JÄTEALAN AMMATTILAISILLE JÄSENLEHTI METALLIROMU. voi säteillä JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄTEALAN AMMATTILAISILLE JÄSENLEHTI 2 2012 METALLIROMU. voi säteillä JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY"

Transkriptio

1 JÄSENLEHTI JÄTEALAN AMMATTILAISILLE METALLIROMU voi säteillä JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY

2 SISÄLTÖ Tässä numerossa 3 Pääkirjoitus 4 JHY tiedottaa 5 Jätehuollon kevätpäivä 6 Pääartikkeli: Muovipakkausten hyödyntämistä selvitettiin 10 Metalliromun seassa säteilylähteitä 11 Metalli kiertää Kuusakoskella 12 Hyötypalat 14 JäteMiinus 15 Yhteisöjäsenet Jätehuoltopäivien ohjelma keskiaukeamalla! 2

3 PÄÄKIRJOITUS Tulevaisuuden kaatopaikka Orgaanisen jätteen sijoittamista tavanomaisen jätteen kaatopaikoille rajoitetaan vuodesta 2016 lähtien. Tuolloin kaatopaikoille ei saa enää sijoittaa biohajoavaa jätettä lainkaan. Yhdyskuntajäte pitäisi kierrättää vähintään 50-prosenttisesti. Yllämainitut haasteet tulevat lisäämään tutkimusta, tuotekehitystä ja liiketoimintaa. Materiaalikierrätykselle asetetut tavoitteet tulevat lisäämään tarvetta esimerkiksi muovien syntypaikkalajitteluun ja kerätyn muovijätteen materiaalikierrätykseen tavalla tai toisella. Investointeja jätteenpolttolaitoksiin, biokaasulaitoksiin, kompostointilaitoksiin, bioetanolilaitoksiin, mekaanisiin käsittelylaitoksiin ja vastaaviin muihin teollisiin käsittelyprosesseihin on jo tehty ja tehdään varmasti lisääkin lähitulevaisuudessa. Mutta miten kaatopaikkojen käy jatkossa? Sijoitetaanko kaatopaikoille enää mitään? Romahtaako jätemateriaalien hyötykäyttö kaatopaikkarakenteissa? Esimerkiksi lievästi pilaantuneita maita käytetään nykyisin kaatopaikkojen peittämiseen ja maisemointiin. Missä tämänkaltaiset materiaalit hyötykäytetään jatkossa? Kaatopaikkakaasua syntyy tulevaisuudessa oleellisesti vähemmän kuin ennen. Vanhoilta kaatopaikoilta saadaan kaasua vielä pitkään, mutta uusilta ei pitäisi kaasua enää herua. Pitäisikö tulevaisuuden kaatopaikkaa hoitaa siten, että se olisi mahdollinen raakaainevarasto myöhempää hyötykäyttöä varten? Ruvetaanko jatkossa hyödyntämään nykyisille kaatopaikoille sijoitettuja materiaaleja, eli harjoittamaan kaivostoimintaa, landfill miningia? Vanhoilta kaatopaikoilta voi löytyä paljon hyödynnettäviä materiaaleja, esimerkiksi metalleja. Onpa jopa uumoiltu, että vanhat kaatopaikkatäytteet voisivat soveltua jätevoimaloiden polttoaineeksi. Hyvään suuntaan ollaan menossa. Jätteiden kierrätys ja hyötykäyttö ovat lisääntymässä yhdistyksen periaatteiden mukaisesti. Biohajoavan jätteen ohjaaminen pois kaatopaikoilta lisää jätehuollon ekotehokkuutta ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Esa Mäkelä varapuheenjohtaja Jätehuoltoyhdistys ry JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY:N JÄSENLEHTI JULKAISIJA: JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY OSOITE Jätehuoltoyhdistys ry PL 943, HELSINKI Sähköposti: (mm. osoitteenmuutokset) Pankkiyhteys: BIC: NDEAFIHH Tilinumero: IBAN FI ISSN PÄÄTOIMITTAJA Auli Westerholm Ekokem Oy Ab PL RIIHIMÄKI puh TOIMITTAJA Katariina Krabbe Tekstitaika Posliinikatu 2 A HELSINKI puh TAITTO JA ULKOASU Tiina Madisson JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY on kaikille jätehuollossa ja sitä sivuavissa tehtävissä toimiville henkilöille ja yhteisöille avoin ammatillinen yhteisjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jätehuollon tuntemusta, jätteen asianmukaista käsittelyä ja jätteen hyötykäyttöä Suomessa. Jäsenhakemuskaavake löytyy sivulta 15. 3

4 JHY tiedottaa ILMOITTAUDU JÄTEHUOLTOPÄIVILLE Ilmoittautuminen 26. valtakunnallisille Jätehuoltopäiville on käynnissä. Ilmoittautumislinkki löytyy nettisivuiltamme Jätehuoltopäivät pidetään Helsingin Messukeskuksessa Jäte- ja kierrätysmessujen yhteydessä. Ohjelmaesite löytyy keskiaukeamalta. KUULUMISIA KEVÄTKOKOUKSESTA Jätehuoltoyhdistyksen kevätkokous pidettiin Kuusakoski Oy:n tiloissa Heinolassa. Paikalla oli 18 yhdistyksen henkilöjäsentä. Ilahduttavasti paikalla oli monta uuttakin kasvoa: jäseniä, jotka eivät ennen ole osallistuneet yhdistyksen kokouksiin. Ennen sääntömääräisten asioiden käsittelyä puheenjohtaja Auli Westerholm kertoi yhdistykseen kohdistuneen talousrikosasian etenemisestä. Asian käsittely on edelleen kesken Vaasan hovioikeudessa. Varsinaisina kevätkokousasioina Westerholm esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2011, joka hyväksyttiin sellaisenaan. Taloudenhoitaja Kari Wellman esitteli tilinpäätöksen, taseen ja tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan kertomukset vuodelta Tuloslaskelma ja tase vuodelta 2011 vahvistettiin, ja hallituksen jäsenille päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta Kokousasiakirjat ovat ladattavissa Jätehuoltoyhdistyksen verkkosivuilta extranetin puolella. Kokouksen jälkeen tutustuttiin Kuusakoski Oy:n toimintaan. Lisää aiheesta sivulla 11. OPINTOMATKA MÜNCHENIIN Tämän kevään opintomatkalle osallistui 20 Jätehuoltoyhdistyksen jäsentä. Opintomatkalla tutustuttiin IFAT ENTSORGA -jätehuoltomessuihin sekä BMW:n kierrätyskeskukseen sekä autonvalmistukseen ja sen jätehuoltoon. Tarkempi matkakertomus julkaistaan ensi numerossa. PALAUTETTA, TIEDOTTEITA JA JUTTUVINKKEJÄ Kerro yrityksesi tai muun taustayhteisösi ajankohtaisista asioista. Lähetä uutisvinkki tai tiedote osoitteeseen Myös kaikenlainen palaute ja kehitysehdotukset ovat tervetulleita. EXTRANET-TUNNUKSET JA SÄHKÖINEN JÄSENKIRJE Lähettämällä sähköpostia osoitteeseen voit myös pyytää uusia extranet-tunnuksia sekä tilata sähköisen jäsenkirjeen. Jätehuoltoyhdistykseen ovat liittyneet HENKILÖJÄSENIKSI: Johannes Jermakka, VTT Mari Juntunen Jaakko Lukkarila, Compactor Finland Oy Jakke Mäkelä Tapani Sievänen, Suomen palautuspakkaus Oy Elina Tampio, MTT Sanna Taskila, Bioprocess Engineering Laboratory, University of Oulu Hannu Tourunen, Puijon Kiinteistöhuolto Oy YHTEISÖJÄSENEKSI: Vestia Oy 4

5 Jätehuollon kevätpäivä kiinnosti Oulussa Jätehuollon kevätpäivä järjestettiin Hotelli-ravintola Lasaretin tiloissa Oulussa. Oulun aluetoiminta käynnistyi parin vuoden tauon jälkeen onnistuneesti, sillä paikalle saapui satakunta jätehuollon ammattilaista. JHY:n ja Oulun Jätehuollon yhteistyössä järjestämä Jätehuollon kevätpäivä kiinnosti laajasti kävijöitä. Torstaina järjestettyyn päivään osallistui noin sata kiinnostunutta jätealalla työskentelevää. Puhujia oli yhteensä yhdeksän, ja päivä päätettiin tutustumalla Laanilan ekovoimalaitokseen sekä Ruskon jätekeskukseen. Juhani Kaakinen Pohjois-Suomen ELYkeskuksesta muistutti kuulijoita kaatopaikkojen määrästä vuosien takaa: Pohjois-Pohjanmaalla niitä oli vuonna 1990 yhteensä 93 kappaletta. Nykyisin niitä on alueella vain muutamia. Kaakinen valotti esityksessään myös jätelainsäädäntöä sekä Suomen jätealan nykytilaa. Kai Sormunen Ramboll Oy:stä kertoi kaatopaikkakaasujen talteenotosta ja siitä, mitä kaatopaikoille tapahtuu kun orgaaninen aines poistuu. Sormusen mukaan kaatopaikkakaasua voidaan hyödyntää 2030-luvulle saakka. Kaatopaikka-alueita tarvitaan vähemmän, mutta laitosten, välivarastojen ja käsittelykenttien tarve kasvaa. Kun metaania ei enää muodostu vuoden 2016 jälkeen sijoitetuista jätteistä, ei myöskään tarvita uusia kaasunkeräysjärjestelmiä. Mikko Ahokas JHY:stä kertoi nykyaikaisten siirtokuormausasemien rakentamisesta, jolloin on otettava huomioon muun muassa valaistus, viemäröinti, maaperä, tarpeet, liikenne, sähköt, materiaalivalinnat ja budjetti. Matti Nieminen VTT:ltä kertoi kierrätyspolttoaineiden tulevaisuudesta. Niemisen mukaan jätteiden energiasisällön hyödyntäminen tulee kasvamaan erityisesti Suomessa. Polttoaineena jäte on halpaa, mikä mahdollistaa korkeamman investoinnin. Tällä hetkellä kapasiteettia polttoon on riittävästi, eikä perinteisiä jätteenpolttolaitoksia todennäköisesti enää rakenneta. Nieminen pohti, mihin jätteen määrä kehittyy: kustannusten nousu ohjaa tehokkaampaan lajitteluun ja toisaalta hyvälaatuisen jätteen kysyntä voi nostaa sen hintaa. Markku Illikainen Oulun Jätehuollosta kertoi Ruskon jätekeskukseen rakennettavasta lajitteluareenasta, Laresta. Lajitteluareenalle vastaanotetaan ensi syksystä alkaen kaikki asiakkaiden maksulliset seka- ja rakennusjätekuormat. Laren rakentamisen jälkeen asiakkaat eivät enää vie sekajätekuormiaan kaatopaikalle, vaan tuovat ne suoraan katetulle lajitteluareenalle, jossa kuorma puretaan. Lisäksi tilaisuudessa puhui Mikael Tervaskanto Oulun Energialta, joka kertoi ekovoimalaitoksen tämänhetkisestä tilanteesta, sekä Noora Huotari Metlalta, joka kertoi tuhkan rakeistuksesta ja käytöstä. Tilaisuuden luentomateriaaleja on ladattavissa Jätehuoltoyhdistyksen nettisivuilla Teksti ja kuvat: Tiedottaja Lea Ansamaa Oulun Jätehuolto 5

6 TUTKIMUS Muovipakkausten kierrätystarve kasvaa uusia toimintatapoja tarvitaan Pakkausten tuottajavastuun laajentuminen täydeksi tuottajavastuuksi asettaa uusia paineita muovipakkauksien tehokkaammaksi hyödyntämiseksi ja erityisesti kierrätyksen lisäämiseksi. Tuoreessa selvityshankkeessa kartoitettiin muovipakkausten kierrätyksen nykyisiä pullonkauloja sekä etsittiin keinoja kierrätyksen kehittämiseksi. Suomessa on toistaiseksi saavutettu muovipakkausjätteen materiaalikohtaiset kierrätysvaa- timukset ja - tavoitteet. Vuonna 2009 materiaalikierrätysaste oli 25 prosenttia ja kokonaishyödyntämisaste 45 prosenttia. Suomen markkinoille saa- tettu muovipakkausten määrä on Pakkaus- alan ympäristörekisteri PYR:n tilastojen mukaan kasvanut viimeisten viiden vuoden aikana ollen vuonna 2009 runsaat tonnia. Yleisimpien arvioiden mukaan muovipakkausjätteen määrä ei ole tulevai- suudessakaan vähenemässä. Muovin arvel- laan syrjäyttävän yhä enenevässä määrin perinteisempiä pakkausmateriaaleja, kuten lasia ja metallia. VTT toteutti ympäristöministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön tilaamana selvityshankkeen, joka valmistui helmi- kuussa Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa muovipakkausjätteestä ja sen hyödyntämisestä Suomessa ja ulkomailla sekä tulevaisuuden kehityssuunnista. Tavoitteena oli myös antaa toimenpidesuo- situksia muovipakkausjätteen tehokkaam- maksi hyödyntämiseksi. Hankkeen taus- tana oli uusi, toukokuussa 2012 voimaan tullut jätelaki. Uuden lain myötä pakkausten tuottaja- vastuu laajenee, ja tulevaisuudessa pak- kausten tuottajien on järjestettävä kuluttajilta peräisin olevan pakkausjätteen vastaanotto. Suomen kierrätys- ja hyödyntämisasteet ovat EU- tasolla tarkasteltuna keskitasoa. Suurin osa Suomessa nykyisin kierrätet- tävästä muovipakkausjätteestä on peräi- sin kaupasta ja teollisuudesta. Näiden jakeiden, esimerkiksi kalvojen, säkkien ja kanisterien, lisäksi kierrätetään yleisesti myös teollisuuden tuotantohylkyä. Tulevaisuudessa yhä suurempi osuus jätteistä tulee kierrättää materiaalina. Useissa elinkaaritutkimuksissa kierrätys on todettu ympäristöhyödyiltään parhaaksi hyödyntämismenetelmäksi myös muovijät- teelle. Kierrätyksen hyödyt perustuvat neit- seellisen muovituotannon välttämiseen. Lopulliseen kokonaishyötyyn vaikuttaa se, mitä tuotantoa ja missä määrin uusio- muovin käytöllä vältetään. Muovipakkausjätteen osalta kierrä- tyksen keskeisiä haasteita ovat Suomen pienet jätevolyymit, kuluttajilta peräisin olevan muovipakkausjätteen huono laatu, vähäinen kotimainen kierrätysliiketoi- minta ja tuotannollisen toiminnan yleinen väheneminen. Markkinat ratkaisevat uusiomateriaalien kysynnän ja sitä kautta kierrätystoiminnan kannattavuuden. Tuottajavastuujärjestelmä toimii kuiten- kin markkinaheilahteluiden vaikutuksia tasaavana elementtinä ja parantaa siten kierrätystoiminnan jatkuvuutta. 6

7 Miten muualla? Hankkeessa selvitettiin valittujen vertailumaiden käytäntöjä muovipakkaus- jätteen kierrätyksessä. Vertailukohteiksi valittiin Ruotsi, Belgia ja Itävalta muun muassa siksi, että niiden ilmoittamat muovipakkausjätteen kierrätysasteet olivat suuria. Tarkastelluissa maissa muovipakkaukset ovat tuottajavastuun piirissä. Muovipak- kausjätteen keräys on kuitenkin tyypillises- ti tavalla tai toisella integroitu kunnalliseen jätteenkeräysjärjestelmään. Kaikissa ver- tailumaissa tonnikohtaiset tuottajavastuu- maksut ovat korkeammat kuin Suomessa, mutta niiden vaihteluväli on suuri: 37,5 eurosta 670 euroon tonnia kohden. Kuluttajilta kerättävän muovipakkaus- jätteen kierrätysjärjestelmille on tyypillistä, että valtaosa järjestelmän kustannuksista katetaan tuottajavastuumaksuilla. Materiaalista saatavilla tuotoilla on vähäisempi osuus. Kaikissa tarkastelluissa maissa pääasiassa yksi organisaatio vastaa kuluttajapakkausjätteiden kierrätys- järjestelmistä siten, että kaikki tai suurin osa pakkauslajeista kuuluu sen vastuulle. Tarkastelluista maista sekalaista kuluttajien muovipakkausjätettä kerätään Ruotsissa sekä osissa Itävaltaa kevytjakeen mukana. Ruotsissa muovipakkauksia kerätään sekä suoraan kiinteistöiltä että aluekeräys- pisteistä. Sen sijaan Belgiassa ja osissa Itävaltaa muovipakkausten keräily kohdistuu HDPE- ja PET- pulloihin. Lajittelulaitoksia on kaikissa tarkastel- luissa maissa, ja ainakin osa myös varsinai- sesta kierrätyksestä tapahtuu kyseisissä maissa. Joissakin maissa muovisia pullonkorkkeja kerätään erikseen. KUVAT: SCANSTOCKPHOTO Haasteina sisältöjäämät ja materiaalien heterogeenisyys Kotitalouksissa syntyvän muovipak- kausjätteen kierrätettävyys on sen ominai- suuksien vuoksi lähtökohtaisesti heikompi kuin elinkeinoelämän tuottaman jätteen. Materiaalivolyymit ovat kuitenkin kuluttajapuolella suuremmat, joten myös tämän materiaalivirran kierrätyksen lisää- minen olisi keskeistä kokonaiskierrätys- asteen nostamiseksi. Kotitalouksien muovipakkausjätteissä sisältöjäämät, kuten ruoka, kosmetiikka ja erilaiset kemikaalit, hankaloittavat kierrä- tystä. Kuluttajapakkauksissa käytettävien muovityyppien suuri kirjo ja erityisesti erilaiset yhdistelmämateriaalit ovat myös haasteellisia. Muovipakkausjätteen hetero- geenisyyteen on mahdollista vaikuttaa vain pakkaussuunnittelulla. Keskeinen tekijä toimivan muovin- kierrätysjärjestelmän rakentamisessa on tehokas ja olosuhteisiin soveltuva logis- tiikka. Keräykseen ja kuljetukseen liittyvää taustatietoa tuotetaan parhaillaan tuottaja- yhteisöjen, Päivittäistavarakauppa- yhdistyksen ja kunnallisten jätelaitosten yhteisessä Ekopistepilotti- projektissa. Keräyksen ja kuljetuksen integroiminen kunnalliseen järjestelmään on ulko- maisten järjestelmäesimerkkien perusteella mahdollinen vaihtoehto tehostaa pakkaus- jätehuollon logistiikkaa. Tehokas logistinen järjestelmä voitaisiin saavuttaa myös siten, että yksi yhteinen tuottajayhteisötaho koordinoisi kaikkien tai useimpien pakkausjätelajien keräys- ja kierrätys- järjestelmiä. Tällöin järjestelmää voitaisiin tarkastella kokonaisuutena kaikki pakkaus- lajit huomioiden. Selvityksen perusteella muovipakkausjät- teen keräily voidaan toteuttaa joko selek- tiivisesti, vain tiettyihin muovityyppeihin keskittyen, tai sekalaisen muovipakkaus- jätteen keräilynä. Ulkomaisten esimerkkien perusteella selektiivisen keräilyn kohteeksi soveltuisivat lähinnä polyeteenistä valmis- tetut pakkaukset, mahdollisesti myös PP, PS ja PET (muu kuin pantilliset PET- pul- lot). Selektiivinen erilliskeräily edellyttää nykyistä parempia pakkausmerkintöjä ja selkeää ohjeistusta kotitalouksille. Syntypaikkalajittelusta huolimatta tarvittaisiin todennäköisesti myös lajittelu- laitos, jotta saataisiin tuotettua hyödynnet- täväksi kelpaavaa uusioraaka- ainetta. 7

8 Hankkeen työryhmään kuului useita VTT:n tutkijoita. Selvitystyötä ohjasi ohjausryhmä, johon kuului ympäristöministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön edustajien lisäksi edustajat Jätelaitos yhdistys ry:stä, Suomen Uusiomuovi Oy:stä, Ympäristöyritysten Liitto Ry:stä, Wipak Oy:stä sekä Tekesistä. Hankkeessa järjestettiin työpaja, jossa aihetta työsti kutsuttuina lähes 50 asiantuntijaa edustaen pakkaus- ja muoviteollisuutta, pakkaavaa teollisuutta, tuottajayhteisöjä, kauppaa, muovinkierrätysalaa, jätehuoltoalaa, tutkimusta sekä hallintoa ja viranomaistahoja. Hankkeen raportti on julkaistu TEM:n julkaisusarjassa (TEM Raportteja 11/2012). VTT:N TOTEUTTAMA HANKE Mikäli keräily kohdistetaan sekalaiseen muovipakkausjätteeseen, tulisi kerätylle materiaalille löytää suuren mittakaavan hyödyntäjä, jonka prosessiin sekalainen muovipakkausjäte soveltuisi. Esimerkki täl- laisesta hyödyntäjästä voisi olla terästehtaan masuuni, mutta tämän hyödyntämis- kanavan toteuttamiskelpoisuudesta tarvi- taan vielä lisätietoa. Tulevaisuudessa teknologian kehittyessä saattaa ilmaantua uusia kierrätyskanavia sekalaisellekin muovipakkausjätteelle, esimerkiksi pyrolyysilaitos. Riittävän materiaalivolyymin saavuttamiseksi tulisi harkita kansainvälistä yhteistyötä tuottaja- yhteisöjen välillä, muovipakkausjätettä siis vietäisiin tai tuotaisiin. Myös elinkeinoelämän muovipakkausjät- teen kierrätyksessä olisi tehostamis- potentiaalia. Suuri osa esimerkiksi kaupan ja rakennusteollisuuden muovipakkausjät- teestä päätyy yhä energiajätteeseen tai sekajätteeseen. Lisää tietoa tarvitaan Muovipakkausten kierrätys on moni- tahoinen kysymys. Selvitystyön kuluessa havaittiin useita avoimia kysymyksiä ja lisätiedon tarpeita. Kattavaa analyysidataa jätteeksi pääty- vien pakkausten ominaisuuksista ja niiden sisältämistä muovityypeistä ei ole tällä het- kellä saatavissa. Datan kerääminen onkin oleellista, jotta voidaan määritellä, miten suuri potentiaali on saada kerättyä esimer- kiksi PE-, PET-, PP- ja PS- muovipakkauksia, ja mikä osuus kerätystä olisi mahdollista kierrättää. Lisäksi tarvittaisiin käytännön tutkimusta kerätyn muovin soveltuvuu- desta kierrätysprosesseihin sekä markkina- selvitystä tuotetun uusiomuovin kysynnän selvittämiseksi. Tällä hetkellä kysyntää on lähinnä puhtaille, homogeenisille ja hyvälaatuisille uusiomuoveille, joiden alkuperä on tun- nettu. Jatkossa olisi tarpeen selvittää muita mahdollisia käyttökohteita huonompi- laatuiselle uusiomuoville. Tämä tieto on oleellista myös optimaalisen keräysjärjes- telmän luomiseksi jotta tiedetään miten paljon ja minkä tyyppistä muovipakkausjä- tettä kannattaa kerätä. Toimiva jätehuolto on kuitenkin turvattava kaikissa olosuhteis- sa ja markkinaehtoisesta kysyntätilanteesta riippumatta. Huutokauppamenettely tai muunlainen julkinen markkinapaikka muovipakkausjätteille ja uusiomuoville voisi aikaansaada kysynnän ja tarjonnan parempaa kohtaamista. Eri kierrätysmenetelmien ja - skenaarioi- den elinkaaren aikaisista ympäristövaiku- tuksista ja muista systeemisistä seurauksista ei ole tällä hetkellä riittävästi tietoa. Myös erilaisista kierrätysprosesseista saatavissa oleva ympäristötieto rajoittuu joissakin tapauksissa vain muutamaan tapaukseen. Tietopohjaa tulisi näin ollen laajentaa tiedon edustavuuden parantamiseksi. Elina Merta tutkija, VTT 8

9 9

10 TEKSTI: Tanja Siuvatti Kierrätysmetallin seassa voi olla säteilylähteitä KUVA: Holger Hartmann Oy Intia vuonna New Delhissä sijaitseva sairaala ottaa vastaan 32- vuotiaan potilaan, jolla havaitaan säteilyaltistukseenviittaavia oireita. Pian sairaalaan saapuu toinen vastaavista oireista kärsivä mies. Asiaa tutkitaan, ja 32- vuotiaan potilaan omistaman romukaupan alueelta löytyy kahdeksan harmittoman näköistä kynän muotoista säteilylähdettä. Yhteensä seitsemän ihmistä ehtii altistua merkittävälle säteily- annokselle heistä yksi kuolee myöhemmin säteilystä aiheutuneisiin vammoihin. (Alara 2/2010) Yläpuolella on kuvattu karmea tapahtumasarja, joka olisi ollut estettävissä säteilyntunnistus- laitteiden avulla. Onneksi mitään tämän kaltaista ei ole tapahtunut Suomessa. Lisäämällä kierrätystysmetallin kanssa toimivien tietoisuutta säteilystä ja säteilylähteistä varmistetaan myös, ettei mitään tämän- kaltaista tule tapahtumaankaan. Mistä säteilylähteet tulevat ja miksi ne joutuvat kierrätysmetallin sekaan? Kierrätysromun seassa on jatkuvasti yhä enemmän säteilylähteitä. Säteily- lähteitä käytetään teollisuuden mitta- laitteissa ja lääketieteellisissä laitteissa. Kierrätysmetallin sekaan ne joutuvat lähinnä purkukohteista. Teollisuuden säteilylähteiden lisäksi kiertoon joutuu usein luonnonsäteilyllä saastuneita materiaaleja sekä vanhoja kulutustavaroita, joissa on käytetty säteilylähteitä. Säteilylähteet voivat olla monenkokoisia ja monenmuotoisia. Siksi niitä on todella vaikeaa havaita metalliromun seasta. Ainoa tapa havaita säteilylähteitä on etsiä niitä säteilyntunnistukseen kehitetyillä mittalaitteilla. Miksi säteilylähteet ovat ongelma metalliromun seassa? Säteilylähteet ovat metalliromun seassa ongelmallisia, sillä metalliromu vaimentaa helposti säteilyn. Korkeaenerginenkin säteilylähde voi huonossa tapauksessa jäädä sellaiseen paikkaan romukuormassa, ettei esimerkiksi terästehtaiden portilla olevat ajoneuvon säteilynmittausportit tunnista lähdettä. Jos tämä on ainoa säteilynmittauspaikka koko kiertoreitillä, säteilylähde kulkeutuu sulatettavaksi asti saastuttaen säteilylähteestä riippuen metallin, pölyn tai kuonan. Etenkin terästehtailla tämä riski onneksi tunnetaan, ja säteilynmittauslaitteistoja on lisätty useampaan prosessin vaiheeseen. Säteilyä voidaan mitata ajoneuvoportin lisäksi myös materiaalinkäsittelykoneen kouraan asennettavilla säteilyntunnisti- milla, murskan syöttökuljettimen päälle asennettavalla tunnistimella ja lukuisissa muissa kohdissa. Nyrkkisääntönä onkin, että mitä enemmän säteilynmittaus- laitteita metalliromun kiertoreitillä on, sitä varmemmin kaikki säteilylähteet saadaan kiinni ja poistettua kierrosta turvallisesti. Tästä syystä yhä useammat terästehtaat odottavat, että heidän toimittajillaankin on säteilyntunnistuslaitteet. Kuinka löydän säteilylähteen romukuormastani? Säteilylähde on hyvin vaikeaa, jollei mahdotonta, havaita silmämääräisesti. Siksi tarvitaan säteilynmittaukseen tarkoi- tettu mittalaite. Lukuisista vaihtoehdoista paras vaihtoehto on ajoneuvoportti, jonka suuritehoiset tunnistimet tunnistavat 10

11 TEKSTI: Katariina Krabbe KUVAT: Kuusakoski Oy Alumiini sulatetaan harkoiksi loputtomasti Jätehuoltoyhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä tutustuttiin Kuusakoski Oy:n toimintaan Heinolassa. Tehdaskierroksella oli mahdollisuus nähdä omin silmin, miten autonromuista saadaan uutta raaka- ainetta teollisuuden käyttöön. säteilylähteen varmimmin suoraan kuor- masta. Ajoneuvoportti on jo pelkästään tunnistimen koon ansiosta yli 300 kertaa tehokkaampi kuin kannettava säteilymittari. Mitä sitten, kun säteilylähde on löydetty? Noudata Säteilyturvakeskuksen ohjeita: ERISTÄ epäilyttävä kappale, kulkuneuvo tai kontti. Tarvittaessa pysäytä metallien käsittely ja lähetys. TUNNISTA henkilöt, jotka ovat voineet altistua säteilylle ja kirjaa heidän yhteystietonsa. INFORMOI yrityksen säteilystä vastaavaa henkilöä tai soita Säteilyturvakeskukseen. TOIMI Säteilyturvakeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti. Kuusakoski on yksi maailman suurimmista kierrätysmetallien jalostajista ja toimittajista. Se tarjoaa kierrätyspalveluita niin yrityksille, kunnille, maataloudelle kuin kuluttajillekin. Kierrätyspalveluista syntyneet materiaalit jalostetaan pääosin teollisuuden raaka-aineiksi ja energiaksi. Heinolan kierrätystehdas on rakennettu 1970-luvun alussa, joten se edustaa vanhaa, mutta toimivaa tekniikkaa. Romutettavat autot, joita tehtaaseen tällä hetkellä tulee kierrätettäviksi, ovat keskimäärin 20 vuoden ikäisiä. Kierrätystä ei siis ole näiden autojen valmistuksessa vielä huomioitu nykylainsäädännön mukaisesti. Kierrättämisessä kierrättämisen vuoksi ei ole järkeä, joten hyötykäyttöastetta voidaan nostaa sitä mukaa kun eri materiaalien käytölle löytyy kannattavia ratkaisuja, myyntijohtaja Markku Raita kertoo. Kyllin hyvä riittää Esikäsittelyssä autosta poistetaan renkaat, joille on oma kierrätysjärjestelmänsä, sekä nesteet ja akku. Esikäsittelyn tavoitteena on saada sekä ongelmat että herkut pois, Raita sanoo. Sen jälkeen auto murskataan mekaanisesti: murskausprosessissa kappaleet hienonnetaan niin pieniksi, että eri materiaalit voidaan erotella toisistaan. Kevyt aines, kuten verhoilumateriaalit, imetään pois. Teräs erotellaan magneetin avulla. Magnesium ja alumiini saadaan erilleen niiden ominaispainoon perustuen eri tiheyksisten nesteiden avulla. Sen jälkeen esimerkiksi nikkeli tunnistetaan röntgenin avulla ja punaiset metallit optisesti. Jäännösmetalliksi jää sinkki- ja lyijykappaleita. Prosessissa aineet erotetaan riittävän tarkasti. Aivan absoluuttiseen puhtauteen ei päästä, vaan metallin joukkoon jää hyvin pieniä määriä esimerkiksi raskaampia kumi- ja muovipaloja. Eroteltu teräsmurska päätyy teollisuuden raaka-aineeksi. Alumiini sulatetaan ja jalostetaan paikan päällä harkoiksi, joita tehdään käyttötarpeen mukaan erilaisina seoksina. Harkko on käytännössä kuljetuspakkaus, jolla materiaali saadaan esimerkiksi elektroniikka- tai autoteollisuuden käyttöön. Maanpäällistä kaivostoimintaa Heinolassa kierrätystehtaassa tuotetaan noin tonnia alumiinia vuodessa. Porteista tulee vuosittain sisään kaikkiaan noin tonnia tavaraa, josta yli 90 prosenttia palautetaan uudelleen käyttöön joko kierrätettynä raaka-aineena tai energiana. Osa materiaalista päätyy omalle loppusijoitusalueelle. Tehtaan toimintaa voidaan verrata kaivosteollisuuteen. Materiaalit vain eivät ole maan alla, vaan laajalle levitettyinä maan päällä. Samalla tavalla ideana on saada arvokkaat metallit irti ympäröivästä aineesta ja jalostaa ne käyttökelpoiseen muotoon. Metalleja voidaan kierrättää aina uudestaan ja uudestaan. Niiden laatu ei siitä huonone, Markku Raita muistuttaa. Teräsmurska toimitetaan teollisuuden raaka-aineeksi. 11

12 ZenRobotics Tekesin NIY-ohjelmaan Siivouspäivä innosti ihmiset kierrättämään Koleasta säästä huolimatta Helsinki muuttui lauantaina kierrätyksen ihmemaaksi. Jo useampana vuonna Arabianrannassa järjestetty Iso kierrätyspäivä on laajentunut myös katutaiteen puolelle, ja nimikin muuttui tänä vuonna Arabian katu-festivaaliksi. Kierrätyksellä on kuitenkin edelleen vankka sija festivaalin keskiössä: kirpputorit ja ilmaiskierrätyspisteet houkuttelivat ihmisiä tuomaan tarpeettoman tavaransa kiertoon ja löytämään jotain itsellensä tarpeellista. Samaksi päiväksi osunut Siivouspäivä laajensi kierrätystapahtumat pitkin kaupunkia ja vähän muuallekin Suomeen. Siivouspäivän ideana on, että kuka tahansa voi päästä eroon nurkkiin kertyneistä tavaroista yksinkertaisesti kantamalla ne ulos ja myymällä tai antamalla ne eteen päin. Siivouspäivän nettisivuilla julkaistuun karttaan sai lisätä oman myyntipaikkansa, ja niitä ilmoitettiinkin noin 600. Siivouspäivään osallistuivat myös monet pääkaupunkiseudulla vaikuttavat kierrätysalan toimijat Stena Technoworld ja Stena Recycling, Lassila & Tikanoja, Kierrätyskeskus, Fida, Uff ja Kulttuurikameleontit. Yhteistyökumppaneiden keräyspisteisiin sai tuoda myymättä jääneet tavarat sekä esimerkiksi metalli- sekä sähkö- ja elektroniikkaromua kierrätettäväksi. Ihan kaikkea ei kannata kierrättää Useamman kirppishain pitämä blogi sai alkunsa tuohtumuksesta etenkin monien hyväntekeväi- syyskirpputorien hinnoitteluun: jos käytetystä tavarasta joutuu maksamaan kirpputorilla enem- män kuin samasta tavarasta uutena kaupassa, tuskin kovin moni viitsii ostaa käytettyä vaikka kuinka kan- nattaisi kierrätystä. Tällöin tavarat jäävät seisomaan kirppiksille, eikä kierrätys pelaa. (KK) Paskat kirppislöydöt - niminen blogi ja Facebook- sivu niittävät suosiota ja ihastusta. Paitsi ylihinnoittelulle, blogissa ja Facebookissa nauretaan myös kirpputorien uskomattomimmille löydöille: rikkinäiselle, likaiselle ja käyttökelvottomalle tavaralle, jota edelleen yritetään jostain syystä kaupitella esimerkkinä käytetty vessaharja. Ihan kaikkea ei sentään kannata kierrättää. Facebook- sivulle lukijatkin voi- vat lisätä omia löytöjään. Tykkääjiä on lähes paskatkirppisloydot.blogspot.com ZenRobotics valittiin Tekesin Nuoret ja innovatiiviset yritykset (NIY) - ohjelmaan. NIY-ohjelmalla Tekes tukee kansainväliseen kasvuun suuntautuneita, lupaavia suomalaisia yrityksiä. ZenRoboticsin tuotekehityksessä Tekesin tuki on ollut alusta asti ratkaisevassa roolissa. Murrokseen pyrkiviä, suorastaan vallankumouksellisia teknologioita kehitettäessä mennään aina tuntemattomalle alueelle, jolloin riskit ja toisaalta myös mahdolliset voitot ovat suuria. Ilman luotettavaa ja pitkäaikaista rahoituskumppania tämän luokan hankkeisiin ei voisi ryhtyä, korostaa ZenRoboticsin perustajaosakas ja teknologiajohtaja Harri Valpola. Kasvun ja kansainvälisyyden tarpeisiin ZenRobotics on palkannut jo lisää työntekijöitä. Jätehuoltopäivien ekskursiolla pääsee tutustumaan ZenRoboticsin jätteenlajittelurobotin toimintaan Helsingin Viikissä. NIMITYS PUUPAKKAUSTEN KIERRÄTYS PPK OY: Puupakkausten tuottajayhteisönä toimivan Puupakkausten Kierrätys PPK Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty metsänhoitaja Jukka Ala-Viikari alkaen, jolloin yhtiön edellinen toimitusjohtaja, agronomi Lars Rask jäi eläkkeelle. Jukka Ala-Viikari on toiminut puutuoteteollisuuden parissa 18 vuotta. Viimeiset viisi vuotta hän on toiminut Lämpöpuuyhdistys ry:n toiminnanjohtajana, jossa tehtävässä hän myös jatkaa osa-aikaisesti. 12 (KK)

13 Hyötypalat Ympäristöministeriö julkaisi esitteen jätelaista KUVA: SCANSTOCKPHOTO Rosk n Roll ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto harkitsevat fuusiota Pääkaupunkiseudulle Uusi jätelaki ja siihen liittyvät muut lait astuivat voimaan Ympäristöministeriö on nyt julkaissut aiheesta esitteen Ajankohtaista jätelain uudistuksesta. Nelisivuisessa esitteessä kerrotaan muun muassa jätelain tavoitteista, etusijajärjestyksestä ja jätemäärien seurannasta. Lisäksi esitteeseen on koottu vastuullisen jätehuollon muistilistat niin jätteen kuljettajille, kerääjille, käsittelijöille kuin tuottajillekin. Esitteen voi ladata Ympäistöministeriön verkkosivulta Rosk n Rollin toiminta-alue on merkitty puna-oranssilla ja Itä-Uudenmaan Jätehuollon sini-vihreällä. Jätehuollon tulevaisuus on täynnä epävarmuutta aiheuttavia tekijöitä. Yksikkökoon kasvattaminen varmistaisi kustannustehokkuutta. Lainsäädännön kiristyminen on nostanut jätemaksuja jo useita vuosia, ja tulevaisuuden vaatimukset on ennakoitava. Palveluiden pitäminen edullisina ja lähellä asukkaita vaatii kuntayhtiöiltä valppautta ja laajaa yhteistyötä, sanoo Itä-Uudenmaan Jätehuollon toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen. Jäteyhtiöiden tekemän selvityksen perusteella fuusio lisäisi toimintamahdollisuuksia, saisi aikaan säästöjä ja pienentäisi riskejä. Palveluiden kehittämismahdollisuudet parantuisivat ja jätteiden käsittelyä keskittämällä tehokkuus kasvaisi. Kiristyvän lainsäädännön vaatimien investointien riskit voitaisiin hallita paremmin suuremmassa yhtiössä. Myös henkilöstökuluissa säästettäisiin. Fuusion myötä Itä-Uudenmaan Jätehuolto saisi mahdollisuuden käyttää Rosk n Rollin varaamaa jätteen- Kuntien omistamat jäteyhtiöt Länsi- ja Itä- Uudellamaalla selvittävät yhteenliittymistä. Länsi- Uudellamaalla toimivan Rosk n Roll Oy Ab:n ja Itä- Uudenmaan Jätehuolto Oy:n hallitukset esittävät omistajakunnilleen fuusion mahdollisuutta. polttokiintiötä Vantaan Energian jätevoimalassa. Itä-Uudenmaan Jätehuollolla on oma kiintiönsä Kotkan jätevoimalassa, mutta se ei riitä, kun sekajätteen kaatopaikkakielto astuu voimaan. Samalla Itä-Uudenmaan jätteenkuljetusmatkat lyhenisivät. Kyse olisi kahden hyvin hoidetun yhtiön yhdistymisestä hyvän sään aikaan. Rosk n Roll ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto ovat toiminnaltaan ja asukasrakenteeltaan hyvin samanlaisia yhtiöitä. Haluamme turvata asiakkaillemme hyvät jätepalvelut edullisilla hinnoilla jatkossakin, kertoo Rosk n Rollin toimitusjohtaja Stig Lönnqvist. Omistajakunnat tutustuvat tehtyyn selvitykseen ja neuvottelevat asiasta. Neuvottelujen perusteella yhtiöiden hallitukset päättävät elokuussa, esitetäänkö fuusiota toteutettavaksi. Jos asia etenee, lokakuussa järjestetään ylimääräiset yhtiökokoukset, joissa omistajakunnat päättävät asiasta. Uusi yhtiö voisi aloittaa toimintansa aikaisintaan vuoden 2013 puolivälissä. uudet jätehuoltomääräykset HSY:n hallitus hyväksyi kokouksessaan pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen uudet jätehuoltomääräykset. Uusien määräysten mukaan lasi- ja metallipakkaukset on erotettava muusta jätteestä ja lajiteltava omiin jäteastioihinsa. Lasin ja metallin lajitteluvelvollisuus koskee kaikkia vähintään 20 huoneiston asuinkiinteistöjä sekä muita kuin asuinkiinteistöjä, joilla syntyy lasi- tai metallijätettä yli 50 kiloa viikossa. Uusien määräysten myötä kartonkipakkauksen lajitteluvelvollisuus laajenee koskemaan vähintään 10 huoneiston asuinkiinteistöjä. Nykyisten jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistöillä, joissa on vähintään 20 huoneistoa, tulee lajitella kartonki erikseen. Sekä uusien että nykyisten määräysten mukaan kartonki on kerättävä erikseen myös silloin, kun muulla kuin asuinkiinteistöltä syntyy kartonkijätettä vähintään 50 kiloa viikossa. Uudet jätehuoltomääräykset tulevat voimaan heinäkuun alusta 2012, mutta määräykset sisältävät siirtymäaikoja, jotta kiinteistöt ehtivät varautua uudistuksiin. Lasi-, metalli- ja kartonkipakkausten osalta uudet määräykset astuvat voimaan alkaen. Jätehuoltomääräykset on uudistetu toukokuun 2012 alusta voimaan tulleen jätelain säännösten huomioon ottamiseksi. Uusilla lasin ja metallin lajittelu määräyksillä tehostetaan jätteiden kierrätystä ja materiaalihyötykäyttöä. 13

PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU. KOKOEKO -seminaari

PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU. KOKOEKO -seminaari Annukka Leppänen-Turkula PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO -seminaari 16.2.2012 UUSI JÄTELAKI Aikataulu jätelaki tulee voimaan toukokuussa 2012 tuottajavastuuluku voimaan toukokuussa 2013 tuottajayhteisöt

Lisätiedot

Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy

Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy 17.11.2014 www.pyr.fi 1 PYR OY Kaupan ja teollisuuden omistama palveluyhtiö:

Lisätiedot

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013 Jätteen hyödyntäminen tehostuu Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n jätehuolto Ruskeasannan Sortti-asemasta ympäristöä säästävä Toimipisteet

Lisätiedot

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Aiempia kokemuksia energiahyötykäytöstä Keski- Savossa Poltettavaa muovijätettä kerättiin

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuusseminaari, Lahti 11.4.2013 Hanna Pynnönen Kuusakoski Oy Title and content slide Level 1 bullet - Level 2 bullet Level 3 bullet 1 Title and content

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

Pakkausten tuottajavastuu

Pakkausten tuottajavastuu 8.10.2014, Tampere NordicFood 2014 Pakkausten tuottajavastuu Juha-Heikki Tanskanen Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy 1 Esityksen sisältö Pakkausjätteen määrä ja vastuutahot Tuottajavastuun kehitys

Lisätiedot

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN 30.10.2014 Hyvä ympäristö ei synny sattumalta. Se on yhteinen juttu. Kiertokapula Oy:n tehtävänä on huolehtia mahdollisimman ympäristöystävällisesti

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen

KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen JÄTE EI OLE ENÄÄ UHKA VAAN MAHDOLLISUUS KAATOPAIKAT Tavoitteena hygienian parantaminen Luotiin terveydenhuollon jatkoksi Jätteiden hautaaminen

Lisätiedot

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään Jätteistä bioenergiaa ja ravinnetuotteita - mädätyksen monet mahdollisuudet Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron alueellisen optimin etsinnässä 30.8.2016 Navigators of sustainability LCA Consulting Oy Erikoistunut materiaali- ja energiavirtojen hallinnan parantamiseen elinkaarimallintamisen

Lisätiedot

PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU- TILANNEKATSAUS

PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU- TILANNEKATSAUS PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU- TILANNEKATSAUS KOKOEKO-seminaari 2017, 7.2.2017, Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistotie 2 Kuopio Jari Koivunen RINKI Oy www.rinkiin.fi 1 PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUUN ORGANISOINTI

Lisätiedot

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Isännöitsijöiden koulutustilaisuus Kierrätys tehostuu, hyötykäyttö paranee, Lasi, Metalli ja Kartonki Lasin, metallin ja kartongin kierrätys tehostuu Uudet jätehuolto

Lisätiedot

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUUN TILANNEKATSAUS

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUUN TILANNEKATSAUS PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUUN TILANNEKATSAUS 29. Valtakunnalliset jätehuoltopäivät, 6.-7.10.2015, Tampere Juha-Heikki Tanskanen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy www.rinkiin.fi SUOMEN PAKKAUSKIERRÄTYS

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

Kaavoitus ja jätehuolto

Kaavoitus ja jätehuolto 1 Kaavoitus ja jätehuolto Kaarina Rautio 21.4.2008 2 Maakunnan kehittämisen malli 2 3 Kaavajärjestelmä (MRL) Valtakunnalliset alueidenkäyttö- tavoitteet - Valtioneuvosto hyväksyy MAAKUNTAKAAVA Kuntien

Lisätiedot

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille KOKOEKO Kuopio 24.2.2011 Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on noin 2,8 milj.tonnia. Teollisuus 22 % Rakentaminen 31 % Yhdyskuntajäte

Lisätiedot

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon?

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Sisältö Yhdyskuntajätteet ja niiden käsittely Kierrätyksestä Jätteenpolton kehitys Suomessa Jätevoimala ja rinnakkaispoltto

Lisätiedot

Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon

Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon TIEDOTE 30.12.2015 Vapaa julkaistavaksi Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon Kaatopaikkakielto ei vaikuta asukkaan lajitteluun Biohajoavan eli orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto astuu voimaan

Lisätiedot

Tuottajavastuu. Sähkö ja elektroniikkalaitteet

Tuottajavastuu. Sähkö ja elektroniikkalaitteet Tuottajavastuu Sähkö ja elektroniikkalaitteet 1 Tuotteen elinkaari Valmistuksen raaka-aineet Suunnittelu RoHs: Ympäristölle vaarallisten aineiden käytön rajoitukset EuP: Tuotesuunnittelu ja valmistus Uudelleenkäyttö,

Lisätiedot

Pakkausten tuottajavastuu Suomessa

Pakkausten tuottajavastuu Suomessa Pakkausten tuottajavastuu Suomessa MIKÄ ON MIELEKÄSTÄ? Tavoitteena on hyödyntää ja kierrättää jätteitä mielekkäästi eli siihen määrään saakka, jossa ympäristölle koituu edelleen nettohyötyä ja kierrätys

Lisätiedot

Autojen kierrätys osina ja materiaaleina

Autojen kierrätys osina ja materiaaleina Autojen kierrätys osina ja materiaaleina Suomen Autokierrätys Oy Arto Silvennoinen Draivi tulevaisuusfoorumi09.10.2008 Velvollisuus romuajoneuvojen kierrätykseen äjtelain muutos syksyllä 2004 laajensi

Lisätiedot

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa EU-edunvalvontapäivä EU:n kiertotalouspaketti Komissiolta 2.7.2014 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa tiedonanto Direktiiviehdotukset mm. jätedirektiivin

Lisätiedot

Kierrätetään. www.tramel.fi

Kierrätetään. www.tramel.fi Kierrätetään. www.tramel.fi Tramel Oy tarjoaa yrityksille ja kotitalouksille taloudellisesti kannustavan palvelun metallien ja metallipitoisten materiaalien kierrätykseen. Tramel Oy Prosessit Tuotteet

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIKÄSITTELYKESKUS

UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIKÄSITTELYKESKUS UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIKÄSITTELYKESKUS YVA-ohjelman julkistaminen 28.8.2013 MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS HANKKEEN ESITTELY JORMA MIKKONEN Ympäristöhuollon tulevaisuuden trendit Niiden vaikutus Lounais-Suomeen

Lisätiedot

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU www.rinkiin.fi PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO-seminaari 18.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistontie 2 Kuopio Jari Koivunen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy SUOMEN PAKKAUSKIERRÄTYS RINKI OY

Lisätiedot

Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen

Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen 1 Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen Moskovan Duuman edustajien vierailu 21.4.2008 Pöyry-talo Vantaa 2 Suomen jätehuoltovaatimukset perustuvat EU:n jätelainsäädäntöön Suomen lainsäädäntöä

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Uuma-rakentaminen Oulun seudulla. Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto

Uuma-rakentaminen Oulun seudulla. Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Uuma-rakentaminen Oulun seudulla Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Alansa edelläkävijä, joka tarjoaa monipuolista täyden palvelun jätteenkäsittelyä

Lisätiedot

MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto

MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto TAUSTA Yhdyskuntajätteen kaatopaikkasijoitusta halutaan vähentää Energiahyötykäyttö lisääntynyt Orgaanisen

Lisätiedot

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI Hallitus 51 24.04.2015 LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI 994/00.02.023.0230/2015 Hallitus 51 Esittelijä Toimialajohtaja Petri Kouvo Valmistelija

Lisätiedot

Tuottajavastuun tilannepäivitys

Tuottajavastuun tilannepäivitys 10.2.2015, Savonia-ammattikorkeakoulu KOKOEKO-seminaari Tuottajavastuun tilannepäivitys Jari Koivunen 1 Esityksen sisältö Pakkausten tuottajavastuu PYR ja tuottajayhteisöt Mitä lainsäädäntö vaatii? PYRin

Lisätiedot

Kiertotalouskylä KokoEko-seminaari , Kuopio

Kiertotalouskylä KokoEko-seminaari , Kuopio Kiertotalouskylä KokoEko-seminaari, Kuopio Sisältö Yritysesittely Case: Kiertotalouskylä Ekokem & Fortum: kansainvälinenyhtiö 10 maata 14 jätteenpoltto-tai monipolttoainelaitosta 5 vaarallisen jätteen

Lisätiedot

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting SISÄLLYS Jätteen energiahyödyntämisen nykytila Kierrätystavoitteet ja kaatopaikkakielto

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 216 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn jätteen määrä ja hyödyntäminen Vuonna 216 sekajätettä kerättiin koko toimialueella 44 37 tonnia.

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014 HSY:n jätehuollon vuositilasto 214 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet. Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet. Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY Arvio yhdyskuntajätteen koostumuksesta (2012) Lähde: Tilastokeskus 2012, Jätelaitosyhdistys

Lisätiedot

MUOVIX OY Muovijätteen hyödyntäminen Kemian Päivät: Nyhjää Tyhjästä 22.3.2011 Mikko Koivuniemi

MUOVIX OY Muovijätteen hyödyntäminen Kemian Päivät: Nyhjää Tyhjästä 22.3.2011 Mikko Koivuniemi MUOVIX OY Muovijätteen hyödyntäminen Kemian Päivät: Nyhjää Tyhjästä 22.3.2011 Mikko Koivuniemi Lähde: Uusi Muovitieto Muovijäte Suomessa Yhteensä n. 160 000 tonnia vuodessa Noin 50 % käytettyjä pakkauksia

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

Ekotukikoulutus Minna Partti HSY

Ekotukikoulutus Minna Partti HSY Jätehuollon uudet tuulet: Jätevoimala korvaa kaatopaikan, ei kierrätystä! Ekotukikoulutus Minna Partti HSY Jätteen hyödyntäminen lisääntyy merkittävästi Ajankohtaista jätehuollossa Vantaan Energian jätevoimala

Lisätiedot

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen Kiertotalous & WtE Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen 25.10.2016 L. Pirhonen 1 Sisältö Kiertotalous ja kierrätystavoitteet Millaisilla tavoilla kierrätysaste olisi mahdollista saavuttaa?

Lisätiedot

TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA. Pirkanmaan ELY-keskus

TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA. Pirkanmaan ELY-keskus TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA Pirkanmaan ELY-keskus Jätehuollon vastuunjako Kunnat vastaavat asumisessa syntyneen jätteen sekä koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavan jätteen jätehuollosta

Lisätiedot

KÄSITTEET, MÄÄRITELMÄT JA TILASTOINTI PUUJÄTTEIDEN UUDELLEENKÄYTTÖÖN VALMISTELUSTA, KIERRÄTYKSESTÄ JA HYÖDYNTÄMISESTÄ

KÄSITTEET, MÄÄRITELMÄT JA TILASTOINTI PUUJÄTTEIDEN UUDELLEENKÄYTTÖÖN VALMISTELUSTA, KIERRÄTYKSESTÄ JA HYÖDYNTÄMISESTÄ Eero Myller Projektipäällikkö Lassila & Tikanoja KÄSITTEET, MÄÄRITELMÄT JA TILASTOINTI PUUJÄTTEIDEN UUDELLEENKÄYTTÖÖN VALMISTELUSTA, KIERRÄTYKSESTÄ JA HYÖDYNTÄMISESTÄ Puujätteet kiertoon seminaari 27.5.2015

Lisätiedot

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat Keräysvälineet Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 Rakennus- ja purkujätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava

Lisätiedot

TUHKASTA TIMANTTEJA PEITTOON KIERRÄTYSPUISTO HANKE JÄTEHUOLTO JA KIERRÄTYS MURROKSESSA LIIKETOIMINTAA ENSIKSI EHTIVILLE

TUHKASTA TIMANTTEJA PEITTOON KIERRÄTYSPUISTO HANKE JÄTEHUOLTO JA KIERRÄTYS MURROKSESSA LIIKETOIMINTAA ENSIKSI EHTIVILLE TUHKASTA TIMANTTEJA PEITTOON KIERRÄTYSPUISTO HANKE JÄTEHUOLTO JA KIERRÄTYS MURROKSESSA LIIKETOIMINTAA ENSIKSI EHTIVILLE 20.8.2013 MIRJA MUTIKAINEN, RAMBOLL NYKYTILAN PÄÄKOHDAT LYHYESTI Suomessa syntyy

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara. Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto

Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara. Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Oulun kaupungin liikelaitos Maan viidenneksi suurin jätelaitos

Lisätiedot

KAATOPAIKAN VASTAANOTTAJAN NÄKÖKULMA

KAATOPAIKAN VASTAANOTTAJAN NÄKÖKULMA KAATOPAIKAN VASTAANOTTAJAN NÄKÖKULMA Mutku-päivät, Hämeenlinna 11.-12.3.2009 Käyttöpäällikkö Jyri Metsänranta Rouskis Oy 1 Rouskis Oy on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö OMISTAJAKUNTIEN OSAKKEET v. 2009

Lisätiedot

SKKY Kevätseminaari 21.3.2013 SER -markkinat. Quide Lehtikuja

SKKY Kevätseminaari 21.3.2013 SER -markkinat. Quide Lehtikuja SKKY Kevätseminaari 21.3.2013 SER -markkinat Quide Lehtikuja Uusi SER -direktiivi (WEEE -direktiivi) julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä 24.7.2012 (2012/19/EU) Direktiivi tulee panna täytäntöön

Lisätiedot

INFRA ry: Yritykset odottavat hankintalain muutoksia positiivisin mielin Viime aikoina on herätelty keskustelua uudistuvan hankintalainsäädännön vaikutuksista jätehuoltoon Oulussa. Purku- ja kierrätystoimialaa

Lisätiedot

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Kuntien jätehuoltotehtävät Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta, Kuntaliitto 2006 huolehtia

Lisätiedot

Jätehuollon näkymät ja haasteet. Markku Salo

Jätehuollon näkymät ja haasteet. Markku Salo Jätehuollon näkymät ja haasteet Markku Salo yhdyskuntajäte jätteen kuljetus kaatopaikkakielto biojäte energiahyödyntäminen siirtokuormaus mädätys LCA tuottajavastuu arinakattila kaasutus leijupeti jätekeskus

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

Riikinvoiman ajankohtaiset

Riikinvoiman ajankohtaiset Riikinvoiman ajankohtaiset Yhdyskuntajätteestä energiaa kiertopetitekniikalla 18.2.2016 Sisältö 1. Hanke- ja prosessiesittely 2. Kiertopetitekniikan haasteet ja mahdollisuudet 3. Tilannekatsaus Riikinvoiman

Lisätiedot

Lähienergialiiton kevätkokous

Lähienergialiiton kevätkokous Lähienergialiiton kevätkokous 23.5.2017 Tarja Hellstén tarja.hellsten@vantaanenergia.fi 050 390 3300 Julkinen Vantaan Energia Oy TUOTAMME Tuotamme kaukolämpöä ja sähköä jätevoimalassa ja Martinlaakson

Lisätiedot

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa Mika Laine toimitusjohtaja, Suomen Vesiyhdistys, jätevesijaos Envor Group Oy Mädätyksen Rakenne- ja lietetekniikka 15.10.2013 Kokonaisvaltaista kierrätystä Käsittelymäärät

Lisätiedot

Jätehuoltolautakunnan lausunnoksi on valmisteltu seuraavaa:

Jätehuoltolautakunnan lausunnoksi on valmisteltu seuraavaa: Jätehuoltolautakunta 6 26.02.2015 Lausunto jätehuoltomääräyksiä koskevasta valituksesta 1479/14.06.00.02/2014 Jätehuoltolautakunta 26.02.2015 6 Valmistelija: Jätehuoltoasiamies, Satu Ojala, satu.ojala@salo.fi,

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

Muoviteollisuus ry:n putkijaosto, julkaisu nr. 43. Muoviputkien keräys ja kierrätys

Muoviteollisuus ry:n putkijaosto, julkaisu nr. 43. Muoviputkien keräys ja kierrätys Muoviteollisuus ry:n putkijaosto, julkaisu nr. 43 Muoviputkien keräys ja kierrätys Muoviputkista on moneksi Muovi on kaikkialla. Lähes kaikissa yhteiskunnan kannalta elintärkeissä toiminnoissa tarvitaan

Lisätiedot

Hankintalain kokonaisuudistus. Talousvaliokunta,

Hankintalain kokonaisuudistus. Talousvaliokunta, Hankintalain kokonaisuudistus Talousvaliokunta, 7.10.2016 Suomesta bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijä Lainaus pääministeri Sipilän hallitusohjelmasta 7.10.2016 3 Edelläkävijyys vaatii

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä Jäteselviytyjät 2013 Tietokilpailu Koulun nimi Paikkakunta Luokka Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) 1. 2. 3. pisteet yhteensä / 90 pistettä 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Miksi jätteitä

Lisätiedot

Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa. Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto

Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa. Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto 25.10.2017 1 Sisältö Keski-Suomen jätehuollon nykytilakatsaus Kuntien jätehuollon organisoituminen Yhdyskuntajätteet

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

Envor Group - historiikki

Envor Group - historiikki Video lyhyt Video pitkä Envor Group - historiikki Envor Recycling Oy perustettu 1964 Metallien ja lasin kierrätys sekä rautakauppa Envor Processing Oy perustettu 1979 Kierrätysjakeiden jatkokäsittely ja

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

Biohajoavien (Orgaanisten) jätteiden tuleva kaatopaikkakielto ja sen vaikutukset

Biohajoavien (Orgaanisten) jätteiden tuleva kaatopaikkakielto ja sen vaikutukset Biohajoavien (Orgaanisten) jätteiden tuleva kaatopaikkakielto ja sen vaikutukset Orgaanisen jätteen hyödyntämisen vaihtoehdot materiana ja energiana, Jokioinen 16.11.2010, Biolaitosyhdistys Risto Saarinen,

Lisätiedot

Muovipakkaukset ja kiertotalous KOKOEKO-seminaari Peter Rasmussen Suomen Uusiomuovi Oy

Muovipakkaukset ja kiertotalous KOKOEKO-seminaari Peter Rasmussen Suomen Uusiomuovi Oy Muovipakkaukset ja kiertotalous 7.2.2018 KOKOEKO-seminaari Peter Rasmussen Suomen Uusiomuovi Oy Suomen Uusiomuovi Oy Perustettu 1992 toiminnan käynnistys 1997 Yleishyödyllinen osakeyhtiö Vuoden 2017 liikevaihto

Lisätiedot

Oulun läänin jätesuunnitelman

Oulun läänin jätesuunnitelman Oulun läänin jätesuunnitelman Jätesuunnitelma on jätelain velvoitteita Jäte on aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä tai on velvollinen poistamaan käytöstä. (jätelaki

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELIJÄN KIERTOTALOUSTULEVAISUUS

JÄTTEENKÄSITTELIJÄN KIERTOTALOUSTULEVAISUUS JÄTTEENKÄSITTELIJÄN KIERTOTALOUSTULEVAISUUS MOLOK OY Hannu Jokinen toimitusjohtaja 1 Veikko Salli kehitti jätteen syväkeräys menetelmän vuonna 1991 2 MOLOK OY Tuotanto ja pääkonttori Nokialla Liikevaihto

Lisätiedot

Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista. Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö

Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista. Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kuntien jätehuoltoyksinoikeus jatkuu YHDYSKUNTAJÄTEHUOLTO = julkinen välttämättömyyspalvelu

Lisätiedot

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 27.4.2016 Kauttua Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Mineraalien kaivu 59 % Rakentaminen 19 % Palvelut ja kotitaloudet 3 % Teollisuus

Lisätiedot

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 28.1.2016 HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry Management Consulting JÄTTEENPOLTON KAPASITEETTI Jätteiden

Lisätiedot

Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä

Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä ReUSE seminar Ulla-Maija Mroueh VTT Technical Research Centre of Finland Rakennusosien uudelleenkäytön sääntely Miten jäte-

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

RAKENNUSLIIKKEIDEN 2020 KIERRÄTYSTAVOITE 70%

RAKENNUSLIIKKEIDEN 2020 KIERRÄTYSTAVOITE 70% RAKENNUSLIIKKEIDEN 2020 KIERRÄTYSTAVOITE 70% Laura Kemppainen, Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj RAKENNUSTOIMINNAN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN Rakennustoiminnan jätehuolto on järjestettävä jätelain

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

Valtuustokoulutus Oulun Jätehuollon esittäytyminen. johtaja Markku Illikainen

Valtuustokoulutus Oulun Jätehuollon esittäytyminen. johtaja Markku Illikainen Valtuustokoulutus 17.1.2013 Oulun Jätehuollon esittäytyminen johtaja Markku Illikainen Oulun kaupungin liikelaitos Toiminta-alueella 12 kuntaa, 290 000 asukasta. Maan viidenneksi suurin kunnallinen jätelaitos

Lisätiedot

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge Pakkauksen rooli Yhteenveto» Hyvä pakkaus täyttää perustehtävänsä: suojaa ja informoi» Tuotteen valmistuksen ympäristökuorma on moninkertainen pakkaukseen verrattuna» Käytetty pakkaus voidaan kierrättää»

Lisätiedot

Suljetuilla kaatopaikoilla tonneittain hyödyntämiskelpoista jätettä

Suljetuilla kaatopaikoilla tonneittain hyödyntämiskelpoista jätettä 10/3/2017 Suljetuilla kaatopaikoilla tonneittain hyödyntämiskelpoista jätettä Kuningaskuluttaja yle.fi Suljetuilla kaatopaikoilla tonneittain hyödyntämiskelpoista jätettä JULKAISTU 31.01.2017 07:45. Kymmeniä

Lisätiedot

Vastine ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi saatuihin lausuntoihin

Vastine ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi saatuihin lausuntoihin Vastine ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi saatuihin lausuntoihin Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat ovat pyytäneet lausuntoja ehdotukseen uusiksi jätehuoltomääräyksiksi. Ehdotus on valmisteltu

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 4 2012 JÄTEALAN AMMATTILAISILLE JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY

JÄSENLEHTI 4 2012 JÄTEALAN AMMATTILAISILLE JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY JÄSENLEHTI 4 2012 JÄTEALAN AMMATTILAISILLE JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY SISÄLTÖ 4 2012 Tässä numerossa 3 Pääkirjoitus 4 JHY tiedottaa 5 Hovioikeuden tuomio 6 Jätehuoltopäivät 7 Pääartikkeli: Jätealan lainsäädäntö

Lisätiedot

Kunnallinen jäteyhtiö kiertotalouden mahdollistajana. Kumi-instituutin kevätseminaari 17.4.2015 Harri Kallio, Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Kunnallinen jäteyhtiö kiertotalouden mahdollistajana. Kumi-instituutin kevätseminaari 17.4.2015 Harri Kallio, Pirkanmaan Jätehuolto Oy Kunnallinen jäteyhtiö kiertotalouden mahdollistajana Kumi-instituutin kevätseminaari 17.4.2015 Harri Kallio, Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 kunnan omistama yhtiö yli 430 000 asukasta

Lisätiedot

1. Helpottamaan purkua ja romutusta. 2. Parantamaan materiaalien tunnistettavuutta. 3. Helpottamaan uudelleenkäyttöä. 4. Helpottamaan kierrätystä.

1. Helpottamaan purkua ja romutusta. 2. Parantamaan materiaalien tunnistettavuutta. 3. Helpottamaan uudelleenkäyttöä. 4. Helpottamaan kierrätystä. Hondan filosofia Honda on jo usean vuoden ajan ollut eturintamassa, kun on ollut kyse ympäristön huomioonottamisesta ja ottanut vakavasti vastuunsa maailmanlaajuisena ajoneuvojen valmistajana, sekä sitoutunut

Lisätiedot

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa?

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? 1. Jätehuolto, kierrätys ja ongelmajätteet 16.8.2007 16.8.2007 Page 1 of 13 Sisältö 1.1 REF... 3 1.2 Läheisyysperiaate... 4 1.3 Metalli+ympäristö... 5 1.4 kaikki

Lisätiedot

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 MIKSI JÄTTEET LAJITELLAAN? Tavoitteena on: - Vähentää kaatopaikalle menevän jätteen määrää - Kierrättää käyttökelpoisia materiaaleja

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

BH60A0000 Ympäristötekniikan perusteet M. Horttanainen, R. Soukka, L. Linnanen Nimi:

BH60A0000 Ympäristötekniikan perusteet M. Horttanainen, R. Soukka, L. Linnanen Nimi: Tentissä saa olla käsinkirjoitetut muistiinpanot mukana. Mitään monistettua tai tulostettua materiaalia ei saa olla tentissä. Laskimen käyttö on kielletty. Tenttikysymysten vastaukset on kirjoitettava

Lisätiedot

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen

Lisätiedot

Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako. Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö

Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako. Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kunnalle säädetty yhdyskuntajätehuollon tehtäviä Ei ole uutta - jo 1970-luvulta asti samat tehtävät! KUNTA jätelaissa

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Ympäristökouluttaja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku

Lisätiedot

RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ

RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ KOKOEKO-seminaari Kuopio, 18.2.2016 Janne Hannula, Lassila & Tikanoja Oyj 1Lassila & Tikanoja Oyj JÄTE EI OLE ENÄÄ UHKA VAAN MAHDOLLISUUS Kaatopaikat Hygieniauhan

Lisätiedot

LUMI Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa

LUMI Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa LUMI Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa Dick Blom Kumi instituutti Sastamala 17.4.2015 LUMI Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa 2013-2014

Lisätiedot

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Fiksu Ammattilainen YLEINEN YMPÄRISTÖTIETOUS Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Ryhmän jäsenet: Kartoituspäivämäärä ja aika: Täytä lomake jokaisessa kohteessa kun saat tiedot selville.

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot