LEHTI-hanke. Hyvinvointialaa vauhdittamassa. LEHTI-hankkeen loppujulkaisu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEHTI-hanke. Hyvinvointialaa vauhdittamassa. LEHTI-hankkeen loppujulkaisu"

Transkriptio

1 LEHTI-hanke Hyvinvointialaa vauhdittamassa LEHTI-hankkeen loppujulkaisu

2 LEHTI-hanke Sisällysluettelo sivu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Etelä-Suomen maakuntien liittouman sekä kuntien rahoittama kuuden maakunnan yhteinen LEHTI-hanke tähtäsi hyvinvointialan liiketoiminnan kehittämiseen julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä. Ensisijaisena kohderyhmänä olivat hyvinvointialan yritykset ja kolmannen sektorin palveluntuottajat. Toiminta kohdistui myös elinkeino- ja yrityskehitysorganisaatioihin. Hankkeen toiminta-alueen muodostivat Etelä-Karjala, Hyvinkää-Riihimäen talousalue, Hämeenlinnan seutu, Itä-Uusimaa, Päijät-Häme ja Turun seutu. Hankkeessa oli mukana kuusi osahanketta. Hanke toteutettiin vuosien aikana. Yhteishanketta koordinoi Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES. Sisällysluettelo 2 Hyvinvointialaa vauhdittamassa 3 VAPA1 kalasti toimialan samaan pöytään 4 Virvelinrannassa asiakas on keskiössä 5 Johtamisjärjestelmä kuntoon 5 VAPA, verkko ja virveli 6 OLLI hioi särmiä 8 Rahoitus kiinnosti ja kannusti 8 Useita napakymppejä Itä-Uudellamaalla 9 HYRRÄ lähti liikkeelle hyvän arjen ajatuksesta 12 HYRRÄ pyöri myös näiden asioiden parissa 13 Työkalu kuntien päätöksenteon tueksi 15 Hakkeesta virtaa monille 17 Sähköinen karttapalvelu on iso apu 18 Hyvinvointiverkostokeitto 20 LEHTI-hanke, Hyvinvointialaa vauhdittamassa LEHTI-hankkeen loppujulkaisu, lokakuu 2011 Julkaisija Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES, Askonkatu 9 F, Lahti, Puh , Toimitus ja taitto Autiomaa Oy Kuvat LAKESin ja hankkeen toimijoiden arkistot Painopaikka Esa Print Oy, Lahti Painosmäärä 500 kpl 2

3 Hyvinvointialaa vauhdittamassa Kuuden maakunnan yhteisponnistuksen, LEHTI-hankkeen suunnittelu käynnistettiin yhdessä jo loppuvuodesta Tiukkaakin tiukemman suunnittelun jälkeen hanketta päästiin käynnistämään keväällä Toiveikkaana ja täynnä tarmoa lähdimme toteuttamaan hanketta ja sen sisältöjä olihan hanke suunniteltu niin, että sen kautta saimme pilotoitua, testattua ja synnytettyä hyvinvointialalle uusia malleja ja toimintatapoja. Hankkeen kautta alan yrityksillä olisi mahdollisuus saada buustia omaan liiketoimintaansa ja vahvempaa yhteistyötä julkisen sektorin suuntaan. OLLI-osahankkeen kautta Päijät-Hämeessä lähdettiin rakentamaan kumppanuusverkostoa julkisen ja yksityisen sektorin kanssa, Kanta-Hämeen VAPA-hankkeessa pilotoitiin yritysasiamiehen ja vammaispalvelujen innovaatioasiamiehen toimintaa yritysverkostoja rakentaen. Etelä- Karjalan HAKE-osahankkeen tulokulmana oli sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaympäristön muutos ja yritystoiminnan kokoaminen myyjäpooliksi ja Itä-Uudellamaalla HAI-hankkeessa haluttiin koota hyvinvointialan toimijat hyvinvointiklusteriksi. Hyvinkää-Riihimäen seudulla PPP- HYRI keskityttiin elinkaarimallin kehittämiseen ja pilotointiin sekä Turun seudulla HYRRÄ-hankeessa haluttiin koota hyvinvointialan toimijat yhteen ja kehittää toimintaa KUN- NONKODIN ympärille. Yhteisenä kokeiluna, joskaan ei aivan kaikissa osahankkeissa, oli kehittämiskannuste, jonka kautta yritykset saivat apua liiketoimintansa kehittämiseen. Näihin hankkeen kolmeen toteuttamisvuoteen on mahtunut paljon haasteita, muutoksia, kohtaamisia, ilon hetkiä, konkreettisia tuloksia ja paljon työtä. Nyt käsissä olevan julkaisun sivuilta pääset tarkemmin tutustumaan työn hedelmiin ja yhteistyöllä synnytettyihin toimintamalleihin ja tapoihin. Näin hankkeen päättyessä ja syksyisen ruskan aikaan, LEH- TI saakin pintaansa kaikki sateenkaaren värit. Tässä kohtaa sateenkaaren värit kuvaavat hankkeessa aikaansaatua, laaja-alaista ja rajatonta yhteistyötä eri toimijoiden ja alueiden välillä. Tästä on hyvä jatkaa! Lahdessa lokakuun 20. päivänä 2011 Sari Hänninen kehittämispäällikkö, Päijät-Hämeen hyvinvointiklusteri Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES 3

4 Ruohonjuurta ja isoja kokonaisuuksia VAPA1-osahanke VAPA1 kalasti toimialan samaan pöytään VAPA1-osahanke käynnistyi osin Hämeenlinnan kaupungin Virvelinranta-projektin myötä. Seudulla nähtiin kokonaisvaltainen tarve vammaispalvelukeskuksen alueella toimivien palveluntuottajien tukemiselle ja liiketoiminnan edistämiselle. -Järjestelmällinen vammaisalan hyvinvointiyrittäjyyden edistäminen verkostomaisempaan suuntaan sekä sektoreiden välisen yhteistyön lisääminen olivat ensisijaisia tavoitteita hankkeen alkaessa. Halusimme pilotoida toimintamallin, joka kehittää ja edistää hyvinvointiyrittäjyyden palveluntuotantoa alueella, kertoo Marjo Nieminen Kehittämiskeskus Oy Hämeestä. Aivan hankkeen alussa käynnistettiin hyvinvointiyrittäjyyden yritysasiamiestoiminta, joka on sittemmin vakiintunut ja siirtynyt paikallisen elinkeinoyhtiön pysyväluonteiseksi toiminnaksi. Tarkoituksena oli, että alaan perehtynyt asiamies tarjoaisi neuvontapalveluita toimialan yrittäjille, järjestäisi yrittäjien ja kuntasektorin säännöllisiä tapaamisia ja huolehtisi kehittämiskannusteiden jakamisesta. - Työn ohessa yritysasiamies konseptoi neuvontatyön ja loi hyvinvointiyrittäjyyden palvelumallille pysyvät tavoitteet. Näiden toimien lisäksi yritysasiamiehen yhtenä tärkeimpänä tehtävänä oli käynnistää hyvinvointialan toimialaryhmä. Toimialaryhmätyö kokosi 4-6 kertaa vuodessa saman pöydän ääreen kehitystyöhön sekä julkisen, yksityisen että kolmannen sektorin toimijat. Ajankohtaisten yhteisesti käsiteltyjen teemojen, kuten kansainvälistymisen ja rahoituksen lisäksi palveluiden tilaajat, tuottajat ja kokemusasiantuntijat jakautuivat pienryhmiin työstämään muun muassa asumispalveluiden laatukriteeristöä ja hankintaprosesseja. - Työskentelyn myötä toimialaryhmä vakiinnutti asemansa ja osoitti tarpeellisuutensa. Sen toiminta jatkuu hankkeen päätyttyäkin, Nieminen iloitsee. Hyvinvointialan toimialaryhmän muodostaminen oli yksi VAPA1-hankkeen saavutuksista ja se on ollut omiaan lisäämään sektoreiden välistä yhteistyötä ja sitä kautta yrittäjien mahdollisuuksia palveluntuottajina. Samankaltainen toimialaryhmätyöskentely on otettu sittemmin käyttöön myös muilla toimialoilla. 4

5 Virvelinrannassa on noin 80 asiakaspaikkaa ja sen työllistävä vaikutus on liki samansuuruinen. Kehitysvammaisten palveluiden asiantuntijakeskeisen suunnittelun sijaan kehitysvammaisilta ja heidän omaisiltaan on kysytty, mikä heille on parasta. Uusien toimintamallien kehittäminen, ideoiden käytäntöön vieminen, nähdään Virvelinrannassa suurena mahdollisuutena. Virvelinrannassa asiakas on keskiössä Virvelinranta on Hämeenlinnaan toukokuussa 2010 valmistunut palvelukeskittymä, johon on sijoittunut vammaisalan palveluja, kuten päivätoimintaa, kuntouttavaa asumista sekä oppilaitosten opetustoimintoja. Keskuksessa tarjotaan myös hoito-, tutkimus-, koulutus-, kongressija erilaisia yrityspalveluja. Toimintakonseptilla saadaan synergiaetuja toimijoiden kesken, taloudellista säästöä tilojen yhteiskäytöllä sekä taataan vaikeasti vammaisten palvelut hyvin lähelle, tarkoituksenmukaiseen toimintaympäristöön. Seudun kuntien kannalta olennaista on, että kehitysvammaisten päivätoiminta saadaan sijoitettua ympäristöön, jossa osaaminen vahvistuu useiden eri toimijoiden yhteistyössä. Lisäarvopalvelujen kehittäminen sekä teknologia- ja innovaatiohankkeet vammaisten elämänlaadun parantamiseksi nostavat keskuksen valtakunnalliseksi pilotiksi. Toimijoina ovat mm. Hämeenlinnan kaupunki, Eteva kuntayhtymä, Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry, Kehittämiskeskus Oy Häme, Hämeen ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Tavastia ja Kiipulan ammattiopisto. Johtamisjärjestelmä kuntoon Hämeen Tukikoti Oy tuottaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista, tukiasumisenpalveluja ja työtoimintaa sekä avo- ja tuetuntyön järjestämistä ja ohjausta. Lisäksi tarjolla on kodinhoidon ja tilapäisasumisen palveluita kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille ja muille vajaakuntoisille henkilöille sekä tilapäis- ja kriisiasumisen lyhytaikaispaikkoja. Kokonaisuuden kärkenä on joustava, laadukas ja yksilöllinen palvelu. Kehittämiskannusteen siivittämänä yrityksessä paneuduttiin johtamisjärjestelmään. Prosessi keskittyi muun muassa toiminnan suunnitteluun ja asiakastarpeiden pohjalta tehtävään toiminnan seurannan ja sen raportoinnin kehittämiseen. Yritysvalmennuksen aikana kaikille laadittiin tehtäväkuvaukset tulevaa TYKES-henkilöstökoulutuksen kehittämishanketta silmälläpitäen. Prosessin aikana laadittiin huolelliset suunnitelmat myös uuden toimitilan käyttöönotolle. VAPA1:n kaltaiset hankkeet ovat merkittäviä tukijalkoja yksittäisille yrityksille, jotka haluavat määrätietoisesti kehittää toimintaansa ja kasvattaa vaikuttavuuttansa sekä tuottavuuttansa. Kannuste sopi hyvin jo jonkin aikaa toimineen, mutta silti melko uuden ja kasvuhakuisen yrityksen toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun. Ilman taloudellista tukea oma hankkeemme olisi kyetty toteuttamaan vasta tulevaisuudessa. Marjaana Jokinen johtaja 5

6 VAPA2-osahanke VAPA, verkko ja virveli Vammaispalvelut ovat suurten haasteiden edessä. VAPA2-hanke keskittyi erityisesti tämän sektorin tarkasteluun ja sen liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamiseen. Suomen vammaispoliittisen ohjelman mukaan yhteiskunnassa tarvitaan nykyistä enemmän tietoa vammaisuudesta. Parantunut tietoisuus vahvistaa vammaisten henkilöiden yhteiskunnallisen yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edellytysten kehittämistä. Selvitys palveluista ja palveluiden tarpeesta VAPA2-hanke keskittyi toiminnassaan vammaispalveluiden liiketoiminnalliseen kehittämiseen ja pyrki näin edistämään vammaisten yhdenvertaisuutta muiden kuntalaisten kanssa. Palveluiden syntyä pyrittiin edistämään muun muassa innovaatioasiamiestoiminnalla. Jalkautuminen yrityksiin, innovaatiosessiot sekä erilaiset selvitykset tähtäsivät vammaispalveluiden innovaatioaihioiden keräämiseen ja syntyyn. Yksittäinen merkittävä ponnistus oli käyttäjälähtöisen palvelutarvekyselyn toteuttaminen yhdessä HOC Well - hankkeen kanssa. - Olemme pilotoineet vammaispalveluiden innovaatiotoiminnan kehittämismallia. Yrittäjiltä tuli heti hankkeen alussa selkeä viesti, että nyt tarvitaan käyttäjälähtöistä tietoa palveluiden tarpeista. Selvityksen valmistuttua olemme järjestäneet useita innovaatiosessioita, joihin on osallistunut niin yksityisen kuin julkisen sektorin toimijoita ja kehittäjiä, aloittaa hankkeen projektipäällikkö Sari Rämö. Kyselyn kohderyhmäksi otettiin nuoret ja heidän perheensä. Selvitys toteutettiin yhteistyössä Kanta-Hämeen terveys- ja sosiaalialan yrittäjät ry:n kanssa ja sen tilaajana oli Hämeenlinnan kaupungin vammaispalvelut. Tuloksista nousi esiin kolme kärkiteemaa; tilapäishoito, asumispalvelut sekä vammaisten henkilöiden työllistyminen avoimille työmarkkinoille. Kysely nosti esiin myös tarpeen vastaavan selvityksen teosta kaikissa ikäryhmissä. - Vammaisten lasten vanhemmat olivat huolissaan muun muassa tulevaisuuden asumispalveluista. Tilapäishoidon tarve puolestaan näyttäisi nousevan lähitulevaisuudessa jopa 50 % ja innovaatiosessioissa keskustelua herätti yksilöityjen asumisratkaisujen sekä kotiin annettavien palveluiden kehittäminen. Isoksi kysymykseksi nousi myös osatyökykyisten henkilöiden työllistäminen vapaille markkinoille. Tätä kysymystä ratkomaan koottiin asiantuntijapaneeli. Paneeli näki yritysten asennemuutoksen lisäksi välttämättömänä tehostaa toimenkuvien räätälöintiä sekä oikeanlaista perehdytystä yrityksissä. - Sen lisäksi, että osatyökykyisten henkilöiden työllistämistä vapaille työmarkkinoille tulee edistää, olisi myös perustettava erityistä tukea tarvitseville henkilöille oma yritysneuvontapalvelu. On vammaisia henkilöitä, jotka voisivat 6

7 Käyttäjälähtöistä tietoa palveluiden kehittämisen tueksi Selvitys tulevaisuuden vammaispalveluiden palvelutarpeesta Kysely vammaisille lapsille, nuorille (7-18 v) ja heidän vanhemmilleen/ lähihenkilöille Tulosten ja teemojen pohjalta innovaatiotilaisuus vuotiaille Teemoja mm. vapaa-aika, asuminen, työ Innovaatiotilaisuuden pohjalta paneeli yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin tuottajille työllistää itsensä yrittäjänä, mutta nykyiset yleisen tason yrittäjäneuvontapalvelut eivät tarjoa riittäviä keinoja ja erityistukea niitä tarvitseville. Osatyökykyisten henkilöiden työllistämisen tukemisessa olisikin mielestäni jatkokehittämishankkeen paikka. Askeleet kohti konkretiaa VAPA2-hanke tuotti selvityksen Virvelinrannan palvelukeskukseen soveltuvista palveluista ja niiden tarjontamahdollisuuksista. - Haasteena oli, että ideoita kyllä riitti, mutta niiden kiinnittymispintaa päivittäiseen toimintaan oli vaikea löytää. Liiketoimintamahdollisuuksien lisäksi kartoitettiin myös vammaisalan innovaatiotoimintaa edistäviä sähköisiä järjestelmiä. Selvityksen lopputuloksen kannalta oli tärkeää, että liiketoiminta Virvelinrannan palvelukeskuksessa tai sen yhteydessä olisi avointa, läpinäkyvää ja että kaikilla alan toimijoilla olisi tasavertainen mahdollisuus tarjota palveluitaan. Liiketoimintamahdollisuuksia tarkasteltiin monipuolisesti muun muassa asiakkaan, tarjottavan ratkaisun, liiketoimintamallin, tavoitteiden, tarvittavan tiimin, myynnin ja markkinoinnin ja taloudellisten näkökulmien kannalta. Jatkokehittelyn kohteeksi löytyi viisi ydinkohtaa: 1. Viikonloppu- ja iltahoito sekä ohjattu toiminta 2. Esteetön matkailu, tapahtumatuotanto 3. Tilanvuokraus Virvelinrannassa ja vahtimestaripalvelu 4. Luovat taidot ja voimaannuttavat palvelut 5. Esteettömät liikuntapalvelut Viiden keihäänkärjen jatkokehittely on jo käynnistymässä. Avoimuuden lisäämiseksi kehitteillä on VAPA2-hankkeessa esitelty niin sanottu hankintaklinikka, joka on hakenut mallia rakennusalan vastaavasta menettelystä. Hankintaklinikka on avoin tilaajista ja palveluntuottajista koostuva työpaja. Työpaja tuottaa analyysin kulloisestakin hankintaongelmasta sekä ratkaisusuosituksen ja laatii tilaajan käyttöön tarvetta vastaavan tarjouspyynnön. Tulos julkistetaan kaikkien alan toimijoiden käyttöön. Sähköisistä järjestelmistä tehtiin laajahko selvitys. Tarkoituksena oli löytää sovellus, jota Virvelinrannan toimijat käyttäisivät yhteydenpitoon ja tietojen tallentamiseen yhteen paikkaan, yhtenevästi. Näin asioiden kommentointi ja jatkokäsittely helpottuisi. - Työkalun ei odoteta ratkaisevan esiin tulleita tarpeita, vaan se on apuväline toimivalle ja hyvin johdetulle tiimille, muistuttaa Rämö. Lopullista sovellusvalintaa ei ole vielä tehty, mutta noin kymmenen tarkastelun alla olleen järjestelmän joukosta on valikoitunut kolme potentiaalisinta vaihtoehtoa, mukana myös sosiaalisen median uusi tulokas Google+. Yrittäjiltä tuli heti hankkeen alussa selkeä viesti, että nyt tarvitaan käyttäjälähtöistä tietoa palveluiden tarpeista. 7

8 OLLI-osahanke OLLI hioi särmiä Julkinen sektori kasvattaa hankintojaan yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta. Kysyntä ja tarjonta eivät kuitenkaan aina kohtaa ja toimintamalleissa on hiomisen tarvetta. OLLI -hankkeen lähtökohtana on ollut yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminen nimenomaan perusterveydenhuollon sektorilla. Yhtenä tärkeänä päämääränä on ollut näiden toisistaan eroavien kulttuurien tutustuttaminen ja yhteensovittaminen sekä yhteisen ideoinnin mahdollistaminen. Organisaatioiden edustajat ovat kokoontuneet saman pöydän ääreen pohtimaan hyvinvointialan kehittämiskysymyksiä ja -mahdollisuuksia. Käytännön tasolla kehittäminen on tarkoittanut yhteisten toimintamallien suunnittelua ja työmenetelmien sisäänajoa, joiden tavoitteena on, että jatkossa yritykset pystyvät paremmin vastaamaan julkisen sektorin tarpeisiin. Työtä on tehty yli maakuntarajojen yhteistoimintamalleja luoden. Erityishuomiota on kiinnitetty muun muassa palveluiden saavutettavuuteen ja asiakaslähtöisyyteen. Alueelle on hankkeen myötä hahmoteltu yhteistä toimintamallia alan yritysten ja yritysverkostojen tuote- ja palveluinnovaatioiden tuotteistamiseen sekä kaupallistamiseen. Toimenpiteillä on samalla pyritty parantamaan yritysten palveluliiketoiminnan tuottavuutta. Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin aidosti toimivan yhteistyömuodon kehittämisen sekä konseptin pilotoinnin ohella tehtiin myös useita pienempiä, yrityskohtaisia toimenpiteitä. Saavutuksia Muodostettiin erilaisia yhteistyömalleja, joiden kehittäminen jatkuu hankkeen jälkeen Päijät-Hämeen hyvinvointiklusterin kautta Palveluverkoston kehittäminen eri sektoreiden kesken Laadun, arvioinnin ja yritysten valmiuksien kehittäminen mm. palvelusetelin käyttöönoton edistämiseksi Yritysten liiketoimintaosaamisen ja palveluiden tuotteistamisen kehittäminen Rahoitus kiinnosti ja kannusti Yritysten liiketoimintaa on yritysasiamiehen sparrauksen avulla kehitetty vastaamaan paremmin toimintakentän haasteita. Samalla on tarjottu apua yrityksen liiketoiminnan keskeisiin kehittämishaasteisiin. OLLI-hankkeen alkukartoitus ja tiedustelu mukaan haluavista yrityksistä tehtiin olemassa olevaa kontaktirekisteriä hyödyntäen. Kiinnostuneiden joukosta valikoitui kuutisenkymmentä tahoa mukaan kumppanuusverkostoon. Näistä yrityksistä osa oli jo aiemmin ollut yritysasiamiehen palveluiden piirissä. - Hankkeen edetessä yrityksiä tuli mukaan myös perustyön kautta. Lisänäkyvyyttä tarjosi säännöllinen viestintä ja markkinointi esimerkiksi juuri kehittämiskannustetta koskien. Kaikkiaan hankkeessa oli mukana noin 150 yritystä, kertaa LAKESin yritysasiamies Isto Vanhamäki. 8

9 Lisäpotkua yritystoimintaan Hankkeen myötä jaettu kehittämiskannuste oli tarkoitettu yrityksen ulkopuolisen asiantuntijapalvelun hankkimiseen. Kannusteella hankitun palvelun täytyi liittyä yrityksen liiketoiminnalliseen kehittämiseen eikä niin sanottuun perustoimintaan. Kehittämiskannusteen osuus hankinnasta oli 60% ja yrityksen omarahoitusosuus 40%. Teemallisesti ja sisällöllisesti kehittämiskohteista oli rajattu ulos vain nettisivujen toteutus. Kehittämiskannusteen jakaminen lähti vauhtiin nihkeästi, mutta alkuvuodesta 2011 tapahtui niin sanottu ketsuppipulloefekti. Syynä tähän oli aiheen saama näkyvyys sekä puskaradio, joka puhui hyvien tulosten puolesta niiden yritysten kohdalla, jotka kannustetta olivat hyödyntäneet. Rahaa Päijät-Hämeessä jaettiin kaikkiaan 11 yritykselle yhteensä euroa. Pääasiallisesti kannustetta käytettiin kohdeyrityksen kannalta jonkin aivan uuden luomiseen tai jo olemassa olevan toimintamallin kehittämiseen. Useissa yrityksissä käynnistettiin muun muassa johtamisen, työympäristön tai toimintamallien kehittämishankkeita sekä erilaisia markkinointitoimenpiteitä. - Lahden alueella on paljon kehittämisorientoituneita ja voimakkaasti kasvavia hyvinvointiyrityksiä sekä innovatiivisia uusia avauksia, joiden auttaminen kannusteella on ollut mieluisa tehtävä, Vanhamäki hymyilee. OLLI -osahanke antoi minulle mahdollisuuden luoda visuaalinen ilme kehittämälleni palvelukonseptille. Tämän lisäksi suunnittelutoimiston kanssa tehty yhteistyö lisäsi tietämystäni mm. brändin rakentamisesta ja tuotesuojaasioista. Lakesin kautta saamani asiantuntijapalvelut mahdollistivat kehittämiskannusteen hankintaprosessin. Hannele Kaperi Fitness4You 9

10 HAI-osahanke Useita napakymppejä Itä-Uudellamaalla Hyvinvointiyrittäjyyden aktivointi Itä-Uudellamaalla, HAI-hanke, pyrki vahvistamaan alueen yrittäjien valmiuksia vastata yhteiskuntarakenteiden, väestömuutosten ja taloudellisten olosuhteiden aikaansaamiin muutoksiin. HAI-hanke tarjosi alueella toimiville tai sinne toimintaa suunnitteleville yrityksille mahdollisuuden asiantuntijoiden tukeen ja ohjaukseen sekä verkostoitumiskanavan muiden samanhenkisten yrittäjien kanssa. Alusta saakka oli selvää, ettei mukaan otettavia yrityksiä karsita millään tavoin ovet olivat siis avoinna kaikille. - Keskustelimme hyvin paljon siitä, mitä hyvinvointi tarkoittaa eri ikäisille, eri elämäntilanteessa oleville ihmisille. Tältä pohjalta hyvinvointisateenvarjon alle mahtuivat ongelmitta erilaiset yrittäjät niin kauneus-, terveys-, hoito-, hoiva- kuin liikuntasektoriltakin, toteaa hankkeen koordinaattori Anne Wetterstrand Posintra Oy:stä. Hankkeen tarjoamat mahdollisuudet kiinnostivatkin yrityksiä. Erilaisten kehitystarpeiden rahoittaminen oli monen mukaan lähteneen pontena, vaikkei kannustin kaikkiin hankkeisiin lopulta istunutkaan. - Niille, jotka rahoitusta käyttivät, aukeni täysin uudenlaisia maailmoja. Osarahoitusmahdollisuuden myötä pienyrittäjät oppivat käyttämään asiantuntijapalveluita, kuten esimerkiksi mainostoimistopalveluita, ja näkivät niiden merkityksen aivan uudella tavalla. 10

11 Paljon uutta, uudella tavalla Wetterstrand on erityisen ylpeä hankkeen synnyttämästä Osuuskunta Helmihetkestä sekä HyVäl ry:stä, joka yhdistää poikkeuksellisen laajasti erityyppisiä hyvinvointialan osaajia. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää alan palveluiden ja jäsenistön osaamisen kehittämistä sekä hyvien toimintamallien levittämistä. HyVäl on tiiviisti mukana muun muassa alueen palvelusetelin käyttöönotossa. - Sen lisäksi, että olemme kolmivuotisen hankkeen aikana saaneet aikaan ihan näkyviä tuloksia, väitän, että mukaan lähteneiden yrittäjien liiketaloudellinen osaaminen on kokemuksen ja erilaisten koulutusten myötä kasvanut roimasti. Onnistumisia on koettu monella rintamalla, eikä muutosten tuulilta ole välttynyt hanketta hallinnoinut Posintra Oy:kään. Yrityksessä on tehty linjaveto hyvinvointialan toimijoiden tukemisesta ja toiminnan kehittämisestä myös jatkossa. - Ala koetaan tärkeäksi ja saatujen kokemusten myötä oma neuvontapalvelumme on entistä valmiimpi auttamaan yrityksiä. Itä-Uudellamaalla ei ennen HAI-osahankkeen käynnistymistä ollut juuri lainkaan yrittäjien välistä verkostoitumista tai yhteistyötä. Hankkeeseen mukaan lähteneet yrittäjät ovat olleet erittäin kiitollisia mahdollisuudesta. Hyvinvointiyrittäjät toteuttivat HAI-hankkeen siivittäminä yhteisen Harmonia-julkaisun. Julkaisun nettiversio löytyy osoitteesta - HAI avasi monelle aivan uudenlaisia ovia. Yrittäjät olivat yhtä mieltä siitä, että ilman hanketta he eivät olisi välttämättä koskaan tavanneet, vaan jatkaisivat tekemistä entisellä mallilla, yksin. Verkostoituminen koettiin erittäin tärkeäksi, myös henkisen jaksamisen kannalta. 11

12 HAI opetti kumppanuusajattelua Ilman HAI -hanketta en olisi varmaankaan näin positiivisessa tilanteessa. Hanke opetti näkemään muut yrittäjät resurssina, ei uhkana. Tietämys toisista lisääntyi, uudet markkinat, asiakkuudet ja mahdollisuudet avautuivat samalla, kun opimme aitoa yhteistoimintaa. Verkostoituminen on todellinen rikkaus, jonka kautta olen päätynyt osuuskunnan osakkaaksi, HyVäl-yhdistyksen toimintaan sekä upeiden kollegojen kumppaniksi. Leena Vallin Sairaanhoitopalvelu Leena Osuuskunta Helmihetki Hyrrä lähti liikkeelle hyvän arjen ajatuksesta Varsinais-Suomessa, Turun seudulla toteutettu HYRRÄ-hanke, tarttui jatkuvasti kasvavan kohderyhmän ongelmaan. Esteetön asuminen ja siihen liittyvä suunnittelu sekä tuotteistaminen on ollut monesti puutteellista tai riittämätöntä tai tarjonta ei ole kohdannut todellisia tarpeita. Yksi syy tähän on ollut eri osapuolia yhdistävän toimijan puute. HYRRÄhanke pyrki saattamaan sekä asiakaspuolen että tuotteita valmistavan tahot saman pöydän ääreen, ja tarjoamaan mahdollisuuden simuloida ratkaisuja aidon oloisessa tilassa. 12

13 HYRRÄ-osahanke Hyrrä pyöri myös näiden asioiden parissa Neljä verkostoa Varsinais-Suomeen päätettiin perustaa neljä hyvinvointiverkostoa yhdistämään alan yrittäjiä ja kolmannen sektorin palveluntuottajia. Ikääntyneiden palveluihin, lastensuojelun palveluihin, varhaiskasvatuspalveluihin ja terapiapalveluihin keskittyvät verkostot ovat kokoontuneet säännöllisesti ja niiden tavoitteena on käynnistää muun muassa yhteisiä kehittämishankkeita ja aloittaa yhteismarkkinointia. Esteettömästi ja turvallisesti kotona KUNNONKOTI projektin aloituksessa oli mukana kalustealan yrityksiä, korjausrakentamisen yrityksiä sekä hyvinvointiteknologia- ja apuvälineyrityksiä. Tavoitteena oli suunnitella ja rakentaa esteettömän asumisen informaatiokeskus, jonka kohderyhmänä ovat yksityiset kuluttajat, kuntien sosiaali- ja terveystoimen edustajat sekä kolmas sektori ja yritykset. Tuotteita esittelevä ja markkinoiva KUNNONKOTI ei ole osto- tai vuokrauspiste, vaan alan tuotteita ja uusimpia innovaatioita esittelevä palvelukeskittymä, jossa vuosittain vaihtuvat teemat varmistavat laajan tarjonnan. Hanke luo uusia verkostoja, toimintatapoja ja yhteistyötä alan kouluttajien, rakentajien, rakennuttajien, kuntien, apuvälinevalmistajien, asiakkaiden ja näiden sidosryhmien välille. Samalla se tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia mukana oleville yrityksille. Aineetonta tukea Pieniä hyvinvointiyrityksiä palvelevaa yritysneuvontaa lähdettiin kehittämään muun muassa räätälöidyn neuvontatyökalun käyttöönotolla. Yrityksiä ryhdyttiin verkottamaan yhteisten tapaamisten, yhteishankkeiden ja aloittavien yrittäjien tutoroinnin myötä. Yrittäjille tarjottiin myös työkaluja oman jaksamisen tueksi. Aineellista tukea Yritystuen tavoitteena oli kannustaa yrityksiä testaamaan, kehittämään ja pilotoimaan erilaisia palveluita, teknologioita ja konsepteja. Kehittämiskannusteen avulla aktivoitiin myös yrittäjien osallistumista muuhun hyvinvointialan yleiseen kehittämiseen. Tulokset olivat selvät. Hyvinvointiyritykset kykenivät kehittämään toimintaansa paremmin, koska kehittämiskannuste mahdollisti asiantuntija-avun käytön. 13

14 Suomen Apu-Tuote Oy on mukana Turun KUNNON- KODISSA esittelemässä esteettömän asumisen ratkaisuja. Yrittäjä pitää informaatiokeskuksessa mukana oloa hyvänä panostuksena liiketoiminnan näkökulmasta luvun puolivälissä perustettu Suomen Apu- Tuote Oy maahantuo, markkinoi ja myy esteettömän asumisen mahdollistavia ratkaisuja ja tarjoaa myös suunnittelupalvelua. Yrityksen pääasiallisia asiakkaita ovat kunnat, jotka tarjoavat asumispalveluita vanhuksille ja vammaisille. Myös yksityissektorin kysyntä on lisääntynyt. - Ikääntyvä väestö ja heidän omaisensa kääntyvät yhä useammin puoleemme ja etenkin näissä tapauksissa KUNNONKODIN kaltainen demo-ympäristö on omiaan palvelemaan asiakasta, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Jyrki Allonen. Helsingin Toimiva koti ja Tampereen Itse tila näyttelyissäkin esillä oleva Suomen Apu-Tuote Oy näkee KUNNONKODIN kaltaiset hankkeet tärkeinä kohtaamispaikkoina niin asiakkaiden kuin palveluiden ja tuotteiden tarjoajienkin näkökulmasta. Nyt näyttelyssä olevien esteettömien ratkaisujen suunnittelu ja toteutus eteni kiintokalusteiden ja pintamateriaalien sekä valaistus- ja sisustustarvikkeiden kautta apuvälineisiin, turvateknologiaan ja seniorikalusteisiin sekä vesikalusteisiin. Malliasunto valmistui Turun ammattikorkeakoulun Ruiskadun toimipisteen tiloihin , jolloin järjestettiin myös avoimet ovet päivä. Näyttelytoiminnan lisäksi tilassa tullaan keskittymään esteettömän asumisen ratkaisuja kehittävään koulutukseen ja tuotekehitystoimintaan. Mukana on tällä hetkellä 35 yritystä. Kokeilu- ja testaustoimintaa kehitetään keräämällä jatkuvaa asiakaspalautetta yritysten tuotteista. - Samasta paikasta asiakas saa asiantuntevan opastuksen, ja tuotteita pääsee joiltain osin myös testaamaan. Yritykset hyötyvät kokonaisuuden keräämästä asiakasvirrasta. Suomen Apu-Tuote Oy:n apuvälineitä voi ostaa myös verkkokaupasta, jossa on nähtävillä koko tarjonta. KUNNONKOTIIN yritys on tuonut ykköstuotteensa: Rullarampin, esteettömän suihkukaapin sekä lajitelman erilaisia kynnyksiä. 14

15 HYRI-osahanke Kuva: Kuntoutus Orton Työkalu kuntien päätöksenteon tueksi Hyvinkää-Riihimäen seudun kuntien kanssa yhteistyössä toteutetun hankkeen tärkeimpänä tavoitteena oli kehittää Excel-pohjainen työkalu, jonka tehtävänä on helpottaa kuntapalveluiden ja niihin varattujen resurssien tarkastelua. Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian toteuttama Vaikuttava elinkaarimalli työkalu selvittää yksinkertaisen kustannustenlaskentamallin avulla julkisten palveluiden kustannuksia ja sitä kautta auttaa palveluprosessien analysoinnissa. Päätöksentekijöille tarjotaan mallin avulla suuntaa-antavaa tietoa palveluiden kehittämistä ja suunnittelua varten. Tavoitteena oli edistää ja kehittää julkista palveluntuotantoa ja luoda perusta monipuoliselle palveluntuotannolle. Kustannuksia tarkasteltiin asiakaslähtöisesti ikäluokittain 15

16 Hankkeen kohteet eri kunnissa Hausjärvi Lasten ja nuorten palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutuspalvelut, liikunta- ja vapaa-ajanpalvelut Hyvinkää Hyria Koulutus Oy:n keskiasteen palvelut Ammatillinen koulutus, valmentava ja varmistava koulutus, oppisopimuskoulutus Loppi Ikäihmisten palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut, liikunta- ja vapaa-ajanpalvelut ja toimialoittain. Elinkaarimallin avulla selvitettiin tietyn palvelun hinta kunnalle yhden asiakkaan tai asiakaskäynnin kohdalla. - Malli vahvisti hyvin muun muassa sitä käsitystä, että ennaltaehkäiseviin palveluihin satsaaminen kannattaa. Esimerkiksi vanhustenpalveluiden liikunta- ja vapaa-ajantoiminnan kustannukset ovat usein hyvin paljon alemmat kuin erityispalvelujen kuten laitoshoidon, kertoo projektia koordinoinut Hanna Peevo Palmeniasta. Kun kustannustietoisuus lisääntyy, kunnat voivat edistää omien palveluidensa tuotteistamista ja tuotantotapoja sekä vertailla niiden hintoja yksityisen palveluntuottajan hintoihin. Näin pyritään parantamaan hyvinvointipalveluiden laatua ja saatavuutta ja sitä kautta edistämään asiakkaiden terveyttä. - Kehitystyö voi johtaa esimerkiksi siihen, että palvelu viedään asiakkaan luo esimerkiksi haja-asutusalueille ja vähennetään näin kuljetustarvetta sekä -kustannuksia, toteaa Peevo. Projektin aikana Vaikuttava elinkaarimallinnus tehtiin Hausjärven ja Lopen kunnille sekä Hyvinkään HYRIA Koulutus Oy:lle. Lisäksi projektin aikana järjestettiin kuntatoimijoille sekä hyvinvointialan palveluyrityksille suunnattuja kehittämispajoja niin kuntatalouteen, projektinhallintaan kuin palveluiden tuotteistamiseenkin liittyen. Mallit tehtiin valmiiksi tietyn vuoden taloustietojen ja tunnuslukujen pohjalta, ja niitä on jatkossa helppo päivittää. Järjestelmä on räätälöitävissä kuntakohtaisesti ja nyt tehdyt Vaikuttavat elinkaarimallit jäävät organisaatioiden käyttöön jatkossakin. Vaikuttavan elinkaarimallin avainkysymyksiä 1. Mitä palveluita kunnassa tuotetaan? (palvelurakenne) 2. Milloin palveluita tarjotaan? (ikävaiheet) 3. Miten palveluita tuotetaan? (kunnan oma/osto-palvelu) 4. Miksi tiettyjä palveluita järjestetään? (lait, strategia, asiakaslähtöisyys) 16

17 HAKE-osahanke Hakkeesta virtaa monille HAKE-osahankkeen lähtökohtana oli synnyttää uusia hyvinvointialan yrityksiä sekä entistä vahvempia ja kilpailukykyisempiä, keskenään verkottuneita yrityksiä. Etelä-Karjalassa väestö ikääntyy, ja laadukkaiden palveluiden tarve kasvaa sekä avoimilla markkinoilla että maakunnan kattavassa sosiaali- ja terveyspiirissä. HAKE-hanke pyrki kasvattamaan yksityistä palvelutarjontaa ja luomaan yritysten saataville aiempaa paremmin tietoa ja neuvontapalveluja yrityksen kaikissa elinkaaren vaiheissa. Näin yrityksille tarjotaan paremmat lähtökohdat vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja kovenevaan kilpailuun hyvinvointipalveluiden tuotannossa. Mukaan HAKE-hankkeeseen haettiin sosiaalihuollon tukipalveluita tai sosiaali- ja terveysalan palveluita tarjoavia yrityksiä koko Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueelta. Postituslistalle saatiin lähes 300 yritystä. - Alalla tapahtuu jatkuvia lainsäädännöllisiä muutoksia ja niiden seuraaminen oman työn ohessa on monelle tekemätön paikka. Sähköpostitiedottamista on siis riittänyt ja sitä on mukaan lähteneiden yrittäjien keskuudessa pidetty erittäin tarpeellisena, aloittaa hankkeen koordinaattori Tiina Strandén. Voimavarojen yhdistäjä Aktiiviisen tiedottamisen, kouluttamisen ja verkostotapaamisten ohella hanke keskittyi erilaisten sähköisten palveluiden kehittämiseen. Hankkeen myötä syntynyt aloittavan yrittäjän sähköinen käsikirja saattaa uutta yrittäjää matkaan ja antaa ohjeita mm. liiketoiminnan kehittämiseen, hinnoitteluun, markkinointiin ja alan erityispiirteisiin liittyen. Toinen sähköinen aikaansaannos on ollut karttapohjainen yrityshakemisto, joka toimii sekä palveluohjauksen työkaluna että yritysten markkinaväylänä, mutta auttaa ennen muuta asiakkaita ja näiden omaisia löytämään luotettavat hyvinvointipalvelut läheltä. Hakemistossa on jo yli 200 alan yritystä. - Vaikka sähköiset palvelut onkin räätälöity Etelä-Karjalan alueen lähtökohdista, on malleja mahdollista soveltaa myös muualla, Strandén painottaa. 17

18 Erinomaisina saavutuksina koordinaattori pitää myös hankkeen myötä muodostuneita yrittäjäverkostoja. Useiden löyhempien verkostojen lisäksi syntyi muun muassa kotityöpalveluyrittäjien sijaistamisverkosto, joka helpottaa monen yksiyrittäjän toimintaa. Tehostetun palveluasumisen verkostossa puolestaan on mukana kymmenkunta alueen palveluasumisyrittäjää. Merkittävä ponnistus on ollut verkoston tuottama yhteinen esitemateriaali Takaisin kotiin Karjalaan. - Esitettä jaettiin erityisesti Ruuhka-Suomen alueella. Kantavana ajatuksena on, että ikääntyvälle väestölle tarjotaan mahdollisuus palata kotiseuduille ja saada vanhuusiän palveluita omalla murteellaan, omalla äidinkielellään. Hankkeen aikana toteutettiin myös neljä alueellista yrityshakemistoa, joista löytyvät hyvinvointipalveluita erityisesti ikääntyville tarjoavien yritysten tiedot. Arvostusta ja aktiivisempaa otetta Yrittäjiin kohdistuneiden toimenpiteiden lisäksi monipuolinen HAKE on jyllännyt alaa perustuksia myöden. Strandén toteaa, että hyvinvointialan osaaminen on ollut monissa yritysneuvontapisteissä heikoissa kantimissa, ja yhtenä hankkeen tavoitteena oli juuri tähän ongelmaan pureutuminen. - Halusimme kääntää päitä ja osoittaa, että ala on täynnä mahdollisuuksia, ja että siihen kannattaa panostaa. Hyvinvointiala on kuitenkin ainoa toimiala, joka kasvoi myös taantumavuosina, koordinaattori muistuttaa. Kuvio on loksahtanut kohdilleen ja alan yrittäjien asemaa ja imagoa on saatu maakunnassa vakiinnutettua. Osoituksena tästä on muun muassa EAKR-rahoitteinen Palveluseteli-hanke, eräänlainen jatkumo HAKE-hankkeelle, jonka kehitystyöhön alueen yrityspalvelut ovat irrottaneet oman osaajansa mukaan. HAKE antoi energiaa mm. seuraaviin toimenpiteisiin Hyvinvointialan yrittäjäksi Etelä-Karjalassa Eteläkarjalaisille hyvinvointialan yrittäjäksi aikoville suunnatussa oppaassa käydään läpi hyvinvointialan toimintaympäristöön ja lainsäädäntöön liittyviä erityispiirteitä sekä tarjotaan hyödyllisiä yhteystietoja Etelä-Karjalaan sijoittuvaa yritystoimintaa varten. IsoApu-kartta Sähköinen yrityshakemisto, josta löytyy yli 200 Etelä-Karjalan alueen palvelukeskusten valvonnassa olevan hyvinvointialan yrityksen yhteystiedot. 18

19 HAKE-osahanke Sähköinen karttapalvelu on iso apu Lappeenrannan IsoApu-palveluneuvontapisteen Tuula Ihalainen kertoo, että sähköiselle palveluhakemistolle oli tilausta. Tällä hetkellä se palvelee erityisesti ikääntyvien omaisia. - Omaiset asuvat kaukana tai käyvät töissä, ja esimerkiksi ikääntyvän vanhemman avustamien ja palveluiden etsiminen voi olla hankalaa, mikäli se on mahdollista vain puhelimella ja virka-aikojen puitteissa. Ihalainen huomauttaa kuitenkin, että sähköinen asiointi arkipäiväistyy ikääntyvien keskuudessa koko ajan, ja yhä useammin palvelukarttaa selaakin asiakas itse. - Olemme opastaneet asiakkaita etsimään palveluita Iso- Apu-kartan avulla, ja käytämme sitä itsekin. Oikean hakusanan löytyminen tai hakukentän kriteerien oivaltaminen on vaatinut jonkin verran harjaantumista, mutta nyt palvelut ja yrittäjät löytyvät jo helposti. Käytön myötä esiin on noussut kysymyksiä muun muassa yrittäjien intimiteettisuojaan liittyen. Jotkut yrittäjät ovat kokeneet osoitetietojen näkymisen haitallisena, ja näiden osalta tiedot on poistettu järjestelmästä. Itse sovellus on käyttäjäystävällinen ja tietojen päivittämisen helppous saa kiitosta ylläpitäjältä. Yksi toive kuitenkin vielä on. - Kaikilla ei ole nettiä tai he eivät osaa sitä käyttää. Tarvitsisimme rinnalle paperisen version, mutta pelkkä tulostelista on aika tylsä. Järjestelmä muokkautuu käytössä Alkuharjoittelun jälkeen karttapalvelusta on tullut hyvä työkalu omaisten lisäksi myös palveluneuvontapisteen työntekijöille ja muulle ammattihenkilökunnalle. 19

20 Hyvinvointiverkostokeitto Ainekset: 1 kpl alueella toimiva kehitysyhtiö ja sen innokas projektipäällikkö n. 20 kpl kehityshaluista hyvinvointialan pienyrittäjää n kpl projektipäällikön yrityskäyntejä roppakaupalla toimijoiden välistä luottamusta n alueellista KOKO-kehittämisrahoitusta (myös EAKR-tuki mahdollinen) n. 30 tuntia objektiivista asiantuntija-apua 1 kpl kansallinen KOKO hyvinvointiverkosto mausteeksi toimialarajat ylittäviä avauksia n. 720 annosta kahvia (voidaan korvata myös vihreällä teellä) ripaus sosiaalista mediaa ja blogeja hyppysellinen hyvää mieltä ja huumoria koristeeksi medianäkyvyyttä Keiton valmistukseen kuluu aikaa n. 1½ 2 vuotta. Valmistusohje: 1. Jalkauta projektipäällikkö alueen pienten hyvinvointiyritysten pariin. Anna hänen vierailla yritysten luona ja hauduttaa yrittäjiä verkostomaisen liiketoiminnan hyötyjen näkijöiksi. Sillä aikaa kun projektipäällikkö kypsyttää yrittäjiä miedolla lämmöllä, valmistele kehitysyhtiön hankerahoitusta ja asiantuntijakilpailutusta. 2. Lisää liemeen kehitysyhtiön hankerahoituksella hankittu objektiivinen asiantuntija-apu. Sparraa yritysryhmää asiantuntijalla verkostomaisen liiketoiminnan hyödyistä. 3. Kannusta projektipäällikköä jatkamaan yritystapaamisia, vahvista verkostotapaamisten yhteishenkeä ja huolehdi kahvin (tai teen) riittävyydestä. Näin syntyy liemeen hyvä luottamus. Kannusta ryhmää sosiaalisen median pariin. Myös blogit ovat suositeltavia. 4. Hauduta keittoa välillä hämmentäen. Keiton kypsyyden voi todeta uusista yhdistys- tai kaupparekisterimerkinnöistä, projektipäällikön ehdotuksista uusiksi verkostoiksi tai hänen valmistelemistaan uusista hankehakemuksista. Valmiin keiton pinnalle voit ripotella sopivasti medianäkyvyyttä koristeeksi. Verkostokeiton keitti kehittämispäällikkö Topi Haapanen Posintra Oy:stä.

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa osallisuuden edistäjinä Etelä-Suomessa

Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa osallisuuden edistäjinä Etelä-Suomessa 20.3.2012 Vantaa Riitta-Maija Hämäläinen riitta-maija.hamalainen@thl.fi Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa osallisuuden edistäjinä Etelä-Suomessa TÄSTÄ ON PUHE Palvelujen ja tuotannon järjestämisestä

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan Hankekuvaus Hanke Turvallisuus kotona vuorokauden ympäri alkoi elokuussa 2010. Kaksivuotinen hanke on Kristiinankaupungin oma ja sen osarahoittajana toimii Pohjanmaan liitto. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke POSKE:n kehittämishanke, jossa 4 osahanketta: Lappi, Kainuu, Länsi-Pohja, Keski-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuuden

Lisätiedot

Kehittyvä NAPERO II hanke vuosille 2008 2009 perhepalvelujen kehittäminen perustyössä

Kehittyvä NAPERO II hanke vuosille 2008 2009 perhepalvelujen kehittäminen perustyössä Kehittyvä NAPERO II hanke vuosille 2008 2009 perhepalvelujen kehittäminen perustyössä NAPERO HANKKEEN TAUSTAA : Lapin lääninhallitus myönsi Rovaniemen kaupungille 150.000 euron hankerahoituksen vuosille

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Edunvalvonta monipuolista mm. erilaisissa neuvottelukunnissa ja lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä Vahvaa asiantuntemusta toimialajärjestöissä

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN NÄKÖKULMA HYVINVOINTIIN

KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN NÄKÖKULMA HYVINVOINTIIN PUMPPU-HANKE (A31860) pumppu-hanke.blogspot.com PUMPPU-HANKE KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN NÄKÖKULMA HYVINVOINTIIN Mika Anttila / Innopark Programmes Oy, Pumppu hankkeen koordinaatio Pumppu-hanke Pumppu-hanke on -

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

Aspa-säätiö. Mikä on tärkeää asumisessa tukea tarvitsevien palveluissa vuonna 2020? Yhteenveto tuloksista 2016 Fountain Park Oy

Aspa-säätiö. Mikä on tärkeää asumisessa tukea tarvitsevien palveluissa vuonna 2020? Yhteenveto tuloksista 2016 Fountain Park Oy Aspa-säätiö Mikä on tärkeää asumisessa tukea tarvitsevien palveluissa vuonna 2020? Yhteenveto tuloksista 2016 Fountain Park Oy Sisältö Projektin tavoite ja tunnusluvut 3 Verkkoaivoriihi osallistujan silmin

Lisätiedot

Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma

Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan sosiaalirahasto UJ y C $ J ;aa n:on:o e s I t y sl tan.4lfo7di 3 J Vipuvoimaa EU:[ta aoo7-2013 Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma Projektipäällikkö

Lisätiedot

Tervehdys Kainuusta!

Tervehdys Kainuusta! Tervehdys Kainuusta! Intensiivinen palveluohjaus kuntouttavassa työtoiminnassa Aikuissosiaalityön päivät 2013 Toisin ajattelu toisin tekeminen * Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Maarit

Lisätiedot

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet Yleistä huomioitavaa yhteistyöhankkeista Elinkeinojen kehittäminen tapahtuu yhteistyötoimenpiteen 16 alla Vaatii AINA yhteistyökumppanin - Tuensiirto, kirjataan hyrrässä

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä

Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä Perusasiat pähkinänkuoressa Hanketta toteuttavat yhteistyössä Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ja Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto Hankkeen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Mallia työhön, työn malleja

Mallia työhön, työn malleja Mallia työhön, työn malleja Työllisty järjestöön -hankkeen hankekuvaus vuosille 2011 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa

Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa Antti Parpo Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarina kaupunki THL 18.1.2010 Faktoja Kaarina kuuluu Turun seutuun Kaarinassa asukkaita: 31 000, josta työvoimaan kuuluvia

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät

38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Osallisuus ja kumppanuus kuntoutuksen sosiaalisina mahdollisuuksina Janne Jalava & Ullamaija Seppälä 18. 19.3.2010 1 Johdanto 18. 19.3.2010 2 Kuntoutus on monitieteellinen

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄ

KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄ KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄ J o e n s u u Kyläyhdistysten pitäjäjulistus ja yhteiskunnallinen yrittäminen MATTI VÄISTÖ Osuuskunta Viesimon puheenjohtaja KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄ entinen kunta Kunta perustettu

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET Kuntalaisaloite asumispalveluiden järjestämiseksi tamperelaisille kehitysvammaisille - Tarja Viitapohja ym. (Dno TRE: 4108/05.01.05/2016)

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista

Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista Pirkanmaan vammaisalan kehittämisfoorumi 22.8.2013, Ylöjärvi Marketta Salminen, projektipäällikkö Vammaispalvelujen valtakunnallinen

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Palvelusetelistä hyötyä Rovaniemelle Seteliä käytetty jo 10 v ajan vanhuspalveluissa

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015 Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten asumisen ohjelmasta 2010-2015 Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Tarvitaanko kehitysvammalaitoksia?

Lisätiedot

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström #innovaativat julkiset hankinnat Ilona Lundström Innovaatio on kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnetty tieto ja osaaminen Tuoteinnovaatiot, prosessi-innovaatiot, palveluinnovaatiot,

Lisätiedot

Hyvinvointialan ICT-projekti. Hoiva-ICT Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy

Hyvinvointialan ICT-projekti. Hoiva-ICT Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy Hyvinvointialan ICT-projekti Hoiva-ICT 18.01.2012 Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy HOIVA - ICT Ydinajatus Tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan välineillä tuodaan lisäarvoa hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018 Lopen kunta Perusturvalautakunta 26.1.2016 Perusturva Vanhuspalvelut LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018 Sisko Haapanen Vanhuspalvelujen johtaja JOHDANTO Seudullinen ikäihmisten ohjelma 2015 2018

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto 25.10.2016 TOIMEKSIANTO JA TAVOITE Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen ulkoinen loppuarviointi Ajalla 1.10.-25.10.2016

Lisätiedot

OSUUSKUNTA VIESIMO Kiihtelysvaaran pitäjä Joensuu

OSUUSKUNTA VIESIMO Kiihtelysvaaran pitäjä Joensuu OSUUSKUNTA VIESIMO Kiihtelysvaaran pitäjä Joensuu Hallituksen puheenjohtaja MATTI VÄISTÖ Kumppanuuspäivä 14.10.2015 TÄSTÄ LÄHDETTIIN Joensuun kaupunki, selvityshanke: Yhteiskunnallisen yrittämisen mahdollisuudet

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Arviointiverkosto. Toimintasuunnitelma. Kivipelto & Vuorenmaa päiv. 5.2.2009

Arviointiverkosto. Toimintasuunnitelma. Kivipelto & Vuorenmaa päiv. 5.2.2009 Arviointiverkosto Toimintasuunnitelma Kivipelto & Vuorenmaa päiv. 5.2.2009 SISÄLTÖ 1 Arviointiverkoston tausta ja tarve... 3 2 Arviointiverkoston toiminta-alue ja kohderyhmät... 5 3 Arviointiverkoston

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara mahdollisuus > asenteista on aloitettava! - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja

Lisätiedot

Sote-yrittäjyyden asialla. Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu

Sote-yrittäjyyden asialla. Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu Sote-yrittäjyyden asialla Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu 26.1.2017 Pk-yritykset pyörittävät yhteiskuntaa Yritysrakenne Suomessa 2014 0,2% Keskisuuret yritykset 0,2% Suuryritykset (250

Lisätiedot

Sosiaalinen näkökulma julkisissa hankinnoissa case Espoo. 21.10.2010 Timo Martelius Strategisen hankintatoiminnan johtaja

Sosiaalinen näkökulma julkisissa hankinnoissa case Espoo. 21.10.2010 Timo Martelius Strategisen hankintatoiminnan johtaja Sosiaalinen näkökulma julkisissa hankinnoissa case Espoo 21.10.2010 Timo Martelius Strategisen hankintatoiminnan johtaja Espoon kaupungin strategia + ohjeet Hankintaohje on sosiaalisten kriteerien osalta

Lisätiedot

Viestejä valvontakentältä

Viestejä valvontakentältä Viestejä valvontakentältä Kotiin annettavat palvelut lapsiperheiden osalta 12.12.2016 1 Sosiaalihuoltolain 19 :n mukaisen kotipalvelun saatavuus Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella (säännöstöä

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen hankintailta

Hyvinvointipalvelujen hankintailta Hyvinvointipalvelujen hankintailta Päihde- ja mielenterveyspalveluiden sekä sosiaalisen tuen palveluiden hankinnat 2015 suunnittelupäällikkö Maritta Närhi Tuetun asumisen hankinta - puitekilpailutus -

Lisätiedot

Sote & muuta ajankohtaista iäkkäiden palveluissa

Sote & muuta ajankohtaista iäkkäiden palveluissa Sote & muuta ajankohtaista iäkkäiden palveluissa Vanhusneuvostojen seminaari Lahti 23.5.3016 Virva Juurikkala, erityisasiantuntija STM/Sosiaali- ja terveyspalveluosasto Kaikille yhdenvertaiset sosiaali-

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Lapset puheeksi Oulussa 6.5.2014 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Hyvinvointikuntayhtymän strategia Toimintaympäristössä, olosuhteissa ja tarpeissa tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN

TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on sosiaalihuollon erityispalvelujen asiakaslähtöinen osaaja, tuottaja ja kehittäjä. Eskoo on erikoistunut vammaispalveluihin ja lastensuojeluun.

Lisätiedot

RAJOITTUNUT TOIMINTAKYKY, HENKILÖKUNNAN JA ASUKKAIDEN ROOLI TURVALLISUUSTYÖSSÄ.

RAJOITTUNUT TOIMINTAKYKY, HENKILÖKUNNAN JA ASUKKAIDEN ROOLI TURVALLISUUSTYÖSSÄ. RAJOITTUNUT TOIMINTAKYKY, HENKILÖKUNNAN JA ASUKKAIDEN ROOLI TURVALLISUUSTYÖSSÄ. 10.12.2014 Seppo Tuominen 2 MEHILÄINEN Perustehtävä: Yhdessä luomme parempaa terveyttä ja hyvinvointia Visio: Sosiaali- ja

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu VM/JulkICT JUHTA 10.05.2016 JulkICT-osasto Tausta: Vanhat strategiat ja hallitusohjelma Linjaukset julkisen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN KESKI-SUOMESSA - Hankepäällikkö Marja Heikkilä, Keski- Suomen SOTE 2020 hanke

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN KESKI-SUOMESSA - Hankepäällikkö Marja Heikkilä, Keski- Suomen SOTE 2020 hanke SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN KESKI-SUOMESSA - Hankepäällikkö Marja Heikkilä, Keski- Suomen SOTE 2020 hanke Laajavuori SAIRAANHOIDON ERITYISVASTUUALUEET JA SAIRAANHOITOPIIRIT,

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Advisory Board palveluopas

Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas MIKÄ ON ADVISORY BOARD? Advisory Board (AB) tarjoaa kolme kansainvälisen kaupan asiantuntijaa yritysjohdon tueksi tärkeisiin kansainvälisen kasvun

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

HILJAINEN TIETO KONKARILTA NOVIISILLE (Hiljaisen tiedon siirtyminen autetussa asumisessa projekti 2005-2006)

HILJAINEN TIETO KONKARILTA NOVIISILLE (Hiljaisen tiedon siirtyminen autetussa asumisessa projekti 2005-2006) HILJAINEN TIETO KONKARILTA NOVIISILLE (Hiljaisen tiedon siirtyminen autetussa asumisessa projekti 2005-2006) Projektityö on ollut osa Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamista 2005-2007 Projektin

Lisätiedot

Systeemisen innovaation rakentamisen haasteita Esimerkkinä liikuntaneuvontakäytäntöjen kehittäminen Päijät-Hämeessä

Systeemisen innovaation rakentamisen haasteita Esimerkkinä liikuntaneuvontakäytäntöjen kehittäminen Päijät-Hämeessä Systeemisen innovaation rakentamisen haasteita Esimerkkinä liikuntaneuvontakäytäntöjen kehittäminen Päijät-Hämeessä Satu Parjanen Erikoistutkija, TkT, YTM Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahti School

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Maatalouden kriisipaketin toimet hyvinvoinnin tueksi Välitä viljelijästä - projekti

Maatalouden kriisipaketin toimet hyvinvoinnin tueksi Välitä viljelijästä - projekti Maatalouden kriisipaketin toimet hyvinvoinnin tueksi Välitä viljelijästä - projekti MTK-yhdistysten pj-siht.päivät Itä-ja Keski-Suomi 2.2.2017 Eila Eerola Hallituksen kriisipaketista tukea hyvinvointityöhön

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot