Pohjoissavolaista aivoterveyttä edistämässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjoissavolaista aivoterveyttä edistämässä"

Transkriptio

1 Pohjoissavolaista aivoterveyttä edistämässä

2 Pohjoissavolaista aivoterveyttä edistämässä MUKANA MYÖS Aivovammaliitto ry. p Pohjois-Savon Aivohalvausyhdistys ry Tulliportinkatu 25 B IIkrs Kuopio p tai Lehden julkaisee: Aivot Narikasta hanke Pohjois-Savon Muisti ry Toimitus & taitto: Pohjois-Savon Muisti ry, Eija Rytkönen Puh Kannen kuva ja piirrokset: Janne Markkanen Painopaikka: Kopijyvä Oy, Kuopio Kuopion Parkinson-yhdistys ry Tulliportinkatu 25 B, 2 krs, Kuopio, p www. parkinson.fi/alueellinen-toiminta Pohjois-Savon Muisti ry Lapinlinnankatu KUOPIO P. (017)

3 TERVETULOA UUDEN AIVOT AVOT LEHDEN LUKIJAKSI! Erilaiset aivoperäiset sairaudet ovat merkittävä suomalaisten terveyttä uhkaava tekijä, joka aiheuttaa usein työkyvyttömyyttä ja ennenaikaista siirtymistä pois työelämästä. Monia näistä sairauksista voidaan ennalta ehkäistä terveellisillä elintavoilla ja pyrkimällä välttämään vammojen syntyä. Nämä elintavat on parasta omaksua jo varhain jotta ne muodostuisivat koko elämän mittaisiksi toimintamalleiksi ja auttaisivat ehkäisemään aivosairauksien puhkeamista ja aivovammojen syntymistä myöhemmällä iällä. Aivoterveelliset elintavat eivät ole suinkaan vaikeita toteuttaa. Niiden pääperiaatteet löydät tämän lehden sivuilta! Avainsanoja ovat RAVINTO, LIIKUNTA, AIVOJEN HARJOITTAMINEN, LEPO ja PÄIHTEETTÖMYYS! Aivot Narikasta hankkeessa kuusi eri yhdistystä Pohjois-Savosta on ollut mukana kehittämässä alueellista vertaistuen Tuuppari mallia edistämään jo sairastuneiden kuntoutumista ja ehkäisemään heidän jäämistään syrjään. Mukana hankkeessa olleet järjestöt pääsevät tämän lehden myötä päivittämään kuulumisiaan ja tulevaisuuden visioitaan. Toivottavasti Aivot Avot -lehti antaa Sinulle sysäyksen alkaa huolehtia itsestäsi paremmin tai vahvistaa jo aloitettuja elämäntapavalintoja. Anna hyvän kiertää ja ota lehti myös kaverille!

4 Merja Hallikainen LT, neurologian erikoislääkäri Kliininen tutkimusjohtaja, Itä-Suomen yliopisto, Aivotutkimusyksikkö Kansallinen muistiohjelma Kansallisella muistiohjelmalla Suomi liittyi useiden muiden maiden joukkoon toteuttamaan Euroopan parlamentin kannanottoa muistisairauksien, erityisesti Alzheimerin taudin, ehkäisystä ja sairastuneiden elämänlaadun parantamisesta. Tavoitteena muistiystävällinen Suomi. Etenevät muistisairaudet, kuten Alzheimerin tauti ja aivoverenkiertosairauden muistisairaus, ovat merkittävä kansanterveydellinen ja taloudellinen haaste, johon varautumista voidaan parantaa. Muistisairaiden ihmisten määrä kasvaa tulevaisuudessa väestön ikääntyessä, mutta muistisairauksia on myös työikäisellä väestöllä. Muistisairauksien mittavat kustannukset johtuvat sairastuneiden suuresta määrästä ja erityisesti ympärivuorokautisen hoidon tarpeesta. Arviolta puolet sairastuneista on vailla diagnoosia ja vain neljännes Alzheimer -potilaista on asianmukaisen lääkehoidon piirissä. Muistisairauksien varhaisella diagnoosilla, hoidolla ja kuntoutuksella voidaan parantaa sairastuneiden toimintakykyä ja elämänlaatua sekä hillitä kokonaiskustannusten kasvua. Muistisairauksien ilmaantuvuutta voidaan vähentää ja siksi investointi aivojen terveyden edistämiseen ja ennaltaehkäisyyn kannattaa. Aivoterveys on ihmisen tärkeä pääoma. Muisti- ja tiedonkäsittelytaidot vaikuttavat hyvinvointiin lapsuudesta vanhuuteen. Ne ovat edellytys oppimiselle, työkyvylle, pitkälle työuralle sekä itsenäiselle elämälle. Aivoterveyttä on edistettävä elämän kaikissa vaiheissa, jotta voidaan tukea työkykyä ja selviytymistä arjessa sekä varmistaa se, että muistisairauksiin sairastuttaisiin nykyistä harvemmin ja iäkkäämpänä. Muistiohjelma asettaa ennaltaehkäisyn tavoitteita eri toimijoille vuoteen Aivojen suojelu on otettava huomioon yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Kunnissa tai kuntayhtymissä aivojen terveyden edistäminen, joka on osana yleistä terveyden edistämistä on sisällytetty strategioihin. Näiden toimeenpano konkretisoituu kunnan tai kuntayhtymien toimintasuunnitelmissa ja talousarvioissa. Strategioiden terveysvaikutuksia arvioidaan järjestelmällisesti. Ihmisten tietoisuus aivojen terveydestä kasvaa ja he saavat tukea aivojensa terveyden vaalimiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset osaavat edistää asiakkaiden aivoterveyttä nykyistä Aivoterveys on ihmisen tärkeä pääoma. Muisti- ja tiedonkäsittelytaidot vaikuttavat hyvinvointiin lapsuudesta vanhuuteen. Ne ovat edellytys oppimiselle, työkyvylle, pitkälle työuralle sekä itsenäiselle elämälle.

5 paremmin. Työelämässä tunnistetaan uupumisen ja kuormittuneisuuden ongelmat ajoissa ja niihin puututaan ennakoiden. Muistisairauksia voi ehkäistä Meillä on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, sairastummeko joskus muistisairauteen. Emme ole voineet valita vanhempiamme emmekä siten perimästä johtuvaa alttiutta muistisairauksiin. Sen sijaan voimme vaikuttaa valtaosaan muistisairauksien vaaratekijöistä. Toistaiseksi on kiinnitetty varsin vähän huomiota muistisairauksien ennaltaehkäisyn mahdollisuuksiin. Viime vuosina monet tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että vaikuttamalla elämäntapoihimme, hoitamalla muistisairauksien vaaratekijöitä ja hoitamalla hyvin muita muistisairauksille altistavia sairauksia voimme lykätä muistisairauksien ilmaantumista merkittävästi. Lisäksi tiedämme monien seikkojen suojaavan meitä muistisairauksilta. Niihin vaikuttamalla avautuu todennäköisesti merkittävä tie muistisairauksiin liittyvän kansantaloudellisesti raskaan taakan helpottamiseksi. On arvioitu, että lykkäämällä esimerkiksi dementiatasoisen muistisairauden ilmaantumista viidellä vuodella voimme yhden sukupolven aikana puolittaa dementiatapausten määrän. Muistisairauksien vaaratekijät Muistisairauksien vaaratekijät voidaan jakaa vaikutettavissa oleviin ja sellaisiin joihin emme voi itse vaikuttaa, kuten perintötekijät ja ikä. Pitkän seuranta-ajan väestötutkimusten perusteella on esitetty, että perinteiset verisuonisairauksien riskitekijät kuten korkea verenpaine, suuri kolesteroliarvo ja ylipaino (erityisesti Ihmisten tietoisuus aivojen terveydestä kasvaa ja he saavat tukea aivojensa terveyden vaalimiseen. keskivartalolihavuus) keski-iässä lisäävät Alzheimerin taudin riskiä vanhuusiällä. Riski lisääntyy kumulatiivisesti niin että henkilöillä, joilla on kaikki kolme riskitekijää samanaikaisesti, riski on jo kuusinkertainen. Myös diabetes ja lievemmät sokeriaineenvaihdunnan häiriöt on liitetty lisääntyneeseen kognitiivisen heikentymisen ja Alzheimerin taudin vaaraan. Edellä mainitut verenpainetauti, Hoida sydäntäsi, kohonnut veren niin suojaat kolesterolipitoisuus, aivojasi! sokeriaineenvaihdunnan häiriö ja aivoverenkiertohäiriöt ovat hyviä esimerkkejä sellaisista muistisairauksien vaaratekijöistä, joita voidaan hoitaa. Vaikka niitä ei olisikaan saatu ennaltaehkäistyä, hoitamalla niitä keski-iässä aktiivisesti voidaan ehkäistä muistisairauksia. Sydän- ja verenkiertosairauksien osalta voidaankin todeta: Hoida sydäntäsi, niin suojaat aivojasi! Elämäntavat vaikuttavat Runsaasti tyydyttyneitä kovia rasvoja sisältävän ruokavalion on esitetty lisäävän muistihäiriöiden ja Alzheimerin taudin riskiä, kun taas runsaasti tyydyttymättömiä rasvahappoja (mm. rypsi-, Henkilöillä, jotka syövät kalaa 2-3 kertaa viikossa on todettu pienentynyt muistihäiriöiden ja dementian vaara. oliiviöljy) sisältävä ruokavalio voi suojata taudilta. Henkilöillä, jotka syövät kalaa 2-3 kertaa viikossa on todettu pienentynyt muistihäiriöiden ja dementian vaara. Kasviksista, hedelmistä ja metsämarjoista saa

6 antioksidantteja ja C-vitamiinia. Ravinnon korkean antioksidanttipitoisuuden keski-iässä on todettu suojaavan myöhemmällä iällä ilmaantuvalta Alzheimerin taudilta. Itsenäisten vaikutusten ohella ravintoaineiden vaikutus muistitoimintoihin voi välittyä muiden riskitekijöiden kautta: esimerkiksi rasvojen käyttö vaikuttaa veren rasva-arvoihin ja sokeriaineenvaihduntaan, ravintokuitu verensokerin säätelyyn ja suolan käyttö verenpaineeseen. Yksi helposti vaikutettavissa oleva asia on nautintoaineiden käyttö. Runsaan ja humalahakuisen alkoholinkäytön tiedetään altistavan muistihäiriöille ja pahimmillaan jopa johtavan dementiaan. Pienillä päivittäisillä annoksilla viiniä saattaa puolestaan olla suojaava vaikutus. Samoin tupakointi on dementoitumisen itsenäinen vaaratekijä. Liikunnalla ja älyllisellä ja sosiaalisella aktiivisuudella vaikuttaa olevan monia positiivisia vaikutuksia myös henkilöille, joilla on jo muistisairaus. Tiedon lisääminen-asenteet Muistisairauksia sairastaa arviolta ihmistä. Lisäksi muistisairaudet koskettavat monia meistä läheisinä, naapureina ja työtovereina. Sosiaali- ja terveysalan, mutta myös muiden alojen työntekijät, kohtaavat työssään muistisairaita ihmisiä ja heidän läheisiään. Kaikkien meidän kannustavat ja hyväksyvät asenteet vaikuttavat siihen, että muistisairaat ihmiset voivat elää tasavertaisina muiden kanssa. Muistisairaiden ihmisten ja heidän omaistensa yhdenvertaisuuden ja itsemääräämisoikeuden Aivojen käyttämättömyys altistaa myös muistisairauksille. Mitä enemmän elinaikanaan käyttää aivojaan esimerkiksi opiskelemalla tai mielihyvää tuottavien askareiden ja harrastusten parissa, sen vastustuskykyisemmät ne ovat myös muistisairauksien aiheuttamille muutoksille. Myöskään yksin eläminen ja omiin oloihin vetäytyminen ei näytä tutkimustiedon perusteella olevan hyväksi. Sosiaalisuus ja vilkas kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa suojaa dementialta. Mitä enemmän elinaikanaan käyttää aivojaan esimerkiksi opiskelemalla tai mielihyvää tuottavien askareiden ja harrastusten parissa, sen vastustuskykyisemmät ne ovat myös muistisairauksien aiheuttamille muutoksille. turvaaminen on yhteiskunnan erityinen tehtävä. Tiedon lisääminen ja asenteiden muuttaminen on edellytys ennaltaehkäisyn, varhaisen tunnistamisen sekä hoidon ja palvelujen vaikuttavuuden parantamiselle. Säännöllisellä sykettä nostavalla liikunnalla on tutkimusten mukaan itsenäinen dementian vaaraa vähentävä vaikutus. Riittävä määrä on noin puoli tuntia kevyeen hikeen johtavaa liikuntaa kolmesti viikossa. Kansallinen muistiohjelma tukee kuntia ja kuntayhtymiä varautumaan kansanterveyden ja - talouden kannalta merkittävään kokonaisuuteen: muistisairaiden ihmisten määrän kasvuun sekä eettisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän hoito- ja palvelujärjestelmän kehittämiseen. Nyt tarvitaan päättäjien toimia. Poliittisilla valinnoilla ja päätöksillä voidaan edistää kansanterveyttä, parantaa hoidon ja palveluiden laatua ja vaikuttavuutta sekä hillitä kustannusten kasvua ikääntyvässä Suomessa.

7 AIVOHUOLTAMO sivut nyt netissä! Osoitteesta löydät vinkkejä aivojen huoltoon. Lisäksi siellä voit testata aivoterveytesi ja tietämystäsi aivovisassa! Löytyypä sivuilta myös aivokuntoilua pelien muodossa! Aivohuoltamo sivuilta löydät myös Aivot Avot lehden edellisen numeron. Tämä lehti on myös luettavissa sivujen kautta! TERVETULOA!

8 AIVOJEN HUOLTO Aivoterveellisiin elintapoihin kuuluvat monipuolinen, terveellinen ravinto, säännöllinen liikunta, riittävä lepo, alkoholin kohtuukäyttö ja muu päihteettömyys ja tupakoinnin välttäminen. Aivot tarvitsevat kuitenkin myös rasitusta ja virikkeitä! Ne eivät kulu käytössä vaan mitä enemmän niitä harjoitamme, sitä paremmat mahdollisuudet meillä on pitää ne kunnossa pitempään. Pään suojaaminen iskuilta esimerkiksi harrastaessa on myös hyvin tärkeää! Ravintoa aivoille ovat... Rasvainen kala, esim. lohi, muikku, taimen 2-4 kertaa viikossa Rypsi-, oliivi ja muut kasviöljyt Kuitupitoiset täysjyväviljatuotteet Pähkinät Värikkäät kasvikset (parsakaali, pinaatti, tomaatti, kaali, porkkana ) Hedelmät ja kotimaiset marjat Niistä saa mm. hyödyllisiä, monityydyttymättömiä Omega 3-rasvahappoja, yhtä terveellistä alfalinoleenihappoa ja C- ja E vitamiineja, jotka suojaavat aivoja mm. muistisairauksilta. B12 vitamiinin puutoksen tiedetään altistavan muistisairauksille. Sitä saa esimerkiksi kalasta, siipikarjan lihasta, pavuista, kananmunasta ja maidosta. Ne ovat myös hyviä proteiinin lähteitä! Punaista lihaa ravinnossa tarvitaan vain vähän ja prosessoituja lihavalmisteita ja hiilihydraatteja (esim. valkoinen jauho, sokeri) tulisi välttää tai käyttää niukasti. Aivohalvauksen riskiä kohottaa myös 2-tyypin diabetes. Se on ehkäistävissä aivoterveellisillä elintavoilla ja ylipainon välttämisellä! Liiallinen suolankäyttö kohottaa verenpainetta, altistaen aivohalvaukselle. Suolamäärän merkintä elintarvikkeissa helpottaa terveellisemmän vaihtoehdon löytämistä. Myös sydänmerkillä merkityt tuotteet helpottavat valintoja ruokakaupassa! Monipuoliset, säännölliset ateriat pitävät näläntunteen poissa ja auttavat painonhallinnassa. Lautasmalli on hyvä apu terveellisen ruokaannoksen kokoamiseksi: Täytä puolet lautasesta kasviksilla, neljäsosa perunalla, riisillä tai pastalla ja viimeinen neljännes lihalla, kalalla tai proteiinipitoisella kasvisruoalla! Kohtuullisen kahvinjuonnin (3-5 kuppia päivässä) on todettu pienentävän riskiä sairastua Alzheimerin tautiin! Marjat ovat terveellistä naposteltavaa, jotka pitävät täysjyväviljan tavoin verensokerin tasaisena ja aivot virkeinä! Aivoistamme 80 % on vettä. Säännöllinen juominen on siis tärkeää, sillä jo vähäinen nestevajaus heikentää mielialaa ja kognitiivista suorituskykyä!

9 Liiku myös aivojesi vuoksi! Aivokuntoilua läpi elämän! Aktiivinen liikkuminen nuorena vaikuttaa koko loppuelämän terveyteen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että myös iäkkäämpänä aloitettu säännöllinen liikunta, erityisesti kävely, vaikuttaa suotuisasti aivoihin jotkut muutokset voivat jopa korjaantua! Uuden yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan myös arkinen fyysinen aktiivisuus kuten siivoaminen ja muiden päivittäisten asioiden hoitaminen mahdollisimman pitkään itse, voi suojata muistisairauksilta! Liikunta auttaa pitämään sydän- ja verenkiertoelimistömme ja aivot kunnossa. Niiden verenkierto tehostuu ja verenpaine laskee. Fyysinen rasitus myös lisää mielihyvää tuottavien hormonien eritystä. Tähän perustuu liikuntasuorituksen jälkeinen hyvänolon tunne! Liikkuessa koordinaatiokyky, aistit ja muisti aktivoituvat, mutta samalla saa vapaahetken arkihuolista. Usein liikuntaan liittyy myös ystävien tapaamista, mikä tuo hyvää mieltä! Ystävät ovat hyväksi aivoille, sillä he ehkäisevät masennusta ja poistavat stressiä. Liikuntaa tulisi harrastaa vähintään 30 minuuttia, viitenä päivänä viikossa niin, että saavutetaan kevyt hiki ja syke nousee. Tällöin suorituksesta saadaan suurin hyöty! Myös hyötyliikunta, työmatkapyöräily tai puuhastelu puutarhassa ovat hyväksi! Jos alat liikkua tauon jälkeen, kestää noin kuukauden ennen kuin siitä tulee tapa. Palkitse siis itseäsi toteutuneista suorituksista ja varaa aikaa liikunnalle aluksi kalenterista Pian siitä muodostuu kaivattu rutiini! Tarpeettomiksi käyneet hermosolut ja yhteydet häviävät aivoistamme iän myötä. Siksi aivoja kannattaa harjoittaa mahdollisimman monipuolisesti ja haasta itsensä oppimaan uutta. Silloin syntyy myös uusia aivosoluja. Tätä tapahtuu läpi elämän! Kyky oppia säilyy myös iäkkäämpänä. Se on ehkä hitaampaa, mutta kokemuksesta on myös hyötyä. Vanhemmat aivot pystyvät hyödyntämään oppimaansa paremmin ja hahmottamaan mutkikkaita asiakokonaisuuksia nuorempia helpommin. Esimerkiksi matemaattinen ja looginen päättelykyky yleensä vain paranee vuosien myötä! Kaikki toiminta, mikä vaatii älyllistä ponnistelua ja luovaa ajattelua aktivoi aivosoluja. Aivoja jumppaavat esimerkiksi lukeminen, laulaminen, musiikin kuuntelu, tanssi, kulttuuriharrastukset, käsityöt, sanaristikot, sudokut, erilaiset muistipelit jne. Tetriksen pelaamisen on havaittu vaikuttavan suotuisasti aivoalueilla, jotka käsittelevät liikettä, kriittistä ajattelua, päättelykykyä ja kielellisiä Muistia voi harjoittaa myös arjessa opettelemalla kauppalistan ulkoa, yrittämällä muistaa puhelinnumeroita jne. Vaihtelua voi hankkia myös rikkomalla rutiineja: Kulje tutun reitin sijasta vierasta ja opettele jotain täysin uutta ja vierasta. Haasta aivosi! Uuden oppiminen tuo mielihyvää, joka kannustaa uusiin suorituksiin. Mitä enemmän aivot joutuvat tekemään töitä, sitä tehokkaammin ne myös toimivat!

10 Uudistava uni! Aivot Tärkein työkalumme Unen aikana aivot lepäävät ja tankkaavat energiaa. Silloin käsitellään päivän aikana tullut tieto; tallennetaan tarpeellinen, yhdistellään ennalta opittuun ja poistetaan tarpeeton. Muistijäljet vahvistuvat ja oppiminen helpottuu. Jo pieni univelka heikentää älyllisiä toimintoja ja valvominen kiihdyttää stressihormoni kortisolin Valvottu yö vastaa jo promillen humalatilaa! Se alentaa reaktiokykyä ja altistaa onnettomuuksille. Hallittu stressi lisää vireyttä ja valmistaa tulevaan. Tietotulva, tehokkuuden vaatimukset ja häiritsevä työympäristö voivat kuitenkin johtaa liialliseen stressiin. Se jumittaa aivot ja luova ongelmanratkaisukyky häviää. Tarkkaavaisuus, keskittymis- ja oppimiskyky heikkenevät, virheriski kasvaa, sosiaaliset vuorovaikutuskyvyt huononevat Seurauksena voi olla myös unettomuutta. Rauhallinen työympäristö on tärkeää! erittymistä. Pitkittynyt unettomuus altistaa mm. verenpainetaudille, 2 tyypin diabetekselle ja masennukselle. Myös ylipainolla ja vähäisillä yöunilla on todettu olevan yhteys. Univelka korvautuu tilaisuuden tullen syvempänä unena ja elimistö toipuu. Hyödyllisintä olisi kuitenkin pyrkiä mahdollisimman säännölliseen unirytmiin varsinkin jos kärsii univaikeuksista: Käy nukkumaan ja pyri heräämään samoihin aikoihin myös viikonloppuisin ja tee makuutilasta rauhallinen paikka vailla melua ja valoa! Tutkimusten mukaan aivot toimivat parhaiten 7 8 tunnin hyvälaatuisen unen jälkeen. Unen tarpeessa on kuitenkin yksilöllisiä eroja, ja esimerkiksi lapset ja nuoret tarvitsevat enemmän unta. Riittävillä yöunilla onkin havaittu olevan yhteys nuorten parempaan koulumenestykseen. Työtehtävien vastapainoksi on hyvä harrastaa jotain, jonka avulla irtautuu työstä. Toiselle keino on liikunta tai penkkiurheilu, toiselle kulttuuriharrastus, nikkarointi tai ystävien tapaaminen. Tavat ovat yksilölliset. On tärkeää tunnistaa rajansa ja varata aikaa myös hetkittäiselle toimettomuudelle ja haaveilulle. Se edistää luovuutta ja auttaa ratkaisemaan pulmia alitajuisesti! Aivot tarvitsevat paljon energiaa! Pidä ruoka ja kahvitauot 2 4 tunnin välein ja huolehdi vedenjuomisesta. Samalla suot aivoillesikin lepohetken!

11 Päihteittä paras Musiikin moninaiset hyödyt Päihteet vaikuttavat aivoihin välittömästi. Kertaluonteinenkin käyttö voi johtaa muistikatkoksiin, tuhota aivosoluja ja altistaa aivot vakaville sairauksille. Myös alttius aivovaurioon johtaviin tapaturmiin kasvaa. Alkoholismissa uhkana ovat jo monet liitännäissairaudet. Esimerkiksi noin puolella alkoholin suurkuluttajista havaitaan uuden oppimisen vaikeutta. Dementian aiheuttajana alkoholi on toiseksi yleisin. Päihteet johtavat usein peruuttamattomiin muutoksiin, mutta jotkut niistä voivat kuitenkin korjaantua lopettamisen jälkeen. Elämäntapamuutos siis kannattaa aina! Kohtuullinen alkoholinkäyttö ei välttämättä vahingoita aivoja. Vaikutukset ovat kuitenkin yksilölliset; jotkut ovat alttiimpia vaurioille kuin toiset. Myös sairaudet ja lääkitys voivat aiheuttaa pientenkin annosten kanssa arvaamattomia sivuvaikutuksia. Nuorten kohdalla ei voida puhua alkoholin kohtuukäytöstä. Jo harvasta nuoruusiän päihdekokemuksesta syntyy mielihyvämuisti, joka edistää riippuvuuden syntymistä aikuisena. Kehittyvät aivot ovat myös herkempiä vaurioitumaan alkoholin ja huumeiden vaikutuksesta! Tupakassa on yli 4000 erilaista myrkyllistä ainetta! Se Alkoholin kohtuukäyttö on naisille enintään 1, miehelle enintään 2 ravintola-annosta päivässä, ei päivittäin. vahingoittaa verisuonia ja lisää aivohalvauksen vaaraa hidastaa verenkiertoa ja vaikeuttaa aivojen hapensaantia ja toimintakykyä on dementian itsenäinen vaaratekijä. Musiikin kuuntelu aktivoi aivoissa laajoja alueita, esim. liikkeeseen ja tunteisiin liittyviä aivojen osia. Molemmat aivopuoliskomme osallistuvat musiikin käsittelyyn analysoiden sen eri elementtejä. Tutkimukset kertovat, että musikaalisuus on ihmisessä sisäänrakennettuna riippumatta teknisistä taidoistamme. Tämä käy ilmi myös joidenkin sairauksien kohdalla; esimerkiksi joillekin muistisairaille jää jäljelle laulaminen puheen hävittyä. Musiikkiharrastuksen on myös havaittu edistävän lasten motoristen taitojen, lukutaidon, vieraan kielen ääntämisen ja tarkkaavaisuuden kehitystä. Musiikki tuottaa mielihyvää! Sen saavat aikaan dopamiini ja muut aivojen erittämät hormonit. Musiikki saa meidät myös muihin tunnetiloihin: Auttaa keskittymään, virkistää, rauhoittaa, vie muistoihin, saa liikkumaan ja liikuttumaan. Helsingin yliopistossa tehty väitöstutkimus vuodelta 2008 osoitti musiikin voiman aivohalvauksen jälkeisessä kuntoutuksessa. Mielimusiikin kuuntelu päivittäin johti parempaan toipumiseen kuin äänikirjoja kuunnelleella vertailuryhmällä. Myös mieliala, muisti ja kielelliset toiminnot kohenivat vertailuryhmää paremmin! Kulttuurin harrastamisen ylipäätään on todettu hyödyntävän aivoja aivohalvauksesta toipuessa. Tuoreessa Italialaisessa tutkimuksessa todettiin taiteista pitävien toipilaiden yleisen terveydentilan ja mielialan olevan parempi kuin taiteita harrastamattomien. Myös heidän muistinsa oli parempi!

12 Kaveria ei jätetä Otsikon tuttu lause on yksi Hannu Leppäsen motoista elämässä. Ensimmäiset merkit MStaudista hänen elämäänsä saapuivat jo vuonna 1988 ennen armeija-aikaa, mutta varsinainen virallinen diagnoosi tehtiin vasta kymmenen vuotta myöhemmin. Sairauden toteamisen jälkeen hän jatkoi vielä työntekoa rakennusalalla, kunnes vuonna 2001 tullut sairauden raju pahenemisvaihe sekä toisen hänen kahdesta yrityksestään joutuminen konkurssiin pakottivat lopettamaan työnteon ja jäämään sairauseläkkeelle pari vuotta myöhemmin. Siitä seurasi Hannun sanojen mukaan maanpäällinen helvetti ja kova elämänkoulu, joka on kuitenkin loppujen lopuksi tuonut mukanaan myös paljon hyvää. Hannu oli ennen työn jättämiseen johtanutta pysähdystä työnarkomaani, joka oli rakennusalan monitaituri ja yrittäjä. Lisäksi hän työskenteli myös rekkakuskina. Elämä oli täynnä työtä, mutta mukaan mahtui myös paljon harrastuksia kuten karate ja muu liikunta. Myös autot, moottoripyörät ja kelkat, olivat tärkeä osa elämää, suorastaan elämäntapa. myös jäänyt lukuun ottamatta satunnaista olutta saunan jälkeen. Hannu korostaakin sairastuneen omaa vastuuta noudattaa hänelle annettuja hoito-ohjeita hyvinvointinsa tueksi. Syntyjään joensuulainen Hannu Leppänen on ollut kuopiolainen keväästä Jo nyt hän on huomannut suuren eron entisen ja nykyisen kotikaupunkinsa välillä käyttämiensä terveyspalvelujen osalta. Kuopiossa hänelle tehtiin pian kuntoutussuunnitelma, tarjottiin apuvälineitä jne. Joensuussa hän koki joutuvansa taistelemaan itse saadakseen samoja asioita. MS-liittoon hän on kuulunut jäsenenä jo vuodesta Kuopiossa häntä rohkaistiin nopeasti myös hoitohenkilökunnan taholta liittymään mukaan paikallisen MS-yhdistyksen toimintaan, mikä Sairastuminen ja konkurssin myötä tullut taloudellinen romahdus pakottivat jättämään työn ja monet harrastukset. Tilalle tulivat Hannun mielestä kuitenkin kohdalleen asettuneet elämänarvot. Lisäksi tärkein, eli parhaat, osin jo lapsuudesta asti peräisin olevat, monivuotiset ystävät säilyivät mukana elämässä. Rankat kokemukset ovat kuitenkin tuottaneet entistä enemmän empatiaa ja ymmärrystä muita ihmisiä kohtaan. Tämän myötä esiin on noussut myös kasvava halu auttaa samankaltaisia kokemuksia kohdanneita ihmisiä. Monista asioista Hannu on luopunut vapaaehtoisesti pitääkseen huolta itsestään. Esimerkiksi pitkään tapoihin kuulunut sikarin poltto on jäänyt juuri tämän vuoksi. Alkoholin käyttö on Hannu toivoo, että hänen kasvonsa tulevat tämän jutun myötä tutuksi ja joku ehkä rohkaistuu tulemaan juttusille!

13 johtikin pian paikkaan yhdistyksen hallituksessa. Siellä hän on jo tuonut omia näkemyksiään rohkeasti esille. Tärkeimmäksi johtoajatuksekseen yhdistystyössä Hannu mainitsee tasa-arvoisuuden kaikkia jäseniä kohtaan. Hänen mielestään ketään jäsentä ei saa unohtaa ja toimintaa täytyy toteuttaa tasapuolisesti niin kaikille ikäryhmille kuin sairauden eri tasolla oleville. Myös asiallisen ja totuudenmukaisen tiedon välittäminen MS-taudista on hyvin tärkeää. MS-taudin oireet vaihtelevat yksilöllisesti. Hannulla sairauteen on kuulunut useita rankkoja pahenemisvaiheita, jotka ovat vieneet välillä vuodepotilaaksi. Väliin on mahtunut rauhallisempia jaksoja, mutta useammin toistuvia oireita ovat mm. väsymys ja raajojen ja kropan yleinen toimimattomuus. Jääräpäisyys on auttanut selviämään pitkälti ilman ulkopuolista apua, vaikka sitä olisikin saatavilla. Tukeakin Hannu on kokenut tarvitsevansa vain laajalta ja pitkäaikaiselta ystäväpiiriltään. Varsinaista vertaistukea hän on saanut lähinnä myös MS-tautia sairastavalta sisareltaan, mutta myös muita sairauksia sairastavien parista. Hannu kuitenkin tiedostaa, että jokaisen voimat ovat rajalliset ja joskus on tarpeen nöyrtyä ja pyytää apua. Hän myös ymmärtää sen, että kaikki eivät pärjää yhtä hyvin kuin hän ja on siksi valmis auttamaan ja neuvomaan muita. Löytyyhän häneltä paljon kokemusta, jonka jakaminen eteenpäin tuntuu hyvin luontevalta. Tuuppareihin Hannua pyydettiin mukaan vuoden 2011 kesällä. Hetken harkittuaan hän lähti mukaan toimintaan syksyllä. Erityisesti Aivot Narikasta hankkeen Miesten ryhmä saa häneltä paljon positiivista palautetta. Sieltä on löytynyt nopeasti kaveripiiri, joiden kanssa voi puhua luottamuksellisesti asiasta kuin asiasta. ja läsnäolo voivat auttaa. Hän on myös saanut vilpitöntä kiitosta avustaan ja sitä kautta hyvää mieltä ja oloa myös itselleen. Vaikka Hannun motto onkin John F. Kennedyn sanoin: Älkää kysykö, mitä yhteiskunta voi tehdä teidän hyväksenne, vaan mitä te voitte tehdä yhteiskunnan hyväksi, on hänen vakaa mielipiteensä, että nykyyhteiskunnassa liian moni ihminen jää yksin. Lisäksi kerrankin koettu nöyryytys voi korottaa kynnystä hakea apua liian korkeaksi. Siksi heikompien syrjään jäämistä pitäisi yrittää estää kaikin tavoin. Tässä on myös yksi syy, miksi Hannu on itse lähtenyt mukaan yhdistys- ja Tuupparitoimintaan. Hän myös kokee, että on itse saanut paljon tuuppausta omalta lähipiiriltään, mikä on ollut ratkaisevaa hänen omassa selviytymisessään. Siksi on tärkeää antaa hyvän kiertää ja olla tukena apua tarvitseville. Tämän lehtijutunkin Hannu näkee mahdollisuutena tuoda kasvonsa tutuksi, jotta joku mahdollisesti rohkaistuisi tarttumaan hihasta ja tulemaan juttusille! Tällä hetkellä Hannu toimii mielellään yhdistys- ja Tuupparitoiminnassa, mutta yrittää kuunnella myös kehoaan ja kuntouttaa itseään mahdollisimman hyvin. Tulevaisuudessa siintää mahdollisuus uudelleenkouluttautumisesta. Johtaako se työhön paluuseen jää nähtäväksi, mutta ainakin se tuo lisää sisältöä elämään. Taloudellisesti Hannu kokee jälleen pärjäävänsä hyvin. Hän tuntee muutoinkin olevansa elämäänsä tyytyväinen ja onnellinen mies, sairaudestaan huolimatta. Tähän mennessä Hannulla on ollut jo viisi henkilöä tuupattavana. He ovat tarvinneet lähinnä keskusteluapua ja kuuntelijaa vaikeassa elämäntilanteessa. Hannu onkin jo ehtinyt konkreettisesti nähdä, miten paljon pelkkä jutustelu

14 Tuupparit tukevat ja toimivat lähialueellasi Tuupparitoiminnan lähtökohtana on saada koottua Pohjois-Savon alueelle laaja Tuuppariverkosto. Tämä verkosto koostuu Tuuppareista eli vapaaehtoisista henkilöistä, jotka itse ovat kokeneet aivosairauden tai vamman joko itse sairastuneena tai omaisena. Tuupparit pyritään kokoamaan alueellisesti järjestämällä TuuppariTreffejä eri kunnissa. Niissä ideoidaan, suunnitellaan ja toteutetaan oman alueen toimintaa. TUUPPARITOIMINTA YHDISTÄÄ Pohjois-Savon alueella on monta aivoperäisten sairauksien tai vammojen parissa toimivaa yhdistystä. Useat niistä ovat lähteneet tekemään yhteistyötä Tuupparitoiminnan kautta kehittääkseen työikäisten, sairauden tai vamman kohdanneiden hyvinvointia ja heidän kuntoutumistaan tukevaa toimintaa. Alkuvaiheessa TuuppariTreffejä on järjestetty Kuopion, Varkauden ja Iisalmen alueilla. Tuuppariverkoston tarkoituksena on aktivoida eri alueiden vapaaehtoistoimijoita kehittämään alueen toimintaa ja tukemaan vastasairastuneita omalla kokemuksellaan. Laajalla vapaaehtoisten joukolla pystytään luomaan hyvä yhdessä tekemisen meininki ja vähentämään myös yksittäisten henkilöiden kuormitusta. Isossa joukossa on voimaa ja voimavaroja. Jokaiselle Tuupparille pyritään yhdessä löytämään oma mielekäs tapa toimia, sillä jokaiselta löytyy yksilöllisiä vahvuuksia, joita voidaan hyödyntää Tuupparitoiminnassa. Eri yhdistyksissä on pitkään ollut haasteena juuri työikäisten saaminen mukaan yhdistysten järjestämään toimintaan. Haasteena ovat olleet myös yhdistysten laajat toiminta-alueet, jolloin varsinkin pienille paikkakunnille on toimintaa ollut vaikeaa saada käynnistymään. Näitä haasteita vastaan ovat yhdistykset yhdistäneet voimansa ja lähteneet mukaan Tuupparitoimintaan. Tuupparitoimintamallin kehittämisen ja kokeilun on mahdollistanut rahaautomaattiyhdistys RAY ry, joka rahoittaa Tuupparitoiminnan taustalla olevaa Aivot Narikasta hanketta. Noin 40 Tuupparia olivat risteilemässä Kallavedellä Kuvassa: Hannu Leppänen, Juha Timoskainen, Antero Miettinen, Seppo Virta ja Taina Intke- Sutinen. (taustalla laivan kapteeni Seppo Pirinen)

15 Verkkona vertaiselle Omien kokemusten kautta asiantuntijoina toimivat Tuupparit, sekä käynnistetyt toiminnalliset ryhmät tarjoavat tukiverkkoa sellaiselle henkilölle, joka kokee elämänmuutoksen aivosairauden tai vamman myötä. Tuupparit pystyvät kertomaan kokemustensa avulla oman paikkakunnan asioista ja ohjaamaan henkilöä alueella olevan toiminnan pariin mm. toiminnallisiin vertaisryhmiin, tapahtumiin tai eri yhdistysten kerhoihin. Tukea täydentävät hankkeen työntekijät, jotka ohjaavat tuen tarvitsijan hänelle sopivan Tuupparin juttusille. Toiminnallisia vertaisryhmiä Työikäisille neurologisille sairauden tai vamman kokeneille suunnattua ryhmätoimintaa on käynnistelty eri alueilla, ja tarkoituksena on lisätä ryhmien määrää ajan kuluessa. Työikäisten toimintaa on rakennettu eri toimijoiden kanssa yhteistyössä tilanteen ja tarpeen mukaan. Muun muassa Savonia ammattikorkeakoulun Viretori toiminta on ollut vahvasti mukana kehittämässä ja toteuttamassa työikäisille heidän toimintakykyään ja hyvinvointiaan tukevaa toimintaa. Yhteistyön rakentaminen moniin toimijoihin on ollut hankkeen näkökulmasta hedelmällistä, johtuen suureksi osaksi hankkeen taustalla olevasta laajasta yhdistyspohjasta. Käynnistyneitä ryhmiä on tällä hetkellä Kuopiossa (Miesten ja Naisten ryhmät, Viretorin NV -ryhmä), Varkaudessa (Miesten ryhmä), Lapinlahdella (Ne(u)ropatit). Käynnisteillä on uusia ryhmiä Leppävirralle, Varkauteen ja Iisalmeen. NE(U)ROPATIT LAPINLAHDELTA Lapinlahdella syksyllä 2012 on työikäisille suunnattua toimintaa lähdetty kehittämään hyvällä porukalla, sillä Ne(u)ropatit ryhmä on saanut alkunsa. Lapinlahden Ne(u)ropatit ryhmä koostuu noin kymmenestä työikäisestä, aivosairauden tai vamman kokeneesta henkilöstä, jotka yhteistyössä Aivot Narikasta hankkeen kanssa ovat alkaneet rakentamaan oman näköistään toimintaa. Ajatus toiminnallisesta ryhmästä syntyi jo aikaisemmin paikallisen terveyskeskuksen jumpparyhmässä. Silloin toiveissa oli saada jumpan lisäksi neurologiselle porukalle muutakin toimintaa. Toiveet ja mahdollisuudet niiden toteuttamiseen kohtasivat, kun Aivot Narikasta hanke käynnisteli toiminnallisia neurologisia ryhmiä Pohjois-Savon alueelle. Lapinlahden ryhmän kohdalla tieto tarpeesta tuli hankkeelle paikalliselta Tuupparilta, joka on toiminut aktiivisesti mukana ryhmän käynnistämisessä. Ne(u)ropatit nimeen ryhmä päättyi muutamien muiden nimiehdotusten jälkeen. Nimi kuvastaa hyvin ryhmää, sillä keskustelunaiheet vaihtuvat lennokkaasti niin päivän politiikasta uusimpaan tutkimustietoon kuin myös arjen huumorista syvällisiin puheisiin. Ryhmän toiminta on syyspuolella painottunut enemmän kulttuuripuoleen, jossa mm. taidemuseoon tutustuminen ja yhden valokuvausta harrastavan ryhmäläisen multimediaesitys antavat sisältöä kokoontumisille. Mukaan toimintaan mahtuu myös fysioterapeutin pitämä ergonomiaohjaus sekä toimintakerta erilaisten pelien muodossa. Ryhmäläiset itse kokevat saavansa Ne(u)ropateista yhteisöllisyyttä ja vertaistukea sekä tapaamisten lisäävän heidän henkistä toimintakykyään. Ryhmässä nähdään myös, että erilaisia sairauksia tai vammoja kokeneet voivat hyvin ymmärtää toisiaan. Ryhmäläiset kannustavat muitakin vastaavaa kokeneita aktivoitumaan ja etsiytymään paikallisiin vertaistukiryhmiin sekä muihin itselle mielekkäisiin toimintoihin. Niistä voi usein tulla arjen henkireikä.

16 LIHHOO LIIKKEELLE! - Mutta miten, jos ei kykene? tärkeämpänä asiana elämässään. Sopivan liikunnan- tai liikkumisen (apu)välineen löytyminen voi olla siis yksi ratkaisu. Apuväline voi sanana olla kenties leimaava. Liikunnan apuvälineet ovat kuitenkin edelleen liikuntavälineitä, joita on vain sovellettu eri ihmisten tarpeisiin. Soveltavan liikunnan apuvälineet - nimikettä käytetään yleisesti kuvaamaan eri ratkaisuja, joita on kehitetty tukemaan erilaisten henkilöiden ja ryhmien liikunta- ja harrastustoimintaa. Aivoterveyden, yleiskunnon, mielialan, sydänterveyden, virkeyden yleisesti koko ihmisen hyvinvoinnin kannalta liikkuminen on elintärkeää toimintaa. Tämä tulisi huomioida myös, jos jokin sairaus tai vamma muuttaa ihmisen toimintakykyä. Miten siis tuemme ja olemme mahdollistamassa ihmisen liikkumista, liikunnallisiin harrastuksiin osallistumista ja mielekkäiden asioiden tekemistä? Asioita, jotka tuovat sisältöä ja voimavaroja arkeen. Mutta kun, kuuluu monen suusta. En pysty, vaikka haluaisin kyllä kovasti.... Nämä lausahdukset ovat tuttuja, kun alkuun mietitään mahdollisuutta jatkaa rakasta harrastusta sairastumisen tai vammautumisen jälkeen. Mahdotonta!... Onko todella näin? Usein asioihin löytyy ratkaisu, kun henkilön ja hänen läheistensä kanssa mietitään haluttua toimintaa, henkilön toimintakykyä ja ympäristön mahdollisuuksia tukea tekemistä. Jos siis sairastuminen, vammautuminen tai ikääntyminen muuttavat fyysistä toimintakykyäsi, ei liikkumista ja harrastamista tarvitse lopettaa. Erilaisiin liikkumisen ja liikunnan muotoihin on keksitty hyviä ja toimivia välineitä, joista ei aina olla ammattihenkilöstönkään taholta tietoisia. Terveydenhuollon ammattilaisten tärkeimpiä tehtäviä ovat ihmisen perustarpeiden ja itsenäisen arjessa selviytymisen turvaaminen. Vapaa-ajan ja harrastustoiminnan tärkeyttä ei vielä nähdä niin merkittävänä, jotta sen osa-alueen palveluita ja tietoa tarjottaisiin laajasti terveydenhuollon puolelta. Parempaan kohti ollaan kuitenkin menossa. Esimerkki: keski-ikäinen aivohalvauksen kokenut mies oli ennen sairastumistaan pyöräillyt paljon ja kokenut sen erittäin tärkeäksi osaksi elämäänsä. Sairastumisen jälkeen pyörällä ajaminen oli kuitenkin muuttunut mahdottomaksi tavallisella pyörällä. Hän pääsi ohjatusti kokeilemaan ja opettelemaan nojapyörän käyttöä, jolla pyöräily onnistui sairastumisen jälkeenkin. Mies hankki vastaavanlaisen pyörän myös itselleen ja pyöräilee nykyään vuodessa enemmän kilometrejä kuin koskaan aiemmin. Pyöräilyn hän kokee entistä

17 OLIA (soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta) S on yksi liikuntavälineiden vuokraustoimintaa toteuttavista tahoista. Se on Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta ry:n ylläpitämää toimintaa, jossa neljä toimintayksikköä Suomessa vuokraavat liikunnan- ja harrastustoiminnan apuvälineitä asiakkaidensa käyttöön. Yksi näistä yksiköistä on Kuopiossa, kuntoutuskeskus Neuronin tiloissa. Täältä ja muistakin yksiköistä on mahdollista vuokrata mm. talvi- ja kesäliikuntaan erilaisia apuvälineitä sekä myös paljon erilaisia sovellettuja pelejä. Vuokrahinnat ovat kohtuulliset, sillä toiminnan tarkoituksena on saada mahdollisimman paljon välineitä käyttöön ja ihmisten liikkumista mahdollistettua. Lisätietoja välineistä ja vuokrauksesta saat osoitteesta Samassa osoitteessa on muitakin vuokrauspalvelun tuottajia, jotka osaltaan pyrkivät tuomaan käyttöön monipuolisesti välineitä erilaisiin tarpeisiin. Käykäähän tutustumassa! Lainaan tähän Kalle Könkkölän, Kynnys ry:n toiminnanjohtajan eräässä tilaisuudessa kertomaa juttua Afrikan matkastaan. Kalle liikkuu sähköpyörätuolilla, ja Afrikan savanneilla liikkuminen tällaisella pelillä ei ole kovin esteetöntä. Paikalliset asukkaat olivat kuitenkin ajatelleet viedä vierasryhmän hienoon puumajaansa, joka sijaitsi korkealla isossa puussa. Kalle tuumi ensin hänen puuvierailunsa jäävän väliin. Luovuuden ja sinnikkyyden ansiosta, sekä kyläyhteisön tuella Kalle sähköpyörätuoleineen kuitenkin nostettiin köysillä puumajaan. Se oli iso elämys ja oppi siitä, että luovuudella ja yhteistyöllä rikotaan rajoja! Kalle Könkkölä on tainnut rikkoa vastaavalla tavalla rajoja useitakin kertoja, luoden siten uskoa myös meille muille siitä, että aina voi löytää mahdollisuuksia asioiden toteuttamiselle... Juha Timoskainen Valmiiden ratkaisujen rinnalle ovat monet sairauden / vamman kokeneet tai heidän läheisensä keksineet myös omia ratkaisuja, jotka usein saattavat olla juuri ne kaikista toimivimmat. Kekseliäisyys ja luovuus ovat hyviä työkaluja, kun mietitään jonkun toiminnan mahdollistumista. Kun vain otetaan turvallisuus ensimmäiseksi huomioon! Huonoilla virityksillä ei saada kuin pahaa jälkeä aikaan. kuvia erilaisista soveltavan liikunnan välineistä

18 Marjaanan tie huippu-urheilijaksi: Kuntoutuksesta Pihtiputaan keihäskarnevaaleille Kuopiolainen Marjaana Huovinen saavutti Lontoon 2012 paralympialaisissa pronssimitalin naisten keihäänheitossa. Kakkoslajissa kuulantyönnössä oli tuloksena neljäs sija. Marjaanan tie keihäänheittäjäksi vammautumisen jälkeen kuulostaa sadunhohtoiselta, mutta on täyttä totta. Tarina sai alkunsa vuonna 2009 Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuronissa yhtenä kesäkuisena päivänä. Marjaana Huovinen etsi fysioterapeutin kanssa elämäänsä mielekästä tekemistä, joka voisi täyttää vammautumisen jättämän aukon. Ajatus keihäänheiton kokeilemisesta heräsi, koska Marjaana oli aikaisemmin kilpaillut keihäänheitossa. Niinpä etsittiin keihääksi soveltuva suorahko, oksaton leppäkeihäs ja sitten kokeiltiin. Kokeilu tehtiin kuntoutusjaksolla Neuronissa fysioterapeutin haastamana ja itselleni ei olisi tullut mieleenkään edes haaveilla keihäänheittämisestä. Tuo pihamaalla jakkaralta tehty heittokokeilu johti kuitenkin siihen, että päätin lähteä koettamaan heittämistä oikeasta "heittotuolista" Pihtiputaan keihäskarnevaaleille, muistelee Huovinen. Siitä tarina sai alkunsa, ja hetki Neuronin pihamaalla oli ikimuistoinen. Huovinen muistaa edelleen tuon ensi heiton mukanaan tuoman tunnetilan. Hetki Neuronin pihamaalla oli mieleenpainuva, sillä jo se antoi uskoa siihen, että jotain on vielä edessä ja elämä ei loppunut vammautumiseen ja pyörätuoliin. Se sama nuoruudesta muistiin jäänyt liikkumisen ilo alkoi herätä uudelleen eloon, Marjaana Huovinen kertoo. Pihtiputaalla ensimmäinen heitto oli kohahduttava, sillä osasin irrottaa keihään oikealla hetkellä ja tunsin suurta onnistumisen riemua. En silloin arvannut, mihin nämä kaksi keihäskokeilua minut johdattavat ja miten paljon elämäni tulisi muuttumaan. Silloin riemuitsin vain siitä, että osasin, pystyin ja jaksoin edes jotakin, edes vähän, hän jatkaa. Urheilijaelämää Harjoittelu GEO -porraskävelysimulaattorissa on tärkeä ja tehokas osa kuntoutusta Keihäänheitossa Marjaanaa kiehtoo lajin tekniikka ja sen yhdistäminen lajivoimaan ja liike-energiaan. Keihäänheittohan ei ole voimalaji, vaan fysiikan lakien tutkimista ja yhdistämistä kehosta lähtevään liikkeeseen, joka siirtyy välineeseen. Tuoliheittäjä suorittaa samanlaisen liikesarjan kuin pystyheittäjä, mutta liike otetaan lantiosta ja vatsalihaksista, koska jalkoja ei voi käyttää. Toisin sanoen, pitää olla hyvä peruskunto, liikkuvuutta ja elastisuutta sekä motivoitunut tekemään tuhansia ja tuhansia toistoja, analysoi Huovinen omaa lajiaan.

19 Marjaana Huovinen kertoo elämänsä muuttuneen urheilun avulla monella tapaa viimeisen kolmen vuoden aikana. Olen löytänyt paikkani osana suurempaa kokonaisuutta ja yhteisöä. Urheilusta on tullut käytännössä ammatti, hän kuvaa omaa elämäänsä. Urheilijaelämä on tuonut Huovisen elämään paljon myönteisiä asioita. Se antaa ympärille ihmisiä, haasteita, aikataulun, elämänrytmin, monenlaisia tunnekokemuksia, avartaa maailmankatsomusta, tutustuttaa eri maihin ja kulttuureihin, hän listaa. Urheilijaelämä opettaa näkemään, mitkä asiat ovat oikeasti tärkeitä, ja se opettaa löytämään sekä asettamaan omia rajoja niin henkisesti kuin fyysisestikin. Parasta on kuitenkin se, että saa hyvän peruskunnon, joka auttaa jaksamaan vammojen tuomien haasteiden kanssa, Marjaana lisää. Hän kokee saaneensa urheilun myötä hyvän ja tasapainoisen, terveen elämän. Siinä saa toteuttaa itseään ja kokea itsensä arvokkaaksi ja tärkeäksi ihmiseksi, jolla on oma arvokas paikkansa tässä maailmassa, hän tiivistää. Myönteisten muutosten rinnalla on lista urheilijaelämän vaatimuksista. Huovisen sanojen mukaan se vaatii sisua, pitkäjänteisyyttä, aikatauluttamista, kuntoutuksen ja urheilun välistä tiivistä yhteistyötä sekä sosiaalisuutta ja kanavoitumista moniin eri suuntiin. Pitää olla määrätietoinen ja motivoitunut tavoitteisiin, joita kohti työtä tehdään. Yhteistyö valmennustiimin ja eri organisaatioiden kanssa on haastavaa ja välillä raskastakin, kertoo Huovinen. Yksin tätä ei kuitenkaan voi kukaan tässä laajuudessa tehdä. Sitoutuminen on täydellistä ja itse asiassa koko muu elämä rakentuu urheilun ympärille, hän tarkentaa. näkyvämpää ja ihmiset ovat kertoneet minun olevan hyvä esimerkki selviytyjästä, hän kuvailee saamansa palautetta. Huovisen kokemuksen mukaan Lontoon paralympialaiset vaikuttivat koko vammaisurheilun asemaan myönteisesti. Lontoon jälkeen palautteen antaminen on ollut ihmisille luontevampaa ja ehkä koko vammaisurheilu on tullut näkyvämmäksi, hän arvioi. Kannustus on auttanut jaksamaan silloin, kun omat voimavarat ovat olleet koetuksella eikä homma aina huvita yhtä paljon, Marjaana myöntää. Taipaleeltaan Huovisen on helppo nimetä hienoja kokemuksia. Kolmen vuoden aikana parasta on ollut se, että on saanut edetä suunnitellusti ja että olen pysynyt terveenä. Myös yhdessä tekeminen on ollut tärkeää, hän kertoo kokemuksistaan. Huovinen on tehnyt suunnitelman jatkaa huippuurheilua seuraavan olympiadin ajan eli Rio de Janeiron 2016 kisoihin asti. Seuraavat arvokisat ovat ensi heinäkuussa 2013 MM-kisat Ranskassa. Myös EM-kisat ovat kisaohjelmassa ennen Rion paralympialaisia. Katsotaan mihin saakka voin kehittyä keihäänheittäjänä ja mihin se vie arvokisoissa niin sijoituksellisesti kuin tuloksellisestikin, Huovinen suunnittelee arvoituksellisesti. Lontoosta Rioon Marjaana kertoo Lontoon menestyksen vaikuttaneen ihmisten suhtautumiseen. Ennen Lontoota sain osakseni kannustusta ja tsemppausta, mutta olin silti aika näkymätön tapaus suuremmalle yleisölle, Huovinen kertoo. Lontoon jälkeen palaute on ollut suorempaa ja Pronssimitalisti yllätettiin Neuronissa mitalikahveilla.

20 Marjaana Huoviselle vammaisurheilun aseman vahvistaminen yhteiskunnassa on merkittävä tavoite. Jatkosuunnitelmiini kuuluu ehdottomasti tuoda vammaisurheilua aina vain näkyvämmäksi ja näin madaltaa kynnystä lähteä mukaan sankoin joukoin, hän muotoilee. Yksi tärkeä jatkotavoite Marjaanan elämässä liittyy huippu-urheilu-uran jälkeiseen aikaan. Urheilu-ura tällä tasolla päättyy aikanaan ja sen jälkeen on hyvä olla myös joku suunnitelma. Haaveeni on, että voisin jollain tapaa jatkaa vammaisliikunnan parissa esim. vertaisohjaajana, paljastaa Huovinen. muotoilee napakasti. Marjaanalle löytyi onneksi toinen tie. Nyt hän viettää täysipainoista elämää urheillen. Millaisen viestin hän haluaa välittää muille ihmisille, jotka ovat vammautuneet tai sairastuneet äkillisesti ja miettivät omaa elämäänsä? Kun elämä on saanut uuden käänteen, jota on vaikea aluksi käsittää saati hyväksyä, haluan sanoa, että kannattaa aina kokeilla ja yrittää vaikka sitten soveltamalla, kannustaa Huovinen. Yksin ei pidä kenenkään edes yrittää jaksaa ja löytää alkua uudelle elämälle, hän muistuttaa. Huovinen kehottaa unohtamaan kiireen ja sitten kun - elämän ja keskittymään täysillä tähän hetkeen. Mennyttä ei saa takaisin, eikä siihen voi vaikuttaa ja tulevaa emme onneksi tiedä, mutta tänään voimme elää ja vaikuttaa siihen millainen tämä hetki on, Marjaana painottaa. Hän kertoo omasta kokemuksestaan, että helppoa tietä ei ole, mutta työn jälkeen onnistuminen on sitäkin arvokkaampaa. Vammaisena elämästä voi todellakin tulla hyvin rikasta ja onnellista monin eri ulottuvuuksin. Voi käydä jopa niin, että se avaa mahdollisuuksia, joita aikaisemmassa elämässä tuskin olisi tullut eteen, muotoilee Marjaana. Marjaana ja keihäs. Takana näkyvältä pihamaalta alkoi keihäsura vuonna Mietteitä elämästä ja Huovinen muistuttaa ihmisen itsensä olevan tärkein, ei se mitä vammoja tai sairauksia hänellä on. Sairauksia ja vammoja ei pidä kieltää, ne ovat osa ihmistä ja siinä tärkeitä, mutta niistä lähtöisin ei ihmistä eikä itseään pidä arvottaa. Jokainen ihminen ja jokainen elämä on lahja ja itsessään arvokas ja korvaamaton, kiteyttää Marjaana Huovinen viestinsä. Tuota ei voi enää paljon paremmin sanoa. elämänmuutoksista Kuluneen syksyn aikana Huovisen haastatteluja on saatu lukea monista lehdistä, mutta onko enää mitään kysymystä mitä häneltä ei olisi koskaan kysytty? Koskaan ei ole kysytty, mitä tekisin, jos en urheilisi, vastaa Marjaana. Vastaisin siihen, että makaisin vuodeosastolla masentuneena, hän Kirjoittaja Anne Ruokonen, fysioterapeutti Kuvat Anniina Poutiainen, Heli Vehkala ja Anne Ruokonen

21 VireTori Valkeiselta vauhtia terveyteen... Oletko jo käynyt Viretorilla? Tiedätkö mitä kaikkea se tarjoaa? Lukemalla tämän kirjoituksen, saat kuvan asiasta. Kannattaa siis viipyä hetki tekstin parissa. Viretori Valkeinen on Sairaalakadulla, Savonia Ammattikorkeakoulun yhteydessä sijaitseva terveyden alan opiskelijoiden käytännön oppimispaikka. Tulevat ammattilaiset pääsevät siellä monipuolisesti kokeilemaan käytännössä opittuja taitojaan. Tässä pelissä voittavat kaikki opiskelijoiden saadessa tärkeää kokemusta saavat Viretorin asiakkaat hyvinvointipalveluita edullisesti ja helposti. VireTori Valkeisella Savonia Ammattikorkeakoulun Kuopion terveysalan yksikön opiskelijat tarjoavat opintoihinsa liittyviä hyvinvointipalveluja kaiken ikäisille asiakkaille. He vetävät erilaisia ryhmiä ja osallistuvat alueen järjestöjen tapahtumiin sekä auttavat yksilöasiakkaita tarjoamalla monipuolista testausta, neuvontaa ja toimintaa terveyden edistämiseksi. vastaanotollaan esim. verenpaineen, käden puristusvoimaa jne. Halutessasi voit tiedustella VireTorin kautta myös suuhygienistien palveluja. He ottavat vastaan enimmäkseen omalla klinikallaan. Tällöin tarkastukseen kuuluu suun terveyden (ientulehdus, plakki, karies) sekä hampaiden puhkeamisen määrittäminen. Viretorilla saat yksilöllistä terveysneuvontaa terveyden edistämisen näkökulmasta. Myös ryhmävierailut ovat mahdollisia. Savonia AMK:n opiskelijat edistävät asiakkaiden terveyttä moniammatillisesti! Fysioterapia ja toimintaterapiaopiskelijat tekevät VireTorilla toimintakykyyn liittyviä kartoituksia sekä ohjaavat ja neuvovat asiakasta yksilöllisesti löytämään oman tapansa edistää omaa hyvinvointiaan. Opiskelijat voivat mitata Yhteystiedot: Viretori Valkeinen Sairaalakatu 6-8 (rak. 1), Kuopio , Avoinna lähtien. Soita ja varaa aika tai tule käymään summeri oven oikeassa reunassa. TERVETULOA!

22 Sosiaalisen- ja psykososiaalisen tuen merkitys Vertaistuki on melko paljon tutkittu aihe. Näkökulmina ovat usein olleet se mitä vertaistuella tarkoitetaan, miten ja mistä sitä saadaan ja millaisia vaikutuksia sillä on ollut. Harvemmin tutkimusta on kuitenkaan liitetty neurologisiin sairauksiin tai työikäisiin ihmisiin, mutta vielä harvemmin näihin molempiin yhdessä. Oma Pro Gradu tutkielmani käsittelee neurologisesti työiässä sairastuneita sekä heidän omaisiaan. Selvitin teemahaastattelujen avulla heidän kokemuksiaan saamastaan tuesta sairauteen liittyen. Erityisesti itseäni kiinnostaa sosiaalinen ja psykososiaalinen tukeminen sekä erot näiden kahden tukimuotojen välillä. Toinen tärkeä intressini on saada sairastuneiden ja myös omaisten ääni kuuluville. Tutkimuskysymyksiäni ovat; Millaisella tuella voidaan auttaa työikäisenä vakavasti sairastunutta sekä hänen omaisiaan? Mikä merkitys tällä on sairastuneille ja omaisille? Alaongelmina minulla on mm. seuraavanlaisia kysymyksiä; Mihin kohtaan tuki ja sen tarjoaminen tulisi ajoittaa? Millaista tukea sairastuneet olisivat kaivanneet? Miten sosiaalityö on tukenut tai auttanut sairastunutta tai perhettä? Tutkiessani aihetta huomasin, että omaisen tukeminen on erityisen tärkeää tilanteessa, jossa perheessä on työikäinen, neurologisen sairauden diagnoosin saanut ihminen. Olennaista on ottaa huomioon molempien, sekä sairastuneen että omaisen tukeminen, sillä ne kulkevat käsi kädessä. Mikäli omainen saa tukea, jaksaa ja voi hyvin, vaikuttaa se positiivisella tavalla myös sairastuneen toimintakykyyn. Haastattelemani ihmiset kertoivat toivovansa tukea heti sairaalassa, diagnoosin saamisen alkumetreillä. He toivoivat neuvoja sosiaaliturvaan ja etuuksiin liittyen, käytännön asioiden hoitamiseen...kaikkein merkityksellisintä näyttäisi olevan vertaisuuteen ja sosiaaliseen tukeen liittyvät asiat. ja mahdollisesti kotiin saatavaan apuun, mutta kaikkein merkityksellisintä näyttäisi olevan vertaisuuteen ja sosiaaliseen tukeen liittyvät asiat. Moni joutui hakemaan tietoa tällaisista

23 hiomista ja tarkentamista. Jatkossa aion vielä pohtia mm. sitä, millä keinolla saavutetaan parhaat tulokset sairastuneen tai omaisen kannalta ja millaisia nämä tulokset ovat? Mikä merkitys katkeamattomalla hoitoketjulla on? Mikä sosiaalisessa- ja vertaistuessa on se osa-alue, joka auttaa? Entä mitä eroa on psykososiaalisella ja sosiaalisella tuella? Lisäksi tarkoitukseni on selvittää aineistoni pohjalta, mikä merkitys on sillä mihin kohtaan tuen saaminen tai tarjoaminen ajoitetaan? Tavoitteeni on myös selvittää sosiaalityöntekijän tutkintoni kannalta oleellista asiaa, eli sitä kuinka sosiaalityö voisi tukea vakavan sairauden kohdanneita ja heidän omaisiaan ja saivatko kyseessä olevat perheet tukea sosiaalityöltä. tukimuodoista yksin tai valveutuneen ja jaksavan omaisen avulla. Haastattelujen perusteella huomasin, että on löydettävissä erilaisia tukiverkostoja: 1. Omaiset, 2. Ystävät (erot näiden kahden välillä), 3. Viranomaiset, 4. Muut tahot ( esim. Asukasyhdistykset tai vapaaehtoistoimijat), 5. Kolmannen sektorin toimijat. Alustavasti voin todeta, että ne joilla oli perhettä, saivat usein tuen perheen oman tukiverkoston kautta. Tällöin viranomaiset koettiin vain neuvoa antavina ja ohjaavina, usein etuusasioihin liittyvissä asioissa. Jos perhettä ei ollut, oli viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden rooli suurempi. Joku perheetön oli kokenut saaneensa tukea asukasyhdistyksen kautta. Kaikki toivat yhtenä tärkeimmistä tukimuodoista kuitenkin tuen jota he saivat samassa tilanteessa olevilta ihmisiltä, usein vertaisilta. Heille vertaisen sairaudella ei ollut merkitystä, mutta sama sairaus yhdisti ja toinen osasi tukea heti oikeissa, itseäänkin koskettaneissa asioissa. Alustavien tulosten pohjalta voin jo todeta, että monikaan perheistä ei ollut saanut tukea sosiaalityöntekijältä, vaan sosiaalietuuksiin ja muihin sosiaalityön osaamisalueisiin saatiin tukea hoitajilta tai omalta sosiaaliselta verkostolta. Silti haastateltavat olisivat kaivanneet myös sosiaalityöntekijän tukea ja neuvoja. Lisäksi he olisivat kaivanneet kokonaisvaltaista työotetta, koska hoitoketjun pirstaleisuus vaikeutti selviytymistä....kuinka sosiaalityö voisi tukea vakavan sairauden kohdanneita ja heidän omaisiaan Olen analysoinut aineistoa sisällönanalyysin avulla. Tutkimukseni on vielä kesken ja se vaatii Hanna Väätäinen, sosionomi, sosiaalityön opiskelija

Pohjoissavolaista aivoterveyttä edistämässä

Pohjoissavolaista aivoterveyttä edistämässä Pohjoissavolaista aivoterveyttä edistämässä Pohjoissavolaista aivoterveyttä edistämässä Lehden julkaisee: Aivot Narikasta hanke Pohjois-Savon Muisti ry Toimitus & taitto: Pohjois-Savon Muisti ry, Eija

Lisätiedot

Paremman Muistin Vihkonen

Paremman Muistin Vihkonen Paremman Muistin Vihkonen SISÄLLYS 1. Paremman muistin vihkonen 3 2. Voimavarakeskustelu 6 3. Hyväksymis- ja omistautumisterapia 8 4. Liikunta 9 5. Uni ja lepo 12 6. Ravinto 14 7. Kolesteroli, verenpaine

Lisätiedot

Ulla Arifullen-Hämäläinen Muista Pääasia -ohjaajan opas

Ulla Arifullen-Hämäläinen Muista Pääasia -ohjaajan opas MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJ A B:33 Ulla Arifullen-Hämäläinen Muista Pääasia -ohjaajan opas Muista Pääasia - ohjaajan opas Opas on laadittu yhteistyössä Muistiliiton kanssa. Kurssiohjaajat toimintaterapeutti

Lisätiedot

Teema: dementia ja muistisairaudet

Teema: dementia ja muistisairaudet 6. 2010 Muistin huolto Aivojen terveys Huumori vanhustyössä Teema: dementia ja muistisairaudet Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 "Aivoterveys avainasemassa" 6 "Aivot ovat kallis pääomamme"

Lisätiedot

Ryhmämuotoisen terveysliikuntamallin työkirja

Ryhmämuotoisen terveysliikuntamallin työkirja Täsmälääke-hanke Elämäniloa terveysliikunnasta Ryhmämuotoisen terveysliikuntamallin työkirja Lahden kaupunki Hyvinvointipalvelut ja Liikuntapalvelut Sari Kristiansen Jani Juuti Täsmälääke-hanke Elämäniloa

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura Helsinki

Lisätiedot

NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI

NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI Sisällysluettelo Esipuhe Tervetuloa Elämäntaitokurssille. Hyvä arki, toiminta ja ajankäyttö - hyvä päivä, nukkuminen, ruokailu, liikkuminen ja mukavien asioiden tekeminen. Hyvinvointi,

Lisätiedot

Muisti muuttuu - Arki muuttuu. Puheenvuoroja muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnista ja turvallisesta ympäristöstä

Muisti muuttuu - Arki muuttuu. Puheenvuoroja muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnista ja turvallisesta ympäristöstä Muisti muuttuu - Arki muuttuu Puheenvuoroja muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnista ja turvallisesta ympäristöstä Muisti muuttuu - Arki muuttuu Puheenvuoroja muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnista

Lisätiedot

Muistisairaus työiässä

Muistisairaus työiässä Muistisairaus työiässä Suomessa on 7 000 10 000 etenevää muistisairautta sairastavaa työikäistä ihmistä. Heidän tarpeensa ja elämäntilanteensa ovat erilaisia kuin iäkkäillä muistisairailla, joten he tarvitsevat

Lisätiedot

Simply Well. Simply Well neljä. Kristian Ekström. ravinto. ravinto. neljä askelta terveyteen. liike. liike. mieli. mieli

Simply Well. Simply Well neljä. Kristian Ekström. ravinto. ravinto. neljä askelta terveyteen. liike. liike. mieli. mieli Kristian Ekström on helsinkiläinen kiropraktikko ja hyvinvointivalmentaja. Hänen intohimonsa on ihmisten innostaminen terveyttä ja elämänlaatua parantaviin elämäntapamuutoksiin. Hän on työssään nähnyt

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

hyvinvoinnin lähteillä Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 299

hyvinvoinnin lähteillä Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 299 hyvinvoinnin lähteillä Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 299 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 299 ISBN 978-951-790-378-3 ISSN 0357-2498 Ulkoasu: Kotisaari Graphic Management Oy Kuvat: Ayakovlevcom,

Lisätiedot

MUISTISAIRAAN PALVELUPOLKU

MUISTISAIRAAN PALVELUPOLKU OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 142 TUTKIMUKSIA Kaija Virjonen MUISTISAIRAAN PALVELUPOLKU TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 142 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2012 Kirjoittaja: Kaija Virjonen,

Lisätiedot

Teema: muistisairaudet

Teema: muistisairaudet 2. 2012 Työikäisenä Alzheimerin tautiin sairastuminen Musiikki ja tanssi muistisairaiden hoidossa Muistisairaudet luokiteltava kansantaudeiksi Teema: muistisairaudet Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Muistike. Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2013 (talvi-kevät)

Muistike. Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2013 (talvi-kevät) Muistike Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2013 (talvi-kevät) Yhteystiedot Sisällysluettelo Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry Vapaudenkatu 8 A 6a (4. krs) 15110 Lahti Puh (03) 735 1681 toimisto@ph-muistiyhdistys.fi

Lisätiedot

PELATAAN ELÄMÄN PELIÄ

PELATAAN ELÄMÄN PELIÄ PELATAAN ELÄMÄN PELIÄ Elämän pelin säännöt Seppo Koskinen Tommi Härkänen Pekka Jousilahti Kari Kuulasmaa Tuija Martelin Ari-Pekka Sihvonen Ninni Vanhalakka Useimmat meistä toivovat elävänsä pitkään ja

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutus kouluttaa. Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus. uuteen työhön Sivu 4. valinnan vapautta Sivu 6. kuntoutuksen tehoon Sivu 10

Ammatillinen kuntoutus kouluttaa. Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus. uuteen työhön Sivu 4. valinnan vapautta Sivu 6. kuntoutuksen tehoon Sivu 10 Ammatillinen kuntoutus kouluttaa uuteen työhön Sivu 4 Terveydenhuollon asiakkaille lisää valinnan vapautta Sivu 6 Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus kuntoutuksen tehoon Sivu 10 Moniammatilliset tiimit

Lisätiedot

1. Huolehdi sydämen terveydestä verenpaine- ja kolesteroliarvot kohdalleen

1. Huolehdi sydämen terveydestä verenpaine- ja kolesteroliarvot kohdalleen Opintoaineisto 3 Sisällys 1. Huolehdi sydämen terveydestä s.4 2. Elämäntavoilla voit ehkäistä diabetesta s.14 3. Pidä huolta selästäsi s.23 4.Älä tingi yöunesta s.32 5. Myönteistä voimaa elämään s.40 6.

Lisätiedot

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 ADHD-liiton jäsenlehti Porina-nurkka Porina-projektin kuulumisia s. 8 Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 Erityinen nuori rippikouluun s. 16 s i s ä l l y s Tässä

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Kerro läheisillesi ja ystävillesi muistisairaudesta ja siihen liittyvistä tunteista. Myös ystävät tarvitsevat

Lisätiedot

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 OLEN HARVINAINEN Harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluvien kokemuksia ja ajatuksia palveluista, vertaistuesta ja arjen haasteista Toimituskunta

Lisätiedot

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN

Lisätiedot

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille Lähellä lehti omaishoitajille ja läheisille 3 2014 Sirpa Volanen innostui majakoista s. 6 Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys Lähellä 3 2014 Tilaa konferenssijulkaisu! Kansainvälisyys sisältö

Lisätiedot

opas hyvään arkeen MS-tauti käsikirja vastasairastuneelle suomen ms-liiton julkaisuja

opas hyvään arkeen MS-tauti käsikirja vastasairastuneelle suomen ms-liiton julkaisuja opas hyvään arkeen MS-tauti käsikirja vastasairastuneelle suomen ms-liiton julkaisuja ms-tauti - käsikirja vastasairastuneelle Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 36 1. painos 2011 ISBN 978-952-9797-53-0

Lisätiedot

Muistike. Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 2/2012 (kesä-syksy)

Muistike. Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 2/2012 (kesä-syksy) Muistike Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 2/2012 (kesä-syksy) Yhteystiedot Sisällysluettelo Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry Vapaudenkatu 8 A 6a (5. krs) 15110 Lahti Puh (03) 735 1681 toimisto@ph-muistiyhdistys.fi

Lisätiedot

Onko väliä, mitä adhd-oireisten lastemme lautasella on tai ei ole? Purkistako jotain lisää? s. 6

Onko väliä, mitä adhd-oireisten lastemme lautasella on tai ei ole? Purkistako jotain lisää? s. 6 ADHD-liiton jäsenlehti Onko väliä, mitä adhd-oireisten lastemme lautasella on tai ei ole? Purkistako jotain lisää? s. 6 Kotioloissa sitä ei haittaa - muualla täytyy hävetä - tutkimus sisarusten asemasta

Lisätiedot

PEREHDYTYSKANSIO KULTTUURITYÖTÄ IKÄIHMISTEN PARISSA TEKEVILLE. Jatta Kurppa

PEREHDYTYSKANSIO KULTTUURITYÖTÄ IKÄIHMISTEN PARISSA TEKEVILLE. Jatta Kurppa PEREHDYTYSKANSIO KULTTUURITYÖTÄ IKÄIHMISTEN PARISSA TEKEVILLE Jatta Kurppa 2009 Vanhuus Rakastatko minua vielä, kun muistini katoaa tuuleen. Haetko minut kotiin, kun mennä viuhdon pitkin pellon reunaa.

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Terveen elämän Syyskuu 2008 avaimet - Tarkastelussa sydän- ja verisuonitaudit sekä diabetes SYDÄN JA VERISUONITAUTEJA VOIDAAN

Lisätiedot

TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU SYDÄN- JA VERISUONITAUDIT TERVEYS ON

TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU SYDÄN- JA VERISUONITAUDIT TERVEYS ON Elämäntavat ja diabetes Ymmärrä vaikutukset - vältä sairastuminen TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU Terveellinen ravinto ja suolan riskit Syö sydänystävällisesti - ehkäiset kolesterolia, verenpainetta

Lisätiedot