Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...56 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...56 Tavaramerkkien muutokset Ändrade varumärken...57 Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...58 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...60 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...90 Kansainvälisten rekisteröintien osasiirtymiset Delvis överförda internationella registreringar...99 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...99 Uudistetut kansainväliset rekisteröinnit Förnyade internationella registreringar LAAJALTI TUNNETTUJA TAVARAMERKKEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE VÄL KÄNDA VARUMÄRKEN Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon hyväksytyt tavaramerkit Varumärken som har tagits upp i förteckningen över väl kända varumärken TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...103

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) (730) AAVA OHJELMISTOT OY, Espoo, Esbo, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 41 (111) (210) T (220) SE OIKEA

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MTV OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 41, 45 (111) (210) T (220) ISOPIPE (730) ISOPLUS FERNWÄRMETECHNIK GESELLSCHAFT M.B.H., Hohenberg, Hohenberg, AT (740) Kolster Oy Ab (511) 6, 11, 17, 19 (111) (210) T (220) (730) KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ OTAVA (3), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 16, 38, 41 (111) (210) T (220) autosofta (730) KÄYTTÖSOFTA OY, OULU, Kempele, Kempele, FI (511) 35

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A., Santiago, Santiago, CL (740) Forssén & Salomaa Oy (591) Merkin värit ovat punainen, vaaleanpunainen, valkoinen ja tummanruskea. - Märket utförs i rött, ljusrött, vitt och mörkbrunt. (511) 33 (111) (210) T (220) OPTIHEAT (730) IITTALA GROUP OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 21 (111) (210) T (220) PANDA (730) OY PANDA AB (2), Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 29, 30

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) DELTA PRONATURA DR. KRAUSS & DR. BECKMANN KG, Egelsbach, Egelsbach, DE (740) Leitzinger Oy (591) Merkin värit ovat sininen, vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i blått, grönt och vitt. (511) 1, 3, 5 (111) (210) T (220) Tahkon soutu-melonta (730) ITÄ-SUOMEN SOUTUKLUBI RY, Kaavi, Kaavi, FI (511) 39, 43 (111) (210) T (220) (730) JCDECAUX FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat oranssi ja vihreä. - Märket utförs i orange och grönt. (511) 11, 35, 42

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) NOA Home Fire Design (730) NOA HOME FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 20, 37 (111) (210) T (220) (730) ENTERPRISE HOLDINGS, INC., Missouri, Missouri, US (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat valkoinen ja vihreä. - Märket utförs i vitt och grönt. (511) 35, 37, 39 (111) (210) T (220) (730) ENTERPRISE HOLDINGS, INC., Missouri, Missouri, US (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja vihreä. - Märket utförs i svart, vitt och grönt. (511) 35, 37, 39

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Rekkarit (730) POHJOLAN LAATUTUOTE OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 6, 28, 35 (111) (210) T (220) (730) FINNWIND OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 7 (111) (210) T (220) HYBRIDIKUIVAAMO (730) HEINOLAN SAHAKONEET OY, Heinola, Heinola, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 11 (111) (210) T (220)

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI HYUNDAI icontact (730) HYUNDAI MOTOR COMPANY, Soul, Seoul, KR (740) Lammi & Partners Oy (511) 12 (111) (210) T (220) Alumglas (730) ALUSAL OY, Nastola, Nastola, FI (511) 6 (111) (210) T (220) ZEFA Zero Effort Authentication (730) APLCOMP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9 (111) (210) T (220) CxO (730) CXO MENTOR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Wintage (730) SCOTFORD MOTORS COMPANY OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 12, 25 (111) (210) T (220) Service Innovation Observatory (730) ADVANSIS OY, Espoo, Esbo, FI (511) 42 (111) (210) T (220) (730) OLVI OYJ, Iisalmi, Idensalmi, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat harmaa, valkoinen, beige, ruskea ja musta. - Märket utförs i grått, vitt, beige, brunt och svart. (511) 32, 33

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Wintages (730) SCOTFORD MOTORS COMPANY OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 12, 25 (111) (210) T (220) (730) HAAGA INSTITUUTTI -SÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat viininpunainen, punainen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i vinrött, rött, svart och vitt. (511) 35, 41 (111) (210) T (220)

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HAAGA INSTITUUTTI -SÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat viininpunainen, sininen, punainen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i vinrött, blått, rött, svart och vitt. (511) 35, 41 (111) (210) T (220) (730) YAMAN, FIRAT, TOIMINIMEN TMI LORINE HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat keltainen, vihreä, punainen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i gult, grönt, rött, svart och vitt. (511) 30, 35, 39 (111) (210) T (220) SeaPark (730) PEKKANEN, JATTA JOHANNA, Valkeala, Valkeala, FI (511) 35, 42, 44 (111) (210) T (220) INTOHIMO

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) INGMAN ICE CREAM OY AB, Sipoo, Sibbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29, 30, 43 (111) (210) T (220) HIMO (730) INGMAN ICE CREAM OY AB, Sipoo, Sibbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29, 30, 43 (111) (210) T (220) SydänYritys (730) LIIKUNTAPALVELUT VISIO OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 41, 42, 45 (111) (210) T (220)

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SUOMEN LAATUYHDISTYS R.Y., Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat tummansininen, sininen ja valkoinen. - Märket utförs i mörkblått, blått och vitt. (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) ACER INCORPORATED, Taipei, Taipei, TW (740) Berggren Oy Ab (511) 9 (111) (210) T (220) ROOPE (730) FUJITSU SERVICES OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 35, 38 (111) (210) T (220)

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) REMAKE EKODESIGN AVOIN YHTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 37, 42 (111) (210) T (220) T-analyysi (730) AINOACTIVE OY, Mikkeli, S:t Michel, FI (511) 35, 41, 44 (111) (210) T (220) SPORTTISET (730) HK RUOKATALO OY (2), Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29, 30 (111) (210) T (220) (730) FINNFOAM OY, Salo, Salo, FI (740) Turun Patenttitoimisto Oy - Åbo Patentbyrå Ab (591) Merkin värit ovat keltainen ja vihreä. - Märket utförs i gult och grönt. (511) 17, 19, 37

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Skyview (730) FLYCAM OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) "Veho emot nollutsläpp" (730) VEHO GROUP OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 11, 12, 35, 37, 39 (111) (210) T (220) "Världen behöver förebilder" (730) VEHO GROUP OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 11, 12, 35, 37, 39 (111) (210) T (220) "Maailma tarvitsee esikuvia" (730) VEHO GROUP OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 11, 12, 35, 37, 39

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) TWID (730) TWID OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (511) 38 (111) (210) T (220) (730) PROMOUNT OY, Iitti, itis, FI (740) Papula Oy (511) 18 (111) (210) T (220) (730) KOSKINEN, MIKA TAPANI, Maarianhamina, Mariehamn, FI (511) 44 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) JÄMSÄN MAANRAKENNUS JA KONE OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 6, 7, 37, 39 (111) (210) T (220) terveysmarket (730) TERVEYSMARKET OY, Naantali, Nådendal, FI (511) 44 (111) (210) T (220) (730) RANTANEN, MIRKA, Vantaa, Vanda, FI (511) 16, 25, 41

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) RANTANEN, MIRKA, Vantaa, Vanda, FI (511) 16, 25, 41 (111) (210) T (220) (730) RANTANEN, MIRKA, Vantaa, Vanda, FI (511) 16, 25, 41 (111) (210) T (220)

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) RANTANEN, MIRKA, Vantaa, Vanda, FI (511) 16, 25, 41 (111) (210) T (220) Messu Mystery (730) EXPO EXPERT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 42 (111) (210) T (220) ProsperCart (730) WEB MONKEY OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 37, 42 (111) (210) T (220)

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Tärinänet (730) TARATEST OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 37, 38, 42 (111) (210) T (220) (730) UUDENMAAN PIKAKULJETUS OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 12, 36, 39 (111) (210) T (220) XPRS Welding (730) CENCORP OYJ, Mikkeli, S:t Michel, FI (511) 7, 9, 42 (111) (210) T (220) Matrix (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 4

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) BIISONI OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat musta ja sininen. - Märket utförs i svart och blått. (511) 35, 37, 41 (111) (210) T (220) ORAVAIN (730) TILITOIMISTO ORAVA OY, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) Jyvän Henki (730) FINN STAMP PACK SERVICE OY, Tuusula, Tusby, FI (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220)

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MÄKELÄ, KIMMO OLAVI, Joensuu, Joensuu, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja harmaa. - Märket utförs i blått och grått. (511) 41 (111) (210) T (220) WILLIAM HILL (730) E. & J. GALLO WINERY, Kalifornia, Kalifornien, US (740) Berggren Oy Ab (511) 33 (111) (210) T (220) Tunteet ja Syöminen (730) ADDICTA OY AB, Sipoo, Sibbo, FI (511) 35, 41, 43, 44, 45 (111) (210) T (220) POIKILO

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KOUVOLAN KAUPUNKI, Kouvola, Kouvola, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) LUOMUNEUVOS (730) LAPIN HELMI KY, Lempäälä, Lempäälä, FI (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) Keksintöjen Keksiviikko (730) KEKSINTÖSÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 41, 42 (111) (210) T (220) YUZU BOOSTER (730) OY HARTWALL AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 32 (111) (210) T (220)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI ICEHEARTS (730) SUOMEN ICEHEARTS RY, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 9, 16, 25, 28, 35, 41, 45 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN ICEHEARTS RY, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 9, 16, 25, 28, 35, 41, 45 (111) (210) T (220) GREEN EFFICIENCY (730) RAUTARUUKKI OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 6, 19, 37 (111) (210) T (220) Exodus-menetelmä

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PHARMIA OY, Tuusula, Tusby, FI (511) 41, 44 (111) (210) T (220) TERÄSRAKSA (730) LEHTINEN, PASI AATOS, Rauma, Raumo, FI (511) 6, 35, 40 (111) (210) T (220) RAUTARAKSA (730) LEHTINEN, PASI AATOS, Rauma, Raumo, FI (511) 6, 35, 40 (111) (210) T (220) METALLIRAKSA (730) LEHTINEN, PASI AATOS, Rauma, Raumo, FI (511) 6, 35, 40 (111) (210) T (220)

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HABITEC OY FINLAND, Vantaa, Vanda, FI (740) Perjantai Markkinointiviestintä Oy (511) 1, 8, 20, 21, 22, 31 (111) (210) T (220) DENT OI SOUR (730) BRYNILD GRUPPEN AS, Fredrikstad, Fredrikstad, NO (740) Papula Oy (511) 30 (111) (210) T (220) DENT OI FUZZ (730) BRYNILD GRUPPEN AS, Fredrikstad, Fredrikstad, NO (740) Papula Oy (511) 30 (111) (210) T (220) Parempia sadepäiviä!

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NORDPARCEL OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 6, 19, 37 (111) (210) T (220) (730) DOMINIO DE EGUREN, S.L., Alava, Alava, ES (740) Berggren Oy Ab (511) 33 (111) (210) T (220) Aikaansaamisen avaimet (730) KOSKI, JUSSI, TOIMINIMEN CRELECO - CREATIVE LEARNING CONSULTING INT. HALTIJANA, Järvenpää, Träskända, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) SUP Cycles (730) SUOMEN URHEILUPYÖRÄ AVOIN YHTIÖ, Nokia, Nokia, FI, LÖNNQVIST, PETRI JUHANI, Nokia, Nokia, FI (511) 12

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) VERGI (730) ALDAR EESTI OÜ, Sõmeru, Lääne-Viru, Sõmeru, Lääne-Viru, EE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 32, 33 (111) (210) T (220) (730) SUHONEN, PAOLA ANNELI IVANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25 (111) (210) T (220) Solar Jooga (730) YOGA NORDIC OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 11, 41, 44 (111) (210) T (220)

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) WEB MONKEY OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 37, 42 (111) (210) T (220) Sparraaja (730) NAVELSOFT OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 42, 44, 45 (111) (210) T (220) Nostalgia (730) PAJUNPÄÄ, TOMI TAPANI, Kokkola, Karleby, FI (511) 19, 20, 37 (111) (210) T (220) (730) TOPRE OY, Kerava, Kervo, FI (591) Merkin värit ovat musta, keltainen ja harmaa. - Märket utförs i svart, gult och grått. (511) 41, 42, 45

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) CREATIONS COMFORT (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Benjon Oy (511) 3 (111) (210) T (220) Beyond Forces (730) SUOMEN TURVAPROJEKTIT OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 8, 25, 28 (111) (210) T (220) Dr.Repel (730) FRESCON OY, Lempäälä, Lempäälä, FI (511) 5 (111) (210) T (220)

