Curriculum vitae 1/5. Henkilötiedot. Koulutustausta. Työkokemus Kiuru, Pertti Olavi. Syntymäaika

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Curriculum vitae 1/5. Henkilötiedot. Koulutustausta. Työkokemus 31.03.2014. Kiuru, Pertti Olavi. Syntymäaika 25.08.1951"

Transkriptio

1 1/ Curriculum vitae Henkilötiedot Nimi Kiuru, Pertti Olavi Syntymäaika Työtehtävä Työnantaja Asiantuntija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus PL (Arkadiankatu 28) AALTO Koulutustausta Filosofian maisteri (kulttuurimaantiede), Helsingin yliopisto, 1980 Ylioppilas, Kankaanpään yhteislyseo, Kankaanpää, 1970 Työkokemus Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus Asiantuntija Vanhempi tutkija HSE Pienyrityskeskus, Helsingin kauppakorkeakoulu Tutkija HSE Executive Education Oy, Helsingin kauppakorkeakoulu Kehittämispäällikkö 2008 Tutkimuspäällikkö LTT-Tutkimus Oy, Helsingin kauppakorkeakoulu Tutkimuspäällikkö Projektipäällikkö Liiketaloustieteellinen Tutkimuslaitos Projektipäällikkö Tutkija

2 2/5 Tutkimusapulainen Tutkimusapulainen 1972 (kesällä) Tutkimusapulainen 1971 (kesällä) Tehtävät Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksessa Yli 40 vuoden kokemus erityyppisten laaja-alaista osaamista vaativien tutkimus- ja kehittämistehtävien toteutuksesta Erityisosaamisalueina ovat start up -yrityksiin, kasvuyrityksiin ja yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tutkimuskysymykset sekä liikenteen, ohjelma-arviointien ja kaupan toimialan (erityisesti päivittäistavarakaupan) tuntemus Julkaisut (vuodesta 1990) Autio, Erkko Heikki Rannikko Jari Handelberg Pertti Kiuru: Analyses on the Finnish High-Growth Entrepreneurship Ecosystem. Aalto University, School of Business, Small Business Center. Aalto University publication series, BUSINESS + ECONOMY 1/2014. Helsinki Kiuru, Pertti: Aalto Start Up Centerin alumniyritysten kasvutarkastelu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Start-Up Center. Helsinki Kiuru, Pertti Jari Handelberg Heikki Rannikko: Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup - palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus; Uudenmaan ELY-keskus. Helsinki Pakarinen, Armiliisa Pertti Kiuru Ilona Pitkänen Christian Peltonen Petri Parvinen Jari Handelberg (toim.): Sammon taonnasta Pohjolan pitoihin. Osaamisen kehittämistä painoalalla. Grafithanke / Kokoava selvitys. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus. Helsinki Kiuru, Pertti: Posthautomoyritysten kasvutarkastelu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Start-Up Center. Helsinki Erkko Autio Heikki Rannikko Pertti Kiuru Kari Luukkonen Riikka Orenius Jari Handelberg Andreas Bergenwall Erik Berglund: The Vigo Programme, Mid-Term Evaluation. Aalto University, School of Business, Small Business Center; Tieto Oyj. Ministry of employment and the economy, Enterprise and innovation department. MEE Report 4/2013. Helsinki Gustafsson-Pesonen, Anne Pertti Kiuru: Ideoita ja oivalluksia yrittäjyyskasvatukseen YKOONTI. Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus. Aalto-yliopiston julkaisusarja, KAUPPA + TALOUS 4/2012. Helsinki Kiuru, Pertti: Posthautomoyritysten kasvutarkastelu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Start-Up Center. Helsinki Kiuru, Pertti Jaana Mäkelä Petteri Huvio: Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus; Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, maankäyttötieteiden laitos; Diges ry. Helsinki Kiuru, Pertti: Aalto Start-Up Centerin yrityshautomossa aloittaneiden yritysten seurantakysely. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Start-Up Center. Helsinki 2011.

3 3/5 Kiuru, Pertti: Posthautomoyritysten kasvutarkastelu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Start-Up Center. Helsinki Kiuru, Pertti: Start up yritykset ja IPR. Papula-Nevinpat. Helsinki Kiuru, Pertti: Posthautomoyritysten kasvutarkastelu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Start-Up Center. Helsinki Riipinen, Toni Pertti Kiuru: Uuden joukkoliikennelain vaikutusarviointi. Tempo Economics Oy; HSE Pienyrityskeskus, LTT-Tutkimuspalvelut. Liikenne- ja viestintäministeriö Karjalainen, Jari Pertti Kiuru: Vähittäiskaupan aukiolosäännösten selkeyttäminen ja mahdollisten muutosten vaikutukset kauppaan. Työ- ja elinkeinoministeriö Kiuru, Pertti Soile Kotala Mervi Rajahonka: Tilastoanalyysi Tekesin hankkeiden tuloksista ja vaikutuksista. Tekes Kiuru, Pertti: Seutulippuliikenteen markkina-analyysi. Liikenne- ja viestintäministeriö Valtakari, Mikko Robert Arnkil Jari Karjalainen Pertti Kiuru: Työelämän kehittämisohjelman (Tykes) väliarviointi. Työministeriö, Tykes Kiuru, Pertti Toni Riipinen: Asevelvollisuusjärjestelmän yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi kansantalouden näkökulmasta. (Julkaisussa: Asevelvollisuusjärjestelmän yhteiskunnallisia vaikutuksia). Puolustusministeriö Kiuru, Pertti Jukka Kallio: eportti-yrityshakupalvelujen kehittäminen. Kauppalehti Valtakari, Mikko Jari Karjalainen Pertti Kiuru: ESR-hallinnon kehittäminen: Selvitys yritykseen kohdistuvien ESR-hankkeiden toimeenpanon hankaluuksista ja kehittämishaasteista sekä niitä koskevat viranomaisten havainnot ja toimenpide-esitykset. Työministeriö Kiuru, Pertti: Selvitys yritysten yhteishankkeiden kansainvälistymisavustuksen vaikutuksista. Kauppa- ja teollisuusministeriö Kiuru, Pertti: Selvitys liiketoimintatutkimuksen ja teknologisen tutkimuksen yhteistyön nykytilanteesta. Tekes Rajahonka, Mervi Pertti Kiuru Mikko Valtakari: Selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista pk-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla. Uudenmaan liitto Kiuru, Pertti Reijo Mankinen Kari Niilola Matti Pulkkinen Toni Riipinen: Vähittäiskaupan kansainvälistyminen ja tehokkuus case päivittäistavarakauppa. Kauppa- ja teollisuusministeriö Valtakari, Mikko Matti Pulkkinen Seppo Leminen Tommi Pelkonen Mervi Rajahonka Pertti Kiuru Heikki Laurila: Kaupallistaminen ja innovaatiotavoitteet teknologiaohjelmissa. Innovaatioprosessien muutoksiin tähtäävien teknologiaohjelmien arviointi. Tekes Etelä-Suomen tavoite 2-ohjelma Väliarviointi. EU-ohjelmat julkaisusarja 3/2004. LTT- Tutkimus Oy, Oulun yliopiston Kajaanin kehittämiskeskus, Suomen Aluetutkimus FAR, Suomen Itsesuunnittelu (ITSU) Oy, Vaasan yliopiston Levón-instituutti ja Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK). Sisäasiainministeriö. 2004

4 4/5 Itä-Suomen tavoite 1-ohjelma Väliarviointi. Net Effect Oy, LTT-Tutkimus Oy, MTT Taloustutkimus, Suomen Aluetutkimus FAR, Lapin yliopisto Pohjois-Suomen ennakointi- ja arviointikeskus. Sisäasiainministeriö Pohjois-Suomen tavoite 1-ohjelma Väliarviointi. Net Effect Oy, LTT-Tutkimus Oy, MTT Taloustutkimus, Oulun yliopiston Kajaanin kehittämiskeskus, Suomen Itsesuunnittelu Oy, ja Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskus. Sisäasiainministeriö Niilola, Kari Matti Pulkkinen Toni Riipinen Seppo Leminen Pertti Kiuru: Vähittäiskaupan kansainvälistyminen ja sen vaikutukset Suomessa. Kauppa- ja teollisuusministeriö Byckling, Sami Raija Järvinen Pertti Kiuru Kimmo Koski Hannu Koverola Paavo Saarinen: Kaupan suuryksiköiden kilpailuvaikutusten arviointi. LTT-Tutkimus Oy, Kouvolan seudun kuntayhtymä, Kuluttajatutkimuskeskus ja VTT. Kauppa- ja teollisuusministeriö Niilola, Kari Pertti Kiuru: Sivutoiminen yrittäjyys ja sen edistämismahdollisuudet Suomessa. Kauppa- ja teollisuusministeriö Kykkänen, Tapani Teemu Malmi Pertti Kiuru: Sähköliiketoimintojen eriyttämisvaatimukset. Kauppaja teollisuusministeriö Kiuru, Pertti Matti Pulkkinen Toni Riipinen: Espoon elinkeinorakenne ja verotuottojen herkkyys suhdanteiden muutoksille. Espoon kaupunki Leppävuori, Ilkka Pertti Kiuru: Klusterianalyysi. Esiselvitys Suomen mobiiliklusterin toimivuudesta. EPStar Oy ja LTT-Tutkimus Oy. Liikenne- ja viestintäministeriö Kallio, Jukka Pertti Kiuru Juha Laine Jukka Laitinen Matti Pulkkinen Anu Raijas Jussi Tiilikka: Sisältötuotannon kilpailukyky vertaileva tutkimus Suomesta, Ruotsista ja Irlannista. Liikenne- ja viestintäministeriö Home, Niilo Pertti Kiuru: Lähikauppojen menestystekijät. Tilastollinen analyysi taajamissa toimivista päivittäistavarakaupan pienmyymälöistä ja valintamyymälöistä. Kauppa- ja teollisuusministeriö Kiuru, Pertti: Päivittäistavarakauppapalvelujen saavutettavuus haja-asutusalueilla. Kauppa- ja teollisuusministeriö Kotisalo, Yrjö Pertti Kiuru: Erilaisten myymälärakenteiden hyödyt ja haitat. Kauppa- ja teollisuusministeriö Kiuru, Pertti: Venäjältä ja Baltian maista Suomeen suuntautuvan matkailun taloudelliset vaikutukset Etelä- ja Itä-Suomen vähittäiskauppaan. Kauppa- ja teollisuusministeriö Autokaupan sekä huoltamotoiminnan sopeutuminen lamaan sekä kehitysnäkymät vuoteen Kauppa- ja teollisuusministeriö Kaupan suuryksiköiden rakenne, kehitys ja kehitysnäkymät. Kauppa- ja teollisuusministeriö Kaupan toimintaedellytyksiin vaikuttavien tekijöiden kehitys ja kehitysnäkymät. Kauppa- ja teollisuusministeriö Haja-asutusalueiden palvelutarjonnan turvaaminen. Maaseutupolitiikan neuvottelukunta. 1994

5 5/5 Kotimaisen lääketeollisuuden kansantaloudelliset vaikutukset. Kauppa- ja teollisuusministeriö Saaristokunta-aseman vaikutukset kunnallistalouteen. Sisäasiainministeriö Maassamuuton yhteiskunnalliset vaikutukset. Sisäasiainministeriö Kansalaisten liikennettä koskevat asenteet ja mielipiteet. Esitutkimus. Liikenneministeriö Tukkukaupan kehitys ja toimintaedellytykset sekä EY-integraation vaikutukset niihin. Kauppa- ja teollisuusministeriö Kotimaisuuskampanjointi ja integraatio. Kauppa- ja teollisuusministeriö Tekstiili- ja vaatetustuotteiden kysynnän ennustettavuus. Kauppa- ja teollisuusministeriö Rauta-alan tuotteiden jakeluteiden rakenne. Kauppa- ja teollisuusministeriö Kokemukset Pääkaupunkiseudun ja Turun-Kaarinan alueen taksien vara-autojärjestelmäkokeilun toimivuudesta. Liikenneministeriö Kokemukset Kymen ja Vaasan läänien taksien liikennealuekokeilusta. Liikenneministeriö EY-integraatio suomalaisen kukkatuotannon uhkatekijänä. Esitutkimus. Borisoffin säätiö Urheilu- ja ulkoilutuotteiden jakeluteiden rakenne. Kauppa- ja teollisuusministeriö. 1990

Selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista pk-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla

Selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista pk-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla Uudenmaan liiton julkaisuja C 45-2004 Uudenmaan liitto Selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista pk-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla EUROOPAN UNIONI

Lisätiedot

Vähittäiskaupan aukiolosäännösten selkeyttäminen ja mahdollisten muutosten vaikutukset kauppaan Jari Karjalainen Pertti Kiuru

Vähittäiskaupan aukiolosäännösten selkeyttäminen ja mahdollisten muutosten vaikutukset kauppaan Jari Karjalainen Pertti Kiuru Vähittäiskaupan aukiolosäännösten selkeyttäminen ja mahdollisten muutosten vaikutukset kauppaan Jari Karjalainen Pertti Kiuru Helsingin kauppakorkeakoulu HSE Pienyrityskeskus LTT-tutkimuspalvelut 01.10.2008

Lisätiedot

Selvitys asemakaavamuutoksen edellytyksistä Oriveden keskustassa

Selvitys asemakaavamuutoksen edellytyksistä Oriveden keskustassa S UUNNITTELU JA TEKNIIKKA ORIVEDEN KAUPUNKI Selvitys asemakaavamuutoksen edellytyksistä Oriveden keskustassa Tarjous ja alustava työohjelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.3.2015 FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

Suomalaisia avauksia yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimukseen

Suomalaisia avauksia yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimukseen Pekka Pättiniemi & Harri Kostilainen Suomalaisia avauksia yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimukseen Yhteiskunnallinen yritystoiminta on noussut yhteiskunnalliseen keskusteluun ympäri maailmaa ja tutkimus-

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2010 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2010 3 Evästyksiä seuraavalle hallitukselle 3 Älyteollisuus kasvun lähteeksi 4 Palkkausjärjestelmien

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2011 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2011 3 Euroalueen velkakriisi leimasi toimintaympäristöä 3 Kuinka suuri on julkisen talouden kestävyysvaje?

Lisätiedot

erikoistuotteita Metallien jalostuksen ohjelmien arviointi

erikoistuotteita Metallien jalostuksen ohjelmien arviointi Teräksen puhtaustutkimusta ja asiakkaille erikoistuotteita Metallien jalostuksen ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 3/2009 Arviointiraportti 12 Teräksen puhtaustutkimusta ja asiakkaille erikoistuotteita

Lisätiedot

Tilastoanalyysi Tekesin vaikuttavuudesta

Tilastoanalyysi Tekesin vaikuttavuudesta Tilastoanalyysi Tekesin vaikuttavuudesta Tekesin katsaus 229/2008 Tilastoanalyysi Tekesin vaikuttavuudesta Pertti Kiuru ja Mervi Rajahonka HSEEE Soile Kotala SC-Research Tarmo Lemola, Sami Kanninen ja

Lisätiedot

Erikoistutkija, Kuluttajatutkimuskeskus 1.1 1992 alkaen. Ekonomisti, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 5.2.2002 11.5.2005

Erikoistutkija, Kuluttajatutkimuskeskus 1.1 1992 alkaen. Ekonomisti, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 5.2.2002 11.5.2005 ANSIOLUETTELO Lokakuu 2010 Henkilö- ja yhteystiedot Nimi: Risto Vaittinen Puhelin: 010 7512153 Sähköposti: risto.vaittinen@etk.fi Koulutus Ylioppilas 1978 Töölön Yhteiskoulu Valtiotieteitten kandidaatti

Lisätiedot

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Hannu Uotila, Jari Handelberg, Mikko Valtakari, Toni Riipinen & Petteri Huvio Selvitysraportti: Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Luovan Suomen julkaisuja 5. Luova Suomi / Cupore

Lisätiedot

Kaupallistaminen ja innovaatiotavoitteet teknologiaohjelmissa

Kaupallistaminen ja innovaatiotavoitteet teknologiaohjelmissa Kaupallistaminen ja innovaatiotavoitteet teknologiaohjelmissa Innovaatioprosessien muutoksiin tähtäävien teknologiaohjelmien arviointi Teknologiaohjelmaraportti 11/2004 Arviointiraportti Kaupallistaminen

Lisätiedot

Matkailututkimuksen tila ja tulevaisuus Suomessa Selvitys valtakunnallisen matkailun tutkimusstrategian taustaksi

Matkailututkimuksen tila ja tulevaisuus Suomessa Selvitys valtakunnallisen matkailun tutkimusstrategian taustaksi 1 JOENSUUN YLIOPISTO, MATKAILUALAN OPETUS- JA TUTKIMUSLAITOS Matkailututkimuksen tila ja tulevaisuus Suomessa Selvitys valtakunnallisen matkailun tutkimusstrategian taustaksi Antti Honkanen & Raija Komppula

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Johtajan katsaus: Työntäyteinen vuosi 2005 4 Tulevaisuuden tutkimuskeskus lyhyesti 6 Laaja-alainen tutkimusympäristö 8

SISÄLTÖ. Johtajan katsaus: Työntäyteinen vuosi 2005 4 Tulevaisuuden tutkimuskeskus lyhyesti 6 Laaja-alainen tutkimusympäristö 8 SISÄLTÖ Johtajan katsaus: Työntäyteinen vuosi 2005 4 Tulevaisuuden tutkimuskeskus lyhyesti 6 Laaja-alainen tutkimusympäristö 8 Ennakointitoiminta 8 Kulttuuri- ja hyvinvointitutkimus 12 Visionäärinen johtaminen

Lisätiedot

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 E l i n k e i n o e l ä m ä n T u t k i m u s l a i t o s E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus 2006 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus vuodelta

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS

TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS VUOSIKERTOMUS 2004 Sisältö JOHTAJAN KATSAUS 4 TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS LYHYESTI 6 TIETEIDENVÄLISYYS KOROSTUU TUTKIMUKSESSA 8 Ennakointitutkimus 8 Kulttuuritutkimus 12

Lisätiedot

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS. Toimintakertomus 2012

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS. Toimintakertomus 2012 MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS Toimintakertomus Sisältö Mikkelin yliopistokeskus 3 Pääsihteerin katsaus 4 Uusi strategia 7 Johtoryhmä, neuvottelukunta ja ohjausryhmä 8 Vuoden kohokohtia 11 Ympäristöteknologia

Lisätiedot

Tilaukset Porin tiedekirjasto / Anne Mäkinen Hinta- ja saatavuus- Puh. 040 826 2729 tiedot + toimituskulut 5

Tilaukset Porin tiedekirjasto / Anne Mäkinen Hinta- ja saatavuus- Puh. 040 826 2729 tiedot + toimituskulut 5 Päivitetty 20.8.2014 JULKAISULUETTELOT: Tilaukset Porin tiedekirjasto / Anne Mäkinen Hinta- ja saatavuus- Puh. 040 826 2729 tiedot + toimituskulut 5 Sähköp.: anne.m.makinen@tut.fi olevia voi kaukolainata

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu -tutkielmat, markkinointi

Lisätiedot

SUOMEN LUOVIEN ALOJEN OHJELMAT, STRATEGIAT JA SELVITYKSET. Kommentoitu bibliografia Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö CUPORE 29.4.

SUOMEN LUOVIEN ALOJEN OHJELMAT, STRATEGIAT JA SELVITYKSET. Kommentoitu bibliografia Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö CUPORE 29.4. SUOMEN LUOVIEN ALOJEN OHJELMAT, STRATEGIAT JA SELVITYKSET Kommentoitu bibliografia Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö CUPORE 29.4.2009 Luovan Suomen kommentoitu bibliografia sisältää kokoelman

Lisätiedot

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 n julkaisu 2/2008 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ ISSN 1238-6464 ISBN 978-952-227-040-5 (nid.) 978-952-227-041-2 (PDF) Taitto Paino Vammalan Kirjapaino

Lisätiedot

Perusteet: Jyrki Kataisen hallitusohjelma, tavoitepäätös, kaupunkipolitiikan toimenpideohjelma

Perusteet: Jyrki Kataisen hallitusohjelma, tavoitepäätös, kaupunkipolitiikan toimenpideohjelma EHDOTUS 9.12.2013 VALTION JA HELSINGIN SEUDUN VÄLINEN KASVUSOPIMUS 2013-2015 Sopijaosapuolet Tarkoitus Taustaa Tavoitteet Valtio: työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne-

Lisätiedot

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Personal information Surname/First name Uusikylä, Petri Address Linnunlauluntie 11 E, 00530 Helsinki, Finland Telephone +358 50 521 7500 E-mail petri.uusikyla@gmail.com Nationality

Lisätiedot

MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 3/2010

MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 3/2010 29.9.2010 MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 3/2010 www.muc.fi MUCissa TAPAHTUU - Digitointiseminaari keräsi alan huiput Mikkelin yliopistokeskukseen - Professori Diana Phillips innoissaan opetusjaksostaan

Lisätiedot

Perusteet: Jyrki Kataisen hallitusohjelma, tavoitepäätös, kaupunkipolitiikan toimenpideohjelma

Perusteet: Jyrki Kataisen hallitusohjelma, tavoitepäätös, kaupunkipolitiikan toimenpideohjelma LUONNOS 25.11.2013 klo 13.15 LUONNOS 2.12.2013 klo 10.30 HELSINGIN SEUDUN EHDOTUS VALTION JA HELSINGIN SEUDUN VÄLINEN KASVUSOPIMUS 2013-2015 Sopijaosapuolet Valtio: työ- ja elinkeinoministeriö, opetus-

Lisätiedot

Maaseudun yrittäjyyden kehittämisohjelma 2020

Maaseudun yrittäjyyden kehittämisohjelma 2020 Maaseudun yrittäjyyden kehittämisohjelma 2020 M a a s e u t u p o l i t i i k a n y h t e i s t y ö r y h m ä n j u l k a i s u j a 1 2010 Yrittäjyyden teemaryhmä Heikki Pietarinen (toim.) Maaseudun yrittäjyyden

Lisätiedot

15.6.2015. maanantai 15.6.2015 klo 12.00 (huom. poikkeava kellonaika) Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio

15.6.2015. maanantai 15.6.2015 klo 12.00 (huom. poikkeava kellonaika) Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Esityslista 6/2015 1 (10) Aika Paikka maanantai klo 12.00 (huom. poikkeava kellonaika) Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Kokouksen esityslista ja liitteet ovat saatavana Pohjois-Savon

Lisätiedot

kaupasta kaikille Katri Koistinen, Minna Lammi ja Anu Raijas (toim.) Kuluttajatutkimuskeskus

kaupasta kaikille Katri Koistinen, Minna Lammi ja Anu Raijas (toim.) Kuluttajatutkimuskeskus kaupasta kaikille Katri Koistinen, Minna Lammi ja Anu Raijas (toim.) Kuluttajatutkimuskeskus kaupasta kaikille kaupasta kaikille Katri Koistinen, Minna Lammi ja Anu Raijas (toim.) Kuluttajatutkimuskeskuksen

Lisätiedot

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1)

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1) LEONARDO DA VINCI Community Vocational Training Action Programme Guidance and Counselling for Selfemployment. SELF-EMPLOYMENT Agreement No 2004-2242 / 001-001 LE2-51OREF Second phase: 2000-2006 State-of-the-art

Lisätiedot

Konferenssiabstraktit. The Conference Abstracts

Konferenssiabstraktit. The Conference Abstracts Konferenssiabstraktit The Conference Abstracts Yrittäjyyskasvatuspäivät Seinäjoella 25.9. 26.9.2014 Yrittäjyyskasvatus 2.0 Entrepreneurship Education Conference in Seinäjoki, Finland 25.9. 26.9.2014 Entrepreneurship

Lisätiedot

MUCinoita 16.12.2008

MUCinoita 16.12.2008 www.muc.fi MUCinoita 16.12.2008 Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote SISÄLLYS MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN KOORDINAATIOYKSIKKÖ UUSIIN TILOIHIN MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSELLE NEUVOTTELUKUNTA TUTKIMUKSESTA

Lisätiedot