JÄTEALAN AMMATTILAISILLE JÄSENLEHTI METALLIROMU. voi säteillä JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄTEALAN AMMATTILAISILLE JÄSENLEHTI 2 2012 METALLIROMU. voi säteillä JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY"

Transkriptio

1 JÄSENLEHTI JÄTEALAN AMMATTILAISILLE METALLIROMU voi säteillä JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY

2 SISÄLTÖ Tässä numerossa 3 Pääkirjoitus 4 JHY tiedottaa 5 Jätehuollon kevätpäivä 6 Pääartikkeli: Muovipakkausten hyödyntämistä selvitettiin 10 Metalliromun seassa säteilylähteitä 11 Metalli kiertää Kuusakoskella 12 Hyötypalat 14 JäteMiinus 15 Yhteisöjäsenet Jätehuoltopäivien ohjelma keskiaukeamalla! 2

3 PÄÄKIRJOITUS Tulevaisuuden kaatopaikka Orgaanisen jätteen sijoittamista tavanomaisen jätteen kaatopaikoille rajoitetaan vuodesta 2016 lähtien. Tuolloin kaatopaikoille ei saa enää sijoittaa biohajoavaa jätettä lainkaan. Yhdyskuntajäte pitäisi kierrättää vähintään 50-prosenttisesti. Yllämainitut haasteet tulevat lisäämään tutkimusta, tuotekehitystä ja liiketoimintaa. Materiaalikierrätykselle asetetut tavoitteet tulevat lisäämään tarvetta esimerkiksi muovien syntypaikkalajitteluun ja kerätyn muovijätteen materiaalikierrätykseen tavalla tai toisella. Investointeja jätteenpolttolaitoksiin, biokaasulaitoksiin, kompostointilaitoksiin, bioetanolilaitoksiin, mekaanisiin käsittelylaitoksiin ja vastaaviin muihin teollisiin käsittelyprosesseihin on jo tehty ja tehdään varmasti lisääkin lähitulevaisuudessa. Mutta miten kaatopaikkojen käy jatkossa? Sijoitetaanko kaatopaikoille enää mitään? Romahtaako jätemateriaalien hyötykäyttö kaatopaikkarakenteissa? Esimerkiksi lievästi pilaantuneita maita käytetään nykyisin kaatopaikkojen peittämiseen ja maisemointiin. Missä tämänkaltaiset materiaalit hyötykäytetään jatkossa? Kaatopaikkakaasua syntyy tulevaisuudessa oleellisesti vähemmän kuin ennen. Vanhoilta kaatopaikoilta saadaan kaasua vielä pitkään, mutta uusilta ei pitäisi kaasua enää herua. Pitäisikö tulevaisuuden kaatopaikkaa hoitaa siten, että se olisi mahdollinen raakaainevarasto myöhempää hyötykäyttöä varten? Ruvetaanko jatkossa hyödyntämään nykyisille kaatopaikoille sijoitettuja materiaaleja, eli harjoittamaan kaivostoimintaa, landfill miningia? Vanhoilta kaatopaikoilta voi löytyä paljon hyödynnettäviä materiaaleja, esimerkiksi metalleja. Onpa jopa uumoiltu, että vanhat kaatopaikkatäytteet voisivat soveltua jätevoimaloiden polttoaineeksi. Hyvään suuntaan ollaan menossa. Jätteiden kierrätys ja hyötykäyttö ovat lisääntymässä yhdistyksen periaatteiden mukaisesti. Biohajoavan jätteen ohjaaminen pois kaatopaikoilta lisää jätehuollon ekotehokkuutta ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Esa Mäkelä varapuheenjohtaja Jätehuoltoyhdistys ry JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY:N JÄSENLEHTI JULKAISIJA: JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY OSOITE Jätehuoltoyhdistys ry PL 943, HELSINKI Sähköposti: (mm. osoitteenmuutokset) Pankkiyhteys: BIC: NDEAFIHH Tilinumero: IBAN FI ISSN PÄÄTOIMITTAJA Auli Westerholm Ekokem Oy Ab PL RIIHIMÄKI puh TOIMITTAJA Katariina Krabbe Tekstitaika Posliinikatu 2 A HELSINKI puh TAITTO JA ULKOASU Tiina Madisson JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY on kaikille jätehuollossa ja sitä sivuavissa tehtävissä toimiville henkilöille ja yhteisöille avoin ammatillinen yhteisjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jätehuollon tuntemusta, jätteen asianmukaista käsittelyä ja jätteen hyötykäyttöä Suomessa. Jäsenhakemuskaavake löytyy sivulta 15. 3

4 JHY tiedottaa ILMOITTAUDU JÄTEHUOLTOPÄIVILLE Ilmoittautuminen 26. valtakunnallisille Jätehuoltopäiville on käynnissä. Ilmoittautumislinkki löytyy nettisivuiltamme Jätehuoltopäivät pidetään Helsingin Messukeskuksessa Jäte- ja kierrätysmessujen yhteydessä. Ohjelmaesite löytyy keskiaukeamalta. KUULUMISIA KEVÄTKOKOUKSESTA Jätehuoltoyhdistyksen kevätkokous pidettiin Kuusakoski Oy:n tiloissa Heinolassa. Paikalla oli 18 yhdistyksen henkilöjäsentä. Ilahduttavasti paikalla oli monta uuttakin kasvoa: jäseniä, jotka eivät ennen ole osallistuneet yhdistyksen kokouksiin. Ennen sääntömääräisten asioiden käsittelyä puheenjohtaja Auli Westerholm kertoi yhdistykseen kohdistuneen talousrikosasian etenemisestä. Asian käsittely on edelleen kesken Vaasan hovioikeudessa. Varsinaisina kevätkokousasioina Westerholm esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2011, joka hyväksyttiin sellaisenaan. Taloudenhoitaja Kari Wellman esitteli tilinpäätöksen, taseen ja tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan kertomukset vuodelta Tuloslaskelma ja tase vuodelta 2011 vahvistettiin, ja hallituksen jäsenille päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta Kokousasiakirjat ovat ladattavissa Jätehuoltoyhdistyksen verkkosivuilta extranetin puolella. Kokouksen jälkeen tutustuttiin Kuusakoski Oy:n toimintaan. Lisää aiheesta sivulla 11. OPINTOMATKA MÜNCHENIIN Tämän kevään opintomatkalle osallistui 20 Jätehuoltoyhdistyksen jäsentä. Opintomatkalla tutustuttiin IFAT ENTSORGA -jätehuoltomessuihin sekä BMW:n kierrätyskeskukseen sekä autonvalmistukseen ja sen jätehuoltoon. Tarkempi matkakertomus julkaistaan ensi numerossa. PALAUTETTA, TIEDOTTEITA JA JUTTUVINKKEJÄ Kerro yrityksesi tai muun taustayhteisösi ajankohtaisista asioista. Lähetä uutisvinkki tai tiedote osoitteeseen Myös kaikenlainen palaute ja kehitysehdotukset ovat tervetulleita. EXTRANET-TUNNUKSET JA SÄHKÖINEN JÄSENKIRJE Lähettämällä sähköpostia osoitteeseen voit myös pyytää uusia extranet-tunnuksia sekä tilata sähköisen jäsenkirjeen. Jätehuoltoyhdistykseen ovat liittyneet HENKILÖJÄSENIKSI: Johannes Jermakka, VTT Mari Juntunen Jaakko Lukkarila, Compactor Finland Oy Jakke Mäkelä Tapani Sievänen, Suomen palautuspakkaus Oy Elina Tampio, MTT Sanna Taskila, Bioprocess Engineering Laboratory, University of Oulu Hannu Tourunen, Puijon Kiinteistöhuolto Oy YHTEISÖJÄSENEKSI: Vestia Oy 4

5 Jätehuollon kevätpäivä kiinnosti Oulussa Jätehuollon kevätpäivä järjestettiin Hotelli-ravintola Lasaretin tiloissa Oulussa. Oulun aluetoiminta käynnistyi parin vuoden tauon jälkeen onnistuneesti, sillä paikalle saapui satakunta jätehuollon ammattilaista. JHY:n ja Oulun Jätehuollon yhteistyössä järjestämä Jätehuollon kevätpäivä kiinnosti laajasti kävijöitä. Torstaina järjestettyyn päivään osallistui noin sata kiinnostunutta jätealalla työskentelevää. Puhujia oli yhteensä yhdeksän, ja päivä päätettiin tutustumalla Laanilan ekovoimalaitokseen sekä Ruskon jätekeskukseen. Juhani Kaakinen Pohjois-Suomen ELYkeskuksesta muistutti kuulijoita kaatopaikkojen määrästä vuosien takaa: Pohjois-Pohjanmaalla niitä oli vuonna 1990 yhteensä 93 kappaletta. Nykyisin niitä on alueella vain muutamia. Kaakinen valotti esityksessään myös jätelainsäädäntöä sekä Suomen jätealan nykytilaa. Kai Sormunen Ramboll Oy:stä kertoi kaatopaikkakaasujen talteenotosta ja siitä, mitä kaatopaikoille tapahtuu kun orgaaninen aines poistuu. Sormusen mukaan kaatopaikkakaasua voidaan hyödyntää 2030-luvulle saakka. Kaatopaikka-alueita tarvitaan vähemmän, mutta laitosten, välivarastojen ja käsittelykenttien tarve kasvaa. Kun metaania ei enää muodostu vuoden 2016 jälkeen sijoitetuista jätteistä, ei myöskään tarvita uusia kaasunkeräysjärjestelmiä. Mikko Ahokas JHY:stä kertoi nykyaikaisten siirtokuormausasemien rakentamisesta, jolloin on otettava huomioon muun muassa valaistus, viemäröinti, maaperä, tarpeet, liikenne, sähköt, materiaalivalinnat ja budjetti. Matti Nieminen VTT:ltä kertoi kierrätyspolttoaineiden tulevaisuudesta. Niemisen mukaan jätteiden energiasisällön hyödyntäminen tulee kasvamaan erityisesti Suomessa. Polttoaineena jäte on halpaa, mikä mahdollistaa korkeamman investoinnin. Tällä hetkellä kapasiteettia polttoon on riittävästi, eikä perinteisiä jätteenpolttolaitoksia todennäköisesti enää rakenneta. Nieminen pohti, mihin jätteen määrä kehittyy: kustannusten nousu ohjaa tehokkaampaan lajitteluun ja toisaalta hyvälaatuisen jätteen kysyntä voi nostaa sen hintaa. Markku Illikainen Oulun Jätehuollosta kertoi Ruskon jätekeskukseen rakennettavasta lajitteluareenasta, Laresta. Lajitteluareenalle vastaanotetaan ensi syksystä alkaen kaikki asiakkaiden maksulliset seka- ja rakennusjätekuormat. Laren rakentamisen jälkeen asiakkaat eivät enää vie sekajätekuormiaan kaatopaikalle, vaan tuovat ne suoraan katetulle lajitteluareenalle, jossa kuorma puretaan. Lisäksi tilaisuudessa puhui Mikael Tervaskanto Oulun Energialta, joka kertoi ekovoimalaitoksen tämänhetkisestä tilanteesta, sekä Noora Huotari Metlalta, joka kertoi tuhkan rakeistuksesta ja käytöstä. Tilaisuuden luentomateriaaleja on ladattavissa Jätehuoltoyhdistyksen nettisivuilla Teksti ja kuvat: Tiedottaja Lea Ansamaa Oulun Jätehuolto 5

6 TUTKIMUS Muovipakkausten kierrätystarve kasvaa uusia toimintatapoja tarvitaan Pakkausten tuottajavastuun laajentuminen täydeksi tuottajavastuuksi asettaa uusia paineita muovipakkauksien tehokkaammaksi hyödyntämiseksi ja erityisesti kierrätyksen lisäämiseksi. Tuoreessa selvityshankkeessa kartoitettiin muovipakkausten kierrätyksen nykyisiä pullonkauloja sekä etsittiin keinoja kierrätyksen kehittämiseksi. Suomessa on toistaiseksi saavutettu muovipakkausjätteen materiaalikohtaiset kierrätysvaa- timukset ja - tavoitteet. Vuonna 2009 materiaalikierrätysaste oli 25 prosenttia ja kokonaishyödyntämisaste 45 prosenttia. Suomen markkinoille saa- tettu muovipakkausten määrä on Pakkaus- alan ympäristörekisteri PYR:n tilastojen mukaan kasvanut viimeisten viiden vuoden aikana ollen vuonna 2009 runsaat tonnia. Yleisimpien arvioiden mukaan muovipakkausjätteen määrä ei ole tulevai- suudessakaan vähenemässä. Muovin arvel- laan syrjäyttävän yhä enenevässä määrin perinteisempiä pakkausmateriaaleja, kuten lasia ja metallia. VTT toteutti ympäristöministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön tilaamana selvityshankkeen, joka valmistui helmi- kuussa Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa muovipakkausjätteestä ja sen hyödyntämisestä Suomessa ja ulkomailla sekä tulevaisuuden kehityssuunnista. Tavoitteena oli myös antaa toimenpidesuo- situksia muovipakkausjätteen tehokkaam- maksi hyödyntämiseksi. Hankkeen taus- tana oli uusi, toukokuussa 2012 voimaan tullut jätelaki. Uuden lain myötä pakkausten tuottaja- vastuu laajenee, ja tulevaisuudessa pak- kausten tuottajien on järjestettävä kuluttajilta peräisin olevan pakkausjätteen vastaanotto. Suomen kierrätys- ja hyödyntämisasteet ovat EU- tasolla tarkasteltuna keskitasoa. Suurin osa Suomessa nykyisin kierrätet- tävästä muovipakkausjätteestä on peräi- sin kaupasta ja teollisuudesta. Näiden jakeiden, esimerkiksi kalvojen, säkkien ja kanisterien, lisäksi kierrätetään yleisesti myös teollisuuden tuotantohylkyä. Tulevaisuudessa yhä suurempi osuus jätteistä tulee kierrättää materiaalina. Useissa elinkaaritutkimuksissa kierrätys on todettu ympäristöhyödyiltään parhaaksi hyödyntämismenetelmäksi myös muovijät- teelle. Kierrätyksen hyödyt perustuvat neit- seellisen muovituotannon välttämiseen. Lopulliseen kokonaishyötyyn vaikuttaa se, mitä tuotantoa ja missä määrin uusio- muovin käytöllä vältetään. Muovipakkausjätteen osalta kierrä- tyksen keskeisiä haasteita ovat Suomen pienet jätevolyymit, kuluttajilta peräisin olevan muovipakkausjätteen huono laatu, vähäinen kotimainen kierrätysliiketoi- minta ja tuotannollisen toiminnan yleinen väheneminen. Markkinat ratkaisevat uusiomateriaalien kysynnän ja sitä kautta kierrätystoiminnan kannattavuuden. Tuottajavastuujärjestelmä toimii kuiten- kin markkinaheilahteluiden vaikutuksia tasaavana elementtinä ja parantaa siten kierrätystoiminnan jatkuvuutta. 6

7 Miten muualla? Hankkeessa selvitettiin valittujen vertailumaiden käytäntöjä muovipakkaus- jätteen kierrätyksessä. Vertailukohteiksi valittiin Ruotsi, Belgia ja Itävalta muun muassa siksi, että niiden ilmoittamat muovipakkausjätteen kierrätysasteet olivat suuria. Tarkastelluissa maissa muovipakkaukset ovat tuottajavastuun piirissä. Muovipak- kausjätteen keräys on kuitenkin tyypillises- ti tavalla tai toisella integroitu kunnalliseen jätteenkeräysjärjestelmään. Kaikissa ver- tailumaissa tonnikohtaiset tuottajavastuu- maksut ovat korkeammat kuin Suomessa, mutta niiden vaihteluväli on suuri: 37,5 eurosta 670 euroon tonnia kohden. Kuluttajilta kerättävän muovipakkaus- jätteen kierrätysjärjestelmille on tyypillistä, että valtaosa järjestelmän kustannuksista katetaan tuottajavastuumaksuilla. Materiaalista saatavilla tuotoilla on vähäisempi osuus. Kaikissa tarkastelluissa maissa pääasiassa yksi organisaatio vastaa kuluttajapakkausjätteiden kierrätys- järjestelmistä siten, että kaikki tai suurin osa pakkauslajeista kuuluu sen vastuulle. Tarkastelluista maista sekalaista kuluttajien muovipakkausjätettä kerätään Ruotsissa sekä osissa Itävaltaa kevytjakeen mukana. Ruotsissa muovipakkauksia kerätään sekä suoraan kiinteistöiltä että aluekeräys- pisteistä. Sen sijaan Belgiassa ja osissa Itävaltaa muovipakkausten keräily kohdistuu HDPE- ja PET- pulloihin. Lajittelulaitoksia on kaikissa tarkastel- luissa maissa, ja ainakin osa myös varsinai- sesta kierrätyksestä tapahtuu kyseisissä maissa. Joissakin maissa muovisia pullonkorkkeja kerätään erikseen. KUVAT: SCANSTOCKPHOTO Haasteina sisältöjäämät ja materiaalien heterogeenisyys Kotitalouksissa syntyvän muovipak- kausjätteen kierrätettävyys on sen ominai- suuksien vuoksi lähtökohtaisesti heikompi kuin elinkeinoelämän tuottaman jätteen. Materiaalivolyymit ovat kuitenkin kuluttajapuolella suuremmat, joten myös tämän materiaalivirran kierrätyksen lisää- minen olisi keskeistä kokonaiskierrätys- asteen nostamiseksi. Kotitalouksien muovipakkausjätteissä sisältöjäämät, kuten ruoka, kosmetiikka ja erilaiset kemikaalit, hankaloittavat kierrä- tystä. Kuluttajapakkauksissa käytettävien muovityyppien suuri kirjo ja erityisesti erilaiset yhdistelmämateriaalit ovat myös haasteellisia. Muovipakkausjätteen hetero- geenisyyteen on mahdollista vaikuttaa vain pakkaussuunnittelulla. Keskeinen tekijä toimivan muovin- kierrätysjärjestelmän rakentamisessa on tehokas ja olosuhteisiin soveltuva logis- tiikka. Keräykseen ja kuljetukseen liittyvää taustatietoa tuotetaan parhaillaan tuottaja- yhteisöjen, Päivittäistavarakauppa- yhdistyksen ja kunnallisten jätelaitosten yhteisessä Ekopistepilotti- projektissa. Keräyksen ja kuljetuksen integroiminen kunnalliseen järjestelmään on ulko- maisten järjestelmäesimerkkien perusteella mahdollinen vaihtoehto tehostaa pakkaus- jätehuollon logistiikkaa. Tehokas logistinen järjestelmä voitaisiin saavuttaa myös siten, että yksi yhteinen tuottajayhteisötaho koordinoisi kaikkien tai useimpien pakkausjätelajien keräys- ja kierrätys- järjestelmiä. Tällöin järjestelmää voitaisiin tarkastella kokonaisuutena kaikki pakkaus- lajit huomioiden. Selvityksen perusteella muovipakkausjät- teen keräily voidaan toteuttaa joko selek- tiivisesti, vain tiettyihin muovityyppeihin keskittyen, tai sekalaisen muovipakkaus- jätteen keräilynä. Ulkomaisten esimerkkien perusteella selektiivisen keräilyn kohteeksi soveltuisivat lähinnä polyeteenistä valmis- tetut pakkaukset, mahdollisesti myös PP, PS ja PET (muu kuin pantilliset PET- pul- lot). Selektiivinen erilliskeräily edellyttää nykyistä parempia pakkausmerkintöjä ja selkeää ohjeistusta kotitalouksille. Syntypaikkalajittelusta huolimatta tarvittaisiin todennäköisesti myös lajittelu- laitos, jotta saataisiin tuotettua hyödynnet- täväksi kelpaavaa uusioraaka- ainetta. 7

8 Hankkeen työryhmään kuului useita VTT:n tutkijoita. Selvitystyötä ohjasi ohjausryhmä, johon kuului ympäristöministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön edustajien lisäksi edustajat Jätelaitos yhdistys ry:stä, Suomen Uusiomuovi Oy:stä, Ympäristöyritysten Liitto Ry:stä, Wipak Oy:stä sekä Tekesistä. Hankkeessa järjestettiin työpaja, jossa aihetta työsti kutsuttuina lähes 50 asiantuntijaa edustaen pakkaus- ja muoviteollisuutta, pakkaavaa teollisuutta, tuottajayhteisöjä, kauppaa, muovinkierrätysalaa, jätehuoltoalaa, tutkimusta sekä hallintoa ja viranomaistahoja. Hankkeen raportti on julkaistu TEM:n julkaisusarjassa (TEM Raportteja 11/2012). VTT:N TOTEUTTAMA HANKE Mikäli keräily kohdistetaan sekalaiseen muovipakkausjätteeseen, tulisi kerätylle materiaalille löytää suuren mittakaavan hyödyntäjä, jonka prosessiin sekalainen muovipakkausjäte soveltuisi. Esimerkki täl- laisesta hyödyntäjästä voisi olla terästehtaan masuuni, mutta tämän hyödyntämis- kanavan toteuttamiskelpoisuudesta tarvi- taan vielä lisätietoa. Tulevaisuudessa teknologian kehittyessä saattaa ilmaantua uusia kierrätyskanavia sekalaisellekin muovipakkausjätteelle, esimerkiksi pyrolyysilaitos. Riittävän materiaalivolyymin saavuttamiseksi tulisi harkita kansainvälistä yhteistyötä tuottaja- yhteisöjen välillä, muovipakkausjätettä siis vietäisiin tai tuotaisiin. Myös elinkeinoelämän muovipakkausjät- teen kierrätyksessä olisi tehostamis- potentiaalia. Suuri osa esimerkiksi kaupan ja rakennusteollisuuden muovipakkausjät- teestä päätyy yhä energiajätteeseen tai sekajätteeseen. Lisää tietoa tarvitaan Muovipakkausten kierrätys on moni- tahoinen kysymys. Selvitystyön kuluessa havaittiin useita avoimia kysymyksiä ja lisätiedon tarpeita. Kattavaa analyysidataa jätteeksi pääty- vien pakkausten ominaisuuksista ja niiden sisältämistä muovityypeistä ei ole tällä het- kellä saatavissa. Datan kerääminen onkin oleellista, jotta voidaan määritellä, miten suuri potentiaali on saada kerättyä esimer- kiksi PE-, PET-, PP- ja PS- muovipakkauksia, ja mikä osuus kerätystä olisi mahdollista kierrättää. Lisäksi tarvittaisiin käytännön tutkimusta kerätyn muovin soveltuvuu- desta kierrätysprosesseihin sekä markkina- selvitystä tuotetun uusiomuovin kysynnän selvittämiseksi. Tällä hetkellä kysyntää on lähinnä puhtaille, homogeenisille ja hyvälaatuisille uusiomuoveille, joiden alkuperä on tun- nettu. Jatkossa olisi tarpeen selvittää muita mahdollisia käyttökohteita huonompi- laatuiselle uusiomuoville. Tämä tieto on oleellista myös optimaalisen keräysjärjes- telmän luomiseksi jotta tiedetään miten paljon ja minkä tyyppistä muovipakkausjä- tettä kannattaa kerätä. Toimiva jätehuolto on kuitenkin turvattava kaikissa olosuhteis- sa ja markkinaehtoisesta kysyntätilanteesta riippumatta. Huutokauppamenettely tai muunlainen julkinen markkinapaikka muovipakkausjätteille ja uusiomuoville voisi aikaansaada kysynnän ja tarjonnan parempaa kohtaamista. Eri kierrätysmenetelmien ja - skenaarioi- den elinkaaren aikaisista ympäristövaiku- tuksista ja muista systeemisistä seurauksista ei ole tällä hetkellä riittävästi tietoa. Myös erilaisista kierrätysprosesseista saatavissa oleva ympäristötieto rajoittuu joissakin tapauksissa vain muutamaan tapaukseen. Tietopohjaa tulisi näin ollen laajentaa tiedon edustavuuden parantamiseksi. Elina Merta tutkija, VTT 8

9 9

10 TEKSTI: Tanja Siuvatti Kierrätysmetallin seassa voi olla säteilylähteitä KUVA: Holger Hartmann Oy Intia vuonna New Delhissä sijaitseva sairaala ottaa vastaan 32- vuotiaan potilaan, jolla havaitaan säteilyaltistukseenviittaavia oireita. Pian sairaalaan saapuu toinen vastaavista oireista kärsivä mies. Asiaa tutkitaan, ja 32- vuotiaan potilaan omistaman romukaupan alueelta löytyy kahdeksan harmittoman näköistä kynän muotoista säteilylähdettä. Yhteensä seitsemän ihmistä ehtii altistua merkittävälle säteily- annokselle heistä yksi kuolee myöhemmin säteilystä aiheutuneisiin vammoihin. (Alara 2/2010) Yläpuolella on kuvattu karmea tapahtumasarja, joka olisi ollut estettävissä säteilyntunnistus- laitteiden avulla. Onneksi mitään tämän kaltaista ei ole tapahtunut Suomessa. Lisäämällä kierrätystysmetallin kanssa toimivien tietoisuutta säteilystä ja säteilylähteistä varmistetaan myös, ettei mitään tämän- kaltaista tule tapahtumaankaan. Mistä säteilylähteet tulevat ja miksi ne joutuvat kierrätysmetallin sekaan? Kierrätysromun seassa on jatkuvasti yhä enemmän säteilylähteitä. Säteily- lähteitä käytetään teollisuuden mitta- laitteissa ja lääketieteellisissä laitteissa. Kierrätysmetallin sekaan ne joutuvat lähinnä purkukohteista. Teollisuuden säteilylähteiden lisäksi kiertoon joutuu usein luonnonsäteilyllä saastuneita materiaaleja sekä vanhoja kulutustavaroita, joissa on käytetty säteilylähteitä. Säteilylähteet voivat olla monenkokoisia ja monenmuotoisia. Siksi niitä on todella vaikeaa havaita metalliromun seasta. Ainoa tapa havaita säteilylähteitä on etsiä niitä säteilyntunnistukseen kehitetyillä mittalaitteilla. Miksi säteilylähteet ovat ongelma metalliromun seassa? Säteilylähteet ovat metalliromun seassa ongelmallisia, sillä metalliromu vaimentaa helposti säteilyn. Korkeaenerginenkin säteilylähde voi huonossa tapauksessa jäädä sellaiseen paikkaan romukuormassa, ettei esimerkiksi terästehtaiden portilla olevat ajoneuvon säteilynmittausportit tunnista lähdettä. Jos tämä on ainoa säteilynmittauspaikka koko kiertoreitillä, säteilylähde kulkeutuu sulatettavaksi asti saastuttaen säteilylähteestä riippuen metallin, pölyn tai kuonan. Etenkin terästehtailla tämä riski onneksi tunnetaan, ja säteilynmittauslaitteistoja on lisätty useampaan prosessin vaiheeseen. Säteilyä voidaan mitata ajoneuvoportin lisäksi myös materiaalinkäsittelykoneen kouraan asennettavilla säteilyntunnisti- milla, murskan syöttökuljettimen päälle asennettavalla tunnistimella ja lukuisissa muissa kohdissa. Nyrkkisääntönä onkin, että mitä enemmän säteilynmittaus- laitteita metalliromun kiertoreitillä on, sitä varmemmin kaikki säteilylähteet saadaan kiinni ja poistettua kierrosta turvallisesti. Tästä syystä yhä useammat terästehtaat odottavat, että heidän toimittajillaankin on säteilyntunnistuslaitteet. Kuinka löydän säteilylähteen romukuormastani? Säteilylähde on hyvin vaikeaa, jollei mahdotonta, havaita silmämääräisesti. Siksi tarvitaan säteilynmittaukseen tarkoi- tettu mittalaite. Lukuisista vaihtoehdoista paras vaihtoehto on ajoneuvoportti, jonka suuritehoiset tunnistimet tunnistavat 10

11 TEKSTI: Katariina Krabbe KUVAT: Kuusakoski Oy Alumiini sulatetaan harkoiksi loputtomasti Jätehuoltoyhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä tutustuttiin Kuusakoski Oy:n toimintaan Heinolassa. Tehdaskierroksella oli mahdollisuus nähdä omin silmin, miten autonromuista saadaan uutta raaka- ainetta teollisuuden käyttöön. säteilylähteen varmimmin suoraan kuor- masta. Ajoneuvoportti on jo pelkästään tunnistimen koon ansiosta yli 300 kertaa tehokkaampi kuin kannettava säteilymittari. Mitä sitten, kun säteilylähde on löydetty? Noudata Säteilyturvakeskuksen ohjeita: ERISTÄ epäilyttävä kappale, kulkuneuvo tai kontti. Tarvittaessa pysäytä metallien käsittely ja lähetys. TUNNISTA henkilöt, jotka ovat voineet altistua säteilylle ja kirjaa heidän yhteystietonsa. INFORMOI yrityksen säteilystä vastaavaa henkilöä tai soita Säteilyturvakeskukseen. TOIMI Säteilyturvakeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti. Kuusakoski on yksi maailman suurimmista kierrätysmetallien jalostajista ja toimittajista. Se tarjoaa kierrätyspalveluita niin yrityksille, kunnille, maataloudelle kuin kuluttajillekin. Kierrätyspalveluista syntyneet materiaalit jalostetaan pääosin teollisuuden raaka-aineiksi ja energiaksi. Heinolan kierrätystehdas on rakennettu 1970-luvun alussa, joten se edustaa vanhaa, mutta toimivaa tekniikkaa. Romutettavat autot, joita tehtaaseen tällä hetkellä tulee kierrätettäviksi, ovat keskimäärin 20 vuoden ikäisiä. Kierrätystä ei siis ole näiden autojen valmistuksessa vielä huomioitu nykylainsäädännön mukaisesti. Kierrättämisessä kierrättämisen vuoksi ei ole järkeä, joten hyötykäyttöastetta voidaan nostaa sitä mukaa kun eri materiaalien käytölle löytyy kannattavia ratkaisuja, myyntijohtaja Markku Raita kertoo. Kyllin hyvä riittää Esikäsittelyssä autosta poistetaan renkaat, joille on oma kierrätysjärjestelmänsä, sekä nesteet ja akku. Esikäsittelyn tavoitteena on saada sekä ongelmat että herkut pois, Raita sanoo. Sen jälkeen auto murskataan mekaanisesti: murskausprosessissa kappaleet hienonnetaan niin pieniksi, että eri materiaalit voidaan erotella toisistaan. Kevyt aines, kuten verhoilumateriaalit, imetään pois. Teräs erotellaan magneetin avulla. Magnesium ja alumiini saadaan erilleen niiden ominaispainoon perustuen eri tiheyksisten nesteiden avulla. Sen jälkeen esimerkiksi nikkeli tunnistetaan röntgenin avulla ja punaiset metallit optisesti. Jäännösmetalliksi jää sinkki- ja lyijykappaleita. Prosessissa aineet erotetaan riittävän tarkasti. Aivan absoluuttiseen puhtauteen ei päästä, vaan metallin joukkoon jää hyvin pieniä määriä esimerkiksi raskaampia kumi- ja muovipaloja. Eroteltu teräsmurska päätyy teollisuuden raaka-aineeksi. Alumiini sulatetaan ja jalostetaan paikan päällä harkoiksi, joita tehdään käyttötarpeen mukaan erilaisina seoksina. Harkko on käytännössä kuljetuspakkaus, jolla materiaali saadaan esimerkiksi elektroniikka- tai autoteollisuuden käyttöön. Maanpäällistä kaivostoimintaa Heinolassa kierrätystehtaassa tuotetaan noin tonnia alumiinia vuodessa. Porteista tulee vuosittain sisään kaikkiaan noin tonnia tavaraa, josta yli 90 prosenttia palautetaan uudelleen käyttöön joko kierrätettynä raaka-aineena tai energiana. Osa materiaalista päätyy omalle loppusijoitusalueelle. Tehtaan toimintaa voidaan verrata kaivosteollisuuteen. Materiaalit vain eivät ole maan alla, vaan laajalle levitettyinä maan päällä. Samalla tavalla ideana on saada arvokkaat metallit irti ympäröivästä aineesta ja jalostaa ne käyttökelpoiseen muotoon. Metalleja voidaan kierrättää aina uudestaan ja uudestaan. Niiden laatu ei siitä huonone, Markku Raita muistuttaa. Teräsmurska toimitetaan teollisuuden raaka-aineeksi. 11

12 ZenRobotics Tekesin NIY-ohjelmaan Siivouspäivä innosti ihmiset kierrättämään Koleasta säästä huolimatta Helsinki muuttui lauantaina kierrätyksen ihmemaaksi. Jo useampana vuonna Arabianrannassa järjestetty Iso kierrätyspäivä on laajentunut myös katutaiteen puolelle, ja nimikin muuttui tänä vuonna Arabian katu-festivaaliksi. Kierrätyksellä on kuitenkin edelleen vankka sija festivaalin keskiössä: kirpputorit ja ilmaiskierrätyspisteet houkuttelivat ihmisiä tuomaan tarpeettoman tavaransa kiertoon ja löytämään jotain itsellensä tarpeellista. Samaksi päiväksi osunut Siivouspäivä laajensi kierrätystapahtumat pitkin kaupunkia ja vähän muuallekin Suomeen. Siivouspäivän ideana on, että kuka tahansa voi päästä eroon nurkkiin kertyneistä tavaroista yksinkertaisesti kantamalla ne ulos ja myymällä tai antamalla ne eteen päin. Siivouspäivän nettisivuilla julkaistuun karttaan sai lisätä oman myyntipaikkansa, ja niitä ilmoitettiinkin noin 600. Siivouspäivään osallistuivat myös monet pääkaupunkiseudulla vaikuttavat kierrätysalan toimijat Stena Technoworld ja Stena Recycling, Lassila & Tikanoja, Kierrätyskeskus, Fida, Uff ja Kulttuurikameleontit. Yhteistyökumppaneiden keräyspisteisiin sai tuoda myymättä jääneet tavarat sekä esimerkiksi metalli- sekä sähkö- ja elektroniikkaromua kierrätettäväksi. Ihan kaikkea ei kannata kierrättää Useamman kirppishain pitämä blogi sai alkunsa tuohtumuksesta etenkin monien hyväntekeväi- syyskirpputorien hinnoitteluun: jos käytetystä tavarasta joutuu maksamaan kirpputorilla enem- män kuin samasta tavarasta uutena kaupassa, tuskin kovin moni viitsii ostaa käytettyä vaikka kuinka kan- nattaisi kierrätystä. Tällöin tavarat jäävät seisomaan kirppiksille, eikä kierrätys pelaa. (KK) Paskat kirppislöydöt - niminen blogi ja Facebook- sivu niittävät suosiota ja ihastusta. Paitsi ylihinnoittelulle, blogissa ja Facebookissa nauretaan myös kirpputorien uskomattomimmille löydöille: rikkinäiselle, likaiselle ja käyttökelvottomalle tavaralle, jota edelleen yritetään jostain syystä kaupitella esimerkkinä käytetty vessaharja. Ihan kaikkea ei sentään kannata kierrättää. Facebook- sivulle lukijatkin voi- vat lisätä omia löytöjään. Tykkääjiä on lähes paskatkirppisloydot.blogspot.com ZenRobotics valittiin Tekesin Nuoret ja innovatiiviset yritykset (NIY) - ohjelmaan. NIY-ohjelmalla Tekes tukee kansainväliseen kasvuun suuntautuneita, lupaavia suomalaisia yrityksiä. ZenRoboticsin tuotekehityksessä Tekesin tuki on ollut alusta asti ratkaisevassa roolissa. Murrokseen pyrkiviä, suorastaan vallankumouksellisia teknologioita kehitettäessä mennään aina tuntemattomalle alueelle, jolloin riskit ja toisaalta myös mahdolliset voitot ovat suuria. Ilman luotettavaa ja pitkäaikaista rahoituskumppania tämän luokan hankkeisiin ei voisi ryhtyä, korostaa ZenRoboticsin perustajaosakas ja teknologiajohtaja Harri Valpola. Kasvun ja kansainvälisyyden tarpeisiin ZenRobotics on palkannut jo lisää työntekijöitä. Jätehuoltopäivien ekskursiolla pääsee tutustumaan ZenRoboticsin jätteenlajittelurobotin toimintaan Helsingin Viikissä. NIMITYS PUUPAKKAUSTEN KIERRÄTYS PPK OY: Puupakkausten tuottajayhteisönä toimivan Puupakkausten Kierrätys PPK Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty metsänhoitaja Jukka Ala-Viikari alkaen, jolloin yhtiön edellinen toimitusjohtaja, agronomi Lars Rask jäi eläkkeelle. Jukka Ala-Viikari on toiminut puutuoteteollisuuden parissa 18 vuotta. Viimeiset viisi vuotta hän on toiminut Lämpöpuuyhdistys ry:n toiminnanjohtajana, jossa tehtävässä hän myös jatkaa osa-aikaisesti. 12 (KK)

13 Hyötypalat Ympäristöministeriö julkaisi esitteen jätelaista KUVA: SCANSTOCKPHOTO Rosk n Roll ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto harkitsevat fuusiota Pääkaupunkiseudulle Uusi jätelaki ja siihen liittyvät muut lait astuivat voimaan Ympäristöministeriö on nyt julkaissut aiheesta esitteen Ajankohtaista jätelain uudistuksesta. Nelisivuisessa esitteessä kerrotaan muun muassa jätelain tavoitteista, etusijajärjestyksestä ja jätemäärien seurannasta. Lisäksi esitteeseen on koottu vastuullisen jätehuollon muistilistat niin jätteen kuljettajille, kerääjille, käsittelijöille kuin tuottajillekin. Esitteen voi ladata Ympäistöministeriön verkkosivulta Rosk n Rollin toiminta-alue on merkitty puna-oranssilla ja Itä-Uudenmaan Jätehuollon sini-vihreällä. Jätehuollon tulevaisuus on täynnä epävarmuutta aiheuttavia tekijöitä. Yksikkökoon kasvattaminen varmistaisi kustannustehokkuutta. Lainsäädännön kiristyminen on nostanut jätemaksuja jo useita vuosia, ja tulevaisuuden vaatimukset on ennakoitava. Palveluiden pitäminen edullisina ja lähellä asukkaita vaatii kuntayhtiöiltä valppautta ja laajaa yhteistyötä, sanoo Itä-Uudenmaan Jätehuollon toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen. Jäteyhtiöiden tekemän selvityksen perusteella fuusio lisäisi toimintamahdollisuuksia, saisi aikaan säästöjä ja pienentäisi riskejä. Palveluiden kehittämismahdollisuudet parantuisivat ja jätteiden käsittelyä keskittämällä tehokkuus kasvaisi. Kiristyvän lainsäädännön vaatimien investointien riskit voitaisiin hallita paremmin suuremmassa yhtiössä. Myös henkilöstökuluissa säästettäisiin. Fuusion myötä Itä-Uudenmaan Jätehuolto saisi mahdollisuuden käyttää Rosk n Rollin varaamaa jätteen- Kuntien omistamat jäteyhtiöt Länsi- ja Itä- Uudellamaalla selvittävät yhteenliittymistä. Länsi- Uudellamaalla toimivan Rosk n Roll Oy Ab:n ja Itä- Uudenmaan Jätehuolto Oy:n hallitukset esittävät omistajakunnilleen fuusion mahdollisuutta. polttokiintiötä Vantaan Energian jätevoimalassa. Itä-Uudenmaan Jätehuollolla on oma kiintiönsä Kotkan jätevoimalassa, mutta se ei riitä, kun sekajätteen kaatopaikkakielto astuu voimaan. Samalla Itä-Uudenmaan jätteenkuljetusmatkat lyhenisivät. Kyse olisi kahden hyvin hoidetun yhtiön yhdistymisestä hyvän sään aikaan. Rosk n Roll ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto ovat toiminnaltaan ja asukasrakenteeltaan hyvin samanlaisia yhtiöitä. Haluamme turvata asiakkaillemme hyvät jätepalvelut edullisilla hinnoilla jatkossakin, kertoo Rosk n Rollin toimitusjohtaja Stig Lönnqvist. Omistajakunnat tutustuvat tehtyyn selvitykseen ja neuvottelevat asiasta. Neuvottelujen perusteella yhtiöiden hallitukset päättävät elokuussa, esitetäänkö fuusiota toteutettavaksi. Jos asia etenee, lokakuussa järjestetään ylimääräiset yhtiökokoukset, joissa omistajakunnat päättävät asiasta. Uusi yhtiö voisi aloittaa toimintansa aikaisintaan vuoden 2013 puolivälissä. uudet jätehuoltomääräykset HSY:n hallitus hyväksyi kokouksessaan pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen uudet jätehuoltomääräykset. Uusien määräysten mukaan lasi- ja metallipakkaukset on erotettava muusta jätteestä ja lajiteltava omiin jäteastioihinsa. Lasin ja metallin lajitteluvelvollisuus koskee kaikkia vähintään 20 huoneiston asuinkiinteistöjä sekä muita kuin asuinkiinteistöjä, joilla syntyy lasi- tai metallijätettä yli 50 kiloa viikossa. Uusien määräysten myötä kartonkipakkauksen lajitteluvelvollisuus laajenee koskemaan vähintään 10 huoneiston asuinkiinteistöjä. Nykyisten jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistöillä, joissa on vähintään 20 huoneistoa, tulee lajitella kartonki erikseen. Sekä uusien että nykyisten määräysten mukaan kartonki on kerättävä erikseen myös silloin, kun muulla kuin asuinkiinteistöltä syntyy kartonkijätettä vähintään 50 kiloa viikossa. Uudet jätehuoltomääräykset tulevat voimaan heinäkuun alusta 2012, mutta määräykset sisältävät siirtymäaikoja, jotta kiinteistöt ehtivät varautua uudistuksiin. Lasi-, metalli- ja kartonkipakkausten osalta uudet määräykset astuvat voimaan alkaen. Jätehuoltomääräykset on uudistetu toukokuun 2012 alusta voimaan tulleen jätelain säännösten huomioon ottamiseksi. Uusilla lasin ja metallin lajittelu määräyksillä tehostetaan jätteiden kierrätystä ja materiaalihyötykäyttöä. 13

JÄSENLEHTI 4 2012 JÄTEALAN AMMATTILAISILLE JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY

JÄSENLEHTI 4 2012 JÄTEALAN AMMATTILAISILLE JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY JÄSENLEHTI 4 2012 JÄTEALAN AMMATTILAISILLE JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY SISÄLTÖ 4 2012 Tässä numerossa 3 Pääkirjoitus 4 JHY tiedottaa 5 Hovioikeuden tuomio 6 Jätehuoltopäivät 7 Pääartikkeli: Jätealan lainsäädäntö

Lisätiedot

Jäteplus. Valtakunnallinen jätesuunnitelma toteutunut vaihtelevasti Muovijäte voidaan hyödyntää materiaalina Ilmoittaudu Jätehuoltopäiville!

Jäteplus. Valtakunnallinen jätesuunnitelma toteutunut vaihtelevasti Muovijäte voidaan hyödyntää materiaalina Ilmoittaudu Jätehuoltopäiville! JÄTEALAN AMMATTILAISILLE JÄSENLEHTI 2 2014 Jäteplus Valtakunnallinen jätesuunnitelma toteutunut vaihtelevasti Muovijäte voidaan hyödyntää materiaalina Ilmoittaudu Jätehuoltopäiville! ohjelma keskiaukeamalla

Lisätiedot

Jäteplus. Vaikuta Jätehuoltopäivien ohjelmaan. Muovijätteen keräys ja kierrätys: Pohjoismainen vertailu. Mitä on kiertotalous?

Jäteplus. Vaikuta Jätehuoltopäivien ohjelmaan. Muovijätteen keräys ja kierrätys: Pohjoismainen vertailu. Mitä on kiertotalous? JÄTEALAN AMMATTILAISILLE JÄSENLEHTI 1 2015 Jäteplus Muovijätteen keräys ja kierrätys: Pohjoismainen vertailu Vaikuta Jätehuoltopäivien ohjelmaan Mitä on kiertotalous? JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY Jäteplus JÄTEHUOLTOYHDISTYS

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 4 2013 JÄTEALAN AMMATTILAISILLE JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY

JÄSENLEHTI 4 2013 JÄTEALAN AMMATTILAISILLE JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY JÄSENLEHTI 4 2013 JÄTEALAN AMMATTILAISILLE JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY SISÄLTÖ 4 2013 Tässä numerossa: 3 Pääkirjoitus 4 JHY tiedottaa 5 Jätehuoltopäivillä vilkasta keskustelua 6 Tapasimme Esa Mäkelän 7 Pääartikkeli:

Lisätiedot

PAKKAUKSET KIERTOON YHTEISVOIMIN sivu 6

PAKKAUKSET KIERTOON YHTEISVOIMIN sivu 6 ALANSA YKKÖNEN 6/2014 xxxxxxxxxxxxxx Erkki Salminen xxxxxxxxxxxxxx vie Turun xxxxxxxxxxxxxx kaupunkivalaistusta xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. led-aikaan. sivu 18 Saariston jätehuolto tarjoaa haasteita ja vaatii

Lisätiedot

etappiaviisi lajittelu & kierrätys Teemana

etappiaviisi lajittelu & kierrätys Teemana etappiaviisi Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin Lakeuden Etappi Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille 1/2013 Teemana lajittelu & kierrätys SIVUt 4-9 Etapilla tyytyväisiä asiakkaita l sivu 3 Mitä kierrätettävistä

Lisätiedot

Kierrossa 2/13. Ei kaatopaikalle K-ryhmälle jäte on raakaainetta

Kierrossa 2/13. Ei kaatopaikalle K-ryhmälle jäte on raakaainetta 70 vuotta, eikä suotta Paperinkeräyksen pitkä historia kertoo vastuullisesta edelläkävijyydestä. Kestävä kehitys Tehokas kierrätys on a & o. Suomalaisosaaminen jäteteknologiassa kiinnostaa maailmalla.

Lisätiedot

pilke-talo innostaa lapsia ja aikuisia. Isännöitsijä paljon vartijana. Sivulla 9 Ekopisteille tulee nyt kameravalvontaa.

pilke-talo innostaa lapsia ja aikuisia. Isännöitsijä paljon vartijana. Sivulla 9 Ekopisteille tulee nyt kameravalvontaa. Isännöitsijä paljon vartijana. Sivulla 9 Ekopisteille tulee nyt kameravalvontaa. Sivulla 12 Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin Ranuan eläinpuiston vetonaula. takasivulla Napapiirin Residuum Oy:n

Lisätiedot

Jätteenkuljetus on jätehuollon peruspilari s. 4

Jätteenkuljetus on jätehuollon peruspilari s. 4 Kiertokapula Oy:n asiakaslehti 1/2015, toukokuu Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. Kiertokapulan toimialue Kiertokapula Oy:n asiakaslehti 1/2015, toukokuu PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Lempäälä LUMIKORVEN

Lisätiedot

1/14. Muoville uusi elämä. Ekokem. Muovijäte muovautuu. profiileiksi. Tässä lehdessä myös

1/14. Muoville uusi elämä. Ekokem. Muovijäte muovautuu. profiileiksi. Tässä lehdessä myös Ekokem Tässä lehdessä myös 7 Jäteverotukseen pieniä muutoksia 21 Lakitietoa avainasiakkaille 22 Ekokem 35 vuotta 1/14 Muoville uusi elämä Muovijäte muovautuu uusioraaka-aineeksi ja profiileiksi 10 4 Ympäristönhuoltoa

Lisätiedot

Kierrossa 1/13. Apuna älytoiminnot Matkuksen kauppakeskuk sessa jätekonteissa on etähälyttimet.

Kierrossa 1/13. Apuna älytoiminnot Matkuksen kauppakeskuk sessa jätekonteissa on etähälyttimet. Itellalle jättikeskus Pennalan palveluvarastossa keräilyä tehostaa ääniohjaus. Luotaus tulevaan Seuraava teknologinen aalto perustuu biokauteen. Apuna älytoiminnot Matkuksen kauppakeskuk sessa jätekonteissa

Lisätiedot

KIERROSSA. Tuottajavastuu laajenee ja kuitupakkausten. tiivistyy entisestään.

KIERROSSA. Tuottajavastuu laajenee ja kuitupakkausten. tiivistyy entisestään. 3 Q & A Mitä tietoturvan uusi standardi tuo tullessaan? Jätepolitiikan toteuttaminen on meillä hampaatonta. - Juha Kaila, emeritusprofessori KIERROSSA Paperinkeräys Oy:n asiakaslehti 1 / 15 8 RFID tallentaa

Lisätiedot

Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille. 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys. Akkreditoinnilla. Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010

Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille. 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys. Akkreditoinnilla. Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010 Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010 www.ekokem.fi 6 Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille 4 Sirpa Juutinen: 10 Posivan tutkimuskumppanina 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys Akkreditoinnilla

Lisätiedot

Jätelakiesityksen sudenkuopat

Jätelakiesityksen sudenkuopat Jätelakiesityksen sudenkuopat Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Uusi jätelaki vesittäisi suurelta osin saavutetut pakkausten hyötykäytön ympäristöhyödyt ja aiheuttaisi paljon turhia lisäkustannuksia.

Lisätiedot

Suomen yhdyskuntajätehuolto 2010

Suomen yhdyskuntajätehuolto 2010 Tietoa, taitoa ja tehokkuutta Suomen yhdyskuntajätehuolto 21 Vastuullista jätehuoltoa jätteen synnyn ehkäisyssä neuvonnalla on tärkeä merkitys 4-5 Biojätteet kiertoon 6-7 Kierrätyksellä on kansalaisten

Lisätiedot

Kierrossa 1/14. Vihreät askeleet Tampere-talon jäteseurannasta on tullut entistä määrätietoisempaa.

Kierrossa 1/14. Vihreät askeleet Tampere-talon jäteseurannasta on tullut entistä määrätietoisempaa. Sateenvarjona YTP Uusi toimitusjohtaja haluaa vaikuttaa ja valvoa alan toimijoiden etuja. Asiakastyytyväisyys Osuuskauppa Hämeenmaassa arvostetaan jätehuollon sujuvuutta. Vihreät askeleet Tampere-talon

Lisätiedot

4/12. Uusioaines Oy hyödyntää kierrätyslasin. Ekokem. lasijauheita. Tässä lehdessä myös

4/12. Uusioaines Oy hyödyntää kierrätyslasin. Ekokem. lasijauheita. Tässä lehdessä myös Ekokem Tässä lehdessä myös 7 Kotitalouksien lajittelu edistyy 18 Sakab osa Ekokemiä 21 Hae apurahaa! 22 Vuoden 2013 kurssitarjonta 24 Öljyisten jätteiden oikea osoite 4/12 Painotuotteen hiilipäästöt on

Lisätiedot

OULUN JÄTEHUOLLON UUDET TUULET sivu 6. Paperinkeräys Oy:n Jaakko Jäntti huolehtii hyötyjätteistä

OULUN JÄTEHUOLLON UUDET TUULET sivu 6. Paperinkeräys Oy:n Jaakko Jäntti huolehtii hyötyjätteistä ALANSA YKKÖNEN 6 /2012 Heli Jutila puolustaa Hämeenlinnan luontoa vieraslajeja vastaan. sivu 36 YMPÄRISTÖ- TEKNIIKKAMESSUT 9. 12.10.2012 VIRALLINEN MESSU- LUETTELO KESKI- AUKEAMALLA Kuivakäymälä tekee

Lisätiedot

JÄLJITETTÄVYYS & ANALYTIIKKA PAKKAUSTEOLLISUUS

JÄLJITETTÄVYYS & ANALYTIIKKA PAKKAUSTEOLLISUUS Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti Kehittyvä 3/12 kehittyvaelintarvike.fi Elintarvike Elintarviketeollisuus kaipaa nopeampia analyysi menetelmiä Jäljitettävyys vaatii mittareita Suomen pakkausteollisuus

Lisätiedot

Peittoo 2025. vastaus kierrätys- ja ympäristöliiketoiminnan haasteisiin

Peittoo 2025. vastaus kierrätys- ja ympäristöliiketoiminnan haasteisiin Peittoo 2025 vastaus kierrätys- ja ympäristöliiketoiminnan haasteisiin Selvitys toteutettiin osana Peittoon kierrätyspuisto hanketta, jota rahoittavat Satakunnan ELYkeskus EAKR-tuella sekä Porin kaupunki.

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KONE- JA METALLIALA

OPISKELUAINEISTO KONE- JA METALLIALA OPISKELUAINEISTO KONE- JA METALLIALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 5 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 KONE-

Lisätiedot

2/13. Kasvavaa moottorivalmistusta. Suomessa. Lehden liitteenä Ekokemin 2014 kurssiesite! Ekokem. Dieselmoottorivalmistaja

2/13. Kasvavaa moottorivalmistusta. Suomessa. Lehden liitteenä Ekokemin 2014 kurssiesite! Ekokem. Dieselmoottorivalmistaja Ekokem Tässä lehdessä myös 7 Jätelainsäädännön uudistus etenee 12 Ekokemin apurahat haettavana 22 Toimintamme laajentui 2/13 Lehden liitteenä Ekokemin 2014 kurssiesite! Kasvavaa moottorivalmistusta Suomessa

Lisätiedot

Askel. Edellä. Uusi kehityskeskus. SER-kierrätys tulevaisuuden taitolaji. Luotettava logistiikka. on ainoa laatuaan. on saumatonta yhteistyötä

Askel. Edellä. Uusi kehityskeskus. SER-kierrätys tulevaisuuden taitolaji. Luotettava logistiikka. on ainoa laatuaan. on saumatonta yhteistyötä Askel kuusakoski oy asiakaslehti 2014 Edellä Uusi kehityskeskus on ainoa laatuaan SER-kierrätys tulevaisuuden taitolaji Luotettava logistiikka on saumatonta yhteistyötä 1 Pääkirjoitus Eturivin erotteluosaamista

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN JÄTE PALAA VIHDOIN. Sekajätteestä energiaa Vantaalla. Säästöt vaativat tilakeskusta priorisoimaan, Virpi Ekholm sanoo.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN JÄTE PALAA VIHDOIN. Sekajätteestä energiaa Vantaalla. Säästöt vaativat tilakeskusta priorisoimaan, Virpi Ekholm sanoo. ALANSA YKKÖNEN 3/2014 Säästöt vaativat tilakeskusta priorisoimaan, Virpi Ekholm sanoo. sivu 40 Hinku-verkosto tuo tulosta ja houkuttaa uusia kuntia sivu 16 Tietomallit auttavat kuntia ylläpitotiedon hallinnassa

Lisätiedot

SAIRAALOIDEN JÄTEHUOLLON KÄYTÄNNÖT LOIMI- HÄMEEN JÄTEHUOLLON TOIMIALEELLA

SAIRAALOIDEN JÄTEHUOLLON KÄYTÄNNÖT LOIMI- HÄMEEN JÄTEHUOLLON TOIMIALEELLA SAIRAALOIDEN JÄTEHUOLLON KÄYTÄNNÖT LOIMI- HÄMEEN JÄTEHUOLLON TOIMIALEELLA Kartoitus ja arviointi alueen sairaaloiden jätehuollosta Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Kestävän kehityksen koulutusohjelma Forssa,

Lisätiedot

ta iloa! Itä-Suomen ekovoimalaitos Riikinnevalle Puhas Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille 2013

ta iloa! Itä-Suomen ekovoimalaitos Riikinnevalle Puhas Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille 2013 Puhas Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille 2013 ta iloa! Itä-Suomen ekovoimalaitos Riikinnevalle SIVU 7 Lajittele jätteet hyötykäyttöön SIVU 4 Lajitteluohjeet SIVU 8 Jäteastian ja keräyspaikan kunnossapito

Lisätiedot

Elintarvike. Kehittyvä. Pakkaukset. ja logistiikka. Älyä pakkauksiin. Hankintalaki uudistuu 5/06. Pakkausmerkintöihin tulossa muutoksia

Elintarvike. Kehittyvä. Pakkaukset. ja logistiikka. Älyä pakkauksiin. Hankintalaki uudistuu 5/06. Pakkausmerkintöihin tulossa muutoksia Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti Kehittyvä 5/06 Elintarvike Pakkaukset ja logistiikka Vauhtia juomatölkkien kierrätykseen Hankintalaki uudistuu Älyä pakkauksiin Pakkausmerkintöihin tulossa muutoksia

Lisätiedot

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia Yritys & ympäristö 1 2011 Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy Teema Logistiikka ja päästöjen vähentäminen Mika Jyrkönen, Valio Jakeluauto testaa bioetanolia TÄSSÄ NUMEROSSA: 4 8 Mika Jyrkönen,

Lisätiedot

Polttoon vai kiertoon s. 6

Polttoon vai kiertoon s. 6 Motiva jo yli 20 v! Motiva Energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntija Matkalla jätteeksi Polttoon vai kiertoon s. 6 Tuotannon sydän kuntoon s. 12 Joutsenmerkki 25 vuotta s. 26 Älyä kaupunkien

Lisätiedot

lajittelu kannattaa rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet laitokselle Nro 2

lajittelu kannattaa rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet laitokselle Nro 2 Nro 2 MARRASkuu 2012 SITA FINLANDIN ASIAKASLEHTI rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet Orivon laitokselle Pekka Kaven, SRV Rakennusjätteen lajittelu

Lisätiedot