YHTEINEN MENNEISYYS - YHTEINEN TULEVAISUUS: Suomalaisuuden ja pohjoiskarjalaisuuden kysymyksiä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEINEN MENNEISYYS - YHTEINEN TULEVAISUUS: Suomalaisuuden ja pohjoiskarjalaisuuden kysymyksiä"

Transkriptio

1 1 YHTEINEN MENNEISYYS - YHTEINEN TULEVAISUUS: Suomalaisuuden ja pohjoiskarjalaisuuden kysymyksiä KIMMO LAINE Ennen suomalais-ugrilaisia Etelänaapurissamme Virossa oli asukkaita jo kahdeksannen vuosituhannen keskipaikkeilla ennen ajanlaskumme alkua. Vanhimmat asuinpaikat ovat Kunda Koillis-Virossa sekä Pulli Pärnujoen varrella (7500 ekr). Nämä kuuluivat Kundan kulttuuriin, joka oli mesoliittisella kivikaudella vallitsevana Baltiassa ja Pohjois-Puolassa. Viron varhaisimmat asukkaat olivat ilmeisesti tuolloisen Länsi- Euroopan protoeurooppalaiseksi kutsuttavaa väestöä, joka lienee puhunut lukemattomia nykyään tuntemattomia ja useisiin kymmeniin eri kielikuntiin kuuluneita kieliä. Oderilta Keski-Venäjälle ulottui myöhäispaleoliittisena ja varhaismesoliittisena aikana ( ekr) Svidryn kulttuuri, jonka esineistöä on löytynyt jopa Äänisen Olennij ostrovilta saakka. Kundan ja Svidryn kulttuurien välillä on saattanut sijaita jonkinlainen siirtymävyöhyke. Antrean verkkolöytö (7300 ekr) kertoo Kundasta tai sen ja Svidryn kulttuurin siirtymäalueelta lähteneestä kalastajasta. Suunnilleen vuodelta 7000 ekr peräisin oleva Kirkkonummen luutuura muistuttaa Koillis-Viron löytöjä. Maamme vanhimmat asuinpaikat sijaitsivat nykytietämyksen mukaan Kainuussa, Lapissa ja Uudenmaan Vantaalla. Niiden asujaimiston alkuperää ei ole kuitenkaan pystytty päättelemään. Lahden Ristolan asuinpaikalle (yli 7000 ekr) väki lienee tullut Svidryn kulttuurin alueelta. Heinolan reenjalas (6900 ekr) sen sijaan viittaa itään. Perusta sille, että nykysuomalaisten geeneistä 75% on läntisiä, mutta 25% itäisiä on saattanut syntyä jo noinä varhaisina aikoina. Osa siitä itäisestä väestöstä, joka suuntasi Karjalan halki Ruijaan, lienee tuolloin kääntynyt Suomenniemelle. Vähitellen protoeurooppalaiset ja mongolidit sulautuivat toisiinsa. Suomen ensimmäisten asukkaiden kielistä ei ole varmaa tietoa, mutta todennäköisesti väestö puhui lukuisia jopa toisilleen sukua olemattomia kieliä. Vuodesta 7000 ekr alkaen Etelä-Suomessa muodostui Suomusjärven kulttuuri, jonka esivaiheeseen jo Porvoon Askolan asuinpaikka kuuluu. Se sai enimmät aineksensa ilmeisesti Kundan ja sitä seuran-

2 2 neesta Võisikun kulttuurista. Väestöä katsotaan vähittäin siirtyneen alueelle etelästä. Suomusjärven kulttuuri erilaistui emäkulttuuristaan ilmeisesti Aunuksesta saatujen itäisten vaikutteiden johdosta. Se levisi nopeasti koko Suomeen Saimaan-Pielisen linjan länsipuolelle, josta itään vallitsi Aunuksen kulttuuri. Jälkimmäisen tärkeimpiin löytöpaikkoihin kuuluu Olennij ostrov. Eteläisen Suomen väestö oppi saviastioiden teon vuoden 4200 ekr tienoilla todennäköisimmin Dneprin suunnalta ja osin ehkä Skandinaviasta. Merkittävää muuttoliikettä ei liene kuitenkaan tapahtunut. Näin syntyi varhaiskampakeraaminen kulttuuri. Pohjoisessa ja etelässä kehittyivät omat koristelutyylinsä: etelässä nuorempi varhaiskampakeramiikka ja pohjoisessa Säräisniemen kampakeramiikka. Jälkimmäistä on löydetty Nurmeksesta saakka. Suomalais-ugrilaisista myöhäiskantasuomalaisiin Noin vuonna 3300 ekr Laatokan ympäristössä sai alkunsa tyypillinen kampakeramiikka. Siellä pääsivät ilmeisesti sulautumaan yhteen varhaiskampakeramiikka, Narvan keramiikka sekä Oka-joen laaksosta levinnyt kuoppakeramiikka. Uralilainen kantakieli oli hajonnut ja suomalais-ugrilaiset olivat eronneet kantasamojedeista vuoden 4000 ekr tienoilla Volgan-Uralin alueella ensimmäisten jouduttua kosketuksiin indoeurooppalaisen kantakansan kanssa. Kuoppakeramiikan voidaan katsoa kuuluneen suomalais-ugrilaisille, joita nyt saapui maahan. Tyypillinen kampakeramiikka levisi Itä-Ruijasta Itä- Preussiin ja Pohjanlahdelta Onega-joelle ulottuvalle alueelle. Dneprin latvoilta Kuolan niemimaalle ja Saimaan-Pielisen-linjalta Volgan mutkaan tavattiin osin rinnan tyypillisen kampakeramiikan kanssa edelleen kuoppakeramiikkaa. Jo tässä vaiheessa hahmottuu tästä limittäisalueesta kartalle eräänlainen proto-karjala. Lounais-Suomessa esiintyi rinnan tyypillisen kampakeramiikan kanssa Jäkärlän kampakeramiikkaa. Se lienee kuulunut seudun alkuväestölle. Kalevi Wiikin mukaan Suomessa ja Virossa puhuttiin tässä vaiheessa eri kieliä, joiden käyttäjät sulautuivat suomalais-ugrilaisiin. Näin syntyivät myöhäiskantasuomalaisia ja kantalappalaisia edeltäneet väestöt. Vuosina ekr maamme länsi- ja etelärannikolle saapui indoeurooppalainen vasarakirveskansa. Sen edustajat puhuivat esibalttia ja osin esigermaania. Kun myöhäiskantasuomalaisten edeltäjät Suomen rannikoilla sulautuivat vasarakirveskansaan, syntyi Kiukaisten kulttuuri ( ekr). Paul Aristen mukaan Itä-Baltiassa asuivat ilmeisesti melko kauan sekaisin sulautumatta vasarakirveskansa ja suomalais-ugrilainen alkuväestö. Vasarakirveskansan painopiste oli kuitenkin rannikolla. Pronssikaudella ( ekr) Suomen sekä heikompana Viron rannikolla vaikutti

3 3 skandinaavinen pronssikulttuuri. Sen edustajat olivat kantagermaaneja, enimmäkseen esiruotsalaisia, mutta myös esitanskalaisia ja esisaksalaisia. Tulokkaat sulautuivat alkuväestöön. Heidän muuttoliikkeensä ei kuitenkaan lainkaan ulottunut Laatokan ja Peipsijärven väliselle seudulle, jonne oli muuttanut myöhäiskantasuomalaisten edeltäjiä. Sisämaassa alkoi kehittyä yhtä aikaa Kiukaisten kulttuurin kanssa myöhäiskampakeramiikan pohjalta asbestikeraaminen kulttuuri. Pronssin valmistukseen vaadittava kupari saatiin sisämaahan Uralilta. Edellä esitetyn kehityksen seurauksena lienee vuoden 1000 ekr tienoilla kiteytynyt myöhäiskantasuomen ja kantalapin kieliraja. Suomen historiallisten heimojen synnystä 1 Pronssikaudella eteläisestä Suomesta ja Karjalasta löydetään rinnan asbestikeramiikan kanssa sinne Volgan suunnalta levinnyttä tekstiilikeramiikkaa. Tämän mukana ei kylläkään liene tullut merkittäviä asutusvirtoja. Asbestikeraaminen kulttuuri jakautui esiroomalaisen rautakauden alkaessa (vuoden 500 ekr tienoilla) eteläisempään Luukonsaaren ryhmään ja pohjoisempaan arktiseen ryhmään ilmeisesti siksi, että etelämpänä oltiin voimakkaammissa kosketuksissa rannikon pohjoiskantasuomalaisiin. Luukonsaaren keramiikka lienee kuulunut eteläkantalappalaisille ja arktinen keramiikka nykysaamelaisten esi-isille. Kantasuomalainen väki, joka asutti Suomen rannikkoa, Peipsijärven itäpuolisia maita, Viroa ja Latvian pohjoisosaa, jakautui kielitieteilijöiden oletuksen mukaan Kristuksen syntymän tienoilla kolmeen ryhmään: Suomen rannikon pohjois-, Viron ja Latvian etelä- sekä Peipsin-Laatokan itäkantasuomalaiseen väestöön. Tämän jakautumisen sai Kalevi Wiikin mukaan aikaan ulkopuolisten vaikutteiden erilaisuus. Suomen rannikolle oli pronssikaudella kohdistunut voimakkaampana kantagermaaninen vaikutus kuin Viron rannikolle. Peipsin-Laatokan alue oli jäänyt kokonaan pronssikautisen germaanivaikutuksen ulkopuolelle. Tuon seudun myöhäiskantasuomalaiset olivat sitä paitsi siirtyneet uudelle alueelle ja kohdanneet sen alkuväestön. Olhavan laaksossa varmaan Svidryn kulttuurin, kuoppakeramiikan ja tekstiilikeramiikan vaikutus oli ollut voimakkaampaa kuin Suomessa tai Virossa sekä Narvan keramiikan vaikutus suorempaa kuin Suomessa. Vuoteen 600 mennessä itäkantasuomalaisista kehittyi Olhavan tšuudeja. 1 Karjalalla tarkoitan nykyisten Suomen Pohjois- ja Etelä-Karjalan, Karjalan tasavallan sekä Karjalankannaksen aikanaan muodostamaa kokonaisuutta.

4 4 Hämeen kielimuoto ja väestö pysyivät ulkoisten vaikutteiden puolesta 300-luvulle saakka suunnilleen samanlaisena kuin Pohjoiskantasuomen. Rannikolle sen sijaan tuli vaikutusta Virosta, Kuurinmaalta ja mahdollisesti Veikselin suunnalta. Ainakin virolaisvaikutuksesta jäi jälkiä kieleen, mutta onpa Tiit- Rein Viitso epäillyt länsislaavilaistakin vaikutusta itämerensuomen sanastossa. Noin lounaisrannikolle saapui myös kantaskandinaavia puhuneita tulokkaita, mistä jäi jälkiä kieleen. Kokemäenjoen suulta kulkeutui 300-luvulta alkaen asutusta Hämeeseen, joten virolaista ja skandinaavista vaikutusta kulkeutui nyt heikkona sinnekin. Laila Lehikoinen totesi suomen kielen alueellisen ja sosiaalisen variaation luennoillaan Helsingin yliopistossa, että vuoteen 600 mennessä Laatokan etelärannalta Olhavanjoen laaksosta alkoi muuttaa järven länsirannalle, Karjalankannakselle tšuudeja. Slaaviheimojen levittäytyminen lähestyi samoihin aikoihin Laatokan etelärantoja. Tšuudisiirtolaisten kielellinen eriytyminen Olhavanlaakson sukulaisista lienee alkanut jo tässä vaiheessa lievemmän slaavilaisvaikutuksen seurauksena. Vuoteen 800 mennessä myös lounaissuomalais-hämäläiset kalmistot levisivät Laatokan rannoille. Muinaissuomalaisten, muinaishämäläisten, pohjoisten Olhavan tšuudien ja varmaan myös alueen aiempien asukkaiden, etelälappalaisten, sekoittuessa alkoi kehittyä muinaiskarjalainen heimo, joka puhui omaa kielimuotoaan, muinaiskarjalaa. Valamon ortodoksiluostari alkoi Heikki Kirkisen mukaan toimia jo luvulla ja ruumishautaukseen Laatokan rannoilla siirryttiin 1300-luvulle mennessä. Vuoteen 1000 mennessä Mikkelin seudun hämäläispohjainen asutus sai joko voimakkaita vaikutteita Muinais-Karjalasta, kuten Matti Huurre pitää todennäköisempänä, tai sinne syntyi muinaiskarjalainen siirtokunta, joka sekoittui alueen vanhempaan etelälappalaiseen ja muinaishämäläiseen väestöön. Näin saivat alkunsa savolaismurteet, yksi muinaiskarjalan jatkajista. Ruotsi rakensi 1293 Viipurin linnan, joka muodostui nykyisten Mikkelin seudun, Kymenlaakson ja Länsi-Kannaksen keskukseksi. Pähkinäsaaren (1323) rauhan raja erotti toisistaan ortodoksisen ja katolisen Muinais-Karjalan. Rajan länsipuolella alkoivat kehittyä äyrämöiset ja itäpuolella ortodoksiset karjalaiset. Aunuksen kannaksella esikarjalaiset kohtasivat muinaisvepsäläiset ja näiden sekoittuessa syntyivät lyydiläinen sekä livviläinen eli aunuksenkarjalainen heimo. Lyydiläisissä vepsäläisaines on selkeästi karjalaista vahvempi. Pohjoisemmaksikin levisi vepsäläisten kielellisiä innovaatioita, vaikkei vepsäläisasutus sinne saakka liene ulottunutkaan ja niin Maanselän karjalaiset eli Venäjän eteläkarjalaiset eriytyivät pohjoisemmista sukulaisistaan.

5 5 Lounaissuomalaisten ja hämäläisten nykyisen murrerajan synnytti Wiikin mukaan viikinkiaikana ja ristiretkiaikana ( ) Suomen lounaisrannikolle tullut ruotsalaissiirtolaisuus. Pähkinäsaaren rauhasta suureen Pohjan sotaan kulkeutui Kaakkois-Suomeen hämäläistä ja varmaan lounaissuomalaistakin väestöä, joka kohtasi muinaisäyrämöiset. Niin syntyi äyrämöisheimo. Äyrämöisten alueelle Karjalankannakselle ja Etelä-Karjalaan muutti varsinkin 1800-luvulla paljon väestöä Savosta. Heitä alettiin kutsua savakoiksi. Äyrämöisten ja savakoiden sekaantuessa syntyivät suomen kaakkoismurteet ja Etelä-Karjalan heimo. Satakunta on kielellisesti epäyhtenäinen alue, jossa puhutaan lounaismurteita ja hämäläismurteita sekä näiden välisiä siirtymämurteita. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa saivat asutusta Satakunnasta ja Hämeestä sekä myös Lounais-Suomesta. Kemi- ja Pyhäjoen väliselle alueelle tuli luvuilla uudisasukkaita Laatokan rannikolta ja Karjalankannakselta. Keski-Pohjanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaan ylämaalle tuli 1600-luvulla myös savolaisia. Kaikki edellämainitut elementit ovat nähtävissä seudun murteessa. Kainuun asutus muodostui savolaisista, pohjalaisista ja ehkä myös ortodoksikarjalaisista sekä etelälappalaisista elementeistä. Pohjois-Karjalan synty Vuoden 1300 tienoilla kiinteä esikarjalainen asutus oli saavuttanut nykyisen Pohjois-Karjalan. Tämä väestö oli läheisessä yhteydessä Maanselän ja Aunuksen Karjalaan. Ilomantsin pogosta lienee perustettu viimeistään luvulla ja slaaviheimojen, merjalaisisten, tšuudien ja muinaisvepsäläisten perustama Novgorodin tasavalta ulotti sen mukana vaikutuksensa alueelle. Pohjois-Karjalan asutus vahvistui hiljalleen; seudun väkiluku lienee ollut vuoden 1500 tienoilla ehkä 5000 henkeä. Pohjois-Karjala oli tuolloin osa Taka-Karjalaa, johon kuului myös Laatokan pohjoisrannikko. Savolaisiakin alkoi siirtyä maakuntaamme jo 1500-luvulla, mutta he sulautuivat alueen ortodoksikarjalaiseen väestöön. Ratkaiseva murros Pohjois-Karjalan väestönkehityksessä tapahtui, kun se Stolbovan rauhassa (1617), yhdessä Laatokan Karjalan ja Itä-Kannaksen kanssa, liitettiin Ruotsiin. Ruotsalaisten harjoittaman ankaran verotuksen ja uskonnollisen sorron seurauksena edellisten alueiden muodostaman Käkisalmen läänin ortodoksikarjalainen väestö alkoi paeta Venäjälle. Samanaikaisesti Pohjois- ja Laatokan Karjalaan alkoi muuttaa enemmälti luterilaisia savolaisia. Ruotsin ja Venäjän välillä käytiin ruptuurisota, jossa Käkisalmen läänin jäljelle jääneet ortodoksit liittyivät Venäjän rintamaan. Ruotsalaisten kostotoimien pelossa suurin osa heistä pakeni itänaapuriin. Suurin osa Käkisalmen

6 6 läänin aiemmasta ortodoksiväestöstä siirtyi Venäjälle. Lisäksi suuri joukko sai surmansa sotien melskeissä. Tilalle muutti enimmäkseen savolaisia, mutta myös pohjalaisia, kainuulaisia ja äyrämöisiä. Ortodoksikarjalaisia asutussaarekkeita on ollut Ilomantsin Hattuvaarassa ja Mekrijärvellä, Ryökkylässä, Sonkajassa (ortodoksisia asutuspaikkoja mm. Kirvesvaara, Loppa ja Rominvaara) ja Hömötissä, Tuupovaaran Sonkajanrannalla, Tohmajärven Akkalassa ja Petrovaarassa, Enon Kuusjärvellä, Kontiolahden Paiholassa ja Liperin-Polvijärven-Outokummun alueella etenkin Viinijärven ympäristössä. Hattuvaaran asutuksesta noin puolet on yhä ortodoksikarjalaista ja ainakin Viinijärven seudun ortodoksisukujen edustajia asuu yhä Pohjois-Karjalassa runsaasti. Mainittakoon esimerkkeinä Mutasen, Naumasen ja Surakan suvut. Nykyään maakunnassamme puhutaan itäisiä savolaismurteita, eikä karjala-aunuksen kieltä kuten Karjalan tasavallassa. Pielisen ja Ilomantsin alueelle asutettiin 1945 alkaen suojärveläisiä ja Ilomantsin Neuvostoliitolle luovutetusta itäosasta tulleita karjalankielisiä evakoita. Kun Pohjois-Karjalan maakuntaliitto oli perustettu 1936 ja lääni aloitti toimintansa vasta 1960, voisi mielestäni sanoa, että uusista tulokkaista on tullut elimellinen osa Pohjois-Karjalan heimoa, joka on vahvistanut alueen karjalaisuutta. Toisaalta varsinkin Joensuuhun on muuttanut enemmän muualta Suomesta tullutta väestöä yliopiston perustamisen (1969) myötä. Yleiskielen ja itäisen savolaismurteen kohtaamisesta on syntynyt Joensuun aluepuhekieli. Itse asiassa vuoden 1997 pohjoiskarjalaisuutta on uusin populaarikulttuurikin, joka täällä vaikuttaa ja kehittyy. Karjalais- ja äyrämöiskontaktien jälkiä itäisessä savolaismurteessa Leikkimielinen taulukko pohjoiskarjalaisen kielenkäytön avuksi X Pohjois- Savolainen muoto Yleiskielinen muoto KARJALAINEN muoto Diftongit laiva, koira laeva, koera laiva, koira Tekijänimijohdoksen äänneasu 2 män nii, pes sii mänijä, pesijä menijä, pesijä 2 Aksentti konsonantin päällä merkitsee liudennusta, palatalisaatiota eli savoksi muljeerausta. i i Äännetään ikään kuin ylilyhyt i ennen konsonanttia: Siis män nii =mä nnii ja pes sii = pe ssii.

7 7 Aktiivin 1. partisiipin tarinnoijjii miehhii, tarinoevvii miehhii, tarinoivia miehiä, käyttö kulukijjii ukkoja kulukevvii ukkoja kulkevia ukkoja Supistumaverbien avajjaa, lepäjjää - avvoo, leppee - avaa, lepää - yksikön 3. persoona - matkajjaa, pelkäjjää - matkkoo, pelekkee - matkaa, pelkää Itäisessä savolaismurteessa esiintyy muutamia karjalan kieleen viittaavia äänteellisiä piirteitä, vaikka hyvin usein kuulee väitettävän, ettei sellaisia ole. Pohjois-Karjalassa ennen puhuttu karjalan kieli ja eteläinen savolaismurre ovat vaikuttaneet ns. supistumaverbien taivutustyyppien avajjaa, lepäjjää ja vieläpä matkajjaa, pelkäjjää yleistymiseen sydänsavolaisten avvoo, leppee ja matkkoo, pelekkee muotojen kustannuksella. Pohjois-Karjalan etelä- ja keskiosissa ovat tosin päässeet vahvaan asemaan avavvaa, lepävvää ja matkavvaa, pelkävvää -tyypit. Diftongireduktion puuttuminen eli se, että sanotaan laiva, koira, eikä laeva, koera, voi todennäköisesti olla alueen vanhan karjalan kielen vaikutusta. Myös rajakarjalaismurteiden vaikutus voidaan ottaa lukuun. Martti Rapola (Turunen 1959) on selittänyt sellaiset itäisten savolaismurteiden muodot kuin kuttoo~-ten ~ kuttuu~-ten, elekkee k sannuu ja ainnoo~ainnuu juontuviksi yhteiseltä pohjalta muiden vanhan Käkisalmen lääiin vastaavien muotojen kanssa. Paikallisesti, etenkin ortodoksiväestön puheessa ja varsinkin sen rituaalikielessä on ollut havaittavissa muitakin karjalaisuuden jälkiä. Pohjois-Karjalassa sanotaan usein kuten karjala-aunuksessa tarinnoejjii miehhii, kulukijjii ukkoja, eikä tarinnoevvii miehhii, kulukevvii ukkoja. Aktiivin 1. partisiipin käyttö on siis vähentynyt. Tekijännimijohdosten pitkä-i:llisen äännesuhteen män nii, pes sii syntyä on varmaan karjala-aunus tukenut. Karjala-aunukseksi sanottaisiin menii, pezii, kun taas sydänsavoksi mänijä, pesijä. Samanlaista kahtalaisuutta kuin karjala-aunuksessa ja kannakselaismurteissa esiintyy siinä, että nk. vanhoista aiäa 3 / äiää -loppuisista verbeistä voi esiintyä sekä vanhoihin aäa / äää -loppuisiin verbeihin että ise- loppuisiin verbeihin mukautuneita asuja tyyliin heläjjää / helissee, hurajjaa / hurissee, kolajjaa / kolissee, ünäjjää / ünissee. Nykykirjakielen sana lahti esiintyy Turusen mukaan vielä varsin usein muodossa laks(i). Näin on tosin ennen ollut koko savolaisalueella, mutta olisiko edustuksen säilymistä edistänyt karjala-aunuksen läheisyys. 3 Merkki ä tarkoittaa soinnillista dentaalispiranttia, joka ääntyy kuten th englannin sanassa this.

8 8 Kontakteihin kaakkoismurteiden suuntaan, jotka niin ikään ovat tärkeä muinaiskarjalan jatkaja, viittaavat seuraavat muodot. Monikon 3. persoonassa esiintyy silloin, kun yksikön 3. persoona ei ole -pi-päätteinen, muotoja anttaat, muisttaat, küsellööt. Tämä tyyppi on kannakselaisperäinen. Keskiryhmässä tavataan ja eteläryhmässä tapahtuu säännöllisesti ll:n ja rr:n lyhentyminen kuten eteläsavolaisissakin murteissa. Esiintyy siis muotoja en uskala, ei ümmärä. Ilmiö on peräisin Kannakselta. Eteläsavon ja kannakselaismurteiden vaikutuksena voi pitää itäisten savolaismurteiden eteläryhmän sellaisia pitkä-i:llisiä muotoja ea-, eä-loppuisista verbeistä ja nomineista kuin ruppiin:rupijjaa, lattii:lattiilla. Kannaksen suunnalta saattavat niin ikään olla peräisin demonstratiivipronomien lyhentyneet muodot tää, nää, joita ainakin Kontiolahdelta, Outokummusta, Liperistä ja Tohmajärveltä on tavattu muotojen tämä, nämä sijalla. Itäisten savolaismurteiden eteläisessä ja keskisessä ryhmässä tavataan kaakkoismurteista tulleet persoonapronominit mie, sie sydänsavolaisissa murteissa ja Pielisjärven seudulla käytettyjen minä, sinä -muotojen tilalla. Keskiryhmässä muodot ovat myöhäisiä. Lisäksi Heikki Leskisen mukaan ainakin seuraavia viittäkymmentäyhtä sanaa yleensä tavataan suomen kielen alueella vain Täyssinän rauhan rajan itäpuolella ja ne ehkä periytyvät alueemme vanhasta esikarjalaisesta kielestä. Laajoilla alueilla Pohjois-Karjalassa on tavattu alkuaan selkeästi muinaiskarjalaiset sanat kammitsa yhteen sidottu vastapari, ruhka roska, rikka sisär sisar ja 4 utautua sattua, osua, joutua, laatokkalaiset tai muinaiskarjalaiset riehkiä reuhtoa, rehkiä, huhkia ja seukku serkku, laatokkalaiset, muinaiskarjalaiset tai karjalaiset apa(s) kas vain, no; entä, jospa, kapale peltosarka ja katsku~kitsku katku, käry, häkä, selkeästi karjalaiset kiimiä olla kiimassa, (linnuista:) olla soitimella, liukku onttoon puuhun tai ontosta puusta tehty linnun pesimispönttö, uuttu, muje muikku, olovahko kookas, paljo, runsas, pakkuli arina- tai taulasieni ja vahvero, -inen kantarelli; karvarousku, muinaiskarjalainen tai karjalainen vaartaa jättää vähemmälle, levikiltään eteläiset karjala-aunuksen ammoin saati; aina/kin, -kaan; toki, kartta kaukalo ja vakustaa teroittaa 5 mieleen; varoittaa, lyydissäkin tavattavat karjala-aunuksen kupista kutista, syyhytä, ounas viisas, viekas, ovela, päkiä~päkiän päällys jalkapöytä, summa~sumpa tiivis, tiukka ja takra syötti, laatokkalaiset haisua haista, lemuta, hattara jalkarätti, hirnua aivastaa, ihastua ilahtua, tulla iloiseksi, kulmu hampun siemenkota, nurmi niitty, ongittaa onkia, pata saviruukku, peikalo peukalo, puoleta vähetä, pienetä, riitsiä riistää, repiä, ottaa väkisin, tuohus kynttilä, varsinkin 4 Laatokkalaisella tarkoitan karjalan ja vepsän yhteisestä kantakielestä periytyvää. 5 Sana, joka tavataan lyydissä, saattaa olla peräisin myös karjalan ja vepsän yhteisestä kantakielestä.

9 ortodoksisessa kirkossa käytetty vahakynttilä, varata pelätä ja äsken sitten, vasta sitten sekä alkuaan germaaninen astale lyömäase; työväline. 9 Laajasti itäisessä savolaismurteessa tavattavien Pohjois-Karjalan vanhasta karjalan kielestä periytyvien sanojen alkuperä muinaiskarjalaisia laatokkalaisia tai muinaiskarjalaisia laatokkalaisia, muinaiskarjalaisia tai karjalaisia karjalaisia muinaiskarjalaisia tai karjalaisia eteläisessä karjala-aunuksessa esiintyviä lyydissäkin esiintyviä laatokkalaisia germaanisia 4 sanaa 2 sanaa 3 sanaa 6 sanaa 1 sana 3 sanaa 6 sanaa 13 sanaa 1 sana Osassa maakuntaa on tavattu ehkä esikarjalasta juontuva alkuaan varhaiskantasuomalainen sana aaje hete, suonsilmäke, lähde, muinaiskarjalaiset kurvitsa pisama, nirsa(t) nenä; naama, ikenet ja purhistua pörhistyä, rehevöityä, selkeästi karjalaiset nika pystyyn kuivunut havupuu ja näköpää poski, kasvot, levikiltään eteläiset karjala-aunuksen aivin aivan, kokonaan, loima huolema, koro, mutso nuorikko ja porkka pönkkä, tukipuu sekä alkuaan venäläinen kassa tukka, palmikko. Pohjois-Karjalan ortodoksiväestö on käyttänyt ehkä esikarjalasta perityvää alkuaan selkeästi karjalaista 6 sanaa hiema hiha sekä venäläistä sanaa maamo äiti. Itäisessä savolaismurteessa on tavattu myös joukko karjala-aunuksesta tulleita myöhäisempiä lainoja esim. tukkitermeinä ja paikannimistössä on toki enemmänkin jälkiä maakuntamme vanhasta kielimuodosta. 6 Sana-aineisto peräisin Leskiseltä 1987.

10 Osassa itäistä savolaismurretta tavattavien Pohjois-Karjalan vanhasta karjalan kielestä periytyvien sanojen alkuperä 10 varhaiskantasuomalaisia muinaiskarjalaisia eteläisessä karjala-aunuksessa esiintyviä venäläisiä 1 sana 2 sanaa 4 sanaa 1 sana Pohjois-Karjalan ortodoksikarjalaisten pesäkkeiden itäisessä savolaismurteessa tavattujen maakunnan vanhasta karjalan kielestä periytyvien sanojen alkuperä karjalaisia venäläisiä 1 sana 1 sana Me pohjoiskarjalaiset emme ole uniikkitapaus siinä suhteessa, että pidämme itseämme ensi sijassa karjalaisina, mutta puhumme toista kielimuotoa. Lyydiläinen ystäväni kielitieteen jatko-opiskelija ja runoilija Miikul Pahomov, joka on kotoisin Aunuksen Kuujärveltä, kertoi minulle syyskuussa 1997, että Kuujärven lyydiläiset puhuvat lähinnä vepsää muistuttavaa murretta, mutta pitävät itseään karjalaisina. Heidät jätetään Karjalan tasavallassa usein merkitsemättä karjalaisten ja jopa lyydiläisten asuma-alueita esittäviin karttoihin. Pohjoiskarjalaisuuden ja suomalaisuuden ajankohtaisia näkymiä Nykyään mielestäni ongelmana on, että pohjoiskarjalaisuudesta puuttuu todellinen henki. Tästä kertoo se, että maakunnassamme karjalaisen kulttuurin parissa työskentelevät ihmiset sotkevat joskus puheenvuoroissaan eri Karjala-käsitteitä. Kun yritetään puhua jossain tilaisuudessa karjala-aunusta, tulos ei ole kovinkaan kaksinen. Henkeä on lähdettävä rakentamaan historialliselta pohjalta tulevaisuuteen katsoen, sillä kaikki mistä puuttuu henki, kuolee ennemmin tai myöhemmin suurempien puristuksessa. Meillä on arvokas kulttuuriperintö ja meidän on syytä pitää itseämme kaikkien niiden ryhmien

11 jatkajina, jotka ovat vaikuttaneet Pohjois-Karjalan syntyyn geneettisesti, kielellisesti tai kulttuurisesti aina Kundan kulttuurista uusimpiin muun Suomen tulokkaisiin. 11 Lea Laitinen kirjoittaa, että Suomen kansallista identiteettiä luotaessa pyrittiin Suomelle luomaan yhtenäinen sisältö ja rajat, jotka erottavat meidät toisista. Tämä on mielestäni hedelmätön lähtökohta kulttuuripolitiikalle. Olemme geneettistä, kielellistä ja kulttuurista sukua Suomen tuntemattomille alkuasukkaille sekä monille indoeurooppalaisille ja suomalais-ugrilaisille kansoille. Meillä on jäljellä sama luonnonmystiikka, joka hallitsi jo maamme ensimmäisten asukkaiden elämänkatsomusta. Alueellamme ovat kohdanneet ortodoksisuus, kirkkoluterilaisuus, herännäisyys ja Karjalan rukoilevaisuus. Olemmeko kovin usein ajatelleet sitäkään, että pääsiäisen ajankohta lasketaan Suomen kirkossa yhä samoin kuin Lähi-Idän beduiinit sen tekivät 3000 vuotta sitten. Hedelmällinen lähtökohta Pohjois- Karjalan ja minkä tahansa muun alueen kulttuurin kehittämiselle olisi luoda yhteyksiä ja ystävyyttä kaikkiin geeni-, kieli- ja kulttuurisukulaisiimme siten rikastaen maakunnan kulttuuria pohjana se, mikä meillä on omaa. Kansallinen tai heimoidentiteetti ei saisi perustua muista erottumiseen muista erottumisen vuoksi, se luo suvaitsemattomuutta, vaan kuulumiseen useisiin laajoihin päällekkäisiin kulttuurialueisiin ja niiden kohtaamiseen esimerkiksi juuri Pohjois-Karjalassa. Hegelin mukaan kieli on kansan henki. Niin voidaan täydellä syyllä sanoa. Tarkastelemalla esimerkiksi itäisen savolaismurteen sanojen alkuperää, kuten edellä olen tehnyt, voidaan hahmottaa eri historiallisia kerrostumia ja etnisiä vaikutteita, päällekkäisiäkin, heimomme kielestä. Olisipa mielenkiintoista tietää, kuinka suuri osa suomen ja miksei itäisen savolaismurteenkin sanoista on alun perin peräisin mistäkin kielestä. Huno Rätsep on tehnyt virosta vastaavan laskelman. Etelä-Virossa on alettu luoda omaa võru-setun aluekirjakieltä, jota opetetaan nykyään jopa yliopistossa. Hallintokieleksi tällainen aluekirjakieli ei edes tavoittele. Tampereella leikkimielisemmin lähetetään paikallisradiossa Tampereenkiälisiä uutisia. Voi miettiä, olisiko Pohjois-Karjalassa syytä samanlaisiin yrityksiin itäisen savolaismurteen pohjalta. Toisaalta on muistettava, että suomen kirjakieli palvelee kaikkia suomalaisia heimoja harvinaisen hyvin. Kielen katoaminenkaan ei välttämättä merkitse heimon tai kansan katoamista. Irlantilaisten identiteetti säilyi, vaikka iirin kieli tämän vuosisadan alkupuolella oli vielä henki hieverissä. Juutalaiset pysyivät omana kansanaan, vaikka hepreaa ei kahteentuhanteen vuoteen puhuttu kuin synagogissa. Joensuun aluepuhekielikin on muodostunut nuorison keskuudessa jo muutamassa kymmenessä

12 12 vuodessa eräänlaiseksi paikallisidentiteetin tuntomerkiksi, vaikkei se alkuperäistä murretta olekaan. Näiden seikkojen pitäisi luoda toivoa niille itämerensuomalaisille sukulaisillemme Venäjällä ja Latviassa, joilla on laajoja venäläistyneitä ja latvialaistuneita ikäluokkia; tarkoitan ainakin karjalaisia, vepsäläisiä ja liiviläisiä. Se ei kuitenkaan saisi viedä pontta vähemmistökielten elvyttämiseltä. Koulutus ja tutkimus kuuluvat ihmisen tärkeimpiin voimavaroihin. Niiden avulla on mahdollista nostaa kehitysmaat kurjuudestaan ja aivan yhtä lailla pitää kehitysalueet hengissä. Suomi on historian kuluessa useassa vaiheessa kehittynyt entistä moninapaisemmaksi yhteiskunnaksi. Vuosina Ruotsin Itämaalla oli yliopisto vain yhdessä nurkassa, Turussa, kaukana melkein jokaisesta muusta paikasta nykyisen Suomen alueella. Yliopisto siirrettiin 1828 Helsinkiin, mikä oli jo edistystä luvun ensimmäisellä puoliskolla tapahtui merkittävää kehitystä: Helsinkiin syntyivät Teknillinen korkeakoulu (1908), Kauppakorkeakoulu (1911) ja Högre Svenska Handelsläroverkets Högskoleavdelning (1912), joka myöhemmin muuttui Svenska Handelshögskolaniksi, Turkuun Åbo Akademi (1919), Turun yliopisto (1920), Sotakorkeakoulu (1924), josta sittemmin tuli Maanpuolustuskorkeakoulu, ja Handelshögskolan vid Åbo Akademi (1927), joka myöhemmin muutettiin Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteteniksi, sekä Jyväskylään kasvatusopillinen korkeakoulu (1934), josta myöhemmin tuli Jyväskylän yliopisto. Toisen maailmansodan jälkeistä vaihetta voi pitää jo selkeästi maan moninapaistamiseen ja korkeakoululaitoksen monipuolistamiseen pyrkivänä. Sen aikana Suomessa toimivat nykyään myös Joensuun, Kuopion, Oulun, Tampereen, Lapin ja Vaasan yliopistot, Lappeenrannan ja Tampereen teknilliset korkeakoulut, Sibelius-Akatemia, Taideteollinen korkeakoulu, Teatterikorkeakoulu ja Kuvataideakatemia. Teknillistieteellistä koulutusta annetaan myös Oulun, Kuopion, Turun ja Vaasan yliopistoissa, kauppatieteellistä Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Vaasan yliopistoissa sekä Turun kauppakorkeakoulussa.viime vaiheessa on 1990-luvulla muodostettu ammattikorkeakoulut. Tällöin tarkoituksena on nähtävästi ollut lähinnä koko maan koulutustason nostaminen. Moninapaisuus on arvo, josta on syytä pitää kiinni. Luonnontieteet ja tekniikka luovat edellytykset kansan elämälle. Ne voisivat kuitenkin toimia yhtä hyvin Hong Kongissa kuin täällä. Humanistiset tieteet osoittavat ja kulttuuri antaa syyt siihen, miksi esimerkiksi juuri Pohjois-Karjala kannattaa pitää hengissä ja miksi luonnontieteilijöiden tai teknisen alan ihmisten kannattaa luoda sen asukkaille elämisen edellytykset: Siksi että kussakin maakunnassa

13 13 on jotakin omintakeista. Sekä koviin että pehmeisiin aloihin pitää siis sijoittaa rahaa. Kulttuuriin investoimisessakaan ei kuitenkaan tulisi liioitella: Carelicum on hyvä idea, mutta ei ole kovin viisasta, jos Joensuun kaupunki maksaa Maakuntapankin talosta sitä varten 21 miljoonaa. Koko laitos olisi ollut paljon kauniimpikin, jos se olisi sijoitettu vaikkapa Rantakadun tsaarinaikaisiin puutaloihin. Ilman teollisuuteen panostamista Pohjois-Karjala tukehtuu. Isänmaallisuus ja aito pohjoiskarjalaisuus ovat tavoitteeltaan hyvin lähellä toisiaan. Molempiin kuuluu kaikki sellainen toiminta, joka lujittaa yhteiskunnan moraalia sekä henkistä ja fyysistä hyvinvointia. LÄHDELUETTELO: I: PAINAMATTOMAT LÄHTEET: Aronen, Juha-Matti, Kielen normittamisesta: Esimerkki võrun vokaalisoinnusta ja Tampereen murteesta. Seminaariesitelmä prof. Seppo Suhosen johtamassa itämerensuomalaisten kielten seminaarissa. Helsingin yliopisto ; Lehikoinen, Laila, Suomen kielen alueellinen ja sosiaalinen variaatio. Helsingin yliopisto Luentomuistiinpanoni; Pajusalu, Karl, Millaista kieltä puhuvat setukaiset?. Helsingin yliopisto Luentosarja Setumaa ja setukaiset Luentomuistiinpanoni. II: KIRJALLISUUS: Ariste, Paul, Läänemere keelte kujunemine ja vanem arenemisjärk. Teoksessa Eesti rahva etnilisest ajaloost: artiklite kogumik, toim. H. Moora, s Tallinn 1956; Hakamies, Pekka, Raja- Karjalan rajalla - Ilomantsin ortodoksikylien karjalaisista kulttuuripiirteistä 1980-luvun lopulla. Teoksessa Kahden Karjalan välillä - Kahden Riikin riitamaalla, toim. Tapio Hämynen, s Studia Carelica Humanistica, Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta. Tampere 1994; Hakamies, Pekka, Venäjän- Taipaleelta Viinijärvelle: Erään karjalaisryhmän identiteetistä ja assimilaatiosta. Suomi 168. Vaasa 1993; Huurre, Matti, 9000 vuotta Suomen esihistoriaa. Keuruu 1995; Häkkinen, Kaisa, Yleisen kielitieteen peruskurssi. Turun suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 11. Turku 1993; Itkonen, Terho, Suomessa puhutun suomen juuret. Tiede /1980, s Helsinki; Kirkinen, Heikki, Karjala idän kulttuuripiirissä: Bysantin ja Venäjän yhteyksistä keskiajan Karjalaan. Historiallisia tutkimuksia 67. Rauma 1963; Kirkinen, Heikki, Karjalan historia juurista Uudenkaupungin rauhaan, Teoksessa Karjalan kansan historia, toim. Kirkinen - Nevalainen - Sihvo, s Porvoo 1994; Korhonen, Mikko, Miten kielten sukulaisuutta ja menneisyyttä tutkitaan?. Tiede /1980, s Helsinki; Könönen - Kirkinen, Pohjois-Karjalan historia I: Keskiajasta Stolbovan rauhaan. Joensuu 1969; Laitinen, Lea, Kansankieli - kansallinen kieli. Virittäjä 2/1997, s ; Lehikoinen, Laila, Suomea ennen ja nyt: Suomen kielen kehitys ja vaihtelu. Loimaa 1995; Lehtinen, Tapani, Suomen kielen esihistoriaa. Opetusmoniste. Helsinki 1996; Leskinen, Heikki, Pohjois-

14 14 Karjalan murteet - Silkkaa savoa vai katoavaa karjalaa?. Teoksessa Carelia Rediviva: Juhlakirja professori Heikki Kirkiselle ", toim. Pulliainen - Sihvo, s Joensuu 1987; Nevala, Arto, Joensuun korkeakoulun perustamisvaiheet. Joensuu 1983; Nevalainen, Pekka, Ensimmäisestä maailmansodasta nykypäivään. Teoksessa Karjalan kansan historia, toim. Kirkinen - Nevalainen - Sihvo, s ; Niitemaa - Hovi, Baltian historia. Jyväskylä 1991; Petuhov, Anatoli, Vepsän jälkeläiset. Teoksessa Itämerensuomalaiset: Heimokansojen historiaa ja kohtaloita, toim. Mauno Jokipii, s Jyväskylä 1995; Raun, Toivo U., Viron historia. Keuruu 1989; Rätsep, Huno, Eesti kirjakeele tüvevara päritolu. Keel ja kirjandus 1983, s ; Saloheimo, Veijo, Pohjois-Karjalan historia II Joensuu 1986; Saloheimo, Veijo, Tverin Karjalan synty. Teoksessa Itämerensuomalaiset: Heimokansojen historiaa ja kohtaloita, toim. Mauno Jokipii, s Jyväskylä 1995; Turunen, Aimo, Itäisten savolaismurteiden äännehistoria. SKS:n toimituksia 253. Helsinki 1959; Wiik, Kalevi, Suomen kielen ja murteiden syntykysymyksiä. Teoksessa Lähivertailuja 6: Suomalais-virolainen kontrastiivinen seminaari Mekrijärvellä ", toim. Hannu Remes, s Kielitieteellisiä tutkimuksia N:o 27, Joensuun yliopisto, Humanistinen tiedekunta. Joensuu 1992; Viitso, Tiit- Rein, On the Earliest Finnic and Balto-Slavic Contacts. Teoksessa Itämerensuomalaiset kielikontaktit, toim. Sari Vaula, s Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 61. Helsinki 1990; Virtamo, Pekka, Puoli vuosisataa maakunnallista yhteistyötä: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ry Pohjois-Karjalan maakuntaliiton julkaisuja n:o 55. Joensuu 1986; Yliopisto-opinnot : Tietoja yliopisto-opintoja suunnitteleville. Helsinki 1996.

Inkerinsuomen pirstaleisuus

Inkerinsuomen pirstaleisuus Inkerinsuomen pirstaleisuus Joensuun yliopiston humanistisia julkaisuja University of Joensuu Publications in the Humanities N:o 48 Inkerinsuomen pirstaleisuus Eräiden sijojen kehitys murteen yksilöllistymisen

Lisätiedot

AVOIMET PERSOONAVIITTAUKSET RAJAKARJALAISMURTEISSA

AVOIMET PERSOONAVIITTAUKSET RAJAKARJALAISMURTEISSA AVOIMET PERSOONAVIITTAUKSET RAJAKARJALAISMURTEISSA Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Suomen kieli Pro gradu -tutkielma Milla Uusitupa Lokakuu 2011 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND

Lisätiedot

TÄLLVIISII MYÖ HAASTETAA Etelä-Karjalan murteen kansandialektologista tarkastelua sarjakuvakäännösten pohjalta

TÄLLVIISII MYÖ HAASTETAA Etelä-Karjalan murteen kansandialektologista tarkastelua sarjakuvakäännösten pohjalta TÄLLVIISII MYÖ HAASTETAA Etelä-Karjalan murteen kansandialektologista tarkastelua sarjakuvakäännösten pohjalta Suomen kielen pro gradu -tutkielma Joensuun yliopistossa huhtikuussa 2007 Sirkka Marjaana

Lisätiedot

ASUTUKSEN RAKENNE ETELÄ-KARJALASSA

ASUTUKSEN RAKENNE ETELÄ-KARJALASSA ASUTUKSEN RAKENNE ETELÄ-KARJALASSA Pirjo Iivanainen ASUTUKSEN RAKENNE ESIHISTORIASTA KESKIAIKAAN Asutuksen yleispiirteitä Suomen asuttaminen alkoi pian jääkauden jälkeen. Vanhimmat asutukseen viittaavat

Lisätiedot

vellikaara Vettasia Muonion ja Äkäslompolon alueen saamen historia

vellikaara Vettasia Muonion ja Äkäslompolon alueen saamen historia vellikaara Vettasia Muonion ja Äkäslompolon alueen saamen historia Siv Rasmussen Muonion kunta 2008 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Hankkeeseen osallistuneet tahot... 4 Saamelainen vai lappalainen... 6 Nimikäytäntö...

Lisätiedot

Itämerensuomalais-slaavilaisten kontaktien tutkimuksen nykytilasta 1

Itämerensuomalais-slaavilaisten kontaktien tutkimuksen nykytilasta 1 Janne SAARIKIVI (Helsinki) Itämerensuomalais-slaavilaisten kontaktien tutkimuksen nykytilasta 1 1. Itämerensuomalais-slaavilaisten kontaktien historiallista taustaa 1.1. Uralilaisten kieliyhteisöjen monikieliset

Lisätiedot

Jatkuvuusperustelut ja saamelaisen kielen leviäminen* (osa 2) (Jaakko Häkkinen, 9.7.2010)

Jatkuvuusperustelut ja saamelaisen kielen leviäminen* (osa 2) (Jaakko Häkkinen, 9.7.2010) Jatkuvuusperustelut ja saamelaisen kielen leviäminen* (osa 2) (Jaakko Häkkinen, 9.7.2010) * Kiitän Petri Kalliota ja Johan Schalinia korvaamattomasta avusta lainasanakerrostumien kronologian selvittämisessä.

Lisätiedot

Kielenvaihdot Euroopassa alkoivat kivikaudella n. 5000 vuotta ennen ajanlaskua. kirj. Seppo Liukko

Kielenvaihdot Euroopassa alkoivat kivikaudella n. 5000 vuotta ennen ajanlaskua. kirj. Seppo Liukko Euroopan alkuperäväestöjen kielenvaihto, tarkastelu mm. suomen ja baltin kielet, Seppo Liukko Sivu 1 / 31 Liittyy Liukko- nimitutkimukseen, ks. Seppo Liukko kotisivut Kielenvaihdot Euroopassa alkoivat

Lisätiedot

kielenhuollon juurilla

kielenhuollon juurilla kielenhuollon juurilla kielenhuollon juurilla Suomen kielen ohjailun historiaa Taru Kolehmainen suomalaisen kirjallisuuden seura helsinki Suomi 204 Teos on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran nimeämien

Lisätiedot

Viipurin pitäjäläinen 2/2010 VIIPURIN PITÄJÄLÄINEN

Viipurin pitäjäläinen 2/2010 VIIPURIN PITÄJÄLÄINEN VIIPURIN PITÄJÄLÄINEN Viipurin pitäjäseura ry:n lehti 2/2010 1 SISÄLLYS Puheenjohtajalta 3 Toivo Nousiainen in memoriam 4 Karjalaiset juhlivat laulaen 5 Hapankaalikeittoa ja arpajaisvoittoja 10 Viipurilaisen

Lisätiedot

LIMINGAN ASUTUKSEN SYNTY KESKIAJALTA 1600-LUVULLE

LIMINGAN ASUTUKSEN SYNTY KESKIAJALTA 1600-LUVULLE LIMINGAN ASUTUKSEN SYNTY KESKIAJALTA 1600-LUVULLE Oulun yliopiston Historiatieteet Suomen ja Skandinavian historia Pro gradu -tutkielma 31.1.2013 Markku Kuorilehto 2 Sisällys TUTKIMUSAIHEEN TAUSTA...3

Lisätiedot

Suur-Suomen aate. ja Itä-Karjala

Suur-Suomen aate. ja Itä-Karjala Tarton Yliopisto Filosofian tiedekunta Itämerensuomalaisten kielten laitos Suur-Suomen aate ja Itä-Karjala Lopputyö Anastassia Trifonova Ohjaaja: Janne Saarikivi Tartto 2005 Sisällys Johdanto 4 Tutkimusongelma

Lisätiedot

Sisäll s. Kati Salo: Hammastutkimuksen mahdollisuudet 17 arkeologiassa.

Sisäll s. Kati Salo: Hammastutkimuksen mahdollisuudet 17 arkeologiassa. Sisäll s Vastaava toimittaja: Hanna-Maria Pellinen, Lanatie 5 C 82, 20540 Turku hanna-maria. pellinen @archaeologist.com Toimituskunta: Miikka Haimi/a, miikka.haimila@iki.fi Piljo Hamari, pirjo.hamari@nbaji

Lisätiedot

VIRON RANTAMURTEEN LÄNSIRYHMÄN SANASTON ALKUPERÄ SUOMALAISLAINOJEN VALOSSA

VIRON RANTAMURTEEN LÄNSIRYHMÄN SANASTON ALKUPERÄ SUOMALAISLAINOJEN VALOSSA VIRON RANTAMURTEEN LÄNSIRYHMÄN SANASTON ALKUPERÄ SUOMALAISLAINOJEN VALOSSA Sofia Björklöf Pro gradu Syksy 2012 Suomen kieli; Suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien Viron kielen ja kulttuurin linja

Lisätiedot

Artikkeli. Kerrottu ja muisteltu inkerinsuomalaisten paluumuutto. Paluumuuttajien kertomuksia kuulemassa. Minna-Liisa Salonsaari

Artikkeli. Kerrottu ja muisteltu inkerinsuomalaisten paluumuutto. Paluumuuttajien kertomuksia kuulemassa. Minna-Liisa Salonsaari Elore (ISSN 1456-3010), vol. 19 1/2012. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. [http://www.elore.fi/arkisto/1_12/salonsaari.pdf] Artikkeli Kerrottu ja muisteltu inkerinsuomalaisten paluumuutto

Lisätiedot

Kalevala - kulttuurin historiaa (- esihistoriaa)

Kalevala - kulttuurin historiaa (- esihistoriaa) Kalevala - kulttuurin esihistoriaa tutkiva esitelmä 24.2.2011, Seppo Liukko Sivu 1 / 38 Kalevala aika ja historiaa, artikkeli n. 40 siv. Artikkeli selvityksineen liittyy Liukko- nimihistoriaan, tarkemmin

Lisätiedot

Pekka Leimu. Kansankulttuurin eurooppalaiset taustat. Valtakunnallisten kotiseutupäivien seminaari 28.7.2011, Turku

Pekka Leimu. Kansankulttuurin eurooppalaiset taustat. Valtakunnallisten kotiseutupäivien seminaari 28.7.2011, Turku 1 Pekka Leimu Kansankulttuurin eurooppalaiset taustat Valtakunnallisten kotiseutupäivien seminaari 28.7.2011, Turku Kun Suomi liittyi Euroopan unioniin vuonna 1995, kirjoitti äskettäin edesmennyt toimittaja

Lisätiedot

Helsinkiläisiä puhujaprofiileja

Helsinkiläisiä puhujaprofiileja HEIKKI PAUNONEN Helsinkiläisiä puhujaprofiileja elsinkiä voi luonnehtia suomalaisen puhekielen sulatusuuniksi tai sosiolingvistiseksi laboratorioksi. Helsingin suomalaisen puhekielen historia on suhteellisen

Lisätiedot

MUINAISTUTKIJA 4 / 1998

MUINAISTUTKIJA 4 / 1998 MUINAISTUTKIJA 4 / 1998 Vastaava toimittaja: Petri Halinen, HY kult. tutk. laitos, arkeologia, PL 13,00014 Helsingin yliopisto. Puh. 09-19123577. Sähköposti: Petri.Halinen@helsinkiJi Toimituskunta: Jouko

Lisätiedot

MUTTI JA PEPU. Katsaus. Skandinavian metsäsuomalaisen ruoan taustaa Suomessa ja Karjalassa. Timo Leisiö

MUTTI JA PEPU. Katsaus. Skandinavian metsäsuomalaisen ruoan taustaa Suomessa ja Karjalassa. Timo Leisiö ELORE (ISSN 1456-3010), vol. 19 2/2012. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. [http://www.elore.fi/arkisto/2_12/leisio.pdf] Katsaus MUTTI JA PEPU Skandinavian metsäsuomalaisen ruoan taustaa

Lisätiedot

T. E. Karstenin lainasanatutkimuksen vastaanotto

T. E. Karstenin lainasanatutkimuksen vastaanotto Mikko Bentlin T. E. Karstenin lainasanatutkimuksen vastaanotto 1. Lähtöasetelmat Ennen kuin T(orsten) E(vert) Karsten astui tieteen näyttämölle, suomalais-germaanisia lainakosketuksia oli jo ehditty tutkia

Lisätiedot

Pitkän virkotien kokija

Pitkän virkotien kokija Pitkän virkotien kokija Aineksia 75-vuotiaan Lauri Postin tutkijankuvaan TERHO ITKONEN (Helsinki) 17. maaliskuuta viettää 75-vuotispäiväänsä akateemikko Lauri Albert Posti. Lauri Posti on talonpoikaista

Lisätiedot

Sotkamo - Kainuun etelä

Sotkamo - Kainuun etelä KAINUUN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2008 Sotkamo - Kainuun etelä Sotkamon kulttuuriympäristöohjelma Kari Tervo Kainuun ympäristökeskus KAINUUN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2008 Sotkamo - Kainuun

Lisätiedot

KARJALAN SUOMALAISTEN LAINASANOJEN LEVIKISTÄ

KARJALAN SUOMALAISTEN LAINASANOJEN LEVIKISTÄ 1 KARJALAN SUOMALAISTEN LAINASANOJEN LEVIKISTÄ Esitelmä Turun IFUSCOssa huhtikuussa 1997 Tekijä: Kimmo Laine 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA LÄHTEET 2. SUOMALAISTEN LAINASANOJEN LEVIKISTÄ KARJALAN

Lisätiedot

Sosiolingvistinen katsaus suomalaisnuorten nykypuhekieleen ja sen tutkimukseen

Sosiolingvistinen katsaus suomalaisnuorten nykypuhekieleen ja sen tutkimukseen Sosiolingvistinen katsaus suomalaisnuorten nykypuhekieleen ja sen tutkimukseen HANNA LAPPALAINEN uorten kieli on aina herättänyt negatiivisia tunteita vanhemmissa ikäpolvissa. Sosiolingvistiikassakin sitä

Lisätiedot

O1urnNscucKrjA 2/1994

O1urnNscucKrjA 2/1994 O1urnNscucKrjA 2/1994 SUOO1El) ARKEOLOqfT)ET) SEURA Rg SISÄLLYS Ari Siiriäinen, Huurteen Matista h.c... 1 Matti Huurre, Arkeologisen $euran suurin ongelma...... 3 Sirkku Pihlman, Viron arkeologit ja me........

Lisätiedot

Karjalan tasavallan kalevalainen media esittäytyi Helsingissä

Karjalan tasavallan kalevalainen media esittäytyi Helsingissä 1 M Karjalan tasavallan kalevalainen media esittäytyi Helsingissä Petroskoissa ilmestyvän suomenkielisen aikakauslehti Carelian päätoimittaja Armas Mashin kertoi lehtensä nykytilasta ja tulevaisuuden suunnitelmista.

Lisätiedot

Rahkoset. Rahkosten sukuseura ry:n lehti. 2/2003 9. vuosikerta 12. numero

Rahkoset. Rahkosten sukuseura ry:n lehti. 2/2003 9. vuosikerta 12. numero Rahkoset Rahkosten sukuseura ry:n lehti 2/2003 9. vuosikerta 12. numero Kannen kuvassa: Rahkosten sukuseura kokoontui 19.7.2003 Saarijärvellä. Kuva: Jorma Rahkonen. 9. vuosikerta, 12. numero Jyväskylässä

Lisätiedot

Suomen puhekielisten ilmausten kääntäminen viroksi Marja-Leena Tiaisen nuortenromaanissa

Suomen puhekielisten ilmausten kääntäminen viroksi Marja-Leena Tiaisen nuortenromaanissa Suomen puhekielisten ilmausten kääntäminen viroksi Marja-Leena Tiaisen nuortenromaanissa Suomen kielen pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopistossa toukokuussa 2008 Marjaana Saastamoinen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

Pääministeri ANDRUS ANSIPin

Pääministeri ANDRUS ANSIPin 1 M Pääministeri ANDRUS ANSIPin puhe 19.2.2008 Helsingin yliopistolla Hyvät suomalaiset ja virolaiset ystävät! Onnittelen kaikkia valtioidemme 90-vuotispäivien johdosta. Viro juhlii vuosipäiväänsä ensi

Lisätiedot