SAVE ENERGY. Helsinki Pilot Asko Kippo, Projektipäällikkö Save Energy projektin keinot käyttäjien motivointiin Metropolia Ammattikorkeakoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVE ENERGY. Helsinki Pilot Asko Kippo, Projektipäällikkö Save Energy projektin keinot käyttäjien motivointiin Metropolia Ammattikorkeakoulu"

Transkriptio

1 SAVE ENERGY Helsinki Pilot Asko Kippo, Projektipäällikkö Save Energy projektin keinot käyttäjien motivointiin Metropolia Ammattikorkeakoulu Workshop; Green Net Finland ry Käyttäjätottumusten vaikutus rakennusten energiansäästössä, 30. marraskuuta 2010

2 Esityksen sisältö: Sisältö Save Energy projekti, tavoitteet, sisältö, partnerit Tehdyt energiakatselmukset Living Lab metodologia, käyttäjälähtöisyys ja - keskeisyys Kehitetyn järjestelmän rakenne Keittiöselvitys Saatuja tuloksia

3 SAVE ENERGY CIP / ICT / PSP CIP, Competitiveness and Innovation Framework Programme ICT, Information and Communication Technology PSP, Policy Support Programme Asko Kippo

4 Projektitietoa SAVE ENERGY EU / FP7 / CIP / ICT / PSP Projektin kesto Projetin tila nyt Kokon.budjetti Sovellusalue Projektin koordinaattori Partnereita , M1 M30 M20 4,46 Milj. eur. Energian säästö julkisissa rakennuksissa Alfamicro, Dr. Alvaro Oliveira 15 partneria, 5:stä eri maasta

5 Save Energy: päätavoite SAVE ENERGY on EU-projekti, jonka päätavoitteena on saada aikaan energiansäästöjä julkisissa rakennuksissa 20 % kulutustottumusten muutoksena ja 5 % älykkäällä ICT-pohjaisella energianhallintatekniikalla Valaistus, lämmitys, ilmastointi ja muut kohteet toimistolaitteet, prosessit, ravintolalaitteet 10/10/10 30 % säästöt

6 SAVE ENERGY Helsinki -pilot: CIP ICT PSP 2008 /

7 Development of Helsinki Pilot Applications City of Helsinki Authorities & Departments City Real Estate Department Public Works Department Education department Helsinki comprehensiv e schools, 180 units Ala-Malmi Engineering departments involved at Metropolia UAS Electricity Lighting Lighting Group Bio- & Food techology Kitchen operation & food services Automation Production Logistics Business Logistics Palmia Food Services Companies, subsuppliers, consultants: Beijers, HK-Instruments, Pöyry, There, ISA, Produal, Philips, Osram, Process Vision, Nomovok, Meshworks Wireless, Arealtec, YIT, Fazer Amica Pihkapuisto HVAC Group Automation Building Tech Mobile tech PC- Classroom Group Computer tech

8 5 pilottia

9 Save Energy Projektin työpaketit ja niiden kytkentä:

10 Save Energy ICT Platform: REMOTE SAVE ENERGY PLATFORM Sensor 1 Sensor 2 Sensor N ENERGY Efficiency Simulation Lighting LOCAL SAVE ENERGY PLATFORM Heating and Air Conditioning Other Powaer Appliances Data Gathering and control Network SAVE ENERGY Analysis and Control Server Gateway Interne t SAVE ENERGY Central Server SAVE ENERGY Website Actuators 1 Actuators 2 Actuators N Mobile Server Interface Intern et

11 Integrated Approach:

12 Energiakatselmuksilla määritettiin referenssitaso!

13 Energian kulutusjakautuma Ala-Malmin koulussa

14 Energian kulutusjakautuma Pihkapuiston koulussa

15 Kulutusjakautuma vuodessa Ala-Malmin koulussa

16 Kulutusjakautuma vuodessa Pihkapuiston koulussa

17 Save Energy Helsinki Pilot Design Teachers & Pupils & Service & Administration Technical Specialists From the City of Helsinki Basic Description In Save Energy Project Plan How to develop the new Pilot application at Pihkapuisto School together with the users? Succeeded Pilot Defination Project Requirements ISA definations Save Energy Helsinki Project Group

18 Living Lab toimintatapa: ARVIOINTI Kokeilu, testaus, tulosten Hyödyntäminen ja arviointi KÄYTTÄJÄKOKEMUS Käyttäjien kokemus, ideointi ja tarpeiden huomioiminen TOTEUTTAMINEN Määriteltyjen kohteiden ja suunnitelmien toteuttaminen SUUNNITTELU Käyttäjäkeskeinen suunnittelu (tekninen, käyttö ja ylläpito) sekä asenteiden muuttaminen

19 Ketkä ovat pilottien avainkäyttäjiä? Oppilaat Muut Opettajat Huolto- ja kunnossapitohenkilöstö Laitetoimittajat, alihankkijat Avainkäyttäjät? Johto Kouluisäntä Keittiöhenkilökunta Voivatko he todella vaikuttaa pilotin energiankulutukseen?

20 Save Energy Living Lab-työskentely Käyttäjien osallistuminen Ideointi, ongelman määritys Suunnittelu ja kehitys Testaus ja validointi Seuranta Ideointi toiveet Ongelmien esille tuominen Keskustelu Energiakatselmus Parannusehdotuk set Referenssitaso Keittiöselvitykset Parannusehdotusten prioritointi ja toteutus Ratkaisujen kehittäminen Käyttäjien tarpeiden huomioiminen Ongelmanratkaisu Toteuttaminen Käyttö, testaus Uudenlainen oppiminen Käyttäjäkokemukset Palautteet Parannusehdotukset Muutoksen ymmärtäminen Jatkuva seuranta Jatkuva parantaminen Arvioinnit Raportit Suositukset Parhaat käytänteet Käyttäjien asenteiden muuttuminen ja uudenlainen toimintatapa energian säästöön liittyvissä asioissa

21 Kuinka aktivoida käyttäjiä? Teknisillä ratkaisuilla ja valinnoilla lisätään käyttäjien kiinnostusta Käyttäjien asenteiden muuttaminen on tärkeämpää kuin vain uuden teknologian lisääminen Reaaliaikaista mittaustietoa info-tv:n avulla helposti ymmärrettävässä muodossa Keskustelemalla, ohjeistamalla, opettamalla ja sitouttamalla Tiimeillä, pienryhmillä, tekemällä ja motivoimalla Oppimispelin avulla Kyselyt, testit ja kilpailu, jatkuva seuranta ja palaute!

22 Koko koulun sähkän kulutusl Seurantakohteita kouluissa: Käyttäjien toiminta Tekniset innovaatiot Ympäristöolosuhteet Opintosuunnitelma Ruokalista Laitteiden kapasiteetti ja käyttö Kiinteistön rakennusautomaation käyttö Koko koulun lämmön kulutus Koko koulun veden kulutus Pilot-luokkien valaistuksen sähkönkulutus Voimistelusalin LVI-koneen sähkönkulutus Keittiön sähkönkulutus Aulan valaistuksen sähkönkulutus Energiatehokkuus: Energiansäästö Oppiminen, motivaatio Käyttäytymisen muutos Uudenlainen ajattelu Uudet työtavat Lisäkoulutus Palvelujen joustavuus Huolto ja kunnossapito Tarpeelliset mittaukset Langattomuus Parhaat käytännöt Käyttäjien kiinnostus, motivaatio ja oppiminen sekä uudenlainen toimintatapa

23 Uudet korvaavat investoinnit: Uudistetaan vanha laitteisto/järjestelmä uudella, modernilla, energiatehokkaalla laitteistolla/järjestelmällä Energiansäästö: Uudet ekoinvestoinnit: Korvataan vanha energiaa kuluttava laite (esim. Valaisin) uudella energiaasäästävällä ja monipuolisella tilanteeseen sopivalla laiteratkaisulla Kiinteistöautomaatiojärjestelmän säätöjen tarkistaminen ja virittäminen: Kaikkien asetusarvojen tarkistaminen ja energiatehokkuuden huomioiminen Energiansäästö Reaaliaikaisen mittaustiedon havainnollinen esittäminen käyttäjille: Lisätyllä informaatiolla käyttäjät ymmärtävät ja sitoutuvat (keskustelut, koulutus, yms) tarkastelemaan työtapojaan ja muuttamaan niitä energiaa säästävämmiksi

24 Helsinki Pilot ICT System Architecture

25 Wireless sensor network in Helsinki Pilot

26 Pihkapuisto School; Location of the sensors

27 Type of Measurements at Pilot Schools

28 Type of Measurements at Pilot Schools

29 Ala-Malmi school; Distribution of the Measurements

30 Pihkapuisto School; Distribution of Measurements

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Energian säästö esille Energian säästöllä voidaan saavuttaa merkittäviä taloudellisia hyötyjä. On tärkeätä jakaa tietoa nuorille, vaikuttaa heidän asenteisiinsa ja käyttäytymiseen energian sääs-töön liittyvissä asioissa Käyttäjäkeskeinen vaikuttaminen ja asennemuutos Käyttäjillä on keskeinen asema vaikuttaa kokeilu-kohteiden valintaan ja sisältöihin Projektin avulla pyritään vaikuttamaan käyttäjien myönteisiin asennemuutoksiin energian säästössä Uusien ekolaitteiden, langattomien mitta-antureiden ja ICT tiedonkeruu-järjestelmän kokeilu erilaisia eko- ja älyvalaisimia, langattomia mitta-antureita ja tunnistimia Save Energy Projektin tuotokset ICT kokeilualustoja 5 kpl Pilot-kohteissa (kouluja, virastotalo, kulttuurikeskus, kaupungintalo) suoritetaan pienimuotoisia kokeiluja käyttämällä kehittyneitä energiaa säästäviä laitteita sekä uutta ICT-teknologiaa Keskitetty internet-pohjainen Serious Game Käyttäjille tarjotaan mahdollisuus pelin avulla tutustua ja ymmärtää vaihtoehtoisia energian säästöön liittyviä ratkaisuja ja niiden merkitystä Web-portaali, web 2.0 hyödyntäminen Projekti tuottaa laadukkaan www-sivuston, raportteja, suosituksia, linjauksia ja standardeja erilaisten workshop ien, teemapäivien sekä konferenssien avulla Viite: Tekes

42 Energian säästöön julkisissa tiloissa vaikuttavat Energian säästöön vaikuttavat: Tekniset ratkaisut Energiaa säästävät laiteratkaisut (eco-laitteet) Energian säästö yksinkertaisesti kytkemällä laitteita pois päältä, kun niitä ei käytetä (on/off-toiminta) Tunnisteisiin ja mitta-antureihin perustuva aktiivinen ohjaus ja säätö vaaditun käyttötilanteen tarpeet huomioiden Käyttäjien asenteiden muuttaminen energiaa säästäväksi Vaikutetaan asenteisiin, tunteisiin, vanhoihin käyttötapoihin Uuden energiaa säästävän toimintatavan oppiminen Opitun uuden toimintatavan jatkuva noudattaminen omassa lähiympäristössä (myös kotona, vapaa-aikana) Uudistuneen toimintatavan viestiminen myös laajemmalle ympäristöön

43 Ruoanvalmistuksesta energiankulutukseen Lait, Asetukset Ohjeet, Määräykset Asiakas- Määrä, Oppilaat Opettajat Tilat, OPS Rytmitys Lukkarit Koneet, Laitteet, käyttäjät Ruokalista Hankinnat Valmistus Energiankulutus Opetusvirasto Palvelutuottaja Palvelutuottaja Palvelutuottaja

44 Kehitysehdotukset Pihkapuiston keittiössä (1/2) Materiaalin tilaukset Tehokkaampi informaatiovirta toimittajan suuntaan Mahdollisesti yksi toimituskerta vähemmän? Ruoan jakelu, tiivistämistä + Isona plussana oppilaiden tuominen jonoon ja ruokalistan läpikäynti Onko kaikkien lähdettävä samaan aikaan? Olemme kuitenkin yksilöllisiä.. Ruoan valmistus Jos koneita käytetään, niin käytetään oikein. Ohjeistus koneiden tehokkaasta käytöstä. Motivan Energia tehokas ammattikeittiö tutkimusraportti. Koska laitteet päälle? Vain matalien vuokien käyttö uunissa? Pihkapuisto liesi investointi (laitekannan uudistaminen)? Huollon säännöllisyys ja kattavuus

45 Kehitysehdotukset Pihkapuiston keittiössä (2/2) LayOut Ruokasalissa tilaa on, joten muutama pöytä pois ja leipäpisteen sekä palautuspisteiden uudelleen asettelu. Jatkuva kehittäminen Tieto suunnittelijoille Vastuun jakaminen Myös ruokaoperaattorille vastuuta veden ja sähkön kulutuksesta Ruokalistat Terveellisyys ja hinta, mutta entäpä valmistettavuus ja enegiatehokkuus Valaistus Päivänvalosta kaikki teho irti Tietoa myös laitevalmistajille Kun uunista otetaan tavaraa miksi on avattava koko ovi? Miten olisi esimerkiksi pystysuunnassa liikkuva ovi? Moduloidut tasot?

46 Save Energy säästöpotentiaali koulussa Keittiökoneet ja ruoan valmistus kehittämisehdotuksia 1 Uunien jälkilämmön tehokas hyödyntäminen 2 Suurteholaitteiden tehon rajoittaminen ja tarpeettoman käytön välttäminen 3 Vain matalien uunivuokien käyttö ruoan valmistuksessa 4 Käytössä olevien laitteiden tehokas täyttö (minimoidaan vajaa täyttö) 5 Vanhojen energiaa tuhlaavien koneiden korvausinvestointi 6 Ruokalistojen energiankulutusvaikutukset 7 Ruokaoperaattorille vastuuta veden ja sähkön kulutuksen kustannuksista 8 Logistinen sujuvuus ja ajoitus, lukujärjestykset 9 Laitekoulutusta käyttäjille, määräaikaishuollot

47 Save Energy projekti, Helsinki -pilotti Käyttäjät ovat avainasemassa Yhteistyössä opettajien ja oppilaiden kanssa on etsitty energiansäästöideoita Energiansäästön kannalta tärkeimmiksi käyttäjäryhmiksi ovat nousseet kuitenkin kouluisännät, isännöitsijät sekä keittiöhenkilökunta Save Energy projektin kautta tietoa siirtyy myös koteihin, joka mahdollistaa kulutustottumusten muuttamisen ja suuremman potentiaalisen energiansäästön Energiansäästö pyritään saamaan osaksi normaalia koulutyöskentelyä ja kytkemään lähelle opetusta ja luokkaa (opettajan johdolla)

48 Save Energy säästöpotentiaali koulussa Lämpö % 5 16 Sähkö % Vesi % 15 4 Energiakartoituksen suosituksilla, Ala-Malmi 20 4 Pihkapuisto Luokkien valaistuskokeilulla 66 PC-luokkien sammuttamisella Keittiökoneet ja ruoan valmistus 6-22 Käyttäjien kulutustottumusten muutoksella

49 Helsinki Pilot; Potential Savings at school Saving in Heat Consumpt. Saving in Electricity Consumpt. Saving in Water Cons. Implemented since Pilot Applications % % % 5 % 15 % 4 % 1/2010 Ala-Malmi; Energy Audit Recommendations 16 % 20 % 4 % 1/2010 Pihkapuisto; Energy Audit Recommendations % 3/2010 Lighting Applications in the classroom with different technology (multisensors, eco-lamps) % 4/2010 Lighting Regrouping Application at the Entrance Hall of Pihkapuisto 66 % 10/2009 Switching off the unused PCs in the PC classroom 55 % 10/2009 Energy Efficient HVAC EC-Machine in Pihkapuisto Gym (implemented 10/2009) % Behavioral Change of the Energy Efficient Food Preparation in the Kitchen 6 22 % Behavioral Change of the Janitor, teachers and pupils

50 Energy Saving Proposals from Energy Audit Report Present value Proposed value Saving School Pilot Applications 7.6 m 3 /h 3.2 m 3 /h 62 % Pp The reduction of the flow rate of the remote heat o clock o clock 13 % A-M Pp The shortening of the running time of the HVAC machines 201TK, 203TK ja 204TK by one hour 23 o C 19 o C 12 % Pp The reduction of the incoming temperature of the air of the HVAC machine 201TK (the whole school) 21 o C 27 o C 23 o C 19 o C 18 o C 10 % - 30 % A-M Pp The reduction of the incoming temperature of the air of the HVAC machine 202TK (classrooms), 203TK (pavillion 1), 204TK (pavillion 2), 205TK (pavillion 3), 208TK, TK1/94 50 % 40 % A-M Pp The reduction of the flow rate of the consumed water with the eco-valves o C -18 o C 20 % A-M The increase of the temperature of the freezer

51 Results as of in Helsinki Pilot 1(3) Helsinki Ala-Malmi School Savings Comments Pavillion 2 41 % Normal operations at classroom. The standby consumption by nights and weekends is rather high Pavillion 3 39 % Normal operations at classroom Kitchen 25 % Well motivated and committed users, eager to make questions, interested, curious, independent!

52 Results as of in Helsinki Pilot 2(3) Helsinki Pihkapuisto School Classroom OT111 (multisensor) Savings Comments 49 % Electricity measurement unit was broken in September and changed in October Classroom OT50 (daylight & movement sensor) Entrance Hall (regrouped) 39 % Not reliable result, some measurements have been missing 71 % All 21 pile of lights were regrouped again and used only according to the need (switched on/off by janitor) Kitchen?? The measurement of the consumption is not reliable, errors in reading the pulses of consumption. The measuring device and the pulse sensor will be changed. Anyway the users have been very interested in the info TV screen. Gym 85 % The new EC motors have really been extremely energy efficient, beneficial and flexible, and operations have based on the measurement of CO2 content. The users of the Gym have also been very satisfied, no complaints anymore!

53 Pihkapuisto; Toimintasuunnitelma 1 (2) Vastuuopettajat: Riikka Vitikka, Hanna Seppälä Johto; rehtori Mirja Pere, vara-rehtori; Sampsa Vuorio Tavoite: tekemällä ja selvittämällä oppiminen (ongelma idea innovaatio käyttöönotto - arki) Opetus- ja keskusteluaiheita luokassa: Erilaisten sähkölaitteiden kulutuksen vertailu ja käyttö vuositasolla Miten energiaa voi säästää joko käytäntöjään muuttamalla tai innovaatioiden avulla Miten toimii matalaenergiatalo? Miten uusiutuvia energialähteitä voisi käyttää tehokkaammin? Miten voi itse vaikuttaa kotona energian säästöön Millaisia energiansäästövinkkejä luokka itse voisi löytää?

54 Pihkapuisto; Toimintasuunnitelma 2(2) Perustetaan muutama energiakerho/työryhmä oppilaista Selvittämään, miten laitteet kuluttavat sähköä valmiustilassa ja Miten niiden kulutusta voi vähentää Toteutetaan koulussa sähkötön päivä soveltavasti Valovahtitiimin perustaminen oppilaskunnan kautta selvittämään kuinka paljon sähköä luokan valaistus kuluttaa vuodessa, mikä on turhaa valonkäyttöä ja mikä voisi olla mahdollinen säästötavoite Suunnitellaan oma energiatalo Oppilaat suunnittelevat tiiminä oman energiatalon ja toteuttavat sen pienoismallina Koulun oman energiankulutuksen seuraaminen Oppilaskunta auditoimaan luokkia ja niiden energiankulutusta Blogi-keskustelut koulun web-sivuille Kansainvälinen yhteistyö muiden eurooppalaisten koulujen kanssa Enemmän julkisuutta, keskustelua, ohjeistusta

55 Helsingin kaupunki omistaa julkisia rakennuksia n julkista rakennusta, joista 200 koulurakennusta, 350 lastentarhaa, 7 sairaalaa, Toimistorakennuksia, kirjastoja, jne.

56 Asko Kippo

57 Asko Kippo Kiitos

SAVE ENERGY FP7 / CIP / ICT / PSP - 2008. Asko Kippo Workshop 2. / 04.05.2009

SAVE ENERGY FP7 / CIP / ICT / PSP - 2008. Asko Kippo Workshop 2. / 04.05.2009 SAVE ENERGY FP7 / CIP / ICT / PSP - 2008 FP7, 7th Framework Programme CIP, Competitiveness and Innovation Framework Programme ICT, Information and Communication Technology PSP, Policy Support Programme

Lisätiedot

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen Innovaatioympäristön ja käyttäjätiedon hyödyntäminen hyvinvoinnissa ja energiansäästössä

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen Innovaatioympäristön ja käyttäjätiedon hyödyntäminen hyvinvoinnissa ja energiansäästössä HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen Innovaatioympäristön ja käyttäjätiedon hyödyntäminen hyvinvoinnissa ja energiansäästössä Living Lab Expo Haaga-Helia AMK, Porvoo Asko Kippo Projektinjohtaja

Lisätiedot

Asumisen energiatehokkuuden monitorointi Asemo.fi - Asukkaan näkökulmia reaaliaikaiseen sähkönseurantaan. Raila Heiskanen, Petri Sallinen

Asumisen energiatehokkuuden monitorointi Asemo.fi - Asukkaan näkökulmia reaaliaikaiseen sähkönseurantaan. Raila Heiskanen, Petri Sallinen Asumisen energiatehokkuuden monitorointi Asemo.fi - Asukkaan näkökulmia reaaliaikaiseen sähkönseurantaan Raila Heiskanen, Petri Sallinen STOK Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus, Posintra

Lisätiedot

Our work covers ecological, cultural, social and economic aspects of sustainable development.

Our work covers ecological, cultural, social and economic aspects of sustainable development. The Finnish Association for Environmental Education is the only organisation in Finland which concentrates solely on furthering and supporting environmental education. Our association, founded in 1990,

Lisätiedot

SÄHKÖENERGIAN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN KIINTEISTÖTOIMIALALLA

SÄHKÖENERGIAN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN KIINTEISTÖTOIMIALALLA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikennetekniikan ja automaation tiedekunta SÄHKÖENERGIAN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN KIINTEISTÖTOIMIALALLA Timo Vehosmaa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

Energiakatselmusten jälkiseuranta

Energiakatselmusten jälkiseuranta Jarkko Kaski Energiakatselmusten jälkiseuranta Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 13.5.2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Jarkko Kaski

Lisätiedot

ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS

ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS 2014 ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 A2 Smart City 1 Puheenjohtaja: Myyntijohtaja Jukka Soininen, ABB Oy 8:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 8:30

Lisätiedot

SANNA SAARELA TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT KIINTEISTÖN HALTUUNOTOSSA. Diplomityö

SANNA SAARELA TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT KIINTEISTÖN HALTUUNOTOSSA. Diplomityö SANNA SAARELA TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT KIINTEISTÖN HALTUUNOTOSSA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Ahlstedt Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS

ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS 2014 ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 B2 Smart City 2 Puheenjohtaja: Johtaja Olli Sipilä, Pöyry Management Consulting Oy 12:00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

TAPANI PALMUNEN ENERGIATEHOKKUUDEN SUUNNITTELU SAIRAALAN PERUS- KORJAUKSESSA

TAPANI PALMUNEN ENERGIATEHOKKUUDEN SUUNNITTELU SAIRAALAN PERUS- KORJAUKSESSA TAPANI PALMUNEN ENERGIATEHOKKUUDEN SUUNNITTELU SAIRAALAN PERUS- KORJAUKSESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Timo Kalema Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

KYSYNNÄN JOUSTO. Automaatiojärjestelmien hyödyntäminen kysynnän jouston teknisessä toteutuksessa. Sami Salminen

KYSYNNÄN JOUSTO. Automaatiojärjestelmien hyödyntäminen kysynnän jouston teknisessä toteutuksessa. Sami Salminen KYSYNNÄN JOUSTO Automaatiojärjestelmien hyödyntäminen kysynnän jouston teknisessä toteutuksessa Sami Salminen Opinnäytetyö Huhtikuu 2014 Talotekniikka Sähköinen talotekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SUUPOHJAN PAIKALLISSUUNITELMA VALOKUITUVERKKOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ (IMPLEMENTATION PLAN FOR SUUPOHJA REGION)

SUUPOHJAN PAIKALLISSUUNITELMA VALOKUITUVERKKOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ (IMPLEMENTATION PLAN FOR SUUPOHJA REGION) SUUPOHJAN PAIKALLISSUUNITELMA VALOKUITUVERKKOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ (IMPLEMENTATION PLAN FOR SUUPOHJA REGION) SISÄLLYSLUETTELO 1 EXECUTIVE SUMMARY... 5 2 Johdanto... 7 3 Tilannekatsaus... 8 3.1 Toimintaympäristö...

Lisätiedot

Luonnos /Draft. Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo

Luonnos /Draft. Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo Luonnos /Draft Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo INTRO Tekesin näkemyksen mukaan uusiutuva energia tarjoaa suomalaisyrityksille uudistumisen ja kansainvälisen kasvun

Lisätiedot

Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi insinöörin tutkintoa varten

Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi insinöörin tutkintoa varten AALTO YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Koneenrakennustekniikan laitos Jaakko Niemensivu ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISMAHDOLLISUUDET KONEPAJOISSA Diplomityö,

Lisätiedot

Energian tosiaikainen seurantapalvelu Web-Keruu

Energian tosiaikainen seurantapalvelu Web-Keruu Energian tosiaikainen seurantapalvelu Web-Keruu Ari Serkkola Aalto-yliopisto Jan Nyman, Kary Främling, André Kaustell STOK - Sähköisen talotekniikan osaamisja kehittämiskeskus, Posintra Oy Ari Serkkola,

Lisätiedot

käytön tehostaminen Anne Korhonen, TTS Hannu Pihala, VTT Aulis Ranne, VTT Veikko Ahponen, VTT Liisa Sillanpää, TTS Työtehoseuran julkaisuja 384

käytön tehostaminen Anne Korhonen, TTS Hannu Pihala, VTT Aulis Ranne, VTT Veikko Ahponen, VTT Liisa Sillanpää, TTS Työtehoseuran julkaisuja 384 Kotitalouksien ja toimistotilojen laitesähkön käytön tehostaminen Electricity saving possibilities in household and office appliances including lighting Anne Korhonen, TTS Hannu Pihala, VTT Aulis Ranne,

Lisätiedot

Essi Paronen. Green Office-järjestelmän käyttöönotto kaupungin organisaatiossa. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Essi Paronen. Green Office-järjestelmän käyttöönotto kaupungin organisaatiossa. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Essi Paronen Green Office-järjestelmän käyttöönotto kaupungin organisaatiossa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Raskaiden ajoneuvojen polttoaineenkulutuksen seurantajärjestelmien kehittäminen

Raskaiden ajoneuvojen polttoaineenkulutuksen seurantajärjestelmien kehittäminen Liikenne- ja kuljetustekniikan laitos Tutkimusraportti 63 Raskaiden ajoneuvojen polttoaineenkulutuksen seurantajärjestelmien kehittäminen Harri Rauhamäki, Lauri Viitanen & Matti Liedes Tampere 2006 Tampereen

Lisätiedot

IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään

IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Diplomityö Aki Pesola 2010 Energian- ja vedenkulutuksen etäluentajärjestelmät Hollolan ja Nastolan

Lisätiedot

50/50 MENETELMIEN KÄYTTÖÖNOTTO KOULUISSA

50/50 MENETELMIEN KÄYTTÖÖNOTTO KOULUISSA 50/50 MENETELMIEN KÄYTTÖÖNOTTO KOULUISSA Julkaisu nro 6: Dokumentti, joka sisältää yksityiskohtaiset menetelmät 50/50 järjestelmän käyttämiseksi. Työpaketti 2: Perusedellytysten sekä 50/50 projektin metodologian

Lisätiedot

Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian toimijaluettelo

Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian toimijaluettelo Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian toimijaluettelo INTRO Tekesin näkemyksen mukaan uusiutuva energia tarjoaa suomalaisyrityksille uudistumisen ja kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia.

Lisätiedot

Saisiko olla lähienergiapalveluja?

Saisiko olla lähienergiapalveluja? Saisiko olla lähienergiapalveluja? Kyselytutkimus: Omakotitalojen, taloyhtiöiden ja vapaa-ajan asunnon asukkaiden tarpeet energiaratkaisuja ja uusia lähienergiapalveluja kohtaan Topi Syvänen, Katja Mikkonen

Lisätiedot

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

Asuinkerrostalojen sisäilmaston ja energiatehokkuuden parntaminen opas laatujärjestelmän käyttöön

Asuinkerrostalojen sisäilmaston ja energiatehokkuuden parntaminen opas laatujärjestelmän käyttöön Asuinkerrostalojen sisäilmaston ja energiatehokkuuden parantaminen opas laatujärjestelmän käyttöön Financed by Asuinkerrostalojen sisäilmaston ja energiatehokkuuden parntaminen opas laatujärjestelmän

Lisätiedot

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Maa- ja elintarviketalous 97 Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Liisa Pesonen, Piia Nurkka, Leena Norros, Terhi Taulavuori, Vesa Virolainen, Jere Kaivosoja, Timo Mattila,

Lisätiedot

SÄÄSTÖPUROISTA KASVAA SÄÄSTÖVIRTA Energian- ja vedensäästöneuvontaa kotitalouksille

SÄÄSTÖPUROISTA KASVAA SÄÄSTÖVIRTA Energian- ja vedensäästöneuvontaa kotitalouksille SÄÄSTÖPUROISTA KASVAA SÄÄSTÖVIRTA Energian- ja vedensäästöneuvontaa kotitalouksille Marjo Vesalainen Opinnäytetyö Kesäkuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

Rakennuksen sähköenergiankulutuksen tavoitearvot

Rakennuksen sähköenergiankulutuksen tavoitearvot VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1756 Rakennuksen sähköenergiankulutuksen tavoitearvot Jari Shemeikka, Risto Kosonen, Patrick Hoving & Päivi Laitila VTT Rakennustekniikka Hannu Pihala VTT Energia

Lisätiedot

Perusopetuksen tietotekniikkapalveluiden

Perusopetuksen tietotekniikkapalveluiden VTT WORKING PAPERS 170 Raine Hautala, Pekka Leviäkangas, Risto Öörni & Virpi Britschgi Perusopetuksen tietotekniikkapalveluiden arviointi Kauniaisten suomenkielinen koulutoimi ISBN 978-951-38-7511-4 (URL:

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot