ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Sivistyslautakunta sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Sivistyslautakunta sivu 1"

Transkriptio

1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika , kello 17:00 19:24. Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Neiron koulu Hellsten Vesa, pj Haapoja Mervi Korvola Vesa Mahlamäki Kirsi Mäenpää Juha Ranta Tuula Takamäki Tuija Juha Ketonen Simo Ojaluoman varajäsenenä Kujanpää Saija Ojaluoma Simo Kunnanhallituksen edustaja Salme Hautala Muut saapuvilla olleet Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen Päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki ajan klo 18:00-18:40. Palonkylän koulun koulunjohtaja Jarmo Kuoppala 133 ajan klo 17:35-17:55. Neiron koulun koulunjohtaja Marja Laine 132 ajan klo 17:00-17:35. Asiat :t Pöytäkirjan allekirjoitus Vesa Hellsten puheenjohtaja Kirsi Kinnunen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Sivistystoimistossa Vesa Korvola Tuija Takamäki , virka-aikana Sivistystoimistossa Kirsi Kinnunen sivistystoimenjohtaja

2 ILMAJOEN KUNTA Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kokousaika Kokouspaikka , kello 17:00 Neiron koulu Käsiteltävät asiat Pykälä Pöytäkirjan liitteet Asia Sivu SIV 130 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 SIV 131 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 SIV 132 AJANKOHTAISTA NEIRON KOULUSSA 3 SIV 133 MULTIPRIMUKSEN HANKINTA 4 SIV 134 SIV 135 SIV 136 ESITYS KULTTUURISTRATEGIAN TYÖSTÄMISEKSI ILMAJOEN KUNNALLE 8 ENNUN PÄIVÄKODIN SATELLIITTIYKSIKKÖ PAIMENKUJALLE TARVITTAVAT VÄLTTÄMÄTTÖMÄT HANKINNAT 11 HUISSIN JA KOSKENKORVAN ALUEEN PERHEPÄIVÄHOITAJIEN TIEDOKSIANTO 12 SIV 137 KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ 14 SIV 138 SIV 139 SIV 140 SIV 141 ERON MYÖNTÄMINEN ELÄKKEELLE SIIRTYMISEN JOHDOSTA / H.R. 18 ERON MYÖNTÄMINEN ELÄKKEELLE SIIRTYMISEN JOHDOSTA / A-R.K. 19 ERON MYÖNTÄMINEN ELÄKKEELLE SIIRTYMISEN JOHDOSTA / O.L. 20 ERON MYÖNTÄMINEN ELÄKKEELLE SIIRTYMISEN JOHDOSTA / K.S. 21 SIV 142 PALONKYLÄN KOULUN VARAJOHTAJAN NIMEÄMINEN 22 SIV 143 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 23 SIV 144 KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN MUUTOS 24 Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusosoitus ja valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon sivistystoimistossa 18. päivänä lokakuuta 2011 virka-aikana. Puheenjohtaja Ilmajoella 6. päivänä lokakuuta 2011 Vesa Hellsten, merk.

3 Sivistyslautakunta SIV 130 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivistyslautakunnan kokous tulee kutsua koolle vähintään neljä päivää ennen kokousta ja kokous on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. SIV 131 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi tulee valita kaksi sivistyslautakunnan jäsentä. Sivistyslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Vesa Korvola ja Tuija Takamäki, joita pyydetään valmistamaan, että heillä ei ole estettä pöytäkirjantarkastukseen. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Korvola ja Tuija Takamäki ehdotuksen mukaisesti.

4 Sivistyslautakunta SIV 132 AJANKOHTAISTA NEIRON KOULUSSA Neiron koulun koulunjohtaja tutustuttaa sivistyslautakunnan Neiron koulun tilanteeseen. Sivistyslautakunta merkitsee em. asian tietoonsa saatetuksi. Päätös: Hyväksyttiin. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ). Asiantuntijana kuultavana oli Neiron koulun koulunjohtaja Marja Lainen klo 17:00-17:35.

5 Sivistyslautakunta SIV 133 MULTIPRIMUKSEN HANKINTA YHT 397/2011/16 MultiPrimus-ohjelmisto lisäosineen nimeltään Kurre (lukujärjestysohjelma) ja Wilma (Kurren nettiversio yhteydenpitoon huoltajien kanssa) ovat oppilashallinto-ohjelmistoja, jotka tällä hetkellä ovat käytössä Jaakko Ilkan koululla ja lukiolla. Helmi-oppilashallintojärjestelmä taas on käytössä Palonkylän, Ahonkylän ja Herralan kouluilla. Ilmajoen kunnassa ei ole kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukaista pitää yllä kahta eri oppilashallintojärjestelmää. Keskeiset tietojärjestelmät on opetustoimen tehokkuuden kannalta järkevää yhtenäistää Ilmajoen kunnassa. Helmi-järjestelmää käytetään vain kodin ja koulun väliseen yhteydenpitoon. MultiPrimuksen etuna Helmi-järjestelmään on, että se on kodin ja koulun välisen yhteydenpidon lisäksi yhteensopiva Primus- Kurre lukujärjestysohjelman kanssa. MultiPrimus-ohjelmaa käytetään yleisesti sekä yläkouluissa että lukioissa ympäri Suomea. Eli samaa tietokantaa käytetään sekä hallinnossa (= Primus hallintoohjelma) että Kurressa (= lukujärjestysohjelma). Wilmaa, joka on Kurren nettiversio, taas voidaan käyttää mm. yhteydenpitoon vanhempien kanssa. Se pohjautuu Kurren lukujärjestyksiin. Vanhemmat voivat Wilman kautta mm. kuitata lapsensa poissaolot. Opettajat taas voivat Wilmassa mm. antaa arvosanat. Primusta voidaan käyttää myös palkkakirjanpidon tietokantana, koska ohjelmaan sisältyvät myös vuosittain täytettävät opettajatietolomakkeet. Nykyisin käytetyistä paperisista opettajatietolomakkeista voidaan tällöin siirtyä kokonaan sähköiseen järjestelmään. Tämä tehostaisi toimistohenkilöstön työtä. MultiPrimuksen ja Wilman hankinnalla luodaan kaikki kunnan oppilaat sisältävä järjestelmä, jossa on mahdollisuus huoltajilla päästä internetin kautta seuraamaan lastensa koulutietoja. Multi-Primus -hallinto-ohjelman hankinta koko Ilmajoen kunnan perusopetukseen tehostaa toimintaa niin henkilöstö- kuin oppilasasioissa kun nyt yläkoulu ja lukio käyttävät ko. hallinto-ohjelmia. Ohjelmisto edesauttaa lakisääteisten tietojen tilastointia ja toimenpiteiden seurantaa, tarkistamista ja oikeellisuutta. Tämä turvaa koulutuksen järjestäjän vastuun. Ohjelmistot mahdollistavat monipuolisen ja taloudellisen käyttömahdollisuuden rehtoreille, opettajille, oppilaanohjaajalle sekä koulusihteerille. Lisäksi Wilma-ohjelman kautta tiedottaminen ja koulun ja kodin yhteistyö helpottuu.

6 Sivistyslautakunta Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tiedot kohdentuvat yhteen säilytyspaikkaan ja ovat sieltä käytettävissä oppijan tukitoimia suunniteltaessa sekä samalla toteutuu lainvaatimus tietojen saatavuudesta ja säilytyksestä. Ohjelmistojen tietoja: Primuksen monioppilaitosjärjestelmän avulla voidaan yhdistää kunnan kaikkien oppilaitosten sekä koulutoimiston tietokannat yhdeksi ja samaksi tietokannaksi. Tietokannan laajuus voi vaihdella muutamasta koulusta laajaan alueelliseen tietokantaan. Järjestelmä ei vaadi toimiakseen nopeita kiinteitä datayhteyksiä, riittää että koululta on pääsy Internetiin. Tietojen ylläpito Tietojen pitäminen ajan tasalla helpottuu, kun kaikki tiedot ovat samassa tietokannassa. Opiskelijan siirtäminen oppilaitoksesta toiseen helpottuu huomattavasti. Keskitetty hallinnointi Pääkäyttäjä luo käyttäjätunnukset, muokkaa tulosteet ja suunnittelee yhteiset käytännöt. Jaottelemalla käyttäjätunnukset tarkoituksenmukaisiin ryhmiin, kukin käyttäjä saa tietokannasta juuri itselleen tarpeellisen informaation. Käyttäjäosa webbipohjaisesta ohjelmasta on oltava käyttäjän tietokoneella, mikä taas luo lisäturvaa käyttöön. Päivitys hoituu Starsoft Oy:n toimesta. Yhteiset tulosteet Tietokannassa on mahdollista tehdä valmiita tulosteita, jotka ovat heti kaikkien käytettävissä. Jokainen oppilaitos voi lisäksi halutessaan tehdä omia tulosteita vain omaan käyttöönsä. Jokaisella kouluasteella voi olla yhteiset tulostepohjat. Kunnalle saadaan näin selkeä ja yhtenäinen linja mm. todistusten ulkonäössä. Raportoinnin helppous Tietojen haut, tilastointi ja ulkoiset tiedonsiirrot tehostuvat MultiPrimuksen ansiosta. Koska kaikki oppilaitokset ovat samassa tietokannassa, saadaan kokonaisuutta koskevia tilastoja ja raportteja tuotettua helpommin. Hallinto-ohjelman hankkimisesta on keskusteltu koulunjohtajien, rehtoreiden ja ohjelman käyttäjien kanssa ja todettu ohjelman tarpeellisuus. Tavoitteena on, että syksystä 2012 Ilmajoen kunnassa olisi yksi yhtenäinen oppilashallinto-ohjelma. Erittely kustannuksista MultiPrimus

7 Sivistyslautakunta Primus lisälisenssit (200 kpl) sivistystoimistolle, hinta 500 euroa Primus, puuttuvat lisenssit alakouluille, hinta euroa Nykyisten Primus-koulujen tietojen yhdistäminen, hinta 600 euroa MultiPrimus koulutuspäivä pääkäyttäjille (1-3 hlöä), hinta 760 euroa + matkustuskulut Wilma reissuvihko-ohjelma (sis erityisopetusominaisuudet) Wilma lisenssit kaikille alakouluille, hinta yhteensä euroa Kertakustannukset yhteensä euroa. Vuosikustannukset (vuosi 2012) (ei sisällä niiden koulujen vuotuisia Primus-tukimaksuja, joilla jo on Primus hankittuna) Sivistystoimiston MultiPrimuksen vuotuinen tukipalvelumaksu euroa Alakoulujen Primusten tukimaksut yhteensä 609,50 euroa Kaikkien alakoulujen Wilman tukimaksut yhteensä 1.684,80 euroa Hosting-palvelumaksu euroa/vuosi. Palvelu sisältää hankittujen ohjelmien tietojen siirron Ilmajoen palvelimilta Starsoftin Vaasassa sijaitsemille palvelimille, ohjelmien päivitykset ja varmuuskopioinnit. Vuosikustannukset (vuosi 2012) yhteensä 4.806,30 euroa. Tämä summa ei sisällä niitten ohjelmien tukimaksuja, jotka kouluilla jo on hankittuna. Hintoihin lisätään alv 23%. Nämä hinnat ovat voimassa asti. Sivistyslautakunta päättää hankkia MultiPrimus hallinto-ohjelman vuonna 2011 siten, että hankinta katetaan sivistystoimessa sisäisesti. Päätös: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultavana oli Palonkylän koulun koulunjohtaja Jarmo Kuoppala klo 17:35-17:55. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

8 Sivistyslautakunta

9 Sivistyslautakunta YHT 375/2010/45 SIV 134 ESITYS KULTTUURISTRATEGIAN TYÖSTÄMISEKSI ILMAJOEN KUNNALLE Etelä-Pohjanmaan liitto kannustaa kuntia kulttuuristrategioiden työstämiseen tarjoten opastusta ja tukea. Ilmajoen kunta hyötyy kulttuuristrategiasta, koska kunta voi strategian avulla ohjata toimintaa yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi, vahvistaa paikallistason kulttuuritoimintaa, priorisoida kunnallisten kulttuuripalvelujen niukkoja resursseja, sekä edesauttaa henkisten voimavarojen ja taloudellisen kasvun välistä yhteyttä mm. työpaikkojen muodossa. Ilmajoen kunnan kulttuuristrategiaprosessin työstämiseksi valitaan strategiaa valmisteleva työryhmä ja työryhmälle puheenjohtaja. Työryhmän jäsenet vuorotellen työstävät strategiatekstiä, ainakin aluksi itse. Alustava aikataulu kulttuuristrategiaprosessille: marraskuussa 2010 kunnanjohdon Ilmajoen kuntaa koskeva strategiakeskustelutilaisuus tarpeista ja tavoitteista kuntalaisille. marras-joulukuussa 2010 kulttuuristrategian prosessin aikataulutus vastuuhenkilöineen (ml. mahdolliset toimintaympäristö- ja kilpailukykyanalyysit, vision, arvojen ja toimenpiteiden hahmottelut, työryhmän kokoontumiset, kuntalaisten kuulemiset, mahdolliset kriittiset menestystekijät, asiantuntija- ja muut tilaisuudet, mahdollinen hankehaku ja hankkeen läpivienti, koulutukset, luennot, toimialojen yhteensovittaminen, strategian maastouttamis- ja tiedon levittämissuunnitelma). tammi-syyskuussa 2011 strategiatyötä. syyskuussa 2011 esitys Ilmajoen kunnan kulttuuristrategiaksi on valmis. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 1. Ilmajoen kunta laatii kauas tulevaisuuteen ulottuvan kulttuuristrategian. 2. kulttuuristrategiaesitys tulee olla valmis syyskuussa kulttuuristrategiatyöryhmän jäseninä toimivat sivistystoimenjohtaja, kirjastonjohtaja, Ilmajoki-opiston rehtori, musiikkiopiston rehtori, nuorisosihteeri, vapaa-aikatoimenjohtaja, vt. tekninen johtaja, vt. sosiaalijohtaja ja yritysasiamies. Varajäseninä toimivat kunkin em. yksikön sisäisesti sopimat henkilöt. Tarvittaessa mukaan kutsutaan eri alojen asiantuntijoita. 4. mahdollisesta kulttuuristrategiahankkeesta päätetään erikseen.

10 Sivistyslautakunta Päätös: Hyväksyttiin. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ) KH Yllä oleva teksti on sivistyslautakunnan esityslistalta Ehdotus: Koska sivistyslautakunnan kokous on esityslistan lähettämisen jälkeen, päätösehdotus annetaan kokouksessa. Päätös: Esittelijä ehdotti kokouksessa, että kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän kokouksessa tekemän päätösehdotuksen. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ) SIV Työryhmä pyytää lausuntoa kulttuuristrategiaehdotuksesta kaikilta kunnan lautakunnilta, koulujen johtokunnilta ja Ilmajoen seurakunnalta mennessä. Kulttuuristrategialuonnos on kuntalaisten kommentoitavana ja lausuntoja varten luettavissa viikosta 39 alkaen myös kunnan nettisivuilla, Työryhmä esittää kunnanhallitukselle ehdotuksensa Ilmajoen kunnan kulttuuristrategiaksi tämän vuoden lopulla. Sivistyslautakunta keskustelee kulttuuristrategialuonnoksesta kokouksessa ja antaa lausuntonsa. Päätös: Sivistyslautakunta ehdottaa työryhmälle lausuntonaan, että seuraavan Ilmajoki-opistoa koskeva lauseen sana monille korvataan sanoilla kaikille halukkaille : Opisto järjestää opetusta myös kunnan monille järjestöille ja yhdistyksille tukien heidän omaa harrastusrintamaansa (esim. musiikki, esittävä taide, kuva- ja käsityötaide). Lisäksi opiston toimenpiteenä tulisi olla päätoimisen henkilökunnan lisääminen korvaamassa toimenpidelausetta: ammattitaitoisen henkilökunnan lisääminen tuntimäärän kasvaessa.

11 Sivistyslautakunta

12 Sivistyslautakunta YHT 380/2011/16 SIV 135 ENNUN PÄIVÄKODIN SATELLIITTIYKSIKKÖ PAIMENKUJALLE TARVITTAVAT VÄLTTÄMÄTTÖMÄT HANKINNAT Paimenkujan palvelutalon muuttamiseksi Ennun päiväkodin satelliittiyksiköksi (SIV ) tarvitaan päivähoitotoimintaan sopivia irtokalusteita melko pikaisella aikataululla. Ennun päiväkotiirtaimisto jää Ennuun remontin ajaksi ja ko. irtaimistoa tarvitaan siellä jatkossakin. Paimenkujalle tarvittavien irtokalusteiden hankintahinta jää alle kansallisen kynnysarvon. Sivistyslautakunta antaa sivistystoimenjohtajalle luvan hankkia kunnanhallituksen myöntämien lisämäärärahojen puitteissa päiväkotitoiminnan sujumisen kannalta välttämättömiä tuotteita. Päätös: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultavana oli päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki klo 18:00-18:05. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

13 Sivistyslautakunta SIV 136 HUISSIN JA KOSKENKORVAN ALUEEN PERHEPÄIVÄHOITAJIEN TIEDOKSIANTO YHT 398/2011/303 Huissin ja Koskenkorvan alueen perhepäivähoitajat antavat saapuneella kirjeellään sivistyslautakunnalle, päivähoidonjohtajalle ja sivistystoimenjohtajalle tiedoksi seuraavaa: Me allekirjoittaneet olemme huolestuneita lasten varahoidon järjestymisestä nyt, kun olemme siirtyneet työaikalain piiriin. Suurella osalla hoitajia työaika tulee ylittymään, joten tasauspäiviä täytyy pitää. Miten ja missä lasten varahoidot järjestetään silloin? Kaikilla hoitajilla on täydet lapsiryhmät, joita lain mukaan ei saisi ylittää edes tilapäisesti. Toivommekin, että saisimme varman, kiinteän sijoituspaikan Koskenkorvan-Huissin alueen lapsille esim. varahoitoryhmis tai päiväkoti. Silloin jokainen hoitaja pystyisi pitämään tasauspäivät ja lomat suunnitellusti, eikä tarvitsisi murehtia, mihin lapset laitetaan. Myös vanhemmat olisivat tyytyväisiä, kun tietäisivät, että varahoito järjestyy aina samassa tutussa paikassa. Odotamme asiaan pikaista ratkaisua. Sivistyslautakunta on esittänyt itäiselle alueelle ja keskustaan uusien päiväkotien rakentamista. Ilmajoen kunnalla on tällä hetkellä 42 perhepäivähoitajaa, jotka siirtyivät 40-tuntiseen työviikkoon Heidän kahdeksan tunnin ylimenevä työaikansa tasoitetaan nyt 12 viikon jaksossa. Parhaillaan neuvotellaan JHL:n kanssa että työajan tasoitus pidettäisiin vapaana kuuden viikon jakson aikana. Eri alueilla hyödynnetään alueiden omia päivähoitomahdollisuuksia. Alueista haasteellisin on keskustan alue perhepäivähoitajien suuren lukumäärän vuoksi. Keskustan tarpeille varahoitopaikkana toimii Peuralan esiopetusyksikkö lokakuusta lähtien. Ahonkylän-Tuomikylän alueella varahoito järjestyy Käpälämäen päiväkodissa. Kaikki hoitosopimukset käydään läpi työaikalain muutoksen vuoksi. Järjestelyä ja sen toimimista seurataan ja kehitetään. Sivistyslautakunta merkitsee em. asian tietoonsa saatetuksi. Sivistyslautakunta kehottaa järjestämään varahoidon ensisijaisesti päiväkodissa mahdollisuuksien rajoissa. Päätös: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultavana oli päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki klo 18:05-18:15. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

14 Sivistyslautakunta

15 Sivistyslautakunta SIV 137 KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ YHT 399/2011/303 Sivistyslautakunta ( ) päätti, että kotihoidontuen kuntalisän mahdollista käyttöönottoasiaa valmistellaan. Ilmajoen kunnanhallitus ( ) päätti valtuustoaloitteiden ja asiaa valmistelleen työryhmän (KH 389/2009) esityksen pohjalta lasten kotihoidonkuntalisän käyttöönotosta. Vuoden 2010 talousarviossa oli euron määrärahavaraus kodinhoidontuen kokeiluluontoista maksamista varten ajalle Vuodelle 2011 oli talousarviossa varattu euroa ko. asiaan, mutta kunnanhallituksen ( ) päätöksellä määräraha käytetään ryhmäperhepäiväkotien ja päiväkotien kuntoarviointiin, ilmanlaatumittauksiin ja kosteusarviointiin. Kunnanhallituksen ( ) päättämät Ilmajoen kotihoidontuen kuntalisän myöntämisperusteet kokeiluajalle olivat seuraavat: alle 3-vuotiaan lapsen vanhemmalla on Kelan päätös myönnetystä lakisääteisestä kotihoidon tuesta kuntalisän saajan vakituinen kotipaikkakunta on Ilmajoki perheen kaikki alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona, esiopetusikäinen voi osallistua sivistystoimen alaisuudessa toteutettavaan esiopetukseen kuntalisä maksetaan vanhempainrahakauden päätyttyä tai hoitovapaan aloituspäivästä kuntalisä on veronalaista tuloa, veron pidätystä varten tarvitaan erillinen verokortti, sosiaali- ja muu etuus verokortti kuntalisää ei voi saada yksityisen hoidon tuen lisäksi kuntalisää ei myönnetä kuukautta lyhyemmäksi ajaksi kuntalisää maksetaan kokeiluluontoisesti ajalla Kuntalisän hakeminen: kuntalisää on haettava kaksi viikkoa ennen kuntalisän toivottua alkamista kuntalisää ei makseta takautuvasti kuntalisä maksetaan seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä tuen saajan ilmoittamalle pankkitilille kuntalisän myöntämisen perusteissa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava viipymättä tuen myöntäjälle ja aiheettomasti maksettu kuntalisä peritään takaisin kuntalisän hakemista koskeva hakemuslomake liitteenä. Kuntalisän määrä:

16 Sivistyslautakunta mikäli perheen nuorin lapsi on alle 3-vuotias, kuntalisää maksetaan nuorimmasta lapsesta 100 /kk ja perheen muista alle 3-vuotiaista 40 /kk kaksosperheissä maksetaan molemmista perheen nuorimmista alle 3-vuotiaista 100 /kk perheen muista alle kouluikäisistä lapsista maksetaan sisaruskorotus 40 /kk/lapsi. Näiden kriteereiden pohjalta vuonna 2010 kuntalisän sai 110 hakijaa, kun saajien piirissä oli 190 lasta. Kuntalisän päätöksiä tehtiin yhteensä 123, kielteisiä päätöksiä ei tehty, ja peruutettuja hakemuksia tuli kaksi kappaletta. Perhepäivähoidonohjaajien mukaan kuntalisäkokeilu ei helpottanut päivähoidon jonotarvetta eikä se vapauttanut päivähoitopaikkoja. Marraskuun 2010 kuntalisän maksatuksessa kuntalisää hakeneiden lapsia oli yhteensä 190, joista alle 3-vuotiaita oli 118. Kylittäin kuntalisää hakeneet jakautuivat seuraavasti: Keskusta 50,0 % Tuomikylä-Ahonkylä 12,0 % Pojanluoma 9,5 % Koskenkorva 21,0 % Munakka 4,7 % Nopankylä 0,5 % Huissi 2,0 % Ilmajoella kotihoidon tuen saajia on tällä hetkellä yhteensä 189 perhettä, jotka hoitavat kotona 296 lasta. Näistä lapsista alle 3-vuotiaita on 191 ja yli 3-vuotiaita 105. Perheet saavat Ilmajoen kunnan rahoittamaa Kansaneläkelaitoksen kautta maksettavaa kotihoidon tukea noin /kuukaudessa (09/2011). Vuonna 2011 kotihoidon tukea tulee maksettavaksi tämän hetken tiedon mukaan noin euroa. Syyskuun tilanteen 2011 mukaan vuoden 2012 budjettiin tarvitaan lisää /kk, jos kaikki 155 perhettä, joissa on alle 3-vuotias lapsi, saisivat 100 kuntalisää kuukaudessa kotihoidon tuen lisäksi. Sisaruslisää (40 /lapsi) tarvitaan tällöin 93 lapsesta /kk lisää. Vaihtoehtoisesti määrärahatarve kuntalisälle olisi /kk, jos kaikki 102 perhettä, joissa on alle 2-vuotias lapsi, saisivat 100 /kuukausi. Sisaruslisää (40 /lapsi) maksettaisiin tällöin /kk yhteensä 61 lapsesta. Jos kuntalisää maksetaan alle 3-vuotiaita sisaruksineen hoitaville olisivat kustannukset vuodessa näillä tiedoilla noin , Mikäli kuntalisää maksettaisiin alle 2-vuotiaita sisaruksineen hoitaville tarvittaisiin määrärahaa näillä tiedoilla noin

17 Sivistyslautakunta Kuntalisä ei poista lasten vanhempien subjektiivista oikeutta lastensa päivähoitoon. Kunnan on siis edelleen varauduttava täyttämään myös subjektiivisen päivähoito-oikeuden ehdot. Sivistystoimen talousraami vuodelle 2012 ei mahdollista uusia menolisäyksiä. Talousarvio-ohjeen mukaan hallintokuntien on noudatettava tiukkaa menokuria ja pidättäydyttävä uusista menolisäyksistä. Ei-lakisääteisen kuntalisän käyttöönotto on usein suhteessa kunnan hyvään taloudelliseen tilanteeseen. Ei-lakisääteisten etujen luominen tai lakisääteisten etujen nostaminen yli perustason luo usein pysyviä menoja. Saavutetuista eduista on vaikea luopua asiakasnäkökulmasta katsottuna. Kuntalisän käyttöönoton kustannusvaikutuksia mm. päivähoidon kokonaiskustannusten mahdollisena pienentymisenä tai vaikutuksena hoitopaikkainvestointeihin on vaikea ennustaa. Kotihoidontukea saavia vanhempia voi joka tapauksessa jäädä hoitovapaalle vakinaisesta työstään, vaikka kunta ei kotihoidontuen kuntalisää maksaisikaan. Helposti mitattavien säästöjen kannalta lasten siirtyminen kotihoitoon pitäisi olla niin merkittävää, että olemassa olevia päivähoitopalveluja (yksiköitä) voisi lakkauttaa. Kuntalaiskyselyillä voidaan saada suuntaa-antavia perheiden näkemyksiä ja kannanottoja kuntalisän vaikutusten ennakoinnin tueksi kuitenkaan varmaa tietoa perheiden sitoutumisesta tiettyihin ratkaisuihin ei kyselyillä saavuteta. Varhaiskasvatuksessa on tällä hetkellä ajankohtaista uusien päiväkotien saaminen itäiselle alueelle ja keskustaan. Päiväkotien suunnitteluun sisällytetään käyttäjän taholta myös avoimen toiminnan tila. Avoimen varhaiskasvatuksen järjestämisen vaikutuksia päivähoitopaikkojen tilanteeseen ja perheille tarjottavaan varhaiseen tukeen ei voida vielä myöskään ennustaa. Sivistyslautakunnalle toimitetaan oheismateriaalina Kuntaliiton Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä ja Laura Miettusen Lasten kotihoidon tuen kuntalisät osana suomalaista päivähoitojärjestelmää. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 101. Kelan tutkimusosasto. Helsinki Asiantuntijana kokouksessa sivistyslautakunnan kuultavana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki. Sivistyslautakunta suorittaa kyselyn kuntalaisille varhaiskasvatuspalvelujen tarpeesta helmikuun 2012 loppuun mennessä. Kyselyyn

18 Sivistyslautakunta voi sisällyttää myös aamu- ja iltapäivähoidon ja mahdolliset muut sivistystoimen palvelut. Päätös: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultavana oli päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki klo 18:15-18:40. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

19 Sivistyslautakunta YHT 400/2011/180 SIV 138 ERON MYÖNTÄMINEN ELÄKKEELLE SIIRTYMISEN JOHDOSTA / H.R. Perhepäivähoitaja Ritva Hakala irtisanoutuu kirjeellään Ilmajoen kunnan perhepäivähoitajan toimestaan lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta. Sivistyslautakunta myöntää eron Ritva Hakalalle perhepäivähoitajan toimesta eläkkeelle siirtymisen johdosta lukien. Päätös: Hyväksyttiin. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

20 Sivistyslautakunta YHT 401/2011/180 SIV 139 ERON MYÖNTÄMINEN ELÄKKEELLE SIIRTYMISEN JOHDOSTA / A-R.K. Perhepäivähoitaja Kirsti Ala-Röyskö irtisanoutuu kirjeellään Ilmajoen kunnan perhepäivähoitajan toimestaan lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta. Sivistyslautakunta myöntää eron Kirsti Ala-Röyskölle perhepäivähoitajan toimesta eläkkeelle siirtymisen johdosta lukien. Päätös: Hyväksyttiin. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

21 Sivistyslautakunta SIV 140 YHT 402/2011/180

22 Sivistyslautakunta YHT 403/2011/180 SIV 141 ERON MYÖNTÄMINEN ELÄKKEELLE SIIRTYMISEN JOHDOSTA / K.S. Perhepäivähoitaja Sirpa Kujanpää irtisanoutuu kirjeellään Ilmajoen kunnan perhepäivähoitajan toimestaan lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta. Sivistyslautakunta myöntää eron Sirpa Kujanpäälle perhepäivähoitajan toimesta eläkkeelle siirtymisen johdosta lukien. Päätös: Hyväksyttiin. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

23 Sivistyslautakunta SIV 142 PALONKYLÄN KOULUN VARAJOHTAJAN NIMEÄMINEN YHT 404/2011/41 Palonkylän koulun varajohtajana toimineen luokanopettaja Tarja Iso- Ojan jäätyä virkavapaalle alkaen on varakoulunjohtajana toiminut luokanopettaja Suvi Kallinen (SIV ). Suvi Kallinen on ilmoittanut Palonkylän koulun koulunjohtajalle, ettei halua toimia enää varajohtajana. Koulunjohtaja sekä koulun opettajakunta esittävät, että Tarja Iso-Oja toimisi varajohtajana. Sivistyslautakunta nimeää Palonkylän koulun varajohtajaksi luokanopettaja Tarja Iso-Ojan. Päätös: Hyväksyttiin. (Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

24 Sivistyslautakunta SIV 143 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivistystoimen talouden toteuma kuukausilta 1-9, 2011 annetaan kokouksessa tiedoksi. Perusopetuksen oppilashuollon arviointikooste lukuvuodelta Sivistyslautakunnan seuraavat kokoukset: - tiistaina klo 16:30 kokoontuminen Koskenkorvan ryhmiksessä. - tiistaina klo 17:00 - tiistaina klo 17:00 Sivistyslautakunta merkitsee em. asiat tietoonsa saatetuksi. Päätös: Hyväksyttiin. (Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

25 Sivistyslautakunta SIV 144 KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN MUUTOS Pöytäkirjaan merkitään, että 134 käsiteltiin 142 ja 143 välissä.

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Opetuslautakunta nro 5/2010 17.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Opetuslautakunta nro 5/2010 17.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 74 OPLTK 75 OPLTK 76 Kokouksen järjestäytyminen jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Taloudellinen tilanne OPLTK 77 KOULUNKÄYNTIAVUSTAJARESURSSIT

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 4.6.2012, kello 17.00 19.54 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli,

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 27.8.2012, kello 17.00 19.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli,

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat:

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat: HAILUODON KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009 Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 vaali

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 13/2011 15.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 13/2011 15.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 116 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 117 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 118 n kunnan Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma SIVLTK 119 n kunnan sivistysosaston

Lisätiedot

ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. HYVINVOINNIN NYKYTILA... 6 VÄESTÖTIEDOT... 6 VÄESTÖN ELINOLOT... 8 NUORTEN TERVEYDENTILA JA HYVINVOINTI... 10

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

Palveluseteli päivähoidossa

Palveluseteli päivähoidossa Sitran selvityksiä 9 1 Sitran selvityksiä 17 Palveluseteli päivähoidossa Kim Siren, Suomen Tenava päiväkodit Oy Minna Tuominen-Thuesen, KPMG Sitran selvityksiä 17 2 Sisällysluettelo Suomen itsenäisyyden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kokousaika 11.4.2012 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Muut asiat; ei julkinen asia... 2 2 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kokousaika 8.10.2012 klo 18.00-20.52 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 KOKOUSAIKA klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14 REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 9/2013 ASIALISTA Aika: Tiistai 17.12.2013 klo 18.00 18.50 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Leppänen Pekka, kunnanjohtaja pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3/ 2011 ASIA LIITE 15 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 7/2012

KUNNANHALLITUS 7/2012 KUNNANHALLITUS 7/2012 Aika Torstai 7.6.2012 klo 18.03 19.41 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Hietanen Toni jäsen, esteellinen 127 ajan, klo 18.08 18.09 Holkko Merja jäsen Kangas

Lisätiedot