SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma"

Transkriptio

1 SODANKYLÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNTA Asunto-ohjelma Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin Sampo PL 60 Telefax (016) Pohjolan OP Sodankylä Y-tunnus Nordea

2 Sisältö 1. Johdanto... 3 Toimeksianto ja tavoitteet sekä asuntostrategian 2015 päivitys ASUNTO-OHJELMAKSI... 3 Asunto-ohjelman sisältö Asuntostrategian 2015 toteutuminen toimenpiteineen... 4 Asuntokannan käyttö ja käyttötarkoituksen muutokset... 4 Omistajan ja valtion toimenpiteet asuntoyhtiöiden talouden parantamiseksi Visio Sodankylän väestön ja asuntokannan kehitysnäkymät... 7 Väestön kehitys... 7 Kaivostoiminnan kehitysnäkymät ja vaikutukset väestöön ja muuttoliikkeeseen Asuntokanta ja asuntokunnat Kaivostoiminnan vaikutukset asuntokuntiin Vertailut kaivospaikkakuntien kesken Lapissa Asuntomarkkinatilanne Asuntomarkkinatilanne ja sen toimivuus Asuinympäristö Tonttivaranto Tontti- ja maa-alueiden riittävyys Erityisryhmien asumista koskevat tavoitteet ja strategiat Vanhusväestö ja ikääntyvät Vammaiset ja kehitysvammaiset Mielenterveyskuntoutujat ja moniongelmaiset Nuoret Opiskelijat Asuntotuotannon yleiset tavoitteet ja strategiset linjaukset Yleistä Asuntotuotannon strategiset linjaukset vuoteen 2017 saakka Määrälliset tavoitteet vuoteen 2017 mennessä Kunnan hallinnoimat toimenpiteet

3 1. Johdanto Toimeksianto ja tavoitteet sekä Asuntostrategian 2015 päivitys ASUN- TO-OHJELMAKSI Sodankylän kunnanhallitus päätti asettaa työryhmän, jonka tarkoituksena oli pikaisella aikataululla päivittää ja täydentää vuoden 2002 hyväksyttyä asuntostrategiaa ja tehdä toimenpide-ehdotuksensa kunnallista päätöksentekoa varten niin, että uusi asuntoohjelma olisi kunnanvaltuuston käsittelyssä kesäkuussa Työryhmään ovat kuuluneet nimettyinä Jyrki Manninen (elinkeinojohtaja ja pj), Eira Suopajärvi (asuntosihteeri ja sihteeri), Harri Tiuraniemi (perusturvajohtaja), Kauko Nurmela (yritysasiamies), Eeva-Riitta Sormunen (kiinteistöpäällikkö), Jani Hiltunen (kaavoittaja), Jyrki Siirtola (kh:n edustaja), Markku Laurikainen (Asentopuulaaki Oy:n tj.) sekä kutsuttuna asiantuntijana sivistystoimenjohtaja Hilkka Orava. Työtä on ohjannut vt. kunnanjohtaja Tero Karinen. Työryhmän tavoitteena oli tarkoituksenmukaisella tavalla yhteen sovittaa maapoliittisen ohjelma, elinkeinopoliittiset tarpeet, kunnan kehityskuva, vanhuspoliittisen ohjelma ja muut asumista sivuavat ohjelmat vireillä olevan tarkistamistyön kanssa. Vuonna 2010, Asuntostrategian 2015 laatimisen alkuvaiheessa, katsottiin tarpeelliseksi selvittää kaivostoiminnan laajentumisen vaikutukset lähivuosien asuntotarpeisiin. Erillisselvityksestä vastasi Pöyry Finland Oy:stä projektipäällikkö Markku Nissi. Perusselvitys Sodankylän asumistarpeista Kevitsan kaivostoiminnan käynnistyessä valmistui Selvitys esiteltiin kunnanvaltuustolle Asunto-ohjelman päivityksen työryhmään kuuluivat Jyrki Siirtola (kh:n edustaja ja pj.), Martti Kumpulainen (kh:n edustaja), Pekka Rouhiainen (tekninen johtaja), Harri Tiuraniemi (perusturvajohtaja), Juha Auno (suunnitteluinsinööri), Jukka Lokka (kehittämisjohtaja), Juha Virtanen (tekninen isännöitsijä) ja Eira Suopajärvi (asuntosihteeri ja työryhmän sihteeri). Asunto-ohjelman sisältö Selvitysten perusteella Sodankylän kunnan avoimilla markkinoilla oleva asuntotarjonta on nykyisellään riittämätön vastaanottamaan kasvavasta työpaikkatarjonnasta aiheutuvia vuokraja omistusasuntojen tarpeita. Lisäksi ohjelmassa on otettu huomioon nykyisen asuntokannan kunto ja viihtyvyys sekä erityisryhmien tarpeet ja asuntotarjonnan riittävyys kunnan nykyisille asukkaille sekä kuntaan työperäisen muuton vuoksi tuleville vakinaisille asukkaille. Selvitelty on mm. kunnan ja yksityisten omistamaa tonttitarjontaa ja niiden riittävyyttä sekä sijaintia asumisviihtyvyys huomioon ottaen kaivosten vaikutusta väkiluvun kasvuun vuokra-asuntojen rakennuttamista nykyisille kuntalaisille ja vakituisiin työpaikkoihin tuleville yksityishenkilöille kirkonkylän taajamaalueella tulevaa omistusasuntojen tarjontaa ja edellytyksiä erityisryhmien asuntotarpeita 3

4 2. Asuntostrategian 2015 toteutuminen toimenpiteineen Asuntokannan käyttö ja käyttötarkoituksen muutokset Kirkonkylä Kirkonkylän vuokra-asuntokannan käyttöaste on ollut viimeiset vuodet sata (100 %) prosenttia. Asentopuulaaki Oy:n omistukseen on valmistunut 36 vuokra-asuntoa. Varsinaiset vapaarahoitteiset asunnot (Unarintie, Jeesiönkuja, Koivukuja, Kansanopistontie, Lapintie) ovat olleet normaalissa asuntokäytössä. Näitä asuntoja ei ole voitu siten siirtää erityisryhmien asuntotarpeisiin. Haja-asutusalue Tyhjien asuntojen myyntiin voitiin ryhtyä, kun valtio päätti myöntää aravalainaosuuksille 40%:n akordin v Asuntoja on myyty yhteensä 40 kpl, joista kaksi (2) asuntoa ovat normaaleja vuokra-asunnon omaksilunastuksia muista kohteista ilman akordioikeutta. Askan, Vaalajärven ja Syväjärven asuntoja tarjotaan vuokralaisille omaksilunastettavaksi. Alkujaan kunta on omistanut näitä asuntoja 99 kpl, nyt jäljellä 61 kpl. Tunturikohteet Kunta omistaa yhdessä yrittäjien kanssa vuokra-asuntoja Luostolla ja Kakslauttasessa (yht. 3 kohdetta). Näissä kohteissa on yhteensä 41 asuntoa, joista kunnan omistuksessa 17 kpl aravalainaehtojen mukaisesti (kunnan osuus vähintään 50,1 % osakekannasta/kohde). Käyttöasteet olleet viimeiset vuodet 100 %. Omistajan ja valtion toimenpiteet asuntoyhtiöiden talouden parantamiseksi Vuokrataloyhtiöitä on isännöity asuntotoimistossa. Vuoden 2014 alusta isännöinti siirtyy asuntotoimesta suoraan Asentopuulaaki Oy:lle. Asuntoyhtiöt suorittivat kunnalle 2012 mm. tertiäärilainojen ( = on omistajan sijoittama laina, jota ei lyhennetä ennen valtion myöntämän rahoituksen loppumista ) korkoja , kiinteistöveroja ja tontin vuokria Vuokrataloyhtiöltä ei voida vaatia omistajan toimesta osinkoja, koska ne eivät voi tuottaa voittoa omakustannusvuokramäärityksissään. Vuokralaiset suorittavat vuokrissaan kaikki vuokratalokohteen hoito- ja pääomamenot. Kohteet ovat valtion lainoittamia ja kunta saa lainasijoitukselleen (tertiäärilainat yht. 2,2 milj. ) tällä hetkellä pääosin n. 3%:n (Kh / 8 : euribor 12 kk + 2,5 % ) koron. Enimmillään tätä korkoa saa vuokranmäärityksessä ottaa huomioon 8%:na. Muuta tuottoa ei sosiaalisen asuntotuotannon omakustannusperiaatteella toimivista kohteista voi periä. Osakepääomaa kunta on vuosien kuluessa 1973 lähtien sijoittanut vielä omistuksessaan oleviin vuokrataloyhtiökohteisiin

5 Kunta Vuokrataloyhtiöistä yhdeksän (9) on vapaaehtoisessa velkajärjestelyssä( kk:stä kolme (3) kpl). Velkajärjestelypäätösten edellyttämien ehtojen mukaisesti kunta on avustanut näitä yhtiöitä tyhjillään oloista johtuvista tappioista vuosittain enintään n :lla. Valtio (Valtiokonttori) Valtiokonttori myönsi v velkajärjestelyyn hyväksytyille yhtiöille mittavia avustuksia, joilla kuitattiin maksamatta olleita aravalainojen korkoja. Valtiokonttori päätti samalla poistaa velkajärjestetyiltä asuntoyhtiöiltä aravalainoista kertyneet viivästyskorot. Aravalainojen laina-aikoja pidennettiin kohdekohtaisesti ja lainan korkoja alennettiin usealla prosenttiyksiköllä. Pienimmillään lainan korko voi asetuksen nojalla olla 2 % ja laina-aika korkeimmillaan vuoteen 2045 saakka. Uusia velkajärjestelyjä ei ole tulossa. ARA (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ) ARA on anomuksesta vapauttanut haja-asutusalueella myytävien asuntojen osakkeita myynti- ja luovutusrajoituksista sekä myöntänyt niille akordeja ( = sopimus velkojan ja velallisen välillä velan osittaisesta anteeksiannosta) 17%-40% kustakin aravalainaosuuden määrästä. Akordeja mahdollisesti myytäviin valtion lainoittamiin vuokra-asuntoihin ei toistaiseksi saada, koska mittavia tyhjillään oloja ei haja-asutusalueen kohteissa ole vuosiin ollut. Vuokralaisella on kuitenkin aina oikeus lunastaa vuokra-asuntonsa omakseen; vähimmäiskauppahinta on tuolloin huoneiston osalle laskettava lainojen määrä. Kohteissa on tällä hetkellä lainoitusta /asm2 ja ne ovat valmistuneet vuosien aikana. Tunturikohteissa lainat ovat /asm2. Nämä kohteet ovat valmistuneet vuosien aikana. Kaikki kohteet ovat sähkölämmitteisiä ja saunallisia rivitaloasuntoja yhtä lukuun ottamatta (Orakylä/Pujotan rivitalot/ öljylämmitteinen; lämmitys sisältyy vuokraan). ARA palauttaa asteittain vuokratalojen valvontatehtävät takaisin järjestelmiinsä lukien. 5

