Saavutuksia, edunvalvontaa, tulevaisuutta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saavutuksia, edunvalvontaa, tulevaisuutta"

Transkriptio

1 Saavutuksia, edunvalvontaa, tulevaisuutta TEAM jäsentensä näköinen n liitto

2 Mitään ei ole saatu ilmaiseksi eikä saada Työehtosopimusjärjestelmä on ammattiliittojen satavuotisen työn tulos. TEAM edeltäjineen on ollut sopimustoiminnan uranuurtaja. Yksi TEAMin 16:sta työehtosopimuksesta on Suomen vanhin. Kirjapainoteollisuuden tes solmittiin vuonna Vuosikymmenten mittaan monet ammattiliittojen tavoitteista ovat toteutuneet. Yhtään tavoitetta ei ole saatu ilmaiseksi. Yhtään palkankorotusta ei ole saatu lahjaksi. Edut on saavutettu neuvottelemalla sekä tarpeen vaatiessa painostamalla työnantajia ja poliitikkoja poliitikkoja sen takia, että on säädetty lakeja, jotka suojaavat ja antavat turvaa työntekijöille. Painostaminen ei onnistu ilman yhteistä joukkovoimaa. Siksi on tärkeää, että jokainen työntekijä kuuluu oman alansa ammattiliittoon. TEAM jäsentensä näköinen liitto

3 Mitä järjestäytymisellä on saavutettu? 1800-luvun loppu: Ensimmäinen työttömyyskassa. Asetus työväen suojelusta, ammattientarkastajat. Tapaturmakorvauslaki luku: 8 tunnin työaikalaki luku: Työsopimuslaki, vuosiloma 4 7 päivää. Työehtosopimuslaki. Työläistarkastajat luku: Kansaneläkelaki. Vuosilomalaki, vuosiloma vakinaisissa töissä 5 12 päivää luku: SAK:n ja STK:n ensimmäinen yleissopimus. Yleissopimus luo puitteet työmarkkinoiden keskusjärjestöjen ja niiden jäsenjärjestöjen neuvotteluille. Laki tuotantokomiteoista. Työsopimuslain uudistus, laki työriitojen sovittelusta ja laki työtuomioistuimesta. Työaikalain muutos pidentää vuosiloman päiväiseksi. Lapsilisälaki. Tapaturmavakuutuslaki luku: Työturvallisuuslaki. Yleiseksi työajaksi 45 h/ viikossa, keskeytymättömässä kolmivuorotyössä 42 tuntia luku: Vuosilomalain muutos, vuosiloma päivää. Työttömyysvakuutuslaki, päivärahoja korotetaan ja maksetaan useammalta päivältä kuin aiemmin. Työntekijäin eläkelaki (TEL) ja lyhytaikaisessa työsuhteessa olevien työeläkelaki (LEL) hyväksytään. 40 tunnin viikkotyöaikaa. Lomapalkkasopimus. Uusi ammattitautilaki. Rationalisointisopimus. Luottamusmiessopimus luku: Työsopimuslain uudistus: irtisanomissuoja, luottamusmiesoikeudet, kokoontumisoikeus, syrjintäkielto. Erorahajärjestelmä. Neljän viikon vuosiloma vuonna Koulutussopimus. Vähimmäispalkkalaki. Lomaltapaluura-

4 ha 10 % lomapalkasta, sairausajan palkkaetujen parantaminen. Vuosilomalain uudistus. Työsuojelunvalvontalaki, työsuojeluhallinto, työsuojeluvaltuutetut vuonna Äitiysloma 7 kuukautta. Ryhmähenkivakuutus. Talviloma. Yhteistoimintalaki. Työterveyshuoltolaki. Talviloma vuosilomalakiin. Isyysloma 12 päivää luku: Opintovapaalaki. Äitiyspäivärahan pidennys ja vanhempainloma. Pekkas-vapaat. Työajan lyhennys 16/32 tuntia. Kotihoidontuki. Tasa-arvolaki. Syrjintäkielto työhönotossa. Aikuisten opintotuki. Yksilölliset työajat lakisääteisiksi. Henkilöstörahastolaki luku: Konserniyhteistyö. Loman säästämisjärjestelmä. Ammattikoulutusraha. Ulkomaisten työntekijöiden työehdot. Vuorotteluvapaa. Eurooppa-tason konserniyhteistyö. Päivähoitolaki. Työaikalain kokonaisuudistus. Epätyypillisissä työsuhteissa olevien eläketurva. Puskurirahastot. Työttömyysvakuutusrahaston perustaminen. Varhaiseläkeuudistus luku: Työeläke- ja työttömyysturvajärjestelmien uudistaminen, (ns. sosiaalipaketti). Uusi työterveyshuoltolaki. Sopimus helatorstaista voimaan, helatorstai lyhentää työaikaa ansioita alentamatta. Työttömyysturvalain uudistus. Uusi työturvallisuuslaki. Tapaturma- ja ammattitautilain uudistus. Perhevapaat-uudistus. Ammatillisen kuntoutuksen uudistus. Osaamisen kohottamisohjelma Noste. Muutosturva. Tasa-arvolain kokonaisuudistus. Vuosilomalain uudistus. Tilaajavastuulaki. Samapalkkaohjelma. Lomat lyhemmäksi? Eläkeikä ylemmäksi? Vuosikymmenten mittaan hankitut edut eivät ole itsestäänselvyys. Viime vuodet ovat osoittaneet, että sekä

5 työnantajat että tietyt poliittiset voimat haluavat karsia saavutettuja etuja. Lomia on haluttu leikata. Eläkeikää on yritetty nostaa. Sosialiturvaa on jo leikattu. Jotta työntekijät eivät pystyisi puolustamaan oikeuksiaan, on lakko-oikeutta haluttu rajoittaa. Edut eivät säily ilman vahvaa ammattiyhdistysliikettä. Hienoja etuja ja saavutuksia, mutta ne eivät riitä Maailma nimittäin ei ole valmis eikä sellaiseksi koskaan tule. Työelämä ja työntekijöiden tarpeet muuttuvat koko ajan. Muutosten keskellä työehtosopimukset muodostavat perustan säälliselle työlle ja riittävälle toimeentulolle sekä työolojen kehittämiselle. Työehtosopimukset ovat TEAMin toiminnan ydin jatkossakin. Niillä määritellään vähimmäisehdot mm. palkoille, työajoille, yli- ja vuorotyölisille, lomille, lomarahoille, sairausajan palkoille sekä irtisanomissuojalle. Tavoitteidensa edistämiseksi TEAM toimii yhteistyössä muiden liittojen kanssa, neuvottelee työantajien kanssa sekä vaikuttaa poliittisiin päättäjiin. Edunvalvonnan rungon muodostavat työpaikkojen luottamushenkilöt, työsuojeluvaltuutetut sekä ammattiosastot toimihenkilöineen. Luottamusmiehet valvovat, että sopimuksia noudatetaan työpaikoilla sekä neuvovat ja auttavat liiton jäseniä kaikissa työsuhteisiin liittyvissä asioissa.

6 Liiton voima on sen jäsenissä TEAMin jäsenet työskentelevät autonrengasalalla, kemianteollisuudessa, kirjatyöntekijöinä, kumi- ja nahkateollisuudessa, lasi- ja keramiikkateollisuudessa, lasitusalalla, sanomalehdenjakajina, tekstiilihuoltajina, tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa, viestintäalan toimihenkilöinä sekä öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuudessa. Myös kaikki TEAMin aloille opiskelevat voivat liittyä liiton jäseneksi. On tärkeää, että mahdollisimman moni työntekijä ja opiskelija kuuluu TEAMiin. Mitä enemmän ammattiliitolla on jäseniä, sitä tehokkaammin se voi ajaa jäsentensä etuja. TEAMin kautta jokaisella jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa työelämän asioihin. Kovia ja pehmeitä jäsenetuja TEAMin jäseneduista tärkeimpiä ovat luottamusmiehen, ammattiosaston ja liiton toimiston tuki työsuhteeseen liittyvissä ongelmissa. Liitosta saa oikeusapua ja työttömyyskassasta turvan työttömyyden ja lomautusten varalle. TEAMin jäsenenä saat monia muitakin hyödyllisiä ja rahanarvoisia etuja ja palveluja. Lisätietoja saat jäsenetuesitteestä ja liiton kotisivuilta Tulevaisuuteen TEAM haluaa parantaa toimintaansa, jäsentensä edunvalvontaa ja palveluita. TEAM on rakentanut toimintansa kehittämiseksi arvot, vision sekä strategiset päämäärät. Arvot kertovat sen, mikä on TEAMille tärkeintä ja sen, millaiset arvot ohjaavat liiton toimintaa. Visio kuvaa sitä, millainen ja missä asemassa TEAM tavoittelee olevansa

7 vuonna 2015 ja strategiset päämäärät antavat TEAMin toiminnalle painopisteet vuoteen 2015 saakka. TEAMin perusarvot: palveleva, uudistuva, oikeudenmukainen Palveleva: TEAM on jäsentensä arjessa vaikuttava ammattiliitto, joka toimii yhteisvastuullisesti ja avoimesti. Uudistuva: TEAM on ennakkoluuloton edunvalvonnan edelläkävijä. Oikeudenmukainen: TEAM tavoittelee demokraattisempaa ja tasa-arvoisempaa työelämää ja yhteiskuntaa. TEAMin visio vuoteen 2015 TEAM ja Teollisuusalojen työttömyyskassa takaavat jäsenilleen tehokkaan, nopean ja yksilöllisen palvelun. TEAM solmii suuntaa näyttäviä, suomalaista työtä ja työntekijöiden hyvinvointia edistäviä sopimusratkaisuja teollisuudessa. TEAM ja sen ammattiosastot muodostavat vahvan edunvalvontaverkoston. TEAMin toiminnan strategiset päämäärät vuoteen 2015 TEAM panostaa jäseniin. TEAM edistää jäsentensä ammatillista osaamista. TEAM lujittaa aktiiviverkostoaan. TEAM toimii edunvalvonnan edelläkävijänä. TEAM uudistuu järjestönä. TEAM toimii oikeudenmukaisemman työelämän puolesta. TEAm puolustaa suomalaista työtä. TEAM toimii aktiivisena ja näkyvänä yhteistyökumppanina. Jokainen kahdeksasta strategisesta päämäärästä on jaettu pienemmiksi, konkreettisiksi tavoitteiksi.

8 Saavutuksia, edunvalvontaa, tulevaisuutta Lisätietoja TEAMista ja sen toiminnasta: Siltasaarenkatu 2, Helsinki Puhelin ja Postiosoite: PL 324, Helsinki Sähköposti: Teollisuusalojen työttömyyskassa Siltasaarenkatu 4, Helsinki Puhelin ja Postiosoite: PL 291, Helsinki Sähköposti: TEAM jäsentensä näköinen liitto

Ympäristötekniikan opiskelijat Tarja Ruoho ja Esra Marvin: Intoa opiskeluihin Antarktikselta

Ympäristötekniikan opiskelijat Tarja Ruoho ja Esra Marvin: Intoa opiskeluihin Antarktikselta 1/2010 Ympäristötekniikan opiskelijat Tarja Ruoho ja Esra Marvin: Intoa opiskeluihin Antarktikselta sisältö 10 16 Uusi Insinööriliitto tarjoaa jäsenkunnalleen edunvalvontaa monella eri tasolla, yhteisöllisyyttä

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot

Lukijalle. Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.5.

Lukijalle. Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.5. Työmarkkina-avain KKINA-AVAIN TYÖMARKKINA ÖMARKKINA-AVAIN TYÖMARK IN TYÖMARKKINA-AVAIN TYÖ A-AVAIN TYÖMARKKINA-AVAI Työmarkkina-avain Työmarkkina-avain ISBN 951-9148-93-0 Julkaistu Työsuojelurahaston tuella

Lisätiedot

Lyhyesti tietoa työelämästä

Lyhyesti tietoa työelämästä Lyhyesti tietoa työelämästä Työnhaku ja valmistautuminen Työnhakuun valmistautuminen, mieti o Mitä haluat työltäsi o Mitä koulutuksesi, kokemuksesi, henkilökohtaiset ominaisuutesi mahdollistavat / mitä

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt 1

Työelämän pelisäännöt 1 Työelämän pelisäännöt 1 Ammattiliittoon kuulumisesta on monta etua:» Palkka ja muut työehdot Ammattiliitto neuvottelee puolestasi palkoista ja muista työehdoista. Oman alan työehtosopimuksessa sovitaan,

Lisätiedot

TUNNETKO TYÖEHTOSI? METALLITEOLLISUUTTA SUOMESSA OVAT TASAVERTAINEN KOHTELU

TUNNETKO TYÖEHTOSI? METALLITEOLLISUUTTA SUOMESSA OVAT TASAVERTAINEN KOHTELU Sisältö TUNNETKO TYÖEHTOSI? Metalliteollisuutta Suomessa ovat... 1 Tasavertainen kohtelu... 1 Työsopimus... 2 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2007 2009... 3 Kertakorvaus... 3 Yleiskorotus... 3 Työkohtaiset

Lisätiedot

Lukijalle. Työmarkkina-avain on tarkoitettu oppaaksi työelämään tuleville ja siellä jo toimiville.

Lukijalle. Työmarkkina-avain on tarkoitettu oppaaksi työelämään tuleville ja siellä jo toimiville. Työmarkkina-avain Työmarkkina-avain ISBN 951-9148-93-0 Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Graafinen suunnittelu: Innocorp Oy/Aija Honkanen Kirjapaino: Erweko Painotuote Oy Copyright: Leena Seretin Lukijalle

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Työlainsäädäntö... 5 Yleistä... 5 Työsopimuslaki (55/2001)... 6 Palkkaturva... 11 Työehtosopimuslaki (436/1946)... 11 Laki lähetetyistä

Lisätiedot

Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.9.

Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.9. Työmarkkina-avain Työmarkkina-avain ISBN 951-9148-93-0 Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Graafinen suunnittelu: Innocorp Oy/Aija Honkanen Kirjapaino: Erweko Painotuote Oy Copyright: Leena Seretin Saatteeksi

Lisätiedot

TUNNETKO TYÖEHTOSI. www.metalliliitto.fi

TUNNETKO TYÖEHTOSI. www.metalliliitto.fi TUNNETKO TYÖEHTOSI www.metalliliitto.fi Tiedot on päivitetty huhtikuussa 2015. Sisältö Metalliteollisuutta Suomessa ovat... 4 Tasavertainen kohtelu... 5 Työsopimus... 6 Teknologiateollisuuden työehtosopimus

Lisätiedot

OPAS asfalttialan LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ toimiville

OPAS asfalttialan LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ toimiville OPAS asfalttialan LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ toimiville 2014-2016 Tämä opas on tarkoitettu asfalttialan luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Työntekijöiden edustusjärjestelmäsopimus on kokonaan asfalttialan

Lisätiedot

HALLINTOTYÖN SIHTEERI- JA SOSIONOMIN OPAS

HALLINTOTYÖN SIHTEERI- JA SOSIONOMIN OPAS SIHTEERI- JA SOSIONOMIN HALLINTOTYÖN OPAS MAAILMA ON MONISÄIKEINEN PAIKKA. ONNEKSI ON HEITÄ, JOILLA LANGAT PYSYVÄT KÄSISSÄ. Asiat tuppaavat järjestymään. Eivät tosin itsestään, vaikka niin helposti kuvittelemmekin.

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

työelämän abc TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN s i v u

työelämän abc TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN s i v u TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN w w w. s t t k. f i T e r v e t u l o a t y ö e l ä m ä ä n TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN Työelämässä sinulla on työnantajaasi kohtaan oikeuksia ja velvollisuuksia, joista on hyvä tietää

Lisätiedot

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi Löydä oma ammattiliittosi www.liitot.fi Miksi juuri sinun kannattaa liittyä ammattiliittoon? Ammattiliiton toiminnan ydin on työpaikoilla, jossa ammattiliittojen ja työnantajien yhdessä sopimia työehtoja

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

Yksityissektori. tutuksi

Yksityissektori. tutuksi Yksityissektori tutuksi Tämä opas on tarkoitettu sinulle superilainen, joka työskentelet yksityisellä sektorilla. Toivomme, että siitä on apua keskeisimmissä edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Merkittävä

Lisätiedot

SYYTÄ KUULUA LIITTOON!

SYYTÄ KUULUA LIITTOON! SYYTÄ KUULUA LIITTOON! Onneksi tuo kaveri ei kuulu liittoon ja kirjoitti nimensä työsopimukseen. Muutenhan se sais ne kymmenet edut, jotka SEL on jäsenilleen taistellut. Olisiko duunari yksin neuvotellut

Lisätiedot

Liittokokouksen ja työttömyyskassan edustajiston kokouksen päätökset

Liittokokouksen ja työttömyyskassan edustajiston kokouksen päätökset Metallityöväen Liiton 21. liittokokous Metallityöväen Työttömyyskassan varsinainen edustajiston kokous Liittokokouksen ja työttömyyskassan edustajiston kokouksen päätökset Metallityöväen Liitto ry Metallityöväen

Lisätiedot

Rakennusliiton kotisivut: www.rakennusliitto.fi

Rakennusliiton kotisivut: www.rakennusliitto.fi OPAS rakennusalan LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ toimiville 2013 Tämä opas on tarkoitettu talonrakennusalan luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille/yhteysmiehille. Työntekijöiden edustusjärjestelmäsopimus

Lisätiedot

On oikeus kuulua Tehyyn. Tehy opiskelijat TAHTO. ROHKEUS. TULEVAISUUS.

On oikeus kuulua Tehyyn. Tehy opiskelijat TAHTO. ROHKEUS. TULEVAISUUS. On oikeus kuulua Tehyyn Tehy opiskelijat TAHTO. ROHKEUS. TULEVAISUUS. Sisältö 3 Tervetuloa tehyläisten joukkoon 4 Meitä on moneksi 5 Liittyminen 6 Jäsenedut 8 Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa 10 Töihin

Lisätiedot

Rakennusliiton kotisivut: www.rakennusliitto.fi

Rakennusliiton kotisivut: www.rakennusliitto.fi OPAS maalausalan LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ toimiville 2014-2016 Tämä opas on tarkoitettu maalausalan luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Työntekijöiden edustusjärjestelmäsopimus on kokonaan maalausalan

Lisätiedot

Pelisäännöt vuokratyölle. Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi

Pelisäännöt vuokratyölle. Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi Pelisäännöt vuokratyölle Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi SAK Vuokratyöhankkeen raportti 1 SISÄLLYS 1 TIIVISTELMÄ... 3 2 VUOKRATYÖHANKE... 5 2.1 Hankkeen

Lisätiedot

Julkaisija STTK-Opiskelijat ry Mikonkatu 8 A PL 421 00101 Helsinki

Julkaisija STTK-Opiskelijat ry Mikonkatu 8 A PL 421 00101 Helsinki Toimihenkilökeskusjärjestö STTK käyntiosoite Mikonkatu 8 A, 6. kerros postiosoite PL 421 00101 Helsinki puhelin (09) 131 521 sähköposti etunimi.sukunimi@sttk.fi www.sttk.fi Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

Lisätiedot

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Sinun liittosi on SuPer SuPer on ainoa liitto, joka on keskittynyt lähi- ja perushoitajien edunvalvontaan. Ajamme etujasi kaikissa ammatillisissa ja

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Järjestäytyminen on arvossaan. sivu 4. Tervetuloa Specian kevätkokoukseen Tampereelle! sivu 6

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Järjestäytyminen on arvossaan. sivu 4. Tervetuloa Specian kevätkokoukseen Tampereelle! sivu 6 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 1 2005 Järjestäytyminen on arvossaan Tervetuloa Specian kevätkokoukseen Tampereelle! f sivu 4 f sivu 6 pääkirjoitus Kohti valoa ja kevättä Talven pimeinä

Lisätiedot

Työehtosopimus. Työehtosopimus on eri asia kuin työsopimus. Jokainen työntekijä solmii työsopimuksen henkilökohtaisesti.

Työehtosopimus. Työehtosopimus on eri asia kuin työsopimus. Jokainen työntekijä solmii työsopimuksen henkilökohtaisesti. Työehtosopimus Metalliliitto neuvottelee ja sopii työsuhteesi minimiehdot. Liitto solmii työehtosopimukset kymmenelle sopimusalalle, joilla yli 150 000 jäsentämme työskentelevät. Liitto myös valvoo, että

Lisätiedot

Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja saat Metalliliitosta sekä mitä etuja saat jäsenkortillasi, kun jäsenyytesi on kunnossa.

Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja saat Metalliliitosta sekä mitä etuja saat jäsenkortillasi, kun jäsenyytesi on kunnossa. Jäsennumero Nimi Osasto Liittymisaika liittoon Liittymisaika työttömyyskassaan 1. liitto 1. työttömyyskassa JÄSENEN EDUT 2014 Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja saat Metalliliitosta sekä mitä etuja

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN!

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! TYÖELÄMÄN ABC TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! Työelämässä pärjää, kun osaa pelisäännöt. Ne ovat kaikille samat. Omista oikeuksista kannattaa pitää kiinni ja omat velvollisuudet pitää myös tuntea. Työelämän ABC-opas

Lisätiedot