Tarja Tallqvist on Espoon oma tyttö s.2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarja Tallqvist on Espoon oma tyttö s.2"

Transkriptio

1 10 E - Matti Vanhanen ei ntaliitiin ivenlahti analahti Sa Lijailpaila pääylippja Sir Finlandiaan Tarja Tallqvit n Epn ma tyttö.2 KUNTOKESKUS BECOME KIVENLAHDESSA! RYHMÄLIIKUNTA, CROSSTRAINING JA KUNTOSALI 55 /KK /KK KUNTOSALI + RYHMÄLIIKUNTA + CROSS TRAINING 55 EI SITOUMUSSOPIMUK SIA! Ei pitiä jäenyyiä! Kaii aiadet irtianttavia 1:n irtianmiajalla! Liätietja tnneita aat vataanttamme ja nettiiviltamme: Becme - Kivenlahti hinnat 2013: Kntali 33 / tai Kntali + Ryhmäliinta + Cr Training 55 /. Kaii aiadet irtianttavia 1 irtianmiajalla. Becme Grp Oy, Merivirta 5, Ep, p , Aiaapalvel avinna ariin Facebita: Becme Kivenlahti. KUNTOKESKUS KIVENLAHDESSA BECOME-ESPOONLAHTI-255x178mm indd

2 Tarja Tallqvit n Matinylän ma tyttö! Aiemmin ananedtajana timint, nyyinen eialähihitaja ja eia lttamtimia työentelevä matinyläläinen Tarja Tallqvit pitää Epa eniten merenrannita. Kyyimme Tarjalta hänen lmiiaan. - Aiatalni täyttyy nyyiin lttamtimita: len Epn Valtta, Serantanevta, Kirvaltta, Vanhnevta ja Pllin Hallitea. Siellä riittää teemitä ari-iltaiin. Teen myö eiatyötä lähihitajana dementiahivadeia. Se n välillä mattman ranaa, mtta e antaa yhtä paljn ja n minlle mieleitä työtä. Lnt ja iellä äyentely hitaati n Tarjalle täreää. - Olen mitiairailta ppint, ina mahtavaa n pyähtyä ja atella pnaa, mrahaita tai vaia lentävää linta. Työelämää att ja tapaht. Tarjan alta erä nltttava tilanne li eraavanlainen: Olin jri valmitnt lähihitajai ja tein eiaa Helingin apngin tihida. Menin erään ptilaan le, jlla li mn maa diabete. Tehtäväni li ttaa häneltä vereneri, antaa inliinipiii ja valmitaa hänelle aamiainen. Kävi ilmi, että hidettavani li erittäin dementitnt, yin ava ja hänellä li va nälä. Keti heten ennen in löyin eaieta dita verenerimittarin ja inliiniynän vanhen vaieridea näläänä. Sain pitettyä rmeen ieappieti pienen reiän, mtta iinä vaiheea tli tenap: mittari li aivan erilainen in mitä lin aiemmin äyttänyt! Työnin lian mittarin an ja en jäleen rmea levaan veipiaraan, mtta mitään ei tapahtnt, paiti vanhen yltyvä nälän vaierr. Yritin aiia mahdlliia variaatiita mittarin hteen jita ei ylläään mntaa llt, mtta en vain aant mittaria timimaan. Epätiviani phin mia rmenpäitäni ja yritin mneen ertaan en avlla ivaltaa mittarin alaitta nnitmatta iinä. Hävettää ana tämä, mtta nnei vanh li niin dementitnt ettei pytyii mitamaan pahalla tätä reaa eitytä! Lplta itin pielijaaverilleni, ja nnei tiei miten mittaria äytetään. Lpp hyvin aii hyvin! Vanh ai tämän jäleen hlella eitettyä pra. Tarjan mieletä Epa n parata apngin peat merenrannat ja aaret. - Olen viaia melnt ja int Matinylänrannaa aaden iitä ila, vimaa ja rahaa. IIDA REKUNEN Ala-ivenlahden te Meillä vit maaa myö Smartm- liinta-ja lttrieteleillä Merenäynti ESPOO ph: Tällä pngilla pöytä 8 /tnti! Liätnnit 5 /tnti Ei ennavaraia. Ei vi yhditää mihin tarjiin.ei e neria. Tarjpöytiä rajitett määrä.vimaa ati. A-iedet, nac-tarjila biljarditrnaet ja biljardierh ynttärit, illanviett, pijlt, yritytilaidet Urheila creeneillä: MTV3 Max Sprt 1&2, Erprt

3 Kiinteitömaailma Lipplaiva Aleen aiantntija Matti Vanhanen: Kntaliitia ei tle, metrplihallint n mahdllinen iein rajattna Matti Vanhanen eraa ntaditen ttetmita nnanvalttettna Nrmijärvellä, ja n yi maamme parhaiten hidetita nnita. Hyvin hidett nta, iteään rempien ja, määrittelee Vanhanen. Hänen maana yhteitäin hallinta metrplialeella itenin tarvitaan. Metrplihallinta vidaan ehittää, nhan delle hallinnn talle ei anneta liian rta valtaa. Etenin aavitea n ltava tarana. Metrplihallinnlle vidaan antaa yleiaavatan työenttä. Tnttien tarjntaa liättävä rajti Olennaiena aana ntien ehitytä Vanhanen näeein aavitea nnitmien. Maaplitiia, tnttiplitiia ja aavit n itenin vataideain päätettävä ntatalla. Lähidemratian hyödyntäminen mm. aemaaavja laadittaea taaa parhaiten nin tietaleen viihtyvyyden äilymien. Kylät vat ihmiiä varten. Eimerinä nnitneeta aaviteta Vanhanen mainitee Kalerin aleen Nrmijärvellä. Terveypalvelita Knnan ja väetöphja mdtavat rajat tarjttaville palvelille. Kalliita laiteinvetinteja ei le järevää tehdä, j eimerii eriiairaanhida tarvittavat laitteet maaavat äyttämättöminä rimman an ajata, järeilee Vanhanen. Kntalaiten talajattelta Vanhanen tiv ntalaiten nyt näevän, ettei nnalta aa aiea. Omavat n palatettava. Nrieran ja työväentalja n aiemminin raennett talilla. Nyt n j plaa vapaaehtiita vetäjitä mm. nri- ja harrattimintaan. Ennt tlevata Vanhanen ei hyväy paliitia. Hän ei Kei-Uimaan rapngin yntymieen, eiä pääapniedn yhditymieen. Sen ijaan hän näee yhteityön liäämien levan pertelta aiille aplille annattavia haneia etenin maanäytön-, amien-, liienne- ja ympäritöyhteityön aralla. Tätähän n j ehditty harjitellain ymmenen nnan Kma-haneen paria. Vi hiti, miä fiili la! Epn itin atl mniplit! Tarjamme petta nyt Smei, Englannii ja Venäjäi. We ffer training nw in Finnih, Englih and Rian. Мы предлагаем обучение на финском, английском и русском языках Ei epäilytäään, mitä la ittelen! Taremmat tiedt ja hinnat netitä atlafiiri.fi Valite itellei parhaiten piva ri halamatai timipaiata ja ilmittad. Ilmittad reille netiä tai ita llle Tapila, Matinylä, Epnlahti, Vita ajrtti! faceb/ atlafiiri

4 Katjatin ntn Kn einäjelainen marinheittäjä, vain maattelia nntatnt Olli- Pea Karjalainen valittiin pari vtta itten Helingin parhaai rheilijai, havahdin arviimaan pääapngin hipp-rheiln taa. Nyt tilanne n hian parempi, mtta edelleenin malainen rheilmenety n miden apnien ja maaedn varaa. Helingin ja Epn rajalla Lattaaarea maailman hippa edtaa lainelatailija Tli Petäjä-Sirén ja Epn rajjen iäplella parhaimmillaan mdtelmalitelijat. Sria jerheillajeja n vaiea ttaa hmin, illä apnien mainetta pltavat pääaiaa vieramaalaiet ptijat tai mailjen heilttelijat. Omiin vimiin trvatvaa alibandya pelataan timielellä vain neljää maaa. Tapin Hngan pal ripallila mieten pääarjaan n ilinen ylläty, jlle tivttavata ai hyvää EM-iia pelatta ttela (Venäjä, Kreia) antaa varmaanin liäviriettä. * * * Mitenä rheila, jna pitteitten raentamieen Epain n äytetty ymmeniä miljnia erja, vitaiiin hyödyttää myö miden in mtamien ymmenien palatyöläiten hyväi? Vataia n eita. Palaa nattivat rheilijat lii yytä jalattaa vapaa-aiina nrten ja laten inntajii. Tietenin pieia j n, mtta yllä vapaa-aia l enimmäeen ahvilia iteln ja videpelejä pelatea. Olin aianaan tmaa lmaiia ripallilijita Smeen Kripallliitn pheenjhtajana. Yi ai riittää jetta hden. Spimeen li vähintään neljän tnnin viiittaiet harjitet eran jnireille. Epn Hna li mten enimmäinen mtan miehen tänne Yhdyvallita hanint era. Iltaanmien rheiltimittaja tii tapahtman tilla: Kden jalan neeeri Epeen. Ei ihme, että enimmäieä ttela Tapilan halli plliteli, vaia jalja li vain ai, mtta pittta entään i ja pli jalaa eli 198 enttiä. Omien ja myö mitten paria laten illata iltaan nniaaati timivien vanhempien rlia vii niin iään hentaa. Seiel aalitten ja enttien laidilla lii vaihdettavia yhteiiin miin leneihin lähimaata, tietteniian pieln ahvilaa tai mihin tahana ellaieen timintaan, ja ei häirite valmentamita, mtta hentaii myö vanhempien nta ja tiettaita. Ede tietilpailt iätilia eivät le hn idea. Serjen vathenilöt viivat ttaa aiaeen myö vanhempien eli maajien palvelemien. Hyviä lhteita n aiialla ja erityieti Epa. MARTTI HUHTAMÄKI Letterbx Mediat Ph , Ilmitmyynti Minna Hartnen Ph Sari Miettinen Ph Pentti Sirviö Ph Pea Säriilta Ph Timit Ph Aineitjen timitaia Työtettävä aineit viimeitään ilmetymiviin tiitaina l 12. Svitt valmiaineit viimeitään tiitaina l 16. Riippmatn apnginalehti. Jaetaan titaliin, liietilhin ja nttreihin. Jael Letterbx p atamme Sina LÖYtÄMÄÄn Sen OiKean KKa Se paikalliset KOdit tntee jos ei toinen paikallinen? Kn teet anamme myyntitimeiannn anntai lan 2013 lppn menneä, aat välitypalvelmme 2 % (velattmata myyntihinnata) + alv 24 % eä mttiiven apan päälle! SOITA HETI ja varaa Oman Kdin Ti nmerta: Me atamme löytämään en iean! Yhteityöä Mar Hytönen ph Leena Sianen ph Kti Ritilma ph Veli Myllylä ph tanja Weterlnd ph Ventepr Oy Sell, Leppävaaranat 7, Ep Laipalati, Mannerheimintie 22-24, Helini

5 ati. TUTUSTU VÄLITTÄJIIMME TERVETULOA parempaan antappaan! Prime He Oy n vnna 2003 pertett, aidti timainen, Ila Phaa LKV, DV Helena LKV, KED Rani-Phaa Janne Hanimäi LKV Rit Pela Ale-edtaja paneita riippmatn 12 hengen yrittäjäheninen eplainen iinteitönvälitytimit. Sita ja pyydä ilmainen arviäynti! Mar Satr LKV, KED, enmi Rit Karjalainen LKV, LVI-ininööri Kari Lehtinen Ale-edtaja Virve LKV Va-Siranen Sähöpti mda etnimi. primehe.fi Prime He Oy p Smalaitentie Ep Phelt 010-aliiin nmerihin 0,0828e/ph + 0,0595e/min tai mataphelimeta ittaea 0,0828e/ph + 0,1704e/min. Svi Verainen Ale-edtaja, KiAT Ea Ylimala LKV, KED Sirpa Ylital LKV, enmi Palvelmme 3,72 % i. alv 24 % velattmata appahinnata. Pyydä tarj!

6 Maailman tetin italialainen eittiö Tle myymäläämme ahville ja jttelemaan deta eittiötäi nnittelijamme ana. Aran Stdi Ep Kiniementie Ep Ph

7 Aritehti-y Olli Enne: PUUTALOYKSIÖISTÄ RATKAISU PIEN- ASUNTOPULAAN Pääapnieta riivaa rninen antpla; yyntää n jatvati enemmän in tarjntaa. Oman rataimallina tähän n einyt aritehtria Aaltylipita pieleva Olli Enne: Pääapniedlla n yli lme miljnaa neliömetriä äyttämätöntä raennietta. Mii itä ei hyödynnettäii raennttamalla matitaljen taapihille pieniä ptalyiöitä? Phditaan ptarhayiön verivilla. Enimmäien ptarhayiön raentaminen alitettaiiin näillä näymin eni eväänä. Pilttihaneen tntti n tyypillinen 660 neliömetrin irveenvaritntti ptarhineen ja menapineen. Tntilla n myö timiva ja tnnelmallinen pihaana. Näitä yritetään varjella niin paljn in mahdllita, Enne ert. Tällainen tntti n in tehty tähän prjetiin. Myö naaprta ja aleella n paljn pienen mittaaavan maavia piia 30-lvn aln ptalja, jten tämä pii aalaltaan niiden ana hyvin yhteen. Tetaamatta tnttia ei teta äyttöön. Olen mahdllieti raentamaa ahta malliappaletta tntille. Tällöin prjetin edt pääevät parhaiten eille, eli jri ne minaidet, jta teevät tätä hyvän illin n haltaan täydennyraentaa tiiviillä tntilla ympäritöä mahdlliimman paljn varjellen. Tällaiia minaiia vat mm. hyvä äänneltävyy taln ijitta nnitellea, taln avatv, räytäre, pieni mittaaava ja pieni phjan ala. Mitä tähän anvat naaprit? Naapreita n tarit lla j heti n enimmäiet lnnet tntita valmitvat. Tivttavati j yyn enimmäiellä viilla. Ite raenntyöt alavat eni vden eväällä. Sitä ennen tehdään maaperättimta ja mn maa mtaman ren en aat. Seraamme haneen etenemitä lehtemme tlevia nmeria. IIDA REKUNEN Tnt annnetintä tivttmalta? On mahdtnta ehtiä aiiin näyttöihin? Me atamme vralaiia den din löytämieä. Me etimme teille mieleiimmät vaihtehdt, varaamme atmiajat ja äymme vaia näytöäin pletanne. Hidamme myö anthaemen ja vrapimta evat aiat. Tarjamme yilöllitä palvela, inn tarpeidei maan! Kivenlahdentie Ep p Avinna ar. ma-pe La päivyty 9-15 ROKOTUKSET ILMAN AJANVARAUSTA JA ILMAN KLINIKKAMAKSUA KESKIVIIKKOISIN KLO Tarjamme henilöhtaita palvela aiia anti vraamieen liittyviä aiia. Me taratamme anti, arviimme vran ja marinimme antai mnipleieti. Hidamme aii ehdaiiin ja vralaiiin liittyvät aiat ja paperityöt. Tarjamme yilöllitä ja aavaa palvela, inn tarpeidei maan! (eim.4-tehtert iralle 41 era, enimmäinen pentrt, ira tai ia, 38 era) UUTTA! lääeetön vaihteht ivnhitn: LASER-HOIDOT nyt meiltä Välitämme antja. Välitämme inta. Liäi pitamme pienet ihavaimet ja ienavaimet irrgiella laerilla yy liää vataanttamme AMP Relcatin & Cnltancy Kivenlahdenat 5 C 24, Ep Y Välitypali 1,24 x 1 :n vra (i. alv 24%) tai pimen maan. Pyydä tarj! Tyää meitä facebia, ja äy atmaa viimeiimmät tiet ja tarjet!

8 Syyvaatteet ja -engät edllieti! Henri Palmr epnayttat.fi Epn Käyttöat Oy, Hyljetie 2, Ep ph Tim Ah epnayttat.fi Peget 407 SW 2.0HDI AUTOMATIC 174 tm Vlwagen POLO 5D Trendline tm Mini Cper Chili 24 tm Nian X-TRAIL 5D X-TRAIL STW 2.2D-TENT30-4X4/ tm Matinylän appa, Matinprntie 3 ja 8 ierratye.fi/apat Avinna ar. 9 20, la Vlv V70 D5 198 tm Adi A4 AVANT 2.0TDI AUTOMATIC 219 tm Mercede-Benz C 270 CDI Avantgarde Navi Nahat Xenn 199 tm Citren C5 Exclive 2.2 HDI Atm Farmari 237 tm Adi A4 5D AVANT tm 2xRen, H, Xenn, At.ilm ym Adi A4 Allrad QUATTRO 2,0 TDI tm 2xRen, H, At. Ilm, Crie, Sprttipenit, Xenn, ym Adi A6 Avant S line Bine 2,0 TFSI mltitrnic tm 2xRen, Täydel.h, Xenn, Crie, At.ilm ym BMW 520 d Farmari A tm Hltirja, atmaatti, at. ilmatinti, crie, 2-renaat, ym BMW 530 da Sedan tm Smihitria hieilla varteilla! mm. yönäyttö, hd-näyttö ym BMW X5 3.0D AUTOMATIC 4X tm 2xRen, H, At.ilm, Crie, ym Citren C3 1, tm 2xRen, h, Ilmat, ym Frd MONDEO 2.0 TDCI Wagn (115hv) tm 2xRen, Par.tt, h, At.ilm, Crie ym Hyndai ix GDI Bledrive, Tehdata! tm Tehdata vimaa, Ilmat, Crie, 2xRen, Start&Stp ym Mercede-Benz A 200 TURBO Avantgarde tm 142w! Smihitria, Hltirja, 2xRen, Ilmatinti, Crie, Lhl., Mercede-Benz C 320 CDI Sedan Avantgarde AT tm 2xRenaat, At.ilm, Nahaverh, 1-mitaja, Laiatt, Navi, Xenn ym Nian Qahqai WD tm 2xRen, Laiatt, Navi, At.ilm, Crie ym Opel ASTRA 1.6 Trb Ectec Sprt AT tm 2xRen, H, At.ilm, Lh Opel Zafira Trer Cm 2,0 CDTI ecflex Start/Stp 96W 7:lle tm 2xRen, H, At.Ilm, Crie, Ratinlämmity, ym Opel ZAFIRA 1,9 CDTI OPC- Line, 7:lle tm 2xRen, H, Ilmatinti, ym At Aa, Ep. Kelnja Ep Ph: Renalt MEGANE 1.6i 16V tm 2xRen, H, Ilmatinti ym

9 Utta RE/MAX:illa! Seraava Epnlahti-lehti ilmetyy E ivenlahti analahti Sa Laajennamme palveltarjntaamme tmalla aiaaillemme tarjapan ai laadata välitytimintaamme. RE/MAX Tarjappa Varaa ma ilmittilai Le liää: RE/MAX Avaintilat, Bea Oy LKV Varaa aia ilmaielle dinmyyntinnitelmalle! Ph Palvelemme myö Kappae Meritlea, Inniitynja 2, Ep LUMENE LUMENE TEHTAANMYYMÄLÄSSÄ UUSI UUSI TARJOUS TARJOUS JOKA JO PERJANTAI! PERJANTAI! LUMENE LUMENE TEHTAANMYYMÄLÄ TEHTAANMYYMÄL Oite: Oite: Laihytti Laihytti 1, Kalahti, 1, Kalahti, Ep02780 Ailajat: Ailajat: Ma-Pe Ma-Pe ja La ja La 10 Tle tttmaan Lipplaivan teen eläinappaan!

10 lijailpailmme vi viedä int ireen! Tinrinja 4, Ep ph / Vita lipt Sir Finlandian näytöeen! Smen analliir Sir Finlandia vallittaa Helingin Kaianiemen entän väliei ajai. Tinen titaan hieampi hjelmanmer aattaa lla myö inn atttavanai, n allitt lijailpailmme. Timi eraavati: Käy lehtemme faceb- tai nettiivilla (jiden itteet löydät lehden etivlta), jta löydät hjeet ilpailn allitmielle. Kerr yhteytieti liäi e mitä/miten ait lehtemme. Timi menneä. Arvmme rajatn määrän pääylippja. Onnettaren imille ilmitamme henilöhtaieti Sähöptiite: Phelin: Fax: Plantag Oy Lar Sncin aari ESPOO NÄYTÖKSET: Helini, Kaianiemi, Kaianiementie Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: YKSITYISTILAISUUS Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Find n n Faceb Badge CMYK / /.ai.ai

11 lähilmilla atateen ilman ajanvaratain Täyden palveln atataema Kalahdea Ktimaien palveln pleta lipttava CityKatataema avattiin viime talvena Kalahdea, aivan Kehä III:n tntmaa. Katataeman tilat ja laitteet edtavat nyyaiaiinta teniiaa. Timipiteeä palvellaan henilö- ja paettiatjen mitajia ja naitta vahvitaa raaan altn atattiminta, reiteröinti- ja maahantlatatet eä vatpalvelt. jä ajnev, j myö hnjen renaiden taia. Näin yyateiden aapea annattaa man atn renaiden rayvyy taritaa. Urien meritytä ei vi mttvia elilihteia liiaa rtaa. Kltpintaa tlee lain maan lla eärenaia 1,6 mm ja talvirenaia 3 mm. Uimitarve vi tlla ti mita yitä aiemminin ja iteltavaa n, että renaia lii aina vähintään 3-4 mm ltpintaa jäljellä. myö pyyhijän lien nt n täreää etenin pimeää ja ateella, Kari liää. Atilijat vat löytäneet meidät hienti. Reilta ja jtavata palveltamme elväti pidetään. Kannamme myö yhteintavatta maamalla vermme Smeen, tiin in lmaiea mitea levat it etjt. Olemme phtaati timainen yrity, ert timitjhtaja Mia Knen. Vimme hyvin pha täyden palveln atataemata. Krea palvelate n meille erinmainen ilpailvaltti. Täällä aii hit erralla, eimerii reiteröintipalvel myö laantaiin, Knen ert. Aripäiviin atateen aattaa päätä hyvin npeati ilman ajanvaratain. Atn hyvä nt n mitajan et Aiaaan vatlla n atn nt, me atataemilla tetaamme atn liienneelpiden. Miäli jin hta ei täytä vaatimia, errmme viat. Tänä päivänä n yleitynyt e, että aivan atataeman tntmaa n jin athlt, ja vi tarvittaea rittaa atn hlttimenpiteet, atataeman päälliö Jli Kari ert. CityKatataeman viereltä löytyyin ai atrjaama eä rengaliie. Tämä n meillein hyvä ynerginen et, Kari tmaa. Keimäärin hylätyi tlee ja nel- E - ivenlahti analahti Sa Si paiallita! Löydät lähipalvelartan myö netitä: Kappae Martinilta Martinillantie 10, Ep Ph. (010) ma-pe la E ivenlahti analahti Sa - Yrittäjä, tää n näyvä arttapaia innin yrityellei Kyy: Epnlahti-lehden vit ntaa eraavita ntpiteitä: Kappae Lipplaiva, Kappae Lipplaiva 2. r, Epnlahden yhteipalvelpite, Kappae Lipplaiva, Atl Safiiri, Epnlahden Uimahalli, Epnlahden terveyaema, Epnlahden Frm Jäähalli, Epnlahden ir, S-Maret Epnlahti, Valintatal Kivenlahti, Kivenlahdenat 1, Kivenlahden irjat, S-Maret Kivenlahti, HelppKatat Kivenlahti, Knte Becme, Alepa Sa, Santie 4, San pieneläinlinia

12 14.9. ALKAEN KLO 9! LA LA ALKAEN KLO 9! LA ALKAEN KLO 9! TERVETULOA 1-VUOTISJUHLIIN - TAPAHTUMASSA PAIKALLA AITO F1-AUTO! - TAPAHTUMASSA PAIKALLA AITO F1-AUTO! 12 LA ALKAEN KLO 9! 1-VUOTISJUHLA Kaii at-aaminen amata itteeta TAPAHTUMASSA PAIKALLA AITO F1-AUTO! NOPEIMMILLE MAHDOLLISUUS PÄÄSTÄ KOKEMAAN NOPEIMMILLE MAHDOLLISUUS PÄÄSTÄ KOKEMAAN NOPEIMMILLE MAHDOLLISUUS PÄÄSTÄ KOKEMAAN AIDON F1-AUTON VAUHTI! AIDON F1-AUTON VAUHTI!PAIKALLA AITO F1-AUTO! - TAPAHTUMASSA - TARJOLLA MEHUA JA MAKKARAA AIDON F1-AUTON VAUHTI! NOPEIMMILLE - TARJOLLA MEHUA JAMAHDOLLISUUS MAKKARAA PÄÄSTÄ KOKEMAAN - LAPSILLE CITYKATSASTUS-ILMAPALLOJA - TARJOLLA MEHUA JA MAKKARAA AIDON F1-AUTON VAUHTI! - LAPSILLE CITYKATSASTUS-ILMAPALLOJA - TARJOLLA JA MAKKARAA - ILMAINEN JARRUJEN JAMEHUA VALOJEN TARKASTUS - LAPSILLE CITYKATSASTUS-ILMAPALLOJA - ILMAINEN JARRUJEN JA VALOJEN TARKASTUS - LAPSILLE CITYKATSASTUS-ILMAPALLOJA KAIKILLE HENKILÖJA PAKETTIAUTOILLE - ILMAINEN JARRUJEN JA VALOJEN TARKASTUS KAIKILLE HENKILÖPAKETTIAUTOILLE - ILMAINENJA JARRUJEN JA VALOJEN TARKASTUS - KAIKILLE KATSASTANEILLE LIPPALAKKI KAUPANPÄÄLLE KAIKILLE HENKILÖJA PAKETTIAUTOILLE HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOILLE - KAIKILLEKAIKILLE KATSASTANEILLE LIPPALAKKI KAUPANPÄÄLLE - KAIKILLE KATSASTANEILLE KAUPANPÄÄLLE - KAIKILLE KATSASTANEILLE LIPPALAKKILIPPALAKKI KAUPANPÄÄLLE Katatet Reiteröinnit Vatet TERVETULOA 1-VUOTISJUHLIIN Avinna ar. 8-17, la 9-14 p LA ALKAEN KLO 9! Eriiaaminen: Myntinyrjä ESPOO Myntinyrjä 3liittymä) Myntinyrjä 3 (Kehä 3, Kalahden ESPOO Ph Myntinyrjä 3 ESPOO (Kehä 3, Kalahden liittymä) (Kehä 3, Kalahden liittymä ESPOO - TAPAHTUMASSA PAIKALLA AITO F1-AUTO! NOPEIMMILLE MAHDOLLISUUS PÄÄSTÄ KOKEMAAN AIDON F1-AUTON VAUHTI! p Ph TARJOLLA MEHUA JA MAKKARAA - LAPSILLE CITYKATSASTUS-ILMAPALLOJA Ph liittymä) 1240 (Kehä 3, Kalahden Ph Samaa itteea palvelee myö: Samaa itteea palvelee myö: aamiem me: KAIKILLE HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOILLE A merialaitteea Samaa palvelee myö: iet Kevytperävan- KAIKILLE KATSASTANEILLESamaa LIPPALAKKI KAUPANPÄÄLLE Kevytperävanatt itteea palvelee myö: Michael Garage hllt g Michael Garage hllt g amerialaiten atjen Kevytperävanhllt g Erii- ILMAINEN JARRUJEN JA VALOJEN TARKASTUS P Hllamme ja rjaamme P P Kevytperävanhllt g Kevytperävanaii atmerit P P p P hllt g Myntinyrjä 3 P P ESPOO (Kehä 3, Kalahden liittymä) Ph Samaa itteea palvelee myö: Kevytperävanhllt g P P Michael Garage amerialaiten atjen eriirjaam P Epn Rengapite amerialaiten atjen eriirjaam eriirjaam Epn Rengapite aii rengatyöt aii rengatyöt ammattitaidlla ammattitaidlla P P Rengap P Epn Michael Garage P P P p ma-pe ammattitaidlla eriirjaam aii rengaty amerialaiten atjen Epn Rengapite Michael Garage ammattitaidll aii rengatyöt amerialaiteneriirjaam atjen P P a d laa! e t l a mp Epn Rengapite aii rengatyöt ammattitaidlla mp- j P paii m n e d een it edlli Lppv r at ja mp. hintaan reja at alven! p M! t HUOM n läpi ä ä t e t järje ailt m + viran tä dt neti at tie Taremm iri.fi fi a l iva at iten p rha ellei pa timipaiata it e t i Vali amata al tad. ja ilmit ri h Vita ajrtti! faceb/ atlafiiri le ll a t i 70 tai Tapila, lä, 2 Matiny i, t h la n Ep

