ril l inkeriiiiiste Paatoimittaja N:o MATTI VIRONMAKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ril l inkeriiiiiste Paatoimittaja N:o 6 6 6 1964 MATTI VIRONMAKI"

Transkriptio

1 NONNIIIN ginto 1.4INC inkeriiiiiste ril l Paatoimittaja N:o MATTI VIRONMAKI Pietarhovin kihlakunnan (ujesdin) maakuntahcalinnon keskuselimen jtisenet vv Oik. lukien puheenjohtaja Lillienfeld-Toal ja jasenet Juho Kekki ja Juho Toikka.

2 2 I NKERILAISTEN VIESTI I NKERILA.ISTEN VIE TI Hvvvyden voima Kirjoitan tata helluntain tunnelmis_ sa.kun me inkerilaiset vietamme suu_ ria kirkollsia juhlia niin silloin meida n ajatuksemme kaikkein herkimpind kiitavat kauas rajan taa ja vuosien taa menetettyyn Inkeriin sin_ ne missa me lapsuutemme ja nuoruu_ temme ihanina paivina vietirnme nama Ne olivat valtavia. Ne ko_ kosivat ja herkistivat koko seura_ human ikaankuin ythdeksi perheeksi jonka jokaine n jasen tunsi samalla tavoin ja eli koko sieluineen ne sy_ vasti varandyttavat tapahtumat joiden muistoksi noita juhlia vietettiin Se oli jarjelld kasittarnakin suurenmoine n tunne. Mutta se oliki n elettava syclamella ja sydan riemuitsi si ta yltakyllaisesti. Tuo n tunteen ylimaallisuutee n liittyi se adrettoman ldmmin maanpaalli_ nen tunne joka silloin laisti kaikkien silmista ja henki heida n sanoistaan ja danenpainoistaan ja joka aikaansai sen etta kaikki ihmiset olivat silloin kuin yhta perhetta Missaa n muualla en ole tavannut niin yleisend ilmiond tallaista lamrninta yhteishenked sa_ noisiko: lahimmaisrakkautta kuin In_ keri n heimossa Eika se ollut ilmassa riippuvaa vaan nojasi vankkaa n ja vakavaa n siveellis-uskonnolliseen luonepohjaan Olihan siella tietysti monenl ista muutaki n henked ja hengettamyytta 01i pahansuopuutta vi_ has ja riitaa niinkuin kaikkien kansoje n keskuudessa on ei missaan ole ihanteellista kansaa kaukana sii_ tä niinpa ei Inkerissakaan. Mutta yleistunne minulla oli kuitenki n ylla kuvatunlainen. O n kallisarvoinen asia jos ihminen jo lapsesta pitden opetetaa n kunnioit_ tamaan luonteen hyvyytta ja hakemaa n sita ihmisista. Hyvyys on voima Se o n suuri voima josta voi teh_ da suorastaan elamanopin syvallisen ohjee n vaellukselleen. Hyvyyden voi_ ma on rajaton ja se peril lopullisesti voiton vaikka pahuude n voima nayt_ tdaki n ipitavan maaiimaa lujasti vat lassaa n ja hankkivan itsellee n kaikkialla yha uusia riemuvoittoja. Maail_ man historia osoittaa taman selvasti. Sen kulkuu n mahtuu pahaa ja sen aiheuttamaa tuskaa suunnattomat maarat Mutta paha n riemuvoitot ovat ai_ na olleet lyhytaikaiset ja sen tuottamat karsimykset ovat saaneet laakt tyksen useimmite n aiva n toisella tavoi n ja toisia teita kuin pahuuden te_ klja ja ihmine n yleensd on koskaan saattanut kuvitellakaan Samalla on paha saanut rangaistuksensa. Ne ovat Kaitselmuksen keinoja. Aina nandadn.etta pahuude n harjoittajat eivat koskaan ole mitaan oppineet edeltajiltda n eivatka edes omista teoistaan Tassarpa onki n pahantekijä n tilillejoutumisen salaisuus. Hanella saattaa (Ala hyvinkin terava aly mutta ku n han o n vailla Oman_ tunno n sytyttamia ohjaavia suunta_ valoja vailla stsaista herkkyyttal sielukkuutta joka o n hyvyyden tienviit_ tana Min han sortuu omaan alyynsa joka lopulta onki n typeryytta. Pahuu_ den tuottama voitto kaantyy moninkertaiseksi tappioksi vaikka se tapahtuisi vasta pitkan ajan Pasta. Oi - keudenmukaisuus noudattaa omia lakejaa n ja valvoo aina. Ihmiskunta on tahallisesti ja ta:hat_ tomasti ruumiillisesti ja henkisesti levittanyt kuolernaa ke:skuuteensa sensijaa n etta se olisi kaikin tavoin vaalinut ellamad. Ihminen on avuton. Ha n ei tieda onneansa vaikka taman onne n avain on 'hyvin yksinkertainen. Se on hyvyys ja rakkaus. Ja niin me ku1jernme sokeina onnen ohi jaksamatta ajatella mandolliseksi sita ihanaa tilaa etta vakivalta itsekkyys ja vallanhimo kerrankin paatettaisirn so_ vinnon ja rakkauden riemuvoittoon. Tuntuu kuin kaikki heratysty6 kaikuisi kuuroille korville. Ei ei se kui_ tenkaa n missaan tapauksessa kuuroille korville kaiu vaan tuottaa jatkuvasti tuloksia muutenhan Mama ()Hsi sietamatonta kestaa Me emme vai n saa kadottaa malttiamme. Ihmis_ mielen jalostarninen kullan puhdistaminen kuonasta vaatii aikaa Ihmisessahan on jumalkipind vaikka syvalle_ ki n katkettyna mutta kuitenkin on. Vanhan Testamentin sananlasku kuuluu: "Ymmeirtavaiseen sycleimeen ottaa majansa viisaus." (Sanal 14:33) Ymmartavaine n sydan on samaa kuin avara mymatuntoinen lahimmaisrak_ kaude n tayttama sydan. Se on inhimillisyyde n kauneimpia tunnuksia. Viisaus on hengen valoa syvda sielullista nakemyskykyd hengen aurinko jonka sateilla on lammittava tervehdyttava yleva luonne. Se o n ke_ hittynee n ihmisyyden kruunu. Se on jalompi elamanilmio kuin My joka kute n olemme todenneet yksi n jaaneena helposti asettuu pahuudenkin palvelukseen viisaus ei. Me kuulemme tavallisesti puhuttavan ihmisen Mysta mutta Jumalan viisaudesta. Tavallisessa elamassd rratista kaisitteital "My" ja "viisaus" kylla hyvin paljon sekoitetaan toisiinsa. Pienen heijastusen tuosta ikuisesta viisaudesta saat_ taa ihmislapsikin saada. "Ymmartavaisee n sydameen ottaa majansa viisaus" Tama viisaus on orkea lahja sellaiselle ihmiselle jon_ ha sydan o n ymmartavainen Ymmartavainen syda n o n hyva sydan Viisaus on hyvyyden veli Namd kaksi suurenmoista valoisaa voimaa tarjoavat meille apuaan. Jos me niiden avun osaamme ottaa vastaan :silloi n me osaamme ottaa vastaa n ja sulkea henkemme piiriin kaikki muutkin hy_ vat armolahjat mitka meille ihmisija kristittyind kuuluvat. Silloin meidan on helppoa laytad tie joka on ihmisen kuljettavaksi saadetty. Silloin me ansaitsemme tosiaa n ihmisen Jumalan kuvan nimen. Mutta silloinkin meidan o n muistettava etta meilla on vain ihmislapsen rajallisen Merman. pieni rajallinen viisaus Jos sen muis_ tamme nii n me olemme tavoittanut nelyryyde n lahjan joka on kaikessa vaatirnattomuudessaa n ihmisyyden hienoimpia kauneimpia tunnuksia. Viisaus viihtyy hayryyden rinnalla. Teppo Samooja

3 4 INKERILAISTEr. VIESTI I NKERILAISTEN VIESTI Pensea Ulm. 3: lalemmeko ehka kotoisin Laoddkeas_ ta? Kukaties meidan Laodikeamme on jossain niaissa taman puolen tai: kaupuingeissa. Jos niin on 'asiialn laita silloin ernme ole Ikylmia emaneka :kuurrtia. Emme pate hehkuvasti Jumalai n valtaikunna n jollernme suorastaan sites.vastust.akaan. Lyhyesti sanoen olemme penseita. Mista.penseytemme mantaa johtua? Siitaka etta uskomme ollevarnme rikkaita jotka emme mitaan ;tarvttse. Atomme edelleenktn tuna oturliamme toimieen emmeka valita toisten ;hadasta. Katsokoon kukin eteensa pitakoon yhteiskunta huolen lotka eivat rnuuten tale toimeen. Maksamineha n me sdann011isesti yeromme. Had.uamme rauhassa elaa omaa ellamaamme. Mita sanoo Herra Naint "Sind se vihelitiinen olet ja kurja ja koyhd sokea ja alaston." Miter vol rikas lolls on kailkkea olla kurja ja koyhd sokea ja alaston! Val olisiko sittenikin etta mead rikkauksiemme keskella punttwist jotain? Puuttuisiko - ehka :naktikyky lahimmaistemrne si- "Jeesus valo maailman syddmiimme aina loista..." Tervetuloa Olen kesajuhlille Helsiokiin! Kute n toisessa YhteYdessa on kerrottu pidetaan inkerilaisten kesajuhla tanakin vuonna Helsingissa heinakuun paivina. Juhla alkaa lauantaina heinakuun 11. paivana kin 18 Munkkinieme n yhteiskoululla Laajalandentie 21 ja jatkuu sunnuntaina jumalanpalveluksella Munkki_ vuoren kirkossa ja paiivajruhlalla Munkkintemen yhteiskoululla. Sunnuntaina aamunatvalla on kaynnit Hietaniemen Karjalaan jadneiden ja Larin Parasken muistomerkilld. Juhlapailkkana on edenarriainittu Munkkiniemen yhteiskoulu josses lauant p. iltapalvalla avataan juhlakanslia. Sielta saavat juhlaan saapuvat tiedon majapaikastaan mikali ovat teh_ neet tilauksensa mennessa rouva Iida Riipiselle jonka osoite on Helsinki Linnankoskenkatu 8 B. 53 puheli n Juhlan ohjelmasta kerrotaa n lahemmin juhlaohjelmassa joita myy - daa n juhlapaikalla. Ilmoittautuessa juhlakansliassa sad hiyos juhlamer_ kin joka oikeuttaa olemaa n mukana eri tilaisuuksissa Helsingin inkerinsuomalaiset toivovat tank vuonnaki n mandollisim_ man monet tervetulleiksi kesajuhlaan. Tule itse ja tuo naapurikin mukanasi! simpiih tarpeisiin ikukaties aivan lahinna Levan lahlimmaisent aviopttotison tai laistemme tarpetstin? Tyydy- tamme tavoin joko runsaammin ninkemmin heidan ul konai.- set tarineensa matte jatamme rantarnatta tarkeirnman: sydamellisen omista py'yteistarnme vanaan rakkau_ den. Asuuko lahimmdisemme 'vuodesta toiseen rinnallamme kuin jok:u huonerstoo n kuuluva 'huonekallu ilman eta ta vaivarudumme ystavallisesti :ottamaant solvad hanen yksirnaisten hetkrensa alatu.ksista ainakaan siiina mie_ lessa; ettia tahtoisimme luopua loistakin omista tahtontisistamme voidak- semme koiko sydamestarnme hanta tu_ kea ja auttaa. Vai odotarnmeko sen stjaan vain toisen taholita latkuvasti niiyraa mlielta ja ymmartamysta 'omille ehka sopimattomillekin edesottamuksillemme joita foidamme ilman muuta itsellemme Olen tole'lla menettanyt. tarkean nakokyvyn jos mind Use diem etusijalla lahirnmaiseni karsimyksen kustannuksella. Samalla olen menettainyt sisaisen yhteyden lahimmaiseeni tavanneen hornet sitten joko ikotini seinien sisanuclella tai jossadln Siltoin olen yltakyllaisyydestani huelintatta viheliamen Ikurja ja Puuttuuhan minulta tarkein: Kristuksen vannurskauden vitivalkea vacate joka sae syntisessa ihmeita aikaan panee tyhman yrnmartamaan toista tyhmaa rakkaudettoman sakastamaan ja pensean lamoentemaan jopa suarastaan palaen hehkumaan. Jeeps olislit kylmd tai kuums! Kylma kirvelee kuuma oolttaa. Niilla on kummallakin jotain yhtailaisyytta keskenaan ja orna voimaktas tehovaikutuksens'a. Jurnalan tyiin ialla on mond alkuaan kylma ja karat vastustaja muuttunut suorastaan palavakst. Mutta.miter menettelet Herra meidan viheliaisten penseiden kanssa? HeitatkO meidat kokonaan pods luotasi? 01 Herra! 011e pitkarnielinen mentor k'ohtaeln! Paine meidat alasimellest ja tao.meidat mieleisilksesi! Veda nuhteillast ja kurituksellasii meidat yhteyteest. Tee se siitakin huolirnatta vaikka me pelkaamane 'sinun vitsaasi ja nrurisemme sinun lyonttesi Perasta pain hiromaamme kuitenkin etta se kaik'ki on oliut mettle tampeen. ja on taoahtunut meidan parhaaksemme. Shia yk.sin voit isytyttaa pensean palamaan. P. Raski

4 6 I NKERILAISTEN VIESTI I NKERILAISTEN VIESTI 7 KEVATVIRSI NYT TALVEN VALTA TAASKIN ON KEBRAN KATKAISTU JA PAKKASHERRAN TURKIN OMPELEET RAT'KAISTU. NYT IKEVAAN VOIMA SUURI ON JALLEEN VALLOILLAAN JA JOKA 1KASVI VOIMAA KOKOILEE JUURILLAAN. NYT AURINKO SE KIRKKAAT SATEENSA MAAHAN LUO JA LUONNON IMAILLA HERAA TAAS ELINVOIMAN VUO. PURO'SET PIENI1VIMATIUN VETTANSA LTRITTAA. JA PIKKU LINTUSETKIN LAULELLEN SIRITTAA. MYOS THMINENKIN HERAA KUIN TALVEN UNESTAAN JA VOIMIANSA EERAA HAAVEILLEN SUVESTAAN. MONIKIN EIIKA MIETTII MENOAAN LOMALLE JOHONKIN JARVEN RANTAAN SE TUNTUU SOMALLE SIELLA IHOLLENSA SAISI PAISTETTA AURINGON JA KUIiSKEITA VOISI KUULLA SEN IRANTARUOHIKON. SAIS OJAN REUNAMILTA MATOJA TONKIA JA NIILLA VAIKKA VAHAN KALOJA ONKIA. MYOS LEIVIIPI SYDAMISSA IHMISTEN KOLKUTTAA HE EIVAT SITA SALAA VAAN SIITA TOLKUTTAA TIKKAKIN MANNIKOSSA LUISKAA JA NAPUTTAA JA TYTOT SEKA. POJAT TOISIAAN T'APUTTAA NYT KAIKKI KEVAAN TULLEN ILOITEN AHERTAA JA MONELLA ON KITRE. PESAANSA RAKENTAA. AKOIKSI MUUTTUU TYTOT JA UKOIK[SI POJAT NUO MIN ETEENPAIN SE SOLUU ELAMAN VIRRAN VUO. Salomon Rautanen Inkerinsuomalaisten kesajuhlakaupunki Ruotsissa on tana vuonna Gavle joka sijaitsee noin 200 km Tukholmasta pohjoiseen ja join sanotaa n Pohjois-Ruotsin pad - kaupungiksi. Se taytti v vuotta. Alkuaan tunnettiin Gavle vain kalastuskeskuksena mutts nykydan se an vilkas kauppa- satama- js suuskaurpunki jossa on noin 56 tuhatta asukasta. Viime vuosikymmenien aikans Gavle on muuttunut ja on Ruoltsin modernisoituimpia kaupunkeja. Kumminkin yksi ns. "Vanha kaupungin" osa on saastetty ja restauroitu elavaksi museoksi. Tanne on asettunut asumaan kyrnmenkunta taiteilijaa perustamalla tytitupansa idyll siin vanhothin puultaloihin. Sielta loydamme mytiskin tunnetun inkerilaissyntyisen tatteilija n Juho Sunin ateljeen. Kaupungin nahtavyyksista mainittakoon 16 vuosisadalta oleva Pyh. Kolminaisuuden kirkko selka uusi korkealle rakennettu kaunis Stafanin kirkko Johan kollmannen rakentama na ja rikas kaupungin museo jossa mm v. 100.Kr. Koivuvene (Bjhnkeboten). Erikoisesti kumminkin mainittakoon muutama vuosi sitten vihitty tehtavaansa Metstimuseo joka on ainutlaatuinen Ikoko maailmassa. Tanta tullaan katsomaan seka idasta etta lannesta pitkien matkojen takaa. Kaupungissa on mytiskin monta hyvinhoidettua puistoa joten se kesalla on vilpoisa ja Lopuksi mainittakoon etta kaupungin lahettyvilla sijaitsee Ruoltsin suurin jossa paitsi runsasta elainkokoelmaa otn akvariumi biologinen museo ulkoilmateatteri ja vanhan ajan raken:nuksia joitten muassa 16 vuosisadaita Kestikievari. Kannattaa siis tulla Gavleen Juhannuksena! Tervetuloa. Arse Juhlatoimikunta. Varmaan olet jo suorittanut leh_ temme tilausmaksun. Ellet ole nii n tee se ensitilassa. Kayta postisiirtotilillepanokorttia. Postisiirtotilin numero on Kiitos! Ruotsin kesajuhhills!algal Ru:otsin kesajuhlille ilmoitetaan etta IdittO tapahtuu torstaina klo 1230 tasmalleen Auroorank. 7. ja liaiva lahtee Paraisista kio Paiuu He!lsinkiin klo Maksu mk 60. suoritettava mennessti os. Salo Allanmaa Pohj. Haaga Pastori Jussilaisentie E 40. Puh tai kesklo valisena aikana Rouva Allanmas os. Auroorank. 7 Suomalaisuuden Llitto. Lah. VainO Kekki Albertink. 15 A 7. Puh Maksu mk. 60. sisaltad odest kaisen matkan Min autossa laiv.assakin.

5 8 I NKERILAISTEN VIESTI I NKERILAISTEN VIESTI g In kerinsuomalaisten Hengelliset kesajuhlat Gavlessa Perjantaina OHJELMA: Klo Alkajaistilaisuus Sankt Anskars Husilln. Puhuvat: Roy. J. Jaaskelainen kap. U. HammarstrOm past. J. Leino ym. tervehdyspuhoita kuorolaulua lausuntan. Klo Inkerinsuomalaisten Keskusliiton vuosikokous samalla seurakuntatalolla. Jalkapallokarsinnat alkavat samana padvana klo JuhannuspOinind Klo 8.00 Juhlajumalanpalvelus Hel. Trefaldighetenin kirkossa. Tervehdyspuhe: teol.toht. O. Andren saarnaa: rov. J. Jaaskelainen liturgina past. Kaino Kiilunen urkurina E. Tallila ja 50-hengen ;kirkkokuoro Raumalta. Klo Urheilujuhla Strdmvallernin urh..kentalla jossa: Kenttahartafus khra G. Sevelius. Tyttbjen voimistelua. KOydenvetoa. Jalkapellofinaali. Puhuvat rva Nanna Se- Klo Pantitajnistilaisuus Brynassin velius.ym. Juhlien katkilla valiajoilaa twit. Juho Sunin taidennyttely avoinna Sankt Anskars ILMOITTAUTUMISET osallistumisesta Juhlaohjelmaan on tehtava ennen 15 p. kesak. seuraavilla tilaisuuksiin Pekka Matikaiselle Jagargatan 1'7 C. Gavle puh. 026/ Heimoiltaan rye Hertita Gamrnelstigen 29 Gavle puh. 026/ 174:2 6. Urheilukisoihin Juho Jappiselle HOgbergsgatan 9 Gavle pub. 026/ Seuraavat urheilulajit ovat ohjelmassa: Miehille: 100 an 400 rn 3000 an ruotsalaisviesti korkeus pituus kuu1a ja kethas. Pojat alle 14 v.: kolmiottelu: 60 m pituus pallon heitto. Tvtiit alle 14 v: 60 m. Naiset: 60 m. Joukkuelajeja: jal.kapadloilu ja ktiy deny eto. Same henkilo saa otta osaa 3 urhedlulajiin lukuunottarnatta joukkuelajeja. Laji viedaan lapi jos ilmoittautuu vahintain 3 osanottajaa. MAJOITUKSESTA on ilmoittautumiset rtehtavn (mieluimmin paikkakunnittain ryhmaattetteloina) ennen 11. p. kesak. osoitteel1a: Nikolai Reho S. Kopparslagareg. 14 E Gavle puh. 026/ Jalkapallo- ja kbydenvetojoukkueet seka yleisurheilijodta Suomesta mukana. Klo 19:00 Heimoilta Fo1ketshusin nay ttambsalissa: Esitelmn. Lalua Iansuntan ym. Esitys Inkerin (Tuutarin) kansallispuvuissa. Rauman kuioro. Naytiiskappale: "Pyha aarnu Anttilan pihalla". Sunnuntaina Lopuksi huomattlamme ettd ohjelma juhlissamme nalyttaa tulevan hyvin runsas joten pidamme ihnofttautumtsta juhlaohjelinaan h.yvissn ajoin tarkeand etta saisimme ohjelman yksdtyiskohdat hyvi ja sopivasti sovelletuiksi yhteisohjelmaan. Paitsi tatta Hsi meille hyodyksi jos ilanoittaja (kuoron- s.euran johtaja tai yksityinen) todsi ihnottukse.ssaan ilmd sisallon tab mdeluimmin kokonaan teksitin (runosta laulusta pakinaste yrn.) jos ne ci tiedetysti ole yleisesti tunnettuja seka 93aljoinko aikaa suo- ritus suunnilleen ottaa. Tervetuloa. Klo 8.00 Junnalanpaly ja H.P.Eht. vietto Stafanin Tervehdyspuhe: khra G. Risberg rippipuhe: rov. J. Janskelninen saarnaa: past. K. Kiilunen khra G. Sevelius. Juhlatoimikunta.

6 10 INKERILAISTEN VIESTI Helluntaijuhla Raumalla I Helluntaipaivana onnistui yli odotusten. Pyhain Ristin kirkko tayttyi juhlakansasta viirneistd sijea anydten. Juhlasaarnan piti {kirkkoherra Oiva Tuominen kuvaten siind mm. Inkerin suomalaisten rask.asta lkohtatontieta Lammittavin mielia iikuttavin sanoin hen puhui rohkaisten ja lohduttaen. Ripptsaarnan piti pastori Kai Kii nen. 'Herren noyta tayttyi kerran toisense jalkeen. Kirkkokuoro lauloi Tau- Mai "Kellot kaikuu" ja seturakunta vei:- sasi virret.voimalla ja kirkkain aanin niinkuin vain inkerilaiset oseavat veisata.. Juanalanpalveluksen jalkeen stirryttiin sankarihaudoille jossa la.skettiin sodassa.kaatuneiden mnzisto11e valkoisista oista {koottu seppele. Siihen Inkerilaisten HengelTinen Seura muiden jarjestdjen Melia osallistui.. Juh:- lalldnen tilaisuus oii mieliinpainuva ja sen paatteeksi laulettiin "Ma.amme". TaaLtla landettiin tutustum.aan Rauman nahtavyyksiin josta vanhassa luostarikaupungissa kylld on. Noustiin mytiskin vesitorniin uuteen raumalaisee erikoisnahtavyyteen ja juottin sen huipulla olevassa tilavassa ravintolassa kahvit. Steltana nakyikin koko Raurna ja kauaksi sen.ulkopuolellekin. Kello 14 adkoi varsinainen Helluntaijuhla kirkossa. Taaskin tayttyivat sen penkit ja nadj on paikalltsta vaestda saanui kanssamme ju.hlimaan. Monipuolinen ja paljon lup.aava ohjelma sat myos heidat liikkeelle. Eika ohj elma jaanytkaan vain "lupaavaksi" vaan se myos taytti kai ki odotukset. Tilaisuus.adkoi kanttori Erkki Tallilan taidolla.esittarnalla u.rkusao.- lona ja yhteisesti veisatulla virrella 429. Seurakunnan {kirkkoh erra O. Tuominen lausui tervetulleiksi Raumalle niin lafhelta kuin kaukaakin saapuneet juhlijat. Hanen puheensa liikkui nyt kevaassa ja Heiluntatssa paattyon yhteiseen rukoukseen.etta Kaikkivaltias siunaisi yhdessaolomme ja antaisi Pyhan Henkensa tayttaa juhlakansa.n sydamet. Kun Aileen alt veis.attu nyt virsi 105 nousi puhumaan kirkkoherra Urho Koskenvoima. Hanen voimakes.puheensa armosta ja rakkaudesta jai varmaan pdtkaksi ajaksi kuulijain mieliin. Puheensa paatokseksi ehdotti hairs veisattavaiksi virresta 97. Taman jalkeen saatiin kuulla Rauman kirkkokuoron rerinamaisia esityksia. Laulut "Mun sieluni nyt kiita" ja "Mun lunastuksein lahenee" olivat ihanaa k{uultavaa ja koimas laulu "Aurinko carm.ais" sai.kevaisell'a kirkkaudellaan sydamet kiltoksesta varajatmada Taman kuoron osityksia kuullean Ruotsiss.a inkerilaisten kesajuhlassa Gdwiessa jonne kuoro on kutsuttu. V litto asti naidein esitysten jalikeen nousi puhumaan.k:ansanopi - ton.johtaj{a pastori Oskar Antola. Hanen.puheensa ioli sellaista armonsanomaa mita jokainen inkerilainen kristitty koko sydamensa halulla kuuntelee ja siita rikastuu. 1Puheen patatyttya esiintyi neiti Ellida Linja laulaen laulut "Oi Tierra suite tandon laulaa" j.a "Jos on aatos lamanin". Neiti Linjan laulus:sa on aina. vaitkuttavaa.kauneutta mutta tally kertaa siihen tuntui Iiittyvain niin syvallista syda_ mellijsyyttakin etta monen silmiin nayttivat kihn.avan vesihelmet. Lauliva seurasi virsi jonk.a aikana kannettii n uhrilahja Inkerilaisten Hengel- Ibsen Seuran tyon {tukerniseksi. Nyt nousi saarnatuoliin kirkkotherra Samull Oksanen puheensa aiheena paivan teksti. Vaikka tama oh jo paivan kuudes puhe site kuunneltiin tarkk.a.a.vaisesti ja rikasta ev.ankieltuanin sanomaa se sisalsikin. hjelmassa eli yield musiikkinumero jonka suofitti kanttori Heikki Pursimo laulaen adnellaan laulut "Helluntai" ja Helluntaijuhla Helsingissa Helsingin paikalliso.sa.stolaiset kokoontuivat ensimanaisend ellunt ip.aivana Stadionin lukusaliin keno Se oli samalla kevdtkauden paattajaistilaisuus. Vakea oil saapunut runsaasti. Aloitett in laulamalla yhteisesti "Honikain keskella" neiti Kaija Virofnmae n saostaessa. Puhjoht. Vaina Kekki toivotti vieraat tervetulleiksi. Neiti Orvokki: Meronen soitteli pianolla Oskari Merljublallisen "Jumalan kunnia luonnossa". Juhltan. paatteeksi puhui pastori Kai Kitlunen ja johti meidat myos loppurukoukseen minka jalkeen yhdyttiin taysin syd:amin ja aanin kiitosvirteen Juhlarnme oii siten oadttynyt. Se oil rtkastuttava ja jai kauan muistettavaiksi harvinaisen hyvaksi kirkkojuhlaksi. Sellaisia toivottiin vastaisuudessakin jarjestettavaksi eri puolilla maata. Taman yrnmartaa silts inkerilainen on.sydamensa syvyydesta asti {krististrty kasvanut kristityksi lapsesta alkaen ja tahtoo anybs kristittyna siirtya testa elamasta Unteen Eldmaan Herran valmistamaa.n. kotiin. Kun j.uhlan {varsinainen ohjelma dli paattynyt ja {koitti eroamisen aika nun kokoonnuttiin \dela hetkeksi.kirkkoon jossa allekirjoittanut selosti niita syitd jotka olivat johtaneet Inkerilaisten Hengellisen Seuran perustamiseen ja kertoi seri {tatkoitnksena eleven rakentavan hengellisen toiminnan inkeril isten keskuudessa. Seuran perustaminen ja alkanut toiminta josta tamakin juhia on yhtena esimerkkin.a on saanut.o.sakseen katkeraa vastustusta sellaisten taholta jotka mielellaan kantaisivat kritityn nimed mutta eiv5t elamassdan halua kristillisyytta toteuttaa. Allekirjoittaneen kysyess5 mita tama juhdakansa I NKERILAISTEN VIESTI 11 kannon laulun {manna sovituksenaan. Neiti Kaija Vironmaki lausui Kan - telettaresta runoja Johtaja Antti Kekiki muisteli anenneitd isien perinnosta. {Kerttu Susi ja Aino Multi esittivat Kaija Vironmaen {saestamana Schuber - tin Ruusu kankahalla ja Oshari Merikannon Jo valkenee kaukainen ran- a. Sullen seurasi neiti Orvokki Merosen tarina "Miten Lundin Elsa vuokrasi 0mm". Taman jalkeen koululainen Robert Paul suit - tell nokka.huilua. Seurasi {tavallista pitermni kahvitatuka etta jai aikaa. seurusteluun. Emannat eltvat kerinneet leipotmaan. kaalija riisipiirakoita. Ka.hvitauon jalkeen aloitettiin yhtieislaululla "Miks' leivo lennat Suom.ehen" Orvo'kki Merosen saestarnand. Laulukuoro esiintyi routva Maija Vironmaen johdolla. Laulettiin "Joudu title kaunis" "Jo Karjalan kunnailla" ja "Sue kohtii Herrani". Sitten {veisattiin suvtvirresta ensimma:men ja neljas sakeistii. Pastori Aataani Kuortti puhui tekstinaan anat: "Ette ole vieraita ja muukalaisia vaan pyhion kansalaisia ja Jumalan perhetta". Paatteeiksi veisattiin toisesta. suvivirresta 558. Taman jalkeen DUheenjohtaja Vain6 Kekki toivotti kaikille hyvaa kesad j.a haj annuttiin koteihin ko.sajuhlia jotka tang kesdnakin pidetaan Helsingissa. Juhlien.aika hein kuun paivina. Toivottavasti saamme silloin jaaleen paljon vieraita: sdka. Mena etta kauka. E. L. asiasta ajatteli hyvaksyikb se vat hylkasiikii se alotetun hengeliisen nan oil vastaus selva ja. kiistaton: Inkerilainen on kristitty ja syyttd se pyrkii eliamassaan toteuttamaan. Alotettua tyiita on jatkettava. Jo'tka eivat meidan kanssamme ne vat meita vastaan. Mutta Herra on oleva kanssamme. ja Moen armovoimarlaan tyemme jatkuu. Hanen siunaustaan talle ty011ernme rukoil{emme ja etta saisimme olla Hanen "perhevakedan". Yrjii RaikkOnen

7 12 INKERILAISTEN VIESTI Paikallisosastojen toimintaa Turun inkerilaisten helluntaijuhla Juhla aloitettiin suvivirrella "Me Pohjcdan asukkaat olemme jalleen sivuuttaneet kylma n talven ja pdasseet helluntaihin alkavan suven juhlaan. Meilla ovat viela mielessa vuosikymmenie n takaiset muistot Inkerista sen kevaasta ja suven juhlasta Naita kotoisia tunnelmia ei mikaan pysty korvaamaan. Ne ovat aarteena mielessamme. Tallaiset juhlat kirkastavat naita muistoja..." Nain puhui maisteri Samooja lausuen juhla_ yleisdn tervetulleeksi. Puhuja selosti sitten Inkerilaiste n yhdistyksen vuoiskokousta seka Inkerilaiste n kulttuurisdatio n perustamissuunnitelmia ja yhdistyksen toimistohuoneiston han_ kinta-aikeita. Puhee n jalkeen saimme kuulla rou_ va Helmi Kivivuoren vaikuttavaa lau_ suntaa Ha n elavditti meille Eino Lei_ no n "Hymyilevan Apollon" Sitten pastori Vilho Mustonen puhui. Inkerin suomalaiset olivat maatavi4el vaa vaestda lausui puhuja He ymrnarsivat hyvin etta maa tarvitsee sedetta. Joskus sattui poutakausia Maa kuivui ja kovettui On ihmisia jotka ovat kuin poudan poattama maa kovia ja tunnottomia. Jumala n virrat ovat vet to taynna. Jumala voi pehmittaa ja parantaa paatuneirnmatki n ihmismie_ let Me tarvitsemme Jumalan virkistavaa voimaa. Sisaltdrikkaan ottheen jalkeen veisatt in yhteisesti virs 389. Turun inkerilaisten naiskuoro lauloi Juho Talonpojen johdolla laulut: "Oi vuodata Jeesus sun henikesi teas" "Jeesus pyhini ja puhtain" ja "Olen kuullut on kaupunki tuolla". Kuoron esitysten jalkeen seurasi kahvitauko. Juhlassamme oli vieraita muiltakin paikkakunnilta aina Hyvinkaalta saa ka. Raumalta olivat saapuneet Aune ja Yrjo RaikkOnen. Taitavana musiikkimiehen Yrjd RaikkOnen entise.ssa Inkerissa laulunlahjoistaan kuulun suvun vesa hoiteli tottuneesti yhteislaulujen saestykset pianolla. Han piti mytis lamrrninhenkisen puheen Jeesuksen opetuslasten kadastusretk pohja- iheenaan. Lisaksi puhuja kosketteli niita valkutteita jotka olivat johtaneet Inkerildisten Hengellisen seuran perustamiseen. Seuran tarkoituksena ei ole anitenkaan repia vaan rak ntaa ja lujittaa inkerilaisten yhtelsid pyrkimyksia vakuutta puhuj. Sen jaakeen Juho Hartikainen lausui kirjoittamansa runon Kevat jonka aiheena o1i "helluntai hengen juhaa". "Oleanme vielttaneet healuntarta ja ajatelleet vuosituhansien takabsta tapahtum a Pyhan hengen vuoda usta" lausui Juho Talonpoika puheessaan "Jumalan henki puhuu yield tanaki n helluntaina luokseen kutsuvana ja rohkaiservana". Inkerildisten paivana heinakuuta Helsingissa pidettavaan kesa - juhlaan landetaan yhdessa tarkoitukseen varattavilla autoilla. Ilmoitteutumise on tehtava Roseland Klerrietpuhelimella H. M. Etsitaan Anna Juliontytar Ahonee s Rampovan rajoonissa. Sisarenne Helena hakee yhteytta Teihin. Mandolliset vastatrkset 1Vlaija Hamuseale eastrenink. 3 A 11 Helsinki. Jukka Tirranen 75-vuotias Kesakuun 22 paivand tayttaa Helsin_ gissa inkerinsuomalaisten "heimopaal_ kapteeni Jukka Tirr a- n e n 75 vuotta. Tama n inkerilaisten toimintaa n vuosikymmenia erittain aktiivisesti osallistunee n tydn ja toi_ men miehen nimi ja elamantyd on tuttu kaikille lehtemme lukijoille. Luonteeltaa n hiljaisena ja vaatimattomana mutta tehtavissaa n tarmok_ kaana rohkeana ja maaratietoisena heimoasian miehena kapteeni Tirranen o n erittain suuresti vaikuttanut heimolaistemme asioiden hoitamiseen I maailmansodan vaikeilta vuosilta nykypaiviin asti. Jukka Tirranen on syntynyt Poh_ jois-inkerissa Lempaalan seurakun_ I NKERILAISTEN VIESTI 13 nassa kesakuun 22 paivand 1889 Rak_ kaus kotiseutuun ja isanmaaha d johti hanet ottamaa n osaa v 1919 muodostettuihin Pohjois-Inkeri n Vapaajouk_ kojen yrityksiin Kapteeni Tirranen toimi vapaajoukoissa pataljoonan komentajana ja eraassa vaiheessa koko rykmentin v.t. komentajana. V kapteeni Tirranen tuli Pdh_ jois-inkerin Hoitokunnan puheenjoh_ tajaksi ja on senjalkee n ollut jatkuvasti keskeisena henkikind inkerilaisten pakolaiste n vaikeide n kuormien kantamisessa. V 1921 tyifinsa alotta_ neessa Valtioneuvoston asettamassa Inkerin avustuskomiteassa ja Valtion pakolaisavustuskeskuksessa kanslia_ padllikkiand seka Inkkerin Liiton johtokunnan jasenena Julkka Tirranen on tehnyt mita suuriarvoisinta tydta hadanalaisten heimolaistensa hyvaksi. Inkerildiste n yhdistys r.y:n toiminnassa johtokunna n jasenend ja puheenjohtajana kapteeni Tirrane n on ollut jatkuvasti innolla mukana Kol_ misen vuotta sitte n Tirrane n omasta pyynndstaan jai pois johtokunnasta mutta silti han o n aktiivisestl osallistunut yhteisii n rientoihin. Ahkerana kynankayttajand han on myds usein muistanut - Inkerildiste n Viestia" ja tahtonut nainkin palvella muita. Viime huhtikuussa pidetyssd Inkerilaisten Yhdistyksen ty vuosikokouksessa kapteeni Tirranen kutsuttiin yhdistyksen ensimmaiseksi kunniaja_ seneksi. Tapauksen johdosta "Hatsinan kapteeni" kirjoitti lehdellemme: "Kunno n teko kunnon miehelle. Roh_ kenen toivoa etta kapteeni Tirrasesta kirjoitettaisiin hyvaa ja paljon. Han

8 14 I NKERILAISTEN VIESTI Miikkulaisten pojat "Miikkulaisiin.poikii fulluo Ai! hyvanen alka.!" Tama.vanha viisu okenut San suussa jo ammolisina TyttOiapset tyrskaliteiivat pilkkanaunuansa pidatellessa ja dnamalihaniset al- 11 stelivat jotta voipika sellaisia "potria poikia" ihytya nirakin syrjaisella paikkaikunnatla kuin Miikkulaissa? Matta Miikkulaisiin pojat pitivat punliansa oilkein mokalaulun muodossa: "Vaikka meitti moititua ni myo e - ma siintei huoli ja siitt' ois' kumma kuin ei Was' tia meijen poikiin puoli". Meidan 13aivinammekbain eivat yield - aiven atakynnessa ole Miikkulaisten pojat. Esim. Inkerilaisten Viestin tonon ollut ja on edelleenkin mies Pai - kallaan ja siella missy miestd tarvitaan. Varmasti Klooga n leirin lapikay_ neet tietaviit sen. Arvoisat inkerilai_ set! Olkaa ylpeita siita etta tallainen mies viela elaa keskuudessanne. takad hanta hyvand. Pankaa "lasikaappiin"! Kiitollisuudella lahettad hajalla_asu_ va inkerinsuomalainen vaki onnitte_ lunsa Helsingi n Tapanilassa merkkipaivaansa viettavalle heimojohtajalle. Toivomuksemme on etta kapteeni Tirrane n \dela kaua n saisi vaikuttaa heimomielta sytyttavana ja meita nuo_ rempia rohkaisevana heimopaallikkh na keskuudessamme. "Herra siunatkoon ja varjelkoon MaVi Kesajuhla Helsingissa Inkerildiste n kesajuhla pidetaan Helsingissa tulevan heinakuun 11_12 paivina. Juhla alkaa lauantaina heinakuun 11. paivana klo 18 ja jatkuu sunnuntaina jumalanpalveluksella ja paivajuhlalla ym. ohjelmalla Juhla_ pai'kkana on Munkkiniemen yhteiskoulu ja kirkkona Meilanden kirkko Yksityismajoitusta haluavat tiedus_ telkoot asiaa suoraan hotelleista tai matkustajakodeista joita on Helsingissa useita. Huonetilaukset on syyta tehda ajoissa silly kesa n aikana monien tilaisuuksien tanden hotellit ovat varattuja. Yhteismajoitusta joka j arj es tetaan kokuun (5) numerossa nimelta taan. useampia Miikkulaisten poikia joitten esivanhemmatkin.ollivat milkkuladisten kylien savusaiunoissa isyntyneat. Noma raj:chef aviat: Eino lainen Heikki Myllari Matti Suoxnalainen ja. Matti.Virolainen joka puustuavien naatteeksi plirtaa nimoksensa Matti-seta. Toisilla iniehilial on orna virkansa arvonsa ja.ammattlinsa mutta 1V1ahi-seta se vaan odorteuvoksen v:akanssidla kulkee ja kaupungeissa tuttaviansa :tervehtimas- - Sa. Askettadn han saloseudun syrjakylilla ja kodeata koroitietd hitaasti.harppiessaan ham hiljallensa hyraili: "Maantieta pitkial matellesswim) Laulan pajattelen Kaikkidt en kerkit kirjuttua Ku alma ajattelen". tapas sieki To:1st-talon Tommi nyt kyna kateheis' ja pitirra putu-merkkisi tanan Inkeridaisten Viestt-lehteen ni Stitt' ne tuns' alkuat ihmist ihailla ja ihmetella: 11310iiktil tudluo Ai! hyv:anen aika!" Toiste Matti-seta_ I NKERILAISTEN VIESTI 15 KOTOISIA KUVIA X Milloin ja missy laajuudessa inkerissa vallitsi maa-orjuus? Heratan taman kysymyksen koska en voi yhtya kasitykseen jonka mukaan Inkerissa vallitsi yleinen maaonjuus joka paattyi vasta Ikavalla mielella on todettava etta kukaan ei die vaivautunut julkaisemaan Inkerin historiaa. Professori Vlho Niitemaa on julkaissut "Haitian historian" mutta siinakin teoksessa kosketellaan Inkeria vain sivumennen. Inkeria koskevien vanhempien kirjallisten tietojen mukaan tama maakunta oli Novgorodin yhteydessa. loin Inkerissa asui kaksi suomadaista heimoa: vatjalaiset ja karjalaiset. Inkerissa asuneet karjalaiset kantoi at mimed inkerikot tai inkeroiset vendjossakin koululla tai muussa sopivassa paikassa voidaa n tilata Tilaukset lahetettava ajoissa ja viimeistdan kesakuun 20 paivaan mennessa osoitteella: Rouva Lida Riipinen Helsinki Lin_ nankoskenkatu 8. B. 53 puhelin Huom! Majoitustilaukset on ehdotto_ masti ltihetettiva kesikuu n 20 paivaan mennessa! Juhlaa n saapuvat saavat tiedon ma japaikastaa n juhlakansliassa joka ava_ taan Munkkiniemen yhteiskoululla lauantaina heinakuun 11 padvand ilta_ paivalla. Juhlapaikalla rnyydaan kuten tavallista ohjelmalehtisid ja juh_ lamerkki ilmoittautuessa. Julhiaravin_ tola myos jarjestetdan. Helsingin inkerilaiset toivovat mah_ dollisimmat monet tervetulleiksi kesa_ juhlaan jonka jarjestelyista enemman seuraavassa numerossa. jankielella Mori mika nimi kai jontui Inkerinjoesta jonka venanjankielinen nimi on Mora. En tiedd lainkaan vallitsiko Inkerissa Novgorodin vallan aikana maa-orjuus vai ei. Ehika Inke_ rin muinaisuutta kasittedevan kirja1- lisuuden puuttumisen takia tietoni Inkerin historiasta ovat me:ike-in odemattomat mutta volhan siihen olla syyna myds laiskuus. Saksalainen Kalpa:veljesten ritarikunta valloitti Latvian seka Viron ja vakiinnutti naissa maakunnissa kristinuskon roomalaiskatolilaisen kirkon muodossa. Tanska1aisetkin o1ivat saaneet jalansijan Virossa mutta luopuivat plan valloituksestaan. Vahan kerrallaan Haitian maissa vallinnut saksalainen laanityslaitos rupesi muuttumaan maa-orjuudeksi. Suomi joutui Ruotsin yhteyteen ja sai sen kautta roomalaiskatolilaisen kirkon seka ruotsalaisen yhteiskuntara kentee n jonka mukaan rnaa-orjuus odi kielletty. Vasta Iuvun puolivalissa Ruotsi-Suomi siirtyi seen uskoon. Inkeri sai Venajan valityksella kristinuskon ja ortodolksisen kirkon. Tataarien saatua suurimman osan Venajaa valloitetuksi katsoivat Inkerin lantiset naapurit ajan otolliseksi taman maakunnan anastamis een. Turun piispa Tuomas johti ristiretkea Suomesta kasin tarkoituksena vallata Inkeri ja levittaa roornalniskatolilaista oppia. Heinakuun 15 p:na 1240 ristiretkelais et karsivat rnusertavan tappion Nevan varrelda kaydyssa taiste- lussa. Taman johdosta Inkerin valloitus pohjoisesta raukesi pitkiksi ajoiksi. Venalaisia johti tastsa taistelussa Novgorodin ruhtinas Aleksanteri joika sai voittonsa muistoksi nimen Nevski. Seuraavana talvena

9 halvytte INKERILA.ISTEN VIESTI Flajata.mail AU. Inkerilaisten Yhdistyksen toimisto Aurorank 7. A 1 Helsinki on avoinna keskiviikkoisin klo t Rivit harvenevat t Huhtikuun 20 pna kutolli Turun Keskussairaalassa opettaja J u h o H i elk k an e n. Han oli syntynyt Tyriissa 2.5 una rnaaliskunta Val- Mistuttuaa.n opettaj.aksi Koilipparian seminaarin viimeisessa oppivuorossa joka. paatti onintansa Helsingtssa 1920 ha n toimli opettajana 'Kurkijan Raihay.aarassa ja viimeiset 17 vuotta Maskun.Kutlittalan ja sittemmtn Kirkonkylan ikansakoulussa. Han oli kansakoulu autakunnan.stliteeri ja kuului Maskun seurakunnan kirkkovaltuus. toon. Kurkijoella ollessaa n han toimi mm. Raihavaarain.osuuskassan kirjanpitajdna. Op. Hiekkanen kuului moniin aatteelliistin yhdistykstin ja oli aikanaan innokas suojeluskuntalainen.. Hanen persoonassaan yhtyivat hyvan opettajan aatteenmiehen ja eettllises- Baltian maissa olleen ritarikunnan toimesta suoritettiin Virosta hytikkays Inkeriin. La.nsi-.Inkerin valloituk.sen turvaamiseksi rakennettiin Kaprion linna. Manakin valtaamisyritys epaonnistui. Novgorodin ruhtinas Aleksanteri Nevski karkoitti saksalaiset Narvajoen itapudlelta ja sai huomattavan voiton rita ikunnasta Peippusjarven jaalla kaydyssa taistelussa talvella Nain Inikeri jai edelleexikin vuosisadoiksi Veil:Wan yhteyteen. Venajan vapauduttua tataarien ikeesta liktettiin Novgorod ja sen mukana Inkeri Moskovan suuriruhtinaskuntaan. Jatkuu. ti jalostuneen henkiliinominaisuudet. Vatimattomana.uurstajana ja sena ihmisend ham ; sat paljon.jotka kaipa.avat haven poismenoaan. Jylhan sanoilla lopetatn: "Rakentajat to ilyotte tiilen 'baleen. T'e ntousette kun muurit nousevat katenne.alta taivaan sinihiileen; tie suurta luotte ikikestay.aa te mut temppeltinne jd5." Toivo Leini Inkerilaisten VIESTI Kustantaja ja julkaisija: Inkerilaisten Yhdistys r.y. Lehti ilmestyy kerran kuukaudessa joka kuukauden puolivalissa. Postisiirto n:o Toimitus: HELSINKI Korkeavuorenk. 10 A. 18. Puh Konttori: Helsinki: Aurorankatu 7. A. 1. Paatoimittaja: Matti Vironmaki. Ilmoitushinnat: 1/1 sivu 90 nmk 1/2 " 50 " 1/4 " 30 " Tilaushinnat: kotimaassa 1/1 vsk. 500 ulkom. " 600 Porvoossa 1964 PORVOON KIRJAPAINO OY

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa.

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa. JOULUN TUNNELMA Nyt joulun kellot näin kaukaa soi, joulurauhaa julistaa. Äänet hiljentyvät kaupungin ja on kiire jäänyt taa. Nyt syttyy tähdet nuo miljoonat jokaiselle tuikkimaan. Jälleen kodeissa vain

Lisätiedot

Psalmin kertosäkeitä

Psalmin kertosäkeitä Psalmin kertosäkeitä Kaste Tämän päivän on Herra tehnyt Ps. 118:24. Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 852. Tuomo Nikkola 2001 Tä - män päi - vän on Her - ra teh - nyt, i - loit - kaa ja rie - muit

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Varissuon koulun joulujuhla Tervetuloa!

Varissuon koulun joulujuhla Tervetuloa! Varissuon koulun joulujuhla 2015 Tervetuloa! Pieni liekki tänään syttyy talven synkkään pimeyteen. Pieni liekki valon antaa, toivon tuikkeen sydämeen. Pieni liekki pimeydessä nyt voi olla jokainen. Pieni

Lisätiedot

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 Hyvä Sanoma ry järjesti virkistyspäivän Nivalassa helluntaiseurakunnan tiloissa. Se oli tarkoitettu erikoisesti diakonia työntekijöille sekä evankelistoille ja mukana

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Tapahtuman paikka on joku kylä Samarian ja Galilean rajalla b) Vieraat

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast KUOLEMAN KUNNIAKSI Pekka Ervast Oskar Merikanto Teoksen taustaa Tukholman kongressi 1913 ja Oskar Merikanto. Kuten lukijamme tietävät, pidetään ensi kesänä Tukholmassa

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Me lähdemme Herran huoneeseen

Me lähdemme Herran huoneeseen Me lähdemme l Herran huoneeseen "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta Ilo valtasi minut, kun

Lisätiedot

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Saarna 12.10.2008 Ari Puonti Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään (abad) ja varjelemaan (shamar) sitä.

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI Päivitetty 26.12.2014 SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI P: Alkusiunaus L: Amen. Kunnia olkoon sinulle... Taivaallinen Kuningas... Pyhä Jumala... Isä meidän...

Lisätiedot

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET:

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET: 1 + SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + Nimesi: Osoitteesi: Puhelinnumerosi: PERUSOHJEET: Seurakunnan toimintaan tutustumista varten käyt 3-4 kertaa itsenäisesti jumalanpalveluksessa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo.

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo. 1 Jeesus sanoi juutalaisille:»totisesti, totisesti: ei Poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika. Isä rakastaa Poikaa ja näyttää

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt)

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt) Draama-Taakankantajat Kirjoittanut Irma Kontu Draama perustuu Raamatunjakeisiin: Fil. 4:6-7 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Pyhien isiemme esirukouksien tähden Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä. Aamen. Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot

JEESUS TYYNNYTTI MYRSKYN

JEESUS TYYNNYTTI MYRSKYN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS TYYNNYTTI MYRSKYN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Genessaretin järvellä b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Runsas sielujen elonkorjuu islamilaisessa maassa

Runsas sielujen elonkorjuu islamilaisessa maassa 1972-2010 Runsas sielujen elonkorjuu islamilaisessa maassa,,ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu. (Mat 24:14)

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for Children,

Lisätiedot

P/E Meidän auttajamme on Her - ra,

P/E Meidän auttajamme on Her - ra, Rukoushetken rakenne noudattaa pienen rukoushetken kaavaa. Rakennetta voidaan käyttää soveltaen. Rukoushetken johtaa pappi, muu seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen. Rukoushetken laulettavaksi merkityt

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHDEKSÄNNET NAISTENPÄIVÄT. JYVÄSKYLÄSSÄ 13-14. 11. 1932. .1 VV Ä S KYLÄ S S k J 9 3 2 KESKISUOMALAISEN KIRJAPAINO

KESKI-SUOMEN YHDEKSÄNNET NAISTENPÄIVÄT. JYVÄSKYLÄSSÄ 13-14. 11. 1932. .1 VV Ä S KYLÄ S S k J 9 3 2 KESKISUOMALAISEN KIRJAPAINO KESKI-SUOMEN YHDEKSÄNNET NAISTENPÄIVÄT. JYVÄSKYLÄSSÄ 13-14. 11. 1932.1 VV Ä S KYLÄ S S k J 9 3 2 KESKISUOMALAISEN KIRJAPAINO Lauantaina helmikuun VA päivänä Kunnallistalossa Klo 11 Tulokahvit.» 12 Kotimaan

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

Vainoajan tie saarnaajaksi

Vainoajan tie saarnaajaksi Nettiraamattu lapsille Vainoajan tie saarnaajaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala

Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut Tekninen ja ympäristötoimiala 6.11.2006 24.11. alkaa kaamos. Aurinko painuu alas Suomen pohjoisimmassa kolkassa, Nuorgamissa noustakseen seuraavan kerran taivaanrantaan

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS 12-VUOTIAANA

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS 12-VUOTIAANA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS 12-VUOTIAANA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja Juutalaiset pojat kävivät kotikaupunkinsa synagoogassa koulua 5-vuotiaasta

Lisätiedot

Kleopas, muukalainen me toivoimme

Kleopas, muukalainen me toivoimme Luukas 24 : 13-35 16 18 : Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille: "Mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne?" Niin he seisahtuivat murheellisina

Lisätiedot

P U M P U L I P I L V E T

P U M P U L I P I L V E T T U O M O K. S I L A S T E P U M P U L I P I L V E T Runoja TUOMO K. SILASTE Teokset: Matka, romaani; 2007 Rakkaani kosketa minua, runoja; 2007 Apolloperhonen, runoja; 2008 Rakastettu leskirouva Gold,

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(5) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Su 6.12. klo 16 Partiolaisten harjoitukset alkavat jo klo 15.15 Olethan silloin paikalla! Jyväskylän vapaaseurakunnassa (Puutarhakatu

Lisätiedot

ONKO MAAILMA PÄÄSSYT SISÄLLE SEURAKUNTAAN

ONKO MAAILMA PÄÄSSYT SISÄLLE SEURAKUNTAAN ONKO MAAILMA PÄÄSSYT SISÄLLE SEURAKUNTAAN Yhteyden ilta 2.10.2012 Tapani Talikainen Lähtökohtia illan opetukseen Sielujemme vihollinen pyrkii hävittämään Israelin ja uuden liiton seurakunnan Hyökkäys tapahtuu

Lisätiedot

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 Puistolan kirkko Tapulin seurakuntakoti PUISTOLAN KIRKKO Messut sunnuntaisin klo 10 17.1. 2.su.lopp. Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. Esko M. Laine, Sofia Tuomenvirta,

Lisätiedot

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ELIA OTETAAN TAIVAASEEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Elia otettiin taivaaseen jossakin Jordanin itäpuolella, Jerikon kohdalla.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

JOKA -pronomini. joka ja mikä

JOKA -pronomini. joka ja mikä JOKA -pronomini joka ja mikä Talon edessä on auto. Auto kolisee kovasti. Talon edessä on auto, joka kolisee kovasti. Tuolla on opettaja. Opettaja kirjoittaa jotain taululle. Tuolla on opettaja, joka kirjoittaa

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka Kirkkovuosi Adventti aloittaa kirkkovuoden. Ensimmäisenä adventtina lauletaan Hoosianna ja sytytetään ensimmäinen kynttilä, toisena toinen, kolmantena kolmas ja neljäntenä neljäs kynttilä. Adventti, Adventus

Lisätiedot

Kirkko vuosi alkaa ensimmäisestä adventista Adventin väri on valkoinen. Se kuvaa iloa ja puhtautta

Kirkko vuosi alkaa ensimmäisestä adventista Adventin väri on valkoinen. Se kuvaa iloa ja puhtautta Kirkkovuoden juhlat Kirkko vuosi alkaa ensimmäisestä adventista Adventin väri on valkoinen. Se kuvaa iloa ja puhtautta Adventin jälkeen seuraava juhla on Suomen itsenäisyyspäivä 6.12$ Kirkossa rukoillaan

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LSTN VIRSI UUSI ILO MSSUUN! ineistoa 1. adventin perhemessuun oosianna! uta meitä m # # # c # # # # # # m/ D/F oo si an na! Kan san jou kon kans sa käymme F 4 F Þ m / Þ huu ta maan.

Lisätiedot

EHTOO- JA AAMUPALVELUS JUHLA- JA ARKIPÄIVINÄ SUURET PROKIMENIT. itse juhlapäivän iltana toimitettavassa ehtoopalveluksessa

EHTOO- JA AAMUPALVELUS JUHLA- JA ARKIPÄIVINÄ SUURET PROKIMENIT. itse juhlapäivän iltana toimitettavassa ehtoopalveluksessa 29.1.2007 EHTOO- JA AAMUPALVELUS JUHLA- JA ARKIPÄIVINÄ SUURET PROKIMENIT itse juhlapäivän iltana toimitettavassa ehtoopalveluksessa Tämä ohje löytyy myös netistä osoitteesta: www.ortodoksi.net EHTOO- JA

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

Leirikirjan omistajan muotokuva:

Leirikirjan omistajan muotokuva: Leirikirjan omistajan muotokuva: MUISTIINPANOJA, OSOITTEITA JNE. Nimi: Leiri: Leiriaika: Harrastukseni: Parhaat kaverini: LEIRIOHJELMA TERVETULOA KESÄLEIRILLE 2003!! Rohkeutta on monenlaista: Oletko sinä

Lisätiedot

Liturgiset värit. Vihreä on kesän ja kasvun väri. Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta.

Liturgiset värit. Vihreä on kesän ja kasvun väri. Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta. Kirkkovuosi Vihreä on kesän ja kasvun väri Liturgiset värit Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta. Musta on surun ja murheen väri. Talvi Ensimmäinen

Lisätiedot

Lucia-päivä 13.12.2013

Lucia-päivä 13.12.2013 Lucia-päivä 13.12.2013 Perjantai 13.12.2013 oli tapahtumarikas päivä: oli Lucia-päivä! Päivä alkoi klo 8.15 juhlasalissa, kun Luciat esiintyivät EKOn väen ja joulupuuroon kutsuttujen vieraiden edessä.

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Lundin hiippakunnan visio Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Oppimaan innostaen ja toivon ympärille kokoontuen... kaste perustana kohtaamaan elämän ja maailman haasteet Armoon pohjaten, maailmassa

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

SANATYYPIT JA VARTALOT

SANATYYPIT JA VARTALOT SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen? opiskelija opiskelijat opiskelija- opiskelijan pöytä pöydät pöydä-

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Valoon saattaminen ja tilojen puhdistaminen

Valoon saattaminen ja tilojen puhdistaminen Valoon saattaminen ja tilojen puhdistaminen Koonnut ja ohjeistanut kanavointina, Anu Markoff, Rakkaudentähti Ry Ennen rukouksia voit sytyttää kynttilän ja suitsuttaa huonetta Salvialla ja Paolo Santolla.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN Jaakko Kujala Urban Light 17.3.2016 JOH. 4:3-30 (OMA KÄÄNNÖS ) Jeesus lähti Jyväskylästä ja oli taas menossa Ahvenanmaalle. Hänen oli kuljettava Turun kautta. Niin hän saapui

Lisätiedot

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia Saarna 16.7.2017 Evankeliumi Matt. 16: 13-19 Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat: Toisten

Lisätiedot

SUOMALAISEN NAISLIITON KESÄKOKOUS TERIJOELLA. Heinäk. 3 6 p:nä 1931. Terijoen Keskikylää.

SUOMALAISEN NAISLIITON KESÄKOKOUS TERIJOELLA. Heinäk. 3 6 p:nä 1931. Terijoen Keskikylää. SUOMALAISEN NAISLIITON KESÄKOKOUS TERIJOELLA Heinäk. 3 6 p:nä 1931. Terijoen Keskikylää. Hotelli Seurahuonetta TERIJOELLR Suositellaan arv. kesä- ja kylpyv/ieraille T:mi E. ThSKINEN Parasta villatavaraa,

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA 1. Kertomuksen taustatietoja Nyt meillä on poikkeuksellisesti kaksi eri kertomusta. Ne eivät

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot