ril l inkeriiiiiste Paatoimittaja N:o MATTI VIRONMAKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ril l inkeriiiiiste Paatoimittaja N:o 6 6 6 1964 MATTI VIRONMAKI"

Transkriptio

1 NONNIIIN ginto 1.4INC inkeriiiiiste ril l Paatoimittaja N:o MATTI VIRONMAKI Pietarhovin kihlakunnan (ujesdin) maakuntahcalinnon keskuselimen jtisenet vv Oik. lukien puheenjohtaja Lillienfeld-Toal ja jasenet Juho Kekki ja Juho Toikka.

2 2 I NKERILAISTEN VIESTI I NKERILA.ISTEN VIE TI Hvvvyden voima Kirjoitan tata helluntain tunnelmis_ sa.kun me inkerilaiset vietamme suu_ ria kirkollsia juhlia niin silloin meida n ajatuksemme kaikkein herkimpind kiitavat kauas rajan taa ja vuosien taa menetettyyn Inkeriin sin_ ne missa me lapsuutemme ja nuoruu_ temme ihanina paivina vietirnme nama Ne olivat valtavia. Ne ko_ kosivat ja herkistivat koko seura_ human ikaankuin ythdeksi perheeksi jonka jokaine n jasen tunsi samalla tavoin ja eli koko sieluineen ne sy_ vasti varandyttavat tapahtumat joiden muistoksi noita juhlia vietettiin Se oli jarjelld kasittarnakin suurenmoine n tunne. Mutta se oliki n elettava syclamella ja sydan riemuitsi si ta yltakyllaisesti. Tuo n tunteen ylimaallisuutee n liittyi se adrettoman ldmmin maanpaalli_ nen tunne joka silloin laisti kaikkien silmista ja henki heida n sanoistaan ja danenpainoistaan ja joka aikaansai sen etta kaikki ihmiset olivat silloin kuin yhta perhetta Missaa n muualla en ole tavannut niin yleisend ilmiond tallaista lamrninta yhteishenked sa_ noisiko: lahimmaisrakkautta kuin In_ keri n heimossa Eika se ollut ilmassa riippuvaa vaan nojasi vankkaa n ja vakavaa n siveellis-uskonnolliseen luonepohjaan Olihan siella tietysti monenl ista muutaki n henked ja hengettamyytta 01i pahansuopuutta vi_ has ja riitaa niinkuin kaikkien kansoje n keskuudessa on ei missaan ole ihanteellista kansaa kaukana sii_ tä niinpa ei Inkerissakaan. Mutta yleistunne minulla oli kuitenki n ylla kuvatunlainen. O n kallisarvoinen asia jos ihminen jo lapsesta pitden opetetaa n kunnioit_ tamaan luonteen hyvyytta ja hakemaa n sita ihmisista. Hyvyys on voima Se o n suuri voima josta voi teh_ da suorastaan elamanopin syvallisen ohjee n vaellukselleen. Hyvyyden voi_ ma on rajaton ja se peril lopullisesti voiton vaikka pahuude n voima nayt_ tdaki n ipitavan maaiimaa lujasti vat lassaa n ja hankkivan itsellee n kaikkialla yha uusia riemuvoittoja. Maail_ man historia osoittaa taman selvasti. Sen kulkuu n mahtuu pahaa ja sen aiheuttamaa tuskaa suunnattomat maarat Mutta paha n riemuvoitot ovat ai_ na olleet lyhytaikaiset ja sen tuottamat karsimykset ovat saaneet laakt tyksen useimmite n aiva n toisella tavoi n ja toisia teita kuin pahuuden te_ klja ja ihmine n yleensd on koskaan saattanut kuvitellakaan Samalla on paha saanut rangaistuksensa. Ne ovat Kaitselmuksen keinoja. Aina nandadn.etta pahuude n harjoittajat eivat koskaan ole mitaan oppineet edeltajiltda n eivatka edes omista teoistaan Tassarpa onki n pahantekijä n tilillejoutumisen salaisuus. Hanella saattaa (Ala hyvinkin terava aly mutta ku n han o n vailla Oman_ tunno n sytyttamia ohjaavia suunta_ valoja vailla stsaista herkkyyttal sielukkuutta joka o n hyvyyden tienviit_ tana Min han sortuu omaan alyynsa joka lopulta onki n typeryytta. Pahuu_ den tuottama voitto kaantyy moninkertaiseksi tappioksi vaikka se tapahtuisi vasta pitkan ajan Pasta. Oi - keudenmukaisuus noudattaa omia lakejaa n ja valvoo aina. Ihmiskunta on tahallisesti ja ta:hat_ tomasti ruumiillisesti ja henkisesti levittanyt kuolernaa ke:skuuteensa sensijaa n etta se olisi kaikin tavoin vaalinut ellamad. Ihminen on avuton. Ha n ei tieda onneansa vaikka taman onne n avain on 'hyvin yksinkertainen. Se on hyvyys ja rakkaus. Ja niin me ku1jernme sokeina onnen ohi jaksamatta ajatella mandolliseksi sita ihanaa tilaa etta vakivalta itsekkyys ja vallanhimo kerrankin paatettaisirn so_ vinnon ja rakkauden riemuvoittoon. Tuntuu kuin kaikki heratysty6 kaikuisi kuuroille korville. Ei ei se kui_ tenkaa n missaan tapauksessa kuuroille korville kaiu vaan tuottaa jatkuvasti tuloksia muutenhan Mama ()Hsi sietamatonta kestaa Me emme vai n saa kadottaa malttiamme. Ihmis_ mielen jalostarninen kullan puhdistaminen kuonasta vaatii aikaa Ihmisessahan on jumalkipind vaikka syvalle_ ki n katkettyna mutta kuitenkin on. Vanhan Testamentin sananlasku kuuluu: "Ymmeirtavaiseen sycleimeen ottaa majansa viisaus." (Sanal 14:33) Ymmartavaine n sydan on samaa kuin avara mymatuntoinen lahimmaisrak_ kaude n tayttama sydan. Se on inhimillisyyde n kauneimpia tunnuksia. Viisaus on hengen valoa syvda sielullista nakemyskykyd hengen aurinko jonka sateilla on lammittava tervehdyttava yleva luonne. Se o n ke_ hittynee n ihmisyyden kruunu. Se on jalompi elamanilmio kuin My joka kute n olemme todenneet yksi n jaaneena helposti asettuu pahuudenkin palvelukseen viisaus ei. Me kuulemme tavallisesti puhuttavan ihmisen Mysta mutta Jumalan viisaudesta. Tavallisessa elamassd rratista kaisitteital "My" ja "viisaus" kylla hyvin paljon sekoitetaan toisiinsa. Pienen heijastusen tuosta ikuisesta viisaudesta saat_ taa ihmislapsikin saada. "Ymmartavaisee n sydameen ottaa majansa viisaus" Tama viisaus on orkea lahja sellaiselle ihmiselle jon_ ha sydan o n ymmartavainen Ymmartavainen syda n o n hyva sydan Viisaus on hyvyyden veli Namd kaksi suurenmoista valoisaa voimaa tarjoavat meille apuaan. Jos me niiden avun osaamme ottaa vastaan :silloi n me osaamme ottaa vastaa n ja sulkea henkemme piiriin kaikki muutkin hy_ vat armolahjat mitka meille ihmisija kristittyind kuuluvat. Silloin meidan on helppoa laytad tie joka on ihmisen kuljettavaksi saadetty. Silloin me ansaitsemme tosiaa n ihmisen Jumalan kuvan nimen. Mutta silloinkin meidan o n muistettava etta meilla on vain ihmislapsen rajallisen Merman. pieni rajallinen viisaus Jos sen muis_ tamme nii n me olemme tavoittanut nelyryyde n lahjan joka on kaikessa vaatirnattomuudessaa n ihmisyyden hienoimpia kauneimpia tunnuksia. Viisaus viihtyy hayryyden rinnalla. Teppo Samooja

3 4 INKERILAISTEr. VIESTI I NKERILAISTEN VIESTI Pensea Ulm. 3: lalemmeko ehka kotoisin Laoddkeas_ ta? Kukaties meidan Laodikeamme on jossain niaissa taman puolen tai: kaupuingeissa. Jos niin on 'asiialn laita silloin ernme ole Ikylmia emaneka :kuurrtia. Emme pate hehkuvasti Jumalai n valtaikunna n jollernme suorastaan sites.vastust.akaan. Lyhyesti sanoen olemme penseita. Mista.penseytemme mantaa johtua? Siitaka etta uskomme ollevarnme rikkaita jotka emme mitaan ;tarvttse. Atomme edelleenktn tuna oturliamme toimieen emmeka valita toisten ;hadasta. Katsokoon kukin eteensa pitakoon yhteiskunta huolen lotka eivat rnuuten tale toimeen. Maksamineha n me sdann011isesti yeromme. Had.uamme rauhassa elaa omaa ellamaamme. Mita sanoo Herra Naint "Sind se vihelitiinen olet ja kurja ja koyhd sokea ja alaston." Miter vol rikas lolls on kailkkea olla kurja ja koyhd sokea ja alaston! Val olisiko sittenikin etta mead rikkauksiemme keskella punttwist jotain? Puuttuisiko - ehka :naktikyky lahimmaistemrne si- "Jeesus valo maailman syddmiimme aina loista..." Tervetuloa Olen kesajuhlille Helsiokiin! Kute n toisessa YhteYdessa on kerrottu pidetaan inkerilaisten kesajuhla tanakin vuonna Helsingissa heinakuun paivina. Juhla alkaa lauantaina heinakuun 11. paivana kin 18 Munkkinieme n yhteiskoululla Laajalandentie 21 ja jatkuu sunnuntaina jumalanpalveluksella Munkki_ vuoren kirkossa ja paiivajruhlalla Munkkintemen yhteiskoululla. Sunnuntaina aamunatvalla on kaynnit Hietaniemen Karjalaan jadneiden ja Larin Parasken muistomerkilld. Juhlapailkkana on edenarriainittu Munkkiniemen yhteiskoulu josses lauant p. iltapalvalla avataan juhlakanslia. Sielta saavat juhlaan saapuvat tiedon majapaikastaan mikali ovat teh_ neet tilauksensa mennessa rouva Iida Riipiselle jonka osoite on Helsinki Linnankoskenkatu 8 B. 53 puheli n Juhlan ohjelmasta kerrotaa n lahemmin juhlaohjelmassa joita myy - daa n juhlapaikalla. Ilmoittautuessa juhlakansliassa sad hiyos juhlamer_ kin joka oikeuttaa olemaa n mukana eri tilaisuuksissa Helsingin inkerinsuomalaiset toivovat tank vuonnaki n mandollisim_ man monet tervetulleiksi kesajuhlaan. Tule itse ja tuo naapurikin mukanasi! simpiih tarpeisiin ikukaties aivan lahinna Levan lahlimmaisent aviopttotison tai laistemme tarpetstin? Tyydy- tamme tavoin joko runsaammin ninkemmin heidan ul konai.- set tarineensa matte jatamme rantarnatta tarkeirnman: sydamellisen omista py'yteistarnme vanaan rakkau_ den. Asuuko lahimmdisemme 'vuodesta toiseen rinnallamme kuin jok:u huonerstoo n kuuluva 'huonekallu ilman eta ta vaivarudumme ystavallisesti :ottamaant solvad hanen yksirnaisten hetkrensa alatu.ksista ainakaan siiina mie_ lessa; ettia tahtoisimme luopua loistakin omista tahtontisistamme voidak- semme koiko sydamestarnme hanta tu_ kea ja auttaa. Vai odotarnmeko sen stjaan vain toisen taholita latkuvasti niiyraa mlielta ja ymmartamysta 'omille ehka sopimattomillekin edesottamuksillemme joita foidamme ilman muuta itsellemme Olen tole'lla menettanyt. tarkean nakokyvyn jos mind Use diem etusijalla lahirnmaiseni karsimyksen kustannuksella. Samalla olen menettainyt sisaisen yhteyden lahimmaiseeni tavanneen hornet sitten joko ikotini seinien sisanuclella tai jossadln Siltoin olen yltakyllaisyydestani huelintatta viheliamen Ikurja ja Puuttuuhan minulta tarkein: Kristuksen vannurskauden vitivalkea vacate joka sae syntisessa ihmeita aikaan panee tyhman yrnmartamaan toista tyhmaa rakkaudettoman sakastamaan ja pensean lamoentemaan jopa suarastaan palaen hehkumaan. Jeeps olislit kylmd tai kuums! Kylma kirvelee kuuma oolttaa. Niilla on kummallakin jotain yhtailaisyytta keskenaan ja orna voimaktas tehovaikutuksens'a. Jurnalan tyiin ialla on mond alkuaan kylma ja karat vastustaja muuttunut suorastaan palavakst. Mutta.miter menettelet Herra meidan viheliaisten penseiden kanssa? HeitatkO meidat kokonaan pods luotasi? 01 Herra! 011e pitkarnielinen mentor k'ohtaeln! Paine meidat alasimellest ja tao.meidat mieleisilksesi! Veda nuhteillast ja kurituksellasii meidat yhteyteest. Tee se siitakin huolirnatta vaikka me pelkaamane 'sinun vitsaasi ja nrurisemme sinun lyonttesi Perasta pain hiromaamme kuitenkin etta se kaik'ki on oliut mettle tampeen. ja on taoahtunut meidan parhaaksemme. Shia yk.sin voit isytyttaa pensean palamaan. P. Raski

4 6 I NKERILAISTEN VIESTI I NKERILAISTEN VIESTI 7 KEVATVIRSI NYT TALVEN VALTA TAASKIN ON KEBRAN KATKAISTU JA PAKKASHERRAN TURKIN OMPELEET RAT'KAISTU. NYT IKEVAAN VOIMA SUURI ON JALLEEN VALLOILLAAN JA JOKA 1KASVI VOIMAA KOKOILEE JUURILLAAN. NYT AURINKO SE KIRKKAAT SATEENSA MAAHAN LUO JA LUONNON IMAILLA HERAA TAAS ELINVOIMAN VUO. PURO'SET PIENI1VIMATIUN VETTANSA LTRITTAA. JA PIKKU LINTUSETKIN LAULELLEN SIRITTAA. MYOS THMINENKIN HERAA KUIN TALVEN UNESTAAN JA VOIMIANSA EERAA HAAVEILLEN SUVESTAAN. MONIKIN EIIKA MIETTII MENOAAN LOMALLE JOHONKIN JARVEN RANTAAN SE TUNTUU SOMALLE SIELLA IHOLLENSA SAISI PAISTETTA AURINGON JA KUIiSKEITA VOISI KUULLA SEN IRANTARUOHIKON. SAIS OJAN REUNAMILTA MATOJA TONKIA JA NIILLA VAIKKA VAHAN KALOJA ONKIA. MYOS LEIVIIPI SYDAMISSA IHMISTEN KOLKUTTAA HE EIVAT SITA SALAA VAAN SIITA TOLKUTTAA TIKKAKIN MANNIKOSSA LUISKAA JA NAPUTTAA JA TYTOT SEKA. POJAT TOISIAAN T'APUTTAA NYT KAIKKI KEVAAN TULLEN ILOITEN AHERTAA JA MONELLA ON KITRE. PESAANSA RAKENTAA. AKOIKSI MUUTTUU TYTOT JA UKOIK[SI POJAT NUO MIN ETEENPAIN SE SOLUU ELAMAN VIRRAN VUO. Salomon Rautanen Inkerinsuomalaisten kesajuhlakaupunki Ruotsissa on tana vuonna Gavle joka sijaitsee noin 200 km Tukholmasta pohjoiseen ja join sanotaa n Pohjois-Ruotsin pad - kaupungiksi. Se taytti v vuotta. Alkuaan tunnettiin Gavle vain kalastuskeskuksena mutts nykydan se an vilkas kauppa- satama- js suuskaurpunki jossa on noin 56 tuhatta asukasta. Viime vuosikymmenien aikans Gavle on muuttunut ja on Ruoltsin modernisoituimpia kaupunkeja. Kumminkin yksi ns. "Vanha kaupungin" osa on saastetty ja restauroitu elavaksi museoksi. Tanne on asettunut asumaan kyrnmenkunta taiteilijaa perustamalla tytitupansa idyll siin vanhothin puultaloihin. Sielta loydamme mytiskin tunnetun inkerilaissyntyisen tatteilija n Juho Sunin ateljeen. Kaupungin nahtavyyksista mainittakoon 16 vuosisadalta oleva Pyh. Kolminaisuuden kirkko selka uusi korkealle rakennettu kaunis Stafanin kirkko Johan kollmannen rakentama na ja rikas kaupungin museo jossa mm v. 100.Kr. Koivuvene (Bjhnkeboten). Erikoisesti kumminkin mainittakoon muutama vuosi sitten vihitty tehtavaansa Metstimuseo joka on ainutlaatuinen Ikoko maailmassa. Tanta tullaan katsomaan seka idasta etta lannesta pitkien matkojen takaa. Kaupungissa on mytiskin monta hyvinhoidettua puistoa joten se kesalla on vilpoisa ja Lopuksi mainittakoon etta kaupungin lahettyvilla sijaitsee Ruoltsin suurin jossa paitsi runsasta elainkokoelmaa otn akvariumi biologinen museo ulkoilmateatteri ja vanhan ajan raken:nuksia joitten muassa 16 vuosisadaita Kestikievari. Kannattaa siis tulla Gavleen Juhannuksena! Tervetuloa. Arse Juhlatoimikunta. Varmaan olet jo suorittanut leh_ temme tilausmaksun. Ellet ole nii n tee se ensitilassa. Kayta postisiirtotilillepanokorttia. Postisiirtotilin numero on Kiitos! Ruotsin kesajuhhills!algal Ru:otsin kesajuhlille ilmoitetaan etta IdittO tapahtuu torstaina klo 1230 tasmalleen Auroorank. 7. ja liaiva lahtee Paraisista kio Paiuu He!lsinkiin klo Maksu mk 60. suoritettava mennessti os. Salo Allanmaa Pohj. Haaga Pastori Jussilaisentie E 40. Puh tai kesklo valisena aikana Rouva Allanmas os. Auroorank. 7 Suomalaisuuden Llitto. Lah. VainO Kekki Albertink. 15 A 7. Puh Maksu mk. 60. sisaltad odest kaisen matkan Min autossa laiv.assakin.

5 8 I NKERILAISTEN VIESTI I NKERILAISTEN VIESTI g In kerinsuomalaisten Hengelliset kesajuhlat Gavlessa Perjantaina OHJELMA: Klo Alkajaistilaisuus Sankt Anskars Husilln. Puhuvat: Roy. J. Jaaskelainen kap. U. HammarstrOm past. J. Leino ym. tervehdyspuhoita kuorolaulua lausuntan. Klo Inkerinsuomalaisten Keskusliiton vuosikokous samalla seurakuntatalolla. Jalkapallokarsinnat alkavat samana padvana klo JuhannuspOinind Klo 8.00 Juhlajumalanpalvelus Hel. Trefaldighetenin kirkossa. Tervehdyspuhe: teol.toht. O. Andren saarnaa: rov. J. Jaaskelainen liturgina past. Kaino Kiilunen urkurina E. Tallila ja 50-hengen ;kirkkokuoro Raumalta. Klo Urheilujuhla Strdmvallernin urh..kentalla jossa: Kenttahartafus khra G. Sevelius. Tyttbjen voimistelua. KOydenvetoa. Jalkapellofinaali. Puhuvat rva Nanna Se- Klo Pantitajnistilaisuus Brynassin velius.ym. Juhlien katkilla valiajoilaa twit. Juho Sunin taidennyttely avoinna Sankt Anskars ILMOITTAUTUMISET osallistumisesta Juhlaohjelmaan on tehtava ennen 15 p. kesak. seuraavilla tilaisuuksiin Pekka Matikaiselle Jagargatan 1'7 C. Gavle puh. 026/ Heimoiltaan rye Hertita Gamrnelstigen 29 Gavle puh. 026/ 174:2 6. Urheilukisoihin Juho Jappiselle HOgbergsgatan 9 Gavle pub. 026/ Seuraavat urheilulajit ovat ohjelmassa: Miehille: 100 an 400 rn 3000 an ruotsalaisviesti korkeus pituus kuu1a ja kethas. Pojat alle 14 v.: kolmiottelu: 60 m pituus pallon heitto. Tvtiit alle 14 v: 60 m. Naiset: 60 m. Joukkuelajeja: jal.kapadloilu ja ktiy deny eto. Same henkilo saa otta osaa 3 urhedlulajiin lukuunottarnatta joukkuelajeja. Laji viedaan lapi jos ilmoittautuu vahintain 3 osanottajaa. MAJOITUKSESTA on ilmoittautumiset rtehtavn (mieluimmin paikkakunnittain ryhmaattetteloina) ennen 11. p. kesak. osoitteel1a: Nikolai Reho S. Kopparslagareg. 14 E Gavle puh. 026/ Jalkapallo- ja kbydenvetojoukkueet seka yleisurheilijodta Suomesta mukana. Klo 19:00 Heimoilta Fo1ketshusin nay ttambsalissa: Esitelmn. Lalua Iansuntan ym. Esitys Inkerin (Tuutarin) kansallispuvuissa. Rauman kuioro. Naytiiskappale: "Pyha aarnu Anttilan pihalla". Sunnuntaina Lopuksi huomattlamme ettd ohjelma juhlissamme nalyttaa tulevan hyvin runsas joten pidamme ihnofttautumtsta juhlaohjelinaan h.yvissn ajoin tarkeand etta saisimme ohjelman yksdtyiskohdat hyvi ja sopivasti sovelletuiksi yhteisohjelmaan. Paitsi tatta Hsi meille hyodyksi jos ilanoittaja (kuoron- s.euran johtaja tai yksityinen) todsi ihnottukse.ssaan ilmd sisallon tab mdeluimmin kokonaan teksitin (runosta laulusta pakinaste yrn.) jos ne ci tiedetysti ole yleisesti tunnettuja seka 93aljoinko aikaa suo- ritus suunnilleen ottaa. Tervetuloa. Klo 8.00 Junnalanpaly ja H.P.Eht. vietto Stafanin Tervehdyspuhe: khra G. Risberg rippipuhe: rov. J. Janskelninen saarnaa: past. K. Kiilunen khra G. Sevelius. Juhlatoimikunta.

6 10 INKERILAISTEN VIESTI Helluntaijuhla Raumalla I Helluntaipaivana onnistui yli odotusten. Pyhain Ristin kirkko tayttyi juhlakansasta viirneistd sijea anydten. Juhlasaarnan piti {kirkkoherra Oiva Tuominen kuvaten siind mm. Inkerin suomalaisten rask.asta lkohtatontieta Lammittavin mielia iikuttavin sanoin hen puhui rohkaisten ja lohduttaen. Ripptsaarnan piti pastori Kai Kii nen. 'Herren noyta tayttyi kerran toisense jalkeen. Kirkkokuoro lauloi Tau- Mai "Kellot kaikuu" ja seturakunta vei:- sasi virret.voimalla ja kirkkain aanin niinkuin vain inkerilaiset oseavat veisata.. Juanalanpalveluksen jalkeen stirryttiin sankarihaudoille jossa la.skettiin sodassa.kaatuneiden mnzisto11e valkoisista oista {koottu seppele. Siihen Inkerilaisten HengelTinen Seura muiden jarjestdjen Melia osallistui.. Juh:- lalldnen tilaisuus oii mieliinpainuva ja sen paatteeksi laulettiin "Ma.amme". TaaLtla landettiin tutustum.aan Rauman nahtavyyksiin josta vanhassa luostarikaupungissa kylld on. Noustiin mytiskin vesitorniin uuteen raumalaisee erikoisnahtavyyteen ja juottin sen huipulla olevassa tilavassa ravintolassa kahvit. Steltana nakyikin koko Raurna ja kauaksi sen.ulkopuolellekin. Kello 14 adkoi varsinainen Helluntaijuhla kirkossa. Taaskin tayttyivat sen penkit ja nadj on paikalltsta vaestda saanui kanssamme ju.hlimaan. Monipuolinen ja paljon lup.aava ohjelma sat myos heidat liikkeelle. Eika ohj elma jaanytkaan vain "lupaavaksi" vaan se myos taytti kai ki odotukset. Tilaisuus.adkoi kanttori Erkki Tallilan taidolla.esittarnalla u.rkusao.- lona ja yhteisesti veisatulla virrella 429. Seurakunnan {kirkkoh erra O. Tuominen lausui tervetulleiksi Raumalle niin lafhelta kuin kaukaakin saapuneet juhlijat. Hanen puheensa liikkui nyt kevaassa ja Heiluntatssa paattyon yhteiseen rukoukseen.etta Kaikkivaltias siunaisi yhdessaolomme ja antaisi Pyhan Henkensa tayttaa juhlakansa.n sydamet. Kun Aileen alt veis.attu nyt virsi 105 nousi puhumaan kirkkoherra Urho Koskenvoima. Hanen voimakes.puheensa armosta ja rakkaudesta jai varmaan pdtkaksi ajaksi kuulijain mieliin. Puheensa paatokseksi ehdotti hairs veisattavaiksi virresta 97. Taman jalkeen saatiin kuulla Rauman kirkkokuoron rerinamaisia esityksia. Laulut "Mun sieluni nyt kiita" ja "Mun lunastuksein lahenee" olivat ihanaa k{uultavaa ja koimas laulu "Aurinko carm.ais" sai.kevaisell'a kirkkaudellaan sydamet kiltoksesta varajatmada Taman kuoron osityksia kuullean Ruotsiss.a inkerilaisten kesajuhlassa Gdwiessa jonne kuoro on kutsuttu. V litto asti naidein esitysten jalikeen nousi puhumaan.k:ansanopi - ton.johtaj{a pastori Oskar Antola. Hanen.puheensa ioli sellaista armonsanomaa mita jokainen inkerilainen kristitty koko sydamensa halulla kuuntelee ja siita rikastuu. 1Puheen patatyttya esiintyi neiti Ellida Linja laulaen laulut "Oi Tierra suite tandon laulaa" j.a "Jos on aatos lamanin". Neiti Linjan laulus:sa on aina. vaitkuttavaa.kauneutta mutta tally kertaa siihen tuntui Iiittyvain niin syvallista syda_ mellijsyyttakin etta monen silmiin nayttivat kihn.avan vesihelmet. Lauliva seurasi virsi jonk.a aikana kannettii n uhrilahja Inkerilaisten Hengel- Ibsen Seuran tyon {tukerniseksi. Nyt nousi saarnatuoliin kirkkotherra Samull Oksanen puheensa aiheena paivan teksti. Vaikka tama oh jo paivan kuudes puhe site kuunneltiin tarkk.a.a.vaisesti ja rikasta ev.ankieltuanin sanomaa se sisalsikin. hjelmassa eli yield musiikkinumero jonka suofitti kanttori Heikki Pursimo laulaen adnellaan laulut "Helluntai" ja Helluntaijuhla Helsingissa Helsingin paikalliso.sa.stolaiset kokoontuivat ensimanaisend ellunt ip.aivana Stadionin lukusaliin keno Se oli samalla kevdtkauden paattajaistilaisuus. Vakea oil saapunut runsaasti. Aloitett in laulamalla yhteisesti "Honikain keskella" neiti Kaija Virofnmae n saostaessa. Puhjoht. Vaina Kekki toivotti vieraat tervetulleiksi. Neiti Orvokki: Meronen soitteli pianolla Oskari Merljublallisen "Jumalan kunnia luonnossa". Juhltan. paatteeksi puhui pastori Kai Kitlunen ja johti meidat myos loppurukoukseen minka jalkeen yhdyttiin taysin syd:amin ja aanin kiitosvirteen Juhlarnme oii siten oadttynyt. Se oil rtkastuttava ja jai kauan muistettavaiksi harvinaisen hyvaksi kirkkojuhlaksi. Sellaisia toivottiin vastaisuudessakin jarjestettavaksi eri puolilla maata. Taman yrnmartaa silts inkerilainen on.sydamensa syvyydesta asti {krististrty kasvanut kristityksi lapsesta alkaen ja tahtoo anybs kristittyna siirtya testa elamasta Unteen Eldmaan Herran valmistamaa.n. kotiin. Kun j.uhlan {varsinainen ohjelma dli paattynyt ja {koitti eroamisen aika nun kokoonnuttiin \dela hetkeksi.kirkkoon jossa allekirjoittanut selosti niita syitd jotka olivat johtaneet Inkerilaisten Hengellisen Seuran perustamiseen ja kertoi seri {tatkoitnksena eleven rakentavan hengellisen toiminnan inkeril isten keskuudessa. Seuran perustaminen ja alkanut toiminta josta tamakin juhia on yhtena esimerkkin.a on saanut.o.sakseen katkeraa vastustusta sellaisten taholta jotka mielellaan kantaisivat kritityn nimed mutta eiv5t elamassdan halua kristillisyytta toteuttaa. Allekirjoittaneen kysyess5 mita tama juhdakansa I NKERILAISTEN VIESTI 11 kannon laulun {manna sovituksenaan. Neiti Kaija Vironmaki lausui Kan - telettaresta runoja Johtaja Antti Kekiki muisteli anenneitd isien perinnosta. {Kerttu Susi ja Aino Multi esittivat Kaija Vironmaen {saestamana Schuber - tin Ruusu kankahalla ja Oshari Merikannon Jo valkenee kaukainen ran- a. Sullen seurasi neiti Orvokki Merosen tarina "Miten Lundin Elsa vuokrasi 0mm". Taman jalkeen koululainen Robert Paul suit - tell nokka.huilua. Seurasi {tavallista pitermni kahvitatuka etta jai aikaa. seurusteluun. Emannat eltvat kerinneet leipotmaan. kaalija riisipiirakoita. Ka.hvitauon jalkeen aloitettiin yhtieislaululla "Miks' leivo lennat Suom.ehen" Orvo'kki Merosen saestarnand. Laulukuoro esiintyi routva Maija Vironmaen johdolla. Laulettiin "Joudu title kaunis" "Jo Karjalan kunnailla" ja "Sue kohtii Herrani". Sitten {veisattiin suvtvirresta ensimma:men ja neljas sakeistii. Pastori Aataani Kuortti puhui tekstinaan anat: "Ette ole vieraita ja muukalaisia vaan pyhion kansalaisia ja Jumalan perhetta". Paatteeiksi veisattiin toisesta. suvivirresta 558. Taman jalkeen DUheenjohtaja Vain6 Kekki toivotti kaikille hyvaa kesad j.a haj annuttiin koteihin ko.sajuhlia jotka tang kesdnakin pidetaan Helsingissa. Juhlien.aika hein kuun paivina. Toivottavasti saamme silloin jaaleen paljon vieraita: sdka. Mena etta kauka. E. L. asiasta ajatteli hyvaksyikb se vat hylkasiikii se alotetun hengeliisen nan oil vastaus selva ja. kiistaton: Inkerilainen on kristitty ja syyttd se pyrkii eliamassaan toteuttamaan. Alotettua tyiita on jatkettava. Jo'tka eivat meidan kanssamme ne vat meita vastaan. Mutta Herra on oleva kanssamme. ja Moen armovoimarlaan tyemme jatkuu. Hanen siunaustaan talle ty011ernme rukoil{emme ja etta saisimme olla Hanen "perhevakedan". Yrjii RaikkOnen

7 12 INKERILAISTEN VIESTI Paikallisosastojen toimintaa Turun inkerilaisten helluntaijuhla Juhla aloitettiin suvivirrella "Me Pohjcdan asukkaat olemme jalleen sivuuttaneet kylma n talven ja pdasseet helluntaihin alkavan suven juhlaan. Meilla ovat viela mielessa vuosikymmenie n takaiset muistot Inkerista sen kevaasta ja suven juhlasta Naita kotoisia tunnelmia ei mikaan pysty korvaamaan. Ne ovat aarteena mielessamme. Tallaiset juhlat kirkastavat naita muistoja..." Nain puhui maisteri Samooja lausuen juhla_ yleisdn tervetulleeksi. Puhuja selosti sitten Inkerilaiste n yhdistyksen vuoiskokousta seka Inkerilaiste n kulttuurisdatio n perustamissuunnitelmia ja yhdistyksen toimistohuoneiston han_ kinta-aikeita. Puhee n jalkeen saimme kuulla rou_ va Helmi Kivivuoren vaikuttavaa lau_ suntaa Ha n elavditti meille Eino Lei_ no n "Hymyilevan Apollon" Sitten pastori Vilho Mustonen puhui. Inkerin suomalaiset olivat maatavi4el vaa vaestda lausui puhuja He ymrnarsivat hyvin etta maa tarvitsee sedetta. Joskus sattui poutakausia Maa kuivui ja kovettui On ihmisia jotka ovat kuin poudan poattama maa kovia ja tunnottomia. Jumala n virrat ovat vet to taynna. Jumala voi pehmittaa ja parantaa paatuneirnmatki n ihmismie_ let Me tarvitsemme Jumalan virkistavaa voimaa. Sisaltdrikkaan ottheen jalkeen veisatt in yhteisesti virs 389. Turun inkerilaisten naiskuoro lauloi Juho Talonpojen johdolla laulut: "Oi vuodata Jeesus sun henikesi teas" "Jeesus pyhini ja puhtain" ja "Olen kuullut on kaupunki tuolla". Kuoron esitysten jalkeen seurasi kahvitauko. Juhlassamme oli vieraita muiltakin paikkakunnilta aina Hyvinkaalta saa ka. Raumalta olivat saapuneet Aune ja Yrjo RaikkOnen. Taitavana musiikkimiehen Yrjd RaikkOnen entise.ssa Inkerissa laulunlahjoistaan kuulun suvun vesa hoiteli tottuneesti yhteislaulujen saestykset pianolla. Han piti mytis lamrrninhenkisen puheen Jeesuksen opetuslasten kadastusretk pohja- iheenaan. Lisaksi puhuja kosketteli niita valkutteita jotka olivat johtaneet Inkerildisten Hengellisen seuran perustamiseen. Seuran tarkoituksena ei ole anitenkaan repia vaan rak ntaa ja lujittaa inkerilaisten yhtelsid pyrkimyksia vakuutta puhuj. Sen jaakeen Juho Hartikainen lausui kirjoittamansa runon Kevat jonka aiheena o1i "helluntai hengen juhaa". "Oleanme vielttaneet healuntarta ja ajatelleet vuosituhansien takabsta tapahtum a Pyhan hengen vuoda usta" lausui Juho Talonpoika puheessaan "Jumalan henki puhuu yield tanaki n helluntaina luokseen kutsuvana ja rohkaiservana". Inkerildisten paivana heinakuuta Helsingissa pidettavaan kesa - juhlaan landetaan yhdessa tarkoitukseen varattavilla autoilla. Ilmoitteutumise on tehtava Roseland Klerrietpuhelimella H. M. Etsitaan Anna Juliontytar Ahonee s Rampovan rajoonissa. Sisarenne Helena hakee yhteytta Teihin. Mandolliset vastatrkset 1Vlaija Hamuseale eastrenink. 3 A 11 Helsinki. Jukka Tirranen 75-vuotias Kesakuun 22 paivand tayttaa Helsin_ gissa inkerinsuomalaisten "heimopaal_ kapteeni Jukka Tirr a- n e n 75 vuotta. Tama n inkerilaisten toimintaa n vuosikymmenia erittain aktiivisesti osallistunee n tydn ja toi_ men miehen nimi ja elamantyd on tuttu kaikille lehtemme lukijoille. Luonteeltaa n hiljaisena ja vaatimattomana mutta tehtavissaa n tarmok_ kaana rohkeana ja maaratietoisena heimoasian miehena kapteeni Tirranen o n erittain suuresti vaikuttanut heimolaistemme asioiden hoitamiseen I maailmansodan vaikeilta vuosilta nykypaiviin asti. Jukka Tirranen on syntynyt Poh_ jois-inkerissa Lempaalan seurakun_ I NKERILAISTEN VIESTI 13 nassa kesakuun 22 paivand 1889 Rak_ kaus kotiseutuun ja isanmaaha d johti hanet ottamaa n osaa v 1919 muodostettuihin Pohjois-Inkeri n Vapaajouk_ kojen yrityksiin Kapteeni Tirranen toimi vapaajoukoissa pataljoonan komentajana ja eraassa vaiheessa koko rykmentin v.t. komentajana. V kapteeni Tirranen tuli Pdh_ jois-inkerin Hoitokunnan puheenjoh_ tajaksi ja on senjalkee n ollut jatkuvasti keskeisena henkikind inkerilaisten pakolaiste n vaikeide n kuormien kantamisessa. V 1921 tyifinsa alotta_ neessa Valtioneuvoston asettamassa Inkerin avustuskomiteassa ja Valtion pakolaisavustuskeskuksessa kanslia_ padllikkiand seka Inkkerin Liiton johtokunnan jasenena Julkka Tirranen on tehnyt mita suuriarvoisinta tydta hadanalaisten heimolaistensa hyvaksi. Inkerildiste n yhdistys r.y:n toiminnassa johtokunna n jasenend ja puheenjohtajana kapteeni Tirrane n on ollut jatkuvasti innolla mukana Kol_ misen vuotta sitte n Tirrane n omasta pyynndstaan jai pois johtokunnasta mutta silti han o n aktiivisestl osallistunut yhteisii n rientoihin. Ahkerana kynankayttajand han on myds usein muistanut - Inkerildiste n Viestia" ja tahtonut nainkin palvella muita. Viime huhtikuussa pidetyssd Inkerilaisten Yhdistyksen ty vuosikokouksessa kapteeni Tirranen kutsuttiin yhdistyksen ensimmaiseksi kunniaja_ seneksi. Tapauksen johdosta "Hatsinan kapteeni" kirjoitti lehdellemme: "Kunno n teko kunnon miehelle. Roh_ kenen toivoa etta kapteeni Tirrasesta kirjoitettaisiin hyvaa ja paljon. Han

8 14 I NKERILAISTEN VIESTI Miikkulaisten pojat "Miikkulaisiin.poikii fulluo Ai! hyvanen alka.!" Tama.vanha viisu okenut San suussa jo ammolisina TyttOiapset tyrskaliteiivat pilkkanaunuansa pidatellessa ja dnamalihaniset al- 11 stelivat jotta voipika sellaisia "potria poikia" ihytya nirakin syrjaisella paikkaikunnatla kuin Miikkulaissa? Matta Miikkulaisiin pojat pitivat punliansa oilkein mokalaulun muodossa: "Vaikka meitti moititua ni myo e - ma siintei huoli ja siitt' ois' kumma kuin ei Was' tia meijen poikiin puoli". Meidan 13aivinammekbain eivat yield - aiven atakynnessa ole Miikkulaisten pojat. Esim. Inkerilaisten Viestin tonon ollut ja on edelleenkin mies Pai - kallaan ja siella missy miestd tarvitaan. Varmasti Klooga n leirin lapikay_ neet tietaviit sen. Arvoisat inkerilai_ set! Olkaa ylpeita siita etta tallainen mies viela elaa keskuudessanne. takad hanta hyvand. Pankaa "lasikaappiin"! Kiitollisuudella lahettad hajalla_asu_ va inkerinsuomalainen vaki onnitte_ lunsa Helsingi n Tapanilassa merkkipaivaansa viettavalle heimojohtajalle. Toivomuksemme on etta kapteeni Tirrane n \dela kaua n saisi vaikuttaa heimomielta sytyttavana ja meita nuo_ rempia rohkaisevana heimopaallikkh na keskuudessamme. "Herra siunatkoon ja varjelkoon MaVi Kesajuhla Helsingissa Inkerildiste n kesajuhla pidetaan Helsingissa tulevan heinakuun 11_12 paivina. Juhla alkaa lauantaina heinakuun 11. paivana klo 18 ja jatkuu sunnuntaina jumalanpalveluksella ja paivajuhlalla ym. ohjelmalla Juhla_ pai'kkana on Munkkiniemen yhteiskoulu ja kirkkona Meilanden kirkko Yksityismajoitusta haluavat tiedus_ telkoot asiaa suoraan hotelleista tai matkustajakodeista joita on Helsingissa useita. Huonetilaukset on syyta tehda ajoissa silly kesa n aikana monien tilaisuuksien tanden hotellit ovat varattuja. Yhteismajoitusta joka j arj es tetaan kokuun (5) numerossa nimelta taan. useampia Miikkulaisten poikia joitten esivanhemmatkin.ollivat milkkuladisten kylien savusaiunoissa isyntyneat. Noma raj:chef aviat: Eino lainen Heikki Myllari Matti Suoxnalainen ja. Matti.Virolainen joka puustuavien naatteeksi plirtaa nimoksensa Matti-seta. Toisilla iniehilial on orna virkansa arvonsa ja.ammattlinsa mutta 1V1ahi-seta se vaan odorteuvoksen v:akanssidla kulkee ja kaupungeissa tuttaviansa :tervehtimas- - Sa. Askettadn han saloseudun syrjakylilla ja kodeata koroitietd hitaasti.harppiessaan ham hiljallensa hyraili: "Maantieta pitkial matellesswim) Laulan pajattelen Kaikkidt en kerkit kirjuttua Ku alma ajattelen". tapas sieki To:1st-talon Tommi nyt kyna kateheis' ja pitirra putu-merkkisi tanan Inkeridaisten Viestt-lehteen ni Stitt' ne tuns' alkuat ihmist ihailla ja ihmetella: 11310iiktil tudluo Ai! hyv:anen aika!" Toiste Matti-seta_ I NKERILAISTEN VIESTI 15 KOTOISIA KUVIA X Milloin ja missy laajuudessa inkerissa vallitsi maa-orjuus? Heratan taman kysymyksen koska en voi yhtya kasitykseen jonka mukaan Inkerissa vallitsi yleinen maaonjuus joka paattyi vasta Ikavalla mielella on todettava etta kukaan ei die vaivautunut julkaisemaan Inkerin historiaa. Professori Vlho Niitemaa on julkaissut "Haitian historian" mutta siinakin teoksessa kosketellaan Inkeria vain sivumennen. Inkeria koskevien vanhempien kirjallisten tietojen mukaan tama maakunta oli Novgorodin yhteydessa. loin Inkerissa asui kaksi suomadaista heimoa: vatjalaiset ja karjalaiset. Inkerissa asuneet karjalaiset kantoi at mimed inkerikot tai inkeroiset vendjossakin koululla tai muussa sopivassa paikassa voidaa n tilata Tilaukset lahetettava ajoissa ja viimeistdan kesakuun 20 paivaan mennessa osoitteella: Rouva Lida Riipinen Helsinki Lin_ nankoskenkatu 8. B. 53 puhelin Huom! Majoitustilaukset on ehdotto_ masti ltihetettiva kesikuu n 20 paivaan mennessa! Juhlaa n saapuvat saavat tiedon ma japaikastaa n juhlakansliassa joka ava_ taan Munkkiniemen yhteiskoululla lauantaina heinakuun 11 padvand ilta_ paivalla. Juhlapaikalla rnyydaan kuten tavallista ohjelmalehtisid ja juh_ lamerkki ilmoittautuessa. Julhiaravin_ tola myos jarjestetdan. Helsingin inkerilaiset toivovat mah_ dollisimmat monet tervetulleiksi kesa_ juhlaan jonka jarjestelyista enemman seuraavassa numerossa. jankielella Mori mika nimi kai jontui Inkerinjoesta jonka venanjankielinen nimi on Mora. En tiedd lainkaan vallitsiko Inkerissa Novgorodin vallan aikana maa-orjuus vai ei. Ehika Inke_ rin muinaisuutta kasittedevan kirja1- lisuuden puuttumisen takia tietoni Inkerin historiasta ovat me:ike-in odemattomat mutta volhan siihen olla syyna myds laiskuus. Saksalainen Kalpa:veljesten ritarikunta valloitti Latvian seka Viron ja vakiinnutti naissa maakunnissa kristinuskon roomalaiskatolilaisen kirkon muodossa. Tanska1aisetkin o1ivat saaneet jalansijan Virossa mutta luopuivat plan valloituksestaan. Vahan kerrallaan Haitian maissa vallinnut saksalainen laanityslaitos rupesi muuttumaan maa-orjuudeksi. Suomi joutui Ruotsin yhteyteen ja sai sen kautta roomalaiskatolilaisen kirkon seka ruotsalaisen yhteiskuntara kentee n jonka mukaan rnaa-orjuus odi kielletty. Vasta Iuvun puolivalissa Ruotsi-Suomi siirtyi seen uskoon. Inkeri sai Venajan valityksella kristinuskon ja ortodolksisen kirkon. Tataarien saatua suurimman osan Venajaa valloitetuksi katsoivat Inkerin lantiset naapurit ajan otolliseksi taman maakunnan anastamis een. Turun piispa Tuomas johti ristiretkea Suomesta kasin tarkoituksena vallata Inkeri ja levittaa roornalniskatolilaista oppia. Heinakuun 15 p:na 1240 ristiretkelais et karsivat rnusertavan tappion Nevan varrelda kaydyssa taiste- lussa. Taman johdosta Inkerin valloitus pohjoisesta raukesi pitkiksi ajoiksi. Venalaisia johti tastsa taistelussa Novgorodin ruhtinas Aleksanteri joika sai voittonsa muistoksi nimen Nevski. Seuraavana talvena

9 halvytte INKERILA.ISTEN VIESTI Flajata.mail AU. Inkerilaisten Yhdistyksen toimisto Aurorank 7. A 1 Helsinki on avoinna keskiviikkoisin klo t Rivit harvenevat t Huhtikuun 20 pna kutolli Turun Keskussairaalassa opettaja J u h o H i elk k an e n. Han oli syntynyt Tyriissa 2.5 una rnaaliskunta Val- Mistuttuaa.n opettaj.aksi Koilipparian seminaarin viimeisessa oppivuorossa joka. paatti onintansa Helsingtssa 1920 ha n toimli opettajana 'Kurkijan Raihay.aarassa ja viimeiset 17 vuotta Maskun.Kutlittalan ja sittemmtn Kirkonkylan ikansakoulussa. Han oli kansakoulu autakunnan.stliteeri ja kuului Maskun seurakunnan kirkkovaltuus. toon. Kurkijoella ollessaa n han toimi mm. Raihavaarain.osuuskassan kirjanpitajdna. Op. Hiekkanen kuului moniin aatteelliistin yhdistykstin ja oli aikanaan innokas suojeluskuntalainen.. Hanen persoonassaan yhtyivat hyvan opettajan aatteenmiehen ja eettllises- Baltian maissa olleen ritarikunnan toimesta suoritettiin Virosta hytikkays Inkeriin. La.nsi-.Inkerin valloituk.sen turvaamiseksi rakennettiin Kaprion linna. Manakin valtaamisyritys epaonnistui. Novgorodin ruhtinas Aleksanteri Nevski karkoitti saksalaiset Narvajoen itapudlelta ja sai huomattavan voiton rita ikunnasta Peippusjarven jaalla kaydyssa taistelussa talvella Nain Inikeri jai edelleexikin vuosisadoiksi Veil:Wan yhteyteen. Venajan vapauduttua tataarien ikeesta liktettiin Novgorod ja sen mukana Inkeri Moskovan suuriruhtinaskuntaan. Jatkuu. ti jalostuneen henkiliinominaisuudet. Vatimattomana.uurstajana ja sena ihmisend ham ; sat paljon.jotka kaipa.avat haven poismenoaan. Jylhan sanoilla lopetatn: "Rakentajat to ilyotte tiilen 'baleen. T'e ntousette kun muurit nousevat katenne.alta taivaan sinihiileen; tie suurta luotte ikikestay.aa te mut temppeltinne jd5." Toivo Leini Inkerilaisten VIESTI Kustantaja ja julkaisija: Inkerilaisten Yhdistys r.y. Lehti ilmestyy kerran kuukaudessa joka kuukauden puolivalissa. Postisiirto n:o Toimitus: HELSINKI Korkeavuorenk. 10 A. 18. Puh Konttori: Helsinki: Aurorankatu 7. A. 1. Paatoimittaja: Matti Vironmaki. Ilmoitushinnat: 1/1 sivu 90 nmk 1/2 " 50 " 1/4 " 30 " Tilaushinnat: kotimaassa 1/1 vsk. 500 ulkom. " 600 Porvoossa 1964 PORVOON KIRJAPAINO OY

N:o 1 13. 1. 1985 MATTI VIRONMAKI

N:o 1 13. 1. 1985 MATTI VIRONMAKI NONott/IN gairno 1111NIVIILL4 Paatoimittaja N:o 1 13. 1. 1985 MATTI VIRONMAKI "Rukoile ja tee tyiitd!" Tama oli menneiden sukupolvien tunnuksena. Samoin olkoon meilla jatkuvasti. Kuvassa Turun paikallisosaston

Lisätiedot

Eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, ei niillä ole vajaa eikä varastoa, ja silti Jumala ruokkii ne. Luuk. 12:24

Eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, ei niillä ole vajaa eikä varastoa, ja silti Jumala ruokkii ne. Luuk. 12:24 Naantalin seurakuntalehti 2/2008 18.4.2008 Virsi on hengitystä, rukousta ja ruisleipää Lue lisää s. 4-5 Eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, ei niillä ole vajaa eikä varastoa, ja silti Jumala ruokkii ne. Luuk.

Lisätiedot

Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle

Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle Armo riittää Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle Numero 3 9. vsk 12.6.2012 Illan rauhaa Luhanka-järven rannalla. 1. Kor. 13:12. Kuva: Maire Lyytinen 2 Armo riittää Numero 3/2012 Meerin

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

Karjalan kysymys -seminaari

Karjalan kysymys -seminaari Maanantaina huhtikuun 19. p:nä Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja Toimitus: Lehden toimitusneuvosto N:o 4 2004 49. vuosikerta Karjalan kysymys -seminaari Karjala-talo täyttyi ääriään myöten

Lisätiedot

Laulun juhlaa 90 vuotta

Laulun juhlaa 90 vuotta Hyvinkään seurakuntalehti 4 21.9.2006 Hyvinkään Kirkkokuorolla juhlavuosi Laulun juhlaa 90 vuotta Seppo Ylönen Kansalaisten alkoholinkäyttö teettää poliisilla töitä - sivu 12 Sari Vajavaara - on harrastanut

Lisätiedot

Numero 5 14.12.2004. rukoillessaan. Se on osoitus ensinnäkin

Numero 5 14.12.2004. rukoillessaan. Se on osoitus ensinnäkin Armo riittää Numero 5 14.12.2004 Kiusattu Kristus Jeesus ilmestyi ylösnousemuksensa jälkeen opetuslapsilleen, jotka olivat peloissaan kokoontuneet lukittujen ovien taakse (Joh. 20:19). Tuomas ei ollut

Lisätiedot

Juhlaviesti. Sotkamo kutsuu. Sotkamon Herättäjäjuhlien 2015 järjestelyt jo pitkällä s. 2

Juhlaviesti. Sotkamo kutsuu. Sotkamon Herättäjäjuhlien 2015 järjestelyt jo pitkällä s. 2 Juhlaviesti Martti Huusko Sotkamo kutsuu Sotkamon Herättäjäjuhlien 2015 järjestelyt jo pitkällä s. 2 Tekemisen meininkiä jo 1971 s. 10-11 Veisataan yhdessä s. 12 Viiden kirkon historiaa s. 20-21 2 Pääkirjoitus

Lisätiedot

I PEKKA ERVAST KIRKKO-EKLEESIA

I PEKKA ERVAST KIRKKO-EKLEESIA Uskontotieteellinen tutkimussarja I PEKKA ERVAST KIRKKO-EKLEESIA Helsingissä 1949 RUUSU-RISTI Hyvinkään Kirjapaino Osakeyhtiö Hyvinkää 1950. Digitalisoitu näköispainos 2006. ALKULAUSE Tämä Pekka Ervastin

Lisätiedot

Jokaisen on hyvä oppia rukoilemaan Jumalaa myös itse

Jokaisen on hyvä oppia rukoilemaan Jumalaa myös itse 8 E L O K U U 2 012 M E D I A L Ä H E T Y S T Y Ö N L E H T I Hanna-koordinaattori Evangelina Satyanand Intian Gujaratista: Jokaisen on hyvä oppia rukoilemaan Jumalaa myös itse s. 11 Lukujen merkitys kirkkovuodessa

Lisätiedot

Majakka. Vapaaehtoiset tekevät Tuomasmessun Sivu 6. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan haastattelu Sivu 3

Majakka. Vapaaehtoiset tekevät Tuomasmessun Sivu 6. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan haastattelu Sivu 3 Majakka Fisucraft n vaasansuomalainenseurakunta.fi Vaasan suomalainen seurakunta 2/2015 Sivu 7 Carola Bergström Vapaaehtoiset tekevät Tuomasmessun Sivu 6 Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan haastattelu

Lisätiedot

Lapsia kahdella mantereella. Jouko ja Marianna Jyrkämä eläkepäiviksi Kanadasta Suomeen. Lapsen puolesta Sivu 14. Katso, minä luon uutta Sivu 4

Lapsia kahdella mantereella. Jouko ja Marianna Jyrkämä eläkepäiviksi Kanadasta Suomeen. Lapsen puolesta Sivu 14. Katso, minä luon uutta Sivu 4 2 / 2013 Erkki Lemetyinen Katso, minä luon uutta Sivu 4 Saara Kinnunen Lapsen oikeus ja aikuisen velvollisuus Sivu 6 Jouko ja Marianna Jyrkämä eläkepäiviksi Kanadasta Suomeen Lapsia kahdella mantereella

Lisätiedot

Niin paljon on Jumala sinua rakastanut, että Hän antoi ainoan poikansa, ettet sinä, joka Häneen uskot, hukkuisi vaan saisit iankaikkisen elämän.

Niin paljon on Jumala sinua rakastanut, että Hän antoi ainoan poikansa, ettet sinä, joka Häneen uskot, hukkuisi vaan saisit iankaikkisen elämän. Niin paljon on Jumala sinua rakastanut, että Hän antoi ainoan poikansa, ettet sinä, joka Häneen uskot, hukkuisi vaan saisit iankaikkisen elämän. TOIMITTAJAN PALSTA Itsenäinen Suomi täytti 97 vuotta. Rauhan

Lisätiedot

Lapsityö on tärkeä osa lähetystyötä Raamatunkääntäjä Jonathan Sama kerää sanoja arkisen elämän keskellä

Lapsityö on tärkeä osa lähetystyötä Raamatunkääntäjä Jonathan Sama kerää sanoja arkisen elämän keskellä nro 1, maaliskuu 2015 5 Lapsityö on tärkeä osa lähetystyötä Raamatunkääntäjä Jonathan Sama kerää sanoja arkisen elämän keskellä 1 2 Tässä lehdessä: Hyvä Sanoma -konferenssi, Valloita maa löydä lähimmäinen

Lisätiedot

Loimaan teatterilehti. Loimaan Teatteri täyttää 20 vuotta 7.1.2007

Loimaan teatterilehti. Loimaan Teatteri täyttää 20 vuotta 7.1.2007 Loimaan teatterilehti Loimaan Teatteri täyttää 20 vuotta 7.1.2007 Lämpimät kiitokset Salosille ja kaikille teatterin tekijöille, näkijöille, kokijoille, tukijoille! Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry.

Lisätiedot

Veera Lauk - taiteilija

Veera Lauk - taiteilija inkerilaisten Inkerilaisten viesti Toimisto Lehden tilaukset ja osoitteet, jasenmaksut ja tuotctilaukset ym. Inkerikoti, Karjalatalo, Kapylankuja 1, 00610 Helsinki. Puh. (09) 793 796 ti klo 18.30-20, Annikki

Lisätiedot

inkerilaisten viesti

inkerilaisten viesti inkerilaisten viesti n umero 1 tammikuu 1981 inkerilaisten viesti TOIMITUS : KONTTORI : TILAUSHINTA: ILMOITUSHINNAT: PAAASI AMIES RUOTSISS A : PAAASI AMIES SUOMESSA : Paatoimittaja: Matti Vironmaki, puh.

Lisätiedot

Osviitta Kotka-Kymin seurakuntayhtymän lehti > Talvi 2014

Osviitta Kotka-Kymin seurakuntayhtymän lehti > Talvi 2014 Osviitta Kotka-Kymin seurakuntayhtymän lehti > Talvi 2014 Ne on nynnyjä jotka kiusaa s.5 Margarita puolustaa naisten oikeuksia s.6. Kinnaslammen perheen raskaat vuodet s.8-9 Wilman hätä s. 10 Kuva Ville

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

3 Herätys on... Niin mitä se on? Riston. ystäväksi. Lapin alueen helluntaiseurakuntien lehti NUMERO 4 15. elokuuta 2012

3 Herätys on... Niin mitä se on? Riston. ystäväksi. Lapin alueen helluntaiseurakuntien lehti NUMERO 4 15. elokuuta 2012 Lapin alueen helluntaiseurakuntien lehti NUMERO 4 15. elokuuta 2012 3 Herätys on... Niin mitä se on? 4 Jumala paransi 7 Eila on kutsuttu Herätys on asia, jota kaivataan ja odotetaan. Riston Risto Portaankorva

Lisätiedot

Koivisto-säätiö sai tunnustusta Karjalan liitolta

Koivisto-säätiö sai tunnustusta Karjalan liitolta Nro 7 Heinäkuu 2014 Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien Koivisto-säätiö sai tunnustusta Karjalan liitolta Karjalan Liitto myönsi Koivisto-säätiölle ensimmäisen palkinnon säätiöiden sarjassa

Lisätiedot

Rohkeasti mukaan avioliittokouluun

Rohkeasti mukaan avioliittokouluun Rantsilan Ukko-Franzin esikuva on 1500-luvulta» 9» Oulun ev.lut. seurakunnat Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki Muhos Siikalatva Tyrnävä Nro 22 1. 15.7.2015 108. vuosikerta Kehitysyhteistyön leikkaus harmittaa

Lisätiedot

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle 27.11.2011 Anne-Mari Manninen Seurakunta voi nousta uudelle tasolle Ääni on tärkein Ja minä henkilökohtaisesti olen Isältä rukoillut sitä, että Herra, minua ei kiinnosta onko minun hiukset aina täydelliset,

Lisätiedot

Muistan sen kuin eilisen päivän, kun talvisota alkoi 30.11.1939 klo 6.30 aamulla Leivät ja liha jäivät sotilaiden paistettavaksi

Muistan sen kuin eilisen päivän, kun talvisota alkoi 30.11.1939 klo 6.30 aamulla Leivät ja liha jäivät sotilaiden paistettavaksi Maanantai 23. marraskuuta 2009 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 11 54. vuosikerta Muistan sen kuin eilisen päivän, kun talvisota alkoi 30.11.1939 klo 6.30 aamulla Leivät ja liha jäivät

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISHALTIA

SUOMEN KANSALLISHALTIA SUOMEN KANSALLISHALTIA KIRJOTTANUT PEKKA ERVAST HELSINGISSÄ 1913 TEOSOFINEN KIRJAKAUPPA JA KUSTANNUSLIIKE TAMPEREELLA, TAMPEREEN SENTRAALIKIRJAPAINOSSA 1913. DIGITALISOITU NÄKÖISPAINOS 2006. VÄINÄMÖISEN

Lisätiedot

Kesäleiri välittää arvokkuuden ja ainutkertaisuuden arvoja

Kesäleiri välittää arvokkuuden ja ainutkertaisuuden arvoja Kirkkolaivaa ei jaeta automaattisesti, jos postiluukussa on ilmaisjakelulehtien kielto. Lehden saa silloin osoitteellisena ilmoittamalla osoitteensa oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon. K e m i -To

Lisätiedot

Hyvää Uutta Vuotta kaikille! Parturi-kampaamo- Raija Pastell-Fält Puh. 050 347 8448, 767 3533 Tolmintie 4, YPÄJÄ

Hyvää Uutta Vuotta kaikille! Parturi-kampaamo- Raija Pastell-Fält Puh. 050 347 8448, 767 3533 Tolmintie 4, YPÄJÄ Kunnallinen ja seurakunnallinen tiedotuslehti Jaetaan kaikkiin talouksiin Ypäjällä TAMMIKUU 2009 Parturi-kampaamo Outi Perho Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as. Puh. 050 372 1172 Avoinna: ma pe 10 18.

Lisätiedot

Kajaanin seurakuntalehti No 5 keskiviikko 7.5.2014 57. vsk. Hyvää äitienpäivää!

Kajaanin seurakuntalehti No 5 keskiviikko 7.5.2014 57. vsk. Hyvää äitienpäivää! Kajaanin seurakuntalehti No 5 keskiviikko 7.5.2014 57. vsk Hyvää äitienpäivää! 2 7.5.2014 KAJAANIN SEURAKUNTALEHTI PÄÄKIRJOITUS Euroopan uusi kuohunta Viime kuukaudet olemme saaneet seurata koko maanosaamme

Lisätiedot

Syyrin Sanomat 2009. Pakulan pihalla Liedossa 20.8.1983 (kuva Matti Äärilä)

Syyrin Sanomat 2009. Pakulan pihalla Liedossa 20.8.1983 (kuva Matti Äärilä) Syyrin Sanomat 2009 Pakulan pihalla Liedossa 20.8.1983 (kuva Matti Äärilä) SISÄLLYS Toimittajalta...s. 3 Hyvät sukulaiset...s. 4 Sihteerin pallilta...s. 5 Syyriläisten kesäretki Espooseen... s. 6 Mukana

Lisätiedot

MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON

MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa... (Matteus 10:8) Tätä kirjaa ei saa myydä missään tilanteessa. Tämä kirja on omistettu

Lisätiedot