Raision kaupungin ASUNTO-OHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raision kaupungin ASUNTO-OHJELMA 2008-2015"

Transkriptio

1 Raision kaupungin ASUNTO-OHJELMA 8-5

2 Sisällysluettelo Tiivistelmä... I Raision visio... II Asuntopolitiikan tarkoitus Raisiossa... III Yleiset asuntopoliittiset periaatteet... IV Asuntopoliittiset linjaukset Kerrostalotuotannon edellytyksistä huolehtiminen.... Pientalotuotannon edellytyksistä huolehtiminen Vanhan asuntokannan kehittäminen ja alueiden täydennysrakentaminen Vuokra-asuminen ja Raision Vuokra-asunnot Oy:n rooli asuntomarkkinoilla Vuokra-asumisen ja omistusasumisen välimuodot Eri väestöryhmien asumistarpeiden huomioon ottaminen... 5 SWOT- analyysi... 6 Liitteet: Asuntorakentamismahdollisuudet vuosina 8-5 kartalla Tilastoliite

3 RAISION ASUNTO-OHJELMA 8-5 Tiivistelmä Raision kaupungin erilliset asuntopoliittiset tavoitteet on viimeksi vahvistettu vuonna 999. Tämän jälkeen ohjauskäytäntöä on muutettu niin, että asuntopoliittiset päätavoitteet on sisällytetty kerran valtuustokaudessa laadittavaan kaupungin kokonaisstrategiaan ja lyhyen aikavälin tavoitteet on määritelty talousarvion yhteydessä. Asunto- ohjelman lähtökohtina ovat yleiskaava ja koko kaupungin strategia. Kaupungin asuntopolitiikan tarkoituksena on parantaa asunto-oloja ja ohjata asuntotuotantoa. Ohjelma on tilaajan työkalu asuntopolitiikkaa koskevien tavoitteiden täsmentämiseksi. Asunto-ohjelman tehtävänä on myös tukea maankäytön suunnittelua linjaamalla asuntopolitiikan osalta tulevia maankäytön tilauksia keskipitkällä aikavälillä. Asunto-ohjelma on yksi kaupungin ohjausjärjestelmään kuuluvista erillisohjelmista. Asuntopoliittisten linjausten selkiinnyttäminen on tarpeellista myös siitä syystä, että Raision asema kaupunkiseudulla on muuttunut viime vuosina. Vuonna 6 tehdyn vaikutusaluetutkimuksen mukaan Raisio on Turun jälkeen Varsinais-Suomen toiseksi vetovoimaisin keskus, Raision jälkeen tulevat Salo ja Loimaa. Vetovoimaisuutta arvioitiin selvittämällä miten ihmiset liikkuvat hankkiessaan eri tuotteita ja palveluita. Siten Raisioon suuntautuu huomattavan paljon asiointiliikennettä. Lisäksi Raisioon suuntautuu huomattavan paljon työmatkaliikennettä muista kunnista (Antti Vasanen 7). Raisio on vetovoimainen keskus, jonka asuntotuotannon edellytyksistä huolehtiminen tärkeää tasapainoisen työpaikka- ja väestökehityksen turvaamiseksi ja liikenteen haittojen vähentämiseksi. Raisio ohjaa asuntotuotantoa palveluverkon, turvallisen liikkumisen ja mahdollisuuksien mukaan myös joukkoliikenteen kannalta sopiville alueille. Lisäksi kaupunki edistää olemassa olevan asuntokannan ja asuinympäristöjen kehittämistä. Kaupunki parantaa asemaansa kilpailukykyisenä asuinpaikkana lapsiperheille Uusien asuntojen kokonaistarve on ohjelmakaudella 8 5 yhteensä 6 asuntoa eli asuntoa vuosittain, joista puolet pientaloasuntoja ja puolet kerrostaloasuntoja. Kaupunki jatkaa vanhojen kerrostaloalueiden kehittämistä koskevaa suunnittelua. Liitekartalle on merkitty ohjelmakauden keskeiset pientalotuotannon ja kerrostalotuotannon alueet sekä täydennysrakentamisen alueet. Ohjelmakauden aikana kaupungin rakentamisohjelman painopistettä siirretään talonrakentamisohjelmasta ja yritystonttien rakentamisesta pientalotonttituotantoon ja vanhojen katu- ja vesihuoltoverkostojen saneeraukseen. Kaupunki tukee Raision Vuokra-asunnot Oy:n pyrkimyksiä tasapainottaa yhtiön taloutta pienentämällä hieman nykyistä asuntokantaa. Raision kaupunki suhtautuu myönteisesti sellaisiin uusiin vuokraasuntojen omistajiin, joka ovat luotettavia ja ja joiden toiminta on pitkäjänteistä. Lisäksi kaupungilla on tarvittaessa valmiudet osoittaa tontteja omistusasumisen ja vuokra-asumisen välimuotoa edustavaan asumisoikeustuotantoon. Kaupunki huolehtii eri väestöryhmien asumistarpeista esim. hoito- ja hoivapalveluohjelman linjauksilla, järjestämällä tarvittaessa tukiasumispalveluja ja muilla tavoin tuettua asumista. Eri väestöryhmien asumistarpeiden huomioon ottamisesta raportoidaan vuosittain valtion asuntorahastolle. Raision kaupunki osallistuu Turun vetovastuulla olevaan kaupunkiseudun sosiaalisen asuntopolitiikan järjestämiseen.

4 I RAISION VISIO Raision kaupungin visio : Raisio on rohkea edelläkävijä, loistava kotikaupunki ja menestyvän liike-elämän keskus. Loistava kotikaupunki on viihtyisä ja kaunis kaupunki, jossa on turvallista asua, kiinnostavaa viettää vapaa-aikaa ja arki on helppoa. Lisäksi kaupunkiin on helppo juurtua, kaupungin vastuulla olevat palvelut, verot ja yhteiskunnalliset maksut ovat seudullisesti kilpailukykyisiä. Vision tulkinta asuntopoliittisesta näkökulmasta: Raisio on kaupunkimainen kasvukeskus, jonka viihtyisät ja turvalliset asuinympäristöt sekä monipuoliset, eri elämäntilanteisiin sopivat asumisvaihtoehdot houkuttelevat eri väestöryhmiä. II ASUNTOPOLITIIKAN TARKOITUS RAISIOSSA Kaupungin asuntopolitiikan tarkoituksena on parantaa asunto-oloja ja ohjata asuntotuotantoa. Asuntopolitiikallaan Raisio pyrkii vahvistamaan Raision vetovoimaa asuinpaikkana ja menestyvän liike-elämän keskuksena. Asunto-ohjelman lähtökohtina ovat yleiskaava ja koko kaupungin strategia. Ohjelma on tilaajan työkalu asuntopolitiikkaa koskevien tavoitteiden täsmentämiseksi. Asunto-ohjelma on yksi kaupungin ohjausjärjestelmään kuuluvista keskipitkän aikavälin erillisohjelmista. Ohjelman tehtävänä on osaltaan linjata tulevia maankäytön tilauksia. III YLEISET ASUNTOPOLIITTISET PERIAATTEET Raision asuntopolitiikan lähtökohtana on strategian edellyttämä väestösuunnite ja asuntotuotanto. Raisio ohjaa asuntotuotantoa palveluverkon, turvallisen liikkumisen jajoukkoliikenteen kannalta sopiville alueille ottaen samalla huomioon kaupunkirakenteen kestävän kehittämisen ja kunnallistekniikan rakentamistehokkuuden. 3 Kaupunki edistää olemassa olevan asuntokannan ja asuinympäristöjen kehittämistä huolehtimalla yleisten alueiden kunnosta sekä mahdollistamalla vanhojen alueiden täydennysrakentamisen ja tarvittaessa purkavan saneerauksen. 4 Kaupunki edistää väestö- ja hallintasuhteiltaan monipuolisten asuntoalueiden kehitystä. 5 Kaupunki parantaa asemaansa kilpailukykyisenä asuinpaikkana lapsiperheille. 6 Osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi kaupunki huolehtii asuntotuotannon monipuolisesta rahoitus- ja hallintamuotorakenteesta. IV ASUNTOPOLIITTISET LINJAUKSET 8-5 Asuntorakentamista tulee kehittää niin, että asunnontarvitsijoille on tarjolla monenlaisia mahdollisuuksia niin hallintamuotojen, talo- ja huoneistotyyppien suhteen. Uustuotantoa ja täydennysrakentamista ohjataan ensisijaisesti kaupunkiseudun joukkoliikenneakselin kannalta järkeville alueille. Erityisesti keskustan alueella uudistuotanto toteutetaan esteettömyysperiaatteiden mukaan siten, että asunnot soveltuvat ihmisten eri elämäntilanteisiin.. Kerrostalotuotannon edellytyksistä huolehtiminen Kerrostaloasuntoja on Raisiossa yhteensä 54 (47 % kaikista asunnoista). Liikenneyhteyksien ja palvelujen kannalta sopivalla sijainnin ohjauksella sekä monipuolisella kerrostalorakentamisella ja kerrostalojen piha-alueiden suunnittelulla luodaan kerrostaloasumisesta myös lapsiperheitä houkutteleva vaihtoehto. Kaupunki edistää kohtuuhintaisen kerrostalorakentamisen toteuttamista yhteistyössä tuottajien kanssa. Kerrostaloasuntojen kysyntää lisäävät seniori-ikäisten asumisvalinnat sekä työperusteiseen muuttoon ja määräaikaisiin työsuhteisiin perustuvat asumistarpeet. Sinkkutalouksien osuus on Raisiossa 37 %. Asemakaavoitetuilla alueilla oleva toteutumaton kaavavaranto mahdollistaa noin 7 kerrostaloasunnon rakentamisen. Huomattakoon kuitenkin, että kaavavarantoon sisältyy alueita, joiden kohdalla harkitaan sellaisia merkittäviä kaavanmuutoksia, jotka supistaisivat asuinkerrostalojen rakentamista. Kaavoitusohjelman 7 9 tavoitteena on luoda edellytykset noin kerrostalotontin muodostumiselle. Kaavavaranto ja kaavoitusohjelma sekä yleiskaava luovat hyvät edellytykset asuinkerrostalojen rakentamiselle, haasteena on kuitenkin kerrostalorakentamisen turvaaminen ydinkeskustan tuntumassa. Vireillä olevilla ydinkeskustan kaavanmuutoshankkeilla luodaan edellytykset vielä muutaman hankkeen toteuttamiselle (yht. arviolta 5 asuntoa), minkä jälkeen ydinkeskustassa ei ole vapaata tonttimaata asuinkerrostalojen rakentamiseen. Asumismahdollisuuksia voidaan luoda alueiden ja rakennusten käytön muutoksilla. Ohjelmakauden loppupuolella ryhdytään selvittämään käyttötarkoituksen muutoksia keskustan laajenemisalueilla eli vanhoilla pientaloalueilla Tasalan eteläpuolella ja Hulvelassa

5 . Strategiaan perustuva laskennallinen tarve pitkällä aikavälillä on vähintään kerrostaloasuntoa vuosittain. Kokonaistarve ohjelmakaudella on 8 asuntoa.. Kerrostalorakentamisen mahdollisuuksia ohjelmakaudella: * Ydinkeskustan vireillä olevat muutokset, Keon alue * Meri-Nuorikkala, Ylhäinen, Nuorikkalan vanha alue, Kokinvuori, ja liikuntahallia vastapäätä oleva uusi alue Kerttulantien varrella sekä Ystävyydenkatu. Pientalotuotannon edellytyksistä huolehtiminen Pientaloasuntoja on Raisiossa yhteensä 585, mikä on 5 % kaikista asunnoista (6) Valtaosa pientaloista (7 %) on erillisiä pientaloja. Viime vuosina pientalorakentamiseen on myönnetty rakennuslupia vuosittain 4 5, poikkeuksena oli vuosi 4, jolloin lupia myönnettiin kpl. Asuntopoliittisessa keskustelussa on korostunut voimakkaasti pientaloasuntojen tarve. Omakotitonttien kysyntä on ollut Raisiossa suurta; kaupungin tontteihin on ollut kaksin-kolminkertaiset hakijamäärät ja yksityisten tonttien varanto on pienentynyt. Pientalo on mm. useiden lapsiperheiden suosima asumisvaihtoehto. Raision niukkoja rakentamisalueita ei ole mahdollista osoittaa pääosin pientalojen tarpeisiin eikä varsinkaan perinteisinä omakotitaloalueina. Asemakaavoitetuilla alueilla oleva toteutumaton kaavavaranto mahdollistaa noin 5 pientaloasunnon rakentamisen, mistä omakotitalojen osuus on 66 %. Kaavoitusohjelman 7 9 tavoitteena on luoda edellytykset noin omakotitontin ja 3 rivitalotontin muodostumiselle. Kaavavaranto ja kaavoitusohjelma sekä yleiskaava luovat periaatteessa kohtuulliset edellytykset pientalorakentamiselle, mitä heikentää kuitenkin yksityisten tonttien rakentumiseen liittyvä epävarmuus. Raision, Ruskon ja Vahdon yhteisessä selvityksessä todettiin, että samalla investointipanostuksella olisi Ruskolle ja Vahdon alueelle saatavissa enemmän muuttovoittoa kuin Raisioon. Ohjelmakaudella mahdollisesti toteutuvat kuntaliitokset muuttaisivatkin pientalotonttituotannon edellytyksiä.. Strategiaan perustuva laskennallinen tarve pitkällä aikavälillä on keskimäärin noin pientaloasuntoa vuosittain, kokonaistarve ohjelmakaudella on 8 asuntoa.. Ohjelmakauden kuluessa kaupungin rakentamisohjelman painopisteitä siirretään talonrakentamisohjelmasta ja yritystonttien rakentamisesta pientalotonttituotantoon ja vanhojen verkostojen korjaamiseen..3 Pientaloasumisen kysyntään vastataan luomalla edellytyksiä pääosin kaupunkimaiselle pientalotuotannolle tarkoitukseen luontevasti sopivilla alueilla huomioiden myös vanhojen omakotialueiden täydennysrakentamismahdollisuudet. Kaupunki edistää kaupunkimaisen, yhtiömuotoisen pientalotuotannon toteutumista Raisioon lisäämällä yhteydenpitoa pientalorakentajien suuntaan..4 Kaupungin vuosittain luovuttamille tonteille asetetaan määrälliset tavoitteet..5 Pientalorakentamisen mahdollisuuksia: * Etelä-Kuninkoja * Kaanaanranta, Katteluksenmetsä, Kaurinlaakso, Kantoniittu, Kallanen 4, Kuuanlaakso * Metsäkalla III, Makslan niitty, Nuorikkalanmetsä * Pasala, Pirilä, Ruoksvuori, Sommaro, Somersoja * Vesitorninmäki 3. Vanhan asuntokannan kehittäminen ja alueiden täydennysrakentaminen Kaupunki on laatinut yleissuunnitelmat Lumparlan vanhan kerrostaloalueen ja Petäsmäen aluekeskuksen kehittämiseksi. Meneillään on Lumparlan. asemakaavan muutos. Kaupungin mahdollisuudet edistää vanhan asuntokannan kehittämistä ovat (valtion korjausavustusten välittämisen lisäksi) * Yleinen suunnittelun tuki ja korjausneuvonta * Lisärakentamismahdollisuuksien suunnitteleminen ja osoittaminen asuntoalueille ja yhtiöille * Yleisten alueiden kunnostaminen (puistot, kadut, kevyenliikenteen väylät) * Purkavan saneerauksen suunnittelu alueen ominaisuuksien parantamiseksi ja kaupunkirakenteen tehostamiseksi 3.. Kaupunki jatkaa vanhojen kerrostaloasuntoalueiden asuntokannan ja ympäristöjen kehittämistä koskevaa suunnittelua 3

6 Alueita: * Lumparla: aluetta kehitetään lapsiperheiden tarpeet huomioiden hyödyntäen alueen luonnolliset vahvuudet: palvelut, saavutettavuus ja hinta. * Petäsmäen keskus: aluetta kehitetään täydennysrakentamisen avulla ja tukemalla asuntokannan hallintamuodon muutoksia vuokra-asumisesta omistusasumisen suuntaan * Ihala: Jermuntien huonokuntoiset vuokrakerrostalot puretaan ja ne korvataan pientalotuotannolla. * Somersoja: uutta pientalotuotantoa ja vanhan pientalo-alueen täydennysrakentamista * Kruununaukio: vanhan kerrostaloalueen kehittämistä. 3. Yksityisten omistamien pientalotonttien (noin kpl) rakentumista vauhditetaan jatkamalla korotetun kiinteistöveron käyttöä. 4. Vuokra-asuminen ja Raision Vuokraasunnot Oy:n rooli asuntomarkkinoilla Valtion tukemalla asuntotuotannolla palvellaan mm. itsenäistyviä nuoria ja työn vuoksi Raisioon muuttavia. Kaupungilla on lisäksi lakisääteisiä velvollisuuksia huolehtia heikompiosaisten asumistarpeista. Raision asuntokanta on omistusasuntopainotteista, sillä vuokra-asuntojen osuus on noin 5,5 % (95 kpl) kaikista asunnoista. Vajaa puolet (4 %) vuokra-asunnoista on valtion tukemia, joista kaupunki omistaa pääosan (78 %). Vuokra-asuntomarkkinoille on tullut uudenlaista kysyntää. Perinteisten asukasryhmien lisäksi markkinoilla on osa-aikaisesti vuokralla asuvia, muualla kuin kotikunnassaan työssä käyviä ja työperusteisia maahanmuuttajia. Vilkkaasti kasvavalla kaupunkiseudulla vuokra-asuntojen kysyntä kasvaa. hankkeita sekä luotettavia ja pitkäjänteisiä vuokranantajia. Raision Vuokra-asunnot Oy:n asukasvalintoihin kiinnitetään huomiota. 4. Valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon tarpeeseen pyritään löytämään ensisijaisesti seudullisia ratkaisuja. 4.3 Kaupunki suhtautuu myönteisesti sellaisiin uusiin vuokratalojen omistajiin, jotka ovat luotettavia ja sitoutuneita pitkäjänteiseen vuokra-asuntojen omistamiseen ja jotka pystyvät vastaamaan erityisesti työperusteiseen vuokraasumisen tarpeeseen. 4.4 Kaupunki varautuu tarvittaessa osoittamaan omistamiaan tontteja vuokra-asuntotuotannon tarpeisiin. 5. Vuokra-asumisen ja omistusasumisen välimuodot Asuntomarkkinoilla on tarjolla osaomistusasuntoja ja asumisoikeusasuntoja, jotka ovat vaihtoehtoja omistus- ja vuokra-asumiselle. Asumisoikeusasunto on mahdollisuus toisaalta nuorille ja toisaalta myös 55 vuotta täyttäneille, joiden varallisuus ei enää vaikuta asumisoikeusasunnon saamiseen. Asumisoikeusasuntojen osuus Raision asuntokannasta on noin 3 %, osaomistusasunto edustaa lähinnä rakentamisvaiheen rahoitusjärjestelyä. Turun seudulla asumisoikeusasuntojen kysyntä on vuoden 3 aallonpohjan jälkeen lähtien kasvanut, kysyntä on kohdistunut sekä pieniin asuntoihin että perheasuntoihin. Varsinais- Suomen Asumisoikeus Oy:n asuntokannan käyttöaste on v. 7 yli 99 % ja jonotus Raision kohteisiin on kasvanut huomattavasti. Yhtiön näkemyksen mukaan kohtuuhintaisen uustuotannon käynnistäminen on lähitulevaisuudessa välttämätöntä. Asumisoikeusasuminen ei ole kuitenkaan varsinainen painopiste suhdanneherkkyytensä vuoksi. 5. Kaupunki varautuu tarvittaessa osoittamaan omistamiaan tontteja asumisoikeusasuntojen tuotantoa varten periaatteessa kaikilta yhtiömuotoiseen toteutukseen soveltuvilta asuntotuotantoalueilta. Kaupungin omistaman Raision Vuokra-asunnot Oy:n roolia asuntomarkkinoilla on vaikea vahvistaa yhtiön korkean velkaantumisasteen vuoksi. Yhtiön velkaa on jo päätetty pienentää myymällä yhtiön omaisuutta. Vuokra-asumisen kasvavaan kysyntään on mahdollista vastata muiden toimijoiden kuin Raision Vuokraasunnot Oy:n kautta. 4. Raision kaupungin tavoitteena on tasapainottaa Raision Vuokra-asunnot Oy:n talous ja säilyttää yhtiön asuntokanta hieman nykyistä pienempänä eli suuruusluokassa 8 (v. 6: 983), tilalle yksityisten rahoittamia ja omistamia 4

7 6. Eri väestöryhmien asumistarpeiden huomioon ottaminen Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsittelee vuosittain valtion asuntorahastolle toimitettavan selvityksen eri väestöryhmien asumistilanteesta ja asuntomarkkinoista Raisiossa. Vanhukset Suomalaisen ikääntymispolitiikan tavoitteena on, että mahdollisimman moni voi elää itsenäisesti omassa kodissaan ja tutussa asuinympäristössä läheistensä ja sosiaalisten verkostojensa ympäröimänä. Valtuuston hyväksymässä Raision hoito- ja hoivapalvelu-ohjelmassa on linjattu vanhusten asumispalvelujen kehittämistä. Tehostetun palvelutalopaikkojen määrä nostetaan tasolle 4,5-5 % 75 vuotta täyttäneiden määrästä Hulvelan palvelutalon palveluja kehittämällä. Ostopalveluilla tasataan huippuja. 6. Senioriasuntoja ei aktiivisesti hankita Raisioon, mutta kaupunki suhtautuu myönteisesti siihen, että jokin yhteisö tai yritys toteuttaa omaan omistukseensa senioriasuntoja Raisioon. Tukiasumisen tarve Kaupungin omia tukiasuntoja on 9, lisäksi Raision Vuokra-asunnot Oy:ltä on vuokrattu 7 asuntoa. 6. Asumisessaan vaikeuksissa oleville on osoitettavissa tukiasuntoja, jotka eivät edusta pysyvää asumismuotoa. Tukiasuntoja on mahdollista tarpeen mukaan ottaa lisää kaupungin vuokra-asuntokannasta ja palauttaa normaaleiksi vuokra-asunnoiksi mahdollisuuksien mukaan. Asunnottomat Kaupungin asunto- ja sosiaalitoimen vuoden 6 asuttamien asunnottomien määrä oli yhteensä henkilöä. 6.4 Asunnottomia asutetaan sosiaalitoimen tukiasuntoihin, Kan-kotiin, Aspan ja Vaisaaren palvelutaloihin, päihdeongelmaisten asumispalveluita tarjoaviin yksityisiin hoito- ja kuntoutumislaitoksiin sekä lyhytaikaisesti majoitusliikkeisiin. Mielenterveysongelmaiset 6.5 Mielenterveysongelmaisten kuntoutusvaiheen asuntoja on käytössä Vaisaaren palvelutalossa, jossa palvelut kattavat myös ympärivuorokautisen valvonnan. Nuoret Nuorten asuntotilanne Raisiossa on kohtalaisen hyvä. 6.6 Kaupungin keskustassa on kaksi nuorille tarkoitettua vuokrataloa, joissa on myös tukiasuntoja. Kaupunkiseudun sosiaalinen asuntopolitiikka Kunta-ja palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseksi laaditussa kaupunkiseutusuunnitelmassa esitetään, että sosiaalinen asuntotuotanto järjestetään seudullisesti oikeudenmukaisella tavalla. Lisäksi raskaskustanteisista erityispalveluista, kuten päihdehuolto, tehdään seudullinen kartoitus. Koollekutsujaksi molemmissa hankkeissa on nimetty Turun kaupunki Päihdeongelmaiset Päihdeongelmaisille on vuokrattu tukiasuntoja kaupungin omista kiinteistöistä (omakotitalot), käytössä on myös kahdeksan rivitaloasuntoa Santaojantiellä Haunisissa. Päihdeongelmaisille suunnitellaan erityisratkaisuja. 6.3 Päihdehuollon erityispalveluja suunnitellaan seudullisena yhteistyöhankkeena. 5

8 SWOT- analyysi Vahvuudet * vilkas ja tasokas kerrostalorakentaminen ydinkeskustassa * kaavoituksen sujuvuus, sujuva viranomaispalvelu * kaavoituksen henkilöstöresurssit * kaupunki on osa vahvaa talousaluetta * julkisten ja yksityisten palvelujen tarjonta ja taso * joukkoliikenneyhteydet pääväylillä * virkistysalueet ja ulkoilureitit * asukkaiden kokemus Raisiosta kotoisana asuinpaikkana * Raision Vuokra-asunnot Oy:n asuntojen käyttöaste korkea Heikkoudet * kaupungin taloudellinen liikkumavara ei ole mahdollistanut omakotitonttien kysyntää vastaavaa tonttitarjontaa * tonttituotannon kustannustaso verrattuna useisiin lähikuntiin * raskaan liikenteen linjausten ratkaisemattomuus keskustassa * toteutumatonta tonttireserviä eräin paikoin * kaupungin maanomistuksen hajanaisuus * joukkoliikennepalvelujen vähäisyys reuna-alueilla * kaupungin vuokrataloyhtiön heikot mahdollisuudet lisätä vuokra-asuntojen määrää Mahdollisuudet * seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen * seudulliset yhteistyöhankkeet * tonttitarjontaa lisäävät ja palvelurakenteita vahvistavat kuntaliitokset * maanhankinnan tehostaminen * vuokra-asuntojen uudet rahoitusmuodot ja omistajatahot -> muu kuin kaupungin omistuspohja Uhkat ja haasteet * tonttimaan niukkeneminen -> rakenteen tiivistäminen * maan hinnan kallistuminen * ydinkeskustan tonttitarjontaan tulossa katkos -> Tasalan eteläpuoli, ydinkeskustan kaavanmuutokset, Kerttulantien varsi * rakennuskannan kunnon heikentyminen -> kannustaminen ja avustaminen * raskaan liikenteen odotettavissa oleva lisääntyminen keskustassa -> kiertojärjestelyt * työllisyyden heikkeneminen * väestön ikääntyminen * kasvaviin ympäristövaatimuksiin vastaaminen * kaupungin omistamien teknisten verkostojen peruskorjaustarve 6

9

10 ASUNTO-OHJELMAN 8-5 Tilastoliite

11 Raision väkiluku (..) Raision väestökehityksen trendi Väestömuutokset VÄKILUVUN MUUTOKSET RAISIOSSA I Muutos Lin. (Muutos)

12 Ikä Väestön ikärakenne 3..6 Raisio Henkilöä Miehet Naiset Raision ikäpyramidi (Tilastokeskuksen kunta- ja palvelurakenneuudistusta varten laatima ennuste) Raision väestöennuste yli

13 Raision ikäpyramidi (Tilastokeskuksen kunta- ja palvelurakenneuudistusta varten laatima ennuste) Raision väestöennuste yli Raision ikäpyramidi 3 (Tilastokeskuksen kunta- ja palvelurakenneuudistusta varten laatima ennuste) Raision väestöennuste 4 yli

14 Raision ikäpyramidi 4 (Tilastokeskuksen kunta- ja palvelurakenneuudistusta varten laatima ennuste) Raision väestöennuste 4 yli Raision väestömuutokset nettoluvuin Syntyneiden enemmistö Kuntien välinen muutto Siirtolaisuus Nettomuutto yht. Kokonaisnettomuutos

15 Raision tulo-, lähtö- ja nettomuutto ikäryhmittäin 6 Sis. kuntien välisen muuton ja siirtolaisuuden Tulo Lähtö Netto Raision muuttoliike koulutusasteittain yht. vuosina Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa Keskiasteen tutkinto Korkeakouluasteen tutkinto Yhteensä

16 Raision ja vertailualueiden väestön taloudellinen huoltosuhde 99-5 (Työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien määrä jaettuna työllisten määrällä),8,6,4,,,8,6,4,, Raisio Kaarina Naantali Turku Turun seutu Koko maa Keskimääräiset tulot/tulonsaaja vuonna 5 - yksityishenkilöiden veronalaiset tulot M er imasku Kaar ina Naantali Masku Ru sk o Lieto Raisio Paimio Piikkiö Turun seutuk. Koko maa Lemu Vahto Tu rku No u sia in e n Mynäm äk i A skainen Sa uv o Rymättylä Velkua /tulonsaaja

17 Asunnot talotyypin mukaan KPS-kunnissa (5) (KPS = kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvää kaupunkiseutusuunnitelmaa valmistelleet kunnat) Turku Koko alue Naantali Raisio Kaarina Aura Lieto Rusko Vahto % % 4 % 6 % 8 % % Erillinen pientalo Rivi-ketjutalo Asuinkerrostalo Muu tai tuntematon talotyyppi Asunnot hallintasuhteen mukaan KPS-kunnissa (KPS = kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvää kaupunkiseutusuunnitelmaa valmistelleet kunnat) Turku Koko alue Naantali Raisio Kaarina Aura Lieto Rusko Vahto % % % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % % Omistaa talon Vuokra-asunnot* M uu tai tuntematon hallintaperuste Omistaa asunnon osakkeet Asumisoikeus-asunnot

18 Asuntokuntien kokojen prosentuaaliset osuudet Raisiossa ja vertailualueilla 6 55, 5, 45, 4, 35, 3, 5,, 5,, 5,, Raisio Kaarina Naantali Turku Turun seutukunta hlö hlö 3 hlö 4 hlö 5 hlö 6 hlö 7+ hlö Koko maa Raision väestö eri asuntotyypeissä 7 Huom. Väestöstä puuttuu laitosväestö Luvuissa mukana vain vakituiseen asuinkäyttöön osoitetut talotyypit Talotyyppi Ikäryhmä yli 85 Yhteensä Yhden asunnon talot Kahden asunnon talot Muut erilliset pientalot 6 7 Rivitalot Ketjutalot Luhtitalot Muut kerrostalot Yhteensä

19 44 Yhteensä 7 Tuntematon 3 Asuntolat, palvelutalot Muut kerrostalot Rivitalo Kahden asunnon talo Yhden asunnon talo Yhteensä yli Asuntotyyppi 44 Yhteensä 7 Tuntematon 3 Asuntolat, palvelutalot Muut kerrostalot Rivitalo Kahden asunnon talo Yhden asunnon talo Yhteensä yli Asuntotyyppi Asuntotyyppi, josta raisiolaiset ovat muuttaneet keskustan 5 -> valmistuneisiin kerrostaloihin Väestö Raision keskustan 5-> valmistuneissa kerrostaloissa Yhteensä Velkua 6 4 Vehmaa Turku Savonlinna Rymättylä Raisio 7 4 Naantali 3 Mynämäki Merimasku 5 7 Masku Lieto Kaarina Jyväskylä 4 Askainen Yhteensä yli Kunta josta muuttanut Yhteensä Velkua 6 4 Vehmaa Turku Savonlinna Rymättylä Raisio 7 4 Naantali 3 Mynämäki Merimasku 5 7 Masku Lieto Kaarina Jyväskylä 4 Askainen Yhteensä yli Kunta josta muuttanut

20 Raision asuntotuotanto Pientalojen rakennusluvat 3-7 Raision kaupungin ja yksityisten tonteille kunnan tonteille yksityisille tonteille

Talous- ja suunnittelukeskus

Talous- ja suunnittelukeskus Helsingin kaupunki Talous- ja suunnittelukeskus Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja maankäytön suunnittelun päämäärät ja tavoitteet Asumisen ja maankäytön suunnittelun lähtökohtia Uutta kaupunkia Vuosina

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Pekka Hinkkanen 20.4.2010 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 91 000

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE Kontiolahden kunta tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE Kontiolahden kunta tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2018-2021 Kontiolahden kunta tekninen lautakunta lokakuu 2017 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MAANHANKINTA, KAAVOITUS JA TONTTIEN LUOVUTUS... 3 2.1 Maanhankinta... 3 2.2 Kaavoitus...

Lisätiedot

Asuntotuotanto Vantaalla

Asuntotuotanto Vantaalla Asuntotuotanto Vantaalla Vantaan kaupunkirakenteen kehitys 1960-2014 Asuntopolitiikan päätavoitteita Täydennysrakentamisen edistäminen Vantaan asuntorakentamisennuste 2015-2024 ARY:n vierailu Vantaalla

Lisätiedot

ks. http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;60;498;75030;87898;88248

ks. http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;60;498;75030;87898;88248 Taulukko1. Tyytyväin en Ei osaa sanoa Tyytymätön Asunnon koko ja varusteet 84 8 8 5. Rauhallisuus ja yleinen järjestys 81 10 9 6. Asuinalueen arvostus 74 15 12 8. Liikenneturvallisuus 73 14 13 1. Melutaso

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 90 000 asukkaan väestönkasvuun;

Lisätiedot

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Hyvinkään asumistilastot Asumistilastot tarjoavat tietoa muun muassa Hyvinkään kaupungin asuntotyypeistä, asumisväljyyden muutoksesta

Lisätiedot

Hakunilan asuntotuotanto

Hakunilan asuntotuotanto Hakunilan asuntotuotanto Kormuniityn suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu 15.8.2017 Tomi Henriksson asumisasioiden päällikkö Hakunilan suuralueen väestö 1.1.1971-1.1.2014 ja ennuste vuoteen 2024 35 000

Lisätiedot

Kotikaupunkina Helsinki 2016

Kotikaupunkina Helsinki 2016 Kotikaupunkina Helsinki 2016 Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma (AM-ohjelma) Kvsto 22.6.2016 Kaupunginkanslia 20.10.2016 Ohjelman sisältö Ohjelmassa linjataan kaupungin asunto- ja

Lisätiedot

Asuntotuotannon haasteet Helsingille Valtakunnallinan asunto- ja yhdyskuntapäivä 8.5.2008 Helsinki

Asuntotuotannon haasteet Helsingille Valtakunnallinan asunto- ja yhdyskuntapäivä 8.5.2008 Helsinki Asuntotuotannon haasteet Helsingille Valtakunnallinan asunto- ja yhdyskuntapäivä 8.5.2008 Helsinki Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä Helsingin kaupunki Asumisen uhkakuva on kasvanut Vuokra-asuntotuotanto

Lisätiedot

Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä. Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL

Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä. Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL Valmistuneet/ valmistuvat asunnot 70 % asunnoista sijoittui alueille,

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKIRAKENNE (KARA) 2030-LUVULLE. Tiivistelmä

KUOPION KAUPUNKIRAKENNE (KARA) 2030-LUVULLE. Tiivistelmä KUOPION KAUPUNKIRAKENNE (KARA) 2030-LUVULLE Tiivistelmä Strategisen maankäytön palvelut 8.6.2015 Kuopion strategia vuoteen 2020 Kuopion kasvusopimus Kuopion väestöennuste vuoteen 2030 Kaupunkirakennesuunnitelma

Lisätiedot

OHJELMAKAUDEN 2004 2008 ASUNTOPOLIITTISET TOIMENPITEET

OHJELMAKAUDEN 2004 2008 ASUNTOPOLIITTISET TOIMENPITEET OHJELMAKAUDEN 2004 2008 ASUNTOPOLIITTISET TOIMENPITEET 1 Asuntotuotannon määrä, hallintasuhde, rahoitusmuoto ja rakennuttaminen Asemakaavoittamalla, kaupungin maan luovutusehdoilla sekä valtion lainoituksella

Lisätiedot

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö:

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö: Jyväskylän seutu Asuntokatsaus 2012 Seudun kuntien asuntoryhmä 2013 Sisältö: Asuntoyhteistyö Jyväskylän seudulla Alueen asunto-olot Asuntomarkkinat Asuntorakentaminen Väestönmuutokset ja muuttoliike Asuntomarkkinat

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019 Kunla 30.9.2014 112 Liite nro 3 MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus 25.9.2014 KUNLA 30.9.2014 1. MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET Maankäytön toteuttamisohjelman

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen 12.2.2013

Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen 12.2.2013 Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen Esityksen sisältö Hieman asuntotuotannon ja kaavoituksen volyymeistä Espoossa Asuntotuotannon kriittiset tekijät maankäytön

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja -haasteet

Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja -haasteet Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja -haasteet Yhteinen kuuleminen, Eduskunta 29.11.2017 Hannu Penttilä Apulaiskaupunginjohtaja Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialue Vantaan kaupunki Valtion

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007 Kaupunginhallituksen iltakoulu Maapoliittinen ohjelma Liittyy asuntopoliittisiin linjauksiin Kaupungin strategia kv 28.5.2007 Linjaukset 2007 08 Kunnallistekninen valmius > 1,5 v jo rakennettu 0,5 v suunniteltu

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA. yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen

NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA. yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen 13.12.2017 tilaa, valoa ja pohjoista voimaa H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I - II Pohjois- Pohjanmaan

Lisätiedot

Helsingin maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja. ennakointi

Helsingin maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja. ennakointi Helsingin maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Kymppi-Moni -työpaja 1 Tampereen teknillinen yliopisto 16.2.2012 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Riikka Henriksson,

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2012-2015. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2012-2015. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta Helmikuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. MAANHANKINTA JA KAAVOITUS - Maanhankinta - Kaavoitus 3. ASUNTOTUOTANTO - Korjausrakentaminen

Lisätiedot

ASUMINEN JA RAKENTAMINEN. TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tilastoaineisto 2015

ASUMINEN JA RAKENTAMINEN. TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tilastoaineisto 2015 ASUMINEN JA RAKENTAMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tilastoaineisto 2015 TAMPEREEN KAUPUNKI TILASTOT 2016 KONSERNIPALVELUYKSIKKÖ KOPPARI Tietojohtamispalvelut PL 487, 33101 Tampere http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-tampereesta/tietonakoala/asuminen-ja-rakentaminen.html

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 25 000 22 500 20 000 Ennuste 17 500 väestön määrä 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 1990 1992 1994 1996 1998

Lisätiedot

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 Hallituksen

Lisätiedot

5. ASUNTO-OLOT JA RAKENNUSTOIMINTA

5. ASUNTO-OLOT JA RAKENNUSTOIMINTA 3 5. ASUNTOOLOT JA RAKENNUSTOIMINTA 5.. TONTTIEN VUOKRASOPIMUKSET 00803 Käyttötarkoitus 008 009 00 0 0 03 Asuntotontit lukumäärä lisäys ed.vuoteen pintaala, ha lisäys ed.vuoteen Liiketontit lukumäärä lisäys.ed.vuoteen

Lisätiedot

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Asuntopolitiikan kehittäminen Fokusryhmä 10.3.2017 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Alustavia tuloksia ja johtopäätöksiä pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Raision kaupunki. Luonnos

Raision kaupunki. Luonnos Raision kaupunki Raision asuntoohjelma 2016 2025 Luonnos Marja-Riitta Pulkkinen 28.9.2016 Sisällys 1 RAISION ASUNTO-OHJELMA 2016-2025... 3 1. Lähtökohdat... 3 1.1 Asuntopolitiikan tarkoitus... 3 1.2 Turun

Lisätiedot

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014 Asunto- ja toimitilarakentaminen Päivitetty 8.9.2014 Rakennuskanta rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan ssa, Helsingissä, lla ja kehyskunnissa 31.12.2013 Muut kuin asuinrakennukset Asuinrakennukset 0

Lisätiedot

Tietoja valtion tukemasta asuntotuotannosta ja perusparannushankkeista tukimuodoittain

Tietoja valtion tukemasta asuntotuotannosta ja perusparannushankkeista tukimuodoittain ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Ari Laine Puh./tel +358 40 519 2054 Selvityksiä 2/2009 ARA tuotanto 2008 Tietoja valtion tukemasta asuntotuotannosta ja perusparannushankkeista tukimuodoittain

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1/2004 Ari Laine 11.2.2004 ARA-tuotanto vuonna 2003 Ennakkoarvioiden mukaan vuonna 2003 aloitettiin yhteensä 30 600 uuden asunnon rakentaminen. Koko asuntotuotanto

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

Seudun tonttipäivä 21.5.2015 Lempäälän tonttitarjonnasta, tulevaisuuden tarpeista ja ratkaisumalleista

Seudun tonttipäivä 21.5.2015 Lempäälän tonttitarjonnasta, tulevaisuuden tarpeista ja ratkaisumalleista Seudun tonttipäivä 21.5.2015 Lempäälän tonttitarjonnasta, tulevaisuuden tarpeista ja ratkaisumalleista Jaakko Hupanen Ilari Rasimus Harri Järvenpää tekninen johtaja kaavoituspäällikkö kiinteistöinsinööri

Lisätiedot

Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli

Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri Tallinna 2.4.2014 Rakentamisen määrä Suomessa 2 Helsingin asuntokanta

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNEPAINOTTEINEN KESKUSAKSELI

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNEPAINOTTEINEN KESKUSAKSELI TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNEPAINOTTEINEN KESKUSAKSELI Turun kaupunkiseudun keskeisten osien kehittäminen joukkoliikenteen käyttöä suosivana joukkoliikennepainotteisena keskusvyöhykkeenä Keskusvyöhykkeen

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja rakentaminen Asuminen ja rakentaminen Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Asuminen ja rakentaminen Asunto- ja toimitilarakentaminen Asuminen Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä

Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä Sivistys- ja kulttuurilautakunnan lausunnosta Asukkaiden näkökulmasta Matotyön vaikutus heijastuu nopeimmin lakisääteisten varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelujen

Lisätiedot

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa Kehittämisjohtaja Olli Isotalo RAKLI: Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen Finlandiatalo 5.3.2015 Espoo toteuttaa Helsingin seudun MAL-sopimusta

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja rakentaminen Asuminen ja rakentaminen Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 1.3.2017 Asuminen ja rakentaminen Asunto- ja toimitilarakentaminen Asuminen Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

Turun Kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma (Yt)

Turun Kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma (Yt) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 5579-2014 (641) Turun Kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma (Yt) Tiivistelmä: Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018 Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta Joulukuukuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. MAANHANKINTA JA KAAVOITUS - Maanhankinta - Kaavoitus 3. ASUNTOTUOTANTO - Uusi tuotanto

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

Taulut ja kuviot. 1. Uudisrakentaminen. Taulu 1.1. ARA-uudistuotanto alueittain vuosina ARA-uudistuotanto lainajeittain vuosina

Taulut ja kuviot. 1. Uudisrakentaminen. Taulu 1.1. ARA-uudistuotanto alueittain vuosina ARA-uudistuotanto lainajeittain vuosina Taulut ja kuviot 1. Uudisrakentaminen Taulu 1.1 ARA-uudistuotanto alueittain vuosina 2004-2006 2004 2005 2006 Alue Arava KT yhteensä Arava KT yhteensä Arava KT yhteensä as.kpl as.kpl as.kpl % as.kpl as.kpl

Lisätiedot

TYÖIKÄINEN VÄESTÖNMÄÄRÄ KASVAA PÄÄASIASSA TURUN SEUDUN ITÄISISSÄ KUNNISSA KUNTIEN VÄESTÖNKASVU MALTILLISTUU UUDEN TRENDILASKELMAN MUKAAN

TYÖIKÄINEN VÄESTÖNMÄÄRÄ KASVAA PÄÄASIASSA TURUN SEUDUN ITÄISISSÄ KUNNISSA KUNTIEN VÄESTÖNKASVU MALTILLISTUU UUDEN TRENDILASKELMAN MUKAAN KUNTIEN VÄESTÖNKASVU MALTILLISTUU UUDEN TRENDILASKELMAN MUKAAN Tuoreimman tulevaisuuden väestökehitystä arvioivan Tilastokeskuksen trendilaskelman mukaan nykyisten väestöltään kasvavien kuntien väestönkasvu

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI MERI-NUORIKKALA 2 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9. KAUPUNGINOSA (NUORIKKALA)

RAISION KAUPUNKI MERI-NUORIKKALA 2 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9. KAUPUNGINOSA (NUORIKKALA) RAISION KAUPUNKI MERI-NUORIKKALA 2 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9. KAUPUNGINOSA (NUORIKKALA) RAISION KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS MAANKÄYTTÖPALVELUT 2.10.2012

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN ASUNTOTUOTANTO- OHJELMA 2013-2017 JA TONTINLUOVUTUSOHJELMA 2013-2022

JÄRVENPÄÄN ASUNTOTUOTANTO- OHJELMA 2013-2017 JA TONTINLUOVUTUSOHJELMA 2013-2022 1 JÄRVENPÄÄN ASUNTOTUOTANTO- OHJELMA 2013-2017 JA TONTINLUOVUTUSOHJELMA 2013-2022 SISÄLTÖ 1. Ohjelmoinnin tausta, tarkoitus sekä lähtökohdat Tausta ja lähtökohdat Helsingin seudun näkymät Järvenpään asuntomarkkinatilanne

Lisätiedot

Haluatko ilmoituksen myös sähköpostina Kyllä En. Toimipaikka tai työnantaja Alkaen Puhelin toimeen. Toimipaikka Alkaen Puhelin toimeen

Haluatko ilmoituksen myös sähköpostina Kyllä En. Toimipaikka tai työnantaja Alkaen Puhelin toimeen. Toimipaikka Alkaen Puhelin toimeen VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS Tulosta, täytä ja allekirjoita hakemus ja toimita se liitteineen kunnan asuntotoimistoon tai muulle vuokra-asunnon omistajalle. 1 Henkilötiedot 1.1 Hakijan henkilötiedot Sukunimi Entiset

Lisätiedot

ASUNTOMARKKINAT KERAVALLA LISÄÄ KERROSTALO- VAI PIENTALOASUNTOJA?

ASUNTOMARKKINAT KERAVALLA LISÄÄ KERROSTALO- VAI PIENTALOASUNTOJA? ASUNTOMARKKINAT KERAVALLA LISÄÄ KERROSTALO- VAI PIENTALOASUNTOJA? Kari Puustinen 26.11.2014 Keravan Omakotiyhdistys Maailma muuttuu Talouksien koko pienentynyt ja yksin asuvia on entistä enemmän. 1-hengen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa. Ville Helminen Suomen ympäristökeskus Vanhusneuvostopäivä

Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa. Ville Helminen Suomen ympäristökeskus Vanhusneuvostopäivä Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa Ville Helminen Suomen ympäristökeskus Vanhusneuvostopäivä 5.4.2017 Asumistoiveet Asukasbarometrin mukaan kerrostaloasumisen toiveet alkavat selvästi lisääntyä

Lisätiedot

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Vantaalla. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan tulosseminaari 5.3.

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Vantaalla. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan tulosseminaari 5.3. Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Vantaalla Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan tulosseminaari 5.3.2015 Täydennysrakentamistarpeen tausta Vantaalla 2010: 51 063 aluerakentamisen

Lisätiedot

Kohtuuhintaisen asuminen turvaaminen maapoliittisilla linjauksilla

Kohtuuhintaisen asuminen turvaaminen maapoliittisilla linjauksilla 1/6 Kohtuuhintaisen asuminen turvaaminen maapoliittisilla linjauksilla Yleistä Kaupungin maapolitiikalla ymmärretään kaupungin maanhankintaan ja - luovutukseen, yksityisen maan kaavoittamiseen sekä yksityisessä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 21:2016

TILASTOKATSAUS 21:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21:2016 1 10.11.2016 VANTAAN ASUNTOKANTA 31.12.2005 31.12.2015 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 104 700 asuntoa. Niistä

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta.

LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta. LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnalle Yleishyödyllisyyssäädöksiä on muutettava kohtuuhintaisen

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2016 2020

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2016 2020 MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2016 2020 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus 8.10.2015 Kuntasuunnittelulautakunta 13.10.2015 Kunnanhallitus 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 11.11.2015 SISÄLTÖ 1. MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS Tulosta, täytä ja allekirjoita hakemus ja toimita se liitteineen kunnan asuntotoimistoon tai muulle vuokra-asunnon omistajalle.

VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS Tulosta, täytä ja allekirjoita hakemus ja toimita se liitteineen kunnan asuntotoimistoon tai muulle vuokra-asunnon omistajalle. VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS Tulosta, täytä ja allekirjoita hakemus ja toimita se liitteineen kunnan asuntotoimistoon tai muulle vuokra-asunnon omistajalle. 1 Henkilötiedot 1.1 Hakijan henkilötiedot Sukunimi Entiset

Lisätiedot

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin?

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Kuntamarkkinat 11.9.2013. Marko Kankare kaupungingeodeetti KAUPUNKI PÄHKINÄNKUORESSA Asukasluku 46 000, kasvu alle 1 % / vuosi,

Lisätiedot

TIETOISKU 7.5.2014 VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA

TIETOISKU 7.5.2014 VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA Yli kaksi kolmasosaa Varsinais-Suomen vuonna 2013 saamasta muuttovoitosta oli peräisin maahanmuutosta. Maakuntaan ulkomailta muuttaneista puolestaan

Lisätiedot

5. ASUNTO-OLOT JA RAKENNUSTOIMINTA

5. ASUNTO-OLOT JA RAKENNUSTOIMINTA 33 5. ASUNTOOLOT JA RAKENNUSTOIMINTA 5.. TONTTIEN VUOKRASOPIMUKSET 2009204 Käyttötarkoitus 2009 200 20 202 203 204 Asuntotontit lukumäärä lisäys ed.vuoteen pintaala, ha lisäys ed.vuoteen Liiketontit lukumäärä

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapolitiikan pääperiaatteet Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Sipoon kunnan

Lisätiedot

Kuopion muuttoliike 2015 Tilastotiedote 8 /2016

Kuopion muuttoliike 2015 Tilastotiedote 8 /2016 Kuopion muuttoliike 2015 Tilastotiedote 8 /2016 Kuopion viime vuosien hyvä väestönkasvu perustuu muuttovoittoon. Keitä nämä muuttajat ovat? Tässä tiedotteessa kuvataan muuttajien taustatietoja kuten, mistä

Lisätiedot

Valtion tukema asuntotuotanto. 23.9.2015 Tommi Laanti Pääsuunnittelija Ympäristöministeriö tommi.laanti@ymparisto.fi

Valtion tukema asuntotuotanto. 23.9.2015 Tommi Laanti Pääsuunnittelija Ympäristöministeriö tommi.laanti@ymparisto.fi Valtion tukema asuntotuotanto 23.9.2015 Tommi Laanti Pääsuunnittelija Ympäristöministeriö tommi.laanti@ymparisto.fi Valtion tukema asuntotuotanto o Sosiaalinen asuntotuotanto (EU, SGEI) o Vuokra-asuntoja

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 12.10.2012 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Lahden seudun rakennusvalvonnan mukaan Lahteen rakennettiin vuoden 2011 aikana uutta kerrosalaa yhteensä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96 06.10.2014 Sivu 1 / 1 3797/02.07.00/2014 96 Yleisten rakennusten tontin vuokraus Kilosta Y-Säätiölle nuorisoasuntojen rakentamista varten kortteli 54144 tontti 10 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey,

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNESUUNNITTELUA, VÄESTÖENNUSTEITA JA ASUNTOTUOTANNON OHJELMOINTIA KUOPIOSSA / Katri Hiltunen

KAUPUNKIRAKENNESUUNNITTELUA, VÄESTÖENNUSTEITA JA ASUNTOTUOTANNON OHJELMOINTIA KUOPIOSSA / Katri Hiltunen KAUPUNKIRAKENNESUUNNITTELUA, VÄESTÖENNUSTEITA JA ASUNTOTUOTANNON OHJELMOINTIA KUOPIOSSA 13.12.2017 / Katri Hiltunen 1 KUOPION VÄESTÖNLISÄYS Vehmersalmi 2005 Kuntaliitokset yht. + 20 000 asukasta Karttula

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Asunto-ohjelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014 ja 10.2.2014)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Asunto-ohjelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014 ja 10.2.2014) 24.03.2014 Sivu 1 / 1 4236/10.04.00/2013 8 20.1.2014 12 10.2.2014 20 Asunto-ohjelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014 ja 10.2.2014) Valmistelijat / lisätiedot: Anne Savolainen, puh. 040 353

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA 1 Kaupunkikehitysohjelman lähtökohdat Strateginen

Lisätiedot

Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 105/10.00.00.00/2012 41 Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus 2016-2019 Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Väestönmuutos Pohjolassa

Väestönmuutos Pohjolassa Väestönmuutos Pohjolassa Urbaanimpi ja vanheneva väestö (?) Photo: Johanna Roto Johanna Roto 130 125 120 115 110 105 100 EU28 Denmark Finland Sweden Iceland Norway Norden Väestönmuutos 1990-2014 Indeksi

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Kymppi-Moni hankkeen työpaja 15.2.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Ari Jaakola tietopalvelupäällikkö,

Lisätiedot

Kärjistyykö Helsingin asunto-ongelma? RIL Summit 2015: Mistä maahanmuuttajille asunnot?

Kärjistyykö Helsingin asunto-ongelma? RIL Summit 2015: Mistä maahanmuuttajille asunnot? Kärjistyykö Helsingin asunto-ongelma? RIL Summit 2015: Mistä maahanmuuttajille asunnot? Tatu Rauhamäki, Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Varmasti kärjistyy! Mutta kuinka paljon? Tarvitaan lisätietoa:

Lisätiedot

Kohtuuhintaisen asumisen mahdollisuudet Helsingissä kolmannen sektorin toimijoiden merkitys

Kohtuuhintaisen asumisen mahdollisuudet Helsingissä kolmannen sektorin toimijoiden merkitys Kohtuuhintaisen asumisen mahdollisuudet Helsingissä kolmannen sektorin toimijoiden merkitys Yhdistykset kohtuuhintaisen asumisen tuottajina seminaari 26.4.2012 Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö Maankäytön

Lisätiedot

Kohtuuhintainen asuminen ja kaupunkisuunnittelu

Kohtuuhintainen asuminen ja kaupunkisuunnittelu Maankäyttö- jamaankennuslak Kohtuuhintainen asuminen ja kaupunkisuunnittelu Kaavamerkinnät ja -määräykset Y-PÄIVÄ Satakuntatalo 17.1.2018 Matti Vatilo, YM Kaupunkisuunnittelu yhteiskunnan arvojen tulkkina

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen seuranta Aiesopimuskauden ensimmäinen seurantaraportti on koottu Seurattavat

Lisätiedot

Yleiset linjaukset ohjelman sisällöstä, rakenteesta ja käsittelystä

Yleiset linjaukset ohjelman sisällöstä, rakenteesta ja käsittelystä ASUNTO-OHJELMA Esitys 6.2.2014 / Tiina Elo Yleiset linjaukset ohjelman sisällöstä, rakenteesta ja käsittelystä 1) Ohjelman järjestystä muutetaan siten, että Tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset siirretään

Lisätiedot

Laskentamallin perusteet. Keskusta-Ounasjoen palveluverkko

Laskentamallin perusteet. Keskusta-Ounasjoen palveluverkko Laskentamallin perusteet Keskusta-Ounasjoen palveluverkko 13.4.2015 Perusväestö Keskusta-Ounasjoen alue. (Sisältää Keskustatoimintojen, Ratantauksen, Lapinrinteen, Karinrakan ja Ylikylän tilastoalueet).

Lisätiedot

Kokkola Kälviä Lohtaja Ullava Kokkola 2009-

Kokkola Kälviä Lohtaja Ullava Kokkola 2009- Kokkolan kantakaupunki 2030 18.9.2008 KR Asuntotuotantotarve nykyisen Kokkolan alueella vuoteen 2030 mennessä 60000 50000 40000 30000 20000 10000 Väestöennuste 2010-2040 / Trendilaskelma (Lähde: Tilastokeskus,

Lisätiedot

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa,

Lisätiedot

Keitä ARA-vuokra-asunnoissa asuu

Keitä ARA-vuokra-asunnoissa asuu Keitä ARA-vuokra-asunnoissa asuu Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry:n (KOVA) seminaari 11.11.2015 Tuula Tiainen, ympäristöministeriö Näkökulmia ara-vuokra-asumiseen, 2014 - Innolink Research

Lisätiedot

KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä

KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä Period: 1/8/2012-31/8/2012 Auton asemapaikka Tilauksen lähtö Tilauksen kohde Tapahtumia ASKAINEN LEMU MYNÄMÄKI 3 ASKAINEN LEMU RAISIO 2 ASKAINEN LEMU TURKU 1 ASKAINEN

Lisätiedot

Investointiavustukset erityisryhmille 2005-2013

Investointiavustukset erityisryhmille 2005-2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 400 996 067 Selvitys 1/2014 Investointiavustukset erityisryhmille 2005-2013 21.1.2014 ARA myöntämillä investointiavustuksilla lisätään asumiskustannuksiltaan

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma vuoteen 2030 asti

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma vuoteen 2030 asti Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma luonnos 15.10.2009 Net Effect Oy /Sampo Ruoppila, 15.10.2009 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma vuoteen 2030 asti Sisällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

Asuntopula kasvun tulppana

Asuntopula kasvun tulppana Asuntopula kasvun tulppana Keski-Uudenmaan elinkeinopäivä 29.8.2013 Mäntsälä Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto Järvenpään kaupunki, Kaupunkikehitys Järvenpään kaupunki Ruislehto Kirsti 2 Järvenpään

Lisätiedot

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Kymppi-Moni -hanke Väestöennusteen laatiminen Vantaalla Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Väestöennusteen laadinta Vantaalla väestöennuste laaditaan Vantaalla

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys tunnukset 02/2012

Yhteiskunnallinen yritys tunnukset 02/2012 Yhteiskunnallinen yritys tunnukset 02/2012 Suomalaisen Työn Liitto ry myönsi 11:lle yritykselle oikeuden käyttää yhteiskunnallinen yritys -nimikettä. Suomen Setlementtiliiton omistamat yritykset olivat

Lisätiedot

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015 1(7) Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015 (Palvelua päivitetään jatkuvasti uusimmilla tilastovuoden tiedoilla) Aihealueet vuoden 2011 alueluokituksilla (sama kuin tilastovuoden alueluokitus)

Lisätiedot

KASSU-työkalu kuntien kokonaisvaltaisessa asumisen suunnittelussa

KASSU-työkalu kuntien kokonaisvaltaisessa asumisen suunnittelussa KASSU-työkalu kuntien kokonaisvaltaisessa asumisen suunnittelussa Anna Strandell Suomen ympäristökeskus SYKE Tulevaisuuden asuntotuotannon suunnittelu -seminaari 13.12.2017 KASSU2-työkalun kehittämishanke

Lisätiedot

ARA tuotanto vuonna 2007

ARA tuotanto vuonna 2007 ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Ari Laine Puh./tel +358 40 519 2054 Selvityksiä 1/2008 ARA tuotanto vuonna 2007 28.2.2008 ARA tuotanto vuonna 2007 Vuonna 2007 aloitettiin arvioiden mukaan koko

Lisätiedot

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari 16.12.2015 Anna Haverinen, vanhustyön johtaja, Oulun kaupunki Oulu on Suomen viidenneksi suurin

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014 lkm krsm2 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 2..215 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 214 Vuonna 214 Lahden rakennustuotanto oli 9 ja asuntotuotanto 859. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto

Lisätiedot

Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa

Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 911/10.04.02/2014 359 Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa Suunnittelupäällikkö Marja-Riitta Pulkkinen: Yleistä Asumisen rahoitus-

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 98 11.06.2014

Ympäristölautakunta 98 11.06.2014 Ympäristölautakunta 98 11.06.2014 Paraisten kaupungin lausunto Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittisesta ohjelmasta 2014-2017 sekä kuntakohtaisen toimenpide- ja kaavoitusohjelman hyväksyminen 1338/10.00.00.00/2014

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2012

Rakentaminen Vantaalla 2012 Rakentaminen Vantaalla 2012 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2013 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Tuukka Mielonen, Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Mikä asuntostrategia?

Mikä asuntostrategia? Asuntostrategialuonnos Mari Randell Mikä asuntostrategia? Seudun yhteinen maankäyttösuunnitelma, asuntostrategia ja liikennejärjestelmäsuunnitelma on valmisteltu samaan aikaan ja tiiviissä yhteistyössä

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö

Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö - Yhdyskuntarakenne - Liikenne ja liikkumisen kestävyys - Asunto- ja toimitilarakentaminen - Asuminen - Ympäristö ja ilmasto, HSL ja Uudenmaan liitto Yhdyskuntarakenne,

Lisätiedot