Julkiset hankinnat. Timo Kivistö. Timo Kivisto Consulting Oy , Timo Kivisto Consulting Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkiset hankinnat. Timo Kivistö. Timo Kivisto Consulting Oy www.kivistoconsulting.fi. 2013, Timo Kivisto Consulting Oy"

Transkriptio

1 Julkiset hankinnat Timo Kivistö Timo Kivisto Consulting Oy , Timo Kivisto Consulting Oy 1

2 1. Julkiset hankinnat 2. Hankintojen sääntely 3. Hankintamenettelyt 4. Hankintaprosessi 5. Oikeusturvakeinot 6. Sopimukset ja tilaukset 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 2

3 1. Julkiset hankinnat kokonaisuus organisointi kehittäminen ohjaaminen strategia 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 3

4 Julkiset hankinnat maailmassa kansainväliset organisaatiot YK, IMF, World Bank eri maiden organisaatiot liittovaltion taso (Federal) valtion taso (National) osavaltio (State) piirikunta (County) kunta (Municipality) muu (Other) 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 4

5 Julkiset hankinnat Suomessa EU:n virastot valtion virastot valtion laitokset kunnat kuntayhtymät valtiokirkot ja seurakunnat julkisorganisaatioiden omistamia yhtiöitä muut organisaatiot 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 5

6 Julkishallinnon teoriapohja poliittinen teoria hallintotieteellinen teoria tilaaja-tuottajamallit julkinen laskentatoimi terveystaloustiede 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 6

7 Kunta talousyksikkönä Kunta poikkeaa muista palveluja tuottavista organisaatioista tulojen hankkimisen, rahoituksen ja omistuksen suhteen: tulojen keräämisen tarkoituksena toiminnan rahoitus ei pyritä lisäämään sijoitetun pääoman tuottoa taloudellisilla tavoitteilla pyritään kuntalaisten hyvinvointiin ja kestävään kehitykseen tähtäävien tavoitteiden toteuttamiseen 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 7

8 Kuntien kustannukset 2012 toimintakulut yhteensä 35,4 mrd henkilöstökulut 14,7 mrd hankinnat, sisältäen investoinnit 22,4 mrd bruttoinvestoinnit 3,8 mrd avustukset 2,1 mrd hankintojen osuus toimintakulujen ja investointien summasta yhteensä 57,1 % Lähde: Kuntien tilinpäätökset, Tilastokeskus 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 8

9 Kuntien kustannusten jakautuminen 2012 Käyttötalouden ja investointien summasta: Lähde: Kuntien tilinpäätökset, Tilastokeskus 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 9

10 Henkilöstökulujen ja hankintojen osuuden kehitys Käyttötalouden ja investointien summasta: hankinnoissa mukana investoinnit 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 10

11 Julkisten menojen hintaindeksi Lähde: Tilastokeskus 2013Timo Kivisto Consulting Oy 11

12 Mitä hankintoihin kuuluu? aineiden ja tarvikkeiden ostot palvelujen ostot asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä, valtiolta, muilta kunnilta ja muilta palveluntuottajilta vuokrat palvelusetelityyppiset avustukset muut kustannukset investoinnit 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 12

13 Hankintojen jakautuminen 2012 Lähde: Kuntien tilinpäätökset, Tilastokeskus 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 13

14 Miten hankinta on organisoitu? keskitetty hankintaosasto tai yhteishankintayksikkö keskitettyjen hankintojen kattavuus 5-15 % hankintojen kokonaisarvosta hankintalautakunta tai ryhmä ei päätoimisia henkilöitä kattavuus kuten keskitetyssä organisaatiossa hajautettu hankinta vastuu toimialoilla ja osastoilla 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 14

15 Hankintojen organisointi ja kehittäminen tavoitteena hankintojen 100 % hallinta A-hankinnat 80 % hankintojen kokonaisarvosta B-hankinnat 15 % hankintojen kokonaisarvosta ammattitaitoisesti ja edullisesti suoritetut A-hankinnat oikea ostohinta- ja kustannustaso (suuria eroja) hyvä palvelu käyttäjäorganisaatiolle B-hankinnoissa juridisesti oikein suoritetut hankinnat (riski joutua markkinaoikeuteen) päällekkäisen työn vähentäminen 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 15

16 Hankintojen ohjaaminen tavoitteena hankintojen 100 % hallinta hankintamatriisi hankintakokonaisuudet, vastuuhenkilöt ja ostajat tilausoikeudet ostajanumerot 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 16

17 Esimerkki - sosiaalipalvelut neuvottelut palveluntuottajan kanssa palvelun kustannusrakenne vastaako palvelun laatu kustannuksia palvelusisällön muutokset kattavammat palvelut neuvottelusuunnitelma kustannusanalyysi - ero nykyiseen kustannustasoon palvelusisällön arviointi - haluttu taso verrattuna nykyiseen (sisällölliset parannukset) 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 17

18 Ostaa vai tuottaa itse yksityissektorilla tehdään ns. make-or-buy analyysejä siitä, mitä palveluja tuotetaan itse ja mitä ostetaan ulkopuolisilta julkishallinnossa voidaan soveltaa samoja periaatteita Make-buy-subsidice-or-self-finance toimintaa tulee standardisoida, tuotteistaa edellytyksenä hyvät ja tasapuoliset kustannuslaskelmat 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 18

19 Make-or-buy päätöksentekopuu Strategisen resurssin näkökulma Toimivallan, riippuvuuden näkökulma Kustannusten analysoinnin näkökulma Ydinosaamista? ei Merkittävä riippuvuusriski? ei Alhaisemmat kustannukset? Osta kyllä kyllä kyllä ei Tee itse 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 19

20 Esimerkki - kilpailutus onko kunnallinen palvelutuotanto yksityistä yritystoimintaa edullisempaa mielipiteitä vai perusteellisia analyysejä onko henkilöstökysymykset oikein hoidettu kuinka paljon kalliimpaa oma tuotanto saa olla eläkkeelle siirtymiset vai toiminnan myynti henkilöstö mukana 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 20

21 Kannattaako ostopalveluja harkita? tarve on tarve hankkia tarjonta tarjontaa on, markkinat toimivat erot kustannustasossa palkkataso, muut kustannukset tehokas ajankäyttö tuottavuus erot lopputuloksessa parempi palvelu, paremmat tuotteet 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 21

22 Esimerkkejä kustannuseroista Siivoustyöntekijä: palkkaerot % (peruspalkka) sitä suurempi, mitä pidempi työsuhde kyseessä lomat ja lomarahat kunnilla pidemmät lomat (38 päivää, jos työsuhde > 20 v.) kunnilla vuosilomapäiviä kuluu 5/vko, yksityisillä 6/vko kunnilla korkeampi lomaraha tehdyn työtunnin kustannusero on merkittävä, 9-30 % v voimassa olleiden työehtosopimusten mukaan 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 22

23 2. Hankintojen sääntely lainsäädäntö hankinnan periaatteet soveltamisalue sidosyksiköt yhteishankintayksiköt kynnysarvot 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 23

24 Julkisten hankintojen sääntely EU:n hankintadirektiivit 2004/17/EY ja 2004/18/EY ehdotukset uusiksi hankintadirektiiveiksi valmistuneet v (2011/0438), direktiivit annettaneen helmikuussa 2014 EU:n valvontadirektiivit EYTI:n julkisia hankintoja koskeva oikeuskäytäntö hankintalaki 348/2007 erityisalojen hankintalaki 349/2007 valtioneuvoston asetus 614/2007 työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemat kynnysarvot laki hankintalain muuttamisesta 321/2010 laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä 698/2011 laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista 1531/ , Timo Kivisto Consulting Oy 24

25 Hankinnan periaatteet käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailumahdollisuudet hintalaatusuhteeltaan hankintatarpeisiin parhaiten sopiva ratkaisu avoin ja tehokas kilpailutusprosessi riittävän laaja ilmoittelu hankintamenettelyä koskevia tietoja ei salata ratkaisusta tiedotetaan tarjouskilpailuun osallistuneille hankintaa koskevat asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia 25

26 Hankinnan periaatteet tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu tarjoajia on kohdeltava tasapuolisesti tarjoajien soveltuvuutta arvioidaan tarjouspyynnössä ja hankintailmoituksessa mainituin vaatimuksin tarjouksen valinnan on perustuttava tarjouspyynnössä ja hankintailmoituksessa mainittuihin periaatteisiin ja kriteereihin suhteellisuus esitettävät vaatimukset suhteessa hankinnan kohteeseen tarjouskilpailun kustannukset suhteessa saavutettavaan säästöön kohtuullisuuden vaatimukset huomioitava 26

27 Hankinnan periaatteet hankintatoimi on pyrittävä järjestämään siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti ja suunnitelmallisesti mahdollisimman tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ympäristönäkökohdat huomioon ottaen hankintaan liittyvien hallinnollisten tehtävien vähentämiseksi voidaan käyttää puitejärjestelyjä tehdä yhteishankintoja hyödyntää muita yhteistyömahdollisuuksia 27

28 Uuden direktiiviehdotuksen tavoitteet tehostaa julkisten varojen käyttöä nykyisten hankintasääntöjen yksinkertaistaminen ja joustavoittaminen pk-yritysten osallistumisen helpottaminen rajojen yli tapahtuvien tarjousten tekemisen helpottaminen luoda edellytykset sille, että hankkijat voivat käyttää julkisia hankintoja paremmin yhteisten yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi ympäristönsuojelu, ilmastonmuutoksen torjunta resurssi- ja energiatehokkuuden lisääminen innovoinnin, työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen parhaiden mahdollisten edellytysten varmistaminen korkealuokkaisten sosiaalipalvelujen tarjoamiselle 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 28

29 Elinkeinoelämä vs. julkisyhteisö julkisyhteisöt voivat itse päättää, mitä palveluita kilpailutetaan (lain mukaan) palvelustrategia in-house säännöstöt jos julkisyhteisön omistama yksikkö myy julkisorganisaation ulkopuolelle -> toiminta kilpailutettava jos julkisyhteisön omistamassa yksikössä on muita osaomistajia -> toiminta kilpailutettava elinkeinoelämän lobbaus erityisenä kohteena kuntien omistamat liikelaitokset ja niiden ulkopuolinen myynti 29

30 Soveltamisalue, hankintalaki valtion viranomaiset esim. ministeriöt ja niiden alaiset virastot, aluehallintoviranomaiset (AVI), elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY), eduskunta, tuomioistuinlaitos kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset kunnanvaltuustot, -hallitukset, lautakunnat, kuntien liikelaitokset evankelisluterilainen ja ortodoksinen kirkkokunta ja niiden seurakunnat valtion liikelaitokset 30

31 Soveltamisalue, hankintalaki julkisoikeudelliset laitokset perustettu huolehtimaan yleisen edun mukaisista tarpeista, eikä sillä ole teollista tai kaupallista luonnetta ja saa pääasiallisen rahoituksensa julkisyksiköiltä tai on julkisen yksikön valvonnassa tai sillä on hallinto-, johto- tai valvontaelin, jonka jäsenistä yli puolet on julkisyksikön nimittämiä mikä tahansa taho silloin, kun se saa hankinnan tekemiseksi tukea yli puolet hankinnan arvosta joltain em. hankintayksiköltä julkisen tuen tulee kohdistua tiettyyn hankintaan 31

32 Soveltamisalue, hankintalaki rakennusurakoissa lisäksi hankkeet, joissa viranomaiset, valtion liikelaitokset tai julkishallintoon kuuluvat oikeushenkilöt rahoittavat yli puolet hankkeesta käyttöoikeusurakat erikseen määrätyin ehdoin, myös sidosyritysten osalta uusi direktiiviehdotus: käyttöoikeussopimuksista oma direktiivi käyttöoikeussopimukset eroavat hankintasopimuksista vastikkeen osalta sopimuskumppanille siirtyy rahavastikkeen sijasta tai ohella oikeus hyödyntää palvelua keräämällä rahavastike palvelua/rakennusta käyttäviltä asiakkailta EU-kynnysarvo palvelu- ja urakkakonsessioissa 5 milj. euroa 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 32

33 Kenen tulee kilpailuttaa kunnan omistama elinkeinoyhtiö kuuluu kilpailuttaa vesihuolto-osuuskunta kuuluu kilpailuttaa säännökset erityisalojen hankintalaista virkistysalueyhdistys kuuluu kilpailuttaa opiskelija-asuntosäätiö SOS-lapsikylä hengellinen yhdistys rakennusurakkaan saatu avustus yli 50 % asunto-osakeyhtiö julkisyhteisöt omistivat yli 50% osakekannasta -> kuuluu kilpailuttaa 33

34 Soveltamisalue, erityisalojen hankintalaki peruspalvelusektori vesihuolto energiahuolto liikenteen harjoittaminen postitoiminta soveltamisala valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset liikelaitokset julkisoikeudelliset laitokset, julkiset yritykset uusi ehdotus erityisalojen hankintadirektiiviksi valmistunut 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 34

35 Hankintalaki vai erityisalojen hankintalaki useita toimintoja koskevaan hankintaan sovelletaan sitä toimintoa koskevia säännöksiä, johon liittyen hankinta ensisijaisesti tehdään (10 ) jos objektiivisesti on mahdotonta määritellä, mihin toimintoon hankinta ensisijaisesti kuuluu, noudatetaan hankintalakia (10 ) esim. tienrakennus, jossa urakan osana tehdään myös vesihuollon rakentamista -> hankintalaki 35

36 Kilpailutettavat hankinnat mikäli hankintayksikkö ostaa tavaroita tai teettää työn oman yksikkönsä ulkopuolisella tavarantoimittajalla tai urakoitsijalla, on hankinta periaatteessa aina kilpailutettava ulkopuolinen ei riippuvuussuhteessa oleva tekijä 100% julkisyksikön omistuksessa oleva uusi direktiivi: jotta kyseessä olisi hankintasopimus, tulee hankintayksikön suorittaa rahallinen korvaus tavaran luovuttamisesta, palvelun suorittamisesta tai rakennustyöstä pelkkä toiminnan rahoittaminen avustuksella ei yleensä ole julkista hankintaa asiakasvalintajärjestelmät (esim. palveluseteli) eivät ole julkista hankintaa, jos hankintayksikkö ottaa mukaan kaikki vähimmäisvaatimukset täyttävät toimittajat 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 36

37 Kilpailutettavat hankinnat mikäli hankintayksikkö ostaa tavaroita tai teettää työn oman yksikkönsä ulkopuolisella tavarantoimittajalla tai urakoitsijalla, on hankinta periaatteessa aina kilpailutettava muodollisesti erillinen ja päätöksenteon kannalta itsenäinen yksikkö toiselta julkisyhteisöltä hankkiminen toiselta kunnalta kuuluu kilpailuttaa kuntayhtymältä jos osakkaana, voi hankkia suoraan 100% omistettu tytäryhtiö, joka toimii markkinoilla kilpailutettava 37

38 Poikkeukset soveltamisalasta salassa pidettävät hankinnat esim. poliisin ja puolustusvoimien tekniset laitteet pääasiallisesti sotilaalliseen käyttöön tarkoitetut hankinnat aseet, ammukset ja muut sotatarvikkeet laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista 1531/2011 hankinnat Suomen solmiman kansainvälisen sopimuksen nojalla muut menettelysäännöt koskevat, esim. YK:n ja Maailmanpankin hankintasäännöt esim. kehitysyhteistyösopimukseen perustuvat hankinnat 38

39 Poikkeukset soveltamisalasta tietyt palveluhankinnat, mm. kiinteän omaisuuden hankinta tai vuokraus televisio- tai radio-ohjelmien osto tai tuotanto, lähetysajan osto välimies- ja sovittelupalveluja koskevat sopimukset arvopaperien ja rahoitusvälineiden liikkeellelasku, osto, myynti ja siirto työsopimukset tutkimus- ja kehittämispalvelut, ellei hankintayksikkö itse maksa palvelua kokonaan ja saa kaikkea hyötyä itselleen Kioton sopimuksen mukaisten päästöoikeuksien hankinta uusi direktiivi: sopimukset, joiden päätarkoituksena on antaa yleisiä viestintäverkkoja käyttöön tai harjoittaa kyseistä verkkotoimintaa tai tarjota yleisölle sähköistä viestintäpalvelua 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 39

40 Hankinnat sidosyksiköiltä (in-house) lakia ei sovelleta hankintoihin, jotka hankintayksikkö toteuttaa omana työnään omaa organisaatiotaan hyväksi käyttäen ei tarvitse kilpailuttaa viranomainen valvoo sidosyksikköä samoin kuin omia toimipaikkojaan (100 % omistusosuus, ei yksityisiä osakkuuksia) sidosyksikkö harjoittaa pääasiallista toimintaansa sen omistavien viranomaisten kanssa (uusi direktiivi: vähintään 80 %) yksiköt, joissa hankintayksikkö on itse osallisena eli käyttää määräysvaltaa (määräävä vaikutusvalta sidosyksikön strategisiin tavoitteisiin ja merkittäviin päätöksiin) yhdessä muiden kanssa (jos yllämainitut edellytykset täyttyvät) konsernin sisäiset hankinnat, ns. in-house sisters (uudessa direktiivissä) esim. kuntien liikelaitokset peruspalvelusektorin omistamat tytäryhtiöt 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 40

41 Hankinnat sidosyksiköiltä (in-house) uusi direktiivi: kahden tai useamman hankintaviranomaisen väliseen sopimukseen ei sovelleta hankintalakia, jos sopimus on osa siihen osallistuvien hankintaviranomaisten välistä todellista yhteistyötä, jonka tavoitteena on näillä viranomaisilla olevien julkisiin palveluihin liittyvien tehtävien yhteinen hoitaminen ja johon sisältyy sopimuspuolten keskinäisiä oikeuksia ja velvollisuuksia sopimusta hallitsevat ainoastaan yleiseen etuun liittyvät näkökohdat sopimukseen osallistuvat hankintaviranomaiset harjoittavat alle 20 % sopimukseen liittyvistä toiminnoistaan markkinoilla sopimukseen ei liity muita siihen osallistuvien hankintaviranomaisten välisiä varojen siirtoja kuin rakennusurakoiden, palvelujen tai tavaroiden todellisten kustannusten korvaamista vastaavat siirrot missään sopimukseen osallistuvassa hankintaviranomaisessa ei ole yksityistä rahoitusta 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 41

42 Hankinnat sidosyksiköiltä (in-house) hankinnat on kilpailutettava, jos toimittaja on hankintayksiköstä muodollisesti erillinen ja päätöksenteon kannalta riippumaton yksikkö toiminta kohdistuu merkittävästi muihin hankintayksiköihin tai yksityisille markkinoille (uusi direktiiviehdotus: yli 20 %) pienikin vähemmistöosuus on yksityisen yrityksen omistuksessa kuntien omistamat osakeyhtiöt arvioitava tapaus kerrallaan 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 42

43 Hankinnat sidosyksiköiltä (in-house) kahden erillisen hankintayksikön väliset hankinnat on kilpailutettava esim. kuntien väliset hankinnat on lähtökohtaisesti kilpailutettava kuntien yhteistoiminta muuten kuin hankintasopimuksia tekemällä mahdollista kuntalain 10. luku kuntayhtymät yhteishankintaviranomaisen perustaminen 43

44 Hankinnat yhteishankintayksiköltä yhteishankintayksikkö hankkii ja tekee hankintoja koskevia sopimuksia toisille hankintayksiköille edellytys: yhteishankintayksikkö on nimenomaisesti perustettu mainittujen tehtävien hoitamiseksi tai niiden hoitaminen on määrätty sen toimialaksi Hankintayksikön, joka hankkii tavaroita, palveluja tai rakennusurakoita käyttäen yhteishankintayksikköä, katsotaan noudattaneen tätä lakia, jos yhteishankintayksikkö on noudattanut sitä. 44

45 Hankinnat yhteishankintayksiköltä uudessa direktiiviehdotuksessa: jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että hankintayksiköt voivat käyttää toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen yhteishankintayksikön keskitettyjä hankintatoimintoja yhteishankintayksikön kaikki hankintamenettelyt toteutettava sähköisiä viestintävälineitä käyttäen hankintayksikkö saa valita yhteishankintayksikön, vaikka se maksaisi yhteishankintayksikölle korvausta 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 45

46 Arvoltaan vähäiset hankinnat hankintalakia ei sovelleta arvoltaan vähäisiin hankintoihin alle kansallisen kynnysarvon tavarat ja palvelut sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutuspalvelut yhteishankintana rakennusurakat, käyttöoikeusurakat vuodessa arviolta hankintaa EU:n perustamissopimuksen yleisiä periaatteita aina noudatettava avoimuus ja syrjimättömyys hankintayksiköiden omat ohjeet ja säännöt hankinnasta ei voi valittaa markkinaoikeuteen oikeusturvaa voi hakea kuntalain perusteella 46

47 Kynnysarvot EU-kynnysarvon ylittävät tavarat, liitteen A mukaiset ensisijaiset palvelut, rakennusurakat EUmenettelyt, lain II osa liitteen B- mukaiset toissijaiset palvelut EU-kynnysarvon alittavat tavaraja palveluhankinnat sekä rakennusurakat kansalliset menettelyt, lain III osa EU-kynnysarvo kansallinen kynnysarvo hankintalakia ei sovelleta kpl v kpl v , Timo Kivisto Consulting Oy 47

48 Kynnysarvot Kansallisten kynnysarvojen tavoitteina avoimuusperiaatteen mukaisesti ilmoitusvelvollisuuden laajentaminen kaikista kansallisen kynnysarvon ylittävistä hankinnoista julkaistava ilmoitus hankintaprosessin keventäminen ja omien ohjeiden ja menettelyjen soveltaminen hankintalakia ei sovelleta kynnysarvon alittaviin hankintoihin 48

49 Kynnysarvot tavarat ja palvelut, valtio tavarat ja palvelut, kunnat sosiaali- ja terveyspalvelut *) rakennusurakat EU-kynnysarvo tavarat ja palvelut sosiaali- ja terveyspalvelut rakennusurakat kaikki hankinnat alle kansallinen kynnysarvo arvoltaan vähäiset hankinnat, lakia ei sovelleta *) uudessa direktiivissä 2014, Timo Kivisto Consulting Oy 49

50 Kynnysarvot, erityisalat tavara- ja palveluhankinnat euroa vrt (kunnat) rakennusurakat euroa vrt (kunnat) suunnittelukilpailut euroa ei kansallisia kynnysarvoja 2014, Timo Kivisto Consulting Oy 50

51 Hankinnan ennakoidun arvon laskeminen perustana suurin maksettava kokonaiskorvaus, ilman arvonlisäveroa hankinnan arvo koko sopimusajalta, mahdolliset optiovuodet mukaan lukien toistaiseksi voimassa olevat sopimukset 48 x kuukausiarvo jos hankinta toteutetaan samanaikaisesti erillisinä osina kunkin osan kilpailuttamisessa noudatettava kaikkien osien yhteenlasketun arvon määrittämän kynnysarvon mukaisia menettelytapoja hankintaa ei saa jakaa osiin lain säännösten soveltamisen välttämiseksi 51

52 Palvelujen jako Liitteen A mukaiset ensisijaiset palvelut: huolto- ja korjauspalvelut kuljetuspalvelut rahoituspalvelut ATK-palvelut tutkimus- ja kehittämispalvelut taloushallinnon ja tilintarkastuksen palvelut asiantuntijapalvelut mainospalvelut rakennusten puhtaanapito- ja kiinteistöjen hallintapalvelut julkaisu- ja painamispalvelut jätevesi- ja jätehuoltopalvelut 52

53 Palvelujen jako Liitteen B mukaiset toissijaiset palvelut: CPC-nro: hotelli ja ravintolapalvelut 64 rautatieliikenteen palvelut 711 vesiliikenteen palvelut 72 liikenteeseen liittyvät ja sitä avustavat palvelut 74 lakiasiain palvelut 861 työn ja työvoiman välityspalvelut 872 etsivä- ja turvallisuuspalvelut (paitsi panssariautop.) 873 (ei 87304) koulutuspalvelut ja ammatilliset koulutuspalvelut 92 terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut 93 virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut 96 muut palvelut 53

54 Liitteiden A ja B menettelytapaerot EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa liitteen A palvelut lain II osaa sovelletaan kokonaisuudessaan liitteen B palvelut sovelletaan lain III osan (kansalliset menettelyt) menettelysäännöksiä ilmoitusvelvollisuus tarjouspyynnöille ei määräaikoja kohtuullinen tarjousaika verrattuna hankinnan kokoon ja laajuuteen sopimus voidaan tehdä valitusaikojen jälkeen hankintalaki pätee muuten kaikilta osiltaan olemassa olevat kilpailumahdollisuudet on hyödynnettävä 54

55 Liitteiden A ja B menettelytapaerot uudessa direktiivissä jako A- ja B-liitteen mukaisiin palveluihin on poistettu nykyiset liitteen B palvelut on kilpailutettava EU-hankintoina terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluille ja muutamille muille palveluille oma EU-kynnysraja ( euroa) 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 55

56 3. Hankintamenettelyt eri hankintamenettelyt suorahankinta ilmoitukset määräajat 56

57 Hankintamenettelyt avoin menettely hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen kaikilla toimittajilla on oikeus saada tarjouspyyntöasiakirjat ja tehdä tarjous hankintayksikkö voi lisäksi itse lähettää tarjouspyynnöt ( tarjouskilpailukutsut ) suoraan haluamilleen toimittajille tarjousaika 52 päivää 35 pv uudessa direktiivissä 45 pv jos hankintailmoitus lähetetään sähköisesti 40 pv jos hankintailmoitus lähetetään sähköisesti ja tarjouspyyntöasiakirjat internetissä tarjoajien saatavilla 30 pv jos tarjoukset hyväksytään sähköisessä muodossa nopeutettu menettely perustellun kiireen vuoksi 15 pv jos ennakkoilmoitus julkaistu, 22 päivää 15 pv uudessa direktiivissä poistuvat uudessa direktiivissä 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 57

58 Hankintamenettelyt rajoitettu menettely hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen kaikki halukkaat toimittajat voivat lähettää osallistumishakemuksen hankintayksikkö valitsee hakemuksen lähettäneistä ne, joille tarjouspyyntö lähetetään ja jotka voivat tehdä tarjouksen ehdokkaita kutsuttava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävä määrä todellisen kilpailun varmistamiseksi kuitenkin vähintään viisi, ellei soveltuvia ehdokkaita ole vähemmän määräaika osallistumishakemuksen jättämiselle 37 päivää 30 päivää uudessa direktiivissä 15 päivää nopeutetussa menettelyssä (myös uudessa direktiivissä) 10 päivää, jos hankintailmoitus lähetetty sähköisesti (uudessa direktiivissä ei mainintaa tästä) 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 58

59 Hankintamenettelyt rajoitettu menettely määräaika tarjouksen jättämiselle 40 päivää 30 päivää uudessa direktiivissä 22 päivää, jos ennakkoilmoitus julkaistu 10 päivää uudessa direktiivissä nopeutetussa menettelyssä 10 päivää (myös uudessa direktiivissä) hankintayksikön ja tarjoajien yhteisellä sopimuksella vähintään 10 pv (ei koske keskushallintoviranomaisia) 33 päivää, jos hankintailmoitus lähetetään sähköisesti (poistuu) 28 päivää, jos tarjouspyyntöasiakirjat lisäksi internetissä (poistuu) 25 päivää, jos tarjoukset hyväksytään sähköisessä muodossa 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 59

60 Hankintamenettelyt neuvottelumenettely neuvottelumenettely on poikkeuksellinen ja sen käyttö on aina perusteltava jos aiemmassa tarjouskilpailussa ei ole saatu hyväksyttäviä tarjouksia lisäksi mm. hankinnoissa, joissa kokonaishinnoittelua tai hankinnan kohteen määrittelyä ei voi etukäteen tehdä riittävän tarkasti rakennushankkeissa, jotka tehdään tutkimusta, kehittämistä tai kokeilua varten eikä niillä tavoitella taloudellista hyötyä käyttöoikeusurakoissa osallistumishakemuksen määräajat samat kuin rajoitetussa menettelyssä uudessa direktiivissä neuvottelumenettely korvataan tarjousperusteisella neuvottelumenettelyllä 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 60

61 Hankintamenettelyt neuvottelumenettely kansallisissa hankinnoissa sallittu kaikissa alle euron tavara- ja palveluhankinnoissa ja euron rakennusurakoissa suuremmissa hankinnoissa sallittu määrätyin edellytyksin, mm. tarjouspyyntöä ei voida laatia riittävän tarkasti julkisen ja yksityisen sektorin yksittäistä hanketta koskevaan yhteistyöjärjestelyyn liittyvässä hankinnassa valtakunnallisesti tai alueellisesti keskitettävässä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhankinnassa moniammatillista erityisosaamista edellyttävässä hankinnassa erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon alalla 61

62 Hankintamenettelyt neuvottelumenettelyn kulku neuvottelumenettelyyn siirtymisestä julkaistava uusi ilmoitus hankintayksikkö ottaa yhteyttä valitsemiinsa toimittajiin ja neuvottelee heidän kanssaan sopimuksen ehdoista ehdokkaita kutsuttava vähintään kolme, jollei soveltuvia ehdokkaita ole vähemmän tavoitteena tarjousten mukauttaminen hankintayksikön asettamiin vaatimuksiin parhaan tarjouksen löytämiseksi neuvottelut voivat tapahtua vaiheittain tarjouksia karsitaan neuvottelujen kuluessa käyttäen hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä ilmoitettuja tarjouksen valintaperusteita 62

63 Hankintamenettelyt tarjousperusteinen neuvottelumenettely (uudessa direktiivissä, korvaa neuvottelumenettelyn) hankintayksikön on tarjouspyynnössä esitettävä hankinnan kuvaus ja hankintasopimuksen tekoperusteet halukkaat tarjoajat lähettävät osallistumishakemuksen hankintayksikkö pyytää tarjoukset valitsemiltaan ehdokkailta vähintään kolme käydään neuvottelut tarjousten sisällön parantamiseksi niin, että ne vastaavat paremmin tarjouspyynnössä esitettyjä vähimmäisvaatimuksia ja hankintasopimuksen tekoperusteita neuvottelun kuluessa ei saa muuttaa hankinnan kuvausta, vähimmäisvaatimuksia eikä hankintasopimuksen tekoperusteita lopulliset tarjoukset neuvottelujen jälkeen 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 63

64 Hankintamenettelyt tarjousperusteinen neuvottelumenettely määräaika osallistumishakemukselle 30 päivää määräaika tarjouksen tekemiselle 30 päivää 20 päivää, jos ennakkoilmoitus julkaistu 10 päivää nopeutetussa menettelyssä hankintayksikön ja tarjoajien yhteisellä sopimuksella vähintään 10 pv (ei koske keskushallintoviranomaisia) 25 päivää, jos tarjoukset hyväksytään sähköisessä muodossa 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 64

65 Hankintamenettelyt kilpailullinen neuvottelumenettely erityisen monimutkaisissa hankinnoissa hankintayksikkö ei pysty objektiivisesti määrittelemään hankinnan oikeudellista tai taloudellisia ehtoja tai teknisiä keinoja tarpeen toteuttamiseksi valintaperusteena oltava kokonaistaloudellinen edullisuus neuvotteluissa ja tietojen antamisessa ehdokkaille ja tarjoajille on tasapuolisuuden vaatimukset erityisesti huomioitava hankintayksikkö ei saa paljastaa luottamuksellisia tietoja muille tarjoajille ilman asianomaisen suostumusta osallistuville tarjoajille voidaan maksaa palkkioita 65

66 Hankintamenettelyt kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku hankintailmoitus, jossa määritellään hankintaa koskevat tarpeet ja vaatimukset mahdollista laatia myös yksityiskohtaisempi hankekuvaus määräaika osallistumishakemuksen tekemiselle 37 päivää 30 päivää (uudessa direktiivissä) 30 päivää, jos hankintailmoitus sähköisesti valittujen ehdokkaiden kanssa käydään neuvotteluja tavoitteena löytää yksi tai useampi ratkaisuvaihtoehto neuvottelut voidaan käydä vaiheittain valitusta ratkaisuvaihtoehdosta pyydetään tarjoukset vielä mukana olleilta ehdokkailta 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 66

67 Hankintamenettelyt innovaatiokumppanuus (uudessa direktiivissä) jäsennelty kumppanuus innovatiivisen tuotteen, palvelun tai rakennustyön kehittämiseksi ja niistä myöhemmin seuraavien tavarantoimitusten, palvelujen tai rakennustöiden hankkimiseksi viimeksi mainittujen ennakoitu arvo ei saa olla kohtuuton suhteessa niiden kehittämiseksi tehtyyn investointiin kumppanille asetetaan välitavoitteet hankintayksikkö voi kunkin vaiheen jälkeen päättää kumppanuuden päättämisestä ja aloittaa jäljellä olevia vaiheita varten uuden hankintamenettelyn (jos sillä on asianmukaiset immateriaalioikeudet) sovelletaan tarjousperäisen neuvottelumenettelyn sääntöjä valintaperusteena vain kokonaistaloudellinen edullisuus 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 67

68 Hankintamenettelyt ehdokkaiden määrä rajoittaminen hankintayksiköt voivat rajoittaa niiden valintaperusteet täyttävien ehdokkaiden määrää, joilta ne pyytävät tarjouksia tai osallistumaan tarjousperusteiseen tai kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn ilmoitettava hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen vahvistamista koskevassa pyynnössä objektiiviset ja syrjimättömät perusteet ehdokkaiden vähimmäismäärä, soveltuvissa tapauksissa enimmäismäärä hankintayksikkö ei saa ottaa samaan menettelyyn muita talouden toimijoita, jotka eivät ole esittäneet osallistumispyyntöä tai ehdokkaita, joilla ei ole vaadittuja edellytyksiä 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 68

69 Hankintamenettelyt neuvottelumenettely, josta ei ilmoiteta ennakolta (uudessa direktiivissä, korvaa entisen suorahankinnan) kun avoimella tai rajoitetulla menettelyllä ei ole saatu hyväksyttäviä tarjouksia kun hankinnan tavoitteena on taideteoksen luominen tai hankkiminen kun hankinta voidaan antaa ainoastaan tietyn toimittajan tehtäväksi teknisistä syistä, immateriaalioikeuksien tai muiden yksinoikeuksien suojaamiseksi hankintayksiköstä riippumattomassa äärimmäisessä kiireessä, kun muille menettelyille asetettuja määräaikoja ei voida noudattaa kun hankittavat tuotteet valmistetaan ainoastaan tutkimusta, kokeilua, kehittämistä tai tieteellistä tarkoitusta varten 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 69

70 Hankintamenettelyt neuvottelumenettely, josta ei ilmoiteta ennakolta kun kyseessä ovat lisätoimitukset alkuperäiseltä tavarantoimittajalta (tietyin ehdoin) kun kyseessä on raaka-aine- tai muilta vastaavilta markkinoilta hankittavat tuotteet kun hankintasopimus tehdään suunnittelukilpailun tuloksena sen voittajan kanssa kun kyseessä on uudet rakennusurakat tai palvelut, jotka ovat aiemman saman toimittajan tuottaman rakennusurakan tai palvelun toistamista jos urakat tai palvelut ovat sen perushankkeen mukaisia, josta alkuperäinen hankintasopimus tehtiin perushankkeessa on silloin ilmoitettava mahdollisten lisäurakoiden tai palvelujen laajuudesta sekä hankintasopimuksen tekemisen edellytyksistä 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 70

71 Hankintamenettelyt suunnittelukilpailu hankintayksikkö voi hankkia suunnitelman tai mallin, jonka tuomaristo valitsee kilpailun perusteella seutusuunnittelu, kaupunkisuunnittelu arkkitehtuuria, maanrakennusta koskeva suunnitelma tai malli tietojen käsittelyä koskeva suunnitelma tai malli riippumattoman tuomariston on laadittava pöytäkirja suunnitelmien paremmuusjärjestelmä ja ansiot tuomariston huomautukset ja mahdolliset selventämistä vaativat seikat kaikkien tuomarien allekirjoitukset 71

72 Hankintamenettelyt puitejärjestely toistuvissa hankinnoissa tavarat, palvelut, rakennusurakat yhden tai vähintään kolmen toimittajan kanssa uudessa direktiivissä mahdollista myös kahden toimittajan kanssa mukana voivat olla vain ne hankintayksiköt, jotka on selkeästi yksilöity tarjouspyyntöasiakirjoissa ja valituiksi tulleet toimittajat tietyn ajanjakson kuluessa, sopimusaika enintään 4 vuotta puitesopimuksen mukaiset tavarat ja palvelut tilataan sopimuksen ehtojen mukaisesti ilman kilpailutusta, jos kaikki ehdot vahvistettu etukäteen hinnan osalta vähintään hinnan muodostumista koskeva sääntö mahdollisista puuttuvista ehdoista pyydettävä kirjalliset tarjoukset 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 72

73 Hankintamenettelyt dynaaminen hankintajärjestelmä täysin sähköinen, tavanomaisiin hankintoihin tarkoitettu hankintamenettely, sähköinen puitejärjestely kesto korkeintaan neljä vuotta kaksivaiheinen alustavan tarjouksen perusteella muodostetaan toimittajalista, kaikki ehdot täyttävät mukaan, päätös 15 työpäivän kuluessa 10 työpäivää yksittäiset hankinnat kilpailutetaan järjestelmän perustamisesta julkaistava hankintailmoitus järjestelmän sisällä tehtävästä yksittäisestä EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta julkaistava lyhennetty hankintailmoitus uudessa direktiivissä: noudatetaan rajoitetun menettelyn sääntöjä 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 73

74 Hankintamenettelyt sähköinen huutokauppa voidaan käyttää osana kilpailuttamista sen viimeisessä vaiheessa avoimessa, rajoitetussa ja neuvottelumenettelyssä (tarjousperusteisessa neuvottelumenettelyssä) puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kilpailuttamisessa dynaamisessa hankintajärjestelmässä tehtävässä kilpailuttamisessa tavoitteena uusia hintoja tai muita matemaattisia arvoja käyttäen löytää edullisin lopputulos ei sovellu henkisiä suorituksia edellyttäviin hankintoihin mainittava hankintailmoituksessa 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 74

75 Hankintamenettelyt sähköiset luettelot (uudessa direktiivissä) jos käytössä sähköiset menettelyt, hankintayksikkö voi vaatia tarjouksen tai sen osan esittämistä sähköisen luettelon muodossa jäsenvaltiot voivat säätää pakolliseksi tietyissä hankinnoissa sähköisten luetteloiden käytöstä mainittava hankintailmoituksessa puitejärjestelyssä minikilpailutus voidaan tehdä ajan tasalle saatettujen luetteloiden perusteella TAI hankintayksikkö ilmoittaa keräävänsä itse annetuista luetteloista yksittäisen tilauksen tuotteet, tarjoajille on silloin annettava tilaisuus tarkistaa kerätyn tiedon oikeellisuus hankintayksikkö ilmoittaa päivän ja kellonajan, milloin tiedot kerätään 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 75

76 Hankintamenettelyt suorahankinta (poistuu uudessa direktiivissä) vähäinen arvo, alle kansallisen kynnysrajan hankintayksikkö voi laatia omat sisäiset ohjeet avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu lainkaan hyväksyttäviä tarjouksia, eikä alkuperäisiä ehtoja olennaisesti muuteta teknisestä, taiteellisesta tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä kun hankinta on ehdottoman välttämätön ja äärimmäisen kiireellinen hankintayksiköstä riippumattomasta ja ennalta arvaamattomasta syystä suorahankinta korvataan uudessa direktiivissä neuvottelumenettelyllä, josta ei ilmoiteta ennakolta 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 76

77 Hankintamenettelyt suorahankinta hankittava tavara valmistetaan vain tutkimusta, kokeilua, tuotekehitystä tai tieteellistä tarkoitusta varten eikä kysymyksessä ole massatuotanto raaka-ainemarkkinoilla noteerattavat ja sieltä hankittavat tavarat erityisen edullisin ehdoin esim. konkurssipesästä tehtävät hankinnat hankinta tehdään suunnittelukilpailun voittajalta lisätilaus alkuperäiseltä toimittajalta tietyin edellytyksin optiosopimukset 77

78 Hankintamenettelyt suorahankinta kansallisissa hankinnoissa perusteet kuten EU-hankinnoissa lisäksi suorahankintaa voidaan käyttää yksittäisissä tapauksissa sosiaali-, terveys- tai koulutuspalvelujen hankinnoissa, jos palveluntuottajan vaihtaminen on ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi mahdollista vain yksittäistapauksissa, joissa jokaisen potilaan tai asiakkaan osalta suorahankinnan käyttö on harkittava ja perusteltava erikseen 78

79 Hankinnasta ilmoittaminen ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia kansallisen tai EUkynnysarvon ylittäviä hankintoja paitsi suorahankintoja (ilmoitus vapaaehtoinen) eikä neuvottelumenettelyssä, josta ei ilmoiteta ennakolta hankintayksiköllä oikeus lähettää tarjouspyyntö tai tieto hankinnasta suoraan haluamilleen tarjoajille ilmoitusmenettelystä säädetty valtioneuvoston asetuksella julkisista hankinnoista 614/

80 Hankinnasta ilmoittaminen tehtävät ilmoitukset ennakkoilmoitus hankintailmoitus ilmoitus suorahankinnasta (vapaaehtoinen) (poistuu) suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus käyttöoikeusurakkaa koskeva ilmoitus jälki-ilmoitus 48 päivän kuluessa hankintasopimuksen tai puitejärjestelyn tekemisestä HILMA TEM:n ylläpitämä sähköinen ilmoituskanava sekä EU-kynnysarvon ylittävät että kansalliset hankinnat voi ilmoittaa myös kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat , Timo Kivisto Consulting Oy 80

81 Hankinnasta ilmoittaminen uudessa direktiivissä: hankintaviranomaiset (ei koske keskushallintoa) voivat käyttää ennakkoilmoitusta kutsuna tarjouskilpailuun erillisen hankintailmoituksen julkaiseminen ei silloin ole tarpeellista rajoitetussa menettelyssä ja tarjousperusteisessa neuvottelumenettelyssä ilmoituksessa on nimenomaan viitattava tavaroihin, rakennusurakoihin tai palveluihin, jotka ovat hankinnan kohteena ilmoituksessa on mainittava, että hankintasopimus tehdään noudattaen rajoitettua menettelyä tai tarjousperusteista neuvottelumenettelyä julkaisematta myöhemmin tarjouskilpailukutsua ja siinä kehotetaan asiasta kiinnostuneita toimijoita ilmaisemaan kiinnostuksensa kirjallisesti ilmoitus on julkaistava enintään 12 kk ennen tarjouspyynnön lähettämistä 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 81

82 Hankinnasta ilmoittaminen Ilmoitukset HILMAssa v ( kpl) Lähde: , Timo Kivisto Consulting Oy 82

83 5. Kilpailutusprosessi tarjouspyyntö tarjousten vertailu tarjoajien valinta tarjouksen valinta hankintapäätös asiakirjojen julkisuus 83

84 ABC-analyysi hankintojen kannalta hankintakokonaisuuksien määrittäminen: tuoteryhmittäin yksi tarjouspyyntö mahdollisesti yksi toimittaja esim. lvi-tarvikkeet, toimistotarvikkeet, tiesuola, elintarvikkeet usein jaettuna alatuoteryhmiin jne. palveluista esim. sähköurakointi voidaan jakaa asiantuntemuksen mukaan kiinteistö-, katuvalo- ja liikennevalourakointiin 84

85 ABC-analyysi hankintojen kannalta hankintakokonaisuudet suuruusjärjestykseen ottaen huomioon myös paljonko euroja on käytetty tähän hankintakokonaisuuteen kirjanpitotilikohtainen lähestyminen mitkä toimittajat kuuluvat hankintakokonaisuuteen kulutuksen muutokset kasvava tai vähenevä hyödykkeen tärkeys asiakkaalle hyödykkeen tärkeys aikataulun suhteen 85

86 ABC-analyysi hankintojen kannalta esimerkiksi: A-kokonaisuudet 50 % kulutuksen arvosta B-kokonaisuudet 30 % kulutuksen arvosta C-kokonaisuudet 18 % kulutuksen arvosta D-kokonaisuudet 2 % kulutuksen arvosta A-kokonaisuuksien tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin tulee käyttää eniten aikaa 86

87 ABC-analyysi hankintojen kannalta osuus myynnin arvosta A- nim B- nimikk. C- nimikkeet D- nimikkeet osuus nimikkeiden lukumäärästä 87

88 Markkinakartoitus kartoituskohteita uudet potentiaaliset tavarantoimittajat ongelmalliset toimittajat euromääräisesti suuriarvoiset hyödykkeet erikoisen hintakehityksen omaavat hyödykkeet hyödykkeet, joilla on laatu- tai saatavuusongelmia uudessa direktiivissä: hankintaviranomaiset voivat toteuttaa markkinatutkimuksia arvioidakseen markkinoiden rakennetta, edellytyksiä ja valmiuksia ja ilmoittaakseen talouden toimijoille hankintasuunnitelmistaan ja vaatimuksistaan ei saa vääristää kilpailua tai rikkoa syrjimättömyyden ja avoimuuden periaatteita toisille ehdokkaille ja tarjoajille on toimitettava tiedot, jotka on vaihdettu ehdokkaan tai tarjoajan osallistuessa hankintamenettelyn valmisteluun tai jotka ovat tulosta tällaisesta osallistumisesta 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 88

89 Kilpailuttamissuunnitelma kilpailutuksen tavoitteet edulliset hankintahinnat, säästöt korkea laatu suunnitelma keneltä tarjous halutaan mitä hankintamenettelyä käytetään mitä valintaperustetta käytetään mitä vertailukriteerejä käytetään minkälaista yhteistyösuhdetta halutaan minkälaisia sopimusehtoja halutaan 89

90 Kilpailuttamissuunnitelma aikataulu hankintavolyymin kerääminen hankintakokonaisuuden tuotteistus 60 pv hankintailmoitus, tarjouspyyntö tarjousaika 52 pv tarjousten käsittely hankintapäätös 40 pv hankintasopimus 28 pv yhteensä 180 pv 6 kk 90

91 Nimikkeistön tai palvelusisällön määrittely sisäisen asiakkaan ja loppuasiakkaan tarve tekniset tai muut vähimmäisvaatimukset standardointi prosessien ja palvelutuotannon suunnitteleminen niin, että niissä käytetään samoja tarvikkeita, työkaluja ja laitteita esim. karsitaan omaan käyttöön tulevien tuotteiden valikoimia tuotteistus määritellään palvelun tai tuotekokonaisuuden sisältö niin, että se on toistettavissa samanlaisena esim. henkilökohtaiset työasemat, toimistotarvikkeet, jne. 91

92 Palvelun määrittelydokumentti 1. johdanto palvelun ja toiminnan tavoitteet, asiakkaiden määrittely 2. termit ja määrittelyt 3. palvelujen määrien erittely ja luokittelu 4. palvelun toimittajan tehtävien erittely palvelun sisältö 5. palvelutasosopimus (SLA=service level agreement) mikä on poikkeama 92

93 Palvelun määrittelydokumentti 6. vastuunjakotaulukko tilaajan / palvelutuottajan toimittamat materiaalit tilaajan / palvelutuottajan suorittamat tehtävät luovutettavat tilat ja niihin liittyvät palvelut luovutettava kalusto ja niiden vastuut tietojärjestelmät ja tietosisältö 7. mahdolliseen liikkeenluovutukseen liittyvät vastuut 8. lainsäädäntö 9. tekniset tiedot esim. yksityiskohtainen lista tarvittavista materiaaleista 93

94 Toimittajien kanssa kommunikointi ennen tarjouspyyntöä tiedotustilaisuus tarjonnan herättäminen, kiinnostuksen lisääminen toimivat markkinat julkisten hankintojen pelisääntöjen tiedottaminen tarjouspyyntöä vastaavat tarjoukset erityisesti palveluhankinnoissa palvelusisällön määrittely tarjouspyynnön vaatimustason asettaminen oikein palveluprosessin mittarit mitkä mahdollisia 94

95 Tarjouspyyntö tehtävä kirjallisesti laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia jos tarjouspyyntö ja hankintailmoitus ovat keskenään ristiriitaiset, pätee hankintailmoitus lähetettävä kuuden päivän kuluessa pyynnöstä tai voidaan asettaa sähköisesti kokonaisuudessaan tarjoajien saataville hankintailmoituksen julkaisemispäivästä lähtien ilmoituksessa mainitussa Internet-osoitteessa kansallisissa hankinnoissa toimitettava viipymättä 95

96 Tarjouspyyntö vähimmäissisältö määritelty laissa hankinnan kohteen määrittely viittaus julkaistuun hankintailmoitukseen (vain EU-hank.) määräaika tarjouksen tekemiselle osoite, johon tarjous on toimitettava kieli tai kielet, joilla tarjoukset on laadittava (vain EU-hank.) tarjoajan kelpoisuudelle esitettävät vaatimukset ja luettelo asiakirjoista kelpoisuuden todistamiseksi valintaperuste ja kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet painotuksineen ilmoitettava tärkeysjärjestys riittää kansallisissa hankinnoissa tarjouksen voimassaoloaika 96

97 Tarjouspyyntö kohteen tarkempi määrittely tekninen sisältö / palvelun sisältö tuoteluettelo määrineen euromääräinen volyymi laadulliset vaatimukset ehdottomat / kriteerit hinnan ilmoittaminen kokonaishinta yksikköhinnat alennukset (euromäärä) 97

98 Tarjouspyyntö mitä valintakriteerien arviointiin liittyviä tietoja tarjoajan tulee toimittaa sellaiset sopimusehdot, joilla on merkitystä tarjouksen tekemisessä esim. toimitusehto (vapaasti toimitettuna) muuta osatarjoukset, vaihtoehdot tarjouksen käsittely ketkä antavat lisätietoja JYSE 2009 sopimusehdot (tavaroille ja palveluille omansa) työryhmä asetettu valmistelemaan JYSE-ehtojen uudistamista (tuloksia vuonna 2014) 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 98

99 Tarjouspyyntö uudessa direktiivissä: hankintaviranomaisten on asetettava hankinta-asiakirjat ilmaiseksi, rajoituksetta, suoraan ja kokonaan kaikkien saataville sähköisessä muodossa siitä päivästä, jona ilmoitus on julkaistu tai kiinnostuksen vahvistamista koskeva pyyntö on lähetetty ilmoituksessa on mainittava internet-osoite, jossa asiakirja-aineisto on saatavilla jos tarjouskilpailuun kutsutaan ennakkoilmoituksella, on hankintayksikön pyydettävä myöhemmin (mutta ennen kuin tarjoajien tai neuvottelukumppanien valinta aloitetaan) kaikkia ehdokkaita vahvistamaan kiinnostuksensa pyynnön minimisisältö mainittu direktiivin liitteessä X 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 99

100 Tarjouspyyntö hankintalaissa mainittuja sallittuja vertailuperusteita (62 ) hinta hinnalle annettava hankinnan luonteesta riippuen riittävä merkitys toimitusaika, valmistumispäivä, toimitusvarmuus käyttökustannukset laatu elinkaarikustannukset esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet tekniset ansiot huoltopalvelut, tekninen tuki ympäristökustannukset 100

101 Tarjouspyyntö vertailuperusteiden valinnassa noudatettava tasapuolisuutta ja syrjimättömyyttä kyseenalaisia / kiellettyjä vertailuperusteita paikallistuntemus verotulot kunnalle työllisyyden edistäminen kunnassa aikaisempi hankintayksikön oma kokemus tarjoajasta kuitenkin esim. dokumentoitu huono palvelu voi olla tarjoajan hylkäysperuste referenssit ongelmallinen, liittyy usein tarjoajan kelpoisuuteen eikä kokonaistaloudellisuuden vertailuun pelkkä referenssien lukumäärä yleensä aina väärin 101

102 Neuvottelukutsu neuvottelumenettelyssä ja kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä lähetetään niille ehdokkaille, jotka on valittu osallistumaan tarjouskilpailuun kutsun sisältö tarjouspyyntö tai hankekuvaus tai tieto siitä, mistä asiakirjat ovat saatavissa, pyytämisen määräaika ja mahdollinen maksu tieto tarjousajasta (ei kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä), neuvotteluajasta, osoitteesta ja neuvottelussa käytettävästä kielestä 102

103 Hankinnat tekninen määrittely tekniset eritelmät viittaukset standardeihin tai muihin teknisiin määrittelyihin suorituskykyyn ja toiminnallisiin ominaisuuksiin liittyvät vaatimukset tuotteet, jotka täyttävät asetetut vaatimukset on hyväksyttävä, vaikka ne eivät olisi kyseisen standardin tai määrittelyn mukaisia uudessa direktiivissä voidaan viitata myös tiettyyn tuotannon tai toteutuksen prosessiin missä tahansa elinkaaren vaiheessa tekniset eritelmät hankinnoissa, jotka on tarkoitettu luonnollisten henkilöiden käyttöön, on laadittava siten, että voidaan ottaa huomioon vammaiskäytön edellytykset tai kaikkien käyttäjien vaatimukset täyttävä suunnittelu valmistaja, tavaramerkki, tms. lisättävä tai vastaava 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 103

104 Hankinnan tekninen määrittely ympäristöominaisuuksia koskevat tekniset eritelmät, myös sosiaalisia tai muita vaatimuksia voidaan esittää käyttämällä ympäristömerkkeihin kuuluvia perusteita tai niiden osia ympäristömerkin perusteista valittava vain sellaiset, jotka liittyvät hankinnan kohteeseen merkin tulee olla kehitetty tieteellisen tiedon pohjalta prosessissa, johon kaikki asianosaiset tahot ovat osallistuneet kaikkien osapuolten saatavilla ja käytettävissä tuotteelta ei saa vaatia ympäristömerkin käyttöoikeutta tarjoaja voi muulla tavoin näyttää ympäristövaatimusten toteutumisen 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 104

105 Vaihtoehtoiset tarjoukset ilmoitettava hankintailmoituksessa, hyväksytäänkö vaihtoehdot jos ei mainittu ilmoituksessa, ei vaihtoehtoja saa hyväksyä vanhassa hankinta-asetuksessa vaihtoehdot olivat aina mahdollisia, ellei niitä nimenomaisesti kielletty 105

106 Hankintasopimusten jakaminen osiin uudessa direktiivissä hankintasopimus voidaan tehdä erillisinä osina, joiden koot ja kohteet hankintayksikkö määrää EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat on jaettava osiin, jos mahdollista tarkoituksena parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia päästä markkinoille jos jakamista ei tehdä, on hankintayksikön perusteltava päätöstään tarjouspyyntöasiakirjoissa tai hankintapäätöksessä hankintailmoituksessa on ilmoitettava, voiko tarjouksia jättää yhdestä, useammasta vai kaikista osista hankintayksikkö voi rajoittaa niiden osien määrää, joista yksi tarjoaja voi antaa tarjouksia 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 106

107 Viestintä kirjeitse, telefaksilla tai sähköisesti tietojen eheys ja tarjousten luottamuksellisuus säilytettävä sisältö ei saa paljastua ennen tarjousajan päättymistä viestivälineiden valinnassa huomioitava syrjimättömyys välineiden on oltava yleisesti käytössä yhteensopivia yleisesti käytetyn IT-teknologian kanssa Valtioneuvoston asetuksessa julkisista hankinnoista (614/2007) tarkempia säännöksiä 107

108 Tarjousvertailun kolmivaiheisuus 1. Tarjoajan kelpoisuus 2. Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus 3. Tarjousvertailu TARJOUS Tarjoaja täyttää kelpoisuusvaatimukset? ei kyllä Tarjous on tarjouspyynnön mukainen? ei kyllä Valintaperuste: kokonaistaloudellisesti edullisin tai halvin 108

109 Tarjousten avaaminen ei saa avata ennen tarjousajan päättymistä avaustilaisuudesta laaditaan pöytäkirja aika ja paikka läsnäolijat saapuneiden tarjousten lukumäärä luettelo tarjoajista yksi tai useampi esteetön henkilö läsnä virheelliset ja vahingoittuneet tarjoukset 109

110 Tarjoajan kelpoisuus ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden arviointi tehtävä ennen tarjousten vertailua joissakin tapauksissa myöhemminkin, kun poissulkemisperusteesta on saatu tieto vähimmäisvaatimukset ilmoitettava etukäteen päätökset poissulkemisista on perusteltava ja lähetettävä asianosaisille tiedoksi tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos tällä ei ole vaadittavia edellytyksiä suorittaa hankinta tekniset ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät taloudelliset ja rahoitukselliset muut uusi direktiivi: kelpoisuus harjoittaa ammattitoimintaa 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 110

111 Tarjoajan kelpoisuus ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset ja selvitykset hankintayksiköllä on harkintavaltaa vaatimusten asettamisessa vaatimusten on kuitenkin oltava suhteellisia, puolueettomia ja hankinnan kohteen kannalta perusteltavissa uusi direktiivi: jos vaatimuksena tietty vuotuinen liikevaihto, saa vaadittu liikevaihto olla korkeintaan kaksi kertaa hankinnan arvioidun arvon suuruinen vaatimukset ilmoitettava hankintailmoituksessa ehdokas, joka ei täytä vähimmäisvaatimuksia on suljettava pois tarjouskilpailusta hankintayksikkö voi myös oma-aloitteisesti hankkia esim. luottotietoja 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 111

112 Ryhmittymät toimittajat saavat tehdä tarjouksia ryhmittymänä hankintayksikkö ei saa edellyttää ryhmittymältä tiettyä oikeudellista muotoa tarjouksen tekemistä varten ryhmittymältä voidaan edellyttää tiettyä oikeudellista muotoa sopimusaikana, jos se on tarpeen sopimuksen asianmukaiseksi toteuttamiseksi kelpoisuusvaatimukset voivat täyttyä ryhmittymän yhteisten resurssien kautta riippumatta niiden välisten suhteiden oikeudellisesta luonteesta hankintayksikkö voi vaatia, että tarjoaja itse tai joku ryhmittymään kuuluva toimija toteuttaa tietyt toimitukseen sisältyvät kriittiset tehtävät (uudessa direktiivissä) 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 112

113 Eturistiriidat uudessa direktiivissä: eturistiriita koskee tilanteita, joissa hankintamenettelyn tulos koskee henkilöiden yksityistä etua hankintaviranomaisen tai muiden hankintamenettelyyn osallistuvien organisaatioiden jäsenet heitä vaaditaan ilmoittamaan kaikista tarjoajiin liittyvistä eturistiriidoista heti, kun he ovat tulleet niistä tietoisiksi hankintaviranomaisen puheenjohtaja ja sen päätöksentekoelinten jäsenet, jotka voivat vaikuttaa hankintamenettelyn tulokseen tarjoajia vaaditaan ilmoittamaan hankintamenettelyn alussa näihin liittyvistä erityisistä yhteyksistä, jotka todennäköisesti asettavat nämä eturistiriitatilanteeseen jos eturistiriita todetaan, on hankintayksikön ryhdyttävä toimenpiteisiin henkilön vapauttaminen tai siirtäminen tehtävästä jos eturistiriitaa ei kyetä poistamaan, on tarjoaja suljettava pois 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 113

114 Lainvastainen toiminta uudessa direktiivissä: hankintamenettelyn alussa tarjoajia/ehdokkaita on vaadittava antamaan valaehtoinen vakuutus siitä, että ne eivät ole pyrkineet eivät aio pyrkiä vaikuttamaan sopimattomasti hankintaviranomaisen päätöksentekomenettelyyn tai saamaan luottamuksellisia tietoja, joiden avulla ne voivat saada sopimattomia etuja hankintamenettelyssä tekemään muiden ehdokkaiden/tarjoajien kanssa sopimuksia, joiden tarkoitus on vääristää kilpailua tarkoituksellisesti antamaan harhaanjohtavia tietoja, jotka voivat vaikuttaa olennaisesti poissulkemista, valintaa ja hankintasopimuksen tekoa koskeviin päätöksiin jos tämä vakuutus ei pidä paikkaansa, ei tarjoajan kanssa saa tehdä sopimusta 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 114

115 Poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset jos hankintayksikkö epäilee tarjoushinnan olevan liian alhainen, sen on pyydettävä tarjoajalta selvitystä jos selvitys ei ole uskottava tai luotettava, tarjouksen voi hylätä tarjous on hylättävä, jos alhainen hinta johtuu sosiaali-, työ- tai ympäristömääräysten laiminlyönnistä (uudessa direktiivissä) selvitykset voivat koskea rakennus-, valmistus- tai palvelun suorittamisen menetelmiä valittuja teknisiä ratkaisuja tai tarjoajan käytettävissä olevia poikkeuksellisen edullisia ehtoja hankinnan toteuttamiseksi tarjottujen rakennusurakoiden, tuotteiden tai palvelujen omintakeisuutta unionin sosiaali-, työ- tai ympäristölainsäädännön määräysten noudattamista alihankkijoiden valvontaa tarjoajan saamaa valtion tukea 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 115

116 Tarjoajaa koskevat selvitykset yleiset tarjoajaa koskevat selvitykset kaupparekisteriote ennakkoperintärekisteri yritys- ja yhteisötietojärjestelmä: todistus maksetuista veroista tai verovelkatodistus verovirastosta (annetaan vain verovelvolliselle) todistus maksetuista työeläkemaksuista eläkevakuutusyhtiöltä 116

117 Tarjoajaa koskevat selvitykset ammatinharjoittamiseen liittyvät tiedot ammatti- tai elinkeinorekisteri tarvittava toimilupa jäsenyys järjestössä, joka oikeuttaa tietyn palvelun harjoittamiseen tai työn suorittamiseen viranomaiset aluehallintovirastot sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus tullilaitos turvatekniikan keskus TUKES 117

118 Tarjoajaa koskevat selvitykset rikosrekisteriote tarjoajasta tai tarjoajan johtohenkilöstä sen selvittämiseksi, koskeeko heitä lain 53 ja 54 mukainen poissulkemisperuste palveluntuottajan henkilökunnasta vain erittäin poikkeuksellisissa hankinnoissa, ei säännönmukaisesti palvelualat, joissa työskennellään lasten kanssa annetaan vain yksityiselle henkilölle itselleen viranomainen Oikeusrekisterikeskus 118

119 Tarjoajaa koskevat selvitykset rahoituksellinen ja taloudellinen tilanne pankin tai muun luottolaitoksen antama lausunto tai palvelun toimittajan osalta selvitys vastuuvakuutuksesta Esim. Asiakastiedon riskiluokitus 1-3 ok, 4 + lisäselvitykset, >5 ei tuloslaskelma, tase, toimintakertomus ja muut tilinpäätösasiakirjat lausunto yrityksen kokonaisliikevaihdosta sekä liikevaihdosta kyseessä olevan hankintatyypin osalta kolmelta viimeiseltä tilikaudelta 119

120 Tarjoajaa koskevat selvitykset tekninen suorituskyky selvitys toimittajan keskimääräisestä vuosittaisesta työvoimasta ja johtohenkilöiden määrästä kolmelta viime vuodelta tavaranäytteet, selostukset ja valokuvat, toimivaltaisten laitosten todistukset selvitys toimittajan laadunvarmistusmenetelmistä, tutkimus- ja tuotekehitysjärjestelmistä, teknisistä välineistä toimivaltaisen viranomaisen tarkastus selvitys alihankkijoiden käytöstä 120

121 Tarjoajaa koskevat selvitykset tekninen suorituskyky todistus toimituksesta vastaavien henkilöiden koulutuksesta ja ammatillisesta pätevyydestä luettelo viimeksi kuluneen kolmen vuoden tärkeimmistä toimituksista kokonaisarvoineen, päivämäärineen ja vastaanottajatietoineen selvitys toimittajan omista ja ulkopuolisista teknisistä asiantuntijoista rakennusurakoiden osalta selvitys toimittajan työ- ja tuotantovälineistä ja teknisistä laitteista selvitys mahdollisista alihankkijoista ja niiden osuudesta 121

122 Tarjoajaa koskevat selvitykset jos kelpoisuusehtona on laadunvarmistusta tai ympäristönhoitoa koskevat standardit, on viitattava eurooppalaisiin tai kansainvälisiin standardeihin, jotka tunnetut laitokset ovat sertifioineet on hyväksyttävä myös muu talouden toimijoiden toimittama näyttö vastaavien laadunvarmistus- tai ympäristönhoitotoimenpiteiden toteuttamisesta jos mainittuja sertifikaatteja ei ole toimijoiden käytössä jos toimijoiden ei ole mahdollista saada niitä asetettujen määräaikojen kuluessa 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 122

123 Tarjoajaa koskevat selvitykset uusi direktiivi: hankintaviranomaisten on hyväksyttävä tarjoajan tai ehdokkaan omat lausunnot alustavana näyttönä siitä, että he täyttävät jonkin seuraavista edellytyksistä hankintamenettelystä poissulkemisen perusteet eivät koske heitä he täyttävät tarjoajan kelpoisuudelle asetetut vaatimukset (tekniset, taloudelliset) hankintaviranomaisen on ennen hankintasopimuksen tekemistä vaadittava sitä tarjoajaa, jonka kanssa se on päättänyt tehdä hankintasopimuksen, toimittamaan vaaditut asiakirjat 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 123

124 Tarjoajaa koskevat selvitykset uusi direktiivi: e-certis jäsenvaltioiden on varmistettava, että e-certis järjestelmään syötetyt tiedot todistuksista ja muunlaisesta asiakirjanäytöstä pidetään jatkuvasti ajan tasalla e-certis järjestelmän käytöstä tulee pakollista kahden vuoden kuluessa kansallisen hankintalain voimaan tulon jälkeen Euroopan hankintapassi (European Single Procurement Document) ESPD on vakiomuotoinen sähköinen asiakirja, joka annetaan talouden toimijan pyynnöstä kaikkien jäsenvaltioiden hankintaviranomaisten on hyväksyttävä passi näyttönä tiettyjen kelpoisuusehtojen täyttymisestä, tiedot määritelty direktiivin liitteessä XIII ei saa kyseenalaistaa ilman perusteluja 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 124

125 Tarjoajan poissulkemisperusteet tarjoaja on suljettava pois tarjouskilpailusta (53 ) jos hän on syyllistynyt tiettyihin rikoksiin järjestäytynyt rikollisuus, lahjonta, muu korruptio, petokset, rahanpesu, kiskonnantapainen työsyrjintä, terrorismi uusi direktiivi: jos hän on laiminlyönyt lakisääteisten verojen tai sosiaaliturvamaksujen maksamisen edellyttää lainvoimaista tuomiota hankintayksikön ryhdyttävä toimenpiteisiin, jos sille tulee tieto tai epäily poissulkemisperusteen olemassaolosta 125

126 Tarjoajan poissulkemisperusteet tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta (54 ), jos se on rikkonut sosiaali-, työ- tai ympäristöoikeudellisia velvoitteita tai säännöksiä konkurssissa, velkajärjestelyssä tai selvitystilassa tai jos näistä on hakemus vireillä tuomittu ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta syyllistynyt ammattinsa harjoittamisessa vakavaan virheeseen, jonka hankintayksikkö voi (millä tahansa tavalla) näyttää toteen laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen (uudessa direktiivissä suljettava) syyllistynyt olennaisesti väärien tietojen antamiseen tarjouksessaan 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 126

127 Tarjoajan poissulkemisperusteet uudessa direktiivissä: tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos tarjoajan toimintaan on liittynyt merkittäviä tai toistuvia puutteita saman hankintayksikön kanssa tehdyn yhden tai useamman samankaltaisen aikaisemman hankintasopimuksen toteuttamisessa todennettava puolueettomiin ja mitattavissa oleviin seikkoihin perustuttava järjestelmällisesti ja yhdenmukaisesti sovellettavaan arviointimenetelmään kaikista arvioinneista ilmoitettava tarjoajalle 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 127

128 Tarjoajan poissulkemisperusteet uudessa direktiivissä: self-cleaning tarjoaja voi esittää näytön luotettavuudestaan siitä huolimatta, että poissulkemisperuste on olemassa rangaistavasta teosta tai virheestä aiheutuneet vahingot on korvattu tosiasiat ja olosuhteet on selvitetty kattavasti aktiivisessa yhteistyössä tutkintaviranomaisten kanssa on toteutettu konkreettiset tekniset, organisaatioon tai itseen liittyvät toimenpiteet, jotka ovat tarkoituksenmukaisia estämään uudet rangaistavat teot tai rikkomukset hankintayksikön on arvioitava toimenpiteiden riittävyys ottaen huomioon rangaistavan teon tai rikkomuksen vakavuus ja niihin liittyvät olosuhteet jos toimenpiteitä pidetään riittämättöminä, on hankintayksikön perusteltava päätöksensä 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 128

129 Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus tarjoajalla näyttövelvollisuus, että tarjous on tarjouspyynnön mukainen tarjous on pääsääntöisesti hylättävä, jos se ei vastaa teknisiä eritelmiä tai muita hankinnan kohteelle asetettuja vaatimuksia on muuten puutteellinen on saapunut myöhässä tarjoajaa voidaan pyytää täsmentämään tarjoustaan, jos ei vaaranneta tarjoajien tasapuolista kohtelua ei anneta mahdollisuutta tarjouksen parantamiseen 129

130 Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus tarjouksessa ei saa olla omia ehtoja esim. tarjouspyynnöstä poikkeavien toimitus-, maksu- ja takuuehtojen vaikutus täytyy huomioida tarjoushinnassa tarjous on annettava siinä muodossa, kuin tarjouspyynnössä on edellytetty esim. järjestys, lomakkeet, hinnan ilmoittaminen tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen hylkääminen on hankintayksikön velvollisuus myöhästynyt tarjous on hylättävä MAO 248/04: tarjous, joka saapui 4 minuuttia määräajan jälkeen olisi tullut hylätä 130

131 Tarjousvertailu tarjouksen valinta valintaperuste halvin tai kokonaistaloudellisesti edullisin peruste ja arviointikriteerit ilmoitettava tarjouspyynnössä EU-hankinnoissa painoarvot, kansallisissa tärkeysjärjestys kriteerien valinnassa noudatettava tasapuolisuutta ja syrjimättömyyttä periaatteena tarjouspyynnön lopullisuus päätöksessä ei saa soveltaa muita kuin tarjouspyynnössä ilmoitettuja kriteerejä tarjouksia on vertailtava kaikilla tarjouspyynnössä mainituilla kriteereillä kriteerien tulee liittyä hankinnan kohteeseen, ei tarjoajien soveltuvuuteen 131

132 Tarjousvertailu elinkaarikustannukset (uudessa direktiivissä) kustannukset voidaan arvioida joko pelkästään hinnan perusteella tai kustannustehokkuuden perusteella käyttäen esim. elinkaarikustannusmallia sisäisiä elinkaarikustannuksia ovat esimerkiksi hankinnoista aiheutuvat kustannukset, tuotantokustannukset, käyttökustannukset (energia, huolto), nouto- ja kierrätyskustannukset suoraan elinkaareen liittyvät ulkoiset ympäristökustannukset, jos niiden rahallinen arvo voidaan määrittää ja tarkistaa esim. kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden epäpuhtauspäästöjen kustannukset, muut ilmastonmuutoksen lieventämisen kustannukset hankinta-asiakirjoissa on ilmoitettava elinkaarikustannusten laskennassa käytettävä menetelmä 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 132

133 Tarjousvertailu tarjouksen valinta, poikkeus kansallisissa hankinnoissa erityistä asiantuntemusta tai ammattitaitoa edellyttävissä palveluhankinnoissa voidaan antaa lisäpisteitä henkilöstön vähimmäisvaatimukset ylittävästä ammattitaidosta, jolla on merkitystä palvelun suorittamiselle EU-hankinnoissa laadunhallintajärjestelmät, henkilökunnan ammattitaito ja referenssit liittyvät tarjoajien soveltuvuuteen, eikä niitä tulisi käyttää tarjousten vertailussa 133

134 Tarjousten vertailu hinta kokonaishinta yksikköhinnat vertailuhinta (esim. /m 2 ) muut kriteerit vertailu suoritettava ainoastaan tarjouspyynnössä ilmoitettujen valinta- ja arviointiperusteiden mukaisesti kriteerien valinnassa noudatettava tasapuolisuutta ja syrjimättömyyttä 134

135 Tarjousvertailun laskentamallit hinnan tavallinen laskentakaava pisteet = halvin hinta / tarjoushinta x maksimipisteet maksimipisteet 100 p tarjoushinta 125 / halvin 110 pisteet 110/125 *100 = 88 p laadullinen arviointi, esim. asiantuntijapalvelut projektihenkilöstö erityisosaaminen ja referenssit yritystausta tarjouksen toiminnallinen sisältö kansallisissa erityistä ammattitaitoa edellyttävissä palveluhankinnoissa, muuten tarjoajan soveltuvuuteen liittyviä tekijöitä 135

136 Painoarvojen vertailu hinnan merkitys valinnassa pienetkin hintaerot vaikuttavat valintaan suunnittelutarjouksissa halvin + 15% = max pisteet, sen jälkeen korkeampi hinta vaikuttaa laadullinen arviointi kouluarvosanat voivat johtaa lievään skaalaan, jos toimittajat ovat samanlaisia vaihtoehtona (paras=3, keskimmäinen=2, huonoin=1) korkeimman hinnan asettaminen laadulliset kriteerit ratkaisevat 136

137 Valintakriteerit, liite tarjouspyyntöön Esimerkki vammaiskuljetuksista: valintakriteerit ja kunkin painoarvo esim. hinta 70 p / laadulliset tekijät 30 p mitä asioita kussakin kriteerissä arvioidaan millaisella skaalalla kutakin kriteeriä arvioidaan koulutus vammaisuuteen liittyvistä asioista 0-5 pistettä kokemus vammaisten kuljettamisesta 0-5 pistettä vasteaika ja kuljetusten yhdistely 0-5 pistettä asiakaspalvelun laatu 0-5 pistettä kuljettajien työkokemus ammattimaisesta henkilöliikenteestä 0-5 pistettä ajoneuvokaluston laatu 0-5 pistettä 137

138 Valintakriteerit, liite tarjouspyyntöön mitä tietoa toimittajan tulee toimittaa arviointia varten kuljettajaluettelo ajoneuvoluettelo referenssiluettelo kuvaus kuljetusten tilaamisen ja yhdistelyn sekä päivystyksen järjestämisestä suunnitelma siitä, miten tilausliikenne hoidetaan poikkeustilanteissa jokaisesta laadullisesta tekijästä oma asteikko, jolla pistemäärä lasketaan esim. kokemusvuosien määrän mukaan 15=5 138

139 Tarjousvertailun simulointi etukäteen valintakriteerit määritelty ketkä toimittajat tulevat tarjoamaan iso valtakunnallinen paikallinen pk-yritys millaiset pisteet kummallekin tulevat saadaanko matemaattisesti oikea ratkaisu mikä olisi paras toimittaja terveellä järjellä mikä on lisähinta joka laadusta kannattaa maksaa 139

140 Tarjousten hylkääminen tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset myöhässä saapuneet tarjoukset hylättävä aina poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset tutkittava yksityiskohtaisesti, pyydettävä selvitystä liian kalliit tarjoukset jälkitinkiminen ehdottomasti kielletty hankinnan keskeyttäminen todellisesta ja perustellusta syystä muuttuneet olosuhteet tarjousten hinta ylittää hankinnalle budjetissa varatun määrärahan tarjouskilpailua ei saa järjestää markkinoiden kartoittamiseksi 140

141 Hankintapäätös ja tiedoksianto kirjallinen päätös tarjouskilpailun ratkaisusta kilpailun lopputulos, valintaperusteet ja niiden soveltamistapa vertailuperusteiden mukainen tarjousten pisteytys perusteltava valitusosoitus markkinaoikeudelle oikaisuohje hankintaoikaisun vaatimiseksi hankintapäätös ei ole hankintasopimus kirjalliset päätökset tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista esim. tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta päätökset lähetettävä tarjouskilpailuun osallistuneille sähköisesti, katsotaan saapuneeksi lähetyspäivänä kirjeenä, katsotaan saapuneeksi viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisestä 141

142 Hankintapäätös ja tiedoksianto uudessa direktiivissä: hankintaviranomaisten on ilmoitettava kullekin ehdokkaalle tai tarjoajalle mahdollisimman pian päätökset, jotka koskevat puitejärjestelyn tai hankintasopimuksen tekemistä tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä hankintaviranomaisen on asianomaisen osapuolen pyynnöstä mahdollisimman pian, viimeistään 15 päivän kuluessa kirjallisen pyynnön vastaanottamisesta ilmoitettava kaikille hylätyille ehdokkaille tai tarjoajille seikat, joiden perusteella asianomaisen osallistumishakemus tai tarjous on hylätty kaikille hyväksyttävän tarjouksen tehneille tarjoajille valitun tarjouksen ominaisuudet ja suhteelliset edut sekä valitun tarjoajan nimi tai puitejärjestelyn osapuolet kaikille hyväksyttävän tarjouksen tehneille tarjoajille tarjoajien kanssa käytävistä neuvotteluista ja vuoropuhelusta sekä niiden etenemisestä 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 142

143 Hankintasopimuksen tekeminen hankintasopimus toimittajan kanssa tehtävä kirjallisesti voidaan tehdä vasta 21 päivän kuluttua siitä, kun päätös ja valitusosoitus on saatettu tarjoajien tiedoksi (EU-hankinta) odotusaika dynaamiseen hankintajärjestelmään perustuvissa hankinnoissa 10 päivää (EU-hankinta) ei odotusaikaa, jos kansallinen hankinta suorahankinta paitsi jos EU-suorahankinnasta on julkaistu ilmoitus, odotusaika on 14 päivää ilmoituksen julkaisemisesta puitejärjestelyn perusteella tehtävä hankinta sopimus tehdään ainoan hyväksyttävän tarjouksen tehneen tarjoajan kanssa 143

144 Sopimuksen muuttaminen uusi direktiivi: jos hankintasopimusta muutetaan sen voimassaoloaikana merkittävästi, katsotaan se uudeksi hankinnaksi, joka edellyttää uutta hankintamenettelyä muutos on merkittävä seuraavissa tapauksissa: sillä otetaan käyttöön ehtoja, jotka olisivat mahdollistaneet muiden kuin alun perin valitun tarjoajien valinnan toisen tarjoajan tarjouksesta tulee sopimuksen muutoksen jälkeen kokonaistaloudellisesti edullisempi se muuttaa taloudellista tasapainoa toimittajan hyväksi tavalla, joka ei ollut ennalta tiedossa se laajentaa hankintakohdetta huomattavasti enemmän kuin mitä se alun perin kattoi toimittajan vaihtaminen (paitsi tietyissä tilanteissa kuten yrityksen rakenneuudistusjärjestely, maksukyvyttömyys) 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 144

145 Sopimuksen muuttaminen uusi direktiivi: sopimusta voidaan muuttaa ilman uudelleenkilpailuttamista jos sopimuksen muuttamisen perusteet on määritelty hankintaasiakirjoissa selkeästi, täsmällisesti ja yksiselitteisesti muutosten tai vaihtoehtojen soveltamislaajuus, luonne ja olosuhteet, joissa sopimusta muutetaan tarpeelliset lisätyöt, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen jos toimittajan vaihtaminen teknisistä tai taloudellisista syistä ei ole mahdollista ja vaihto aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten kasvua 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 145

146 Sopimuksen muuttaminen uusi direktiivi: sopimusta voidaan muuttaa merkittävästi ilman uudelleenkilpailuttamista, jos muutoksen tarve johtuu ennalta arvaamattomasta olosuhteiden muutoksesta ja muutos ei muuta sopimuksen yleisluonnetta ja hinnan muutos ei ylitä 50 % alkuperäisen sopimuksen arvosta tällaisesta muutoksesta on julkaistava ilmoitus sopimusta voidaan muuttaa, jos muutoksen vaikutus on alle EU-kynnysarvon ja rakennusurakoissa korkeintaan 15 % ja tavara- ja palveluhankinnoissa korkeintaan 10 % alkuperäisen sopimuksen arvosta muutos ei saa muuttaa sopimuksen alkuperäistä luonnetta 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 146

147 Asiakirjojen julkisuus julkisuuslain 621/1999 mukaisesti viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa erikseen toisin säädetä tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi tarjouspyyntö liitteineen kun se on allekirjoitettu tarjouksen täydennyspyyntö kun sopimus asiassa on tehty tarjoukset kun sopimus asiassa on tehty tarjousasian käsittelyä varten laaditut selvitykset ja muut asiakirjat, kun sopimus asiassa on tehty 147

148 Asiakirjojen julkisuus julkisuuslain 621/1999 mukaisesti tarjousasiakirjat luovutetaan asianosaiselle pyydettäessä päätöksenteon jälkeen muille kuin asianosaisille hankintasopimuksen tekemisen jälkeen liike- ja ammattisalaisuudet salaisia harkintavalta hankintayksiköllä tarjouspyynnössä pyydetään tarjoajia merkitsemään salaisena pitämänsä asiat omina asiakirjoina hinta ei ole liikesalaisuus 148

149 Asiakirjojen julkisuus julkisuuslain 24 mukaisesti viranomaisten asiakirjat ovat salaisia, jos sisältävät julkisyhteisön liike- tai ammattisalaisuuksia tietojen luovuttaminen aiheuttaisi julkisyhteisölle taloudellista vahinkoa tietojen antaminen saattaisi toisen julkisyhteisön tai yksityisen toimijan parempaan kilpailuasemaan tietojen antaminen heikentää julkisyhteisön mahdollisuuksia edullisiin hankintoihin 149

150 6. Oikeusturvakeinot hankintaoikaisu valitus markkinaoikeuteen markkinaoikeuden seuraamukset markkinaoikeuden päätökset 150

151 Hankintaoikaisu hankintayksikkö voi itse poistaa tekemänsä päätöksen ja ratkaista asian uudelleen jos päätös perustuu lain soveltamisessa tehtyyn virheeseen eikä hankintasopimusta ole vielä tehty viimeistään 60 päivän kuluttua päätöksestä asianosainen voi vaatia hankintaoikaisua oikaisuohje liitettävä hankintapäätöksen tiedoksiantoon 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista hankintaoikaisun päätös ilmoitettava markkinaoikeudelle, jos hankinnasta valitettu jos päätös korjattu niin, ettei valittajalla ole enää oikeussuojan tarvetta, markkinaoikeus voi poistaa asian ratkaisua antamatta 151

152 Ei päällekkäisiä oikeussuojakeinoja markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvissa asioissa ei saa hakea muutosta kuntalain mukaan oikaisuvaatimus valitus hallintolainkäyttölain mukaan mahdollista edelleen kansallisen kynnysarvon alittavissa pienhankinnoissa 152

153 Valitus markkinaoikeuteen vain kansallisen kynnysarvon ylittävissä ja EU-hankinnoissa valitusosoitus liitettävä tarjoajille lähetettävään päätökseen tai tiedonantoon valitusaika 14 päivää tiedon saamisesta 30 pv, jos hankintasopimus tehty ennen odotusajan päättymistä 6 kk, jos hankintapäätös tai valitusosoitus puutteellinen suorahankinnoissa 14 pv suorahankintailmoituksen julkaisemisesta tai 30 pv suorahankinnan jälki-ilmoituksen julkaisemisesta 6 kk hankintasopimuksen tekemisestä 153

154 Valitus markkinaoikeuteen hakijan oltava asianosainen puitejärjestelyyn perustuvasta hankinnasta tarvitaan markkinaoikeuden valittamislupa henkilöstöllä ei ole oikeutta valittaa ulkoistamisesta hankintalain perusteella valittajan ilmoitettava valituksesta hankintayksikölle kirjallisesti viimeistään samaan aikaan, kun valitus markkinaoikeudelle toimitetaan odotusaikaa edellyttäviä hankintasopimuksia ei saa tehdä, jos hankintapäätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen markkinaoikeus ylläpitää ja julkaisee kattavaa ja ajantasaista luetteloa vireille tulleista hankinta-asioista 154

155 Markkinaoikeuden hakemusten käsittely markkinaoikeus voi väliaikaisesti kieltää, keskeyttää tai sallia hankintapäätöksen täytäntöönpanon hankintayksikkö voi vapaaehtoisesti antaa sitoumuksen olla panematta hankintapäätöstä täytäntöön jos hankintapäätöksen toimeenpano keskeytetään hankintasopimusta ei saa tehdä jollei hankintaa voida lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi, hankinnat voidaan tehdä väliaikaisesti hankintamenettelyyn osallistuneelta tai aiemmalta toimittajalta 155

156 Markkinaoikeuden päätösten seuraamukset 1. hankintapäätöksen kumoaminen kokonaan tai osittain 2. virheellisen menettelyn noudattamisen kieltäminen 3. velvoittaminen virheellisen menettelyn korjaamiseen 4. hyvitysmaksun määrääminen 5. tehottomuusseuraamuksen määrääminen 6. seuraamusmaksun määrääminen 7. hankintasopimuksen sopimuskauden lyhentäminen 156

157 Markkinaoikeuden päätösten seuraamukset Ensisijaiset seuraamukset ( reaalikeinot ): hankintapäätöksen kumoaminen osittain tai kokonaan uusi kilpailutus tai uusi tarjousvertailu ja hankintapäätös kielto soveltaa jotain hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa kohtaa tai noudattaa virheellistä menettelyä velvoite korjata virheellinen menettely uhkasakkoa voidaan käyttää kaikissa tilanteissa, joissa markkinaoikeus on antanut kiellon tai velvoitteen ei seuraamusta, jos hankintayksikön virhe ei vaikuttanut lopputulokseen 157

158 Markkinaoikeuden päätösten seuraamukset hyvitysmaksu toissijainen seuraamus, vain silloin, kun hankintasopimus on tehty hankintamenettelyssä on tapahtunut virhe ja valittajalla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa virheettömässä tarjouskilpailussa ilman erityistä syytä korkeintaan 10 % hankinnan arvosta ei estä valittajaa hakemasta vahingonkorvausta alioikeudessa jos vahingot ylittävät hyvitysmaksun määrän ei estä valittajaa vaatimasta seuraamusmaksua EU-hankinnoissa 158

159 Markkinaoikeuden päätösten seuraamukset tehottomuusseuraamus markkinaoikeus voi todeta tehdyn hankintasopimuksen pätemättömäksi, tehottomaksi vain EU-kynnysarvon ylittävissä tavarahankinnoissa, liitteen A mukaisissa palveluhankinnoissa ja rakennusurakoissa lainvastainen suorahankinta ei määrätä, jos on tehty ilmoitus suorahankinnasta ja sopimus on solmittu 14 päivän odotusajan jälkeen sopimus tehty ennen säädetyn odotusajan päättymistä ja lisäksi tehty muu valittajan mahdollisuuksiin vaikuttanut virhe sopimus tehty vaikka hankinnasta valitettu markkinaoikeuteen ja lisäksi tehty muu valittajan mahdollisuuksiin vaikuttanut virhe 159

160 Markkinaoikeuden päätösten seuraamukset seuraamusmaksu valtiolle kaikissa EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa korkeintaan 10 % hankinnan arvosta jos markkinaoikeus on määrännyt tehottomuusseuraamuksen jos hankintasopimus tehty ennen odotusajan päättymistä jos hankintasopimus tehty, vaikka hankinnasta valitettu markkinaoikeuteen jos tehottomuusseuraamusta ei ole määrätty yleiseen etuun liittyvistä pakottavista syistä lisäksi voidaan määrätä sopimuskauden lyhentäminen 160

161 Markkinaoikeuden päätösten seuraamukset hankintasopimuksen sopimuskauden lyhentäminen EU-kynnysarvon ylittävissä liitteen B mukaisissa palveluhankinnoissa (joissa tehottomuusseuraamus ei ole mahdollinen) seuraamusmaksun lisäksi tai sijasta jos lainvastainen suorahankinta jos hankintasopimus tehty ennen odotusajan päättymistä ja lisäksi tehty muu valittajan mahdollisuuksiin vaikuttanut virhe jos hankintasopimus tehty, vaikka hankinnasta valitettu markkinaoikeuteen ja lisäksi tehty muu valittajan mahdollisuuksiin vaikuttanut virhe 161

162 Vahingonkorvaus ja oikeudenkäyntikulut vahingonkorvaus hankintayksikkö on vahingonkorvausvelvollinen, jos se aiheuttaa virheellisellä menettelyllä vahinkoa ehdokkaalle, tarjoajalle tai toimittajalle vahingonkorvausasiat käsitellään käräjäoikeuksissa oikeudenkäyntikulut jos hankintayksikkö on tehnyt virheen, se voidaan määrätä maksamaan valittajan ja muiden asianosaisten oikeudenkäyntikulut jos hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti, voidaan valittaja määrätä maksamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut 162

163 Markkinaoikeuden päätökset hankinta-asioissa oikeuden päätökset sähköisessä muodossa hakemusten määrä lisääntyi voimakkaasti vuoteen 2010 asti jutturuuhkaa pystytty purkamaan v aikana käsittelyaika v keskimäärin n. 6,2 kk hakemuksista % raukeaa vuosittain hakija peruuttaa hakemuksensa 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 163

164 Hankinta-asioiden määrä markkinaoikeudessa Lähde: , Timo Kivisto Consulting Oy 164

165 Markkinaoikeuteen saapuneet valitukset hankinta-asioissa valitusten syitä tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus velvollisuus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset epäselvä tarjouspyyntö ei omiaan tuottamaan vertailukelpoisia tarjouksia tarjousvertailu vertailu ei perustu tarjouspyynnössä mainittuihin kriteereihin vertailu tehty muuten virheellisesti tarjoajan kelpoisuuden arviointi vertailuperusteet tarjoajan kelpoisuuden ja laadun arviointi sekaisin, painoarvot ilmoittamatta hankintailmoitusten laiminlyönti tai ilmoitusten virheet 165

166 Markkinaoikeuden ratkaisut Hankintayksiköiden virhelähteet v

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINNAT Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Juha-Pekka Koho 13.11.2009

Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Hankinnat Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Hankintalaki Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 20.9.2017 Voimaantulo 1.1.2017 Ennen tämän lain voimaantuloa aloitettuihin lain voimaan tullessa vireillä

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies, VT Jonna Törnroos Sähköiset viestintävälineet Jäsenvaltioiden on huolehdittava

Lisätiedot

Innovatiivinen hankintaprosessi

Innovatiivinen hankintaprosessi Innovatiivinen hankintaprosessi Mikä se on ja miten se tehdään? Kuntatalo 4.5.2015 Katariina Huikko johtava lakimies Mikä on innovaatio? Hankintalain valmistelutyöryhmän mietintö TEM 37/2015, 4 : Innovaatio

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt Uusi hankintalaki ja sote-palvelut Metropolia AMK 1.9.2017 Tarja Sinivuori-Boldt Hankintalain tavoitteet Tehostaa julkisten varojen käyttöä Edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Hankintamenettelyt mikä muuttuu?

Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Avoin menettely Rajoitettu menettely

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Hankintalain uudistaminen Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Aikataulu Uudet hankintadirektiivit tulivat voimaan 17.4.2014» yleinen hankintadirektiivi 2014/24/EU» Erityisalojen hankintadirektiivi

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntatalo 5.11.2012 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Toimintaympäristöstä Hankinnan kohteen määrittely Palveluasumisen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE Hyväksytty: Yhtymähallitus 26.9.2017 36 Yleiset periaatteet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hankinnat toteutetaan tämän ohjeen mukaisesti. EU-kynnysarvon

Lisätiedot

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15 1 Julkiset hankinnat RATE,Timo Aho 28.10.15 Julkiset hankinnat Valtio, kunnat ja seurakunnat hankkivat tarvikkeita, tavaroita ja erilaisia palveluja tai teetättävät urakalla rakennushankkeita vuosittain

Lisätiedot

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Jonna Törnroos Lakimies, VT Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen

Lisätiedot

Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy

Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus 8.6.2017 Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy Sisältö Oulun kaupungin ostot Mikä on julkinen hankinta? Hankintatoiminnan ohjaus

Lisätiedot

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Neuvottelumenettelyn kulku

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Neuvottelumenettelyn kulku IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA Neuvottelumenettelyn kulku Helsinki 7.5.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Neuvottelukutsut ja alustavat tarjouspyynnöt

Lisätiedot

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 HAUS kehittämiskeskus Oy Varatuomari Liisa Lehtomäki Luennon tavoitteet Käydä lyhyesti läpi kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku hankintalain

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Markus Ukkola Lakimies, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädäntö ja -ohjeistus Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Laki

Lisätiedot

Uusi Hankintalaki ja kunnalliset vuokrataloyhtiöt

Uusi Hankintalaki ja kunnalliset vuokrataloyhtiöt Uusi Hankintalaki ja kunnalliset vuokrataloyhtiöt Vuokrataloyhtiöiden neuvottelupäivät 17. 18.9.2015, Kuusamo Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia Uusi hankintalaki Hyvä ostaja Hyvä tarjoaja tietää mitä haluaa ostaa ja tuntee julkisissa hankinnoissa millä ehdoilla noudatettavat menettelytavat tekee hankinnat suunnitelmallisesti; sitoutuu tarjouspyynnön

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy

Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy 1 Kysymyksenasettelu ja lähtökohtia Kuuluvatko yliopistot tulevaisuudessa hankintalain

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet

Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Hankinnan kohteen määrittely 1(2) Nykylainsäädännön

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus valmistelun tilanne. Kuulemistilaisuus 31.10.2014

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus valmistelun tilanne. Kuulemistilaisuus 31.10.2014 Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus valmistelun tilanne Kuulemistilaisuus 31.10.2014 1 Taustaa Ohjausryhmä on kokoontunut neljä kertaa, valmisteluryhmä 24 kertaa Asioita on käsitelty teemoittain siten,

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen

Hankintalain uudistaminen Hankintalain uudistaminen Oulu 2.2.2015 Juha Myllymäki johtava lakimies Hankintalain valmistelutilanne Uudet direktiivit hyväksytty 4/2014 Implementointiaika 2 vuotta uudet kansalliset lait 4/2016 Työryhmien

Lisätiedot

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Juha Myllymäki Johtava lakimies Valmisteluryhmän ehdotus 1. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 2. Laki vesi- ja energiahuollon,

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2 Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu Hankintailmoitus Direktiivi 2014/24/EU I kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet 1

Lisätiedot

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Tarjoukset tai osallistumishakemukset 14.4.2016 klo 14.00 mennessä osoitteeseen: I kohta: Hankintaviranomainen Hankintalaji Palvelut I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Tavoitteet Tavoite kehittää yhteistyön ja valmennuksen keinoin toimintatavat, joiden tuloksena: Palvelujen tuottajat löydetään ja niitä kehittyy

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 5 HANKINTAMENETTELYT KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVISSA HANKINNOISSA ELI PIENHANKINNOISSA (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa 08.06.2010 Antti Sinisalo Sisältö Julkinen hankinta ja kansallinen kilpailutusprosessi Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa Avoin

Lisätiedot

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 LISÄTILAUS Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 Periaatteita ja määritelmiä Hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn

Lisätiedot

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:413695-2014:text:fi:html Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695 Hankintailmoitus

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA Johanna Vakkuri 21.4.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Julkiset hankinnat Lainsäädäntö Perusperiaatteet Tyrnävän kunta hankkijana Mitä, miten, kuinka paljon Case: Rantaroustin

Lisätiedot

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 30.3.2007. Lakia (348/2007) ja hankinta asetusta (Vnp 614/2007) sovelletaan kaikkiin

Lisätiedot

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE 2015 1 (8) HANKINTAOHJE 2015 2 (8) Sisällys 1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 2 1.1. Kynnysarvot 2 1.2. Jos hankinta alittaa kynnysarvot 2 2.

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp Hallituksen esitys laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

EU:n uusi hankintadirektiivi mikä muuttuu julkisissa hankinnoissa ensi vuonna? Muista ainakin nämä asiat ottaessasi osaa julkiseen hankintaan

EU:n uusi hankintadirektiivi mikä muuttuu julkisissa hankinnoissa ensi vuonna? Muista ainakin nämä asiat ottaessasi osaa julkiseen hankintaan EU:n uusi hankintadirektiivi mikä muuttuu julkisissa hankinnoissa ensi vuonna? Muista ainakin nämä asiat ottaessasi osaa julkiseen hankintaan Vantaa 6.3.2015 Specialist Partner, AA, VT, KTM Mika Pohjonen

Lisätiedot

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012 Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Infrarakennuttamisen haasteita Infraomaisuuden arvon

Lisätiedot

Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus

Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Jätehuoltopäivät 2014 Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Usein esitettyjä kommentteja hankintalaista

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA HANKINTAILTA 20.4.2016 YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA Keski-Suomen kunnat Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2015 Palkat 35 % Sos.vak.maksut ja eläkkeet 10 % Sosiaali- ja terveystoimi 49 % (Toimintamenot

Lisätiedot

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Terveys ja Talous -päivät 18.9.2014 Suvi Posio Hankinta- ja sopimuslakimies Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Uudet hankintadirektiivit Tulivat voimaan 17.4.2014

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

Horisontissa uusi laki

Horisontissa uusi laki Horisontissa uusi laki Kuntamarkkinat 2016 Johtava lakimies Katariina Huikko Hallituksen esitys uudeksi hankintalaiksi (HE 108/2016 vp) Hankintasääntelyn taustalla EU:n hankintadirektiivit (klassinen,

Lisätiedot

Suomi-Outokumpu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2013/S 215-374188. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Outokumpu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2013/S 215-374188. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:374188-2013:text:fi:html Suomi-Outokumpu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2013/S 215-374188 Hankintailmoitus

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

ITP-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ. Uuden hankintadirektiivin vaatimukset

ITP-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ. Uuden hankintadirektiivin vaatimukset ITP-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ Uuden hankintadirektiivin vaatimukset Vantaa 16.1.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Suomen hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015 Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Tampereen kaupungin hankintojen kilpailuttaminen Tampereen kaupungin eri yksiköiden hankintojen

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Uudet hankintalait voimaan 1.1.2017 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta Asian valmistelija: talouspäällikkö Markku Liimatainen Julkiset hankinnat

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 1 JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 11.5.2016 Hankinta-asiamies Päivi Halonen 2 Mikä julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja,

Lisätiedot

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5).

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5). SOTKAMON KUNNAN HANKINTAOHJEET Kunnanhallitus on hyväksynyt ohjeet 28.10.2008 268 Kuntien, kuntayhtymien ja muiden kunnallisten hankintayksiköiden on hankinnoissaan noudatettava lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 20.3.2017 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 1.1.2017 (1397/2016). Lain taustalla on hankintadirektiivin uudistus joka tuli

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön tulevat muutokset

Hankintalainsäädännön tulevat muutokset Hankintalainsäädännön tulevat muutokset 12.2.2014 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy! PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto www.ptcs.fi!

Lisätiedot

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:74193-2012:text:fi:html FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193 Hankintailmoitus erityisalat Rakennusurakat

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Markus Ukkola TEM Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö Suomessa julkisyhteisöjen ja muiden ns. hankintayksiköiksi laskettavien tahojen on kilpailutettava

Lisätiedot

Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama

Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.12 A HANKINTAOHJE Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama YLEISET OHJEET

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:251118-2010:text:fi:html FI-Tampere: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2010/S 163-251118 HANKINTAILMOITUS

Lisätiedot

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM Hankintalaki ja Tekes-rahoitus 9.9. ja 16.9.2014 1323929 Hankintalain soveltaminen Tekes-rahoitteisiin hankkeisiin Tekes on päivittänyt ohjettaan hankintalain noudattamisesta Tekesrahoituksen saajille

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE

KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE Voimaantulo 1.11.2015 Kaupunginhallitus päättänyt 12.10.2015 / 247 Keuruun kaupunki Keuruun kaupungin pienhankintaohje 1.11.2015 alkaen 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ohjeen soveltamisala...

Lisätiedot

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Jyväskylä 30.3.2017 Johtava lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Kynnysarvot ja menettelyt Eniten muutoksia näihin, mm. menettelyissä,

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala 2 Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat

FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat 1/5 FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, PL 119, FIN-37601

Lisätiedot

Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 038-065056. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 038-065056. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65056-2015:text:fi:html Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 038-065056 Hankintailmoitus

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv...

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv... Sivu 1/5 Hankintailmoitus, erityisalat: : Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konversio sekä ohjelmiston asiakastuki ja ylläpito Hankintailmoitus, erityisalat I.1

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia - kansalliset ja EU-hankinnat 8.2.2017 asianajaja Johanna Lähde Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Yleisiä huomioita uudistuksesta Suuret linjat pysyvät:

Lisätiedot

Suomi-Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S Hankintailmoitus. Rakennusurakat

Suomi-Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1 / 5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:232468-2016:text:fi:html -Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S 130-232468 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2014/24/EU

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista /614

Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista /614 Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 24.5.2007/614 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään julkisista hankinnoista 30 päivänä

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus HANKINTASÄÄNTÖ 1 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä:

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: HELSINGIN YHTEISLYSEON KALUSTEIDEN HANKINTA Maanviljelyslyseon osakeyhtiö/helsingin yhteislyseo (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavaan 10.3.2017 lähetetyn hankintailmoituksen

Lisätiedot

Julkiset (pien)hankinnat

Julkiset (pien)hankinnat Julkiset (pien)hankinnat Kustannuslaskentakoulutus 10.11.2009 Lakimies, 1 Sisältö Pienhankinnan määrittelyä Pienhankintojen kilpailuttamisen periaatteita ja pienhankinnoissa käytettäviä menettelyjä Hankintalakiin

Lisätiedot

Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus

Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus Kuntamarkkinat 13.-14.9.2017 hankinta-asiantuntija Olli Jylhä Tarjoajan soveltuvuus Hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle Vaatimuksilla

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintaohje

Espoon kaupungin hankintaohje Espoon kaupunki 2017 1 (4) ESPOON KAUPUNGIN HANKINTAOHJE 1. Johdanto Espoon kaupungin ja sen liikelaitosten hankinnat tehdään tämän en ja tätä tta tarkentavien menettelytapaohjeiden mukaisesti. Hankintaohje

Lisätiedot

Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi

Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Mervi Kuittinen Ehdokkaille ja tarjoajille ilmoittaminen Päätöksistä on ilmoitettava ehdokkaille

Lisätiedot