Tarja Tallqvist on Espoon oma tyttö s.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarja Tallqvist on Espoon oma tyttö s.2"

Transkriptio

1 10 E - Matti Vanhanen ei ntaliitiin ivenlahti analahti Sa Lijailpaila pääylippja Sir Finlandiaan Tarja Tallqvit n Epn ma tyttö.2 KUNTOKESKUS BECOME KIVENLAHDESSA! RYHMÄLIIKUNTA, CROSSTRAINING JA KUNTOSALI 55 /KK /KK KUNTOSALI + RYHMÄLIIKUNTA + CROSS TRAINING 55 EI SITOUMUSSOPIMUK SIA! Ei pitiä jäenyyiä! Kaii aiadet irtianttavia 1:n irtianmiajalla! Liätietja tnneita aat vataanttamme ja nettiiviltamme: Becme - Kivenlahti hinnat 2013: Kntali 33 / tai Kntali + Ryhmäliinta + Cr Training 55 /. Kaii aiadet irtianttavia 1 irtianmiajalla. Becme Grp Oy, Merivirta 5, Ep, p , Aiaapalvel avinna ariin Facebita: Becme Kivenlahti. KUNTOKESKUS KIVENLAHDESSA BECOME-ESPOONLAHTI-255x178mm indd

2 Tarja Tallqvit n Matinylän ma tyttö! Aiemmin ananedtajana timint, nyyinen eialähihitaja ja eia lttamtimia työentelevä matinyläläinen Tarja Tallqvit pitää Epa eniten merenrannita. Kyyimme Tarjalta hänen lmiiaan. - Aiatalni täyttyy nyyiin lttamtimita: len Epn Valtta, Serantanevta, Kirvaltta, Vanhnevta ja Pllin Hallitea. Siellä riittää teemitä ari-iltaiin. Teen myö eiatyötä lähihitajana dementiahivadeia. Se n välillä mattman ranaa, mtta e antaa yhtä paljn ja n minlle mieleitä työtä. Lnt ja iellä äyentely hitaati n Tarjalle täreää. - Olen mitiairailta ppint, ina mahtavaa n pyähtyä ja atella pnaa, mrahaita tai vaia lentävää linta. Työelämää att ja tapaht. Tarjan alta erä nltttava tilanne li eraavanlainen: Olin jri valmitnt lähihitajai ja tein eiaa Helingin apngin tihida. Menin erään ptilaan le, jlla li mn maa diabete. Tehtäväni li ttaa häneltä vereneri, antaa inliinipiii ja valmitaa hänelle aamiainen. Kävi ilmi, että hidettavani li erittäin dementitnt, yin ava ja hänellä li va nälä. Keti heten ennen in löyin eaieta dita verenerimittarin ja inliiniynän vanhen vaieridea näläänä. Sain pitettyä rmeen ieappieti pienen reiän, mtta iinä vaiheea tli tenap: mittari li aivan erilainen in mitä lin aiemmin äyttänyt! Työnin lian mittarin an ja en jäleen rmea levaan veipiaraan, mtta mitään ei tapahtnt, paiti vanhen yltyvä nälän vaierr. Yritin aiia mahdlliia variaatiita mittarin hteen jita ei ylläään mntaa llt, mtta en vain aant mittaria timimaan. Epätiviani phin mia rmenpäitäni ja yritin mneen ertaan en avlla ivaltaa mittarin alaitta nnitmatta iinä. Hävettää ana tämä, mtta nnei vanh li niin dementitnt ettei pytyii mitamaan pahalla tätä reaa eitytä! Lplta itin pielijaaverilleni, ja nnei tiei miten mittaria äytetään. Lpp hyvin aii hyvin! Vanh ai tämän jäleen hlella eitettyä pra. Tarjan mieletä Epa n parata apngin peat merenrannat ja aaret. - Olen viaia melnt ja int Matinylänrannaa aaden iitä ila, vimaa ja rahaa. IIDA REKUNEN Ala-ivenlahden te Meillä vit maaa myö Smartm- liinta-ja lttrieteleillä Merenäynti ESPOO ph: Tällä pngilla pöytä 8 /tnti! Liätnnit 5 /tnti Ei ennavaraia. Ei vi yhditää mihin tarjiin.ei e neria. Tarjpöytiä rajitett määrä.vimaa ati. A-iedet, nac-tarjila biljarditrnaet ja biljardierh ynttärit, illanviett, pijlt, yritytilaidet Urheila creeneillä: MTV3 Max Sprt 1&2, Erprt

3 Kiinteitömaailma Lipplaiva Aleen aiantntija Matti Vanhanen: Kntaliitia ei tle, metrplihallint n mahdllinen iein rajattna Matti Vanhanen eraa ntaditen ttetmita nnanvalttettna Nrmijärvellä, ja n yi maamme parhaiten hidetita nnita. Hyvin hidett nta, iteään rempien ja, määrittelee Vanhanen. Hänen maana yhteitäin hallinta metrplialeella itenin tarvitaan. Metrplihallinta vidaan ehittää, nhan delle hallinnn talle ei anneta liian rta valtaa. Etenin aavitea n ltava tarana. Metrplihallinnlle vidaan antaa yleiaavatan työenttä. Tnttien tarjntaa liättävä rajti Olennaiena aana ntien ehitytä Vanhanen näeein aavitea nnitmien. Maaplitiia, tnttiplitiia ja aavit n itenin vataideain päätettävä ntatalla. Lähidemratian hyödyntäminen mm. aemaaavja laadittaea taaa parhaiten nin tietaleen viihtyvyyden äilymien. Kylät vat ihmiiä varten. Eimerinä nnitneeta aaviteta Vanhanen mainitee Kalerin aleen Nrmijärvellä. Terveypalvelita Knnan ja väetöphja mdtavat rajat tarjttaville palvelille. Kalliita laiteinvetinteja ei le järevää tehdä, j eimerii eriiairaanhida tarvittavat laitteet maaavat äyttämättöminä rimman an ajata, järeilee Vanhanen. Kntalaiten talajattelta Vanhanen tiv ntalaiten nyt näevän, ettei nnalta aa aiea. Omavat n palatettava. Nrieran ja työväentalja n aiemminin raennett talilla. Nyt n j plaa vapaaehtiita vetäjitä mm. nri- ja harrattimintaan. Ennt tlevata Vanhanen ei hyväy paliitia. Hän ei Kei-Uimaan rapngin yntymieen, eiä pääapniedn yhditymieen. Sen ijaan hän näee yhteityön liäämien levan pertelta aiille aplille annattavia haneia etenin maanäytön-, amien-, liienne- ja ympäritöyhteityön aralla. Tätähän n j ehditty harjitellain ymmenen nnan Kma-haneen paria. Vi hiti, miä fiili la! Epn itin atl mniplit! Tarjamme petta nyt Smei, Englannii ja Venäjäi. We ffer training nw in Finnih, Englih and Rian. Мы предлагаем обучение на финском, английском и русском языках Ei epäilytäään, mitä la ittelen! Taremmat tiedt ja hinnat netitä atlafiiri.fi Valite itellei parhaiten piva ri halamatai timipaiata ja ilmittad. Ilmittad reille netiä tai ita llle Tapila, Matinylä, Epnlahti, Vita ajrtti! faceb/ atlafiiri

4 Katjatin ntn Kn einäjelainen marinheittäjä, vain maattelia nntatnt Olli- Pea Karjalainen valittiin pari vtta itten Helingin parhaai rheilijai, havahdin arviimaan pääapngin hipp-rheiln taa. Nyt tilanne n hian parempi, mtta edelleenin malainen rheilmenety n miden apnien ja maaedn varaa. Helingin ja Epn rajalla Lattaaarea maailman hippa edtaa lainelatailija Tli Petäjä-Sirén ja Epn rajjen iäplella parhaimmillaan mdtelmalitelijat. Sria jerheillajeja n vaiea ttaa hmin, illä apnien mainetta pltavat pääaiaa vieramaalaiet ptijat tai mailjen heilttelijat. Omiin vimiin trvatvaa alibandya pelataan timielellä vain neljää maaa. Tapin Hngan pal ripallila mieten pääarjaan n ilinen ylläty, jlle tivttavata ai hyvää EM-iia pelatta ttela (Venäjä, Kreia) antaa varmaanin liäviriettä. * * * Mitenä rheila, jna pitteitten raentamieen Epain n äytetty ymmeniä miljnia erja, vitaiiin hyödyttää myö miden in mtamien ymmenien palatyöläiten hyväi? Vataia n eita. Palaa nattivat rheilijat lii yytä jalattaa vapaa-aiina nrten ja laten inntajii. Tietenin pieia j n, mtta yllä vapaa-aia l enimmäeen ahvilia iteln ja videpelejä pelatea. Olin aianaan tmaa lmaiia ripallilijita Smeen Kripallliitn pheenjhtajana. Yi ai riittää jetta hden. Spimeen li vähintään neljän tnnin viiittaiet harjitet eran jnireille. Epn Hna li mten enimmäinen mtan miehen tänne Yhdyvallita hanint era. Iltaanmien rheiltimittaja tii tapahtman tilla: Kden jalan neeeri Epeen. Ei ihme, että enimmäieä ttela Tapilan halli plliteli, vaia jalja li vain ai, mtta pittta entään i ja pli jalaa eli 198 enttiä. Omien ja myö mitten paria laten illata iltaan nniaaati timivien vanhempien rlia vii niin iään hentaa. Seiel aalitten ja enttien laidilla lii vaihdettavia yhteiiin miin leneihin lähimaata, tietteniian pieln ahvilaa tai mihin tahana ellaieen timintaan, ja ei häirite valmentamita, mtta hentaii myö vanhempien nta ja tiettaita. Ede tietilpailt iätilia eivät le hn idea. Serjen vathenilöt viivat ttaa aiaeen myö vanhempien eli maajien palvelemien. Hyviä lhteita n aiialla ja erityieti Epa. MARTTI HUHTAMÄKI Letterbx Mediat Ph , Ilmitmyynti Minna Hartnen Ph Sari Miettinen Ph Pentti Sirviö Ph Pea Säriilta Ph Timit Ph Aineitjen timitaia Työtettävä aineit viimeitään ilmetymiviin tiitaina l 12. Svitt valmiaineit viimeitään tiitaina l 16. Riippmatn apnginalehti. Jaetaan titaliin, liietilhin ja nttreihin. Jael Letterbx p atamme Sina LÖYtÄMÄÄn Sen OiKean KKa Se paikalliset KOdit tntee jos ei toinen paikallinen? Kn teet anamme myyntitimeiannn anntai lan 2013 lppn menneä, aat välitypalvelmme 2 % (velattmata myyntihinnata) + alv 24 % eä mttiiven apan päälle! SOITA HETI ja varaa Oman Kdin Ti nmerta: Me atamme löytämään en iean! Yhteityöä Mar Hytönen ph Leena Sianen ph Kti Ritilma ph Veli Myllylä ph tanja Weterlnd ph Ventepr Oy Sell, Leppävaaranat 7, Ep Laipalati, Mannerheimintie 22-24, Helini

5 ati. TUTUSTU VÄLITTÄJIIMME TERVETULOA parempaan antappaan! Prime He Oy n vnna 2003 pertett, aidti timainen, Ila Phaa LKV, DV Helena LKV, KED Rani-Phaa Janne Hanimäi LKV Rit Pela Ale-edtaja paneita riippmatn 12 hengen yrittäjäheninen eplainen iinteitönvälitytimit. Sita ja pyydä ilmainen arviäynti! Mar Satr LKV, KED, enmi Rit Karjalainen LKV, LVI-ininööri Kari Lehtinen Ale-edtaja Virve LKV Va-Siranen Sähöpti mda etnimi. primehe.fi Prime He Oy p Smalaitentie Ep Phelt 010-aliiin nmerihin 0,0828e/ph + 0,0595e/min tai mataphelimeta ittaea 0,0828e/ph + 0,1704e/min. Svi Verainen Ale-edtaja, KiAT Ea Ylimala LKV, KED Sirpa Ylital LKV, enmi Palvelmme 3,72 % i. alv 24 % velattmata appahinnata. Pyydä tarj!

6 Maailman tetin italialainen eittiö Tle myymäläämme ahville ja jttelemaan deta eittiötäi nnittelijamme ana. Aran Stdi Ep Kiniementie Ep Ph

7 Aritehti-y Olli Enne: PUUTALOYKSIÖISTÄ RATKAISU PIEN- ASUNTOPULAAN Pääapnieta riivaa rninen antpla; yyntää n jatvati enemmän in tarjntaa. Oman rataimallina tähän n einyt aritehtria Aaltylipita pieleva Olli Enne: Pääapniedlla n yli lme miljnaa neliömetriä äyttämätöntä raennietta. Mii itä ei hyödynnettäii raennttamalla matitaljen taapihille pieniä ptalyiöitä? Phditaan ptarhayiön verivilla. Enimmäien ptarhayiön raentaminen alitettaiiin näillä näymin eni eväänä. Pilttihaneen tntti n tyypillinen 660 neliömetrin irveenvaritntti ptarhineen ja menapineen. Tntilla n myö timiva ja tnnelmallinen pihaana. Näitä yritetään varjella niin paljn in mahdllita, Enne ert. Tällainen tntti n in tehty tähän prjetiin. Myö naaprta ja aleella n paljn pienen mittaaavan maavia piia 30-lvn aln ptalja, jten tämä pii aalaltaan niiden ana hyvin yhteen. Tetaamatta tnttia ei teta äyttöön. Olen mahdllieti raentamaa ahta malliappaletta tntille. Tällöin prjetin edt pääevät parhaiten eille, eli jri ne minaidet, jta teevät tätä hyvän illin n haltaan täydennyraentaa tiiviillä tntilla ympäritöä mahdlliimman paljn varjellen. Tällaiia minaiia vat mm. hyvä äänneltävyy taln ijitta nnitellea, taln avatv, räytäre, pieni mittaaava ja pieni phjan ala. Mitä tähän anvat naaprit? Naapreita n tarit lla j heti n enimmäiet lnnet tntita valmitvat. Tivttavati j yyn enimmäiellä viilla. Ite raenntyöt alavat eni vden eväällä. Sitä ennen tehdään maaperättimta ja mn maa mtaman ren en aat. Seraamme haneen etenemitä lehtemme tlevia nmeria. IIDA REKUNEN Tnt annnetintä tivttmalta? On mahdtnta ehtiä aiiin näyttöihin? Me atamme vralaiia den din löytämieä. Me etimme teille mieleiimmät vaihtehdt, varaamme atmiajat ja äymme vaia näytöäin pletanne. Hidamme myö anthaemen ja vrapimta evat aiat. Tarjamme yilöllitä palvela, inn tarpeidei maan! Kivenlahdentie Ep p Avinna ar. ma-pe La päivyty 9-15 ROKOTUKSET ILMAN AJANVARAUSTA JA ILMAN KLINIKKAMAKSUA KESKIVIIKKOISIN KLO Tarjamme henilöhtaita palvela aiia anti vraamieen liittyviä aiia. Me taratamme anti, arviimme vran ja marinimme antai mnipleieti. Hidamme aii ehdaiiin ja vralaiiin liittyvät aiat ja paperityöt. Tarjamme yilöllitä ja aavaa palvela, inn tarpeidei maan! (eim.4-tehtert iralle 41 era, enimmäinen pentrt, ira tai ia, 38 era) UUTTA! lääeetön vaihteht ivnhitn: LASER-HOIDOT nyt meiltä Välitämme antja. Välitämme inta. Liäi pitamme pienet ihavaimet ja ienavaimet irrgiella laerilla yy liää vataanttamme AMP Relcatin & Cnltancy Kivenlahdenat 5 C 24, Ep Y Välitypali 1,24 x 1 :n vra (i. alv 24%) tai pimen maan. Pyydä tarj! Tyää meitä facebia, ja äy atmaa viimeiimmät tiet ja tarjet!

8 Syyvaatteet ja -engät edllieti! Henri Palmr epnayttat.fi Epn Käyttöat Oy, Hyljetie 2, Ep ph Tim Ah epnayttat.fi Peget 407 SW 2.0HDI AUTOMATIC 174 tm Vlwagen POLO 5D Trendline tm Mini Cper Chili 24 tm Nian X-TRAIL 5D X-TRAIL STW 2.2D-TENT30-4X4/ tm Matinylän appa, Matinprntie 3 ja 8 ierratye.fi/apat Avinna ar. 9 20, la Vlv V70 D5 198 tm Adi A4 AVANT 2.0TDI AUTOMATIC 219 tm Mercede-Benz C 270 CDI Avantgarde Navi Nahat Xenn 199 tm Citren C5 Exclive 2.2 HDI Atm Farmari 237 tm Adi A4 5D AVANT tm 2xRen, H, Xenn, At.ilm ym Adi A4 Allrad QUATTRO 2,0 TDI tm 2xRen, H, At. Ilm, Crie, Sprttipenit, Xenn, ym Adi A6 Avant S line Bine 2,0 TFSI mltitrnic tm 2xRen, Täydel.h, Xenn, Crie, At.ilm ym BMW 520 d Farmari A tm Hltirja, atmaatti, at. ilmatinti, crie, 2-renaat, ym BMW 530 da Sedan tm Smihitria hieilla varteilla! mm. yönäyttö, hd-näyttö ym BMW X5 3.0D AUTOMATIC 4X tm 2xRen, H, At.ilm, Crie, ym Citren C3 1, tm 2xRen, h, Ilmat, ym Frd MONDEO 2.0 TDCI Wagn (115hv) tm 2xRen, Par.tt, h, At.ilm, Crie ym Hyndai ix GDI Bledrive, Tehdata! tm Tehdata vimaa, Ilmat, Crie, 2xRen, Start&Stp ym Mercede-Benz A 200 TURBO Avantgarde tm 142w! Smihitria, Hltirja, 2xRen, Ilmatinti, Crie, Lhl., Mercede-Benz C 320 CDI Sedan Avantgarde AT tm 2xRenaat, At.ilm, Nahaverh, 1-mitaja, Laiatt, Navi, Xenn ym Nian Qahqai WD tm 2xRen, Laiatt, Navi, At.ilm, Crie ym Opel ASTRA 1.6 Trb Ectec Sprt AT tm 2xRen, H, At.ilm, Lh Opel Zafira Trer Cm 2,0 CDTI ecflex Start/Stp 96W 7:lle tm 2xRen, H, At.Ilm, Crie, Ratinlämmity, ym Opel ZAFIRA 1,9 CDTI OPC- Line, 7:lle tm 2xRen, H, Ilmatinti, ym At Aa, Ep. Kelnja Ep Ph: Renalt MEGANE 1.6i 16V tm 2xRen, H, Ilmatinti ym

9 Utta RE/MAX:illa! Seraava Epnlahti-lehti ilmetyy E ivenlahti analahti Sa Laajennamme palveltarjntaamme tmalla aiaaillemme tarjapan ai laadata välitytimintaamme. RE/MAX Tarjappa Varaa ma ilmittilai Le liää: RE/MAX Avaintilat, Bea Oy LKV Varaa aia ilmaielle dinmyyntinnitelmalle! Ph Palvelemme myö Kappae Meritlea, Inniitynja 2, Ep LUMENE LUMENE TEHTAANMYYMÄLÄSSÄ UUSI UUSI TARJOUS TARJOUS JOKA JO PERJANTAI! PERJANTAI! LUMENE LUMENE TEHTAANMYYMÄLÄ TEHTAANMYYMÄL Oite: Oite: Laihytti Laihytti 1, Kalahti, 1, Kalahti, Ep02780 Ailajat: Ailajat: Ma-Pe Ma-Pe ja La ja La 10 Tle tttmaan Lipplaivan teen eläinappaan!

10 lijailpailmme vi viedä int ireen! Tinrinja 4, Ep ph / Vita lipt Sir Finlandian näytöeen! Smen analliir Sir Finlandia vallittaa Helingin Kaianiemen entän väliei ajai. Tinen titaan hieampi hjelmanmer aattaa lla myö inn atttavanai, n allitt lijailpailmme. Timi eraavati: Käy lehtemme faceb- tai nettiivilla (jiden itteet löydät lehden etivlta), jta löydät hjeet ilpailn allitmielle. Kerr yhteytieti liäi e mitä/miten ait lehtemme. Timi menneä. Arvmme rajatn määrän pääylippja. Onnettaren imille ilmitamme henilöhtaieti Sähöptiite: Phelin: Fax: Plantag Oy Lar Sncin aari ESPOO NÄYTÖKSET: Helini, Kaianiemi, Kaianiementie Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: YKSITYISTILAISUUS Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Aia: Find n n Faceb Badge CMYK / /.ai.ai

11 lähilmilla atateen ilman ajanvaratain Täyden palveln atataema Kalahdea Ktimaien palveln pleta lipttava CityKatataema avattiin viime talvena Kalahdea, aivan Kehä III:n tntmaa. Katataeman tilat ja laitteet edtavat nyyaiaiinta teniiaa. Timipiteeä palvellaan henilö- ja paettiatjen mitajia ja naitta vahvitaa raaan altn atattiminta, reiteröinti- ja maahantlatatet eä vatpalvelt. jä ajnev, j myö hnjen renaiden taia. Näin yyateiden aapea annattaa man atn renaiden rayvyy taritaa. Urien meritytä ei vi mttvia elilihteia liiaa rtaa. Kltpintaa tlee lain maan lla eärenaia 1,6 mm ja talvirenaia 3 mm. Uimitarve vi tlla ti mita yitä aiemminin ja iteltavaa n, että renaia lii aina vähintään 3-4 mm ltpintaa jäljellä. myö pyyhijän lien nt n täreää etenin pimeää ja ateella, Kari liää. Atilijat vat löytäneet meidät hienti. Reilta ja jtavata palveltamme elväti pidetään. Kannamme myö yhteintavatta maamalla vermme Smeen, tiin in lmaiea mitea levat it etjt. Olemme phtaati timainen yrity, ert timitjhtaja Mia Knen. Vimme hyvin pha täyden palveln atataemata. Krea palvelate n meille erinmainen ilpailvaltti. Täällä aii hit erralla, eimerii reiteröintipalvel myö laantaiin, Knen ert. Aripäiviin atateen aattaa päätä hyvin npeati ilman ajanvaratain. Atn hyvä nt n mitajan et Aiaaan vatlla n atn nt, me atataemilla tetaamme atn liienneelpiden. Miäli jin hta ei täytä vaatimia, errmme viat. Tänä päivänä n yleitynyt e, että aivan atataeman tntmaa n jin athlt, ja vi tarvittaea rittaa atn hlttimenpiteet, atataeman päälliö Jli Kari ert. CityKatataeman viereltä löytyyin ai atrjaama eä rengaliie. Tämä n meillein hyvä ynerginen et, Kari tmaa. Keimäärin hylätyi tlee ja nel- E - ivenlahti analahti Sa Si paiallita! Löydät lähipalvelartan myö netitä: Kappae Martinilta Martinillantie 10, Ep Ph. (010) ma-pe la E ivenlahti analahti Sa - Yrittäjä, tää n näyvä arttapaia innin yrityellei Kyy: Epnlahti-lehden vit ntaa eraavita ntpiteitä: Kappae Lipplaiva, Kappae Lipplaiva 2. r, Epnlahden yhteipalvelpite, Kappae Lipplaiva, Atl Safiiri, Epnlahden Uimahalli, Epnlahden terveyaema, Epnlahden Frm Jäähalli, Epnlahden ir, S-Maret Epnlahti, Valintatal Kivenlahti, Kivenlahdenat 1, Kivenlahden irjat, S-Maret Kivenlahti, HelppKatat Kivenlahti, Knte Becme, Alepa Sa, Santie 4, San pieneläinlinia

12 14.9. ALKAEN KLO 9! LA LA ALKAEN KLO 9! LA ALKAEN KLO 9! TERVETULOA 1-VUOTISJUHLIIN - TAPAHTUMASSA PAIKALLA AITO F1-AUTO! - TAPAHTUMASSA PAIKALLA AITO F1-AUTO! 12 LA ALKAEN KLO 9! 1-VUOTISJUHLA Kaii at-aaminen amata itteeta TAPAHTUMASSA PAIKALLA AITO F1-AUTO! NOPEIMMILLE MAHDOLLISUUS PÄÄSTÄ KOKEMAAN NOPEIMMILLE MAHDOLLISUUS PÄÄSTÄ KOKEMAAN NOPEIMMILLE MAHDOLLISUUS PÄÄSTÄ KOKEMAAN AIDON F1-AUTON VAUHTI! AIDON F1-AUTON VAUHTI!PAIKALLA AITO F1-AUTO! - TAPAHTUMASSA - TARJOLLA MEHUA JA MAKKARAA AIDON F1-AUTON VAUHTI! NOPEIMMILLE - TARJOLLA MEHUA JAMAHDOLLISUUS MAKKARAA PÄÄSTÄ KOKEMAAN - LAPSILLE CITYKATSASTUS-ILMAPALLOJA - TARJOLLA MEHUA JA MAKKARAA AIDON F1-AUTON VAUHTI! - LAPSILLE CITYKATSASTUS-ILMAPALLOJA - TARJOLLA JA MAKKARAA - ILMAINEN JARRUJEN JAMEHUA VALOJEN TARKASTUS - LAPSILLE CITYKATSASTUS-ILMAPALLOJA - ILMAINEN JARRUJEN JA VALOJEN TARKASTUS - LAPSILLE CITYKATSASTUS-ILMAPALLOJA KAIKILLE HENKILÖJA PAKETTIAUTOILLE - ILMAINEN JARRUJEN JA VALOJEN TARKASTUS KAIKILLE HENKILÖPAKETTIAUTOILLE - ILMAINENJA JARRUJEN JA VALOJEN TARKASTUS - KAIKILLE KATSASTANEILLE LIPPALAKKI KAUPANPÄÄLLE KAIKILLE HENKILÖJA PAKETTIAUTOILLE HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOILLE - KAIKILLEKAIKILLE KATSASTANEILLE LIPPALAKKI KAUPANPÄÄLLE - KAIKILLE KATSASTANEILLE KAUPANPÄÄLLE - KAIKILLE KATSASTANEILLE LIPPALAKKILIPPALAKKI KAUPANPÄÄLLE Katatet Reiteröinnit Vatet TERVETULOA 1-VUOTISJUHLIIN Avinna ar. 8-17, la 9-14 p LA ALKAEN KLO 9! Eriiaaminen: Myntinyrjä ESPOO Myntinyrjä 3liittymä) Myntinyrjä 3 (Kehä 3, Kalahden ESPOO Ph Myntinyrjä 3 ESPOO (Kehä 3, Kalahden liittymä) (Kehä 3, Kalahden liittymä ESPOO - TAPAHTUMASSA PAIKALLA AITO F1-AUTO! NOPEIMMILLE MAHDOLLISUUS PÄÄSTÄ KOKEMAAN AIDON F1-AUTON VAUHTI! p Ph TARJOLLA MEHUA JA MAKKARAA - LAPSILLE CITYKATSASTUS-ILMAPALLOJA Ph liittymä) 1240 (Kehä 3, Kalahden Ph Samaa itteea palvelee myö: Samaa itteea palvelee myö: aamiem me: KAIKILLE HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOILLE A merialaitteea Samaa palvelee myö: iet Kevytperävan- KAIKILLE KATSASTANEILLESamaa LIPPALAKKI KAUPANPÄÄLLE Kevytperävanatt itteea palvelee myö: Michael Garage hllt g Michael Garage hllt g amerialaiten atjen Kevytperävanhllt g Erii- ILMAINEN JARRUJEN JA VALOJEN TARKASTUS P Hllamme ja rjaamme P P Kevytperävanhllt g Kevytperävanaii atmerit P P p P hllt g Myntinyrjä 3 P P ESPOO (Kehä 3, Kalahden liittymä) Ph Samaa itteea palvelee myö: Kevytperävanhllt g P P Michael Garage amerialaiten atjen eriirjaam P Epn Rengapite amerialaiten atjen eriirjaam eriirjaam Epn Rengapite aii rengatyöt aii rengatyöt ammattitaidlla ammattitaidlla P P Rengap P Epn Michael Garage P P P p ma-pe ammattitaidlla eriirjaam aii rengaty amerialaiten atjen Epn Rengapite Michael Garage ammattitaidll aii rengatyöt amerialaiteneriirjaam atjen P P a d laa! e t l a mp Epn Rengapite aii rengatyöt ammattitaidlla mp- j P paii m n e d een it edlli Lppv r at ja mp. hintaan reja at alven! p M! t HUOM n läpi ä ä t e t järje ailt m + viran tä dt neti at tie Taremm iri.fi fi a l iva at iten p rha ellei pa timipaiata it e t i Vali amata al tad. ja ilmit ri h Vita ajrtti! faceb/ atlafiiri le ll a t i 70 tai Tapila, lä, 2 Matiny i, t h la n Ep

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

10 Suoran vektorimuotoinen yhtälö

10 Suoran vektorimuotoinen yhtälö 10 Suran vektrimutinen htälö J aluki tarkatellaan -tan kuuluvaa, rign kautta kulkevaa uraa, niin ura n täin määrätt, mikäli tunnetaan en uunta. Tavallieti tämä annetaan uuntakulman tangentin = kulmakertimen

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOE. AMMATIKKA top 17.11.2005. 2. asteen ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikka kilpailu. Oppilaitos:.

MATEMATIIKAN KOE. AMMATIKKA top 17.11.2005. 2. asteen ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikka kilpailu. Oppilaitos:. AMMATIKKA top 7..005 MATEMATIIKAN KOE. ateen ammatillien oulutuen aiien alojen yteinen matematiia ilpailu Nimi: Oppilaito:. Koulutuala:... Luoa:.. Sarjat: MERKITSE OMA SARJA. Teniia ja liienne:... Matailu-,raitemu-

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

S-55.1220/142 Piirianalyysi 2 1. Välikoe 10.3.2006

S-55.1220/142 Piirianalyysi 2 1. Välikoe 10.3.2006 S-55.0/4 Piirianalyyi. Välioe 0.3.006 ae tehtävät 3 eri paperille in tehtävät 4 5. Mita irjoittaa joaieen paperiin elväti nimi, opielijanmero, rin nimi ja oodi. Tehtävät laetaan oaton oepaperille. Mita

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Autot, Taulukoita sovelletuista verotusarvoista, Tammikuu 2008 Bilar, Tabeller över tillämpade beskattningsvärden, Januari (51)

Autot, Taulukoita sovelletuista verotusarvoista, Tammikuu 2008 Bilar, Tabeller över tillämpade beskattningsvärden, Januari (51) Autot, Taulukoita sovelletuista verotusarvoista, Tammikuu 2008 Bilar, Tabeller över tillämpade beskattningsvärden, Januari 2008 ALFA ROMEO 156 1.7 4D 106KW N 20080107 19980105 159 4350.00 1261.50 277.53

Lisätiedot

Kahdeksansolmuinen levyelementti

Kahdeksansolmuinen levyelementti Levy8 ja RS hm 7.. Kahdekanolminen levyelementti akatellaan kvan kahdekanolmita levyelementtiä. q 6 y (,y q 8 ( 8,y 8 8 q 7 q 6 (,y q 5 q q q 7 q q ( 7,y 7 v ( 6,y 6 P 5 ( 5,y 5 q 9 6 q 5 (,y q (,y q q

Lisätiedot

LUKION FYSIIKKAKILPAILU 8.11.2005 perussarjan vastaukset PERUSSARJA

LUKION FYSIIKKAKILPAILU 8.11.2005 perussarjan vastaukset PERUSSARJA PERUSSARJA Vataa hulellieti ja iititi iiteen tehtäään! Kirjita tetaten epaperiin a niei, tiitteei, ähöptiite, pettajai nii eä ului nii. Kilpailuaiaa n 00 inuuttia. Seä tehtää- että epaperit palautetaan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu 2012 Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Flash ActionScript osa 2

Flash ActionScript osa 2 Liiketalus syksy 2012 Flash ActinScript sa 2 Scripti-kieli Skriptikieli n tarkitettu skriptien eli kmentsarjjen tekemiseen. lyhyitä hjeita, siitä kuinka svelluksen tulisi timia Skripteillä autmatisidaan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

S FYSIIKKA IV (ES), Koulutuskeskus Dipoli, Kevät 2003, LH2. f i C C. λ 2, m 1 cos60,0 1, m 1,2 pm. λi λi

S FYSIIKKA IV (ES), Koulutuskeskus Dipoli, Kevät 2003, LH2. f i C C. λ 2, m 1 cos60,0 1, m 1,2 pm. λi λi S-11436 FYSIIKKA IV (S), Kulutukeku Dipli, Kevät 003, LH LH-1 Ftni, jnka energia n 10,0 kev, törmää leva levaan vapaaeen elektrniin ja irttuu uuntaan, jka mudtaa 60,0 kulman ftnin alkuperäien liikeuunnan

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

atinkylä -Olari Tarja Tallqvist on Matinkylän tyttö s.2 Espoon suosituin www.molari-lehti.net autokoulu monipuolistuu!

atinkylä -Olari Tarja Tallqvist on Matinkylän tyttö s.2 Espoon suosituin www.molari-lehti.net autokoulu monipuolistuu! 10 M 2013 atinkylä -Olari FRIISILÄ!"NUOTTANIEMI Matti Vanhanen ei usko kuntaliitoksiin s. 5 Lukijakilpailussa pääsylippuja Sirkus Finlandiaan s. 10 www.molari-lehti.net www.facebook.com/molarilehti Tarja

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Shakkilinna

Shakkilinna k Shakkilinna www.shakkilinna.fi info@shakkilinna.fi Kningatar on shakkipelin liikkvin nappla. Se liikk kin tornin ja lähen yhdistelmä. Siis jokaiseen sntaan, ja niin pitkälle kin mahdollista. eitä katselee,

Lisätiedot

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 2 HTEEN- JA VÄHENNSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 2 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo 0 h-tä suu-ri h-tä suu-ri htä suuri 4 1 h-teen-las-ku 0 5 Mi-tä puut-tuu?

Lisätiedot

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi Rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä N im i: Res p o ndeo Oy Y -t u nnus : 2 6 2 2 6 8 4-1 O s oit e: Ität u ulenkuja 11, 02100 E s p oo 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa E lisa Tiilimäki

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Varustetiedot: Lukkiutumattomat jarrut (ABS), Turvatyynyt, Ohjaustehostin, Keskuslukitus, Sähkökäyttöiset ikkunat,

Varustetiedot: Lukkiutumattomat jarrut (ABS), Turvatyynyt, Ohjaustehostin, Keskuslukitus, Sähkökäyttöiset ikkunat, Automaa Espoo Sijainti kartalta www.automaa.fi Näytä autot: Merkki Malli Hinta alkaen Hinta päättyen Näytä tulokset 67» Nettiauto.com» Automaa Espoo Meiltä saat : Päivitetty 21.10.2013 Vierailijoita 37749

Lisätiedot

SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN KEHITTÄMISEN VUODET KESKI-SUOMESSA

SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN KEHITTÄMISEN VUODET KESKI-SUOMESSA 0..0 () SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN KEHITTÄMISEN VUODET KESKI-SUOMESSA Soiaalipäivytyke kehittämiellä o maakaamme eide voie jatkmo. Alkyäyke ille atoi vode valtioevoto periaatepäätö, joa aetettii tavoitteeki

Lisätiedot

Veli-Matti Pitkänen. Oli hyvä ajettava. Ryyppyä ei huolinut, vaan käynnistyi 28 asteen pakkasessakin. Varma peli ja pieniruokainen.

Veli-Matti Pitkänen. Oli hyvä ajettava. Ryyppyä ei huolinut, vaan käynnistyi 28 asteen pakkasessakin. Varma peli ja pieniruokainen. Kvlan Sanmat Tiistaina 1. hhtita 212 Att ja liienne Fiatista se ali Ensiat ei nhd. Anter Lähteenmäen esiinen herätti atetta 197-lvn Itä-Sasassa. Mar Jela Anter Lähteenmäi, 61, mistaa elävästi ensimmäisen

Lisätiedot

CMU 119 CMU 128 CMU 119 +N CMU 155 CMU 128 +N. Asennusohje Ohjelmoitavat terrestiaalipäävahvistimet. SSTL n:o 75 631 58

CMU 119 CMU 128 CMU 119 +N CMU 155 CMU 128 +N. Asennusohje Ohjelmoitavat terrestiaalipäävahvistimet. SSTL n:o 75 631 58 Asennushje Ohjelmitavat terrestiaalipäävahvistimet CU 119 SSTL n: 75 631 58 CU 128 CU 119 N SSTL n: 75 631 60 SSTL n: 75 631 59 CU 155 CU 128 N SSTL n: 75 631 62 SSTL n: 75 631 61 13 14 4 5 3 2 6 7 295

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Testivoitot - Škoda Octavia

Testivoitot - Škoda Octavia Testivoitot - Škoda Octavia Autobild, Suomi 2/2008 Tyyliä ja tilaa - vertailussa kuusi bensiinikäyttöistä farmaria. "Skodassa on matkustajille mukavasti tilaa, ja tavaroita mahtuu mukaan runsaasti. Sehän

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

5. Trigonometria. 5.1 Asteet ja radiaanit. Radiaanit saadaan lausekkeesta. Kun kulma on v radiaania ja n astetta, tästä seuraa, että 180

5. Trigonometria. 5.1 Asteet ja radiaanit. Radiaanit saadaan lausekkeesta. Kun kulma on v radiaania ja n astetta, tästä seuraa, että 180 5. Trignmetria 5.1 Asteet ja radiaanit Radiaanit saadaan lasekkeesta v b r. Kn klma n v radiaania ja n astetta, tästä seraa, että v n 180. Basic Frmat -tilaksi vimme valita Radian, Degree tai Grad. Käsittelemme

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI Ammattisuomi Palvelualalle 16.11.2015 8:00 16.11.2015 3:00 NL Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 8:00 17.11.2015 12:00 ES Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 12:00 17.11.2015 3:00 NL Kassat

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015 Liikkujan plku -verkst Tapaamisen tavitteet kirkastaa yhteistä Urheillen terveyttä seurassa viestiä ja viestintää saada tukea man piltin/hankkeen käytäntöön

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2017-08 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S E U T U P A L V E L U T T I L I

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy 1 Kokeet Kopiointiehdot Tämän verkkoaineiston muokkaaminen on sallittua. Aineiston tulostaminen, kopiointi, välittäminen tai muu jatkokäyttö sellaisenaan tai muokattuna edellyttää kuitenkin oikeudenomistajan

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

SEURAPOSTI 2 / 2014 Seurapostissa tällä kertaa

SEURAPOSTI 2 / 2014 Seurapostissa tällä kertaa SEURAPOSTI 2 / 2014 Seurapstissa tällä kertaa LISENSSIT KAUDELLE 2014-2015 LIITON ALAISET SARJAT JA TURNAUKSET KOULULAISTOIMINTA TUOMARIKOULUTUKSET AVUSTUKSIA SYKSYLLE 2014 SARJAPÄÄLLIKKÖ, LAPSET, NUORET

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiian tuiurssi Kurssierta 5 Sarjojen suppeneminen Kiinnostusen ohteena on edelleen sarja a n = a + a 2 + a 3 + a 4 + n= Tämä summa on mahdollisesti äärellisenä olemassa, jolloin sanotaan että sarja

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset:

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset: LAUSETREENEJÄ Kysymykset: Mikä - kuka - millainen? (perusmuoto) Mitkä ketkä millaiset? (t-monikko) Minkä kenen millaisen? (genetiivi) Milloin? Millainen? Minkävärinen? Minkämaalainen? Miten? Kenellä? Keneltä?

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän. ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita

Yhdessä vielä enemmän. ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhdessä vielä enemmän ihmisen kkisia ja elämänmakuisia hankkeita Mitä Leader n? Leader-rahitusta myönnetään yhteisöjen ja mikryritysten hyville ideille. Päätökset tehdään paikallisesti: Leader-ryhmien

Lisätiedot

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015 1 (5) AmmattitaitoinenSihteeri 7.10.2015 8:00 7.10.2015 3:00 MaL Mikro 2 AvustajanaArjessa 5.10.2015 8:00 5.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja / AvustajanaArjessa 6.10.2015 8:00 6.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja

Lisätiedot

Matti Vanhanen ei usko kuntaliitoksiin s. 5

Matti Vanhanen ei usko kuntaliitoksiin s. 5 10 E 2013 SPOON KESKUS Matti Vanhanen ei usko kuntaliitoksiin s. 5 Lukijakilpailussa pääsylippuja Sirkus Finlandiaan s. 10 www.espoonkeskus-lehti.net www.facebook.com/espoonkeskuslehti Tarja Tallqvist

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015 VANTAAN KAUPUNKI MIEIPITEIDEN KOONTI Kaupunisuunnittelu..0 MR :N MUKAISEEN KUUEMISKIRJEESEEN..0 VASTAUKSENA SAADUT MIEIPITEET JA KANNANOTOT ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA NRO 009, MARTINAAKSO YHTEENSÄ KANNANOTTOJA

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Soiva ilo. lotta. wennäkoski. sopraanolle ja pianolle runo marjo heiskanen. Soiva ilo. Tila pisteiden välissä: ääni. Valtaa pisteissä, luulit,

Soiva ilo. lotta. wennäkoski. sopraanolle ja pianolle runo marjo heiskanen. Soiva ilo. Tila pisteiden välissä: ääni. Valtaa pisteissä, luulit, lotta Soiva ilo ennäkoski Soiva ilo Tila isteiden välissä: ääni Valtaa isteissä, luulit, soraanolle ja ianolle runo marjo heiskanen mutta väleissä luaus, mahtavin valta, kuljettajan voima ja kaikki mahdolliset

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Lotta Wennäkoski. Soiva ilo. Sopraanolle ja pianolle. (Marjo Heiskanen)

Lotta Wennäkoski. Soiva ilo. Sopraanolle ja pianolle. (Marjo Heiskanen) 22 788 Lotta Wennäkoski Soiva ilo Soraanolle ja ianolle (Marjo Heiskanen) 201 Coyright by the Comoser All Rights Reserved No art o this ublication may be coied or reroduced in any orm or by any means ithout

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

k e s t ä v y y t t ä

k e s t ä v y y t t ä ä v y y ä K i v ä l i K E S T Ä V Y Y T T Ä 2 Släj P 160 L 90 K 158 5005 P=i L=lvy K=r K i Vaa P 140 L 100 K 158 4001 3 K E S T Ä V Y Y T T Ä Paararäi P 120 L 92 K 158 6011 Paaraj P 98 L 100 K 158 6010

Lisätiedot

Hyppy Pekingiin 2008 Tapani Keränen (Kihu) ja Juhani Evilä (SUL)

Hyppy Pekingiin 2008 Tapani Keränen (Kihu) ja Juhani Evilä (SUL) Hyppy Pekingiin 2008 Tapani Keränen (Kih ja Jhani Evilä (SUL Harjoitvoden 2008 aikana totetettiin SUL:n ja Kihn yhteityöprojekti Hyppy Pekingiin 2008. Projektia Kihn vt. biomekaniikan ttkija oli pithyppääjien

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

co hc nox hiuk melu ohiajo- paasto-direktiivi korimalli jarruton jarrullinen hinta malli- nettoteho

co hc nox hiuk melu ohiajo- paasto-direktiivi korimalli jarruton jarrullinen hinta malli- nettoteho merkki markkinointinimi polttoaine co2 keskikulutukulutukulutuvuus maantie- kaupunki- iskutila- suurin vaihteisto istui- ovet pienin suurin vetotapa lukkiutu- co hc nox hiuk melu ohiajo- paasto-direktiivi

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

Projekti 5 Systeemifunktiot ja kaksiportit. Kukin ryhmistä tarkastelee piiriä eri taajuuksilla. Ryhmäni taajuus on

Projekti 5 Systeemifunktiot ja kaksiportit. Kukin ryhmistä tarkastelee piiriä eri taajuuksilla. Ryhmäni taajuus on EPOP Kevät 2012 Projeti 5 Systeemifuntiot ja asiportit Tämä projeti tehdään 3 hengen ryhmissä. Ryhmääni uuluvat Kuin ryhmistä tarastelee piiriä eri taajuusilla. Ryhmäni taajuus on Seuraavan projetin aiana

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA Ssiaali- ja terveysministerid n valmistellut esityksen laiksi Paras-lain velvitteiden jatkamisesta. Kunta-ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa

Lisätiedot

Counting quantities 1-3

Counting quantities 1-3 Counting quantities 1-3 Lukumäärien 1 3 laskeminen 1. Rastita Tick (X) (X) the kummassa box that has laatikossa more on balls enemmän in it. palloja. X 2. Rastita Tick (X) (X) the kummassa box that has

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

KARTTAILTAPÄIVÄ 27.9.09 Haukkavuori Paikalla: Ari Hietanen Kari Hovi Heikki Kyyrönen Seppo Tuominen Kari Ylönen Asko Määttä.

KARTTAILTAPÄIVÄ 27.9.09 Haukkavuori Paikalla: Ari Hietanen Kari Hovi Heikki Kyyrönen Seppo Tuominen Kari Ylönen Asko Määttä. KARTTAILTAPÄIVÄ 27.9.09 Haukkavuori Paikalla: Ari Hietanen Kari Hovi Heikki Kyyrönen Seppo Tuominen Kari Ylönen Asko Määttä Askon jutustelu GPS:n 1 vaihe 2000-2007 Mittaukset maastossa tallentimeen; DGPS

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

RATKAISUT: Kertaustehtäviä

RATKAISUT: Kertaustehtäviä Phyica 1 uuditettu paino OPETTAJAN OPAS 1(9) Kertautehtäiä RATKAISUT: Kertautehtäiä LUKU 3. Luua on a) 4 eriteää nueroa b) 3 eriteää nueroa c) 7 eriteää nueroa. 4. Selitetään erieen yhtälön olepien puolien

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot