LEHTI-hanke. Hyvinvointialaa vauhdittamassa. LEHTI-hankkeen loppujulkaisu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEHTI-hanke. Hyvinvointialaa vauhdittamassa. LEHTI-hankkeen loppujulkaisu"

Transkriptio

1 LEHTI-hanke Hyvinvointialaa vauhdittamassa LEHTI-hankkeen loppujulkaisu

2 LEHTI-hanke Sisällysluettelo sivu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Etelä-Suomen maakuntien liittouman sekä kuntien rahoittama kuuden maakunnan yhteinen LEHTI-hanke tähtäsi hyvinvointialan liiketoiminnan kehittämiseen julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä. Ensisijaisena kohderyhmänä olivat hyvinvointialan yritykset ja kolmannen sektorin palveluntuottajat. Toiminta kohdistui myös elinkeino- ja yrityskehitysorganisaatioihin. Hankkeen toiminta-alueen muodostivat Etelä-Karjala, Hyvinkää-Riihimäen talousalue, Hämeenlinnan seutu, Itä-Uusimaa, Päijät-Häme ja Turun seutu. Hankkeessa oli mukana kuusi osahanketta. Hanke toteutettiin vuosien aikana. Yhteishanketta koordinoi Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES. Sisällysluettelo 2 Hyvinvointialaa vauhdittamassa 3 VAPA1 kalasti toimialan samaan pöytään 4 Virvelinrannassa asiakas on keskiössä 5 Johtamisjärjestelmä kuntoon 5 VAPA, verkko ja virveli 6 OLLI hioi särmiä 8 Rahoitus kiinnosti ja kannusti 8 Useita napakymppejä Itä-Uudellamaalla 9 HYRRÄ lähti liikkeelle hyvän arjen ajatuksesta 12 HYRRÄ pyöri myös näiden asioiden parissa 13 Työkalu kuntien päätöksenteon tueksi 15 Hakkeesta virtaa monille 17 Sähköinen karttapalvelu on iso apu 18 Hyvinvointiverkostokeitto 20 LEHTI-hanke, Hyvinvointialaa vauhdittamassa LEHTI-hankkeen loppujulkaisu, lokakuu 2011 Julkaisija Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES, Askonkatu 9 F, Lahti, Puh , Toimitus ja taitto Autiomaa Oy Kuvat LAKESin ja hankkeen toimijoiden arkistot Painopaikka Esa Print Oy, Lahti Painosmäärä 500 kpl 2

3 Hyvinvointialaa vauhdittamassa Kuuden maakunnan yhteisponnistuksen, LEHTI-hankkeen suunnittelu käynnistettiin yhdessä jo loppuvuodesta Tiukkaakin tiukemman suunnittelun jälkeen hanketta päästiin käynnistämään keväällä Toiveikkaana ja täynnä tarmoa lähdimme toteuttamaan hanketta ja sen sisältöjä olihan hanke suunniteltu niin, että sen kautta saimme pilotoitua, testattua ja synnytettyä hyvinvointialalle uusia malleja ja toimintatapoja. Hankkeen kautta alan yrityksillä olisi mahdollisuus saada buustia omaan liiketoimintaansa ja vahvempaa yhteistyötä julkisen sektorin suuntaan. OLLI-osahankkeen kautta Päijät-Hämeessä lähdettiin rakentamaan kumppanuusverkostoa julkisen ja yksityisen sektorin kanssa, Kanta-Hämeen VAPA-hankkeessa pilotoitiin yritysasiamiehen ja vammaispalvelujen innovaatioasiamiehen toimintaa yritysverkostoja rakentaen. Etelä- Karjalan HAKE-osahankkeen tulokulmana oli sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaympäristön muutos ja yritystoiminnan kokoaminen myyjäpooliksi ja Itä-Uudellamaalla HAI-hankkeessa haluttiin koota hyvinvointialan toimijat hyvinvointiklusteriksi. Hyvinkää-Riihimäen seudulla PPP- HYRI keskityttiin elinkaarimallin kehittämiseen ja pilotointiin sekä Turun seudulla HYRRÄ-hankeessa haluttiin koota hyvinvointialan toimijat yhteen ja kehittää toimintaa KUN- NONKODIN ympärille. Yhteisenä kokeiluna, joskaan ei aivan kaikissa osahankkeissa, oli kehittämiskannuste, jonka kautta yritykset saivat apua liiketoimintansa kehittämiseen. Näihin hankkeen kolmeen toteuttamisvuoteen on mahtunut paljon haasteita, muutoksia, kohtaamisia, ilon hetkiä, konkreettisia tuloksia ja paljon työtä. Nyt käsissä olevan julkaisun sivuilta pääset tarkemmin tutustumaan työn hedelmiin ja yhteistyöllä synnytettyihin toimintamalleihin ja tapoihin. Näin hankkeen päättyessä ja syksyisen ruskan aikaan, LEH- TI saakin pintaansa kaikki sateenkaaren värit. Tässä kohtaa sateenkaaren värit kuvaavat hankkeessa aikaansaatua, laaja-alaista ja rajatonta yhteistyötä eri toimijoiden ja alueiden välillä. Tästä on hyvä jatkaa! Lahdessa lokakuun 20. päivänä 2011 Sari Hänninen kehittämispäällikkö, Päijät-Hämeen hyvinvointiklusteri Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES 3

4 Ruohonjuurta ja isoja kokonaisuuksia VAPA1-osahanke VAPA1 kalasti toimialan samaan pöytään VAPA1-osahanke käynnistyi osin Hämeenlinnan kaupungin Virvelinranta-projektin myötä. Seudulla nähtiin kokonaisvaltainen tarve vammaispalvelukeskuksen alueella toimivien palveluntuottajien tukemiselle ja liiketoiminnan edistämiselle. -Järjestelmällinen vammaisalan hyvinvointiyrittäjyyden edistäminen verkostomaisempaan suuntaan sekä sektoreiden välisen yhteistyön lisääminen olivat ensisijaisia tavoitteita hankkeen alkaessa. Halusimme pilotoida toimintamallin, joka kehittää ja edistää hyvinvointiyrittäjyyden palveluntuotantoa alueella, kertoo Marjo Nieminen Kehittämiskeskus Oy Hämeestä. Aivan hankkeen alussa käynnistettiin hyvinvointiyrittäjyyden yritysasiamiestoiminta, joka on sittemmin vakiintunut ja siirtynyt paikallisen elinkeinoyhtiön pysyväluonteiseksi toiminnaksi. Tarkoituksena oli, että alaan perehtynyt asiamies tarjoaisi neuvontapalveluita toimialan yrittäjille, järjestäisi yrittäjien ja kuntasektorin säännöllisiä tapaamisia ja huolehtisi kehittämiskannusteiden jakamisesta. - Työn ohessa yritysasiamies konseptoi neuvontatyön ja loi hyvinvointiyrittäjyyden palvelumallille pysyvät tavoitteet. Näiden toimien lisäksi yritysasiamiehen yhtenä tärkeimpänä tehtävänä oli käynnistää hyvinvointialan toimialaryhmä. Toimialaryhmätyö kokosi 4-6 kertaa vuodessa saman pöydän ääreen kehitystyöhön sekä julkisen, yksityisen että kolmannen sektorin toimijat. Ajankohtaisten yhteisesti käsiteltyjen teemojen, kuten kansainvälistymisen ja rahoituksen lisäksi palveluiden tilaajat, tuottajat ja kokemusasiantuntijat jakautuivat pienryhmiin työstämään muun muassa asumispalveluiden laatukriteeristöä ja hankintaprosesseja. - Työskentelyn myötä toimialaryhmä vakiinnutti asemansa ja osoitti tarpeellisuutensa. Sen toiminta jatkuu hankkeen päätyttyäkin, Nieminen iloitsee. Hyvinvointialan toimialaryhmän muodostaminen oli yksi VAPA1-hankkeen saavutuksista ja se on ollut omiaan lisäämään sektoreiden välistä yhteistyötä ja sitä kautta yrittäjien mahdollisuuksia palveluntuottajina. Samankaltainen toimialaryhmätyöskentely on otettu sittemmin käyttöön myös muilla toimialoilla. 4

5 Virvelinrannassa on noin 80 asiakaspaikkaa ja sen työllistävä vaikutus on liki samansuuruinen. Kehitysvammaisten palveluiden asiantuntijakeskeisen suunnittelun sijaan kehitysvammaisilta ja heidän omaisiltaan on kysytty, mikä heille on parasta. Uusien toimintamallien kehittäminen, ideoiden käytäntöön vieminen, nähdään Virvelinrannassa suurena mahdollisuutena. Virvelinrannassa asiakas on keskiössä Virvelinranta on Hämeenlinnaan toukokuussa 2010 valmistunut palvelukeskittymä, johon on sijoittunut vammaisalan palveluja, kuten päivätoimintaa, kuntouttavaa asumista sekä oppilaitosten opetustoimintoja. Keskuksessa tarjotaan myös hoito-, tutkimus-, koulutus-, kongressija erilaisia yrityspalveluja. Toimintakonseptilla saadaan synergiaetuja toimijoiden kesken, taloudellista säästöä tilojen yhteiskäytöllä sekä taataan vaikeasti vammaisten palvelut hyvin lähelle, tarkoituksenmukaiseen toimintaympäristöön. Seudun kuntien kannalta olennaista on, että kehitysvammaisten päivätoiminta saadaan sijoitettua ympäristöön, jossa osaaminen vahvistuu useiden eri toimijoiden yhteistyössä. Lisäarvopalvelujen kehittäminen sekä teknologia- ja innovaatiohankkeet vammaisten elämänlaadun parantamiseksi nostavat keskuksen valtakunnalliseksi pilotiksi. Toimijoina ovat mm. Hämeenlinnan kaupunki, Eteva kuntayhtymä, Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry, Kehittämiskeskus Oy Häme, Hämeen ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Tavastia ja Kiipulan ammattiopisto. Johtamisjärjestelmä kuntoon Hämeen Tukikoti Oy tuottaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista, tukiasumisenpalveluja ja työtoimintaa sekä avo- ja tuetuntyön järjestämistä ja ohjausta. Lisäksi tarjolla on kodinhoidon ja tilapäisasumisen palveluita kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille ja muille vajaakuntoisille henkilöille sekä tilapäis- ja kriisiasumisen lyhytaikaispaikkoja. Kokonaisuuden kärkenä on joustava, laadukas ja yksilöllinen palvelu. Kehittämiskannusteen siivittämänä yrityksessä paneuduttiin johtamisjärjestelmään. Prosessi keskittyi muun muassa toiminnan suunnitteluun ja asiakastarpeiden pohjalta tehtävään toiminnan seurannan ja sen raportoinnin kehittämiseen. Yritysvalmennuksen aikana kaikille laadittiin tehtäväkuvaukset tulevaa TYKES-henkilöstökoulutuksen kehittämishanketta silmälläpitäen. Prosessin aikana laadittiin huolelliset suunnitelmat myös uuden toimitilan käyttöönotolle. VAPA1:n kaltaiset hankkeet ovat merkittäviä tukijalkoja yksittäisille yrityksille, jotka haluavat määrätietoisesti kehittää toimintaansa ja kasvattaa vaikuttavuuttansa sekä tuottavuuttansa. Kannuste sopi hyvin jo jonkin aikaa toimineen, mutta silti melko uuden ja kasvuhakuisen yrityksen toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun. Ilman taloudellista tukea oma hankkeemme olisi kyetty toteuttamaan vasta tulevaisuudessa. Marjaana Jokinen johtaja 5

6 VAPA2-osahanke VAPA, verkko ja virveli Vammaispalvelut ovat suurten haasteiden edessä. VAPA2-hanke keskittyi erityisesti tämän sektorin tarkasteluun ja sen liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamiseen. Suomen vammaispoliittisen ohjelman mukaan yhteiskunnassa tarvitaan nykyistä enemmän tietoa vammaisuudesta. Parantunut tietoisuus vahvistaa vammaisten henkilöiden yhteiskunnallisen yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edellytysten kehittämistä. Selvitys palveluista ja palveluiden tarpeesta VAPA2-hanke keskittyi toiminnassaan vammaispalveluiden liiketoiminnalliseen kehittämiseen ja pyrki näin edistämään vammaisten yhdenvertaisuutta muiden kuntalaisten kanssa. Palveluiden syntyä pyrittiin edistämään muun muassa innovaatioasiamiestoiminnalla. Jalkautuminen yrityksiin, innovaatiosessiot sekä erilaiset selvitykset tähtäsivät vammaispalveluiden innovaatioaihioiden keräämiseen ja syntyyn. Yksittäinen merkittävä ponnistus oli käyttäjälähtöisen palvelutarvekyselyn toteuttaminen yhdessä HOC Well - hankkeen kanssa. - Olemme pilotoineet vammaispalveluiden innovaatiotoiminnan kehittämismallia. Yrittäjiltä tuli heti hankkeen alussa selkeä viesti, että nyt tarvitaan käyttäjälähtöistä tietoa palveluiden tarpeista. Selvityksen valmistuttua olemme järjestäneet useita innovaatiosessioita, joihin on osallistunut niin yksityisen kuin julkisen sektorin toimijoita ja kehittäjiä, aloittaa hankkeen projektipäällikkö Sari Rämö. Kyselyn kohderyhmäksi otettiin nuoret ja heidän perheensä. Selvitys toteutettiin yhteistyössä Kanta-Hämeen terveys- ja sosiaalialan yrittäjät ry:n kanssa ja sen tilaajana oli Hämeenlinnan kaupungin vammaispalvelut. Tuloksista nousi esiin kolme kärkiteemaa; tilapäishoito, asumispalvelut sekä vammaisten henkilöiden työllistyminen avoimille työmarkkinoille. Kysely nosti esiin myös tarpeen vastaavan selvityksen teosta kaikissa ikäryhmissä. - Vammaisten lasten vanhemmat olivat huolissaan muun muassa tulevaisuuden asumispalveluista. Tilapäishoidon tarve puolestaan näyttäisi nousevan lähitulevaisuudessa jopa 50 % ja innovaatiosessioissa keskustelua herätti yksilöityjen asumisratkaisujen sekä kotiin annettavien palveluiden kehittäminen. Isoksi kysymykseksi nousi myös osatyökykyisten henkilöiden työllistäminen vapaille markkinoille. Tätä kysymystä ratkomaan koottiin asiantuntijapaneeli. Paneeli näki yritysten asennemuutoksen lisäksi välttämättömänä tehostaa toimenkuvien räätälöintiä sekä oikeanlaista perehdytystä yrityksissä. - Sen lisäksi, että osatyökykyisten henkilöiden työllistämistä vapaille työmarkkinoille tulee edistää, olisi myös perustettava erityistä tukea tarvitseville henkilöille oma yritysneuvontapalvelu. On vammaisia henkilöitä, jotka voisivat 6

7 Käyttäjälähtöistä tietoa palveluiden kehittämisen tueksi Selvitys tulevaisuuden vammaispalveluiden palvelutarpeesta Kysely vammaisille lapsille, nuorille (7-18 v) ja heidän vanhemmilleen/ lähihenkilöille Tulosten ja teemojen pohjalta innovaatiotilaisuus vuotiaille Teemoja mm. vapaa-aika, asuminen, työ Innovaatiotilaisuuden pohjalta paneeli yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin tuottajille työllistää itsensä yrittäjänä, mutta nykyiset yleisen tason yrittäjäneuvontapalvelut eivät tarjoa riittäviä keinoja ja erityistukea niitä tarvitseville. Osatyökykyisten henkilöiden työllistämisen tukemisessa olisikin mielestäni jatkokehittämishankkeen paikka. Askeleet kohti konkretiaa VAPA2-hanke tuotti selvityksen Virvelinrannan palvelukeskukseen soveltuvista palveluista ja niiden tarjontamahdollisuuksista. - Haasteena oli, että ideoita kyllä riitti, mutta niiden kiinnittymispintaa päivittäiseen toimintaan oli vaikea löytää. Liiketoimintamahdollisuuksien lisäksi kartoitettiin myös vammaisalan innovaatiotoimintaa edistäviä sähköisiä järjestelmiä. Selvityksen lopputuloksen kannalta oli tärkeää, että liiketoiminta Virvelinrannan palvelukeskuksessa tai sen yhteydessä olisi avointa, läpinäkyvää ja että kaikilla alan toimijoilla olisi tasavertainen mahdollisuus tarjota palveluitaan. Liiketoimintamahdollisuuksia tarkasteltiin monipuolisesti muun muassa asiakkaan, tarjottavan ratkaisun, liiketoimintamallin, tavoitteiden, tarvittavan tiimin, myynnin ja markkinoinnin ja taloudellisten näkökulmien kannalta. Jatkokehittelyn kohteeksi löytyi viisi ydinkohtaa: 1. Viikonloppu- ja iltahoito sekä ohjattu toiminta 2. Esteetön matkailu, tapahtumatuotanto 3. Tilanvuokraus Virvelinrannassa ja vahtimestaripalvelu 4. Luovat taidot ja voimaannuttavat palvelut 5. Esteettömät liikuntapalvelut Viiden keihäänkärjen jatkokehittely on jo käynnistymässä. Avoimuuden lisäämiseksi kehitteillä on VAPA2-hankkeessa esitelty niin sanottu hankintaklinikka, joka on hakenut mallia rakennusalan vastaavasta menettelystä. Hankintaklinikka on avoin tilaajista ja palveluntuottajista koostuva työpaja. Työpaja tuottaa analyysin kulloisestakin hankintaongelmasta sekä ratkaisusuosituksen ja laatii tilaajan käyttöön tarvetta vastaavan tarjouspyynnön. Tulos julkistetaan kaikkien alan toimijoiden käyttöön. Sähköisistä järjestelmistä tehtiin laajahko selvitys. Tarkoituksena oli löytää sovellus, jota Virvelinrannan toimijat käyttäisivät yhteydenpitoon ja tietojen tallentamiseen yhteen paikkaan, yhtenevästi. Näin asioiden kommentointi ja jatkokäsittely helpottuisi. - Työkalun ei odoteta ratkaisevan esiin tulleita tarpeita, vaan se on apuväline toimivalle ja hyvin johdetulle tiimille, muistuttaa Rämö. Lopullista sovellusvalintaa ei ole vielä tehty, mutta noin kymmenen tarkastelun alla olleen järjestelmän joukosta on valikoitunut kolme potentiaalisinta vaihtoehtoa, mukana myös sosiaalisen median uusi tulokas Google+. Yrittäjiltä tuli heti hankkeen alussa selkeä viesti, että nyt tarvitaan käyttäjälähtöistä tietoa palveluiden tarpeista. 7

8 OLLI-osahanke OLLI hioi särmiä Julkinen sektori kasvattaa hankintojaan yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta. Kysyntä ja tarjonta eivät kuitenkaan aina kohtaa ja toimintamalleissa on hiomisen tarvetta. OLLI -hankkeen lähtökohtana on ollut yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminen nimenomaan perusterveydenhuollon sektorilla. Yhtenä tärkeänä päämääränä on ollut näiden toisistaan eroavien kulttuurien tutustuttaminen ja yhteensovittaminen sekä yhteisen ideoinnin mahdollistaminen. Organisaatioiden edustajat ovat kokoontuneet saman pöydän ääreen pohtimaan hyvinvointialan kehittämiskysymyksiä ja -mahdollisuuksia. Käytännön tasolla kehittäminen on tarkoittanut yhteisten toimintamallien suunnittelua ja työmenetelmien sisäänajoa, joiden tavoitteena on, että jatkossa yritykset pystyvät paremmin vastaamaan julkisen sektorin tarpeisiin. Työtä on tehty yli maakuntarajojen yhteistoimintamalleja luoden. Erityishuomiota on kiinnitetty muun muassa palveluiden saavutettavuuteen ja asiakaslähtöisyyteen. Alueelle on hankkeen myötä hahmoteltu yhteistä toimintamallia alan yritysten ja yritysverkostojen tuote- ja palveluinnovaatioiden tuotteistamiseen sekä kaupallistamiseen. Toimenpiteillä on samalla pyritty parantamaan yritysten palveluliiketoiminnan tuottavuutta. Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin aidosti toimivan yhteistyömuodon kehittämisen sekä konseptin pilotoinnin ohella tehtiin myös useita pienempiä, yrityskohtaisia toimenpiteitä. Saavutuksia Muodostettiin erilaisia yhteistyömalleja, joiden kehittäminen jatkuu hankkeen jälkeen Päijät-Hämeen hyvinvointiklusterin kautta Palveluverkoston kehittäminen eri sektoreiden kesken Laadun, arvioinnin ja yritysten valmiuksien kehittäminen mm. palvelusetelin käyttöönoton edistämiseksi Yritysten liiketoimintaosaamisen ja palveluiden tuotteistamisen kehittäminen Rahoitus kiinnosti ja kannusti Yritysten liiketoimintaa on yritysasiamiehen sparrauksen avulla kehitetty vastaamaan paremmin toimintakentän haasteita. Samalla on tarjottu apua yrityksen liiketoiminnan keskeisiin kehittämishaasteisiin. OLLI-hankkeen alkukartoitus ja tiedustelu mukaan haluavista yrityksistä tehtiin olemassa olevaa kontaktirekisteriä hyödyntäen. Kiinnostuneiden joukosta valikoitui kuutisenkymmentä tahoa mukaan kumppanuusverkostoon. Näistä yrityksistä osa oli jo aiemmin ollut yritysasiamiehen palveluiden piirissä. - Hankkeen edetessä yrityksiä tuli mukaan myös perustyön kautta. Lisänäkyvyyttä tarjosi säännöllinen viestintä ja markkinointi esimerkiksi juuri kehittämiskannustetta koskien. Kaikkiaan hankkeessa oli mukana noin 150 yritystä, kertaa LAKESin yritysasiamies Isto Vanhamäki. 8

9 Lisäpotkua yritystoimintaan Hankkeen myötä jaettu kehittämiskannuste oli tarkoitettu yrityksen ulkopuolisen asiantuntijapalvelun hankkimiseen. Kannusteella hankitun palvelun täytyi liittyä yrityksen liiketoiminnalliseen kehittämiseen eikä niin sanottuun perustoimintaan. Kehittämiskannusteen osuus hankinnasta oli 60% ja yrityksen omarahoitusosuus 40%. Teemallisesti ja sisällöllisesti kehittämiskohteista oli rajattu ulos vain nettisivujen toteutus. Kehittämiskannusteen jakaminen lähti vauhtiin nihkeästi, mutta alkuvuodesta 2011 tapahtui niin sanottu ketsuppipulloefekti. Syynä tähän oli aiheen saama näkyvyys sekä puskaradio, joka puhui hyvien tulosten puolesta niiden yritysten kohdalla, jotka kannustetta olivat hyödyntäneet. Rahaa Päijät-Hämeessä jaettiin kaikkiaan 11 yritykselle yhteensä euroa. Pääasiallisesti kannustetta käytettiin kohdeyrityksen kannalta jonkin aivan uuden luomiseen tai jo olemassa olevan toimintamallin kehittämiseen. Useissa yrityksissä käynnistettiin muun muassa johtamisen, työympäristön tai toimintamallien kehittämishankkeita sekä erilaisia markkinointitoimenpiteitä. - Lahden alueella on paljon kehittämisorientoituneita ja voimakkaasti kasvavia hyvinvointiyrityksiä sekä innovatiivisia uusia avauksia, joiden auttaminen kannusteella on ollut mieluisa tehtävä, Vanhamäki hymyilee. OLLI -osahanke antoi minulle mahdollisuuden luoda visuaalinen ilme kehittämälleni palvelukonseptille. Tämän lisäksi suunnittelutoimiston kanssa tehty yhteistyö lisäsi tietämystäni mm. brändin rakentamisesta ja tuotesuojaasioista. Lakesin kautta saamani asiantuntijapalvelut mahdollistivat kehittämiskannusteen hankintaprosessin. Hannele Kaperi Fitness4You 9

10 HAI-osahanke Useita napakymppejä Itä-Uudellamaalla Hyvinvointiyrittäjyyden aktivointi Itä-Uudellamaalla, HAI-hanke, pyrki vahvistamaan alueen yrittäjien valmiuksia vastata yhteiskuntarakenteiden, väestömuutosten ja taloudellisten olosuhteiden aikaansaamiin muutoksiin. HAI-hanke tarjosi alueella toimiville tai sinne toimintaa suunnitteleville yrityksille mahdollisuuden asiantuntijoiden tukeen ja ohjaukseen sekä verkostoitumiskanavan muiden samanhenkisten yrittäjien kanssa. Alusta saakka oli selvää, ettei mukaan otettavia yrityksiä karsita millään tavoin ovet olivat siis avoinna kaikille. - Keskustelimme hyvin paljon siitä, mitä hyvinvointi tarkoittaa eri ikäisille, eri elämäntilanteessa oleville ihmisille. Tältä pohjalta hyvinvointisateenvarjon alle mahtuivat ongelmitta erilaiset yrittäjät niin kauneus-, terveys-, hoito-, hoiva- kuin liikuntasektoriltakin, toteaa hankkeen koordinaattori Anne Wetterstrand Posintra Oy:stä. Hankkeen tarjoamat mahdollisuudet kiinnostivatkin yrityksiä. Erilaisten kehitystarpeiden rahoittaminen oli monen mukaan lähteneen pontena, vaikkei kannustin kaikkiin hankkeisiin lopulta istunutkaan. - Niille, jotka rahoitusta käyttivät, aukeni täysin uudenlaisia maailmoja. Osarahoitusmahdollisuuden myötä pienyrittäjät oppivat käyttämään asiantuntijapalveluita, kuten esimerkiksi mainostoimistopalveluita, ja näkivät niiden merkityksen aivan uudella tavalla. 10

11 Paljon uutta, uudella tavalla Wetterstrand on erityisen ylpeä hankkeen synnyttämästä Osuuskunta Helmihetkestä sekä HyVäl ry:stä, joka yhdistää poikkeuksellisen laajasti erityyppisiä hyvinvointialan osaajia. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää alan palveluiden ja jäsenistön osaamisen kehittämistä sekä hyvien toimintamallien levittämistä. HyVäl on tiiviisti mukana muun muassa alueen palvelusetelin käyttöönotossa. - Sen lisäksi, että olemme kolmivuotisen hankkeen aikana saaneet aikaan ihan näkyviä tuloksia, väitän, että mukaan lähteneiden yrittäjien liiketaloudellinen osaaminen on kokemuksen ja erilaisten koulutusten myötä kasvanut roimasti. Onnistumisia on koettu monella rintamalla, eikä muutosten tuulilta ole välttynyt hanketta hallinnoinut Posintra Oy:kään. Yrityksessä on tehty linjaveto hyvinvointialan toimijoiden tukemisesta ja toiminnan kehittämisestä myös jatkossa. - Ala koetaan tärkeäksi ja saatujen kokemusten myötä oma neuvontapalvelumme on entistä valmiimpi auttamaan yrityksiä. Itä-Uudellamaalla ei ennen HAI-osahankkeen käynnistymistä ollut juuri lainkaan yrittäjien välistä verkostoitumista tai yhteistyötä. Hankkeeseen mukaan lähteneet yrittäjät ovat olleet erittäin kiitollisia mahdollisuudesta. Hyvinvointiyrittäjät toteuttivat HAI-hankkeen siivittäminä yhteisen Harmonia-julkaisun. Julkaisun nettiversio löytyy osoitteesta - HAI avasi monelle aivan uudenlaisia ovia. Yrittäjät olivat yhtä mieltä siitä, että ilman hanketta he eivät olisi välttämättä koskaan tavanneet, vaan jatkaisivat tekemistä entisellä mallilla, yksin. Verkostoituminen koettiin erittäin tärkeäksi, myös henkisen jaksamisen kannalta. 11

12 HAI opetti kumppanuusajattelua Ilman HAI -hanketta en olisi varmaankaan näin positiivisessa tilanteessa. Hanke opetti näkemään muut yrittäjät resurssina, ei uhkana. Tietämys toisista lisääntyi, uudet markkinat, asiakkuudet ja mahdollisuudet avautuivat samalla, kun opimme aitoa yhteistoimintaa. Verkostoituminen on todellinen rikkaus, jonka kautta olen päätynyt osuuskunnan osakkaaksi, HyVäl-yhdistyksen toimintaan sekä upeiden kollegojen kumppaniksi. Leena Vallin Sairaanhoitopalvelu Leena Osuuskunta Helmihetki Hyrrä lähti liikkeelle hyvän arjen ajatuksesta Varsinais-Suomessa, Turun seudulla toteutettu HYRRÄ-hanke, tarttui jatkuvasti kasvavan kohderyhmän ongelmaan. Esteetön asuminen ja siihen liittyvä suunnittelu sekä tuotteistaminen on ollut monesti puutteellista tai riittämätöntä tai tarjonta ei ole kohdannut todellisia tarpeita. Yksi syy tähän on ollut eri osapuolia yhdistävän toimijan puute. HYRRÄhanke pyrki saattamaan sekä asiakaspuolen että tuotteita valmistavan tahot saman pöydän ääreen, ja tarjoamaan mahdollisuuden simuloida ratkaisuja aidon oloisessa tilassa. 12

13 HYRRÄ-osahanke Hyrrä pyöri myös näiden asioiden parissa Neljä verkostoa Varsinais-Suomeen päätettiin perustaa neljä hyvinvointiverkostoa yhdistämään alan yrittäjiä ja kolmannen sektorin palveluntuottajia. Ikääntyneiden palveluihin, lastensuojelun palveluihin, varhaiskasvatuspalveluihin ja terapiapalveluihin keskittyvät verkostot ovat kokoontuneet säännöllisesti ja niiden tavoitteena on käynnistää muun muassa yhteisiä kehittämishankkeita ja aloittaa yhteismarkkinointia. Esteettömästi ja turvallisesti kotona KUNNONKOTI projektin aloituksessa oli mukana kalustealan yrityksiä, korjausrakentamisen yrityksiä sekä hyvinvointiteknologia- ja apuvälineyrityksiä. Tavoitteena oli suunnitella ja rakentaa esteettömän asumisen informaatiokeskus, jonka kohderyhmänä ovat yksityiset kuluttajat, kuntien sosiaali- ja terveystoimen edustajat sekä kolmas sektori ja yritykset. Tuotteita esittelevä ja markkinoiva KUNNONKOTI ei ole osto- tai vuokrauspiste, vaan alan tuotteita ja uusimpia innovaatioita esittelevä palvelukeskittymä, jossa vuosittain vaihtuvat teemat varmistavat laajan tarjonnan. Hanke luo uusia verkostoja, toimintatapoja ja yhteistyötä alan kouluttajien, rakentajien, rakennuttajien, kuntien, apuvälinevalmistajien, asiakkaiden ja näiden sidosryhmien välille. Samalla se tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia mukana oleville yrityksille. Aineetonta tukea Pieniä hyvinvointiyrityksiä palvelevaa yritysneuvontaa lähdettiin kehittämään muun muassa räätälöidyn neuvontatyökalun käyttöönotolla. Yrityksiä ryhdyttiin verkottamaan yhteisten tapaamisten, yhteishankkeiden ja aloittavien yrittäjien tutoroinnin myötä. Yrittäjille tarjottiin myös työkaluja oman jaksamisen tueksi. Aineellista tukea Yritystuen tavoitteena oli kannustaa yrityksiä testaamaan, kehittämään ja pilotoimaan erilaisia palveluita, teknologioita ja konsepteja. Kehittämiskannusteen avulla aktivoitiin myös yrittäjien osallistumista muuhun hyvinvointialan yleiseen kehittämiseen. Tulokset olivat selvät. Hyvinvointiyritykset kykenivät kehittämään toimintaansa paremmin, koska kehittämiskannuste mahdollisti asiantuntija-avun käytön. 13

14 Suomen Apu-Tuote Oy on mukana Turun KUNNON- KODISSA esittelemässä esteettömän asumisen ratkaisuja. Yrittäjä pitää informaatiokeskuksessa mukana oloa hyvänä panostuksena liiketoiminnan näkökulmasta luvun puolivälissä perustettu Suomen Apu- Tuote Oy maahantuo, markkinoi ja myy esteettömän asumisen mahdollistavia ratkaisuja ja tarjoaa myös suunnittelupalvelua. Yrityksen pääasiallisia asiakkaita ovat kunnat, jotka tarjoavat asumispalveluita vanhuksille ja vammaisille. Myös yksityissektorin kysyntä on lisääntynyt. - Ikääntyvä väestö ja heidän omaisensa kääntyvät yhä useammin puoleemme ja etenkin näissä tapauksissa KUNNONKODIN kaltainen demo-ympäristö on omiaan palvelemaan asiakasta, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Jyrki Allonen. Helsingin Toimiva koti ja Tampereen Itse tila näyttelyissäkin esillä oleva Suomen Apu-Tuote Oy näkee KUNNONKODIN kaltaiset hankkeet tärkeinä kohtaamispaikkoina niin asiakkaiden kuin palveluiden ja tuotteiden tarjoajienkin näkökulmasta. Nyt näyttelyssä olevien esteettömien ratkaisujen suunnittelu ja toteutus eteni kiintokalusteiden ja pintamateriaalien sekä valaistus- ja sisustustarvikkeiden kautta apuvälineisiin, turvateknologiaan ja seniorikalusteisiin sekä vesikalusteisiin. Malliasunto valmistui Turun ammattikorkeakoulun Ruiskadun toimipisteen tiloihin , jolloin järjestettiin myös avoimet ovet päivä. Näyttelytoiminnan lisäksi tilassa tullaan keskittymään esteettömän asumisen ratkaisuja kehittävään koulutukseen ja tuotekehitystoimintaan. Mukana on tällä hetkellä 35 yritystä. Kokeilu- ja testaustoimintaa kehitetään keräämällä jatkuvaa asiakaspalautetta yritysten tuotteista. - Samasta paikasta asiakas saa asiantuntevan opastuksen, ja tuotteita pääsee joiltain osin myös testaamaan. Yritykset hyötyvät kokonaisuuden keräämästä asiakasvirrasta. Suomen Apu-Tuote Oy:n apuvälineitä voi ostaa myös verkkokaupasta, jossa on nähtävillä koko tarjonta. KUNNONKOTIIN yritys on tuonut ykköstuotteensa: Rullarampin, esteettömän suihkukaapin sekä lajitelman erilaisia kynnyksiä. 14

15 HYRI-osahanke Kuva: Kuntoutus Orton Työkalu kuntien päätöksenteon tueksi Hyvinkää-Riihimäen seudun kuntien kanssa yhteistyössä toteutetun hankkeen tärkeimpänä tavoitteena oli kehittää Excel-pohjainen työkalu, jonka tehtävänä on helpottaa kuntapalveluiden ja niihin varattujen resurssien tarkastelua. Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian toteuttama Vaikuttava elinkaarimalli työkalu selvittää yksinkertaisen kustannustenlaskentamallin avulla julkisten palveluiden kustannuksia ja sitä kautta auttaa palveluprosessien analysoinnissa. Päätöksentekijöille tarjotaan mallin avulla suuntaa-antavaa tietoa palveluiden kehittämistä ja suunnittelua varten. Tavoitteena oli edistää ja kehittää julkista palveluntuotantoa ja luoda perusta monipuoliselle palveluntuotannolle. Kustannuksia tarkasteltiin asiakaslähtöisesti ikäluokittain 15

16 Hankkeen kohteet eri kunnissa Hausjärvi Lasten ja nuorten palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutuspalvelut, liikunta- ja vapaa-ajanpalvelut Hyvinkää Hyria Koulutus Oy:n keskiasteen palvelut Ammatillinen koulutus, valmentava ja varmistava koulutus, oppisopimuskoulutus Loppi Ikäihmisten palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut, liikunta- ja vapaa-ajanpalvelut ja toimialoittain. Elinkaarimallin avulla selvitettiin tietyn palvelun hinta kunnalle yhden asiakkaan tai asiakaskäynnin kohdalla. - Malli vahvisti hyvin muun muassa sitä käsitystä, että ennaltaehkäiseviin palveluihin satsaaminen kannattaa. Esimerkiksi vanhustenpalveluiden liikunta- ja vapaa-ajantoiminnan kustannukset ovat usein hyvin paljon alemmat kuin erityispalvelujen kuten laitoshoidon, kertoo projektia koordinoinut Hanna Peevo Palmeniasta. Kun kustannustietoisuus lisääntyy, kunnat voivat edistää omien palveluidensa tuotteistamista ja tuotantotapoja sekä vertailla niiden hintoja yksityisen palveluntuottajan hintoihin. Näin pyritään parantamaan hyvinvointipalveluiden laatua ja saatavuutta ja sitä kautta edistämään asiakkaiden terveyttä. - Kehitystyö voi johtaa esimerkiksi siihen, että palvelu viedään asiakkaan luo esimerkiksi haja-asutusalueille ja vähennetään näin kuljetustarvetta sekä -kustannuksia, toteaa Peevo. Projektin aikana Vaikuttava elinkaarimallinnus tehtiin Hausjärven ja Lopen kunnille sekä Hyvinkään HYRIA Koulutus Oy:lle. Lisäksi projektin aikana järjestettiin kuntatoimijoille sekä hyvinvointialan palveluyrityksille suunnattuja kehittämispajoja niin kuntatalouteen, projektinhallintaan kuin palveluiden tuotteistamiseenkin liittyen. Mallit tehtiin valmiiksi tietyn vuoden taloustietojen ja tunnuslukujen pohjalta, ja niitä on jatkossa helppo päivittää. Järjestelmä on räätälöitävissä kuntakohtaisesti ja nyt tehdyt Vaikuttavat elinkaarimallit jäävät organisaatioiden käyttöön jatkossakin. Vaikuttavan elinkaarimallin avainkysymyksiä 1. Mitä palveluita kunnassa tuotetaan? (palvelurakenne) 2. Milloin palveluita tarjotaan? (ikävaiheet) 3. Miten palveluita tuotetaan? (kunnan oma/osto-palvelu) 4. Miksi tiettyjä palveluita järjestetään? (lait, strategia, asiakaslähtöisyys) 16

KEHITTÄMISKANNUSTE. yritysten moottorina. Lehti-hankkeen kehittämiskannusteprosessin arviointi

KEHITTÄMISKANNUSTE. yritysten moottorina. Lehti-hankkeen kehittämiskannusteprosessin arviointi KEHITTÄMISKANNUSTE yritysten moottorina Lehti-hankkeen kehittämiskannusteprosessin arviointi Sisällysluettelo Sisällysluettelo sivu sivu Sisällysluettelo 2 Lisää liiketoimintaakehittämiskannusteilla 3

Lisätiedot

ELINVOIMAA HYVINVOINTIYRITYKSILLE

ELINVOIMAA HYVINVOINTIYRITYKSILLE ELINVOIMAA HYVINVOINTIYRITYKSILLE Hyvis-hankkeessa kerättiin tietoa hyvinvointialan yrityksistä ja niiden tarpeista. Tätä tietoa tarvitaan tulevien toimien kehittämisessä. 2 Elinvoimaa hyvinvointiyrityksille

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys Sisältö 1 TOIMEKSIANTO... 4 2 TAUSTAA JA TAVOITTEITA... 4 2.1 HYVINVOINTIALAN TYÖ- JA ELINKEINOPOLIITTISET KEHITTÄMISTAVOITTEET... 4 2.2 IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUSUOSITUKSIA...

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut vanhuspalvelujen paletissa - esiselvityshankkeen loppuraportti

Kulttuuripalvelut vanhuspalvelujen paletissa - esiselvityshankkeen loppuraportti 2014 Kulttuuripalvelut vanhuspalvelujen paletissa - esiselvityshankkeen loppuraportti Minna Buure, Marjukka Heikkilä, Markku Paakki Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom 28.11.2014 [Kirjoita

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

KAI HÄMÄLÄINEN (toim.) Matkailupalveluita muotoilemassa verkostomainen palvelutuotanto elämystuotteiden murroksessa

KAI HÄMÄLÄINEN (toim.) Matkailupalveluita muotoilemassa verkostomainen palvelutuotanto elämystuotteiden murroksessa KAI HÄMÄLÄINEN (toim.) Matkailupalveluita muotoilemassa verkostomainen palvelutuotanto elämystuotteiden murroksessa 1 Sarja F. Katsauksia ja aineistoja 11 ja 12, 2012 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU tekijät

Lisätiedot

HOIVA-ALAN TULEVAISUUS MAASEUTUMAISILLA ALUEILLA. Selvitys Sisä-Savon yksityisestä hoiva-alasta

HOIVA-ALAN TULEVAISUUS MAASEUTUMAISILLA ALUEILLA. Selvitys Sisä-Savon yksityisestä hoiva-alasta HOIVA-ALAN TULEVAISUUS MAASEUTUMAISILLA ALUEILLA Selvitys Sisä-Savon yksityisestä hoiva-alasta Pauliina Kovanen Sisä-Savon seutuyhtymä Toukokuu 2009 Hankkeen nimi Hoiva-alan tulevaisuus maaseutumaisilla

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11661 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Sitran selvityksiä 82 Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen ja Tuula Holja Kesäkuu 2015, 2. uudistettu laitos

Lisätiedot

ESR tekee tulevaisuutta - hyviä käytäntöjä

ESR tekee tulevaisuutta - hyviä käytäntöjä ESR tekee tulevaisuutta - hyviä käytäntöjä ESR edistää työllisyyttä ja osaamista Tämä esite kertoo Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamasta toiminnasta Suomessa. Esimerkit kuvaavat sitä, miten

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

Julkisen sektorin kehitys kiihtyy Uusia väyliä tulevaisuuteen

Julkisen sektorin kehitys kiihtyy Uusia väyliä tulevaisuuteen . The Point Deloitten sidosryhmälehti Julkisen sektorin teemanumero Talvi 2011 Julkisen sektorin kehitys kiihtyy Uusia väyliä tulevaisuuteen Ympäristöministeriö tuo suurhankkeella palvelut lähemmäs kansalaisia

Lisätiedot

Green Caren toimintamallit

Green Caren toimintamallit TTS:n julkaisuja 410 Green Caren toimintamallit Anne Korhonen Sari Liski-Markkanen Irene Roos Green Caren toimintamallit Anne Korhonen Sari Liski-Markkanen Irene Roos TTS:n julkaisuja 410 ISBN 978-951-788-419-8

Lisätiedot

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Ikä-ESKO ILOA JA OSALLISUUTTA IKÄIHMISTEN ARKEEN Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kirjoittajat: Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kannen suunnittelu ja taitto: Lea Virolainen Valokuvat:

Lisätiedot

Yksilöllinen avuntarpeen arviointi Avain vaihteleviin tuentarpeisiin. Omaan elämään - Turvallisen asumisen projekti 2007 2010 Loppuraportti

Yksilöllinen avuntarpeen arviointi Avain vaihteleviin tuentarpeisiin. Omaan elämään - Turvallisen asumisen projekti 2007 2010 Loppuraportti Yksilöllinen avuntarpeen arviointi Avain vaihteleviin tuentarpeisiin Omaan elämään - Turvallisen asumisen projekti 2007 2010 Loppuraportti Asiasanat: Asumisturvallisuus Avuntarpeen arviointi Asumispalvelusäätiö

Lisätiedot

Kainuun Hoivaverkoston toimialakatsaus yksityisten hoivayritysten ja julkisen sektorin toimenpide-ehdotukset yhteistyön kehittämiseksi

Kainuun Hoivaverkoston toimialakatsaus yksityisten hoivayritysten ja julkisen sektorin toimenpide-ehdotukset yhteistyön kehittämiseksi Kainuun Hoivaverkoston toimialakatsaus yksityisten hoivayritysten ja julkisen sektorin toimenpide-ehdotukset yhteistyön kehittämiseksi Kainuun Etu Oy Hoivaverkostohanke Anna-Mari Korhonen Toteutus: Pro

Lisätiedot

Varsinais-suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of southwest Finland. SULAUTUVA ICT sujuva yhteistyö

Varsinais-suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of southwest Finland. SULAUTUVA ICT sujuva yhteistyö Varsinais-suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of southwest Finland SULAUTUVA ICT sujuva yhteistyö Varsinais-Suomen tietoyhteiskuntastrategian päivitys 2010+ Esipuhe Elämme aikaa,

Lisätiedot

ESISELVITYS OSA A. Service Park Provider Oy SPP Palveluverkkojen kehitys ESISELVITYS 1(26) 28.01.2008

ESISELVITYS OSA A. Service Park Provider Oy SPP Palveluverkkojen kehitys ESISELVITYS 1(26) 28.01.2008 ESISELVITYS 1(26) ESISELVITYS OSA A PIENTEN PALVELUTUOTTAJIEN VERKOSTOITUMISMAHDOLLISUUDET JA PALVELUJEN TILAAJAINTERESSIT IKÄÄNTYVIEN HENKILÖIDEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA Virpi Pyykkö Upi Heinonen

Lisätiedot

ESISELVITYS OSA A. 28.01.2008 Virpi Pyykkö Upi Heinonen Petri Sipilä

ESISELVITYS OSA A. 28.01.2008 Virpi Pyykkö Upi Heinonen Petri Sipilä 11 ESISELVITYS OSA A PIENTEN PALVELUTUOTTAJIEN VERKOSTOITUMISMAHDOLLISUUDET JA PALVELUJEN TILAAJAINTERESSIT IKÄÄNTYVIEN HENKILÖIDEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA 28.01.2008 Virpi Pyykkö Upi Heinonen

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS Näkemyksiä hyvinvointialan yrittäjyyden tulevaisuudesta Marja Haapa-aho Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuri ja hyvinvointi 2014 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Hyvinvointiala...

Lisätiedot

Kaakon SOTE-INTO. Päätösseminaarissa kerrattiin onnistumisia ja tähyttiin tulevaan s. 3. Henkka auttaa avustajan löytymisessä s. 6

Kaakon SOTE-INTO. Päätösseminaarissa kerrattiin onnistumisia ja tähyttiin tulevaan s. 3. Henkka auttaa avustajan löytymisessä s. 6 Kaakon SOTE-INTO Lokakuu 2010 www.eksote.fi/kaakonsote Päätösseminaarissa kerrattiin onnistumisia ja tähyttiin tulevaan s. 3 Henkka auttaa avustajan löytymisessä s. 6 Lääkehoito kuntoon s. 12 2 Kaakon

Lisätiedot

Jenni Suominen, Essi Hillgren & Piia Nurmi (toim.) Ympäristöliiketoimintaa pk-yritysten kanssa

Jenni Suominen, Essi Hillgren & Piia Nurmi (toim.) Ympäristöliiketoimintaa pk-yritysten kanssa Jenni Suominen, Essi Hillgren & Piia Nurmi (toim.) Ympäristöliiketoimintaa pk-yritysten kanssa SISÄLTÖ ESIPUHE Piia Nurmi KATSAUS YMPÄRISTÖLIIKETOIMINTAAN SUOMESSA Piia Nurmi, Riikka Leskinen, Jaani Kuusela

Lisätiedot

Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry (EPTEK) Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry (EPTEK) Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry (EPTEK) Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) Hyvinvointialan Living lab -hanke Ylimaakunnallisen hankkeen

Lisätiedot

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä.

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä. Sitran selvityksiä 92 Huomisen sote Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään meidän tulisi pyrkiä ja miten se tehdään Huhtikuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 92 ISBN 978-951-563-913-4 (nid.)

Lisätiedot

ASPA 2012. Itsenäisen asumisen kulmakivet Osallisena oman kodin teossa Tuetulla asumisella laatua ja säästöjä Turvallista asumista

ASPA 2012. Itsenäisen asumisen kulmakivet Osallisena oman kodin teossa Tuetulla asumisella laatua ja säästöjä Turvallista asumista ASPA 2012 Itsenäisen asumisen kulmakivet Osallisena oman kodin teossa Tuetulla asumisella laatua ja säästöjä Turvallista asumista s. 24 Varpu Vehmersalo: Asumispalvelutoiminnan yhtiöittäminen oli erinomainen

Lisätiedot

on kasvun kaupunki Kari Nenonen

on kasvun kaupunki Kari Nenonen Laurea tutkii ja kehittää 2/2015 on kasvun kaupunki Kari Nenonen / s. 4 Opiskelijayrittäjyys / s. 6 YAMK-opiskelu / s. 10 CIDe Cluster / s. 14 Sisällysluettelo Kehittämiskumppanisi kansainvälistyvällä

Lisätiedot