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MCARD EUROPE OY, Oulu, Uleåborg, FI (591) Merkin värit ovat musta, vihreä ja harmaa. - Märket utförs i svart, grönt och grått. (511) 35, 42 (111) (210) T (220) (730) SORJONEN, TEIJA, TOIMINIMEN STUDIO TEIJA SORJONEN HALTIJANA, Sotkamo, Sotkamo, FI (511) 24, 25 (111) (210) T (220) BIJA COLLECTION (730) VASTELA, PÄIVI KRISTIINA, TOIMINIMEN PK VASTELA HALTIJANA, Espoo, Esbo, FI (511) 24, 25, 35

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) nicole lee (730) NICOLE, INC., Kalifornia, Kalifornien, US (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 25 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN ALUEVALVONTA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen, harmaa ja musta. - Märket utförs i blått, vitt, grått och svart. (511) 35, 42, 45 (111) (210) T (220) PARKKIPATE (730) SUOMEN ALUEVALVONTA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 42, 45 (111) (210) T (220)

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Helpomman pysäköinnin asialla. (730) SUOMEN ALUEVALVONTA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 42, 45 (111) (210) T (220) Let's work together! (730) FOCUS BRANDING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) (730) CREATIVE NAIL DESIGN, INC., Kalifornia, Kalifornien, US (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 3, 11 (111) (210) T (220) GTUsers.com

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KOMOKALLIO, YRJÖ MATTI, Kerava, Kervo, FI (511) 9, 38 (111) (210) T (220) Ride-In (730) KARPPINEN, JUHA ILMARI, Oulu, Uleåborg, FI (511) 20, 35, 45 (111) (210) T (220) reilua tekoa (730) REILUN KAUPAN EDISTÄMISYHDISTYS RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220) Tee pieni muutos (730) REILUN KAUPAN EDISTÄMISYHDISTYS RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220) Mielenmallipeli

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SRB COACHING OSK, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) RASEBORGS STAD, Raasepori, Raseborg, FI (591) Merkin värit ovat sininen, vaaleansininen ja tummansininen. - Märket utförs i blått, ljusblått och mörkblått. (511) 32, 37 (111) (210) T (220) Firan Nelikenttä (730) FIRA OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 35, 37 (111) (210) T (220) HenkiPlus (730) CHARTIS EUROPE S.A. SIVULIIKE, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 45

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) CAPRI-SONNE FREEZIES (730) CAPRI SUN AG, Zug, Zug, CH (740) Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy (511) 30, 32 (111) (210) T (220) VÄRITIIMI (730) VÄRITUKKU OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 2, 27, 37 (111) (210) T (220) (730) AUTOPELTIPOJAT OY, Vihti, Vichtis, FI (511) 3, 12, 37

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Virkistämö (730) MENDO OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220) (730) ELISA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 38 (111) (210) T (220) (730) BERNER OSAKEYHTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin väri on sininen. - Märket utförs i blått. (511) 3

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) TAMPEREEN RAVINTOLALAITE OY, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin värit ovat musta, vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i svart, grönt och vitt. (511) 6, 20, 25 (111) (210) T (220) (730) ROVANIEMEN KALLA OY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 18, 20, 35 (111) (210) T (220) Hotelzon ebill

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HOTELZON INTERNATIONAL OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 39, 42, 43 (111) (210) T (220) INEZ (730) KUMPULAINEN, PIA, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 16, 35, 38, 41 (111) (210) T (220) DEBRELOP (730) TEVA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) CANTHIAZI (730) TEVA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) ATOVETA

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TEVA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) GUTESO (730) TEVA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) (730) FINLANDIA VODKA WORLDWIDE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 33 (111) (210) T (220) KLIKKAA MUA (730) MTV OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41, 45

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Voonks (730) HILLUKKALA, JARMO, Porvoo, Borgå, FI (511) 18, 24, 25 (111) (210) T (220) Vintage Garden (730) AALTO, LEENA SISKO, Tampere, Tammerfors, FI (511) 14, 20, 25 (111) (210) T (220) KEHON PUTKIMIES (730) HARJU, HEIKKI VILJAMI, Tampere, Tammerfors, FI, PAHKAJÄRVI, RIIKKA HELENA, Espoo, Esbo, FI (511) 28, 32, 43 (111) (210) T (220) JEBOU!

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LOGIDELIVE OY, Yli-Ii, Yli-Ii, FI (511) 21, 25, 32 (111) (210) T (220) CATTIA (730) BEST FRIEND GROUP OY, Kuopio, Kuopio, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 18, 28, 31 (111) (210) T (220) MAIKKARI (730) MTV OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41, 45 (111) (210) T (220) Novamass - The Metabolism Company (730) NOVAMASS OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 42 (111) (210) T (220)

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Box-To-Desk (730) ARKIOMAA, MIKA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 40, 42 (111) (210) T (220) (730) VALTAKARI, KAISA, Helsinki, Helsingfors, FI, HOLST, MINNA, Espoo, Esbo, FI (511) 14, 18, 25 (111) (210) T (220) (730) KARPALOMEDIA OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 16, 35, 41, 44 (111) (210) T (220)

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Extrolio (730) E. GAVRIELIDES OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 29 (111) (210) T (220) IGU (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 1, 5, 9 (111) (210) T (220) (730) TK HUOLTOVAHTI OY, Eura, Eura, FI (591) Merkin värit ovat oranssi ja musta. - Märket utförs i orange och svart. (511) 37, 42 (111) (210) T (220) Home Coach (730) EEROLA, TOMMI JOHANNES, TOIMINIMEN HOME COACH HALTIJANA, Kajaani, Kajana, FI (511) 9, 42

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Tunnetaideterapia (730) ENOMRON OY, Espoo, Esbo, FI (511) 41, 42, 44 (111) (210) T (220) Tunnemaalaus (730) ENOMRON OY, Espoo, Esbo, FI (511) 41, 42, 44 (111) (210) T (220) (730) CATERNET FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 43 (111) (210) T (220) SUNCOL

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUNCOL OY, Heinola, Heinola, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 6, 9, 11, 19, 37, 42 (111) (210) T (220) DECOCOAT (730) DECOCOAT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 2, 19, 37 (111) (210) T (220) Good Sign Virtual Operator Management Platform (730) GOOD SIGN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 38, 42 (111) (210) T (220) Limousin à la carte (730) KASVATTAJAOSUUSKUNTA LIMOUSIN, Tampere, Tammerfors, FI (511) 29 (111) (210) T (220)

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning NEKO (730) OY NEKO AB, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 1, 5, 31 (111) (210) T (220) neko garden (730) OY NEKO AB, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 2, 3, 20 (111) (210) T (220) (730) MUISTILIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen ja harmaa. - Märket utförs i rött och grått. (511) 16, 38, 41, 45 (111) (210) T (220)

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) J. KÄRKKÄINEN OY, Ylivieska, Ylivieska, FI (591) Merkin värit ovat musta, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i svart, rött och vitt. (511) 6 (111) (210) T (220) (730) ULLAN PAKARI OY, Pori, Björneborg, FI (511) 30 (111) (210) T (220) Hyvän Tuulen Puoti (730) PASIN RAUTA OY, Orivesi, Orivesi, FI (511) 20, 21, 24 (111) (210) T (220)

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Moppeli (730) FRANTZI-BAUER, MIIA, TOIMINIMEN OIVA APU HALTIJANA, Tampere, Tammerfors, FI (511) 10, 12 (111) (210) T (220) (730) DT GROUP A/S, Søborg, Gladsaxe, Søborg, Gladsaxe, DK (740) Benjon Oy (511) 35 (111) (210) T (220) IdeaHelsinki (730) LEVÄNTI-HOMAN, OUTI, TOIMINIMEN IDEAHELSINKI HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Leitzinger Oy (511) 11, 35, 41, 42 (111) (210) T (220)

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit 12/2011 2.1.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2011 12/2010 (%) (%) 1-12/2011 1-12/2010 (%) Henkilöautot yhteensä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina Auranmaan sää Tänään Yläne Oripää Lämpötilat iltapäivällä ja suluissa edellisen yön alin lukema 2 metrin korkeudella Lauantaina Sunnuntaina () 3 (+6) 6 Pöytyä Aura Kyrö (-0) Mellilä Koski Maanantaina 6

Lisätiedot

Nro/Nr 11 15.11.2012

Nro/Nr 11 15.11.2012 Nro/Nr 11 15.11.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 14.3.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Nro/Nr 11 14.11.2014

Nro/Nr 11 14.11.2014 Nro/Nr 11 14.11.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit 2/2012 1.3.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2012 02/2011 (%) (%) 1-02/2012 1-02/2011 (%) Henkilöautot yhteensä 10 616 9 304 14,1

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 1 15.1.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 13.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus 1 9DOWDNXQQDOOLQHQMDVLLKHQULQQDVWHWWDYDWRLPLQWDKDNLMDWMDSllW VHKGRWXV Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 15.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ensirekisteröinnit 2/2013 1.3.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2013 02/2012 (%) (%) 1-02/2013 1-02/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 888 10 626-25,8

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ensirekisteröinnit 7/2015 3.8.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 07/2015 07/2014 (%) (%) 1-07/2015 1-07/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 721 8 017 8,8

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ensirekisteröinnit 10/2015 2.11.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2015 10/2014 (%) (%) 1-10/2015 1-10/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 9 166 8 838 3,7

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011 ENSIREKISTERÖINNIT 5/2011 1(12) 1.6.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010 ENSIREKISTERÖINNIT 10/2010 1(12) 1.11.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2013 03/2012 (%) (%) 1-03/2013 1-03/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 492 22 938-58,6 89,9 27 640 47 834-42,2 joista matkailuautoja

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2010

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2010 ENSIREKISTERÖINNIT 1/2010 1(12) 2.2.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ensirekisteröinnit 5/2013 3.6.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 05/2013 05/2012 (%) (%) 1-05/2013 1-05/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 10 228 7 316 39,8

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ensirekisteröinnit 10/2013 1.11.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2013 10/2012 (%) (%) 1-10/2013 1-10/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 093 8 191 11,0

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ensirekisteröinnit 11/2013 2.12.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 11/2013 11/2012 (%) (%) 1-11/2013 1-11/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 463 7 714-3,3

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014

Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014 Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2014 12/2013 (%) (%) 1-12/2014 1-12/2013 (%) Henkilöautot yhteensä 7 091 5 927 19,6

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 28-9 3.2.21 Anni Kallio Persons Erasmus-liikkuvuus 7/8 ja 8/9 Outgoing from Finland 7/8 and 8/9 4 35 3436 3265 3 25 2 15 1 5 687 112 975 177 435 656 27-8 28-9 SMS SMP STA

Lisätiedot

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo Hyvinkään seudun urheilijat Seuraennätykset Päivitetty 17.9.2016/ MK NAISET 17 300m 42,64 Emma Simberg 10.7.2016 Jämsä 400m 62,71 Emma Simberg 19.8.2016 Kajaani 800m 2.26.07 Kaarina Lehtonen 12.9.2015

Lisätiedot

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen 1.1.2017 1 (6) Sonera Ethernet Yleistä Tämä hinnasto sisältää Sonera Ethernet Operator ja Sonera Ethernet Capacity -tuotteet. Ethernet Operator - tuote koostuu nieluliittymästä (MEOD) ja siihen kytkettävistä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 15.07.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Vakuutusmeklarit 2010

Vakuutusmeklarit 2010 1 (8) Julkaisija Finanssivalvonta Lisätietoja antaa Janne Sinisalo Puhelin 010 831 5556 janne.sinisalo@finanssivalvonta.fi Julkaisun nimi Vakuutusmeklarit 2010 Sisältö Taulukot Tiivistelmä Vakuutusmeklarien

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008 ENSIREKISTERÖINNIT 2/08 1(12) 6.3.2008 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr2 15.02.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 13.6.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 2 15.02.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ VAPOR TTK-ПАРОВЫЕ КОТЛЫ

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ VAPOR TTK-ПАРОВЫЕ КОТЛЫ РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ VAPOR TTK-ПАРОВЫЕ КОТЛЫ ЗАКАЗЧИК РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОДУКТ КОЛ-ВО ПРОИЗВО- ДИТЕЛЬНОСТЬ ПАРА т/ч МОЩНОСТЬ,МВт ДАВЛЕНИЕ, бар FORTUM, KOKKOLA TTK-370SH 2 20,6 12,5 10,0 ОАО ГИПРОГАЗООЧИСТКА TTK-500

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Vakuutusmeklarit 2011

Vakuutusmeklarit 2011 1 (13) Julkaisija Finanssivalvonta Lisätietoja antaa Janne Sinisalo Puhelin 010 831 5556 janne.sinisalo@finanssivalvonta.fi Julkaisun nimi Vakuutusmeklarit 2011 Sisältö Taulukot Tiivistelmä Vakuutusmeklarien

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.2, 1 28. lokakuuta 2015 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HUHTIKUU 2007

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HUHTIKUU 2007 AUTOALAN TIEDOTUSKESKUS ENSIREKISTERÖINNIT 4/07 1(9) AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HUHTIKUU 2007 Sisältö: Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain 2 Haltijan maakunnan ja ajoneuvolajin mukaan 2 Haltijan kunnan

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2014

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2014 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2014 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus 01/2014 01/2013 (%) (%) Henkilöautot yhteensä 12 696 10 258 23,8 91,0 joista matkailuautoja 52 81-35,8 0,4 joista muita henkilöautoja

Lisätiedot

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900.

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900. 1900. N:o 7. Bihang C till Poststyrelsens cirkulär för år 1900. (Förändringar i postgången. Vidfästes postanstalternas landsväga-postgångstidtabell. Åberopad nummer hänvisar till nämnde tabell.) Å. Angående

Lisätiedot

Aurinkoenergian palvelu- ja rahoitustarjonta

Aurinkoenergian palvelu- ja rahoitustarjonta Aurinkoenergian palvelu- ja rahoitustarjonta FinSolar-hankkeessa laadittiin yrityksille aurinkoenergian palvelu- ja rahoitusmalleihin liittyvä markkinakysely syyskuussa 2015. Kysely kanavoitiin FinSolar-hankkeen

Lisätiedot

Vuonna 2013 tukea saaneet hankkeet Hankkeita yhteensä 94 kpl Tukea myönnetty yhteensä *

Vuonna 2013 tukea saaneet hankkeet Hankkeita yhteensä 94 kpl Tukea myönnetty yhteensä * Vuonna 2013 tukea saaneet hankkeet Hankkeita yhteensä 94 kpl Tukea myönnetty yhteensä 3 488 807 * *Eroaa vuosiraportissa 2013 raportoidusta luvusta 3 585 663 kahden hankkeen osalta. Toiselle ministeriö

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 2/2015 2.3.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2015

Ensirekisteröinnit 2/2015 2.3.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2015 Ensirekisteröinnit 2/2015 2.3.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2015 02/2014 (%) (%) 1-02/2015 1-02/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 7 989 8 180-2,3

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 19 15.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 19 15.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 19 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 3/2014 1.4.2014 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2014

Ensirekisteröinnit 3/2014 1.4.2014 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2014 Ensirekisteröinnit 3/2014 1.4.2014 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2014 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2014 03/2013 (%) (%) 1-03/2014 1-03/2013 (%) Henkilöautot yhteensä 9 626 9 499 1,3

Lisätiedot

Karttahuoneen karttavalikoima 2009

Karttahuoneen karttavalikoima 2009 www kartat marras 2009.xls Page 1 Karttahuoneen karttavalikoima 2009 16.11.2009 * tuote on kirja Hallwag Distoguide tiekartat 978-3-8283-0033-0 Alankomaat 1:200 000 978-3-8283-0005-7 Australia 1:4 milj.

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2015 Sida 1(349) KEVAS INKÖP 2015 Materialet omfattar Kevas inköp 2015. Det har uppdaterats 4.4.2016. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande

Lisätiedot

688 Elisa Toivola Järvenpää 627 Ruth Toivola Riihimäki

688 Elisa Toivola Järvenpää 627 Ruth Toivola Riihimäki Hyvinkään seudun urheilijat Seuraennätykset Päivitetty 11.10.2016/ MK TYTÖT 9 40m 6,53 Laura Nokkala 16.7.2000 Lohja 1000m 3:33,20 Marianne Salmi 22.8.2015 Helsinki korkeus 118 Ruth Toivola 25.5.2016 Sipoo

Lisätiedot

Nordean MS Lync ratkaisu

Nordean MS Lync ratkaisu Nordean MS Lync ratkaisu Miksi yhdistetty viestintäratkaisu Miten matka on edennyt Puheratkaisut Käytön laajuus Kokemuksia & tulevaisuuden odotuksia Olli Mäenpää (olli.maenpaa@nordea.com) Collaboration

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HUHTIKUU 2014

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HUHTIKUU 2014 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HUHTIKUU 2014 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 04/2014 04/2013 (%) (%) 1-04/2014 1-04/2013 (%) Henkilöautot yhteensä 9 317 9 865-5,6 89,3 39 820 37 513 6,1 joista matkailuautoja

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot