TERVE! PORI. Porin kaupungin toimintamalli työhyvinvointiohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVE! PORI. Porin kaupungin toimintamalli työhyvinvointiohjelma"

Transkriptio

1 TERVE! PORI Porin kaupungin toimintamalli työhyvinvointiohjelma Tuula-Maria Asikainen, LT työterveyshuollon erikoislääkäri, liikuntalääketieteen erikoislääkäri, johtaja, Satakunnan Työterveyspalvelut, Pori

2 Pori - länsirannikolla - teollisuus- ja satamakaupunki - opiskelijakaupunki - kulttuurin ja kaupan keskus asukasta lähiympäristössä - työllistää 6700 kuntatyöntekijää ja viranhaltijaa

3 Porin kaupungin työhyvinvointyö - pitkät perinteet - myös yhteistyöllä työterveyshuollon kanssa - v 2008 työterveyshuolto valmistautui liikelaitostyöhön, pohti toimintaansa sai lisää työntekijöitä sai uuden johdon - henkilöstöhallinto ja työsuojelu halusivat juhlistaa Porin 450 juhlavuotta - siitä alkoi TERVE! PORI yhteistyö

4 TAVOITTEET Porin tavoitteena on edistää työhyvinvointia, työturvallisuutta ja työntekijöiden terveyttä (Porin strategia vuoteen 2012) Henkilöstöhallinto, työsuojelu ja työterveyshuolto olivat yhteistyössä jo aiemmin kiinnittäneet huomiota: - työn terveysriskeihin - mielenterveyteen, ergonomiaan ja työkuormitukseen - tapaturmien ja ammattitautien ehkäisyyn - terveystarkastustoimintaa erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa työtehtävissä - työyhteisöjen tuki ongelmatilanteissa - terveiden elintapojen edistäminen - sairauspoissaoloseuranta yhteisin neuvotteluin - moniammatillinen, kokonaisvaltainen työterveyshuolto (työterveyshuollon erikoislääkäreitä, työterveyshoitajia, työfysioterapeutteja, työterveyspsykologi ja mahdollisuus konsultoida myös erikoislääkäreitä työkykyongelmissa)

5 TERVE! työhyvinvointikampanja - useita kuukausittaisia tapahtumia - yhteensä 50 tapahtumaa - koko vuodelle Porin 450 juhlavuotta juhlistamaan

6 . Tausta Haluttiin nähdä työhyvointi laajana käsitteenä. Avuksi otettiin J Ilmarisen (TTL) työkykytalo. Sen avulla tarkastellen esim hyvä mielenterveys työssä - ja koko työntekijän terveys, hyvinvointi ja työkyky - ei ollut vain työntekijään itseensä liittyvä asia - vaan koko työpaikan, työyhteisön ja työn tekemisen laatuun liittyvä asia Terveet elintavat, vaikkapa tupakoinnin vähentäminen - samoin kuin muiden terveiden elintapojen edistäminen - vaatii henkilökohtaista panostusta - mutta voidaan tukea monin tavoin työyhteisöllisesti Tavoitteena terve työntekijä, terve työ, terve työyhteisö!

7 Työkyvyn talomalli Esimieskoulutus. Kehityskeskustelut, Varhaisen tuen mallin keskustelut. Duunitalkoot nettisivusto (TTL) Karhunpalvelus-lehti, ohjelehtisiä julisteita, lehdistötilaisuuksia. Virkistystapahtumia, kilpailuja Opastusta, ryhmiä, keskusteluja, luentoja Oppia ja oppimateriaalia, luentoja. Savuttoman työpaikan julistus. Työterveyshuollon potilaskontakteissa kampanjaan huomiota. Ryhmäohjausta terveisiin elintapoihin. Liikunta-, virkistys- ja kulttuuritapahtumia Työmatkapyöräilykilpailu ja palkintoarvonnat, Kävele Roomaan kuntokorttikilpailu

8 Transteoreettinen eli vaihemalli uuden tavan oppimisessa (Prochaska 1979), esimerkkinä tupakoinnin lopetus Ylläpitovaihe En ole tupakoiva ihminen! <- PORI - SAVUTON TYÖPAIKKA JULISTUS Kokeilu Olen tupakkalakossa! <- SAVUTON TYÖPISTE - Valmistautuminen Lopetan ensi viikolla! <- LOPETTAMISRYHMÄT Harkintavaihe Joskus vielä lopetan! <- NEUVONTA Esiharkintavaihe En ole miettinytkään tupakkalakkoa! <- JULISTEET JA LEHTISET

9 Mitä teimme tupakoinnin vähentämiseksi -Porin kaup valtuusto: Pori on savuton työpaikka julistus - Hallintokuntien omat tupakoinnin vähentämiseohjelmat Smoke free areas - Tupakointikielto työaikana - Lehtisiä, ohjemateriaalia, julisteita - Neuvontaa, keskusteluja, luentoja - Karhunpalvelus- henkilöstölehti, Rumpu- intra - Tupakoinnin lopettamisesta keskusteltiin työterveyshuollon potilaskontakteissa - Päihteettömiä yhteisiä tapahtumia: liikuntaa, virkistys- ja kultuuritapahtumia

10 Mitä teimme liikunnan lisäämiseksi -Myötätuuli-koordinaattori kokosi intraan liikuntakalenterit Porin tapahtumista viikottain - Työmatkapyöräilykilpailu palkintoineen - Kävele Roomaan- kuntokorttikilpailu palkintoineen - Lehtisiä, ohjemateriaalia, julisteita - Haasteita, Neuvontaa, keskusteluja, luentoja - Karhunpalvelus- henkilöstölehti, Rumpu- intra - Liikunnan lisäämisestä keskusteltiin työterveyshuollon potilaskontakteissa - Yhteisiä tapahtumia: liikuntaa, pelejä, koko perheen yhteisiä ulkoilu- ja virkistystapahtumia

11 Mitä teimme henkisen hyvinvoinnin lisäämiseksi - Porin kaupungin työhyvinvointiohjelma - Hallintokuntien omat työhyvinvointiohjelmat - Henkisen hyvinvoinnin huomioiminen riskiarviossa - Hyvinvointi työssä - kysely - Työhyvinvointi- keskusteluja edistettiin mm jakamalla Duunitalkoot pelikortit herättämään keskustelua - Duunitalkoot sivuja esiteltiin ja niiden käyttöä opetettiin - Kehityskeskustelukoulutusta - Varhaisen tuen mallin mukaisia keskusteluja - Esimieskoulutusta - Edistettiin terveitä elintapoja esim päihteettömyyttä ja liikuntaa, jotka tukevat myös mielenterveyttä - Virkistystapahtumia, juhlatilaisuuksia, kulttuuria

12 TULOKSIA Henkinen hyvinvointi - Hyvinvointi työssä- kysely - Syksyllä Ilmapiiri työssä oli parantunut monin paikoin - parantunut jaksaminen - suurin osa työntekijöistä voi hyvin työssään - useampi jatkaa työssään pitempään Savuttomuus ja liikunnan harrastaminen - Melkein kaikki työpisteet ovat julistautuneet savuttomiksi - Liikuntatapahtumiin ja kilpailuihin osallistuttiin hyvin - Tupakointi on vähentynyt, liikunta lisääntynyt

13 - osallistuimme Move Europe-kampanjaan - pääsimme Tapiola- ryhmän kanssa edustamaan parhaina suomalaisina työpaikkoina Euroopan työpaikkojen terveyden edistämisen verkoston (ENWHP) palkitessa parhaat eurooppalaiset käytönnöt Italiassa, Perugiassa toukokuussa olimme iloisia ja keräsimme Italiasta intoa - Ajattelimme, että yksi kampanja ei riitä - On vasta alkua - Pitää rakentaa vielä täydellisempi malli - Jalkauttaa se ja laittaa parempi seuranta

14 Jatkosuunnitelmana Kampanjaa tehdessä oli päästy hyvän työhyvinvointikeskustelun makuun ja päätettiin jatkaa ja syventää työtä. Päätettiin muodostaa TERVE! PORI - toimintaohjelma edistämään työhyvinvointia ja vähentämään sairauspoissoloja. Vuonna 2009 mallia hiottiin, ja siitä keskusteltiin työterveyshuollon sisällä työntekijöiden kanssa. Mallia esiteltiin hallintokunnissa, luottamushenkilöille ja työsuojeluvaltuutetuille ja työsuojeluasiamiehille!

15 Hyvä työkyky Työhyvinvoinnin edistäminen ja ylläpito Heikentynyt työkyky Työkyvyn tukeminen TERVE! PORI malli työhyvinvoinnin edistämiseen ja sairauspoissaolojen hallintaan/ Työntekijä Työntekijä Esimiestyö ja johtaminen Työyhteisö ja organisaatio, Työn sisältö ja vaatimukset Työolot Arvot, asenteet, motivaatio, ammatillinen osaaminen Terveys ja toimintakyky Toimiiko esimiestyö ja työyhteisö, onko työn sisällössä tai työoloissa kehitettävää, tarvitseeko työntekijä tukea osaamiselle tai voimavaroihinsa, motivaation osuus Porin kaupungin strategiat ja henkilöstöpolitiikka Yhteistyömenettelyn ohjeistus Henkilöstöpalvelupalvelut Esimies- ja alaiskoulutus Työsuojelulliset ohjeistukset. Työhyvinvointiohjelma. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma yhteiset teemat ja mittarien sopiminen Johto/esimies Yhteistyötoiminnan järjestäminen Riskien arviointi, MIVA Työterveyshuollon toimintasuunnitelma -yhteiset ja omat teemat ja mittarit Työsuojelu Työsuojelu Yhteistyötoimintaan osallistuminen Yhteistyö, tiedottaminen, koulutus, hyvinvoinnin mittaaminen Rekrytointi Henkilöstösuunnitel ma ja työhyvinvointisuunnitelma Huomiointi, varhainen tuki Seuranta, mittarit, sairauspoissaolot 3pv esimehen lupa TPK, MIVA Työsuojelullisten ohjeistusten seuranta Varhainen tuki TPK, MIVA; TIKKA versio 12/09 T-MA Työterveyshuolto Yhteistyötoimintaan osallistuminen TPK, MIVA, työlähtöisyys Työterveyshuollon toimintasuunnitelma - teemat Ennaltaehkäisevä toiminta: terveystarkastukset, ryhmät, ohjaus, seuranta Terveystarkastus Seuranta Varhainen tuki TPK, MIVA; TIKKA, häiriökuormitus, kohdehyvinvointi Työterveyspainottain en sairaanhoito Lyhytaikainen työkyvyttömyys Pitkäaikainen työkyvyttömyys Perustehtävän tarkentaminen. Omahoidon selventäminen. Työolosuhteiden tarkentaminen. Sairauden, vian, vamman hoito. Kuntoutus VARHAISEN TUEN MALLI, PÄIHDEMALLI, KIUSAAMISEN JA HÄIRINNÄN EHKÄISYN TOIMINTAMALLI Osatyökykyisten tukemisen ohjeistus 12kk:n aikana Yli 5 kertaa Ja/tai 30 päivää poissa työstä Yli 60 pv poissaolot Sairauspoissaolon Seuranta Yhteinen oma MIVA toimintamalli Työjärjestelyt työhön paluun tukemiseksi UUDELLEENSJOITUSTOIMINTA ohjaaminen, seuranta Yhteydenpito ja työjärjestelyt työhön paluun tueksi TYÖHÖN PALUUN SUUNNITTELU Yhteinen oma MIVA toimintamalli Työterveyspainottein en sairaanhoito, moniamm konsultaatiot, erikoislääkäri konsultaatiot työhönpaluun suunnittelu Yhteinen oma MIVA toimintamalli Kuntoutukseen ohjaus Työkyvyn arviointi, moniammatilliset konsultaatiot, erikoislääkärikonsult aatiot Paluu työhön Osatyökykyinen UUDELLEENSIJOITUSTOIMINTA Perustehtävän tarkentaminen. Omahoidon selventäminen. Työolosuhteiden tarkentaminen. Sairauden, vian, vamman huomioiminen ja hoitaminen. Eri kuntoutustahojen tuki Lyhennetyt työmahdollisuudet Uudelleensijoittaja Eläkeasiamies Paluun tukeminen Työjärjestelyt Uudelleensijoitus Työkyvyn määrittely Vajaakuntoisen seuranta ja tuki

16 Mikä on erityisen tärkeää mallissa 1. Laaja työkyvyn käsite 2. Aikajana 3. Hälytysrajat 4. Selkeä työnjako 5. Erinomainen Varhaisen tuen malli

17 Mikä on erityisen tärkeää. 3. MIVA malli jota voidaan käyttää muutoksia suunnitellessa tai riskien arvioinnin lisänä tai silloin kun työyhteisössä on ongelmia. Oma MIVA malli käsittelee työnjakoa työyhteisöongelmissa. Millaista tämä työ on henkisen hyvinvoinnin kannata? - Asiakokonaisuuksien hallinta - Psyykkinen kuormituskestävyys ja palautuminen - Sosiaalinen kuormituskestävyys ja palutuminen - Osallistuminen ja syrjäytymisen ehkäisy - Työpaikan valmius mielenterveysasioiden käsittelyyn luokitellaan vaihemallin mukaisesti: esivaihe, harkinta, valmistutuminen, toimintavaihe ja ylläpitovaihe

18 Mikä on erityisen tärkeää 4. TIKKA työkuormituksen arviointimenetelmä Riskienarvioinnin jatkona/työpaikkaselvityksen apuna - Työn fyysisest kuormitustekijät - Työturvallisuuteen liittyvät kuormitustekijät - Työn psyykkiset kuormitustekijät - Työn sosiaaliset kuormitustekijät - Työaikoihin liittyvät kuormitustekijät

19 Mikä erityisen tärkeää mallissa. 8. Salutogeneesimalli (koherenssin tunne, kokonaisuuden osa, voin vaikuttaa). 9. Työlähtöisen työterveyshuollon malli. Tarkastellaan työtä toimintana. Jota voidaan kehittää! Työhyvinvointi on t y ö n h y v ä ä t e k e m i s t ä! Kun työn tekeminen sujuu hyvin, se tukee ja lisää terveyttä. Positiivinen lähtökohta työhön.kohdehyvinvointi. Jos joku häiritsee työtä, pyritään poistamaan häiriö. Kun työn tekeminen sujuu hyvin, se tyydyttää ihmisen perustarpeita: turvallisuuden, yhteenkuuluvuuden, arvostuksen ja itsensä toteuttamisen tarpeet

20 Mikä on kaikkein tärkeintä Keskustelu Vuorovaikutus Dialogi Aikaa antaen Kuunnellen Arvostaen Ymmärrys Y h t e i s t y ö T o d e l l i s e t, m i t a t t a v a t v a i k u t u k s e t t y ö h y v i n v o i n t i i n

21 Kirjallisuutta: TIKKA, työkuormituksen arviointimenetelmä, TTL 2006 Työ, henkinen hyvinvointi ja mielenterveys. STM, Selvityksiä 2008:33 Markku Seuri, Risto Suominen: Työpaikan sairauspoissaolojen hallinta. Tietosanoma.2009 Poppius, Esko. Sense of Coherence and Health. 2006, TaY Erika Heiskanen ja Jari Salo. Eettinen johtaminen. Paula Liukkonen. Työhyvinvoinnin mittarit. Menetelmät, eurot, päätelmät

22 H-G Gadamer: Terveys on läsnäoloa, maailmassa olemista, yhdessäoloa toisten ihmisten kanssa, aktiivista ja hedelmällistä osallistumista siihen, mikä elämässä on tärkeää!

Aktiivinen välittäminen

Aktiivinen välittäminen VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Aktiivinen välittäminen Vantaalainen toimintatapa työkyvyn turvaamiseksi H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Aktiivinen välittäminen Työntekijän työkyvyn heikkenemisen tunnistaminen

Lisätiedot

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi SISÄLTÖ sivu 1. Johdanto 1 2. Työntekijän huolenpito työkyvystään 1 3. Varhainen tuki luo hyvinvointia ja säästää kustannuksia

Lisätiedot

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työsuojelutoimikunta on kokouksessaan 10.4.2014 tehnyt aloitteen työhyvinvointisuunnitelman laadinnasta Kyyjärven kuntaan. Vuonna2013 on kunnan

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE KHALL 9.12.2008 155, LIITE 13 VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE Kunnanhallitus hyväksynyt 9.12.2008 155 1 Sisällysluettelo 1 Reisjärven kunnan henkilöstön työhyvinvointi

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS VOIMAA TYÖVOIMAAN. Työterveyshuollon rooli

AMMATILLINEN KUNTOUTUS VOIMAA TYÖVOIMAAN. Työterveyshuollon rooli AMMATILLINEN KUNTOUTUS VOIMAA TYÖVOIMAAN Työterveyshuollon rooli 1 TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI ja HOITAJA ARVIOIVAT TYÖNTEKIJÄN TYÖKYKYÄ VASTAANOTTOKÄYNNEILLÄ Työkykyä voidaan symbolisesti kuvata talon muodossa.

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6.

HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6. HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6.2011/109 Työhyvinvointia hyvästä työstä Työpaikan toiminnan perustana

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTALINJAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT -SUOSITUS KUNTA-ALALLE 1 Työhyvinvoinnin merkitys 2 Työhyvinvoinnin määrittelyä Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Sini Kujanpää Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto Syyskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustieteiden

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Varhainen välittäminen Valossa

Varhainen välittäminen Valossa arjen 25.3.2015 Varhainen välittäminen Valossa Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat hyvän työelämän edellytyksiä. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen ja työn vaatimusten välisenä tasapainona.

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME

Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME HUS:ssa jokaisen työpanosta arvostetaan. SISÄLTÖ 3 Johdanto 4 Työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja työkyvyn määritelmät 5 Työhyvinvointitalo

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Käsittelyt: Valmistelutyöryhmän viimeinen kokous 21.10.2013 Työsuojelujaosto 21.11.2013 Henkilöstötoimikunta 5.12.2013 1 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma

Työhyvinvointiohjelma Kouvolan kaupunki Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Strategia ja arvot... 3 3. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta Toiminnan sisältö Yhteistyö työsuojelun yhteistoimintahenkilöiden kanssa Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Työterveyshuolto LAKISÄÄTEINEN

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA 1(13) TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelman voimassaoloaika: 1.1.2015-31.12.2019 Toimintasuunnitelma päivitetty: TYÖPAIKKA Työnantajan nimi ASIKKALAN KUNTA Postiosoite

Lisätiedot

Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli. Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila

Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli. Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila Varhainen välittäminentyöhyvinvoinnin johtamisen keinona Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila Johdanto Tarkoitus

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

Työyhteisölähtöisen työhyvinvointisuunnitelman laatiminen laadunparannusprosessia hyödyntäen

Työyhteisölähtöisen työhyvinvointisuunnitelman laatiminen laadunparannusprosessia hyödyntäen Työyhteisölähtöisen työhyvinvointisuunnitelman laatiminen laadunparannusprosessia hyödyntäen Miia Hietaniemi Anna-Liisa Leikas Opinnäytetyö Lokakuu 2009 Terveyden edistäminen Sosiaali- ja terveysala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 KAUPUNGINKANSLIA

HELSINGIN KAUPUNKI 1 KAUPUNGINKANSLIA HELSINGIN KAUPUNKI 1 TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Tämä kaupunkitason työhyvinvoinnin toimintaohjelma on työturvallisuuslain 9 :n mukainen työsuojelun toimintaohjelma. Toimintaohjelmasta

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017

Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI www.kemijarvi.fi 1 1. Työsuojeluorganisaatio Työpaikoilla vastuu työsuojelun toteuttamisesta on esimiehillä. Työsuojelutoiminta

Lisätiedot