LASITAIDELINJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASITAIDELINJA 2015-2016"

Transkriptio

1 LASITAIDELINJA Opetussuunnitelma Opintojen laajuus 35 ov Opintojen kesto Jamilahden kansanopisto HAMINA

2 LASITAIDELINJA Yleistä Lasitaidelinjalla opiskelu painottuu käytäntöön ja omaan tekemiseen. Heti opintojen alkuvaiheessa opiskelija pääsee käsittelemään lasia sekä suunnittelemaan ja tekemään omia, pienimuotoisia ja hieman suurempia, töitä. Lukuvuoden aikana opiskelija saa kattavan kuvan lasitaiteesta ja oppii erilaisia tekniikoita. Linjalla opiskelu on erittäin intensiivistä. Töitä voi ja täytyykin usein jatkaa myös virallisen tuntityöskentelyn päätyttyä, omalla ajalla. Opiskelija on itse vastuussa omien opintojen etenemisestä ja aikatauluttamisesta. Opiskelutoverien tuella ja hyvällä ryhmähengellä on myös tärkeä rooli opintojen laadun takaajana. Opinnoissa edetään nopeaa tahtia, mutta kuitenkin varmistaen, että jokainen lasitaidelinjan opiskelija pysyy opintojen kulussa mukana ja oppii perusasiat unohtamatta kuitenkaan taiteellista, omaperäistä ja luovaa ajattelua. Erittäin tärkeää on noudattaa työturvallisuuteen liittyvää ohjeistusta ja kuunnella opettajan ohjeita. Tällä varmistetaan kaikille turvallinen työympäristö. Linjan lukujärjestykset ja opetussuunnitelma ovat suuntaa antavia. Asioita käsitellään usein päällekkäin, tekemisen lomassa. Esimerkiksi työturvallisuus, materiaalioppi, arkkitehtuuriin ja sisustamiseen liittyvät näkökulmat ja yrittäjyysmäisyys sisältyvät kaikkeen käytännön tekemiseen. Lasitaidelinjalla opiskelija saa ohjeita ja neuvoja sekä ammattilaisen palautetta töistään ja työskentelytavoistaan. Hän oppii ottamaan vastaan rakentavaa kritiikkiä sekä opettajilta että linjan muilta opiskelijoilta ja hyödyntämään sitä työskentelyprosessissaan. Yhteistyö muiden kanssa on tärkeää. Linjalla ollaan opiskelemassa ja oppimassa uutta sekä parantamassa oman työn laatua ja osaamista, ei kilpailemassa.

3 LASITAIDELINJAN KÄYTYÄÄN Opiskelija - osaa hyödyntää lasia materiaalina esineiden valmistuksessa ja entisöinnissä - ymmärtää värien käytön ja muotokielen merkityksen ja mahdollisuudet lasitaiteessa - ymmärtää asiakkaan ja tilaajan näkökulmat lasitöitä suunnitellessa ja valmistaessa - tiedostaa tilan käsitteen ja oivaltaa, miten se kehystää ja määrittää tekemistä - tuntee syvällisemmin lasitaidetta ja sen eri tyylilajeja - osaa asettaa lasitaiteen osaksi taidehistoriaa - kykenee hyödyntämään erilaisia lasityötekniikoita omassa työssään - omaa tarvittavat tiedot oman yrityksen perustamiseen ja oman osaamisen markkinointiin - osaa työskennellä kustannustehokkaasti, aikatauluttaa työntekoaan ja noudattaa työturvallisuusohjeita - kykenee vastaanottamaan kritiikkiä ja palautetta ja käyttämään sitä hyväksi työssään - kykenee tekemään yhteistyötä ja verkostoitumaan muiden alan toimijoiden kuten sisustussuunnittelijoiden kanssa Linjan opintoja - Opintojen ohjaus (koulutussuunnittelijan tunti) - Tiffany-tekniikka - Työvälineoppi ja työturvallisuus - Muoto- ja värioppi - Materiaalioppi - Arkkitehtuuri sisustamisessa - Sivellintekniikka - Piirustus - Yritystoiminnan perusteet ja markkinointi - Taidehistoria - Lasimosaiikki - Lasinsulatus - Näyttely

4 OPINTOJAKSOJEN SISÄLLÖT JA TAVOITTEET SYKSY 2015 Orientoituminen opintoihin ja opintojen ohjaus Opinnot alkavat tutustumispäivällä 31. elokuuta, jonka aikana tutustutaan Jamilahden kansanopistoon, opettajiin, muuhun henkilökuntaan ja toisiin opiskelijoihin sekä lasitaidelinjalla opiskeluun. Opintojen ohjausta jatketaan lukuvuoden läpi yhdessä opiston koulutussuunnittelijan kanssa. Opintojen ohjauksessa käydään yleisesti läpi opiskelua lasitaidelinjalla, lukujärjestystä ja aikataulua, opintojaksojen sisältöjä sekä työllistymiseen ja jatkokoulutukseen liittyviä asioita. Lisäksi paneudutaan muihin käytännön järjestelyihin (esimerkiksi kansanopistolla asuminen, opiston palvelut) ja mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Tiffany-tekniikka Opiskelijalle hahmottuu opintojen aikana lasilaatujen (esimerkiksi Artista ja homelasi) eroavaisuuksia. Tunneilla kootaan myös portfolio, jonka avulla lasien kauppanimet tulevat tutuiksi. Opiskelija oppii, millaisia laitteita, koneita ja työtarvikkeita Tiffany-tekniikassa hyödynnetään. Tutuksi tulevat mm. huuva, hiomakoneet ja terät, kolvit, tina, kuparifoliot, lasiveitset ja öljyt, vannesaha ja terät, murtopihdit, patinointiaineet sekä ringstarit eli halkaisupihdit. Opintojen aikana käydään läpi tarvittavien suojavälineiden, esimerkiksi suojalasien ja suojakopan, käyttöä. Lisäksi tutustutaan lasin ja kaavojen leikkaamiseen. Opinnoissa painotetaan tekemisen kautta oppimista ja niiden aikana suunnitellaan ja tehdään erikokoisia Tiffany-töitä mm. valaisimia. Työvälineoppi ja työturvallisuus Opiskelija osaa käsitellä työvälineitä tarpeenmukaisesti ja käyttää tarvittavia suojavälineitä. Lisäksi hän oppii puhdistamaan ja huoltamaan työvälineitä- ja laitteita niin, että ne säilyvät käyttökelpoisina ja turvallisina pitkään. Opintojen kuluessa opiskelija oppii noudattamaan työturvallisuusohjeita ja ottamaan huomioon energiaa säästävän ja kestävän kehityksen näkökulman työprosessin aikana sekä hyödyntämään raaka-aineita ja laitteita energia-ja kustannustehokkaasti.

5 Muoto- ja värioppi Tuntien aikana paneudutaan muoto- ja väriopin perusteisiin sekä sommitteluun. Tarkastellaan värin käyttäytymistä ja käyttämistä erilaisissa tiloissa ja valaistuksissa. Pohditaan, miten erilaiset värit ja muodot kommunikoivat keskenään. Opinnoissa painottuu sisustus- ja tuotantosuunnittelun sekä käytettävyyden näkökulma. Teollisen tuotannon ja design-tuotteiden erot tulevat tutuiksi. Muoto- ja värioppi opettaa opiskelijaa ilmaisemaan itseään luovasti ja löytämään uusia ilmaisukeinoja omalle taiteelle. Materiaalioppi Opintojen kuluessa opiskelija oppii lasitaiteessa käytettävien materiaalien koostumuksen, ominaisuuksien ja kestävyyden perusteita. Opiskelija havainnoi lasin käyttäytymistä esimerkiksi sulatuksen ja polton aikana. Hän perehtyy lasitaiteessa käytettäviin perusmateriaaleihin ja oppii yhdistelemään erilaisia materiaaleja keskenään. Arkkitehtuuri sisustamisessa Lasitöitä suunniteltaessa ja valmistaessa on otettava huomioon myös tilan sekä ympäristön käsite. Arkkitehtuurin ja sisustussuunnittelun perusteiden hahmottamisella on tärkeä rooli opintojen kuluessa. Opintojen aikana opiskelija oivaltaa, millaisia mahdollisuuksia erilaiset tilat ja valaistukset tarjoavat ja miten niissä voidaan käyttää lasitaidetta osana sisustusta ja arkkitehtuuria. Lisäksi opiskelija hyödyntää väreistä ja muodoista oppimiaan asioita käytäntöön ja oivaltaa eri värien ja muotokielen soveltuvuuden jossakin tilassa ja sisustuksellisena elementtinä. Lasitaitelijalle tärkeää osaamisalaa ovat myös verkostoituminen ja yhteistyö. Lasitaitelijalta vaaditaan kykyä toimia yhteistyössä muiden ammattilaisten kuten sisustussuunnittelijoiden kanssa. Opiskelija oppii ottamaan huomioon myös muiden ammattilaisten mielipiteitä ja näkökulmia ja sovittamaan omaa työprosessiaan osaksi moniammatillista verkostoa. Sivellintekniikka Tuntien aikana käydään läpi sivellintekniikoita ja lasimaalausta sekä tutustutaan myös posliinimaalaukseen. Käydään läpi erilaatuisia- ja paksuisia siveltimiä sekä muita maalauksessa tarvittavia välinteitä.

6 Piirustus Lasitaiteessa käytettävä materiaali ja sen leikkaaminen asettavat rajoja muodoille. On tärkeää, että opiskelija oppii opintojen aikana piirtämään selkeitä ja yksinkertaisia kuvia, joita on helppo hyödyntää lasitaiteessa. Piirustustunneilla tähdätään tähän. Yritystoiminnan perusteet ja markkinointi Opiskelija hahmottaa liiketoiminnan perusteita ja ymmärtää, mitä oman yritystoiminnan ylläpitäminen vaatii. Hän osaa markkinoida omia tuotteitaan ja oppii palvelutuotannon sekä kustannustehokkaan ajattelun perusteita. Opiskelija oppii hinnoittelemaan tuotteitaan huomioiden mm. materiaali- ja työkustannukset. Hän hahmottaa markkinointiketjua brändin rakentamisesta tuotteen valmistukseen, markkinointiin ja jakeluun sekä myyntiin asti. Opiskelija osaa ottaa asiakkaan tai tilaajan toiveet huomioon suunnittelu- ja valmistusprosessissa ja pyrkii työssään tasalaatuisuuteen. Taidehistoria Taidehistorian opintojen aikana opiskelija laajentaa tietämystään lasitaiteen sijainnista taiteen kentällä. Hän paikallistaa eri tyylisuuntausten historiaa ja esiintyvyyttä. Opiskelija osaa käyttää taidehistorian alueelta saamaansa tietoa hyväksi lasitaiteessa ja omissa töissään. Taidehistorian opiskelu auttaa avaamaan visuaalista silmää ja hahmottamaan muotojen ja värien maailmaa sekä luovuuden mahdollisuuksia uudella tavalla. Lasimosaiikki Lasimosaiikkia käsittelevillä tunneilla opiskelija tutustuu mosaiikin teoriaan ja työvälineisiin. Hän ymmärtää lasi- ja kivimosaiikin erot. Lasimosaiikin käytännön perehtyminen aloitetaan tekemällä mosaiikkityö aikaisemmin syksyllä tehtyjen töiden jäännöslasipaloista ja oivalletaan kierrättämisen mahdollisuudet. Opiskelija tutustuu lasimosaiikkitöissä käytettäviin liimoihin, mosaiikkipihteihin ja erilaisiin pohjiin ja oppii, mille alustalle mosaiikkia voi tehdä. Opiskelija suunnittelee mosaiikkityön ja valitsee työlle kehyksen. Hän voi tuntien aikana valmistaa myös joululahjoja.

7

Lasitaidelinja Opinto-opas 2015-2016

Lasitaidelinja Opinto-opas 2015-2016 Lasitaidelinja Opinto-opas 2015-2016 Sisällysluettelo Tervetuloa Jamilahteen 2 Tärkeitä yhteystietoja 3 Lukuvuoden aikataulu 4 Yleistä lasitaidelinjasta 5 Opiskelujen käytännöt 7 Lähialueen palvelut 9

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 27.5.2013 1 Alkusanat Keravan Opisto haluaa tarjota aikuisille, sekä keravalaisille että lähikuntien

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky H E L S I N GIN K Ä S I - J A T AI D E T E OLLISUUS RY www.helsky.net KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

KÄSITYÖNTEKIJÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto

KÄSITYÖNTEKIJÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto KÄSITYÖNTEKIJÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto 2 Sisällys 1. KÄSITYÖNTEKIJÄN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1. NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto. Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani

OPETUSSUUNNITELMA. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto. Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Tutkinnon oppilaitoskohtainen

Lisätiedot

Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu

Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu Opetussuunnitelma 2014-2015 28.10.2014 1 Sisällysluettelo YDINOSAAMINEN 210 OP... 16 PERUSOPINNOT 60 OP (1.vuosi)... 16 Muotoilun perusteet

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

PORIN TAIDEKOULU. Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä. Lasten ja nuorten opetussuunnitelma

PORIN TAIDEKOULU. Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä. Lasten ja nuorten opetussuunnitelma PORIN TAIDEKOULU Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä Lasten ja nuorten opetussuunnitelma Päivitetty 2.6.2014 Koulutuksen järjestämislupa: Pvm 19.10.2000 Tämän opetussuunnitelman pohjana on ollut Opetushallituksen

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Käsi- ja taideteollisuusalan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot... 2 2. Pedagoginen ajattelu... 3 3. Koulutuksen strategia... 4 4. Kuvaus jalkinealasta...

Sisällysluettelo. 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot... 2 2. Pedagoginen ajattelu... 3 3. Koulutuksen strategia... 4 4. Kuvaus jalkinealasta... Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto Jalkinealan koulutusohjelma SUUTARI opetussuunnitelma 19.8.2013 6.10.2014 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot... 2 2. Pedagoginen ajattelu... 3

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2004. Syksyllä 2004 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat

OPINTO-OPAS 2004. Syksyllä 2004 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat OPINTO-OPAS 2004 Syksyllä 2004 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Joensuu 2004 Julkaisija: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Toimittajat: Koulutusohjelmajohtajat

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Loimaan työväenopisto Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry TAITEEN PERUSOPETUS TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää

Lisätiedot

Pietarsaaren kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 2005

Pietarsaaren kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 2005 7.17 Käsityö K äsityön arvoperusta on työn tekemisen arvostus, eettiset, esteettiset, ekologiset ja taloudelliset arvot, vastuuntunto, toisen huomioonottaminen sekä oppilaan monipuolinen kehitys. Opiskelu

Lisätiedot

Kotkan opiston Lasten ja nuorten taidekoulun taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen opetusuunnitelma

Kotkan opiston Lasten ja nuorten taidekoulun taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen opetusuunnitelma Kotkan opiston Lasten ja nuorten taidekoulun taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen opetusuunnitelma Hyväksytty Kotkan kaupungin koulutuslautakunnassa 13.06.2006 1 Sisältö 1. Kotkan opiston

Lisätiedot

7.3.14 Käsityö. Käsityössä korostuvat aihekokonaisuudet

7.3.14 Käsityö. Käsityössä korostuvat aihekokonaisuudet 7.3.14 Käsityö 184 Käsityössä on kysymys kokonaisvaltaisesta toimintaprosessista, joka toteutetaan suunnitelmallisesti ja luovasti erilaisilla materiaaleilla, työvälineillä ja toteutustekniikoilla. Työskentelyssä

Lisätiedot

KUOPION MUOTOILUAKATEMIA

KUOPION MUOTOILUAKATEMIA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KUOPION MUOTOILUAKATEMIA Opinto-opas 2008 aloittaneet MUOTOILUN TUTKINTOON JOHTAVA AIKUISKOULUTUS PL 98, Piispankatu 8, 70101 Kuopio Puh. (017) 308 111, Fax (017) 308 222 Email:

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Johdanto 4 2. Määritelmä ja käsitteet 4 3. Tuotteen tarkastuslista 10 4. Hinnoittelu 10 5. Myynti 17 6. Markkinointi ja viestintä 19 7. Tuotteistamismalli 20 8. Tekijöiden

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN VISUAALISTEN TAITEIDEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2004 ALKAEN Laki 633/1998 A 813/1998 1. luku Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirta. Taiteen perusopetus. Tanssi: yleinen oppimäärä

Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirta. Taiteen perusopetus. Tanssi: yleinen oppimäärä Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirta Taiteen perusopetus Tanssi: yleinen oppimäärä 4.6.2006 1 1.1 Toiminta-ajatus Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirran taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tanssinopetuksen

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINTO Sisustuksen koulutusohjelma SISUSTAJA

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINTO Sisustuksen koulutusohjelma SISUSTAJA Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINTO Sisustuksen koulutusohjelma SISUSTAJA Salpauksen ammattiosaamisentoimikunta 18.2.2010 Johtokunnan hyväksymä

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto Verhoilualan koulutusohjelma, verhoilija

Opetussuunnitelma. Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto Verhoilualan koulutusohjelma, verhoilija Opetussuunnitelma Verhoilualan koulutusohjelma, verhoilija Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.6.2010 2 (91) Sisällysluettelo 1, verhoilija... 4 1.1

Lisätiedot

Lahden konservatorio

Lahden konservatorio Lahden konservatorio MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMAN 2010 OSA 2 TUTKINTOKOHTAINEN OSA 15.12.2011 2 YLEISTÄ Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisena

Lisätiedot

Musiikin opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2006

Musiikin opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2006 Musiikin opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2006 LINNALAN OPISTO Opetushallitus on vahvistanut taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaiset opetussuunnitelman perusteet 30.3.2005.

Lisätiedot

IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN. Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE

IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN. Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5 00410 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi Helsinki

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Muotoilukasvatuksen opetusmateriaalin ohjeistus. Elisa Savolainen

Muotoilukasvatuksen opetusmateriaalin ohjeistus. Elisa Savolainen Muotoilukasvatuksen opetusmateriaalin ohjeistus Elisa Savolainen Sisällysluettelo YLEISET OHJEET... 1 JOHDANTOLUENTO MITÄ MUOTOILU ON?... 2 TEHTÄVÄNANNOT ALAKOULULAISILLE... 4 1a. Suunnitteluprosessi...

Lisätiedot