LUOKANOPETTAJA / LUOKANVALVOJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOKANOPETTAJA / LUOKANVALVOJA"

Transkriptio

1 Keravanjoen koulu lukuvuositiedote NIMI LUOKKA LUOKANOPETTAJA / LUOKANVALVOJA

2 SISÄLLYS Rehtorin tervehdys 3 Yhteystiedot 4 Luokanopettajat ja luokanvalvojat 5 Työ- ja loma-ajat 6 Päivän aikataulu 7 Luokanvalvojan tunnit 8 TET-jaksot 8 Koulun lukuvuoden kasvatukselliset painopistealueet 8 Vanhempainillat 9 Tapahtumia 9 Oppilashuolto 10 Kerhotoiminta 12 Tukiopetus 12 Oppilaanohjaus 12 Oppilaskunta 12 Tukioppilaat 13 Vakuutukset 13 Vanhempainyhdistys 13 Koulun käytänteitä 13 Järjestyssäännöt 15 Opettajaluettelo 17 Työturvallisuus 18 Teknisen työn koneet ja laitteet 20

3 3 Hyvät Keravanjoen koulun oppilaat ja oppilaiden huoltajat Uusi lukuvuosi Keravanjoen koulussa on jälleen käynnistynyt. Koulutyö on alkanut tutustumalla uusiin luokkatovereihin ja totuttelemalla opiskeluun kesäloman jälkeen. Toivotamme vanhat ja uudet oppilaat sekä henkilökunnan tervetulleiksi takaisin kouluun. Koulun oppilasmäärä on lisääntynyt alakoulun puolella, Ali-Keravan koulusta siirtyi kolmannen ja neljännen luokan oppilaita Lapilan toimipisteeseen kolmen luokallisen verran. Koulutiloissa on tehty kesän aikana pieniä korjauksia kaikissa toimipisteissä. Lapilan toimipisteen pihalle on saatu lisärakennuksia helpottamaan tilan puutetta. Kieltenopettajilla ja resurssiopettajalla on nyt käytössään omia luokkatiloja, ja lisäksi musiikkiin saamme oman luokkatilan, jossa musiikkivälineet ovat helposti saatavilla. Uutena ryhmänä on koulussamme käynnistynyt valmistava opetus maahanmuuttajataustaisille oppilaille. Opetus on luokkamuotoista opetusta, ja oppilaat integroituvat mahdollisimman pian oman ikätasonsa mukaisesti yleisopetuksen luokkiin, aluksi joissakin oppiaineissa, kielitaidon karttuessa aineita vähitellen lisäten. Opetussuunnitelmien laatiminen Opetushallituksen julkaisemien perusteiden mukaisesti jatkuu sekä opettajien, henkilökunnan että huoltajien kanssa. Resurssiopettajan työpanos jatkuu alakoulussa jakotuntien lisäksi. Yläkoulussa resursseja on käytetty jakotunteihin samalla tavoin kuin viime lukuvuonna. Monikulttuurisuusopettajat jatkavat työtänsä Keravalla tukemalla monikulttuuristen oppilaiden opiskelua sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Saavutimme Vihreän Lipun pysyvän käyttöoikeuden ja sitä kautta noudatamme kestävän kehityksen periaatteita. Ympäristöraati jatkaa toiminta kestävän kehityksen eteenpäin viemiseksi. KiVa eli kiusaamisen vastaisen koulumme toimintamallit muistutetaan mieliin kesän jälkeen heti koulun alkamispäivänä. KiVa -teemat ja oppitunnit jatkuvat 1., 4. ja 7. luokilla KiVa- ohjelman mukaisesti. Keravan kouluissa käynnistyi viime keväänä vertaissovittelu eli Verso, jonka puitteissa oppilassovittelijat sovittelevat oppilaiden välisiä pieniä erimielisyyksiä. Verso -opettajat koordinoivat ja valvovat toimintaa. Tiedottaminen ja yhteydenpito kodin ja koulun välillä jatkuu Wilman välityksellä. Tiedotteet välilehdellä julkaistaan eri luokka-asteiden tiedotteet. Lukuvuositiedote ilmestyy syyskuun alkupuolella. Koulun kotisivut päivitetään syyskuun alussa, kotisivuille pyritään laittamaan pysyvämpiä tiedotteita ajankohtaisten asioiden lisäksi. Yhtenäisen perusopetuksen kouluna toteutamme yhteisiä tapahtumia koko koulun voimin lukuvuoden kuluessa. Tapahtumista tiedotetaan Wilmassa. Iloista opiskelumieltä kaikille sekä oikein hyvää alkanutta lukuvuotta. Sirpa Nenonen Rehtori

4 4 YHTEYSTIEDOT Keravanjoen koulu Keravanjoen koulu Jaakkolan toimipiste Lapilan toimipiste Jaakkolantie 8 Jurvalantie Kerava Kerava Keravanjoen koulu Päivölänkaaren toimipiste Päivöläntie Kerava KOULUN YHTEYSTIETOJA Rehtori Sirpa Nenonen (Keravanjoen koulu) Virka-apulaisrehtori Mari Spanos (Lapilan toimipiste, alakoulu) Apulaisrehtori Jouko Salmi (Jaakkolan toimipiste,yläkoulu) Kanslia Koulusihteeri Hille Saapunki Kanslia Koulusihteeri Minna Laakso Opettajat (Jaakkola) Opettajat (Lapila) Opettajat (Päivölänkaari) Opinto-ohjaaja Pirjo Karjalainen Opinto-ohjaaja Eeva Karvinen Erityisopetus (Jaakkola) Erityisopettaja Hanna Gale Erityisopettaja Vesa Sipiä

5 Erityisluokanopettaja Jorma Laakso Erityisluokanopettaja Sirpa Mäkinen Erityisopetus (Lapila) Erityisopettaja Katja Väärä Erityisopettaja Sari Malkki Erityisluokanopettaja Mari Poikolainen 5 KIP Lapila KIP Päivölänkaari Pauliina Niemelä Tarja Huotari Kouluisäntä Jukka Partanen Keittiö (Jaakkola) Emäntä Merja Mäkelä Keittiö (Lapila) Emäntä Arja Sakara Keittiö (Päivölänkaari) Luokanopettajat ja luokanvalvojat Luokka Luokanvalvoja 1A Sanna Ahtomaa 1B Juha Mattila Anniina Heinälä 1VALO Suvi Haverinen 2A Katri Lappalainen 2B Sari Hämäläinen 3A Kaisa-Riikka Virtanen 3B Petra Vanninen 3C Maarit Valonen

6 6 4A 4B 4C 4K1 4VALO 5A 5B 5C 5K1 5VALO 6A 6B 6C 7A 7B 7C 7D 7E 7K5 7VALO 8A 8B 8C 8D 8K2 8K3 9A 9B 9C 9D 9K2 9K3 Juhani Sumkin Sanna Alajoki Hanna Kuisma Mari Poikolainen Suvi Haverinen Kaisa Syvänen Reetta-Kaisa Ahvenainen Antti Valonen Mari Poikolainen Suvi Haverinen Terhi Junnila Hanna-Maija Pesonen Tero Lehtiö Susanna Kaiju Anu Väisänen Katariina Arell Tiina-Maija Yrjölä Miia Pietilä Sirpa Mäkinen Suvi Haverinen Terhi Valavirta Helka Laaksoniemi-Johanson Esko Hintikka Riitta Häyhä Jorma Laakso Sirpa Mäkinen Annarella Ahlroos Tuukka Rintala Merja Tuurala Hannele Raejärvi Jorma Laakso Sirpa Mäkinen TYÖ- JA LOMA-AJAT PERUSOPETUKSEN JA LUKIOKOULUTUKSEN työpäiviä on yhteensä 188. Työpäiviä vähentää muuksi kuin lauantaiksi osuvat itsenäisyyspäivä ja loppiainen. Syyslukukausi ma Kevätlukukausi koulu alkaa maanantaina talviloma (vko 8) syysloma (vko 42) pääsiäinen pe 3.4.-ma syyskauden päätös la lukuvuosi päättyy la joululoma Huom. Lauantaityöpäivä

7 7 PÄIVÄN AIKATAULU Päivölänkaaren (1.-2. lk) toimipisteen päiväjärjestys: oppitunti oppitunti RUOKAILU oppitunti oppitunti oppitunti Lapilan toimipisteen (1.-6. lk) päiväjärjestys: 1. ruokailuvuoro 1. oppitunti oppitunti oppitunti RUOKAILU oppitunti jatkuu oppitunti oppitunti oppitunti oppitunti ruokailuvuoro 1. oppitunti oppitunti oppitunti RUOKAILU oppitunti oppitunti oppitunti oppitunti ruokailuvuoro 1. oppitunti oppitunti oppitunti RUOKAILU oppitunti oppitunti oppitunti oppitunti ruokailuvuoro 1. oppitunti oppitunti oppitunti oppitunti RUOKAILU oppitunti jatkuu oppitunti oppitunti oppitunti ruokailuvuoro 1. oppitunti oppitunti oppitunti oppitunti RUOKAILU oppitunti oppitunti oppitunti

8 8 Jaakkolan toimipisteen (7.-9. lk) päiväjärjestys: 1. ruokailuvuoro 1. oppitunti oppitunti oppitunti RUOKAILU oppitunti oppitunti oppitunti oppitunti oppitunti ruokailuvuoro 1. oppitunti oppitunti oppitunti oppitunti RUOKAILU oppitunti oppitunti oppitunti oppitunti LUOKANVALVOJAN TUNNIT (7-9) Luokanvalvojan tunteja pidetään lukuvuoden aikana tarvittaessa noin neljän viikon välein. Näiden lisäksi on luokanvalvojan vartteja tarpeen mukaan. TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMISJAKSOT (TET) (7-9) 7. luokat 1 päivä lukuvuoden aikana 8. luokat I vko II vko luokat I vkot II vkot KOULUN LUKUVUODEN KASVATUKSELLISET PAINOPISTEET Keravanjoen koulun tavoitteena on eheä oppimispolku ensimmäisestä yhdeksänteen luokkaan saakka. Painopistealueina ovat perustietojen ja -taitojen oppiminen ja jatko- opiskelukelpoisuuden varmistaminen. Oppimisen tukena ja työskentelyssä käytetään monipuolisia, vaihtelevia, opittavaan asiaan soveltuvia ja oppilaiden oppimisedellytykset huomioon ottavia menetelmiä. Käytämme tarvittaessa opetuksessa joustavaa ryhmittelyä ja samanaikaisopetusta. Tiivis yhteistyö laaja- alaisen erityisopettajan ja opettajien välillä varmistaa hyvän oppimisen. Käytössämme on alakoulussa kaksi resurssiopettajaa, ja koulunkäyntiavustajia on sekä ylä- että alakoulussa. Oppilaita kannustetaan pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä oman ja toisen työn arvostamiseen. Oppilaita ohjataan yhteistyöhön, toisten huomioonottamiseen ja hyvään käytökseen. Korostamme toiminnassamme yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Tänä lukuvuonna painotamme työrauhaa opiskelussa. Keravanjoen koulu on KiVa- koulu, kiusaamisen vastainen koulu. Toimintamalliin kuuluu oppitunteja ja te tapäiviä ensimmäisillä, neljänsillä ja seitsemänsillä luokilla koko lukuvuoden ajan sekä tarpeen mukaan muilla luokilla. Aiheena on mm. vuorovaikutus ryhmäs

9 sä, minä ja muut sekä monipuolista tietoa kiusaamisesta. Koulun KiVa- tiimi selvittää tietoon tulleet kiusaamistapaukset. 9 Koulussamme on käytössä Verso-vertaissovittelumenetelmä. Vertaissovittelu on yhteisöllinen konfliktinhallintamenetelmä, jossa puolueettomat sovittelijat auttavat asianosaisia pääsemään sovintoon. Verso-menettelyllä sovitellaan esimerkiksi riitatilanteita. Pyrimme toiminnassamme kestävään kehitykseen. Koulumme on Vihreän Lipun koulu ja olemme viime lukuvuonna saaneet pysyvän Vihreän lipun käyttöoikeuden. Kansainvälistä yhteistyötä teemme monipuolisesti eri tahojen kanssa. VANHEMPAINILLAT lk ke klo vanhempainilta 7. lk ke vanhempainilta 8. lk to huoltajien ja luokanvalvojien tapaaminen 9. lk to huoltajien ja luokanvalvojien tapaaminen 1.-9.lk la koulupäivä, myös huoltajille 9. lk to yhteishaku 1.-6.lk maalis-huhtikuu vanhempainillat TAPAHTUMIA Syyslukukausi Duuni ja Kipinä -tapahtuma 5.9. Taksvärkki (yläkoulu) Syyssukkula (alakoulu) SPR:n Nälkäpäiväkeräys Valokuvaus Energiansäästöviikko (vk 41) Unicef -kävely Halloween -tapahtuma Svenska dagen Itsenäisyyspäivän vietto Lucia -kulkue Joulusävis Yläkoulun joulujuhla Alakoulun joulujuhla Päivällä oppilaille, illalla klo kotiväelle

10 10 Kevätlukukausi Lauantaityöpäivä Ohjelma erillisen suunnitelman mukaan. Ystävänpäivä Sählyturnaus (yläkoulu) Hiljaisuuden päivä 2.4. Musiikkiopiston kevätkonsertti Vappujuhla (oppilaskunta) Ysien päivä Retkipäivä (yläkoulu) vko 22 Kevätjuhlat. Ohjelma erillisen suunnitelman mukaan. OPPILASHUOLTO Koulussamme toimii yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, jonka tehtävänä on edistää oppilaiden tervettä, tasapainoista kasvua ja kehitystä, koko koulun hyvinvointia. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä suunnittelee, miten kouluyhteisössä turvataan kasvu- ja oppimisympäristön terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä seuraa ja arvioi suunnitelman toteutumista. Oppilashuoltotyö perustuu ongelmien ennaltaehkäisyyn, luottamukselliseen ja vastuulliseen yhteistyöhön koulun muun henkilökunnan, oppilaiden ja kotien kanssa. Keravanjoen koulun oppilashuoltopalveluina ovat käytettävissä koulukuraattori, psykologi sekä kouluterveydenhoitaja. Palveluiden piiriin ohjaudutaan opettajien, huoltajien tai oppilaan itsensä toimesta huolen aiheen ilmaantuessa. Tarvittaessa yksittäisen oppilaan tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi kootaan yksilökohtainen monialainen oppilashuoltoryhmä. Yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan huoltajien kanssa yhteistyössä. Elokuussa voimaan tulleesta uudesta oppilas- ja opiskelijahuoltolaista on tiedote Wilmassa ( ) Kouluterveydenhoitaja Mikko Rantala Lapilan toimipisteessä ti klo ke klo Jaakkolan toimipisteessä ma klo to klo pe klo Leena Järvilehto Lapilan toimipisteessä ma klo pe klo

11 11 Laine Vartiainen Päivölänkaaren toimipiste tavattavissa Ahjon koululla ma-ke ja pe Koululääkärit Ajanvaraus kouluterveydenhoitajan kautta Pirjo Tamminen (Lapila, Päivölänkaari) Ilpo Hirvonen (Jaakkola) Psykologit Teresia Åström (luokat 1.-6.) Tiina Pohjolan-Pirhonen (luokat 7.-9.) Koulukuraattori Noora Tuhkanen ma-pe Koululaisten suunhoito: hammashoitolan ajanvaraus ma-to 8-16, pe KURAATTORI Kuraattorin tehtävänä on tukea oppilaiden koulunkäyntiä sekä sosiaalista hyvinvointia kouluyhteisössä. Työ painottuu ongelmien ennaltaehkäisyyn. Kuraattoriin voi olla yhteydessä oppilas itse, vanhemmat, opettajat tai joku muu nuoren tilanteesta huolestunut henkilö. Huolen aiheet voivat liittyä esimerkiksi koulunkäyntivaikeuksiin (luvattomat poissaolot, kiusaaminen, pelot, vaikeudet luokkatovereiden kanssa), kotiin ja vapaa-aikaan tai päihteisiin. Työskentely tapahtuu tapaamalla oppilasta ja tarvittaessa perhettä, yhteistyössä opettajien kanssa. Kuraattori voi myös auttaa koulun ulkopuolisen avun ja tuen hankkimisessa oppilaalle. Tarvittaessa kuraattori työskentelee myös oppilasryhmien ja luokkien kanssa. TERVEYDENHOITAJA Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on turvata jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisimman terve kasvu ja kehitys, juurruttaa heihin terveet elämäntavat ja luoda perusta aikuisiän terveydelle. Terveystarkastukset ovat kouluterveydenhuollon keskeinen työmuoto, jonka tarkoituksena on tukea oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä, arvioida jokaisen oppilaan terveys ja hyvinvointi, löytää riskit ja poikkeamat ja ohjata oppilas tarvittaessa hoitoon. Kouluterveydenhuoltotyö on osa oppilashuoltoa ja se toimii kiinteässä yhteydessä muun oppilashuollon kanssa.

12 12 KERHOTOIMINTA Mukaan kerhotoimintaan ovat tervetulleita kaikki koulumme oppilaat. Lisätietoja kerhoista voi kysyä opettajilta luokkien kuoro luokkien läksykerho luokkien alueellinen Liikkis palloilukerho (KP-75) luokkien alueellinen Liikkis tanssikerho ( Keravan Tanssiopisto) luokkien käsityökerho luokkien askartelukerho luokkien kuoro luokkien ympäristöraati luokkien salibandykerho luokkien kuviskerho TUKIOPETUS Oppilaalla on mahdollisuus saada tukiopetusta ja sitä järjestetään sekä tuntien yhteydessä että koulutuntien ulkopuolella. Aloitteen tukiopetuksesta tekee oppilas itse, huoltaja tai opettaja. OPPILAANOHJAUS Oppilaanohjaus toteutuu koko perusopetuksen ajan prosessina, jonka osa-alueita ovat mm. oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen sekä uranvalinnan ja opiskelun ohjaus. Luokilla 1-6 oppilaanohjaus tapahtuu pääasiassa eri oppiaineiden opetuksen ja koulutoiminnan yhteydessä. Luokilla 7-9 oppilaanohjaus muodostaa oman oppiaineen, joka koostuu oppilaanohjauksen luokkatunneista, pienryhmäopetuksesta sekä henkilökohtaisesta ohjauksesta. Oppilaanohjaukseen sisältyy myös työelämään tutustumisjaksoja (TET), joiden tarkoituksena on antaa oppilaalle mahdollisuus tutustua erilaisiin työtehtäviin ja tarjota hänelle tietoa työelämän vaatimuksista. Erityisesti 9. luokan syyslukukaudella korostuu henkilökohtaisen ohjauksen merkitys pohdittaessa uran ja jatko-opiskelupaikan valintaa. Huoltajat ovat tervetulleita keskustelemaan lapsensa opiskelusta ja jatko-opintomahdollisuuksista joko yksin tai yhdessä lapsen kanssa. Ajan keskustelulle voi sopia puhelimitse tai sähköpostilla. OPPILASKUNTA Kaikki koulun oppilaat (1.-9. luokat) kuuluvat oppilaskuntaan. Oppilaskunnalle valitaan vuosittain hallitus, jonka kautta oppilaat voivat vaikuttaa koulun toimintaan. Oppilaskunta järjestää erilaisia tapahtumia ja tekee tiivistä yhteistyötä tukioppilaiden kanssa. Oppilaskunnan ohjaajina toimivat Annarella Ahlroos, Tiia Sievilä, Sanna Alajoki ja Marika Virlander.

13 13 TUKIOPPILAAT Tukioppilaat toimivat koulussa hyvän yhteishengen ja viihtyisyyden parantamiseksi ja kiusaamisen estämiseksi. Heidät valitaan keväällä seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaisista hakemusten perusteella. Tukioppilaat osallistuvat toimikautensa aikana erilaisiin koulutuksiin ja järjestävät koulussa seitsemäsluokkalaisille ja muillekin ohjelmaa, esimerkiksi teemapäiviä ja tapahtumia. Tukioppilaiden ohjaaja on Katarina Arell. VAKUUTUKSET Keravan kaupunki on ottanut tapaturmavakuutuksen kaikille peruskoulua käyville keravalaisille oppilaille. Vakuutusturva koskee koulussa ja koulumatkalla sattuneita tapaturmia edellyttäen, että matka tapahtuu suoraan kodista kouluun tai päinvastoin. Koulujen retkiltä palataan koululle. Jos vanhemmat joutuvat viemään koulua käyvän lapsensa lääkärin vastaanotolle koulussa tai koulumatkalla sattuneen tapaturman vuoksi kouluajan ulkopuolella, on vakuutusehtojen mukaan käytettävä Keravan terveyskeskuksen palveluja. Koulun vakuutus ei korvaa yksityislääkärin kuluja. Lisäksi huoltajia kehotetaan ilmoittamaan lääkärillä käynnistä lapsen opettajalle mahdollisimman pian vakuutusturvan varmistamiseksi. VANHEMPAINYHDISTYS Vanhempainyhdistys toimii linkkinä kodin ja koulun yhteistyössä. Huoltajilla on tätä kautta mahdollisuus osallistua koulun toimintaan. Vanhempainyhdistyksen sähköposti: Linkki vanhempainyhdistyksen kotisivuille löytyy koulun kotisivuilta. KOULUN KASVATUKSELLISIA KÄYTÄNTEITÄ Toimenpiteitä vaativia tilanteita Oppilaan osoittama hyvä käyttäytyminen huomataan myönteisesti. Erityisesti seuraavat asiat edellyttävät kasvatuksellista ohjausta ja toimenpiteitä. Poissaolot Toistuva myöhästyminen Aiheeton poissaolo Pitkäaikainen poissaolo Oppitunnit Opiskeluvälineiden jättäminen kotiin Kotitehtävien laiminlyönti Oppitunnin häirintä Kouluvilppi

14 14 Välitunnit Luvaton sisälläolo (alakoulu) Luvaton poistuminen välituntialueelta Loukkaava tai herjaava kielenkäyttö Väkivaltaisuus Ilkivalta Tupakointi ja päihteiden käyttö Koulumatkat Liikennesääntöjen rikkominen Toisiin oppilaisiin kohdistuva epäsosiaalinen käyttäytyminen Pikaisia toimenpiteitä vaativat: Kiusaaminen Opetuksen/opiskelun jatkuva häirintä Toistuva tehtävien laiminlyönti Jatkuva aiheeton poissaolo Ruumiillinen tai henkinen väkivalta Yhteiseen tai henkilökohtaiseen omaisuuteen kohdistuva ilkivalta Kouluvilppi Tupakointi ja päihteiden käyttö Näpistely, varkaus Kasvatukselliset toimenpiteet Toimenpiteissä pyritään korostamaan myönteistä rakentavaa näkemystä. Kaikissa tilanteissa otetaan huomioon hyvien tapojen, sovittujen sääntöjen ja lakien sekä asetusten vaatimukset. Kasvatukselliset toimenpiteet voivat olla kasvatuskeskustelu tai määrätty työtehtävä Ensisijainen keino puuttua oppilaan häiritsevään käytökseen on kasvatuskeskustelu. Mikäli epäasiallinen käyttäytyminen kasvatuskeskustelun tai sen uusimisen jälkeen jatkuu, koulun käyttämä rangaistus on jälki-istunto. Asiat pyritään hoitamaan mahdollisimman pitkälle keskustelun avulla. Kasvatuskeskustelusta ollaan yhteydessä huoltajiin ja se toteutetaan mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen. Kasvatuskeskustelussa sovittujen asioiden toteutumista voidaan seurata sopimalla seurantakeskustelusta. Kasvatuskeskustelu kirjataan. Kasvatuksellisista syistä määrätty työtehtävä voi olla esimerkiksi sotkemisesta aiheutuvan siivoaminen, rikkoutuneen asian korjaaminen ikätason edellyttämällä tavalla tai kirjallisten koulutehtävien suorittaminen. Työtehtävää edeltää aina keskustelu oppilaan ja huoltajan kanssa. Tehtävä suoritetaan aina opettajan valvonnassa. Tehtävän teettäminen kirjataan. Mikäli rikkomukset toistuvat keskusteluista ja jälki-istunnosta huolimatta tai mikäli rikkomus on vakava, voi rehtori antaa kirjallisen varoituksen. Vakavia tilanteita ovat esimerkiksi toisen vahingoittaminen tai päihtymys koulussa. Opettajan ja rehtorin toimivalta tarkastaa oppilaan tavarat koskee esineitä ja aineita, jotka vaarantavat oppilaan oman tai muiden turvallisuuden. Tarkastaminen edellyttää perusteltua ja ilmeistä syytä. Ensisijaisesti pyydetään oppilasta itse näyttämään esineet tai aineet. Läsnä tulee olla kaksi aikuista, joista toisen oppilas voi valita. Opettajalla ja rehtorilla on

15 15 myös oppilaiden turvallisuuden ja toimintaympäristön rauhallisuuden turvaamiseksi toimivalta ottaa haltuun vaaralliset esineet ja aineet sekä perusopetuksen osalta myös esineet ja aineet, joilla oppilas häiritsee opetusta. Tarkastamisessa ja esineiden haltuun ottamisessa noudatetaan hienotunteisuutta ja kunnioitetaan henkilökohtaista koskemattomuutta ja yksityisyyttä mahdollisimman pitkälle. Tarkastamisesta ilmoitetaan aina oppilaan kotiin. Haltuun otetut esineet luovutetaan huoltajalle tai mikäli he eivät halua niitä, ne hävitetään asianmukaisesti. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEYDENPITO Kodin ja koulun välinen yhteydenpito ja koulun tiedottaminen hoidetaan pääsääntöisesti Wilman kautta. POISSAOLOISTA ILMOITTAMINEN Jos oppilas joutuu olemaan pois koulusta sairauden vuoksi, on siitä ilmoitettava koululle mieluiten jo sairastumispäivän aamuna Wilman kautta tai puhelimitse. Poissaolosta ei voi ilmoittaa tekstiviestillä. Ilmoituksen sairastumisesta tekee aina oppilaan huoltaja, ei oppilas itse. Poissaolot, joita ei ole ilmoitettu koululle, selvitetään poissaolon jälkeen. Kesken koulupäivän poistumiseen tarvitaan aina terveydenhoitajan, rehtorin tai opettajan lupa. LOMA-ANOMUS Etukäteen tiedettäviin poissaoloihin on aina haettava lupaa kirjallisesti. Lomaanomuskaavakkeita saa koulusta ja koulun nettisivuilta. Anomus palautetaan hyvissä ajoin huoltajan allekirjoituksella varustettuna luokanvalvojalle (1-3 päivän loma) ja koulun rehtorille (yli 4 päivän loma). Huoltajien on aihetta tarkastaa, onko suunniteltuna loma-aikana kokeita. Koevarauslista on Wilmassa. OPPILASTIETOJEN MUUTOKSET JA ARVIOINTI Oppilastietojen muutokset on ilmoitettava välittömästi koulun kansliaan. Väliarvioinnit annetaan syyslukukauden lopussa ja maaliskuun alussa sekä lukuvuositodistus kevätlukukauden päättyessä. Peruskoulun vuosiluokilla annetaan sanallinen arviointi ja luokilla numeroarviointi. JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. Koulualue ja aika Kouluaika on pääsääntöisesti työjärjestyksen mukainen ja se vietetään koulualueella, joka on määritelty kartassa. 2. Koulumatkat Koulumatkalla noudatetaan liikennesääntöjä ja hyviä tapoja.

16 16 Pyöräillessä käytän kypärää ja pimeään aikaan heijastinta. Tien ylitykseen käytän suojatietä. 3. Sisätiloissa käyttäytyminen Koulun sisätiloissa käyttäydytään asianmukaisesti, kulkureitit pidetään avoimena ja ulkovaatteet laitetaan niille varattuun paikkaan. En juokse, enkä huuda käytävillä. 4. Oppitunnit Työrauha: Jokaisen oppilaan velvollisuus on huolehtia omasta ja muiden työskentelyrauhasta. Oppitunnilla toimitaan opettajan antamien ohjeiden mukaan. Oppitunnille saavutaan ajoissa tarvittavat välineet mukana ja kotiläksyt tehtyinä. Päivän ensimmäinen tai toinen oppitunti alkaa lyhyellä aamunavauksella. Oppitunneilla en naura toisten väärille vastauksille. En puhu toisten päälle, enkä huutele vastauksia. Käytän puhelinta vain opettajan luvalla. Oppitunnille riisutaan päällysvaatteet, ei syödä eikä juoda, matkapuhelimet ja muut laitteet pidetään äänettöminä ja laukussa/repussa. 5. Välitunnit Välitunti vietetään välituntialueella ja noudatetaan koulun sääntöjä. Välitunneilla en kiusaa ketään. Pidän huolta koulun välineistä ja palautan ne sovittuun paikkaan. 6. Järjestäjien tehtävät (Lapila ja Päivölänkaari ) Kukin luokka sopii omien luokkatilojen tehtävät. Järjestäjät valvovat sekä luokan että naulakon järjestystä. 7. Ruokailu Ruokailussa käyttäydytään asiallisesti ja noudatetaan hyviä tapoja. Otan ruokaa sopivan määrän, en puhu ruoka suussa. 8. Yhteinen ja henkilökohtainen omaisuus Yhteistä ja henkilökohtaista omaisuutta ei saa vahingoittaa. 9. Siisteys ja viihtyvyys Huolehdin oman työskentely-ympäristöni siisteydestä. Siivoan omat sotkuni. Koulualue pidetään siistinä; roskat laitetaan roska-astioihin sekä sisällä että ulkona. 10. Poissaolot Poissaolosta on tehtävä kirjallinen hakemus etukäteen. Sairauspoissaolot tulee selvittää viipymättä.

17 Lisäksi Tupakan, tulentekovälineiden, alkoholin ja muiden päihteiden sekä teräaseiden tuominen ja käyttö kouluun ja lähialueelle on kielletty. Kiusaaminen on koulussamme kielletty! Jos kiusaamista esiintyy, siihen puututaan välittömästi. 12. Hätätilanteet Toimin rauhallisesti, mutta ripeästi opettajan ohjeiden mukaan. Menen sovittua reittiä poistumispaikalle. En huuda, enkä töni toisia. OPETTAJALUETTELO Jaakkola Lapila Päivölänkaari Kaikki opettajat ovat tavoitettavissa sähköpostilla. Opettajien sähköpostiosoite: (huom. ä=a, ö=o) (poikkeukset sari.k.hamalainen ja jorma.o.laakso) Ahlroos Annarella AAH uskonto, historia Ahtomaa Sanna SAH luokanopettaja Ahvenainen Reetta-Kaisa RKA luokanopettaja Alajoki Sanna SAL luokanopettaja Arell Katarina KAAR matematiikka, fysiikka, kemia Gale Hanna HGA erityisopettaja Havia Jari JHA historia ja yhteiskuntaoppi Heinälä Anniina ANH erityisluokanopettaja Hewidy Hossam HOH arabian kieli, islamin uskonto Hintikka Esko EHI matematiikka, fysiikka, kemia, atk Hyvönen Kari KHY matematiikka, fysiikka, kemia, atk Hämäläinen Sari SHÄ luokanopettaja Häyhä Riitta RHÄ äidinkieli ja kirjallisuus, S2, ilmaisutaito Issara Palin PIS thain kieli Jami Homa JZH islamin uskonto Junnila Terhi JUT luokanopettaja Kaiju Susanna SUS matematiikka, atk Karjalainen Pirjo PKA oppilaanohjaus Karvinen Eeva EEK oppilaanohjaus Koivumies Sanna SAK A2 venäjä Komppa Minna MIK ruotsi Konkari Helena HKO englanti Kuisma Hanna KHA luokanopettaja Laakso Jorma JLA erityisluokanopettaja Laaksoniemi-Johanson Helka HLJ kotitalous Lappalainen Katri LAK luokanopettaja Lehtiö Tero TLEH luokanopettaja Malkki Sari SMM erityisopettaja

18 Mattila Juha MJU luokanopettaja Mäkinen Sirpa SMÄ erityisluokanopettaja Nenonen Sirpa SNE rehtori Paananen Anne-Marita AMP tekstiilityö Pesonen Hanna-Maija HMP luokanopettaja, tekstiilityö Pietilä Miia PIM kuvataide Pirnes Riitta RPI äidinkieli ja kirjallisuus, ilmaisutaito Poikolainen Mari PME erityisluokanopettaja Puro Lilja LPU matematiikka, fysiikka, kemia Pussinen Tarja TPU musiikki Raejärvi Hannele HRA englanti, ruotsi Reponen Anu AREP A2 venäjä Rintala Tuukka TRIN liikunta, terveystieto Salmi Jouko JSA biologia, maantiede, apulaisrehtori Sievilä Tiia TII liikunta, terveystieto Sipiä Vesa VSI erityisopettaja Spanos Mari MSP virka-apulaisrehtori Sumkin Juhani JSU luokanopettaja, ortodoksiuskonto Syväjärvi Sauli SSY tekninen työ Syvänen Kaisa KSY luokanopettaja Tuominen Jaana JTU monikulttuurisuusopettaja Tuurala Merja MTU biologia, maantiede Uzal Melike UME turkin kieli Vahtra Marika MVAH viron kieli Valavirta Terhi TVA äidinkieli ja kirjallisuus, S2 Valonen Antti AVA luokanopettaja Valonen Maarit MVA luokanopettaja Vanninen Petra PES luokanopettaja Viljakainen Riikka RVI erityisopettaja Virlander Marika MVI resurssiopettaja Virtanen Kaisa-Riikka KVI luokanopettaja Vuorio Riitta RVU ranska, englanti Väisänen Anu AVÄ kotitalous Väärä Katja KVÄ erityisopettaja Yrjölä Tiina-Maija TMY englanti, ruotsi Koulunkäyntiavustajat: Alakoulu: Huotari Tarja, Kuitunen Helena, Niemelä Pauliina, Partanen Pirjo, Rantanen Maiju, Syvänen Marika. 18 Yläkoulu: Lindgren Tomi, Sandell Olga, Vainionpää Ville.

19 19 Työturvallisuus Sosiaali ja terveysministeriön esityksestä valtioneuvosto on antanut asetuksen (475/2006) nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä. Asetuksen tarkoituksena on tarkentaa lakia (998/1993) nuorista työntekijöistä ja (738/2002) työturvallisuuslakia. Peruskoulussa em. asetus ja lait koskevat erityisesti teknisen työn opetusta sekä fysiikan ja kemian harjoitustöitä. Asetuksen mukaan oppilaat voivat seitsemännestä luokasta lähtien opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa tehdä vaarallisia töitä, jos se on opetuksen toteuttamiseksi välttämätöntä ja voidaan tehdä turvallisesti. Työn tekemisen edellytyksenä on kuitenkin, että suojaimet ja työvälineet ovat työntekijälle sopivat ja turvalliset käyttää. Peruskoulun oppilaan huoltajalle on myös etukäteen ilmoitettava ko. vaarallisen työ tekemisestä ja sen perusteista. Vuosiluokilla 1-6 työskentelyä vaarallisilla koneilla ja laitteilla ei sallita. Mekaanisten vaaratekijöiden aiheuttama erityinen vaara voi olla työskennellessä esim. seuraavilla koneilla ja laitteilla: laserlaitteella, sirkkelillä, pyörösahalla, vannesahalla, höyläkoneella, moottorisahalla, jyrsinkoneella, levyleikkurilla ja muulla vastaavalla konevoimalla toimivalla leikkurilla, pylväs- ja penkkiporakoneella, kulmahiomakoneella, metallisorvilla, kaasuhitsaus- ja kaasuleikkauslaitteella, paineilmalla tai vastaavalla toimivalla naulaimella. (STM:n asetus 128/ vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta Työssä voi olla erityinen kemiallinen vaara, kun altistutaan haitallisessa määrin aineelle tai valmisteelle, joka luokitellaan vaaralliseksi kemikaalilain ( 744/1989 ) luettelon mukaisesti. Kemian tunneilla käytetään mm. laimeita happoja, joilla työskennellään opettajan valvonnassa ja ohjauksessa, sekä käytetään asianmukaisia suoja- ja turvavarusteita. Fysiikan tunneilla merkittävin vaara voi aiheutua elektroniikan harjoitustöissä. Opettajan tekemissä demonstraatioissa käytetään suurimmillaan verkkojännitettä, jolloin oppilaita varoitetaan koskemasta käytettäviin laitteisiin. Oppilas työt tehdään pienillä jännitteillä, eikä vaaraa synny jos opettajan antamia ohjeita noudatetaan. Oppilaille on tehty tiettäväksi hätäkytkimen käyttö ja sijainti. Liitteenä on lista kouluissamme käytössä olevista laitteista. Lisätietoja antavat Teknisen työn opettaja Sauli Syväjärvi Kemian ja fysiikan opettajat: p

20 20 Koulullamme teknisen työn opetuksessa käytössä olevat koneet ja laitteet Kone tai laite Ei oppilaiden käytössä pyöräsaha vannesaha oikohöylä tasohöylä lautashiomakone nauhahiomakone puusorvi puujyrsin poratalttakone listaleikkuri pylväs- tai penkkiporakone kaarisakset hydraulinen puristin levynpyöristyskone levynsärmäyskone levyleikkuri metallinkatkaisusaha penkkihiomakone nauhahiomakone pistehitsauslaitteet puikkohitsauslaitteet mig-hitsauslaitteet kaasuhitsauslaitteet tig-hitsauslaitteet cnc-sorvi cnc-jyrsin Käsikoneet kulmahiomakone (115 tai 125 mm) kulmahiomakone (230mm) nauhahiomakone tasohiomakone kärkihiomakone epäkeskohiomakone polttokynä juotoskolvi naulain porakone pistosaha (kuviosaha) pienoispora nakertaja kuumaliimapistooli kuumailmapuhallin maaliruisku

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03. Syyslukukausi Kevätlukukausi 12.08.-20.12.2013, 90 työpäivää 02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.2014

Lisätiedot

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille!

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Raunistula yhtenäiskoulun kahdeksannen toimintavuoden tavoitteena ovat viime vuoden tavoin oppilaiden Hyvinvointi Osallisuus Tuki Oppilaiden hyvinvointi on osa koko

Lisätiedot

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Säilytä tiedote lukuvuoden ajan. 1 2 YHTEYSTIEDOT URHEILUPUISTON KOULU Anni Swanin katu 6 50100 Mikkeli Rehtori Mika Huovinen 044 794 2776 mika.huovinen@mikkeli.fi

Lisätiedot

MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016

MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016 MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016 MERTALAN KOULU Simasalonkatu 2 57200 SAVONLINNA rehtori Markku Kiiski 044-4174540 sähköposti: markku.kiiski(at)savonlinna.fi apulaisrehtori Marketta Pellinen 044-4174537

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

Hyvä huoltaja ja oppilas

Hyvä huoltaja ja oppilas Hyvä huoltaja ja oppilas Oheisesta lukuvuoden ensimmäisestä tiedotteesta näette kouluvuotta koskevat perustiedot. Lukuvuosi on jaettu kuuteen opiskelujaksoon. Joka jakson alussa lähetämme kotiin A4-tiedotteen

Lisätiedot

LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015

LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015 Porin kaupunki Kuninkaanhaan koulu Perusopetus 6 9 LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015 YHTEYSTIEDOT JA HENKILÖKUNTA Kuninkaanhaan koulu Kuninkaanhaanaukio 8 28130 PORI Opettajainhuone 044 701 5283 (poissaoloilmoitukset,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16

VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16 VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Yhteystiedot... 3 3. Lukuvuosi ja lomat... 3 4. Jaksot..... 3 5. Opettajat..... 4 6. Koulunkäyntiavustajat 5 7. Iltapäivätoiminnan

Lisätiedot

Lukuvuosiopas 2014-2015

Lukuvuosiopas 2014-2015 Lukuvuosiopas 2014-2015 Vantaan kaupunki Uomarinteen koulu Uomarinne 2 01600 Vantaa Tämä lukuvuosiopas ja muuta tietoa koulusta sekä koulunkäyntiin liittyviä lomakkeita löytyy koulun kotisivuilta www.edu.vantaa.fi/uomis

Lisätiedot

TIEDOTELEHTI. Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/

TIEDOTELEHTI. Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/ TIEDOTELEHTI Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/ Kanslia 050 501 9614 Rehtori 050 394 8460 Opettajienhuone 040 133 6612 HUOLTAJA!

Lisätiedot

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille!

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille! LYSEONMÄEN KOULU 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin tervehdys 4 Luokanvalvoja ja koulun toiminta-ajatus 5 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä 6 Koulun opettajat ja opetusaineet 6 Hallinto 8 Lukuvuoden

Lisätiedot

Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011

Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011 Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011 Talkootie 37, 01350 Vantaa 1 Sisällys sivu Aamu- ja välipala 1 Arviointi 1 ATK koulussa 1 Erityisopetus 2 Hammashoitola 2 Henkilökunta 3 Johtokunta 6 Juhlat 6 Järjestyssäännöt

Lisätiedot

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖPÄIVÄ LAUANTAINA 10.11. JA SITÄ VASTAAVA VAPAAPÄIVÄ PERJANTAINA 7.12. Hyvä kotiväki! Tervetuloa kesän jälkeen aloittamaan uutta lukuvuotta

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2011 2012 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA Euran yhteiskoulun lukuvuositiedote 2014-2015 1 2 SISÄLTÖ 1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA 2. KOULUN TOIMINTA-AJATUS 3. HALLINTO 4. KOULUN TAVAT 5. TYÖ- JA LOMA-AJAT 6. OPETTAJAT, PUHELINNUMEROT

Lisätiedot

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lauttasaarenyhteiskoulu.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lauttasaarenyhteiskoulu.fi LAUTTASAAREN YHTEISKOULU Isokaari 19, 00200 Helsinki Puhelin (09) 684 1270 Fax. (09) 6841 2727 E-mail: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Toimisto palvelee koulupäivinä

Lisätiedot

LINNAINMAAN KOULUN SYYSTIEDOTE LUKUVUOSI 2015-2016

LINNAINMAAN KOULUN SYYSTIEDOTE LUKUVUOSI 2015-2016 LINNAINMAAN KOULUN SYYSTIEDOTE LUKUVUOSI 2015-2016 Linnainmaan koulu Linnainmaankatu 12 33580 Tampere Kanslia puh. (03) 5654 3012 Opettajienhuone (1.-9. lk) puh. (03) 5654 3013 http://koulut.tampere.fi/linnainmaa

Lisätiedot

VUOSITIEDOTE 1/2015. Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo

VUOSITIEDOTE 1/2015. Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo VUOSITIEDOTE 1/2015 Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo 1 Sisällys Luokat, opettajat, muu henkilökunta... 3 Yhteystietoja... 4 Juhlia ja tapahtumia... 5 Työ- ja loma-ajat... 5 Koulupäivän

Lisätiedot

Rehtorin terveiset. Mukavaa lukuvuotta kaikille! Pekka Pyykkönen

Rehtorin terveiset. Mukavaa lukuvuotta kaikille! Pekka Pyykkönen Rehtorin terveiset Koulun pitäisi alkaa joka aamu vasta klo 10.30, luokissa on leijuvat kosketusnäytöt ja kaunokirjoitus lopetettu. Tällaisia ideoita koulun kehittämiseen toivoivat 1., 5. ja 9. luokan

Lisätiedot

1. Henkilökunta ja yhteystiedot... 4 Koulun johtoryhmä... 6 Vanhempainyhdistys... 6 2. Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat... 6 3.

1. Henkilökunta ja yhteystiedot... 4 Koulun johtoryhmä... 6 Vanhempainyhdistys... 6 2. Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat... 6 3. 1 1. Henkilökunta ja yhteystiedot... 4 Koulun johtoryhmä... 6 Vanhempainyhdistys... 6 2. Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat... 6 3. Koulupäivän aikataulu... 7 4. Länsimäen koulun säännöt... 8 Juhlissa

Lisätiedot

kuraattori Reittu-Karppinen Tuula 044-7147 562 Romppainen Kirsi 044-7100 804 Roponen Liisa 044-7147 543

kuraattori Reittu-Karppinen Tuula 044-7147 562 Romppainen Kirsi 044-7100 804 Roponen Liisa 044-7147 543 Kajaanin keskuskoulu, Väinämöisenkatu 28, 87100 Kajaani rehtorit Aapakari Marjaana, rehtori Moilanen Sari 044-4214 059 pöytäpuhelin 044-7147 588 Niemelä Maria 044-7147 555 kännykkä 044-7100 137 Niemi Emilia

Lisätiedot

Juvolan koulun opetussuunnitelma

Juvolan koulun opetussuunnitelma Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004).

Lisätiedot

KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015

KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015 1 KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015 2 Syksy 2014 Helteisen kesäloman jälkeen olemme päässeet aloittamaan uutta lukuvuotta jo keväällä tutuiksi tulleissa väliaikaistiloissa. Lukuvuosi on

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo Kouran koulun lukuvuositiedote Lukuvuosi 2013-2014 Kuva: Satu Mäki-Teppo Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Koulunjohtajan palsta Ihana ja lämmin kesä on vielä kesken, vaikka kouluun jo taas palaammekin.

Lisätiedot

Luokanvalvoja: Puhelin:

Luokanvalvoja: Puhelin: KAURIALAN KOULU Torikatu 33 13130 HÄMEENLINNA Luokanvalvoja: Puhelin: Koulun kotisivut: http://www.hameenlinna.fi/kaurialankoulu Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@hameenlinna.fi Rehtori Pekka Saros

Lisätiedot

SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE lv. 2015-16

SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE lv. 2015-16 SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE 201 5-2016 SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE lv. 2015-16 Koulutyö käynnistyy tänä syksynä lähes kokonaan uudistetussa koulurakennuksessa. Tekniset tilat ovat viimeistä

Lisätiedot

Koivukylän koulun. opintoopas

Koivukylän koulun. opintoopas Koivukylän koulun opintoopas 2015 2016 Sisällysluettelo Hyvä oppilas... 3 Koulun puhelimet ja henkilökunta... 4 Opettajat ja avustajat... 5 Opettajat aineryhmittäin... 6 Luokanvalvojat... 7 Oppilaskunta...

Lisätiedot