Välitavoite. Muutos valmis

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Välitavoite. Muutos valmis"

Transkriptio

1 cfm kms 1 MENESTYSTARINAT 2004 CASE: Cloetta Fazer Makeiset Oy ja Karl-Magnus Spiik Ky TARINA Tuhatjalkainen nilkutti viisaan pöllön puheille: "Minulla on tuhat jalkaa ja niihin kaikkiin tuntuu kehittyvän kihti. Mitä minä voin tehdä?" Pöllö mietti hetken ja antoi sitten neuvon: "Muutu hiireksi. Silloin saat kihdin vain neljään jalkaan!" "Miten minä voin hiireksi muuttua?" kysyi tuhatjalkainen. "Se on sinun ongelmasi", pöllö sanoi. "Minä vaan teen visiot, missiot, strategiat ja arvot." Päätavoite (visio) Idea Välitavoite Muutos valmis Muutos toimii käytännössä Muutoksen suunnittelu Management Osataan Panostetaan Johdetaan aktiivisesti Muutoksen toteutus Leadership Puutteita osaamisessa ja ajankäytössä Ei yleensä panosteta riittävästi Odotetaan sujuvan itsellään * Useimpia muutoksia ei toteuteta onnistuneesti pelkillä rakenteilla ja malleilla. Rinnalle tarvitaan kannustava ohjausprosessi, johdon sitoutumista, valmentavaa johtamista ja vuorovaikutusta (sitoutuminen). * Ohjausprosessi on se vaihe, jossa idea ja välitavoite muuttuvat ihmisten käytännön toiminnaksi ja sitä kautta tuloksiksi.

2 cfm kms 2 KÄYTÄNNÖN ESIMERKKI EPÄONNISTUMISESTA Vuonna 1992 käynnistettiin palveluyrityksessä (henkilöstöä 4.000, 8 tulosyksikköä) mittava toiminnan laatuprojekti, jonka tavoitteena oli ajattelu- ja johtamistapojen muuttaminen (asiakaslähtöisyys, tiimityöskentely). Projekti hiipui vähitellen ja lopetettiin Kritiikkipalaverissa tuotiin esiin seuraavat epäonnistumisen syyt: * Ylimmän johdon esimerkin ja todellisen sitoutumisen puute ( joku muu tekee, kun me olemme asian päättäneet) * Prosessin kokonaisohjaaminen unohtui, tehtiin liikaa yksittäisiä mekaanisia asioita ja keinotekoisia temppuja (henkilöstön nimitys). Neljältä eri konsulttitoimistolta tilattiin valmennus- ja kehittämispalveluja ilman koordinointia. Kellään ei ollut kokonaisvastuuta, eikä yrityksen projektiryhmällä riittävästi päätösvaltuuksia. * Koulutusprosessi oli yliorganisoitu raportoinneilla ja paperityöllä, jotka tuotiin ulkoa (ne eivät syntyneet sisäisistä tarpeista, hyötyä ei nähty käytännössä). * Toteuttamisesta puuttui ilo ja innostus. * Koulutus oli liian yleisluonteista ja teoreettista. * Arkirutiinit ja jatkuva kiire häiritsivät kehittämistä (pitkän tähtäimen kehittämisen ja lyhyen tähtäimen tulosten välinen ristiriita). CLOETTA FAZER MAKEISET OY:N LÄHTÖTILANNE Keskeisimpiä ongelma-alueita * Vastuualueiden ja omien tavoitteiden sekä prioriteettien epäselvyys * Johtamisen yleinen ryhti (aikataulujen pitäminen, kokouskäytännöt, valmistautumattomuus, sekavat sisällöt, päätösten pitäminen ) * Johdon työskentelyssä puutteita: tavoitteet ja tiedottaminen, vastuut, erilaiset työskentelytavat... * Yleinen toiminnan epäsystemaattisuus: epäselvät tavoitteet, turhat asioiden toistamiset palavereissa ja prosessien eri vaiheissa, tietoa oli eri paikossa ja eri muodossa, asioita ei sovittu riittävän tarkasti * Asenteet: vastuun ottaminen heikkoa (kokemattomuus / vaihtuvuus), ihmiset voivat huonosti * Tietotekniikkassa prosessien toimivuus- ja sujuvuusongelmia PÄÄTÖKSET * Selkeän vision luominen siitä mitä halutaan olla * Kehittämistyö tehdään itse, vastuu onnistumisesta itsellä * Edellytti johdon ja esimiesten henkistä kasvamista * Eri vaiheissa käytettiin ulkopuolisia asiantuntijoita tarpeiden tarkan määrittelyn ja ko. asiantuntijoiden osaamisen pohjalta

3 cfm kms 3 TOIMITUSJOHTAJA TERO RAUTSOLAN PIIRTÄMÄ POLKU Cloetta Fazer Makeiset Oy:n osaamisen johtamisen polku Johtamis- ja yhteistyöpalaute Kylvä karkkia 2002 KI-osaamiset Oppiva organisaatio 10+ Älykäs organisaatio Viisas organisaatio Tuloksentekijä Elmu-johtamisvalmennus 2003 Suomen Paras ELMUvuorovaikutus työpaikka 2002 Paras 40 % työpaikka Euroopan 10 parhaan markkina-sanokaa työpaikan joukossaosuus Myyntivalmennus Oma kehityskeskustelumalli Systemaattinen koulutussuunnittelu Fazer, kun haluatte hyvää Tässä olemme nyt Osaamiskartoitus Tuloskortti ECR-seminaarit 1998 ja 1999 Asiakastyytyväisyystutkimus, kentän asiakkaat Ketjumittaus ECR Tuoteryhmäjohtaminen 97/ SATT Ilmapiirimittaus Oppiva organisaatio viitekehys syvällisen muutoksen mahdollistajana Fazer Makeiset Oy:ssä, Makea Elämä-lehti Toimitusasiakasmittaus ECR, aloitus 1996/1997 Meissä kaikissa on enemmän kuin päälle näkyy Oppivan organisaation ensi askeleet 1995

4 cfm kms 4 MITÄ KEHITTÄMINEN OPETTI Onnistumisessa tarvitaan suorituskapasiteettia (asiat) ja energiaa (ihmiset). Kumpikaan ei ole toistaan tärkeämpi. Molempia tarvitaan. Eri tilanteissa painopiste voi vaihdella paljon. Suorituskapasiteetti x Energia kyvyt x motivaatio tiedot x asenteet taidot x arvot osaaminen x halut IHMISTEN MUKAANSAAMINEN JA SITOUTTAMINEN 1. Ihmiset saavat ihmeitä aikaan, jos he tietävät mitä pitäisi tehdä ja mikä on tavoite. 2. Ihmiset suoriutuvat tehtävistään mainiosti, jos heillä on tehtävän vaatimat tiedot ja taidot. 3. Ihmiset suoriutuvat tehtävistään erinomaisesti, jos heillä on riittävä vapaus ja tuki. 4. Ihmiset tekevät uskomattomia tekoja, jos heitä arvostetaan ponnisteluista. 5 Ihmiset saavat aikaan erinomaisia suorituksia, jos heidän tekemällään työllä on merkitystä. KYVYT, OSAAMINEN KYVYT, OSAAMINEN ENERGIA- TASO Kenen kannalta korkea motivaatio on tärkeä? Yritys Johtaminen Ihminen itse ENERGIA- TASO

5 cfm kms 5 KORKEA MOTIVAATIO Korkea motivaatio on kaikkien etu ja siitä hyötyvät kaikki. * yritykselle se on jopa resurssikysymys * johtamisessa esimiehet voivat keskittyä omiin tehtäviinsä, kun tietävät että jokainen hoitaa itseohjautuvasti omat työnsä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja pelisääntöjen puitteissa * Motivaatio on jokaisen ihmisen oma etu. Työstä tulee myös sydämen asia. Hyvä motivaatio ylläpitää hyvää me-henkeä ja positiivista ilmapiiriä. Se laskee sairaspoissaoloja, kun ihmiset viihtyvät työssään. * Korkea motivaatio vaikuttaa kaikkeen: luovuuteen, sitoutumiseen, vastuunottamiseen, kehittämiseen, asiakaspalveluun, yhteistyöhön... Osaamisen hankkiminen ja sen hyödyntäminen on jatkuva prosessi Osaamisen hankkiminen ja luominen Osaamisen siirtäminen ja levittäminen yrityksen sisällä Osaamisen hyödyntäminen asiakkaat asiakkaat Konsultit ja kouluttajat, asiantuntijaseminaarit, itseopiskelu, internet, lukeminen... työssä oppiminen (90%) CloettaFazer Makeiset Oy:n kokemusten mukaan uuden osaamisen hankkiminen muodostaa vasta 10 % koko oppimisprosessista. Se siirtäminen ja levittäminen, kytkeminen nykyiseen johtamis- ja ohjaamisjärjestelmään, laatujärjestelmään, prosesseihin jne. muodostavat 90 %. Jos tähän kehittämiseen ei käytetä riittävästi aikaa ja vaivaa, ei tapahdu myöskään riittävästi vanhasta poisoppimista.

6 cfm kms 6 CLOETTA FAZER MAKEISET OY PALAUTE- JA VUOROVAIKUTUS 2003 KEHITYS- KESKUSTELUT Joulu-tammikuu HENKILÖSTÖ- KYSELY Tammikuu Purku tiimeissä 2.6. mennessä KEHITYSKESKUSTELU, SEURANTA 2 Syyskuu Keh.keskustelussa päätettyjen asioiden seuranta SISÄINEN ASIAKAS- OSAAMIS- KARTOITUS Elokuu Purku kehityskeskustelussa TYYTYVÄISYYSMITTAUS Maalis-toukokuu Purku 2-keskinen keskustelu 2.6. mennessä KEHITYSKESKUSTELU, SEURANTA 1 Toukokuu Keh.keskustelussa päätettyjen asioiden seuranta Keskeinen työkalu koko kehittämisprosessissa ja CloettaFazer Makeiset Oy:n johtamisessa on edelleen huolella suunnitellut kehityskeskustelut, joiden käymistä on opeteltu sekä valmennuksissa että omin voimin. yritys Toimintaympäristön muutokset kuluttaja kauppa kilpailijat sisäinen - palaute Visio Strategiset tavoitteet Kriittiset men.tekijät Yrityksen osaamistarpeet (core compass) OSAAMISEN KEHITTÄMINEN mitä kehitetään miten kehitetään organisaation arvot Organisaation tilanne kilpailuetua tuovat osaamiset resurssit yksilö Yksilön osaamistarpeet yksilön arvot Kehityskeskustelut tulokset ja palaute osaamiskartoitus asiakaspalaute Henkilökohtaiset suunnitelmat ja tavoitteet Kehittymismotivaatio

7 cfm kms 7 KEHITTÄMISEN PERUSVIRHEITÄ ovat * Tavoitteet asetetaan liian korkealle. Kuvitellaan, että uusien asioiden omaksuminen ja tapojen oppiminen tapahtuu samalla tavalla kuin moottorin osan vaihtaminen toiseen. * Pitkän tähtäminen kehittämisen ja lyhen tähtäimen tulosten tekemisen ristiriita. Tuloksia mitataan ja niistä tulee palautetta. Tämä vaikuttaa päivittäisiin valintoihin. Kehittyminen Ihannetaso Epäreaalinen toive: utopia Aktiivinen ja suunnitelmallinen kehittäminen Normaali kehittyminen (oppiminen kantapään kautta ) Aika YMPÄRISTÖN MERKITYS Jäykkä organisaatio Aikaisemmin yritysten tavoitteena oli tuottaa tavaroita ja palveluja sekä tehdä niillä voitto. Tämä oli mahdollista, kun ympäristössä ei tapahtunut jatkuvasti muutoksia ja omaa toimintaa voitiin suunnitella ja toteuttaa rauhassa (vrt. perämiehellinen kahdeksikko, jossa johtaja istuu perässä ja huutaa veto! ) Joustava organisaatio Nyt on tavoitteena menestyminen jatkuvasti muuttuvissa tilanteissa. * Ilman oppimista ei synny osaamista, jolla näiden olosuhteiden tilanteet hallitaan. * Voitto on seurausta siitä, että yrityksissä tehdään oikeita asioita oikealla hetkellä (vrt. tiimin työskentely kumiveneessä keskellä koskea). * Tämä tarkoittaa, että työryhmä / tiimi / yksilö tietää vision ja tavoitteet, noudattaa sovittuja pelisääntöjä, osaa toimia toisten kanssa eli tehdä yhteistyötä, ja on halukas oppimaan koko ajan. * Jotta tavoitteet ovat realisia, ja visio ja pelisäännöt ohjaavat oikeaan suuntaan, tarvitaan tilaisuuksia, joissa niistä keskustelaan ja joissa niitä kyseenalaistetaan sekä uudistetaan (palaverit, kehityskeskustelut...).

8 cfm kms 8 PELISÄÄNNÖT JA KURINALAISUUS Vasta määrätietoinen oppiminen tuo tulosta. Toistolla synnytetään todellista osaamista ja saavutetaan mestaruus. Tiimityöskentely ja itseohjautuvuus eivät ole sitä, että jokainen toimii oman mielihaluansa mukaan (kuten pikkupojat jalkapallopelissä). Sovittujen reunaehtojen (visio, arvot) ja pelisääntöjen puitteissa pohditaan yhdessä ja erikseen miten tavoitteet saavutetaan mahdollisimman tehokkaasti siten, että asiakkaat ovat tyytyväisiä (joukkuepelin ammattilaiset). JÄRJESTYS vs. KAAOS / VAPAUS Muuttuva maailma eli sykkivä prosessi edellyttää jokaiselta uudenlaista asennoitumista, uusia ajatuksia ja työskentelytapoja.muutosten hallitsemiseen tarvitaan edelleen järjestystä, koska se varmistaa oikeat tulokset. Epäjärjestyksessäkin syntyy tuloksia, mutta tarkkaan ei tiedetä, mitä, missä ja milloin. Riskit ovat usein suuria ja toiminnan ennustettavuus vaikeaa. Ns. kaaosteorian perusajatuksena on vakaiden vaiheiden ja ennalta-arvaamattomien muutosten välinen vuorottelu. Kaaos näyttää sekasorrolta, mutta sen sisällä voi olla looginen järjestys ja kehityksen kulku. Järjestys ja kaaos kuuluvat kehittymiseen ja voivat täydentää toisiaan. Joskus kaaos on välttämätön kehityksen edellyttämä tila ja siitä seuraa usein koko organisaation kehittyminen. Usein joudutaan arvioimaan uudestaan sekä organisaation rakenne ja toimintatavat että myös ihmisten asenteet ja arvot. Mistä tiedetään, milloin toimitaan kurinalaisesti järjestyksen mukaan ja milloin taas ajatellaan itse, ollaan luovia, uskalletaan tehdä päätöksiä...? * ASIAT -mittarina on työn tulokset (työt on tehty). Jokainen hoitaa oman vastuualueensa; siihen liittyvät lyhyen tähtäimen tulosten tekeminen ja pitkän tähtäimen kehittäminen(vanhasta poisoppiminen, uusiutuminen). * IHMISET -mittarina on hyvä olo (innostus, me-henki, tahto, sydän, kehittymishalu...) Cloetta Fazer Makeiset Oy:n TYÖNTEKIJÖIDEN KOMMENTTEJA (hyvä olo) * Henkisesti terve työyhteisö. * Voin kysyä johdolta mitä tahansa ja saan vastauksen. * Kun näen työmme tuloksen, olen siitä ylpeä. * Täällä etenevät urallaan ne, jotka sen ansaitsevat. * Uskon että johto irtisanoo henkilöstöä vasta viimeisenä keinona. * Johdon toimintatapa on rehellinen ja eettinen. * Minua kohdellaan tasapuolisesi riippumatta asemastani.

9 cfm kms 9 Cloetta Fazer Makeiset Oy:n TULOKSET (työt tehty) Näkökulma Strateginen tavoite Tulos Henkilöstö Paras työpaikka Kilpailun voitto, Euroopan 10 joukossa Palaute johtamisesta Suomen huippua Organisaation oppiminen Uuden oppiminen ja vanhasta poisoppiminen kasvanut merkittävästi Tehokkuus Kerralla oikein, ajallaan Sisäinen asiakastyytyväisyys on kiitettävää tasoa ja kustannustehokkaasti toimitusvarmuus 99 % Asiakas Päivittäistavara- ja tax- Asiakaspalaute kiitettävää free alan ykköstoimittaja Kuluttaja Ylivertainen mielihyvän Markkinaosuus ja volyymit selvässä nousussa tuottaja Omistaja Omistajatyytyväisyys Taloudellinen tulos kasvanut huimasti MIKSI ASIAKAS JA KONSULTTI ONNISTUIVAT TAVOITE JA OSAAMINEN * Asiakas oli määritellyt tahtotilansa ja tiesi mitä halusi. * Konsultin osaaminen vastasi asiakkaan tarpeita. * Asiakkaalle ja konsultille syntyi selkeä yhteinen näkemys ja usko siihen, miten asiat saadaan onnistumaan. * Ohjelmat räätälöitiin asiakkaan tarpeiden mukaan. YHTEISTYÖ * Yhteistyötä leimasi luottamus, avoimuus ja jatkuva dialogi. * Asiakkaan ko. osaamisen materiaalit tehtiin osittain yhdessä ja asiakas käytti sisäisissä koulutustilaisuuksissaan valmennuksissa esillä olleita konsultin kuvia. VASTUU * Asiakas johti prosessia, otti vastuun uusien ajatusten kytkemisestä johtamiseen ja soveltamisesta käytännön. * Konsultti hoiti oman osuutensa, oli kiinnostunut, teki ehdotuksia, kyseenalaisti ja antoi palautetta. KONSULTIN TEHTÄVÄNÄ ON SIIRTÄÄ TIETONSA JA OSAAMISENSA ASIAKKAALLE ELI TEHDÄ ITSENSÄ TARPEETTOMAKSI - KUTEN USEIN MYÖS JOHTAJAN!

10 cfm kms 10 VALMENNUKSET (KOULUTUKSET) * Ihmistuntemus, erilaisten ihmisten johtaminen ja kannustaminen * Kehityskeskustelut johtamisen ja motivoimisen välineenä (aito ja avoin vuorovaikutus) * Henkilöstökysely, osaamiskartoitus, asiakaspalautteet (sisäinen ja ulkoinen) toiminnan kehittämisessä * Positiivisen ilmapiirin rakentaminen * Tunneälyn käyttäminen esimiestyössä * Ajan tehtävien ja tilanteiden hallinta (työt tehty, hyvä olo) * Itsensä ja osaamisen johtaminen tärkeänä voimavarana * Strateginen johtaminen * ECR-viitekehys * Myyntitaidot SUOMEN PARAS TYÖPAIKKA Kilpailun järjesti ja tutkimuksen teki Helsingin kauppakorkeakoulun omistama LTT-Tutkimus Oy. * 60 yritystä osallistui itse kilpailuun * tutkimus sisälsi 53 kysymystä sekä arvion henkilöstöhallinnon tilasta (10-sivuinen kysely) Kaikkiaan tutkituissa organisaatioissa oli yhteensä työntekijää (noin 5 % Suomen kaikista työpaikoista). * kysely lähetettiin henkilölle * vastausprosentti oli 65, parhaiden työpaikkojen listalle päässeiden vastausprosentti oli 75

Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Arvioita tuli kahdeksan. Koko mittauksen keskiarvo on 7,64 eli tyydyttävää tasoa. Vertailu muihin johtoryhmiin:

Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Arvioita tuli kahdeksan. Koko mittauksen keskiarvo on 7,64 eli tyydyttävää tasoa. Vertailu muihin johtoryhmiin: Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Yritys X, JR 25.3.2015 LAUSUNTO JOHTORYHMÄN TOIMINNASTA / YLEISTÄ Tämä kirjallinen lausunto perustuu johtoryhmäarvio -mittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja kaikki

Lisätiedot

ESIMIESVALMENNUS (ET)

ESIMIESVALMENNUS (ET) Karl-Magnus Spiik Ky 1 ESIMIESVALMENNUS (ET) Esimiestaito I Aihealueet: Harjoitukset: Vuorovaikutustaidot Nykypäivän johtamiskulttuuri ja todellisen esimiestaidon oppiminen. Itsetuntemus ja itsensä johtaminen.

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5)

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) OY:N ILMAPIIRIMITTARIN TULOKSET YLEISTÄ Tämä kirjallinen arvio perustuu ilmapiirimittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja asiat ovat moniulotteisempia. Yhteenvedosta

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

A-JAKSOJEN YHTEISRAPORTTI

A-JAKSOJEN YHTEISRAPORTTI Karl-Magnus Spiik Ky 1 A-JAKSOJEN YHTEISRAPORTTI Liikelaitosten A ja B valmennuksista JOHTAMINEN JA YHTEISTYÖ TULEVAISUUDESSA Ryhmätöiden tavoitteena oli laitosten toimintojen kitkaton ja sujuva yhdistyminen

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Oy 1

Karl-Magnus Spiik Oy 1 Karl-Magnus Spiik Oy 1 EM 1 ( esimiehet, 2 pv ) KANNUSTAVA JA TAVOITTEELLINEN ESIMIESTAITO on asiakaspalvelun tiiminvetäjien, esimiesten ja johdon käytännönläheinen valmennus. Päivien aikana keskustellaan

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Risto Tanskanen Elina Ravantti Rauno Pääkkönen Työterveyslaitos Helsinki 2013 Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki www.ttl.fi Valokuvat:

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Hannele Rapatti Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu MITEN

Lisätiedot

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Kehittämisprojekti Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Sisällysluettelo Kehittämisprojekti on johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi............ 3 Miksi suomalaista työelämää on kehitettävä?......................

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Suorituksen johtaminen - Case-tutkimus kolmessa huonekaluyrityksessä

Suorituksen johtaminen - Case-tutkimus kolmessa huonekaluyrityksessä Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous, Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Elli Heiskanen ja Sami Hirvonen Suorituksen johtaminen - Case-tutkimus kolmessa huonekaluyrityksessä Opinnäytetyö

Lisätiedot

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

MARKKINOINNIN JA MYYNNIN JOHTAMINEN

MARKKINOINNIN JA MYYNNIN JOHTAMINEN Karl-Magnus Spiik Ky JR ja esimiestaito / sivu 1 MARKKINOINNIN JA MYYNNIN JOHTAMINEN Johtoryhmä- ja esimiesvalmennus ( 2 + 2 + 1 + 1 + 1). Ennakkotehtävä netissä (ohjeet lähetetään sähköpostissa) * johtoryhmätyöskentelyn

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 5 Läpivientivoimaa 6 Toimitusjohtajan katsaus: Välttämättömästä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto 90661K Kandidaatintutkielma Johtaminen ja organisaatiot Henkilöstön vahvuudet ja niiden kehittäminen Etelä-Karjalan Osuuspankissa 22.2.2006 LTY/KATI

Lisätiedot

Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA

Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Matkailun ko. Syksy 2007 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot