JÄTEALAN AMMATTILAISILLE JÄSENLEHTI METALLIROMU. voi säteillä JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄTEALAN AMMATTILAISILLE JÄSENLEHTI 2 2012 METALLIROMU. voi säteillä JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY"

Transkriptio

1 JÄSENLEHTI JÄTEALAN AMMATTILAISILLE METALLIROMU voi säteillä JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY

2 SISÄLTÖ Tässä numerossa 3 Pääkirjoitus 4 JHY tiedottaa 5 Jätehuollon kevätpäivä 6 Pääartikkeli: Muovipakkausten hyödyntämistä selvitettiin 10 Metalliromun seassa säteilylähteitä 11 Metalli kiertää Kuusakoskella 12 Hyötypalat 14 JäteMiinus 15 Yhteisöjäsenet Jätehuoltopäivien ohjelma keskiaukeamalla! 2

3 PÄÄKIRJOITUS Tulevaisuuden kaatopaikka Orgaanisen jätteen sijoittamista tavanomaisen jätteen kaatopaikoille rajoitetaan vuodesta 2016 lähtien. Tuolloin kaatopaikoille ei saa enää sijoittaa biohajoavaa jätettä lainkaan. Yhdyskuntajäte pitäisi kierrättää vähintään 50-prosenttisesti. Yllämainitut haasteet tulevat lisäämään tutkimusta, tuotekehitystä ja liiketoimintaa. Materiaalikierrätykselle asetetut tavoitteet tulevat lisäämään tarvetta esimerkiksi muovien syntypaikkalajitteluun ja kerätyn muovijätteen materiaalikierrätykseen tavalla tai toisella. Investointeja jätteenpolttolaitoksiin, biokaasulaitoksiin, kompostointilaitoksiin, bioetanolilaitoksiin, mekaanisiin käsittelylaitoksiin ja vastaaviin muihin teollisiin käsittelyprosesseihin on jo tehty ja tehdään varmasti lisääkin lähitulevaisuudessa. Mutta miten kaatopaikkojen käy jatkossa? Sijoitetaanko kaatopaikoille enää mitään? Romahtaako jätemateriaalien hyötykäyttö kaatopaikkarakenteissa? Esimerkiksi lievästi pilaantuneita maita käytetään nykyisin kaatopaikkojen peittämiseen ja maisemointiin. Missä tämänkaltaiset materiaalit hyötykäytetään jatkossa? Kaatopaikkakaasua syntyy tulevaisuudessa oleellisesti vähemmän kuin ennen. Vanhoilta kaatopaikoilta saadaan kaasua vielä pitkään, mutta uusilta ei pitäisi kaasua enää herua. Pitäisikö tulevaisuuden kaatopaikkaa hoitaa siten, että se olisi mahdollinen raakaainevarasto myöhempää hyötykäyttöä varten? Ruvetaanko jatkossa hyödyntämään nykyisille kaatopaikoille sijoitettuja materiaaleja, eli harjoittamaan kaivostoimintaa, landfill miningia? Vanhoilta kaatopaikoilta voi löytyä paljon hyödynnettäviä materiaaleja, esimerkiksi metalleja. Onpa jopa uumoiltu, että vanhat kaatopaikkatäytteet voisivat soveltua jätevoimaloiden polttoaineeksi. Hyvään suuntaan ollaan menossa. Jätteiden kierrätys ja hyötykäyttö ovat lisääntymässä yhdistyksen periaatteiden mukaisesti. Biohajoavan jätteen ohjaaminen pois kaatopaikoilta lisää jätehuollon ekotehokkuutta ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Esa Mäkelä varapuheenjohtaja Jätehuoltoyhdistys ry JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY:N JÄSENLEHTI JULKAISIJA: JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY OSOITE Jätehuoltoyhdistys ry PL 943, HELSINKI Sähköposti: (mm. osoitteenmuutokset) Pankkiyhteys: BIC: NDEAFIHH Tilinumero: IBAN FI ISSN PÄÄTOIMITTAJA Auli Westerholm Ekokem Oy Ab PL RIIHIMÄKI puh TOIMITTAJA Katariina Krabbe Tekstitaika Posliinikatu 2 A HELSINKI puh TAITTO JA ULKOASU Tiina Madisson JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY on kaikille jätehuollossa ja sitä sivuavissa tehtävissä toimiville henkilöille ja yhteisöille avoin ammatillinen yhteisjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jätehuollon tuntemusta, jätteen asianmukaista käsittelyä ja jätteen hyötykäyttöä Suomessa. Jäsenhakemuskaavake löytyy sivulta 15. 3

4 JHY tiedottaa ILMOITTAUDU JÄTEHUOLTOPÄIVILLE Ilmoittautuminen 26. valtakunnallisille Jätehuoltopäiville on käynnissä. Ilmoittautumislinkki löytyy nettisivuiltamme Jätehuoltopäivät pidetään Helsingin Messukeskuksessa Jäte- ja kierrätysmessujen yhteydessä. Ohjelmaesite löytyy keskiaukeamalta. KUULUMISIA KEVÄTKOKOUKSESTA Jätehuoltoyhdistyksen kevätkokous pidettiin Kuusakoski Oy:n tiloissa Heinolassa. Paikalla oli 18 yhdistyksen henkilöjäsentä. Ilahduttavasti paikalla oli monta uuttakin kasvoa: jäseniä, jotka eivät ennen ole osallistuneet yhdistyksen kokouksiin. Ennen sääntömääräisten asioiden käsittelyä puheenjohtaja Auli Westerholm kertoi yhdistykseen kohdistuneen talousrikosasian etenemisestä. Asian käsittely on edelleen kesken Vaasan hovioikeudessa. Varsinaisina kevätkokousasioina Westerholm esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2011, joka hyväksyttiin sellaisenaan. Taloudenhoitaja Kari Wellman esitteli tilinpäätöksen, taseen ja tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan kertomukset vuodelta Tuloslaskelma ja tase vuodelta 2011 vahvistettiin, ja hallituksen jäsenille päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta Kokousasiakirjat ovat ladattavissa Jätehuoltoyhdistyksen verkkosivuilta extranetin puolella. Kokouksen jälkeen tutustuttiin Kuusakoski Oy:n toimintaan. Lisää aiheesta sivulla 11. OPINTOMATKA MÜNCHENIIN Tämän kevään opintomatkalle osallistui 20 Jätehuoltoyhdistyksen jäsentä. Opintomatkalla tutustuttiin IFAT ENTSORGA -jätehuoltomessuihin sekä BMW:n kierrätyskeskukseen sekä autonvalmistukseen ja sen jätehuoltoon. Tarkempi matkakertomus julkaistaan ensi numerossa. PALAUTETTA, TIEDOTTEITA JA JUTTUVINKKEJÄ Kerro yrityksesi tai muun taustayhteisösi ajankohtaisista asioista. Lähetä uutisvinkki tai tiedote osoitteeseen Myös kaikenlainen palaute ja kehitysehdotukset ovat tervetulleita. EXTRANET-TUNNUKSET JA SÄHKÖINEN JÄSENKIRJE Lähettämällä sähköpostia osoitteeseen voit myös pyytää uusia extranet-tunnuksia sekä tilata sähköisen jäsenkirjeen. Jätehuoltoyhdistykseen ovat liittyneet HENKILÖJÄSENIKSI: Johannes Jermakka, VTT Mari Juntunen Jaakko Lukkarila, Compactor Finland Oy Jakke Mäkelä Tapani Sievänen, Suomen palautuspakkaus Oy Elina Tampio, MTT Sanna Taskila, Bioprocess Engineering Laboratory, University of Oulu Hannu Tourunen, Puijon Kiinteistöhuolto Oy YHTEISÖJÄSENEKSI: Vestia Oy 4

5 Jätehuollon kevätpäivä kiinnosti Oulussa Jätehuollon kevätpäivä järjestettiin Hotelli-ravintola Lasaretin tiloissa Oulussa. Oulun aluetoiminta käynnistyi parin vuoden tauon jälkeen onnistuneesti, sillä paikalle saapui satakunta jätehuollon ammattilaista. JHY:n ja Oulun Jätehuollon yhteistyössä järjestämä Jätehuollon kevätpäivä kiinnosti laajasti kävijöitä. Torstaina järjestettyyn päivään osallistui noin sata kiinnostunutta jätealalla työskentelevää. Puhujia oli yhteensä yhdeksän, ja päivä päätettiin tutustumalla Laanilan ekovoimalaitokseen sekä Ruskon jätekeskukseen. Juhani Kaakinen Pohjois-Suomen ELYkeskuksesta muistutti kuulijoita kaatopaikkojen määrästä vuosien takaa: Pohjois-Pohjanmaalla niitä oli vuonna 1990 yhteensä 93 kappaletta. Nykyisin niitä on alueella vain muutamia. Kaakinen valotti esityksessään myös jätelainsäädäntöä sekä Suomen jätealan nykytilaa. Kai Sormunen Ramboll Oy:stä kertoi kaatopaikkakaasujen talteenotosta ja siitä, mitä kaatopaikoille tapahtuu kun orgaaninen aines poistuu. Sormusen mukaan kaatopaikkakaasua voidaan hyödyntää 2030-luvulle saakka. Kaatopaikka-alueita tarvitaan vähemmän, mutta laitosten, välivarastojen ja käsittelykenttien tarve kasvaa. Kun metaania ei enää muodostu vuoden 2016 jälkeen sijoitetuista jätteistä, ei myöskään tarvita uusia kaasunkeräysjärjestelmiä. Mikko Ahokas JHY:stä kertoi nykyaikaisten siirtokuormausasemien rakentamisesta, jolloin on otettava huomioon muun muassa valaistus, viemäröinti, maaperä, tarpeet, liikenne, sähköt, materiaalivalinnat ja budjetti. Matti Nieminen VTT:ltä kertoi kierrätyspolttoaineiden tulevaisuudesta. Niemisen mukaan jätteiden energiasisällön hyödyntäminen tulee kasvamaan erityisesti Suomessa. Polttoaineena jäte on halpaa, mikä mahdollistaa korkeamman investoinnin. Tällä hetkellä kapasiteettia polttoon on riittävästi, eikä perinteisiä jätteenpolttolaitoksia todennäköisesti enää rakenneta. Nieminen pohti, mihin jätteen määrä kehittyy: kustannusten nousu ohjaa tehokkaampaan lajitteluun ja toisaalta hyvälaatuisen jätteen kysyntä voi nostaa sen hintaa. Markku Illikainen Oulun Jätehuollosta kertoi Ruskon jätekeskukseen rakennettavasta lajitteluareenasta, Laresta. Lajitteluareenalle vastaanotetaan ensi syksystä alkaen kaikki asiakkaiden maksulliset seka- ja rakennusjätekuormat. Laren rakentamisen jälkeen asiakkaat eivät enää vie sekajätekuormiaan kaatopaikalle, vaan tuovat ne suoraan katetulle lajitteluareenalle, jossa kuorma puretaan. Lisäksi tilaisuudessa puhui Mikael Tervaskanto Oulun Energialta, joka kertoi ekovoimalaitoksen tämänhetkisestä tilanteesta, sekä Noora Huotari Metlalta, joka kertoi tuhkan rakeistuksesta ja käytöstä. Tilaisuuden luentomateriaaleja on ladattavissa Jätehuoltoyhdistyksen nettisivuilla Teksti ja kuvat: Tiedottaja Lea Ansamaa Oulun Jätehuolto 5

6 TUTKIMUS Muovipakkausten kierrätystarve kasvaa uusia toimintatapoja tarvitaan Pakkausten tuottajavastuun laajentuminen täydeksi tuottajavastuuksi asettaa uusia paineita muovipakkauksien tehokkaammaksi hyödyntämiseksi ja erityisesti kierrätyksen lisäämiseksi. Tuoreessa selvityshankkeessa kartoitettiin muovipakkausten kierrätyksen nykyisiä pullonkauloja sekä etsittiin keinoja kierrätyksen kehittämiseksi. Suomessa on toistaiseksi saavutettu muovipakkausjätteen materiaalikohtaiset kierrätysvaa- timukset ja - tavoitteet. Vuonna 2009 materiaalikierrätysaste oli 25 prosenttia ja kokonaishyödyntämisaste 45 prosenttia. Suomen markkinoille saa- tettu muovipakkausten määrä on Pakkaus- alan ympäristörekisteri PYR:n tilastojen mukaan kasvanut viimeisten viiden vuoden aikana ollen vuonna 2009 runsaat tonnia. Yleisimpien arvioiden mukaan muovipakkausjätteen määrä ei ole tulevai- suudessakaan vähenemässä. Muovin arvel- laan syrjäyttävän yhä enenevässä määrin perinteisempiä pakkausmateriaaleja, kuten lasia ja metallia. VTT toteutti ympäristöministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön tilaamana selvityshankkeen, joka valmistui helmi- kuussa Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa muovipakkausjätteestä ja sen hyödyntämisestä Suomessa ja ulkomailla sekä tulevaisuuden kehityssuunnista. Tavoitteena oli myös antaa toimenpidesuo- situksia muovipakkausjätteen tehokkaam- maksi hyödyntämiseksi. Hankkeen taus- tana oli uusi, toukokuussa 2012 voimaan tullut jätelaki. Uuden lain myötä pakkausten tuottaja- vastuu laajenee, ja tulevaisuudessa pak- kausten tuottajien on järjestettävä kuluttajilta peräisin olevan pakkausjätteen vastaanotto. Suomen kierrätys- ja hyödyntämisasteet ovat EU- tasolla tarkasteltuna keskitasoa. Suurin osa Suomessa nykyisin kierrätet- tävästä muovipakkausjätteestä on peräi- sin kaupasta ja teollisuudesta. Näiden jakeiden, esimerkiksi kalvojen, säkkien ja kanisterien, lisäksi kierrätetään yleisesti myös teollisuuden tuotantohylkyä. Tulevaisuudessa yhä suurempi osuus jätteistä tulee kierrättää materiaalina. Useissa elinkaaritutkimuksissa kierrätys on todettu ympäristöhyödyiltään parhaaksi hyödyntämismenetelmäksi myös muovijät- teelle. Kierrätyksen hyödyt perustuvat neit- seellisen muovituotannon välttämiseen. Lopulliseen kokonaishyötyyn vaikuttaa se, mitä tuotantoa ja missä määrin uusio- muovin käytöllä vältetään. Muovipakkausjätteen osalta kierrä- tyksen keskeisiä haasteita ovat Suomen pienet jätevolyymit, kuluttajilta peräisin olevan muovipakkausjätteen huono laatu, vähäinen kotimainen kierrätysliiketoi- minta ja tuotannollisen toiminnan yleinen väheneminen. Markkinat ratkaisevat uusiomateriaalien kysynnän ja sitä kautta kierrätystoiminnan kannattavuuden. Tuottajavastuujärjestelmä toimii kuiten- kin markkinaheilahteluiden vaikutuksia tasaavana elementtinä ja parantaa siten kierrätystoiminnan jatkuvuutta. 6

7 Miten muualla? Hankkeessa selvitettiin valittujen vertailumaiden käytäntöjä muovipakkaus- jätteen kierrätyksessä. Vertailukohteiksi valittiin Ruotsi, Belgia ja Itävalta muun muassa siksi, että niiden ilmoittamat muovipakkausjätteen kierrätysasteet olivat suuria. Tarkastelluissa maissa muovipakkaukset ovat tuottajavastuun piirissä. Muovipak- kausjätteen keräys on kuitenkin tyypillises- ti tavalla tai toisella integroitu kunnalliseen jätteenkeräysjärjestelmään. Kaikissa ver- tailumaissa tonnikohtaiset tuottajavastuu- maksut ovat korkeammat kuin Suomessa, mutta niiden vaihteluväli on suuri: 37,5 eurosta 670 euroon tonnia kohden. Kuluttajilta kerättävän muovipakkaus- jätteen kierrätysjärjestelmille on tyypillistä, että valtaosa järjestelmän kustannuksista katetaan tuottajavastuumaksuilla. Materiaalista saatavilla tuotoilla on vähäisempi osuus. Kaikissa tarkastelluissa maissa pääasiassa yksi organisaatio vastaa kuluttajapakkausjätteiden kierrätys- järjestelmistä siten, että kaikki tai suurin osa pakkauslajeista kuuluu sen vastuulle. Tarkastelluista maista sekalaista kuluttajien muovipakkausjätettä kerätään Ruotsissa sekä osissa Itävaltaa kevytjakeen mukana. Ruotsissa muovipakkauksia kerätään sekä suoraan kiinteistöiltä että aluekeräys- pisteistä. Sen sijaan Belgiassa ja osissa Itävaltaa muovipakkausten keräily kohdistuu HDPE- ja PET- pulloihin. Lajittelulaitoksia on kaikissa tarkastel- luissa maissa, ja ainakin osa myös varsinai- sesta kierrätyksestä tapahtuu kyseisissä maissa. Joissakin maissa muovisia pullonkorkkeja kerätään erikseen. KUVAT: SCANSTOCKPHOTO Haasteina sisältöjäämät ja materiaalien heterogeenisyys Kotitalouksissa syntyvän muovipak- kausjätteen kierrätettävyys on sen ominai- suuksien vuoksi lähtökohtaisesti heikompi kuin elinkeinoelämän tuottaman jätteen. Materiaalivolyymit ovat kuitenkin kuluttajapuolella suuremmat, joten myös tämän materiaalivirran kierrätyksen lisää- minen olisi keskeistä kokonaiskierrätys- asteen nostamiseksi. Kotitalouksien muovipakkausjätteissä sisältöjäämät, kuten ruoka, kosmetiikka ja erilaiset kemikaalit, hankaloittavat kierrä- tystä. Kuluttajapakkauksissa käytettävien muovityyppien suuri kirjo ja erityisesti erilaiset yhdistelmämateriaalit ovat myös haasteellisia. Muovipakkausjätteen hetero- geenisyyteen on mahdollista vaikuttaa vain pakkaussuunnittelulla. Keskeinen tekijä toimivan muovin- kierrätysjärjestelmän rakentamisessa on tehokas ja olosuhteisiin soveltuva logis- tiikka. Keräykseen ja kuljetukseen liittyvää taustatietoa tuotetaan parhaillaan tuottaja- yhteisöjen, Päivittäistavarakauppa- yhdistyksen ja kunnallisten jätelaitosten yhteisessä Ekopistepilotti- projektissa. Keräyksen ja kuljetuksen integroiminen kunnalliseen järjestelmään on ulko- maisten järjestelmäesimerkkien perusteella mahdollinen vaihtoehto tehostaa pakkaus- jätehuollon logistiikkaa. Tehokas logistinen järjestelmä voitaisiin saavuttaa myös siten, että yksi yhteinen tuottajayhteisötaho koordinoisi kaikkien tai useimpien pakkausjätelajien keräys- ja kierrätys- järjestelmiä. Tällöin järjestelmää voitaisiin tarkastella kokonaisuutena kaikki pakkaus- lajit huomioiden. Selvityksen perusteella muovipakkausjät- teen keräily voidaan toteuttaa joko selek- tiivisesti, vain tiettyihin muovityyppeihin keskittyen, tai sekalaisen muovipakkaus- jätteen keräilynä. Ulkomaisten esimerkkien perusteella selektiivisen keräilyn kohteeksi soveltuisivat lähinnä polyeteenistä valmis- tetut pakkaukset, mahdollisesti myös PP, PS ja PET (muu kuin pantilliset PET- pul- lot). Selektiivinen erilliskeräily edellyttää nykyistä parempia pakkausmerkintöjä ja selkeää ohjeistusta kotitalouksille. Syntypaikkalajittelusta huolimatta tarvittaisiin todennäköisesti myös lajittelu- laitos, jotta saataisiin tuotettua hyödynnet- täväksi kelpaavaa uusioraaka- ainetta. 7

8 Hankkeen työryhmään kuului useita VTT:n tutkijoita. Selvitystyötä ohjasi ohjausryhmä, johon kuului ympäristöministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön edustajien lisäksi edustajat Jätelaitos yhdistys ry:stä, Suomen Uusiomuovi Oy:stä, Ympäristöyritysten Liitto Ry:stä, Wipak Oy:stä sekä Tekesistä. Hankkeessa järjestettiin työpaja, jossa aihetta työsti kutsuttuina lähes 50 asiantuntijaa edustaen pakkaus- ja muoviteollisuutta, pakkaavaa teollisuutta, tuottajayhteisöjä, kauppaa, muovinkierrätysalaa, jätehuoltoalaa, tutkimusta sekä hallintoa ja viranomaistahoja. Hankkeen raportti on julkaistu TEM:n julkaisusarjassa (TEM Raportteja 11/2012). VTT:N TOTEUTTAMA HANKE Mikäli keräily kohdistetaan sekalaiseen muovipakkausjätteeseen, tulisi kerätylle materiaalille löytää suuren mittakaavan hyödyntäjä, jonka prosessiin sekalainen muovipakkausjäte soveltuisi. Esimerkki täl- laisesta hyödyntäjästä voisi olla terästehtaan masuuni, mutta tämän hyödyntämis- kanavan toteuttamiskelpoisuudesta tarvi- taan vielä lisätietoa. Tulevaisuudessa teknologian kehittyessä saattaa ilmaantua uusia kierrätyskanavia sekalaisellekin muovipakkausjätteelle, esimerkiksi pyrolyysilaitos. Riittävän materiaalivolyymin saavuttamiseksi tulisi harkita kansainvälistä yhteistyötä tuottaja- yhteisöjen välillä, muovipakkausjätettä siis vietäisiin tai tuotaisiin. Myös elinkeinoelämän muovipakkausjät- teen kierrätyksessä olisi tehostamis- potentiaalia. Suuri osa esimerkiksi kaupan ja rakennusteollisuuden muovipakkausjät- teestä päätyy yhä energiajätteeseen tai sekajätteeseen. Lisää tietoa tarvitaan Muovipakkausten kierrätys on moni- tahoinen kysymys. Selvitystyön kuluessa havaittiin useita avoimia kysymyksiä ja lisätiedon tarpeita. Kattavaa analyysidataa jätteeksi pääty- vien pakkausten ominaisuuksista ja niiden sisältämistä muovityypeistä ei ole tällä het- kellä saatavissa. Datan kerääminen onkin oleellista, jotta voidaan määritellä, miten suuri potentiaali on saada kerättyä esimer- kiksi PE-, PET-, PP- ja PS- muovipakkauksia, ja mikä osuus kerätystä olisi mahdollista kierrättää. Lisäksi tarvittaisiin käytännön tutkimusta kerätyn muovin soveltuvuu- desta kierrätysprosesseihin sekä markkina- selvitystä tuotetun uusiomuovin kysynnän selvittämiseksi. Tällä hetkellä kysyntää on lähinnä puhtaille, homogeenisille ja hyvälaatuisille uusiomuoveille, joiden alkuperä on tun- nettu. Jatkossa olisi tarpeen selvittää muita mahdollisia käyttökohteita huonompi- laatuiselle uusiomuoville. Tämä tieto on oleellista myös optimaalisen keräysjärjes- telmän luomiseksi jotta tiedetään miten paljon ja minkä tyyppistä muovipakkausjä- tettä kannattaa kerätä. Toimiva jätehuolto on kuitenkin turvattava kaikissa olosuhteis- sa ja markkinaehtoisesta kysyntätilanteesta riippumatta. Huutokauppamenettely tai muunlainen julkinen markkinapaikka muovipakkausjätteille ja uusiomuoville voisi aikaansaada kysynnän ja tarjonnan parempaa kohtaamista. Eri kierrätysmenetelmien ja - skenaarioi- den elinkaaren aikaisista ympäristövaiku- tuksista ja muista systeemisistä seurauksista ei ole tällä hetkellä riittävästi tietoa. Myös erilaisista kierrätysprosesseista saatavissa oleva ympäristötieto rajoittuu joissakin tapauksissa vain muutamaan tapaukseen. Tietopohjaa tulisi näin ollen laajentaa tiedon edustavuuden parantamiseksi. Elina Merta tutkija, VTT 8

9 9

10 TEKSTI: Tanja Siuvatti Kierrätysmetallin seassa voi olla säteilylähteitä KUVA: Holger Hartmann Oy Intia vuonna New Delhissä sijaitseva sairaala ottaa vastaan 32- vuotiaan potilaan, jolla havaitaan säteilyaltistukseenviittaavia oireita. Pian sairaalaan saapuu toinen vastaavista oireista kärsivä mies. Asiaa tutkitaan, ja 32- vuotiaan potilaan omistaman romukaupan alueelta löytyy kahdeksan harmittoman näköistä kynän muotoista säteilylähdettä. Yhteensä seitsemän ihmistä ehtii altistua merkittävälle säteily- annokselle heistä yksi kuolee myöhemmin säteilystä aiheutuneisiin vammoihin. (Alara 2/2010) Yläpuolella on kuvattu karmea tapahtumasarja, joka olisi ollut estettävissä säteilyntunnistus- laitteiden avulla. Onneksi mitään tämän kaltaista ei ole tapahtunut Suomessa. Lisäämällä kierrätystysmetallin kanssa toimivien tietoisuutta säteilystä ja säteilylähteistä varmistetaan myös, ettei mitään tämän- kaltaista tule tapahtumaankaan. Mistä säteilylähteet tulevat ja miksi ne joutuvat kierrätysmetallin sekaan? Kierrätysromun seassa on jatkuvasti yhä enemmän säteilylähteitä. Säteily- lähteitä käytetään teollisuuden mitta- laitteissa ja lääketieteellisissä laitteissa. Kierrätysmetallin sekaan ne joutuvat lähinnä purkukohteista. Teollisuuden säteilylähteiden lisäksi kiertoon joutuu usein luonnonsäteilyllä saastuneita materiaaleja sekä vanhoja kulutustavaroita, joissa on käytetty säteilylähteitä. Säteilylähteet voivat olla monenkokoisia ja monenmuotoisia. Siksi niitä on todella vaikeaa havaita metalliromun seasta. Ainoa tapa havaita säteilylähteitä on etsiä niitä säteilyntunnistukseen kehitetyillä mittalaitteilla. Miksi säteilylähteet ovat ongelma metalliromun seassa? Säteilylähteet ovat metalliromun seassa ongelmallisia, sillä metalliromu vaimentaa helposti säteilyn. Korkeaenerginenkin säteilylähde voi huonossa tapauksessa jäädä sellaiseen paikkaan romukuormassa, ettei esimerkiksi terästehtaiden portilla olevat ajoneuvon säteilynmittausportit tunnista lähdettä. Jos tämä on ainoa säteilynmittauspaikka koko kiertoreitillä, säteilylähde kulkeutuu sulatettavaksi asti saastuttaen säteilylähteestä riippuen metallin, pölyn tai kuonan. Etenkin terästehtailla tämä riski onneksi tunnetaan, ja säteilynmittauslaitteistoja on lisätty useampaan prosessin vaiheeseen. Säteilyä voidaan mitata ajoneuvoportin lisäksi myös materiaalinkäsittelykoneen kouraan asennettavilla säteilyntunnisti- milla, murskan syöttökuljettimen päälle asennettavalla tunnistimella ja lukuisissa muissa kohdissa. Nyrkkisääntönä onkin, että mitä enemmän säteilynmittaus- laitteita metalliromun kiertoreitillä on, sitä varmemmin kaikki säteilylähteet saadaan kiinni ja poistettua kierrosta turvallisesti. Tästä syystä yhä useammat terästehtaat odottavat, että heidän toimittajillaankin on säteilyntunnistuslaitteet. Kuinka löydän säteilylähteen romukuormastani? Säteilylähde on hyvin vaikeaa, jollei mahdotonta, havaita silmämääräisesti. Siksi tarvitaan säteilynmittaukseen tarkoi- tettu mittalaite. Lukuisista vaihtoehdoista paras vaihtoehto on ajoneuvoportti, jonka suuritehoiset tunnistimet tunnistavat 10

11 TEKSTI: Katariina Krabbe KUVAT: Kuusakoski Oy Alumiini sulatetaan harkoiksi loputtomasti Jätehuoltoyhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä tutustuttiin Kuusakoski Oy:n toimintaan Heinolassa. Tehdaskierroksella oli mahdollisuus nähdä omin silmin, miten autonromuista saadaan uutta raaka- ainetta teollisuuden käyttöön. säteilylähteen varmimmin suoraan kuor- masta. Ajoneuvoportti on jo pelkästään tunnistimen koon ansiosta yli 300 kertaa tehokkaampi kuin kannettava säteilymittari. Mitä sitten, kun säteilylähde on löydetty? Noudata Säteilyturvakeskuksen ohjeita: ERISTÄ epäilyttävä kappale, kulkuneuvo tai kontti. Tarvittaessa pysäytä metallien käsittely ja lähetys. TUNNISTA henkilöt, jotka ovat voineet altistua säteilylle ja kirjaa heidän yhteystietonsa. INFORMOI yrityksen säteilystä vastaavaa henkilöä tai soita Säteilyturvakeskukseen. TOIMI Säteilyturvakeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti. Kuusakoski on yksi maailman suurimmista kierrätysmetallien jalostajista ja toimittajista. Se tarjoaa kierrätyspalveluita niin yrityksille, kunnille, maataloudelle kuin kuluttajillekin. Kierrätyspalveluista syntyneet materiaalit jalostetaan pääosin teollisuuden raaka-aineiksi ja energiaksi. Heinolan kierrätystehdas on rakennettu 1970-luvun alussa, joten se edustaa vanhaa, mutta toimivaa tekniikkaa. Romutettavat autot, joita tehtaaseen tällä hetkellä tulee kierrätettäviksi, ovat keskimäärin 20 vuoden ikäisiä. Kierrätystä ei siis ole näiden autojen valmistuksessa vielä huomioitu nykylainsäädännön mukaisesti. Kierrättämisessä kierrättämisen vuoksi ei ole järkeä, joten hyötykäyttöastetta voidaan nostaa sitä mukaa kun eri materiaalien käytölle löytyy kannattavia ratkaisuja, myyntijohtaja Markku Raita kertoo. Kyllin hyvä riittää Esikäsittelyssä autosta poistetaan renkaat, joille on oma kierrätysjärjestelmänsä, sekä nesteet ja akku. Esikäsittelyn tavoitteena on saada sekä ongelmat että herkut pois, Raita sanoo. Sen jälkeen auto murskataan mekaanisesti: murskausprosessissa kappaleet hienonnetaan niin pieniksi, että eri materiaalit voidaan erotella toisistaan. Kevyt aines, kuten verhoilumateriaalit, imetään pois. Teräs erotellaan magneetin avulla. Magnesium ja alumiini saadaan erilleen niiden ominaispainoon perustuen eri tiheyksisten nesteiden avulla. Sen jälkeen esimerkiksi nikkeli tunnistetaan röntgenin avulla ja punaiset metallit optisesti. Jäännösmetalliksi jää sinkki- ja lyijykappaleita. Prosessissa aineet erotetaan riittävän tarkasti. Aivan absoluuttiseen puhtauteen ei päästä, vaan metallin joukkoon jää hyvin pieniä määriä esimerkiksi raskaampia kumi- ja muovipaloja. Eroteltu teräsmurska päätyy teollisuuden raaka-aineeksi. Alumiini sulatetaan ja jalostetaan paikan päällä harkoiksi, joita tehdään käyttötarpeen mukaan erilaisina seoksina. Harkko on käytännössä kuljetuspakkaus, jolla materiaali saadaan esimerkiksi elektroniikka- tai autoteollisuuden käyttöön. Maanpäällistä kaivostoimintaa Heinolassa kierrätystehtaassa tuotetaan noin tonnia alumiinia vuodessa. Porteista tulee vuosittain sisään kaikkiaan noin tonnia tavaraa, josta yli 90 prosenttia palautetaan uudelleen käyttöön joko kierrätettynä raaka-aineena tai energiana. Osa materiaalista päätyy omalle loppusijoitusalueelle. Tehtaan toimintaa voidaan verrata kaivosteollisuuteen. Materiaalit vain eivät ole maan alla, vaan laajalle levitettyinä maan päällä. Samalla tavalla ideana on saada arvokkaat metallit irti ympäröivästä aineesta ja jalostaa ne käyttökelpoiseen muotoon. Metalleja voidaan kierrättää aina uudestaan ja uudestaan. Niiden laatu ei siitä huonone, Markku Raita muistuttaa. Teräsmurska toimitetaan teollisuuden raaka-aineeksi. 11

12 ZenRobotics Tekesin NIY-ohjelmaan Siivouspäivä innosti ihmiset kierrättämään Koleasta säästä huolimatta Helsinki muuttui lauantaina kierrätyksen ihmemaaksi. Jo useampana vuonna Arabianrannassa järjestetty Iso kierrätyspäivä on laajentunut myös katutaiteen puolelle, ja nimikin muuttui tänä vuonna Arabian katu-festivaaliksi. Kierrätyksellä on kuitenkin edelleen vankka sija festivaalin keskiössä: kirpputorit ja ilmaiskierrätyspisteet houkuttelivat ihmisiä tuomaan tarpeettoman tavaransa kiertoon ja löytämään jotain itsellensä tarpeellista. Samaksi päiväksi osunut Siivouspäivä laajensi kierrätystapahtumat pitkin kaupunkia ja vähän muuallekin Suomeen. Siivouspäivän ideana on, että kuka tahansa voi päästä eroon nurkkiin kertyneistä tavaroista yksinkertaisesti kantamalla ne ulos ja myymällä tai antamalla ne eteen päin. Siivouspäivän nettisivuilla julkaistuun karttaan sai lisätä oman myyntipaikkansa, ja niitä ilmoitettiinkin noin 600. Siivouspäivään osallistuivat myös monet pääkaupunkiseudulla vaikuttavat kierrätysalan toimijat Stena Technoworld ja Stena Recycling, Lassila & Tikanoja, Kierrätyskeskus, Fida, Uff ja Kulttuurikameleontit. Yhteistyökumppaneiden keräyspisteisiin sai tuoda myymättä jääneet tavarat sekä esimerkiksi metalli- sekä sähkö- ja elektroniikkaromua kierrätettäväksi. Ihan kaikkea ei kannata kierrättää Useamman kirppishain pitämä blogi sai alkunsa tuohtumuksesta etenkin monien hyväntekeväi- syyskirpputorien hinnoitteluun: jos käytetystä tavarasta joutuu maksamaan kirpputorilla enem- män kuin samasta tavarasta uutena kaupassa, tuskin kovin moni viitsii ostaa käytettyä vaikka kuinka kan- nattaisi kierrätystä. Tällöin tavarat jäävät seisomaan kirppiksille, eikä kierrätys pelaa. (KK) Paskat kirppislöydöt - niminen blogi ja Facebook- sivu niittävät suosiota ja ihastusta. Paitsi ylihinnoittelulle, blogissa ja Facebookissa nauretaan myös kirpputorien uskomattomimmille löydöille: rikkinäiselle, likaiselle ja käyttökelvottomalle tavaralle, jota edelleen yritetään jostain syystä kaupitella esimerkkinä käytetty vessaharja. Ihan kaikkea ei sentään kannata kierrättää. Facebook- sivulle lukijatkin voi- vat lisätä omia löytöjään. Tykkääjiä on lähes paskatkirppisloydot.blogspot.com ZenRobotics valittiin Tekesin Nuoret ja innovatiiviset yritykset (NIY) - ohjelmaan. NIY-ohjelmalla Tekes tukee kansainväliseen kasvuun suuntautuneita, lupaavia suomalaisia yrityksiä. ZenRoboticsin tuotekehityksessä Tekesin tuki on ollut alusta asti ratkaisevassa roolissa. Murrokseen pyrkiviä, suorastaan vallankumouksellisia teknologioita kehitettäessä mennään aina tuntemattomalle alueelle, jolloin riskit ja toisaalta myös mahdolliset voitot ovat suuria. Ilman luotettavaa ja pitkäaikaista rahoituskumppania tämän luokan hankkeisiin ei voisi ryhtyä, korostaa ZenRoboticsin perustajaosakas ja teknologiajohtaja Harri Valpola. Kasvun ja kansainvälisyyden tarpeisiin ZenRobotics on palkannut jo lisää työntekijöitä. Jätehuoltopäivien ekskursiolla pääsee tutustumaan ZenRoboticsin jätteenlajittelurobotin toimintaan Helsingin Viikissä. NIMITYS PUUPAKKAUSTEN KIERRÄTYS PPK OY: Puupakkausten tuottajayhteisönä toimivan Puupakkausten Kierrätys PPK Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty metsänhoitaja Jukka Ala-Viikari alkaen, jolloin yhtiön edellinen toimitusjohtaja, agronomi Lars Rask jäi eläkkeelle. Jukka Ala-Viikari on toiminut puutuoteteollisuuden parissa 18 vuotta. Viimeiset viisi vuotta hän on toiminut Lämpöpuuyhdistys ry:n toiminnanjohtajana, jossa tehtävässä hän myös jatkaa osa-aikaisesti. 12 (KK)

13 Hyötypalat Ympäristöministeriö julkaisi esitteen jätelaista KUVA: SCANSTOCKPHOTO Rosk n Roll ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto harkitsevat fuusiota Pääkaupunkiseudulle Uusi jätelaki ja siihen liittyvät muut lait astuivat voimaan Ympäristöministeriö on nyt julkaissut aiheesta esitteen Ajankohtaista jätelain uudistuksesta. Nelisivuisessa esitteessä kerrotaan muun muassa jätelain tavoitteista, etusijajärjestyksestä ja jätemäärien seurannasta. Lisäksi esitteeseen on koottu vastuullisen jätehuollon muistilistat niin jätteen kuljettajille, kerääjille, käsittelijöille kuin tuottajillekin. Esitteen voi ladata Ympäistöministeriön verkkosivulta Rosk n Rollin toiminta-alue on merkitty puna-oranssilla ja Itä-Uudenmaan Jätehuollon sini-vihreällä. Jätehuollon tulevaisuus on täynnä epävarmuutta aiheuttavia tekijöitä. Yksikkökoon kasvattaminen varmistaisi kustannustehokkuutta. Lainsäädännön kiristyminen on nostanut jätemaksuja jo useita vuosia, ja tulevaisuuden vaatimukset on ennakoitava. Palveluiden pitäminen edullisina ja lähellä asukkaita vaatii kuntayhtiöiltä valppautta ja laajaa yhteistyötä, sanoo Itä-Uudenmaan Jätehuollon toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen. Jäteyhtiöiden tekemän selvityksen perusteella fuusio lisäisi toimintamahdollisuuksia, saisi aikaan säästöjä ja pienentäisi riskejä. Palveluiden kehittämismahdollisuudet parantuisivat ja jätteiden käsittelyä keskittämällä tehokkuus kasvaisi. Kiristyvän lainsäädännön vaatimien investointien riskit voitaisiin hallita paremmin suuremmassa yhtiössä. Myös henkilöstökuluissa säästettäisiin. Fuusion myötä Itä-Uudenmaan Jätehuolto saisi mahdollisuuden käyttää Rosk n Rollin varaamaa jätteen- Kuntien omistamat jäteyhtiöt Länsi- ja Itä- Uudellamaalla selvittävät yhteenliittymistä. Länsi- Uudellamaalla toimivan Rosk n Roll Oy Ab:n ja Itä- Uudenmaan Jätehuolto Oy:n hallitukset esittävät omistajakunnilleen fuusion mahdollisuutta. polttokiintiötä Vantaan Energian jätevoimalassa. Itä-Uudenmaan Jätehuollolla on oma kiintiönsä Kotkan jätevoimalassa, mutta se ei riitä, kun sekajätteen kaatopaikkakielto astuu voimaan. Samalla Itä-Uudenmaan jätteenkuljetusmatkat lyhenisivät. Kyse olisi kahden hyvin hoidetun yhtiön yhdistymisestä hyvän sään aikaan. Rosk n Roll ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto ovat toiminnaltaan ja asukasrakenteeltaan hyvin samanlaisia yhtiöitä. Haluamme turvata asiakkaillemme hyvät jätepalvelut edullisilla hinnoilla jatkossakin, kertoo Rosk n Rollin toimitusjohtaja Stig Lönnqvist. Omistajakunnat tutustuvat tehtyyn selvitykseen ja neuvottelevat asiasta. Neuvottelujen perusteella yhtiöiden hallitukset päättävät elokuussa, esitetäänkö fuusiota toteutettavaksi. Jos asia etenee, lokakuussa järjestetään ylimääräiset yhtiökokoukset, joissa omistajakunnat päättävät asiasta. Uusi yhtiö voisi aloittaa toimintansa aikaisintaan vuoden 2013 puolivälissä. uudet jätehuoltomääräykset HSY:n hallitus hyväksyi kokouksessaan pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen uudet jätehuoltomääräykset. Uusien määräysten mukaan lasi- ja metallipakkaukset on erotettava muusta jätteestä ja lajiteltava omiin jäteastioihinsa. Lasin ja metallin lajitteluvelvollisuus koskee kaikkia vähintään 20 huoneiston asuinkiinteistöjä sekä muita kuin asuinkiinteistöjä, joilla syntyy lasi- tai metallijätettä yli 50 kiloa viikossa. Uusien määräysten myötä kartonkipakkauksen lajitteluvelvollisuus laajenee koskemaan vähintään 10 huoneiston asuinkiinteistöjä. Nykyisten jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistöillä, joissa on vähintään 20 huoneistoa, tulee lajitella kartonki erikseen. Sekä uusien että nykyisten määräysten mukaan kartonki on kerättävä erikseen myös silloin, kun muulla kuin asuinkiinteistöltä syntyy kartonkijätettä vähintään 50 kiloa viikossa. Uudet jätehuoltomääräykset tulevat voimaan heinäkuun alusta 2012, mutta määräykset sisältävät siirtymäaikoja, jotta kiinteistöt ehtivät varautua uudistuksiin. Lasi-, metalli- ja kartonkipakkausten osalta uudet määräykset astuvat voimaan alkaen. Jätehuoltomääräykset on uudistetu toukokuun 2012 alusta voimaan tulleen jätelain säännösten huomioon ottamiseksi. Uusilla lasin ja metallin lajittelu määräyksillä tehostetaan jätteiden kierrätystä ja materiaalihyötykäyttöä. 13

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron alueellisen optimin etsinnässä 30.8.2016 Navigators of sustainability LCA Consulting Oy Erikoistunut materiaali- ja energiavirtojen hallinnan parantamiseen elinkaarimallintamisen

Lisätiedot

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU www.rinkiin.fi PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO-seminaari 18.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistontie 2 Kuopio Jari Koivunen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy SUOMEN PAKKAUSKIERRÄTYS RINKI OY

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

Tuottajavastuun tilannepäivitys

Tuottajavastuun tilannepäivitys 10.2.2015, Savonia-ammattikorkeakoulu KOKOEKO-seminaari Tuottajavastuun tilannepäivitys Jari Koivunen 1 Esityksen sisältö Pakkausten tuottajavastuu PYR ja tuottajayhteisöt Mitä lainsäädäntö vaatii? PYRin

Lisätiedot

Riikinvoiman ajankohtaiset

Riikinvoiman ajankohtaiset Riikinvoiman ajankohtaiset Yhdyskuntajätteestä energiaa kiertopetitekniikalla 18.2.2016 Sisältö 1. Hanke- ja prosessiesittely 2. Kiertopetitekniikan haasteet ja mahdollisuudet 3. Tilannekatsaus Riikinvoiman

Lisätiedot

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen Kiertotalous & WtE Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen 25.10.2016 L. Pirhonen 1 Sisältö Kiertotalous ja kierrätystavoitteet Millaisilla tavoilla kierrätysaste olisi mahdollista saavuttaa?

Lisätiedot

KAATOPAIKAN VASTAANOTTAJAN NÄKÖKULMA

KAATOPAIKAN VASTAANOTTAJAN NÄKÖKULMA KAATOPAIKAN VASTAANOTTAJAN NÄKÖKULMA Mutku-päivät, Hämeenlinna 11.-12.3.2009 Käyttöpäällikkö Jyri Metsänranta Rouskis Oy 1 Rouskis Oy on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö OMISTAJAKUNTIEN OSAKKEET v. 2009

Lisätiedot

KÄSITTEET, MÄÄRITELMÄT JA TILASTOINTI PUUJÄTTEIDEN UUDELLEENKÄYTTÖÖN VALMISTELUSTA, KIERRÄTYKSESTÄ JA HYÖDYNTÄMISESTÄ

KÄSITTEET, MÄÄRITELMÄT JA TILASTOINTI PUUJÄTTEIDEN UUDELLEENKÄYTTÖÖN VALMISTELUSTA, KIERRÄTYKSESTÄ JA HYÖDYNTÄMISESTÄ Eero Myller Projektipäällikkö Lassila & Tikanoja KÄSITTEET, MÄÄRITELMÄT JA TILASTOINTI PUUJÄTTEIDEN UUDELLEENKÄYTTÖÖN VALMISTELUSTA, KIERRÄTYKSESTÄ JA HYÖDYNTÄMISESTÄ Puujätteet kiertoon seminaari 27.5.2015

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 28.1.2016 HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry Management Consulting JÄTTEENPOLTON KAPASITEETTI Jätteiden

Lisätiedot

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge Pakkauksen rooli Yhteenveto» Hyvä pakkaus täyttää perustehtävänsä: suojaa ja informoi» Tuotteen valmistuksen ympäristökuorma on moninkertainen pakkaukseen verrattuna» Käytetty pakkaus voidaan kierrättää»

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 27.4.2016 Kauttua Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Mineraalien kaivu 59 % Rakentaminen 19 % Palvelut ja kotitaloudet 3 % Teollisuus

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Ympäristökouluttaja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku

Lisätiedot

Kaupan ekopisteet tehostamaan pakkausten ja energiansäästölamppujen vastaanottoa kuluttajilta. Johtaja Ilkka Nieminen KAUPPA päivä,

Kaupan ekopisteet tehostamaan pakkausten ja energiansäästölamppujen vastaanottoa kuluttajilta. Johtaja Ilkka Nieminen KAUPPA päivä, Kaupan ekopisteet tehostamaan pakkausten ja energiansäästölamppujen vastaanottoa kuluttajilta Johtaja Ilkka Nieminen KAUPPA 2012 -päivä, 11.10.2011 Ekopiste on kuluttajan arvostama palvelu Tutkimuksen

Lisätiedot

Valtuustokoulutus Oulun Jätehuollon esittäytyminen. johtaja Markku Illikainen

Valtuustokoulutus Oulun Jätehuollon esittäytyminen. johtaja Markku Illikainen Valtuustokoulutus 17.1.2013 Oulun Jätehuollon esittäytyminen johtaja Markku Illikainen Oulun kaupungin liikelaitos Toiminta-alueella 12 kuntaa, 290 000 asukasta. Maan viidenneksi suurin kunnallinen jätelaitos

Lisätiedot

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari 4.6.2014 Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte osana jätehuoltoa ja sen tavoitteita Tekstiilien uudelleenkäyttö ja

Lisätiedot

RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ

RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ KOKOEKO-seminaari Kuopio, 18.2.2016 Janne Hannula, Lassila & Tikanoja Oyj 1Lassila & Tikanoja Oyj JÄTE EI OLE ENÄÄ UHKA VAAN MAHDOLLISUUS Kaatopaikat Hygieniauhan

Lisätiedot

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj Korjausliike kestävään talouteen Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja 1Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj 2 KIERRÄTYS JA HYÖDYNTÄMINEN:

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet. Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen

Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet. Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen 1 Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen 30.11.2010 2 JÄTELAINSÄÄDÄNNÖN TAVOITTEET Ehkäistä jätteen syntymistä, edistää jätteen hyödyntämistä

Lisätiedot

Tuottajavastuuiltapäivä

Tuottajavastuuiltapäivä Tuottajavastuuiltapäivä 3.11.2016 Tuottajayhteisön näkökulma Kyösti Pöyry / Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy Tuottajavastuu ja tuottajayhteisöt Tuottajavastuu on jätelaissa (6. luku) kohdistettu

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA 4.10.2016 Hanna-Liisa Järvinen Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on kuulunut RenoNorden ASA Group:iin vuodesta 2013 Yhtiö

Lisätiedot

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Kotkassa 30.9.2010 Biovakka Suomi Oy Markus Isotalo Copyright Biovakka Suomi Oy, Harri Hagman 2010 Esitys keskittyy

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYTOIMINTAA KOSKEVAT KILPAILUNEUTRALITEETTISELVITYKSET (PÖYDÄLLÄ)

JÄTTEENKÄSITTELYTOIMINTAA KOSKEVAT KILPAILUNEUTRALITEETTISELVITYKSET (PÖYDÄLLÄ) OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Hallitus 90 21.08.2015 Hallitus 102 25.09.2015 JÄTTEENKÄSITTELYTOIMINTAA KOSKEVAT KILPAILUNEUTRALITEETTISELVITYKSET (PÖYDÄLLÄ) 1646/00.01.013.0132/2015 Hallitus 90 Esittelijä Toimitusjohtaja

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET SUEZ ENVIRONNEMENT Euroopan suurin ja maailman kolmanneksi suurin ympäristöhuoltoyhtiö SITA Suomi Oy kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä. Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos

Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä. Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos Johdanto: Kaatopaikoilla orgaanisesta jätteestä syntyy kasvihuonekaasuja: - hiilidioksidia, - metaania - typpioksiduulia.

Lisätiedot

Pakkausten tuottajavastuun muutokset tuottajien puheenvuoro. Pakkausalan Ympäristökonferenssi Helsingin Messukeskus Heikki Juutinen, ETL

Pakkausten tuottajavastuun muutokset tuottajien puheenvuoro. Pakkausalan Ympäristökonferenssi Helsingin Messukeskus Heikki Juutinen, ETL Pakkausten tuottajavastuun muutokset tuottajien puheenvuoro Pakkausalan Ympäristökonferenssi 12.2.2014 Helsingin Messukeskus Heikki Juutinen, ETL Pakkausten merkitys elintarviketeollisuudessa Toimiva pakkaus

Lisätiedot

Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta

Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta Tuottajavastuuiltapäivä 2016 Tampere-talo 3.11.2016 Teemu Virtanen Johtava tuottajavastuuvalvoja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 31.10.2016 Pakkaukset

Lisätiedot

Ekomo Ämmässuon ekoteollisuuskeskus. Resurssiviisas tulevaisuus -seminaari Kuopio

Ekomo Ämmässuon ekoteollisuuskeskus. Resurssiviisas tulevaisuus -seminaari Kuopio Ekomo Ämmässuon ekoteollisuuskeskus Resurssiviisas tulevaisuus -seminaari Kuopio 26.5.2016 Ekomo alusta liiketoiminnan kasvulle Ämmässuon ekoteollisuuskeskus Ekomo tarjoaa yrityksille alustan teollisille

Lisätiedot

Hankintalain kokonaisuudistus. Ympäristövaliokunta,

Hankintalain kokonaisuudistus. Ympäristövaliokunta, Hankintalain kokonaisuudistus Ympäristövaliokunta, 28.9.2016 Ympäristötoimialalla on merkittävä rooli kaikissa kiertotalouden eri vaiheissa Tietoisuus korvattavuudesta, uudet kierrätysmateriaalit Ecodesign,

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Envor Group Toimitusjohtaja Mika Laine Järkivihreä Forssa - Turbonousuun Forssa 19.4.2011 Envor Group Neljä yritystä, vanhin perustettu

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista LUOTTAMUKSELLINEN Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista Eduskunnan talousvaliokunta Mikko Alkio, asianajaja 26.10.2016 Sidosyksikkö ja ulosmyynnin rajanveto Kunta / hankintayksikkö

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016 Tekninen lautakunta 60 04.05.2016 Jätehuoltomääräykset 358/00.01.01.00/2016 TELA 60 Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat paikallisia, sitovia säännöksiä, jotka annetaan jätelain (646/2011) 91 :n nojalla.

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys

Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Suomen ja Venäjän välinen liikenne 2020 ja 2030 Ennuste talouden ja liikenteen kehityksestä Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys Kymenlaakso liikenteen

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2015

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2015 HSY:n jätehuollon vuositilasto 215 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

RePlast FinEst. Muovien kierrätys Suomessa. II Koulutusseminaari Hiidenmaa 31.5.-1.6.2006 Sauli Eerola Muovipoli Oy

RePlast FinEst. Muovien kierrätys Suomessa. II Koulutusseminaari Hiidenmaa 31.5.-1.6.2006 Sauli Eerola Muovipoli Oy RePlast FinEst Muovien kierrätys Suomessa II Koulutusseminaari Hiidenmaa 31.5.-1.6.2006 Sauli Eerola Muovipoli Oy Yleistä Muovien kierrätys on yleensä sisäistä kierrätystä Yritykset käyttävät tuotantohylyn

Lisätiedot

Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto. Neuvoja Miia Jylhä

Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto. Neuvoja Miia Jylhä Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto Neuvoja Miia Jylhä 31.102014 Turun Seudun Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö hoitaa kuntien puolesta lakisääteiset jätehuollon palvelutehtävät

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa.

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset Alueen kunnat perustivat 2013 Asukaspohja n. 56 000 1 viranhaltija, 8 henkilön lautakunta Talousarvio n. 100 000 Isäntäkuntana Iisalmi Hoitaa jätehuollon viranomaistehtävät

Lisätiedot

Betoniliete hankala jäte vai arvotuote Betonipäivät , Messukeskus Helsinki. Rudus Oy Kehityspäällikkö Katja Lehtonen

Betoniliete hankala jäte vai arvotuote Betonipäivät , Messukeskus Helsinki. Rudus Oy Kehityspäällikkö Katja Lehtonen Betoniliete hankala jäte vai arvotuote Betonipäivät, Messukeskus Helsinki Rudus Oy Kehityspäällikkö Katja Lehtonen Betoniteollisuuden betonijäte Betoniteollisuudessa (valmisbetoni ja betonituotteiden valmistus)

Lisätiedot

INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit

INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit Ruokajärjestelmien kestävät ja tehokkaat ratkaisut Biotalouden INKA-ohjelma (Seinäjoki) 17.3.2015 INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit Pääkaupunkiseutu VAASA OULU Turku Kestävät energiaratkaisut Kuopio

Lisätiedot

Jätelaki ja jätealan asetusten valmistelu. Kuntamarkkinat 19.9.2011 Ari Seppänen, ympäristöministeriö

Jätelaki ja jätealan asetusten valmistelu. Kuntamarkkinat 19.9.2011 Ari Seppänen, ympäristöministeriö Jätelaki ja jätealan asetusten valmistelu Kuntamarkkinat 19.9.2011 Ari Seppänen, ympäristöministeriö Uusi jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait jätelaki 646/2011 laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy 31.10.2012 Anna Sarkkinen ja Paula Wilkman, Mitä jäte on? Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan

Lisätiedot

Rakennusjätteiden kierrätys ja hyötykäyttö valvojan näkökulma

Rakennusjätteiden kierrätys ja hyötykäyttö valvojan näkökulma Rakennusjätteiden kierrätys ja hyötykäyttö valvojan näkökulma KOKOEKO-seminaari 2016 Jätehuollon uudistuvat toimintamallit Itä- Suomessa Lea Koponen, Pohjois-Savon ELY-keskus 22.2.2016 Mielikuva rakennusjätehuollon

Lisätiedot

Puujätteet kierrätykseen seminaari

Puujätteet kierrätykseen seminaari Puujätteet kierrätykseen seminaari 27.5.2015 Kyllästetyn puun Kerääminen ja hyödyntäminen Tommi Tähkälä, DEMOLITE Oy KESTOPUUTEOLLISUUS ry toimialajärjestö, perustettu 1950 TEHTÄVÄT viranomaisyhteistyö

Lisätiedot

Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassa

Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassa Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassa Marja-Liisa Tapio-Biström MMM Luomutoimijoiden kiertotalousseminaari Hämeenlinna 29.1.2016 31.1.2016 1 Sisältö tulevaisuuden mahdollisuudet biotalousstrategia

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa

Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa Pohjois-Karjalan Teolliset symbioosit resurssit hyötykäyttöön, Lieksa 31.3.2015 Jätekukko Oy, Arto Ryhänen Jätekukko Oy perustettu v. 2001, 13

Lisätiedot

Uusi rytmi jätehuoltoon

Uusi rytmi jätehuoltoon Uusi rytmi jätehuoltoon Porvoon Kiinteistöyhdistys, Loviisa 3.11.2016 Tuija Klaus Parasta jätehuoltoa kuntalaisille Jätelaki Yhtiöt ovat saaneet tehtäväkseen hoitaa muun muassa pääosan kuntien jätehuoltoon

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 2

Lisätiedot

Ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet Etelä- Karjalassa

Ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet Etelä- Karjalassa Ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet Etelä- Karjalassa Päivän ohjelma 12.00 Päivän avaus, Markku Mäki-Hokkonen, Wirma 12.05 Puhdistamohankkeen tilannekatsaus LAVO, Riitta Moisio, Lappeenrannan lämpövoima,

Lisätiedot

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Tommi Kukkonen Jäteneuvoja Taloyhtiön jätehuolto Puhas Oy Perustettu 1997, aiempi nimi Joensuun seudun jätehuolto Oy Järjestää omistajakuntiensa lakisääteiset

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Lehdistötilaisuus 29.8.2012 Professori, tekn.tri Erja Turunen Tutkimusjohtaja, sovelletut materiaalit Strateginen tutkimus, VTT 2 Kierrätyksen rooli

Lisätiedot

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma Energiaa luonnosta GE2 Yhteinen maailma Energialuonnonvarat Energialuonnonvaroja ovat muun muassa öljy, maakaasu, kivihiili, ydinvoima, aurinkovoima, tuuli- ja vesivoima. Energialuonnonvarat voidaan jakaa

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Jätteiden hallinta ja käsittely

Jätteiden hallinta ja käsittely Jätteiden hallinta ja käsittely Opintomoniste 1. Suomen yhdyskuntajätehuolto 1.1 Yhdyskuntajätteiden määrä ja ominaisuudet Yhdyskuntajätteellä tarkoitetaan vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 1/2015 SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 AIKA: 14.4.2015 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020. Jätehuolto -määräykset

Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020. Jätehuolto -määräykset Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020 Jätehuolto -määräykset Hannele Tiitto, jätehuoltosuunnittelija, Forssan kaupungin jätelautakunta Ohjelmatyön tekijät Jätelautakunta

Lisätiedot

Metallikaivosteollisuuden kehityspolut vähähiilisessä yhteiskunnassa. Mari Kivinen Geologian tutkimuskeskus

Metallikaivosteollisuuden kehityspolut vähähiilisessä yhteiskunnassa. Mari Kivinen Geologian tutkimuskeskus Metallikaivosteollisuuden kehityspolut vähähiilisessä yhteiskunnassa Mari Kivinen Geologian tutkimuskeskus 10.11.2014 1 Työryhmä GTK Laura Lauri Susanna Kihlman Mari Kivinen Saku Vuori VTT Tiina Koljonen

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Metallien kierrätys on RAUTAA!

Metallien kierrätys on RAUTAA! Metallien kierrätys on RAUTAA! METALLEJA VOI KIERRÄTTÄÄ L O P U T T O M A S T I M E T A L L I N E L I N K A A R I Metallituotteen valmistus Metallituotteen käyttö Metallien valmistuksessa raaka-aineiden,

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut18.12.2007 ympäristölautakunnalle pakkausjätteen erilliskeräyksestä selvityspyynnön, joka on liitteenä.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut18.12.2007 ympäristölautakunnalle pakkausjätteen erilliskeräyksestä selvityspyynnön, joka on liitteenä. Ympäristölautakunta 46 17.06.2008 Ympäristölautakunta 32 14.04.2009 Ympäristölautakunta 36 12.05.2009 Ympäristölautakunta 53 23.06.2009 Pakkausjätteen keräilyä koskeva kielto 340/11.02.04/2008 YMLA 46

Lisätiedot

Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström 5.5.

Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström 5.5. Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön 2014-2016 Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström 5.5.2015 Turku Sivu 1 6.5.2015 Resurssitehokas - AJATELKAA JÄRJESTELMIÄ

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön. Else Peuranen, ympäristöministeriö SYKE, Helsinki

POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön. Else Peuranen, ympäristöministeriö SYKE, Helsinki POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön SYKE, 29.-30.10.2013 Helsinki POP-ainelainsäädäntö ja kv.sopimukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 850/2004 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Maatalouden ravinteet kiertoon Hämeenlinna Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Luonnonvarakeskus

Maatalouden ravinteet kiertoon Hämeenlinna Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Luonnonvarakeskus Maatalouden ravinteet kiertoon 29.1.2016 Hämeenlinna Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Luonnonvarakeskus Sivu 1 31.1.2016 Sivu 2 31.1.2016 Sivu 3 31.1.2016 Kiertotalous Joka vuosi ylikulutuspäivä tulee

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Kuntien ympäristösuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Tommi Kaartinen, VTT 2 Taustaa Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista voimaan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT Julkisuudessa on ollut esillä Kemijärven sellutehtaan muuttamiseksi biojalostamoksi. Tarkasteluissa täytyy muistaa, että tunnettujenkin tekniikkojen soveltaminen

Lisätiedot

Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentin jäsen Kiertotalous kohti jätteetöntä Eurooppaa

Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentin jäsen Kiertotalous kohti jätteetöntä Eurooppaa Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentin jäsen 2015 Kiertotalous kohti jätteetöntä Eurooppaa Resurssitehokkuus mitä se on? Kymppikerroin : sama hyvinvointi ja ansiot kymmeneksellä resursseja Tuotteiden

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 8.12.2016 8.00 Aamiainen 9.00 Tervetuloa! Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte Oy, Iida Miettinen ja Virpi Leppälä 10.00 Energiaa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Fiskarsin yhtiökokouskutsu

Fiskarsin yhtiökokouskutsu Fiskars Oyj Abp Pörssitiedote 9.2.2016 klo 9.00 EET Fiskarsin yhtiökokouskutsu Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 9.3.2016 klo 15.00

Lisätiedot

Ravinneneutraali kunta RANKU Sanna Tikander Varsinais-Suomen ELY-keskus

Ravinneneutraali kunta RANKU Sanna Tikander Varsinais-Suomen ELY-keskus Ravinneneutraali kunta RANKU 1.3.2016 Sanna Tikander Varsinais-Suomen ELY-keskus Ravinneneutraali kunta hanke (RANKU) Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hallinnoima kolmivuotinen (2015-2017) kehittämishanke

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot