LUOKANOPETTAJA / LUOKANVALVOJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOKANOPETTAJA / LUOKANVALVOJA"

Transkriptio

1 Keravanjoen koulu lukuvuositiedote NIMI LUOKKA LUOKANOPETTAJA / LUOKANVALVOJA

2 SISÄLLYS Rehtorin tervehdys 3 Yhteystiedot 4 Luokanopettajat ja luokanvalvojat 5 Työ- ja loma-ajat 6 Päivän aikataulu 7 Luokanvalvojan tunnit 8 TET-jaksot 8 Koulun lukuvuoden kasvatukselliset painopistealueet 8 Vanhempainillat 9 Tapahtumia 9 Oppilashuolto 10 Kerhotoiminta 12 Tukiopetus 12 Oppilaanohjaus 12 Oppilaskunta 12 Tukioppilaat 13 Vakuutukset 13 Vanhempainyhdistys 13 Koulun käytänteitä 13 Järjestyssäännöt 15 Opettajaluettelo 17 Työturvallisuus 18 Teknisen työn koneet ja laitteet 20

3 3 Hyvät Keravanjoen koulun oppilaat ja oppilaiden huoltajat Uusi lukuvuosi Keravanjoen koulussa on jälleen käynnistynyt. Koulutyö on alkanut tutustumalla uusiin luokkatovereihin ja totuttelemalla opiskeluun kesäloman jälkeen. Toivotamme vanhat ja uudet oppilaat sekä henkilökunnan tervetulleiksi takaisin kouluun. Koulun oppilasmäärä on lisääntynyt alakoulun puolella, Ali-Keravan koulusta siirtyi kolmannen ja neljännen luokan oppilaita Lapilan toimipisteeseen kolmen luokallisen verran. Koulutiloissa on tehty kesän aikana pieniä korjauksia kaikissa toimipisteissä. Lapilan toimipisteen pihalle on saatu lisärakennuksia helpottamaan tilan puutetta. Kieltenopettajilla ja resurssiopettajalla on nyt käytössään omia luokkatiloja, ja lisäksi musiikkiin saamme oman luokkatilan, jossa musiikkivälineet ovat helposti saatavilla. Uutena ryhmänä on koulussamme käynnistynyt valmistava opetus maahanmuuttajataustaisille oppilaille. Opetus on luokkamuotoista opetusta, ja oppilaat integroituvat mahdollisimman pian oman ikätasonsa mukaisesti yleisopetuksen luokkiin, aluksi joissakin oppiaineissa, kielitaidon karttuessa aineita vähitellen lisäten. Opetussuunnitelmien laatiminen Opetushallituksen julkaisemien perusteiden mukaisesti jatkuu sekä opettajien, henkilökunnan että huoltajien kanssa. Resurssiopettajan työpanos jatkuu alakoulussa jakotuntien lisäksi. Yläkoulussa resursseja on käytetty jakotunteihin samalla tavoin kuin viime lukuvuonna. Monikulttuurisuusopettajat jatkavat työtänsä Keravalla tukemalla monikulttuuristen oppilaiden opiskelua sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Saavutimme Vihreän Lipun pysyvän käyttöoikeuden ja sitä kautta noudatamme kestävän kehityksen periaatteita. Ympäristöraati jatkaa toiminta kestävän kehityksen eteenpäin viemiseksi. KiVa eli kiusaamisen vastaisen koulumme toimintamallit muistutetaan mieliin kesän jälkeen heti koulun alkamispäivänä. KiVa -teemat ja oppitunnit jatkuvat 1., 4. ja 7. luokilla KiVa- ohjelman mukaisesti. Keravan kouluissa käynnistyi viime keväänä vertaissovittelu eli Verso, jonka puitteissa oppilassovittelijat sovittelevat oppilaiden välisiä pieniä erimielisyyksiä. Verso -opettajat koordinoivat ja valvovat toimintaa. Tiedottaminen ja yhteydenpito kodin ja koulun välillä jatkuu Wilman välityksellä. Tiedotteet välilehdellä julkaistaan eri luokka-asteiden tiedotteet. Lukuvuositiedote ilmestyy syyskuun alkupuolella. Koulun kotisivut päivitetään syyskuun alussa, kotisivuille pyritään laittamaan pysyvämpiä tiedotteita ajankohtaisten asioiden lisäksi. Yhtenäisen perusopetuksen kouluna toteutamme yhteisiä tapahtumia koko koulun voimin lukuvuoden kuluessa. Tapahtumista tiedotetaan Wilmassa. Iloista opiskelumieltä kaikille sekä oikein hyvää alkanutta lukuvuotta. Sirpa Nenonen Rehtori

4 4 YHTEYSTIEDOT Keravanjoen koulu Keravanjoen koulu Jaakkolan toimipiste Lapilan toimipiste Jaakkolantie 8 Jurvalantie Kerava Kerava Keravanjoen koulu Päivölänkaaren toimipiste Päivöläntie Kerava KOULUN YHTEYSTIETOJA Rehtori Sirpa Nenonen (Keravanjoen koulu) Virka-apulaisrehtori Mari Spanos (Lapilan toimipiste, alakoulu) Apulaisrehtori Jouko Salmi (Jaakkolan toimipiste,yläkoulu) Kanslia Koulusihteeri Hille Saapunki Kanslia Koulusihteeri Minna Laakso Opettajat (Jaakkola) Opettajat (Lapila) Opettajat (Päivölänkaari) Opinto-ohjaaja Pirjo Karjalainen Opinto-ohjaaja Eeva Karvinen Erityisopetus (Jaakkola) Erityisopettaja Hanna Gale Erityisopettaja Vesa Sipiä

5 Erityisluokanopettaja Jorma Laakso Erityisluokanopettaja Sirpa Mäkinen Erityisopetus (Lapila) Erityisopettaja Katja Väärä Erityisopettaja Sari Malkki Erityisluokanopettaja Mari Poikolainen 5 KIP Lapila KIP Päivölänkaari Pauliina Niemelä Tarja Huotari Kouluisäntä Jukka Partanen Keittiö (Jaakkola) Emäntä Merja Mäkelä Keittiö (Lapila) Emäntä Arja Sakara Keittiö (Päivölänkaari) Luokanopettajat ja luokanvalvojat Luokka Luokanvalvoja 1A Sanna Ahtomaa 1B Juha Mattila Anniina Heinälä 1VALO Suvi Haverinen 2A Katri Lappalainen 2B Sari Hämäläinen 3A Kaisa-Riikka Virtanen 3B Petra Vanninen 3C Maarit Valonen

6 6 4A 4B 4C 4K1 4VALO 5A 5B 5C 5K1 5VALO 6A 6B 6C 7A 7B 7C 7D 7E 7K5 7VALO 8A 8B 8C 8D 8K2 8K3 9A 9B 9C 9D 9K2 9K3 Juhani Sumkin Sanna Alajoki Hanna Kuisma Mari Poikolainen Suvi Haverinen Kaisa Syvänen Reetta-Kaisa Ahvenainen Antti Valonen Mari Poikolainen Suvi Haverinen Terhi Junnila Hanna-Maija Pesonen Tero Lehtiö Susanna Kaiju Anu Väisänen Katariina Arell Tiina-Maija Yrjölä Miia Pietilä Sirpa Mäkinen Suvi Haverinen Terhi Valavirta Helka Laaksoniemi-Johanson Esko Hintikka Riitta Häyhä Jorma Laakso Sirpa Mäkinen Annarella Ahlroos Tuukka Rintala Merja Tuurala Hannele Raejärvi Jorma Laakso Sirpa Mäkinen TYÖ- JA LOMA-AJAT PERUSOPETUKSEN JA LUKIOKOULUTUKSEN työpäiviä on yhteensä 188. Työpäiviä vähentää muuksi kuin lauantaiksi osuvat itsenäisyyspäivä ja loppiainen. Syyslukukausi ma Kevätlukukausi koulu alkaa maanantaina talviloma (vko 8) syysloma (vko 42) pääsiäinen pe 3.4.-ma syyskauden päätös la lukuvuosi päättyy la joululoma Huom. Lauantaityöpäivä

7 7 PÄIVÄN AIKATAULU Päivölänkaaren (1.-2. lk) toimipisteen päiväjärjestys: oppitunti oppitunti RUOKAILU oppitunti oppitunti oppitunti Lapilan toimipisteen (1.-6. lk) päiväjärjestys: 1. ruokailuvuoro 1. oppitunti oppitunti oppitunti RUOKAILU oppitunti jatkuu oppitunti oppitunti oppitunti oppitunti ruokailuvuoro 1. oppitunti oppitunti oppitunti RUOKAILU oppitunti oppitunti oppitunti oppitunti ruokailuvuoro 1. oppitunti oppitunti oppitunti RUOKAILU oppitunti oppitunti oppitunti oppitunti ruokailuvuoro 1. oppitunti oppitunti oppitunti oppitunti RUOKAILU oppitunti jatkuu oppitunti oppitunti oppitunti ruokailuvuoro 1. oppitunti oppitunti oppitunti oppitunti RUOKAILU oppitunti oppitunti oppitunti

8 8 Jaakkolan toimipisteen (7.-9. lk) päiväjärjestys: 1. ruokailuvuoro 1. oppitunti oppitunti oppitunti RUOKAILU oppitunti oppitunti oppitunti oppitunti oppitunti ruokailuvuoro 1. oppitunti oppitunti oppitunti oppitunti RUOKAILU oppitunti oppitunti oppitunti oppitunti LUOKANVALVOJAN TUNNIT (7-9) Luokanvalvojan tunteja pidetään lukuvuoden aikana tarvittaessa noin neljän viikon välein. Näiden lisäksi on luokanvalvojan vartteja tarpeen mukaan. TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMISJAKSOT (TET) (7-9) 7. luokat 1 päivä lukuvuoden aikana 8. luokat I vko II vko luokat I vkot II vkot KOULUN LUKUVUODEN KASVATUKSELLISET PAINOPISTEET Keravanjoen koulun tavoitteena on eheä oppimispolku ensimmäisestä yhdeksänteen luokkaan saakka. Painopistealueina ovat perustietojen ja -taitojen oppiminen ja jatko- opiskelukelpoisuuden varmistaminen. Oppimisen tukena ja työskentelyssä käytetään monipuolisia, vaihtelevia, opittavaan asiaan soveltuvia ja oppilaiden oppimisedellytykset huomioon ottavia menetelmiä. Käytämme tarvittaessa opetuksessa joustavaa ryhmittelyä ja samanaikaisopetusta. Tiivis yhteistyö laaja- alaisen erityisopettajan ja opettajien välillä varmistaa hyvän oppimisen. Käytössämme on alakoulussa kaksi resurssiopettajaa, ja koulunkäyntiavustajia on sekä ylä- että alakoulussa. Oppilaita kannustetaan pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä oman ja toisen työn arvostamiseen. Oppilaita ohjataan yhteistyöhön, toisten huomioonottamiseen ja hyvään käytökseen. Korostamme toiminnassamme yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Tänä lukuvuonna painotamme työrauhaa opiskelussa. Keravanjoen koulu on KiVa- koulu, kiusaamisen vastainen koulu. Toimintamalliin kuuluu oppitunteja ja te tapäiviä ensimmäisillä, neljänsillä ja seitsemänsillä luokilla koko lukuvuoden ajan sekä tarpeen mukaan muilla luokilla. Aiheena on mm. vuorovaikutus ryhmäs

9 sä, minä ja muut sekä monipuolista tietoa kiusaamisesta. Koulun KiVa- tiimi selvittää tietoon tulleet kiusaamistapaukset. 9 Koulussamme on käytössä Verso-vertaissovittelumenetelmä. Vertaissovittelu on yhteisöllinen konfliktinhallintamenetelmä, jossa puolueettomat sovittelijat auttavat asianosaisia pääsemään sovintoon. Verso-menettelyllä sovitellaan esimerkiksi riitatilanteita. Pyrimme toiminnassamme kestävään kehitykseen. Koulumme on Vihreän Lipun koulu ja olemme viime lukuvuonna saaneet pysyvän Vihreän lipun käyttöoikeuden. Kansainvälistä yhteistyötä teemme monipuolisesti eri tahojen kanssa. VANHEMPAINILLAT lk ke klo vanhempainilta 7. lk ke vanhempainilta 8. lk to huoltajien ja luokanvalvojien tapaaminen 9. lk to huoltajien ja luokanvalvojien tapaaminen 1.-9.lk la koulupäivä, myös huoltajille 9. lk to yhteishaku 1.-6.lk maalis-huhtikuu vanhempainillat TAPAHTUMIA Syyslukukausi Duuni ja Kipinä -tapahtuma 5.9. Taksvärkki (yläkoulu) Syyssukkula (alakoulu) SPR:n Nälkäpäiväkeräys Valokuvaus Energiansäästöviikko (vk 41) Unicef -kävely Halloween -tapahtuma Svenska dagen Itsenäisyyspäivän vietto Lucia -kulkue Joulusävis Yläkoulun joulujuhla Alakoulun joulujuhla Päivällä oppilaille, illalla klo kotiväelle

10 10 Kevätlukukausi Lauantaityöpäivä Ohjelma erillisen suunnitelman mukaan. Ystävänpäivä Sählyturnaus (yläkoulu) Hiljaisuuden päivä 2.4. Musiikkiopiston kevätkonsertti Vappujuhla (oppilaskunta) Ysien päivä Retkipäivä (yläkoulu) vko 22 Kevätjuhlat. Ohjelma erillisen suunnitelman mukaan. OPPILASHUOLTO Koulussamme toimii yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, jonka tehtävänä on edistää oppilaiden tervettä, tasapainoista kasvua ja kehitystä, koko koulun hyvinvointia. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä suunnittelee, miten kouluyhteisössä turvataan kasvu- ja oppimisympäristön terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä seuraa ja arvioi suunnitelman toteutumista. Oppilashuoltotyö perustuu ongelmien ennaltaehkäisyyn, luottamukselliseen ja vastuulliseen yhteistyöhön koulun muun henkilökunnan, oppilaiden ja kotien kanssa. Keravanjoen koulun oppilashuoltopalveluina ovat käytettävissä koulukuraattori, psykologi sekä kouluterveydenhoitaja. Palveluiden piiriin ohjaudutaan opettajien, huoltajien tai oppilaan itsensä toimesta huolen aiheen ilmaantuessa. Tarvittaessa yksittäisen oppilaan tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi kootaan yksilökohtainen monialainen oppilashuoltoryhmä. Yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan huoltajien kanssa yhteistyössä. Elokuussa voimaan tulleesta uudesta oppilas- ja opiskelijahuoltolaista on tiedote Wilmassa ( ) Kouluterveydenhoitaja Mikko Rantala Lapilan toimipisteessä ti klo ke klo Jaakkolan toimipisteessä ma klo to klo pe klo Leena Järvilehto Lapilan toimipisteessä ma klo pe klo

11 11 Laine Vartiainen Päivölänkaaren toimipiste tavattavissa Ahjon koululla ma-ke ja pe Koululääkärit Ajanvaraus kouluterveydenhoitajan kautta Pirjo Tamminen (Lapila, Päivölänkaari) Ilpo Hirvonen (Jaakkola) Psykologit Teresia Åström (luokat 1.-6.) Tiina Pohjolan-Pirhonen (luokat 7.-9.) Koulukuraattori Noora Tuhkanen ma-pe Koululaisten suunhoito: hammashoitolan ajanvaraus ma-to 8-16, pe KURAATTORI Kuraattorin tehtävänä on tukea oppilaiden koulunkäyntiä sekä sosiaalista hyvinvointia kouluyhteisössä. Työ painottuu ongelmien ennaltaehkäisyyn. Kuraattoriin voi olla yhteydessä oppilas itse, vanhemmat, opettajat tai joku muu nuoren tilanteesta huolestunut henkilö. Huolen aiheet voivat liittyä esimerkiksi koulunkäyntivaikeuksiin (luvattomat poissaolot, kiusaaminen, pelot, vaikeudet luokkatovereiden kanssa), kotiin ja vapaa-aikaan tai päihteisiin. Työskentely tapahtuu tapaamalla oppilasta ja tarvittaessa perhettä, yhteistyössä opettajien kanssa. Kuraattori voi myös auttaa koulun ulkopuolisen avun ja tuen hankkimisessa oppilaalle. Tarvittaessa kuraattori työskentelee myös oppilasryhmien ja luokkien kanssa. TERVEYDENHOITAJA Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on turvata jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisimman terve kasvu ja kehitys, juurruttaa heihin terveet elämäntavat ja luoda perusta aikuisiän terveydelle. Terveystarkastukset ovat kouluterveydenhuollon keskeinen työmuoto, jonka tarkoituksena on tukea oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä, arvioida jokaisen oppilaan terveys ja hyvinvointi, löytää riskit ja poikkeamat ja ohjata oppilas tarvittaessa hoitoon. Kouluterveydenhuoltotyö on osa oppilashuoltoa ja se toimii kiinteässä yhteydessä muun oppilashuollon kanssa.

12 12 KERHOTOIMINTA Mukaan kerhotoimintaan ovat tervetulleita kaikki koulumme oppilaat. Lisätietoja kerhoista voi kysyä opettajilta luokkien kuoro luokkien läksykerho luokkien alueellinen Liikkis palloilukerho (KP-75) luokkien alueellinen Liikkis tanssikerho ( Keravan Tanssiopisto) luokkien käsityökerho luokkien askartelukerho luokkien kuoro luokkien ympäristöraati luokkien salibandykerho luokkien kuviskerho TUKIOPETUS Oppilaalla on mahdollisuus saada tukiopetusta ja sitä järjestetään sekä tuntien yhteydessä että koulutuntien ulkopuolella. Aloitteen tukiopetuksesta tekee oppilas itse, huoltaja tai opettaja. OPPILAANOHJAUS Oppilaanohjaus toteutuu koko perusopetuksen ajan prosessina, jonka osa-alueita ovat mm. oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen sekä uranvalinnan ja opiskelun ohjaus. Luokilla 1-6 oppilaanohjaus tapahtuu pääasiassa eri oppiaineiden opetuksen ja koulutoiminnan yhteydessä. Luokilla 7-9 oppilaanohjaus muodostaa oman oppiaineen, joka koostuu oppilaanohjauksen luokkatunneista, pienryhmäopetuksesta sekä henkilökohtaisesta ohjauksesta. Oppilaanohjaukseen sisältyy myös työelämään tutustumisjaksoja (TET), joiden tarkoituksena on antaa oppilaalle mahdollisuus tutustua erilaisiin työtehtäviin ja tarjota hänelle tietoa työelämän vaatimuksista. Erityisesti 9. luokan syyslukukaudella korostuu henkilökohtaisen ohjauksen merkitys pohdittaessa uran ja jatko-opiskelupaikan valintaa. Huoltajat ovat tervetulleita keskustelemaan lapsensa opiskelusta ja jatko-opintomahdollisuuksista joko yksin tai yhdessä lapsen kanssa. Ajan keskustelulle voi sopia puhelimitse tai sähköpostilla. OPPILASKUNTA Kaikki koulun oppilaat (1.-9. luokat) kuuluvat oppilaskuntaan. Oppilaskunnalle valitaan vuosittain hallitus, jonka kautta oppilaat voivat vaikuttaa koulun toimintaan. Oppilaskunta järjestää erilaisia tapahtumia ja tekee tiivistä yhteistyötä tukioppilaiden kanssa. Oppilaskunnan ohjaajina toimivat Annarella Ahlroos, Tiia Sievilä, Sanna Alajoki ja Marika Virlander.

13 13 TUKIOPPILAAT Tukioppilaat toimivat koulussa hyvän yhteishengen ja viihtyisyyden parantamiseksi ja kiusaamisen estämiseksi. Heidät valitaan keväällä seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaisista hakemusten perusteella. Tukioppilaat osallistuvat toimikautensa aikana erilaisiin koulutuksiin ja järjestävät koulussa seitsemäsluokkalaisille ja muillekin ohjelmaa, esimerkiksi teemapäiviä ja tapahtumia. Tukioppilaiden ohjaaja on Katarina Arell. VAKUUTUKSET Keravan kaupunki on ottanut tapaturmavakuutuksen kaikille peruskoulua käyville keravalaisille oppilaille. Vakuutusturva koskee koulussa ja koulumatkalla sattuneita tapaturmia edellyttäen, että matka tapahtuu suoraan kodista kouluun tai päinvastoin. Koulujen retkiltä palataan koululle. Jos vanhemmat joutuvat viemään koulua käyvän lapsensa lääkärin vastaanotolle koulussa tai koulumatkalla sattuneen tapaturman vuoksi kouluajan ulkopuolella, on vakuutusehtojen mukaan käytettävä Keravan terveyskeskuksen palveluja. Koulun vakuutus ei korvaa yksityislääkärin kuluja. Lisäksi huoltajia kehotetaan ilmoittamaan lääkärillä käynnistä lapsen opettajalle mahdollisimman pian vakuutusturvan varmistamiseksi. VANHEMPAINYHDISTYS Vanhempainyhdistys toimii linkkinä kodin ja koulun yhteistyössä. Huoltajilla on tätä kautta mahdollisuus osallistua koulun toimintaan. Vanhempainyhdistyksen sähköposti: Linkki vanhempainyhdistyksen kotisivuille löytyy koulun kotisivuilta. KOULUN KASVATUKSELLISIA KÄYTÄNTEITÄ Toimenpiteitä vaativia tilanteita Oppilaan osoittama hyvä käyttäytyminen huomataan myönteisesti. Erityisesti seuraavat asiat edellyttävät kasvatuksellista ohjausta ja toimenpiteitä. Poissaolot Toistuva myöhästyminen Aiheeton poissaolo Pitkäaikainen poissaolo Oppitunnit Opiskeluvälineiden jättäminen kotiin Kotitehtävien laiminlyönti Oppitunnin häirintä Kouluvilppi

14 14 Välitunnit Luvaton sisälläolo (alakoulu) Luvaton poistuminen välituntialueelta Loukkaava tai herjaava kielenkäyttö Väkivaltaisuus Ilkivalta Tupakointi ja päihteiden käyttö Koulumatkat Liikennesääntöjen rikkominen Toisiin oppilaisiin kohdistuva epäsosiaalinen käyttäytyminen Pikaisia toimenpiteitä vaativat: Kiusaaminen Opetuksen/opiskelun jatkuva häirintä Toistuva tehtävien laiminlyönti Jatkuva aiheeton poissaolo Ruumiillinen tai henkinen väkivalta Yhteiseen tai henkilökohtaiseen omaisuuteen kohdistuva ilkivalta Kouluvilppi Tupakointi ja päihteiden käyttö Näpistely, varkaus Kasvatukselliset toimenpiteet Toimenpiteissä pyritään korostamaan myönteistä rakentavaa näkemystä. Kaikissa tilanteissa otetaan huomioon hyvien tapojen, sovittujen sääntöjen ja lakien sekä asetusten vaatimukset. Kasvatukselliset toimenpiteet voivat olla kasvatuskeskustelu tai määrätty työtehtävä Ensisijainen keino puuttua oppilaan häiritsevään käytökseen on kasvatuskeskustelu. Mikäli epäasiallinen käyttäytyminen kasvatuskeskustelun tai sen uusimisen jälkeen jatkuu, koulun käyttämä rangaistus on jälki-istunto. Asiat pyritään hoitamaan mahdollisimman pitkälle keskustelun avulla. Kasvatuskeskustelusta ollaan yhteydessä huoltajiin ja se toteutetaan mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen. Kasvatuskeskustelussa sovittujen asioiden toteutumista voidaan seurata sopimalla seurantakeskustelusta. Kasvatuskeskustelu kirjataan. Kasvatuksellisista syistä määrätty työtehtävä voi olla esimerkiksi sotkemisesta aiheutuvan siivoaminen, rikkoutuneen asian korjaaminen ikätason edellyttämällä tavalla tai kirjallisten koulutehtävien suorittaminen. Työtehtävää edeltää aina keskustelu oppilaan ja huoltajan kanssa. Tehtävä suoritetaan aina opettajan valvonnassa. Tehtävän teettäminen kirjataan. Mikäli rikkomukset toistuvat keskusteluista ja jälki-istunnosta huolimatta tai mikäli rikkomus on vakava, voi rehtori antaa kirjallisen varoituksen. Vakavia tilanteita ovat esimerkiksi toisen vahingoittaminen tai päihtymys koulussa. Opettajan ja rehtorin toimivalta tarkastaa oppilaan tavarat koskee esineitä ja aineita, jotka vaarantavat oppilaan oman tai muiden turvallisuuden. Tarkastaminen edellyttää perusteltua ja ilmeistä syytä. Ensisijaisesti pyydetään oppilasta itse näyttämään esineet tai aineet. Läsnä tulee olla kaksi aikuista, joista toisen oppilas voi valita. Opettajalla ja rehtorilla on

15 15 myös oppilaiden turvallisuuden ja toimintaympäristön rauhallisuuden turvaamiseksi toimivalta ottaa haltuun vaaralliset esineet ja aineet sekä perusopetuksen osalta myös esineet ja aineet, joilla oppilas häiritsee opetusta. Tarkastamisessa ja esineiden haltuun ottamisessa noudatetaan hienotunteisuutta ja kunnioitetaan henkilökohtaista koskemattomuutta ja yksityisyyttä mahdollisimman pitkälle. Tarkastamisesta ilmoitetaan aina oppilaan kotiin. Haltuun otetut esineet luovutetaan huoltajalle tai mikäli he eivät halua niitä, ne hävitetään asianmukaisesti. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEYDENPITO Kodin ja koulun välinen yhteydenpito ja koulun tiedottaminen hoidetaan pääsääntöisesti Wilman kautta. POISSAOLOISTA ILMOITTAMINEN Jos oppilas joutuu olemaan pois koulusta sairauden vuoksi, on siitä ilmoitettava koululle mieluiten jo sairastumispäivän aamuna Wilman kautta tai puhelimitse. Poissaolosta ei voi ilmoittaa tekstiviestillä. Ilmoituksen sairastumisesta tekee aina oppilaan huoltaja, ei oppilas itse. Poissaolot, joita ei ole ilmoitettu koululle, selvitetään poissaolon jälkeen. Kesken koulupäivän poistumiseen tarvitaan aina terveydenhoitajan, rehtorin tai opettajan lupa. LOMA-ANOMUS Etukäteen tiedettäviin poissaoloihin on aina haettava lupaa kirjallisesti. Lomaanomuskaavakkeita saa koulusta ja koulun nettisivuilta. Anomus palautetaan hyvissä ajoin huoltajan allekirjoituksella varustettuna luokanvalvojalle (1-3 päivän loma) ja koulun rehtorille (yli 4 päivän loma). Huoltajien on aihetta tarkastaa, onko suunniteltuna loma-aikana kokeita. Koevarauslista on Wilmassa. OPPILASTIETOJEN MUUTOKSET JA ARVIOINTI Oppilastietojen muutokset on ilmoitettava välittömästi koulun kansliaan. Väliarvioinnit annetaan syyslukukauden lopussa ja maaliskuun alussa sekä lukuvuositodistus kevätlukukauden päättyessä. Peruskoulun vuosiluokilla annetaan sanallinen arviointi ja luokilla numeroarviointi. JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. Koulualue ja aika Kouluaika on pääsääntöisesti työjärjestyksen mukainen ja se vietetään koulualueella, joka on määritelty kartassa. 2. Koulumatkat Koulumatkalla noudatetaan liikennesääntöjä ja hyviä tapoja.

16 16 Pyöräillessä käytän kypärää ja pimeään aikaan heijastinta. Tien ylitykseen käytän suojatietä. 3. Sisätiloissa käyttäytyminen Koulun sisätiloissa käyttäydytään asianmukaisesti, kulkureitit pidetään avoimena ja ulkovaatteet laitetaan niille varattuun paikkaan. En juokse, enkä huuda käytävillä. 4. Oppitunnit Työrauha: Jokaisen oppilaan velvollisuus on huolehtia omasta ja muiden työskentelyrauhasta. Oppitunnilla toimitaan opettajan antamien ohjeiden mukaan. Oppitunnille saavutaan ajoissa tarvittavat välineet mukana ja kotiläksyt tehtyinä. Päivän ensimmäinen tai toinen oppitunti alkaa lyhyellä aamunavauksella. Oppitunneilla en naura toisten väärille vastauksille. En puhu toisten päälle, enkä huutele vastauksia. Käytän puhelinta vain opettajan luvalla. Oppitunnille riisutaan päällysvaatteet, ei syödä eikä juoda, matkapuhelimet ja muut laitteet pidetään äänettöminä ja laukussa/repussa. 5. Välitunnit Välitunti vietetään välituntialueella ja noudatetaan koulun sääntöjä. Välitunneilla en kiusaa ketään. Pidän huolta koulun välineistä ja palautan ne sovittuun paikkaan. 6. Järjestäjien tehtävät (Lapila ja Päivölänkaari ) Kukin luokka sopii omien luokkatilojen tehtävät. Järjestäjät valvovat sekä luokan että naulakon järjestystä. 7. Ruokailu Ruokailussa käyttäydytään asiallisesti ja noudatetaan hyviä tapoja. Otan ruokaa sopivan määrän, en puhu ruoka suussa. 8. Yhteinen ja henkilökohtainen omaisuus Yhteistä ja henkilökohtaista omaisuutta ei saa vahingoittaa. 9. Siisteys ja viihtyvyys Huolehdin oman työskentely-ympäristöni siisteydestä. Siivoan omat sotkuni. Koulualue pidetään siistinä; roskat laitetaan roska-astioihin sekä sisällä että ulkona. 10. Poissaolot Poissaolosta on tehtävä kirjallinen hakemus etukäteen. Sairauspoissaolot tulee selvittää viipymättä.

17 Lisäksi Tupakan, tulentekovälineiden, alkoholin ja muiden päihteiden sekä teräaseiden tuominen ja käyttö kouluun ja lähialueelle on kielletty. Kiusaaminen on koulussamme kielletty! Jos kiusaamista esiintyy, siihen puututaan välittömästi. 12. Hätätilanteet Toimin rauhallisesti, mutta ripeästi opettajan ohjeiden mukaan. Menen sovittua reittiä poistumispaikalle. En huuda, enkä töni toisia. OPETTAJALUETTELO Jaakkola Lapila Päivölänkaari Kaikki opettajat ovat tavoitettavissa sähköpostilla. Opettajien sähköpostiosoite: (huom. ä=a, ö=o) (poikkeukset sari.k.hamalainen ja jorma.o.laakso) Ahlroos Annarella AAH uskonto, historia Ahtomaa Sanna SAH luokanopettaja Ahvenainen Reetta-Kaisa RKA luokanopettaja Alajoki Sanna SAL luokanopettaja Arell Katarina KAAR matematiikka, fysiikka, kemia Gale Hanna HGA erityisopettaja Havia Jari JHA historia ja yhteiskuntaoppi Heinälä Anniina ANH erityisluokanopettaja Hewidy Hossam HOH arabian kieli, islamin uskonto Hintikka Esko EHI matematiikka, fysiikka, kemia, atk Hyvönen Kari KHY matematiikka, fysiikka, kemia, atk Hämäläinen Sari SHÄ luokanopettaja Häyhä Riitta RHÄ äidinkieli ja kirjallisuus, S2, ilmaisutaito Issara Palin PIS thain kieli Jami Homa JZH islamin uskonto Junnila Terhi JUT luokanopettaja Kaiju Susanna SUS matematiikka, atk Karjalainen Pirjo PKA oppilaanohjaus Karvinen Eeva EEK oppilaanohjaus Koivumies Sanna SAK A2 venäjä Komppa Minna MIK ruotsi Konkari Helena HKO englanti Kuisma Hanna KHA luokanopettaja Laakso Jorma JLA erityisluokanopettaja Laaksoniemi-Johanson Helka HLJ kotitalous Lappalainen Katri LAK luokanopettaja Lehtiö Tero TLEH luokanopettaja Malkki Sari SMM erityisopettaja

18 Mattila Juha MJU luokanopettaja Mäkinen Sirpa SMÄ erityisluokanopettaja Nenonen Sirpa SNE rehtori Paananen Anne-Marita AMP tekstiilityö Pesonen Hanna-Maija HMP luokanopettaja, tekstiilityö Pietilä Miia PIM kuvataide Pirnes Riitta RPI äidinkieli ja kirjallisuus, ilmaisutaito Poikolainen Mari PME erityisluokanopettaja Puro Lilja LPU matematiikka, fysiikka, kemia Pussinen Tarja TPU musiikki Raejärvi Hannele HRA englanti, ruotsi Reponen Anu AREP A2 venäjä Rintala Tuukka TRIN liikunta, terveystieto Salmi Jouko JSA biologia, maantiede, apulaisrehtori Sievilä Tiia TII liikunta, terveystieto Sipiä Vesa VSI erityisopettaja Spanos Mari MSP virka-apulaisrehtori Sumkin Juhani JSU luokanopettaja, ortodoksiuskonto Syväjärvi Sauli SSY tekninen työ Syvänen Kaisa KSY luokanopettaja Tuominen Jaana JTU monikulttuurisuusopettaja Tuurala Merja MTU biologia, maantiede Uzal Melike UME turkin kieli Vahtra Marika MVAH viron kieli Valavirta Terhi TVA äidinkieli ja kirjallisuus, S2 Valonen Antti AVA luokanopettaja Valonen Maarit MVA luokanopettaja Vanninen Petra PES luokanopettaja Viljakainen Riikka RVI erityisopettaja Virlander Marika MVI resurssiopettaja Virtanen Kaisa-Riikka KVI luokanopettaja Vuorio Riitta RVU ranska, englanti Väisänen Anu AVÄ kotitalous Väärä Katja KVÄ erityisopettaja Yrjölä Tiina-Maija TMY englanti, ruotsi Koulunkäyntiavustajat: Alakoulu: Huotari Tarja, Kuitunen Helena, Niemelä Pauliina, Partanen Pirjo, Rantanen Maiju, Syvänen Marika. 18 Yläkoulu: Lindgren Tomi, Sandell Olga, Vainionpää Ville.

19 19 Työturvallisuus Sosiaali ja terveysministeriön esityksestä valtioneuvosto on antanut asetuksen (475/2006) nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä. Asetuksen tarkoituksena on tarkentaa lakia (998/1993) nuorista työntekijöistä ja (738/2002) työturvallisuuslakia. Peruskoulussa em. asetus ja lait koskevat erityisesti teknisen työn opetusta sekä fysiikan ja kemian harjoitustöitä. Asetuksen mukaan oppilaat voivat seitsemännestä luokasta lähtien opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa tehdä vaarallisia töitä, jos se on opetuksen toteuttamiseksi välttämätöntä ja voidaan tehdä turvallisesti. Työn tekemisen edellytyksenä on kuitenkin, että suojaimet ja työvälineet ovat työntekijälle sopivat ja turvalliset käyttää. Peruskoulun oppilaan huoltajalle on myös etukäteen ilmoitettava ko. vaarallisen työ tekemisestä ja sen perusteista. Vuosiluokilla 1-6 työskentelyä vaarallisilla koneilla ja laitteilla ei sallita. Mekaanisten vaaratekijöiden aiheuttama erityinen vaara voi olla työskennellessä esim. seuraavilla koneilla ja laitteilla: laserlaitteella, sirkkelillä, pyörösahalla, vannesahalla, höyläkoneella, moottorisahalla, jyrsinkoneella, levyleikkurilla ja muulla vastaavalla konevoimalla toimivalla leikkurilla, pylväs- ja penkkiporakoneella, kulmahiomakoneella, metallisorvilla, kaasuhitsaus- ja kaasuleikkauslaitteella, paineilmalla tai vastaavalla toimivalla naulaimella. (STM:n asetus 128/ vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta Työssä voi olla erityinen kemiallinen vaara, kun altistutaan haitallisessa määrin aineelle tai valmisteelle, joka luokitellaan vaaralliseksi kemikaalilain ( 744/1989 ) luettelon mukaisesti. Kemian tunneilla käytetään mm. laimeita happoja, joilla työskennellään opettajan valvonnassa ja ohjauksessa, sekä käytetään asianmukaisia suoja- ja turvavarusteita. Fysiikan tunneilla merkittävin vaara voi aiheutua elektroniikan harjoitustöissä. Opettajan tekemissä demonstraatioissa käytetään suurimmillaan verkkojännitettä, jolloin oppilaita varoitetaan koskemasta käytettäviin laitteisiin. Oppilas työt tehdään pienillä jännitteillä, eikä vaaraa synny jos opettajan antamia ohjeita noudatetaan. Oppilaille on tehty tiettäväksi hätäkytkimen käyttö ja sijainti. Liitteenä on lista kouluissamme käytössä olevista laitteista. Lisätietoja antavat Teknisen työn opettaja Sauli Syväjärvi Kemian ja fysiikan opettajat: p

20 20 Koulullamme teknisen työn opetuksessa käytössä olevat koneet ja laitteet Kone tai laite Ei oppilaiden käytössä pyöräsaha vannesaha oikohöylä tasohöylä lautashiomakone nauhahiomakone puusorvi puujyrsin poratalttakone listaleikkuri pylväs- tai penkkiporakone kaarisakset hydraulinen puristin levynpyöristyskone levynsärmäyskone levyleikkuri metallinkatkaisusaha penkkihiomakone nauhahiomakone pistehitsauslaitteet puikkohitsauslaitteet mig-hitsauslaitteet kaasuhitsauslaitteet tig-hitsauslaitteet cnc-sorvi cnc-jyrsin Käsikoneet kulmahiomakone (115 tai 125 mm) kulmahiomakone (230mm) nauhahiomakone tasohiomakone kärkihiomakone epäkeskohiomakone polttokynä juotoskolvi naulain porakone pistosaha (kuviosaha) pienoispora nakertaja kuumaliimapistooli kuumailmapuhallin maaliruisku

Keravanjoen koulu 2011-2012. lukuvuositiedote LUOKANOPETTAJA / LUOKANVALVOJA

Keravanjoen koulu 2011-2012. lukuvuositiedote LUOKANOPETTAJA / LUOKANVALVOJA Keravanjoen koulu lukuvuositiedote 2011-2012 NIMI LUOKKA LUOKANOPETTAJA / LUOKANVALVOJA 2 SISÄLLYS Rehtorin tervehdys 3 Yhteystiedot 4 Luokanopettajat ja luokanvalvojat 6 Työ- ja loma-ajat 7 Päivän aikataulu

Lisätiedot

Keravanjoen koulu 2010-2011 LUOKANOPETTAJA / LUOKANVALVOJA

Keravanjoen koulu 2010-2011 LUOKANOPETTAJA / LUOKANVALVOJA Keravanjoen koulu 2010-2011 NIMI LUOKKA LUOKANOPETTAJA / LUOKANVALVOJA 2 Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Hyvät Keravanjoen koulun oppilaat ja oppilaiden huoltajat Uusi lukuvuosi Keravanjoen koulussa

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ 1. LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ JA LOMA-AJAT LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 14.8.2012 (ti) - 21.12.2012

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Koulu Kuulammen koulu Lukuvuosi 2014-2015 Oppilashuollon palvelujen järjestäminen ja oppilashuollon toimintatavat Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän Kokoonpano

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016 TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Mitä odotamme ja mihin pyrimme? Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaistamme omatoimisia, vastuuntuntoisia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, joilla

Lisätiedot

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulu muodostuu Tolppilasta, vuosiluokat 0 6 ja Laaksolasta, vuosiluokat 7 9. Yhteystiedot Laaksola Tolppila osoite Koulutie 13,

Lisätiedot

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja.

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja. Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta kasvaa, ja monet asiat pitää hoitaa

Lisätiedot

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta.

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta. JYVÄSKYLÄN STEINERKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUOKAT 1-8 Tehtävä ja tavoitteet Järjestyssäännöt ovat koulun opetussuunnitelmaa täydentäviä käytännön toimintaohjeita, joilla pyritään takaamaan kaikkien turvallisuus,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. YLEISET SÄÄNNÖT 1. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

koululääkäri Susanna Nyberg-Simola

koululääkäri Susanna Nyberg-Simola Lukuvuositiedote 2014-2015 HENKILÖKUNTA opettajat: 1a 1b 2.lk 3a 3b 4.lk 4.-5.lk 5.lk 6.lk pienluokka laaja-alainen eo: rehtori Päivi Lipsanen Jenni Nieminen Jaana Kukkonen Anu Terho Noora Vesterinen Laura

Lisätiedot

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625 LUOSTARIVUOREN KOULUN OPISKELUOPAS 2015 2016 1 Oppilaan nimi: luokka: KOULUN YHTEYSTIEDOT LUOSTARIVUOREN KOULU Luostarinkatu 13, 20700 Turku http://info.edu.turku.fi/luostarivuori/ KOULUN HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Koulun alkaessa Vuodet eivät ole veljiä keskenään! Kun viime kouluvuosi polkaistiin käyntiin tutuilla opettajilla ja muulla henkilökunnalla, niin tämä vuosi

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Koulurauhaasiakirja Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Seuraavassa lain täsmennyksiä 1.1.14 alk. 35 a Kasvatuskeskustelu Oppilas, joka häiritsee opetusta tai

Lisätiedot

LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 KUHANIEMEN KOULU HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45.

LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 KUHANIEMEN KOULU HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45. HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45. Yhteisen aloituksen jälkeen vanhemmilla on mahdollista tavata koulun opettajia eri luokissa. LUKUVUOSITIEDOTE

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

Lapinniemen koulu 7 9 lk

Lapinniemen koulu 7 9 lk Lapinniemen koulu 7 9 lk syksy 2012 2 Hei Lapinniemen koulun oppilaat ja kotiväki! Tervolan kunnanvaltuuston viime marraskuussa tekemien päätösten mukaan Tervolassa lakkautettiin tämän vuoden heinäkuussa

Lisätiedot

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma 1 Malvaan koulu Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma Malvaan nykyinen koulu on rakennettu v. 1956. Alkava lukuvuosi on 55. koulumme historiassa. Malvaan koulu on kaksiopettajainen perusopetuksen alakoulu.

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt Puolankajärven koulun järjestyssäännöt I TAVOITTEET II KOULUAIKA III OPPITUNNIT Järjestyssääntöjen tavoitteena on koulun työrauhan ja järjestyksen turvaaminen koulun kokonaistavoitteiden edistämiseksi

Lisätiedot

OPPITUNNIT POISSAOLOT

OPPITUNNIT POISSAOLOT KOULUJEN YHTEISET TOIMINTASÄÄNNÖT OPPITUNNIT TERVEHTIMINEN Oppituntien aloitus tehdään selkeästi työrauhaa kunnioittaen. Uuden oppilasryhmän kanssa tunti alkaa tervehtimällä seisten. Vierailijan saapuessa

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 KANGASVARREN KOULU Rehtori Timo Piesanen Opettajat Luokat Maija Parkkari-Räty Maaret Liikkanen Kaisa Jääskeläinen Tarja Käyhty Simo Jääskeläinen Timo

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA Oulunsalo Opetussuunnitelman perusteet muuttuivat vuoden 2011 alusta, mikä velvoitti kuntia tekemään muutoksia myös kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oulunsalon

Lisätiedot

PAUNUN KOULU KOELISTA SYKSY 2014 31.8.2014. Ma 8.9. MATEMATIIKKA luokka klo luokkatila tilan vaihto 8A 9-10 MA2 8B 9-10 BG2

PAUNUN KOULU KOELISTA SYKSY 2014 31.8.2014. Ma 8.9. MATEMATIIKKA luokka klo luokkatila tilan vaihto 8A 9-10 MA2 8B 9-10 BG2 VIIKKO 37 Ma 8.9. Pe 12.9. Ma 8.9. MATEMATIIKKA luokka klo luokkatila tilan vaihto 8A 9-10 MA2 8B 9-10 BG2 8C 9-10 MA3 8D 9-10 BG1 8E 9-10 AI1 9B (LEL) AI1 RE1 8F 9-10 AI2 Pe 12.9. MATEMATIIKKA luokka

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU JOHDANTO Hyvä koulu syntyy, kun jokainen koulussa toimiva huolehtii omasta ja muiden turvallisuudesta ja viihtymisestä noudattamalla järjestyssääntöjä

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta.

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta. Pyhäjoen kunta Yppärin koulun vuosisuunnitelma lv. 2014-2015 1. Koulun perustiedot: Oppilasmäärä: 57 Perusopetusryhmien määrä: 3, lisäksi esikouluryhmä 2. Lukuvuoden työ-/ja loma-ajat Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO OPPILAS- JA OPISKELUHUOLLON OSA-ALUEET YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO yhteisöllistä, ensisijaisesti ehkäisevää työtä YKSILÖKOHTAINEN OPISKELUHUOLTO yksilöllistä tukea monialaista

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

Hyvät käytännöt, Vantaan kaupungin esimerkki. Käsityöopetuksen vaarojen ja riskien arviointi

Hyvät käytännöt, Vantaan kaupungin esimerkki. Käsityöopetuksen vaarojen ja riskien arviointi Hyvät käytännöt, Vantaan kaupungin esimerkki Käsityöopetuksen vaarojen ja riskien arviointi Vantaan kaupunki työturvallisuusvastaava Tero Keitaanniemi 24.1.2008 Vantaa tammikuu / 2008 Teknisen työn tiloja

Lisätiedot

PIKKOLAN KOULUN RUOKALAAN 19.5.2015

PIKKOLAN KOULUN RUOKALAAN 19.5.2015 PIKKOLAN KOULUN RUOKALAAN 19.5.2015 Kahvittelua Apulaisrehtori Janne Niemi: Yleisiä käytänteitä ja asioita Terveydenhoitaja Anne Rautakorpi: Asioita tulevien seiskojen terveystarkastuksista Uudet luokanvalvojat:

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2014-15 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

Rehtori Juha Voima (234 5546, 040 738 4193) Apulaisrehtori Sari Soini (234 5801, 0400 515 984) Koulusihteeri Jenni Harju (234 5802)

Rehtori Juha Voima (234 5546, 040 738 4193) Apulaisrehtori Sari Soini (234 5801, 0400 515 984) Koulusihteeri Jenni Harju (234 5802) Mussalon koulu Lukuvuosi 2014-2015 Mussalon koulu Rajakalliontie 10 48310 Kotka Rehtori Juha Voima (234 5546, 040 738 4193) Apulaisrehtori Sari Soini (234 5801, 0400 515 984) Koulusihteeri Jenni Harju

Lisätiedot

KIVISTÖN KOULUN VANHEMPAINILTA 27.8.2015

KIVISTÖN KOULUN VANHEMPAINILTA 27.8.2015 KIVISTÖN KOULUN VANHEMPAINILTA 27.8.2015 ILLAN OHJELMA: klo 18.00 Opettajien esittäytyminen Koulun toiminnan esittely Vanhempainyhdistyksen puheenvuoro n. klo 19.00 Luokkakohtaiset vanhempaintilaisuudet

Lisätiedot

Runsas vuosi sitten tuli kuluneeksi 130 v. siitä, kun ensimmäiset oppilaat aloittivat koulunkäyntinsä. tässä koulurakennuksessa.

Runsas vuosi sitten tuli kuluneeksi 130 v. siitä, kun ensimmäiset oppilaat aloittivat koulunkäyntinsä. tässä koulurakennuksessa. Loimaan kaupunki LUKUVUOSITIEDOTE 2012 201 Metsämaan koulu Runsas vuosi sitten tuli kuluneeksi 130 v. siitä, kun ensimmäiset oppilaat aloittivat koulunkäyntinsä tässä koulurakennuksessa. Kesäloman jälkeen

Lisätiedot

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA-LOMAKKEET JA NIIDEN KÄYTTÖ 2015 Tämän vuoden TVA-lomakkeissa on vain pieniä muutoksia. Lomakkeiden lisäksi niistä on kirjoitettu tarkennukset erilliselle lomakkeelle.

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Lähetetty koululautakunnan suomenkieliselle jaostolle hyväksyttäväksi 28.8.2012

Lähetetty koululautakunnan suomenkieliselle jaostolle hyväksyttäväksi 28.8.2012 1 KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN KOULU Erkki Hakola Koulumäentie 3 25900 Taalintehdas TAALINTEHTAAN KOULUN TYÖSUUNNITELMA Hyväksyminen sekä tuntikehys ja sen käyttö Lukuvuosi 2012-2013 Lähetetty koululautakunnan

Lisätiedot

Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016

Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016 Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016 MIKÄ MUUTTUU YLÄKOULUUN SIIRRYTTÄESSÄ? (1/5) Hallinnollisesti ei mikään siirrytään peruskoulun luokalta 6 luokalle 7. Mutta

Lisätiedot

LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013

LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013 LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013 Hyvät vanhemmat Toivotan Lepolan koulun uusille ja vanhoille oppilaille ja henkilökunnalle lämpimästi tervetuloa taas uuteen lukuvuoteen. Lukuvuositiedote on ensimmäistä

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Ylikylän koulu. Elokuu 2013 Posti 104

Ylikylän koulu. Elokuu 2013 Posti 104 Ylikylän koulu Elokuu 0 Posti 0 Ylikylän koulu haluaa olla yhteistyössä ympäristönsä kanssa rauhallinen ja turvallinen koulu, jossa oppilas kasvaa vastuuntuntoiseksi, tiedonhankintakykyiseksi, suvaitsevaksi

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Sepänmäen koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Sepänmäen erityisopetusyksikkö toteuttaa oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää kasvatusta tavoitteena

Lisätiedot

Lapinniemen koulu 7 9 lk

Lapinniemen koulu 7 9 lk Oppilaiden lukumäärä Lapinniemen koulu 7 9 lk Lapinniemen koulun oppilaat 2015-2016 40 35 30 25 20 15 10 eskari 23 pienryhmä 6 1lk 12 2lk 16 3lk 15 4lk 13 5lk 17 6lk 23 7lk 31 8lk 33 9lk 40 5 0 Luokat

Lisätiedot

Puhelinnumerot. (e-mail: etunimi.sukunimi@forssa.fi)

Puhelinnumerot. (e-mail: etunimi.sukunimi@forssa.fi) Forssan yhteislyseo Lyseokatu 2, 30100 Forssa forssan-yhteislyseo.onedu.fi valinnat ja suoritukset: wilma.forssa.fi e-mail: yhteislyseo@forssa.fi viranomaissähköposti: kirjaamo@forssa.fi Puhelinnumerot

Lisätiedot

HUHMARNUMMEN KOULU PIHTISILLANTIE 109 03150 HUHMARI LUKUVUOSI 2009-2010

HUHMARNUMMEN KOULU PIHTISILLANTIE 109 03150 HUHMARI LUKUVUOSI 2009-2010 HUHMARNUMMEN KOULU PIHTISILLANTIE 109 03150 HUHMARI LUKUVUOSI 2009-2010 HUHMARNUMMEN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE KOTEIHIN Huhmarnummen koulu Pihtisillantie 109 03150 HUHMARI LUKUVUOSI 2009-2010 KOULUN TYÖAIKA

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu MUHOKSEN KUNTA Laitasaaren alakoulu TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 KOULU- JA OPPILASTIEDOT LUKUVUONNA 2015-2016 2 KOULUTIEDOT koulun nimi Laitasaaren alakoulu koulun osoite Hotintie 22, 91510 Rova

Lisätiedot

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivistyslautakunta 42 27.05.2014 Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivla 42 Valmistelija: rehtori Markku Tani, puh. 040 836 5620, etunimi.sukunimi@savitaipale.fi OVTES/opettajien

Lisätiedot

Opetushenkilökunta. 19 luokanopettajaa 3 aineenopettajaa

Opetushenkilökunta. 19 luokanopettajaa 3 aineenopettajaa HINTAN KOULU Perustiedot Hintan koulu sijaitsee Oulussa, noin kolme kilometriä kaupungin keskustasta rauhallisella esikaupunkialueella rakennettu vuonna 1957 remontoitu vuonna 2003 peruskoulun alaluokat

Lisätiedot

Yo-koe: Kuullunymmärtäminen, vieras kieli, pitkä oppimäärä Opetus /13

Yo-koe: Kuullunymmärtäminen, vieras kieli, pitkä oppimäärä Opetus /13 Aikuislinjan lukuvuosikalenteri 1. jakso 18.8. 5.10. Päivä Pvm. Toiminta Ti 12.8. Uusien opiskelijoiden yleisinfo klo 18.00 Ke 13.8. Opinto-ohjaaja ohjaa uusia opiskelijoita klo 12.00 18.00 To 14.8. Opinto-ohjaaja

Lisätiedot

Lukuvuositiedote 07-08 www.keuruu.fi/pihlajavesi

Lukuvuositiedote 07-08 www.keuruu.fi/pihlajavesi Lukuvuositiedote 07-08 www.keuruu.fi/pihlajavesi www.peda.net/veraja/keuruu/pihlajavesi pihlajavesi@keuruu.fi Pihlajaveden ala-aste Valkeajärventie 77 42910 Pihlajavesi (014) 757 037 puh. 040 0153510 kännykkä

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2015-2016

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2015-2016 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2015-2016 Koulun alkaessa Sateinen, mutta toivottavasti siitä huolimatta rentouttava kesäloma alkaa olla takanapäin ja edessä ovat uudet koitokset oppimisen pitkällä

Lisätiedot

Rehtorin palsta. Hyvät oppilaat, vanhemmat, koulun muu henkilökunta ja opettajat.

Rehtorin palsta. Hyvät oppilaat, vanhemmat, koulun muu henkilökunta ja opettajat. Rehtorin palsta Hyvät oppilaat, vanhemmat, koulun muu henkilökunta ja opettajat. Koulutyö on kesän jälkeen päässyt hyvään vauhtiin. Kulunut kesä on ollut melko kolea ja sateinen. Sää on jatkunut samankaltaisena

Lisätiedot

LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016

LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016 Länsi-Lopen koulu Topenontie 145 12920 Topeno LÄNSI-LOPEN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016 Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta! Tähän tiedotelehteen on koottu koulun arkeen liittyviä tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi syntymäaika 1. vuosiluokka 18.12.2010 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

Vuotson koulun lukuvuosiopas 2015 2016

Vuotson koulun lukuvuosiopas 2015 2016 Vuotson koulun lukuvuosiopas 2015 2016 KOULUN TERVEHDYS Tässä on koulun uusi lukuvuosiopas lv:lle 2015-2016. Opas sisältää tietopaketin tämän lukuvuoden toiminnasta. Löydät oppaasta muun muassa koulussa

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT

KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT Peruskoulun oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (perusopetuslaki 35 ) 1. OPPITUNNIN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN

Lisätiedot

LUKUVUOSITIEDOTE INKEROISTEN YHTEISKOULU. Yhteiskouluntie 6, 46900 Inkeroinen

LUKUVUOSITIEDOTE INKEROISTEN YHTEISKOULU. Yhteiskouluntie 6, 46900 Inkeroinen LUKUVUOSITIEDOTE INKEROISTEN YHTEISKOULU Yhteiskouluntie 6, 46900 Inkeroinen Rehtori 020 615 6025 Apulaisrehtori (alakoulu) 020 615 6027 Yläkoulun opettajat 020 615 5770 Alakoulun opettajat 020 615 7711

Lisätiedot

HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN. Päivitys 15.4.2015

HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN. Päivitys 15.4.2015 HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN Päivitys 15.4.2015 ASIA KÄYTÄNTÖ RANGAISTUS Molemmat koulut: Yleinen käyttäytyminen Noudatan hyviä tapoja. En turmele koulun omaisuutta. - Suun soittaminen kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

JOKELAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

JOKELAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 JOKELAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Jokelan koulun opetushenkilökunta: 1A Mari Ursin 1B Essi Heiskanen 2A Mari Laukkanen 2B Heidi Norokorpi 3.lk Sirkka-Liisa Aalto 4A Leena Kousa 4B Kari Laine 5.lk

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

MALMINKARTANON ALA-ASTEEN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015 2016

MALMINKARTANON ALA-ASTEEN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015 2016 MALMINKARTANON ALA-ASTEEN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015 2016 TERVETULOA LUKUVUOTEEN 2015-2016! Tähän lukuvuoteen kohdistuu paljon innostavia odotuksia. Koulumme uusi opetussuunnitelma valmistuu tämän lukuvuoden

Lisätiedot

SYYSTIEDOTE LUKUVUODELLE 2010-2011

SYYSTIEDOTE LUKUVUODELLE 2010-2011 1 Inkiläntie 1 58830 Parkumäki parkumaenkoulu@rantasalmi.fi puh. (015) 443 090 ja 0505753159 SYYSTIEDOTE LUKUVUODELLE 2010-2011 1. Koulutyön järjestäminen 2. Tukiopetus 3. Erityisopetus 4. Uskonnolliset

Lisätiedot

Valokuvaus: Koulukuvauspäivä on 30.8.2002 klo 9.00 alkaen.

Valokuvaus: Koulukuvauspäivä on 30.8.2002 klo 9.00 alkaen. 1 SISÄLYSLUETTELO 1 Alkusanat 3 2 Koulun yhteystiedot 3 3 Koulun henkilökunta 3 4 Koulun työ- ja loma-ajat 4 5 Oppilashuolto 5 6 Lukuvuoden juhlat 5 7 Oppilasarvioinnista 5 8 Kansainvälisyystoiminta 5

Lisätiedot

PAUNUN KOULU KOELISTA SYKSY 2015 3.9.2015. To 10.9. MATEMATIIKKA luokka klo luokkatila tilan vaihto 8A 8-9 K3 8B 8-9 MA3 8. lk

PAUNUN KOULU KOELISTA SYKSY 2015 3.9.2015. To 10.9. MATEMATIIKKA luokka klo luokkatila tilan vaihto 8A 8-9 K3 8B 8-9 MA3 8. lk VIIKKO 37 Ma 7.9. Pe 11.9. To 10.9. MATEMATIIKKA luokka klo luokkatila tilan vaihto 8A 8-9 K3 8B 8-9 MA3 8C 8-9 MA2 8D 8-9 RE1 8E 8-9 BG1 VIIKKO 38 Ma 14.9. Pe 18.9. Ma 14.9. MATEMATIIKKA luokka klo luokkatila

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Meritalon koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Meritalon koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Erityiskoulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25)

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Sivu 1/5 Pajulan koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Pajulan koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Koulun henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kotka.fi

Koulun henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kotka.fi HOVINSAAREN KOULU SYYSTIEDOTE 2011 2012 Ruununmaankatu 2 48200 KOTKA Yhteystiedot: Rehtori Nina Pöyhönen puh. 234 4547, 040 352 9070 Kanslia puh. 234 4548 Opettajainhuone puh. 234 4548, 040 352 9078 Kotisivu

Lisätiedot

7-luokka Ari-Matti 2015

7-luokka Ari-Matti 2015 7-luokka Muutos siirryttäessä yläkouluun Vastuu omasta opiskelusta! Välineet Myöhästelyt Yhteys aineenopettajaan jos kysyttävää ko. aineesta Useita opettajia Luokanvalvoja hoitaa Poissaolot Oppilaan Wilma

Lisätiedot

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 1) Turvallisuus ja liikkuminen turvallisuus ja liikkuminen: koulupoliisi, liikennekasvatus 1-3 -luokat, pelastautumisharjoitukset, koulun turvallisuusohjeet, Jee Jelppii!

Lisätiedot

Hyvää alkavaa lukuvuotta koko Vanttilan kouluyhteisö!

Hyvää alkavaa lukuvuotta koko Vanttilan kouluyhteisö! Hyvää alkavaa lukuvuotta koko Vanttilan kouluyhteisö! Uusi lukuvuosi on jälleen kerran alkanut. Vanttilan koulussa se on seitsemäs lukuvuosi. Satojen lasten ja nuorten ääni kuuluu taas pihalla ja käytävillä.

Lisätiedot