ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Sivistyslautakunta sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Sivistyslautakunta sivu 1"

Transkriptio

1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika , kello 17:00 19:24. Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Neiron koulu Hellsten Vesa, pj Haapoja Mervi Korvola Vesa Mahlamäki Kirsi Mäenpää Juha Ranta Tuula Takamäki Tuija Juha Ketonen Simo Ojaluoman varajäsenenä Kujanpää Saija Ojaluoma Simo Kunnanhallituksen edustaja Salme Hautala Muut saapuvilla olleet Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen Päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki ajan klo 18:00-18:40. Palonkylän koulun koulunjohtaja Jarmo Kuoppala 133 ajan klo 17:35-17:55. Neiron koulun koulunjohtaja Marja Laine 132 ajan klo 17:00-17:35. Asiat :t Pöytäkirjan allekirjoitus Vesa Hellsten puheenjohtaja Kirsi Kinnunen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Sivistystoimistossa Vesa Korvola Tuija Takamäki , virka-aikana Sivistystoimistossa Kirsi Kinnunen sivistystoimenjohtaja

2 ILMAJOEN KUNTA Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kokousaika Kokouspaikka , kello 17:00 Neiron koulu Käsiteltävät asiat Pykälä Pöytäkirjan liitteet Asia Sivu SIV 130 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 SIV 131 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 SIV 132 AJANKOHTAISTA NEIRON KOULUSSA 3 SIV 133 MULTIPRIMUKSEN HANKINTA 4 SIV 134 SIV 135 SIV 136 ESITYS KULTTUURISTRATEGIAN TYÖSTÄMISEKSI ILMAJOEN KUNNALLE 8 ENNUN PÄIVÄKODIN SATELLIITTIYKSIKKÖ PAIMENKUJALLE TARVITTAVAT VÄLTTÄMÄTTÖMÄT HANKINNAT 11 HUISSIN JA KOSKENKORVAN ALUEEN PERHEPÄIVÄHOITAJIEN TIEDOKSIANTO 12 SIV 137 KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ 14 SIV 138 SIV 139 SIV 140 SIV 141 ERON MYÖNTÄMINEN ELÄKKEELLE SIIRTYMISEN JOHDOSTA / H.R. 18 ERON MYÖNTÄMINEN ELÄKKEELLE SIIRTYMISEN JOHDOSTA / A-R.K. 19 ERON MYÖNTÄMINEN ELÄKKEELLE SIIRTYMISEN JOHDOSTA / O.L. 20 ERON MYÖNTÄMINEN ELÄKKEELLE SIIRTYMISEN JOHDOSTA / K.S. 21 SIV 142 PALONKYLÄN KOULUN VARAJOHTAJAN NIMEÄMINEN 22 SIV 143 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 23 SIV 144 KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN MUUTOS 24 Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusosoitus ja valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon sivistystoimistossa 18. päivänä lokakuuta 2011 virka-aikana. Puheenjohtaja Ilmajoella 6. päivänä lokakuuta 2011 Vesa Hellsten, merk.

3 Sivistyslautakunta SIV 130 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivistyslautakunnan kokous tulee kutsua koolle vähintään neljä päivää ennen kokousta ja kokous on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. SIV 131 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi tulee valita kaksi sivistyslautakunnan jäsentä. Sivistyslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Vesa Korvola ja Tuija Takamäki, joita pyydetään valmistamaan, että heillä ei ole estettä pöytäkirjantarkastukseen. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Korvola ja Tuija Takamäki ehdotuksen mukaisesti.

4 Sivistyslautakunta SIV 132 AJANKOHTAISTA NEIRON KOULUSSA Neiron koulun koulunjohtaja tutustuttaa sivistyslautakunnan Neiron koulun tilanteeseen. Sivistyslautakunta merkitsee em. asian tietoonsa saatetuksi. Päätös: Hyväksyttiin. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ). Asiantuntijana kuultavana oli Neiron koulun koulunjohtaja Marja Lainen klo 17:00-17:35.

5 Sivistyslautakunta SIV 133 MULTIPRIMUKSEN HANKINTA YHT 397/2011/16 MultiPrimus-ohjelmisto lisäosineen nimeltään Kurre (lukujärjestysohjelma) ja Wilma (Kurren nettiversio yhteydenpitoon huoltajien kanssa) ovat oppilashallinto-ohjelmistoja, jotka tällä hetkellä ovat käytössä Jaakko Ilkan koululla ja lukiolla. Helmi-oppilashallintojärjestelmä taas on käytössä Palonkylän, Ahonkylän ja Herralan kouluilla. Ilmajoen kunnassa ei ole kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukaista pitää yllä kahta eri oppilashallintojärjestelmää. Keskeiset tietojärjestelmät on opetustoimen tehokkuuden kannalta järkevää yhtenäistää Ilmajoen kunnassa. Helmi-järjestelmää käytetään vain kodin ja koulun väliseen yhteydenpitoon. MultiPrimuksen etuna Helmi-järjestelmään on, että se on kodin ja koulun välisen yhteydenpidon lisäksi yhteensopiva Primus- Kurre lukujärjestysohjelman kanssa. MultiPrimus-ohjelmaa käytetään yleisesti sekä yläkouluissa että lukioissa ympäri Suomea. Eli samaa tietokantaa käytetään sekä hallinnossa (= Primus hallintoohjelma) että Kurressa (= lukujärjestysohjelma). Wilmaa, joka on Kurren nettiversio, taas voidaan käyttää mm. yhteydenpitoon vanhempien kanssa. Se pohjautuu Kurren lukujärjestyksiin. Vanhemmat voivat Wilman kautta mm. kuitata lapsensa poissaolot. Opettajat taas voivat Wilmassa mm. antaa arvosanat. Primusta voidaan käyttää myös palkkakirjanpidon tietokantana, koska ohjelmaan sisältyvät myös vuosittain täytettävät opettajatietolomakkeet. Nykyisin käytetyistä paperisista opettajatietolomakkeista voidaan tällöin siirtyä kokonaan sähköiseen järjestelmään. Tämä tehostaisi toimistohenkilöstön työtä. MultiPrimuksen ja Wilman hankinnalla luodaan kaikki kunnan oppilaat sisältävä järjestelmä, jossa on mahdollisuus huoltajilla päästä internetin kautta seuraamaan lastensa koulutietoja. Multi-Primus -hallinto-ohjelman hankinta koko Ilmajoen kunnan perusopetukseen tehostaa toimintaa niin henkilöstö- kuin oppilasasioissa kun nyt yläkoulu ja lukio käyttävät ko. hallinto-ohjelmia. Ohjelmisto edesauttaa lakisääteisten tietojen tilastointia ja toimenpiteiden seurantaa, tarkistamista ja oikeellisuutta. Tämä turvaa koulutuksen järjestäjän vastuun. Ohjelmistot mahdollistavat monipuolisen ja taloudellisen käyttömahdollisuuden rehtoreille, opettajille, oppilaanohjaajalle sekä koulusihteerille. Lisäksi Wilma-ohjelman kautta tiedottaminen ja koulun ja kodin yhteistyö helpottuu.

6 Sivistyslautakunta Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tiedot kohdentuvat yhteen säilytyspaikkaan ja ovat sieltä käytettävissä oppijan tukitoimia suunniteltaessa sekä samalla toteutuu lainvaatimus tietojen saatavuudesta ja säilytyksestä. Ohjelmistojen tietoja: Primuksen monioppilaitosjärjestelmän avulla voidaan yhdistää kunnan kaikkien oppilaitosten sekä koulutoimiston tietokannat yhdeksi ja samaksi tietokannaksi. Tietokannan laajuus voi vaihdella muutamasta koulusta laajaan alueelliseen tietokantaan. Järjestelmä ei vaadi toimiakseen nopeita kiinteitä datayhteyksiä, riittää että koululta on pääsy Internetiin. Tietojen ylläpito Tietojen pitäminen ajan tasalla helpottuu, kun kaikki tiedot ovat samassa tietokannassa. Opiskelijan siirtäminen oppilaitoksesta toiseen helpottuu huomattavasti. Keskitetty hallinnointi Pääkäyttäjä luo käyttäjätunnukset, muokkaa tulosteet ja suunnittelee yhteiset käytännöt. Jaottelemalla käyttäjätunnukset tarkoituksenmukaisiin ryhmiin, kukin käyttäjä saa tietokannasta juuri itselleen tarpeellisen informaation. Käyttäjäosa webbipohjaisesta ohjelmasta on oltava käyttäjän tietokoneella, mikä taas luo lisäturvaa käyttöön. Päivitys hoituu Starsoft Oy:n toimesta. Yhteiset tulosteet Tietokannassa on mahdollista tehdä valmiita tulosteita, jotka ovat heti kaikkien käytettävissä. Jokainen oppilaitos voi lisäksi halutessaan tehdä omia tulosteita vain omaan käyttöönsä. Jokaisella kouluasteella voi olla yhteiset tulostepohjat. Kunnalle saadaan näin selkeä ja yhtenäinen linja mm. todistusten ulkonäössä. Raportoinnin helppous Tietojen haut, tilastointi ja ulkoiset tiedonsiirrot tehostuvat MultiPrimuksen ansiosta. Koska kaikki oppilaitokset ovat samassa tietokannassa, saadaan kokonaisuutta koskevia tilastoja ja raportteja tuotettua helpommin. Hallinto-ohjelman hankkimisesta on keskusteltu koulunjohtajien, rehtoreiden ja ohjelman käyttäjien kanssa ja todettu ohjelman tarpeellisuus. Tavoitteena on, että syksystä 2012 Ilmajoen kunnassa olisi yksi yhtenäinen oppilashallinto-ohjelma. Erittely kustannuksista MultiPrimus

7 Sivistyslautakunta Primus lisälisenssit (200 kpl) sivistystoimistolle, hinta 500 euroa Primus, puuttuvat lisenssit alakouluille, hinta euroa Nykyisten Primus-koulujen tietojen yhdistäminen, hinta 600 euroa MultiPrimus koulutuspäivä pääkäyttäjille (1-3 hlöä), hinta 760 euroa + matkustuskulut Wilma reissuvihko-ohjelma (sis erityisopetusominaisuudet) Wilma lisenssit kaikille alakouluille, hinta yhteensä euroa Kertakustannukset yhteensä euroa. Vuosikustannukset (vuosi 2012) (ei sisällä niiden koulujen vuotuisia Primus-tukimaksuja, joilla jo on Primus hankittuna) Sivistystoimiston MultiPrimuksen vuotuinen tukipalvelumaksu euroa Alakoulujen Primusten tukimaksut yhteensä 609,50 euroa Kaikkien alakoulujen Wilman tukimaksut yhteensä 1.684,80 euroa Hosting-palvelumaksu euroa/vuosi. Palvelu sisältää hankittujen ohjelmien tietojen siirron Ilmajoen palvelimilta Starsoftin Vaasassa sijaitsemille palvelimille, ohjelmien päivitykset ja varmuuskopioinnit. Vuosikustannukset (vuosi 2012) yhteensä 4.806,30 euroa. Tämä summa ei sisällä niitten ohjelmien tukimaksuja, jotka kouluilla jo on hankittuna. Hintoihin lisätään alv 23%. Nämä hinnat ovat voimassa asti. Sivistyslautakunta päättää hankkia MultiPrimus hallinto-ohjelman vuonna 2011 siten, että hankinta katetaan sivistystoimessa sisäisesti. Päätös: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultavana oli Palonkylän koulun koulunjohtaja Jarmo Kuoppala klo 17:35-17:55. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

8 Sivistyslautakunta

9 Sivistyslautakunta YHT 375/2010/45 SIV 134 ESITYS KULTTUURISTRATEGIAN TYÖSTÄMISEKSI ILMAJOEN KUNNALLE Etelä-Pohjanmaan liitto kannustaa kuntia kulttuuristrategioiden työstämiseen tarjoten opastusta ja tukea. Ilmajoen kunta hyötyy kulttuuristrategiasta, koska kunta voi strategian avulla ohjata toimintaa yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi, vahvistaa paikallistason kulttuuritoimintaa, priorisoida kunnallisten kulttuuripalvelujen niukkoja resursseja, sekä edesauttaa henkisten voimavarojen ja taloudellisen kasvun välistä yhteyttä mm. työpaikkojen muodossa. Ilmajoen kunnan kulttuuristrategiaprosessin työstämiseksi valitaan strategiaa valmisteleva työryhmä ja työryhmälle puheenjohtaja. Työryhmän jäsenet vuorotellen työstävät strategiatekstiä, ainakin aluksi itse. Alustava aikataulu kulttuuristrategiaprosessille: marraskuussa 2010 kunnanjohdon Ilmajoen kuntaa koskeva strategiakeskustelutilaisuus tarpeista ja tavoitteista kuntalaisille. marras-joulukuussa 2010 kulttuuristrategian prosessin aikataulutus vastuuhenkilöineen (ml. mahdolliset toimintaympäristö- ja kilpailukykyanalyysit, vision, arvojen ja toimenpiteiden hahmottelut, työryhmän kokoontumiset, kuntalaisten kuulemiset, mahdolliset kriittiset menestystekijät, asiantuntija- ja muut tilaisuudet, mahdollinen hankehaku ja hankkeen läpivienti, koulutukset, luennot, toimialojen yhteensovittaminen, strategian maastouttamis- ja tiedon levittämissuunnitelma). tammi-syyskuussa 2011 strategiatyötä. syyskuussa 2011 esitys Ilmajoen kunnan kulttuuristrategiaksi on valmis. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 1. Ilmajoen kunta laatii kauas tulevaisuuteen ulottuvan kulttuuristrategian. 2. kulttuuristrategiaesitys tulee olla valmis syyskuussa kulttuuristrategiatyöryhmän jäseninä toimivat sivistystoimenjohtaja, kirjastonjohtaja, Ilmajoki-opiston rehtori, musiikkiopiston rehtori, nuorisosihteeri, vapaa-aikatoimenjohtaja, vt. tekninen johtaja, vt. sosiaalijohtaja ja yritysasiamies. Varajäseninä toimivat kunkin em. yksikön sisäisesti sopimat henkilöt. Tarvittaessa mukaan kutsutaan eri alojen asiantuntijoita. 4. mahdollisesta kulttuuristrategiahankkeesta päätetään erikseen.

10 Sivistyslautakunta Päätös: Hyväksyttiin. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ) KH Yllä oleva teksti on sivistyslautakunnan esityslistalta Ehdotus: Koska sivistyslautakunnan kokous on esityslistan lähettämisen jälkeen, päätösehdotus annetaan kokouksessa. Päätös: Esittelijä ehdotti kokouksessa, että kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän kokouksessa tekemän päätösehdotuksen. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ) SIV Työryhmä pyytää lausuntoa kulttuuristrategiaehdotuksesta kaikilta kunnan lautakunnilta, koulujen johtokunnilta ja Ilmajoen seurakunnalta mennessä. Kulttuuristrategialuonnos on kuntalaisten kommentoitavana ja lausuntoja varten luettavissa viikosta 39 alkaen myös kunnan nettisivuilla, Työryhmä esittää kunnanhallitukselle ehdotuksensa Ilmajoen kunnan kulttuuristrategiaksi tämän vuoden lopulla. Sivistyslautakunta keskustelee kulttuuristrategialuonnoksesta kokouksessa ja antaa lausuntonsa. Päätös: Sivistyslautakunta ehdottaa työryhmälle lausuntonaan, että seuraavan Ilmajoki-opistoa koskeva lauseen sana monille korvataan sanoilla kaikille halukkaille : Opisto järjestää opetusta myös kunnan monille järjestöille ja yhdistyksille tukien heidän omaa harrastusrintamaansa (esim. musiikki, esittävä taide, kuva- ja käsityötaide). Lisäksi opiston toimenpiteenä tulisi olla päätoimisen henkilökunnan lisääminen korvaamassa toimenpidelausetta: ammattitaitoisen henkilökunnan lisääminen tuntimäärän kasvaessa.

11 Sivistyslautakunta

12 Sivistyslautakunta YHT 380/2011/16 SIV 135 ENNUN PÄIVÄKODIN SATELLIITTIYKSIKKÖ PAIMENKUJALLE TARVITTAVAT VÄLTTÄMÄTTÖMÄT HANKINNAT Paimenkujan palvelutalon muuttamiseksi Ennun päiväkodin satelliittiyksiköksi (SIV ) tarvitaan päivähoitotoimintaan sopivia irtokalusteita melko pikaisella aikataululla. Ennun päiväkotiirtaimisto jää Ennuun remontin ajaksi ja ko. irtaimistoa tarvitaan siellä jatkossakin. Paimenkujalle tarvittavien irtokalusteiden hankintahinta jää alle kansallisen kynnysarvon. Sivistyslautakunta antaa sivistystoimenjohtajalle luvan hankkia kunnanhallituksen myöntämien lisämäärärahojen puitteissa päiväkotitoiminnan sujumisen kannalta välttämättömiä tuotteita. Päätös: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultavana oli päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki klo 18:00-18:05. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

13 Sivistyslautakunta SIV 136 HUISSIN JA KOSKENKORVAN ALUEEN PERHEPÄIVÄHOITAJIEN TIEDOKSIANTO YHT 398/2011/303 Huissin ja Koskenkorvan alueen perhepäivähoitajat antavat saapuneella kirjeellään sivistyslautakunnalle, päivähoidonjohtajalle ja sivistystoimenjohtajalle tiedoksi seuraavaa: Me allekirjoittaneet olemme huolestuneita lasten varahoidon järjestymisestä nyt, kun olemme siirtyneet työaikalain piiriin. Suurella osalla hoitajia työaika tulee ylittymään, joten tasauspäiviä täytyy pitää. Miten ja missä lasten varahoidot järjestetään silloin? Kaikilla hoitajilla on täydet lapsiryhmät, joita lain mukaan ei saisi ylittää edes tilapäisesti. Toivommekin, että saisimme varman, kiinteän sijoituspaikan Koskenkorvan-Huissin alueen lapsille esim. varahoitoryhmis tai päiväkoti. Silloin jokainen hoitaja pystyisi pitämään tasauspäivät ja lomat suunnitellusti, eikä tarvitsisi murehtia, mihin lapset laitetaan. Myös vanhemmat olisivat tyytyväisiä, kun tietäisivät, että varahoito järjestyy aina samassa tutussa paikassa. Odotamme asiaan pikaista ratkaisua. Sivistyslautakunta on esittänyt itäiselle alueelle ja keskustaan uusien päiväkotien rakentamista. Ilmajoen kunnalla on tällä hetkellä 42 perhepäivähoitajaa, jotka siirtyivät 40-tuntiseen työviikkoon Heidän kahdeksan tunnin ylimenevä työaikansa tasoitetaan nyt 12 viikon jaksossa. Parhaillaan neuvotellaan JHL:n kanssa että työajan tasoitus pidettäisiin vapaana kuuden viikon jakson aikana. Eri alueilla hyödynnetään alueiden omia päivähoitomahdollisuuksia. Alueista haasteellisin on keskustan alue perhepäivähoitajien suuren lukumäärän vuoksi. Keskustan tarpeille varahoitopaikkana toimii Peuralan esiopetusyksikkö lokakuusta lähtien. Ahonkylän-Tuomikylän alueella varahoito järjestyy Käpälämäen päiväkodissa. Kaikki hoitosopimukset käydään läpi työaikalain muutoksen vuoksi. Järjestelyä ja sen toimimista seurataan ja kehitetään. Sivistyslautakunta merkitsee em. asian tietoonsa saatetuksi. Sivistyslautakunta kehottaa järjestämään varahoidon ensisijaisesti päiväkodissa mahdollisuuksien rajoissa. Päätös: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultavana oli päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki klo 18:05-18:15. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

14 Sivistyslautakunta

15 Sivistyslautakunta SIV 137 KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ YHT 399/2011/303 Sivistyslautakunta ( ) päätti, että kotihoidontuen kuntalisän mahdollista käyttöönottoasiaa valmistellaan. Ilmajoen kunnanhallitus ( ) päätti valtuustoaloitteiden ja asiaa valmistelleen työryhmän (KH 389/2009) esityksen pohjalta lasten kotihoidonkuntalisän käyttöönotosta. Vuoden 2010 talousarviossa oli euron määrärahavaraus kodinhoidontuen kokeiluluontoista maksamista varten ajalle Vuodelle 2011 oli talousarviossa varattu euroa ko. asiaan, mutta kunnanhallituksen ( ) päätöksellä määräraha käytetään ryhmäperhepäiväkotien ja päiväkotien kuntoarviointiin, ilmanlaatumittauksiin ja kosteusarviointiin. Kunnanhallituksen ( ) päättämät Ilmajoen kotihoidontuen kuntalisän myöntämisperusteet kokeiluajalle olivat seuraavat: alle 3-vuotiaan lapsen vanhemmalla on Kelan päätös myönnetystä lakisääteisestä kotihoidon tuesta kuntalisän saajan vakituinen kotipaikkakunta on Ilmajoki perheen kaikki alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona, esiopetusikäinen voi osallistua sivistystoimen alaisuudessa toteutettavaan esiopetukseen kuntalisä maksetaan vanhempainrahakauden päätyttyä tai hoitovapaan aloituspäivästä kuntalisä on veronalaista tuloa, veron pidätystä varten tarvitaan erillinen verokortti, sosiaali- ja muu etuus verokortti kuntalisää ei voi saada yksityisen hoidon tuen lisäksi kuntalisää ei myönnetä kuukautta lyhyemmäksi ajaksi kuntalisää maksetaan kokeiluluontoisesti ajalla Kuntalisän hakeminen: kuntalisää on haettava kaksi viikkoa ennen kuntalisän toivottua alkamista kuntalisää ei makseta takautuvasti kuntalisä maksetaan seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä tuen saajan ilmoittamalle pankkitilille kuntalisän myöntämisen perusteissa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava viipymättä tuen myöntäjälle ja aiheettomasti maksettu kuntalisä peritään takaisin kuntalisän hakemista koskeva hakemuslomake liitteenä. Kuntalisän määrä:

16 Sivistyslautakunta mikäli perheen nuorin lapsi on alle 3-vuotias, kuntalisää maksetaan nuorimmasta lapsesta 100 /kk ja perheen muista alle 3-vuotiaista 40 /kk kaksosperheissä maksetaan molemmista perheen nuorimmista alle 3-vuotiaista 100 /kk perheen muista alle kouluikäisistä lapsista maksetaan sisaruskorotus 40 /kk/lapsi. Näiden kriteereiden pohjalta vuonna 2010 kuntalisän sai 110 hakijaa, kun saajien piirissä oli 190 lasta. Kuntalisän päätöksiä tehtiin yhteensä 123, kielteisiä päätöksiä ei tehty, ja peruutettuja hakemuksia tuli kaksi kappaletta. Perhepäivähoidonohjaajien mukaan kuntalisäkokeilu ei helpottanut päivähoidon jonotarvetta eikä se vapauttanut päivähoitopaikkoja. Marraskuun 2010 kuntalisän maksatuksessa kuntalisää hakeneiden lapsia oli yhteensä 190, joista alle 3-vuotiaita oli 118. Kylittäin kuntalisää hakeneet jakautuivat seuraavasti: Keskusta 50,0 % Tuomikylä-Ahonkylä 12,0 % Pojanluoma 9,5 % Koskenkorva 21,0 % Munakka 4,7 % Nopankylä 0,5 % Huissi 2,0 % Ilmajoella kotihoidon tuen saajia on tällä hetkellä yhteensä 189 perhettä, jotka hoitavat kotona 296 lasta. Näistä lapsista alle 3-vuotiaita on 191 ja yli 3-vuotiaita 105. Perheet saavat Ilmajoen kunnan rahoittamaa Kansaneläkelaitoksen kautta maksettavaa kotihoidon tukea noin /kuukaudessa (09/2011). Vuonna 2011 kotihoidon tukea tulee maksettavaksi tämän hetken tiedon mukaan noin euroa. Syyskuun tilanteen 2011 mukaan vuoden 2012 budjettiin tarvitaan lisää /kk, jos kaikki 155 perhettä, joissa on alle 3-vuotias lapsi, saisivat 100 kuntalisää kuukaudessa kotihoidon tuen lisäksi. Sisaruslisää (40 /lapsi) tarvitaan tällöin 93 lapsesta /kk lisää. Vaihtoehtoisesti määrärahatarve kuntalisälle olisi /kk, jos kaikki 102 perhettä, joissa on alle 2-vuotias lapsi, saisivat 100 /kuukausi. Sisaruslisää (40 /lapsi) maksettaisiin tällöin /kk yhteensä 61 lapsesta. Jos kuntalisää maksetaan alle 3-vuotiaita sisaruksineen hoitaville olisivat kustannukset vuodessa näillä tiedoilla noin , Mikäli kuntalisää maksettaisiin alle 2-vuotiaita sisaruksineen hoitaville tarvittaisiin määrärahaa näillä tiedoilla noin

17 Sivistyslautakunta Kuntalisä ei poista lasten vanhempien subjektiivista oikeutta lastensa päivähoitoon. Kunnan on siis edelleen varauduttava täyttämään myös subjektiivisen päivähoito-oikeuden ehdot. Sivistystoimen talousraami vuodelle 2012 ei mahdollista uusia menolisäyksiä. Talousarvio-ohjeen mukaan hallintokuntien on noudatettava tiukkaa menokuria ja pidättäydyttävä uusista menolisäyksistä. Ei-lakisääteisen kuntalisän käyttöönotto on usein suhteessa kunnan hyvään taloudelliseen tilanteeseen. Ei-lakisääteisten etujen luominen tai lakisääteisten etujen nostaminen yli perustason luo usein pysyviä menoja. Saavutetuista eduista on vaikea luopua asiakasnäkökulmasta katsottuna. Kuntalisän käyttöönoton kustannusvaikutuksia mm. päivähoidon kokonaiskustannusten mahdollisena pienentymisenä tai vaikutuksena hoitopaikkainvestointeihin on vaikea ennustaa. Kotihoidontukea saavia vanhempia voi joka tapauksessa jäädä hoitovapaalle vakinaisesta työstään, vaikka kunta ei kotihoidontuen kuntalisää maksaisikaan. Helposti mitattavien säästöjen kannalta lasten siirtyminen kotihoitoon pitäisi olla niin merkittävää, että olemassa olevia päivähoitopalveluja (yksiköitä) voisi lakkauttaa. Kuntalaiskyselyillä voidaan saada suuntaa-antavia perheiden näkemyksiä ja kannanottoja kuntalisän vaikutusten ennakoinnin tueksi kuitenkaan varmaa tietoa perheiden sitoutumisesta tiettyihin ratkaisuihin ei kyselyillä saavuteta. Varhaiskasvatuksessa on tällä hetkellä ajankohtaista uusien päiväkotien saaminen itäiselle alueelle ja keskustaan. Päiväkotien suunnitteluun sisällytetään käyttäjän taholta myös avoimen toiminnan tila. Avoimen varhaiskasvatuksen järjestämisen vaikutuksia päivähoitopaikkojen tilanteeseen ja perheille tarjottavaan varhaiseen tukeen ei voida vielä myöskään ennustaa. Sivistyslautakunnalle toimitetaan oheismateriaalina Kuntaliiton Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä ja Laura Miettusen Lasten kotihoidon tuen kuntalisät osana suomalaista päivähoitojärjestelmää. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 101. Kelan tutkimusosasto. Helsinki Asiantuntijana kokouksessa sivistyslautakunnan kuultavana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki. Sivistyslautakunta suorittaa kyselyn kuntalaisille varhaiskasvatuspalvelujen tarpeesta helmikuun 2012 loppuun mennessä. Kyselyyn

18 Sivistyslautakunta voi sisällyttää myös aamu- ja iltapäivähoidon ja mahdolliset muut sivistystoimen palvelut. Päätös: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultavana oli päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki klo 18:15-18:40. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

19 Sivistyslautakunta YHT 400/2011/180 SIV 138 ERON MYÖNTÄMINEN ELÄKKEELLE SIIRTYMISEN JOHDOSTA / H.R. Perhepäivähoitaja Ritva Hakala irtisanoutuu kirjeellään Ilmajoen kunnan perhepäivähoitajan toimestaan lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta. Sivistyslautakunta myöntää eron Ritva Hakalalle perhepäivähoitajan toimesta eläkkeelle siirtymisen johdosta lukien. Päätös: Hyväksyttiin. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

20 Sivistyslautakunta YHT 401/2011/180 SIV 139 ERON MYÖNTÄMINEN ELÄKKEELLE SIIRTYMISEN JOHDOSTA / A-R.K. Perhepäivähoitaja Kirsti Ala-Röyskö irtisanoutuu kirjeellään Ilmajoen kunnan perhepäivähoitajan toimestaan lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta. Sivistyslautakunta myöntää eron Kirsti Ala-Röyskölle perhepäivähoitajan toimesta eläkkeelle siirtymisen johdosta lukien. Päätös: Hyväksyttiin. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

21 Sivistyslautakunta SIV 140 YHT 402/2011/180

22 Sivistyslautakunta YHT 403/2011/180 SIV 141 ERON MYÖNTÄMINEN ELÄKKEELLE SIIRTYMISEN JOHDOSTA / K.S. Perhepäivähoitaja Sirpa Kujanpää irtisanoutuu kirjeellään Ilmajoen kunnan perhepäivähoitajan toimestaan lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta. Sivistyslautakunta myöntää eron Sirpa Kujanpäälle perhepäivähoitajan toimesta eläkkeelle siirtymisen johdosta lukien. Päätös: Hyväksyttiin. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

23 Sivistyslautakunta SIV 142 PALONKYLÄN KOULUN VARAJOHTAJAN NIMEÄMINEN YHT 404/2011/41 Palonkylän koulun varajohtajana toimineen luokanopettaja Tarja Iso- Ojan jäätyä virkavapaalle alkaen on varakoulunjohtajana toiminut luokanopettaja Suvi Kallinen (SIV ). Suvi Kallinen on ilmoittanut Palonkylän koulun koulunjohtajalle, ettei halua toimia enää varajohtajana. Koulunjohtaja sekä koulun opettajakunta esittävät, että Tarja Iso-Oja toimisi varajohtajana. Sivistyslautakunta nimeää Palonkylän koulun varajohtajaksi luokanopettaja Tarja Iso-Ojan. Päätös: Hyväksyttiin. (Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

24 Sivistyslautakunta SIV 143 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivistystoimen talouden toteuma kuukausilta 1-9, 2011 annetaan kokouksessa tiedoksi. Perusopetuksen oppilashuollon arviointikooste lukuvuodelta Sivistyslautakunnan seuraavat kokoukset: - tiistaina klo 16:30 kokoontuminen Koskenkorvan ryhmiksessä. - tiistaina klo 17:00 - tiistaina klo 17:00 Sivistyslautakunta merkitsee em. asiat tietoonsa saatetuksi. Päätös: Hyväksyttiin. (Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

25 Sivistyslautakunta SIV 144 KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN MUUTOS Pöytäkirjaan merkitään, että 134 käsiteltiin 142 ja 143 välissä.

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Sivistyslautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Sivistyslautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika 30.8.2011, kello 17.00 19:40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Jaakko Ilkan koulu Hellsten Vesa, pj Haapoja Mervi,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Sivistyslautakunta sivu 1. 11.8.2011, kello 17:00-18:10 Kunnantalo

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Sivistyslautakunta sivu 1. 11.8.2011, kello 17:00-18:10 Kunnantalo ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa 11.8.2011, kello 17:00-18:10 Kunnantalo Hellsten Vesa, pj Haapoja Mervi Kujanpää

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 27.10.2011, kello 18.00 20.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Jaakko Ilkan koulu Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Sivistyslautakunta sivu 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Sivistyslautakunta sivu 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika 28.1.2011, kello 14.30 17:00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hellsten Vesa,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 21.1.2013, kello 15.45 16.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelin/sähköpostikokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1. Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1. Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1 Kokousaika 17.3.2011, kello 14.00 15.30 Kokouspaikka Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa Saapuvilla olleet jäsenet Ilmajoki: Alavus:

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 8.8.2011, kello 17.00 17.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9/2011 Kokousaika Tiistai 18.30 19.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Kröger

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskiviikkona klo Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, Marttila

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskiviikkona klo Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, Marttila 1 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 21.9.2016 klo 18.30 21.05 KOKOUSPAIKKA Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, 21490 Marttila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jäsenet Varajäsenet ( X ) Korimäki Eeva, pj. Valta Anne (

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Tykköön toimipisteellä HUOMIOI PAIKKA!!!

Tykköön toimipisteellä HUOMIOI PAIKKA!!! Jämijärven kunta Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika ti 18.11.2014 klo 18.30 Paikka Tykköön toimipisteellä HUOMIOI PAIKKA!!! Käsiteltävät asiat 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA KLO ALKAEN.

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA KLO ALKAEN. MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA 20.08.2015 KLO 19.00 ALKAEN. ASIAT: 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 57 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 58 Työrauhaa

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 3.3.2016 klo 17.00-18.10 Paikka Muonion kirjasto Asiat 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen 13 Sivistyslautakunnan vuoden 2015 toiminnallisten

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 Kokousaika Tiistai 24.7.2012 klo 17.00 17.56 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 07.12.2011 35 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 07.12.2011 klo 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 30 37 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Sivistyslautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Sivistyslautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika 8.11.2011, kello 16:30 18:06. Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Koskenkorvan ryhmis, (Vanhatie 7) klo 16:30-17:00

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2016 30 Kokousaika 12.5.2016 kello 18.03 18.51 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto Pekka

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 2/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 2/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 2/2016 10 Kokousaika 16.3.2016 kello 18.06 19.22 Kokouspaikka Oripään nuorisotila, Turuntie 1 Läsnä Kulmanen Matti, puheenjohtaja Isotalo Päivi,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009 Sivistyslautakunta 16.06.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 16.06.2009 klo 18.00 18.45 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 21 Kokousaika Keskiviikko 5.3.2014 klo 18-19.40 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj.

Lisätiedot

Puheenjohtaja. varajäsen. Kraapo Juha esittelijä/sihteeri

Puheenjohtaja. varajäsen. Kraapo Juha esittelijä/sihteeri Viranomainen No 3/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 32 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2015 17.30 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 10.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 13 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

kunnanviraston kokoushuone

kunnanviraston kokoushuone Jämijärven kunta Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika ti 16.9.2014 klo 18.30 Paikka kunnanviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 30.9.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 11.10.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.5.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 1/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 1/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 6.2.2014 klo 18.00-20.50 Paikka Päiväkoti Mustikka Asiat 1 Kokouksen avaaminen 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 5 Tuntiopettajan

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 14.5.2014 klo 18-19.20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 33 Kokouksen avaaminen 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (-) (x) (-) Kalevi Kinnunen. Joonas Kinnunen Elina Harjula. Kirsti Häkkinen Tiina Kuivaniemi Tapani Pasanen Elma Tainio

(x) (x) (x) (x) (-) (x) (-) Kalevi Kinnunen. Joonas Kinnunen Elina Harjula. Kirsti Häkkinen Tiina Kuivaniemi Tapani Pasanen Elma Tainio KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 16 22.11.2016 Kokousaika Keskiviikko 22.11.2016 klo 16.43-18.35 Kokouspaikka Biologian luokka, Keskuskoulu, Kinnula Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 5/2016 46

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 5/2016 46 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 5/2016 46 Kokousaika 15.6.2016 kello 18.00 18.09 Kokouspaikka Oripään koulun atk-luokka Läsnä Kulmanen Matti, puheenjohtaja Isotalo Päivi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 7/2016 63 Kokousaika 5.10.2016 kello 18.00 18.51 Kokouspaikka Oripään koulun atk-luokka Läsnä Kulmanen Matti, puheenjohtaja Isotalo Päivi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Lakeuden jätelautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Lakeuden jätelautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Lakeuden jätelautakunta sivu 1 Kokousaika 15.11.2011, kello 18.00 19.20 Kokouspaikka Ilmajoen kunta, kunnanhallituksen kokoushuone, Ilkantie 18 Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9 Kokousaika 3.2.2016 kello 18.00 18.43 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 29.9.2011 Kokousaika Torstai 6.10.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello Viranomainen Kokouspäivä 23 ASIALISTA KOKOUSAIKA Maanantaina 24.05.2010 kello 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 16 25 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 8.3.2011, kello 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2016 Sivistyslautakunta. 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, päivitys

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2016 Sivistyslautakunta. 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, päivitys Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 30.11.2016 klo 17.00- Paikka Kunnanvirasto, sivistystoimisto Asiat 107 Opetussuunnitelman hyväksyminen, esiopetus 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Saari Salme päivähoidon ohjaaja, 23

Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Saari Salme päivähoidon ohjaaja, 23 Iitin kunta Pöytäkirja 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 16.05.2016 Aika Maanantai 16.05.2016 klo 18:00-19:25 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA KESKIVIIKKONA KLO ALKAEN.

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA KESKIVIIKKONA KLO ALKAEN. MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA KESKIVIIKKONA 18.05.2016 KLO 19.00 ALKAEN. ASIAT: 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 36

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja Sivu Nro

Kokouspöytäkirja Sivu Nro Kokouspöytäkirja Sivu Nro Koulutuslautakunta 14.12.2016 65 7 Kokousaika Keskiviikko 14.12.2016 klo 18.00-18.35 Kokouspaikka Miinan koulun opettajien huone Saapuvilla olleet jäsenet Lundén Allan, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 17.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 21 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2013 Sivu 9

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2013 Sivu 9 KOKOUSAIKA 4.3.2013 klo 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 302 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Naskali Essi Järä Eveliina Tatti Saara Matintalo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Matti Lohen koulu, Rautalampi 29.1.2010

Matti Lohen koulu, Rautalampi 29.1.2010 RAUTALAMMIN KUNTA Sivistyslautakunta Sivu 1 (17) Nro 1 / 2010 PÖYTÄKIRJA KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.1.2010 klo 18.00 20.00 Matti Lohen koulu Emma Ilomäki Sirpa

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 23.2.2012, kello 18.00 19.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seppälän nuorisotalo Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta 2/2011 Kokousaika Perjantaina 25.2.2011 klo 15.00 - Kokouspaikka Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSAIKA Tiistai 9.10.2007 klo 18.00 19.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnantalo Vanhala Jari A., puheenjohtaja Houni Juha,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.30-18.07. Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kokousaika 29.10.2015 klo 16.30 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti, kokoushuone Käsiteltävät asiat 80 Kokouksen avaus 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

kunnanviraston kokoushuone

kunnanviraston kokoushuone Jämijärven kunta Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika 14.4.2015 klo 18.30 Paikka kunnanviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 16 02.03.2016 tuen kuntalisä 1.8.2016 alkaen Sivistyslautakunta 02.03.2016 16 Lakia lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta muutetaan 1.8.2016 alkaen. Muutokset koskevat pääosin

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Keskusta-oikeisto valtuustoryhmän valtuustoaloite kotihoidon kuntalisän käyttöönotosta Äänekoskella

Keskusta-oikeisto valtuustoryhmän valtuustoaloite kotihoidon kuntalisän käyttöönotosta Äänekoskella Kaupunginvaltuusto 60 08.09.2008 Kaupunginhallitus, julkinen 287 15.09.2008 Perusturvalautakunta 86 30.09.2009 Kaupunginhallitus, julkinen 55 15.02.2010 Kaupunginvaltuusto 25 08.03.2010 Keskusta-oikeisto

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu Sivistyslautakunta Nro 7/2009

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu Sivistyslautakunta Nro 7/2009 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu Nro 7/2009 Kokousaika klo 18.30 20.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, klo 18.30 - Saapuvilla olleet Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet jäsenet Kröger Lasse, puheenjohtaja

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 08.02.2006 KOKOUSAIKA 08.02.2006 klo 18.00-20.30 KOKOUSPAIKKA Suutalan koulu KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AIKAKALENTERI 2006 2007 2 2 PELASTUSSUUNNITELMAT 3 3

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015 Sivistyslautakunta 02.06.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 02.06.2015 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren Jussi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 Kokousaika 7.12.2015 klo 17.00 21.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 9/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 9/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 9/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 10.5.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 16.5.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 122 KOKOUKSEN

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

Nykyiset trendit lasten kotihoidontuen käytöstä

Nykyiset trendit lasten kotihoidontuen käytöstä Nykyiset trendit lasten kotihoidontuen käytöstä Sosiaaliturvan abc Anita Haataja 31.5.2012 Sisältö Kotihoidon tuki Tukimuodoista, käyttäjämääristä ja kustannuksista Osittainen hoitoraha Kuntalisät 2 Lakisääteistä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014 Sivistyslautakunta 18.03.2014 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 18.03.2014 klo 18.00 19.15 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 14 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 3 / 2016 KOKOUSAIKA Ti 19.4.2016 klo 18.30 19.50 KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 14 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 3 / 2016 KOKOUSAIKA Ti 19.4.2016 klo 18.30 19.50 KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 14 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 3 / 2016 KOKOUSAIKA Ti 19.4.2016 klo 18.30 19.50 KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu Jäsenet: paikalla: Varajäsenet: paikalla: Saukko Piia, pj. x Saukko

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012 Aika 29.5.2012 klo 19.18 20.29 Paikka Saran koulu Läsnä Niskala Jorma puheenjohtaja Mustasilta Timo varapuheenjohtaja Haavisto Jonna jäsen Hietikko

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.05.2011 15. KOKOUSAIKA Keskiviikkona 18.05.2011 kello 16.00 16.

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.05.2011 15. KOKOUSAIKA Keskiviikkona 18.05.2011 kello 16.00 16. SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.05.2011 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 18.05.2011 kello 16.00 16.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 24.4.2012, kello 17.30 18.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 27.4.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 2.5.2016 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Raharinne 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2012. Sivistyslautakunta 17.01.2012 1. Tiistai 17.01.2012 klo 18.00 18.40

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2012. Sivistyslautakunta 17.01.2012 1. Tiistai 17.01.2012 klo 18.00 18.40 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2012 Sivistyslautakunta 17.01.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 17.01.2012 klo 18.00 18.40 Puumilan Taitotalo Inkinen Anneli Räsänen Jesse

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA Kinnulan lukion johtokunta 1 Kokousaika klo Kokouspaikka Kinnulan keskuskoulu, biologian luokka 221

KINNULAN KUNTA Kinnulan lukion johtokunta 1 Kokousaika klo Kokouspaikka Kinnulan keskuskoulu, biologian luokka 221 1 Kokousaika 28.9.2011 klo 19.40-20.55 Kokouspaikka Kinnulan keskuskoulu, biologian luokka 221 Saapuvilla olleet Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi pj puheenjohtajana) vpj

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 15.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 101 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne

Lisätiedot