Yhteishankinnalla säästöä -tietoisku. Uudistuvat koneet ja laitteet klusteri, UKL. Kehittämispäällikkö Pekka Matinaro Yritystalo, Salo 24.5.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteishankinnalla säästöä -tietoisku. Uudistuvat koneet ja laitteet klusteri, UKL. Kehittämispäällikkö Pekka Matinaro Yritystalo, Salo 24.5."

Transkriptio

1 Yhteishankinnalla säästöä -tietoisku Uudistuvat koneet ja laitteet klusteri, UKL Kehittämispäällikkö Pekka Matinaro Yritystalo, Salo

2 Keski-Suomen Human Technology - klusterikehittämisen strategia VISIO Vuonna 2014 Keski-Suomi on yrittämiseen kannustava maakunta, jossa osaaminen muuttuu kaupallisesti hyödynnetyiksi kilpailueduiksi ja jossa toimitaan kansainvälisissä kehittämisverkostoissa. Maakunnan vientitulot ovat vuonna 2014 vähintään 3,5 Mrd euroa. Toiminta-ajatuksena on: tukea maakunnan valitsemia kärkialoja niiden liiketoiminnan kehittämisessä ja erityisesti viennissä yrityslähtöisillä toimintatavoilla Klusterikehittäminen luo lisäarvoa Tarjoamalla kohdeyrityksille parhaita saatavilla olevia liiketoiminnan kehittämispalveluita ja auttamalla yrityksiä löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia verkostojen ja markkinatiedon avulla. Tavoitteena on: Uusia vientituloja Suomeen ulkomailta Vahvojen teollisuusalojen kilpailukyvyn säilyttäminen ja vahvistaminen globaaleilla markkinoilla Uusia tuotteita ja palveluita tuotannollisiin yrityksiin Liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen Entistä yrityslähtöisempi ja alueet huomioiva toiminta Yritysten sitoutumien yhteiseen kehittämistyöhön Toiminta-alustan rakentaminen maakunnan klusterikehittämiselle myös jatkovuosille Keinot: Julkisten ja yksityisten rahoitusmahdollisuuksien tarjoaminen Tuotekehitystuki Valmistettavuuden ja valmistusverkostojen kehittämispalvelut Teollisuuden palveluliiketoiminnan kehittäminen Kansainvälistymispalvelut Liiketoimintalähtöiset miniklusterit Ennakointitiedon jakaminen Verkostot ja 2 partnerinhaku

3 Syvällinen asiakkaan tarpeiden ja omien resurssien ymmärtäminen TAVOITTEET Valikoidut asiakasyritykset Kontaktien lukumäärä Yrityskäynnit Kehittämishankkeet Hankkeita miniklustereissa Kv-hankkeita miniklustereissa Asiakassuhteen- ja tuotteiston hallinta Yritystapaamisissa esiin nousseet tarpeet ja Miniklusteri-idut synergiaetuja skaalaetuja Nano-oske ITC -oske Yo,VTT, TTY, JAMK Think Global- Act Logal Ponsset -sarja LTO Tekes Finnvera ELY LTO Selvitys Selvityksiä Koulutuksia Teknologiaa TVT ELY Tekes LTO VaRa -hanke Tekes Muut Finnvera,ELY TE -tsto 2 v. UKL: yrityksille yhteisiä selvityksiä, yritysten yhteistoimintaa arvoketjussa, menetetyn lv:n tilalle uutta kasvavaa kv -liiketoimintaa, Pienten toimijoiden esiintymistä yhdessä uskottavalla konseptilla ja löydettyjen Ponssesarjalaisten hankkeistaminen suunnitelmallisesti, maksimaalisesti sekä pitkäjänteisesti. Klusteri toimintaympäristössä Ydin Yrityste n yhteenli ittymä - miniklu steri 9 0 Bioenergy? 8 Lifecycle Services 1 Patents & 7 other IP rights Expertise, Support, Financing Catalyst technolog y 6 Financing (Tekes / NIY) Klusteri EMC 2 Technical Calculatio ns VOC Equipmen t Intelligen 3 t Damper Technolo gy 5 4 Best Available Technologies & Professionals (JYU & TUT) Control Systems Testing Know-how, services Resources, AX Consulting Centers of Excellence Regional (OSKE) Institutions and Business Developers (JYKES)

4 Klusteri toimintaympäristössä Megatrendit/ Mahdollisuudet Kootaan mukaan toimijoita vertikaalisesti arvoketjun mukaan Suunnittelu Hankinnat Tuotanto Myynti/markkinointi Jakelu tai horisontaalisesti saman toimintoprofiilin mukaan Päästörajoitusten kiristyminen Tuotteiden ja palveluiden yhdistäminen liiketoimintakonsepteiksi Kehittyvien maiden teollistuminen ja kasvu Yhteistyöllä mahdollisuuksia toimia kasvavilla markkinoilla Ydin Yritysten yhteenliittymä - miniklusteri Vaatimukset BAT:n käytöstä Pidemmällä tähtäimellä tavoitteena kansainvälisesti menestyvät liiketoimintakonseptit Yhteistyöllä resursseja luoda uusia konsepteja, työllisyyttä ja liiketoimintaa Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Alueellinen vaikuttavuus Konepajojen rakennemuutos Toimijat pieniä ja resurssit vähäisiä Työpaikkojen menetys Insinööritoimisto Insinööritoimisto Insinööritoimisto Lähtökohtana tuotteiden ja teknologian hyödyntäjien tunnistetut tarpeet Maakunnan haasteet

5 - Toiminnan painopiste 0 Tuotantovaltaisuudesta kohti osaamis- ja teknologiakeskuksia (1 3a) Hankintojen strateginen ja markkinalähtöinen keskittäminen (3b) Tuotannon keskittäminen erikoituminen (3c) Erikoistutaan myymään ja projektoimaan kansainvälisiä osaamispohjaisia hankkeita (4) Rahoitusratkaisut - Rakennemuutos rahoitus - Kasvu Pääomasijoitusrahasto 1 Klusteri vuonna 2015 Myynti T&K Tuotanto Globaalit markkinat 2 3c Tuotannon keskittäminen 3b Keskittäminen Erikoistuminen Automaatio Paikallinen valmistuttaminen Myynti T&K Hankinta Tuotanto Yhteiset hankinnat Kokoonpano 3a Myynti T&K Hankinta Tuotanto 4 Päähankkijat (Metso yms.) Myynti Projektointi & Tuotehallinta Palveluliiketoiminta 5

6 Yritykset yhdistävät voimiaan Tavoite MEUR kokonaisuus Yritykset Platform & Platform Oy Yrittäjien panos Apporttina/ osakevaihdolla Platform Oy Sitra/ TeSi yms. Rahoitus 4-5 MEUR 6

7 VOC-laitteet Polttoaineen syöttöjärj. Biokattilat Airtreatment Teollisuusautomaati0 Logistiikkaohjelmistot Simulointi ja animaatio Sorting Intralogistiikka Hydrauliikka Öljyvoitelu Rollforming Sandwitch panels & wool handling Smart Flow Company Cleantech Softtech Logtech Fluidtech Buildtech Engineering Contract manufacturing Marketing & Distribution Design Sourcing HR Finance Platform Company 7

8 Yhtiön globalisointi. Maailmanluokan taso Nopea oikea-aikainen tuotantoprosessi Henkilöstön kehittäminen. Prosessiorganisaatio. Kumppanuudet Asiakassuhteenja tuotteiston hallinnan portaat Syvällinen asiakkaan tarpeiden ja omien resurssien ymmärtäminen Tuotteiden modulaarisuus konfiguroitavuus ja palvelut Informaation ja logistiikan globaali hallista After sales Tuotteiston hallinta (PM/PDM) Verkostot

9 Miten erityyppiset alihankkijat pärjäävät? 1/2 Kotimaassa operoiva komponenttitoimittaja teknologinen erikoistuminen keino kilpailukyvyn ylläpitämissä Kansainvälistynyt komponenttitoimittaja kasvun kannalta kohdemaassa toimiminen ylivoimaisesti lupaavampi mahdollisuuksiltaan samat suorituskykytekijät tärkeitä, mutta ne ovat saavutettavissa erilaisin keinoin kuin Suomessa Kotimarkkinoilla operoiva järjestelmätoimittaja asema on suojatumpi kuin komponenttitoimittajalla, haasteena kannattavuus Kansainvälistynyt järjestelmätoimittaja toimintamallina uskottavampi kuin vastaava komponenttitoimittaja todennäköisesti kysyntää tulevaisuudessakin, mahdollisuus kannattavaan kasvuun 9 Lähde: Jukka, Vesalainen, Tavoitteena strateginen kyvykkyys 2010

10 Miten erityyppiset alihankkijat pärjäävät? 2/2 Kotimarkkinoilla operoiva teknologiapartneri kyseenalaista, onko tästä toiminnasta liiketoiminnaksi Kansainvälistynyt teknologiapartneri lupaavampi liiketoimintamalli kuin vastaava toiminta kotimarkkinoilla johtuen suomaisten suuryritysten vähäisestä arvostuksesta teknologiapalveluita kohtaan Kotimarkkinoilla toimiva järjestelmätoimittaja/teknologiapartneri (superalihankkija) epäuskottava malli, vaikea ajatella kehitykseen lähdettäisiin ilman kansainvälisiä tavoitteita Kansainvälisillä markkinoilla operoiva järjestelmätoimittaja/ teknologiapartneri (superalihankkija) oikea superalihankkija, aito mahdollisuus 10 Lähde: Jukka, Vesalainen, Tavoitteena strateginen kyvykkyys 2010

11 Hankinta myynti -prosessi Kansainväliset asiakkaat ja markkinat Konserni Päämies Oy FH Oy LH Oy Softa Oy HUB Logistics Oy UKL Hankinta Infra Oy Prosessit ja ratkaisut NY Oy Sourcing Oy AT Oy KaKe LTO Tekes TVT ELY Muut X Oy Y Oy LCC

12 Yrityskohtainen raportti: kilpailukykyarviointi ja kehityssuunnitelma YATT kilpailukyky matriisi Yritys Liikeidea strategia Organisaatio prosessit Investoinnit Asiakkaat Tunnista, ylläpito, hankinta Tyytyväisyys Korjaavat toimenpiteet Tuote Tuote spesifikaatio Bill of Materials (BOM) tuoterakenne Variantit Hinnoittelu -kate Tuotanto Tuotannonhallinta Materiaalivirta Menetelmät Koneet, laitteet, layout Tuotantoketju

13 Yrityskohtainen raportti: Kilpailukyky pisteytys YATT kilpailukyky matriisi Yritys 0-25 p Asiakkaat 0-25 p Tuote 0-25 p Tuotanto 0-25 p MAX: 100 pistettä

14 Vaihe I: Klusterin kilpailukyvyn yleiskatsaus 100 Yritys D Kilpailukyky pisteet 50 Yritys E Yritys E Yritys C Yritys B 0 Yritys A

15 Vaihe II: klusterin kilpailukyvyn parantaminen suunnitelman mukaisesti Kilpailukyky pisteet 100 Kansainvälinen taso Yritys D 50 Yritys E Yritys C Yritys C Yritys B Yritys A Yritys E Yritys B 0 Yritys A Vaihe 1 Vaihe 2

16 Liiketoimintamalli; asiakkaan kustannustehokas hankintaosasto Toimittaja Toimittaja-arvioinnit Tarjouspyynnöt Tarjoukset Tilaukset Toimitusten valvonta Tarkastukset Nikolai Sourcing Tarjouspyynnöt Tarjoukset Tilaukset Toimitusten valvonta Tarkastusraportit Toimituslistat Asiakas MAKSUT TAVARAT LASKUT 16

17 Yleinen LCC-hankintaprosessi

18 ABC analyysi Oy:n ostoista 2011 Tuotteiden siivilöinnin tulokset Kumulatiivinen myynti% Kumulatiivinen %-osuus tuotteista Värikoodi 50% 6% Vihreä 95% 50% Keltainen 99,00% 70% Sininen Viimeinen 1% 30% Punainen

19 Yleinen LCC-hankintaprosessi Yritys Oy: viisi uutta pysyvää toimittajaa Intiasta. Vipuja, akseleita, jousia. kaksi uutta toimittajaa Kiinasta. Kromivaluosia, spiraaleja. viisi toimittajaa on prosessissa ja heiltä on näytteitä saapunut. mm. valuja, eristemateriaaleja. suunnittelu Intiassa - valmistus Virosta - toimitus asiakkaalle Suomeen.

20 Yhteistyössä:

21 Kiitos Pekka Matinaro Gsm Salo

Toimialakohtainen selvitystyö projektoivan teollisuuden nykytilasta ja kehitystrendeistä

Toimialakohtainen selvitystyö projektoivan teollisuuden nykytilasta ja kehitystrendeistä Toimialakohtainen selvitystyö projektoivan teollisuuden nykytilasta ja kehitystrendeistä LAITOSTOIMITUKSET JA SUURET TOIMITUKSET Pekka Huuhka, Petri Merisaari, Mikael von Hertzen, Tommi Salonen Teknologiakatsaus

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

Suomen t&k-menojen osuus bkt:sta (%)

Suomen t&k-menojen osuus bkt:sta (%) VTT 2010 25.3.2010 2 Suomen t&k-menojen osuus bkt:sta (%) % 3 3,43 3,45 3,48 3,45 3,47 3,72 3,92 2,1 1990 1998 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Lähde: Tilastokeskus. Bkt 2009 valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Liiketoiminnan ja teknologian linjaus

Liiketoiminnan ja teknologian linjaus Liiketoiminnan ja teknologian linjaus Teknologiateollisuuden strategisen menestyksen avaimet - Miten varmistetaan menestys ja kilpailukyky pitkällä jänteellä Loppuraportti Juha Ylä-Jääski, Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa Osa 2: Metallin liiketoimintakonseptit Suomen teollisuudessa toteutettavat liiketoimintamallit ovat pakottavassa muutoksessa. Yritykset ovat tilanteessa, jossa

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Teräspalvelutoiminnan tulevaisuus Suomessa

Teräspalvelutoiminnan tulevaisuus Suomessa VTT TIEDOTTEITA 2510 Palvelutarjooman laajuus Kansainvälistyminen Toimitusketjun kokonaistehokkuus Jyrki Poikkimäki, Katri Valkokari & Juha-Pekka Antila Teräspalvelutoiminnan tulevaisuus Suomessa VTT

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilannekatsaus

Teknologiateollisuuden tilannekatsaus Teknologiateollisuuden tilannekatsaus Asiantuntija Raimo Karhu Kulkuneuvovalmistajat Teknologiateollisuus ry Venäjän kulkuneuvoteollisuuden mahdollisuudet seminaari 7.5.2012 Tampere talo Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 1/2012. Tuotantokonseptitohjelma. Loppuraportti. Ismo Mäkinen

Tekesin ohjelmaraportti 1/2012. Tuotantokonseptitohjelma. Loppuraportti. Ismo Mäkinen Tekesin ohjelmaraportti 1/2012 Loppuraportti Tuotantokonseptitohjelma Ismo Mäkinen 10 Ismo Mäkinen Tuotantokonseptitohjelma Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 1/2012 Helsinki 2012 3 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio Metsäteollisuus ja innovaatiot Innovaatio Sisällysluettelo Metsäteollisuus biotalouden suunnannäyttäjänä 5 Suomesta biotalouden edelläkävijä metsäteollisuuden johdolla 5 Metsäteollisuus rakentaa vähähiilistä

Lisätiedot

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi Älykkäät ja kestävät Energiaratkaisut Smart and Sustainable Energy Solutions Sisältö TIIVISTELMÄ 1 Nykytila: Pohjoismaiden merkittävin

Lisätiedot

Uusi teollinen toimintatapa UTT -teknologiaohjelma 2000 2004

Uusi teollinen toimintatapa UTT -teknologiaohjelma 2000 2004 Uusi teollinen toimintatapa UTT -teknologiaohjelma 2000 2004 Teknologiaohjelmaraportti 13/2004 Loppuraportti Uusi teollinen toimintatapa UTT -teknologiaohjelma 2000 2004 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020 Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla Tutkimus ja innovaatiostrategia 20142020 Esipuhe On erikoistuttava olennaiseen ja tehtävä enemmän synergisesti yhdessä EU edellyttää kyetäkseen saavuttamaan tähänastista

Lisätiedot

Suomen vahvuus erikoistumisessa. www.prometalli.fi. FIMECCin Harri Kulmala: Shokkihoidosta hyötyä? Työkalusta tehoa vai monipuolisuutta?

Suomen vahvuus erikoistumisessa. www.prometalli.fi. FIMECCin Harri Kulmala: Shokkihoidosta hyötyä? Työkalusta tehoa vai monipuolisuutta? FIMECCin Harri Kulmala: Shokkihoidosta hyötyä? Työkalusta tehoa vai monipuolisuutta? www.prometalli.fi Teknologiateollisuuden vaikuttaja Pekka Heikonen: Suomen vahvuus erikoistumisessa R457 Laajin valikoima

Lisätiedot

Potkua kasvuun ja kansainvälistymiseen innovaatiotoiminnasta

Potkua kasvuun ja kansainvälistymiseen innovaatiotoiminnasta Potkua kasvuun ja kansainvälistymiseen innovaatiotoiminnasta Teija Lahti-Nuuttila, Tekes Cleantech Finland Workshop Messukeskus 11.9.2008 Cleantech täynnä lupauksia ja mahdollisuuksia uusille innovaatioille

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

Selvitys konepajahotellin toteutettavuudesta Itä- Uudellamaalla. Matti Parkkinen Adorum Oy

Selvitys konepajahotellin toteutettavuudesta Itä- Uudellamaalla. Matti Parkkinen Adorum Oy Selvitys konepajahotellin toteutettavuudesta Itä- Uudellamaalla Matti Parkkinen Adorum Oy Matti Parkkinen, Adorum Oy STOKin julkaisusarja STOK raportti 14/2014 Tätä tekstiä saa vapaasti kopioida ja julkaista

Lisätiedot

Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen

Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2233 Raimo Hyötyläinen, Tapani Ryynänen & Markku Mikkola Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen InnoEnvi-hanke VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2233 Ympäristöalan

Lisätiedot

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA TEEMAN TEEMAOHJELMA KUOPIO 2008 2 Pohjois-Savon liiton julkaisu A 55 Kannet: Irma Toivanen Taitto: Marja Partanen Painosmäärä

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015 Toimiala: TEKNOLOGIATEOLLISUUS 2 (raskas metalliteollisuus ja metallin jalostus) Työryhmä: Kari Välimaa, Rolls Royce Oy, pj. Joni Hautojärvi, Norilsk Nickel Harjavalta Oy Hannu Heiskanen, Outokumpu Pori

Lisätiedot

Digitaalinen Keski-Suomi

Digitaalinen Keski-Suomi Digitaalinen Keski-Suomi Digitalouden toimenpiteiden konseptointi sekä toimenpiteiden käynnistäminen Valmisteluraportti 20150519 Jukka Valkonen 1 SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIKUVAUS OSA A: tiivistelmä ja johtopäätökset

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN Esipuhe n kaupungin hakemus INKA Innovatiiviset kaupungit 2014 2020 -ohjelmaan syntyi avoimessa, noin vuoden mittaisessa kehittämisprosessissa

Lisätiedot

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 12/2015 Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ-

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Sisällys 1. ELY-keskus 7 Yritysten kehittämispalvelut asiantuntijapalveluita

Lisätiedot

Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan taustaselvitys

Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan taustaselvitys Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan taustaselvitys Matti Vaattovaara, Olli Sipilä Teknologiakatsaus 170/2004 Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan taustaselvitys Matti Vaattovaara Olli Sipilä Teknologiakatsaus

Lisätiedot