Tarja Tallqvist on Espoon oma tyttö s.2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarja Tallqvist on Espoon oma tyttö s.2"

Transkriptio

1 10 E - Matti Vanhanen ei ntaliitiin ivenlahti analahti Sa Lijailpaila pääylippja Sir Finlandiaan Tarja Tallqvit n Epn ma tyttö.2 KUNTOKESKUS BECOME KIVENLAHDESSA! RYHMÄLIIKUNTA, CROSSTRAINING JA KUNTOSALI 55 /KK /KK KUNTOSALI + RYHMÄLIIKUNTA + CROSS TRAINING 55 EI SITOUMUSSOPIMUK SIA! Ei pitiä jäenyyiä! Kaii aiadet irtianttavia 1:n irtianmiajalla! Liätietja tnneita aat vataanttamme ja nettiiviltamme: Becme - Kivenlahti hinnat 2013: Kntali 33 / tai Kntali + Ryhmäliinta + Cr Training 55 /. Kaii aiadet irtianttavia 1 irtianmiajalla. Becme Grp Oy, Merivirta 5, Ep, p , Aiaapalvel avinna ariin Facebita: Becme Kivenlahti. KUNTOKESKUS KIVENLAHDESSA BECOME-ESPOONLAHTI-255x178mm indd

2 Tarja Tallqvit n Matinylän ma tyttö! Aiemmin ananedtajana timint, nyyinen eialähihitaja ja eia lttamtimia työentelevä matinyläläinen Tarja Tallqvit pitää Epa eniten merenrannita. Kyyimme Tarjalta hänen lmiiaan. - Aiatalni täyttyy nyyiin lttamtimita: len Epn Valtta, Serantanevta, Kirvaltta, Vanhnevta ja Pllin Hallitea. Siellä riittää teemitä ari-iltaiin. Teen myö eiatyötä lähihitajana dementiahivadeia. Se n välillä mattman ranaa, mtta e antaa yhtä paljn ja n minlle mieleitä työtä. Lnt ja iellä äyentely hitaati n Tarjalle täreää. - Olen mitiairailta ppint, ina mahtavaa n pyähtyä ja atella pnaa, mrahaita tai vaia lentävää linta. Työelämää att ja tapaht. Tarjan alta erä nltttava tilanne li eraavanlainen: Olin jri valmitnt lähihitajai ja tein eiaa Helingin apngin tihida. Menin erään ptilaan le, jlla li mn maa diabete. Tehtäväni li ttaa häneltä vereneri, antaa inliinipiii ja valmitaa hänelle aamiainen. Kävi ilmi, että hidettavani li erittäin dementitnt, yin ava ja hänellä li va nälä. Keti heten ennen in löyin eaieta dita verenerimittarin ja inliiniynän vanhen vaieridea näläänä. Sain pitettyä rmeen ieappieti pienen reiän, mtta iinä vaiheea tli tenap: mittari li aivan erilainen in mitä lin aiemmin äyttänyt! Työnin lian mittarin an ja en jäleen rmea levaan veipiaraan, mtta mitään ei tapahtnt, paiti vanhen yltyvä nälän vaierr. Yritin aiia mahdlliia variaatiita mittarin hteen jita ei ylläään mntaa llt, mtta en vain aant mittaria timimaan. Epätiviani phin mia rmenpäitäni ja yritin mneen ertaan en avlla ivaltaa mittarin alaitta nnitmatta iinä. Hävettää ana tämä, mtta nnei vanh li niin dementitnt ettei pytyii mitamaan pahalla tätä reaa eitytä! Lplta itin pielijaaverilleni, ja nnei tiei miten mittaria äytetään. Lpp hyvin aii hyvin! Vanh ai tämän jäleen hlella eitettyä pra. Tarjan mieletä Epa n parata apngin peat merenrannat ja aaret. - Olen viaia melnt ja int Matinylänrannaa aaden iitä ila, vimaa ja rahaa. IIDA REKUNEN Ala-ivenlahden te Meillä vit maaa myö Smartm- liinta-ja lttrieteleillä Merenäynti ESPOO ph: Tällä pngilla pöytä 8 /tnti! Liätnnit 5 /tnti Ei ennavaraia. Ei vi yhditää mihin tarjiin.ei e neria. Tarjpöytiä rajitett määrä.vimaa ati. A-iedet, nac-tarjila biljarditrnaet ja biljardierh ynttärit, illanviett, pijlt, yritytilaidet Urheila creeneillä: MTV3 Max Sprt 1&2, Erprt

3 Kiinteitömaailma Lipplaiva Aleen aiantntija Matti Vanhanen: Kntaliitia ei tle, metrplihallint n mahdllinen iein rajattna Matti Vanhanen eraa ntaditen ttetmita nnanvalttettna Nrmijärvellä, ja n yi maamme parhaiten hidetita nnita. Hyvin hidett nta, iteään rempien ja, määrittelee Vanhanen. Hänen maana yhteitäin hallinta metrplialeella itenin tarvitaan. Metrplihallinta vidaan ehittää, nhan delle hallinnn talle ei anneta liian rta valtaa. Etenin aavitea n ltava tarana. Metrplihallinnlle vidaan antaa yleiaavatan työenttä. Tnttien tarjntaa liättävä rajti Olennaiena aana ntien ehitytä Vanhanen näeein aavitea nnitmien. Maaplitiia, tnttiplitiia ja aavit n itenin vataideain päätettävä ntatalla. Lähidemratian hyödyntäminen mm. aemaaavja laadittaea taaa parhaiten nin tietaleen viihtyvyyden äilymien. Kylät vat ihmiiä varten. Eimerinä nnitneeta aaviteta Vanhanen mainitee Kalerin aleen Nrmijärvellä. Terveypalvelita Knnan ja väetöphja mdtavat rajat tarjttaville palvelille. Kalliita laiteinvetinteja ei le järevää tehdä, j eimerii eriiairaanhida tarvittavat laitteet maaavat äyttämättöminä rimman an ajata, järeilee Vanhanen. Kntalaiten talajattelta Vanhanen tiv ntalaiten nyt näevän, ettei nnalta aa aiea. Omavat n palatettava. Nrieran ja työväentalja n aiemminin raennett talilla. Nyt n j plaa vapaaehtiita vetäjitä mm. nri- ja harrattimintaan. Ennt tlevata Vanhanen ei hyväy paliitia. Hän ei Kei-Uimaan rapngin yntymieen, eiä pääapniedn yhditymieen. Sen ijaan hän näee yhteityön liäämien levan pertelta aiille aplille annattavia haneia etenin maanäytön-, amien-, liienne- ja ympäritöyhteityön aralla. Tätähän n j ehditty harjitellain ymmenen nnan Kma-haneen paria. Vi hiti, miä fiili la! Epn itin atl mniplit! Tarjamme petta nyt Smei, Englannii ja Venäjäi. We ffer training nw in Finnih, Englih and Rian. Мы предлагаем обучение на финском, английском и русском языках Ei epäilytäään, mitä la ittelen! Taremmat tiedt ja hinnat netitä atlafiiri.fi Valite itellei parhaiten piva ri halamatai timipaiata ja ilmittad. Ilmittad reille netiä tai ita llle Tapila, Matinylä, Epnlahti, Vita ajrtti! faceb/ atlafiiri

4 Katjatin ntn Kn einäjelainen marinheittäjä, vain maattelia nntatnt Olli- Pea Karjalainen valittiin pari vtta itten Helingin parhaai rheilijai, havahdin arviimaan pääapngin hipp-rheiln taa. Nyt tilanne n hian parempi, mtta edelleenin malainen rheilmenety n miden apnien ja maaedn varaa. Helingin ja Epn rajalla Lattaaarea maailman hippa edtaa lainelatailija Tli Petäjä-Sirén ja Epn rajjen iäplella parhaimmillaan mdtelmalitelijat. Sria jerheillajeja n vaiea ttaa hmin, illä apnien mainetta pltavat pääaiaa vieramaalaiet ptijat tai mailjen heilttelijat. Omiin vimiin trvatvaa alibandya pelataan timielellä vain neljää maaa. Tapin Hngan pal ripallila mieten pääarjaan n ilinen ylläty, jlle tivttavata ai hyvää EM-iia pelatta ttela (Venäjä, Kreia) antaa varmaanin liäviriettä. * * * Mitenä rheila, jna pitteitten raentamieen Epain n äytetty ymmeniä miljnia erja, vitaiiin hyödyttää myö miden in mtamien ymmenien palatyöläiten hyväi? Vataia n eita. Palaa nattivat rheilijat lii yytä jalattaa vapaa-aiina nrten ja laten inntajii. Tietenin pieia j n, mtta yllä vapaa-aia l enimmäeen ahvilia iteln ja videpelejä pelatea. Olin aianaan tmaa lmaiia ripallilijita Smeen Kripallliitn pheenjhtajana. Yi ai riittää jetta hden. Spimeen li vähintään neljän tnnin viiittaiet harjitet eran jnireille. Epn Hna li mten enimmäinen mtan miehen tänne Yhdyvallita hanint era. Iltaanmien rheiltimittaja tii tapahtman tilla: Kden jalan neeeri Epeen. Ei ihme, että enimmäieä ttela Tapilan halli plliteli, vaia jalja li vain ai, mtta pittta entään i ja pli jalaa eli 198 enttiä. Omien ja myö mitten paria laten illata iltaan nniaaati timivien vanhempien rlia vii niin iään hentaa. Seiel aalitten ja enttien laidilla lii vaihdettavia yhteiiin miin leneihin lähimaata, tietteniian pieln ahvilaa tai mihin tahana ellaieen timintaan, ja ei häirite valmentamita, mtta hentaii myö vanhempien nta ja tiettaita. Ede tietilpailt iätilia eivät le hn idea. Serjen vathenilöt viivat ttaa aiaeen myö vanhempien eli maajien palvelemien. Hyviä lhteita n aiialla ja erityieti Epa. MARTTI HUHTAMÄKI Letterbx Mediat Ph , Ilmitmyynti Minna Hartnen Ph Sari Miettinen Ph Pentti Sirviö Ph Pea Säriilta Ph Timit Ph Aineitjen timitaia Työtettävä aineit viimeitään ilmetymiviin tiitaina l 12. Svitt valmiaineit viimeitään tiitaina l 16. Riippmatn apnginalehti. Jaetaan titaliin, liietilhin ja nttreihin. Jael Letterbx p atamme Sina LÖYtÄMÄÄn Sen OiKean KKa Se paikalliset KOdit tntee jos ei toinen paikallinen? Kn teet anamme myyntitimeiannn anntai lan 2013 lppn menneä, aat välitypalvelmme 2 % (velattmata myyntihinnata) + alv 24 % eä mttiiven apan päälle! SOITA HETI ja varaa Oman Kdin Ti nmerta: Me atamme löytämään en iean! Yhteityöä Mar Hytönen ph Leena Sianen ph Kti Ritilma ph Veli Myllylä ph tanja Weterlnd ph Ventepr Oy Sell, Leppävaaranat 7, Ep Laipalati, Mannerheimintie 22-24, Helini

5 ati. TUTUSTU VÄLITTÄJIIMME TERVETULOA parempaan antappaan! Prime He Oy n vnna 2003 pertett, aidti timainen, Ila Phaa LKV, DV Helena LKV, KED Rani-Phaa Janne Hanimäi LKV Rit Pela Ale-edtaja paneita riippmatn 12 hengen yrittäjäheninen eplainen iinteitönvälitytimit. Sita ja pyydä ilmainen arviäynti! Mar Satr LKV, KED, enmi Rit Karjalainen LKV, LVI-ininööri Kari Lehtinen Ale-edtaja Virve LKV Va-Siranen Sähöpti mda etnimi. primehe.fi Prime He Oy p Smalaitentie Ep Phelt 010-aliiin nmerihin 0,0828e/ph + 0,0595e/min tai mataphelimeta ittaea 0,0828e/ph + 0,1704e/min. Svi Verainen Ale-edtaja, KiAT Ea Ylimala LKV, KED Sirpa Ylital LKV, enmi Palvelmme 3,72 % i. alv 24 % velattmata appahinnata. Pyydä tarj!

6 Maailman tetin italialainen eittiö Tle myymäläämme ahville ja jttelemaan deta eittiötäi nnittelijamme ana. Aran Stdi Ep Kiniementie Ep Ph

7 Aritehti-y Olli Enne: PUUTALOYKSIÖISTÄ RATKAISU PIEN- ASUNTOPULAAN Pääapnieta riivaa rninen antpla; yyntää n jatvati enemmän in tarjntaa. Oman rataimallina tähän n einyt aritehtria Aaltylipita pieleva Olli Enne: Pääapniedlla n yli lme miljnaa neliömetriä äyttämätöntä raennietta. Mii itä ei hyödynnettäii raennttamalla matitaljen taapihille pieniä ptalyiöitä? Phditaan ptarhayiön verivilla. Enimmäien ptarhayiön raentaminen alitettaiiin näillä näymin eni eväänä. Pilttihaneen tntti n tyypillinen 660 neliömetrin irveenvaritntti ptarhineen ja menapineen. Tntilla n myö timiva ja tnnelmallinen pihaana. Näitä yritetään varjella niin paljn in mahdllita, Enne ert. Tällainen tntti n in tehty tähän prjetiin. Myö naaprta ja aleella n paljn pienen mittaaavan maavia piia 30-lvn aln ptalja, jten tämä pii aalaltaan niiden ana hyvin yhteen. Tetaamatta tnttia ei teta äyttöön. Olen mahdllieti raentamaa ahta malliappaletta tntille. Tällöin prjetin edt pääevät parhaiten eille, eli jri ne minaidet, jta teevät tätä hyvän illin n haltaan täydennyraentaa tiiviillä tntilla ympäritöä mahdlliimman paljn varjellen. Tällaiia minaiia vat mm. hyvä äänneltävyy taln ijitta nnitellea, taln avatv, räytäre, pieni mittaaava ja pieni phjan ala. Mitä tähän anvat naaprit? Naapreita n tarit lla j heti n enimmäiet lnnet tntita valmitvat. Tivttavati j yyn enimmäiellä viilla. Ite raenntyöt alavat eni vden eväällä. Sitä ennen tehdään maaperättimta ja mn maa mtaman ren en aat. Seraamme haneen etenemitä lehtemme tlevia nmeria. IIDA REKUNEN Tnt annnetintä tivttmalta? On mahdtnta ehtiä aiiin näyttöihin? Me atamme vralaiia den din löytämieä. Me etimme teille mieleiimmät vaihtehdt, varaamme atmiajat ja äymme vaia näytöäin pletanne. Hidamme myö anthaemen ja vrapimta evat aiat. Tarjamme yilöllitä palvela, inn tarpeidei maan! Kivenlahdentie Ep p Avinna ar. ma-pe La päivyty 9-15 ROKOTUKSET ILMAN AJANVARAUSTA JA ILMAN KLINIKKAMAKSUA KESKIVIIKKOISIN KLO Tarjamme henilöhtaita palvela aiia anti vraamieen liittyviä aiia. Me taratamme anti, arviimme vran ja marinimme antai mnipleieti. Hidamme aii ehdaiiin ja vralaiiin liittyvät aiat ja paperityöt. Tarjamme yilöllitä ja aavaa palvela, inn tarpeidei maan! (eim.4-tehtert iralle 41 era, enimmäinen pentrt, ira tai ia, 38 era) UUTTA! lääeetön vaihteht ivnhitn: LASER-HOIDOT nyt meiltä Välitämme antja. Välitämme inta. Liäi pitamme pienet ihavaimet ja ienavaimet irrgiella laerilla yy liää vataanttamme AMP Relcatin & Cnltancy Kivenlahdenat 5 C 24, Ep Y Välitypali 1,24 x 1 :n vra (i. alv 24%) tai pimen maan. Pyydä tarj! Tyää meitä facebia, ja äy atmaa viimeiimmät tiet ja tarjet!

8 Syyvaatteet ja -engät edllieti! Henri Palmr epnayttat.fi Epn Käyttöat Oy, Hyljetie 2, Ep ph Tim Ah epnayttat.fi Peget 407 SW 2.0HDI AUTOMATIC 174 tm Vlwagen POLO 5D Trendline tm Mini Cper Chili 24 tm Nian X-TRAIL 5D X-TRAIL STW 2.2D-TENT30-4X4/ tm Matinylän appa, Matinprntie 3 ja 8 ierratye.fi/apat Avinna ar. 9 20, la Vlv V70 D5 198 tm Adi A4 AVANT 2.0TDI AUTOMATIC 219 tm Mercede-Benz C 270 CDI Avantgarde Navi Nahat Xenn 199 tm Citren C5 Exclive 2.2 HDI Atm Farmari 237 tm Adi A4 5D AVANT tm 2xRen, H, Xenn, At.ilm ym Adi A4 Allrad QUATTRO 2,0 TDI tm 2xRen, H, At. Ilm, Crie, Sprttipenit, Xenn, ym Adi A6 Avant S line Bine 2,0 TFSI mltitrnic tm 2xRen, Täydel.h, Xenn, Crie, At.ilm ym BMW 520 d Farmari A tm Hltirja, atmaatti, at. ilmatinti, crie, 2-renaat, ym BMW 530 da Sedan tm Smihitria hieilla varteilla! mm. yönäyttö, hd-näyttö ym BMW X5 3.0D AUTOMATIC 4X tm 2xRen, H, At.ilm, Crie, ym Citren C3 1, tm 2xRen, h, Ilmat, ym Frd MONDEO 2.0 TDCI Wagn (115hv) tm 2xRen, Par.tt, h, At.ilm, Crie ym Hyndai ix GDI Bledrive, Tehdata! tm Tehdata vimaa, Ilmat, Crie, 2xRen, Start&Stp ym Mercede-Benz A 200 TURBO Avantgarde tm 142w! Smihitria, Hltirja, 2xRen, Ilmatinti, Crie, Lhl., Mercede-Benz C 320 CDI Sedan Avantgarde AT tm 2xRenaat, At.ilm, Nahaverh, 1-mitaja, Laiatt, Navi, Xenn ym Nian Qahqai WD tm 2xRen, Laiatt, Navi, At.ilm, Crie ym Opel ASTRA 1.6 Trb Ectec Sprt AT tm 2xRen, H, At.ilm, Lh Opel Zafira Trer Cm 2,0 CDTI ecflex Start/Stp 96W 7:lle tm 2xRen, H, At.Ilm, Crie, Ratinlämmity, ym Opel ZAFIRA 1,9 CDTI OPC- Line, 7:lle tm 2xRen, H, Ilmatinti, ym At Aa, Ep. Kelnja Ep Ph: Renalt MEGANE 1.6i 16V tm 2xRen, H, Ilmatinti ym

9 Utta RE/MAX:illa! Seraava Epnlahti-lehti ilmetyy E ivenlahti analahti Sa Laajennamme palveltarjntaamme tmalla aiaaillemme tarjapan ai laadata välitytimintaamme. RE/MAX Tarjappa Varaa ma ilmittilai Le liää: RE/MAX Avaintilat, Bea Oy LKV Varaa aia ilmaielle dinmyyntinnitelmalle! Ph Palvelemme myö Kappae Meritlea, Inniitynja 2, Ep LUMENE LUMENE TEHTAANMYYMÄLÄSSÄ UUSI UUSI TARJOUS TARJOUS JOKA JO PERJANTAI! PERJANTAI! LUMENE LUMENE TEHTAANMYYMÄLÄ TEHTAANMYYMÄL Oite: Oite: Laihytti Laihytti 1, Kalahti, 1, Kalahti, Ep02780 Ailajat: Ailajat: Ma-Pe Ma-Pe ja La ja La 10 Tle tttmaan Lipplaivan teen eläinappaan!

10 lijailpailmme vi viedä int ireen! Tinrinja 4, Ep ph / Vita lipt Sir Finlandian näytöeen! Smen analliir Sir Finlandia vallittaa Helingin Kaianiemen entän väliei ajai. Tinen titaan hieampi hjelmanmer aattaa lla myö inn atttavanai, n allitt lijailpailmme. Timi eraavati: Käy lehtemme faceb- tai nettiivilla (jiden itteet löydät lehden etivlta), jta löydät hjeet ilpailn allitmielle. Kerr yhteytieti liäi e mitä/miten ait lehtemme. Timi menneä. Arvmme rajatn määrän pääylippja. Onnettaren imille ilmitamme henilöhtaieti Sähöptiite: Phelin: Fax: Plantag Oy Lar Sncin aari ESPOO NÄYTÖKSET: Helini, Kaianiemi, Kaianiementie Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: YKSITYISTILAISUUS Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Find n n Faceb Badge CMYK / /.ai.ai

11 lähilmilla atateen ilman ajanvaratain Täyden palveln atataema Kalahdea Ktimaien palveln pleta lipttava CityKatataema avattiin viime talvena Kalahdea, aivan Kehä III:n tntmaa. Katataeman tilat ja laitteet edtavat nyyaiaiinta teniiaa. Timipiteeä palvellaan henilö- ja paettiatjen mitajia ja naitta vahvitaa raaan altn atattiminta, reiteröinti- ja maahantlatatet eä vatpalvelt. jä ajnev, j myö hnjen renaiden taia. Näin yyateiden aapea annattaa man atn renaiden rayvyy taritaa. Urien meritytä ei vi mttvia elilihteia liiaa rtaa. Kltpintaa tlee lain maan lla eärenaia 1,6 mm ja talvirenaia 3 mm. Uimitarve vi tlla ti mita yitä aiemminin ja iteltavaa n, että renaia lii aina vähintään 3-4 mm ltpintaa jäljellä. myö pyyhijän lien nt n täreää etenin pimeää ja ateella, Kari liää. Atilijat vat löytäneet meidät hienti. Reilta ja jtavata palveltamme elväti pidetään. Kannamme myö yhteintavatta maamalla vermme Smeen, tiin in lmaiea mitea levat it etjt. Olemme phtaati timainen yrity, ert timitjhtaja Mia Knen. Vimme hyvin pha täyden palveln atataemata. Krea palvelate n meille erinmainen ilpailvaltti. Täällä aii hit erralla, eimerii reiteröintipalvel myö laantaiin, Knen ert. Aripäiviin atateen aattaa päätä hyvin npeati ilman ajanvaratain. Atn hyvä nt n mitajan et Aiaaan vatlla n atn nt, me atataemilla tetaamme atn liienneelpiden. Miäli jin hta ei täytä vaatimia, errmme viat. Tänä päivänä n yleitynyt e, että aivan atataeman tntmaa n jin athlt, ja vi tarvittaea rittaa atn hlttimenpiteet, atataeman päälliö Jli Kari ert. CityKatataeman viereltä löytyyin ai atrjaama eä rengaliie. Tämä n meillein hyvä ynerginen et, Kari tmaa. Keimäärin hylätyi tlee ja nel- E - ivenlahti analahti Sa Si paiallita! Löydät lähipalvelartan myö netitä: Kappae Martinilta Martinillantie 10, Ep Ph. (010) ma-pe la E ivenlahti analahti Sa - Yrittäjä, tää n näyvä arttapaia innin yrityellei Kyy: Epnlahti-lehden vit ntaa eraavita ntpiteitä: Kappae Lipplaiva, Kappae Lipplaiva 2. r, Epnlahden yhteipalvelpite, Kappae Lipplaiva, Atl Safiiri, Epnlahden Uimahalli, Epnlahden terveyaema, Epnlahden Frm Jäähalli, Epnlahden ir, S-Maret Epnlahti, Valintatal Kivenlahti, Kivenlahdenat 1, Kivenlahden irjat, S-Maret Kivenlahti, HelppKatat Kivenlahti, Knte Becme, Alepa Sa, Santie 4, San pieneläinlinia

12 14.9. ALKAEN KLO 9! LA LA ALKAEN KLO 9! LA ALKAEN KLO 9! TERVETULOA 1-VUOTISJUHLIIN - TAPAHTUMASSA PAIKALLA AITO F1-AUTO! - TAPAHTUMASSA PAIKALLA AITO F1-AUTO! 12 LA ALKAEN KLO 9! 1-VUOTISJUHLA Kaii at-aaminen amata itteeta TAPAHTUMASSA PAIKALLA AITO F1-AUTO! NOPEIMMILLE MAHDOLLISUUS PÄÄSTÄ KOKEMAAN NOPEIMMILLE MAHDOLLISUUS PÄÄSTÄ KOKEMAAN NOPEIMMILLE MAHDOLLISUUS PÄÄSTÄ KOKEMAAN AIDON F1-AUTON VAUHTI! AIDON F1-AUTON VAUHTI!PAIKALLA AITO F1-AUTO! - TAPAHTUMASSA - TARJOLLA MEHUA JA MAKKARAA AIDON F1-AUTON VAUHTI! NOPEIMMILLE - TARJOLLA MEHUA JAMAHDOLLISUUS MAKKARAA PÄÄSTÄ KOKEMAAN - LAPSILLE CITYKATSASTUS-ILMAPALLOJA - TARJOLLA MEHUA JA MAKKARAA AIDON F1-AUTON VAUHTI! - LAPSILLE CITYKATSASTUS-ILMAPALLOJA - TARJOLLA JA MAKKARAA - ILMAINEN JARRUJEN JAMEHUA VALOJEN TARKASTUS - LAPSILLE CITYKATSASTUS-ILMAPALLOJA - ILMAINEN JARRUJEN JA VALOJEN TARKASTUS - LAPSILLE CITYKATSASTUS-ILMAPALLOJA KAIKILLE HENKILÖJA PAKETTIAUTOILLE - ILMAINEN JARRUJEN JA VALOJEN TARKASTUS KAIKILLE HENKILÖPAKETTIAUTOILLE - ILMAINENJA JARRUJEN JA VALOJEN TARKASTUS - KAIKILLE KATSASTANEILLE LIPPALAKKI KAUPANPÄÄLLE KAIKILLE HENKILÖJA PAKETTIAUTOILLE HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOILLE - KAIKILLEKAIKILLE KATSASTANEILLE LIPPALAKKI KAUPANPÄÄLLE - KAIKILLE KATSASTANEILLE KAUPANPÄÄLLE - KAIKILLE KATSASTANEILLE LIPPALAKKILIPPALAKKI KAUPANPÄÄLLE Katatet Reiteröinnit Vatet TERVETULOA 1-VUOTISJUHLIIN Avinna ar. 8-17, la 9-14 p LA ALKAEN KLO 9! Eriiaaminen: Myntinyrjä ESPOO Myntinyrjä 3liittymä) Myntinyrjä 3 (Kehä 3, Kalahden ESPOO Ph Myntinyrjä 3 ESPOO (Kehä 3, Kalahden liittymä) (Kehä 3, Kalahden liittymä ESPOO - TAPAHTUMASSA PAIKALLA AITO F1-AUTO! NOPEIMMILLE MAHDOLLISUUS PÄÄSTÄ KOKEMAAN AIDON F1-AUTON VAUHTI! p Ph TARJOLLA MEHUA JA MAKKARAA - LAPSILLE CITYKATSASTUS-ILMAPALLOJA Ph liittymä) 1240 (Kehä 3, Kalahden Ph Samaa itteea palvelee myö: Samaa itteea palvelee myö: aamiem me: KAIKILLE HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOILLE A merialaitteea Samaa palvelee myö: iet Kevytperävan- KAIKILLE KATSASTANEILLESamaa LIPPALAKKI KAUPANPÄÄLLE Kevytperävanatt itteea palvelee myö: Michael Garage hllt g Michael Garage hllt g amerialaiten atjen Kevytperävanhllt g Erii- ILMAINEN JARRUJEN JA VALOJEN TARKASTUS P Hllamme ja rjaamme P P Kevytperävanhllt g Kevytperävanaii atmerit P P p P hllt g Myntinyrjä 3 P P ESPOO (Kehä 3, Kalahden liittymä) Ph Samaa itteea palvelee myö: Kevytperävanhllt g P P Michael Garage amerialaiten atjen eriirjaam P Epn Rengapite amerialaiten atjen eriirjaam eriirjaam Epn Rengapite aii rengatyöt aii rengatyöt ammattitaidlla ammattitaidlla P P Rengap P Epn Michael Garage P P P p ma-pe ammattitaidlla eriirjaam aii rengaty amerialaiten atjen Epn Rengapite Michael Garage ammattitaidll aii rengatyöt amerialaiteneriirjaam atjen P P a d laa! e t l a mp Epn Rengapite aii rengatyöt ammattitaidlla mp- j P paii m n e d een it edlli Lppv r at ja mp. hintaan reja at alven! p M! t HUOM n läpi ä ä t e t järje ailt m + viran tä dt neti at tie Taremm iri.fi fi a l iva at iten p rha ellei pa timipaiata it e t i Vali amata al tad. ja ilmit ri h Vita ajrtti! faceb/ atlafiiri le ll a t i 70 tai Tapila, lä, 2 Matiny i, t h la n Ep

Matti Vanhanen ei usko kuntaliitoksiin s. 5

Matti Vanhanen ei usko kuntaliitoksiin s. 5 10 E 2013 SPOON KESKUS Matti Vanhanen ei usko kuntaliitoksiin s. 5 Lukijakilpailussa pääsylippuja Sirkus Finlandiaan s. 10 www.espoonkeskus-lehti.net www.facebook.com/espoonkeskuslehti Tarja Tallqvist

Lisätiedot

Autoviesti. Säkylän UA rehki Hollolassa Säkylän UA. Keskiviikko 3.6.2015 HOLLOLAAN OLI SAA-

Autoviesti. Säkylän UA rehki Hollolassa Säkylän UA. Keskiviikko 3.6.2015 HOLLOLAAN OLI SAA- Autoviesti Kesiviio 3.6.2015 Säylän UA rehi Hollolassa Säylän UA Säylän Urheiluautoilijoiden Team Kristalliranta oli isareissulla Hollolassa tououun viimeisenä päivänä. Kuonoivussa jaettiin joamiehenluoaa

Lisätiedot

Sanna Lauslahti: spoon keskus -15% Kun myyt, myy meillä! stressi kuriin joogalla s. 3. Dome karukoski ja leijonasydän s. 4. www.espoonkeskus-lehti.

Sanna Lauslahti: spoon keskus -15% Kun myyt, myy meillä! stressi kuriin joogalla s. 3. Dome karukoski ja leijonasydän s. 4. www.espoonkeskus-lehti. 11 e 2013 spoon keskus Dome karukoski ja leijonasydän s. 4 Anu Sinisalo kannustaa nauttimaan kulttuurista s. 5 www.espoonkeskus-lehti.net www.facebook.com/espoonkeskuslehti Sanna Lauslahti: stressi kuriin

Lisätiedot

Espoopäivän menovinkit s. 5

Espoopäivän menovinkit s. 5 9 E - Espoopäivän menovinkit s. 5 2013 kivenlahti saunalahti Soukka Tour de Espoonlahti s. 9 Pinkkitaksi piristää s.6 TRAINING DAYS KUNTOKESKUS BECOME AVOIMET OVET 24-27. 8 Tervetuloa kokeilemaan monipuolisia

Lisätiedot

N:o 6. Kauppapaikka ASUMINEN 18.-20.10. s. 8-9. Kaupan ja tapahtumien erikoislehti / 25.9.13. Hyvinkää. liikettä ja palvelua

N:o 6. Kauppapaikka ASUMINEN 18.-20.10. s. 8-9. Kaupan ja tapahtumien erikoislehti / 25.9.13. Hyvinkää. liikettä ja palvelua Kapan ja tapahtmien erikoislehti / 25.9.13 N:o 6 Kappapaikka WILLAN 1-votissynttärit 18.-20.10. EEMANA ASUMINEN s. 8-9 120 liikettä ja palvela ARJOLLA YRIYSILOJA s. 15 Etsi tarjos > Löydä kappapaikka >

Lisätiedot

Hiippakuntauutiset. Hiippakunta täyttää 50 vuotta. Reijo Liimatainen: Kirkolla loistava tulevaisuus. Juhlaliite kokoaa historiaa

Hiippakuntauutiset. Hiippakunta täyttää 50 vuotta. Reijo Liimatainen: Kirkolla loistava tulevaisuus. Juhlaliite kokoaa historiaa Hiippakntatiset HELSINKI 1/09 1 Hiippaknta täyttää 50 votta Reijo Liimatainen: Kirkolla loistava tlevaiss Jhlaliite kokoaa historiaa P i i s Pa n Pi i s i Katse eteenpäin! Kn hiippaknnan 50-votisjhlia

Lisätiedot

Sain ajatuksen tämänkertaiseen pääkirjoitukseen käytyäni ja kuultuani mielenkiintoisia

Sain ajatuksen tämänkertaiseen pääkirjoitukseen käytyäni ja kuultuani mielenkiintoisia marrakuu Na p i p i kk e d e V S NR. 4/2007 t u j on 44.VSK PAINOS 700 KPL 8. ut 8 1. a 0 o t 2. t aa i n m n e u t t n a i d d h a Qu npu id h en 7 1. oa Pa i hk 0 1. 07 SISSIKONTAKTIT www.tadiniit.fi

Lisätiedot

r=h M w Suome,n curtingväen puolueeton SUOMEN CURLINGLEHTI IlHUHTIKUU '#""c$ rm*, Universiadit. Mixed Doubles SM. Tieto&Taito t/2c C 9

r=h M w Suome,n curtingväen puolueeton SUOMEN CURLINGLEHTI IlHUHTIKUU '#c$ rm*, Universiadit. Mixed Doubles SM. Tieto&Taito t/2c C 9 Sume,n curtingväen pulueetn.,wlg_i.ft 'u*u ä ä n e n ka n n at'taj a'i,:.i SUOMEN CURLNGLEHT lhuhtkuu t/2c C 9 '#""c$ rm*, B., :j.., t6i:..ftw,,,:. $ r=h c i +. -l- "4tu*;*"P's -. i -,2-1 M w Universiadit.

Lisätiedot

MÄKI. Kädessäsi on uusi Kannelmäki- Haaga lehti. Matti Vanhanen ei usko kuntaliitoksiin. Lukijakilpailussa Sirkus Finlandian pääsylippuja s. 6 S.

MÄKI. Kädessäsi on uusi Kannelmäki- Haaga lehti. Matti Vanhanen ei usko kuntaliitoksiin. Lukijakilpailussa Sirkus Finlandian pääsylippuja s. 6 S. 10 2013 KANNEL- MÄKI LASSILA!"HAAGA Matti Vanhanen ei usko kuntaliitoksiin S.4 Lukijakilpailussa Sirkus Finlandian pääsylippuja s. 6 Kädessäsi on uusi Kannelmäki- Haaga lehti 2 Lisää läpinäkyvyyttä Viime

Lisätiedot

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

Kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti elokuu 2012 40. vuosikerta. RT-kaksio 68 m2. K, oh, mh, oma sauna ja autotalli. puh.

Kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti elokuu 2012 40. vuosikerta. RT-kaksio 68 m2. K, oh, mh, oma sauna ja autotalli. puh. Kunnan ja seuraunnan tiedotuslehti euu 2012 40 vuosierta Hippoisat Ypäjän urheiluentällä perjantaina 1782012 1800 Sarjat ja lajit (tytöt ja pojat ilpailevat omissa sarjoissaan): 2008 synt ja nuoremmat

Lisätiedot

FUKSI/2008 46. VUOSIKERTA HELSINGIN YLIOPISTON SATAKUNTALAINEN OSAKUNTA

FUKSI/2008 46. VUOSIKERTA HELSINGIN YLIOPISTON SATAKUNTALAINEN OSAKUNTA FUKSI/2008 46. VUOSIKERTA HELSINGIN YLIOPISTON SATAKUNTALAINEN OSAKUNTA pääkirjoits tässä nmerossa oodi tehokkdelle Somi on pärjännyt hyvin kilpailkykyä vertailevissa ttkimksissa. Aivan terävintä kärkeä

Lisätiedot

Jasmin ja Emma: Kesälomalla Soukasta Casablancaan. s. 4 KESÄTARJOUS! Agility on koiran ja isännän yhteinen harrastus s. 8

Jasmin ja Emma: Kesälomalla Soukasta Casablancaan. s. 4 KESÄTARJOUS! Agility on koiran ja isännän yhteinen harrastus s. 8 6 E - Agility on koiran ja isännän yhteinen harrastus s. 8 2013 kivenlahti saunalahti Soukka Kesäretkestä perheloman kohokohta s. 11 Jasmin ja Emma: Kesälomalla Soukasta Casablancaan s. 4 KUNTOKESKUS KIVENLAHDESSA

Lisätiedot

Willa Muodin päivä 27.4. yli 100. N:o 1. Kauppapaikka. Motocrossin. mm-kilpailu. elokuussa. Kaupan ja tapahtumien erikoislehti / 24.4.13.

Willa Muodin päivä 27.4. yli 100. N:o 1. Kauppapaikka. Motocrossin. mm-kilpailu. elokuussa. Kaupan ja tapahtumien erikoislehti / 24.4.13. apan ja tapahtmien erikoislehti / 24.4.13 :o 1 appapaikka Hyviää otocrossin mm-kilpail elokssa Willa odin päivä 27.4. yli 100 liikettä ja palvela tsi tarjos > öydä kappapaikka > ni edllisdesta :o 1 ervetloa

Lisätiedot

Varmat kevään merkit s.4

Varmat kevään merkit s.4 5 E - Tästä lehdestä löydät myös iltamakasiinin Lena Meriläisen nuorekkuuden salaisuutta ovat Näin Nasima vastaisi kosintaan - Kyllä vai ei? monet ihmetelleet s.3 s.2 iltamakasiini Maki Kolehmainen kertoo:

Lisätiedot

Nokian kaupungin tiedotuslehti Kolmenkulman yrityksille

Nokian kaupungin tiedotuslehti Kolmenkulman yrityksille Nokian kaupungin tiedotulehti Kolmenkulman yritykille Hyvä nykyinen ja tuleva kolmenkulmalainen U ui yrityalueemme alkoi yntyä Öljytien varteen ijaitee Nokian puolella. Tampereella iitä on yli 200 heh-

Lisätiedot

Oikeesti aikuisten 1 - tekstejä ja harjoituksia suomen kielen opetukseen

Oikeesti aikuisten 1 - tekstejä ja harjoituksia suomen kielen opetukseen Oikeesti aikuisten 1 - tekstejä ja harjoituksia suomen kielen opetukseen Petra Autio Eva Lönnbäck Johanna Piirainen Oikeesti aikuisten 1 tekstejä ja harjoituksia suomen kielen opetukseen 1 Turun kristillisen

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot

Tammikuu 2010. Pysäköinti pännii keskustayrittäjiä. Ville pistää skebat kuntoon

Tammikuu 2010. Pysäköinti pännii keskustayrittäjiä. Ville pistää skebat kuntoon 01 Tammikuu 2010 Pysäköinti pännii keskustayrittäjiä Ville pistää skebat kuntoon 2 Pääkirjoitus 20.01.2010 Helpotuksia yrittäjän perheenjäsenille Yrittäjä Ranen yritystoimintaa on taloustaantuma kouraissut

Lisätiedot

NRO 3 2009. TEAM vai ei? Jäsenäänestys alkaa ensi viikolla s.6 9. s.11 13

NRO 3 2009. TEAM vai ei? Jäsenäänestys alkaa ensi viikolla s.6 9. s.11 13 NRO 3 2009 TEAM vai ei? Jäeääety alkaa ei viikolla.6 9.11 13 Siälly RAUTATIELÄINEN 3 8.5.2009 RAUTATIELÄINEN Potiooite PL 205 00531 Heliki Puheli (09) 774 941 Julkaiija Rautatieläite Liitto ry Päätoimittaja

Lisätiedot

SHAKKI. Suoml!.n. ...- i!l II 1. ( N:o 5-6 LOKAKUU 1956)

SHAKKI. Suoml!.n. ...- i!l II 1. ( N:o 5-6 LOKAKUU 1956) Suml!.n...- i!l II ( N: 5-6 LOKAKUU 956) SHAKKI XII shakkilympialaisten jhta jukkueiden kapteenien kkuksessa Mskvassa 30. B. 956. Henkilöt (vasemmalta): M. Berman, Rchlin, F. Rgard, tri H. Björk (vain

Lisätiedot

10-11 4-7 AUTOT RUOKA. Haaveita toteuttamassa. Nykyautojen yleisin. makeaa HAMMASPROTEESIT

10-11 4-7 AUTOT RUOKA. Haaveita toteuttamassa. Nykyautojen yleisin. makeaa HAMMASPROTEESIT # HAMMASPROTEESIT VAASA 312 1233 Kappapistikko 20B Erikoishammasteknikolta det kokoproteesit tiivistys ja korjas jopa odottaessa! hammasproteesien tarkasts ilmaiseksi! taktyö Soita ja varaa aikasi! LAIHIA

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Ykköset! alkaen. Uusi Yaris Hybrid alkaen: autoveroton hinta 17 920, Skoda OCTAVIA 1,2 TSI -14

Ykköset! alkaen. Uusi Yaris Hybrid alkaen: autoveroton hinta 17 920, Skoda OCTAVIA 1,2 TSI -14 no: 6 Torstai 5.2.2015 UUSI YARIS. AURIS TURIG SPRTS AURIS ACTIVETURIG EDITI.SPRTS ACTIVE EDITI. MULTIDRIVE S MULTIDRIVE S -AUTMAATTIVAIHTEIST -AUTMAATTIVAIHTEIST YT 500! YT 500! yt meiltä WITER PACK UUSI

Lisätiedot

Valtuustoaloitteet 2013

Valtuustoaloitteet 2013 Kaupunginvaltuusto Aloiteluettelo 2013 Aloitteen aihe Saapumispvm. Aloitteentekijä Toimenpiteet ja muut kannanotot Valtuustoaloitteet 2013 1. Perhekeskuksen voima-varojen vahvistamiseksi ja jonojen purkamiseksi

Lisätiedot

TIEVOKSI. Sisällysluettelo

TIEVOKSI. Sisällysluettelo 2 2002 Oln kapngin opetstoimen henkilöstölehti Kieliohjelma dist Vihdoinkin saman katon alle liikttaa 2 2002 Tievoksi Oln kapngin opetstoimen henkilöstölehti TIEVOKSI Oln kapngin opetstoimen henkilöstölehti

Lisätiedot

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetisterna rf 3-4 Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitussihteeri P Teerikorpi KirjQitusten lainaaminen sallittu lähde mainiten

Lisätiedot

parturi kampaamo bombón

parturi kampaamo bombón 9T ikkurila Pinkkitaksi piristää s. 6 2013 TIKKURILA "JOKINIEMI HIEKKAHARJU "SAVIO Siivouspäivä tulee oletko valmis? s. 5 Isku kaupungintalolle s. 11 Parturi-Kampaamo Bombón Peltolantie 2, Tikkurila 09-8745969

Lisätiedot