- lzcht Frwaria ;:h'5ensuuntaisprc j sktioita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- lzcht Frwaria ;:h'5ensuuntaisprc j sktioita"

Transkriptio

1 Krjallsuuden kdytto kelletty.,p,,':. Kun prustuksessa on estetty osen muodot ja asennust..,;,!:/ j Zrj estys, on sllon.kyseessd..' + '. cb. ksyttdohj eprustus. : *'. patenttprustus'. tydprustus :. : G : tarj ousprustus..'.,. kokoonpanoprustus. _. 2. YmpyrZn keh5llz tasavlsest oleven reken jakoympyr prretazn. paksulla ehyelld vvalla 6 ohuella ehyell vvalla ohuella pstekatkovvalla. ohuella kakspstekatkovvalla 5. ohuella k5svarasvvalla 3. Namaaln koneenprustuksen projektot ovat. perspektvprojektota 2. vno j a yhdensuuntasprojektota.x, keshsproj aktota lzcht Frwara ;:h'5ensuuntasprc j sktota kaval j eerproj ektota %. Sor~attava py6rshdyskappale prretz5n typrustyksessa pzzpro j ektossa yleensd. pazst5 valmstusasentoon 3. pystyyn. kzvttbasentoon 5. Ohenen kuva esttgd. pspro j ektota 2. symmetrst projektota Ohenen kuva esttz. standardprojektota ortoaonaal ~sornptr j~ta rey kaval j eerproj ektota. ssgperspektvg 5. sotlasprojektota

2 . v _.,,. 8. Mk ohessta lekkauskuvsta on prretty oken? lo. Ohenen merkntzarkottaa. lukulaakera 2. putkkannatnta f. 3. Ndenndsn muotovvohn e mtoteta. A ~zenn&k&~b.~~.~&n~l.~e~kamempp; py6rstyskohdssa. 5. N5ennSs muotovvoja e pdz prt=sz, jos ne ev5t selvennz prustuksen tulkntaa. Q

3 :. A m.?.\,. 2. :.,.., r..:.:!:: :y.:.... SOj Zrj estelmsn tunnus alasen proj sonttavan tunnus alasen pro j sonttavan tunnut asenplmeen+nnu * 5. putksupstusyhteen prrosmerkk 3. Kun prustuksessa lmotetaan mttakaavaks : 5, on sllon sees& standardn mukanen penentzv2 mttakaava " standardn mukanen suurentva mttakaava 3. ns. vll penennys (e standardn mukanen). ns. vll suurennus 5. todellnen koko. Mttaluku kehystetdzn sllon kun. mtta on erttzn tzrkez ' 3 2. mtta e ole mttakaavan mukanen '. 3. kappaleesta ' on prretty katkastu pro j ekto mttaan kuuluu s janttoleranss mttaan e. sovelleta tyotapakohtasa toleransseja. 5. Xuvan mukanen mtotus on. sul j ettu jonomtotus 2. perusvvamtotus 3. koordnaattmtotus yhdstetty mtotus avon j onomtotus! ; Osaluettelossa tarkottaa merknta L 5 x 60 x 5,., ;::.:.. levy5 ' :.,.:,.?.':.:.! >: :.: 6 EEZa*oa.. lattatankoa.:. 5. e ole mk5sn standardberkn~

4 Q casomasen alueen merknt5 on prretdzn lsvst5j St '. T 5 Taso 9 Mkg mttaluku tulee x:n pakalle? Korto :S 7 2. Oheseen kuvaan tulee vtevvalle tekst karto karto : 0 suppous : Ohesen kuvan te.htzvz urz sorvaamzlla muototerall jyrsnzllz vzrsterzllz 3. poltolekkaa a: : jyrsmzllz k l%m&k.e 7= ' :.:? :.

5 pb5hzn tehdz5n v5ste Z5hSn tehds5n vste 2. MkS seuraavsta kuvsta esttg vakezsz sorvaamalla valnstettavssz olevaa osaa?.. $ ;. 8? d.;!. 25. Oakezkseln vodaan honnzn helpotte;.,seks tehd2,:.. vste 2 2. py2llys 3. pdsteura vlste 9 py6rsty.s 20. Onenen kuva esttzs. sor~z~mst2 ' y hasta.?. jys~tzz poraamsta 5. py5ltznsf5.*,, 2. r 27. KAS seuraavsta tydstgmenetelnst2 sczl vzn penten cnernz5ren postoon g pydrehonta..a ler6jyrsnt5 ; 3 3. otsajyrsnt. A.z. sorvaus : :5 hbylsys :.:.. / :.p:sa se~raavstz vsttestg on vazrra? 2 ':. Somzuksessa on lastuttava enezczrs ;,z,zsvr7 saznzan. 7 tlahdolls' s o ~ c a t t z ~ m t e t a. soracsaszntoon. n Sorvzttcvssa kappalessa on s>yzz zzy,=zz py6rstyks5, : 2. vs~etz on vzltettzvz.:.::,. Xappzleen knntysmahdolsuuksn on knntett6vg huomotd.:. ;,.;.. 5. sfen, ett5 sorracs vo zcpattua yhdellz,. a knn~yksells.. =;*A*.

6 ! '...'. : d. _ :., 29. Mkg seuraavsta val~enetelmst2 antaa parhaan p~anla.adun mttatarkkuuden? _ h j p. k. k w? s s L. 2 kokll valu 3 hekkavalu lman keernoj a P panevalu kakk antavat suunnlleen saman tuloksen 30. Heuvern ympyrbenetelmb8 kgytetggn. ellpsn lkm&&rsess prthsess 2. kartolewraulosssa..:. g: valukappaleen suunnttelussa e : pnnankhrheuden verhovvan mzzrttgmsess 5. pnnankarheuden ~~arvon mrtt~sessb 3. MkZ seuraavsta tydmenetelmst& e ole levyn ty6st&mstz? szrm5hnen % pyltzanen,. lapottdnen.'.:.. lekkaamnen. :. 5. vaottannen 32. MerkntZ M20x,5 tarkottaa.. metrst SOvakokerrettB. *.a.*;,p :;7;,::. 2. putkkerretta Whtworthkerrett metrsts SOtaajakerrettg tuumasta SOtaajakerrettg 33. Eun kerteen standardmerknt on TRSOx8, nn kerremuato on,,.: ja. saha c. 5. pydr6kerre. 5: 3. Ruuv, jonka nerkntg on M& A 0 9 on valmstettu aneesta, jonk? ' olujuus on 9 kp/mm2. alujuus on olujuus on n.000 ma. murto ja myt6lujuuden suhde on 0 5. murtoluj~us on n. 900 Mpa

7 37. M= seuraavs2a kgsttestg e suoranasest lty hammaspydrn?.. proflnsrto 2. j akohalkas j a 3. moduul. ryntdkulma.:.n$usc d : l..'.:. rr Pallomanen kuulalaaker on kuva 39 Ohenen kaavozerkk estzzz lukulazkerla lehtjousta 3. l~utasousta rk &kj:fl

8 . 8. Kun rek5kantaj Srjestelm5ssS on 80 mm nmallshalkasjasen, < :. =,ubtltc;r f s;j&hj )/ ktf$o l 9. Kerukkaporalla porattu regn halkalsja on tarkhudeltaan. +/ 5pm 2. T 50. Kuvassa merktty X on 9 toleranssalue toleranssasema 3. toleranssaste. perustoleranss 5. toleranssykskkd 5. Ohesessa kuvassa on esmerkk. mttatoleransssta 9 muotdtoleransssta pakkatoleransssta. sjanttoleransssta 5. suuntatoleransssta 52. Mt5 tarkottagverenen pntamerkk?. ty6vara vshntzzn mm kappale ty6stetzsn sorvaamalla pnta on jstett5vz sellasekseen _.. edellsen tydvaheen j 5 j eltz.. pnta kuulapuhalletaan 5. pnta pyzllet55n. 53. ~euraavsta pnnosta on yks sellanen, jalle e. valmstusprustuksesaa merst8 pntamerwcf8, mk5.*. 2.p:. :. j ohdepnta.., 5. ha~puaspy~r~. *. hampaan.~~~

9 .;.. 5. Pnnankaeheuden lmdttamseen k ytetan enss j asest '.._ 55. Pnnankarheuden lmottamkeen Suonessa kgytetty symbol Ra. tarkottaa f.. pmfln aallon;tu&tta. 2. maksmprof lnsyvyytts ; 3. tasoktumss~t. prof kn keskpokkeamaa.: :.:. pnnan valmstuskustannusten vertalulukua....\ 9. :;: p d*!. 56. TerZksen tunnuksessa Fe 52 B02 SFS 200 tarkottaz luku 52. ".' '. hlptosuutta kymmenkertasena / 2. mnmmy6tgra j aa (ma) 3. maksmmygt6ra j aa (a)! a :.: ::::.::, 9; g$.:+ :<:.. seosaneden jthtesta prosenttosuut~a aneen vznmrnls~urtolujuutta (kp/m ) 57. Ane, jonka merknt~ on GRS 30, on jousteras 2. pcllografttvalurauta 3. vzluterss suomugrafttveluraut~ ad~sotu vzlurauta 58. Pzllografbttvzluraudan SFSstzaCzrdn mukanen nerkntz ~uodostuu krj elnyndstelazst.. GRS 2 GS., 5. CZT...,, ~cornu5z~f ttveluraudan. hpn osnasuuks.ln e kuulu. :;. vanenmskyky :..? stkeys : hyvz velettz~us *.. F

Sähkömagnetismin kaavoja

Sähkömagnetismin kaavoja ähkömagnetsmn kaavoja. Pstevaraukset ja Coulombn voma..... Coulombn lak kahden pstevarauksen välselle vomalle..... Usean pstevarauksen aheuttama voma varaukseen..... ähkökentän vomakkuus psteessä r....

Lisätiedot

vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE

vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE Ssällys Asakrja: DPD01319E1 Julkasupävämäärä: 31.5.2013 Ohjelmstopakett: FW0107V007.vcx 1.Turvallsuus 1 1.1.Varotukset 1 1.2.Turvallsuusohjeet 3 1.3.Maadotukset ja

Lisätiedot

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL.

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL. SUOM EN VIRALLINEN TILASTO MAATALOUS III : YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU vv. 0 OSA RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 0 VOL. HELSINKI V A L T I O N E U V O S T O N KIRJAPAINO Ssällys. Tekstä: Jo h d anto...

Lisätiedot

DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY

DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY lneaarset järjestelmät OSA DIGITAALISEN SIGNAALINKÄSITTELYN PERUSTEET Ramo K. Joknen Turku Insttute of Technology Taga Technology Salo, Fnland Kannen suunnttelu: Prkanmaan

Lisätiedot

vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje

vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje Doc.: DPD01318F1 Verson julkasupävä: Apr. 2014 Sw Paketta: FW0135V010 1. Turvallsuus 1 1.1 Varotukset 1 1.2 Turvallsuusohjeet 2 1.3 Maadotukset ja maasulkusuojaus

Lisätiedot

8. Yhdistetyt rasitukset

8. Yhdistetyt rasitukset TAVOITTEET Analysoidaan ohutseinäisten painesäiliöiden jännitystilaa Tehdään yhteenveto edellisissä luennoissa olleille rasitustyypeille eli aksiaalikuormalle, väännölle, taivutukselle ja leikkausvoimalle.

Lisätiedot

1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa

1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa 1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa (Lähde: Lamon, S. 1999. Teaching fractions and ratios for understanding. New Jersey: Lawrence Erlbaum Publishers.) Murtolukujen alueelle siirryttäessä

Lisätiedot

vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käsikirja

vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käsikirja vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käskrja Doc.: DPD01319F1 Verson julkasupävä: Elokuu 2014 Sw tedosto: FW0107V010.vcx 1.Turvallsuus 1 1.1Varotukset 1 1.2Turvallsuusohjeet 2 1.3Maadotukset ja maasulkusuojaus

Lisätiedot

Kuvan 4 katkoviivalla merkityn alueen sisällä

Kuvan 4 katkoviivalla merkityn alueen sisällä TKK, TTY, LTY, OY ja ÅA insinööriosastojen valintakuulustelujen fysiikan koe 28.5.2003 Merkitse jokaiseen koepaperiin nimesi, hakijanumerosi ja tehtäväsarjan kirjain. Laske jokainen tehtävä siististi omalle

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

Bosch TEE SE ITSE KAIKKIEN AIKOJEN PIENIN LASERETÄISYYSMITTALAITE JOULULAHJAVINKKEJÄ OPAS: NÄIN LÖYDÄT OIKEAT LISÄVARUSTEET ... JA PALJON MUUTA!

Bosch TEE SE ITSE KAIKKIEN AIKOJEN PIENIN LASERETÄISYYSMITTALAITE JOULULAHJAVINKKEJÄ OPAS: NÄIN LÖYDÄT OIKEAT LISÄVARUSTEET ... JA PALJON MUUTA! Bosch TEE SE ITSE KAIKKIEN AIKOJEN PIENIN LASERETÄISYYSMITTALAITE JOULULAHJAVINKKEJÄ OPAS: NÄIN LÖYDÄT OIKEAT LISÄVARUSTEET... JA PALJON MUUTA! Talvi 2013/2014 2 18 voltin laitteet 18 VOLTIN JÄRJES- TELMÄ

Lisätiedot

Jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta palvelevan elinkaaripohjaisen ympäristötiedon hallintamallin määrittely ja käytön kehittäminen elintarvikeketjussa

Jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta palvelevan elinkaaripohjaisen ympäristötiedon hallintamallin määrittely ja käytön kehittäminen elintarvikeketjussa Jäljtettävyyttä ja vastuullsuutta palvelevan elnkaarpohjasen ympärstötedon hallntamalln määrttely ja käytön kehttämnen elntarvkeketjussa Herarchcal network-lca model for managng envronmental nformaton

Lisätiedot

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa!

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! - Elikkä tässä ohjeessa näet kuinka voit tehdä peda.net palveluun koti/etätehtäviä tai vaikka kokeitten tekoa, tapoja on rajattomasti.

Lisätiedot

Kuvan pehmennys. Tulosteiden hallinta. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito.

Kuvan pehmennys. Tulosteiden hallinta. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Tulostinajuri tuottaa parhaan mahdollisen tulostuslaadun erilaisiin tulostustarpeisiin. Joskus saattaa kuitenkin olla tarpeen muuttaa tulostettavan asiakirjan ulkonäköä enemmän kuin tulostinajuri sallii.

Lisätiedot

LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN

LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 TPPT Menetelmäkuvaus Espoo, 27.4.2001 LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN Jar Phlajamäk VTT Rakennus- ja yhdyskuntateknkka 3 Alkusanat Ten pohja- ja

Lisätiedot

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015 Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 995 05 Tehtävät 9. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, 5.3.995 995.. Olkoon AB O-keskisen ympyrän halkaisija. Valitaan ympyrän kehältä pistec

Lisätiedot

Calculus PELIEN MATEMATIIKKA

Calculus PELIEN MATEMATIIKKA Calculus Lukion Täydentävä aineisto PELIEN MATEMATIIKKA Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Pelien matematiikka Pelien matematiikka Johdanto Käsillä oleva Pelien matematiikka -kooste on tarkoitettu

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 81 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuaral Socety of Fnland 81 Alho, Mar Laksäätesen tapaturmavakuutuksen taulustomaksujärjestelmän

Lisätiedot

Johdatus matemaattiseen päättelyyn

Johdatus matemaattiseen päättelyyn Johdatus matemaattiseen päättelyyn Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 2011 Maarit Järvenpää 1 Todistamisesta Matematiikassa väitelauseet ovat usein muotoa: jos P on totta, niin Q on totta.

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT 2 Julkaisija: Betoniteollisuus ry Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Copyright: Betoniteollisuus ry Suomen Rakennusmedia Oy ISBN: 978-952-5785-75-3 ISBN (pdf):

Lisätiedot

Akustiikka ja toiminta

Akustiikka ja toiminta Akustiikka ja toiminta Äänitiede on kutsumanimeltään akustiikka. Sana tulee Kreikan kielestä akoustos, joka tarkoittaa samaa kuin kuulla. Tutkiessamme värähtelyjä ja säteilyä, voimme todeta että värähtely

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Audi connect (myaudi) Käyttöohjeet Audi connect (myaudi) Finnisch 11.2014 152566AMH71. Audi Vorsprung durch Technik

Käyttöohjeet. Audi connect (myaudi) Käyttöohjeet Audi connect (myaudi) Finnisch 11.2014 152566AMH71. Audi Vorsprung durch Technik Käyttöohjeet Audi connect (myaudi) Käyttöohjeet Audi connect (myaudi) Finnisch 11.2014 152.566.AMH.71 152566AMH71 www.audi.com Audi Vorsprung durch Technik 2014 AUDI AG AUDI AG työskentelee jatkuvasti

Lisätiedot

5. Integrointi n-ulotteisessa avaruudessa

5. Integrointi n-ulotteisessa avaruudessa 71 5. Integrointi n-ulotteisessa avaruudessa Taso-integraali 2 Yleistetään edellä esitetty määrätyn integraalin käsite ensin tasoon, 3 n sitten kolmiulotteiseen avaruuteen ja lopuksi yleiseen :ään. Kaikissa

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET 1 LIITE 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS-EN 1990:2002 kanssa. Tässä kansallisessa

Lisätiedot

KUVAN LIITTÄMINEN TOISEEN KUVAAN PHOTOSHOP ELEMENTS 6 - OHJELMALLA

KUVAN LIITTÄMINEN TOISEEN KUVAAN PHOTOSHOP ELEMENTS 6 - OHJELMALLA KUVAN LIITTÄMINEN TOISEEN KUVAAN PHOTOSHOP ELEMENTS 6 - OHJELMALLA 15.2.2015 ATK Seniorit Mukanetti ry / Kuvakerho 2 Kuva kuvaan Adobe PHOTOSHOP Elements 6 -ohjelmalla 3 Kun aloitetaan kuvien liittäminen

Lisätiedot

Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelman

Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelman Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelman opas Tähän oppaaseen on koottu opiskelussa tarvittavia Word-ohjelman perustoimintoja. Pidemmälle vietyjä ohjeita löytyy opaskirjoista ja muista lähteistä. Tämä opas

Lisätiedot

12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset

12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset 12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Liitoskohdat ja risteykset aiheuttavat valukappaleen rakenteelle monia vaatimuksia mm. tiiveyden ja jännitysten syntymisen estämisessä.

Lisätiedot

EuroTraffic Language Training

EuroTraffic Language Training EuroTraffic Language Training Käyttäjän opas Sisällysluettelo Kurssin aloittaminen... 3 Rekisteröityminen... 4 Sisäänkirjautuminen... 6 Tehtävien aloittaminen... 7 Sanasto... 9 Yhdistä ääni ja kuva...

Lisätiedot

Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin

Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06034-09 Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin Kirjoittajat: Luottamuksellisuus:

Lisätiedot