6 3. Visio 2020 Toiminta-ajatus (Kuntastrategia ) Toiminta-ajatus kiteyttää kunnan perustehtävän. Miksi Sodankylän kunta on olemassa? Hyvän elämän edellytysten luominen alueen asukkaille. Arvot (Kuntastrategia ) Mitkä arvot ohjaavat ja tukevat strategisten päämäärien saavuttamista? Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus. Kehitysvisio 2020 (Kuntastrategia ) Visio on tulevaisuuteen, Sodankylässä vuoteen 2020, asetettu tavoitetila. Se ilmaisee millaiselta kunta haluaa tuolloin näyttää. Hallitusti kasvava ja kansainvälinen Keski-Lapin asiointi- ja palvelukeskus, jossa on hyvät liikenneyhteydet ja ihmisten turvallista elää, asua ja yrittää. Strategiset päämäärät (Kuntastrategia ) Mikä mahdollistaa Sodankylälle kehitysvision 2020 saavuttamisen? Kunnan asukasluku kehittyy positiivisesti. Elinkeinorakenne on monipuolinen. Hyvinvointipalvelut turvataan. Vision vaikuttavuus asunto-ohjelmointiin Asunto- ja maapoliittisissa toimenpiteissä tulee ottaa huomioon kunnan visio luomalla edellytykset monipuoliselle asuntotuotannolle ja -tarjonnalle. Kunnan tulee ohjata asuntojen rakennuttamista siten, että ne sijoittuvat niille alueille, joissa ne parhaalla mahdollisella tavalla palvelevat asukkaiden asumis- ja palvelutarpeita sekä toteuttavat kunnan toimintaajatusta ja arvoja sekä kehitysvisiossa määritellyn tavoitetilan toteutumista strategisin päämäärin Asunto-ohjelman väestöennuste on kuntastrategian mukainen. 6

7 4. Sodankylän väestön ja asuntokannan kehitysnäkymät Väestön kehitys Sodankylän kunnan väestönkehitys on ollut vuodesta 1995 koko ajan laskusuunnassa. Sodankylän nykyinen väestömäärä vuoden 2012 lopussa oli asukasta. Tilastokeskus ennustaa väestönkehityksen jatkuvan laskusuuntaisena. Vuoden 2010 tehtyyn selvitykseen verrattuna väestön kehityksen ei arvioida laskevan niin voimakkaasti. Osin vaikutusta laskusuunnan lieventymiseen voidaan olettaa olevan kaivostoiminnan kehittymisellä paikkakunnalla Kuva 1. Sodankylän kunnan väestön kehitys sekä ennuste vuoteen 2020 (kunnan oma ennuste). Tilastokeskuksen väestöennuste on ollut edelleen vähenevä viime vuosien väkiluvun kasvusta huolimatta. Aiemmat ennusteet eivät olleet saatavilla. Nykyisestä väkiluvusta 14 % on alle 15-vuotiaita, 64 % on vuotiaita ja yli 64-vuotiaita on 22 %. Ikärakenne on kehittynyt siten, että yli 64-vuotiaiden osuus väkiluvusta on kasvanut. 7

8 Ikärakenne alle 7-vuotiaat 7-14-vuotiaat vuotiaat vuotiaat yli 75-vuotiaat 1030 (10%) 1183 (11%) 7366 (70%) 617 (6%) 380 (4%) 786 (8%) 1115 (11%) 6662 (67%) 886 (9%) 473 (5%) 562 (6%) 937 (10%) 6089 (66%) 1004 (11%) 624 (7%) Taulukko 1. Sodankylän kunnan ikärakenteen kehittyminen (6%) 697 (8%) 5777 (66%) 1002 (11%) 802 (9%) 541 (6%) 686 (8%) 5669 (64%) 1064 (12%) 874 (10%) Ennusteiden valossa väestön ikääntyminen on selvästi havaittavissa. Huomioitava seikka on kuitenkin se, että erilaiset ennusteet eivät huomioi kaikkia ulkopuolisia muuttujia ja niiden vaikutuksia väestöön. Tilastokeskus ennustaa syntyvyyden pysyvän likimain samalla tasolla sekä kuolleisuuden kasvavan vuoteen 2040 mennessä määrällisesti tarkasteltuna. Kuntaan muuttavien määrän ennakoidaan pysyvän lähes ennallaan vuoteen 2040 mennessä, mutta kunnasta pois muuttavien osalta laskevan. Kaivostoiminnan työllistävä vaikutus voi kuitenkin muuttaa myös tätä rakennetta. Vaikutusta ei kuitenkaan voida tässä tarkasti arvioida, koska siihen vaikuttaa useat osatekijät. Eläköityminen (hlö) Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Eläkepoistuma yhteensä Eläkepoistuma % 4,2 4,9 4,0 3,0 3,8 4,2 Taulukko 2. Eläköityminen Sodankylän kunnan palveluksesta Yhteensä koko kunnan väkiluvusta arvioidaan tarkasteluajalla eläköityvän noin 100 hlöä/v. 8

9 Sodankylän kunnan tulomuutto (kuva 2.) on ollut suhteellisen tasaista 2000-luvulla. Vuodesta 2010 tulomuutto on lähtenyt kasvuun. Lähtömuutto on vaihdellut vuosien jonkin verrattuna säilyttäen kuntien välisen nettomuuton negatiivisena eli muuttotappiona. Vuosina 2011 ja 2012 kuntien välinen nettomuutto on kääntynyt positiiviseksi eli muuttovoittoiseksi Tulomuutto Lähtömuutto Nettomuutto Kuva 2. Sodankylän kunnan tulo- ja lähtömuuton kehitys vuoteen 2012 (Tilastokeskus). 9

10 Tulomuuton osalta tyypillisin Sodankylään muuttaja on vuotias. Sodankylään kohdistui vuosina eniten muuttoliikettä Rovaniemeltä, Oulusta sekä naapurikunnista. Samankaltainen rakenne toistuu myös lähtömuuton osalta, mutta pääkaupunkiseudulle kohdistuu lisäksi muuttoliikettä Tulomuutto vuotta 15,1 % 15,7 % 12,6 % 15,8 % 16,6 % vuotta 32,0 % 27,2 % 34,7 % 31,4 % 27,6 % vuotta 21,5 % 23,3 % 20,4 % 22,0 % 26,3 % vuotta 13,9 % 13,0 % 12,2 % 10,0 % 13,7 % vuotta 9,7 % 8,8 % 11,2 % 10,0 % 8,4 % vuotta 5,4 % 9,4 % 7,1 % 6,2 % 4,2 % yli 65 vuotta 2,4 % 2,7 % 1,7 % 4,7 % 3,2 % Taulukko 3. Tulomuutto Sodankylässä ikäryhmittäin vuosina Lähtömuutto vuotta 18,4 % 11,9 % 14,7 % 11,6 % 12,5 % vuotta 38,9 % 40,8 % 37,8 % 40,6 % 38,1 % vuotta 20,7 % 17,7 % 19,0 % 18,5 % 16,6 % vuotta 12,1 % 13,0 % 9,8 % 8,4 % 7,6 % vuotta 5,7 % 7,8 % 8,7 % 11,9 % 11,3 % vuotta 2,1 % 7,0 % 7,2 % 6,3 % 7,6 % yli 65 vuotta 2,0 % 1,8 % 2,8 % 2,7 % 6,4 % Taulukko 4. Lähtömuutto Sodankylästä ikäryhmittäin vuosina

11 Sodankylässä väkiluvun ja muuttoliikkeen myötä työvoiman määrä on laskenut. Työpaikkojen määrästä ei ole saatavilla uusinta tietoa vuodelta Viimeisin tähän selvitykseen saatavilla oleva tieto vuodelta 2010 osoittaa, että työpaikkojen määrä on hieman noussut. Työttömien työhakijoiden osuus on vähentynyt. Työpaikkojen määrä ja työllisyysaste on kohentunut vuonna 2009 verrattuna 2000-luvun muihin ajankohtiin. Sodankylä / väestönmuutos ja työllisyys Väkiluku Syntyneiden enemmyys Muuttoliike (kokonaisnettomuutto) Työvoima (työlliset ja työttömät) Työpaikat * Työttömät työnhakijat (ka/vuosi) Työttömät % 8,4 24,4 20,1 13,2 10,2 Taulukko 5. Sodankylän väestönmuutokset ja työllisyys (Tilastokeskus & Työ- ja elinkeinoministeriö/informaatiopalvelut). *Kuntainfo 2014, sis. yrittäjät. Saadun erillisselvityksen mukaan Kevitsan kaivostyhtiöllä (FQM) omia työntekijöitä oli henkilöä, joista 217 henkilöä oli kirjoilla Sodankylässä. 217 työntekijästä n. 40% eli 85 henkilöä ovat tulomuuttajia. Työntekijöiden määrässä eivät siis ole mukana aliurakoitsijoiden työntekijät. 11

12 Kaivostoiminnan kehitysnäkymät ja vaikutukset väestöön ja muuttoliikkeeseen Kaivostoiminnan vaikutuksia on arvioitu erillisselvityksellä (Pöyry Finland Oy vuonna 2010: Perusselvitys Sodankylän asumistarpeista Kevitsan kaivostoiminnan käynnistyessä ). Vaikutusten arvioinnissa käytetyn aineiston ja oletusten pohjalta arvioitiin, että Sodankylään kohdistuva vakituisluonteinen muuttoliike olisi noin kolmannes tuotantovaiheen työpaikoista (arvio vuodelta 2010 oli 220 työpaikkaa) vaihteluvälin ollessa +/-2 prosenttiyksikköä. Välitön vaikutus olisi noin 70 muuttavaa työntekijää perheineen ja kokonaisvaikutuksena arvioitiin olevan yli 100 muuttavaa työntekijää perheineen. Tämä tarkoitti muuttoliikkeenä 2,4 % lisäystä 2010 väestömäärään ( henkeä). Ennustettu väestömäärän kasvu ei ao. ajalla kuitenkaan toteutunut heikon asuntomarkkinatilanteen vuoksi, ollen jaksolla / hlöä. Laskennallisesti yhden muuttavan työntekijän oletetaan muodostavan yhden asuntokunnan. Kerrannaisvaikutusten osuus (kerroin 1,6) muuttoliikkeeseen on arvioitu samassa suhteessa välittömiin vaikutuksiin ja on käytännössä vain suuntaa antava. Varsinainen asuntotarpeen mitoitus tulee tehdä ensisijaisesti välittömien vaikutusten perusteella, koska on oletettavaa, että kerrannaisvaikutusten kautta tuleva muuttoliike voi tulla osin viiveellä ja voivat kohdistua ensisijaisesti nykyisiin sodankyläläisiin. Vaikutukset tiivistetysti Sodankylän väestöön ovat seuraavat: Tuotantovaiheen käynnistymisen, tuotannon kasvun sekä niiden kerrannaisvaikutusten aiheuttaman kysyntälähtöisen tulomuuton ennustetaan olevan mittavan. Väestöennuste vuoteen 2017 mennessä on noin 9500 asukasta. Kerrannaisvaikutukset voivat tulla viiveellä ja mahdollisesti kasvavat toiminnan vakiinnuttua. Tuotantovaiheen aikana esiintyy myös voimakasta pendelöintiä ja viikkoasumista. Tässä ryhmässä voi tapahtua siirtymiä pidemmällä aikavälillä pysyväisluonteisesti Sodankylään. Viikkoasuminenkin lisää asumisen tarpeita erityisesti vuokra-asumisen osalta. Oletettavaa kuitenkin on, että nämä työntekijät hakevat tilapäisratkaisuja, jotka ovat normaalivuokratasoa alemmilla hinnoilla (parakit, mökit, yksittäiset huoneet, tms.). Näitä siirtymiä ei tässä voida tarkasti arvioida, koska ne riippuvat kunnan omista aktiivisista toimenpiteistä saada työntekijät asettumaan Sodankylään. Käyttöön voitaisiin ottaa ns. Tulomuuttoavustus, jonka ruokakunta saa muuttaessaan pysyvästi kotikunnakseen Sodankylän. 12

13 Asuntokanta ja asuntokunnat Tilastokeskuksen mukaan (2012) Sodankylässä oli yhteensä vakituisesti asuttua asuntoa (asuntokuntaa). Pääpaino asumisessa on erillispientaloissa (2.609 asuntokuntaa). Asuntojen kokonaismäärä (asuntokanta + asuntovarauma) oli asuntoa, joista erillispientaloja oli asuntoa. Oheisessa taulukossa (Taulukko 7.) on kuvattu asuntotyyppien jakauma sekä vakituisesti asuttujen asuntojen että Sodankylän asuntojen kokonaismäärän suhteen. Asunnot ryhmitellään asunto-/talotyypin mukaan seuraavasti (Tilastokeskus): erilliset pientalot: 1-2 asunnon asuintalot, paritalot sekä pientaloihin verrattavat erilliset asuinrakennukset (esim. vakinaisesti asutut vapaa-ajan asunnot) rivitalot: asuinrakennukset, joissa on vähintään kolme yhteen kytkettyä pientaloa asuinkerrostalot: vähintään kolmen asunnon talot, joissa ainakin kaksi asuntoa sijaitsee päällekkäin ja jotka eivät kuulu edellisiin luokkiin muu rakennus: myös rakennukset, joiden talotyyppi on tuntematon. Asuntovarauma kuvastaa tilapäisten tai ei-vakituisten asuntojen tilannetta rekisteritietojen pohjalta. Tarkasteltaessa asuntovaraumaa rakennusvuoden ja käyttötarkoituksen mukaan (Taulukko 7.), voidaan todeta tilastollisesti seuraavat seikat: Erilliset pientalot: yli puolet (56 %) on rakennettu ennen vuotta 1970, noin neljännes (24 %) vuosina , noin kymmenesosa (10 %) 1990-luvulla, ja loput (10 %) 2000-luvulla tai rakennusvuosi tuntematon 1990-luvulla rakennetuista määrä on noin 46 asuntoa 2000-luvulla rakennetuista määrä on noin 23 asuntoa 2010 jälkeen rakennetuista määrä on noin 16 asuntoa Rivitalot: alle kymmenesosa (6 %) on rakennettu ennen vuotta 1970, kaksikolmasosaa (65 %) vuosina , viidennes (22 %) 1990-luvulla, ja loput (7 %) 2000-luvulla tai rakennusvuosi tuntematon 1990-luvulla rakennetuista määrä on noin 42 asuntoa 2000-luvulla rakennetuista määrä on noin 12 asuntoa Kerrostalot: vajaa puolet (46 %) ennen vuotta 1970, noin neljännes (26 %) vuosina , viidennes (22 %) 1990-luvulla, ja loput (7 kpl) 2000-luvulla tai rakennusvuosi tuntematon 1990-luvulla rakennetuista määrä on noin 27 asuntoa 2000-luvulla rakennetuista määrä on noin 7 asuntoa Huomioitava seikka on, että vaikka suhteellisen uusia asuntoja asuntovaraumasta löytyykin, on määrään suhtauduttava kriittisesti majoituspotentiaalina hyödynnettäessä. Valtaosa asuntovaraumasta on asuntostrategian yhteydessä tehdyn kartoituksen mukaan käytössä ns. kakkosasuntoina / vapaa-ajan asuntoina, jotka ovat eri perikuntien omistuksessa luvulla valmistuneiden uusien asuntojen määrää on tarkasteltu erikseen sivulla

14 Sodankylä Kaikki asunnot yhteensä YHTEENSÄ lkm 4864 Erilliset pientalot lkm Rivitalot lkm Kerrostalot lkm Muu rakennus lkm (4754) Tuntematon Vakituisesti asutut yhteensä (asuntokanta) 4114 (4046) Tuntematon Ei vakituisesti asutut yhteensä (asuntovarauma) 750 (708) Tuntematon Taulukko 6. Asuntotyyppijakauma käytössäolon ja rakennusvuoden mukaan Sodankylässä (Tilastokeskus). ( Suluissa tilastot vuodelta ) 14

15 Alla taulukossa 8. esitetään asuntokunnat, niihin lukeutuvat henkilöt asuntotyypin mukaan vuoden 2012 tilastojen valossa. Asuntokunnat ja henkilöt asuntotyypin mukaan 2012 YHTEENSÄ Kerrostalot Muut Asuntokunnat Henkilöt Asuntokunnan keskikoko 2,4 1,7 1,5 1,8 2,1 Taulukko 7. Asuntokunnat ja henkilöt asuntotyypin mukaan vuonna 2012 (Tilastokeskus). Hallintaperusteen mukainen tilastojaottelu vastaavasti on saatavissa vuodelta Hallintaperusteen mukaisesti asunnoista (asuntokunnista) oli omistusasuntoja ja vuokra-asuntoja sekä lisäksi muita tai tuntemattomasti hallintaperusteella luokiteltavia 177 asuntokuntaa (Tilastokeskus). Asuntokunnat ja henkilöt hallintaperusteen mukaan 2011 YHTEENSÄ Omistusasunto Omakotitalot Rivitalot, ketjutalot Vuokraasunto Asumisoikeusasunto Muut (asuntoa) Asuntokunnat Henkilöt Asuntokunnan keskikoko 2,3 1,7-1,8 2,1 Taulukko 8. Asuntokunnat hallintaperusteen mukaan 2011 (Tilastokeskus). 15

16 Kaivostoiminnan vaikutukset asuntokuntiin Kevitsan kaivostoiminnan vaikuttavuuden osalta lähtökohtana oli, että 1 muuttava työntekijä muodostaa asuntokunnan. Hänen mukanaan voi muuttaa muita perheenjäseniä, jotka asuvat samassa taloudessa. Yhtä muuttavaa työntekijää kohden arvioitiin muuttavan kaksi muuta henkilöä, jotka muodostavat oman talouden (=1 muuttava työntekijä + 2 henkilöä). Erillisselvityksessä on määritelty yksin muuttavat taloudet sekä perheenjäsenten kanssa muuttavat taloudet heidän aikomustensa perusteella. Välitön vaikutus vuoden 2012 aikana, oli arviolta asuntokunnan muodostumisen ja kerrannaisvaikutusten osalta asuntokunnan muodostuminen. Yhteensä vaikutus oli asuntokuntaa ( vrt. väkiluvun kasvu /2013 aikana +113 hlöä). Mitoitus tulisi siis jatkossa toteuttavaksi yleensä ensisijaisesti ja vähintään välittömien vaikutusten kautta. Suurin osa nykyisestä asuntovaraumasta on oletetusti rakennuskantatarkastelun osalta vanhoja erillisiä pientaloja/omakotitaloja, joiden kunnosta ja kunnostustarpeista tai -mahdollisuuksista ei ole tietoa. Tämän asuntokannan tutkiminen vaatisi mittavia erillisselvityksiä, mikäli niitä aiottaisiin hyödyntää asumistarpeiden täyttämisessä. Vertailut kaivospaikkakuntien kesken Lapissa Kittilän, Kolarin, Sodankylän ja Sotkamon osalta väestönkehitystä vertailtaessa 2000-luvulta lähtien voidaan huomata, että Kittilässä väestönlisäys on muihin verrattuna ollut merkittävintä. Vaikutusta on myös alueen muulla luonteella. Esimerkiksi matkailu on Kittilässä merkittävä työllistäjä Levin kehittymisen myötä. Sotkamossa väestönlisäystä ei ole juurikaan tapahtunut. Yksi osa syy tähän lienee se, että Sotkamon ympärillä on lähikunnat lyhyen päivittäisen ajomatkan päässä. Sodankylän osalta voidaan todeta, että väestönkehitys on tasaantumassa. Muutokset voivat näkyä osin vielä viiveellä Kittilä Kolari Sodankylä Sotkamo Kuva 3. Väkiluvun kehityksen vertailu kaivospaikkakuntien kesken 16

17 Tulomuuttoa tarkasteltaessa voidaan todeta, että Kittilässä muuttoliike kuntaan päin on ollut merkittävässä kasvussa vuodesta 2006 lähtien. Kasvu on vuosina likimain samalle tasolle. Sotkamossa kehitys kuntaan päin suuntautuvana muuttoliikkeenä on ollut suhteellisen tasaista. Sodankylässä on tulomuuton osalta käynnissä kasvava trendi vuodesta 2010 lähtien. Kolarin osalta tulomuutto on tähän asti pysynyt likimain samantasoisena. 800 Kuva 4. Tulomuuton 700 kehittyminen esimerkkikunnissa (Tilastokeskus) Kittilä Kolari Sotkamo Sodankylä Kuva 4. Tulomuuttovertailu kaivospaikkakuntien kesken 17

18 5. Asuntomarkkinatilanne Asuntomarkkinatilanne ja sen toimivuus Sodankylän kunnan ja yksityisten yhtiöiden omistuksessa on yhteensä 823 asuntoa, joista 675 sijaitsee keskustan alueella ja loput 148 haja-asutusalueen kylissä. Sodankylässä sijaitsevista kunnan ja yksityisten vapaina olevista myytävistä ja vuokrattavista kohteista on esitetty seuraavassa taulukossa arviot elokuun 2013 tilanteen mukaan. Kaiken kaikkiaan vapaita asuntoja (myytävät, vuokrattavat) on yhteensä 27. Luvut voivat käytännössä olla alhaisempia, koska mm. kunnan vuokra-asuminen on arvioitu saatavilla olevan käyttöasteen mukaan, jolloin asunnot eivät ole välttämättä tyhjillään ympäri vuoden. Vapaat asunnot (3/2014) Myytävät ja vuokrattavat yhteensä Kunta Yksityiset, muut YHTEENSÄ Omakotitalot Rivitalot Kerrostalot YHTEENSÄ Taulukko 9. Sodankylän kunnan alueen vapaat asunnot (Päivitys 3/.2014 / kaikki kunnalliset vapaat kahdeksan (8) asuntoa sijaitsevat sivukylissä.) Sodankylän kunnan omistamien vuokrataloyhtiöiden vuokrat vaihtelevat 6,90 12,30 /m 2 /kk. Yksityisten vuokraajien vuokratasot ovat arviolta jopa 3-8 /m 2 /kk kalliimmat. Käyttöönotetut tai valmistuneet asunnot aikana YHT. Yhden asunnon talot Kahden asunnon talot/as Rivitalot Muut asuinkerrostalot Vapaa-ajan asuinrakennukset YHTEENSÄ Taulukko 10. Käyttöönotetut tai valmistuneet asunnot vuosien aikana. 18

19 6. Asuinympäristö Tonttivaranto Sodankylän kunnan tonttivaranto on määrällisesti hyvä. Erityisesti rivitalotonttitarjonta antaa mahdollisuuksia asuntotuotannon jatkokehittämiseen. Kerrostalotontteja on tarjolla vähän ja kysyntää on keskustassa sijaitseville asunnoille. Lisäksi kirkonkylän keskustassa on mahdollista kaavamuutoksilla saada käyttöön asumiskelpoista tonttimaata. Tyhjät tontit kirkonkylän asemakaava-alueella Kunta Yksityiset, muut YHTEENSÄ Omakotitalotontit Rivitalotontit Kerrostalotontit YHTEENSÄ Loma-asuntotontit Taulukko 11. Vapaana olevat rakentamattomat omakoti-, rivitalo- ja kerrostalotontit kirkonkylässä elokuussa 2013 Kunnan omistamat rakentamattomat asemakaavoitetut kerrostalo- ja rivitalotontit jakaantuvat seuraavasti: entinen Ravirata: o 3 kerrostalotonttia (rakennusoikeutta k-m 2 /tontti) o 2 rivitalotonttia (rakennusoikeutta k-m 2 /tontti) o 13 omakotitonttia Kaanaanmaa: o 46 tonttia omakotikäyttöön (tonttien pinta-alat n m², joissa rakennustehokkuus e=0,20) o osa tonteista olleet rakentamattomina n. 20 vuotta Tuohelantie: o 4 rivitalotonttia (tonttien pinta-alat n m², joissa rakennustehokkuus e=0,20) Tähtiherrantie: o 6 tonttia omakoti-, rivitalo- tai paritalokäyttöön (tontin pinta-ala a n m², jossa rakennustehokkuus e=0,20) 19

20 Yksityisten omistamat rakentamattomat asemakaavoitetut kerros- ja rivitalotontit jakaantuvat seuraavasti: Unarintie: o 1 kerrostalotontti (pinta-ala n m², joissa rakennustehokkuus 0,50) Rissasenperä: o 2 rivitalotonttia (tonttien pinta-alat n m², joissa rakennustehokkuus e=0,20 0,26) Kaltiontie: o 5 omakoti-, paritalo- tai rivitalotonttia (pinta-alat noin 1500 m², joissa rakennustehokkuus e=0,25) Papintie: o 2 tonttia omakoti-, paritalo- tai rivitalokäyttöön (tonttien pinta-alat noin m², joissa rakennusoikeutta k-m 2 ) Kehtomaan alue: o 4 rivitalotonttia, joissa vaihtelevia rakennusoikeuksia Puistolantien alue: o 4 rivitalotonttia (tonttien pinta-alat n m², joissa rakennusoikeutta k-m 2 ) Lisäksi keskustan alueella on muutamia yksityisten omistamia tontteja, joiden kaavan mukainen käyttötarkoitus ei suoraan mahdollista asuintalojen rakentamista. Vastaaville alueille on aiempien vuosien aikana toteutettu poikkeamisluvin ja asemakaavan muutoksilla rakennuksia, joissa on myös asuintiloja. Tontti- ja maa-alueiden riittävyys Kunta omistaa lisäksi kaavoittamattomia alueita ydinkeskustan ulkopuolella, muun muassa Kitisen rannalla Kaanaanmaan pohjoisen puoleisilla alueilla, Kemijärventien varren alueella, Savukosken tien varren alueella ja Emauksen alueella sekä Savikankaalla. Savikankaan alueelle on tulossa v rakennuttajille 12 AO-tonttia ja v Metsähannuksen alueelle n. 35 AO-tonttia. Tonttien riittävyyttä seurataan tonttipörssissä. Yhteenvetona voidaan todeta, että tonttivaranto riittää kattamaan elinkeinojen kehittymisen (mm. kaivostoiminta) aiheuttamia tarpeita eikä ole tarve määrällisesti kaavoittaa rakentamisen reservi-/laajenemisalueita vuoteen 2015 mennessä. Asumisviihtyisyys on kuitenkin ratkaiseva tekijä asumispäätöksenteossa, joten siihen tulee kiinnittää huomiota toteutuksessa. Keskustan alueen yksityisten omistamien tonttien osalta on syytä tarkastella mahdollisten kaavamuutosten tarvetta asuinrakentamiseen. On myös määriteltävä viihtyisiä asumisen alueita voimassa olevien kaavojen puitteissa sekä määritellä potentiaalisimmille tonteille rakentamiskehote. Näistä toimenpiteistä päättää kunnanhallitus. Vuosien asuntotuotantoon arvioidaan kunnan omistaman tonttivarannon riittävän, mutta yksityisten tontit eivät jostain syystä tule myyntiin. Jos yksityisten omistamat tontit pysyvät edelleen rakentamattomina, tulee kunnan sekä varautua toimenpiteisiin rakentamattomien tonttien suhteen että kaavoittaa omistamilleen asuntoalueille ainakin omakotitontteja. Tulevan osayleiskaavan valmistelussa on paneuduttava ns. Cityalueen tyhjien kerrostalotonttien rakennuskäyttöön saamiseksi. Haja-asutusalueen kylässuunnitelmissa tulisi jatkossa ottaa huomioon kunkin alueen houkuttavuus. 20

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Helsingin kaupunki Talous- ja

Lisätiedot

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA Seppo Laakso & Eeva Kostiainen Kaupunkitutkimus TA Oy Toimeksiantaja: Y-säätiö Marraskuu 2013 Sisältö 1 Tausta, tavoitteet

Lisätiedot

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Erkki Lehtinen Eero Nippala Liisa Jaakkonen Harri Nuuttila VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE Asuinrakennukset vuoteen

Lisätiedot

S-ASUNNOT OY:N MALMIN ÄSSÄKOTEIHIN VALITSE- MATTA JÄÄNEET ASUNNONHAKIJAT VUONNA 2003

S-ASUNNOT OY:N MALMIN ÄSSÄKOTEIHIN VALITSE- MATTA JÄÄNEET ASUNNONHAKIJAT VUONNA 2003 S-ASUNNOT OY:N MALMIN ÄSSÄKOTEIHIN VALITSE- MATTA JÄÄNEET ASUNNONHAKIJAT VUONNA 2003 Maria Laurila Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ Laurila,

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Asuntorakentamisen pysäköintinormit TEKNINEN KESKUS

Asuntorakentamisen pysäköintinormit TEKNINEN KESKUS Asuntorakentamisen pysäköintinormit 2006 TEKNINEN KESKUS TEKNINEN KESKUS Oulun kaupunki Tekninen keskus Asuntorakentamisen pysäköintinormit Lokakuu 2006 Tekninen keskus www.ouka.fi/tekninen Postiosoite:

Lisätiedot

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset HELSINGIN YLEISKAAVA Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

HYVINVOINNIN KUVA JA SUUNTA

HYVINVOINNIN KUVA JA SUUNTA HYVINVOINNIN KUVA JA SUUNTA PETTERI KIVIMÄKI Jyväskylän kaupungin hyvinvointikertomus 2005 21.7.2006 8 Jyväskylän kaupunki ISBN 952-5332-82-9 Kappaleessa 4.4. karttojen tekijänoikeudet omistaa Jyväskylän

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Toukokuu 2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntajakoselvitys SELVITYSOSA Kuusjoki Halikko Pertteli Salo Muurla

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT Kehittämissuunnitelma 2020 67030427 22.11.2004 Tarkistettu, kunnanvaltuuston päätös 21.12.2004 50 Utsjoen kunta i ESIPUHE Kehittämissuunnitelmaraportti on osa Tenojokilaakson kehittämissuunnitelma ja

Lisätiedot

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN Adriaan Perrels Elina Kangas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa

Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa Raksystems Anticimex Finland Tammikuu 2011 Sisällysluettelo YHTEENVETO. 4 SUOMI... 9 1. RAKENNUS- JA ASUNTOKANTA... 9 1.1 RAKENNUKSISTA

Lisätiedot

Asukaslähtöistä senioriasumista

Asukaslähtöistä senioriasumista TTS:n julkaisuja 414 Asukaslähtöistä senioriasumista Ikäihmisen hyvinvointiin tähtäävä poikkitieteellinen tutkimushanke Kyselyiden ja haastatteluiden yhteenvetoraportti Heli Mäntylä Minna Kuusela Sari

Lisätiedot

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA Perusturvalautakunta 10.11.2009 / LIITE TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA HAUKIPUTAAN KUNNAN LASTENSUOJELUN

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Seutuhallitus 31.10.2012 2 3 TIIVISTELMÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntien keskusta alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite POHJOIS SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2010 Hyväksytty P S EAKR

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

1 2009 5.2.2009. Kemin Kiinteistöyhdistys ry Mika Tiiro Kimarinkatu 8, 94600 Kemi Puh. 0400 344 075 www.kiinteistoliitto.fi/kemi

1 2009 5.2.2009. Kemin Kiinteistöyhdistys ry Mika Tiiro Kimarinkatu 8, 94600 Kemi Puh. 0400 344 075 www.kiinteistoliitto.fi/kemi 1 2009 5.2.2009 Uusi laki lisää asukkaiden tiedonsaantioikeutta Uudistuva asunto-osakeyhtiölaki luo uudet pelisäännöt kahdelle miljoonalle suomalaiselle. Kiinteistöliiton mielestä on myönteistä, että uudistuva

Lisätiedot

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015 Työryhmän ehdotus Helsinki 2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MILJÖMINISTERIET MINISTRY OF THE ENVIRONMENT VALTIONEUVOSTON ASUNTOPOLIITTINEN

Lisätiedot

Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta)

Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta) Kiinteistöryhmä Palveluverkkosuunnitelma 23.5.2007 1 (35) Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot