yhteensä ja laitteet kalusto euro euro euro Poistamaton hankintameno , , ,42 Lisäykset tilikauden aikana , ,15 Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirto erien välillä Tilikauden poisto -103, , ,24 Arvonalentumiset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno , , ,33 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo , , ,33 Saamisten erittely Pitkäaikaiset saamiset Saamiset kunnalta Konsernisaamiset ,96 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kunnalta Myyntisaamiset ,97 Lainasaamiset ,00 Siirtosaamiset ,39 yhteensä , ,36 18

19 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtosaamiset Kela, korvaus työterveyshuollosta , ,00 Kela, ateriatuki , ,60 ELY-keskus, palkkatuki , ,87 Muut erät 514, ,44 yhteensä , ,91 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman erittely Peruspääoma , ,00 Lisäykset Vähennykset Peruspääoma , ,00 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,98 Tilikauden ylijäämä , ,92 yhteensä , ,90 Vieraan pääoman erittely Lyhytaikainen vieras pääoma Velat kunnalle Ostovelat 7 384,55 yhteensä 7 384,55 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Lomapalkkajaksotukset , ,90 Muut palkkajaksotukset , ,00 KuEL-maksut , ,56 Tal.tuki, tapat. ja tyött.vak.maksut ,34 Tilikaudelle kuuluvat ostolaskut ,46 Muut erät , ,03 yhteensä , ,29 19

20 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Leasing-vastuut (arvonlisäveroineen) Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,75 Myöhemmin maksettavat , ,69 yhteensä , ,44 Henkilöstöä koskevat liitetiedot Henkilöstön määrä (htv2) vakinaiset 139,23 141,73 määräaikaiset 37,62 26,53 työllistetyt 5,76 6,31 yhteensä 182,61 174,57 KIRJANPITOKIRJAT JA TOSITELAJIT KIRJANPITOKIRJAT Päiväkirja Pääkirja Myyntireskontra Ostoreskontra Palkkakirjanpito Käyttöomaisuuskirjanpito Tase-erittelyt Tilinpäätös sähköinen sähköinen sähköinen sähköinen sähköinen sähköinen paperinen sidottu TOSITELAJIT AF AZ BA BM DV DZ KR KT KZ M1 M2 M3 RC RV SA SB SC ST Poistokirjaukset Investointien aktivointikirjaukset Konekieliset tiliotetapahtumat Ostomaksut (automaattiset) Myyntisuoritukset (viitteelliset) Myyntisuoritukset (manuaaliset) Ostolaskut/ Rondo Toimittajat, tasaus Ostomaksut Kassajärjestelmä Kassajärjestelmä, luotto- ja pankkikortit Pro Excellanta (palkat) Korkolaskut Myyntilaskut Muistiotositteet Muistiotositteet, (excel) Käteisalennusten kirjaus Pääkirjatilien tasaus 20

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOS

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOS KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLTÖ TOIMINTAKERTOMUS... 1 Liikelaitoksen toiminta ja talous... 1 Liikelaitoksen johtajan katsaus... 1 Taloudellinen kehitys... 3 Liikelaitoksen henkilöstö...

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Tilike-kuntatilitoimisto

Tilike-kuntatilitoimisto TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tilinpäätös Toimintakertomus 1 Toteutumisvertailut 2-3 Tuloslaskelma 4 Rahoituslaskelma 5 Tase

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot