Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus (IFRS)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 (IFRS)"

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS Q2/ (28) :n osavuosikatsaus klo 8.30 :n osavuosikatsaus (IFRS) Yhteenveto kk 4 6 /2015 kk 4 6 /2014 Muutos kk 1 6 /2015 kk 1 6 /2014 Muutos kk 1 12 /2014 Liikevaihto tuhatta euroa ,5 % ,8 % Liikevaihdon kasvu +2,5 % +45,1 % +3,8 % +65,3 % +35,0 % Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) tuhatta euroa* ,3 % ,8 % prosenttia liikevaihdosta* 5,6 % 6,3 % 6,3 % 6,5 % 9,3 % Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta euroa** ,9 % ,3 % prosenttia liikevaihdosta** 2,6 % 3,2 % 3,3 % 3,3 % 6,2 % Tulos ennen veroja tuhatta euroa** ,7 % ,4 % prosenttia liikevaihdosta** -0,4 % 4,1 % 1,3 % 4,7 % 5,1 % Tulos tuhatta euroa* ,7 % ,4 % prosenttia liikevaihdosta* -0,3 % 3,3 % 1,0 % 3,7 % 4,1 % Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) 34,5 % 52,2 % 34,5 % 52,2 % 42,4 % Omavaraisuusaste 52,8 % 47,6 % 52,8 % 47,6 % 49,0 % Henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana ,4 % ,0 % 421 Tulos per osake (euroa) -0,0012 0, ,6 % 0,0073 0, ,5 % 0,0563 *) Vuoden 2014 toiselle vuosineljännekselle sisältyi kertaluonteinen integraatioon sisältyvän kuluvarauksen purku noin 135 tuhatta euroa. **) Vuoden 2014 toiselle vuosineljännekselle sisältyi kertaluonteinen integraatioon sisältyvän kuluvarauksen purku noin 135 tuhatta euroa sekä yritysjärjestelyyn liittyvä lisäkauppahinnan rahoitustuotto 216 tuhatta euroa, yhteensä noin 351 tuhatta euroa. Vuoden 2014 ensimmäiselle vuosineljännekselle sisältyi yritysjärjestelyyn liittyvän lisäkauppahinnan rahoitustuotto 325 tuhatta euroa. Innofactorin vuoden 2015 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2014, jolloin liikevaihto oli 44,1 miljoonaa euroa ja käyttökate 4,1 miljoonaa euroa. Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

2 OSAVUOSIKATSAUS Q2/ (28) Raportointi Innofactor harjoittaa toimintaansa yhdellä segmentillä tarjoten ohjelmistoja ja järjestelmiä sekä niihin liittyviä palveluja. Toimitusjohtaja Sami Ension katsaus Vuoden 2015 toisella vuosineljänneksellä Innofactor jatkoi kannattavaa kasvua. Liikevaihdon kasvu oli 2,5 prosenttia (liikevaihto 11,5 miljoonaa euroa), joka oli kokonaisuudessaan orgaanista. Käyttökate (EBITDA) oli 0,6 miljoonaa euroa (5,6 prosenttia liikevaihdosta) ja laski 9,3 prosenttia viime vuodesta. Vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Innofactorin kasvu oli 3,8 prosenttia (liikevaihto 22,8 miljoonaa euroa). Käyttökate (EBITDA) oli 1,4 miljoonaa euroa, ja kasvoi 1,8 prosenttia viime vuodesta. Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketoiminnan kassavirta oli vahvaa ja kasvoi 3,5 miljoonaan euroon edellisen vuoden 0,0 miljoonasta eurosta. Vuoden 2015 aikana Innofactor on uusinut johtoaan kasvutavoitteidensa toteutumiseksi. Innofactorin johtoryhmään on nimitetty uusina jäseninä Anthony Gyursanszky (Chief Operating Officer) ja Janne Heikkinen (CTO and Executive Vice President, Products and Services), jotka kummatkin aloittavat kolmannella vuosineljänneksellä. Lisäksi muussa johdossa on tapahtunut muutoksia. Organisaatiorakennetta ja tehtäväkuvia on muutettu siten, että johtoryhmän koko on pysynyt samana ja muun johdon henkilömäärä on vähentynyt. Organisaation uudelleenjärjestelyistä ja tilikautta edeltävään aikaan liittyneistä yksittäisiin asiakkaisiin kohdistuneiden saamisten alaskirjauksista johtuen alkuvuoteen on kohdistunut huomattavasti normaalia liiketoimintaa enemmän kuluja. Tämän vuoksi käyttökate ei saavuttanut tavoiteltua tasoa. Käyttökatteen arvioidaan oleellisesti paranevan toisella vuosipuoliskolla. Innofactor valittiin Microsoftin vuoden kumppaniksi Suomessa sekä finalistiksi kahdessa kansainvälisessä sarjassa. Innofactor on saavuttanut historiansa aikana huomattavasti enemmän Microsoftin tunnustuksia kuin yksikään toinen suomalainen yritys. Innofactor pyrkii hyödyntämään näitä tunnustuksia omassa markkinoinnissaan ja liiketoiminnassaan. Innofactor valittiin myös heinäkuussa mukaan Microsoftin Cloud Solution Provider -ohjelmaan, mikä mahdollistaa Innofactorille myydä huomattavasti laajemmin Microsoftin lisenssejä. Tavoitteenamme on tämän kautta kasvattaa selkeästi liikevaihtoamme jatkossa. Innofactorin tilauskanta kehittyi edelleen suotuisesti vuoden toisella neljänneksellä. Näemme Innofactorilla olevan hyvät edellytykset edelleen kasvattaa kannattavasti liiketoimintaansa vuonna Innofactor etsii edelleen aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia Pohjoismaista. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta.