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

S-55.1220/142 Piirianalyysi 2 1. Välikoe 10.3.2006

S-55.1220/142 Piirianalyysi 2 1. Välikoe 10.3.2006 S-55.0/4 Piirianalyyi. Välioe 0.3.006 ae tehtävät 3 eri paperille in tehtävät 4 5. Mita irjoittaa joaieen paperiin elväti nimi, opielijanmero, rin nimi ja oodi. Tehtävät laetaan oaton oepaperille. Mita

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Autot, Taulukoita sovelletuista verotusarvoista, Tammikuu 2008 Bilar, Tabeller över tillämpade beskattningsvärden, Januari (51)

Autot, Taulukoita sovelletuista verotusarvoista, Tammikuu 2008 Bilar, Tabeller över tillämpade beskattningsvärden, Januari (51) Autot, Taulukoita sovelletuista verotusarvoista, Tammikuu 2008 Bilar, Tabeller över tillämpade beskattningsvärden, Januari 2008 ALFA ROMEO 156 1.7 4D 106KW N 20080107 19980105 159 4350.00 1261.50 277.53

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI Ammattisuomi Palvelualalle 16.11.2015 8:00 16.11.2015 3:00 NL Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 8:00 17.11.2015 12:00 ES Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 12:00 17.11.2015 3:00 NL Kassat

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

5. Trigonometria. 5.1 Asteet ja radiaanit. Radiaanit saadaan lausekkeesta. Kun kulma on v radiaania ja n astetta, tästä seuraa, että 180

5. Trigonometria. 5.1 Asteet ja radiaanit. Radiaanit saadaan lausekkeesta. Kun kulma on v radiaania ja n astetta, tästä seuraa, että 180 5. Trignmetria 5.1 Asteet ja radiaanit Radiaanit saadaan lasekkeesta v b r. Kn klma n v radiaania ja n astetta, tästä seraa, että v n 180. Basic Frmat -tilaksi vimme valita Radian, Degree tai Grad. Käsittelemme

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Testivoitot - Škoda Octavia

Testivoitot - Škoda Octavia Testivoitot - Škoda Octavia Autobild, Suomi 2/2008 Tyyliä ja tilaa - vertailussa kuusi bensiinikäyttöistä farmaria. "Skodassa on matkustajille mukavasti tilaa, ja tavaroita mahtuu mukaan runsaasti. Sehän

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Lotta Wennäkoski. Soiva ilo. Sopraanolle ja pianolle. (Marjo Heiskanen)

Lotta Wennäkoski. Soiva ilo. Sopraanolle ja pianolle. (Marjo Heiskanen) 22 788 Lotta Wennäkoski Soiva ilo Soraanolle ja ianolle (Marjo Heiskanen) 201 Coyright by the Comoser All Rights Reserved No art o this ublication may be coied or reroduced in any orm or by any means ithout

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA Ssiaali- ja terveysministerid n valmistellut esityksen laiksi Paras-lain velvitteiden jatkamisesta. Kunta-ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä:

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: 1 nukkua itkeä lukea nauraa seisoa 2 vokaalia syödä juoda imuroida uida 2 3 -da -dä purra mennä tulla nousta -ra -na -la -sta 4 haluta herätä karata 1 vokaali & -ta -tä

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiian tuiurssi Kurssierta 5 Sarjojen suppeneminen Kiinnostusen ohteena on edelleen sarja a n = a + a 2 + a 3 + a 4 + n= Tämä summa on mahdollisesti äärellisenä olemassa, jolloin sanotaan että sarja

Lisätiedot

co hc nox hiuk melu ohiajo- paasto-direktiivi korimalli jarruton jarrullinen hinta malli- nettoteho

co hc nox hiuk melu ohiajo- paasto-direktiivi korimalli jarruton jarrullinen hinta malli- nettoteho merkki markkinointinimi polttoaine co2 keskikulutukulutukulutuvuus maantie- kaupunki- iskutila- suurin vaihteisto istui- ovet pienin suurin vetotapa lukkiutu- co hc nox hiuk melu ohiajo- paasto-direktiivi

Lisätiedot

Pro Navetta-hanke

Pro Navetta-hanke Pro Navetta-hanke 1.9.2016-31.5.2018 Eläinten hyvinvointi mukana investoinneissa ja maidontuotannon kehittämisessä Syksyn muistettavat tukiasiat ja eläinten hyvinvointikorvaus Esityksen sisältö: Hankeen

Lisätiedot

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2)

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) Yhteistyöryhmä 1 16.01.2013 Kunnanhallitus 71 04.02.2013 Yhteistyöryhmä 14 24.10.2013 Kunnanhallitus 289 02.12.2013 Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) 26/01.01.03/2013 Yhteistyöryhmä

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS PHJIS - KAR JALA SAIRAAHIT - 1 (2) JA SSIAALIPALVLUJ KUTAYHTYM Ä Jhtajaylilääkäri Itä-Sumen aluehallintvirast Kirjaam PL 5 511 MIKKLI Viite: AVI: n lausunt - ja selv ityspyyntö 15.9.214 Dnr ISAVI/443/5.7.5/213

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja L4 Tmmi Pekanja Ensihidn kenttäjhtaja Mikä L4? Timintaa käynnistellään Erilaisia timintamalleja käytössä valtakunnassa Ensihitasetus Hätäkeskusuudistus Kentän kulutus- ja pätevyysvaatimusten muuttuminen

Lisätiedot

2. Millaisia Linux-pohjaisia ratkaisuja käytätte organisaatiossanne:

2. Millaisia Linux-pohjaisia ratkaisuja käytätte organisaatiossanne: . Millaisia Linux-pohjaisia ratkaisuja käytätte organisaatiossanne 8 Percent Yhtä tai us e amp... Yhtä tai us e amp... Linux-työas e mia Lin u x-te kn o lo g i... Lin u x-te kn o lo g i... Pilvi-in fras

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Mamma mia, mitkä Maccarat!

Mamma mia, mitkä Maccarat! 1/2016 On helppa kehittää tutteita jihin ihmiset rakastuvat, kun itse rakastaa sitä, mitä tekee. Mamma mia, mitkä Maccarat! UUTUUS UUTUUS KaritsaSalsiccia Yksikköpain 260g 85% Nautanakki karitsan Yksikköpain

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

LAITOSHUOLTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÖLUPA / LISÄSELVITYS/HAASTATTELUUN KUTSUTTAVAT

LAITOSHUOLTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÖLUPA / LISÄSELVITYS/HAASTATTELUUN KUTSUTTAVAT Teknisten palvelujen ltk 100 13.05.2015 Teknisten palvelujen ltk 108 24.06.2015 Kaupunginhallitus 180 29.06.2015 Teknisten palvelujen ltk 132 09.09.2015 LAITOSHUOLTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÖLUPA / LISÄSELVITYS/HAASTATTELUUN

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Yhteistyöryhmä Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto. Sairauspoissaolokäytäntöjen muuttaminen

Yhteistyöryhmä Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto. Sairauspoissaolokäytäntöjen muuttaminen Yhteistyöryhmä 48 07.12.2016 Kunnanhallituksen 71 14.12.2016 henkilöstöjaosto Sairauspoissaolokäytäntöjen muuttaminen YTR 48 Nurmijärven kunnan aikaisempien ohjeiden mukaan esimiehellä on oi keus myöntää

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (8)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (8) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1 (8) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Aika 03.03.2016 klo 18:00-19:00 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet et Hiljanen Joni Hirvelä Kimmo

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Kallj%%228rvi X= 6685700

Kallj%%228rvi X= 6685700 KOOSTEPR. MERKINTJEN SEITYS j+pp-tie +tonttiliittymt 1:220 1:218 nurmetus 1:645 enttiveys; ivioo 150- mm t 1:580 lehtipuu istutettava/silytettv/poistettava havupuu istutettava/silytettv/poistettava valaisinpylvs

Lisätiedot

JULKISTAMISEN MALLIPOHJA Julkistamisajankohta:01/01/2999

JULKISTAMISEN MALLIPOHJA Julkistamisajankohta:01/01/2999 JULKISTAMISEN MALLIPOHJA Jukistamisajakhta:01/01/2999 (Sukuimi, etuimi) Kk imi Kaupuki Osite Uique idetifier: Ei Sumessa Lahjitukset ja terveydehu rgaisaatiie Tapahtumakustauksii saistumie Terveydehutaa

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen Yhteistyötoimikunta 15 28.09.2016 Yhdistymishallitus 102 05.10.2016 Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa 1.1.2017 alkaen 280/01.01.03/2016 Yhttmk 15

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot