Liikunta sydämen vajaatoiminnan hoidossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikunta sydämen vajaatoiminnan hoidossa"

Transkriptio

1 Tieteessä katsaus Kai Kiilavuori LKT, osastonlääkäri HYKS, Sydän- ja keuhkokeskus, Jorvin sairaala Liikunta sydämen vajaatoiminnan hoidossa Sydämen vajaatoiminta on oireyhtymä, jossa todetaan muutoksia paitsi sydämessä myös mm. verisuonissa, autonomisessa hermostossa, luurankolihaksissa ja keuhkoissa. Liikunta parantaa suorituskykyä ja vähentää sydämen vajaatoiminnan oireita sekä siitä johtuvaa sairaalahoidon tarvetta. Kestävyysliikunnasta on vakuuttavin näyttö, mutta lihas-, intervalli- ja hengityslihasharjoittelu ovat myös hyödyllisiä. Liikunta soveltuu suurimmalle osalle vajaatoimintapotilaista, mutta sitä käytetään aivan liian vähän. Terveyskeskukset ovat keskeisessä asemassa, jotta liikunta saataisiin osaksi sydämen vajaatoiminnan hoitoa. Sen tueksi tarvitaan alueellista lääkärien, fysioterapeuttien ja sydänhoitajien koulutusta. Vertaisarvioitu Suorituskyvyltään huonommat hyötyvät liikunnasta suhteellisesti enemmän. Huonontunut rasituksen sieto, mikä ilmenee lisääntyvänä hengenahdistuksena ja lihasten väsymisenä, on sydämen vajaatoimintapotilaan merkittävin subjektiivinen haitta. Oireet syntyvät monisyisen mekanismin tuloksena. Lähtökohtana on sydämen pumppauskyvyn heikentyminen. Se pienentää minuuttivolyymia yhdessä systeemisen verenkierron suurentuneen vastuksen kanssa. Tämä puolestaan johtuu sympaattisen hermoston ja reniini-angiotensiini-aldosteronijärjestelmän yliaktivaatiosta sekä endoteelifunktion heikentymisestä. Vastuksen lisääntymisen vuoksi pienentyneestä minuuttivolyymistä suhteellisestikin pienempi osa ohjautuu aktiivisiin lihaksiin. Seurauksena on luurankolihasperfuusion huononeminen, lihasmassan pieneneminen, lihassäiemuutokset ja lihasaineenvaihdunnan entsymaattiset muutokset. Nämä johtavat aerobisen energiatuotantokyvyn heikentymiseen. Keuhkoissa suurentunut ventilaatio-perfuusioepäsuhta ja luurankolihaksista tulevat hermostovälitteiset metaboliset heijasteet lisäävät minuuttiventilaatiota ja hengitystyötä. Liikunta vaikuttaa moneen elintoimintaan, jotka ovat sydämen vajaatoimintaoireyhtymää sairastavilla häiriintyneet. Vaikutus kohdistuu ensisijaisesti verenkiertoon ja luurankolihaksistoon sekä autonomiseen hermostoon, jonka sympaattinen tonus pienenee ja vagaalinen aktiivisuus lisääntyy. Tutkimukset liikunnan vaikutuksesta ovat kohdistuneet suurimmaksi osaksi systoliseen vajaatoimintaan. Sen etiologiana on ollut iskeeminen sydäntauti, verenpainetauti, laajentava sydänlihassairaus tai sydänlihastulehduksen jälkitila. Tutkimusten sisäänottokriteereinä ovat olleet vakaa NYHA I III-luokan oireisto ja pienentynyt vasemman kammion ejektiofraktio. Diastolista vajaatoimintaa koskevaa tutkimustietoa on vähemmän, mutta toistaiseksi pienehköistä tutkimuksista kertyvä tieto karttuu koko ajan. Vaikka ikääntyneet muodostavat valtaosan vajaatoimintapotilaista, heidän osuutensa tutkimuksissa on toistaiseksi ollut pieni. Suurin ongelma on, että liikunta ei toteudu käytännössä. Suomessa, kuten yleisesti muuallakin, sitä harrastaa riittävästi vain pieni osa potilaista. Liikunnan vaikutukset Suorituskyky ja perifeeriset vaikutukset Liikunta parantaa sydämen vajaatoimintaa sairastavan suorituskykyä ja vähentää oireita (1). Tutkimuksissa on havaittu, että hapenottokyvyn huippuarvolla mitattuna suorituskyky on parantunut % ja rasituskestävyys on parantunut merkitsevästi. Suurempi harjoitteluintensiteetti näyttää parantavan suorituskykyä enemmän. Lisäksi on havaittu, että suorituskyvyltään huonommat hyötyvät liikunnasta suhteellisesti 2242

2 Kirjallisuutta 1 The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Chronic Heart Failure of European Society of Cardiology. Guidelines for the diagnosis and treatment of the chronic heart failure: executive summary (update 2005). Eur Heart J 2005;26: Patwala AY, Woods PR, Sharp L ym. Maximizing patient benefit from cardiac resynchronization therapy with the addition of structured exercise training: a randomized controlled study. J Am Coll Cardiol 2009;53: Adamopoulos S, Coats AJ, Brunotte F ym. Physical training improves skeletal muscle metabolism in patients with chronic heart failure. J Am Coll Cardiol 1993;21: Hambrecht R, Niebauer J, Fiehn E ym. Physical training in patients with stable chronic heart failure: effects on cardiorespiratory fitness and ultrastructural abnormalities of leg muscle. J Am Coll Cardiol 1995;25: Hambrecht R, Fiehn E, Weugl C ym. Regular physical exercise corrects endothelial dysfunction and improves exercise capacity in patients with chronic heart failure. Circulation 1998;98: Roveda F, Middlekauff HR, Rondon MU ym. The effects of exercise training on sympathetic neural activation in advanced heart failure: a randomized controlled trial. J Am Coll Cardiol 2003:42: Haykowski MJ, Liang Y, Pechter D ym. A meta-analysis of the effect of exercise training on left ventricular remodelling in heart failure patients. J Am Coll Cardiol 2007;49: Chen YM, Li ZB, Zhu M ym. Effect of exercise training on left ventricular remodelling in heart failure patients: an updated meta-analysis of randomised controlled trials. Int J Clin Pract 2012;66: Belardinelli R, Georgiou D, Cianci G ym. 10-year exercise training in chronic heart failure. A randomized controlled trial. J Am Coll Cardiol 2012;60: Taylor RS, Sagar VA, Davies EJ ym. Exercise-based rehabilitation for heart failure. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 4. Art. No.: CD DOI: / CD pub4. 11 Wielenga RP, Huisveld IA, Bol E ym. Exercise training in elderly patients with chronic heart failure. Coron Artery Dis 1998;9: Austin J, Williams R, Ross L, Moseley L, Hutchison S. Randomised controlled trial of cardiac rehabilitation in elderly patients with heart failure. Eur J Heart Fail 2005;7: enemmän. Liikunta parantaa myös niiden potilaiden suorituskykyä, joilla on vajaatoimintatahdistin (2). Suorituskyky paranee ennen kaikkea luurankolihaksistoon ja perifeeriseen verenkiertoon kohdistuvien vaikutusten kautta. Sekä laadullisten että määrällisten mitokondriaalisten muutosten seurauksena lihasten aerobinen energiatuotantokyky paranee (3,4). Luurankolihastoiminnan kannalta on myös merkittävää, että endoteelifunktion paraneminen lisää aktiivisten lihasten perfuusiota rasituksessa (5). Sympaattisen hermoston aktiivisuuden väheneminen vaikuttaa samansuuntaisesti (6). Sydänvaikutukset Kestävyysliikunta ei suurenna vajaatoimintapotilaan vasemman kammion loppudiastolista tilavuutta. Sen sijaan kahdessa n. 800 potilaan meta-analyysissa on todettu, että aerobinen kestävyysharjoittelu pienentää vasemman kammion loppudiastolista tilavuutta ja parantaa ejektiofraktiota (7,8). Rasituksessa todetaan kronotrooppisen inkompetenssin paranemista ja maksimisykkeen nousu. Tämä lisää maksimaalista minuuttitilavuutta. Belardinellin ym. 10 vuotta kestäneessä tutkimuksessa todettiin myös merkittävä leposykkeen lasku. Tässä tutkimuksessa suorituskyky pysyi liikuntaryhmässä myös merkitsevästi parempana koko tutkimusjakson ajan (9). Taulukko 1. Liikunnan vasta-aiheita (15). 1. Suorituskyvyn heikkeneminen ja lisääntyvä hengenahdistus edeltävän 3 5 päivän aikana 2. Rintakipu kevyessä rasituksessa 3. Vaikea rytmihäiriö 4. Kontrolloimaton hypertensio 5. Korkeamman asteen AV-katkos 6. akuutti myo- tai perikardiitti 7. Intrakardiaalinen trombi 8. Akuutti systeemisairaus 9. Kontrolloimaton diabetes 10. Tuore eteisvärinä tai -lepatus Elämänlaatu ja ennuste Tuoreen Cochrane-katsauksen mukaan liikunta parantaa merkittävästi sydämen vajaatoimintaa sairastavien elämänlaatua (10). Saman katsauksen mukaan liikunta vähentää sekä sairaalahoidon kokonaistarvetta että sydämen vajaatoiminnasta aiheutuvaa sairaalahoidon tarvetta. Vuoden seurannassa liikunta ei vaikuta kuolleisuuteen, mutta pitemmässä seurannassa tulee esiin suuntaus pienempään kuolleisuuteen. Iäkkäät potilaat Vaikka suurin osa sydämen vajaatoimintapotilaista on iäkkäitä, tätä ryhmää koskevaa tutkimustietoa on toistaiseksi vähän. Käytössä olevan tiedon perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että myös iäkkäämmät potilaat hyötyvät liikunnasta. Wielenga ym. totesivat, että liikunta vähentää yli 65-vuotiaiden potilaiden vajaatoiminnan oireita samalla tavalla kuin heitä nuorempienkin (11). Skotlantilaisessa noin 200 potilaan satunnaistetussa ja kontrolloidussa tutkimuksessa oli potilaita, jotka sairastivat lievää tai keskivaikeaa systolista vajaatoimintaa. Taudin etiologia oli neljällä viidesosalla iskeeminen sydäntauti (12). Potilaiden keski-ikä oli 72 vuotta, ja kolmasosa heistä oli naisia. Kuuden kuukauden pituinen liikunnallinen kuntoutus nosti fyysistä suorituskykyä, ja sekä fyysinen että emotionaalinen elämänlaatu paranivat. Sairaalahoitojaksojen ja sairaalahoitopäivien määrä oli liikuntaryhmässä tutkimusjakson aikana merkittävästi pienempi. Joidenkin tutkimusten mukaan selvästi iäkkäämpien potilaiden liikkumiskyvyn heikentyminen voi rajoittaa liikunnan intensiteettiä ja vähentää siitä saatavaa hyötyä. Turvallisuus Smart ja Marwick selvittivät raportoitujen tutkimusten perusteella liikuntaharjoitusten turvallisuutta (13). 81 tutkimuksessa oli suoritettu yhteensä yli liikuntatuntia. Niiden aikana ilmaantui yksi kliininen haittatapahtuma harjoitustuntia kohti. Yhtään liikuntaan liittynyttä kuolemaa ei raportoitu. Kenelle liikuntaa ja miten? Euroopan kardiologisen seuran sydämen vajaatoiminnan hoitosuositus vuodelta 2012 suosittelee säännöllistä aerobista liikuntaa (suositusluokka I, näytönaste A) (14). Liikunnan aloittaminen vaatii hoitavan lääkärin arvion sen soveltuvuudesta potilaalle. Oireiston ja tehokkaan lääkityksen on myös pitänyt olla vakaa vähintään viimeiset 3 4 viikkoa. Liikunnan vasta-aiheet (15) on esitetty taulukossa

3 13 Smart N, Marwick T. Exercise training for patients with heart failure: a systematic review of factors that improve mortality and morbidity. Am J Med 2004;116: ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure Eur Heart J 2012;33: Piepoli M, Conraads V, Corra U ym. Exercise training in heart failure: from theory to practice. Eur Heart J 2011;13: Borg G. Perceived exertion as an indicator of somatic stress. Scand J Rehab Med 1970;2: Wisloff U, Stoylen A, Loennechen JP ym. Superior Cardiovascular effect of aerobic interval training versus moderate continuous training in heart failure patients. Circulation 2007;115: Haykowsky MJ, Timmons MP, Kruger C ym. Meta-analysis of aerobic interval training on exercise capacity and systolic function in patients with heart failure and reduced ejection fractions. Am J Cardiol 2013;111: Mandic S, Myers J Selig SE ym. Resistance versus aerobic exercise training in chronic heart failure. Curr Heart Fail Rep 2012;9: Selig SE, Carey MF, Menzies DG ym. Moderate-intensity resistance exercise training in patients with chronic heart failure improves strength, endurance, heart rate variability and forearm blood flow. J Card Fail 2004;10: O Connor CM, Whellan DJ, Lee KL ym. Efficacy and safety of exercise training in patients with chronic heart failure: HF-ACTION randomized controlled trial. JAMA 2009;301: Barbour K, Miller N. Adherence to exercise training in heart failure a review. Heart Fail Rev 2008;13: Karmali KN, Davies P, Taylor F, ym. Promoting patient uptake and adherence in cardiac rehabilitation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6. Art. No.: CD DOI: / CD pub3. Taulukko 2. Liikunnan toteuttamisen runko (15). Aerobista liikuntaa pidetään suositeltavimpana, koska sen hyöty sydämen vajaatoimintapotilaille on parhaiten dokumentoitu, ja se on helpoimmin toteutettavissa. Dynaamisista liikuntamuodoista kuntopyörän polkemisessa on useita etuja. Se mahdollistaa hyvin matalatkin kuormitustasot, jonka vuoksi se sopii potilaille, joiden suorituskyky on voimakkaasti heikentynyt. Polkeminen soveltuu paremmin myös ylipainoisille ja niille, joilla on ortopedisia tai iän tuomia rajoituksia. Ulkona pyöräily edellyttää parempaa suorituskykyä, tasaisella maallakin kuormitus on W. Suurimmalle osalle potilaista kävely/sauvakävely on käytännöllisin liikuntamuoto, jossa vauhtia muuttamalla voidaan helposti vaihdella rasitustasoa. Hölkkä soveltuu harvalle vajaatoimintapotilaalle, eikä sitä pääsääntöisesti suositella. Vaihtoehtoja kestävyysliikunnalle on runsaasti, ja sen jatkuvuuden kannalta on tietenkin parempi valita liikkumismuoto, josta pitää. Liikunnan vaikutuksen määräävät sen taajuus, kesto ja teho. Liikunta aloitetaan kevyesti ja kestokin saa olla lyhyt, 5 10 min kerrallaan. Tämä on tärkeää, etenkin jos potilaan suorituskyky on merkittävästi heikentynyt ja lihasmassa pienentynyt tai potilaalla on ollut äskettäin vajaatoiminnan pahenemisvaihe. Liikunnan kestoa ja tehoa pidennetään vähitellen (taulukko 2). Tavallisimmin tehon mittarina on käytetty syketasoa, koska se on varsin lineaarisessa suhteessa hapenottoon. Aerobisen liikunnan syketavoitteiden noudattaminen edellyttäisi rasituskokeen tekemistä kaikille ennen liikunnan aloittamista, mihin myös kansainvälisissä suosituksissa kehotetaan. Käytännössä ongelma on vajaatoimintapotilaiden suuri määrä, minkä vuoksi rasituskoe on mahdollista tehdä vain osalle potilaista. Mielestäni rasituskoe on syytä tehdä harkitusti helpottamaan liikunnan aloittamisen ohjeistusta. Suurimmalle osalle vajaatoimintapotilaista voidaan kuitenkin antaa ohjeet ilman rasituskoetta. Tämä tietenkin edellyttää potilaan ja hänen sairaushistoriansa tuntemista. Tehon arvioimisessa on käytännöllisempää syketason tai vauhdin vahtimisen sijaan oppia kuuntelemaan elimistöä ja tuntemaan rasituksen ja rasittuneisuuden taso. Tähän voi käyttää apuna esim. Borgin (16) asteikkoa, joka auttaa säätelemään liikunnan tehoa. Absoluuttinen teho voi vaihdella eri päivinä. Tavoitteena on hieman rasittava tai rasittava liikunnan teho, Borgin asteikolla 13 15/20 (taulukot 2 ja 3). Intervalliharjoittelulla pyritään saamaan aikaan voimakkaampi lihaskuormitus pienellä sydänkuormituksella. Siinä lyhyet kuormitusjaksot vuorottelevat lepo- tai kevyen rasituksen jaksojen kanssa. Suuritehoisella intervalliharjoittelulla on saatu parannettua hapenottokykyä jopa enemmän kuin aerobisella kestävyysliikunnalla (17,18). Intervalliharjoittelun toteuttamisen mahdollisuudet ovat kuitenkin rajallisemmat. Se ei ole tuttua eikä luontevaa ja vaatisi enemmän valvontaa ja ohjausta. Kestävyysliikunta Intervalliliikunta Lihasharjoittelu Aloitus % VO 2 max/40 50 % sykereservistä, kunnes kesto min Borg 10 12/20 Jatko 1. Teho ad % VO 2 max/ % sykereservistä 2. kesto ad 30 min Optimaalinen intensiteetti Borg 13 15/ /vko 10 s 50 %:lla max tehosta + 80 s lepo/ kevennys Yht min s s lepo/ kevennys 2. Teho % Borg < 15/20 Teho < 30 % kertamaksimista, 5 10 toistoa 2 3 /vko Teho % kertamaksimista toistoa 1 2 /vko Borg 12 13/20 Teho % kertamaksimista Borg < 15/ toistoa 1 (2) /vko VO 2 max = Hapenottokyvyn huippuarvo Sykereservi = Leposykkeen ja todetun maksimisykkeen välinen sykealue (esim. 40 % sykereservistä = leposyke + 40 % maksimi- ja leposykkeen erotuksesta) 2244

4 Sidonnaisuudet Kirjoittaja on ilmoittanut sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Kai Kiilavuori: Ei sidonnaisuuksia. Lihasten voimaharjoittelu, mitä sydänpotilailla on aikaisemmin vieroksuttu, on osoittautunut myös sydämen vajaatoimintapotilaille tehokkaimmaksi menetelmäksi parantaa lihasvoimaa ja -kestävyyttä (19). Lihasvoimaharjoittelulla voidaan myös parantaa hapenottokyvyn huippuarvoa ja perifeeristä verenkiertoa sekä korjata sympatovagaalista epätasapainoa (20). Se on ilmeisesti erityisen hyödyllistä iäkkäille potilaille, joilla iän aiheuttamat lihasmuutokset korostavat sairauden aiheuttamia. Voimaharjoittelu ei korvaa kestävyysliikuntaa, mutta näyttäisi yhdessä sen kanssa antavan suuremman kokonaishyödyn. Dynaamiseen liikuntaan yhdistettynä 1 2 kertaa viikossa tehtävä lihaskuntoharjoittelu on riittävä (taulukko 2). Taulukko 3. Subjektiivinen rasittuneisuuden asteikko, ns. Borgin asteikko (16). Miltä rasitus tuntuu? 6 7 Hyvin, hyvin kevyt 8 9 Hyvin kevyt Kevyt Hieman rasittava Rasittava Hyvin, hyvin rasittava Hyvin, hyvin rasittava 20 En jaksa enää Vain toteutunut hoito auttaa Ollakseen hyödyllistä liikunnan on oltava säännöllistä. Liikunnan lopettaminen johtaa sen vaikutuksen menettämiseen muutamassa viikossa tai kuukaudessa. Sydämen vajaatoimintaa sairastavista tavallista suurempi osa on ollut ennen sairastumistakin vähän liikkuvia, minkä vuoksi heille säännöllisen liikunnan omaksuminen on varmasti tavallista vaikeampaa. Suurimmassa sydämen vajaatoimintaa koskevassa liikuntatutkimuksessakin, HF-Actionissa, jossa potilaat olivat jatkuvassa seurannassa, vain 30 % tutkimuspotilaista toteutti liikuntaohjelman suunnitelman mukaisesti (21). Aikaisemman sydänkuntoutusta käsitelleen katsauksen mukaan heikentynyt hoitomyöntyvyys on liittynyt mm. korkeaan ikään, alentuneeseen sosioekonomiseen statukseen ja naissukupuoleen (22). Koska kyse on kroonisesta sairaudesta, ainoa mielekäs tavoite on motivoida potilas itsenäiseen säännölliseen liikkumiseen. Potilaiden suuren määrän vuoksi tärkein terveydenhuollon yksikkö liikunnan toteutumiseksi on terveyskeskus. Jokaisessa terveyskeskuksessa pitäisi olla sydänpotilaiden myös vajaatoimintaa sairastavien liikuntaan perehtynyt fysioterapeutti tai sairaanhoitaja antamassa neuvontaa ja tukea. Lääkärin vastaanotolla on liikunnan käsittely yhtä tärkeää kuin lääkityksenkin. Heidän koulutuksensa on mielestäni keskussairaalan tehtävä. Näin on toimittu Keski-Suomen ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiireissä, joissa keskussairaalan lääkäri, sydänhoitaja ja fysioterapeutti ovat käyneet kouluttamassa terveyskeskuksissa. Hyvää informaatiota löytyy Terveysportista (ks. K- SSHP:n sydämen vajaatoiminnan hoitoketju). Sydänpiireillä on joillakin paikkakunnilla liikuntaryhmiä, joiden merkitys on porukan tuessa kannustamaan omaan liikkumiseen. Kelan kustantamana kuntoutusta on saanut vain pieni joukko sydämen vajaatoimintapotilaita. Se pitääkin kohdistaa vain potilaille, jotka todella tarvitsevat ja todennäköisesti hyötyvät hands on -tyyppisestä ohjauksesta. Avainasemassa on jokainen sydämen vajaatoimintapotilaita hoitava lääkäri. Hänen tehtävänsä on tunnistaa ne, joille liikunta sopii ja informoida heitä siitä. Terveyskeskuksissa tulisi huolehtia riittävästä osaamisesta potilaan tueksi. Tekijöitä, jotka edistävät kuntoutukseen sitoutumista, ovat mm. toimintasuunnitelman olemassaolo ja kuntoutushenkilöstön neuvontamahdollisuus (23). English summary in english Physical exercise in the treatment of heart failure 2245

5 English summary Kai Kiilavuori M.D., Ph.D., Senior Physician Helsinki University Hospital, Heart and Lung Center in Jorvi Hospital Physical exercise in the treatment of heart failure Heart failure is a syndrome which affects not only the heart but also the blood vessels, autonomic nervous system, skeletal muscles and lungs, for example. Exercise has been shown to reduce symptoms, improve exercise capacity and reduce hospitalisation due to heart failure. The most convincing evidence observed is for dynamic exercise but muscle strength, interval and respiratory muscle training have also been shown to be of benefit. Exercise training is suitable for most of the patients but it is clearly underused. The health centres have a crucial role to play in making exercise training an essential part of the treatment of heart failure patients. 2245a

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS Sydänfysioterapeuttien koulutuspäivät Jyväskylä, K-S keskussairaala 27. Arto Hautala Dosentti, yliopistotutkija Oulun yliopisto

Lisätiedot

KATSAUS. Suorituskykyä rajoittavat tekijät sydämen vajaatoiminnassa onko liikunnalla vaikutusta? Hannu Näveri, Kai Kiilavuori ja Hannu Leinonen

KATSAUS. Suorituskykyä rajoittavat tekijät sydämen vajaatoiminnassa onko liikunnalla vaikutusta? Hannu Näveri, Kai Kiilavuori ja Hannu Leinonen KATSAUS Suorituskykyä rajoittavat tekijät sydämen vajaatoiminnassa onko liikunnalla vaikutusta? Hannu Näveri, Kai Kiilavuori ja Hannu Leinonen Sydämen kroonista vajaatoimintaa sairastavan perusongelma

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Projektikoordinaattori Sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjauksen kehittämistyön taustaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vajaatoimintaa

Lisätiedot

Leena Meinilä fysioterapeutti 27.5.2011

Leena Meinilä fysioterapeutti 27.5.2011 Leena Meinilä fysioterapeutti 27.5.2011 Krooninen flimmeri ja liikunta sydämen minuuttitilavuus pienenee eteisvärinän aikana 10 30 % sinusrytmiin verrattuna. Terveessä sydämessä tällä ei ole suurta kliinistä

Lisätiedot

KEUHKOAHTAUMATAUTI JA LIIKUNTA. Alueellinen keuhkoahtaumatautikoulutus Lappeenrannan kaupungintalo 18.9.2013 ft Outi Wirén SOTE / Helsinki

KEUHKOAHTAUMATAUTI JA LIIKUNTA. Alueellinen keuhkoahtaumatautikoulutus Lappeenrannan kaupungintalo 18.9.2013 ft Outi Wirén SOTE / Helsinki KEUHKOAHTAUMATAUTI JA LIIKUNTA Alueellinen keuhkoahtaumatautikoulutus Lappeenrannan kaupungintalo 18.9.2013 ft Outi Wirén SOTE / Helsinki Tutkimusten mukaan keuhkoahtaumapotilaat liikkuvat vain puolet

Lisätiedot

SYDÄMEN VAJAATOIMINTA JA VAJAATOIMINTAPOTILAAN TAHDISTINHOITO

SYDÄMEN VAJAATOIMINTA JA VAJAATOIMINTAPOTILAAN TAHDISTINHOITO SYDÄMEN VAJAATOIMINTA JA VAJAATOIMINTAPOTILAAN TAHDISTINHOITO Petri Haataja 20.11.2009 SYDÄMEN VAJAATOIMINTA Sydän ei pysty pumppaamaan riittävästi verta kudoksiin Systolinen ja diastolinen vajaatoiminta

Lisätiedot

Liikunnallisen sydänkuntoutuksen hyödyt ja tieteellinen näyttö

Liikunnallisen sydänkuntoutuksen hyödyt ja tieteellinen näyttö Liikunnallisen sydänkuntoutuksen hyödyt ja tieteellinen näyttö S Y D Ä NPOT I L A I D EN KUNTOUTUS S U O M ES SA - S E M I NAARI 1 5. 0 3. 2 0 1 7 J A R I L A U K K A N E N, K A R D I O L O G I A N E R

Lisätiedot

Kuinka ohjeistaa sydänpotilaan liikuntaa

Kuinka ohjeistaa sydänpotilaan liikuntaa Kuinka ohjeistaa sydänpotilaan liikuntaa Mikko Tulppo, Dos, FT, LitM Verve, Oulu, Finland Oulun Yliopisto, Oulu, Finland Ennenaikaisten kuolemien Syyt USA:ssa (vuosittain) Sydänperäinen äkkikuolema 300.000

Lisätiedot

Hyvän kunnon ja tasapainon tärkeys ikääntyvillä henkilöillä. Työfysioterapeutti Kaija Riento-Lindroos 13.3.2012

Hyvän kunnon ja tasapainon tärkeys ikääntyvillä henkilöillä. Työfysioterapeutti Kaija Riento-Lindroos 13.3.2012 Hyvän kunnon ja tasapainon tärkeys ikääntyvillä henkilöillä Työfysioterapeutti Kaija Riento-Lindroos 13.3.2012 1 Lukuisista ikääntymisen myötä tapahtuvista muutoksista huolimatta ikääntyneet ovat terveempiä

Lisätiedot

TYÖPAJA 3: Miten rakennetaan sydänpotilaan liikuntaohjelma?

TYÖPAJA 3: Miten rakennetaan sydänpotilaan liikuntaohjelma? TYÖPAJA 3: Miten rakennetaan sydänpotilaan liikuntaohjelma? Arto Hautala Laboratoriopäällikkö, Dosentti Liikuntalääketieteen tutkimusyksikkö Verve Research Oulu Sisältö 1. Liikunnasta elämäntapa 2. Turvallista

Lisätiedot

Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus

Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus Urho Kujala Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Liikuntalääketieteen professori Terveystieteiden yksikkö, Liikuntatieteellinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto urho.m.kujala@jyu.fi

Lisätiedot

Liikunta liikuttaa aivoja. Tommi Vasankari UKK-instituutti Aivoliiton juhlaseminaari

Liikunta liikuttaa aivoja. Tommi Vasankari UKK-instituutti Aivoliiton juhlaseminaari Liikunta liikuttaa aivoja Tommi Vasankari UKK-instituutti Aivoliiton juhlaseminaari 22.3.2017 Sisältö Mitä ymmärretään liikunnalla : Fyysinen aktiivisuus Varsinainen liikunta Aivoterveys, johon liikunnalla

Lisätiedot

FORMARE 2015. Tulosten tulkinta sekä harjoitusmuotoja ja niiden vaikutukset kehoon

FORMARE 2015. Tulosten tulkinta sekä harjoitusmuotoja ja niiden vaikutukset kehoon FORMARE 2015 Tulosten tulkinta sekä harjoitusmuotoja ja niiden vaikutukset kehoon Yleistä ForMaresta 50 laskutus. Tulee toukokuun aikana. Vastuu tehkää parhaanne, olkaa aktiivisia. Tämä on ainutlaatuinen

Lisätiedot

LIIKUNNALLINEN SYDÄNKUNTOUTUS NÄKÖKULMIA KUSTANNUSVAIKUTTAVUUTEEN JA KÄYTÄNNÖN TOTEUTUKSEEN

LIIKUNNALLINEN SYDÄNKUNTOUTUS NÄKÖKULMIA KUSTANNUSVAIKUTTAVUUTEEN JA KÄYTÄNNÖN TOTEUTUKSEEN LIIKUNNALLINEN SYDÄNKUNTOUTUS NÄKÖKULMIA KUSTANNUSVAIKUTTAVUUTEEN JA KÄYTÄNNÖN TOTEUTUKSEEN Arto Hautala, FT, THM, ft, Dosentti Tutkimus- ja koulutusjohtaja HUR arto.hautala@hur.fi Konenäön ja signaalianalyysin

Lisätiedot

RASITUSKOKEEN TULKINTA Kliinikon näkökulma. Kai Kiilavuori LKT, kardiologi HYKS, Jorvin sairaala

RASITUSKOKEEN TULKINTA Kliinikon näkökulma. Kai Kiilavuori LKT, kardiologi HYKS, Jorvin sairaala RASITUSKOKEEN TULKINTA Kliinikon näkökulma Kai Kiilavuori LKT, kardiologi HYKS, Jorvin sairaala Sidonnaisuudet Ei aiheeseen liittyviä sidonnaisuuksia Tutkimusrahoitus Novartis Luennoitsija Sanofi-Aventis,

Lisätiedot

Liikunta vaikuttaa elimistössä laajasti elämää

Liikunta vaikuttaa elimistössä laajasti elämää Katsaus Liikunta sydänlääkkeenä Kai Kiilavuori Liikuntaa pidetään yhtenä hyvän terveyden kulmakivistä. Se vaikuttaa suotuisasti useisiin keskeisiin elintoimintoihin terveillä ja myös sydänpotilailla. Viimeksi

Lisätiedot

6 MINUUTIN KÄVELYTESTI

6 MINUUTIN KÄVELYTESTI 6 MINUUTIN KÄVELYTESTI Ari Mänttäri, tuotepäällikkö, LitM UKK Terveyspalvelut Oy, UKK-instituutti ari.manttari@ukkterveyspalvelut.fi, www.ukkterveyspalvelut.fi American Thoracic Society (ATS) 2002 guidelines

Lisätiedot

Liikunta sydäninfarktin jälkeen

Liikunta sydäninfarktin jälkeen Liikunta sydäninfarktin jälkeen Tämä opas sisältää yleisiä ohjeita liikuntaan sydäninfarktin jälkeen. Jos olet saanut lääkäriltä tai fysioterapeutilta erityisiä ohjeita, noudata niitä. 1 2 Liikunta edistää

Lisätiedot

Fyysinen kunto. Terveystieto. Anne Partala

Fyysinen kunto. Terveystieto. Anne Partala Fyysinen kunto Terveystieto Anne Partala Miksi liikuntaa? Keho voi hyvin Aivot voivat hyvin Mieliala pysyy hyvänä Keho ja mieli tasapainottuu Liikunta tuo tyydytystä Yksi hyvinvoinnin peruspilari Ihminen

Lisätiedot

Liikunnan ja urheilun aiheuttamat sydänmuutokset

Liikunnan ja urheilun aiheuttamat sydänmuutokset Liikunnan ja urheilun aiheuttamat sydänmuutokset - Mikä on vielä normaalia? - Milloin lääkäriin? Kardiologi Sari Vanninen Varala 5.3.2013 Määritelmä Urheilijansydämellä tarkoitetaan pitkäaikaisen fyysisen

Lisätiedot

Uniapnea ja kardiovaskulaarisairaudet. LT Jukka Lojander HYKS Sydän ja keuhkokeskus, Jorvin sairaala

Uniapnea ja kardiovaskulaarisairaudet. LT Jukka Lojander HYKS Sydän ja keuhkokeskus, Jorvin sairaala Uniapnea ja kardiovaskulaarisairaudet LT Jukka Lojander HYKS Sydän ja keuhkokeskus, Jorvin sairaala Sidonnaisuudet HYKS Uniapnean Käypä hoito - työryhmä Keuhkolääkäriyhdistyksen hallitus Kongressimatkoja

Lisätiedot

SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli

SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli LIITE 5 SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli TAYS Sydänkeskus TULPPA/Fysioterapia Epikriisi potilaalle, HASA, tk, tth, sydänyhdyshenkilölle

Lisätiedot

MURTOKOHTA OY - valmennuspalvelut www.murtokohta.fi 3 # testattavan nro tulostuspäivä: 05.05.2015 JUOKSIJAN TASOTESTI - LAKTAATTIMITTAUS

MURTOKOHTA OY - valmennuspalvelut www.murtokohta.fi 3 # testattavan nro tulostuspäivä: 05.05.2015 JUOKSIJAN TASOTESTI - LAKTAATTIMITTAUS mittaus MURTOKOHTA OY - valmennuspalvelut 3 # testattavan nro tulostuspäivä: 5.5.215 JUOKSIJAN TASOTESTI - LAKTAATTIMITTAUS Nimi: Erkki Esimerkki Päivämäärä: 5.5.215 Ikä: 27 Aika: 15:15 Pituus: 181 Perusaineenvaihdunta

Lisätiedot

Ikääntyminen ja fyysinen harjoittelu: Tutkitusta tiedosta käytäntöön

Ikääntyminen ja fyysinen harjoittelu: Tutkitusta tiedosta käytäntöön Liikuntalääketieteen päivät 2015 Ikääntyminen ja fyysinen harjoittelu: Tutkitusta tiedosta käytäntöön Sarianna Sipilä Gerontologian tutkimuskeskus Terveystieteiden laitos Jyväskylän yliopisto MIKSI? Ikääntyvien

Lisätiedot

Miksi hengästyn? Anssi Sovijärvi Kliinisen fysiologian emeritusprofessori, HY

Miksi hengästyn? Anssi Sovijärvi Kliinisen fysiologian emeritusprofessori, HY Miksi hengästyn? Anssi Sovijärvi Kliinisen fysiologian emeritusprofessori, HY 3.10.2017 FILHA, reduced version Hapenoton rattaat rasituksessa O2 Kirjassa Sovijärvi A: Miksi hengästyn, Duodecim,2017 Modified

Lisätiedot

Eija Matila ft, TtM 27.4.2016

Eija Matila ft, TtM 27.4.2016 Eija Matila ft, TtM 27.4.2016 Lääkkeettömään hoitoon kuuluvat seuraavat asiat: tupakasta vieroitus, liikkumiseen kannustaminen ja liikunnallinen kuntoutus Liikuntaharjoitteluun perustuvaan kuntoutukseen

Lisätiedot

DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ MPU UEF

DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ MPU UEF DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ 11.5.2017 MPU UEF 1 SIDONNAISUUDET UEF kardiologian kliininen opettaja KYS konsultoiva kardiologi, Medisiininen keskus Osallistunut

Lisätiedot

Kiistattomia välittömiä ja pitkäaikaisia vaikutuksia.

Kiistattomia välittömiä ja pitkäaikaisia vaikutuksia. 1 Kiistattomia välittömiä ja pitkäaikaisia vaikutuksia. 2 Näytöastekatsauksia liikkumisen terveyshyödyistä. Viimeisin, johon suomalaiset terveysliikuntasuosituksetkin perustuvat, on vuodelta 2008. 3 Visuaalinen

Lisätiedot

Geriatripäivät 2013 Turku

Geriatripäivät 2013 Turku Eteisvärinäpotilaan antikoagulanttihoidon nykysuositukset Geriatripäivät 2013 Turku Matti Erkko OYL/Kardiologi TKS sydänpkl Normaali sinusrytmi ja eteisvärinä 2 2 Eteisvärinä on yleinen Eteisvärinä aiheuttaa

Lisätiedot

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Men Women NEJM 1997; 337:1360-69 Two new epidemics of cardiovascular disease are emerging: heart failure

Lisätiedot

Testaus- ja kuntotutkimusasema TESKU ay www.tesku.fi email:tesku@tesku.fi

Testaus- ja kuntotutkimusasema TESKU ay www.tesku.fi email:tesku@tesku.fi Testaus- ja kuntotutkimusasema TESKU ay www.tesku.fi email:tesku@tesku.fi Lääninhallituksen toimiluvalla ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon liikunnallisesti suuntautunut fyysisen kunnon testausta, liikunnallista

Lisätiedot

Keuhkovaltimoverenpaine ja liikunta. Leena Meinilä

Keuhkovaltimoverenpaine ja liikunta. Leena Meinilä Keuhkovaltimoverenpaine ja liikunta Leena Meinilä 30.9.2016 2 1 Varhaisvaiheen PAH 50 10 5 40 5 8 3 Keuhkovaltimopaine terveillä Mean pulmonary arterial pressure (P pa) during rest and slight supine exercise

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin kuntoutus

Keuhkoahtaumataudin kuntoutus Keuhkoahtaumataudin kuntoutus Hanna Syrjänen Fysioterapeutti AMK HUS Porvoon sairaala 15.5.2014 Sidonnaisuudet Boehringer Ingelheimin kevät 2012 Nummela Sanatoriumin Nordic Lung Congress 2013 Luennon rakenne

Lisätiedot

Harjoitustasojen määrittäminen ja palaute spiroergometriatestin perusteella

Harjoitustasojen määrittäminen ja palaute spiroergometriatestin perusteella Harjoitustasojen määrittäminen ja palaute spiroergometriatestin perusteella Jyrki Aho LitM, liikuntafysiologi Miksi harjoitustasoja pitäisi määrittää? VO 2max / VO 2peak tai P max ovat useimmin käytettyjä

Lisätiedot

Polven nivelrikko / tekonivelleikkaus ja eturistisideleikkaus - Liikuntaharjoittelun perusteita

Polven nivelrikko / tekonivelleikkaus ja eturistisideleikkaus - Liikuntaharjoittelun perusteita Polven nivelrikko / tekonivelleikkaus ja eturistisideleikkaus - Liikuntaharjoittelun perusteita Tapani Pöyhönen TtT, ft, liikuntafysiologi Kuntoutus- ja kipupoliklinikka / Kymenlaakson keskussairaala,

Lisätiedot

FIRSTBEAT SPORTS EXAMPLE REPORTS

FIRSTBEAT SPORTS EXAMPLE REPORTS FIRSTBEAT SPORTS EXAMPLE REPORTS Harjoitusraportti Henkilö: Päivämäärä: Henkilön taustatiedot Ikä Pituus (cm) 24 184 Paino (kg) 79 Leposyke 34 Maksimisyke Aktiivisuusluokka 8 Athlete (Example) John 11.12.212

Lisätiedot

Iäkkään verenpaineen hoito. Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku

Iäkkään verenpaineen hoito. Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku Iäkkään verenpaineen hoito Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku Verenpaine ja aivohalvauskuolleisuus Prospective Studies Collaboration, Lancet 2002;360:1903-13 Verenpaine ja sepelvaltimotautikuolleisuus

Lisätiedot

Terveyttä mobiilisti! Matkapuhelin terveydenhallinnan välineenä

Terveyttä mobiilisti! Matkapuhelin terveydenhallinnan välineenä Terveyttä mobiilisti! Matkapuhelin terveydenhallinnan välineenä VTT Johtava tutkija Jaakko Lähteenmäki Lehdistötilaisuus 8.12.2011 2 Pitkäaikaissairauden vaiheet ja kustannukset Ennakoiva terveydenhoito

Lisätiedot

Luuliikuntasuositus lapsille ja kasvaville nuorille. Hypi ja pompi, juokse ja pelaa! Usein ja vauhdikkaasti.

Luuliikuntasuositus lapsille ja kasvaville nuorille. Hypi ja pompi, juokse ja pelaa! Usein ja vauhdikkaasti. lapsille ja kasvaville nuorille Hypi ja pompi, juokse ja pelaa! Usein ja vauhdikkaasti. lapsille ja kasvaville nuorille Liikuntamuodot Lapsilla ja kasvavilla nuorilla tavoitteena on luiden ja lihasten

Lisätiedot

Sepelvaltimotautia sairastavan liikuntaohjaus käytännössä

Sepelvaltimotautia sairastavan liikuntaohjaus käytännössä Sepelvaltimotautia sairastavan liikuntaohjaus käytännössä Pohjolan lääkäripäivät 2017 Fysioterapeutti Anniina Mörsäri Sidonnaisuudet Päätoimi OYS Sivutoimi Oulun Sydänkeskus Oy Luentopalkkioita ja/tai

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatautia sairastavan ohjaus - hoitosuositus omahoidon ohjauksen sisällöstä

Keuhkoahtaumatautia sairastavan ohjaus - hoitosuositus omahoidon ohjauksen sisällöstä WHO Collaborating Centre for Nursing Keuhkoahtaumatautia sairastavan ohjaus - hoitosuositus omahoidon ohjauksen sisällöstä Tiina Kaistila, THM, liikuntafysiologi, TAYS Merja Kukkonen, esh, aoh, HUS Hannele

Lisätiedot

Käyvän hoidon kuntoutushanke miten kuntoutusta arvioidaan Käypä hoito -suosituksissa?

Käyvän hoidon kuntoutushanke miten kuntoutusta arvioidaan Käypä hoito -suosituksissa? Käyvän hoidon kuntoutushanke miten kuntoutusta arvioidaan Käypä hoito -suosituksissa? Antti Malmivaara, LKT, dos.,ylilääkäri, Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Terveys- ja sosiaalitalouden

Lisätiedot

Miten suunnittelen potilaani kanssa progressiivisen harjoitusohjelman?

Miten suunnittelen potilaani kanssa progressiivisen harjoitusohjelman? Miten suunnittelen potilaani kanssa progressiivisen harjoitusohjelman? Arto Hautala, FT, THM, ft Laboratoriopäällikkö, Dosentti arto.hautala@verve.fi Liikuntalääketieteen tutkimusyksikkö Verve Research

Lisätiedot

Sepelvaltimotautipotilaan liikunnallisessa kuntoutuksessa

Sepelvaltimotautipotilaan liikunnallisessa kuntoutuksessa Tieteessä kättä pidempää Arto J. Hautala FT, dosentti, fysioterapeutti, yliopistotutkija Oulun yliopisto Annukka Alapappila TtM, fysioterapeutti, liikuntaasiantuntija Suomen Sydänliitto Hanna Häkkinen

Lisätiedot

VOIMAA VANHUUTEEN TUTUKSI JA TAVAKSI

VOIMAA VANHUUTEEN TUTUKSI JA TAVAKSI VOIMAA VANHUUTEEN TUTUKSI JA TAVAKSI Ikäinstituutti Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Aluehallintoylilääkäri Riitta Karikoski [AHYL Riitta Karikoski, LSS AVI] 1.3.2017 1 Ahyl Riitta Karikoski 1.3.2017

Lisätiedot

VOIMAA VANHUUTEEN TUTUKSI JA TAVAKSI

VOIMAA VANHUUTEEN TUTUKSI JA TAVAKSI VOIMAA VANHUUTEEN TUTUKSI JA TAVAKSI Ikäinstituutti Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Aluehallintoylilääkäri Riitta Karikoski [AHYL Riitta Karikoski, LSS AVI] 02.05.2017 1 Ahyl Riitta Karikoski

Lisätiedot

Energiaraportti Yritys X 1.8.2014

Energiaraportti Yritys X 1.8.2014 Energiaraportti Yritys X 1.8.2014 OSALLISTUJAT Viimeisin Energiatesti 1.8.2014 +0% 100% Energiatestiin kutsuttiin 10 henkilöä, joista testiin osallistui 10. Osallistumisprosentti oli 100 %. Osallistumisprosentin

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa. Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012

Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa. Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012 Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012 Kohonnut verenpaine Yleisin yleislääkärille tehtävän vastaanottokäynnin aihe Lääkitys

Lisätiedot

Senioreiden liikunta ja fyysisen toimintakyvyn ylläpito 4.11.2014. Elina Karvinen, toimialapäällikkö Ikäinstituutti www.voimaavanhuuteen.

Senioreiden liikunta ja fyysisen toimintakyvyn ylläpito 4.11.2014. Elina Karvinen, toimialapäällikkö Ikäinstituutti www.voimaavanhuuteen. Senioreiden liikunta ja fyysisen toimintakyvyn ylläpito 4.11.2014 Elina Karvinen, toimialapäällikkö Ikäinstituutti www.voimaavanhuuteen.fi Ikääntymisen vaikutuksia kuntoon ja terveyteen Lihasten massa

Lisätiedot

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry 24.10.2017 Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry Perustettu v. 2010 Perustehtävä: edistää potilasturvallisuutta ja potilasturvallisuuden tutkimusta Suomessa Toimintaa

Lisätiedot

Liikunta ja terveys. Esitelmä 17.3.2011 Vanajaveden Rotaryklubi Lähde: Käypä hoito suositus: Aikuisten Liikunta.

Liikunta ja terveys. Esitelmä 17.3.2011 Vanajaveden Rotaryklubi Lähde: Käypä hoito suositus: Aikuisten Liikunta. Liikunta ja terveys Esitelmä 17.3.2011 Vanajaveden Rotaryklubi Lähde: Käypä hoito suositus: Aikuisten Liikunta. Sairauksien ehkäisy, hoito ja kuntoutus liikunnan avulla 2-tyypin diabetes Kohonnut verenpaine

Lisätiedot

AIVOTÄRÄHDYS & URHEILU MUUTTAAKO TUORE KANSAINVÄLINEN KONSENSUSLAUSUMA KÄYTÄNTÖJÄ? Matti Vartiainen

AIVOTÄRÄHDYS & URHEILU MUUTTAAKO TUORE KANSAINVÄLINEN KONSENSUSLAUSUMA KÄYTÄNTÖJÄ? Matti Vartiainen AIVOTÄRÄHDYS & URHEILU MUUTTAAKO TUORE KANSAINVÄLINEN KONSENSUSLAUSUMA KÄYTÄNTÖJÄ? Matti Vartiainen 10.11.2016 m.vartiainen@kolumbus.fi Agenda Tunnistamisen jälkeinen RTP RTP= Return to play Paluu arkeen,

Lisätiedot

Katariina Lankinen. Fysioterapian pro gradu -tutkielma Syksy 2014 Terveystieteiden laitos Jyväskylän yliopisto

Katariina Lankinen. Fysioterapian pro gradu -tutkielma Syksy 2014 Terveystieteiden laitos Jyväskylän yliopisto LIIKUNTAHARJOITTELU SYDÄNTÄ SYNKRONOIVASSA TAHDISTIN- HOIDOSSA Omatoimisen liikuntaharjoittelun yhteys vajaatoimintatahdistinpotilaan fyysiseen suorituskykyyn ja elämänlaatuun Katariina Lankinen Fysioterapian

Lisätiedot

Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto

Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto Taustaa q Metabolinen oireyhtymä (MBO, MetS) on etenkin

Lisätiedot

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa?

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Dosentti, kardiologi Erkki Ilveskoski Yleislääkäripäivät 27.11.2015 1 Sidonnaisuudet Luennoitsija ja/tai muut asiantuntijatehtävät St. Jude Medical, Novartis,

Lisätiedot

Liikunta - fyysinen aktiivisuus osana terveyskäyttäytymistä

Liikunta - fyysinen aktiivisuus osana terveyskäyttäytymistä Liikunta - fyysinen aktiivisuus osana terveyskäyttäytymistä Liikunta SEMPPI-terveyspisteiden kehittämispäivä 28.4.2015 Kari Hyvärinen TtM, ft, Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus Liikunnan Käypä hoidon

Lisätiedot

Hengityslihasten harjoittaminen vajaatoimintapotilailla (luentolyhennelmä)

Hengityslihasten harjoittaminen vajaatoimintapotilailla (luentolyhennelmä) Hengityslihasten harjoittaminen vajaatoimintapotilailla (luentolyhennelmä) Sydänfysioterapiapäivät 25.-26.10.2012 Eeva Takala Sydämen vajaatoiminta Vajaatoiminta on seurausta sairauksista, joissa sydänlihaksen

Lisätiedot

Biosignaalien mittaaminen haasteena stressi. Tulppo Mikko Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskus Liikuntalääketieteen tutkimusyksikkö

Biosignaalien mittaaminen haasteena stressi. Tulppo Mikko Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskus Liikuntalääketieteen tutkimusyksikkö Biosignaalien mittaaminen haasteena stressi Tulppo Mikko Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskus Liikuntalääketieteen tutkimusyksikkö Ookkonää kuullu Miten stressi ilmenee? Stressin määritelmä? Stressin

Lisätiedot

Liikkumattomuuden hinta. Harri Helajärvi, LL vt. erikoislääkäri Paavo Nurmi keskus, Turku

Liikkumattomuuden hinta. Harri Helajärvi, LL vt. erikoislääkäri Paavo Nurmi keskus, Turku Liikkumattomuuden hinta Harri Helajärvi, LL vt. erikoislääkäri Paavo Nurmi keskus, Turku WHO Global Health Report Työn luonteen muuttuminen (USA 1960-2008) Mukailtu Church TS ym. 2011 artikkelista Työhön

Lisätiedot

Nivelrikkoisen liikunta

Nivelrikkoisen liikunta Nivelrikkoisen liikunta Jari Arokoski, dos. Nivelristeily Tukholmaan 17.-19.4.2016 Nivelen kuormitusta vaimentavat passiiviset rakenteet Kudos Vaimentuminen (%) Nivelkapseli / synovium Nivelneste 0 35

Lisätiedot

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Astmapotilaan hoidon aloitus ja hoitopolku Simon terveysasemalla ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Terveyskeskuksessa on jo ennestään käytössä suhteellisen hyvin toimiva astmapotilaan

Lisätiedot

Miksi kardiovaskulaaristen riskitekijöiden ennustusarvo muuttuu vanhetessa?

Miksi kardiovaskulaaristen riskitekijöiden ennustusarvo muuttuu vanhetessa? Miksi kardiovaskulaaristen riskitekijöiden ennustusarvo muuttuu vanhetessa? Timo Strandberg 6.11.2007 Vanhoissa kohorteissa poikkileikkaustilanteessa suurempaan kuolleisuuteen korreloi: Matala verenpaine

Lisätiedot

Jari Salmi kuntotestaaja, valmentaja Varalan Urheiluopisto, hyvinvointipalvelut

Jari Salmi kuntotestaaja, valmentaja Varalan Urheiluopisto, hyvinvointipalvelut Jari Salmi kuntotestaaja, valmentaja Varalan Urheiluopisto, hyvinvointipalvelut jari.salmi@varala.fi Kestävyysharjoittelun perusteet milloin tarvitaan kuntotestausta? Kestävyyskunto Tarkoittaa hengitys-

Lisätiedot

Terapeuttisen vesiharjoittelun vaikutus polven nivelrustoon postmenopausaalisilla naisilla. Satunaistettu kontrolloitu kvantitatiivinen MRI tutkimus

Terapeuttisen vesiharjoittelun vaikutus polven nivelrustoon postmenopausaalisilla naisilla. Satunaistettu kontrolloitu kvantitatiivinen MRI tutkimus Terapeuttisen vesiharjoittelun vaikutus polven nivelrustoon postmenopausaalisilla naisilla. Satunaistettu kontrolloitu kvantitatiivinen MRI tutkimus Current Controlled Trials ISRCTN53680197 Vastuullinen

Lisätiedot

Vuoristoharjoittelu: lume- vai hypoksiavaikutus?

Vuoristoharjoittelu: lume- vai hypoksiavaikutus? Vuoristoharjoittelu: lume- vai hypoksiavaikutus? Ilkka Heinonen, Hiihto 5: 46-49, 2011 Vuoristoharjoittelun fysiologiset vaikutukset Vuoristo / hypoksia Anaerobinen kapasiteetti Puskurikapasiteetti Taloudellisuus

Lisätiedot

Stabiilia sepelvaltimotautia sairastavan liikunnallinen kuntoutus

Stabiilia sepelvaltimotautia sairastavan liikunnallinen kuntoutus Assi Hauta-aho ja Pauliina Vilppola Stabiilia sepelvaltimotautia sairastavan liikunnallinen kuntoutus Opas turvalliseen ja tehokkaaseen liikuntaan Opinnäytetyö Syksy 2016 SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

Liikuntaa sepelvaltimotaudin ehkäisyyn ja hoitoon

Liikuntaa sepelvaltimotaudin ehkäisyyn ja hoitoon Liikuntalääketiede Liikuntaa sepelvaltimotaudin ehkäisyyn ja hoitoon Rainer Rauramaa ja Timo A. Lakka Liikunnan vähäisyys on sepelvaltimotaudin tärkeä itsenäinen, hoidettavissa oleva vaaratekijä. Siksi

Lisätiedot

Liikunnallinen kuntoutus sepelvaltimotaudin hoidossa

Liikunnallinen kuntoutus sepelvaltimotaudin hoidossa LUKU 6 Liikunnallinen kuntoutus sepelvaltimotaudin hoidossa Kai Savonen Arto Hautala Jari Laukkanen Liikunnallinen kuntoutus vaikuttaa myönteisesti sepelvaltimotautipotilaan ennusteeseen vieläpä kustannusvaikuttavasti.

Lisätiedot

Integrated teaching of clinical physiology

Integrated teaching of clinical physiology Integrated teaching of clinical physiology Dyspnea and chest-pain block Prof. Anssi Sovijärvi 23.10.2013 Kliininen fysiologia; oppikirjasuositus Sovijärvi ym (toim.): Kliinisen fysiologian perusteet, Kustannus

Lisätiedot

Kotiseuranta sydämen vajaatoimintapotilailla. 8.12.2011 VTT Tiina Heliö Dos., kardiologi HYKS

Kotiseuranta sydämen vajaatoimintapotilailla. 8.12.2011 VTT Tiina Heliö Dos., kardiologi HYKS Kotiseuranta sydämen vajaatoimintapotilailla 8.12.2011 VTT Tiina Heliö Dos., kardiologi HYKS Yleistä sydämen vajaatoiminnasta Eri syistä johtuva pumpputoiminnan häiriö, johon liittyy poikkeava hengenahdistus

Lisätiedot

SYDÄN-, VERENKIERTO- JA HENGITYSELIMISTÖN SUORITUSKYKY TYYPIN 1 DIABETEKSESSA

SYDÄN-, VERENKIERTO- JA HENGITYSELIMISTÖN SUORITUSKYKY TYYPIN 1 DIABETEKSESSA SYDÄN-, VERENKIERTO- JA HENGITYSELIMISTÖN SUORITUSKYKY TYYPIN 1 DIABETEKSESSA Antti-Pekka Rissanen LitK, LK, Tohtorikoulutettava Liikuntalääketieteen yksikkö Helsingin yliopisto Sisältö Sydän-, verenkierto-

Lisätiedot

KATSAUS. Neuroendokriiniset muutokset sydämen vajaatoiminnassa. Hannu Leinonen ja Hannu Näveri

KATSAUS. Neuroendokriiniset muutokset sydämen vajaatoiminnassa. Hannu Leinonen ja Hannu Näveri KATSAUS Neuroendokriiniset muutokset sydämen vajaatoiminnassa Hannu Leinonen ja Hannu Näveri Hemodynaamisten muutosten rinnalla neuroendokriinisella aktivaatiolla on tärkeä merkitys sydämen vajaatoiminnan

Lisätiedot

Miksi vanhuspsykiatria on tärkeää? Prof. Hannu Koponen HY ja HYKS Psykiatriakeskus Helsinki 24.4.2015

Miksi vanhuspsykiatria on tärkeää? Prof. Hannu Koponen HY ja HYKS Psykiatriakeskus Helsinki 24.4.2015 Miksi vanhuspsykiatria on tärkeää? Prof. Hannu Koponen HY ja HYKS Psykiatriakeskus Helsinki 24.4.2015 Iäkkäiden mielenterveysoireiden ilmenemiseen vaikuttavia tekijöitä Keskushermoston rappeutuminen Muut

Lisätiedot

Nuoren urheilijan ylikuormittumisen toteaminen ja hoito lääkärin näkökulmasta

Nuoren urheilijan ylikuormittumisen toteaminen ja hoito lääkärin näkökulmasta Nuoren urheilijan ylikuormittumisen toteaminen ja hoito lääkärin näkökulmasta Lauri Alanko LT, Liikuntalääketieteen erikoislääkäri 20.3.15 Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Fc Honka, HIFK A-juniorit,

Lisätiedot

MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ

MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ Yleislääkäripäivät 2017 Veikko Salomaa, LKT Tutkimusprofessori 23.11.2017 Yleislääkäripäivät 2017 / Veikko Salomaa 1 SIDONNAISUUDET Kongressimatka, Novo Nordisk

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatautipotilaan seurannasta

Keuhkoahtaumatautipotilaan seurannasta Keuhkoahtaumatautipotilaan seurannasta 14.9.2011 Timo Karakorpi Lähde: Keuhkoahtaumataudin hoitoketju, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Tavoite Aloitteellinen tupakasta vieroitus ja sen aktiivinen tukeminen

Lisätiedot

Optimaalista liikuntaa painonpudottajalle. 12.12.2013, Pori Timo Haikarainen, LitM

Optimaalista liikuntaa painonpudottajalle. 12.12.2013, Pori Timo Haikarainen, LitM Optimaalista liikuntaa painonpudottajalle 12.12.2013, Pori Timo Haikarainen, LitM Sisältö Liikunnan vaikutus fysiologiaan Liikunta painon pudotusta vai painonhallintaa? Liikunnan psyykkiset vaikutukset

Lisätiedot

Fysiologiset signaalit ylikuormituksen varhaisessa tunnistamisessa. Harri Lindholm erikoislääkäri Työterveyslaitos

Fysiologiset signaalit ylikuormituksen varhaisessa tunnistamisessa. Harri Lindholm erikoislääkäri Työterveyslaitos Fysiologiset signaalit ylikuormituksen varhaisessa tunnistamisessa Harri Lindholm erikoislääkäri Työterveyslaitos Stressin merkitys terveydelle Työelämän fysiologiset stressitekijät Aikapaine Työn vaatimukset

Lisätiedot

Vammaisetuudet. Alle 16-vuotiaan vammaistuki 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Eläkettä saavan hoitotuki Ruokavaliokorvaus

Vammaisetuudet. Alle 16-vuotiaan vammaistuki 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Eläkettä saavan hoitotuki Ruokavaliokorvaus Vammaisetuudet Vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea vammaisten tai pitkäaikaisesti sairaiden selviytymistä jokapäiväisessä elämässä ja parantaa heidän elämänlaatuaan. Vammaisetuuksia ovat: Alle 16-vuotiaan

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA HYVINVOINTI JA LIIKUNTA 20.5.2016 liikuntavastaava Antti Anttonen 1.Yleistä UKK-instituutti tuottaa tutkittuja ja vaikuttavia käytäntöjä liikkumattomuuden vähentämiseen ja terveysliikunnan edistämiseen.

Lisätiedot

6h 30min Energiaindeksisi on matala. Fyysisen kuntosi kohottaminen antaa sinulle enemmän energiaa työhön ja vapaa-aikaan.

6h 30min Energiaindeksisi on matala. Fyysisen kuntosi kohottaminen antaa sinulle enemmän energiaa työhön ja vapaa-aikaan. ENERGIAINDEKSI 23.01.2014 EEMELI ESIMERKKI 6h 30min Energiaindeksisi on matala. Fyysisen kuntosi kohottaminen antaa sinulle enemmän energiaa työhön ja vapaa-aikaan. Stressitaso - Vireystila + Aerobinen

Lisätiedot

LIIKUNTAOPAS TYYPIN 2 DIABEETIKOLLE

LIIKUNTAOPAS TYYPIN 2 DIABEETIKOLLE LIIKUNTAOPAS TYYPIN 2 DIABEETIKOLLE Fysioterapeuttiopiskelijat Annika Korkea-aho Susanna Keski-Sikkilä ALKUSANAT Tämä opas on tarkoitettu kannustamaan tyypin 2 diabeetikkoja liikkumaan. Oppaan alussa on

Lisätiedot

Onko testosteronihoito turvallista?

Onko testosteronihoito turvallista? Onko testosteronihoito turvallista? Antti Saraste kardiologi, apulaisprofessori Sydänkeskus ja Valtakunnallinen PET keskus, TYKS ja Turun yliopisto, Turku Reproduktioendokrinologia 12.2.2016 J Am Coll

Lisätiedot

LIHASHUOLTO URHEILIJAN OMAT TOIMENPITEET: - tasapainoinen elämänrytmi. Ø päiväjärjestys uni / valvominen, ruokailuajat

LIHASHUOLTO URHEILIJAN OMAT TOIMENPITEET: - tasapainoinen elämänrytmi. Ø päiväjärjestys uni / valvominen, ruokailuajat LIHASHUOLTO Lihashuolto tarkoittaa joukkoa toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on valmistaa urheilijaa suoritukseen ja edistää palautumista harjoituksesta tai kilpailusta. Palautumisella tarkoitetaan fyysisen

Lisätiedot

Hemodialyysihoitoon tulevalle

Hemodialyysihoitoon tulevalle Hemodialyysihoitoon tulevalle Potilasohje Olet aloittamassa hemodialyysihoidon eli keinomunuaishoidon. Tästä ohjeesta saat lisää tietoa hoidosta. Satakunnan sairaanhoitopiiri Dialyysi Päivitys 01/2016

Lisätiedot

Sovitut seuranta-ajat

Sovitut seuranta-ajat KUNTOKIRJA Sovitut seuranta-ajat Pvm/ klo paikka Huomioitavaa/ sovitut asiat Henkilötiedot Nimi: Osoite: Puhelin: Yhteystietoja Lääkäri KYS Puhelin Sairaanhoitaja, Sydänpoliklinikka Puhelin Fysioterapeutti

Lisätiedot

Liikunta kroonisten sairauksien hoidossa

Liikunta kroonisten sairauksien hoidossa Katsaus tieteessä Urho Kujala liikuntalääketieteen erikoislääkäri, liikuntalääketieteen professori Jyväskylän yliopisto, terveystieteiden laitos urho.kujala@sport.jyu.fi Liikunta kroonisten sairauksien

Lisätiedot

Lähtötaso: Et ole harrastanut juoksemista, mutta olet harrastanut liikuntaa muutaman kerran viikossa.

Lähtötaso: Et ole harrastanut juoksemista, mutta olet harrastanut liikuntaa muutaman kerran viikossa. HARJOITUSOHJELMA 1 Et ole harrastanut juoksemista, mutta olet harrastanut liikuntaa muutaman kerran viikossa. Harjoitteet ovat kestoltaan hyvin samanpituisia siihen saakka kunnes pohjakunto on luotu vahvemmaksi

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

Ikääntyneiden liikuntasuositus

Ikääntyneiden liikuntasuositus Ikääntyneiden liikuntasuositus FT, ft Saija Karinkanta 20.11.2012 1 LIIKUNTASUOSITUKSET Nelson ME et al. Physical Activity and Public Health in Older Adults: Recommendation from the American College of

Lisätiedot

Sydän ja ajokyky. Dosentti, kardiologi Pekka Porela TYKS:n alueellinen koulutuspäivä

Sydän ja ajokyky. Dosentti, kardiologi Pekka Porela TYKS:n alueellinen koulutuspäivä Sydän ja ajokyky Dosentti, kardiologi Pekka Porela TYKS:n alueellinen koulutuspäivä 29.3.2017 Sidonnaisuudet Työnantajan määräämä koulutus Boston scientific Medtronic finland St Jude Medical Sydän Ihmisen

Lisätiedot

HENGITYS RASITUKSESSA JA HENGENAHDISTUSTILANTEESSA:

HENGITYS RASITUKSESSA JA HENGENAHDISTUSTILANTEESSA: Fysioterapia 1 (6) HENGITYS RASITUKSESSA JA HENGENAHDISTUSTILANTEESSA: PALLEAHENGITYS: Pallea on tärkein sisäänhengityslihas. Se on ohut, litteä lihas rintakehän ja vatsaontelon välissä. Suorita harjoitus

Lisätiedot

Bakteerimeningiitti tänään. Tuomas Nieminen 23.9.2015

Bakteerimeningiitti tänään. Tuomas Nieminen 23.9.2015 Bakteerimeningiitti tänään Tuomas Nieminen 23.9.2015 Meningiitti Lukinkalvon, pehmytkalvon (pia mater) ja selkäydinnesteen inflammaatio/infektio; likvorissa valkosolujen ylimäärä Tulehdus leviää subaraknoidaalisessa

Lisätiedot

Kuntotestissä mittaamme hapenotto- ja verenkiertoelimistön kunnon, lihaksiston toiminta- tai suorituskyvyn ja tarvittaessa kehonkoostumuksen.

Kuntotestissä mittaamme hapenotto- ja verenkiertoelimistön kunnon, lihaksiston toiminta- tai suorituskyvyn ja tarvittaessa kehonkoostumuksen. Kuntotestistä saat arvokasta tietoa tämänpäivän kunnostasi. Olit sitten aloittelija tai huippu-urheilija. Kuntotesti voidaan räätälöidä juuri sinulle sopivaksi kokokonaisuudeksi aikaisemman liikuntahistorian

Lisätiedot

Fysioterapian vaiku0avauus

Fysioterapian vaiku0avauus Fysioterapian vaiku0avauus Tomi Mikkola! HYKS, NaiS!! Sidonnaisuudet Luento-/konsultaatiopalkkiot:!!Abbot, Astellas Pharma, Boston Scientific, Contura! Käypä Hoito työryhmän jäsen (2011)! Virtsankarkailu

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatauti pahenemisvaiheen hoito

Keuhkoahtaumatauti pahenemisvaiheen hoito Keuhkoahtaumatauti pahenemisvaiheen hoito Keuhkoahtautmatauti Mahdollisimman varhainen taudin diagnostiikka Diagnoosi on oikea Optimaalinen lääkitys ja hoito: -tupakoinnin lopetus -lääkitys -kuntoutus

Lisätiedot

E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia

E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia Harri Hemilä Duodecim-lehti Kommentti / Keskustelua Sanoja 386 Tarjottu Duodecim lehteen julkaistavaksi 24.10.2013 Hylätty 29.10.2013 Julkaistu mielipiteenä

Lisätiedot

Avaimia iloiseen äijäliikuntaan! Liikunta ei ole tärkeää, se on ELINTÄRKEÄÄ 4/19/2013. Suomalaisten onnellisuus ei riipu tulo- ja koulutustasosta,

Avaimia iloiseen äijäliikuntaan! Liikunta ei ole tärkeää, se on ELINTÄRKEÄÄ 4/19/2013. Suomalaisten onnellisuus ei riipu tulo- ja koulutustasosta, Avaimia iloiseen äijäliikuntaan! Suomalaisten onnellisuus ei riipu tulo- ja koulutustasosta, vaan liikunnan määrästä ja ruokavalion terveellisyydestä. Liikkuvat Koen terveyteni hyväksi 8% 29 % Olen tyytyväinen

Lisätiedot

Potilaan ohjeistaminen ennen leikkausta Dinah Arifulla Sh, ETK, TtM hygieniahoitaja

Potilaan ohjeistaminen ennen leikkausta Dinah Arifulla Sh, ETK, TtM hygieniahoitaja Potilaan ohjeistaminen ennen leikkausta Dinah Arifulla Sh, ETK, TtM hygieniahoitaja Hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisy Tavoitteena on lisätä potilaan omaa toimintaa (EU 2009, WHO 2009,WHO 2011) Infektioiden

Lisätiedot