3 OSAVUOSIKATSAUS Q2/ (28) Markkinanäkymät ja toimintaympäristö Keskeisimpiä markkinoihin vaikuttavia voimia ovat ohjelmistojen siirtyminen pilveen, sosiaalisen median merkityksen kasvu, mobiililaitteet ja esineiden Internet, tiedon analytiikka ja koneoppiminen, sekä tietoturva ja tietosuoja. Tässä liiketoiminnan murroksessa asiakkaiden ostokäyttäytymisessä on havaittavissa selkeää muutosta. Asiakkaat odottavat IT-toimittajalta entistä enemmän liiketoiminnallisten hyötyjen painottamista teknologisiin hyötyihin verrattuna. Asiakkaat toivovat toimittajilta entistä valmiimpia ratkaisuja, joihin ei tarvitse tehdä muutoksia, sekä toivovat voivansa ostaa isojen kertaprojektien sijaan enenevässä määrin jatkuvia palveluita. Innofactor arvioi, että IT-palvelumarkkinoiden kasvu Suomessa vuonna 2015 on 0 1 % ja muissa Pohjoismaissa 1 3 %. Arvio perustuu tutkimuslaitosten ennusteisiin sekä Innofactorin markkinanäkemyksiin. Microsoft-pohjaisten ratkaisujen osalta kilpailu on Pohjoismaissa jakaantunut erityyppisten toimijoiden kesken. Ensimmäisen ryhmän muodostavat isot kaikissa Pohjoismaissa toimintaa harjoittavat yritykset. Nämä yhtiöt tyypillisesti tarjoavat laajasti kaikkia yritysten ja yhteisöjen tarvitsemia IT-ratkaisuja usealla kilpailevalla teknologialla, joista Microsoftin teknologia on yksi vaihtoehto. Toisen ryhmän muodostavat yhtiöt, jotka keskittyvät Pohjoismaiden tasolla johonkin kapeampaan ratkaisualueeseen. Nämäkin yhtiöt tyypillisesti tarjoavat yritysten ja yhteisöjen tarvitsemia IT-ratkaisuja usealla kilpailevalla teknologialla, joista Microsoftin teknologia on tyypillisesti vain yksi vaihtoehto. Kolmannen ryhmän muodostavat ainoastaan tietyssä maassa toimivat yritykset. Tällaiset pienet tai keskikokoiset yritykset keskittyvät usein yhteen ratkaisualueeseen, päämieheen ja/tai toimialaan. Innofactor on tehnyt strategisen valinnan keskittymällä Microsoft -alustoilla toteutettuihin ja niitä hyödyntäviin ratkaisuihin, ja valinnut sovellusalueikseen ne alueet, joissa Microsoftin markkinaaseman ja tarjoaman tuoma kasvu, ja sitä myötä sen kumppaneiden ja ekosysteemin kasvu, on ylittänyt moninkertaisesti yleisen keskimääräisen IT-palvelu- ja ohjelmistomarkkinoiden kasvun. Innofactor keskittyy ensisijaisesti Pohjoismaisiin suuriin ja keskisuuriin yrityksiin sekä julkishallinnon organisaatioihin, joilla on IT-ratkaisujen hankinnassa korkea vaatimustaso. Innofactor on kehittää tälle ryhmälle soveltuvia ratkaisuja, tuotteita ja palveluita itse ja yhteistyössä kumppaniensa kanssa. Innofactorin strategia tukee hyvin markkinoiden muutosta. Innofactor uskoo pystyvänsä hankkimaan markkinaosuutta kilpailijoiltaan ja hyödyntämään mahdollisen IT-markkinoiden kasvun tulevaisuudessa. Microsoftin kumppaniverkosto on Pohjoismaissa ja myös muualla Euroopassa varsin sirpaloitunut ja koostuu pääosin lukuisista pienistä ja keskisuurista paikallisista toimijoista. Innofactorille tämä tarjoaa mielenkiintoisen konsolidointipotentiaalin sekä kansainvälistymismahdollisuuden. Innofactorin hyvä maine, ainutlaatuiset näytöt nopeasta ja kannattavasta kasvusta sekä onnistuneista yritysjärjestelyistä yhdessä yrittäjähenkisen yrityskulttuurin kanssa tekevät siitä erittäin houkuttelevan kumppanin toteutettaessa toimialan uudelleenjärjestelyjä Pohjoismaissa.

4 OSAVUOSIKATSAUS Q2/ (28) Liikevaihto Innofactorin liikevaihto oli tuhatta euroa (2014: ), jossa kasvua 2,5 prosenttia sekä tuhatta euroa (2014: ), jossa kasvua 3,8 prosenttia. Tuloskehitys Innofactorin käyttökate (EBITDA) oli 642 tuhatta euroa* (2014: 708 *), jossa laskua 9,3 prosenttia. EBITDA:n osuus liikevaihdosta oli 5,6 prosenttia* (2014: 6,3 % *). Innofactorin liikevoitto oli 294 tuhatta euroa* (2014: 358 *), jossa laskua 17,9 prosenttia. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 2,6 prosenttia* (2014: 3,2 % *). Innofactorin käyttökate (EBITDA) oli tuhatta euroa** (2014: **), jossa kasvua 1,8 prosenttia. EBITDA:n osuus liikevaihdosta oli 6,3 prosenttia** (2014: 6,5 % **). Innofactorin liikevoitto oli 748 tuhatta euroa** (2014: 731 **), jossa kasvua 2,3 prosenttia. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 3,3 prosenttia** (2014: 3,3 % **). *) Vuoden 2014 toiselle vuosineljännekselle sisältyi kertaluonteinen integraatioon sisältyvän kuluvarauksen purku noin 135 tuhatta euroa sekä yritysjärjestelyyn liittyvä lisäkauppahinnan rahoitustuotto 216 tuhatta euroa, yhteensä noin 351 tuhatta euroa. **) Vuoden 2014 ensimmäiselle vuosipuoliskolle sisältyi kertaluonteinen integraatioon sisältyvän kuluvarauksen purku noin 135 tuhatta euroa sekä yritysjärjestelyyn liittyvä lisäkauppahinnan rahoitustuotto 216 tuhatta euroa, yhteensä noin 351 tuhatta euroa. Rahoitus ja investoinnit Innofactorin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa tuhatta euroa (2014: ). Konsernin likvidit varat olivat yhteensä tuhatta euroa (2014: 492), jotka koostuivat kokonaisuudessaan rahavaroista. Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella tuhatta euroa (2014: -39). Investointien rahavirta oli -294 tuhatta euroa (2014: -490). Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 52,8 prosenttia (2014: 47,6 %) ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (Net Gearing) 34,5 prosenttia (2014: 52,2 %). Katsauskauden päättyessä yhtiössä oli lyhytaikaista korollista velkaa tuhatta euroa (2014: 3 273) ja pitkäaikaista korollista velkaa tuhatta euroa (2014: 8 714). Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,5 prosenttia (2014: 7,8 %). Oman pääoman tuotto oli 2,0 prosenttia (2014: 7,9 %).

5 OSAVUOSIKATSAUS Q2/ (28) Innofactorin taseen pitkäaikaiset varat katsauskauden lopussa olivat yhteensä tuhatta euroa ja ne muodostuvat seuraavista eristä: aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 574 tuhatta euroa liikearvo tuhatta euroa muut aineettomat hyödykkeet tuhatta euroa laskennalliset verosaamiset tuhatta euroa Innofactorin katsauskauden bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen olivat 259 tuhatta euroa (2014: 430) ja ne muodostuivat kasvun vaatimista tavanomaisista lisä- ja korvausinvestoinneista. Tehtyjen arvonalennustestien mukaan omaisuuserien arvonalentumisia ei ole. Aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 418 tuhatta euroa (2014: 305). Tutkimus ja tuotekehitys Innofactorin tulosvaikutteisesti käsitellyt tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 668 tuhatta euroa (2014: 527), mikä on 5,8 prosenttia liikevaihdosta (2014: 4,7 %). Innofactorin tulosvaikutteisesti käsitellyt tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat tuhatta euroa (2014: 1 095), mikä on 4,7 prosenttia liikevaihdosta (2014: 5,0 %). Henkilöstö Innofactorin henkilöstömäärä oli keskimäärin 426 (2014: 420), jossa kasvua 1,4 prosenttia sekä keskimäärin 421 (2014: 417), jossa kasvua 1,0 prosenttia. Katsauskauden lopussa henkilöstöä oli 430 (2014: 426), jossa kasvua 1,0 prosenttia. Katsauskauden lopussa henkilöstön keski-ikä oli 39,7 vuotta (2014: 38,5). Naisia oli 26 prosenttia ja miehiä 74 prosenttia henkilöstöstä (2014: 23 ja 77 %). Liiketoiminta Innofactorin liiketoiminta keskittyi Suomeen ja Tanskaan liikevaihdosta noin 81 prosenttia tuli Suomesta ja noin 19 prosenttia Tanskasta. Liikevaihdosta tuli noin 47 % yritysasiakkaista ja noin 53 % julkishallinnon ja kolmannen sektorin asiakkaista.

6 OSAVUOSIKATSAUS Q2/ (28) Innofactorin katsauskauden liikevaihdosta noin: 74 % tuli systeemi-integraattoripalveluista, (ml. järjestelmien toimitusprojektit, konsultointi sekä pienemmät muutos- ja jatkokehitystyöt) 3 % lisensseistä, josta kolmansien osapuolten lisenssitulojen osuus oli noin 2 % 23 % jatkuvista palvelusopimuksista (ml. ylläpitosopimukset, SaaS-, pilvi- ja käyttöpalvelut). Innofactorin 10 suurimman asiakkaan osuus katsauskauden kokonaisliikevaihdosta oli noin 22 prosenttia. Katsauskauden muut tapahtumat Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Oikeusrekisterikeskus on valinnut Innofactorin julkisen hankinnan kilpailutuksessa Rikosseuraamuslaitoksen asiakastietojärjestelmäprojektin toimittajaksi, joka sisältää 1-vaiheen järjestelmätoimituksen, vaiheeseen liittyvän ylläpidon sekä tarvittavat ohjelmistolisenssit. Järjestelmätoimitus on suunniteltu toteutettavan vuosien 2015 ja 2016 aikana. Hankinnan arvonlisäveroton vertailuhinta sopimuskauden ajalta on euroa Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Väestörekisterikeskus on valinnut Innofactorin julkisessa kilpailutuksessa palvelumuotoilutiimin hankinnasta palvelunäkymien ketterään toteuttamiseen. Palvelunäkymien kehittäminen ajoittuu vuosille Tiimiin Asiakkaan ilmoittama arvio sopimuksen lopullisesta arvosta on euroa. Kaupan lopullista arvoa sopimuskauden aikana ei voida tässä vaiheessa varmuudella kuitenkaan tietää :n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen päättyneeltä tilikaudelta sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta, päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei jaa osinkoa, päätti hallituksen jäsenten palkkioista, valitsi hallituksen, tilintarkastajan sekä valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja uusien osakkeiden sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Konserniverokeskus on antanut tiedoksi Innofactorille myönteisen päätöksen, jonka mukaisesti Verohallinto ei toimita vuonna 2014 saadussa verotarkastuskertomuksessa esitettyä verotuksen oikaisua. Tämän johdosta Innofactorin verosaamisiin liittyvä riski on vähentynyt oleellisesti Innofactor antoi pörssitiedotteen Enabling Holding ApS loppukauppahinnan maksamisesta. allekirjoitti sopimuksen, jolla se osti Enabling Holding ApS:n ja sen tytäryhtiöiden Enabling ApS:n ja Enabling Sweden AB:n (yhdessä Enabling Group) koko osakepääoman yhtiön johdolta. Yhtiön tiedottaman tehdyn sopimuksen mukaisesti hankintahinta määräytyi Enabling Groupin vuoden 2014 toteutuneen EBITDA:n

7 OSAVUOSIKATSAUS Q2/ (28) mukaan. Lopullinen hankintahinta oli noin 3,8 miljoonaa euroa, josta kesäkuussa 2015 maksettiin loppuosa noin 2,2 miljoonaa euroa, josta noin 1,7 miljoonaa euroa maksettiin käteisellä ja noin 0,5 miljoonaa euroa yhtiön osakkeilla. Innofactorin hallitus yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella päätti kaupan loppukauppahinnan maksuun liittyen suunnatusta osakeannista. Innofactor laski liikkeelle suunnatussa annissa kappaletta uusia osakkeita. :n uudet osakkeet kappaletta merkittiin kaupparekisteriin :n kokonaisosakemäärä on merkintöjen jälkeen osaketta. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki) kesäkuussa Osakkeita koskevat siirtorajoitukset, jotka poistuvat asteittain vuoteen 2017 mennessä Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että :n hallitus on päättänyt yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella konsernin koko henkilöstölle suunnatusta osakepohjaisesta sitouttamisjärjestelmästä henkilöstön sitouttamiseksi yhtiöön ja sen tavoitteisiin ( Henkilöstöanti ). Henkilöstöannissa lasketaan liikkeelle yhteensä enintään yhtiön uutta osaketta ( Henkilöstöosakkeet ), jotka annetaan merkittäviksi osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen Innofactor-konsernin henkilöstölle. :llä on päätöshetkellä osakkeita kpl. Jos kaikki sitouttamisjärjestelmän piirissä olevat osakkeet merkittäisiin, osakkeiden lukumäärä nousisi osakkeeseen, josta sitouttamisjärjestelmän piirissä olevat enintään osaketta vastaisi enintään 2,39 prosenttia koko annin jälkeisestä osake- ja äänimäärästä. Henkilöstöannin tarkoitus on kannustaa ja sitouttaa yhtiön henkilöstöä, joten annin toteuttamiseen osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen on osakeyhtiölaissa tarkoitettu painava taloudellinen syy. Henkilöstöosakkeiden merkintähinta määräytyy seuraavan osavuosikatsauksen julkaisemista seuraavan kuukauden julkisessa kaupankäynnissä painotetun keskiarvohinnan mukaan ollen sitä noin 10 % alhaisempi. Henkilöstöosakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan :n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Innofactor myöntää henkilöstölle Henkilöstöosakkeiden merkintää varten lainan, jonka pituus on 10 vuotta. Laina myönnetään jakokelpoisten varojen puitteissa. Lainan korko määräytyy merkintäajanjaksolla vallitsevan 12 kuukauden euriborkoron mukaan ja päivitetään vuosittain. Lainan lyhennykset ja korot vähennetään työntekijälle kuukausittain maksettavasta nettopalkasta. Henkilöstöosakkeiden merkintä ja lainojen nostaminen tapahtuvat aikavälillä Kaupankäynti Henkilöstöosakkeilla alkaa Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki) arviolta Henkilöstöosakkeisiin kohdistuu kuitenkin myynti- ja luovutusrajoitus 12 kuukauden ajan Henkilöstöannin Henkilöstöosakkeiden rekisteröinnistä kaupparekisteriin. Yhtiö julkistaa Henkilöstöannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta Osake ja osakkeenomistajat :n osakepääoma oli katsauskauden lopussa ,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä kappaletta. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. :ssä on yksi osakesarja. Jokaisella osakkeella on yksi ääni.

8 OSAVUOSIKATSAUS Q2/ (28) yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 1,16 euroa (2014: 1,37 euroa), alin 0,92 euroa (2014: 1,13 euroa) ja keskikurssi oli euroa 1,04 (2014: 1,25 euroa) yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 1,20 euroa (2014: 1,59 euroa), alin 0,76 euroa (2014: 1,13 euroa) ja keskikurssi* oli 1,03 euroa (2014: 1,35 euroa). Katsauskauden päätöskurssi oli 0,94 euroa (2014: 1,20 euroa). * Keskikurssi on laskettu kyseisellä aikavälillä pörssissä tehtyjen kauppojen kokonaisarvolla jaettuna kyseisellä aikavälillä vaihdettujen osakkeiden määrällä. Osakkeita vaihdettiin julkisessa kaupankäynnissä kappaletta (2014: kpl), mikä vastaa 4,3 prosenttia (2014: 3,7 %) keskimääräisestä osakemäärästä kyseisellä ajanjaksolla osakkeita oli keskimäärin kappaletta (2014: *). Osakkeiden vaihto nousi 15,7 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna Osakkeita vaihdettiin julkisessa kaupankäynnissä kappaletta (2014: kpl), mikä vastaa 13,8 prosenttia (2014: 13,8 %) keskimääräisestä osakemäärästä kyseisellä ajanjaksolla osakkeita oli keskimäärin kappaletta (2014: *). Osakkeiden vaihto nousi 0,7 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna * Osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä ei sisällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 0,94 euroa oli tuhatta euroa (2014: ), jossa laskua 20,4 prosenttia. Yhtiöllä oli osakkeenomistajaa (2014: ) hallintarekisterit mukaan lukien. Hallitukselle on seuraavat valtuudet: asti osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta enintään uutta osaketta, kuitenkin siten, että osakkeiden kokonaismäärä ei voi nousta yli osakkeen (päätetty yhtiökokouksessa ); valtuutusta ei ole käytetty asti enintään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (päätetty yhtiökokouksessa ); valtuutusta ei ole käytetty Katsauskauden aikana ei tehnyt liputusilmoituksia. Hallituksen osakeomistus: Ari Rahkonen, 0 kpl, 0,00 % ( alkaen) J.T. Bergqvist, kpl, 1,07 % Sami Ensio, kpl, 22,81 %

9 OSAVUOSIKATSAUS Q2/ (28) o Sami Ensio, kpl, 16,15 % o alaikäinen vajaavaltainen, kpl, 2,22 % o alaikäinen vajaavaltainen, kpl, 2,22 % o alaikäinen vajaavaltainen, kpl, 2,22 % Jukka Mäkinen, kpl, 0,22 % Ilari Nurmi, kpl, 0,16 % Pekka Puolakka kpl, 0,56 % ( alkaen) o Hillside Ou, kpl, 0,32 % o Pekka Puolakka, kpl, 0,23 % Toimitusjohtajan osakeomistus: Sami Ensio, kpl, 22,81 % o Sami Ensio, kpl, 16,15 % o alaikäinen vajaavaltainen, kpl, 2,22 % o alaikäinen vajaavaltainen, kpl, 2,22 % o alaikäinen vajaavaltainen, kpl, 2,22 % Muun johtoryhmän osakeomistus: Christian Andersen, kpl, 0,62 % o CHRA Holding ApS, kpl, 0,62 % Heikki Jekunen, kpl, 0,02 % ( asti) Elina Jokinen, 0 kpl, 0,0 % Janne Martola, kpl, 0,31 % Juha Rokkanen, kpl, 0,32 % ( asti) Omat osakkeet Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Omia osakkeita voidaan hankkia niille hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan. Yhtiöllä saa olla kerrallaan hallussaan korkeintaan yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön pääoma- tai rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden

10 OSAVUOSIKATSAUS Q2/ (28) hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa asti. Tämä valtuutus korvaa aiemmat hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankintaan liittyen. :n hallitus on päättänyt yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella konsernin koko henkilöstölle suunnatusta osakepohjaisesta sitouttamisjärjestelmästä henkilöstön sitouttamiseksi yhtiöön ja sen tavoitteisiin, jossa lasketaan liikkeelle yhteensä enintään yhtiön uutta osaketta, jotka annetaan merkittäviksi osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen Innofactor-konsernin henkilöstölle. Henkilöstöosakkeiden merkintä tapahtuu aikavälillä ja kaupankäynti osakkeilla alkaa Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki) arviolta Henkilöstöosakkeisiin kohdistuu myynti- ja luovutusrajoitus 12 kuukauden ajan Henkilöstöannin Henkilöstöosakkeiden rekisteröinnistä kaupparekisteriin. :llä ei ollut hallussaan omia osakkeita. Yhtiön hallinnointi noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2010 suositusta. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin sen nykyisistä jäsenistä J.T. Bergqvist, Sami Ensio, Jukka Mäkinen ja Ilari Nurmi, sekä lisäksi uusina jäseninä Ari Rahkonen ja Pekka Puolakka. Hallitus valitsi heti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Ari Rahkosen. Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön tilintarkastajana valittiin jatkamaan KHTyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Hilmola. Innofactor on laatinut erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta :n hallinnointiperiaatteet ja selvitykset ovat kokonaisuudessaan luettavissa yhtiön internet-sivuilla: Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Innofactorin toimintaan, talouteen ja sen osakkeeseen sisältyy riskejä, jotka voivat olla oleellisia yhtiön ja sen osakkeen arvon kannalta. :n hallitus arvioi riskejä neljä kertaa vuodessa osana strategia- ja liiketoiminnan suunnittelun prosessia. Riskit julkaistaan kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedotteessa ja hallituksen toimintakertomuksessa. Osavuosikatsauksissa esitetään ainoastaan lähiajan riskeissä tapahtuneet muutokset.

11 OSAVUOSIKATSAUS Q2/ (28) Toiminnalliset riskit Innofactorin lähiajan toiminnallisissa riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana tai ei ole nähtävissä muita merkittäviä muutoksia. Taloudelliset riskit Laskennallisiin verosaamisiin liittyvä riski: Innofactorin taseessa on merkittävissä määrin aikaisempiin tilikausiin perustuvia laskennallisia verosaamisia. Konserniverokeskuksen myönteisen päätöksen johdosta Innofactorin verosaamisiin liittyvä riski on vähentynyt oleellisesti. Jos yhtiön kannattavuus pitkällä aikavälillä oleellisesti laskisi, saattaisi olla mahdollista että konserni ei pystyisi hyödyntämään nyt aktivoitua taseaktiivaa täysimääräisesti. Innofactorin lähiajan taloudellisissa riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana tai ei ole nähtävissä muita merkittäviä muutoksia. Osakkeeseen liittyvät riskit Innofactorin osakkeeseen liittyvissä riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana tai ei ole nähtävissä merkittäviä muutoksia. Yrityskaupat ja muutokset konsernirakenteessa Katsauskauden aikana ei ole toteutettu yrityskauppoja tai muutoksia konsernirakenteessa. Yritysvastuu Innofactorin toimintaa ohjaavat yhtiön strategia, arvot, hallinnointiperiaatteet, laatujärjestelmä, henkilöstöpolitiikka, yritysvastuun yleiset periaatteet, ympäristöpolitiikka sekä lainsäädäntö. Konserni on sitoutunut toimimaan kannattavasti ja kasvattamaan liikevaihtoaan yhteiskunnalliset vaikutukset huomioiden. Innofactor huolehtii henkilöstönsä hyvinvoinnista pitämällä yllä vakaata, turvallista ja keskustelevaa ilmapiiriä ja rakentamalla luotettavan kehityspolun tulevaisuuteen. Innofactorissa panostetaan henkilöstön kehittämiseen kouluttautumisen, työssä oppimisen sekä työkierron avulla. Innofactor noudattaa toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita ja Teknologiateollisuuden ympäristölinjausta. Konserni on kehittämiensä ratkaisujen kautta myötävaikuttanut asiakkaidensa ympäristötavoitteiden saavuttamiseen sekä yhteiskunnan kestävään kehitykseen. Innofactor

12 OSAVUOSIKATSAUS Q2/ (28) toimittaa sähköisiä ratkaisuja ja verkkopalveluita, jotka vähentävät asiakkaidensa toiminnan ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia. Innofactor pyrkii asiakkaidensa ja kumppaniensa kanssa pitkäaikaiseen yhteistyöhön, jossa eri alojen osaamiset täydentävät toisiaan ja saavat aikaan innovatiivisia ratkaisuja. Strategia Innofactor vahvistaa asiakkaidensa kilpailukykyä toimittamalla oivallisia IT-ratkaisuja, tuotteita ja palveluita. Innofactor keskittyy Microsoft-pohjaisiin ratkaisuihin ja Microsoftin ekosysteemiin. Innofactorin asiakaskunta muodostuu yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioista. Innofactor toimii tällä hetkellä Suomessa, Tanskassa ja Ruotsissa. Innofactorin strategiana on aktiivisesti laajentaa toimintaansa Pohjoismaissa, mikä voi tapahtua sekä orgaanisen kasvun että yritysjärjestelyjen kautta Innofactorin missio: Vahvistamme asiakkaidemme kilpailukykyä oivallisilla IT-ratkaisuilla, tuotteilla ja palveluilla. Innofactorin visio: Olemme Microsoft-pohjaisten ratkaisujen ykköstoimittaja Pohjoismaissa. Innofactorin strategiana on luoda kilpailukykyä johtavana toimijana, joka keskittyy Microsoftpohjaisiin ratkaisuihin ja Microsoftin ekosysteemiin. Keskeisimmät strategiset valinnat kilpailukyvyn saavuttamiseksi ovat yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaat kokonaisvaltainen IT-ratkaisutarjonta viimeisintä tekniikkaa edustavat tuotteet ja palvelut korkeatasoinen asiakaspalvelu pitkäkestoiset kumppanuudet asiakkaiden kanssa nopea ja kannattava kasvu Innofactorin pitkän tähtäimen taloudellisena tavoitteena on kasvaa kannattavasti: saavuttaa yli 10 prosentin käyttökate (EBITDA) jokaisena vuonna saavuttaa keskimäärin prosentin vuosittainen kasvu orgaanisen kasvun ja yritysjärjestelyjen avulla

13 OSAVUOSIKATSAUS Q2/ (28) pitää kassavirta positiivisena ja turvata kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus Strategian toteutus katsauskaudella Innofactorin katsauskauden liikevaihdon kasvu 3,8 prosenttia oli huomattavasti pienempi kuin strategian mukainen prosentin vuosikasvun tavoite. Kyseinen kasvu oli kuitenkin täysin orgaanista ja keskiarvo on edelleen selkeästi yli tavoitteen. Innofactorin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon oli 6,3 prosenttia, mikä jäi strategisesta tavoitteesta. Strategian mukaisesti vuoden EBITDA:n tulee olla yli 10 prosenttia. Tyypillisesti kannattavuus on ollut parempi vuoden loppua kohden. Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella positiivinen 3,5 miljoonaa euroa ja parantui merkittävästi vuoden 2014 vastaavasta luvusta (2014: 0,0 miljoonaa euroa). Innofactorin rahoituksellinen vakavaraisuus on hyvä. Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) oli katsauskauden lopussa 34,5 prosenttia (2014: 52,2 prosenttia). Innofactor ei toteuttanut katsauskaudella yritysjärjestelyjä. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Innofactorissa ei ole ollut merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia. Tulevaisuuden näkymät Innofactorin vuoden 2015 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2014, jolloin liikevaihto oli 44,1 miljoonaa euroa ja käyttökate 4,1 miljoonaa euroa. Espoossa INNOFACTOR OYJ Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Sami Ensio,

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 (IFRS)

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012 1 (29) :n pörssitiedote 30.4.2012 klo 8.30 :n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 (IFRS) Yhteenveto Innofactor-konsernin avainluvut 1.1. 31.3.2012: liikevaihto 3 972* tuhatta euroa (2011:

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2011 (IFRS)

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2011 (IFRS) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2011 1 (32) :n Tilinpäätöstiedote 28.2.2012 klo 8.30 :n tilinpäätöstiedote 2011 (IFRS) Yhteenveto Innofactor-konsernin avainluvut 1.10. 31.12.2011: liikevaihto 5 136 tuhatta euroa (2010:

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2013 (IFRS)

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2013 (IFRS) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 1 (45) :n tilinpäätöstiedote 25.2.2014 klo 8.30 :n tilinpäätöstiedote 2013 (IFRS) Yhteenveto kk 10 12 /2013 kk 10 12/ 2012 Muutos kk 1 12 /2013 kk 1 12/ 2012 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1. 31.12.2012 (IFRS)

BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1. 31.12.2012 (IFRS) Tilinpäätöstiedote 1 (28) BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1. 31.12. (IFRS) Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi YHTEENVETO (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita)

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 (IFRS) Osavuosikatsaus 1 (24) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu : Palveluliiketoiminta nosti liikevaihdon kasvuun kolmannella neljänneksellä - Liikevaihto 83 272 tuhatta euroa

Lisätiedot

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to Pay, P2P).

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to Pay, P2P). Osavuosikatsaus 1 (26) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu : Palveluliiketoiminnan kasvu jatkuu vahvana - Liikevaihto 61 617 tuhatta euroa (56 153 tuhatta euroa) kasvu 9,7

Lisätiedot

Tammi maaliskuu 2013: Liikevaihto kasvoi vaikeissa markkinaolosuhteissa ja muutoksessa ohjelmistoista palveluihin

Tammi maaliskuu 2013: Liikevaihto kasvoi vaikeissa markkinaolosuhteissa ja muutoksessa ohjelmistoista palveluihin Osavuosikatsaus 1 (27) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 (IFRS) YHTEENVETO Tammi maaliskuu 2013: Liikevaihto kasvoi vaikeissa markkinaolosuhteissa ja muutoksessa ohjelmistoista palveluihin - Liikevaihto

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Sami Ensio, toimitusjohtaja 21.4.2015 Innofactor lyhyesti Pohjoismaiden johtavia Microsoft-pohjaisten ratkaisujen toimittajia - IT-järjestelmien toimitus

Lisätiedot

BASWARE OYJ TILINPÄÄTÖS 31.12.2014. Y-tunnus 0592542-4 Osoite PL 97, 02601 Espoo

BASWARE OYJ TILINPÄÄTÖS 31.12.2014. Y-tunnus 0592542-4 Osoite PL 97, 02601 Espoo BASWARE OYJ TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 Y-tunnus 0592542-4 Osoite PL 97, 02601 Espoo SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Tilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 12 Konsernitase (IFRS) 13 Konsernin

Lisätiedot

10.10.2013. Basware arvioi vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan ja vuoden 2013 liikevoiton (EBIT) olevan positiivinen. Muutos, % 7 9/ 2012

10.10.2013. Basware arvioi vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan ja vuoden 2013 liikevoiton (EBIT) olevan positiivinen. Muutos, % 7 9/ 2012 Osavuosikatsaus 1 (20) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu : Automatisointipalvelujen vahva kasvu jatkuu - Liikevaihto 90 300 tuhatta euroa (83 272 tuhatta euroa) kasvua

Lisätiedot

26.1.2010 1-12/ 2009. Muutos, %

26.1.2010 1-12/ 2009. Muutos, % Pörssitiedote 1 (28) BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi YHTEENVETO (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita) Tilikausi - Liikevaihto

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2010-30.6.2010 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2010-30.6.2010 (IFRS) Osavuosikatsaus 1 (17) 12.7. BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu H1 - Liikevaihto 49 743 tuhatta euroa (44 446 tuhatta euroa) kasvu 11,9 prosenttia - Liikevoitto 5 143 tuhatta

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 (tilintarkastamaton) Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2014

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2014 Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2014 Sami Ensio, toimitusjohtaja 24.2.2015 Innofactor lyhyesti Pohjoismaiden johtavia Microsoft-pohjaisten ratkaisujen toimittajia - IT-järjestelmien toimitus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2009. Wulff-Yhtiöt Oyj Y-tunnus 1454963-5 kotipaikka: Helsinki. osoite:manttaalitie 12 01530 Vantaa

Tilinpäätös 2009. Wulff-Yhtiöt Oyj Y-tunnus 1454963-5 kotipaikka: Helsinki. osoite:manttaalitie 12 01530 Vantaa Tilinpäätös 2009 Wulff-Yhtiöt Oyj Y-tunnus 1454963-5 kotipaikka: Helsinki osoite:manttaalitie 12 01530 Vantaa 2 Sisältö: Hallituksen toimintakertomus s. 4 Konsernin tuloslaskelma s. 12 Konsernin tase s.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Proha Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2011 klo 08.45

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Proha Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2011 klo 08.45 1 (23) Tilinpäätöstiedote klo 08.45 PROHAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2010 (IFRS) Prohalla selvä parannus liiketuloksessa tilikaudella 2010 (Suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin

Lisätiedot

Kurssi koilliseen. Täysin purjein. Vuosikertomus 1.1. 31.12.2009

Kurssi koilliseen. Täysin purjein. Vuosikertomus 1.1. 31.12.2009 Kurssi koilliseen. Täysin purjein. Vuosikertomus 1.1. 31.12.2009 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 21 Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI VAHVASTI, LIIKETULOS LIEVÄSTI POSITIIVINEN - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2011

LIIKEVAIHTO KASVOI VAHVASTI, LIIKETULOS LIEVÄSTI POSITIIVINEN - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2011 Tilinpäätöstiedote 17.2.2012 klo 8.30 Oral Hammaslääkärit Oyj LIIKEVAIHTO KASVOI VAHVASTI, LIIKETULOS LIEVÄSTI POSITIIVINEN - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2011 - Liikevaihto

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Dovre Group Oyj:n hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 10. 2. Viiden vuoden lukusarjat 2010 2014 49

Sisällysluettelo. 1. Dovre Group Oyj:n hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 10. 2. Viiden vuoden lukusarjat 2010 2014 49 Vuosikertomus 2014 1 Sisällysluettelo Dovre Group lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Fokusoidun kasvun strategia 2015 2019 4 Projektihenkilöstö 6 Konsultointi 7 Tietoa osakkeenomistajille ja sijoittajille

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 20 Tilintarkastuskertomus 27 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 18.2.2011 klo 8.30 Oral Hammaslääkärit Oyj Tilinpäätöstiedote LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 - Liikevaihto 39,4 (32,2) milj.

Lisätiedot

BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi 2007

BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi 2007 Basware Oyj 1 (26) BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi 2007 Yhteenveto (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita.) Tilikausi 2007: Liikevaihto

Lisätiedot

Soprano Oyj osavuosikatsaus 15.8.2013 klo 09.00

Soprano Oyj osavuosikatsaus 15.8.2013 klo 09.00 Soprano Oyj Osavuosikatsaus Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-6 2013: Sopranon toisen vuosineljänneksen liikevaihto nousi koko edellisvuoden liikevaihtoa suuremmaksi ja liiketulos oli positiivinen yllätys

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 Julkaistu: 2014-02-20 12:00:02 CET Nurminen Logistics Oyj Tilinpäätöstiedote NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 Vuosi 2013 oli vaikea, sekä liikevaihto että tulos heikkenivät selvästi Nurminen

Lisätiedot

Case Innofactor:Kannattavaa kasvua IT-alalla kvarterista toiseen

Case Innofactor:Kannattavaa kasvua IT-alalla kvarterista toiseen Case Innofactor:Kannattavaa kasvua IT-alalla kvarterista toiseen Arvopaperi, Lupaavat pörssiyhtiöt, 3.3.2015 Sami Ensio, toimitusjohtaja, Innofactor 24.2.2015 Kannattava kasvu eioikeastaan ole kovinvaikeaa.

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Pörssitiedote 1 (17) SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 - Solteq Oyj osti 22.3.2012 Aldata Solution Finland Oy:n koko osakekannan noin 8,3 miljoonan euron kauppahinnalla Aldata Solution Oyj:ltä.

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2015 klo 9.00 1 (16)

EXEL COMPOSITES OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2015 klo 9.00 1 (16) EXEL COMPOSITES OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2015 klo 9.00 1 (16) Exel Composites Oyj:n tilinpäätöstiedote Q4 2104 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,1 miljoonaa euroa, kasvua 18,6 prosenttia edellisvuodesta

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 1 (15) Pörssitiedote 21.10. klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9. Liikevaihto kasvoi 8,7 edellisen vuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna ja kannattavuus parani merkittävästi. Kolmannen

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS) Pörssitiedote 1 (19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu - Liikevaihto 59 804 tuhatta euroa (50 082 tuhatta euroa) kasvu 19,4 prosenttia - Liikevoitto 4 557 tuhatta euroa

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot